FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för"

Transkript

1 FALKENBERG NR en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare framtid falkenberg nr

2 Innehåll & ledare s 3-5 s 6-7 s 8-9 Medborgardialog i fokus Nya Falkenberg.se Falkenberg utreder ett framtida K-center - Ängelholm företrädare s Möjligheter för Södra Åstranden s 14 s 15 s 16 s 17 Politiken direkt på webben Sociala medier viktiga för medborgarkontakter Självservice: en dygnet runt-tjänst Smått och gott s Äldre vill kunna känna sig tryggare s 20 Korsord Framtid, trygghet och medborgardialog Kommunfullmäktige har formulerat 17 mål för den kommunala verksamheten för perioden Två av dessa mål har benämnts fokusområde för i år och nästa år: Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i. Inom den så kallade medborgardialogen händer det väldigt mycket som ska förbättra kontakterna och servicen. En ny kommunal webbplats har lanserats, möjligheterna till självservice via internet har byggts ut och ett kundcenter för medborgarnas kontakter med kommunen ska byggas upp. Från och med den 1 januari 2013 har vi i samarbete med Varberg fått en ny gemensam organisation för räddningstjänsten. Inom ramen för deras uppdrag ligger bland annat att verka för ökad trygghet i samhället. Vår förhoppning är att invånarna i Falkenberg ska känna sig tryggare bland annat tack vare detta samarbete. Det är människors upplevelse av trygghet som vi fokuserar på, en upplevelse som inte alltid stämmer överens med verkliga risker. Kommunens utveckling är beroende av en rad faktorer: näringslivets utveckling, tillgången till bra infrastruktur, attraktivt boende, bra skola, vård och omsorg. För att stärka ett av dessa områden så visar nu kommunen, via sitt näringslivsbolag, ett intresse för att köpa markområdet vid Ätran som kallas Södra Åstranden. Kommunfullmäktige kommer att behandla frågan under hösten. Med en förhoppning av en skön och avkopplande sommar! Rolf Landholm Kommunchef Ansvarig utgivare: Rolf Landholm Redaktion: Barbro Odelberg Foto: Åsa Eriksson Layout: Rosanna Dalibor Beijer Tryck: Litorapid Media AB Framtid Falkenberg ges ut av: Falkenbergs kommun, Falkenberg Kontakt: Tel Tipsa gärna om uppslag på eller till Barbro Odelberg, Falkenbergs kommun, Falkenberg. 2 framtid falkenberg nr

3 Medborgardialog i fokus Kontakterna mellan Falkenbergs kommun och medborgarna, den så kallade medborgardialogen, är ett av kommunens fokusområden i år och nästa år. Dialogen med politikerna är en del av detta. Så hur tycker våra kommunråd att dialogen med medborgarna fungerar idag och varför är den så viktig? Ordet går först till kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson. Mari-Louise Wernersson (c) Vi vill lyssna på vad medborgarna tycker. Mari-Louise Wernersson Varför vill ni fokusera på kontakterna med medborgarna? Vi vill lyssna på vad medborgarna tycker. Det är ett ständigt jobb att utveckla demokratin och se till så att folk kan påverka kommunen. Vi har ett öppet samhälle som vi vill värna om, säger Mari-Louise Wernersson, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg. Det är viktigt för oss att följa med i tiden och se vad som händer i samhället. Där spelar webben en stor roll. Hur fungerar medborgarkontakterna idag då? Jag tycker att de fungerar bra. De sociala medierna utvecklas och betyder mycket. Jag har kontakt med många medborgare via Facebook. Och så har kommunen en egen sida där. Vi har också plats för politikerdialog på kommunens hemsida, det är ett viktigt forum. Jag tycker inte att det är acceptabelt om folk inte får svar på sina frågor från politiken. Det är varje parti som ansvarar för att besvara sina frågor. Medborgarförslag är en annan möjlighet för medborgarna att göra sina röster hörda i kommunen. Mari-Louise Wernersson påpekar att kommunen nyligen fått in ett medborgarförslag från en 12-åring, samtidigt som man måste vara 18 för att sitta med i politiska församlingar. Det är bra att unga engagerar sig, menar hon. Och just unga vill kommunen satsa på, genom att pröva att inrätta ett ungdomsråd. Ungdomar behöver andra kanaler. Vi har anställt en entusiastisk tjej som ungdomssekreterare. Hon ska ta fram förslag på hur kommunikationen med ungdomar ska organiseras. Och i arbep Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson har sitt huvudkontor i stadshuset i Falkenberg, men tar även emot medborgare på kommunkontoret i Ullared. tet med kommunens nya översiktsplan har vi hållt särskilda samrådsmöten på gymnasieskolan, för att få höra hur ungdomar ser på kommunens utveckling. Möten av skilda slag, då kommunens företrädare möter allmänheten öga mot öga, tycker Mari-Louise Wernersson är en värdefull form av medborgardialog. Sådana möten ordnas till exempel kring planfrågor, men också i andra sammanhang. Det finns alltså många sätt att kommunicera sina åsikter till kommunen. Men lyssnar politikerna? Ja absolut, vi lyssnar. Men det behöver inte betyda att vi ändrar uppfattning. Man gör en utvärdering av den information och de åsikter man får in. Vi påverkas helt klart av synpunkter som folk för fram. Och det kan leda till förändringar. Mari-Louise Wernersson har mött opinionsstormar det senaste året, med krav på folkomröstningar. Det är inte alltid de som skriker högst som har rätt, konstaterar hon. Vi måste se till helheten och erbjuda en bra kvalitet över hela det kommunala fältet. Protester handlar ofta om att människor säger nej till förändringar. Folk är rädda för förändringar. Men alla vill få det bättre. Då måste man som politiker våga ta beslut ändå, trots protesterna, säger hon. framtid falkenberg nr

4 Jan Dickens (s) För att människor ska tycka att det är någon mening att kontakta kommunen och lämna synpunkter eller ställa frågor måste de få snabba svar. Annars uppfattas det som om människors synpunkter inte är av intresse. Det anser oppositionsrådet Jan Dickens (s) som gärna skulle se att fler politiker deltog i dialogen med medborgarna via kommunens frågepanel. Den enskilde kommunmedborgaren väljer förstås själv om denne vill höra av sig till kommunen eller till någon partiföreträdare. En dialog som tycks fungera bra är, enligt Jan Dickens, de samråd som hålls i samband med att nya detaljplaner arbetas fram. Det är möten där berörda har möjlighet att föra fram sina synpunkter, som så långt möjligt arbetas in i förslagen. Så visst vill kommunen och de politiska partierna höra vad människor anser. En annan möjlighet till dialog är träffar med olika organisationer och föreningar. Jan Dickens menar att det är bra att ha många kontakter med enskilda personer. Däremot anser han egentligen inte att det finns några positiva erfarenheter av kommunala folkomröstningar. Det är t ex svårt att formulera konkreta och tydliga alternativ, röstdeltagandet är oftast lågt och det blir lätt en omröstning på låtsas. p Jan Dickens tycker att samråd i samband med att nya detaljplaner arbetas fram är en dialog som fungerar bra. Det är viktigt att folk känner att de kan få kontakt med oss politiker. Claës-L Ljung Claës-L Ljung (m) Som kommunråd och ordförande i bygglovsnämnden blir Claës-L Ljung ofta kontaktad av kommuninvånare som vill prata om sina ärenden. Han är i Falkenberg 3-4 dagar i veckan, men eftersom han är bosatt i Fegen har han öppnat upp för folk som bor närmre Fegen än Falkenberg att besöka honom i hemmet. Det fungerar bra. Jag kan till och med åka hem till folk som har svårt att ta sig till mig, säger Claës-L Ljung. Det är viktigt att folk känner att de kan få kontakt med oss politiker. Demokrati är mer än att gå och rösta vart fjärde år! Hans medborgarkontakter är ofta av det direkt personlig slaget, folk som ringer eller mailar. Och då försöker han lyssna och titta på de ärenden det gäller. I de större sammanhangen har krav på folkomröstningar dykt upp på senare tid i Falkenberg. I det sammanhanget har Claës-L Ljung en bestämd åsikt. När folk har lagt ner en hel massa engagemang och fått till stånd en folkomröstning så kan politikerna bara strunta i resultatet. Resultatet är inte tvingande och då är det förfelat, det tycker inte jag är bra. Att man numera kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via webben är bra, tycker han. 4 framtid falkenberg nr

5 t Ingemar Johansson, till vänster, har många och täta kontakter med allmänheten, både via Frågepanelen och vid personliga möten. Här är han i samspråk med Rolf Larsson. Frågepanelen: din direktkontakt med politiken Som medborgare kan du på ett enkelt sätt ställa dina frågor till de politiska partierna genom att använda Frågepanelen på kommunens hemsida. Funktionen har funnits länge men får en nystart tack vare nya falkenberg.se. Fler frågor och fler svar efterlyses. Varje parti som har platser i kommunfullmäktige har utsett en representant som svarar på allmänhetens frågor. Den som undrar något kan välja om man vill rikta sin fråga till alla politiker eller till någon särskild. Kanske vill du veta var socialdemokraterna står när det gäller kommunens eventuella köp av Södra Åstranden? Då kan du välja att bara fråga Jan Dickens. Allra flitigast att svara är förre kommunstyrelseordföranden Ingemar Johansson (c). Min målsättning är att svara inom 48 timmar. Jag brukar kolla mina mail två gånger om dagen. Oftast svarar jag direkt, säger Ingemar Johansson. Han uppskattar den här kontakten med allmänheten. Det är roligt att kunna svara eftersom det finns en anledning till att folk skriver, säger han. Med många år i politiken bakom sig har Ingemar Johansson många kontakter med allmänheten. Många hör av sig via telefonsamtal eller mail. De frågor som ställs handlar ofta om planfrågor, alltså hur bebyggelse planeras i kommunen, samt sociala frågor. De som skriver till Frågepanelen har möjlighet att vara anonyma. De kan också välja att få svar utan att det publiceras på hemsidan. Jag har svarat öppet i nästan samtliga fall. Jag tänker att det kan vara fler som är intresserade av frågan. För mig är det en regel, säger Ingemar Johansson. Nästa år är det allmänna val. Inför valet ökar intresset och behovet av att veta var politiken står. Då blir Frågepanelen ett viktigt forum. Dessa politiker svarar: Moderaterna: Claës-L Ljung Centerpartiet: Ingemar Johansson Folkpartiet: Lars Fagerström Kristdemokraterna: Daniel Bernhardt Socialdemokraterna: Jan Dickens Vänsterpartiet: Mikael Hallberg Miljöpartiet: Lena Berglund Sverigedemokraterna: Sara-Lena Bjälkö framtid falkenberg nr

6 Att jobba med webben handlar om att ständigt utveckla och förbättra.och framför allt att vara lyhörd för vad användarna vill ha. Mattias Skoog, webbstrateg Falkenbergs kommun Vi har gjort det lättare att Krönika: Mattias Skoog Det var några år sedan sist. Mer än fem närmare bestämt. Och fem år är en ganska lång tid när man pratar om utveckling av webbplatser och hur vi människor använder dem i vår vardag. Sedan den 4 juni i år är falkenberg.se mer tidsenlig när det gäller utseende, funktion och innehåll. Webben anpassar sig efter besökaren När den förra versionen av kommunens hemsida var ny så var det inte många som surfade på webben med annat än sina stationära datorer. Idag använder vi i stor utsträckning även läsplattor och mobiltelefoner av olika sorter och storlekar, och förväntar oss att få samma tillgänglighet till information och tjänster som när vi sitter uppkopplade vid de större skärmarna. Eftersom internettrafiken med mindre mobila enheter bara ökar så föll det sig väldigt naturligt att låta bygga kommunens nya webbplats med så kallad responsiv design. Lite förenklat innebär det att webbplatsen anpassar sig automatiskt efter användarens enhet. Automatiskt på det sättet att vi har förutbestämt hur saker och ting ska visas, och i vilken ordning, på olika stora skärmar. På de minsta skärmarna (mobiltelefoner) vill man som användare helst inte zooma in och ut hela tiden. Heller inte att scrolla upp och ner alltför mycket för att mycket innehåll är med och slåss om utrymmet. Istället fäller man exempelvis själv ut menyn när man behöver den, via en liten knapp uppe i högra hörnet. Innehållet viktigare än något annat Det allra viktigaste på webbplatsen är dock innehållet. Att man som besökare hittar den information och får den hjälp och service man som invånare eller besökare är ute efter. Därför har orden Vi bygger en webbplats där besökaren är i fokus varit ett ständigt återkommande mantra bland oss som arbetat med att utveckla nya falkenberg.se. Med stöd av de drygt 500 enkätsvar vi fick in från våra besökare och andra kommuners lyckade webbsatsningar, bestämde vi oss för att göra om strukturen från början. Den gamla strukturen byggde mycket på hur kommunen organiserar sig och var inte alltid helt logisk för våra besökare. Något som bidrog till att relativt många i enkä- 6 framtid falkenberg nr

7 q Inspelning av Välkommen till nya falkenberg.se som ligger på webbplatsen. hitta på nya falkenberg.se terna svarade att man helt eller delvis inte hittade den information man sökte efter. Därför har vi ägnat en hel del kraft åt att förbättra struktur och rubricering av sidor. Något som också är viktigt för sökfunktionen, både webbplatsens egen och andra sökmotorer på internet. Detta är också något vi kommer att arbeta med löpande framöver, för att göra upplevelsen så bra som möjligt. Den nya webbplatsen innehåller också fler bilder för att lätta upp sidorna och tydligare kontaktinformation, länkar och dokument för respektive ämne. Dessutom går startskottet för mer avancerade digitala tjänster (självservice) som beskrivs närmare längre fram i denna tidning. Snabbare och billigare Jämfört med många andra stora webbprojekt har falkenberg.se byggts både snabbare och billigare. Med det menar vi inte att vi varit slarviga eller tummat på kvalitén. Nej, snarare att vår strategi framöver är att målmedvetet utveckla och göra kommunens webbplats lite bättre varje dag. Därför har vi valt bort saker som omfattande och dyra förundersökningar eller att vänta med att publicera innan alla våra projekt och idéer förverkligats i systemet. Tekniken, trenderna och användandet av webben förändras snabbt och hela tiden. Att jobba med webben handlar om att ständigt utveckla och förbättra. Och framför allt att vara lyhörd för vad användarna vill ha. Vi välkomnar all form av återkoppling och kommentarer, för Falkenbergs kommun bygger sin webbplats för sina invånare, företagare och besökare. Fakta om nya falkenberg.se Projektgruppen Mattias Skoog (webbstrateg och projektledare), Bo Anderberg (IT-utvecklare), Barbro Odelberg (informatör), Åsa Eriksson (studentmedarbetare) samt förvaltningarnas webbredaktörer. Kostnad Ca kronor för framtagning av övergripande kodning, funktion och design. Resten har kommunens medarbetare gjort själva. Statistik Falkenberg.se har drygt unika besökare varje månad, som genererar en bit över sidvisningar. framtid falkenberg nr

8 Falkenberg utreder ett framtida K-center I Falkenberg pågår just nu en utredning av hur kommunen ska kunna införa en gemensam kundtjänst. Än så länge går projektet under namnet K-center. Det handlar om att ersätta den traditionella telefonväxeln med en utökad servicefunktion som kan hjälpa människor med flertalet ärenden. Utredningen är omfattande och handlar om lokaler, bemanning, vilka tjänster som ska erbjudas, vilken teknik som ska användas och mycket annat. Projektledare för utredningen är Ann-Christin Nicolaisen. Till sin hjälp har hon haft arbetsgrupper bestående av olika kommunala tjänstemän samt en extern arkitektkonsult. I augusti ska utredningen redovisas för kommunstyrelsen och därefter skickas den på remiss till alla förvaltningar. Än så länge kallas enheten K- center, där K kan stå för kund, kontakt eller kommunikation. Utredningen handlar inte om om vi ska införa ett K-center utan hur det ska gå till, betonar Ann-Christin Nicolaisen. Pengar till ombyggnad av lokaler och olika uppstartskostnader har redan budgeterats i år och nästa år. Falkenberg har varit på stadshuset i Ängelholms kommun för att se hur deras nya kundtjänst ser ut och ta del av deras erfarenheter. Och liksom fallet är i Ängelholm handlar det om att skapa en serviceenhet med kvalificerad personal som är kommunens ansikte utåt. Vi behöver serviceinriktat folk, det är det allra viktigaste, säger Ann-Christin Nicolaisen. Stadshuset i Falkenberg är redan fyllt till sista plats, så det krävs en hel del förändringar om det ska gå att inrätta en kundtjänst i huset. Men eftersom det handlar om att serva allmänheten via alla tillgängliga kanaler behövs en central placering. Upprinnelsen till hela projektet var en satsning kallad Förenkla helt enkelt som kommunen deltog i för ett par år sedan. Av alla de förslag som fördes fram var tanken på en kundtjänst den som fick starkast stöd. Och nu är idén på väg att förverkligas allt för att ge bästa möjliga service till allmänhet och företag. Ängelholm föregångare med samlad kundtjänst I Ängelholm finns en kommunal kundtjänst etablerad sedan ett halvår tillbaka. Och trots att det handlar om en stor omställning som berör alla kommunens förvaltningar har förändringen i stora drag gått mycket bra. Maria Sjödin Nilsson är teamledare på kundtjänst i Ängelholm. När hon tillträdde sin tjänst för ett år sedan hade hon ingen erfarenhet av kommunalt arbete, men det var ingen nackdel. Tvärtom anställdes hon för att med friska ögon kunna se på den kommunala servicen. Alla andra som jobbar på kundtjänst har däremot rekryterats internt. Tillkomsten av kundtjänst skulle inte utöka den kommunala arbetsstyrkan, bara omfördela den till en samlad servicefunktion. Utöver att släppa ifrån sig personal fick alla förvaltningar i uppdrag att se över vilka typer av ärenden som de kunde lämna över till kundtjänst. Det blev cirka 200 stycken. Bara specialister Vi har inga generalister, bara specialister, förklarar Maria Sjödin Nilsson. Det betyder att personalen är indelad i fyra olika svarsgrupper som tar emot samtal och mail utifrån vad ärendena gäller. Den som ringer upp får fyra val. I bästa fall kan kundtjänst ge ett svar 8 framtid falkenberg nr

9 direkt till kunden. I andra fall får de lov att återkomma med ett svar, alltid inom 2 3 dagar. Vi på kundtjänst har som mål att kunna hantera och ge svar på 70 procent av alla inkommande samtal, berättar Maria. Vi har inga generalister, bara specialister. Maria Sjödin Nilsson, teamleader kundtjänst Ängelholms kommun Naturligtvis finns det uppringare som vill prata med en specifik person och som då kopplas vidare. Men kundtjänst försöker alltid först ta reda på om ärendet är något som de direkt kan hjälpa till med. I och med att kundtjänst infördes 2 januari 2013 togs alla direktnummer bort från kommunens hemsida. Dessförinnan fick kommunens personal möjlighet att sprida sina nya direktnummer till sina anhöriga och kända kontakter. 15 kvinnor och en man 16 personer arbetar på kundtjänst i Ängelholm. En av dem är man. Han heter Lars Wikström och är före detta brandman. Han jobbar inom svarsgruppen bygga, bo, miljö, trafik och infrastruktur. Det var en total förändring från en mansdominerad arbetsplats till en nästan helt kvinnlig. Jag trivs bra här, säger Lars Wikström. Till honom kommer samtal om räddningstjänst, bygglov, miljöärenden och mycket annat. Han hanterar en del tillstånd men kan inte ge ett bygglov direkt över telefon. Men jag kan avlasta bygglovshandläggarna genom att samla in uppgifter, säger han. En annan av kundtjänsts handläggare är Sabine Ibsonius, före detta arbetsterapeut. Det har varit mycket att lära in kring vård och stöd. Och så alla q Lars Wikström lämnade jobbet som brandman för att svara på allmänhetens frågor i kundtjänst i Ängelholms kommun. t Sabine Ibsonius svarar på frågor kring omsorg och stöd. tekniska system med telefonsystem och ärendehantering. Vi fick utbildning före jul, berättar hon. Inger Jensen, som också jobbar på kundtjänst, har en annan bakgrund, som enhetschef inom äldreomsorgen. En omorganisation inom hennes verksamhet fick henne att söka sig till ett nytt jobb. Det är jättemycket att göra här, men ändå vilsamt på något vis, säger hon. Kundtjänst sitter tillsammans i ett stort kontorslandskap som med hjälp av skärmar och mjuk matta ändå erbjuder en ganska tyst arbetsmiljö. Dörren dit är stängd. Den besökande allmänheten tas emot i stadshusets reception som också är en del av kundtjänst. Där finns också två avskilda samtalsrum där besökare kan tas emot utan att andra kan höra. Positivt intryck I början på sommaren besökte en delegation från kommunledningen i Falkenberg Ängelholm och tog del av erfarenheterna där. Jag fick ett oerhört positivt intryck av deras kundtjänst. Man har jobbat intensivt och effektivt. Det finns ju många saker som liknar varandra i våra två kommuner. Vi kan lära av varandra, säger kanslichef Henrik Lundahl, som var med på studiebesöket i Ängelholm. framtid falkenberg nr

10 Kommunen vill skapa nya möjligheter för Södra Åstranden 10 framtid falkenberg nr

11 Kommunens näringslivsbolag Falkenbergs Näringsliv visar nu intresse för att köpa det markområde vid Ätran som kallas Södra Åstranden. Istället för industri-och lagerverksamhet vill kommunen satsa på boende och rekreationsområden. Om inte nu så i framtiden. uu Text: Monica Klingborg Foto: Jesper Molin p På ett av Falkenbergs mest attraktiva lägen längs med Ätran ligger f d Glasfibers fastighet från 1960-talet. Den hyrs idag ut för industri-och lagerverksamhet. framtid falkenberg nr

12 uu Fortsättning Södra Åstranden Nya möjligheter De nuvarande markägarna Ekängen och Wäst-Bygg har tidigare haft en offensiv och ambitiös plan för att bebygga Södra Åstranden med attraktiva bostäder nära vattnet. Den tänkta planen visade sig dock omöjlig att genomföra eftersom de regler som styr byggnation i bullerintensiva miljöer idag är stränga. Nu vill inte ägarna vänta längre och har därmed valt att erbjuda Falkenbergs kommun att köpa marken. Det innebär nya möjligheter, både för Södra Åstranden och för Falkenberg. Vi i Falkenbergs kommun har visat intresse för marken under lång tid. Falkenberg är en stad med stor potential, men stråket längs med Ätran är idag helt outnyttjat. Södra Åstranden har ett av stans bästa lägen vid vattnet, men det är svårt att se nu när området ser ut som det gör. Just den här biten mark är den pusselbit som skulle göra det möjligt för oss att knyta ihop staden med havet på ett bra sätt, säger Mari-Louise Wernersson, ordförande i Falkenbergs Näringslivs styrelse och kommunstyrelsens ordförande (c). Hållbart åtagande Om inte markaffären går i lås tillåter rådande detaljplan nuvarande markägare att bygga ut den existerande logistik- och lagerverksamheten i området, och den utvecklingen vill inte kommunen se. Vi vill inte att den här marken ska gränsas av och användas till lager- och logistikverksamhet. Investerar vi i detta område får vi åter kontroll över vad Vi vill göra Södra Åstranden till en plats till förmån för alla som bor och besöker Falkenberg. Man ska kunna promenera längs med Ätran och ner till havet, ta en kaffe, se på båtarna och njuta av liv och rörelse. Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande som händer på Södra Åstranden, säger Claës-L Ljung, kommunråd (m). Den framtida användningen av marken kommer att ha en direkt påverkan på Falkenbergs fortsatta utveckling, säger Jan Dickens, oppositionsråd (s). Just nu förs dialog på riksnivå som på sikt kan leda till lättade krav på bullernivåer i bebyggda områden. Det innebär att det i området på sikt kan komma att bli bostäder. Men inte nu. Vi vill se en mångfald av boendealternativ när det väl blir aktuellt. Om det blir verklighet om 10, 15 eller 25 år, det vet varken vi eller någon annan, men till skillnad från en privat exploatör kan vi som markägare garantera ett hållbart och långsiktigt åtagande. Det ger oss möjlighet att utveckla området i den takt som det behövs. Som vi tidigare fastställt arbetar vi efter fullmäktiges beslut att utveckla Södra Åstranden i samexistens med övrig verksamhet, säger Mari-Louise Wernersson. Falkenbergs Näringsliv om markområdet Falkenbergs Näringsliv vill förvärva bolaget Fiberettan i Falkenberg AB som idag äger fastigheten Falkenberg Fibern 1, dvs Södra Åstranden. Catharina Rydberg Lilja är VD för Falkenbergs Näringsliv AB och har styrelsens uppdrag att driva frågan. Hur stor är investeringen? Vi har efter förhandling enats om ett bud på runt 100 miljoner kronor för marken och fastigheten. Tomtens storlek är kvm. Har ni gjort en värdering av marken? 2012 gjorde Falkenbergs kommun en oberoende värdering av fastigheten. I värderingen utgick man från två olika spår. Dels vad aktierna i nuvarande ägarbolag var värda i sin existerande form, och dels hur mycket marken skulle vara värd om den skulle användas till förmån för bostäder. Den fastighet som vi vill köpa är en idag väl fungerande industrifastighet med ett femtontal olika hyresgäster. Ett förvärv i dagsläget innebär därmed att dessa hyresgäster blir en intäktskälla till förmån för näringslivsbolaget. Hur kommer ni att gå vidare med affären? Vi arbetar just nu med en teknisk undersökning av fastigheten och en kompletterande miljöutredning för att säkerställa markens skick. Området har undersökts i omgångar; 1995, 2000, 2006 och Den nya miljöutredningen som utförs av Norconsult kommer att vara klar i september. Ärendet kommer därefter att tas upp till beslut i kommunfullmäktige. Det är självklart viktigt för oss att veta vad marken innehåller innan någon affär genomförs. För mer information och kartor se www. falkenberg.se under Samhälle & Trafik. 12 framtid falkenberg nr

13 p Småbåtshamnen vid Södra Åstranden. framtid falkenberg nr

14 p Mattias Törngren, närmast, och Mattias Skoog ser till att politikerna både ses och hörs på webben. Politiken direkt på webben Vill du veta vad Falkenbergs politiker pratar och beslutar om? Att gå till stadshuset och lyssna är fritt fram för alla, men alla varken kan eller vill. Tack vare ny teknisk utrustning kan du numera både se och höra vad som händer på kommunfullmäktiges sammanträden via kommunens hemsida. Antingen direkt, eller i efterhand. Det är kommunfullmäktiges ledamöter som själva beslutat att satsa på direktsända möten genom så kallad webb-tv. Sedan tidigare sänds mötena i närradion. Men bilden ger onekligen upplevelsen en ny dimension. Mest praktiskt är det att se sändningen i efterhand. Då kan du välja vilka punkter du är särskilt intresserad av. Eftersom kommunfullmäktiges möten alltid är offentliga är det fritt fram för vem som vill att sätta sig på åhörarbänken längst bak i salen. Mötena hålls som regel den sista tisdagen i varje månad klockan 16. Det brukar inte vara någon trängsel. När mötena nu sänds på webben ökar möjligheterna för allmänheten, som ofta är väljarna, att följa de politiska debatterna. För att klara utsändningarna har kommunen investerat i kameror, datautrustning och ett specialbyggt podium. Utrustningen är placerad längs bak i salen och visar presidiet och de båda talarstolarna. Efter mötena delas filmen upp för att man lättare ska hitta det ärende man är intresserad av. En annan finess är att PowerPointpresentationer som visas i salen också visas samtidigt på dataskärmen. Dagordningen och tillhörande handlingar hittar man på falkenberg.se/ fullmaktige. 14 framtid falkenberg nr

15 Sociala medier viktiga för medborgarkontakter En stor majoritet av svenska folket är aktiva på sociala medier, framför allt Facebook. Samma sak gäller företag och kommuner. Givetvis finns Falkenbergs kommun också med och håller sina invånare à jour. Nyligen genomfördes en utredning som syftade till att ta reda på hur Falkenbergs kommun kan använda sociala medier för att vidareutveckla formerna för medborgarkontakter, information och dialog för att öka tillgängligheten och stärka den lokala demokratin. Mannen bakom utredningen, och inte minst initiativet till den, är ITekonom Mattias Törngren som arbetar på kommunens strategienhet. Jag tyckte att vi använde sociala medier för dåligt. Det var därför jag föreslog en utredning, säger Mattias Törngren. Utredningens mål Utredningen utmynnade i sex mål. Ett av dem var att göra det enkelt att följa det politiska arbetet och ta del i den politiska debatten. Att starta webbsända fullmäktigemöten var ett av medlen, något som nu införts. Ett annat mål är att sociala medier ska vara en integrerad del i kommunens kriskommunikation. Erfarenheterna från den stora branden i Halmstads hamn för ett knappt år sedan visar hur effektivt Facebook är när det gäller att snabbt sprida information till många människor. Falkenbergs kommun är beredd att agera på samma sätt vid en allvarlig händelse. Det ska vara enkelt att kommunicera med kommunen och få svar på sina frågor. Det kommer att bli ännu bättre när kommunen startar sitt planerade K-center. Då kommer samma personer som svarar på frågor via telefon och mail också att svara på sociala medier, säger Mattias Törngren. Att få många människor att följa kommunens facebooksida är ett mål i sig. Med många gillare ökar möjligheterna att snabbt nå ut till många människor i en krissituation. Men metoden att nå många är inte nödvändigtvis att lägga ut en massa tunga nyheter. I stället är det ofta det mer lättviktiga materialet om blommande parker, marknader och andra trevligheter som lockar folk att gilla kommunens sida. På kommunens nya hemsida når du lätt olika sociala medier via de symboler som finns i sidfoten. t Falkenbergs kommun finns att hitta på Facebook, som används som ett kompliment till falkenberg.se. Det är ett bra verktyg för att snabbt få ut information. framtid falkenberg nr

16 Självservice: en dygnet runt-tjänst Du ska kunna uträtta ärenden hos kommunen när du vill, dygnet runt. Det är målsättningen med den självservice som man hittar på Falkenbergs nya webbplats. Egentligen handlar självservice om två olika nivåer. I de flesta fall är det helt enkelt blanketter som du kan fylla i, skriva ut och skicka in. Den funktionen har funnits länge. Men nu finns också en djupare funktion, kallad e-tjänst. Med en e-tjänst slipper du skriva ut och underteckna en ansökan. I stället används e-legitimation. Det där låter kanske inte så märkvärdigt, men självservicen kan innebära stora förenklingar för allmänheten. Angela Gardelin är IT-utvecklare på Falkenbergs kommun och den som sett till att det nu finns självservice att tillgå på webbplatsen. Och att tjänsterna blir fler framöver. Angela Gardelin berättar att användningen av e-tjänster kan vara fördelaktigt t ex när ett barn ska börja i skolan och kommunen normalt skickar ut en hel bunt med olika formulär som föräldrarna ska fylla i och underteckna. När dessa olika papper förvandlats till en gemensam e-tjänst blir det avsevärt enklare för föräldrarna och för förvaltningen som ska hantera alla uppgifterna. Ett annat exempel på en efterfrågad e-tjänst är ansökningar om serveringstillstånd. Idag måste krögarna fylla i nya papper varje gång de byter personal. Med en e-tjänst finns uppgifterna lagrade och man kan enkelt gå in via datorn och göra nödvändiga ändringar utan att behöva göra om allt från början. Fem klara e-tjänster När den nya hemsidan startade den 4 juni fanns fem färdiga e-tjänster att tillgå: ansökan om tillstånd för värmepump, ansökan om enskilt avlopp, ansökan om skolskjuts, ansökan om resekort/inackorderingstillägg samt felanmälan. Använder man en sådan här tjänst får man också tillgång till funktionen Mina ärenden och kan följa via datorn hur ärendet avancerar i kommunens hantering. Kommunens nya felanmälan finns också som en app att ladda ner i mobiltelefonen. För att använda den behövs ingen e-legitimation. Via appen kan man anmäla fel och brister till exempel på stränderna, i parkerna och på vatten- och avlopp. Appen hittar man i App Store och på Google Play om man söker på Falkenberg. Det är mycket jobb bakom tjänsterna, konstaterar Angela Gardelin. Det är egentligen en verksamhetsutveckling på hög nivå, en grundlig genomgång av kommunens processer som kräver vissa förändringar. Det är inte säkert att det innebär att det interna arbetet blir effektivare till en början. Men vi jobbar utifrån och in. Servicen till allmänheten kommer först. Mitt första mål var att få fram fem tjänster till starten av nya webbplatsen. Nu är målet att ta fram nya tjänster i lagom takt. Halländskt samarbete Hela arbetet med att introducera e- tjänster startade i ett halländskt samarbete. Länets kommunchefer beslöt att köpa in en gemensam plattform, alltså teknisk lösning, för e-tjänster. Sedan dess rullar samarbetet på och man skapar gemensamt nya tjänster. Målet för framtiden är att skapa en gemensam regionportal där medborgaren kan nyttja samma tjänster oavsett vilken kommun man bor i. På så sätt skulle drifts- och underhållskostnaderna sänkas avsevärt för alla kommuner. u Numera kan du göra en felanmälan via en app på din mobiltelefon. 16 framtid falkenberg nr

17 Slingorna fina för sommarens motionärer Hur går det med motionen i sommar? Detta är årstiden då många lopp står på schemat och motivationen är på topp. Dagarna är ljusa länge och det är varmt ute. Så varför inte snöra på gympaskorna och utnyttja de motionsspår som finns i kommunen? Faktum är att Falkenberg har en hel drös med fina slingor att motionera på året runt. Parkförvaltningen ser regelbundet till att de 11 motionsspåren de ansvarar för, som alla är upplysta under de mörka timmarna, blir klippta och omhändertagna så att framkomligheten och sikten är bra. De är runt 2 km långa, så vill man springa längre är det bara att ta något eller några varv till. Slingorna finns i Långås, Ljungby, Slöinge, Skogstorp, Vessigebro, Vinberg, Ullared, Älvsered, Ätran (som underhålls av Ätrans Turist) och på Slätten och Vallarna i Falkenberg. Vid motionsspåret på Vallarna finns även en träningspark med olika redskap. Smått och gott p Varför inte gå ut och jogga längs våra fina motionsspår i sommar? Mer information finns på kommunens webbplats falkenberg.se under Uppleva & Göra, Friluftsliv och motion. Till sommaren hör förstås även bad. Visst har vi en fantastisk kust, men glöm inte bort våra fina insjöbad. De kollas regelbundet och vattenproverna visar på jättefint badvatten. Ha nu en fortsatt skön och säker sommar! q Här ska beredas väg för en amfiteater med skulptur. Snart påbörjas den sista delen av stortorget Nu är det inte långt kvar tills parkeringsplatserna runt Pressbyrån på stortorget är ett minne blott. I mitten av augusti påbörjas sista delen av ombyggnationen av torget. Ja, det är kanske lugnt på Stortorget i Falkenberg för tillfället. Byggmässigt alltså. Ombyggnationen av parkeringsdelen närmast Holgersgatan stod nämligen klar lagom till semesterruschen. Men nu återstår, förutom lite grus, den kanske mest intressanta uppfräschningen, nämligen av torgdelen närmast Nygatan. Den delen ska bli fotgängarnas med bland annat planteringar, en amfiteater som ska fungera som sittplats, samt en stor och en liten skulptur. Området ska bli en mötesplats för gamla som unga. Även gångstråket utanför Gallerian kommer att fräschas upp och övergångsstället vid arbetsförmedlingen över Holgersgatan byggas om till en mer säker överfart. Planen är att allt ska stå helt klart innan vintern och julruschen. framtid falkenberg nr

18 Äldre falkenbergsbor vill kunna känna sig tryggare Falkenberg ska vara och uppfattas som en trygg plats att bo och vistas i, det är ett av kommunens fokusområden som man kommer att satsa särskilt på i år och nästa år. Men äldre människor känner sig inte helt trygga, det visar en enkät som nyligen genomförts bland 561 äldre falkenbergsbor. Av dem känner sig två tredjedelar otrygga ute på stan på kvällarna. En gift kvinna under 75 år som bor i villa svarar så här under övriga synpunkter: Jag går inte ut på staden på kvällarna. Jag vill ha bättre stadsplanering för att undvika mörka passager och ensliga gångvägar. Kvinnan i fråga vill ha kameraövervakning, bättre gatubelysning och grannskapssamverkan mot brott. Trafiken, inte minst cyklisters framfart, oroar många äldre. De tycker att cyklister kör på gångbanor och riskerar de gåendes säkerhet. Bland förslagen till åtgärder kan man läsa om information till cyklister och andra trafikanter. Upplevd trygghet När kommunen funderar på trygghetsfrågor så är det människors upplevelse av trygghet som man siktar in sig på, något som inte alltid stämmer överens med verkliga risker. Men undersökningen ger också svar på frågor om hur många som faktiskt råkat ut för brott. Åtta procent svarar att de någon gång Det är många brott som riktar sig mot äldre, konstaterar Goldy Farland, aktiv i Bråseniorerna som genomfört trygghetsundersökningen. På entrédörren till hennes trappuppgång sitter en lapp där hyresvärden FaBo varnar för några kvinnor som försökt lura sig in hos gamla, genom att låtsas komma från kommunen. Det är bra att FaBo varnar, men de borde lägga lappar i allas brevlådor tycker hon. Jag vet inget som är så räligt som blivit överfallna; hotade, slagna eller rånade. Sex procent utsattes för stöld eller skadegörelse under år I hemmet känner sig dock de flesta i undersökningen trygga. 66 procent oroar sig inte för inbrott i bostaden och lika många är inte oroliga för att få oönskade besök hemma. 76 procent är inte oroliga för att utsättas för överfall i bostaden. Men det finns alltså en inte oväsentlig andel som faktiskt oroar sig för att råka illa ut även i det egna hemmet. De tillfrågade får också ange vad de vill ska göras från samhällets sida för att öka tryggheten. Nästan hälften vill ha fler poliser. Meningsfulla ungdomsaktiviteter och utbyggd grannsamverkan stöds av 40 procent. Stödinsatser för ett mångkulturellt samhälle får betydligt färre markeringar. Den här undersökningen är den tredje på samma tema som genomförts bland äldre i Falkenberg. Den första gjordes Årets undersökning har fått betydligt fler svar än tidigare. Fokus på förbättring Vi har valt tryggheten som fokusområde därför att den upplevda tryggheten i Falkenberg ligger lågt. Och det gör den trots att vi bor i en förhållandevis trygg kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson. Vad kan då kommunen göra för ökad trygghet? Det handlar bland annat om hur man planerar bostäder. I ett samhälle där folk är ute och rör på sig och deltar i föreningsliv, evenemang med mera ökar tryggheten. Ensamhet innebär otrygghet och man hamnar i en negativ cirkel om man inte vågar gå ut bland andra. Mari-Louise Wernersson menar att kontakter mellan människor i olika åldrar är viktigt för en ökad trygghet. Kommunen jobbar med att få in unga på arbetsmarknaden, till exempel genom att erbjuda somarjobb. Färre sysslolösa ungdomar har också betydelse för hur trygg kommunen blir. Goldy Farland jobbar för ökad trygghet för gamla när man lurar sig på gamla människor. Goldy Farland är inte själv orolig för att gå ut ensam på stan. Men hon vet att det är många äldre som väljer bort att gå ut på kvällarna för att de är rädda. Som medlem i Bråseniorerna har hon hjälpt till att sprida enkäten om trygghetsfrågor (se artikel ovan). Vi delade ut enkäten på alla pensionärsträffar. Det är alla pensionärsorganisationerna som varit med. Det är viktigt att det kommer fram hur gamla ser på tryggheten. Resultaten av enkäten kommer att delas ut på möten med pensionärer. Utifrån det kan vi agera, både i föreningarna och genom kommunen och Kommunala pensionärsrådet. Ett storforum med pensionärer och politiker är planerat till i höst, berättar Goldy Farland. Ett sätt att agera som hon talar sig varm för är att upplysa pensionärer om att vara försiktiga och aldrig släppa in några främmande människor. Det får man tjata om på alla möten, för pensionärer är ofta godtrogna. 18 framtid falkenberg nr

19 Det är viktigt att det kommer fram hur gamla ser på tryggheten. Goldy Farland framtid falkenberg nr

20 Falkenbergskrysset TALLINN- BO FORDRA BESTÄM- MELSERNA LJUD FR- ÅN JYCKE RÄKNAS LÖS AV- LAGRING SOM T EX LERAN SOM EN AV FLER RIKTNING KAN BLI LÖVBIFF LANDA KAP OMINTET- GÖRA BLAD OCH FARKOST KÖAR VI I HAGBARDS FORN- LÄMNING NORS I VÄRM- LAND ARKTISK PERSON GRENAR BURKEN FÖR GLAS STRUTS- FÅG- LARNA UNGDOMS- FÖRBUND SÄNDER I ETERN HÖLJ- ENA SES GOJA OFTA I OXUDDE PICKUP RELIG- IÖS UPP- LEVELSE KRIST- NANDE STRETAR OORDNAD ARGEN- TISKA PESO SAND- BANK ÖVÄR- LDEN GAMMAT ELD- SJÄLEN ALPINIST- TRAN- SPORTEN SKICKAR FRÅN FOLK TILL FOLK TVÅ L FÖLL MITT I LJUDLÖS MER NITISK ETT OCH KORT FÖR FJORTON I KLOCKA VISS LEK IHOP S Y R E MODERS- MJÖLK KAKADUA- BOSTAD DJUR I NORRA ISHAVET FROMAST BE- DROGS LED- STJÄRNAN LÄNGS MED BLÅS- NING RE- KL- AM SOLID SOL- GUD PASCAL D R A G GRUND- ADE SPISADE BULLE OCH HÄST DROPPAR FASTIG- HET LODA OM- KRING OOLONG- GRUPP TONART HALVT GRUV- BOLAG JYCKE ÄR VÄNNER FÖR DET MESTA HABSBURGS- PRINSENS GORE CYNISK VILL FRI-LUFTS- MÄNNISKA LUST- GÅRD PRIS TILL TREAN Skicka din lösning till Falkenbergskrysset, Falkenbergs kommun, Falkenberg, senast 1 september. Namn:... Adress:... Telefonnummer:... Vinnaren får ett presentkort på Falkenbergs Turistbyrå värt 500 kr.

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster PiteåPanelen Rapport 4 Vad tycker panelen om E-tjänster Augusti 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomiavdelningen vid Kommunledningskontoret 1.0 Inledning För att förenkla för medborgarna, utvecklar Piteå Kommun

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KF 27 30 MARS 2015 Handläggare Kylesten Anders Kommunfullmäktige Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KSN-2014-0181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-11-08 ~I.ANDLI!'TG 26 (37) ~JR 72 2012 252 Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala Dnr 2012/45 INLEDNING

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

MODERATERNA politikersnack.

MODERATERNA politikersnack. Av Marianne Rönnberg Galmor MODERATERNA politikersnack. VAL 2014 Moderaterna i Bjuvs kommun innehar fram till detta val oppositionsrådsposten. Men mycket har hänt sedan förra valet och vilka chanser M

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Tillväxt ger framgång. - framgång ger tillväxt! NÄRINGSLIVSDAGEN 2013 ONSDAGEN DEN 6 MARS I FALKHALLEN

Tillväxt ger framgång. - framgång ger tillväxt! NÄRINGSLIVSDAGEN 2013 ONSDAGEN DEN 6 MARS I FALKHALLEN NÄRINGSLIVET FBG, FALKENBERGS SPARBANK, FALKENBERGS NÄRINGSLIV, SVENSKT NÄRINGSLIV, REGION HALLAND, TEK, HALLANDS NYHETER OCH FALKENBERGS TURIST INBJUDER TILL NÄRINGSLIVSDAGEN 2013 ONSDAGEN DEN 6 MARS

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Förstudie kommunens nya hemsida

Förstudie kommunens nya hemsida Kommunen nya hemsida planeras till sommaren 2012 Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta: Henrik Sjönnebring Webbansvarig Informationsavdelningen henrik.sjonnebring@danderyd.se Tel: 08-568 910 21 Syftet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare Enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister 2014 Sammanfattning Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar,

Läs mer

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen Kommunala Handikapprådet Sid 2 (7) Ledamöter Per-Åke Fredriksson ordf, (fp) Curt Nygren (s) Vivi-Anne Sundqvist (s) Peter Hasch (s) Maritha Johansson (v) Karl-Ivan Rönnbäck, HSO Ingrid Jönsson, DHR Ersättare

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Konsten att våga förändra och utveckla

Konsten att våga förändra och utveckla NÄRINGSLIVET FALKENBERG, FALKENBERGS KOMMUN, FALKENBERGS SPARBANK, SVENSKT NÄRINGSLIV, REGION HALLAND, TEK OCH HALLANDS NYHETER INBJUDER TILL NÄRINGSLIVSDAGEN 2014 ONSDAGEN DEN 5 MARS I FALKHALLEN Konsten

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-09 1 (15)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-09 1 (15) Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-09 1 (15) Plats och tid Vaukagårdens samlingssal, onsdagen den 9 september 2015, klockan 9.00 Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande Eva Forsmark, DHR, ledamot

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer