Nya Arlanda. Johan von Schreeb - läkare utan gräns. Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Arlanda. Johan von Schreeb - läkare utan gräns. Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air"

Transkript

1 Nya Arlanda NR 41 APRIL 2010 En tidning för dig som tycker om Stockholm-Arlanda Airport Johan von Schreeb - läkare utan gräns Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air

2 Nya Arlanda LFV Stab I, Stockholm-Arlanda Tel , fax Upplaga: Ansvarig utgivare: Jan Lindqvist Redaktion: Anders Bredfell, Per Fröberg, Karin Magnusson, Susanne Rundström Grafisk form: Interactive Publishing AB Tryck: CM-gruppen Omslagsbild: Johan von Schreeb, grundare av den svenska delen av Läkare utan gränser. Foto: Lasse Modin Som du säkert redan har märkt är Arlanda inte längre en del av LFV. Sedan affärsverket delades den första april heter den del som arbetar med flygplatsdrift numera Swedavia. För oss är detta en bra och spännande utveckling. Det är bra för verksamheten att vi i ett flygplatsbolag kan fokusera ännu mer på att driva flygplatser. Och ännu tydligare jobba tillsammans med regionen i att sälja vår destination det är ju oftast inte själva flygplatsen som är målet för resandet. Som flygplatsdirektör på landets största flygplats kan jag självklart inte låta bli att kommentera det snökaos som rådde i vintras. På Arlanda, liksom på övriga Swedavia-flygplatser, var kaosnivån ytterst begränsad. Flyget gick, som enda trafikslag, i stort sett precis som vanligt. Det krävdes stora insatser och våra snötippar liknade Alperna i miniatyr men det visar med all tydlighet att flyget är ett pålitligt transportmedel även under svåra väderförhållanden. Andra goda nyheter är att antalet resenärer på Arlanda ökat under de första månaderna av året. Utvecklingen på Arlanda är en bra barometer för hur Stockholmsregionen och landet mår och nu ser vi nu tydliga tecken på att konjunkturnedgången planat ut. Det finns en tilltro till framtiden hos marknaden och därmed ser vi ett ökat behov av goda kommunikationer med övriga Sverige, Europa och världen. Som vanligt har vi också mycket på gång inom miljöområdet. Vi deltar just nu i dialog kring möjligheten att förlänga Roslagsbanan till Arlanda. Skulle detta bli verklighet skulle det ge många fler människor möjligheten att kunna åka kollektivt till och från flygplatsen med märkbart minskade utsläpp av växthusgaser. Bland andra aktualiteter kopplade till miljö finns taxi. Vi har nu genomfört en förändring framför Terminal 5 för att öka kundservicen så att det blir lättare att hitta det taxibolag man vill åka med samtidigt som vi minskar miljöpåverkan genom att prioritera miljötaxibilar på Arlanda. Och med detta är ännu ett steg taget för att 100 procent av alla taxibilar på flygplatsen ska vara miljötaxi den 1 juli Kerstin Lindberg Göransson Flygplatsdirektör Foto: Lasse Modin 2 NYA ARLANDA

3 LFV delas och bolagiseras Den 1 april delades LFV efter ett riksdagsbeslut i december. Flygplatsdelen blir det statliga bolaget Swedavia medan flygtrafiktjänsten fortsätter att driva verksamheten i affärsverket LFV. En uppdelning är logisk mot bakgrund av de skilda affärsförutsättningar som gäller för flygtrafiktjänsten respektive flygplatserna. Respektive ledningar och styrelser kommer nu att helt kunna fokusera på sina kärnverksamheter, säger Lars Rekke, som var generaldirektör för LFV fram till den 31 mars. Det var i december i fjol som riksdagen beslutade att flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket skulle överföras till ett bolag. Bolaget ska ansvara för drift, utveckling och finansiering av de tio flygplatser som ska ingå i det nationella basutbudet. De tio flygplatserna är Stockholm Arlanda, Stockholm Bromma, Göteborg Landvetter, Malmö, Kiruna, Luleå, Umeå City, Åre Östersund, Visby och Ronneby. Flera flygplatser har avyttrats de senaste åren; Halmstad, Kalmar och Norrköping övergick redan under 2006 och 2007 i annan ägo, Jönköping blev vid årsskiftet kommunal och den 1 april övergick även Skellefteå i kommunal ägo. Flygplatser där det pågår ett arbete med att hitta en annan ägare är Örnsköldsvik, Sundsvall, Karlstad och Ängelholm Helsingborg. Under 2009 uppgick det totala antalet passagerare på LFVs flygplatser till 27,1 miljoner. Det var en minskning med tio procent jämfört med Det är i skrivande stund inte klart vem som blir verkställande direktör för flygplatsbolaget. Av Per Fröberg Bullerisolering i Rosersberg Swedavia är mitt uppe i en upphandling av bullerisoleringsentreprenörer, en upphandling som dessvärre dragit ut på tiden. Men planeringen och inventeringen pågår tidplanen ska hålla ändå. Att bullerisolera alla de fastigheter i Rosersberg som behöver bullerisoleras kostar mycket pengar. Så pass mycket att Swedavias upphandling av en entreprenör som ska göra jobbet styrs av LOU, eller Lagen om offentlig upphandling. LOU innebär bland annat att upphandlingen ska annonseras och att de entreprenörer som är intresserade får lämna anbud. Swedavia gav uppdraget åt den entreprenör som lämnade in det bästa anbudet, sett till både pris och kvalitet. För Swedavia och för de boende i Rosersberg är det viktigt att isoleringsarbetena håller en hög kvalitet. Tidigare upphandlingar har lärt oss att går man enbart på pris blir resultatet inte alltid det önskade, säger Anders Ledin, operativ specialist på Arlanda. Tyvärr har Swedavias val av entreprenör överklagats, av en annan entreprenör, och nu måste förmodligen upphandlingen göras om. Just nu finns det alltså ingen entreprenör upphandlad, och isoleringsarbetena ligger därför i stort sett nere. Under tiden fortsätter Swedavia att inventera och beräkna isoleringsbehoven. En inventering innebär att ljudisoleringen i husfasaden beräknas, och sedan utreds vilken bullerisoleringsåtgärd som är bäst just för det unika huset. Åtgärderna skrivs sedan ner i ett avtal mellan fastighetsägaren och Swedavia. Och först när avtalet är påskrivet kan bullerisoleringen påbörjas. Inventering och utredning i Rosersberg fortsätter Foto: Lasse Modin nu på Viggebyvägen och västerut, mot Kadettvägen, Norrtorpsvägen och vidare. Det är alltså mycket arbete för bullerisoleringsprojektet att utföra även om själva åtgärderna just nu ligger på is. Samtliga bullerisoleringsarbeten är planerade att vara slutförda före 2011 års utgång. Vi räknar med att upphandlingen ska lösas och att vi har ett färdigt entreprenörsavtal till sommaren. I så fall kan vi påbörja det praktiska arbetet före hösten, säger Anders Ledin. Av Susanne Rundström Fakta: Ett av Arlandas många miljövillkor innebär att varje bostadshus som störs av tre eller fler bullerhändelser på 70 decibel eller mer, under minst 150 nätter per år, har rätt till isolering. Den maximala ljudnivån ska vara 45 db(a) inomhus. Hittills har Swedavia bullerisolerat närmare 470 hus runt omkring flygplatsen. NYA ARLANDA 3

4 Tjugotre samråd Foto: Heidi Wretemo och en ansökan Arbetet med ansökan om Arlandas nya miljötillstånd går vidare. Planen att ansökan ska lämnas in före den 31 december i år ligger fast. Men först är det många som ska tycka till. Swedavia arbetar sedan 2008 med en ansökan om ett helt nytt miljötillstånd för Stockholm- Arlanda flygplats. Målsättningen är att denna ansökan ska lämnas in vid årsskiftet. I arbetet med att ta fram en ansökan ingår att samråda, det vill säga informera och ta emot synpunkter från berörda kommuner, myndigheter och inte minst allmänheten. Under processens gång har Swedavia hållit hela tjugotre samråd. På alla samrådsmöten förs noggranna minnesanteckningar, som lämnas in till miljödomstolen tillsammans med ansökan. Och framför allt samlas alla framförda synpunkter ihop i en samrådsredogörelse som också bifogas ansökan. Vi har valt att ha samråd i tre omgångar under arbetet med framtagandet av ansökan. Det har lett till att vi haft många fler samråd än miljöbalken föreskriver. Men det här handlar om komplexa frågor, och ju fler synpunkter och förslag vi kan få in, desto bättre. Det är nu de ska in för att viktiga frågeställningar ska hinna utredas ordentligt, säger Anette Näs, projektledare för det nya miljötillståndet. Vilka synpunkter är det då som vanligtvis lämnas in? Helt klart dominerar bullerfrågan. Men vilken aspekt man har på frågan beror helt på var man bor, säger Anette Näs. En frågeställning som är viktig för många är spridning eller koncentration av flygspåren. Bor man rakt under en inflygningsväg föreslår man en spridning av flygen, i rättvisans namn. Bor man däremot utanför flygstråken förespråkar man en högre koncentration av flygen så att de fortsätter gå i samma spår så länge som möjligt. Den senaste samrådsomgången har just avslutats och alla som deltagit ombads komma in med sina synpunkter senast den 15 mars. Men det är förstås inte förbjudet att skicka in ytterligare synpunkter även under resten av året. Nej, vi tar gärna emot fler förslag och åsikter! Däremot kan det bli svårt att hinna beakta synpunkter som kommer in väldigt sent i processen, säger Anette Näs. Av Susanne Rundström Fakta: Ansökan om ett nytt miljötillstånd ska säkra en långsiktig verksamhet och innefattar en översyn av hela verksamheten, bland annat flygvägssystemet. I den nya ansökan kommer den samlade miljöpåverkan från flygplatsens verksamhet att redovisas. Målet är att ansökan ska lämnas in till Miljödomstolen senast den 31 december. Mer information om arbetet med ansökan om nytt miljötillstånd, samt dokumentation från alla samråd, kan du hitta på 4 NYA ARLANDA

5 Ökat kund- och miljöfokus för taxiresande på Arlanda Under mars månad förändrade Stockholm-Arlanda Airport taxiframkallningen för att premiera miljötaxibilar och minska antalet tomkörningar på flygplatsen. De nya reglerna förväntas successivt öka antalet miljöbilar på flygplatsen och förenkla för resenärerna att enkelt kunna välja taxibolag. Arlanda arbetar idag intensivt för att minimera miljöbelastningen av flygplatsverksamheten vilket även inkluderar trafiken till och från flygplatsen. Ett steg i detta arbete är att 100 procent av alla taxibilar på flygplatsen ska vara miljötaxi den 1 juli Omställningen sker etappvis för att alla taxiåkare ska få tid att byta till miljöbil. Samtidigt vill Arlanda också stärka kundnöjdheten hos flygplatsens resenärer och ge taxibolagen en god konkurrenssituation genom att införa ett filindelningssystem som kommer att underlätta för resenärerna att välja det taxibolag de vill åka med. Foto: Daniel Asplund Flera nya linjer från Arlanda London har med sitt utbud av shopping, pubar och fotboll länge lockat till sig svenskar, men nu är det enklare än någonsin att ta sig dit från Arlanda. Från månadsskiftet aprilmaj öppnar Norwegian direktlinjer från Arlanda till London Gatwick och i mars utökade SAS sin Londontrafik till sju dagliga rundturer mellan de två städerna. Den 28 mars utökade SAS Londontrafiken till sju dagliga rundturer mellan de två städerna. Den nya avgången lämnar Stockholm och landar i London Från London går den nya avgången och landar i Stockholm För Norwegian är det inte bara den nya Londonlinjen som är ny. Bolaget satsar även på Edinburgh, München och Helsingfors och placerar samtidigt sitt åttonde flygplan på Arlanda. Linjen till London startar 29 april och kommer att flygas alla dagar utom lördag. Trafiken till Edinburgh startar 6 maj och går tisdagar, torsdagar och söndagar, medan flygen till München går måndagar, onsdagar och fredagar från 7 maj. Den 9 april började Royal Falcon Airlines flyga från Stockholm Arlanda till Amman i Jordanien. Linjen flygs tisdagar och fredagar med en Boeing med plats för 158 passagerare. Från Amman har flygbolaget också anslutande linjer till Irak i samband med dessa flyg; tisdagar till Najaf och fredagar till Mosul. I vår startar också Lufthansa Italia en ny linje från Stockholm Arlanda till Milano Malpensa. Linjen kommer att trafikeras dagligen med en Airbus 319. Italiensktalande besättning och italiensk meny ombord utlovas. Hela listan på nya linjer från Arlanda Air Sweden Aviation Ett nytt charterbolag som redan påbörjat trafik till Erbil och Sulaimanyah. Finnair Återupptar trafiken till Bergen efter ett uppehåll på flera år. Lufthansa Italia Startar en ny linje till Milano med dagliga avgångar. Norwegian Air Shuttle Startade två nya rutter från Stockholm Arlanda till Bergen och Helsingfors i slutet av mars. Under april och maj öppnar flygbolaget nya linjer till London, Edinburgh och München. Ytterligare sju destinationer startar under sommaren: Cypern, Sardinien, Santorini, Rhodos, Aten, Sicilien och Kos. Apollo Startade en flyglinje till Enfidha i Tunisen den 13 mars. Royal Falcon Startar en ny linje till Amman den 9 april. Delta Air Lines startar en ny linje med dagliga avgångar till New York JFK den 28 maj. SAS startar en ny sommarlinje till Visby med dagliga avgångar. Period 6 juni - 5 september. Utökade destinationer Air China Kommer att flyga fem gånger i veckan till Peking istället för nuvarande fyra med start i juni. Air Berlin Utökade antalet flygningar till Berlin med två gånger per dag mot tidigare en daglig flygning I februari. Qatar Airways Utökade trafiken till Doha från fyra turer i veckan till dagliga flygningar i slutet av mars. SAS Utökar sin Londontrafik till sju dagliga avgångar. NYA ARLANDA 5

6 Foto: Olof Holdar Stockholm Visitors Board Stockholm på British Airways tio-i-topplista Enligt reseexperter på flygbolaget British Airways är Stockholm det åttonde viktigaste resemålet i världen Att Stockholm som enda skandinaviska stad lyckas placera sig på tio-i-topplistan beror på stadens stora miljöengagemang. Juryns val av Stockholm som nummer åtta motiveras av svenskarnas vilja att satsa på miljön. I år firar Stockholm titeln som European Green Capital, vilket gör staden till ett populärt resmål för ekoturister, säger Peter Rasmussen, Regional Commercial Manager Northern Europe British Airways. För resenärer som flyger till miljöhuvudstaden börjar den gröna upplevelsen redan på flygplatsen. Båda Stockholmsflygplatsernas klimatarbete har blivit formellt klassat som de bästa i världen av det europeiska programmet Airport Carbon Accreditation som graderar, jämför och certifierar flygplatsers klimatarbete. Arlanda och Bromma har, som de två första flygplatserna i världen, nått den högsta kravnivån 3+. Tio-i-topplistan toppas av Kapstaden i Sydafrika, som kommer att ta emot över en halv miljon supporters under fotbolls-vm. De övriga resmålen är: 2 Istanbul i Turkiet, 3 Las Vegas i USA, 4 Vancouver i Canada, 5 Punta Cana i Dominikanska Republiken, 6 Dubrovnik i Kroatien, 7 New York i USA, 8 Stockholm i Sverige, 9 Maldiverna och 10 Delhi i Indien. Bana 2 stängs sju veckor i sommar Sommarens banunderhåll kommer i år att ske på bana 08/26, eller bana 2 som den också kallas. Under sju veckor kommer den kvarvarande betongen på banan att bytas ut mot asfalt. Dessutom passar flygplatsen på att renovera taxibanan bredvid. Under tiden får flyget landa och starta på bana 1 och bana 3, de nord-sydliga parallellbanorna. Banan kommer att vara avstängd från den 28 juni till och med den 13 augusti. Detta är den sista planerade långa banavstängningen på Stockholm-Arlanda flygplats. Hösten 2010 kommer alla tre banorna på Arlanda helt och hållet bestå av asfalt. Mer information hittar du på Starbucks är här Det av många så efterlängtade Starbucks Coffee har öppnat i Arlandas Terminal 5. Kaféet som är Sveriges första ligger i gateområdet 1 till 10 med utsikt över start- och landningsbanor. Här ger också ny teknik nya möjligheter att spara energi och pengar. Som första restaurang på Arlanda använder Starbucks sig av LED-belysning som kan halvera energianvändningen. - Nu finns det belysning som är lämplig för butiksoch restaurangmiljöer. Vi kan hjälpa affärs- och restaurangidkarna i terminalerna med att göra en energikartläggning, säger Lars-Olof Nilsson som är affärsutvecklare på Arlanda Energi. Foto: Lars Clason/SSP Foto: Anders Bredfell Göran vann ett äventyr på Arlanda Vinnaren i Stockholm-Arlanda flygplats tävling på Kommunmässan i Sollentuna den 24 oktober förra året blev Göran Lager, Sollentuna. Göran vann ett äventyr på Arlanda för hela familjen. I vinsten ingick bland annat shopping, massage, middag, ett besök i flygledningstornet och övernattning på Jumbo Hostel. Den 26 februari var det dags att kvittera ut vinsten. Familjen Lager började med att checka in i cockpit på Jumbo Hostel, och gjorde sedan Arlanda ända till lördag eftermiddag. Vi hade höga förväntningar och det blev precis som vi tänkt oss! Ett fantastiskt roligt dygn, säger Göran. Arlanda Sky Clinic har öppnat I februari var det premiär för Sky Clinic, den kombinerade vårdcentralen och tandläkarmottagningen på Arlanda. Mottagningen vänder sig till alla som arbetar på och kring flygplatsen, men även till resenärerna. Det bästa med Sky Clinic är att man lätt har tillgång till vård. Man kan få tid snabbt och det är nära. Arlanda ligger ju lite avsides. Tidigare har de som arbetar härute fått ta ledigt en halv dag för sina tandläkar- eller läkarbesök. Nu slipper de resa och ta ledigt, säger Annika Gudmundsson, läkare och specialist i allmänmedicin på Sky Clinic. Vad kan ni hjälpa till med? Allt som en vanlig vårdcentral och tandläkarmottagning kan göra samt akuta besök som inte kräver högspecialiserad vård. Alla är välkomna att söka akut hjälp oavsett var de är bosatta. När kommer ni att ha öppet? Initialt blir det kontorstid. Men vi hoppas ganska snart kunna ha utöka öppettiderna. Vi vet ju inte riktigt än hur mycket folk som kommer till oss, säger Annika Gudmundsson. Du hittar Sky Clinic i Sky City, uppgång A, plan 5. Här arbetar två läkare, en tandläkare, sjuksköterskor, en tandsköterska och en tandhygienist. 6 NYA ARLANDA

7 Byggstart för nytt hotell NCC Construction har fått i uppdrag att uppföra Clarion Hotel på Stockholm-Arlanda Airport. Hotellet byggs invid flygledningstornet och länkas samman med Sky City och terminalerna. Det nya hotellet kommer att ha 400 rum och vara ett förstklassigt affärshotell med tydligt och exklusivt formspråk. Clarion Hotel Arlanda kommer att förbättra servicen för resenärer och näringsliv i regionen, säger Stefan Stenberg, chef för Swedavias fastighetsutveckling på Arlanda. De första markarbetena startar i augusti i år och hotellet ska stå klart i november Bygget kommer i snitt att sysselsätta 150 personer. Foto: Daniel Asplund Illustration: Aros Arkitekter Nya EU-regler om dokumentkontroll Den 29 april 2010 införs nya föreskrifter om dokumentkontroll på alla flygplatser inom EU. Förändringen innebär att samma regler kommer att gälla för inrikes som för utrikes. För Arlanda innebär detta att personal ska visa upp behörighetshandling (badge eller crewleg) för att passera säkerhetskontrollen även på terminalerna 3 och 4. Passagerare ska visa upp boardingkort (utskrivet hemma, i automat eller disk alternativt i mobilen) eller kredit/kontokort om det är på detta man har resan bokad. Det blir alltså inte längre möjligt att som besökare vistas innanför säkerhetskontrollen i terminalerna 3 och 4. Undantag kommer endast att göras för följande kategorier: medföljande till ensamåkande barn eller personer med begränsad rörelseförmåga samt medföljande vid asylärenden och deporteringar. Mer information kommer att finnas på Transportstyrelsens webbplats, Swedavias webbplats, arlanda.net samt på plats vid incheckning och säkerhetskontroller. Fifas VM-pokal på Arlanda Att Sverige skulle vinna fotbollsvärldens mest eftertraktade trofé under världsmästerskapen i år är inte troligt eftersom vi inte är med. Men om inte vi kan åka till VM i Sydafrika så får pokalen komma till oss. För första gången någonsin kom den drygt fem kilo tunga pokalen i 18 karats guld till Sverige med ett specialplan som landade på Arlanda den 16 mars. Foto: Daniel Asplund Trafikuppgång på Arlanda Antalet passagerare på Stockholm-Arlanda Airport ökade under årets fösta månader. Ökningen är ungefär lika stor för inrikes- som för utrikestrafiken. - Efter en nedgångsperiod i spåren av finanskrisen och lågkonjunkturen ser vi nu tydliga tecken på att konjunkturen har vänt. Nu finns det en tilltro till framtiden hos marknaden och därmed ser vi en ökad efterfrågan på flyg, säger Anders Bredfell, Swedavias presschef på Arlanda. Februari 2010 var en månad med mycket svåra förhållanden för marktrafik med återkommande förseningar som följd. - Visst kan även flyget drabbas av väderproblem, men vi har trots allt bara tre kilometer bana att röja jämfört med hundratals mil väg och järnväg. Punktligheten på Arlanda låg i februari på 82 procent för inrikes avgående flyg och 73 procent för utrikes. Siffrorna innebär alltså att drygt åtta av tio inrikesflyg avgick inom 15 minuter från utsatt tid och tre av fyra utrikesflyg. - Förseningsstatistiken visar med all tydlighet att flyget är ett pålitligt transportmedel även under svåra väderförhållanden, säger Anders Bredfell. Konstutställning på Visitor Center Den 25 mars öppnade en konstutställning med bildelever på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket på Arlanda Visitor Center i Terminal 5. Utställningen som visar elevernas egna konstverk pågår till den 11 april. Det är väldigt roligt att samarbeta med en konstutställning på just Arlanda då många av våra elever och deras familjer som arbetar internationellt passerar Arlanda. Det här är ett oerhört givande sätt att skola in våra elever i näringslivet och låta dem få nätverk på arbetsmarknaden, säger Åsa Karlberg som driver utställningen från Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Syftet med utställningen är att det ska bli en vitamininjektion för Arlanda Visitor Center och ge besökarna ett mervärde, men också att ge eleverna ska få praktisk näringslivserfarenhet. Inblicken i att arbeta på riktigt har varit intressant eftersom det inte är förskönat och skyddat som i skolan. Vi har jobbat med en deadline och får ta del i det administrativa med hängning av utställningen, pr, locka publik och inte bara måla en tavla, säger Isabella Brodén som är en av utställarna. NYA ARLANDA 7

8 Flyget betyder väldigt mycket Operationerna på Haiti ägde rum under primitiva förhållanden. Foto: Läkare utan gränser I 20 år har kirurgen Johan von Schreeb arbetat i jordens största katastrofområden. Beslut om liv och död har varit vardag under svåra förhållanden. Men ordet hjälte placerar han i papperskorgen. Jag har bara arbetat med det jag kan. Jag vill inte framställas som en Indiana Jones-liknande hjälte. Vi träffas på Johan von Schreebs arbetsplats på Karolinska institutet i Solna, i ett trångt, spartanskt tjänsterum med en dator, papper, ett diplom och några pärmar. Ja, så här ser det ut. Ska vi börja?, undrar han rakt och entusiastiskt. Det solbrända ansiktet bryter av, längre har våren i Sverige inte kommit. Färgen kommer från solen över Haiti, där närmare människor dog efter jordbävningen i februari. Operationstältet ställdes upp på en lerig skolgård i huvudstaden Port au Prince. Varje dag innebar operationer av skadade och traumatiserade jordbävningsoffer. Runtomkring låg rasmassorna, på marken den svarta tavlan, och den före detta skolan kunde när som helst rasa samman. I över 20 år har kirurgen Johan von Schreeb deltagit i humanitära insatser runt om på jorden. Någonstans i ett provisoriskt tält eller under bar 8 NYA ARLANDA

9 för humanitära insatser himmel i Kambodja, Afghanistan, Rwanda, Kashmir eller Sydostasien har han under svåra förhållanden tagit beslut om liv och död, oftast utsänd av Läkare utan gränser. Men ändå trängde Haiti igenom skalet av erfarenhet. Det var en väldigt stark gemenskap mellan logistiker, sjuksköterskor och läkare som arbetade tillsammans. Vi var människor från 14 nationer. Tillsammans arbetade vi för att rädda liv under de märkliga och tuffa förhållandena. På kvällen satt vi runt stearinljus och pratade om vad vi upplevt. Gjorde jag rätt som avstod att operera den svårt sjuke mannen? Skulle jag ändå försökt och gett honom en chans? Sådana tankar kommer upp. Men tiden är så knapp, många beslut måste tas och jag måste lita på min professionalitet. Känslorna läggs åt sidan för stunden, de får komma sedan. I Sverige finns empatin Välgörenheten ökar kraftigt vid stora katastrofer. Svenskarna kan under ett år skänka upp till fem miljarder till välgörenhet. Till Haiti åkte svenska och internationella celebriteter, som Carola, Sean Penn och Madonna, för att visa sitt engagemang. Volontärer och välgörenhetsorganisationer från världens hörn och ideologier fyllde Port au Prince. Den rika världen visade sina fattiga, utsatta grannar en varm, engagerad frikostighet. Det är då välgörenhetsdebattören och läkaren Johan von Schreeb vrider sig i stolen och tar sats. I ett katastrofområde har idag alla rätt att hjälpa till. Jag förespråkar en kvalitetsäkring för humanitärt bistånd, så att rätt organisationer med rätt kunnande är på plats. På Haiti fanns tyvärr volontärer som gjorde mer skada än nytta, och organisationer som samtidigt ägnade sig åt religiös mission. Vi får heller inte passivisera offren med allmosor. Biståndet och hjälpen ska ges med ett varmt hjärta, men också med en kall hjärna. De rika länderna måste hjälpa Haiti på lång sikt. Det krävs säkert 50 år att få landet på fötter med tanke på dess historia. Det är bra att vi känner med de utsatta när vi ser katastrofen på teven, det gör oss mänskliga. Men bistånd ska förändra, inte cementera fördomar och utsatthet. Fattiga är inte dumma, då skulle de vara döda, konstaterar han krasst. Men jag vill hjälpa till, vad ska jag göra? Jag klandrar inte människor som skänker pengar, det är fantastiskt att människor bryr sig om främlingar på andra sidan jorden. Det finns en global solidaritet. Men det måste styras av behoven, och inte passivisera offren. Mikrokreditsystem är bra, där människor får möjlighet att realisera sin egen affärsmodell med fördelaktiga lån. En organisation som Läkare utan gränser arbetar utifrån behovet på fältet, utan en stor administration eller ersättningar, säger han. Jag gör inte det här för att bli rik. Min pappa var läkare och jobbade för Röda korset och jag bodde själv i Etiopien som barn. Självklart har det haft betydelse för mina val. Att arbeta i katastrofområden har blivit en del av mitt jobb, att få träffa människor, hjälpa människor och en möjlighet att förändra. Viljan att hjälpa hittade en konkret väg en dag i Paris Tillsammans med sin kurskamrat och nuvarande fru Susanne var Johan von Schreeb i Frankrike och läste tropikmedicin. De slank in på ett möte med Läkare utan gränser. Jag gillade det jag hörde, och hade tidigare blivit nekad av SIDA, som tyckte jag var oerfaren. Så efter mötet frågade jag: kan jag få åka någonstans? Vad arbetar du som, frågade dom. Kirurg, svarade jag. Perfekt, sa dom, och snart satt jag och Susanne, som är gynekolog, på ett plan till ett krigshärjat Afghanistan. Det var så det började. Jag hade kunnat leva ett annat, mer stillsamt liv, men det hade varit mer tomt, mindre meningsfullt. På tal om flyg, vad betyder flyget idag för humanitära insatser? Väldigt mycket. Det är oerhört viktigt att snabbt få ut logistiker och vårdpersonal för att snabbt kunna organisera och påbörja en insats. Tidsaspekten är avgörande för exempelvis traumavård, som behöver ges inom ett par dygn för att rädda liv. Till sist, vilka blev de stora erfarenheterna från Haiti, som läkare och privatperson? Det extremt kraftfulla i att arbeta i grupp förutsatt att målen är tydligt angivna. Vi var internationella och nationella läkare, sjuksköterskor och logistiker från 14 länder som de facto gjorde skillnad för tusentals människor, det är en mäktig känsla att vara med i ett sånt team. Trots de hemska omständigheterna på Haiti så blev det en starkt positiv upplevelse. Jag blir så ödmjuk inför fattiga människors förmåga att ställa sig upp, damma av kläderna och med rät nacke återgå i arbete. Det finns ingen tid för självömkan. Av Samuel Sehlberg Namn: Johan von Schreeb Bor: Stockholm Familj: Hustrun Susanne, en son som är 17 år och en dotter på 14. Arbetsgivare (i urval): WHO, Socialstyrelsen, Karolinska institutet, Sabbatsbergs sjukhus, Läkare utan gränser. Övrigt: Var en av tre läkare som grundade svenska delen av Läkare utan gränser Är fortfararande aktiv, men innehar ingen officiell roll. Läser: Mycket, bland annat Wilhelm Moberg Om att ses som hjälte: Det är en piedestal som media gärna sätter människor på. Men piedestalen är ranglig, nästa dag kan de ha puttat ner en. Jag ser mig inte som en hjälte, jag försöker göra skillnad och vara professionell. Gör under flygresan: Jag försöker läsa eller arbeta. Flyget är ett väldigt bra tillfälle att läsa. Man är hänvisad till sin fåtölj. Foto: Lasse Modin NYA ARLANDA 9

10 Foto: Daniel Asplund Frakten certifierad för snabba inspektioner Cargo Center på Stockholm-Arlanda Airport har som första handlingagent i Norden blivit certifierat av AEO, The Authorised Economic Operator. Den nya statusen kommer att innebära snabbare och därmed mer rationella och kostnadseffektiva processer för kunderna. - Flygplatsen blev utsedd till Europas bästa fraktflygplats i sin klass år Certifieringen av Cargo Center kommer förhoppningsvis att stärka den positionen, säger Björn Ragnebrink, affärsutvecklare Swedavia. Flygfrakten på Arlanda väl rustad för bättre tider När världsekonomin nu verkar friskna till och behovet av flygfrakt ökar står Stockholm-Arlanda Airport väl rustad. Finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen slog hårt mot flygfrakten och satte djupa spår under hela fjolåret. Ja, vi räknar med att flygfrakten minskade med ungefär en tredjedel under Den allra största delen av minskningen ligger på gods som går i lastutrymmet på passagerarplanen, säger Karsten Bjärbo, chef för flygfrakten på Arlanda. Under detta turbulenta år satsades stort på flygplatsens flygfraktsdel: en ny väg har byggts in till fraktområdet västerifrån, en stor inpassering Checkpoint Cargo är klar och nya byggnader har uppförts. Den 6 november invigdes det nya fraktområdet. Syftet är att strukturera området, så att fraktverksamheten kan fungera så rationellt som möjligt och bli ett logistikalternativ för hela Mälardalen, sade Karsten Bjärbo vid invigningen. Ett stort och påtagligt bevis för den fraktsatsning som pågår är byggande av SAS-ägda Spirit Air Cargo Handlings nya helautomatiserade fraktterminal. Den första juli beräknas den stå klar för inflyttning under sensommaren. Spirit Air Cargo Handling blir den största aktören på fraktområdet med omkring 45 procent av de mellan och ton som hanteras årligen. Den andra stora aktören är Cargo Center med omkring 35 procent av volymen, medan övriga är DHL, Fedex och UPS, säger Karsten Bjärbo. Men de kommer att få konkurrens. Logistikföretaget A.S.P Logistic, med inriktning på tidsanpassade transporter i Europa och Afrika och en årlig omsättning på omkring 70 miljoner kronor, ska etablera sig på fraktområdet. Dessutom etableras ett så kallat perishable center vilket är en terminal för att hantera livsmedel, växter och levande djur. När det blir klart flyttar Swedavia importkontrollen dit. Båda etableringarna är ett resultat Karsten Bjärbo av att vi satsar på fraktområdet på Arlanda. I dag finns här drygt tusen anställda; fullt utbyggt kommer här att finnas arbetsplatser för mellan fyratusen och femtusen personer, säger Karsten Bjärbo. Det är inte bara själva området som utvecklas; även vägarna dit. Den nya vägen västerifrån har nämnts. Dessutom har Banverket gjort en förstudie över fyra olika dragningar för järnvägsspår in på fraktområdet. Eftersom vi transporterar farligt gods kan vi inte använda järnvägen under flygplatsen. Mitt grundtips är att ett godsspår leds in från norra böjen norr om flygplatsen, säger Karsten Bjärbo. Av Per Fröberg 10 NYA ARLANDA

11 Hallå där Johan Fredin-Knutzén, fotograf som tillbringade ett år med att fotografera Arlanda bakom kulisserna, ett arbete som resulterat i en bok. Varför Arlanda? För att jag alltid uppfattat flygplatsen som något mystiskt - jag menar att man som resenär bara ser en bråkdel av det stora maskineriet som ligger bakom resenärens resa. Att det dessutom är rigorös tajming och säkerhet som två tunga bakomliggande faktorer gör det bara mer spännande. Dessutom är ju flyget en så föränderlig bransch att det känns angeläget att få dokumentera det som är idag - i morgon är ju möjligen läget ett helt annat. Det kan förändras över en natt beroende på händelser runtom i världen. Något som överraskade dig? Att jag till slut kunde orientera mig ganska så bra på flygplatsen. Jag menar då hur terminaler, banor och rampytor förhöll sig till varandra. Det bästa under året? Det var nog när jag var norr om bana 1 och fotograferade. Det blev bland annat bilden då en 747 lyfter och flyger norröver. Du har ju fotograferat tåg och tunnlar tidigare, hur skiljer sig en flygplats från den världen? Flygplatsen är som ett litet isolerat samhälle där man kan bo. Här finns ju både hotell, restauranger, apotek och banker. Här finns också en skön och pirrig känsla av förväntning och nya intryck inmurad i väggarna, något tunnelbanan saknar för mig. Tunnelbanan är mer vardaglig - men personligen mer viktig för mig eftersom jag dagligen reser i tunnelbanan. Favoritfoton i boken? Sidorna 58-59, den svartgula skylten som orienterar piloterna då de är ute och kör på flygplatsens taxibanor. Jag gillar det lila skimret som är i bilden och den avskalade enkelheten med skylten som bryter av i färg och form. Sedan gillar jag sidan 80, flygplanet precis helt från sidan, nästan lite tråkig för att den är så symmetrisk - men ändå nära och bra just för att den är så symmetrisk. Något som är svårt med flygplanen eftersom de rör sig så fort. Boken om Arlanda är utgiven av Trafiknostalgiska förlaget. Den finns att köpa i de flesta bokbutiker på nätet samt på Pocketshop i Sky City på Arlanda. Av Karin Magnusson Stockholm- Arlanda Airport 2009 i siffror Passagerare Utrikes: Inrikes: Totalt: Rörelser* Utrikes: Inrikes: Totalt: *starter och landningar Flygbolag Utrikes: 64 Inrikes: 2 Utrikes & inrikes: 6 Frakt & post: 14 Totalt: 87 Destinationer* Utrikes: 144 Inrikes: 32 Totalt: 176 *minst 10 avgångar under året Top 10-destinationer Köpenhamn Oslo London Luleå Helsingfors Frankfurt Umeå Amsterdam Göteborg Paris Passagerarprofil Kvinnor: 44 % Män: 56 % Reser inrikes och bor i Sverige: 91 % och bor utomlands: 9 % Reser utrikes och bor i Sverige: 57 % och bor utomlands: 43 % Foto: Johan Fredin-Knutzén Resans syfte Affärer: 36 % Fritid: 64 % NYA ARLANDA 11

12 Svenska skidlandslaget firas vid hemkomsten till Arlanda. Foto: Anders Bredfell OS-hjältar firades på Arlanda Elva svenska medaljer blev det för de framgångsrika svenska olympierna vid nyligen avslutade vinter-os i Vancouver. Och allra mest framgångsrikt var skidlandslaget. När Charlotte Kalla korsade mållinjen som vinnare på 10 kilometer var det första damguldet på den distansen sedan Toini Gustafsson stod som segrare Och curlinglandslaget lyckades med konststycket att försvara OS-guldet från Turin När olympierna i omgångar anlände till Arlanda togs de emot i SkyCity där Arlanda, flera sponsorer och Sveriges Olympiska Kommitté överlämnade blommor. 12 NYA ARLANDA

13 Snöröjning i världsklass! Foto: Tommy Säfström Efter en lång vinter är det äntligen vår. Men på Arlanda kommer snön att ligga kvar ett tag till. Under årets första månader växte sig snötippen i södra änden av flygplatsen större för varje dag som gick. Till slut nådde den trädtopparna och innehöll mer än kubikmeter snö. Vanliga år brukar snön ligga kvar till midsommar, men i år tror jag faktiskt det blir ännu längre, säger Ingemar Österlind, fälthållningschef på Arlanda som är nöjd med hur väl flygplatsen och flyget som transportslag klarat den snörika vintern. Det har fungerat bra överlag. Skiftande väderlek som slask och underkylt regn kan ibland vara problematiskt, men att ta bort snö har vi inga problem med. Vi har utrustning, teknik, rutiner och framförallt erfarenhet som gör att det hela fungerar väl. Då spelar två eller tio centimeter snö ingen roll. Två centimeter snö låter ju inte så mycket. Men den faller på de närmare 2,2 miljoner kvadratmeter av flygplatsen som ska snöröjas, och resulterar i mer än 1200 lastbilslass snö till snötippen. Av Karin Magnusson Ingemar Österlind Högsta Domstolen öppnar för grupptalan mot Arlanda Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i frågan om grupptalan mot Stockholm-Arlanda flygplats. Detta innebär att miljödomstolens beslut att målet kan prövas som grupptalan ligger fast, och ska prövas i miljödomstolen. Bakgrunden är en grupptalan som lämnades in till Miljödomstolen 2006 av en grupp boende i Upplands Väsby. De kräver ersättning för besvär orsakade av flygbuller från Stockholm-Arlanda flygplats. Swedavia delar inte miljödomstolens uppfattning att en grupptalan i det här fallet är lämpligt. Detta främst eftersom bullerexponeringen för gruppmedlemmarna är ytterst olika; beroende till exempel på var i kommunen man bor och vilken boendeform man har. Det är också väldigt olika hur länge gruppmedlemmarna bott i Upplands Väsby. Swedavia anser att varje medlem istället bör driva sitt eget skadeståndsanspråk. Förenklad navigering på flygplatsen I mars förändrades många av vägnamnen och adresserna på Arlandas publika vägar. Swedavia har i samarbete med Sigtuna kommun arbetat fram nya namn som ska göra det lättare för resenärer och besökare att navigera på flygplatsen. En del av vägarna har inte haft officiella namn tidigare, andra har fungerat mindre bra eftersom samma namn också funnits på vägar i andra delar av kommunen. Nu är samtliga vägar officiellt fastställda av Sigtuna kommun och är därmed sökbara på webbplatser som Eniro och Hitta.se och i GPSverktyg. NYA ARLANDA 13

14 Av Olle Engkvist Vinnare i förra numret: Ann-Marie Robertsson, Upplands Väsby Maivi Lehikoinen, Märsta Lucia Alnesjö, Sigtuna Sture Eriksson, Gränspolisen Kristina Andersson, Spirit Air Cargo Vi vill ha ditt svar senast den 17 maj 2010 till: Swedavia Stab Info Stockholm-Arlanda Märk kuvertet Korsord. Fem vinnare får biobiljetter och ett korsordshäfte av korsordsmakaren Olle Engkvist. Namn (Företag) Adress: 14 NYA ARLANDA

15 Att bada i Halmsjön är ingen fara men man bör inte dricka vattnet, anser Andreas Woldegiorgis som är analytiker på IVL Svenska Miljöinstitutet. Ingen fara att bada i Halmsjön För drygt ett år sedan upptäckte Arlanda förhöjda halter av kemikalien PFOS (perfluoroktansulfonat) i Halmsjön som ligger invid flygplatsen. För att hitta en lösning på problemet finansierar Swedavia i samarbete med Naturvårdsverket ett femårigt projekt som genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Tills studien är klar gäller fiskeförbud i sjön men någon fara att bada föreligger inte. PFOS är ett ämne som bland annat används i utrustning för brandsläckning, rengöringsmedel, elektronik och hydrauloljor på grund av sina vattenavvisande egenskaper. På Arlanda finns av flygsäkerhetsskäl en stor brandövningsplats där brandskum innehållande PFOS tidigare använts. Ämnet är idag spritt i den svenska miljön och precis som på Arlanda har PFOS också hittats vid flera brandövningsplatser runt om i landet. PFOS är ett problem som existerar i hela samhället och är spritt i hela världen. För oss lokalt är det kanske främst Rosersbergsviken i Mälaren som det finns anledning att oroa sig över eftersom vatten från Uppsala, Märstaån och Räddningsverkets gamla skola rinner ut där och skapar stora koncentrationer av ämnet, säger Andreas Woldegiorgis Andreas Woldegiorgis som är analytiker på IVL Svenska Miljöinstitutet och leder den studie som Swedavia och Naturvårdsverket finansierar. Ämnet PFOS har en låg grad av giftighet men det är inte detta som oroar forskarna. Ämnet i sig är inte speciellt giftigt utan problemet är snarare att det inte bryts ner. Även om halten är låg så äter de större fiskarna upp de mindre och får på så sätt i sig mer och mer PFOS. Men att oroa sig för att bada i Halmsjön ser inte Andreas någon anledning till. Man ska inte äta fisk som kommer från Halmsjön eller dagligen använda det som dricksvatten, men att bada eller hålla på med vattensport är inga problem, säger Andreas. I väntan på att studien blir klar och experterna ger ett förslag till åtgärder är uppfattningen att bottensedimenten i Halmsjön tills vidare inte bör röras. Vi har diskuterat med länsstyrelsen om hur man bäst hanterar föroreningen och har tillsammans kommit fram till att vi bör vänta till studien är klar. Om man börjar gräva i sedimentet och grumlar till vattnet finns risken att det får motsatt effekt och att PFOS istället sprids, säger Jenny Svärd, miljöchef på Arlanda. Av Anders Bredfell NYA ARLANDA 15

16 Vi Fem Vad tycker du om Love 2010? Anni Silfver, Sigtuna Turism Jag tycker det är jättekul, vi ska ha mycket Love Vi borde återinföra pussrutan också! Foto: Christer Lundin, Stockholms Visitors Board Arlanda en miniflygplats i city under Love 2010 I sommar stundar kungligt bröllop i Stockholm. I samband med Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings vigsel bjuder Stockholms stad på två veckors hejdundrande festligheter. Temat är kärlek och Stockholm-Arlanda Airport är med och firar. Festligheterna invigs med det årliga nationaldagsfirandet den 6 juni, sedan fortsätter festen under två veckor och når sin höjdpunkt på bröllopsdagen den 19 juni. Mitt i staden, vid Skeppsbron, kommer Arlanda att ha en miniflygplats med café, shopping och andra förströelser. Någon taxfree kan vi inte utlova men annars kommer man definitivt att känna igen sig i flygplatsmiljön. Det blir en rolig upplevelse där den 400 kvadratmeter stora montern kommer att utformas ungefär som en miniflygplats. Vi visar det bästa som Arlanda har att erbjuda och du kan delta i tävlingar, få veta mer om flygplatsen och om shoppingsutbudet samt få inspiration till resor och mycket mer, säger Daniel Stipich, varumärkeschef på Arlanda. Kärleken spirar på flygplatsen Det övergripande temat för Love Stockholm 2010 är kärlek. Det kan vara kärlek till Sverige, Stockholm, konsten, musiken eller kärlek mellan människor. För Arlandas del handlar det även om att under lugnare former kunna möta många av de människor som reser via flygplatsen. Detta är ett utmärkt tillfälle för oss att få träffa många av våra befintliga och potentiella resenärer under mer avslappnade former. Stockholm stad räknar med tre miljoner besökare och många av dem har kommit till Stockholm genom vår flygplats, eller så är de våra kunder sedan tidigare, säger Daniel Stipich. Arlanda marknadsför Stockholm Med cirka 800 journalister från utländska tidningar, tidskrifter och TV-bolag som besöker Stockholm i samband med bröllopet finns stora möjligheter att marknadsföra Stockholm och Sverige. Vi har under flera år samarbetat med lokala, regionala och nationella organisationer för att locka turister och företag till regionen och detta är ytterligare ett led i den satsningen. Med den stora internationella mediala bevakning som bröllopet innebär kan vi bidra till en ökad kännedom om Stockholm och en uppdaterad Sverigebild i omvärlden. Men det är inte bara på miniflygplatsen i city som kärleken kommer att spira. På Arlanda kan man följa nedräkningen till bröllopet på ett 20-tal vepor som är uppsatta på runt om på flygplatsen och i Sky City kan man följa vigseln direkt på storbildsskärm. Av Anders Bredfell Karolina Henriksson, Apoteket Kul och bra för Arlanda med fler turister. Vi som inte firar nationaldagen som de gör i andra länder behöver något att fira på sommaren. Janne Asplund, som efter 44 år på Arlanda lämnade Tullverket i mars. Alla tillfällen att fira är bra! Anders Berglund, Svenska kyrkan Önskar att vi alltid kunde älska varandra. Vi skulle behöva ett kärlekstema och fest varje år och inte bara för att Victoria och Daniel ska gifta sig. Lennart Bergbom, LFV Jag tycker att den stora poängen med det kungliga bröllopet är att Sverige och Stockholm får stor uppmärksamhet utomlands. På så sätt blir ju bröllopet en naturlig del i marknadsföringen av Stockholm som besöksdestination. 16 NYA ARLANDA

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport FLYGPLATSREKLAM Stockholm Gäller från och med juni 2015 med reservation för tryckfel och prisändringar. Resenärstatistik hela flygplatsen TRANSPORT Tar bussen 18% RESENÄREN 2014 Antal resenärer: 22 048

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Flygplatsbeläggningar

Flygplatsbeläggningar Flygplatsbeläggningar Robert Lestander, Swedavia Om Swedavia Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03 Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE MOT BULLER I NORRA

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal!

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! Arlanda byggs ut för 13 miljarder Arlanda flygplats ska byggas ut

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken En specialresa för Café Opera Golfs medlemmar som också är öppen för Hang Arounds. Vi bor på bra hotell och spelar golf

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Vad kostar flygstrejken?

Vad kostar flygstrejken? Vad kostar flygstrejken? En analys av näringslivseffekter Fredrik Bergström Michael Cronholm Jessica Lindblom En HUI-rapport gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv 1 Förord Med anledning av att förhandlingarna

Läs mer

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 19 augusti - 8 december 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Besöksnäringsdag 14/10 2015!

Besöksnäringsdag 14/10 2015! Besöksnäringsdag 14/10 2015! Gotlands Förenade Besöksnäring bjuder in till Besöksnäringsdag tillsammans med Inspiration Gotland. Tema: Uppföljning av sommaren och hur utvecklar vi Gotland som besöksmål?

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 5 augusti - 8 december 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013 Tidtabell 2 september - 8 december 2013 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6.

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6. PRESSINFORMATION Pris och prestanda-index (HPLI-Hotel-Preis-Leistungs-Index) 2008 överraskar: - hotel.info-gäster världen över placerar hotell i Tokyo på första plats - Storstäder som London, Moskva och

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 11 mars 2011 NORRBOTTEN Bra skola i Arvidsjaur Grundskolan i Arvidsjaur är nästan bäst i hela Sverige. Det tycker Lärarnas Riksförbund som varje år väljer ut Sveriges bästa

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Årskalender 2014. Årskalender 2014 1

Årskalender 2014. Årskalender 2014 1 Årskalender 2014 Årskalender 2014 1 Årsmötet 2014 Årsmötet hölls den 5 mars i LFV:s filmsal. Ordföranden Arne Axelsson hälsade 26 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet leddes sedan av

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer