Översikt. Digital multimediaprojektor ANVÄNDARHANDBOK ! " ! #!! $%&''%(&)" Funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt. Digital multimediaprojektor ANVÄNDARHANDBOK ! " ! #!! $%&''%(&)" Funktioner"

Transkript

1 Digital multimediaprojektor ANVÄNDARHANDBOK! " Översikt! #!! $%&''%(&)" Funktioner (1) Hög ljusstyrka (2) Hög upplösning (3) Bärbar - kompakt och lätt (4) RGB-utdataterminal (5) RS232-kommunikation (6) Musemulering (7) Uppfyller VESA DDC1/2B-specifikationerna

2 Copyright Copyright 2000 av detta företag. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Ansvarsfriskrivning Företaget utfäster inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för vissa syften. Vidare förbehåller sig företaget rätten att revidera publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att företaget ska meddela någon om sådana revideringar eller ändringar. Fyll i det här! Ange följande uppgifter i fälten nedan för framtida service. Serienumret står på produktens baksida. Enhetsinformation Produktnamn: 7763P/65PE Serienummer: Inköpsdatum: Information om återförsäljaren Återförsäljare: Telefonnummer: Adress: Varning! ÖPPNA INTE HÖLJET - RISK FÖR STÖTAR. DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN JUSTERAS AV ANVÄNDARE. VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. LÄS HELA HANDBOKEN INNAN DU ANVÄNDER DIN PROJEKTOR. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BEHOV. Säkerhetsinstruktioner 1. Läs igenom hela användarhandboken innan du använder din projektor och behåll sedan handboken för framtida behov. 2. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. Du bör inte använda lampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det risk för att den exploderar. 3. Det finns ström i projektorn även när den är i viloläge. Byt aldrig ut lampmonteringen eller elektroniska komponenter när projektorn är ansluten. 4. Försök inte att själv åtgärda problem med produkten. Om du öppnar eller tar bort projektorns hölje, kan komponenterna inuti skadas och garantin upphävas. 5. Placera inte produkten på ostadigt underlag. Produkten kan falla ned och skadas. 6. På fjärrkontrollen finns en lågeffektslaser som fungerar som en pekare vid presentationer. Ljusstrålen kan vålla skada om den riktas mot någons ögon. 7. Med den här projektorn kan du visa spegelvända bilder vid konfiguration för takmontering. Använd lämplig utrustning när du installerar projektorn och se till att den står stadigt. 8. Öppningarna på framsidan och på sidorna är avsedda för ventilation. De får inte täckas eller blockeras. 9. Fläktarna fortsätter att gå i cirka 2 minuter efter att projektorn har stängts av för att projektorn ska kylas av ordentligt. Dra inte ur sladden förrän fläktarna har stannat. 10. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Det intensiva ljuset kan skada ögonen. Svenska II

3 Innehåll Introduktion...1 Projektorns funktioner...1 Beskrivning...2 A FRAMSIDA (figur)...2 B BAKSIDA (figur)...2 C UNDERSIDA (figur)...3 Installation...3 A Placering...3 B Justerbara fötter...3 När du flyttar projektorn...4 Tillbehör...5 Anslutning...6 A Ansluta projektorn till stationär eller bärbar PC...6 B Ansluta projektorn till stationär eller bärbar Macintosh-dator (Power Book)...7 Användning...8 Sätta på och stänga av...8 A Slå på strömmen...8 B Viloläge...8 Extern styrplatta...8 A Styrplatta...8 B Fjärrkontroll...9 Användning och byte av lampa...11 A Lysdiod för lamp-/temperaturstatus...11 B Byta lampa...12 Meny...15 A Huvudmenyn...15 B Sidan Display (visning)...16 C Sidan Bild...17 D Inställningar...18 E Källa...18 Andra motsvarande funktioner på fjärrkontrollen och meddelanden...19 Underhåll och felsökning...21 A Byta lampa...21 B Rengöra linsen...21 C Felsökning...21 Specifikationer...22 A Optiska...22 B Elektriska...22 C Mekaniska...22 D Tabell över skärmens förinställda upplösning...23 Appendix...24 Port för AV-anslutning...24 AV-kontrollpanelen...24 A Ansluta högtalarenheten...25 Svenska III

4

5 Introduktion 1 Projektorns funktioner A Bildupplösning Projektorn är fullständigt kompatibel med äkta SVGA(63P)/XGA(65PE) och stöder även SXGA genom avancerad intelligent komprimeringsteknologi. Den avancerade intelligenta komprimeringsteknologin gör att den kan visa tydliga komprimerade SVGA/XGA -bilder utan att linjer utelämnas. B Ljusstyrka Projektorn har mycket hög ljusstyrka, 700 ANSI lumen, tack vare TI:s DMD (Digital Micromirror Device) och vår egen optiska utformning som med sin geometriska effekt gör ljusanvändningen mer effektiv. Genom att öka ljusanvändningens effektivitet kan man bättre återge de tre grundfärger (RGB) som krävs för färgåtergivning med endast en DMD. C Bärbarhet Projektorn har en sofistikerad utformning och är extremt kompakt och lätt, som en attachéväska med infällbara handtag. Den väger 2,27 kg och är i B5-storlek, och med dess hjälp kan du skapa effektfulla presentationer var du än befinner dig. D Keystone Projektionens placering är redan inställd så att den motsvarar synlinjens höjd. Det blir ingen keystoneeffekt. Även om du projicerar över eller under synlinjens höjd, kan eventuell bildförvrängning justeras med hjälp av korrigeringsfunktionen för keystone-effekten. E Flerspråksfunktion Genom skärmvisning av informationsrutor och menyer på 7 språk (engelska, tyska, franska, italienska, spanska, svenska och nederländska) får du ytterligare information som hjälper dig att göra justeringar direkt på skärmen på ditt modersmål. F System för automatisk upptäckt Den här projektorn känner automatiskt av de vanligaste typerna av skärmsignaler från persondatorer samtidigt som den gör optimeringen. Det krävs inga komplicerade justeringar för att projicera bilder från persondatorer. G Takmontering och projicering bakifrån Projektorn är utrustad med en spegelfunktion (vertikal/horisontell spegel), som vänder på bilden vid takmontering och för projicering bakifrån. H AV-/högtalarenhet En AV-/högtalarenhet medföljer som valfritt tillbehör, och användare kan ansluta en eller två av dem till projektorn. Dessutom är standarden för AV-enhetsvideo kompatibel med Svenska 1

6 NTSC Nordamerikansk standard PAL Västeuropeisk standard SECAM Fransk och östeuropeisk standard NTSC4.43 Standard i Mellanöstern Om användare vill titta på CATV kommer högtalarenheten att fungera. Beskrivning A FRAMSIDA (figur) Projektorlins Ventilationshål Figur P/65PE Framsida B BAKSIDA (figur) Styrplatta Styrport (för mus) Ström AV-enhetsanslutning Datoringång, 15-stifts D-sub Figur P/65PE Baksida Svenska 2

7 & 81'(56,'$ ILJXU Justerbara fötter Lamphölje )LJXU 33( 8QGHUVLGD Installation $ 3ODFHULQJ 3URMHNWRUQ ¹U IU»Q EÒUMDQ WLOOYHUNDG IÒU DWW SURMLFHUD S» HQ SODWW SURMLFHULQJV\WD 3URMHNWRUQ NDQ IRNXVHUDV IU»Q PqP 6H ILJXUHQ QHGDQ RP GX YLOO MXVWHUD GHQ SURMLFHUDGH ELOGHQV VWRUOHN )LJXU 33( 3ODFHULQJ % -XVWHUEDUD IÒWWHU %LOGOXWQLQJ RFK SURMLFHULQJVYLQNHO NDQ MXVWHUDV JHQRP DWW PDQ YULGHU GH MXVWHUEDUD IÒWWHUQD 3URMLFHULQJVYLQNHOQ NDQ MXVWHUDV IU»Q À WLOO À JHQRP DWW PDQ URWHUDU GH MXVWHUEDUD IÒWWHUQD )LJXU -XVWHUEDUD IÒWWHU Svenska 3

8 När du flyttar projektorn Använd bärhandtaget när du flyttar projektorn. Byt ut linsskyddet och vrid fötterna medurs så långt det går (så att fötterna kortas av) när du flyttar projektorn för att undvika att projektorn skadas. Varning! Den medföljande bärväskan ska skydda projektorn från damm och repor utanpå höljet. Den är inte utformad för att skydda projektorn från yttre stötar. Förflytta inte projektorn i ett olämpligt emballage, t. ex. vid budtransporter. Det kan skada projektorn. Figur 6 Flytta projektorn Svenska 4

9 Tillbehör Kontrollera att allt som nämns nedan finns med i förpackningen. Om någon del saknas kontaktar du återförsäljaren. Spara originalförpackningen och inpackningsmaterialet ifall du kommer att behöva skicka projektorn. Fjärrkontroll Användarhandbok Batterier Machintosh-adapter 15-stifts D-sub-anslutning ADB-musadapter PS/2-musadapter Adapter för seriell mus Allmän sladd RCA-jack (A/V) Ljudsladd S-videosladd Figur P/65PE Tillbehör Svenska 5

10 Anslutning 2 A Ansluta projektorn till stationär eller bärbar PC Styrportsutgång Styrport Mussladd för PS/2-port (medföljer) Datoringång ADBportsingång PS/2- portsingång Datoringång Datorutgång VGA-sladd (medföljer) Figur 8 Anslutning till PC Styrportsutgång Styrport Mussladd för ADB-port (medföljer) Datoringång Datoringång Datorutgång VGA-sladd (medföljer) Figur 9 Anslutning till bärbar PC Svenska 6

11 B Ansluta projektorn till stationär eller bärbar Macintosh-dator (Power Book) Styrportsutgång Styrport Mussladd för ADB-port (medföljer) Datoringång ADBportsingång ADBportsingång Datoringång VGA-sladd (medföljer) Datorutgång VGA/MAC-adapter (medföljer) Figur 10 Anslut till Macintosh-dator Styrportsutgång Styrport Mussladd för ADB-port (medföljer) Datoringång Datorutgång VGA-sladd (medföljer) Datoringång VGA/MAC-adapter (medföljer) Figur 11 Anslut till Power Book Svenska 7

12 Användning 3 Sätta på och stänga av A Slå på strömmen Tryck på knappen Viloläge/på. Lampan tänds. Lysdioden blinkar grönt medan projektorn värms upp, sedan lyser den grönt konstant. Meddelandet "INPUT SIGNAL DETECTED, ACTIVATING AUTO IMAGE" (insignal upptäckt, autobild aktiverad) visas på skärmen när projektorn har identifierat insignalen. Meddelandet "SEARCHING" (Söker) visas på skärmen om ingen insignal hittas. Meddelandet "SYNC IS OUT OF RANGE" (Synk är utanför intervallet) visas på skärmen om insignalens vågräta frekvens överstiger giltigt intervall för projektorn. B Viloläge Om du trycker på knappen Viloläge/på i mer än en sekund, släcks lampan. Lysdioden blinkar orange och lampan slocknar, men fläktarna kommer att fortsätta att gå i cirka 1 minuter för att lampan ska kylas av. När fläktarna har stannat lyser lysdioden orange konstant. *Lampskydd: Det går inte att slå på lampan igen medan lysdioden blinkar. Du måste vänta tills projektorn har avkylts i 1 minuter. Extern styrplatta A Styrplatta Fjärrmottagare Meny Avsluta Viloläge/på-indikator Lampstatusindikator Viloläge/på Figur 12 Extern styrplatta Svenska 8

13 HUVUDENHET Meny Avsluta Viloläge/på Viloläge/på-indikator Lampstatusindikator FUNKTION Öppna menyn på skärmen. Ange delsidor. Välja objekt. Förflytta dig genom delsidor eller höja siffran på en skala. Förflytta dig genom delsidor eller sänka siffran på en skala. Stäng aktuell sida eller meny på skärmen och spara ändringar i inställningarna. Visa meddelanden om lamptimmar. Sätta på och stänga av projektorlampan. Fungerar som en indikator som visar vilolägesstatus. Lyser eller blinkar när lampan inte tänds. B Fjärrkontroll Lysdiod Viloläge/på Laser Källa Meny Avsluta Frys Tom V-klick Dra H-klick Förstora Återgå Volym Tyst Figur 13 Fjärrkontroll Svenska 9

14 Med fjärrkontrollen kan du använda projektorns funktionsknappar och emulera musfunktioner när projektorn är ansluten till datorn. Huvudenhet Viloläge/på Frys Förstora Funktion Sätta på och stänga av projektorlampan. När du trycker på den här knappen visas en stillbild. När du trycker på den här knappen förstoras den visade bilden delvis. (Du kan flytta bilden med knappen Diskplatta när du har tryckt på Förstora.) Diskplatta När menyn på skärmen är aktiv fungerar diskplattan som väljare för. När menyn på skärmen inte är aktiv fungerar den som musmatta. När förstoringsfunktionen är aktiv, används diskplattan till att flytta på bilden. Meny Öppna menyn på skärmen. Ange delsidor. Välja objekt. Tom När du trycker på Tom visas en tom skärm. Den tomma skärmen kommer att visas nerifrån och upp när du trycker på Tom igen. Källa Väljer indatakälla. Tyst Stänger av ljudet. Volym Här justeras volymen. Ljudet höjs och sänks med knapparna "+" och "-". Laser Slår på laserpekaren. Använd som en pekpinne (för visning). Vänsterklick med musen När musemuleringsläget är aktivt vänsterklickar du med den här knappen. (nedre knappen) Högerklick med När musemuleringsläget är aktivt högerklickar du med den här knappen. musen Avsluta Stäng de öppna skärmsidorna. Dra Flytta åt vänster och höger mellan skärmobjekten. Sätta i batterier i fjärrkontrollen Var noga med att följa instruktionerna för hur man sätter i batterierna i fjärrkontrollen. Tryck ned locket och för det åt sidan i pilens riktning. Placera två AAA-batterier som de visas inuti batteriutrymmet. Sätt tillbaka locket och knäpp fast det på plats. Varning! Undvik hög värme och fuktighet. Blanda inte nya och gamla batterityper. Figur 14 Byta batterier Svenska 10

15 Fjärrkontrollens räckvidd Fjärrsensorerna är placerade på baksidan av enheten. De fungerar med en räckvidd på 50 grader horisontellt och 30 grader vertikalt i förhållande till en linje i rät vinkel mot fjärrsensorn. Avståndet mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn måste vara mindre än fyra meter. Upp Höger Vänster Figur 15 Räckvidd Ned Användning och byte av lampa Ljuskällans lampa har en begränsad livslängd. Antingen kommer bilden att mörkna eller också kommer färgerna att blekna när lampan har använts för länge. När detta händer kan fortsatt användning av lampan medföra att projektorn inte fungerar. Då måste du byta lampan. A Lysdiod för lamp-/temperaturstatus 1. Lampan måste underhållas När lysdioden lyser röd konstant betyder det att lampan har använts i längre än (*1 500) timmar. När den här ljussignalen visas bör du byta projektorlampan så fort som möjligt. i. Meddelandet "CHANGE THE LAMP, AND RESET THE LAMP TIMER" (Byt lampa och återställ lamptimern) visas på skärmen när lampan har använts i (*1 200) timmar (se figur 16). ii. Meddelandet "CHANGE THE LAMP, THE POWER WILL TURN OFF AFTER 20 HOURS" (Byt lampa, strömmen kommer att brytas om 20 timmar) visas på skärmen när lampan har använts i (*1 479) timmar. De 20 timmarna kommer att räknas ned (se figur 17). iii. Meddelandet "CHANGE THE LAMP!" (Byt lampa) kommer att blinka på skärmen tillsammans med en röd lysdiod när lampan har använts i mer än (*1 500) timmar (se figur 18). Strömmen kommer att stängas av automatiskt efter 10 minuter. Alla tre ovan nämnda meddelanden visas i 3 minuter, men varje meddelande visas varje gång du slår på lampan. Svenska 11

16 Bild 16Varningslampa för byte av lampa Bild 17 Varningslampa för byte av lampa II Bild 18 Varningslampa för byte av lampa II 2. Lampan är inte rätt isatt. Om lysdioden blinkar fort betyder det att lampan inte är isatt på rätt sätt. 3. För hög temperatur Om temperaturen i projektorn är för hög för att den ska kunna användas säkert blinkar lysdioden långsamt i en minut och sedan stängs lampan av automatiskt. 4. Normalläge Om lysdioden inte lyser är lampan och temperaturen i projektorn normal. Varning! Lampindikatorn tänds om lampan blir för varm. Stäng av apparaten och låt projektorn svalna i 45 minuter. Slå sedan på den igen. Kontakta återförsäljaren om indikatorn fortfarande lyser. B Byta lampa Byta lampa Stäng av projektorn och dra ur nätsladden när du byter lampa. Vänta 45 minuter så att lampan hinner svalna. Högtryckslampor kan explodera om de utsätts för stötar eller hanteras felaktigt. Svenska 12

17 Varning! Följ alltid anvisningar från lokala myndigheter när du slänger gamla lampor. Du bör inte utsätta lampan för stötar eller repa den eftersom den är gjord av glas. Använd inte heller gamla lampor, eftersom de kan explodera. Dra ur nätsladden och be återförsäljaren byta lampa om du misstänker att lampan har exploderat (till exempel om du hör explosionsljud). Lampan är täckt av en främre glaspanel och ett lufttätt skott, men i vissa fall kan reflektorn och projektorns insida skadas av glassplitter, som kan orsaka personskador. i. Slå av huvudströmbrytaren och dra ur nätsladden. ii. Ta bort lamphöljet. Om lampan är varm kan den orsaka brännskador. Vänta ungefär 45 minuter tills lampan har svalnat. Lossa en skruv och ta bort höljet. iii. Lossa skruven och dra i handtaget för att ta ur lampan. Om inte skruven lossas helt kan du skada fingrarna. Stoppa inte in handen i lådan när lampan har tagits bort. Det finns optiska delar inuti, som, om de berörs, kan medföra färgojämnheter. iv. Sätt i en ny lampa och fäst den med samma skruv. Fäst lampskruven ordentligt. Om skruvarna inte fästs ordentligt kan det medföra dålig kontakt, vilket kan medföra att apparaten inte fungerar. v. Sätt på lamphöljet och fäst det med en skruv. Sätt på lamphöljet och fäst det med en skruv för att förhindra brännskador. Slå inte på strömmen när lamphöljet är borttaget. Nollställ lamptimern när lampan byts. Nollställ den inte om lampan inte byts. Nollställ inte timern utan att byta lampan, eftersom det kan orsaka att lampan går sönder. Svenska 13

18 Byta lampa Steg 1 Bild 19 Byta lampa: Steg 1, steg 2, steg 3 Steg 2 Steg 3 Svenska 14

19 Nollställa lamptimern Om du byter lampa efter timmars drift ska du göra följande inom tio minuter efter det att strömmen slås på. Meny FUNKTION Tryck på Avsluta-knappen på projektorn i 3 sekunder eller på Avsluta-knappen på fjärrkontrollen i 3 sekunder och visa den totala tid som lampan har använts. Tryck på Meny-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen medan användningstiden visas, så blir lampans timvisning aktiv och kan justeras. Tryck in Viloläge/på-tangenten på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen i 2 sekunder när du vill slå på projektorn Använda lamptimmar/återställ Meny A Huvudmenyn Om du trycker på "Meny"-knappen kommer huvudmenyn att visas så som den visas här till höger (bild 23). Om en högtalarenhet är ansluten finns det fyra delsidor på menyn. Visning, bild, Inställningar, Källa. Om indatakällan är en PC och ingen högtalarenhet är ansluten är inte Källa med på menyn. Tryck på "Meny"-knappen igen för att gå in på sidan Visning, eller tryck på " " eller " " för att välja delsida. (Huvudmenyn försvinner automatiskt om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder). Tryck på knappen "Avsluta" om du vill lämna delsidan och en gång till för att lämna huvudmenyn (inställningarna sparas då automatiskt). Indatatyp PC-ingång utan högtalarenhet PC-ingång med högtalarenhet Videoingång med högtalarenhet Delsida Visning Bild Inställningar Figure 20 Main OSD menu Visning Bild Inställningar Källa Visning Bild Inställningar Källa Svenska 15

20 B Sidan Display (visning) Om indatakällan är en PC finns det bara fyra objekt på den här sidan: Keystone,Ljusstyrka, Kontrast, och Färgbalans (fig. 21). Om indatakällan däremot är video, S-video, TV eller CATV kommer det att vara fyra andra objekt på den här sidan: Keystone, Ljusstyrka, Kontrast och Skärpa. (fig. 22). Tryck på "Meny"-knappen igen för att rulla igenom objekten, på " " eller " " för att justera objektskalan, eller tryck på Meny -knappen om du vill gå tillbaka till huvudmenyn. Fig. 21: Delsidan Visning när indatakällan är en PC (med eller utan AV-/högtalarenhet Fig. 22: Delsidan Visning när indatakällan är en video, s- video. Inställningar Keystone (Minska) (Öka) Källan är en PC Ljusstyrka (Mörk) (Ljus) Kontrast (Låg) (Hög) Färgbalans (Röd) (Blå) Skärpa (Mjuk) (Skarp) Källan är en video Svenska 16

21 C Sidan Bild När du väljer delsidan Bild kommer det första objektet, " ändra storlek automatiskt ", att vara markerat. Det finns fem objekt på den här delsidan: ändra storlek automatiskt, H. fas, H. storlek, H. Position, och V. Position (fig. 23). Om en högtalarenhet är ansluten och källan är en video istället för en PC visas en BILD-delsida som den i figur 24, med Bildproportion, System, Färg och Ton. Figur 23 Delsidan Bild. Endast tillgänglig när insignalen kommer från en PC Figur 24 Delsidan Bild Endast tillgänglig när insignalen kommer från en video, S-video, Inställningar ändra storlek Om ändra storlek automatiskt är aktiverad anpassas bilden till skärmen. automatiskt H. fas Om bilden flimrar kan du justera H. Phase manuellt. H. storlek Om bilden är för bred eller smal för skärmen kan du slå av Auto Image (automatisk bildinställning) och justera H. Size manuellt så att bilden passar skärmens storlek. H.Position (flyttar bilden åt vänster) (flyttar bilden åt höger) Automatisk Bildinställning ska vara inaktiverat för att H. Position ska vara aktiverat. Inställningarna sparas när projektorn stängs av. V. Position (flyttar bilden åt nedåt) (flyttar bilden åt uppåt) Inställningarna sparas när projektorn stängs av. Bildproportion 4:3 (Normal) 16:9 (Bred) System Väljer standard för videokälla. Om en AV-låda eller högtalarenhet är ansluten känner projektorn av videosystemet automatiskt. Du kan också välja videosystem. När du väljer system kommer projektorn samtidigt att känna av det valda systemet och menyn kommer att vara kvar på skärmen. Standardinställningen för system är "Auto" (Se figur 29). Färg (Mindre) (Mer) Tint (Röd) (Grön) Källan är en video eller S-video *Ton kan inte justeras om insignalen kommer från en PAL/SECAM-video. Svenska 17

22 D Inställningar När du går till delsidan Inställningar är det första objektet, " Språk ", markerat. Det finns fem objekt på den här delsidan: Språk, Spegel, Bakgrund, Aautoavstängning, och Återställ (fig. 25). Språk Inställningar Figur 25 Delsidan Inställningar Här kan du välja vilket språk menyerna ska vara på. Det finns åtta språk: engelska, franska, tyska, italienska, spanska, svenska, nederländska och japanska. (Se figur 25.) Spegel Du kan välja normal projicering, lodrätt inverterad projicering, vågrätt inverterad projicering eller vågrätt och lodrätt inverterad projicering. Tom Här kan du välja bakgrundsfärg när varken bild eller ljud finns. Automatisk avstängning Här kan du ställa in hur lång tid det ska ta innan apparaten stängs av efter det att startskärmen har visats och ingen signal känns av eller synkroniseringen är utanför det giltiga intervallet. Använd " " eller " " för att ställa in tiden. 0 innebär att funktionen är inaktiverad. *Standardinställnigen är 0 (stopp). Återställ Återställer inställningarna för visning, bild och specialinställningar till fabriksinställningarna. E Källa Den här delsidan visas bara när en AV-låda är ansluten. Det finns fem objekt på den här delsidan: Källa, Volym, Diskant, Bas och Tyst. Figur 26: delsidan Källa (när högtalarenhet är ansluten) Svenska 18

23 Objekt Beskrivning Källa Fem indatakällor är tillgängliga när en högtalarenhet är ansluten till projektorn: PC, video, S-video. Volym Reglerar ljudvolymen. Diskant Reglerar diskanten. Bas Reglerar basen. Tyst Aktiverar/inaktiverar funktionen. *Prioritering av indatasignaler: a. PC b. S-video c. video *När du väljer indatakälla kommer projektorn samtidigt att känna av den valda källan och menyn kommer att vara kvar på skärmen. Andra motsvarande funktioner på fjärrkontrollen och meddelanden Meny Källa Frys Tyst Volym Förstora Laser Diskplatta FUNKTION Den valda källan kommer att visas i nedre högra hörnet på skärmen i tre sekunder efter det att du har valt den. (PC, VIDEO, S-VIDEO). Om du trycker på "Frys "-knappen ryser du bilden. Ett "?"-tecken visas i nedre högra hörnet på skärmen i tre sekunder när bilden är fryst. När funktionen inaktiveras visas ett " "-tecken i nedre högra hörnet på skärmen i tre sekunder. "Frys " inaktiveras när du trycker på "Frys"- knappen igen. Om du trycker på " Tyst "-knappen försvinner ljudet. Följande meddelande visas på skärmen: Press Mute again or the volume +/- buttons to turn off the mute. (Tryck på Mute igen eller volymknapparna (+/-) för att stänga av funktionen.) Tryck på volymknapparna, + och -, för att reglera volymen. Följande meddelande visas på skärmen: (Meddelandet försvinner automatiskt tre sekunder efter det att volymen har justerats.) Genom att trycka på "+"-knappen för förstoring kan du förstora bildens mitt. Om du trycker igen förstoras bilden ytterligare (maximalt 4X). Om du trycker på "-"-knappen förminskas bilden 50 procent. Tryck på "Return"-knappen (återgå) för att återgå till normalläge. Tryck på den här knappen för att starta laserstrålen. Om du ansluter PS2 (ADB)-kabeln för musen på projektorn till musporten på en PC/Notebook (Macintosh/Powerbook) kan diskplattan fungera som mus till den. När en bild är förstorad använder du "Disk Pad"- knappen för att flytta den del av bilden som visas Svenska 19

24 (musfunktionen är inte tillgänglig när förstoringen är aktiverad). Dra Tom Med den här knappen sätter du på och stänger av den externa musens dra-funktion. Tryck på den här knappen för att aktivera eller inaktivera bakgrundsfunktionen. Svenska 20

25 Underhåll och felsökning 4 A Byta lampa Se sidan 11 B Rengöra linsen Så här rengör du projektorlinsen. 1. Ha ett icke-slipande rengöringsmedel för kameralinser på en mjuk, torr trasa (slipande rengöringsmedel, lösningsmedel eller andra etsande kemikalier kan skada linsen. 2. Använd inte för mycket rengöringsmedel. 3. Torka försiktigt av linsen med trasan. 4. Sätt på linsskyddet när projektorn inte används. C Felsökning PROBLEM INGEN STRÖM INGEN BILD BILDEN ÄR INTE JÄMN PÅ SKÄRMEN DÅLIG FÄRG BILDEN ÄR SUDDIG FJÄRRKONTROLLEN FUNGERAR INTE INGET LJUD ÅTGÄRD Sätt i nätsladden i nätingången. Sätt i nätsladden i vägguttaget. Stäng av projektorn och vänta i två minuter, slå sedan på den igen. Kontrollera så att du har valt rätt indatakälla. Se till så att alla kablar är rätt anslutna. Justera ljusstyrka och kontrast. Ta bort linsskyddet. Blinkar strömindikatorn? Blinkar STATUS-indikatorn? Flytta på apparaten så att vinkeln mot skärmen förbättras. Är den vertikala kompensationen rätt inställd med keystonefunktionen? Ange rätt videosystem. Justera ljusstyrka, kontrast eller färg. Fokusera. Flytta på apparaten så att vinkeln mot skärmen förbättras. Kontrollera så att avståndet mellan apparaten och skärmen inte är för långt eller kort för att bilden ska kunna justeras med hjälp av linsen. Byt batterier. Kontrollera så att det inte är några hinder mellan fjärrkontrollen och apparaten. Stå högst fyra meter från apparaten. Kontrollera så att ingenting är i vägen för mottagaren på kontrollpanelen. Kontrollera ljudkabelns anslutning från indatakällan för ljudet. Justera ljudkällan. Tryck på knappen "Volume" (volym) (+). Tryck på knappen "Mute" (tyst). Svenska 21

26 Specifikationer 5 A Optiska DMD TM 1-chip 0,7-tums DMD TM (Digital Micromirror Device) Lins manuell zoom, manuell fokusering (F=2,8 till 3,1 f=31 till 40) Lampa kvicksilverlampa 150 W Bildstorlek 32,4 till 140 Projiceringsavstånd 1,5 till 5 meter Ljusstyrka 700 ANSI lumen Kontrastproportion 200:1 B Elektriska Ingångar RGB(H:31,47 till 68,70 khz V:56,25 till 85,00 Hz) Video (NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43) Färgåtergivning Fullfärg, 16,7 miljoner färger samtidigt. Strömkrav 100 till 240 V växelström, 50 till 60 Hz C Mekaniska Mått 24,5 cm (L) 6,2 cm (H) 19,8 cm (B) Nettovikt 2,27 kg Användningstemperatur projektor: 10 till 40? Fjärrkontroll Svenska 22

27 D Tabell över skärmens förinställda upplösning Upplösning H Synk (khz) V Synk (khz) Anmärkning 640x350 31,5 70,1 640x400 37,9 85,1 VESA 720x400 31,5 70,0 720x400 37,9 85,1 VESA 640x480 31,5 60,0 VESA 640x480 37,9 72,8 VESA 640x ,7 Macintosh 640x480 43,3 85,0 VESA 800x600 35,2 56,3 VESA 800x600 37,9 60,3 VESA 800x600 46,9 75,0 VESA 800x600 48,1 72,2 VESA 800x600 53,7 85,1 VESA 832x624 49,7 74,5 Macintosh 1024x768 48,4 60,0 VESA 1024x768 56,5 70,1 VESA 1024x768 60,0 75,0 VESA 1024x768 68,7 85,0 VESA 1280x ,0 60,0 VESA Svenska 23

28 Appendix Instruktioner till högtalarenheten Acer 7763P/65PE 1. Funktioner och anslutning Port för AV-anslutning Den här högtalarenheten kan ta emot RCA-signaler och S-video-signaler. Det går även att ansluta högtalare och radio. Figur 27: anslutning av AV-/högtalarenhet Högtalare RCA-jack S-video-ingång Telefonjack Ingång för video och ljud från VHS eller V8 Ingång för S-video Ingång för video *AV-/högtalarenheten säljs separat och ingår inte i standardkonfigurationen för tillbehör i enheten. Kontakta närmaste återförsäljare om du behöver lådan eller besök webbplatsen för Acer Peripherals, Inc. för mer information. AV-kontrollpanelen Källa Volym upp Volym ned Välj källa Höjer volymen Sänker volymen Svenska 24

29 Ansluta högtalarenheten Så här ansluter du högtalarenheten Figure 29 Side View of Tunr box Figure 28 Bottom View of Tuner box Ansluta AV-/högtalarenheten till apparaten? 1. Placera de två piggarna på undersidan av AV- /högtalarenheten i hålen på motsvarande ställe på projektorn. 2. Skjut enheten sakta tills den passar in i apparaten samtidigt som du sätter in enhetens kontakt i A/Vanslutningen ordentligt 3..Sätt i rätt sladd i rätt uttag eller port för att använda A/V-funktioner. 4. Välj indatakällor genom att trycka på "Source"- knappen (källa) och välj kanal med kanalväljarknapparna. Figur 30 Ansluta högtalarenheten Svenska 25

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Användarhandbok. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Användarhandbok. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Användarhandbok Version 1.0 Copyright Utan skriftlig tillåtelse från tillverkaren är det förbjudet att reproducera eller överföra delar av denna handbok i något som helst format, vare

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

BeoLab 1. Användarhandbok

BeoLab 1. Användarhandbok BeoLab 1 Användarhandbok Guidens innehåll Högtalaren BeoLab 1 levereras i två lådor: den ena lådan innehåller högtalaren och den andra innehåller högtalarstödet. Den här användarhandboken innehåller en

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

TOPAZ är utrustad med följande funtioner:

TOPAZ är utrustad med följande funtioner: Art Nr. 1-3068 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det rörliga X/Y bordet, ställ in den förstoring

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Pro Visual LCD 14 -Excellence Series-

Pro Visual LCD 14 -Excellence Series- Pro Visual LCD 14 -Excellence Series- Användarhandbok Version 1.0 Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer