Översikt. Digital multimediaprojektor ANVÄNDARHANDBOK ! " ! #!! $%&''%(&)" Funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt. Digital multimediaprojektor ANVÄNDARHANDBOK ! " ! #!! $%&''%(&)" Funktioner"

Transkript

1 Digital multimediaprojektor ANVÄNDARHANDBOK! " Översikt! #!! $%&''%(&)" Funktioner (1) Hög ljusstyrka (2) Hög upplösning (3) Bärbar - kompakt och lätt (4) RGB-utdataterminal (5) RS232-kommunikation (6) Musemulering (7) Uppfyller VESA DDC1/2B-specifikationerna

2 Copyright Copyright 2000 av detta företag. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Ansvarsfriskrivning Företaget utfäster inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för vissa syften. Vidare förbehåller sig företaget rätten att revidera publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att företaget ska meddela någon om sådana revideringar eller ändringar. Fyll i det här! Ange följande uppgifter i fälten nedan för framtida service. Serienumret står på produktens baksida. Enhetsinformation Produktnamn: 7763P/65PE Serienummer: Inköpsdatum: Information om återförsäljaren Återförsäljare: Telefonnummer: Adress: Varning! ÖPPNA INTE HÖLJET - RISK FÖR STÖTAR. DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN JUSTERAS AV ANVÄNDARE. VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. LÄS HELA HANDBOKEN INNAN DU ANVÄNDER DIN PROJEKTOR. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BEHOV. Säkerhetsinstruktioner 1. Läs igenom hela användarhandboken innan du använder din projektor och behåll sedan handboken för framtida behov. 2. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. Du bör inte använda lampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det risk för att den exploderar. 3. Det finns ström i projektorn även när den är i viloläge. Byt aldrig ut lampmonteringen eller elektroniska komponenter när projektorn är ansluten. 4. Försök inte att själv åtgärda problem med produkten. Om du öppnar eller tar bort projektorns hölje, kan komponenterna inuti skadas och garantin upphävas. 5. Placera inte produkten på ostadigt underlag. Produkten kan falla ned och skadas. 6. På fjärrkontrollen finns en lågeffektslaser som fungerar som en pekare vid presentationer. Ljusstrålen kan vålla skada om den riktas mot någons ögon. 7. Med den här projektorn kan du visa spegelvända bilder vid konfiguration för takmontering. Använd lämplig utrustning när du installerar projektorn och se till att den står stadigt. 8. Öppningarna på framsidan och på sidorna är avsedda för ventilation. De får inte täckas eller blockeras. 9. Fläktarna fortsätter att gå i cirka 2 minuter efter att projektorn har stängts av för att projektorn ska kylas av ordentligt. Dra inte ur sladden förrän fläktarna har stannat. 10. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Det intensiva ljuset kan skada ögonen. Svenska II

3 Innehåll Introduktion...1 Projektorns funktioner...1 Beskrivning...2 A FRAMSIDA (figur)...2 B BAKSIDA (figur)...2 C UNDERSIDA (figur)...3 Installation...3 A Placering...3 B Justerbara fötter...3 När du flyttar projektorn...4 Tillbehör...5 Anslutning...6 A Ansluta projektorn till stationär eller bärbar PC...6 B Ansluta projektorn till stationär eller bärbar Macintosh-dator (Power Book)...7 Användning...8 Sätta på och stänga av...8 A Slå på strömmen...8 B Viloläge...8 Extern styrplatta...8 A Styrplatta...8 B Fjärrkontroll...9 Användning och byte av lampa...11 A Lysdiod för lamp-/temperaturstatus...11 B Byta lampa...12 Meny...15 A Huvudmenyn...15 B Sidan Display (visning)...16 C Sidan Bild...17 D Inställningar...18 E Källa...18 Andra motsvarande funktioner på fjärrkontrollen och meddelanden...19 Underhåll och felsökning...21 A Byta lampa...21 B Rengöra linsen...21 C Felsökning...21 Specifikationer...22 A Optiska...22 B Elektriska...22 C Mekaniska...22 D Tabell över skärmens förinställda upplösning...23 Appendix...24 Port för AV-anslutning...24 AV-kontrollpanelen...24 A Ansluta högtalarenheten...25 Svenska III

4

5 Introduktion 1 Projektorns funktioner A Bildupplösning Projektorn är fullständigt kompatibel med äkta SVGA(63P)/XGA(65PE) och stöder även SXGA genom avancerad intelligent komprimeringsteknologi. Den avancerade intelligenta komprimeringsteknologin gör att den kan visa tydliga komprimerade SVGA/XGA -bilder utan att linjer utelämnas. B Ljusstyrka Projektorn har mycket hög ljusstyrka, 700 ANSI lumen, tack vare TI:s DMD (Digital Micromirror Device) och vår egen optiska utformning som med sin geometriska effekt gör ljusanvändningen mer effektiv. Genom att öka ljusanvändningens effektivitet kan man bättre återge de tre grundfärger (RGB) som krävs för färgåtergivning med endast en DMD. C Bärbarhet Projektorn har en sofistikerad utformning och är extremt kompakt och lätt, som en attachéväska med infällbara handtag. Den väger 2,27 kg och är i B5-storlek, och med dess hjälp kan du skapa effektfulla presentationer var du än befinner dig. D Keystone Projektionens placering är redan inställd så att den motsvarar synlinjens höjd. Det blir ingen keystoneeffekt. Även om du projicerar över eller under synlinjens höjd, kan eventuell bildförvrängning justeras med hjälp av korrigeringsfunktionen för keystone-effekten. E Flerspråksfunktion Genom skärmvisning av informationsrutor och menyer på 7 språk (engelska, tyska, franska, italienska, spanska, svenska och nederländska) får du ytterligare information som hjälper dig att göra justeringar direkt på skärmen på ditt modersmål. F System för automatisk upptäckt Den här projektorn känner automatiskt av de vanligaste typerna av skärmsignaler från persondatorer samtidigt som den gör optimeringen. Det krävs inga komplicerade justeringar för att projicera bilder från persondatorer. G Takmontering och projicering bakifrån Projektorn är utrustad med en spegelfunktion (vertikal/horisontell spegel), som vänder på bilden vid takmontering och för projicering bakifrån. H AV-/högtalarenhet En AV-/högtalarenhet medföljer som valfritt tillbehör, och användare kan ansluta en eller två av dem till projektorn. Dessutom är standarden för AV-enhetsvideo kompatibel med Svenska 1

6 NTSC Nordamerikansk standard PAL Västeuropeisk standard SECAM Fransk och östeuropeisk standard NTSC4.43 Standard i Mellanöstern Om användare vill titta på CATV kommer högtalarenheten att fungera. Beskrivning A FRAMSIDA (figur) Projektorlins Ventilationshål Figur P/65PE Framsida B BAKSIDA (figur) Styrplatta Styrport (för mus) Ström AV-enhetsanslutning Datoringång, 15-stifts D-sub Figur P/65PE Baksida Svenska 2

7 & 81'(56,'$ ILJXU Justerbara fötter Lamphölje )LJXU 33( 8QGHUVLGD Installation $ 3ODFHULQJ 3URMHNWRUQ ¹U IU»Q EÒUMDQ WLOOYHUNDG IÒU DWW SURMLFHUD S» HQ SODWW SURMLFHULQJV\WD 3URMHNWRUQ NDQ IRNXVHUDV IU»Q PqP 6H ILJXUHQ QHGDQ RP GX YLOO MXVWHUD GHQ SURMLFHUDGH ELOGHQV VWRUOHN )LJXU 33( 3ODFHULQJ % -XVWHUEDUD IÒWWHU %LOGOXWQLQJ RFK SURMLFHULQJVYLQNHO NDQ MXVWHUDV JHQRP DWW PDQ YULGHU GH MXVWHUEDUD IÒWWHUQD 3URMLFHULQJVYLQNHOQ NDQ MXVWHUDV IU»Q À WLOO À JHQRP DWW PDQ URWHUDU GH MXVWHUEDUD IÒWWHUQD )LJXU -XVWHUEDUD IÒWWHU Svenska 3

8 När du flyttar projektorn Använd bärhandtaget när du flyttar projektorn. Byt ut linsskyddet och vrid fötterna medurs så långt det går (så att fötterna kortas av) när du flyttar projektorn för att undvika att projektorn skadas. Varning! Den medföljande bärväskan ska skydda projektorn från damm och repor utanpå höljet. Den är inte utformad för att skydda projektorn från yttre stötar. Förflytta inte projektorn i ett olämpligt emballage, t. ex. vid budtransporter. Det kan skada projektorn. Figur 6 Flytta projektorn Svenska 4

9 Tillbehör Kontrollera att allt som nämns nedan finns med i förpackningen. Om någon del saknas kontaktar du återförsäljaren. Spara originalförpackningen och inpackningsmaterialet ifall du kommer att behöva skicka projektorn. Fjärrkontroll Användarhandbok Batterier Machintosh-adapter 15-stifts D-sub-anslutning ADB-musadapter PS/2-musadapter Adapter för seriell mus Allmän sladd RCA-jack (A/V) Ljudsladd S-videosladd Figur P/65PE Tillbehör Svenska 5

10 Anslutning 2 A Ansluta projektorn till stationär eller bärbar PC Styrportsutgång Styrport Mussladd för PS/2-port (medföljer) Datoringång ADBportsingång PS/2- portsingång Datoringång Datorutgång VGA-sladd (medföljer) Figur 8 Anslutning till PC Styrportsutgång Styrport Mussladd för ADB-port (medföljer) Datoringång Datoringång Datorutgång VGA-sladd (medföljer) Figur 9 Anslutning till bärbar PC Svenska 6

11 B Ansluta projektorn till stationär eller bärbar Macintosh-dator (Power Book) Styrportsutgång Styrport Mussladd för ADB-port (medföljer) Datoringång ADBportsingång ADBportsingång Datoringång VGA-sladd (medföljer) Datorutgång VGA/MAC-adapter (medföljer) Figur 10 Anslut till Macintosh-dator Styrportsutgång Styrport Mussladd för ADB-port (medföljer) Datoringång Datorutgång VGA-sladd (medföljer) Datoringång VGA/MAC-adapter (medföljer) Figur 11 Anslut till Power Book Svenska 7

12 Användning 3 Sätta på och stänga av A Slå på strömmen Tryck på knappen Viloläge/på. Lampan tänds. Lysdioden blinkar grönt medan projektorn värms upp, sedan lyser den grönt konstant. Meddelandet "INPUT SIGNAL DETECTED, ACTIVATING AUTO IMAGE" (insignal upptäckt, autobild aktiverad) visas på skärmen när projektorn har identifierat insignalen. Meddelandet "SEARCHING" (Söker) visas på skärmen om ingen insignal hittas. Meddelandet "SYNC IS OUT OF RANGE" (Synk är utanför intervallet) visas på skärmen om insignalens vågräta frekvens överstiger giltigt intervall för projektorn. B Viloläge Om du trycker på knappen Viloläge/på i mer än en sekund, släcks lampan. Lysdioden blinkar orange och lampan slocknar, men fläktarna kommer att fortsätta att gå i cirka 1 minuter för att lampan ska kylas av. När fläktarna har stannat lyser lysdioden orange konstant. *Lampskydd: Det går inte att slå på lampan igen medan lysdioden blinkar. Du måste vänta tills projektorn har avkylts i 1 minuter. Extern styrplatta A Styrplatta Fjärrmottagare Meny Avsluta Viloläge/på-indikator Lampstatusindikator Viloläge/på Figur 12 Extern styrplatta Svenska 8

13 HUVUDENHET Meny Avsluta Viloläge/på Viloläge/på-indikator Lampstatusindikator FUNKTION Öppna menyn på skärmen. Ange delsidor. Välja objekt. Förflytta dig genom delsidor eller höja siffran på en skala. Förflytta dig genom delsidor eller sänka siffran på en skala. Stäng aktuell sida eller meny på skärmen och spara ändringar i inställningarna. Visa meddelanden om lamptimmar. Sätta på och stänga av projektorlampan. Fungerar som en indikator som visar vilolägesstatus. Lyser eller blinkar när lampan inte tänds. B Fjärrkontroll Lysdiod Viloläge/på Laser Källa Meny Avsluta Frys Tom V-klick Dra H-klick Förstora Återgå Volym Tyst Figur 13 Fjärrkontroll Svenska 9

14 Med fjärrkontrollen kan du använda projektorns funktionsknappar och emulera musfunktioner när projektorn är ansluten till datorn. Huvudenhet Viloläge/på Frys Förstora Funktion Sätta på och stänga av projektorlampan. När du trycker på den här knappen visas en stillbild. När du trycker på den här knappen förstoras den visade bilden delvis. (Du kan flytta bilden med knappen Diskplatta när du har tryckt på Förstora.) Diskplatta När menyn på skärmen är aktiv fungerar diskplattan som väljare för. När menyn på skärmen inte är aktiv fungerar den som musmatta. När förstoringsfunktionen är aktiv, används diskplattan till att flytta på bilden. Meny Öppna menyn på skärmen. Ange delsidor. Välja objekt. Tom När du trycker på Tom visas en tom skärm. Den tomma skärmen kommer att visas nerifrån och upp när du trycker på Tom igen. Källa Väljer indatakälla. Tyst Stänger av ljudet. Volym Här justeras volymen. Ljudet höjs och sänks med knapparna "+" och "-". Laser Slår på laserpekaren. Använd som en pekpinne (för visning). Vänsterklick med musen När musemuleringsläget är aktivt vänsterklickar du med den här knappen. (nedre knappen) Högerklick med När musemuleringsläget är aktivt högerklickar du med den här knappen. musen Avsluta Stäng de öppna skärmsidorna. Dra Flytta åt vänster och höger mellan skärmobjekten. Sätta i batterier i fjärrkontrollen Var noga med att följa instruktionerna för hur man sätter i batterierna i fjärrkontrollen. Tryck ned locket och för det åt sidan i pilens riktning. Placera två AAA-batterier som de visas inuti batteriutrymmet. Sätt tillbaka locket och knäpp fast det på plats. Varning! Undvik hög värme och fuktighet. Blanda inte nya och gamla batterityper. Figur 14 Byta batterier Svenska 10

15 Fjärrkontrollens räckvidd Fjärrsensorerna är placerade på baksidan av enheten. De fungerar med en räckvidd på 50 grader horisontellt och 30 grader vertikalt i förhållande till en linje i rät vinkel mot fjärrsensorn. Avståndet mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn måste vara mindre än fyra meter. Upp Höger Vänster Figur 15 Räckvidd Ned Användning och byte av lampa Ljuskällans lampa har en begränsad livslängd. Antingen kommer bilden att mörkna eller också kommer färgerna att blekna när lampan har använts för länge. När detta händer kan fortsatt användning av lampan medföra att projektorn inte fungerar. Då måste du byta lampan. A Lysdiod för lamp-/temperaturstatus 1. Lampan måste underhållas När lysdioden lyser röd konstant betyder det att lampan har använts i längre än (*1 500) timmar. När den här ljussignalen visas bör du byta projektorlampan så fort som möjligt. i. Meddelandet "CHANGE THE LAMP, AND RESET THE LAMP TIMER" (Byt lampa och återställ lamptimern) visas på skärmen när lampan har använts i (*1 200) timmar (se figur 16). ii. Meddelandet "CHANGE THE LAMP, THE POWER WILL TURN OFF AFTER 20 HOURS" (Byt lampa, strömmen kommer att brytas om 20 timmar) visas på skärmen när lampan har använts i (*1 479) timmar. De 20 timmarna kommer att räknas ned (se figur 17). iii. Meddelandet "CHANGE THE LAMP!" (Byt lampa) kommer att blinka på skärmen tillsammans med en röd lysdiod när lampan har använts i mer än (*1 500) timmar (se figur 18). Strömmen kommer att stängas av automatiskt efter 10 minuter. Alla tre ovan nämnda meddelanden visas i 3 minuter, men varje meddelande visas varje gång du slår på lampan. Svenska 11

16 Bild 16Varningslampa för byte av lampa Bild 17 Varningslampa för byte av lampa II Bild 18 Varningslampa för byte av lampa II 2. Lampan är inte rätt isatt. Om lysdioden blinkar fort betyder det att lampan inte är isatt på rätt sätt. 3. För hög temperatur Om temperaturen i projektorn är för hög för att den ska kunna användas säkert blinkar lysdioden långsamt i en minut och sedan stängs lampan av automatiskt. 4. Normalläge Om lysdioden inte lyser är lampan och temperaturen i projektorn normal. Varning! Lampindikatorn tänds om lampan blir för varm. Stäng av apparaten och låt projektorn svalna i 45 minuter. Slå sedan på den igen. Kontakta återförsäljaren om indikatorn fortfarande lyser. B Byta lampa Byta lampa Stäng av projektorn och dra ur nätsladden när du byter lampa. Vänta 45 minuter så att lampan hinner svalna. Högtryckslampor kan explodera om de utsätts för stötar eller hanteras felaktigt. Svenska 12

17 Varning! Följ alltid anvisningar från lokala myndigheter när du slänger gamla lampor. Du bör inte utsätta lampan för stötar eller repa den eftersom den är gjord av glas. Använd inte heller gamla lampor, eftersom de kan explodera. Dra ur nätsladden och be återförsäljaren byta lampa om du misstänker att lampan har exploderat (till exempel om du hör explosionsljud). Lampan är täckt av en främre glaspanel och ett lufttätt skott, men i vissa fall kan reflektorn och projektorns insida skadas av glassplitter, som kan orsaka personskador. i. Slå av huvudströmbrytaren och dra ur nätsladden. ii. Ta bort lamphöljet. Om lampan är varm kan den orsaka brännskador. Vänta ungefär 45 minuter tills lampan har svalnat. Lossa en skruv och ta bort höljet. iii. Lossa skruven och dra i handtaget för att ta ur lampan. Om inte skruven lossas helt kan du skada fingrarna. Stoppa inte in handen i lådan när lampan har tagits bort. Det finns optiska delar inuti, som, om de berörs, kan medföra färgojämnheter. iv. Sätt i en ny lampa och fäst den med samma skruv. Fäst lampskruven ordentligt. Om skruvarna inte fästs ordentligt kan det medföra dålig kontakt, vilket kan medföra att apparaten inte fungerar. v. Sätt på lamphöljet och fäst det med en skruv. Sätt på lamphöljet och fäst det med en skruv för att förhindra brännskador. Slå inte på strömmen när lamphöljet är borttaget. Nollställ lamptimern när lampan byts. Nollställ den inte om lampan inte byts. Nollställ inte timern utan att byta lampan, eftersom det kan orsaka att lampan går sönder. Svenska 13

18 Byta lampa Steg 1 Bild 19 Byta lampa: Steg 1, steg 2, steg 3 Steg 2 Steg 3 Svenska 14

19 Nollställa lamptimern Om du byter lampa efter timmars drift ska du göra följande inom tio minuter efter det att strömmen slås på. Meny FUNKTION Tryck på Avsluta-knappen på projektorn i 3 sekunder eller på Avsluta-knappen på fjärrkontrollen i 3 sekunder och visa den totala tid som lampan har använts. Tryck på Meny-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen medan användningstiden visas, så blir lampans timvisning aktiv och kan justeras. Tryck in Viloläge/på-tangenten på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen i 2 sekunder när du vill slå på projektorn Använda lamptimmar/återställ Meny A Huvudmenyn Om du trycker på "Meny"-knappen kommer huvudmenyn att visas så som den visas här till höger (bild 23). Om en högtalarenhet är ansluten finns det fyra delsidor på menyn. Visning, bild, Inställningar, Källa. Om indatakällan är en PC och ingen högtalarenhet är ansluten är inte Källa med på menyn. Tryck på "Meny"-knappen igen för att gå in på sidan Visning, eller tryck på " " eller " " för att välja delsida. (Huvudmenyn försvinner automatiskt om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder). Tryck på knappen "Avsluta" om du vill lämna delsidan och en gång till för att lämna huvudmenyn (inställningarna sparas då automatiskt). Indatatyp PC-ingång utan högtalarenhet PC-ingång med högtalarenhet Videoingång med högtalarenhet Delsida Visning Bild Inställningar Figure 20 Main OSD menu Visning Bild Inställningar Källa Visning Bild Inställningar Källa Svenska 15

20 B Sidan Display (visning) Om indatakällan är en PC finns det bara fyra objekt på den här sidan: Keystone,Ljusstyrka, Kontrast, och Färgbalans (fig. 21). Om indatakällan däremot är video, S-video, TV eller CATV kommer det att vara fyra andra objekt på den här sidan: Keystone, Ljusstyrka, Kontrast och Skärpa. (fig. 22). Tryck på "Meny"-knappen igen för att rulla igenom objekten, på " " eller " " för att justera objektskalan, eller tryck på Meny -knappen om du vill gå tillbaka till huvudmenyn. Fig. 21: Delsidan Visning när indatakällan är en PC (med eller utan AV-/högtalarenhet Fig. 22: Delsidan Visning när indatakällan är en video, s- video. Inställningar Keystone (Minska) (Öka) Källan är en PC Ljusstyrka (Mörk) (Ljus) Kontrast (Låg) (Hög) Färgbalans (Röd) (Blå) Skärpa (Mjuk) (Skarp) Källan är en video Svenska 16

21 C Sidan Bild När du väljer delsidan Bild kommer det första objektet, " ändra storlek automatiskt ", att vara markerat. Det finns fem objekt på den här delsidan: ändra storlek automatiskt, H. fas, H. storlek, H. Position, och V. Position (fig. 23). Om en högtalarenhet är ansluten och källan är en video istället för en PC visas en BILD-delsida som den i figur 24, med Bildproportion, System, Färg och Ton. Figur 23 Delsidan Bild. Endast tillgänglig när insignalen kommer från en PC Figur 24 Delsidan Bild Endast tillgänglig när insignalen kommer från en video, S-video, Inställningar ändra storlek Om ändra storlek automatiskt är aktiverad anpassas bilden till skärmen. automatiskt H. fas Om bilden flimrar kan du justera H. Phase manuellt. H. storlek Om bilden är för bred eller smal för skärmen kan du slå av Auto Image (automatisk bildinställning) och justera H. Size manuellt så att bilden passar skärmens storlek. H.Position (flyttar bilden åt vänster) (flyttar bilden åt höger) Automatisk Bildinställning ska vara inaktiverat för att H. Position ska vara aktiverat. Inställningarna sparas när projektorn stängs av. V. Position (flyttar bilden åt nedåt) (flyttar bilden åt uppåt) Inställningarna sparas när projektorn stängs av. Bildproportion 4:3 (Normal) 16:9 (Bred) System Väljer standard för videokälla. Om en AV-låda eller högtalarenhet är ansluten känner projektorn av videosystemet automatiskt. Du kan också välja videosystem. När du väljer system kommer projektorn samtidigt att känna av det valda systemet och menyn kommer att vara kvar på skärmen. Standardinställningen för system är "Auto" (Se figur 29). Färg (Mindre) (Mer) Tint (Röd) (Grön) Källan är en video eller S-video *Ton kan inte justeras om insignalen kommer från en PAL/SECAM-video. Svenska 17

22 D Inställningar När du går till delsidan Inställningar är det första objektet, " Språk ", markerat. Det finns fem objekt på den här delsidan: Språk, Spegel, Bakgrund, Aautoavstängning, och Återställ (fig. 25). Språk Inställningar Figur 25 Delsidan Inställningar Här kan du välja vilket språk menyerna ska vara på. Det finns åtta språk: engelska, franska, tyska, italienska, spanska, svenska, nederländska och japanska. (Se figur 25.) Spegel Du kan välja normal projicering, lodrätt inverterad projicering, vågrätt inverterad projicering eller vågrätt och lodrätt inverterad projicering. Tom Här kan du välja bakgrundsfärg när varken bild eller ljud finns. Automatisk avstängning Här kan du ställa in hur lång tid det ska ta innan apparaten stängs av efter det att startskärmen har visats och ingen signal känns av eller synkroniseringen är utanför det giltiga intervallet. Använd " " eller " " för att ställa in tiden. 0 innebär att funktionen är inaktiverad. *Standardinställnigen är 0 (stopp). Återställ Återställer inställningarna för visning, bild och specialinställningar till fabriksinställningarna. E Källa Den här delsidan visas bara när en AV-låda är ansluten. Det finns fem objekt på den här delsidan: Källa, Volym, Diskant, Bas och Tyst. Figur 26: delsidan Källa (när högtalarenhet är ansluten) Svenska 18

23 Objekt Beskrivning Källa Fem indatakällor är tillgängliga när en högtalarenhet är ansluten till projektorn: PC, video, S-video. Volym Reglerar ljudvolymen. Diskant Reglerar diskanten. Bas Reglerar basen. Tyst Aktiverar/inaktiverar funktionen. *Prioritering av indatasignaler: a. PC b. S-video c. video *När du väljer indatakälla kommer projektorn samtidigt att känna av den valda källan och menyn kommer att vara kvar på skärmen. Andra motsvarande funktioner på fjärrkontrollen och meddelanden Meny Källa Frys Tyst Volym Förstora Laser Diskplatta FUNKTION Den valda källan kommer att visas i nedre högra hörnet på skärmen i tre sekunder efter det att du har valt den. (PC, VIDEO, S-VIDEO). Om du trycker på "Frys "-knappen ryser du bilden. Ett "?"-tecken visas i nedre högra hörnet på skärmen i tre sekunder när bilden är fryst. När funktionen inaktiveras visas ett " "-tecken i nedre högra hörnet på skärmen i tre sekunder. "Frys " inaktiveras när du trycker på "Frys"- knappen igen. Om du trycker på " Tyst "-knappen försvinner ljudet. Följande meddelande visas på skärmen: Press Mute again or the volume +/- buttons to turn off the mute. (Tryck på Mute igen eller volymknapparna (+/-) för att stänga av funktionen.) Tryck på volymknapparna, + och -, för att reglera volymen. Följande meddelande visas på skärmen: (Meddelandet försvinner automatiskt tre sekunder efter det att volymen har justerats.) Genom att trycka på "+"-knappen för förstoring kan du förstora bildens mitt. Om du trycker igen förstoras bilden ytterligare (maximalt 4X). Om du trycker på "-"-knappen förminskas bilden 50 procent. Tryck på "Return"-knappen (återgå) för att återgå till normalläge. Tryck på den här knappen för att starta laserstrålen. Om du ansluter PS2 (ADB)-kabeln för musen på projektorn till musporten på en PC/Notebook (Macintosh/Powerbook) kan diskplattan fungera som mus till den. När en bild är förstorad använder du "Disk Pad"- knappen för att flytta den del av bilden som visas Svenska 19

24 (musfunktionen är inte tillgänglig när förstoringen är aktiverad). Dra Tom Med den här knappen sätter du på och stänger av den externa musens dra-funktion. Tryck på den här knappen för att aktivera eller inaktivera bakgrundsfunktionen. Svenska 20

25 Underhåll och felsökning 4 A Byta lampa Se sidan 11 B Rengöra linsen Så här rengör du projektorlinsen. 1. Ha ett icke-slipande rengöringsmedel för kameralinser på en mjuk, torr trasa (slipande rengöringsmedel, lösningsmedel eller andra etsande kemikalier kan skada linsen. 2. Använd inte för mycket rengöringsmedel. 3. Torka försiktigt av linsen med trasan. 4. Sätt på linsskyddet när projektorn inte används. C Felsökning PROBLEM INGEN STRÖM INGEN BILD BILDEN ÄR INTE JÄMN PÅ SKÄRMEN DÅLIG FÄRG BILDEN ÄR SUDDIG FJÄRRKONTROLLEN FUNGERAR INTE INGET LJUD ÅTGÄRD Sätt i nätsladden i nätingången. Sätt i nätsladden i vägguttaget. Stäng av projektorn och vänta i två minuter, slå sedan på den igen. Kontrollera så att du har valt rätt indatakälla. Se till så att alla kablar är rätt anslutna. Justera ljusstyrka och kontrast. Ta bort linsskyddet. Blinkar strömindikatorn? Blinkar STATUS-indikatorn? Flytta på apparaten så att vinkeln mot skärmen förbättras. Är den vertikala kompensationen rätt inställd med keystonefunktionen? Ange rätt videosystem. Justera ljusstyrka, kontrast eller färg. Fokusera. Flytta på apparaten så att vinkeln mot skärmen förbättras. Kontrollera så att avståndet mellan apparaten och skärmen inte är för långt eller kort för att bilden ska kunna justeras med hjälp av linsen. Byt batterier. Kontrollera så att det inte är några hinder mellan fjärrkontrollen och apparaten. Stå högst fyra meter från apparaten. Kontrollera så att ingenting är i vägen för mottagaren på kontrollpanelen. Kontrollera ljudkabelns anslutning från indatakällan för ljudet. Justera ljudkällan. Tryck på knappen "Volume" (volym) (+). Tryck på knappen "Mute" (tyst). Svenska 21

26 Specifikationer 5 A Optiska DMD TM 1-chip 0,7-tums DMD TM (Digital Micromirror Device) Lins manuell zoom, manuell fokusering (F=2,8 till 3,1 f=31 till 40) Lampa kvicksilverlampa 150 W Bildstorlek 32,4 till 140 Projiceringsavstånd 1,5 till 5 meter Ljusstyrka 700 ANSI lumen Kontrastproportion 200:1 B Elektriska Ingångar RGB(H:31,47 till 68,70 khz V:56,25 till 85,00 Hz) Video (NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43) Färgåtergivning Fullfärg, 16,7 miljoner färger samtidigt. Strömkrav 100 till 240 V växelström, 50 till 60 Hz C Mekaniska Mått 24,5 cm (L) 6,2 cm (H) 19,8 cm (B) Nettovikt 2,27 kg Användningstemperatur projektor: 10 till 40? Fjärrkontroll Svenska 22

27 D Tabell över skärmens förinställda upplösning Upplösning H Synk (khz) V Synk (khz) Anmärkning 640x350 31,5 70,1 640x400 37,9 85,1 VESA 720x400 31,5 70,0 720x400 37,9 85,1 VESA 640x480 31,5 60,0 VESA 640x480 37,9 72,8 VESA 640x ,7 Macintosh 640x480 43,3 85,0 VESA 800x600 35,2 56,3 VESA 800x600 37,9 60,3 VESA 800x600 46,9 75,0 VESA 800x600 48,1 72,2 VESA 800x600 53,7 85,1 VESA 832x624 49,7 74,5 Macintosh 1024x768 48,4 60,0 VESA 1024x768 56,5 70,1 VESA 1024x768 60,0 75,0 VESA 1024x768 68,7 85,0 VESA 1280x ,0 60,0 VESA Svenska 23

28 Appendix Instruktioner till högtalarenheten Acer 7763P/65PE 1. Funktioner och anslutning Port för AV-anslutning Den här högtalarenheten kan ta emot RCA-signaler och S-video-signaler. Det går även att ansluta högtalare och radio. Figur 27: anslutning av AV-/högtalarenhet Högtalare RCA-jack S-video-ingång Telefonjack Ingång för video och ljud från VHS eller V8 Ingång för S-video Ingång för video *AV-/högtalarenheten säljs separat och ingår inte i standardkonfigurationen för tillbehör i enheten. Kontakta närmaste återförsäljare om du behöver lådan eller besök webbplatsen för Acer Peripherals, Inc. för mer information. AV-kontrollpanelen Källa Volym upp Volym ned Välj källa Höjer volymen Sänker volymen Svenska 24

29 Ansluta högtalarenheten Så här ansluter du högtalarenheten Figure 29 Side View of Tunr box Figure 28 Bottom View of Tuner box Ansluta AV-/högtalarenheten till apparaten? 1. Placera de två piggarna på undersidan av AV- /högtalarenheten i hålen på motsvarande ställe på projektorn. 2. Skjut enheten sakta tills den passar in i apparaten samtidigt som du sätter in enhetens kontakt i A/Vanslutningen ordentligt 3..Sätt i rätt sladd i rätt uttag eller port för att använda A/V-funktioner. 4. Välj indatakällor genom att trycka på "Source"- knappen (källa) och välj kanal med kanalväljarknapparna. Figur 30 Ansluta högtalarenheten Svenska 25

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W LCD-projektor NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2007-2008 4:e upplagan, februari 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått Viktig information Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsmått Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC-projektor LT20, och förvara den nära till hands för framtida bruk. Serienumret

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Översikt Din LCD TV 5 Vy frontpanel 5 Sedd bakifrån 6 Fjärrkontroll 7 Allmänna

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok Välkommen Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation utfäster inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållet i detta dokument. BenQ

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer