Tidningen:el. Vägvisare till sjöss. Släckta fyrar får nytt ljus VINDKRAFT TILL HAVS SE UPP NÄR DU KÖPER BUBBELBAD SLÄCK GLÖDLAMPAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidningen:el. Vägvisare till sjöss. Släckta fyrar får nytt ljus VINDKRAFT TILL HAVS SE UPP NÄR DU KÖPER BUBBELBAD SLÄCK GLÖDLAMPAN"

Transkript

1 Tidningen:el EN TIDNING FRÅN DITT LOKALA ELFÖRETAG NUMMER ÅRGÅNG 61 Vägvisare till sjöss Släckta fyrar får nytt ljus VINDKRAFT TILL HAVS SE UPP NÄR DU KÖPER BUBBELBAD SLÄCK GLÖDLAMPAN

2 FOTO: HÅKAN JANSSON TROLLHÄTTAN Traditionsrika vattenfall Fallens dagar i Trollhättan, Älvkarleby och Porjus lockar varje år tusentals fascinerade besökare. I Sverige har vi en tradition med speciella Fallens dagar. I början hette evenemanget Fallens dag (i singularis) och det var just bara fallpåsläppen denna dag som var den stora och enda attraktionen. Men kring detta har det byggts upp rena folkfester med diverse attraktioner och aktiviteter som ibland pågår under tre dagar som i Trollhättan (mer info på: Just Trollhättan var först med Fallens dag, i regi av kraftbolaget med det i sammanhanget särskilt passande namnet, nämligen Vattenfall. Redan 1959 genomfördes där Fallens dag för allra första gången ingen hade då hört talas om vattenfestivaler eller stadsfester någon annanstans i Sverige. För Trollhätteborna och tillströmmande turister blev evenemanget en succé från första stund. Nästa plats med Fallens dag blev Harsprånget 1963, då kallad Harsprångsdagen. Det var först 1966 som det fick namnet Fallens dag i samband med flytten till den då nybyggda festplatsen på ön. I Älvkarleby arrangeras Fallens dag i år för 36:e gången. Här rör det sig fortfarande om en dag som alltid söndagen före midsommar. Så här ser programmet ut i sommar: 17/6 Fallens dag i Älvkarleby 8/7 Fallens dag i Porjus 20 22/7 Fallens dagar i Trollhättan ÄLVKARLEBY PORJUS FOTO: ALF WALLBING FOTO: JERKER ANDERSSON KRAFTNÄTSPRIS FÖR HOTADE FJÄRILAR Svenska Kraftnäts miljöpris 2007 gick till en fjärilsexpert. Ingemar Frycklund har genom sina studier visat att flera av de utrotningshotade fjärilsarterna hittat en livsmiljö i kraftledningsgator. Sveriges gamla kulturlandskap med ängsoch hagmarker har minskat dramatiskt under de senaste decennierna till följd av det moderniserade skogs- och jordbruket. Detta har drabbat många fjärilsarter, som varit beroende av det tidigare öppna jordbrukslandskapet. Fjärilskännaren Ingemar Frycklunds studier har visat att flera av de utrotningshotade fjärilsarterna, bland annat väddnätfjärilen, kunnat finna en livsmiljö i kraftledningsgator som därmed blivit en viktig reträttplats för dem. Dessa gator kan vara en viktig resurs för att bevara biologisk mångfald. Det är därför också viktigt att de röjs från sly, så att inte marken skuggas från solvärme och ljus som fjärilarna behöver. Ingemar Frycklund delar miljöpriset på kronor med företaget ABB, som utvecklat en brytare för ställverk som ger färre strömavbrott och bättre miljö. FRISKA FLÄKTAR PÅ 4-D-BIO Sveriges första 4D-biograf, Cino4, på Tekniska museet i Stockholm har blivit en succé. Efter premiären i januari i år har cirka köpt biobiljetter. På Cino4 visas 3D-filmer med förstärkta effekter. Biofåtöljerna rör sig, det stänker vatten, puffar ut dofter, blåser och kittlas. REKORDMÅNGA BYTER ELHANDLARE Allt fler ser över sina elkostnader. I januari i år bytte 49 procent fler hushållskunder elhandlare jämfört med januari hushåll bytte elhandlare under årets första månad, enligt SCB. Dessutom bytte företag och andra kunder elhandlare. Det innebär att kunder var aktiva på elmarknaden och valde bort sin gamla elhandlare. Det är den största ökning som SCB noterat sedan man 2004 började föra statistik över byten av ellevarantörer. SCB tror att det är elhandelsföretagens marknadsföring och det höga elpriset under 2006 som bidragit till att elkunderna blivit mer aktiva. Källa: Energimarknadsinspektionen 22

3 NUMMER 2:2007 OMSLAG: FARLEDSFYREN STENKOBBSGRUND UTANFÖR MÖJA I STOCK- HOLMS SKÄRGÅRD FOTO: MAGNUS RIETZ MOT LJUSARE TIDER Eldsjälarna i Svenska Fyrsällskapet har en mission: att återtända de svenska fyrarna! De senaste decennierna har flera fyrar släckts och nu aviserar Sjöfartsverket att ytterligare 200 fyrar ska släckas bland annat Holmögadd utanför Umeå. Fyrsällskapets medlemmar har tagit på sig en kulturhistorisk uppgift. För visst hör våra fyrar till det svenska kulturarvet. I detta nummer av Tidningen El kan du läsa om Pite Rönnskär, där den resliga järnfyren efter 47 års mörker åter kastar sitt vita sken ut över Bottenviken. Mer om sjön kan du läsa på sidan 15. Här handlar det om hur man gör en säker båtresa utan elhaveri. Ett enkelt sätt att dra sitt strå till stacken för att motverka klimatförändringen är att byta till lågenergilampor. Om hela Sverige byter ut sina glödlampor till lågenergilampor skulle vi spara energi som motsvarar en trekvarts Barsebäcksreaktor! Läs mer på sidan 8. I det nummer du nu har framför dig kan du också läsa om LED-belysning och annat smått och gott. Trevlig läsning och en ljus och skön sommar! CHEFREDAKTÖR Lars Abelin Sid. 4 6 NYTÄND FYR Tidningen El har besökt Pite Rönnskär, där den resliga järnfyren efter 47 års mörker åter kastar sitt vita sken ut över Bottenviken Sid. 7 VÄGLEDNING I MÖRKRET Med dagens satellitnavigering går det att klara sig utan fyrljuset och en rad fyrar har släckts. Men nu finns ett sällskap som vill återtända fyrarna. Vi har besökt Pite Rönnskär en av de fyrar som återigen ser ljuset. Sid. 8 SLÄCK GLÖDLAMPAN Det är snart dags att släcka glödlampan för gott. Och i stället sätta in lågenergilampor. Även om lågenergilampan är dyrare i inköp håller den betydligt längre och gör att du i längden sparar pengar. Och vinsten för miljön är stor. Sid LED PÅ VÄG IN I VÅRA HEM Driftsäker, energisnål belysning som spar både pengar och miljö. Låter det lockande? Tekniken är inte ny det handlar om ljusdioder vilket har funnits i många år. Men nu börjar de hitta in i de svenska hemmen. Sid VINDKRAFT TILL HAVS Kanske kan det låta som en framtidsutopi, men verkligheten är närmare än vi tror. Norrmännen har kommit långt när det gäller planerna på jättelika vindkraftsparker långt ute till havs. Tidningen:el Distribueras till dig via ditt lokala elföretag. Se baksidan! Produceras av Svensk Energi, bransch- och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag. CHEFREDAKTÖR Lars Abelin, ANSVARIG UTGIVARE Eva Elfgren, ART DIRECTOR Anna-KarinJakobsson, ADMINISTRATOR Kristina Sällström, TRYCK Sörmlands Grafiska Quebecor AB 2007 UPPLAGA ca ex. Tryckt på miljövänligt papper. Sid SÄKER BÅTRESA Det vanligaste felet till sjöss är att båtar blivit utan ström. Här får du tips om hur du får en tryggad strömtillförsel och ett säkert elsystem förutsättningar för att sommarens utflykter med fritidsbåten ska bli lyckade. 3

4 4

5 Det är emot tingens ordning att fyrar är släckta om natten, tycker entusiasterna i Svenska Fyrsällskapet och närboende längs kuster och på öar. Tidningen El har besökt Pite Rönnskär, där den resliga järnfyren efter 47 års mörker åter kastar sitt vita sken ut över Bottenviken tack vare ideellt ingripande. Nytänd fyr TEXT: MONIKA TROZELL FOTO: MAGNUS RIETZ Tiderna då vattnen här utanför var öbornas livsavgörande källa till försörjning är historia. Fiskarnas ättlingar dröjer sig ändå kvar i stugorna på Pite Rönnskär. Hav har en förmåga att rista in bestående spår i arvsmassan. Det går inte att vara någon annanstans än vid havet, säger Tord Stenberg. Han har sitt yrkesliv i Pite hamn, sitt permanenta boställe på en sjötomt söder om stan och fritidsvistet på den två kilometer långa och en kilometer breda ön i Bottenviken mellan Piteå och Skellefteå. Både farfar och morfar var fiskare på öarna här runtomkring. Själv började han som 15-åring köra lotsbåt med stationering på Rönnskär. Båtmännen bodde i lotsstugan och fick hålla vakt i skift dygnet runt, och när de såg fartyg närma sig väckte de lotsen. Senare fick Tord Stenberg ta över en fallfärdig stuga från 1700-talet, och 1974 byggde han nytt. Vid den tidpunkten tecknade sig öns resliga järnfyr som ett dött skelett från fornstora dar mot kvällshimlen, brädad av en yngre konkurrent. När så statsmakten bestämt att ostkustens huvudfarled skulle förses med ett heltäckande system av angöringsfyrar blev Pite Rönnskär en av de utvalda platserna. Den ena av skånska Sandhammarens två fyrar flyttades hit i början av förra seklet. Det var en heidenstammare, där en trappcylinder i mitten med lanternin och altan överst stagats upp av en öppen järnkonstruktion i sektioner. Fyrtypens upphovsman, ingenjören Nils Gustaf von Heidenstam, hade 1849 anställts av Lotsverket för att leda utbyggnaden av det svenska fyrväsendet. Fördelen med järnfyrarna var att de kunde uppföras även på sand och porösa klippor. Det gick att prefabricera dem, uppsättningen gick fort och fyren kunde vid behov monteras ned och flyttas. Nackdelen visade sig vara att de, framförallt på västkusten, angreps av rost och underhållet blev dyrt. Rönnskärsfyren byggdes på med två sektioner och blev därmed 37 meter hög och landets högsta Heidenstamsfyr. Som bränsle till fyrlampan användes först fotogen, senare ersatt av gas. De krävde kontinuerligt vakthållande. Linserna roterade med hjälp av ett urverk med lod. Med denna spegelapparat, som gjorde det möjligt att ge fyrarna olika karaktärer, blev den svenske konstruktören Jonas Norberg en av världens ledande fyringenjörer. Urverket måste dras upp, så med jämna mellanrum fick Rönnskärsväktarna klättra» De första fiskarna bosatte sig på Pite Rönnskär på 1500-talet. Den äldsta byggnaden som står kvar i dag är det lilla vita kapellet på stenåsen på södra udden. Kapellet fungerade också som sjömärke. Trafiken på sjön ökade och behövde mer vägledning uppfördes en båk bredvid kapellet, och femtio år senare sattes en fyranordning upp på lotsstugans vägg. Både farfar och morfar var fiskare på öarna här runtomkring. Själv började fyrentusiasten Tord Stenberg som 15-åring köra lotsbåt med stationering på Rönnskär. 5

6 » de 160 trappstegen upp för att ombesörja den manuella uppgiften. Varje morgon skulle också gardinerna dras för så att prismorna inte förstördes av solljuset. För bränslet fanns en hissanordning så att man slapp släpa det uppför trapporna. Fyren hade placerats på öns högsta punkt och fiskestugorna som stått där fick maka på sig ner till hamnen. Geografiskt hör Pite Rönnskär till Västerbotten, men det var för trafiken på de norrbottniska hamnarna som fyren och ön hade sin stora betydelse. Fiskare med drängar, fyrvaktare, fyrmästare, lotsar och båtmän med fruar och barn bildade ett livaktigt samhälle. Mjölkbåten, som kom ut ett par gånger i veckan, kunde vara lastad med 300 liter mjölk. Andra tider stundade när en elkabel drogs ut till ön Elektrifieringen och automatiseringen av fyrskötseln och väderstationen underlättade förstås arbetet men var också början till byns avfolkning. Strax efter togs en ny bottenfast så kallad kassunfyr i bruk, uppförd en bit utanför ön. Rönnskär släcktes och lotsarna flyttade till Skelleftehamn. Rönnskär tändes igen mellan 1969 och 1971 då kassunfyren Nygrån kvaddats av isen, men därefter var det oåterkalleligen svart. Då hade också yrkesfiskarna bytt adress till fastlandet. Planerna på att riva fyren stoppades dock, och för några år sedan bestämde sig Tord Stenberg och Rönnskärsgrannen Lars Lundholm för att skingra mörkret påhejade av Svenska Fyrsällskapet. Skellefteå kommun och Riksantikvarieämbetet blästrade och målade fyren, och de frivilliga krafterna stod för resten av jobbet. Själva linsapparaten var intakt men elmotorn och växellådan var bortplockade. Den gamla tusenwattslampan byttes också ut. Lanterninens fönster var uttjänta, och Tord Stenberg har släpat 36 stycken nya centimetertjocka rutor uppför de 160 trappstegen. För Tord Stenberg handlar fyrarnas dragningskraft om fyrskenet, fågellivet och själva platsen. Den augustikväll 2005 när fyren skulle tändas för första gången hade en stor publik samlats. Hela ön har levt upp av återtändningen, berättade han utan minsta andfåddhet när vi klättrat hela vägen upp och belönats med en svindlande utsikt över Bottenviken och ön. Det var september och vardag då och bara Anderssons stuga visade livstecken. En stund senare satt vi där vid köksbordet och blev bjudna på kaffe och tunnbröd med gravad öring när fyrljuset tändes kl Då är det dags för oss gamla och barn att gå till sängs, skämtade Evert Andersson. Han gick i pension 1991 efter 42 års tjänst som båtman på Rönnskär. Han träffade sin Ulla här ute, Piteskärgården är ett gemensamt släktarv. Hon har jobbat på sjukhuset i stan, men nu när de själva styr sin tid är de först ut när isen gått upp och väntar så långt som möjligt in i oktober med att återvända till stadslägenheten. Evert är en passionerad fiskare. Jämte att ta hand om fångsten plockar Ulla de hjortron-, åker- och tranbär som växer på ön och långa höstkvällar stickar hon åt Röda Korset. Det är en ö att bli betagen i, med de röda stugorna som hukar sig tätt mot varandra som skydd mot nordanvinden, horisonten att vila blicken i, minnena i lotsstugans museum och fyrtornet som viskar om både mänskliga stordåd och litenheten inför naturens mäktigare krafter. Även om inget av öns 132 hus längre har några permanentboende, så lever ön upp desto mer på sommaren. Nya generationer anammar traditionerna och klämmer ihop sig i stugor och sovbodar. Nestorn Evert Andersson låter barnen följa med på fiskafänge och lär dem rensningens konst. Här finns en välskött gästhamn med toaletter på bryggan och grillplatserna med ved på stranden. Det går också att ta sig hit ut med turbåt, och öborna delar generöst med sig av sitt smultronställe. Vi visar gärna fyren och hoppas på att det blir vandrarhem i det stora lotsbostadshuset där bara hemvärnet håller till i dag, säger Tord Stenberg. Evert Andersson gick i pension 1991 efter 42 års tjänst som båtman på Rönnskär. Han träffade sin Ulla här ute, Piteskärgården är ett gemensamt släktarv. När vi i hans båt lämnat Rönnskär bakom oss kommer fyrljuset till sin fulla rätt. De tre breda ljusstrålarna syns 20 sjömil bort, och fritidsbåtfolket gläds åt den nygamla vägvisaren. Man måste ut på havet för att uppleva fyrens karaktär. Pite Rönnskär är nummer ett för Tord Stenberg, men har han vägarna förbi så besöker han gärna andra fyrar. Ölands södra udde är en favorit. För honom handlar dragningskraften om fyrskenet, fågellivet och själva platserna. Fyrarna är ju alltid placerade så att både människor och fåglar dras dit. 6

7 Vägledning i mörkret Under flera hundra år gav Sveriges fyrar sjöfararna livsavgörande vägledning i mörkret. Med dagens satellitnavigering går det att klara sig utan fyrljuset och en rad fyrar har släckts. Det är helt galet, tycker fotografen Magnus Rietz, som leder Fyrsällskapets mission att återtända fyrarna. Den första fyren byggd i landet var trätornet som restes på Landsort Den och alla de andra som kom efter blev livsviktiga hållpunkter för den växande sjöfarten. Genom seklerna har dessa utposter på randen mellan trygga land och oberäkneligt hav fängslat, väckt känslor och satt fantasin i rörelse. Tornen har varit symboler för utsatthet och längtan, för ensamhet och frihet. Myter, skrönor och spökhistorier har svävat kring fyrtornen. På sin ensliga post kunde fyrvaktaren bli galen av ensamhet och skräck. Men här kunde han också demonstrera hjältemod och styrka. Skötseln av fyrarna var ett enahanda och ibland livsfarligt slitgöra. Lanterninens rutor skulle hållas rena, även om det innebar livsfarliga balansakter i snöstorm. Bränsle till lamporna måste regelbundet fyllas på, och nåde den fyrvaktare som somnade så att fyren slocknade och något fartyg förliste. Sedan kom elektriciteteten och en snabb teknisk utveckling. När Sjöfartsverket kunde styra landets alla fyrar från Norrköping hemförlovades större delen av fyrpersonalen på 1960 och -70-talen. De två senaste decennierna har gps-navigeringen gjort sitt segertåg över farvattnen. När man med hjälp av satelliter exakt kunde bestämma sin position vilken tid på dygnet som helst, så var inte heller fyrljuset längre nödvändigt. En rad fyrar har mörklagts, och i januari aviserade Sjöfartsverket att 200 fyrar till, bland annat Holmögadd utanför Umeå skulle släckas. Sjöfartsverket, som är ett affärsdrivande och kostnadsjagande verk, vill helst riva eller sälja fyrarna. Några är byggnadsminnesförklarade och måste därför vårdas, andra har rustats upp och skötseln har sedan överlåtits på föreningar. Vissa har fått nytt liv som vandrarhem. Fyrvännerna menar att platserna är ovärderliga kulturarv. Det vore lika oförlåtligt att låta fyrarna förfalla som det var att politikerna rev alla dessa småstadscentra, menar Magnus Rietz. Han har rest kusterna runt och med sin kamera dokumenterat fyrplatserna. I bagaget hade han egna lampor och kablar för bildeffekternas skull. Så fick både Pite Rönnskär och Pater Noster på Västkusten för en kort stund återuppleva sin ljusa tid. Det var då idén föddes om att återtända fyrar mer permanent, säger han. Så blev han härförare i den återtändningskommitté som bildades inom Svenska Fyrsällskapet, en drygt tio år gammal förening för fyrvänner som tillsammans både besöker fyrar och agerar för deras fortlevnad. Genom samarbete med Trelleborgs kommun kunde Smygehuks fyr åter tändas efter 25 svarta år. En stor publik jublade vid det högtidliga tillfället på valborgsmässoaftonen Grönskär i Stockholms skärgård, bohuslänska Nordkoster och Lungö vid inloppet till Härnösand är andra platser där ljuset återuppstått. Som vi hoppats har de första återtändningarna inspirerat andra att ta efter. Det blir bäst om människor lokalt håller i projektet med stöd av oss i Fyrsällskapet. Så som det gick till på Pite Rönnskär. På Gåsören utanför Skellefteå har Svenska kryssarklubbens lokalavdelning fyren som granne till sitt klubbhus och har sett till att den nu lyser igen. En del av de återtända fyrarna finns med på sjökortet, då med markeringen occas. Det innebär att kraven är lägre än på andra fyrar. Vi vill att alla fyrar som återtänds ska ingå i det ordinarie navigationssystemet, säger Magnus Rietz och menar att fyrarna fortfarande fyller en viktig funktion för fritidsbåtfolket. Det är skillnad på att stå på kommandobryggan på en tretusentonnare och befinna sig i en krängande segelbåt. Det kan vara riskabelt att helt förlita sig på gps:en. Om strömförsörjningen fallerar blir fyrarna oundgängliga ledstjärnor. I dagsljus fungerar de också som värdefulla sjömärken, som hjälper till att skilja öar åt och att avgöra sin position. Även skärgårdsborna månar om sina fyrar som viktiga vägvisare vid dimma och dålig sikt. ÖVERNATTA I FYRMILJÖ Här finns vandrarhem på fyrplatser: Smygehuk, Sveriges sydligaste udde Tel Hanö utanför Blekingekusten Tel Hållö intill Smögen Tel Stora Karlsö utanför Gotland Tel Örskär utanför Gräsö i Uppland Tel Högbonden, en ångermanländsk fyrö Tel Medlemskap i Svenska Fyrsällskapet ger möjlighet att övernatta på vissa andra fyrplatser. Hemsida: Örskär utanför Gräsö i Uppland är en av fyrmiljöerna som man kan övernatta i. FOTO: MONIKA TROZELL 7

8 Släck glödlampan! TEXT: LARS ABELIN FOTO: INGRAM OCH OSRAM Det är snart dags att släcka glödlampan för gott. Och i stället sätta in lågenergilampor. Australien tänker bannlysa glödlampor om tre år. Även i Kalifornien, Kanada och Storbritannien är förbud på gång. I eu-parlamentet har diskussioner förts om ett alleuropeiskt lampbyte. Belysningen i en genomsnittlig villa drar ungefär 1240 kwh per år. Det är 20 procent av det totala behovet av hushållsel för en familj i det svenska genomsnittshuset. 1 kwh el räcker till att få en lågenergilampa att lysa i 111 timmar medan en glödlampa bara lyser i 25 timmar. En 9 w lågenergilampa ger lika mycket ljus som en 40 w glödlampa och en 11 w lågenergilampa motsvarar en 60 w glödlampa. Även om lågenergilampan är dyrare i inköp håller den betydligt längre, vilket betyder att du kommer att spara pengar i längden. Om du till exempel ersätter en 60 w glödlampa med en 11 w lågenergilampa sparar du ungefär 400 kronor under lågenergilampans livslängd. Dessutom orsakar en vanlig glödlampa under timmars användning 19 mg kvicksilverutsläpp (om den använder kolkraftsproducerad el) medan lågenergilampan endast orsakar 3 mg utsläpp. Du sparar även in på koldioxidutsläppen med en lågenergilampa. Det man däremot tappar är glödlampans värmande effekt något som är en nackdel under vinterhalvåret men som kan vara en fördel under sommarmånaderna. Om hela Sverige skulle byta ut sina glödlampor mot lågenergilampor, så skulle den totala energianvändningen sänkas kraftigt: Med en sådan övergång skulle Sverige spara energi som motsvarar en trekvarts Barsebäcksreaktor, säger Egil Öfverholm, expert på Energimyndigheten. Besparingarna skulle bli ännu större om inte bara Sverige utan hela Europa övergår till lågenergilampor. Det finns beräkningar som visar att det i dag används 3,6 miljarder vanliga lampor med glödtrådsteknik i Europa. Om bara hälften av dessa byttes ut till lågenergilampor med samma ljusflöde, så skulle vi skona miljön från 23 miljoner ton koldioxid vilket motsvarar utsläppen från 27 kolkraftverk á 2 twh. Och vår gemensamma elräkning skulle sänkas med nära 70 miljarder kronor. OBS! Tänk på att lågenergilampor innehåller kvicksilver och därför måste lämnas in på en miljöstation för återvinning! (Även glödlampor måste samlas in separat, eftersom de innehåller tungmetaller.) Tänk också på att köpa ce-märkta lampor. Märkningen intygar att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. SÅ MYCKET ELENERGI KAN VI SPARA! Samtliga uträkningar är beräknade på ett byte från en 60 W glödlampa till en 11 W lågenergilampa med en lystid på timmar. 1 utbytt lampa sparar samma mängd elenergi som krävs för att använda en mikrovågsugn 1 timme om dagen i en månad. 10 utbytta lampor sparar samma mängd elenergi som krävs för att ha datorn påslagen i 200 dygn. 15 utbytta lampor sparar samma mängd elenergi som krävs för att ta 130 bad i badkaret. 50 utbytta lampor sparar samma mängd elenergi som krävs för att köra 1600 maskindiskar. 100 utbytta lampor sparar samma mängd elenergi som krävs för att stryka kläder i 3200 timmar. 375 utbytta lampor sparar samma mängd elenergi som krävs för att titta på en 32 tums platt-tv i 19,5 år utbytta lampor sparar samma mängd elenergi som att koka upp 46 miljoner liter vatten med en vattenkokare utbytta lampor sparar samma mängd elenergi som krävs för årsförbrukningen av el i 1500 småhus som är uppvärmda med direktverkande el. 9 miljoner utbytta lampor sparar samma mängd elenergi som krävs för att lysa upp julgranar i tio år framöver. Källa: Vattenfall som i våras delade ut lågenergilampor till sina drygt svenska elkunder 888

9 ENERGILEXIKON Ampere Enhet för strömstyrka. Har beteckningen A. Energi Effekt x tid. Energi kan varken produceras eller konsumeras, utan endast övergå från en form till en annan. Exempel på energivaror är el, olja, kol, gas, biobränslen med mera. Effekt Den mängd arbete som kan utföras tillfälligt, till exempel under en sekund. Effekt brukar definieras som arbete per tidsenhet. W (Watt) Enhet för effekt. Den internationella standardenheten är uppkallad efter James Watt ( ), brittisk instrumentmakare och uppfinnare. Wh (Wattimme) Den energi som förbrukas då effekten 1 watt utvecklas under 1 timme. 1 kwh (kilowattimme) Motsvarar den energi som utvecklas i en elektrisk kokplatta under en timme. 1 kwh = Wh. 1 MWh (megawattimme) Motsvarar den energi som en familj på fyra personer använder för matlagning under ett år. 1 MWh = kwh. 1 GWh (gigawattimme) Elåtgången för 40 normalvillor under ett år. 1 GWh = kwh. 1 TWh (terawattimme) Den genomsnittliga energimängd som Sverige använder under ett dygn. 1 TWh = kwh. Källa: Svensk Energi Se upp när du köper bubbelbadkar! 3 av 4 bubbelbadkar har så stora brister att de utfärdats med försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket! Badrummet har, bredvid köket, blivit ett av hemmets viktigaste rum och ett nytt badrum står högt upp på svenskarnas önskelista. Det här har lett till en explosion i försäljning av bubbelbadkar och av importfirmor som tar in kar till Sverige. Efter att ha fått indikationer på att bubbelbadkaren inte uppfyller säkerhetskraven, så har Elsäkerhetsverket besökt 20 tillverkare och importörer för att undersöka om karen uppfyller gällande säkerhetskrav. Av de testade bubbelbadkaren hade 15 av 20 så allvarliga säkerhetsbrister att Elsäkerhetsverket utfärdade försäljningsförbud på dem. Felen bestod till exempel i att de inte uppfyllde kraven mot inträngande väta och att de var försedda med stickpropp på anslutningskabeln trots att kravet är att de måste inkopplas med fast anslutning. Om säkerhetskraven inte är uppfyllda, så kan i värsta fall vattnet bli strömförande och orsaka livsfarliga skador! Det allra viktigaste ur säkerhetssynpunkt är att bubbelbadkaren har en fast installation via en jordfelsbrytare och en fast installation får endast göras av en behörig elinstallatör, säger Fredrik Kagerud på Elsäkerhetsverket. Installations- och bruksanvisning ska alltid medfölja en elektrisk apparat och dessutom ska de vara på svenska. I en del fall av de bubbelbadkar vi undersökte medföljde inga instruktioner alls. Några hade anvisningar på engelska, vilket alltså inte heller uppfyller reglerna. På Elsäkerhetsverkets hemsida finner du en aktuell lista över de bubbelbadkar som fått försäljningsförbud. Och glöm inte att anlita en elektriker för installationen. Därefter kan du bubbla på och njuta med gott samvete. 9

10 LED på väg in i våra hem Driftsäker, energisnål belysning som spar både pengar och miljö. Låter det lockande? Tekniken är inte ny. Det handlar om ljusdioder, som har funnits i många år. Men nu börjar de hitta in i de svenska hemmen. TEXT: KJELL EDGREN FOTO: FLUX LED har länge funnits i vår omgivning, i trafiken och i varuhus. Nu är tekniken på väg in i våra hem. 10

11 Ljusemitterande dioder, så kallade led, finns överallt omkring oss, i trafikljus, på instrumentpaneler och som orienteringsljus på allmänna platser. I takt med att dioderna fått högre effekt och med mer precis färgstyrning har de också blivit mer användbara för belysningsändamål. Men armaturer och reglerutrustning är fortfarande dyra så det är mest i offentliga lokaler de kommit till användning. Än så länge. led-tekniken kommer starkt i konsumentledet, säger Magnus Frantzell, vd för Ljuskultur, ett informationsorgan för belysningsbranschen För några år sedan var det svårt att hitta armaturer, men den bilden har förändrats. Nu finns färdiga applikationer både för inredningsproffs och vanliga konsumenter, armaturer som kan anslutas direkt till 230 volt. LED-tekniken är energieffektiv och ljuskällorna håller länge. Livslängden på dioderna brukar anges till omkring timmar vilket innebär att man aldrig behöver byta dem. Normal användning av en armatur är timmar per år, så en led-armatur skulle kunna hålla år utan underhåll. Dioderna tål dessutom ganska omild behandling, de är inte känsliga för vibrationer och skakningar som en vanlig glödlampa. Rött led-ljus har funnits i 50 år. Men det är de senaste åren, när man fått fram variation i färgblandningar, samt allra viktigast, ett tillräckligt effektivt vitt ljus som marknaden öppnat sig på riktigt. Tidigare var det vita ljuset både kallt i tonen och med svag effekt. Vi svenskar kräver ett varmare vitt ljus i våra bostäder och det börjar komma i större utsträckning. Men fortfarande är armaturer dyra och de flesta tillämpningar kräver fast installation. Tekniken fungerar utmärkt för punktbelysning, infälld belysning, och som dekoration men än så länge inte som allmänbelysning i rummet. Ljuskällorna är små och det skulle helt enkelt krävas för många för att lysa upp ett rum för att det skulle vara ekonomiskt att investera i all armatur. Men med hjälp av reflektorer och linser ökas effekten hos dioderna. Redan idag finns färdiga armaturer med standardsockel som kan användas i stället för läslampan eller den infällda spotlighten. Thomas Fryklöf från Atsterbro, strax norr om Nybro i Småland, försöker dra nytta av de ekonomiska fördelarna med led-belysning. I sin villa har han installerat dioder som fönsterbelysning, som bänkbelysning i köket och som spotlights för läsbelysning. Bara genom att byta fönsterlamporna mot led-armaturer tjänar Thomas en bra slant. Den förbrukning vi har nu för ledarmaturer i sju fönster kostar omkring 30 kronor per år. Det är en tiondel av vad vanliga lampor skulle göra av med, säger han. De spotlights jag bytt ut innebär ännu större besparing. De nya armaturerna är på 1,2 Watt, att jämföra med halogenspots på 30 Watt. Thomas har utbildning för att utföra fasta elinstallationer. Han köper komponenter via Internet och hittar på egna konstruktioner. För den som inte har samma kompetens återstår att prata med en fackman. Utbudet av färdiga armaturer är än så länge begränsat i lampaffärerna men det går att hitta ytterligare en del på Internet. Thomas Fryklöf tillhör de elkonsumenter som har intresse för ny teknik och kunskap för att omsätta den i praktisk nytta. Nästa projekt i huset är ett bibliotek där bokhyllorna ska förses med belysning. Med led-teknik förstås. Flux AB är ett av flera företag som specialiserat sig på led-teknik. Än så länge samarbetar man mest med arkitekter och byggföretag men man ser en stor utvecklingspotential för vanliga konsumenter. Det är redan nu möjligt att bygga in färg- och ljusfunktioner i en bostad och styra dem med intelligenta strömbrytare som anpassar funktionen efter förprogrammerade scenarier. På lite sikt kommer den här tekniken att bli mer vanlig i hemmen, säger Mia Bruér, som är informationsansvarig på Flux AB. Dioderna har en livslängd på ca år vid normal användning. Detta är optimalt på ställen där det är svårt att komma åt att byta lampor, till exempel i en pool. Den kommer att få större betydelse när det gäller möjligheten att förnya sitt hem. Folk börjar mer och mer inreda med ljus. Det är mycket lättare att skapa stämning genom ljus än genom att köpa nya möbler. Vi svenskar är vana att ha många ljuspunkter i hemmen. Tekniken utvecklas mot mer styrning genom smarta system som hanterar alla apparater i hemmet. Med ledtekniken kommer den styrningen också att omfatta belysningen. Källor: LED - ljus ur lysdioden (Belysningsbranschen), Flux LED-skola (Flux AB). SÅ FUNGERAR DIODERNA Ljuset i en diod alstras genom att elektroner rör sig genom ett halvledande material. Vid den rörelsen frigörs fotoner och ljus uppstår. Färgen på ljuset bestäms av våglängden. Vitt ljus kan alstras genom en blandning av ljus med samtliga våglängder, eller genom att man tillför ett lyspulver till en blå LED. En högeffektiv LED är monterad på ett kylelement vilket gör det möjligt att höja spänningen. En högeffektiv LED kan vid 1,2W producera 20 lumen. 11

12 Vindkraft till havs TEXT: LARS ABELIN FOTOMONTAGE: NORSK HYDRO 12

13 Nästa stora energikälla kan bli vindkraft till havs. Gigantiska vindkraftsparker med 200 kraftverk vardera långt ute till havs kan bli verklighet inom endast år. Nu flyttar norrmännen vindkraften långt ut till havs. Det rör sig om vindraftverk som flyter på vattnet och kan producera ström under speciellt svåra förhållanden. De norska energibolagen Statkraft och Lyse har gått ihop med Shell Technology Norway och bildat det gemensamma bolaget Sway för att utveckla tekniken för stora anläggningar med havsbaserad vindkraft. Även norska Hydro utvecklar ett liknande koncept, under namnet Hywind. Hywind är ett framtidsorienterat projekt där vi kombinerar våra erfarenheter från arbetet med de norska oljeplattformarna i Nordatlanten med vår kunskap om vindkraft för att utnyttja vinden där den är som starkast ute till havs, säger Alexandra Bech Gjørv, chef för ny energi inom Hydro. Om vi lyckas kan vindkraft ute till havs bli en viktig del i vår framtida energiförsörjning. Hydro har mätt vindstyrkan i norra Atlanten i över 30 år och kommit fram till att vindstyrkan är betydligt högre till sjöss än på land. Det innebär att ett vindkraftverk på öppet hav kan alstra mer ström än ett landbaserat. Ett jättekraftverk ute till havs kan komma att ha en rotor på 120 meter i diameter och synas 80 meter över havsytan. En ihålig köl i ett betongfundament ska hålla kraftverket flytande. Det kommer att vara förankrat med ankare på bottnen, så att det inte välter eller driver i väg, och kunna förankras på ett djup på meter. Hydro hoppas att inom år bygga Hywind-parker med upp till 200 kraftverk som sammanlagt ska producera 4 twh (miljarder kilowattimmar) om året. Det är tillräckligt för att försörja cirka hushåll. De högspänningskablar som ska användas ut till kraftverken måste tåla enorma mekaniska belastningar från rörelserna i havsströmmarna och de flytande kraftverken och även från sin egen vikt. Ett alternativ är att samla ihop och leda kablarna från aggregaten till en eller flera flytande transformatorstationer. Norrmännen har redan kommit långt i sina planer. Vindkraftverkens sjöduglighet har redan testats och under 2007 planerar både Hydro och Sway att uppföra testanläggningar i havet. Källa: Norsk Hydro, Illustrerad Vetenskap och ERA. En ihålig köl i ett betongfundament ska hålla kraftverket flytande. Det kommer att vara förankrat med ankare på bottnen. 13

14 NY ELMÄTARE GER EXAKT FÖRBRUKNING Har du fått ny elmätare från ditt elnätsföretag? Om inte, så kommer du att få det. Nu ska nämligen alla gamla, manuellt avlästa elmätare bytas ut i hela Sverige. De nya fjärrmätarna har kontinuerlig och automatisk avläsning. Det innebär att du ser direkt vad du förbrukat och betalar den faktiska förbrukningskostnaden i stället för den schablonkostnad du fick med den gamla tekniken med årlig avläsning. Till den 1 juli 2009 ska alla landets fem miljoner elkunder ha fått den nya elmätaren. Cirka 25 procent av kunderna har redan i dag fått den inmonterad. Visste du att..?...el är en färskvara som inte kan lagras? När vi tänder lyset i hemmet produceras samma mängd el i kraftverket exakt samma sekund vi behöver den....sverige är den fjärde största elanvändaren per invånare i världen efter Norge, Kanada och Island? Det beror främst på vårt kalla klimat men även på att Sverige har en energikrävande industri....den högsta elanvändningen någonsin i Sverige inträffade vid middagstid den 5 januari 2001? Toppnoteringen är MW (lika mycket som 670 miljoner 40 W glödlampor)....pappersindustrin är den största elanvändaren i Sverige med ca 22 TWh årligen?...el har ersatt fossila bränslen som kol och olja i industriprocesser, vilket gjort oss mindre beroende av olja och bidragit till en bättre miljö?...det svenska elnätet är cirka mil (15,5 varv runt jorden)? Drygt hälften är jordkabel och resten luftledning?...en elvärmd villa på 150 kvm och fyra personer konsumerar ca kwh per år? Av dessa går mer än hälften, , till värme, till varmvatten, till matlagning inklusive kyl och frys, till belysning, 600 till disk- och tvätthantering och till ventilation med mera....el har funnits i samhällets tjänst i Sverige sedan 1870-talet? Den kom först som belysning vid industrier och därefter till Stockholms gator....1 kwh räcker för att driva en brödrost i 1 timme, en äggkokare i 3 timmar, en TV i 10 timmar eller en video i 40 timmar?...svensk el till 90 procent produceras av vattenkraft och kärnkraft? Resten produceras främst med fossila bränslen genom värmekraft. En liten del kommer från vindkraft....en del fyrar drivs av solceller som lagrar el i batterier? BLI ENERGISMART! PÅ SVERIGETURNÉ Just nu pågår den landsomfattande kampanjen och informationsturnén Bli energismart!. Den genomförs av olika myndigheter och ska lära dig att sänka din energianvändning. Energimyndigheten, Boverket, Konsumentverket och Naturvårdsverket står bakom informationsturnén, som startade på Värmlands villamässa i Karlstad i slutet av april. Olika hem- och villamässor kommer att besökas under hela Bakgrunden till kampanjen och turnén Bli energismart! kommer ur ett uppdrag från regeringen, med målet att öka kunskapen om energianvändning och miljötänkande. Regionalt och lokalt deltar energikontor och energirådgivare, Kampanjen Bli energismart! handlar om allt från att välja ett lämpligt uppvärmningsalternativ till enkla vardagstips så att du inte använder energi i onödan. Det stora målet är att sänka hemmens energianvändning, som ju bidrar till en sämre miljö och klimatförändring. Vid mässbesöken kommer det energismarta huset att demonstreras ett hus fullt utrustat med smarta och energimärkta produkter och tips på bra energival. Här följer det återstående turnéprogrammet: 27/6 1/7 Expo Norr i Östersund 4 12/8 Nolia-mässan i Umeå 7 9/9 Villafamiljens mässa i Norrköping 21 23/9 Villamässan i Växjö 4 7/10 Hem och Villamässan i Stockholm 25 28/10 Hem och Villamässan i Göteborg 9 11/11 Hem och Villamässan i Örebro 14

15 Särskilt i segelbåtar, där krängningarna kan vara kraftiga, måste batterierna säkras så att de inte välter. Säker båtresa utan elhaveri TEXT: MONIKA TROZELL FOTO: INGRAM OCH MONIKA TROZELL En tryggad strömtillförsel och ett säkert elsystem är förutsättningar för att sommarens utflykter med fritidsbåten ska bli lyckade. Att man har blivit utan ström är den vanligaste anledningen till att vi får rycka ut, säger Jack Svensson, som arbetar åt organisationen Sjöassistans och driver Mälaröarnas båtvarv på Färingsö utanför Stockholm. Antingen har man inte laddat batterierna tillräckligt eller legat still för länge. Bäst är att ha ett separat startbatteri så att man alltid får i gång motorn och därmed kan ladda de andra batterierna. Motorn driver generatorn som är båtens kraftverk. Generatorns växelström likriktas innan elektriciteten skickas vidare till batteriet. Ett startbatteri förstörs om man laddar ur det helt, säger Jack Svensson. Förbrukarbatterier tål att tömmas, men de ger inte ut lika mycket ström. Så länge man färdas med motor klarar generatorn normalt av att ge tillräcklig effekt. Det är när båten ligger still eller drivs med segel man behöver ha noggrann koll på eltillgång och förbrukning. Gör gärna en lista över dina strömförbrukare och räkna ut det sammanlagda behovet av batterikapacitet. Batterier är tunga och båtägare försöker av den anledningen begränsa batterikretsarna, vilket alltså kan leda till strömbrist. Särskilt i segelbåtar, där krängningarna kan vara kraftiga, måste batterierna säkras så att de inte välter. Placeringen är viktig. Man ser batterier under kojer och lite varstans. Båtfolk glömmer att batterier måste stå i utrymmen med ventilation. De avger knallgas som är mycket explosiv och lättantändlig. Därför ska man inte heller ha batterier i motorrummet, där en gnista från tändmotorn kan tända knallgasen. Många kommer heller inte ihåg att batterier är färskvara. För varje år försvinner tio procent av kapaciteten och helst ska man byta ut batterierna vart tredje år. Batterier måste laddas fullt med jämna mellanrum, och ofta underskattar båtägarna den tid det tar. Att fylla de sista tio procenten av batterikapaciteten tar många timmar. Om man skulle trycka i för mycket på kort tid så blir batteriet för varmt, och därför» 15

16 Att man har blivit utan ström är den vanligaste anledningen till att vi får rycka ut, säger Jack Svensson, som arbetar åt organisationen Sjöassistans.» reglerar regulatorn ned spänningen till en jämn nivå. Att hålla ett öga på voltmätaren är en nödvändig rutin. Om spänningen under normalförbrukning sjunker under 11 volt måste batterierna laddas. Det är klokt att ha ett reservbatteri med ombord och då se till att det även oanvänt laddas då och då. Strömtillskottet från en solcellspanel är i och för sig litet men är ett värdefullt komplement för toppladdning. Även vid hög spänning matas panelens ström kontinuerligt till batteriet, och också vid mulet väder blir det tillräckligt för att motverka självurladdningen. Dagens båtmodeller kan erbjuda samma köksstandard som hemma, och den elektroniska utrustningen breder snabbt ut sig. gps, dator, elektroniska sjökort, radar, bogpropeller, ankarspel och elvinschar kräver mycket ström. Allt fler med stora elslukare ombord gör sig beroende av landström. Om man ska hämta ström från uttag på land gäller det att ha en batteriladdare av tillräcklig kvalitet som klarar att kompensera för det spänningsfall som finns i ledningarna i en del marinor, säger Jack Svensson. Låt en behörig elektriker sköta installationen om du skaffar dig en fast 220 volts landströmsanläggning. Med den högre spänningen ombord ökar riskerna för både brand och personskador, och jordfelsbrytare är en oundgänglig livförsäkring. Anslutningen till landström kan också bädda för en i värsta fall förödande korrosion, som beror på spänningen mellan landströmmens skyddsledare och sjövattnet och olika metallers reaktioner på bland annat jordfel och läckströmmar. Korrosionen sätts i gång när de metalldelar i båten som har kontakt med vattnet på något sätt får förbindelse med anslutningskabelns skyddsledare, dess jord. Landströmsproblemen kan förebyggas genom att man skaffar en galvanisk isolator eller en isoleringstransformator, som dock är tung och dyr. Korrosion är för båten det allvarligaste elfelet, eftersom halva båten snabbt kan försvinna, säger Jack Svensson. Det tar inte mer än en och en halv månad för ett drev att korrodera helt. Han började redan som ung pojke vara med i arbetet på pappas varv, som han sedan tog över. Under en period tänkte han bryta varvstraditionen och hann under den tiden skaffa sig elteknisk utbildning. Jordning för med sig korrosionsrisker men är angelägen i alla båtar, även i dem med de vanligaste tolvvoltssystemen. Det krävs inte elbehörighet för att göra elektriska reparations- och underhållsarbeten i fritidsbåtar. Men Elsäkerhetsverket föreskriver att man ska ha nödvändig kunskap. Det märks att många inte har en aning om vad de gör, säger Jack Svensson. Man säkrar och dimensionerar fel med risk för kortslutning och brand. Han har genom åren sett en rad märkliga och vanskliga kabeldragningar. Lågvoltsspänningen i båtar kräver grova kablar. De måste ha mångtrådiga ledare, sättas fast så att de ligger stilla, och de måste skyddas mot nötning. Många båtägare får stora problem när de köper till utrustning och ska dra fram ny kabel, det kan ibland ta dagar. Det bästa vore om båttillverkarna lärde sig att redan från början lägga rör med gott om utrymme för fler kablar, säger Jack Svensson. Annars tycker han att de stora båttillverkarna i dag har blivit duktiga på propra elinstallationer. 16

17 Ångtvätta dina kläder! Sydkoreanska LG har tagit fram vad som ska vara världens första ångtvättmaskin för hemmabruk. Genom att använda ånga för att tvätta kläderna sparar man in på vatten och tvättmedel. LG Steam Direct Drive heter tvättmaskinen som ska ersätta kemtvätten. Priset ligger runt kronor. Smakar det så kostar det FOTO: LG ELECTRONICS NY ENERGI Solenergi över Ullevi Sveriges största solcellsanläggning har nu satts i drift. Den ligger på idrottsoch konsertarenan Ullevi i Göteborg och består av 680 kvadratmeter solceller. Den kommer att ge en beräknad elproduktion på som högst kwh/år vilket ungefär motsvarar fem nybyggda villors totala energiförbrukning under ett år. Solcellsmodulerna har placerats på taken till VIP- och hedersläktarna på Ullevis nordöstra läktare. Ullevi har sittplatser och har under musikevenemang en kapacitet på personer, varav står på planen. Satsningen på solcellsanläggningen ingår i miljöarbetet för miljödiplomerade Ullevi och visar att även en gammal anläggning kan visa upp exempel på modern teknik och energibesparing. FOTO: MIKAEL PERSSON FOTO: RYTER KOMMUNIKATIONSBYRÅ Djärv lampa prisad Den genialt enkla och djärva lampan Glasgow har vunnit den svenska uttagningen till Elle Deco International Design Award inom kategorin belysning. Bakom lampan står formgivaren David Taylor. Glasgow är gjord i ett enda vikt anodiserat ark av aluminium som kniper åt en glödlampa. FOTO: BSWEDEN BELYSNINGSBOLAGET Solceller driver stadshusklockan På stadshuset i Bollnäs sitter en av Sveriges minsta nätanslutna solcellsanläggningar. Det är den nya stadshusklockan som drivs av solen med de stora solcellsmodulerna synliga snyggt designade som timmarkeringar. Kommunen är först i Sverige med att ha ett användningsområde för en solcellsanläggning förutom att generera el. Solcellerna på stadshusklockan ger måttliga kwh per år, men det räcker för att hålla den belysta klockan i gång och ändå ge ett visst överskott till fastighetens elsystem. Bakom projektet står Bollnäs kommun och Gävle Dala energikontor. Belysningssystemet är framtaget av ljusdesignern Mikael Clevberg på Bollnäsföretaget Alteco. Designad lysknapp Varför kan inte även en strömbrytare vara ett vackert designelement i hemmet? Det har Einar J Hareide, en av Norges mest kända industridesigners, tagit fasta på och designat strömbrytaren ELKO Plus. En avfasning i bakkanten lyfter strömbrytaren ut från väggen. Den kvadratiska grundformen kontrasteras mot den välvda formen på centrumplattan. Huvudfärgerna fjällvitt, aluminium och svart kan kombineras med dekorramar i blått, grönt, orange eller aluminium. ILLUSTRATION: LISEBERG Höjdarswing på Liseberg Uppswinget heter årets energirika åknyhet på Liseberg i Göteborg. Det är en 30 meter hög gunga placerad på berget inne i Lisebergbanans dragning. Gungan har två pendlar och i varje pendel sitter 16 personer rygg mot rygg. Med benen dinglandes fritt gungar man upp till 40 meter över marken och accelererar från 0 80 km/h tio gånger under åkturen. FOTO: ELKO 17

18 Tidningen:el KRYSSET 2:2007 NYTTIGA LÄNKAR ILLUSTRATION: LASSE WIKLUND Vill du veta mer om din el och om energi? Det finns flera myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Här får du några användbara tips: Svensk Energi Energiportal med fakta om el och elmarknaden. Konsumentverket Fakta om alla slags uppvärmningssystem och hur du med enkla åtgärder spar energi. Konsumenternas elrådgivningsbyrå Vägledning i frågor som rör elmarknaden, kostnadsfri information och rådgivning. Elsäkerhetsverket Lär dig undvika elolyckor och elbränder, tips och information. Energimyndigheten Tips om hur du kan påverka din energikonsumtion och sänka energikostnaderna. Här finns också en lista som kommunvis presenterar din energirådgivare. Energilexikon En skattkista fylld med energirelaterade ord. Här kan du söka på ord och begrepp. Nord Pool Vill du få mer information om hur den nordiska elbörsen fungerar, så kan du läsa här. KUPONG Lösningen sänds senast den 14/ till: Elkrysset nr 2, Tidningen EL, Stockholm. NAMN ADRESS POSTADRESS PRISER: 1:a 3:e pris Brödrost, OBH Nordica 4:e 10:e pris Jordfelsbrytare PRISTAGARE & LÖSNING KRYSSET 1:2007 1:a 3:e pris Minimixer Rolf Blom, Mjölby Krister Larsson, Ramsjö Inga-Britt Westdahl, Kalmar 4:e 10:e pris Eltandborstar Inga-Britt Andersson, Lindesberg Agneta Silversparf, Boden Reidar Nylander, Grängesberg Mats Larsson, Ludvika Kenneth Berggren, Sävsjö Susann Gauffin, Ervalla Gulli Carlsson, Nybro 18

19 Om du har frågor kring el ring Elrådgivningsbyrån, tel mån-fre 9 12, eller skicka din fråga via hemsidan FRÅGOR & SVAR KAN JAG BRYTA MITT TIDSBESTÄMDA AVTAL I FÖRTID? Om du som kund bryter ett tidsbestämt avtal i förtid gäller enligt allmänna avtalsvillkor som tillämpas i konsumentavtal att elhandelsföretaget har rätt till ersättning för de förlorade intäkter och administrativa kostnader som företaget kan påvisa. Ersättningen/skadeståndet brukar kallas lösenavgift. Ibland preciserar företaget i avtalsvillkoren även hur lösenavgiften ska räknas fram. För att undvika att i onödan drabbas av krav på lösenavgift är det viktigt att läsa villkoren för sitt elprisavtal, särskilt gäller det avtals- och uppsägningstiden. Man måste även vara uppmärksam på att många företag erbjuder avtal som förlängs automatiskt, ofta i ett år, om de inte sägs upp viss tid innan avtalstiden slut. HUR FUNGERAR ÅNGERRÄTTEN NÄR MAN INGÅR ETT AVTAL? Allmänna Reklamationsnämnden har nyligen avgjort två ärenden som handlar om huruvida kunden har rätt att ångra ett ingånget avtal om elhandel. Enligt nämndens bedömning definieras leverans av elström som en tjänst. Om avtalet ingåtts inom ramen för ett av företaget organiserat system för att träffa avtal på distans, gäller bestämmelserna i distans- och hemförsäljningslagen. I lagen finns bestämmelser om ångerrätt vilket innebär att kunden har rätt att frånträda avtalet inom viss tid, den så kallade ångerfristen. Ångerfristen är 14 dagar från det att kunden har fått en bekräftelse på avtalet. Ett organiserat säljsystem kan exempelvis vara en kundtjänst där företaget och kunden genom telefonkontakt tecknar ett avtal. Det spelar ingen roll om kontakten initieras av kunden eller av företaget för att lagen ska vara tillämplig. Det kan också röra sig om att kunden tecknat avtalet via företagets webbplats.? VAD MENAS MED TILLSVIDAREPRIS? Om man inte träffat avtal om ett bundet eller rörligt elpris betalar man vad som brukar kallas tillsvidarepris. Det priset brukar alltid vara dyrare än de andra alternativen. Du bör jämföra vilka priser din nuvarande elhandlare erbjuder med andra elhandlares priser. Det finns över 100 elhandelsföretag i Sverige som du kan träffa avtal med. En del organisationer, bland annat fackförbund, har avtal om billig el för sina medlemmar. Du kan hitta elprisjämförelser på Internet. På vår webbplats, har vi en länk till Konsumentverkets elprisjämförelser. I dessa jämförelser finns priser i form av topplistor (jämförpris) för olika förbrukningar samt en personlig kalkyl. JAG OCH MINA NÄRMASTE GRANNAR HAR LIKA STORA LÄGENHETER MEN JAG HAR EN MYCKET HÖGRE ELRÄKNING VAD BEROR DET PÅ? Om man vill jämföra bör man i första hand jämföra årsförbrukningen. Förbrukningen kan variera beroende på hur många personer man är. Vilka maskiner man använder i hushållet har också betydelse liksom om man till exempel har infravärme, extra element eller särskild ventilation. För att få kontroll på sin förbrukning bör man läsa av elmätaren regelbundet och även notera vilka apparater/maskiner man använder. Det kan också vara så att du betalar ett högre elpris än din granne. 19

20 El gör skillnad. Gruppförsändelse till hushåll

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om julgranar och andra ljuskällor Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

den nya upplysningstiden

den nya upplysningstiden den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Kraftsamlingen. Ny teknik i ditt hem. Vinn en fjällvecka för hela familjen. Kundförmåner. Det är bara LED som gäller. Tipsa oss om dina vänner

Kraftsamlingen. Ny teknik i ditt hem. Vinn en fjällvecka för hela familjen. Kundförmåner. Det är bara LED som gäller. Tipsa oss om dina vänner Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2015 Tipsa oss om dina vänner Vinn en fjällvecka för hela familjen Ny teknik i ditt hem Det är bara LED som gäller Kundförmåner Stockholmspaketet

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Glödlamporna är urfasade

Glödlamporna är urfasade Glödlamporna är urfasade Inom EU har alla matta och klara glödlampor förbjudits. Förbudet innebär att lamporna inte får importeras, men kvarvarande lampor får säljas och användas. Den fortsatta tidplanen

Läs mer

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd.

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. 1. En kopparspik i en potatis

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Upprusta elsystemet och gör billiga inköp utomlands.

Upprusta elsystemet och gör billiga inköp utomlands. Upprusta elsystemet och gör billiga inköp utomlands. Här är min lista över de favoriter jag använt under mina inköp till upprustningen av vår Najad. Eftersom jag surfar mycket på Internet, så är det där

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

GPS- och Elmöte 27 maj 2008

GPS- och Elmöte 27 maj 2008 GPS- och Elmöte 27 maj 2008 Teoretiska grunder och definitioner Storhet Beteckning Enhet Beteckning Ström I ampere A Spänning U volt V Resistans R motstånd Ω Effekt P kraft W, kw Energi E utfört arbete

Läs mer

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15 Energibesparing El Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 23-1-15 Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson Sammanfattning Syftet med här rapporten är att presentera

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer