Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014"

Transkript

1 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: , e-post: Statistiska centralbyrån, SCB (producent) Ludmila Lind tel: , e-post:

2 Förord Televerksamhet ingår i Sveriges Officiella Statistik. Trafikanalys publicerar årligen tabeller och figurer som beskriver den svenska telemarknaden. Uppgifterna till statistiken samlas årligen in via ett samarbete mellan Trafikanalys, Postoch telestyrelsen (PTS) och Statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med detta samarbete är att minska uppgiftlämnarbördan för företag inom telemarknaden. För räkenskapsåren publicerades årligen en rapport om svensk telemarknad. Efter det beslutades det att endast publicera de tabeller och figurer som fanns med i rapporten. Numrering av tabeller och figurer som finns i det här Exceldokumentet motsvarar därför de tabeller och figurer som fanns med i publikationen för Televerksamhet 2004, som går att hämta på följande sida: Varje år ger även PTS en rapport som belyser den svenska telemarknaden. För att minska uppgiftslämnarbördan sker gemensam datainsamling till den rapporten och de tabeller och figurer som finns i denna publikation. Där finns en mer utförlig beskrivning av begrepp och termer som används i denna publikation. Rapport för 2012 finns att hämta på följande sida: Tabellerna samt figurerna redovisar för svensk telemarknads utveckling. Tabellerna samt figur 3.1 beskriver svensk telemarknads infrastruktur. Tabellerna samt figurerna beskriver operatörernas sammansättning och struktur. Tabellerna redogörs för volymen av teletrafik på den svenska marknaden räknat i antal trafikminuter. Tabellerna redogör för svensk telemarknads ekonomiska ställning. Tabellerna redogör för omfattning och målpopulation för undersökningen.

3 Tabell 2.1 Antal företag anmälda för en eller flera teletjänster hos PTS Number of enterprises registered for one or more telcommunications services at PTS Tabell 2.2 Medelantal anställda efter näringsgren i årspersoner Average number of employees by group of economic activity , year persons Figur 2.1 Antal abonnemang per 31 december , 1000-tal Number of subscriptions per December , Thousands Tabell 2.3 Kunder och antal abonnemang per 31 december , 1000-tal Number of customers and subscriptions per December , thousands Tabell 2.4 Fast televerksamhet: fördelning av trafikminuter efter typ av tjänst , miljoner minuter Public telephone services: breakdown of volume by type of service , millions of traffic minutes Tabell 2.5 Mobiltelefoni: fördelning av trafikminuter efter typ av tjänst , miljoner minuter Mobile telephone services: breakdown of volume by type of service , millions of traffic minutes Tabell 2.6 Omsättning efter näringsgren , miljoner kronor Turnover by group of economic activity , SEK millions Figur 2.2 Omsättning fördelad på intäktsslag , miljoner kronor Breakdown of turnover by type of income , SEK millions Tabell 2.7 Omsättning fördelad på intäktsslag , miljoner kr Breakdown of turnover by type of income , SEK Millions Tabell 2.8 Rörelsekostnader, efter näringsgren , miljoner kronor Operating costs by group of economic activity , SEK Millions Figur 2.3 Rörelseintäkter och rörelsekostnader , miljoner kronor Operating income and costs , SEK Millions Tabell 2.9 Rörelseöverskott , miljoner kronor Gross operating profit , SEK Millions

4 Tabell 2.10 Förädlingsvärde , miljoner kronor Gross value added , SEK Millions Tabell 2.11 Export och import av televerksamhetstjänster , miljoner kronor Export and import of telecommunication services , SEK millions Tabell 3.1 Investeringar i teleutrustning , miljoner kronor Investments in telecommunications , SEK Millions Figur 3.1 Fördelning av investeringar i teleutrustning 2014, procent Type of investments 2014, per cent Tabell 3.2 Antal kunder och abonnemang per 31 december , 1000-tal Number of customers and subscriptions, December , thousands Tabell 4.1 Antal företag 2014 efter näringsgren och företagsstorlek Number of enterprises 2014 by group of economic activity and enterprise size Figur 4.1 Antal företag med televerksamhet 2014 efter storlek Number of enterprises in telecommuncation 2014, by size Tabell 4.2 Medelantal anställda efter näringsgren och företagsstorlek 2014, årsanställda Average number of employees by group of economic activity and enterprise size 2014, year persons Tabell 4.3 Antal anställda fördelade på kön Number of employees, by sex, year persons Figur 4.2 Andel anställda fördelade på kön 2014 Share of employees by sex 2014 Tabell 4.4 Antal anställda på heltid/deltid 31 december Number of employees at full time/part time Tabell 5.1 Fast televerksamhet: fördelning av trafikminuter efter typ av tjänst , miljoner minuter Public telephone services: breakdown of volume by type of service , millions of traffic minutes

5 Tabell 5.2 Mobiltelefoni: fördelning av trafikminuter efter typ av tjänst , miljoner minuter Mobile telephone services: breakdown of volume by type of service , millions of traffic minutes Tabell 5.3 Mobiltelefoni: fördelning av antal samtal efter typ av tjänst , miljoner Mobile telephone services: breakdown of volume by type of service , millions Tabell 6.1 Omsättning 2014 fördelad efter näringsgren och företagsstorlek, miljoner kronor Turnover 2014 by group of economic activity and size, SEK Millions Tabell 6.2 Televerksamhetens omsättning fördelad på intäktsslag , miljoner kr Breakdown of turnover by type of income , Millions of SEK Tabell 6.3 Rörelsekostnader, efter näringsgren och företagsstorlek 2014, miljoner kronor Operating costs by group of economic activity and enterprise size 2014, SEK Millions Tabell 6.4 Rörelsekostnader, fördelade efter kostnadsslag , miljoner kronor Breakdown of operating costs by type of costs , SEK Millions Tabell 6.5 Rörelseöverskott , miljoner kronor samt per årsanställd 2014 Gross operating profit , SEK Millions and per employee 2014 Tabell 6.6 Förädlingsvärde , miljoner kronor samt per årsanställd 2014 Gross value added , SEK Millions and per employee 2014 Tabell 6.7 Export och import av teletjänster , miljoner kronor Export and import of telecommunication services , SEK millions Tabell 7.1 Antal företag i målpopulationen inom televerksamhet efter näringsgren och företagsstorlek Enterprises by group of economic activity and enterprise size Tabell 7.2 Antal företag i målpopulationen inom televerksamhet (SNI 61) efter företagsstorlek och juridisk form Number of enterprises by legal form and enterprise size Tabell 7.3 Population, urval och svarsfrekvens 2014 Population, sample size and response rate 2014 Källa/Source: Trafikanalys, SCB, PTS

6 Teckenförklaring Explanation of symbols. uppgift kan inte förekomma not applicable.. uppgift inte tillgänglig eller data not available alltför osäker för att anges noll zero 0 mindre än hälften av enheten, men större än noll less than half of unit used, but more than zero k korrigerad uppgift corrected figure r reviderad uppgift revised figure

7 Tabell 2.1 Antal företag anmälda för en eller flera teletjänster hos PTS Number of enterprises registered for one or more telcommunications services at PTS

8 Tabell 2.2 Medelantal anställda efter näringsgren i årspersoner Average number of employees by group of economic activity , year persons Näringsgren Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Televerksamhet totalt

9 Antal i 1000-tal Fasta telefonabonnemang Mobilabonnemang inkl. kontantkort Kontantkort Figur 2.1 Antal abonnemang per 31 december , 1000-tal* Number of subscriptions per December , Thousands * Bygger på tabell 2.3

10 Tabell 2.3 Kunder och antal abonnemang per 31 december , 1000-tal Number of customers and subscriptions per December , thousands Typ av abonnemang Kunder * varav GTA varav förvalskunder PSTN PSTN ** ISDN *** IP-telefoni Internetabonnemang varav uppringd internet Mobila teletjänster varav kontantkort varav UMTS * Antalet abonnemangsinnehavare ** Fasta teletjänster via traditionellt nät *** Fasta teletjänster via digitalt flertjänstnät **** Innehåller särredovisade poster som är delvis överlappande

11 Tabell 2.4 Fast televerksamhet: fördelning av trafikminuter efter typ av tjänst , miljoner minuter Public telephone services: breakdown of volume by type of service , millions of traffic minutes Typ av tjänst Fasta telefonitjänster nationell trafik till utlandet till mobiltelefon internet över fast nät övrigt

12 Tabell 2.5 Mobiltelefoni: fördelning av trafikminuter efter typ av tjänst , miljoner minuter Mobile telephone services: breakdown of volume by type of service , millions of traffic minutes Typ av tjänst Mobila tjänster samtal till mobilnät till fasta nätet till utlandet Trafikminuter per abonnemang

13 Tabell 2.6 Omsättning* efter näringsgren , miljoner kronor Turnover by group of economic activity , SEK millions Näringsgren Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Totalt * Omsättning både i slutkunds- och grossistledet ingår

14 Miljoner kronor Övriga tele- och nättjänster Uthyrda teleförbindelser Mobila tjänster Figur 2.2 Omsättning fördelad på intäktsslag , miljoner kronor* Breakdown of turnover by type of income , SEK millions * Bygger på tabell 2.6 Fasta telefonitjänster (PSTN&ISDN)

15 Tabell 2.7 Omsättning fördelad på intäktsslag , miljoner kr Breakdown of turnover by type of income , SEK millions Omsättning i miljoner kronor Typ av tjänst Fasta telefonitjänster (PSTN&ISDN) varav försäljning till företag Mobila tjänster varav försäljning till företag Uthyrda teleförbindelser Övriga tele- och nättjänster Radio- och TV-sändningstjänster Ej särredovisade intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa omsättning * Omsättning både i slutkunds- och grossistledet ingår

16 Tabell 2.8 Rörelsekostnader, efter näringsgren , miljoner kronor Operating costs by group of economic activity , SEK Millions Näringsgren Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Televerksamhet totalt

17 Miljoner kronor Intäkter Kostnader Figur 2.3 Rörelseintäkter och rörelsekostnader , miljoner kronor* Operating income and costs , SEK Millions * Bygger på tabell 2.6 och tabell 2.8

18 Tabell 2.9 Rörelseöverskott , miljoner kronor Gross operating profit , SEK Millions Rörelseöverskott Näringsgren Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Totalt

19 Tabell 2.10 Förädlingsvärde , miljoner kronor Gross value added , SEK Millions Förädlingsvärde Näringsgren Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Totalt

20 Tabell 2.11 Export och import av televerksamhetstjänster , miljoner kronor Export and import of telecommunication services , SEK millions Export/import Export: a) Telefonitjänster b) Övrigt Total export Import: a) Telefonitjänster b) Övrigt Total import

21 Tabell 3.1 Investeringar i teleutrustning , miljoner kronor Investments in telecommunications , SEK Millions Investeringar inom nätdrift - nät, växlar och annan utrustning för fast teletrafik dito för mobila tjänster varav avseende UMTS varav avseende LTE Nätkapacitetsverksamhet Andra datorer och datorstyrd utrustning Övriga investeringar Summa investeringar

22 Nät, växlar och annan utrustning för mobil 26% LTE 10% Övriga investeringar 4% Nät, växlar och annan utrustning för PSTN 41% Andra datorer och datorstyrd utrustning 8% Nätkapacitetsverksamhet Figur 3.1 Fördelning av investeringar i teleutrustning 2014, procent* Type of investments 2014, per cent * Bygger på tabell %

23 Tabell 3.2 Antal kunder och abonnemang per 31 december , 1000-tal Number of customers and subscriptions, December , thousands Typ av abonnemang Därav företag Kunder varav förvalskunder PSTN varav GTA *** PSTN * ISDN ** IP-telefoni Internetabonnemang varav uppringd internet Mobila teletjänster varav kontantkort varav UMTS och CDMA * Antalet abonnemangsinnehavare ** Fasta teletjänster via traditionellt nät *** Grosistprodukt för telefonabonnemang

24 Tabell 4.1 Antal företag 2014 efter näringsgren och företagsstorlek Number of enterprises 2014 by group of economic activity and enterprise size Företagsstorlek efter antal anställda Näringsgren Totalt Fasta teletjänster Mobila teletjänster Internet Radiering Kabel-TV-drift Övrigt Totalt ) Avser företag med minst 50 procent av omsättningen inom respektive kategori

25 Antal företag Storlek efter antal anställda Figur 4.1 Antal företag med televerksamhet 2014 efter storlek* Number of enterprises in telecommuncation 2014, by size Fasta teletjänster Mobila teletjänster Internet Radiering Kabel-TV-drift * Bygger på tabell 4.1

26 Tabell 4.2 Medelantal anställda efter näringsgren och företagsstorlek 2014, årsanställda Average number of employees by group of economic activity and enterprise size 2014, year persons Företagsstorlek, antal årspersoner Näringsgren Totalt 2014 Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Televerksamhet totalt

27 Tabell 4.3 Antal anställda fördelade på kön Number of employees, by sex, year persons Män Kvinnor Totalt årsanställda Totalt varav nätdrift varav radiering/ Kabel-TV-drift Totalt varav nätdrift varav radiering/ Kabel-TV-drift

28 Kvinnor 37% Män 63% Figur 4.2 Andel anställda fördelade på kön 2014* Share of employees by sex 2014 * Bygger på tabell 4.3

29 Tabell 4.4 Antal anställda på heltid/deltid 31 december Number of employees at full time/part time Heltid Deltid Totalt Totalt varav nätdrift varav radiering/ kabel-tv-drift Totalt varav nätdrift varav radiering/ kabel-tv-drift

30 Tabell 5.1 Fast televerksamhet: fördelning av trafikminuter efter typ av tjänst , miljoner minuter Public telephone services: breakdown of volume by type of service , millions of traffic minutes Typ av tjänst varav företag Fasta telefonitjänster nationell trafik till utlandet till mobiltelefon internet över fasta nätet övrigt

31 Tabell 5.2 Mobiltelefoni: fördelning av trafikminuter efter typ av tjänst , miljoner minuter Mobile telephone services: breakdown of volume by type of service , millions of traffic minutes Typ av tjänst varav företag 2014 Mobila tjänster samtal till mobilnät till fasta nätet till utlandet Trafikminuter per abonnemang

32 Tabell 5.3 Mobiltelefoni: fördelning av antal samtal efter typ av tjänst , miljoner Mobile telephone services: breakdown of volume by type of service , millions Typ av tjänst varav företag 2014 Utgående samtal från mobiltelefon nationell trafik till utlandet Antal från mobil utgående SMS* Antal från mobil utgående MMS** * Short Message Service ** Multimedia Messaging Service

33 Tabell 6.1 Omsättning 2014 fördelad efter näringsgren och företagsstorlek, miljoner kronor Turnover 2014 by group of economic activity and size, SEK Millions Företagsstorlek, medeltal anställda Näringsgren Totalt Totalt Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Totalt * Omsättning både i slutkunds- och grossistledet ingår

34 Tabell 6.2 Televerksamhetens omsättning fördelad på intäktsslag , miljoner kr Breakdown of turnover by type of income , Millions of SEK Typ av tjänst Fasta telefonitjänster (PSTN&ISDN): Intäkter av anslutning och flyttning varav försäljning till företag Abonnemangsintäkter varav försäljning till företag Trafikberoende intäkter - nationell trafik varav försäljning till företag Trafikberoende intäkter - internationell trafik varav försäljning till företag Trafik från fast till mobil telefon varav försäljning till företag Mervärdetjänster (särredovisade) Summa PSTN & ISDN varav försäljning till företag Mobila tjänster Kontraktsabonnemang varav försäljning till företag Aktiva kontantkort SMS MMS Mobil datadrafik Övriga intäkter från mobila tjänster Summa mobila tjänster varav försäljning till företag Övriga tele- och nättjänster: Uthyrda teleförbindelser Internetaccess Samtrafikfunktioner Övriga teletjänster Summa övriga tele- och nättjänster Radio- och TV-sändningstjänster: Ej särredovisade intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa omsättning * Omsättning både i slutkunds- och grossistledet ingår

35 Tabell 6.3 Rörelsekostnader, efter näringsgren och företagsstorlek 2014, miljoner kronor Operating costs by group of economic activity and enterprise size 2014, SEK Millions Företagsstorlek, medeltal anställda Näringsgren Totalt Totalt Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Televerksamhet totalt

36 Tabell 6.4 Rörelsekostnader, fördelade efter kostnadsslag , miljoner kronor Breakdown of operating costs by type of costs , SEK Millions Kostnadsslag Varor och material varav program och systemvaror till datorer Främmande arbete (anlitade underentreprenörer, -konsulter) Löner och sociala avgifter Kostnader för samtrafiktjänster Ofördelad post Summa rörelsekostnader:

37 Tabell 6.5 Rörelseöverskott , miljoner kronor samt per årsanställd Gross operating profit , SEK Millions and per employee Rörelseöverskott Näringsgren Per årsanställd 2014, tkr Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Totalt

38 Tabell 6.6 Förädlingsvärde , miljoner kronor samt per årsanställd 2014 Gross value added , SEK Millions and per employee 2014 Förädlingsvärde Näringsgren Per årsanställd 2014, tkr Nätdrift Radiering/Kabel-TV-drift Totalt

39 Tabell 6.7 Export och import av teletjänster , miljoner kronor Export and import of telecommunication services , SEK millions Export/import Export a) Telefonitjänster (fasta och mobila) b) Övrigt Total export Import a) Telefonitjänster (fasta och mobila) b) Övrigt Total import

40 Tabell 7.1 Antal företag i målpopulationen inom televerksamhet efter näringsgrenoch företagsstorlek Enterprises by group of economic activity and enterprise size Företagsstorlek, antal anställda Näringsgren SNI Totalt Totalt Trådbunden telekommunikation "PTS-företag" Ej Trådlös telekommunikation Telekommunikation via satellit Annan telekommunikation Totalt Källa: SCBs Företagsdatabas, FDB. "PTS-företag" är företag i andra branscher som anmält att de avser bedriva telekomverksamhet

41 Tabell 7.2 Antal företag i målpopulationen inom televerksamhet (SNI 61) efter företagsstorlek och juridisk form Number of enterprises by legal form and enterprise size Företagsstorlek, antal anställda Juridisk form Totalt 2014 Aktiebolag Handels-/kommanditbolag Enskilda näringsidkare Ekonomiska föreningar Övrigt Totalt Källa: SCBs Företagsdatabas, FDB.

42 Tabell 7.3 Population, urval och svarsfrekvens 2014 Population, sample size and response rate 2014 Näringsgren Population, antal Trådbunden telekommunikation "PTS-företag" Trådlös telekommunikation Telekommunikation via satellit Vägd svar efter omsättning utsända Annan telekommunikation Totalt "Svarande": Här ingår endast de som besvarat blanketten. För de företag som ej svarat har användbara uppgifter hämtats från bokslut, SRU och Moms. Urval, antal, Svarande, antal Svarande, % Från andra källor

Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån

Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån TELEVERKSAMHET 2002 TELEVERKSAMHET 2002 Telecommunications 2002 Reviderad 2003-09-09 Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån Statens institut för kommunikationsanalys Tel:08-506

Läs mer

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för års- och

Läs mer

TELEVERKSAMHET 2001. Telecommunications 2001. Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån

TELEVERKSAMHET 2001. Telecommunications 2001. Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån TELEVERKSAMHET 2001 TELEVERKSAMHET 2001 Telecommunications 2001 Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån Statens institut för kommunikationsanalys Tel:08-506 206 00 Fax:08-506

Läs mer

Tryck: Birger Gustafsson Digital AB 2004

Tryck: Birger Gustafsson Digital AB 2004 TELEVERKSAMHET 2003 Sveriges officiella statistik Statens institut för kommunikationsanalys Tel:08-506 206 00 Fax:08-506 206 10 Webbplats: www.sika-institute.se Producent: Statistiska centralbyrån Illustration:

Läs mer

2007:15. Televerksamhet SIKA Statistik Tele. ele

2007:15. Televerksamhet SIKA Statistik Tele. ele SIKA Statistik Tele ele 2007:15 Telecommunications 2006 SIKA Statistik Tele ele 2007:15 Telecommunications 2006 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för

Läs mer

TELEVERKSAMHET Statens Institut för KommunikationsAnalys Statistiska Centralbyrån

TELEVERKSAMHET Statens Institut för KommunikationsAnalys Statistiska Centralbyrån TELEVERKSAMHET 1999 TELEVERKSAMHET 1999 Statens Institut för KommunikationsAnalys Statistiska Centralbyrån Statens institut för kommunikationsanalys Tel:08-506 206 00 Fax:08-506 206 10 Webbplats: www.sika-institute.se

Läs mer

SIKA 2000 :2 TELEVERKSAMHET

SIKA 2000 :2 TELEVERKSAMHET TELEVERKSAMHET 1998 TELEVERKSAMHET 1998 Telecommunications 1998 Statens Institut för KommunikationsAnalys Statistiska Centralbyrån Statens institut för kommunikationsanalys Tel:08-506 206 00 Fax:08-506

Läs mer

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41 9 Marknadsdata 2000 9.1 Fast telefoni Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 PSTN-abonnemang 3 870

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Televerksamhet 2011 Beskrivning av statistiken

Televerksamhet 2011 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2011 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2011 Beskrivning av statistiken Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Statistik 2015:11 Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Publiceringsdatum: 2015-05-21 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Televerksamhet 2014 Beskrivning av statistiken

Televerksamhet 2014 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2014 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2014 Beskrivning av statistiken Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Instruktioner till frågeformuläret Svensk telemarknad 2014 med mera

Instruktioner till frågeformuläret Svensk telemarknad 2014 med mera D.nr: 15-97 Samråd med Näringslivets Regelnämnd, NNR, har skett i enlighet med samrådsförordningen (SFS 1982:668) Instruktioner till frågeformuläret Svensk telemarknad 2014 med mera Läs igenom försättsbladet

Läs mer

Svensk telemarknad 2007

Svensk telemarknad 2007 Rapportnummer PTS-ER-2008:15 Datum 2008-06-12 Svensk telemarknad 2007 Rapportnummer PTS-ER-2008:15 Diarienummer 08-159 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Mälarstig, Oscar Holmström och Pamela Davidsson Post-

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Svensk Telemarknad 2009

Svensk Telemarknad 2009 Rapportnummer PTS-ER-2010:13 Datum 2010-06-03 Svensk Telemarknad 2009 Rapportnummer PTS-ER-2010:13 Diarienummer 10-173 ISSN 1650-9862 Författare Pamela Davidsson Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2000

Svensk telemarknad första halvåret 2000 DATUM DIARIENUMMER 31 oktober 2000 00-12279 Svensk telemarknad första halvåret 2000 FÖRFATTARE Stefan Williamson Innehållsförteckning 1 Kort summering...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Marknadsutvecklingen...4

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Svensk Telemarknad första halvåret 2012

Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Datum 2012-11-15 Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Diarienummer 12-6518 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2013

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2013 D.nr: 13-7603 Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2013 Läs igenom försättsbladet innan ni börjar att fylla i uppgifterna Uppgifter om kommersiell verksamhet besvaras av

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 276 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 278 293

Läs mer

Svensk Telekommarknad 2015

Svensk Telekommarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:18 Datum 2016-05-27 Svensk Telekommarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:18 Diarienummer 15-11465 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren och Olov Enström Post-

Läs mer

5HVHE\UnHUUHVHDUUDQJ UHURFKWXULVWVHUYLFH. 5HVHEUDQVFKHQGRPLQHUDVDYVPnI UHWDJ. gnqlqjdyi UlGOLQJVYlUGHW. 3ULYDWUHVRUVW UUHlQDIIlUVUHVRU

5HVHE\UnHUUHVHDUUDQJ UHURFKWXULVWVHUYLFH. 5HVHEUDQVFKHQGRPLQHUDVDYVPnI UHWDJ. gnqlqjdyi UlGOLQJVYlUGHW. 3ULYDWUHVRUVW UUHlQDIIlUVUHVRU NV 19 SM 0104, korrigerad version 5HVHE\UnHUUHVHDUUDQJ UHURFKWXULVWVHUYLFH Travel agencies, tour operators and tourist assistance 1999,NRUWDGUDJ 5HVHEUDQVFKHQGRPLQHUDVDYVPnI UHWDJ Under 1999 fanns det

Läs mer

Rapport: Svensk telekommarknad 2016

Rapport: Svensk telekommarknad 2016 Rapportnummer PTS-ER-2017:10 Datum 2017-05-22 Rapport: Svensk telekommarknad 2016 Svensk telekommarknad 2016 Rapportnummer PTS-ER-2017:10 Diarienummer 16-11655 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och

Läs mer

Svensk Telemarknad första halvåret 2015

Svensk Telemarknad första halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:28 Datum 2015-12-02 Svensk Telemarknad första halvåret 2015 Svensk Telemarknad första halvåret 2015 Rapportnummer Diarienummer 15-7398 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Svensk telemarknad 2008

Svensk telemarknad 2008 Rapportnummer PTS-ER-2009:21 Datum 2009-06-09 Svensk telemarknad 2008 Rapportnummer PTS-ER-2009:21 Diarienummer 09-5847 ISSN 1650-9862 Författare Oscar Holmström, Patrik Sandgren och Pamela Davidsson Post-

Läs mer

Svensk telemarknad 2006

Svensk telemarknad 2006 DATUM RAPPORTNUMMER 7 juni 2007 PTS-ER-2007:15 ISSN 1650-9862 Svensk telemarknad 2006 FÖRFATTARE Jonas Larsson Fredrik Öst Förord Förord Konkurrens är ett abstrakt begrepp, som ibland kan vara svårt att

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2011

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2011 D.nr: 11-7265 Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2011 Läs igenom försättsbladet innan ni börjar att fylla i uppgifterna. Uppgifter om kommersiell verksamhet besvaras

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-12-03 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2006

Svensk telemarknad första halvåret 2006 DATUM RAPPORTNUMMER 28 november 2006 PTS-ER-2006:46 Svensk telemarknad första halvåret 2006 FÖRFATTARE Fredrik Öst Jonas Larsson Per Grunéus Innehåll Innehåll Tabellförteckning...5 Sammanfattning...7

Läs mer

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Statistik 2016:16 Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Publiceringsdatum: 2016-05-19 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-11-20 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology. Företagens användning av it ICT usage

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Beskrivning av statistiken

Beskrivning av statistiken Beskrivning av statistiken Produkt: Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2001 2002 Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND Telefon

Läs mer

RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004

RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004 DATUM RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN 1650-9862 Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004 Innehåll Innehåll 1 Uppdraget... 1 2 Marknaden för

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-06-18 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2014

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2014 D.nr: 14-6750 Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2014 Läs igenom försättsbladet innan ni börjar att fylla i uppgifterna Uppgifter om kommersiell verksamhet besvaras av

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2013

Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Datum 2013-11-22 Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Diarienummer 13-7603 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Svensk Telemarknad 2005

Svensk Telemarknad 2005 Svensk Telemarknad 2005 P O ST- OCH TE LE ST YREL SE N FÖRFATTARE: Fredrik Öst, Jonas Larsson och Pamela Davidsson FOTO: Stefan Ideberg LAYOUT: Ordförrådet AB TRYCK OCH REPRO: Elanders Gotab 2006 FÖRORD

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Svensk Telemarknad första halvåret 2015

Svensk Telemarknad första halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:28 Datum 2015-11-23 Svensk Telemarknad första halvåret 2015 Svensk Telemarknad första halvåret 2015 Rapportnummer Diarienummer 15-7398 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén

Läs mer

Svensk Telemarknad första halvåret 2012

Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Datum 2012-11-15 Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Diarienummer 12-6518 ISSN 1650-9862 Författare Pamela Davidsson, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Svensk telemarknad 2013

Svensk telemarknad 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:18 Datum 2014-05-27 Svensk telemarknad 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:18 Diarienummer 14-51 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2012

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2012 D.nr: 12-6518 Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Läs igenom försättsbladet innan ni börjar att fylla i uppgifterna Uppgifter om kommersiell verksamhet besvaras av

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Svensk Telekommarknad första halvåret 2016

Svensk Telekommarknad första halvåret 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:30 Datum 2016-11-25 Svensk Telekommarknad första halvåret 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:30 Diarienummer 16-7428 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén Post- och telestyrelsen

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Svensk Telemarknad 2002

Svensk Telemarknad 2002 Svensk Telemarknad 2002 POST- OCH TELESTYRELSEN FÖRFATTARE: Stefan Williamson FOTO: Stefan Ideberg LAYOUT: Ordförrådet AB TRYCK OCH REPRO: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög 2003 INTERNETACCESS OCH ACCESS

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Svensk telemarknad 2012

Svensk telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Datum 2013-05-07 Svensk telemarknad 2012 Svensk Telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Diarienummer 12-11314 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo, Karin

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001

Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 NV 19 SM 0304 Reklam- och annonsverksamhet samt marknadsoch opinionsundersökningsverksamhet 2001 Advertising services, Market research and Public opinion polling 2001 I korta drag Något minskad omsättning

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-05-25 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Statens institut för kommunikationsanalys

Statens institut för kommunikationsanalys POSTVERKSAMHET 2001 POSTVERKSAMHET 2001 POSTAL SERVICES 2001 Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån Sveriges officiella statistik Statens institut för kommunikationsanalys Tel:

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:1 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003 Investments in agricultural machinery and equipment in 2003 Sammanfattning Jordbrukets investeringar

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Postverksamhet 2013 Beskrivning av statistiken

Postverksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Postverksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Postverksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Stockholms län har de högst värderade småhusen. Genomsnittliga bostadsytan för småhus störst för nybyggda

Stockholms län har de högst värderade småhusen. Genomsnittliga bostadsytan för småhus störst för nybyggda BO 38 SM 0401 Rikets fastigheter 2003, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Assessment of real estate in 2003, part 2 I korta drag Stockholms län har de högst värderade småhusen Taxeringsvärdet

Läs mer

Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se

Tomas Hallafors, SCB, tfn 019-17 6511, Tomas.Hallafors@scb.se NV 19 SM 0203 +RWHOORFKUHVWDXUDQJ Hotels and restaurants 2000 )RUWVDWWVWDELO NQLQJDYQHWWRRPVlWWQLQJHQLQRP EUDQVFKHQ Enligt SCB:s företagsregister fanns det 20 784 registrerade företag inom hotelloch restaurangbranschen

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Dokumentation av statistiken

Dokumentation av statistiken Dokumentation av statistiken En beskrivning av genomförande och metoder Statistik om Operativa företagsledare 2016-09-26 Ordernummer: 236799/874485-6 Inledning Enheten för företags- och registerbaserad

Läs mer

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation PROMEMORIA DATUM 17 januari 05 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Marknadsanalys Avdelningen för Marknadsfrågor +46 8 678 55 00 Förslag till Segmentering och trafikmönster inför

Läs mer

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor NV 41 SM 0707 Inkvarteringsstatistik april 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade 2 procent Antalet gästnätter uppgick under april

Läs mer

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor NV 41 SM 0706 Inkvarteringsstatistik mars 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics March 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 7 procent Antalet gästnätter uppgick under mars

Läs mer

Televerksamhet 2015 TK0901

Televerksamhet 2015 TK0901 STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN TK0901 ES/NS 2016-06-03 1(51) Ludmila Lind Televerksamhet 2015 TK0901 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor NV 41 SM 0708 Inkvarteringsstatistik maj 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 3 procent Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 11 Informations- och kommunikationsteknik Information

Läs mer

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök BO 39 SM 0801 Hyror i bostadslägenheter 2007 Rents for dwellings 2007. I korta drag 2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari

Läs mer

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet Jönköpings kommun Juni 2006 Johan Bokinge Innehållsförteckning 1INLEDNING 3 1.1Sammanfattning 3 1.2 Bakgrund 4 1.3 Syfte, metod

Läs mer

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2015

Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2015 D.nr: 15-7398 Instruktioner till frågeformuläret Svensk Telemarknad första halvåret 2015 Läs igenom försättsbladet innan ni börjar att fylla i uppgifterna Uppgifter om kommersiell verksamhet besvaras av

Läs mer