TRÅDLÖSA TEKNIKER GER MOBILA MÖJLIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRÅDLÖSA TEKNIKER GER MOBILA MÖJLIGHETER"

Transkript

1 RAPPORT/ANALYS TRÅDLÖSA TEKNIKER GER MOBILA MÖJLIGHETER En rapport om utvecklingen av trådlös kommunikation med exempel från två länder Sydkorea och Japan

2 Vet du att... drivkraften i Japan och Sydkorea har på tio år förändrats från export- till konsumtionsinriktning i det japanska och sydkoreanska affärslivet är det extra viktigt med sociala relationer, nätverk och gemensam skolgång den japanska genomsnittsfamiljen har 1,3 miljoner SEK på banken japanska butiker har världens minsta butiksytor och de högsta hyrorna många japanska företag har anställningsstopp. Därför startar ungdomar själva nya företag Sydkorea har idag en av världens mest högutbildade befolkning år 2010 kommer den asiatiska medelklassen att vara en miljard människor det finns internetcaféer i Sydkorea 1 i Sydkorea är 45 procent av internetanvändarna kvinnor 2 sex av tio mobiltelefoner som såldes i Sydkorea under september månad var 3G-telefoner 3 samma mobila tjänster är populära i Japan och Sverige 4 i Sydkorea har två av tre hushåll en dator 5 Sydkorea har den största bredbandspenetrationen i Asien och en av den största i hela världen 6 Internetanvändare i Sydkorea tillbringar mest tid i hela världen på nätet, i genomsnitt 16 timmar och 17 minuter per månad jämfört med Sverige som ligger på ca 6 timmar 7 i Japan finns ett 30-tal veckotidningar som enbart innehåller information om I-modetjänster Sydkorea har 10% mer mobiltelefonanvändare än Japan 1 Dataföreningens hemsida 2 South China Morning Post: Online gender split evens up in Asia, Korean Herald, Japan Telecommunications Carriers Association, Sverige Vision 5 Korean Internet White Paper 2001, National Computerization Agency, Ministry of Information and Communication, Sydkorea, Broadband in South Korea Ben Macklin e-marketer, Nielsen Netratings Januari 2001 Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 2

3 FÖRORD Sverige ligger bra till ur ett tekniskt perspektiv vad det gäller trådlös kommunikation men försprånget gentemot övriga länder är överdrivet och vi kan inte stanna upp och luta oss tillbaka. Faktum kvarstår att vi är ett litet land på många sätt, inte minst befolkningsmässigt, och vi är högst beroende av den omvärld vi lever i. I denna rapport vill vi diskutera och på ett enkelt sätt förklara de olika begrepp och uttryck som förekommer inom trådlös och mobil kommunikation. Vi har även tittat på utvecklingen i två intressanta länder Japan och Sydkorea, eftersom dessa länder ligger långt framme inom mobil kommunikation. Det finns ett stort värde med att göra detta, dels för att lära oss hur vi skulle kunna utveckla våra produkter och tjänster, men också för att få en bild av framtiden. Dataföreningen vill vara en arena för kunskapsutbyte och inspiration, där vi till exempel bevakar olika regioners teknikutveckling och verkar för att ge våra medlemmar möjligheter till samarbeten och nätverksbyggande runt om i världen. Dataföreningen Stockholmskretsen har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med den sydkoreanska regeringen. Senast våren 2001 besökte en större företagsdelegation med parlamentsledamoten Unna Huh i spetsen Sverige. Under detta besök ingick Unna Huh, även känd som IT-taleskvinna och jag för Dataföreningen Stockholmskretsen, ett samarbetsavtal. 8 Målet är att främja utbyte och samarbete länderna emellan. Inger Gran, föreningsdirektör i Dataföreningen Stockholmskretsen 8 Se appendix 1 Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD INLEDNING...5 SYFTE, INNEHÅLL OCH METOD MOT DET MOBILA KUNSKAPSSAMHÄLLET... 6 BETYDELSEN AV OMVÄRLDSORIENTERING I DET MOBILA SAMHÄLLET ÄR INGEN KUNSKAP STATIONÄR EN MOBIL REVOLUTION?... 7 MOBILA DRÖMMAR OCH TRÅDLÖSA VERKLIGHETER BEGREPPSDISKUSSION...8 TRÅDLÖS OCH MOBIL AKRONYMERNAS PARADIS...8 DEN MOBILA TIDSLINJEN...11 TIDSLINJEN FÖR MOBILT INTERNET FOKUS PÅ TEKNIK ELLER ANVÄNDAREN SKILLNAD I KULTUR OCH HISTORIA...14 BETYDELSEN AV ATT FÖRSTÅ ANDRA KULTURER...14 FOKUS PÅ ANVÄNDAREN...15 I-MODE -ATTITYD...15 MINDRE AKRONYMER OCH MER UNDERHÅLLNING LÄR AV HARRY POTTER...16 DE MOBILA TJÄNSTERNA INTERNET VISAR VÄGEN DET MOBILA AVANTGARDET UNGDOMARNA SKAPAR FRAMTIDENS TJÄNSTER OCH PRODUKTER MOBILT INTERNET STATUS 3G JAPAN, SYDKOREA OCH SVERIGE SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING APPENDIX APPENDIX APPENDIX Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 4

5 1. INLEDNING Redan före terrorattacken i september stod många OECD-länder i eller inför en lågkonjunktur och det finns fortfarande risk att lågkonjunkturen förvärras och blir långvarig. Under hösten har vi sett en kraftig ordernedgång för många företag och tusentals varsel på den svenska arbetsmarknaden. Vi har sett en recession på den globala marknaden. För att lyckas komma igenom denna period av sjunkande efterfrågan är det viktigt, för våra företags överlevnad på kort sikt och vår ekonomis tillväxt på längre sikt, att fortsatt finna nya marknader och hämta idéer för våra företag från andra delar av världen. I kampen om konkurrensfördelar är omvärldsorientering livsviktig. Osäkerheten idag är större än på länge. Börsen fluktuerar och prognosmakarna ger olika bud om vilken framtid vi går till mötes. I denna situation är det om än viktigare att skaffa sig kunskaper om omvärlden för att veta vilken värld vi både lokalt och globalt kommer att gå tillmötes. SYFTE, INNEHÅLL OCH METOD Syftet med denna rapport är tvåfalt. Dels att ge en bild av utvecklingen av mobil kommunikation idag och dels att visa hur den mobila kommunikationen har utvecklats med exempel från Sydkorea och Japan. Detta för att hämta inspiration och få bilder av framtiden. I rapportens inledande avsnitt kommer vi att tala om den mobila kommunikationen i generella termer och hur denna påverkar oss och kan komma att förändra våra kulturer i allmänhet och affärskulturer i synnerhet. Då vi sett att det finns många otydliga begrepp inom detta område och förvirring i medias förmedling kommer vi också kort att ge en förklaring av de olika begreppen och hur dessa förhåller sig till varandra. I ett senare avsnitt kommer vi att rikta våra blickar mot Japan och Sydkorea och ge en bild av utvecklingen inom mobil kommunikation i dessa två ledande länder. Underlaget till denna rapport kommer från tidningsmaterial, intervjuer och statistiskt material. Urvalsprocessen för intervjuerna har utmärkts av två typer av urval, dels de företag och forskningsinstitutioner som ansågs lämpliga. Samt de personer inom företagen som ansågs vara mest kunniga för att besvara frågorna. Vår genomgående ambition är att öka tydligheten kring begreppen inom trådlös- och mobil kommunikation, öka kunskapen med exempel från Japan och Sydkorea och utifrån erfarenheter från dessa länder ge kommentarer kring vad vi tror är en vettig strategi för utvecklingen av mobilt internet. I rapportens appendix finner du förslag på webbsidor där du kan läsa mer och fördjupa dig i ämnet. Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 5

6 2. MOT DET MOBILA KUNSKAPSSAMHÄLLET BETYDELSEN AV OMVÄRLDSORIENTERING I DET MOBILA SAMHÄLLET ÄR INGEN KUNSKAP STATIONÄR Om vi ska kunna följa med utvecklingen och förstå hur våra förutsättningar förändras är det viktigt att förstå vår omvärld och vara lyhörd för nya trender. Det är särskilt viktigt att vara lyhörd med tanke på att utvecklingen går snabbt från industrisamhälle till kunskapssamhälle. Betydligt mycket snabbare än från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Idag sker radikala förändringar från en dag till en annan. Detta på grund av att kommunikationen går så mycket snabbare, att den drastiskt förändrat förutsättningarna för affärskultur och hur trender och andra typer av omvärldsfaktorer påverkar oss. Jakten på temporära kunskapsmonopol kan bli det som är skiljelinjen mellan succé och fiasko och det gäller att vara med bland de främsta aktörerna om vi ska kunna hänga med. Det handlar inte alltid om att vara först utan att vara bäst på att ta till sig kunskap. Där är omvärldsorientering ett redskap. Bill Gates, som personifierar ett av de senaste decenniernas mest framgångsrika företag Microsoft, lär vara fenomenal på att ta till sig information att göra det till egen kunskap och föra den ett steg vidare. 9 Vi måste alla bli lite mer lyhörda och öka våra förmågor för att ta till oss information och förstå hur denna kan komma att påverka oss. Man kan alltid lära sig mer av andra om inställningar och attityder. Till exempel är Telekom och IT-sektorn teknik och produktdriven däremot är underhållningsbranschen mer marknads- och kundbehovsdriven. Hur mogna olika länder är, enligt OECD, inför kunskapssamhället kan studeras i modellen nedan. Mogenhet inför kunskapssamhället Luxembur g Australien Japan Tyskland Finland Sydkorea St orbritannien Belgien Kanada Ungern Nederländerna Irland USA Sverige Schweiz Källa: OECD Som vi kan se toppas listan av Schweiz, Sverige och USA. Värt att notera är att de två länder som vi kanske känner sämst till av de på listan är Japan och Sydkorea som vi särskilt lyfter fram i denna rapport. 9 Finanstidningen, "Besluten av Bill Gates", Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 6

7 3. EN MOBIL REVOLUTION? Trådlösa drömmar och visioner har gjort att många miljarder kronor investerats för att utveckla den mobila kommunikationen och dess möjligheter under de senaste tjugo åren. Våra trådlösa apparater kommer på allvar utmana och i viss utsträckning revolutionera de tjänster och produkter som vi idag använder med sladd. Även traditionella industrier kommer att använda sig av mobil kommunikation och dagens drömscenarier kommer att bli verklighet. Framtida tjänster kommer att se mycket annorlunda ut. Ta till exempel vår bil. Vi kommer att betala för bilens kapacitet, informationstjänster, larmtjänster mm. Experiment görs redan på Scania lastbilar och wireless car, säger Rolf Persson WM-data. Att säga att vi står inför en mobil revolution är kanske en överdrift, men möjligheterna med mobil kommunikation kommer på många sätt att påverka vårt sätt att kommunicera, konsumera och producera. MOBILA DRÖMMAR OCH TRÅDLÖSA VERKLIGHETER Det finns många tekniska möjligheter idag, men vad är konsumenten redo för och ännu viktigare, villig att betala för? Generellt kan sägas att telekomvärlden är dyr och datavärlden är billig, den sistnämnda har därtill en betydande tradition av gratis innehåll, produkter och tjänster. Det kommer att ta tid innan denna konflikt är löst med en affärsmodell som kunderna accepterar. Självfallet är det i längden ohållbart med t ex gratismusik på nätet. Betalningsformen måste finna sin lösning och acceptans både hos köpare och säljare. Avsikten här är dock inte att fördjupa oss i en diskussion om betalningsmodeller, utan att visa på den situation som branschen befinner sig i och ifrågasätta varför det verkar så svårt att göra det som alla talar om, nämligen ta reda på vad kunden vill ha. Vill vi ha? Mynt, sedlar och kontokort kan ersättas mobiltelefon istället för plånbok Positioneringstjänster visar var våra bekanta befinner sig våra rörelsemönster kan påverkas av detta Snabb tillgång till e-post och internet var vi än är Brandvarnare i mobiltelefonen Agenter för shopping, information och aktiehandel. Agenter som vet vad vi har för ekonomi, tycke och smak. Vilka butiker vi föredrar och vilka som har extrapris. Lunchtips i mobiltelefonen Restaurangbokningar i mobiltelefonen Kartor Tips på affärer längs en resväg Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 7

8 Tekniken för alla ovannämnda tjänster finns idag och flera finns sedan en tid tillbaka i Sverige. Vad det gäller applikationsområden är det helt och hållet fantasin och plånboken som sätter gränsen Men volymerna saknas och varje år som tredje generationens mobiltelefoni dröjer, kostar det telekomoperatörerna fyra miljarder extra. 10 En betydande risk i Sverige är försenad acceptans för mobila tjänster. 4. BEGREPPSDISKUSSION TRÅDLÖS OCH MOBIL AKRONYMERNAS PARADIS UMTS, WAP, WCDMA, SMS, AMPS, D-AMPS, WMAN, WLAN, I-mode NMT, TCCS, LBS, 1G, 2G, 2.5G, 3G, 4G, GSM, FOMA osv. Det är möjligt att räkna upp oändligt många tekniska akronymer inom området för trådlös och mobil kommunikation. Under 1990-talet utvecklades två parallella områden explosionsartat; telekom/mobiltelefonen och datorvärlden/internet. Utvecklingen har gått mot att dessa två världar allt mer närmar sig varandra konvergerar. Eftersom det är två tidigare helt separerade världar som är på väg att integreras medför det emellanåt otydligheter kring begreppen och vad som egentligen menas. Vad betyder egentligen trådlös eller mobil? Är det en ointressant semantisk diskussion eller en betydelsefull diskussion på vägen för att göra det alla talar om nämligen fokusera på kunden och mindre på tekniken? För att kunna kommunicera med kunden och förklara nyttan måste man rimligtvis se till att kunden förstår vad man menar. Vi hävdar att för att kunna förklara nyttan med nya tjänster för konsumenterna, måste det vara enkelt att förstå. Anna Bjerkelius, vid GEAB The Phone House, säger att: Alla kunder vet inte vad GPRS innebär eftersom det hela tiden kommer nya begrepp inom mobilbranschen 11 Det råder otvivelaktigt förvirring kring definitionen av och förståelsen kring mobil kommunikation och trådlös kommunikation. I de intervjuer vi genomfört visar det sig att branschen är överens om definitionerna av begreppen men förklaringarna skiljer sig åt. Intervjuerna har dock påvisat att förvirringen finns i media där begreppen används godtyckligt. Carina Dreifeldt, vd, The Phone Pages förklarar förvirringen som följande: Först och främst används uttrycken mobilt internet och trådlöst internet mycket slarvigt. Ungefär som att när man är trött på det ena och har använt det mycket så vänder man sig till det andra. När inte branschen själv i alla lägen tycks fullständigt kunna förklara vad man menar, behövs en fördjupad reflektion och förklaring. 10 Vision "Miljardpanik hotar hos 3G-pionjärerna", Ekonomi 24, "GPRS okänt för många kunder", Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 8

9 I generella termer talas det ofta om mobil kommunikation, när vi kanske egentligen borde tala om trådlös. Något som kan höra samman med att det engelska ordet wireless ofta översätts med mobil istället för med trådlös. Exempelvis översätts generellt Wireless Internet med mobilt internet. Media publicerar artiklar med rubriker som snårig värld till det mobila livet men talar om trådlösa nätverk. Ibland används ordet mobil som synonym till ordet rörlig och ibland åsyftas telefonen. Den ursprungliga betydelsen för trådlös och mobil är inte svår att greppa. Så här skriver Nationalencyklopedin: Trådlös särsk. som fungerar utan hjälp av ledningar: ~ telegrafi; ~ kommunikation via radio. Historiskt sedan 1900 Mobil som kan förflyttas vanl. om större föremål (flyttbar, rörlig): transportsystemet kompletteras med ~a portalkranar Trådlös kommunikation ser jag som något man gör i stationära sammanhang utan sladd. Mobilitet hör för mig samman med rörlighet, förklarar Oscar Juhlin på Interaktiva Institutet. Men förståelsen försämras när vi lägger till t ex ordet kommunikation eller teknik. Om man talar om mobil kommunikation kontra trådlös kommunikation utifrån ett tekniskt perspektiv så ingår mobil kommunikation i begreppet trådlös kommunikation dvs. mobil kommunikation är underordnad trådlös kommunikation. Mobil kommunikation är knuten till operatörernas teknik som GSM och GPRS medan trådlös kommunikation omfattar all teknik inom detta omåde. I definitionen trådlös kommunikation hittar vi allt från bluetooth till infraröd kommunikation och GSM. Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 9

10 DET TRÅDLÖSA LANDSKAPET Infraröd Satellit Mobil teknik UMTS GSM WCDMA GPRS CDMA Telegrafi WLAN Mobila tjänster WAP FOMA J-Sky ezweb Bluetooth I-mode Trådlös teknik wireless Modellen ovan visar tydligt att begreppet trådlös kommunikation är överordnat mobil kommunikation. Mobil kommunikation inbegriper den teknik och de tjänster som är operatörsberoende medan trådlös kommunikation innefattar allt som saknar tråd och möjliggör rörlighet. Carina Dreifeldt beskriver distinktionen kortfattat med att, Trådlöst är för mig all kommunikation som sker utan trådar. Mobilt betyder att man har en enhet som man bär med sig t ex mobiltelefon. Mobila lösningar ökar friheten och vi behöver inte längre samlas till fysiska platser för att kommunicera utan kan bli mer rörliga i vårt sett att leva. TRÅDLÖS TEKNIK Range in meters Global Bluetooth GPS, GPRS 3G Wireless LAN 0, Data Rate (Mbps) Källa: Gartner Dataquest (januari 2001) Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 10

11 DEN MOBILA TIDSLINJEN I samma andetag som mobilitet nämns akronymen 3G. Att det betyder tredje generationens mobila system vet de flesta men vad fanns före 3G och vad betyder och innehåller begreppet? Från 1G via I-mode till 3G Första generationen (1G ) är det tidiga analoga systemet för mobiltelefoni med automatisk koppling en dataväxel som utvecklades i början av 80-talet. Flaggskeppet för den första generationens mobiltelefon var Ericssons Hotline. Man talar endast i telefonen. Vem minns inte denna lätta och smidiga bilmodell (endast 7 kg 12 )! Panasonic NMT Mobiltelefon Källa: Några förkortningar som förknippas med denna generation är NMT, AMPS, TACS. Andra generationen (2G ) använder digital teknologi för överförandet av röst och till viss del data. Introducerades i Västeuropa 1992 genom GSM. Vi fick bärbara telefoner vilket lett fram till persontelefoni dvs att trådanslutna telefoner i många fall ersatts av mobila. Andra generationens mobiltelefoni är första generationens digitala mobiltelefoni. Nu är det inte bara en apparat för tal utan även för textmeddelanden, sms, blev det genombrott alla väntat på. Några förkortningar som förknippas med 2G är CDMA, WAP, TDMA och GSM. Två och en halv generation (2.5G) innebär tekniker för ökad överföringshastighet inom de befintliga 2G-systemen. Det betraktas som ett mellansteg på väg mot 3G. Förkortningar förknippade med denna generation är GPRS, EDGE och I-mode. I-mode är det japanska systemet för förmedlingen av webbliknande tjänster till mobiltelefonen. Abonnenten är alltid ansluten till nätet och betalar för den mängd information som tas emot. För kodning av information används en form av html. I Japan bygger I-mode på standarden chtml, 12 Samlaren Din nostalgi- och samlarsajt Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 11

12 (Compact Hypertext Markup Language). I-mode är det begrepp som blivit känt i Sverige, men är NTT DoCoMos namn på tjänsten. Andra japanska operatörer som J-Phone och AU/KDDI har samma tjänster under benämningen J-sky och ezweb. Tredje generationens (3G) mobila system är konstruerade för att stödja ett stort antal olika tjänster bl a IP och internet-uppkoppling med hjälp av UMTS. 3G innebär bl a mobilt multimedia, större utbud av personliga tjänster och medför en sammansmältning av digitalisering, mobilitet och internet med överföringshastigheter på upp till 2 Mbit/s. FOMA är NTT DoCoMOs 3G-tjänst. De som har en 3G-telefon med videokapacitet i Japan men inte har någon videokamrat kan registrera sitt intresse för nya vänner på portalen Knock! Knock! (http://nooper.com.kk). För mer information om de tre länderna, Sverige, Sydkorea och Japans utveckling inom detta område se tidslinjen på nästa sida. Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 12

13 TIDSLINJEN FÖR MOBILT INTERNET G introduceras i Sverige. GSM införs i Sverige. Sverige avreglerar telekommarknaden. Japan avreglerar telekommarknaden Sydkorea avreglerar telekommarknaden på riktigt. Avregleringen smygstartades redan 1991 då en andra operatör erbjöds in på den internationella samtalsmarknaden öppnades marknaden för en andra långdistansoperatör. (Hong Kong Telecommunications Users Group). 2.5 generationens mobilnät lanseras. DoCoMo introducerar I-mode tjänsten. Kort därefter lanserar AU/KDDI ezweb och J-Phone tjänsten J-Sky. De första waptelefonerna börjar säljas i Sverige oktober: CDMA Development Group lanserar 2G-nätet. Det tar 6 månader innan gemene man kan använda trådlösa tjänster. oktober: SK Telecom och LG Telecom lanserar CDMA2000 nätverk (2G). Regeringen börjar planera för 4G i november: Sydkorea har 27 miljoner mobiltelefonanvändare, varav 1.5 miljoner är 2G-användare. Den 1 oktober lanserade DoCoMo 3G tjänsten FOMA. Redan från dag ett hade de sålt terminaler i Tokyoområdet. DoCoMo planerar att släppa terminaler fram till mars nästa år och tjänsten kommer att finnas inom 30 km radie från centrala Tokyo och tillhandahållas 30 miljoner människor. Osaka och Nagyo kommer att få tillgång till FOMA från och med december Maj Korea Telecom planerar att lansera WCDMA (3G) i större städer. Japan förväntas ha över 10 miljoner I-mode användare. J-Phone och AU/KDDI planerar lansera UMTS. 2002/2003 Tredje generationens mobilnät tas i bruk i Sverige. GPRS, även kallat 2,5 introduceras under hösten Hela landet får tillgång till LG Telecoms 3G tjänster. DoCoMo tror sig ha 93% av UMTS täckningen. Sydkorea räknar med att 70 procent av alla mobilanvändare använder 3G näten. Fjärde generationens mobilnät introduceras. Sydkorea Japan Sverige Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 13

14 5. FOKUS PÅ TEKNIK ELLER ANVÄNDAREN SKILLNAD I KULTUR OCH HISTORIA BETYDELSEN AV ATT FÖRSTÅ ANDRA KULTURER Affärskultur kräver långa och starka relationer. Alla bär vi på en kultur. Vi ingår i flera kulturer samtidigt sk subkulturer. På det nationella planet ingår vi i den svenska kulturen. Antropologer och etnologer är fullt sysselsatta med att försöka klargöra hur man ska definiera begreppet kultur. Till vardags nöjer vi oss med att säga att det finns olika traditioner och kulturer i Sverige, Japan och Sydkorea. Kan hända att globaliseringen gör oss mer lika, men regionalt kommer vi att behålla våra kulturella särarter, på gott och på ont, inom överskådlig tid. Alla företag inom ett land har en kultur. Denna kultur formas av tradition, organisation, medarbetarna, ledningen med mera. Kulturen formas också av de politiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna företaget befinner sig i. Och självklart påverkas företagets kultur av den nationella kulturen. Den nationella kulturen som ger vår produktion och våra konsumtionsmönster och som ger vårt sätt att förhålla sig till t ex teknik. Tradition och historia är viktiga beståndsdelar men alltför lång historia och alltför djupa traditioner kan öka risken för sk Business Blindspots som Benjamin Gilad 13 pratar om i boken med samma namn. Att vi gör och tänker som vi alltid har gjort är en livsfarlig strategi. Den svenska, japanska och sydkoreanska kulturen skiljer sig åt på alla sätt. Historiken, traditionen, är annorlunda. Den politiska, ekonomiska och sociala situationen skiljer sig åt. Detta har skapat olika förutsättningar för hur vi förhåller oss till tekniken och vilka strategier de olika regionerna valt. Många vittnar om att den sydkoreanska affärskulturen passar svenska företag särskilt väl eftersom sydkoreanerna arbetar effektivt och är snabba att fatta beslut. Exempelvis säger Gustaf Hagman, VS Market som samarbetar med Trimon Systems från Sydkorea: De är också snabba på att kopiera nya koncept. För dem är det inte något konstigt eller fel. Det handlar om att vara först för att kunna utvidga sina positioner och hamna i topp. 14 Självklart behövs det lite tur för att lyckas, men mest handlar det om att skapa personliga relationer och då måste man förstå kulturen fortsätter Gustaf Hagman Benjamin Gilad, Business Blindspots 2nd edition Published 1996 by Infonortics Ltd, Tetbury, England. 14 Computer Sweden, "Med rätt kunskaper är vi en spelare i Asien" Dfs medlemssida, Ibid. Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 14

15 FOKUS PÅ ANVÄNDAREN Vår kultur och vår historia påverkar hur våra företag och tekniker utvecklas och vice versa. Detta påverkar således också marknaden och det genomslag produkterna får. Sverige ligger bra till ur ett tekniskt perspektiv, men det försprång vi ofta tror vi har gentemot övriga västvärlden är överdrivet. I Ericsson har Sverige en teknikleverantör i världsklass. Det finns en stark ingenjörstradition i landet och svenskar är generellt mer teknikfokuserade än t ex japaner och sydkoreaner. Att tekniken i Sverige många gånger har överordnats konsumenten är och har varit en av de anledningar som man lyfter fram för att förklara svårigheterna för Ericsson på mobiltelefonmarknaden. Med tanke på detta ska det bli mycket intressant att följa utvecklingen för det nya samarbetet mellan Ericsson och Sony. Där Sony har legat i framkanten när det gäller innehåll och underhållning med användarvänlig teknik och Ericsson med sin tekniska kompetens. I-MODE -ATTITYD En jämförelse med Japan visar att tjänsteleverantörer är mycket noggranna med reaktionerna från konsumenterna. Tjänsterna behöver inte vara perfekta när de når marknaden, det räcker med att de är tillräckligt bra. Nya versioner lanseras fortlöpande och man sitter inte och väntar på att få fram den perfekta tekniken. 16 Detta vittnar om en mer avslappnad attityd gentemot teknik och större fokus på kunden. I Japan finns det till exempel ett 30-tal veckotidningar som enbart innehåller information om olika I-modetjänster. Många kanske har en idé om att utvecklingen i Asien inte är något för oss och att fenomenet I-mode är ett lyckokast som inte har något med vår utveckling att göra. Trots att alla, de senaste åren, talat om att fokusera på användaren, fortsätter diskussionen att vara teknikorienterad. Det vi framförallt kan lära oss av Japan är något som vi skulle vilja kalla för en I-modeattityd dvs mindre teknikfokus och mer konsumentorientering. Teknik är en förutsättning och ett redskap - inte ett mål i sig. Få är intresserade av hur filmprojektorn fungerar. Lika lite är mobilanvändarna intresserade av vilken generations telefoni som de faktiskt använder. Exempelvis då Japans största telekombolag NTT DoCoMo lanserade 3G i Japan innebar det inte någon dramatisk skillnad för användarna i övergången från I-mode (2.5G) till FOMA (3G). En förutsättning för att vilja köpa är att se nyttan med produkten eller tjänsten. Anders Roos på Northstream säger, Japanerna är inte så fokuserade på teknik som man är i Europa. För konsumenten innebär 3G ingen större skillnad. Samma tjänster erbjuds på samma plattformar Mobile Vision- a Global Study, Sveriges Tekniska Attachéer, Vision, "3G kärlekssuccé i Japan", Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 15

16 MINDRE AKRONYMER OCH MER UNDERHÅLLNING LÄR AV HARRY POTTER Den svenska IT-och telekombranschen har även en hel del att lära sig av nöjesindustrin de som behärskar konsten att skapa sug efter sina produkter. Hur stora rubriker har inte Sagan om ringen och Harry Potter fått redan innan premiären. Först kommer filmen som man redan på förhand har räknat hem genom att efterfrågan på biljetter och kringprodukter har byggts upp genom målmedvetet arbete. De vet helt enkelt hur kunden fungerar och vad kunden vill ha. Först biopremiär, sedan spelar vi spelet om Sagan om ringen samtidigt som filmmusiken skvalar från stereon. Nöjesindustrin är experter på att bygga upp förväntningar och ta betalt. Därför är lösningar som Napster och Kazaa, som möjliggör gratis nerladdning av musik, som nagel i ögat för en bransch som annars verkligen lyckas ta betalt för innehåll. DE MOBILA TJÄNSTERNA INTERNET VISAR VÄGEN De tjänster som kommer att vinna på mobilsidan framöver är de som visat sig vara starkast på Internet dvs. e-post och chatt. Användandet av sms kommer fortsatt att öka ett par år till, betonar Stefan Nilsson, Consafe Infotech. En jämförelse mellan Japan och Sverige visar att det är ungefär samma slags tjänster som är populära i de båda länderna. Däremot skiljer sig intresset något vad det gäller tjänsteutbudet i jämförelse med Sydkorea. Till exempel är aktieinformation stort i Sydkorea. Sydkoreaner spelar mycket och är mer intresserade av ekonomi, aktier och långsiktigt sparande, säger Gustaf Hagman VSMarket. Den stora skillnaden mellan Sverige å ena sidan och Sydkorea och Japan å andra sidan ligger i volymerna och hur avancerade tjänsterna är. I Sverige är tjänsterna endast förpackade som enkla sms-tjänster medan det i Japan och Sydkorea finns ett välutbyggt mobilt internet. Till exempel i Japan erbjuds olika versioner av I-mode, eller andra operatörers lösningar som ezweb och J-Sky. Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 16

17 ÖVERSIKT AV DE TIO MEST POPULÄRA TJÄNSTERNA I JAPAN, SVERIGE OCH SYDKOREA Japan 1. Rösttelefoni 2. Meddelande 3. Ringsignaler 4. Figurer/Bilder 5. Huvudmeny 6. Tågtider 7. Horoskop/spådomar 8. Spel 9. Nyheter 10. Bokningar Sverige 1. Rösttelefoni 2. Meddelande 3. Ringsignaler 4. Bilder 5. Väder 6. Spel 7. Målservice 8. Horoskop 9. Biljettbokning 10. Bankaffärer Sydkorea 1. Rösttelefoni 2. Spel 3. Meddelande 4. Nyheter 5. Information om mat 6. Aktieinformation 7. Bokningar 8. Banköverföring 9. Köp av böcker 10. Kreditkort Källa: Japan Telecommunications Carriers Association, Sverige Vision, Sydkorea Korea Internet White Paper Det Japan lyckats med är framförallt: 1. Fungerande betalningssystem som alla är nöjda med 2. Rimlig prisnivå 3. Smart marknadsföring med fokus på tjänsterna och nyttan 4. Användarvänlighet I Japan fungerar betalningssystemen bra. Konsumenten betalar inte per minut utan endast för överförd data och operatörerna och tjänsteleverantörerna delar på vinsten. Vilket antagligen medför högre volym för operatörerna. Attraktiv marknadsföring och stort fokus på kundnyttan istället för tekniken medför ökat användande av tjänster. Många vittnar om hur de intuitivt, även utan att kunna japanska, förstår I-modetjänsterna. 18 DET MOBILA AVANTGARDET UNGDOMARNA SKAPAR FRAMTIDENS TJÄNSTER OCH PRODUKTER En sak som är säker i diskussionen är att det är ungdomarna som främst driver utvecklingen av mobila tjänster. En studie genomförd av det japanska Telecommunications Carrier Association visar att gymnasieelever utklassade universitetsstudenter som i sin tur utklassade resten av befolkningen i det dagliga användandet av e-post via mobiltelefonen. En gymnasieelev skickar, enligt studien, 6,5 e-postmeddelande per dag medan den vuxna befolkningen endast skickar ca 3,5 per dag IT Kommissionens Resa till Japan 2000, IT Kommissionens allmänna rapportserie 19 Telecommunications Carrier Association, Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 17

18 Denna statistik visar på en fortsatt stark utveckling inom mobil kommunikation i Japan, och framgångsrika tjänster i framtiden kommer att vara e-post, nerladdningsbara figurer eller ringsignaler och den starkaste målgruppen kommer fortsatt att vara ungdomar. Mobiltelefonen ses som en upplevelseapparat. Här kommer den yngre generationen att bestämma utvecklingen, säger Gustaf Hagman, VSMarket. I Korea är bilden mycket lik den i Japan där sju av tio ungdomar hävdar att mobiltelefonen är ett måste i deras liv. En studie genomförd av Korean Association for Information Society, visar att 67,1 procent av alla ungdomar i åldern har mobiltelefoner. Den visade vidare på högt användande av sms där gemene student skickar ca 18 sms per dag MOBILT INTERNET Med mobilt internet kombineras de två senaste teknikgenombrotten, internet och mobiltelefon. 21 Vilken teknisk lösning för mobilt internet som vi ser framför oss är mindre viktigt. Poängen är att vi talar om möjligheten att ta del av information och att kommunicera via apparater som vi bär med oss i fickan. 22 Mobilt internet Population Penetration Sydkorea Mobiltelefonanvändare 27 milj 58,4 % Mobilt Internet abonnenter 15,78 milj 34,2 % Japan Mobiltelefonanvändare 60,9 milj 48,6 % Mobilt Internet abonnenter 44,9 milj* 35,8 % Sverige Mobiltelefonanvändare 6,7 milj 58,4 % Mobilt Internet abonnenter?? % Källor: Korean Ministry of information and Communications 2001 Ministry of Finance, Japan * Fördelat enligt följande NTT DoCoMo (I-mode) 27,7 miljoner, KDI/AU (ezweb) 8,6 miljoner och J-Phone (J-Sky) 8,6 miljoner användare. 23 Post och Telestyrelsen, Minstry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications 20 The Korean Herald, "For Korean teenagers, mobile phones are essential part of life: survey", Construct IT, 22 Webbpennan, 23 Telecommunications International Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 18

19 Sverige har i jämförelse med Japan och Sydkorea den högsta mobiltelefonpenetrationen. Enligt, Stefan Williamson vid Post och Telestyrelsen är det dock inte möjligt att på ett korrekt sätt beräkna antal mobiltelefonanvändare utifrån antal abonnemang. Det är inte ovanligt att en person har flera abonnemang speciellt idag då kontantkort är populära och flertalet personer har tillgång till både företags- och privatabonnemang. Därför kan konstateras att en penetration på 75% är något för hög. Intressant i jämförelsen är att Japan trots sin starka position inom mobila tjänster har den lägsta mobilpenetrationen av de tre länderna, endast 48,6 %. Hela tio procent lägre än det inte så omskrivna Sydkorea. Vad det gäller användandet av mobilt internet i Sverige finns det ingen statistik från operatörerna att ta del av. I Sydkorea finns det 15,78 miljoner användare av mobilt internet och 44,9 miljoner i Japan. År 2000 såldes det i Sverige mobiltelefoner för 5,3 miljarder och det pratades för 15 miljarder kronor. Svenska teleoperatörer har dragit igång lanseringen av sina nya GPRS-tjänster som under en introduktionsfas erbjuds gratis. Men tal kommer lång tid framöver fortsatt att vara den huvudsakliga intäktskällan. 24 Enligt Korea Herald var sex av tio mobiltelefoner som såldes under september månad 3G-telefoner i Sydkorea. Marknadsledande inom försäljning av mobiltelefoner i Sydkorea är Samsung Electronics. De har cirka 50 procent av hemmamarknaden och 7,5 procent av världsmarknaden och näst störst är LG Electronics med ca 20 procent. 25 Enligt Gartner Groups statistik för mobiltelefoner för tredje kvartalet har koreanska Samsung tagit det största klivet och lyckats ta marknadsandelar det senaste året. Q Q Nokia 33,4 30,6 Motorola 15,7 13,3 Ericsson 8,0 9,7 Samsung 7,5 4,3 Siemens 7,2 8,6 Källa: Gartner Group 24 Vision, "Här är Sveriges nya basnäring", Korean Herald, "Demand for mobile phones shifting to 3G models", Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 19

20 STATUS 3G JAPAN, SYDKOREA OCH SVERIGE De tre länderna, Japan, Sydkorea och Sverige är enligt FN-rapporten, Human Development Report bland världens fem ledande teknologiländer. 26 Detta är ett skäl till varför just dessa tre länder är ledande inom mobil kommunikation. Under hösten 2001 var Japan först ut med att introducera 3G på ett så kallat W-CDMA nätverk. Pionjär var NTT DoCoMo som med sin tjänst, freedom of mobile multimedia access, kortfattat FOMA, kommer att ta ledningen inom tredje generationens tjänster framöver. Redan från dag ett hade de sålt terminaler i Tokyo-området. DoCoMo planerar att släppa 150,000 terminaler fram till mars nästa år och tjänsten kommer att finnas inom 30 km radie från centrala Tokyo och tjäna 30 miljoner människor. Osaka och Nagyo kommer att få tillgång till FOMA från och med december Japan är inte något hot för Europa förrän vi börjat använda 3G-nätet på riktigt. Det positiva med Japan är att de ligger långt framme i utvecklingen av tjänster och har redan tillgång till 3Gnätet. När världsmarknaden inom 3G exploderar står japanerna starkt rustade och kommer att vara ett stort hot för de europeiska och amerikanska aktörerna. säger Stefan Nilsson på Consafe Infotech. Mobiltelefoninätet i Sydkorea är liksom i Japan ett CDMA-nätverk. Den tredje generationen av denna teknik heter W-CDMA och kommer att lanseras av Korea Telecom i maj nästa år. Vinnarna av 3G-tävlingen i Sydkorea var KTICOM (Korea Telecom), SK Telecom och LG Telecom. Korea Telecom har deklarerat en kommersiell lansering i november 2002 i områdena Seoul och Busan. 28 Även LG Telecom har för avsikt att lansera i slutet av samma år. SK Telecom följer med en lansering först i maj CDMA-nätets tjänster fungerar så pass bra att de sydkoreanska operatörerna eventuellt kan tänka sig en försening av 3G-nätet. Användaren får genom CDMA allt som behövs, tillgång till nätet, e-post, bilder, färg och ljud. 30 Försening eller ej så har ett konsortium av sydkoreanska företag, Korea IMT2000, enats om att låta Ericsson installera tredje generationens mobilnät i landet, ett nät som kommer att vara baserat på WCDMA, och inte UMTS. 31 Sverige ligger långt efter i planeringen av tredje generationens mobiltelefonnät och idéerna om när vi de facto kommer att få ett fungerande nät är många. De flesta som var tillfrågade förutspådde en lansering under hösten nästa år men många var pessimistiska och vågade inte lova något innan år The Register: "Finland tops for technology" Därtill rankas Finland och USA. 27 3G Information Letter (Issue 1, 2001), Robert Grönborg, The Swedish Trade Council 28 Pressmeddelande Korea Telecom Cellular news Wireless in South Korea, 30 Ibid. 31 Ibid. Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 20

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm.

Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm. Mobiltelefon?! Välkommen till en presentation av om mobiltelefonens historia, teknik och funktioner och framtid mm. Mobiltelefon?! Presentation gjord av: Jan G. Janne Westin Tel: 070-655 47 19 E-post:

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup förståelse för detta ämne. Presentera ert ämne

Läs mer

Det blir aldrig något

Det blir aldrig något Per-Olof Persson Det blir aldrig något Det är rena snurren kring det nya europeiska digitala mobilsystemet GSM. Den så viktiga lanseringen på marknaden av ett nytt och dyrbart system liknar mest ett fiasko.

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen

Fördjupningsuppgiften Ämnen Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften if Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup jpförståelse för detta ämne. Presentera ert

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41 9 Marknadsdata 2000 9.1 Fast telefoni Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 PSTN-abonnemang 3 870

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

MOBILTELEFONENS HISTORIA

MOBILTELEFONENS HISTORIA MOBILTELEFONENS HISTORIA Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 6 oktober 2004 Västerås Författare: Martin Rydberg Peter Winbo mrg02002@student.mdh.se pwo02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida:

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida: Profilen för Y, D & IT Kommunikation Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation se även länk från programmets profilwebbsida: LiU > LiTH > Civilingenjörsutbildning

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

2 Vad händer när man ringer? 2 Vad händer när man ringer?

2 Vad händer när man ringer? 2 Vad händer när man ringer? 41 GSM-boken 2.1 Blockschema Bilden här intill visar ficktelefonen så som våra ögon ser den, ett hölje med antenn. I höljet finns ett hål att prata i, där sitter mikrofonen, och en massa småhål att lyssna

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida:

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida: Profilen för Y, D & IT Kommunikation Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation se även länk från programmets profilwebbsida: LiU > LiTH > Civilingenjörsutbildning

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

INNEHÅLL. Per Wallander. GSM-boken. Per Wallander

INNEHÅLL. Per Wallander. GSM-boken. Per Wallander Per Wallander Per Wallander 1 Per Wallander Första upplagan ISBN 91-86296-09-4 Innehållet i denna bok är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt, 1960:729, och får inte reproduceras eller spridas i någon form

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Profilen Kommunikation

Profilen Kommunikation Profilen Kommunikation för Y, D & IT Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation 1 Kommunikation =? Sändare Information Mottagare Telekommunikation (telekom)

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband 2.0

10 frågor och svar om. bredband 2.0 10 frågor och svar om bredband 2.0 Bredband var för ett par år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. Sedan en tid pågår dock bredbandsuppkopplingen av hushåll och företag för fullt.

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Tilgin - Redeye Stockholm: 2008-11-05 Ola Berglund VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Hjälpa operatörer att erbjuda nästa generation av bredbandstjänster till massmarknaden 3 Det

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Mobilitet för ökad lönsamhet

Mobilitet för ökad lönsamhet Björn Linda Christian Mobilitet för ökad lönsamhet Erik Tutzauer erik.tutzauer@acando.com 1 Acando AB Tre bitar vi ska titta på idag Inga nyheter med effektivare Samma saker som förr men bättre Effektivisera

Läs mer

I år kan du välja vilken musik du vill under julen.

I år kan du välja vilken musik du vill under julen. Foto: Per Magnus Persson / Johnér I år kan du välja vilken musik du vill under julen. Telia erbjuder nu en skönare musikupplevelse med Spotify. Öppna och läs mer! Telia... Vi ger dig en skönare musikupplevelse!

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Internet Ombord-tjänsten

Internet Ombord-tjänsten Internet Ombord-tjänsten v 0.9 hakan.lindberg@b3it.se Internet ombord ett praktikfall WLAN, UMTS, GSM och satellit En mycket trådlös tjänst Praktiska erfarenheter Vad får SJ? Vad får man som användare?

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Stadsnät för allt och alla. Idén och människorna bakom framtidens kommunikation.

Stadsnät för allt och alla. Idén och människorna bakom framtidens kommunikation. Stadsnät för allt och alla Idén och människorna bakom framtidens kommunikation. 1 Välkommen till världens bästa Stadsnät Mälarenergi började tidigt bygga ett öppet stadsnät i Västerås. Det första som blev

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Disposition Bakgrund Frågor till husägare Vad är en optisk fiber 3G och 4G Kanalisationsstöd Hur gör man Frågor 2013-02-01 b.svante.eriksson@gmail.com

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät innerstaden nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband Innehåll

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer