Nya Arlanda. Johan von Schreeb - läkare utan gräns. Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Arlanda. Johan von Schreeb - läkare utan gräns. Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air"

Transkript

1 Nya Arlanda NR 41 APRIL 2010 En tidning för dig som tycker om Stockholm-Arlanda Airport Johan von Schreeb - läkare utan gräns Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air

2 Nya Arlanda LFV Stab I, Stockholm-Arlanda Tel , fax Upplaga: Ansvarig utgivare: Jan Lindqvist Redaktion: Anders Bredfell, Per Fröberg, Karin Magnusson, Susanne Rundström Grafisk form: Interactive Publishing AB Tryck: CM-gruppen Omslagsbild: Johan von Schreeb, grundare av den svenska delen av Läkare utan gränser. Foto: Lasse Modin Som du säkert redan har märkt är Arlanda inte längre en del av LFV. Sedan affärsverket delades den första april heter den del som arbetar med flygplatsdrift numera Swedavia. För oss är detta en bra och spännande utveckling. Det är bra för verksamheten att vi i ett flygplatsbolag kan fokusera ännu mer på att driva flygplatser. Och ännu tydligare jobba tillsammans med regionen i att sälja vår destination det är ju oftast inte själva flygplatsen som är målet för resandet. Som flygplatsdirektör på landets största flygplats kan jag självklart inte låta bli att kommentera det snökaos som rådde i vintras. På Arlanda, liksom på övriga Swedavia-flygplatser, var kaosnivån ytterst begränsad. Flyget gick, som enda trafikslag, i stort sett precis som vanligt. Det krävdes stora insatser och våra snötippar liknade Alperna i miniatyr men det visar med all tydlighet att flyget är ett pålitligt transportmedel även under svåra väderförhållanden. Andra goda nyheter är att antalet resenärer på Arlanda ökat under de första månaderna av året. Utvecklingen på Arlanda är en bra barometer för hur Stockholmsregionen och landet mår och nu ser vi nu tydliga tecken på att konjunkturnedgången planat ut. Det finns en tilltro till framtiden hos marknaden och därmed ser vi ett ökat behov av goda kommunikationer med övriga Sverige, Europa och världen. Som vanligt har vi också mycket på gång inom miljöområdet. Vi deltar just nu i dialog kring möjligheten att förlänga Roslagsbanan till Arlanda. Skulle detta bli verklighet skulle det ge många fler människor möjligheten att kunna åka kollektivt till och från flygplatsen med märkbart minskade utsläpp av växthusgaser. Bland andra aktualiteter kopplade till miljö finns taxi. Vi har nu genomfört en förändring framför Terminal 5 för att öka kundservicen så att det blir lättare att hitta det taxibolag man vill åka med samtidigt som vi minskar miljöpåverkan genom att prioritera miljötaxibilar på Arlanda. Och med detta är ännu ett steg taget för att 100 procent av alla taxibilar på flygplatsen ska vara miljötaxi den 1 juli Kerstin Lindberg Göransson Flygplatsdirektör Foto: Lasse Modin 2 NYA ARLANDA

3 LFV delas och bolagiseras Den 1 april delades LFV efter ett riksdagsbeslut i december. Flygplatsdelen blir det statliga bolaget Swedavia medan flygtrafiktjänsten fortsätter att driva verksamheten i affärsverket LFV. En uppdelning är logisk mot bakgrund av de skilda affärsförutsättningar som gäller för flygtrafiktjänsten respektive flygplatserna. Respektive ledningar och styrelser kommer nu att helt kunna fokusera på sina kärnverksamheter, säger Lars Rekke, som var generaldirektör för LFV fram till den 31 mars. Det var i december i fjol som riksdagen beslutade att flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket skulle överföras till ett bolag. Bolaget ska ansvara för drift, utveckling och finansiering av de tio flygplatser som ska ingå i det nationella basutbudet. De tio flygplatserna är Stockholm Arlanda, Stockholm Bromma, Göteborg Landvetter, Malmö, Kiruna, Luleå, Umeå City, Åre Östersund, Visby och Ronneby. Flera flygplatser har avyttrats de senaste åren; Halmstad, Kalmar och Norrköping övergick redan under 2006 och 2007 i annan ägo, Jönköping blev vid årsskiftet kommunal och den 1 april övergick även Skellefteå i kommunal ägo. Flygplatser där det pågår ett arbete med att hitta en annan ägare är Örnsköldsvik, Sundsvall, Karlstad och Ängelholm Helsingborg. Under 2009 uppgick det totala antalet passagerare på LFVs flygplatser till 27,1 miljoner. Det var en minskning med tio procent jämfört med Det är i skrivande stund inte klart vem som blir verkställande direktör för flygplatsbolaget. Av Per Fröberg Bullerisolering i Rosersberg Swedavia är mitt uppe i en upphandling av bullerisoleringsentreprenörer, en upphandling som dessvärre dragit ut på tiden. Men planeringen och inventeringen pågår tidplanen ska hålla ändå. Att bullerisolera alla de fastigheter i Rosersberg som behöver bullerisoleras kostar mycket pengar. Så pass mycket att Swedavias upphandling av en entreprenör som ska göra jobbet styrs av LOU, eller Lagen om offentlig upphandling. LOU innebär bland annat att upphandlingen ska annonseras och att de entreprenörer som är intresserade får lämna anbud. Swedavia gav uppdraget åt den entreprenör som lämnade in det bästa anbudet, sett till både pris och kvalitet. För Swedavia och för de boende i Rosersberg är det viktigt att isoleringsarbetena håller en hög kvalitet. Tidigare upphandlingar har lärt oss att går man enbart på pris blir resultatet inte alltid det önskade, säger Anders Ledin, operativ specialist på Arlanda. Tyvärr har Swedavias val av entreprenör överklagats, av en annan entreprenör, och nu måste förmodligen upphandlingen göras om. Just nu finns det alltså ingen entreprenör upphandlad, och isoleringsarbetena ligger därför i stort sett nere. Under tiden fortsätter Swedavia att inventera och beräkna isoleringsbehoven. En inventering innebär att ljudisoleringen i husfasaden beräknas, och sedan utreds vilken bullerisoleringsåtgärd som är bäst just för det unika huset. Åtgärderna skrivs sedan ner i ett avtal mellan fastighetsägaren och Swedavia. Och först när avtalet är påskrivet kan bullerisoleringen påbörjas. Inventering och utredning i Rosersberg fortsätter Foto: Lasse Modin nu på Viggebyvägen och västerut, mot Kadettvägen, Norrtorpsvägen och vidare. Det är alltså mycket arbete för bullerisoleringsprojektet att utföra även om själva åtgärderna just nu ligger på is. Samtliga bullerisoleringsarbeten är planerade att vara slutförda före 2011 års utgång. Vi räknar med att upphandlingen ska lösas och att vi har ett färdigt entreprenörsavtal till sommaren. I så fall kan vi påbörja det praktiska arbetet före hösten, säger Anders Ledin. Av Susanne Rundström Fakta: Ett av Arlandas många miljövillkor innebär att varje bostadshus som störs av tre eller fler bullerhändelser på 70 decibel eller mer, under minst 150 nätter per år, har rätt till isolering. Den maximala ljudnivån ska vara 45 db(a) inomhus. Hittills har Swedavia bullerisolerat närmare 470 hus runt omkring flygplatsen. NYA ARLANDA 3

4 Tjugotre samråd Foto: Heidi Wretemo och en ansökan Arbetet med ansökan om Arlandas nya miljötillstånd går vidare. Planen att ansökan ska lämnas in före den 31 december i år ligger fast. Men först är det många som ska tycka till. Swedavia arbetar sedan 2008 med en ansökan om ett helt nytt miljötillstånd för Stockholm- Arlanda flygplats. Målsättningen är att denna ansökan ska lämnas in vid årsskiftet. I arbetet med att ta fram en ansökan ingår att samråda, det vill säga informera och ta emot synpunkter från berörda kommuner, myndigheter och inte minst allmänheten. Under processens gång har Swedavia hållit hela tjugotre samråd. På alla samrådsmöten förs noggranna minnesanteckningar, som lämnas in till miljödomstolen tillsammans med ansökan. Och framför allt samlas alla framförda synpunkter ihop i en samrådsredogörelse som också bifogas ansökan. Vi har valt att ha samråd i tre omgångar under arbetet med framtagandet av ansökan. Det har lett till att vi haft många fler samråd än miljöbalken föreskriver. Men det här handlar om komplexa frågor, och ju fler synpunkter och förslag vi kan få in, desto bättre. Det är nu de ska in för att viktiga frågeställningar ska hinna utredas ordentligt, säger Anette Näs, projektledare för det nya miljötillståndet. Vilka synpunkter är det då som vanligtvis lämnas in? Helt klart dominerar bullerfrågan. Men vilken aspekt man har på frågan beror helt på var man bor, säger Anette Näs. En frågeställning som är viktig för många är spridning eller koncentration av flygspåren. Bor man rakt under en inflygningsväg föreslår man en spridning av flygen, i rättvisans namn. Bor man däremot utanför flygstråken förespråkar man en högre koncentration av flygen så att de fortsätter gå i samma spår så länge som möjligt. Den senaste samrådsomgången har just avslutats och alla som deltagit ombads komma in med sina synpunkter senast den 15 mars. Men det är förstås inte förbjudet att skicka in ytterligare synpunkter även under resten av året. Nej, vi tar gärna emot fler förslag och åsikter! Däremot kan det bli svårt att hinna beakta synpunkter som kommer in väldigt sent i processen, säger Anette Näs. Av Susanne Rundström Fakta: Ansökan om ett nytt miljötillstånd ska säkra en långsiktig verksamhet och innefattar en översyn av hela verksamheten, bland annat flygvägssystemet. I den nya ansökan kommer den samlade miljöpåverkan från flygplatsens verksamhet att redovisas. Målet är att ansökan ska lämnas in till Miljödomstolen senast den 31 december. Mer information om arbetet med ansökan om nytt miljötillstånd, samt dokumentation från alla samråd, kan du hitta på 4 NYA ARLANDA

5 Ökat kund- och miljöfokus för taxiresande på Arlanda Under mars månad förändrade Stockholm-Arlanda Airport taxiframkallningen för att premiera miljötaxibilar och minska antalet tomkörningar på flygplatsen. De nya reglerna förväntas successivt öka antalet miljöbilar på flygplatsen och förenkla för resenärerna att enkelt kunna välja taxibolag. Arlanda arbetar idag intensivt för att minimera miljöbelastningen av flygplatsverksamheten vilket även inkluderar trafiken till och från flygplatsen. Ett steg i detta arbete är att 100 procent av alla taxibilar på flygplatsen ska vara miljötaxi den 1 juli Omställningen sker etappvis för att alla taxiåkare ska få tid att byta till miljöbil. Samtidigt vill Arlanda också stärka kundnöjdheten hos flygplatsens resenärer och ge taxibolagen en god konkurrenssituation genom att införa ett filindelningssystem som kommer att underlätta för resenärerna att välja det taxibolag de vill åka med. Foto: Daniel Asplund Flera nya linjer från Arlanda London har med sitt utbud av shopping, pubar och fotboll länge lockat till sig svenskar, men nu är det enklare än någonsin att ta sig dit från Arlanda. Från månadsskiftet aprilmaj öppnar Norwegian direktlinjer från Arlanda till London Gatwick och i mars utökade SAS sin Londontrafik till sju dagliga rundturer mellan de två städerna. Den 28 mars utökade SAS Londontrafiken till sju dagliga rundturer mellan de två städerna. Den nya avgången lämnar Stockholm och landar i London Från London går den nya avgången och landar i Stockholm För Norwegian är det inte bara den nya Londonlinjen som är ny. Bolaget satsar även på Edinburgh, München och Helsingfors och placerar samtidigt sitt åttonde flygplan på Arlanda. Linjen till London startar 29 april och kommer att flygas alla dagar utom lördag. Trafiken till Edinburgh startar 6 maj och går tisdagar, torsdagar och söndagar, medan flygen till München går måndagar, onsdagar och fredagar från 7 maj. Den 9 april började Royal Falcon Airlines flyga från Stockholm Arlanda till Amman i Jordanien. Linjen flygs tisdagar och fredagar med en Boeing med plats för 158 passagerare. Från Amman har flygbolaget också anslutande linjer till Irak i samband med dessa flyg; tisdagar till Najaf och fredagar till Mosul. I vår startar också Lufthansa Italia en ny linje från Stockholm Arlanda till Milano Malpensa. Linjen kommer att trafikeras dagligen med en Airbus 319. Italiensktalande besättning och italiensk meny ombord utlovas. Hela listan på nya linjer från Arlanda Air Sweden Aviation Ett nytt charterbolag som redan påbörjat trafik till Erbil och Sulaimanyah. Finnair Återupptar trafiken till Bergen efter ett uppehåll på flera år. Lufthansa Italia Startar en ny linje till Milano med dagliga avgångar. Norwegian Air Shuttle Startade två nya rutter från Stockholm Arlanda till Bergen och Helsingfors i slutet av mars. Under april och maj öppnar flygbolaget nya linjer till London, Edinburgh och München. Ytterligare sju destinationer startar under sommaren: Cypern, Sardinien, Santorini, Rhodos, Aten, Sicilien och Kos. Apollo Startade en flyglinje till Enfidha i Tunisen den 13 mars. Royal Falcon Startar en ny linje till Amman den 9 april. Delta Air Lines startar en ny linje med dagliga avgångar till New York JFK den 28 maj. SAS startar en ny sommarlinje till Visby med dagliga avgångar. Period 6 juni - 5 september. Utökade destinationer Air China Kommer att flyga fem gånger i veckan till Peking istället för nuvarande fyra med start i juni. Air Berlin Utökade antalet flygningar till Berlin med två gånger per dag mot tidigare en daglig flygning I februari. Qatar Airways Utökade trafiken till Doha från fyra turer i veckan till dagliga flygningar i slutet av mars. SAS Utökar sin Londontrafik till sju dagliga avgångar. NYA ARLANDA 5

6 Foto: Olof Holdar Stockholm Visitors Board Stockholm på British Airways tio-i-topplista Enligt reseexperter på flygbolaget British Airways är Stockholm det åttonde viktigaste resemålet i världen Att Stockholm som enda skandinaviska stad lyckas placera sig på tio-i-topplistan beror på stadens stora miljöengagemang. Juryns val av Stockholm som nummer åtta motiveras av svenskarnas vilja att satsa på miljön. I år firar Stockholm titeln som European Green Capital, vilket gör staden till ett populärt resmål för ekoturister, säger Peter Rasmussen, Regional Commercial Manager Northern Europe British Airways. För resenärer som flyger till miljöhuvudstaden börjar den gröna upplevelsen redan på flygplatsen. Båda Stockholmsflygplatsernas klimatarbete har blivit formellt klassat som de bästa i världen av det europeiska programmet Airport Carbon Accreditation som graderar, jämför och certifierar flygplatsers klimatarbete. Arlanda och Bromma har, som de två första flygplatserna i världen, nått den högsta kravnivån 3+. Tio-i-topplistan toppas av Kapstaden i Sydafrika, som kommer att ta emot över en halv miljon supporters under fotbolls-vm. De övriga resmålen är: 2 Istanbul i Turkiet, 3 Las Vegas i USA, 4 Vancouver i Canada, 5 Punta Cana i Dominikanska Republiken, 6 Dubrovnik i Kroatien, 7 New York i USA, 8 Stockholm i Sverige, 9 Maldiverna och 10 Delhi i Indien. Bana 2 stängs sju veckor i sommar Sommarens banunderhåll kommer i år att ske på bana 08/26, eller bana 2 som den också kallas. Under sju veckor kommer den kvarvarande betongen på banan att bytas ut mot asfalt. Dessutom passar flygplatsen på att renovera taxibanan bredvid. Under tiden får flyget landa och starta på bana 1 och bana 3, de nord-sydliga parallellbanorna. Banan kommer att vara avstängd från den 28 juni till och med den 13 augusti. Detta är den sista planerade långa banavstängningen på Stockholm-Arlanda flygplats. Hösten 2010 kommer alla tre banorna på Arlanda helt och hållet bestå av asfalt. Mer information hittar du på Starbucks är här Det av många så efterlängtade Starbucks Coffee har öppnat i Arlandas Terminal 5. Kaféet som är Sveriges första ligger i gateområdet 1 till 10 med utsikt över start- och landningsbanor. Här ger också ny teknik nya möjligheter att spara energi och pengar. Som första restaurang på Arlanda använder Starbucks sig av LED-belysning som kan halvera energianvändningen. - Nu finns det belysning som är lämplig för butiksoch restaurangmiljöer. Vi kan hjälpa affärs- och restaurangidkarna i terminalerna med att göra en energikartläggning, säger Lars-Olof Nilsson som är affärsutvecklare på Arlanda Energi. Foto: Lars Clason/SSP Foto: Anders Bredfell Göran vann ett äventyr på Arlanda Vinnaren i Stockholm-Arlanda flygplats tävling på Kommunmässan i Sollentuna den 24 oktober förra året blev Göran Lager, Sollentuna. Göran vann ett äventyr på Arlanda för hela familjen. I vinsten ingick bland annat shopping, massage, middag, ett besök i flygledningstornet och övernattning på Jumbo Hostel. Den 26 februari var det dags att kvittera ut vinsten. Familjen Lager började med att checka in i cockpit på Jumbo Hostel, och gjorde sedan Arlanda ända till lördag eftermiddag. Vi hade höga förväntningar och det blev precis som vi tänkt oss! Ett fantastiskt roligt dygn, säger Göran. Arlanda Sky Clinic har öppnat I februari var det premiär för Sky Clinic, den kombinerade vårdcentralen och tandläkarmottagningen på Arlanda. Mottagningen vänder sig till alla som arbetar på och kring flygplatsen, men även till resenärerna. Det bästa med Sky Clinic är att man lätt har tillgång till vård. Man kan få tid snabbt och det är nära. Arlanda ligger ju lite avsides. Tidigare har de som arbetar härute fått ta ledigt en halv dag för sina tandläkar- eller läkarbesök. Nu slipper de resa och ta ledigt, säger Annika Gudmundsson, läkare och specialist i allmänmedicin på Sky Clinic. Vad kan ni hjälpa till med? Allt som en vanlig vårdcentral och tandläkarmottagning kan göra samt akuta besök som inte kräver högspecialiserad vård. Alla är välkomna att söka akut hjälp oavsett var de är bosatta. När kommer ni att ha öppet? Initialt blir det kontorstid. Men vi hoppas ganska snart kunna ha utöka öppettiderna. Vi vet ju inte riktigt än hur mycket folk som kommer till oss, säger Annika Gudmundsson. Du hittar Sky Clinic i Sky City, uppgång A, plan 5. Här arbetar två läkare, en tandläkare, sjuksköterskor, en tandsköterska och en tandhygienist. 6 NYA ARLANDA

7 Byggstart för nytt hotell NCC Construction har fått i uppdrag att uppföra Clarion Hotel på Stockholm-Arlanda Airport. Hotellet byggs invid flygledningstornet och länkas samman med Sky City och terminalerna. Det nya hotellet kommer att ha 400 rum och vara ett förstklassigt affärshotell med tydligt och exklusivt formspråk. Clarion Hotel Arlanda kommer att förbättra servicen för resenärer och näringsliv i regionen, säger Stefan Stenberg, chef för Swedavias fastighetsutveckling på Arlanda. De första markarbetena startar i augusti i år och hotellet ska stå klart i november Bygget kommer i snitt att sysselsätta 150 personer. Foto: Daniel Asplund Illustration: Aros Arkitekter Nya EU-regler om dokumentkontroll Den 29 april 2010 införs nya föreskrifter om dokumentkontroll på alla flygplatser inom EU. Förändringen innebär att samma regler kommer att gälla för inrikes som för utrikes. För Arlanda innebär detta att personal ska visa upp behörighetshandling (badge eller crewleg) för att passera säkerhetskontrollen även på terminalerna 3 och 4. Passagerare ska visa upp boardingkort (utskrivet hemma, i automat eller disk alternativt i mobilen) eller kredit/kontokort om det är på detta man har resan bokad. Det blir alltså inte längre möjligt att som besökare vistas innanför säkerhetskontrollen i terminalerna 3 och 4. Undantag kommer endast att göras för följande kategorier: medföljande till ensamåkande barn eller personer med begränsad rörelseförmåga samt medföljande vid asylärenden och deporteringar. Mer information kommer att finnas på Transportstyrelsens webbplats, Swedavias webbplats, arlanda.net samt på plats vid incheckning och säkerhetskontroller. Fifas VM-pokal på Arlanda Att Sverige skulle vinna fotbollsvärldens mest eftertraktade trofé under världsmästerskapen i år är inte troligt eftersom vi inte är med. Men om inte vi kan åka till VM i Sydafrika så får pokalen komma till oss. För första gången någonsin kom den drygt fem kilo tunga pokalen i 18 karats guld till Sverige med ett specialplan som landade på Arlanda den 16 mars. Foto: Daniel Asplund Trafikuppgång på Arlanda Antalet passagerare på Stockholm-Arlanda Airport ökade under årets fösta månader. Ökningen är ungefär lika stor för inrikes- som för utrikestrafiken. - Efter en nedgångsperiod i spåren av finanskrisen och lågkonjunkturen ser vi nu tydliga tecken på att konjunkturen har vänt. Nu finns det en tilltro till framtiden hos marknaden och därmed ser vi en ökad efterfrågan på flyg, säger Anders Bredfell, Swedavias presschef på Arlanda. Februari 2010 var en månad med mycket svåra förhållanden för marktrafik med återkommande förseningar som följd. - Visst kan även flyget drabbas av väderproblem, men vi har trots allt bara tre kilometer bana att röja jämfört med hundratals mil väg och järnväg. Punktligheten på Arlanda låg i februari på 82 procent för inrikes avgående flyg och 73 procent för utrikes. Siffrorna innebär alltså att drygt åtta av tio inrikesflyg avgick inom 15 minuter från utsatt tid och tre av fyra utrikesflyg. - Förseningsstatistiken visar med all tydlighet att flyget är ett pålitligt transportmedel även under svåra väderförhållanden, säger Anders Bredfell. Konstutställning på Visitor Center Den 25 mars öppnade en konstutställning med bildelever på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket på Arlanda Visitor Center i Terminal 5. Utställningen som visar elevernas egna konstverk pågår till den 11 april. Det är väldigt roligt att samarbeta med en konstutställning på just Arlanda då många av våra elever och deras familjer som arbetar internationellt passerar Arlanda. Det här är ett oerhört givande sätt att skola in våra elever i näringslivet och låta dem få nätverk på arbetsmarknaden, säger Åsa Karlberg som driver utställningen från Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Syftet med utställningen är att det ska bli en vitamininjektion för Arlanda Visitor Center och ge besökarna ett mervärde, men också att ge eleverna ska få praktisk näringslivserfarenhet. Inblicken i att arbeta på riktigt har varit intressant eftersom det inte är förskönat och skyddat som i skolan. Vi har jobbat med en deadline och får ta del i det administrativa med hängning av utställningen, pr, locka publik och inte bara måla en tavla, säger Isabella Brodén som är en av utställarna. NYA ARLANDA 7

8 Flyget betyder väldigt mycket Operationerna på Haiti ägde rum under primitiva förhållanden. Foto: Läkare utan gränser I 20 år har kirurgen Johan von Schreeb arbetat i jordens största katastrofområden. Beslut om liv och död har varit vardag under svåra förhållanden. Men ordet hjälte placerar han i papperskorgen. Jag har bara arbetat med det jag kan. Jag vill inte framställas som en Indiana Jones-liknande hjälte. Vi träffas på Johan von Schreebs arbetsplats på Karolinska institutet i Solna, i ett trångt, spartanskt tjänsterum med en dator, papper, ett diplom och några pärmar. Ja, så här ser det ut. Ska vi börja?, undrar han rakt och entusiastiskt. Det solbrända ansiktet bryter av, längre har våren i Sverige inte kommit. Färgen kommer från solen över Haiti, där närmare människor dog efter jordbävningen i februari. Operationstältet ställdes upp på en lerig skolgård i huvudstaden Port au Prince. Varje dag innebar operationer av skadade och traumatiserade jordbävningsoffer. Runtomkring låg rasmassorna, på marken den svarta tavlan, och den före detta skolan kunde när som helst rasa samman. I över 20 år har kirurgen Johan von Schreeb deltagit i humanitära insatser runt om på jorden. Någonstans i ett provisoriskt tält eller under bar 8 NYA ARLANDA

9 för humanitära insatser himmel i Kambodja, Afghanistan, Rwanda, Kashmir eller Sydostasien har han under svåra förhållanden tagit beslut om liv och död, oftast utsänd av Läkare utan gränser. Men ändå trängde Haiti igenom skalet av erfarenhet. Det var en väldigt stark gemenskap mellan logistiker, sjuksköterskor och läkare som arbetade tillsammans. Vi var människor från 14 nationer. Tillsammans arbetade vi för att rädda liv under de märkliga och tuffa förhållandena. På kvällen satt vi runt stearinljus och pratade om vad vi upplevt. Gjorde jag rätt som avstod att operera den svårt sjuke mannen? Skulle jag ändå försökt och gett honom en chans? Sådana tankar kommer upp. Men tiden är så knapp, många beslut måste tas och jag måste lita på min professionalitet. Känslorna läggs åt sidan för stunden, de får komma sedan. I Sverige finns empatin Välgörenheten ökar kraftigt vid stora katastrofer. Svenskarna kan under ett år skänka upp till fem miljarder till välgörenhet. Till Haiti åkte svenska och internationella celebriteter, som Carola, Sean Penn och Madonna, för att visa sitt engagemang. Volontärer och välgörenhetsorganisationer från världens hörn och ideologier fyllde Port au Prince. Den rika världen visade sina fattiga, utsatta grannar en varm, engagerad frikostighet. Det är då välgörenhetsdebattören och läkaren Johan von Schreeb vrider sig i stolen och tar sats. I ett katastrofområde har idag alla rätt att hjälpa till. Jag förespråkar en kvalitetsäkring för humanitärt bistånd, så att rätt organisationer med rätt kunnande är på plats. På Haiti fanns tyvärr volontärer som gjorde mer skada än nytta, och organisationer som samtidigt ägnade sig åt religiös mission. Vi får heller inte passivisera offren med allmosor. Biståndet och hjälpen ska ges med ett varmt hjärta, men också med en kall hjärna. De rika länderna måste hjälpa Haiti på lång sikt. Det krävs säkert 50 år att få landet på fötter med tanke på dess historia. Det är bra att vi känner med de utsatta när vi ser katastrofen på teven, det gör oss mänskliga. Men bistånd ska förändra, inte cementera fördomar och utsatthet. Fattiga är inte dumma, då skulle de vara döda, konstaterar han krasst. Men jag vill hjälpa till, vad ska jag göra? Jag klandrar inte människor som skänker pengar, det är fantastiskt att människor bryr sig om främlingar på andra sidan jorden. Det finns en global solidaritet. Men det måste styras av behoven, och inte passivisera offren. Mikrokreditsystem är bra, där människor får möjlighet att realisera sin egen affärsmodell med fördelaktiga lån. En organisation som Läkare utan gränser arbetar utifrån behovet på fältet, utan en stor administration eller ersättningar, säger han. Jag gör inte det här för att bli rik. Min pappa var läkare och jobbade för Röda korset och jag bodde själv i Etiopien som barn. Självklart har det haft betydelse för mina val. Att arbeta i katastrofområden har blivit en del av mitt jobb, att få träffa människor, hjälpa människor och en möjlighet att förändra. Viljan att hjälpa hittade en konkret väg en dag i Paris Tillsammans med sin kurskamrat och nuvarande fru Susanne var Johan von Schreeb i Frankrike och läste tropikmedicin. De slank in på ett möte med Läkare utan gränser. Jag gillade det jag hörde, och hade tidigare blivit nekad av SIDA, som tyckte jag var oerfaren. Så efter mötet frågade jag: kan jag få åka någonstans? Vad arbetar du som, frågade dom. Kirurg, svarade jag. Perfekt, sa dom, och snart satt jag och Susanne, som är gynekolog, på ett plan till ett krigshärjat Afghanistan. Det var så det började. Jag hade kunnat leva ett annat, mer stillsamt liv, men det hade varit mer tomt, mindre meningsfullt. På tal om flyg, vad betyder flyget idag för humanitära insatser? Väldigt mycket. Det är oerhört viktigt att snabbt få ut logistiker och vårdpersonal för att snabbt kunna organisera och påbörja en insats. Tidsaspekten är avgörande för exempelvis traumavård, som behöver ges inom ett par dygn för att rädda liv. Till sist, vilka blev de stora erfarenheterna från Haiti, som läkare och privatperson? Det extremt kraftfulla i att arbeta i grupp förutsatt att målen är tydligt angivna. Vi var internationella och nationella läkare, sjuksköterskor och logistiker från 14 länder som de facto gjorde skillnad för tusentals människor, det är en mäktig känsla att vara med i ett sånt team. Trots de hemska omständigheterna på Haiti så blev det en starkt positiv upplevelse. Jag blir så ödmjuk inför fattiga människors förmåga att ställa sig upp, damma av kläderna och med rät nacke återgå i arbete. Det finns ingen tid för självömkan. Av Samuel Sehlberg Namn: Johan von Schreeb Bor: Stockholm Familj: Hustrun Susanne, en son som är 17 år och en dotter på 14. Arbetsgivare (i urval): WHO, Socialstyrelsen, Karolinska institutet, Sabbatsbergs sjukhus, Läkare utan gränser. Övrigt: Var en av tre läkare som grundade svenska delen av Läkare utan gränser Är fortfararande aktiv, men innehar ingen officiell roll. Läser: Mycket, bland annat Wilhelm Moberg Om att ses som hjälte: Det är en piedestal som media gärna sätter människor på. Men piedestalen är ranglig, nästa dag kan de ha puttat ner en. Jag ser mig inte som en hjälte, jag försöker göra skillnad och vara professionell. Gör under flygresan: Jag försöker läsa eller arbeta. Flyget är ett väldigt bra tillfälle att läsa. Man är hänvisad till sin fåtölj. Foto: Lasse Modin NYA ARLANDA 9

10 Foto: Daniel Asplund Frakten certifierad för snabba inspektioner Cargo Center på Stockholm-Arlanda Airport har som första handlingagent i Norden blivit certifierat av AEO, The Authorised Economic Operator. Den nya statusen kommer att innebära snabbare och därmed mer rationella och kostnadseffektiva processer för kunderna. - Flygplatsen blev utsedd till Europas bästa fraktflygplats i sin klass år Certifieringen av Cargo Center kommer förhoppningsvis att stärka den positionen, säger Björn Ragnebrink, affärsutvecklare Swedavia. Flygfrakten på Arlanda väl rustad för bättre tider När världsekonomin nu verkar friskna till och behovet av flygfrakt ökar står Stockholm-Arlanda Airport väl rustad. Finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen slog hårt mot flygfrakten och satte djupa spår under hela fjolåret. Ja, vi räknar med att flygfrakten minskade med ungefär en tredjedel under Den allra största delen av minskningen ligger på gods som går i lastutrymmet på passagerarplanen, säger Karsten Bjärbo, chef för flygfrakten på Arlanda. Under detta turbulenta år satsades stort på flygplatsens flygfraktsdel: en ny väg har byggts in till fraktområdet västerifrån, en stor inpassering Checkpoint Cargo är klar och nya byggnader har uppförts. Den 6 november invigdes det nya fraktområdet. Syftet är att strukturera området, så att fraktverksamheten kan fungera så rationellt som möjligt och bli ett logistikalternativ för hela Mälardalen, sade Karsten Bjärbo vid invigningen. Ett stort och påtagligt bevis för den fraktsatsning som pågår är byggande av SAS-ägda Spirit Air Cargo Handlings nya helautomatiserade fraktterminal. Den första juli beräknas den stå klar för inflyttning under sensommaren. Spirit Air Cargo Handling blir den största aktören på fraktområdet med omkring 45 procent av de mellan och ton som hanteras årligen. Den andra stora aktören är Cargo Center med omkring 35 procent av volymen, medan övriga är DHL, Fedex och UPS, säger Karsten Bjärbo. Men de kommer att få konkurrens. Logistikföretaget A.S.P Logistic, med inriktning på tidsanpassade transporter i Europa och Afrika och en årlig omsättning på omkring 70 miljoner kronor, ska etablera sig på fraktområdet. Dessutom etableras ett så kallat perishable center vilket är en terminal för att hantera livsmedel, växter och levande djur. När det blir klart flyttar Swedavia importkontrollen dit. Båda etableringarna är ett resultat Karsten Bjärbo av att vi satsar på fraktområdet på Arlanda. I dag finns här drygt tusen anställda; fullt utbyggt kommer här att finnas arbetsplatser för mellan fyratusen och femtusen personer, säger Karsten Bjärbo. Det är inte bara själva området som utvecklas; även vägarna dit. Den nya vägen västerifrån har nämnts. Dessutom har Banverket gjort en förstudie över fyra olika dragningar för järnvägsspår in på fraktområdet. Eftersom vi transporterar farligt gods kan vi inte använda järnvägen under flygplatsen. Mitt grundtips är att ett godsspår leds in från norra böjen norr om flygplatsen, säger Karsten Bjärbo. Av Per Fröberg 10 NYA ARLANDA

11 Hallå där Johan Fredin-Knutzén, fotograf som tillbringade ett år med att fotografera Arlanda bakom kulisserna, ett arbete som resulterat i en bok. Varför Arlanda? För att jag alltid uppfattat flygplatsen som något mystiskt - jag menar att man som resenär bara ser en bråkdel av det stora maskineriet som ligger bakom resenärens resa. Att det dessutom är rigorös tajming och säkerhet som två tunga bakomliggande faktorer gör det bara mer spännande. Dessutom är ju flyget en så föränderlig bransch att det känns angeläget att få dokumentera det som är idag - i morgon är ju möjligen läget ett helt annat. Det kan förändras över en natt beroende på händelser runtom i världen. Något som överraskade dig? Att jag till slut kunde orientera mig ganska så bra på flygplatsen. Jag menar då hur terminaler, banor och rampytor förhöll sig till varandra. Det bästa under året? Det var nog när jag var norr om bana 1 och fotograferade. Det blev bland annat bilden då en 747 lyfter och flyger norröver. Du har ju fotograferat tåg och tunnlar tidigare, hur skiljer sig en flygplats från den världen? Flygplatsen är som ett litet isolerat samhälle där man kan bo. Här finns ju både hotell, restauranger, apotek och banker. Här finns också en skön och pirrig känsla av förväntning och nya intryck inmurad i väggarna, något tunnelbanan saknar för mig. Tunnelbanan är mer vardaglig - men personligen mer viktig för mig eftersom jag dagligen reser i tunnelbanan. Favoritfoton i boken? Sidorna 58-59, den svartgula skylten som orienterar piloterna då de är ute och kör på flygplatsens taxibanor. Jag gillar det lila skimret som är i bilden och den avskalade enkelheten med skylten som bryter av i färg och form. Sedan gillar jag sidan 80, flygplanet precis helt från sidan, nästan lite tråkig för att den är så symmetrisk - men ändå nära och bra just för att den är så symmetrisk. Något som är svårt med flygplanen eftersom de rör sig så fort. Boken om Arlanda är utgiven av Trafiknostalgiska förlaget. Den finns att köpa i de flesta bokbutiker på nätet samt på Pocketshop i Sky City på Arlanda. Av Karin Magnusson Stockholm- Arlanda Airport 2009 i siffror Passagerare Utrikes: Inrikes: Totalt: Rörelser* Utrikes: Inrikes: Totalt: *starter och landningar Flygbolag Utrikes: 64 Inrikes: 2 Utrikes & inrikes: 6 Frakt & post: 14 Totalt: 87 Destinationer* Utrikes: 144 Inrikes: 32 Totalt: 176 *minst 10 avgångar under året Top 10-destinationer Köpenhamn Oslo London Luleå Helsingfors Frankfurt Umeå Amsterdam Göteborg Paris Passagerarprofil Kvinnor: 44 % Män: 56 % Reser inrikes och bor i Sverige: 91 % och bor utomlands: 9 % Reser utrikes och bor i Sverige: 57 % och bor utomlands: 43 % Foto: Johan Fredin-Knutzén Resans syfte Affärer: 36 % Fritid: 64 % NYA ARLANDA 11

12 Svenska skidlandslaget firas vid hemkomsten till Arlanda. Foto: Anders Bredfell OS-hjältar firades på Arlanda Elva svenska medaljer blev det för de framgångsrika svenska olympierna vid nyligen avslutade vinter-os i Vancouver. Och allra mest framgångsrikt var skidlandslaget. När Charlotte Kalla korsade mållinjen som vinnare på 10 kilometer var det första damguldet på den distansen sedan Toini Gustafsson stod som segrare Och curlinglandslaget lyckades med konststycket att försvara OS-guldet från Turin När olympierna i omgångar anlände till Arlanda togs de emot i SkyCity där Arlanda, flera sponsorer och Sveriges Olympiska Kommitté överlämnade blommor. 12 NYA ARLANDA

13 Snöröjning i världsklass! Foto: Tommy Säfström Efter en lång vinter är det äntligen vår. Men på Arlanda kommer snön att ligga kvar ett tag till. Under årets första månader växte sig snötippen i södra änden av flygplatsen större för varje dag som gick. Till slut nådde den trädtopparna och innehöll mer än kubikmeter snö. Vanliga år brukar snön ligga kvar till midsommar, men i år tror jag faktiskt det blir ännu längre, säger Ingemar Österlind, fälthållningschef på Arlanda som är nöjd med hur väl flygplatsen och flyget som transportslag klarat den snörika vintern. Det har fungerat bra överlag. Skiftande väderlek som slask och underkylt regn kan ibland vara problematiskt, men att ta bort snö har vi inga problem med. Vi har utrustning, teknik, rutiner och framförallt erfarenhet som gör att det hela fungerar väl. Då spelar två eller tio centimeter snö ingen roll. Två centimeter snö låter ju inte så mycket. Men den faller på de närmare 2,2 miljoner kvadratmeter av flygplatsen som ska snöröjas, och resulterar i mer än 1200 lastbilslass snö till snötippen. Av Karin Magnusson Ingemar Österlind Högsta Domstolen öppnar för grupptalan mot Arlanda Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i frågan om grupptalan mot Stockholm-Arlanda flygplats. Detta innebär att miljödomstolens beslut att målet kan prövas som grupptalan ligger fast, och ska prövas i miljödomstolen. Bakgrunden är en grupptalan som lämnades in till Miljödomstolen 2006 av en grupp boende i Upplands Väsby. De kräver ersättning för besvär orsakade av flygbuller från Stockholm-Arlanda flygplats. Swedavia delar inte miljödomstolens uppfattning att en grupptalan i det här fallet är lämpligt. Detta främst eftersom bullerexponeringen för gruppmedlemmarna är ytterst olika; beroende till exempel på var i kommunen man bor och vilken boendeform man har. Det är också väldigt olika hur länge gruppmedlemmarna bott i Upplands Väsby. Swedavia anser att varje medlem istället bör driva sitt eget skadeståndsanspråk. Förenklad navigering på flygplatsen I mars förändrades många av vägnamnen och adresserna på Arlandas publika vägar. Swedavia har i samarbete med Sigtuna kommun arbetat fram nya namn som ska göra det lättare för resenärer och besökare att navigera på flygplatsen. En del av vägarna har inte haft officiella namn tidigare, andra har fungerat mindre bra eftersom samma namn också funnits på vägar i andra delar av kommunen. Nu är samtliga vägar officiellt fastställda av Sigtuna kommun och är därmed sökbara på webbplatser som Eniro och Hitta.se och i GPSverktyg. NYA ARLANDA 13

14 Av Olle Engkvist Vinnare i förra numret: Ann-Marie Robertsson, Upplands Väsby Maivi Lehikoinen, Märsta Lucia Alnesjö, Sigtuna Sture Eriksson, Gränspolisen Kristina Andersson, Spirit Air Cargo Vi vill ha ditt svar senast den 17 maj 2010 till: Swedavia Stab Info Stockholm-Arlanda Märk kuvertet Korsord. Fem vinnare får biobiljetter och ett korsordshäfte av korsordsmakaren Olle Engkvist. Namn (Företag) Adress: 14 NYA ARLANDA

15 Att bada i Halmsjön är ingen fara men man bör inte dricka vattnet, anser Andreas Woldegiorgis som är analytiker på IVL Svenska Miljöinstitutet. Ingen fara att bada i Halmsjön För drygt ett år sedan upptäckte Arlanda förhöjda halter av kemikalien PFOS (perfluoroktansulfonat) i Halmsjön som ligger invid flygplatsen. För att hitta en lösning på problemet finansierar Swedavia i samarbete med Naturvårdsverket ett femårigt projekt som genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Tills studien är klar gäller fiskeförbud i sjön men någon fara att bada föreligger inte. PFOS är ett ämne som bland annat används i utrustning för brandsläckning, rengöringsmedel, elektronik och hydrauloljor på grund av sina vattenavvisande egenskaper. På Arlanda finns av flygsäkerhetsskäl en stor brandövningsplats där brandskum innehållande PFOS tidigare använts. Ämnet är idag spritt i den svenska miljön och precis som på Arlanda har PFOS också hittats vid flera brandövningsplatser runt om i landet. PFOS är ett problem som existerar i hela samhället och är spritt i hela världen. För oss lokalt är det kanske främst Rosersbergsviken i Mälaren som det finns anledning att oroa sig över eftersom vatten från Uppsala, Märstaån och Räddningsverkets gamla skola rinner ut där och skapar stora koncentrationer av ämnet, säger Andreas Woldegiorgis Andreas Woldegiorgis som är analytiker på IVL Svenska Miljöinstitutet och leder den studie som Swedavia och Naturvårdsverket finansierar. Ämnet PFOS har en låg grad av giftighet men det är inte detta som oroar forskarna. Ämnet i sig är inte speciellt giftigt utan problemet är snarare att det inte bryts ner. Även om halten är låg så äter de större fiskarna upp de mindre och får på så sätt i sig mer och mer PFOS. Men att oroa sig för att bada i Halmsjön ser inte Andreas någon anledning till. Man ska inte äta fisk som kommer från Halmsjön eller dagligen använda det som dricksvatten, men att bada eller hålla på med vattensport är inga problem, säger Andreas. I väntan på att studien blir klar och experterna ger ett förslag till åtgärder är uppfattningen att bottensedimenten i Halmsjön tills vidare inte bör röras. Vi har diskuterat med länsstyrelsen om hur man bäst hanterar föroreningen och har tillsammans kommit fram till att vi bör vänta till studien är klar. Om man börjar gräva i sedimentet och grumlar till vattnet finns risken att det får motsatt effekt och att PFOS istället sprids, säger Jenny Svärd, miljöchef på Arlanda. Av Anders Bredfell NYA ARLANDA 15

16 Vi Fem Vad tycker du om Love 2010? Anni Silfver, Sigtuna Turism Jag tycker det är jättekul, vi ska ha mycket Love Vi borde återinföra pussrutan också! Foto: Christer Lundin, Stockholms Visitors Board Arlanda en miniflygplats i city under Love 2010 I sommar stundar kungligt bröllop i Stockholm. I samband med Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings vigsel bjuder Stockholms stad på två veckors hejdundrande festligheter. Temat är kärlek och Stockholm-Arlanda Airport är med och firar. Festligheterna invigs med det årliga nationaldagsfirandet den 6 juni, sedan fortsätter festen under två veckor och når sin höjdpunkt på bröllopsdagen den 19 juni. Mitt i staden, vid Skeppsbron, kommer Arlanda att ha en miniflygplats med café, shopping och andra förströelser. Någon taxfree kan vi inte utlova men annars kommer man definitivt att känna igen sig i flygplatsmiljön. Det blir en rolig upplevelse där den 400 kvadratmeter stora montern kommer att utformas ungefär som en miniflygplats. Vi visar det bästa som Arlanda har att erbjuda och du kan delta i tävlingar, få veta mer om flygplatsen och om shoppingsutbudet samt få inspiration till resor och mycket mer, säger Daniel Stipich, varumärkeschef på Arlanda. Kärleken spirar på flygplatsen Det övergripande temat för Love Stockholm 2010 är kärlek. Det kan vara kärlek till Sverige, Stockholm, konsten, musiken eller kärlek mellan människor. För Arlandas del handlar det även om att under lugnare former kunna möta många av de människor som reser via flygplatsen. Detta är ett utmärkt tillfälle för oss att få träffa många av våra befintliga och potentiella resenärer under mer avslappnade former. Stockholm stad räknar med tre miljoner besökare och många av dem har kommit till Stockholm genom vår flygplats, eller så är de våra kunder sedan tidigare, säger Daniel Stipich. Arlanda marknadsför Stockholm Med cirka 800 journalister från utländska tidningar, tidskrifter och TV-bolag som besöker Stockholm i samband med bröllopet finns stora möjligheter att marknadsföra Stockholm och Sverige. Vi har under flera år samarbetat med lokala, regionala och nationella organisationer för att locka turister och företag till regionen och detta är ytterligare ett led i den satsningen. Med den stora internationella mediala bevakning som bröllopet innebär kan vi bidra till en ökad kännedom om Stockholm och en uppdaterad Sverigebild i omvärlden. Men det är inte bara på miniflygplatsen i city som kärleken kommer att spira. På Arlanda kan man följa nedräkningen till bröllopet på ett 20-tal vepor som är uppsatta på runt om på flygplatsen och i Sky City kan man följa vigseln direkt på storbildsskärm. Av Anders Bredfell Karolina Henriksson, Apoteket Kul och bra för Arlanda med fler turister. Vi som inte firar nationaldagen som de gör i andra länder behöver något att fira på sommaren. Janne Asplund, som efter 44 år på Arlanda lämnade Tullverket i mars. Alla tillfällen att fira är bra! Anders Berglund, Svenska kyrkan Önskar att vi alltid kunde älska varandra. Vi skulle behöva ett kärlekstema och fest varje år och inte bara för att Victoria och Daniel ska gifta sig. Lennart Bergbom, LFV Jag tycker att den stora poängen med det kungliga bröllopet är att Sverige och Stockholm får stor uppmärksamhet utomlands. På så sätt blir ju bröllopet en naturlig del i marknadsföringen av Stockholm som besöksdestination. 16 NYA ARLANDA

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Nya Arlanda NR 46 JUNI 2011 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Maria Montazami svenskast i Hollywood Miljötillståndsansökan inlämnad Utrikestrafiken slår nya rekord Barnen får egen

Läs mer

Nya Arlanda. Sune Nordgren - tar konsten till publiken. Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2

Nya Arlanda. Sune Nordgren - tar konsten till publiken. Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2 Nya Arlanda NR 51 MARS 2013 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Sune Nordgren - tar konsten till publiken Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2 Nya

Läs mer

Nya Arlanda. Lottie Knutson stammis på Arlanda. Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer

Nya Arlanda. Lottie Knutson stammis på Arlanda. Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer Nya Arlanda NR 54 DEC 2013 EN TIDNING FÖR DIG SOM TYCKER OM STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Lottie Knutson stammis på Arlanda Nytt om miljötillståndet Vintern är här Kids Track för barnfamiljer Nya Arlanda Swedavia

Läs mer

Nya Arlanda. Anders Johansson - lämnar kommunhuset bakom sig. Norwegian flyger långt Tillgängligheten måste öka ABBA+Arlanda!

Nya Arlanda. Anders Johansson - lämnar kommunhuset bakom sig. Norwegian flyger långt Tillgängligheten måste öka ABBA+Arlanda! Nya Arlanda NR 50 DEC 2012 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Anders Johansson - lämnar kommunhuset bakom sig Norwegian flyger långt Tillgängligheten måste öka ABBA+Arlanda! Nya

Läs mer

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Nya Arlanda NR 52 JUNI 2013 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Sigrid Bárány - mästerkock med visioner Nya Terminal 2 invigd Sky Bridge det nya utflyktsmålet! I höst kommer Emirates

Läs mer

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka«

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka« #1 TILL DIG SOM ÄR GRANNE MED STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2015 Här finns jobben Sveriges största arbetsplats växer och blir ännu större Bana 1 tar semester I sommar rustas banan för världens största passagerarplan

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. flyget Dagens tema från: Swedavia NR 2/6 En tidning om hur flyget bidrar till mångfald och tillväxt i Sverige. Foto: Samuel

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad oktober 2009 ÅRGÅNG NR 12 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand TEMA en levande hamnstad vd HAR ORDET Stafettpinnen går vidare Det

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

30 år. Marcus Samuelsson. Den nära flygplatsen. Stjärnkocken. Värda att fira

30 år. Marcus Samuelsson. Den nära flygplatsen. Stjärnkocken. Värda att fira Hela denna Hela denna bilaga bilaga är en annons är en annons från Göteborg från Högskolan Landvetter VästAirport Den nära flygplatsen NYCKELN TILL EN ATTRAKTIV REGION PAUL BRISSMAN Stjärnkocken Marcus

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Att arbeta eller inte arbeta under resan

Att arbeta eller inte arbeta under resan ANNONS Hela denna bilaga är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS AFFÄRS RESOR FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL KREDITKORT Flygsäkerheten har aldrig varit bättre Nr. 1 DECEMBER 2002 Att arbeta

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL TÅG KREDITKORT. ANNONS Hela denna bilaga är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS. årgång 2.

FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL TÅG KREDITKORT. ANNONS Hela denna bilaga är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS. årgång 2. ANNONS Hela denna bilaga är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS AFFÄRS RESOR FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL TÅG KREDITKORT Författaren RIKARD WILDHUSS ger affärsresenärer tips på hur man

Läs mer

ACCESS CENTRAL TRAFIKLEDNING. Efter den lyckade satsningen i Stockholm är det dags att centralisera trafikledningen även i syd och väst.

ACCESS CENTRAL TRAFIKLEDNING. Efter den lyckade satsningen i Stockholm är det dags att centralisera trafikledningen även i syd och väst. 2 Noterat / 3 Jobbsnack / 4 Resandeökning / 7 Uppstarter 9 Kollegan / 10 Hållplats Nobina / 12 Å andra sidan ACCESS TIDNINGEN FÖR ALLA SOM JOBBAR PÅ NOBINA 3/2014 AVSÄNDARE: Nobina Sverige AB, Armégatan

Läs mer

Han ritar om Stockholmskartan

Han ritar om Stockholmskartan Nu satsar företagen på klimatet BIRGITTA KARLERNÄS HOTELL HAR MINSKAT UTSLÄPPEN FRÅN 204 TILL 14 TON PER ÅR ANDELSKAMMAR UTGIVEN AV STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE NR 1 2010 TIDNINGEN STEN NORDIN, BORGMÄSTARE:

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

AFFÄRSRESOR PÅ VÄG MOT VINTER-OS I VANCOUVER. Nr. 28 / Januari 2010

AFFÄRSRESOR PÅ VÄG MOT VINTER-OS I VANCOUVER. Nr. 28 / Januari 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 28 / Januari 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS AFFÄRSRESOR 6TIPS FÖR ATT EFFEKTIVISERA DINA AFFÄRSRESOR Spara

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Vilken doft, vilken bild, vilken känsla får en utländsk besökare när han tänker på Sverige?

Vilken doft, vilken bild, vilken känsla får en utländsk besökare när han tänker på Sverige? KN Kortnytt nr 3 2009 Nr 1 Juni 2009 Information för dig som är en del av turismen i Västsverige Vilken doft, vilken bild, vilken känsla får en utländsk besökare när han tänker på Sverige? Läs mer i Rapport

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer