FORD FOCUS Snabbguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORD FOCUS Snabbguide"

Transkript

1 FORD FOUS Snabbguide

2 Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pågående utvecklingsarbetet förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra specifikationer, utförande eller utrustningsnivå utan att detta medför några skyldigheter i övrigt. Mångfaldigande, spridning, lagring i datasystem eller översättning till något språk av innehållet i denna trycksak, helt eller delvis, är förbjudet utan vårt skriftliga medgivande. Vi tar inte ansvar för eventuellt felaktig eller utelämnad information. Ford Motor ompany 2011 lla rättigheter förbehållna. Reservdelsnummer: (G3564sv) 08/

3 OM DENN SNGUIDE Tack för att du har valt Ford. Vi rekommenderar att du ägnar lite tid åt att lära känna din bil bättre genom att läsa den här snabbguiden, som innehåller en sammanfattning av viktiga delar av Ju mer du vet om bilen, desto säkrare och trevligare blir körupplevelsen. This Quick Reference Guide must be read in conjunction with the Owner's Manual. VRNING! Kör alltid med den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid användning av bilens olika reglage och funktioner. SNGUIDE Översikt - instrumentpanel Vänsterstyrd D E F G H I E W V U T S R Q P O N M L K J 1

4 W Högerstyrd I H G D E F J E O N M L K P Q V U T S R D E E E E F G H I J Luftmunstycken. Körriktningsvisare. Helljus. Vänsterstyrda bilar med röststyrning - Informationsdisplayreglage. Vänsterstyrda bilar utan röststyrning - Informationsdisplayreglage. Högerstyrda bilar med röststyrning - Informations- och underhållningsdisplayreglage. Högerstyrda bilar utan röststyrning - Informationsdisplayreglage. Instrumentgrupp. Vänsterstyrda bilar med röststyrning - Informations- och underhållningsdisplayreglage. Vänsterstyrda bilar utan röststyrning - udioreglage. Högerstyrda bilar med röststyrning - Informationsdisplayreglage. Högerstyrda bilar utan röststyrning - udioreglage. Torkarreglage. Informations- och underhållningsdisplay. udioenhet Dörrlåsknapp. Varningsblinkersströmställare. 2

5 K L M N O P Q R S T U V W Parkeringssensor. Strömställare för aktiv parkeringshjälp. Start-/stoppknapp Strömställare för eluppvärmd bakruta. Strömställare för eluppvärmd vindruta Reglage för värme och ventilation. Startknapp. Tändningslås. udioreglage. Röststyrning. Telefonreglage. Rattjustering. Signalhorn Strömställare för farthållare. Reglage för adaptiv farthållare (). Farthållarreglage. Ljusreglage. Främre dimljus. Dimljus bak. Höjdjustering av strålkastare. Reglage för instrumentbelysning. LÅSNING OH UPPLÅSNING VRNING! lla varningar och Spärrlåsning med fjärrkontrollen Tryck på knapp två gånger inom tre sekunder. ÖPPNINGSUTOMTIK VRNING! lla varningar och E87379 Upplåsning Låsning Upplåsning av bagageluckan För att öppna eller stänga alla fönster håller du fjärrkontrollens låsningsknapp eller upplåsningsknapp intryckt i minst tre sekunder. Tryck en gång till på låsningsknappen eller upplåsningsknappen för att avbryta funktionen. Spärrlåsning med nyckeln Vrid nyckeln till låsningsläget två gånger inom tre sekunder. 3

6 DEKTIVERING V LRM ilar utan nyckelfritt system Yttre stöldlarm Deaktivera och tysta larmet genom att låsa upp dörrarna med nyckeln och vrida på tändningen med en korrekt kodad nyckel, eller låsa upp dörrarna eller bagageluckan med fjärrkontrollen. Kategori 1-larm Deaktivera och tysta larmet genom att låsa upp dörrarna med nyckeln och vrida på tändningen med en korrekt kodad nyckel inom 12 sekunder, eller låsa upp dörrarna eller bagageluckan med fjärrkontrollen. ilar med nyckelfritt system NM.: En giltig passiv nyckel måste finnas inom detektionsområdet för den dörren. Yttre stöldlarm Deaktivera och tysta larmet genom att låsa upp dörrarna och vrida på tändningen, eller låsa upp dörrarna eller bagageluckan med fjärrkontrollen. Kategori 1-larm Deaktivera och tysta larmet genom att låsa upp dörrarna och vrida på tändningen inom 12 sekunder, eller låsa upp dörrarna eller bagageluckan med fjärrkontrollen. INFORMTIONSDIS- PLYSTYRNING E ilar med röststyrning Vänsterstyrd. Informationsdisplay. Informations- och underhållningsdisplay Högerstyrd. Informations- och underhållningsdisplay. Informationsdisplay ilar utan röststyrning. Informationsdisplay. Ljud 4

7 VINDRUTETORKRE Vindrutetorkare D KRUTETORKRE OH - SPOLRE VRNING! lla varningar och E D Enstaka slag Intervall- eller automatisk torkning Normal torkarhastighet Hög torkhastighet Intervalltorkning E Intervalltorkning Låg torkhastighet akrutespolare E Korta torkarintervall Intervalltorkning Långa torkarintervall Vridreglaget kan användas för att reglera torkarintervallen. E

8 YTE V TORKRLD Vindrutetorkarblad VRNING Placera vindrutetorkarna i serviceläget för att byta torkarbladen. Serviceläget kan användas vintertid för att ge enklare åtkomst till torkarbladen när de ska rengöras från snö och is. Vindrutetorkarna återgår till normalt läge så fort tändningen slås på, så se till att vindrutan är fri från snö och is innan tändningen slås på. Serviceläge För att minska vindbruset eller draget när endast ett fönster är öppet kan motsatt fönster öppnas något. DÖDVINKEL-ÖVERVKNING VRNING! lla varningar och Död vinkel-informationssystem (LIS) Systemet är en komfortfunktion som ska hjälpa föraren att upptäcka fordon som befinner sig i döda vinkeln (). Systemet varnar om vissa fordon kommer in i döda vinkeln under körning. E75184 E E Vrid av tändningen och för torkarreglaget till läge inom tre sekunder. Släpp reglaget när vindrutetorkarna har förflyttats till serviceläget. nvända systemet Systemet har en gul indikator i ytterbackspeglarna. ELFÖNSTERHISSR VRNING! lla varningar och 6

9 Håll den vänstra pilknappen intryckt, för att när som helst återgå till huvudmenyn (escapefunktion). Tryck på knappen OK för att välja och bekräfta en inställning. Komponentlista Ikonen ändras så att den visar vilken funktion som används. D-spelare E vkänningsbegränsningar I vissa fall kan det hända att fordon som kommer in i och lämnar döda vinkeln inte registreras. vkänning kan utebli i följande fall: Smutsavlagringar på bakre stötfångaren i området runt givarna. Vissa manövrer från fordon som kommer in i och lämnar döda vinkeln. Fordon som passerar genom döda vinkeln med hög hastighet. Svåra väderförhållanden. Flera fordon som passerar genom döda vinkeln på kort avstånd från varandra. Koppla in och ur systemet Du kan koppla in eller ur systemet via informationsdisplayen. Radio Extraingångar Telefon Inställningar FÄRDDTOR Räckvidd nger den uppskattade körsträcka som bilen kan köra med kvarvarande bränslemängd. Ändringar i körsättet kan påverka värdet. INFORMTIONSDISPLYER Du kan öppna menyn med informationsoch underhållningsdisplayreglaget. Reglage Tryck på pilknapparna upp och ned för att bläddra i och markera alternativ i en meny. Tryck på den högra pilknappen för att gå till en undermeny. Tryck på den vänstra pilknappen för att gå ut ur en meny. 7

10 INFORMTIONS- MEDDELNDEN Snabb uppvärmning av kupéluft E Rekommenderade inställningar för kylning E Tryck på knappen OK för att bekräfta och ta bort vissa meddelanden från informationsdisplayen. ndra meddelanden tas bort automatiskt efter en viss tid. För att få åtkomst till menyerna måste vissa meddelanden först bekräftas. Varningslampa för meddelanden Varningslampan för meddelanden tänds för att komplettera vissa meddelanden. Den är röd eller gul beroende på hur viktigt meddelandet är och fortsätter att vara tänd tills dess att orsaken till meddelandet har åtgärdats. Vissa meddelanden kommer att följas av en viss symbol med en meddelandelampa. MNUELL KLIMTREGLERING Snabb kylning av kupéluft E Öppna mitt- och sidoluftmunstyckena. Rikta mittmunstyckena uppåt och sidomunstyckena mot sidorutorna. Rekommenderade inställningar för värme E Stäng mittmunstyckena och öppna sidomunstyckena. Rikta sidomunstyckena mot sidorutorna. vfrostning av vindrutan E E

11 När temperaturen är över +4 aktiveras luftkonditioneringen automatiskt. Kontrollera att fläkten är påslagen. Indikatorn i strömställaren tänds under avfrostning. Om du flyttar luftdistributionsreglaget till ett annat läge än vindrutan kommer luftkonditioneringen vara på. Du kan sätta på och stänga av luftkonditioneringen och cirkulationsluften medan luftdistributionsreglaget är inställt på vindrutan. ELUPPVÄRMD FÖNSTER OH SPEGLR Eluppvärmda fönster nvänd de eluppvärmda fönstren för att avfrosta eller ta bort imma från vindrutan eller bakrutan. NM.: Eluppvärmda fönster fungerar endast när motorn är igång. Uppvärmd vindruta E72506 Uppvärmd bakruta E72507 ilar utan extravärmare Om yttertemperaturen är lägre än 5 och kylvätsketemperaturen är lägre än 65 slås den uppvärmda vindrutan och den uppvärmda bakrutan på automatiskt. De stängs av automatiskt. Eluppvärmda sidobackspeglar De elmanövrerade ytterbackspeglarna är utrustade med uppvärmningselement som avfrostar och tar bort imma från spegelglaset. De aktiveras automatiskt tillsammans med den eluppvärmda bakrutan. ELMNÖVRERDE SÄTEN E

12 DIMMER FÖR INSTRUMENTELYSNING E85766 Tryck på startknappen en gång. Start med automatväxellåda E Tryck flera gånger eller håll inne för att få den önskade nivån. NM.: Om batteriet är urkopplat, urladdat eller om ett nytt batteri kopplas in kommer dimmern att automatiskt ställa in de upplysta komponenterna på max. KLOK Du kan ställa in tid och datum i menyn på informationsdisplayen. nvänd pilknapparna på ratten för att öppna menyn och göra de inställningar som behövs. NYKELFRI STRT VRNING lla varningar och Störningar kan uppstå i det nyckelfria systemet om nyckeln är nära metallföremål eller elektronisk utrustning såsom mobiltelefoner. NM.: Om bromspedalen släpps upp under motorstart kan starten avbrytas och återgå till läge tändning På. 1. Se till att växelväljaren är i läge P eller N. 2. Tryck ned bromspedalen helt. 3. Tryck på startknappen. Start med manuell växellåda NM.: Om kopplingspedalen släpps upp under starten kommer starten att avbrytas. 1. Tryck ner kopplingspedalen helt. 2. Tryck på startknappen. Stänga av motorn när bilen är i rörelse VRNING! Om motorn stängs av när bilen fortfarande är i rörelse leder det till minskad broms- och styrhjälp. Styrningen låses inte, men det krävs mer kraft för att styra. När tändningen slås av kan även vissa elkretsar, varningslampor och indikatorer slås V. Tryck in och håll nere knappen i 2 sekunder, eller tryck in den två gånger inom 2 sekunder. DIESELPRTIKELFILTER Vid evakuering på låg hastighet eller på tomgångsvarvtal kan en varm metallisk lukt kännas och ett klickande metalljud höras. Detta beror på de höga temperaturer som nås vid evakuering och är helt normalt. 10

13 VSTÄNGNING V MOTOR VRNING lla varningar och När du stänger av motorn kan kylfläktarna fortsätta att gå i några minuter, även om tändningen har slagits av. Fläktarna kan även börja gå igen efter ett tag om kylvätsketemperaturen stiger på grund av den värme som alstrats. Var aktsam så inga fingrar eller kläder såsom slipsar eller halsdukar fastnar i fläkten. MED HJÄLP V STRT- /STOPPKNPPEN VRNING! lla varningar och NM.: Systemet är på som standard. För att stänga av systemet, tryck på strömställaren i instrumentpanelen. Systemet kommer endast att avaktiveras under den nuvarande tändcykeln. För att aktivera det, tryck på strömställaren igen. Förardörren har öppnats. Låg arbetstemperatur för motorn. Lågt vakuum i bromssystemet. Om en hastighet av 5 km/h ej har uppnåtts. Försök att starta motorn igen. NM.: Växelspaken måste vara i neutralläge. Trampa ned kopplingspedalen. Systemet kan starta om motorn automatiskt under vissa omständigheter. Till exempel: Låg batterispänning För att hålla klimatet i kupén på rätt nivå. TNKLUK Typ 1 VRNING! lla varningar och För att stanna motorn 1. Stanna bilen. 2. Lägg växelspaken i neutralläget. 3. Släpp upp kopplingspedalen. 4. Släpp upp gaspedalen. Systemet får inte stanna motorn under vissa förhållanden, till exempel: För att hålla klimatet i kupén på rätt nivå. Låg batterispänning Yttertemperaturen är för låg eller för hög. E

14 Typ 2 VRNING! Vi rekommenderar att du tar bort bränslepumpens munstycke långsamt så att eventuella bränslerester kan rinna ner i tanken. lternativt kan du vänta i 10 sekunder innan du tar bort munstycket. E Tryck på tanklocket för att öppna det. Öppna tanklocket helt tills det låses i utvikt läge. E Lyft munstycket något för att ta bort det. ROMSNING MED LÅSNINGSFRI ROMSR När S är aktivt pulserar bromspedalen. Det är helt normalt. Fortsätt att trycka ner bromspedalen. S förhindrar inte faror som uppstår om: Ni kör för nära bilen framför. vattenplaning uppstår. Ni kör för fort i kurvor. vägunderlaget är dåligt. KTIV PRKERINGSHJÄLP E Munstycket ska föras in tills första hacket befinner sig i påfyllningsröret. Låt munstycket vila mot kanten på bränslepåfyllningsröret. VRNING lla varningar och Den aktiva parkeringshjälpen fråntar inte föraren ansvaret att köra försiktigt och uppmärksamt. 12

15 Den aktiva parkeringshjälpen hittar en lämplig parallell parkeringsplats och utför manövern för att parkera bilen i utrymmet. Systemet sköter styrningen medan föraren sköter gaspedalen, växellådan och bromsarna. NVÄND KTIV PRKERINGSHJÄLP Den aktiva parkeringshjälpen kan inte placera bilen rätt om: ett reservhjul eller ett däck som är mycket mer slitet än de andra används däck av en annan storlek än de fabriksmonterade används på bilen hjulen slirar du låter bilen rulla väderleksförhållandena är svåra (kraftigt regn, snöfall, dimma osv). Kör framåt med en maxhastighet på 30 km/h. Tryck på strömställaren för den aktiva parkeringshjälpen. nvänd körriktningsvisarspaken för att välja att söka på höger eller vänster sida om bilen. E Kör långsamt till läge och följ sedan systemets instruktioner. E acka försiktigt och använd gas- och bromspedalen för att styra bilen. Stanna bilen när du hör en kontinuerlig signal. 13

16 KÖRNING MED FRTHÅLLRE VRNING! lla varningar och v- och påslagning av farthållare vbryt inställd hastighet nsätt bromspedalen eller dra i N-strömställaren. Återuppta inställd hastighet Dra i RES-strömställaren. VÅKNINGSVRNING VRNING lla varningar och Systemet fråntar inte föraren ansvaret att köra försiktigt och uppmärksamt. E Inställning av hastighet. Tryck på reglaget SET+ eller SET- för att lagra och bibehålla nuvarande hastighet. Farthållarindikatorn kommer att tändas. Ändring av inställd hastighet SE UPP! I kalla och dåliga väderförhållanden kan det hända att systemet inte fungerar. Regn, snö, stänk och stora ljusskillnader kan störa sensorn. Systemet fungerar inte alltid på vägar med skarpa kurvor och smala filer. Systemet upptäcker och följer filmarkeringarna på vägen automatiskt. Om systemet upptäcker att bilen oavsiktligt rör sig mot markeringarnas gränser visas en varning på informationsdisplayen. Det ges även en varning i form av vibrationer som känns i ratten. E Öka hastigheten Minska hastigheten EKONOMISK KÖRNING Växling nvändning av högsta körbara växel för vägens förhållanden förbättrar bränslekonsumtionen. Förväntning Justering av bilens hastighet och avståndet till andra bilar utan att hårda inbromsningar eller kraftiga accelerationer förbättrar bränslekonsumtionen. 14

17 Effektiv hastighet Högre hastigheter konsumerar mer bränsle. tt minska marschfarten på öppna vägar förbättrar bränslekonsumtionen. DÄKREPRTIONSSTS VRNING! lla varningar och ilen kan vara utan reservdäck. I så fall har den en däckreparationssats för nödfall som kan användas för att reparera en punktering. Placering av däckreparationssats Däckreparationssatsen är placerad i reservhjulsbaljan. RINGTRYKSÖVERVK- NINGSSYSTEM VRNING! lla varningar och Systemet för registrering av lågt däcktryck varnar vid lufttrycksförändringar i däcken. Detta görs genom att S-givarna används för att registrera däckens omkrets i rörelse. När omkretsen förändras, indikerar detta lågt däcktryck i ett däck varvid ett varningsmeddelande visas i informationsdisplayen och kontrollampan tänds. Om en varning för lågt däcktryck visas i informationsdisplayen, kontrollera däcktrycket så fort som möjligt och fyll på däcket till rekommenderat tryck. Om detta händer ofta, undersök systemet för att hitta orsaken och åtgärda detta så snart som möjligt. Förutom för lågt däcktryck eller skadade däck kan följande situationer påverka omkretsen i rörelse: Ojämnt lastad bil. nvändning av släpvagn eller körning i upp- eller nedförslutning. nvändning av snökedjor. Körning på mjukt underlag som snö eller lera. NM.: Systemet fungerar fortfarande korrekt, men registreringstiden kan öka. Systemåterställning NM.: Återställ inte systemet när bilen är i rörelse. NM.: Återställ systemet efter ringtryckjusteringar eller byte av däck. NM.: Slå på tändningen. 1. Med hjälp av informationsdisplayreglaget, navigera till Inställningar > Förarhjälp > Punkt.varnare. 2. Tryck in knappen OK och håll kvar till en bekräftelse visas. LUETOOTHINSTÄLLNINGR luetooth-enheten i systemet samverkar med audiosystemet och med din mobiltelefon. Detta gör att du kan använda audiosystemet för att ringa eller ta emot samtal, utan att behöva hålla i mobiltelefonen. Om mobiltelefonen, under förbindelsen, ber dig att godkänna automatisk anslutning väljer du J. Se ägarhandboken och för mer information. 15

18 NSLUTNING V EXTERN ENHET VRNING! Se till att externa enheter är ordentligt fästa i bilen och att lösa anslutningar inte blockerar körreglagen. Externa enheter kan anslutas via de extra ingångarna och US-uttaget. nslutning nslut enheten och fäst den vid behov för att förhindra rörelse. nslutning av ipod För optimal bekvämlighet och ljudkvalitet rekommenderar vi att en separat anslutningsledning anskaffas från återförsäljaren. lternativt kan en ipod anslutas med hjälp av en standard ipod US-kabel och en separat 3,5 mm audiokabel. Förinställ ipod-volymen till max och stäng av equalizerinställningarna innan du ansluter enligt denna metod. nslut hörlursutgången på ipod till UX IN-uttaget. nslut US-kabeln från ipod till bilens US-uttag. 16

FordFocus Snabbguide. Feel the difference

FordFocus Snabbguide. Feel the difference FordFocus Snabbguide Feel the difference Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pagaende utvecklingsarbetet förebehaller sig Ford rätten

Läs mer

FORD FOCUS Snabbguide

FORD FOCUS Snabbguide FORD FOUS Snabbguide Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pågående utvecklingsarbetet förbehåller vi oss rätten att när som helst och

Läs mer

FordFocus Förarhandbok. Feel the difference

FordFocus Förarhandbok. Feel the difference FordFocus Förarhandbok Feel the difference Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pagaende utvecklingsarbetet förebehaller sig Ford rätten

Läs mer

Omslagbild under produktion

Omslagbild under produktion Omslagbild under produktion volvo C70 quick guide Web Edition välkommen till din nya volvo! Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick-Guide så lär du dig snabbt och

Läs mer

FORD FOCUS Förarhandbok

FORD FOCUS Förarhandbok FORD FOCUS Förarhandbok Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pågående utvecklingsarbetet förbehåller vi oss rätten att när som helst

Läs mer

volvo C30 quick Guide

volvo C30 quick Guide volvo C30 quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

FordMondeo Förarhandbok. Feel the difference

FordMondeo Förarhandbok. Feel the difference FordMondeo Förarhandbok Feel the difference Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pagaende utvecklingsarbetet förebehaller sig Ford rätten

Läs mer

volvo s40 quick Guide

volvo s40 quick Guide volvo s40 quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 45 Förvaring... 69 Instrument och reglage... 83 Belysning... 127 Klimatreglering...

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Driftanvisning och användartips för Webasto parkeringsvärmare Parkeringsvärmare, tidur, fjärrstart, telefonstart

Driftanvisning och användartips för Webasto parkeringsvärmare Parkeringsvärmare, tidur, fjärrstart, telefonstart Snabbinstruktion Driftanvisning och användartips för Webasto parkeringsvärmare Parkeringsvärmare, tidur, fjärrstart, telefonstart Grattis till ett bra val! Bästa Webastokund! Denna snabbinstruktion innehåller

Läs mer

FordMondeo Snabbguide. Feel the difference

FordMondeo Snabbguide. Feel the difference FordMondeo Snabbguide Feel the difference Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pagaende utvecklingsarbetet förebehaller sig Ford rätten

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

OPEL ASTRA Instruktionsbok

OPEL ASTRA Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 41 Förvaring... 65 Instrument och reglage... 74 Belysning... 118 Klimatreglering...

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSSYSTEMET ÄR VÄSENTLIGT FÖR DIN SÄKERHET Bromsarna måste svara direkt och exakt varje gång du trycker ner pedalen.

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

ŠkodaOctavia TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN

ŠkodaOctavia TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN Tekniska ändringar 11/2010 Inledning 1 Inledning Sätesuppvärmning* Denna komplettering är avsedd för Instruktionsbok OCTAVIA utgåva 05.10, som

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat MC Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7- Infraröd

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Troubleshooting guide TC models

Troubleshooting guide TC models batteriet laddas upp var tredje månad till dess att batteriindikatorn visar att det är fulladdat. Laddningen kan genomföras på något av följande sätt: 1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.

Läs mer

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

FORD ECOSPORT Snabbguide

FORD ECOSPORT Snabbguide FORD ECOSPORT Snabbguide Om denna Snabbguide Vi har tagit fram den här guiden så att du snabbt kan bekanta dig med vissa funktioner i din bil. Den innehåller endast grundläggande instruktioner så att du

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

FORD KUGA Snabbguide

FORD KUGA Snabbguide FORD KUGA Snabbguide Om denna Snabbguide Vi har tagit fram den här guiden så att du snabbt kan bekanta dig med vissa funktioner i din bil. Den innehåller endast grundläggande instruktioner så att du kommer

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M

2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M Instruktionsbok Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M Kort sagt...................... 1-1 Grundläggande körinformation........................ 1-1 Nycklar........................

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RENAULT LAGUNA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD

BRUKSANVISNING CARGARD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 650S Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 650 S CSD 97-06-10 CARGARD 650 S är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken vad gäller

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll

ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll Sida 1 av 6 ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll Observera! Multitronic 01J växellådan behöver en annan ATF än stegautomaterna. Bara den ATF för CVTväxellåda som finns att få som reservdel får användas

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

användarmanual & servicebok

användarmanual & servicebok användarmanual & servicebok CYKLAR SEDAN 1990 Innehållsförteckning Några tips innan du börjar cykla... 6 Tekniska specifikationer... 7 Bra att veta om Marvil e-motion... 8 Körsträcka under olika förhållanden...

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

Förord OM42729SE. Förord

Förord OM42729SE. Förord Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den

Läs mer

Bruksanvisning K 1300 GT

Bruksanvisning K 1300 GT Bruksanvisning K 1300 GT BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Svensk kom i gång manual Tack för att du har köpt en Velleman produkt. Men din CS300 metall detek tor kan du söka efter mynt, smycken eller andra metallföremål överallt.

Läs mer

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är:

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: A för Passagesystem och Tvättstugebokning Lgh nr: Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: Version 1.4 120218 Pinkoden används

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

ŠkodaSuperb TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN

ŠkodaSuperb TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN SIMPLY CLEVER Škoda TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN Tekniska ändringar 12/2009 Inledning 1 Inledning Denna komplettering är avsedd för Instruktionsbok SUPERB utgåva 05.09 (nedan endast kallad Instruktionsbok).

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Viktig information om denna instruktionsbok

Viktig information om denna instruktionsbok Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer