Sök stipendium. Många tror att stipendier endast är till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sök stipendium. Många tror att stipendier endast är till"

Transkript

1 Sök stipendium Är det någonting som du vill göra men inte har pengar till? Lösningen kan vara att söka ett stipendium. Flera miljarder delas ut varje år. Privata Affärer visar hur du hittar fonder och stiftelser som ger dig ett stipendium. AV CHRISTER FÄLLDIN Många tror att stipendier endast är till för dem som studerar. Så är inte fallet, även om fonder och stiftelser årligen delar ut miljardbelopp till dem som vill studera någonting. Det kan vara italienska, eller hembygdshistoria, eller ett stipendium bara för att gå i grundskolan. Många stiftelser ger pengar till resor, stöd till sjuka eller handikappade, samt till olika kulturaktiviteter. Här är en grov indelning i olika kategorier inom vilka många olika fonder eller stiftelser delar ut stipendier. Utbildning kan delas upp i svenska kurser eller utbildningar, utlandsstudier och vuxenstudier till exempel. Varje kategori kan sedan brytas ner i ytterligare underrubriker. Denna indelning kan vara bra att ha i minnet när du letar efter stipendier, och flera böcker som genomlyser vilka stipendier som finns är disponerade på samma sätt. Vilka ger ut stipendier? Ofta förvaltas pengarna av en stiftelse, men egentligen kan vem som helst dela ut stipendier, även du själv. Företag kan vilja stödja anställda, men då är risken att det blir skatt på stipendiet. För att en arbetsgivare ska kunna inrätta ett stipendium krävs att det är öppet även för personer utanför företaget att söka. Alla stiftelser ska registreras hos länsstyrelserna, och totalt finns fler än sådana stiftelser plus ett antal tusen stiftelser ytterligare som av olika 52 OKTOBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

2 och bli rikare skäl inte behöver registreras. Dessa stiftelser förfogade över ett kapital som översteg 270 miljarder kr för tre år sedan då försök gjordes att uppskatta stiftelsernas sammanlagda kapital. Summan har sedan dess växt avsevärt. Lite skämtsamt kan man säga att det inte finns någon brist på medel. Bristen är snarare din fantasi, eller den tid du har till förfogande att söka rätt stipendium. Är du till exempel ute efter ett stipendium för språkstudier är det inte säkert att du bara ska leta bland stipendieutgivare som ger pengar till just språkstudier. Du kan lika gärna söka bland stipendier som delar ut pengar till dem som bor i just din kommun, eller den kommun där du är född. Det är inte ovanligt att hitta stipendiefonder som stadgar att fondens avkastning ska gå till unga studerande från en viss ort, utan krav på vilka studier som bedrivs. Konfliktforskning för unga Stiftelsen Theodor Adelswärds minne Ger stipendier till unga vid högskolor och universitet som studerar konfliktforskning m m. E-post: Tel: Stipendier för hjälpverksamhet Gunvor och Josef Anérs stiftelse Stöder familjer och enskilda personer i undervisning, utbildning och utövandet av hjälpverksamhet. Stöder även humanistisk forskning. Ingen begränsning på stöd. Adress: F V O, Köpmansgatan 15, 4 tr, Stockholm. Tel: Tillgångarna uppgår till över 37 miljoner kr. Miljö och hälsa Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa Främjar vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa. Stipendiet kan sökas av både studenter och forskare, eller av anställda inom försäkringsbranschen. Tel: Hemsida: Belopp: kr på ett eller flera stipendier. Resestipendier för studenter i Lund Bokelunds fond för resestipendier Utdelar bidrag till studieresor för lärare och studerande i ämnena historia, geografi, arkeologi och etnografi. Även studenter av matematiska naturvetenskapliga ämnen kan få bidrag. Bidrag kan bara sökas av dem med anknytning till Lunds universitet. Adress: Lunds universitet, Box 117, Lund. Tel: Belopp: ca kr. Här har vi listat 77 olika stipendier Pengar till kemistuderande Stiftelsen Stipendium Berzelianum Yngre kemistuderande vid högskola eller universitet kan få stipendium under högst fem år. Krav: infödd svensk. Adress: Stiftelsen Stipendium Berzelianum, c/o Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, Stockholm. Tel: Tekniska högskolestudenter Stipendier till Bo Ax:son Johnsons minne Studenter vid någon av de tekniska högskolorna kan söka stipendium som delas ut av Avesta Polarit. Stipendierna utbetalas med kr per termin i högst sex terminer. För att kunna söka måste gymnasiestudierna ha bedrivits i Avesta, Degerfors, Eskilstuna, Fagersta, Hedemora, Karlskoga, Karlstad, Kristinehamn eller Örnsköldsvik. Adress: Avesta Polarit, Box 16377, Stockholm. Tel (för ansökningshandlingar): För dig under 30 år Ragnhild Frykbergs stiftelse Stödjer studier och yrkesutbildning inom alla områden, i Sverige och utomlands. Du måste vara under 30 år vid studiestarten, samt även vara svensk medborgare. Adress: c/o Frykberg, Pl 2496 Norrby, Hallstavik. Tel: Bidrag till eltekniker KG Hallbys stipendiefond Du som läser vid olika institutioner för elteknik med inriktning mot elektriska maskiner och kraftelektronik kan söka bidrag till att genomföra studieresor. E-post: Adress: Prof. Essam Hamdi, C T H, inst. för energi och miljö, avd. för Elteknik, Göteborg. Belopp: kr. Utbildning inom sociala området Stiftelsen Lars Hiertas minne Enskilda personer kan få stipendium för att genomföra specialiserad utbildning inom det sociala området, till exempel studieresor. Adress: Eriksbergsgatan 3, 2 tr, Stockholm. Tel: Belopp: upp till kr. För fortsatta studer John Söderbergs stipendiefond Studenter med minst fyra terminers studier vid humanistiska, samhällsvetenskapliga eller matematisk/naturvetenskapliga fakulteterna, kan få stipendium för fortsatta studier. Adress: c/o Stockholms universitet, Stockholm. Tel: , kontaktperson Bengt Fagerberg. Belopp: 25 stipendier delas ut á kr. Resebidrag till geografer Margit Althins fond Stipendier för svenska geografer för studieresor utanför Sverige, Norge och Danmark. Svenskt medborgarskap krävs. Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, Stockholm. Tel: , stipendiesekr Birgitta Lundeberg. Belopp: ca kr. Studier och resor Kurt Belfrages minnesfond Svenska ungdomar kan få individanpassade stipendier för studier, resor, projektarbeten eller bara för enskild förkovran för vistelser i de nordiska eller baltiska länderna. Adress: Svenska Rotarykansliet, 53

3 Tänk alltid noga igenom din ansökan Med lite detektivarbete kan du lätt identifiera ett antal stiftelser, fonder, företag eller institutioner som gärna berikar dig som visar att du har rätt syfte. Därefter återstår det som är viktigast av allt, att skriva en riktigt bra ansökan. Läs artikeln om Rimma Nilsson på sidan 58. Hon berättar att hon är övertygad om att hon fick stipendiet till att studera i Norge enbart på grund av att hon lade ner arbete på att göra en riktigt bra ansökan. I övrigt uppfyllde hon inte riktigt kriterierna för stipendiet. Tänk på att skriva tydligt och med precision. Det ökar chansen att de personer som har till uppgift att bedöma din ansökan fastnar för just dig. En dåligt skriven ansökan riskerar att hamna i nej-högen innan den är färdigläst. Tänk på hur en tidningsartikel är skriven. Den börjar med det absolut viktigaste så att du som läsare ska bli intresserad av att fortsätta läsa. Försök skriva på samma sätt. Tala om vem du är, vad du söker och varför. Det ökar dina chanser att få stipendiet. Lägg ner energi på att beskriva ditt projekt och varför du anser att just den här stiftelsen ska vara med och finansiera det Kvarngatan 14, Stockholm. Tel: Studier i u-länder Tage Erlanders fond för internationellt samarbete Delas ut till unga studerande för studier i u-länder om utländska förhållanden. Adress: Socialdemokraterna, Stockholm. Tel: Studera utomlands Sixten Gemzeus stipendiefond Svenska medborgare under 30 år som avlagt akademisk examen med 120 poäng kan få stipendium för att bedriva självständiga teoretiska eller praktiska studier utomlands. Adress: c/o Gålöstiftelsen, Box 22547, Stockholm. Tel: Belopp: Fondens disponibla belopp uppgår till ca kr. Bo i Japan Japanska regeringens långtidsstipendium Den som är född efter den 2 april 1966 kan söka stipendium för mellan ett och två års vistelse vid japanskt universitet. Stipendierna söks för språkvetenskapliga, humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller konstnärliga studier. Stipendierna omfattar fri undervisning, kost och logi och utgår med JPY per månad. Adress: Svenska Institutet, Box 7434, Stockholm. Tel: Hjältedåd Carnegiestiftelsen Pengar kan utbetalas till dem som vågat sitt eget liv för att rädda andra människor, även sina familjemedlemmar. Ansökan kan göras när som helst under året. Adress: Grev Magnigatan 13, Stockholm. Tel: Forskning inom socialpolitik Rut Hammarströms minnesfond TCO och LO skapade fonden 1994 till minne av Rut Hammarström som omkom i Estoniakatastrofen. Stipendier delas ut höst och vår till kvinnor som är verksamma i fackliga organisationer och som forskar inom socialpolitik. Temat för höstens stipendium Vad sägs om att bo i Japan ett par år? är Kost- och motionsvanor hos skolbarn och ungdomar i grundskolan. Adress: Kerstin Fuhr, Folksam, Stockholm. Tel: Belopp: kr. Ansök senast 28 november. Hantverksutbildning för kvinnor Tandläkare Elma Levins Minnesfond Ogifta kvinnor under 30 år som vill genomgå hantverksutbildning av något slag kan få stipendier från denna fond. Ansökan ska ske senast den 30 april varje år och årligen delas två stipendier ut. Adress: c/o Stockholms stads Hantverksförening, Götgatan 61, Stockholm. Tel: Belopp: kr per stipendium. Spelar du cello? Stiftelsen Carl & Nynni Peyrons minnesfond Fondens avkastning går till stipendier till utövande musiker, med fördel till manliga cellister, men även andra kan söka. Adress: c/o Stockholms Konserthus, Box 7083, Stockholm. Tel: Äldre konstnär Stiftelsen William Nordings minnesfond Utövande äldre konstnärer med måleri som specialisering kan söka ekonomiskt stöd. Adress: Box 16317, Stockholm. Tel: Sjuksköterska med semesterplaner Stiftelsen Grosshandlare Oscar Seippels donationsfond Röda Kors-sjuksköterskor får bidrag till pension eller till semester. Adress: c/o Röda Korsets sjuksköterskeskola, Craafords väg 12, Stockholm. Tel: Behövande i Lund Bankdirektör Joh Th Perssons stiftelse Avkastningen på fonden används till hjälp åt behövande personer som är bosatta i Lund. Adress: c/o Sparbanken Finn, Christer Larsson, Box 44, Lund. Tel: För aktiva djurvänner Verner von Heidenstams fond Den som aktivt arbetar för att skydda och bevara djurbeståndet, samt för att minska djurens lidande, kan få stipendier. Adress: Kungl Vetenskapsakademien, Box 50005, Stockholm. Tel: Belopp: kr. Anti våld John Hrons insamlingsstiftelse Stiftelsens syfte är att motverka våld av och mot ungdomar. Stipendier kan sökas av enskilda eller föreningar som aktivt arbetat för att motverka våld. Adress: Södra Vägen 68 A, Göteborg. Tel: Teknik eller ekonomi i Tyskland? Svensk-tyska forskningsföreningens stipendier Studenter på högskolan som vill praktisera eller göra examensarbete i Tyskland kan få stipendier. Du måste studera teknik, naturvetenskapliga ämnen eller ekonomi. Även språkstudenter kan få stipendier. Adress: STYFF:s kansli, Box Stockholm. Tel: Belopp: kr fördelas på flera mindre stipendier. Student i Spanien? Svensk-spanska stiftelsen Ger stipendier till svenskar som vill studera i Spanien och till spanjorer som vill studera i Sverige. Adress: c/o Sveriges Allmänna Exportförening, Box 5501, Stockholm Frigivna fångar Stiftelsen doktor Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar Personer som avtjänat ett fängelsestraff kan få bidrag. Adress: c/o Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, Stockholm. Tel: Mossor och lavar i Värmland? Karin och Axel Binnings fond Kungl Vetenskapsakademien delar ut stipendier till forskare som bedriver 55

4 du vill göra. Kan du visa på en klar koppling mellan dig själv och stiftelsens statuter ökar det naturligtvis dina chanser, men det finns möjligheter att få ett stipendium även om du inte har en omedelbar koppling. När du ansöker bör du även lägga tid på hur ansökan ser ut, inte bara på innehållet. En snyggt uppställd ansökan, utan språkeller stavfel, visar att du vet vad du gör. I konkurrens med andra ansökningar kan din noggrannhet fälla avgörandet till din favör. Känner du någon som kan intyga att du Var alltid observant på att uppfylla det formella kravet som gäller är värd att satsas på? I så fall kan du be denne person att skriva ett kort rekommendationsbrev. Vad andra tycker är alltid väsentligt och om det finns en person med omdöme som anser att du är värd stöd påverkar det också dem som slutligen avgör vem eller vilka som ska få en viss fonds stipendier. Många stipendier, men inte alla, ska sökas på ett speciellt formulär. Om du inte uppfyller det formella kravet att ansöka på rätt sätt kan du missa ett givet tillfälle till ett stipendium. Ta reda på om det finns formulärkrav genom att kontakta fonden i förväg. De allra flesta stipendier är skattefria, men det finns många undantag. Utbildningsstipendier är i princip skattefria, men de får inte betalas ut periodiskt, för då blir de beskattade. Så kallade Marie Curie-stipendier, forskarstipendier som ges ut av de Europeiska gemenskaperna, är numera alltid skattepliktiga. Ett utbildningsstipendium från en arbetsgivare eller uppdragstagare anses av Skatteverket hänga ihop med betalda prestationer, och belastas därför med skatt. Just kravet på motprestation är centralt. Om du får ett resestipendium men måste skriva en reserapport blir du skyldig att betala skatt för stipendiet. Fackliga stipendier är inte heller alltid skattefria. Konstnär får chansen att arbeta i Paris undersökningar om mossor och lavar i hela landet, men företrädesvis Värmland, Dalarna och Västmanland. Adress: Stipendiesekreteraren, Kungl Vetenskapsakademien, Box 50005, Stockholm. Tel: Belopp: kr. Måla i Paris till vintern Ateljéstipendiet i Paris Ett ateljéstipendium går till konstnär som vill måla i Paris under ett år. Stipendiet utgörs av fri ateljé och bostad vid Cité Internationale des Arts. Adress: Kungl Akademien för de fria konsterna, Box 16317, Stockholm. Tel: Pengar till fotografer Stiftelsen Erna och Victor Hasselblads fotografiska centrum Fotografer och de som forskar om fotografi kan ansöka om stipendier eller bidrag från stiftelsen. Adress: Ekmansgatan 8, Göteborg. Tel: Semester till diabetiker Stiftelsen Bror Lindahls fond Diabetiker som är medlemmar i Svenska Diabetesförbundet kan få bidrag till rekreation och semestervistelser. Adress: Svenska Diabetsförbundet, Box 1107, Sundbyberg. Tel: Pengar till flerbarnsfamiljer Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn Familjer med fler än tre barn kan söka understöd till vart och ett av barnen som sedan utbetalas en gång varje år till 18-årsdagen. Beloppen varierar. Adress: c/o Maria församling, Södra Storgatan 22, Helsingborg. Tel: Resestipendier till gävlebor John Rettigs resestipendiefond Den som är född eller uppvuxen i Gävle kan söka resestipendier för utbildning utomlands inom handel och industri. Adress: Mellansvenska handelskammaren, Box 296, Gävle. Tel: För ogifta kvinnor under 35 år Fredrika Bremer-förbundets yrkes- och studiestipendier Ensamstående kvinnor under 35 år som bedriver minst tvååriga studier och har börjat på det andra året kan söka. Några stipendier är begränsade till vissa län, andra är obundna. Adress: Fredrika Bremers stipendieinstitution, Östermalmsgatan 33, Stockholm. Tel: Veterinär som vill forska Stiftelsen fru Amanda Personnes donationsfond Veterinärstudent eller nyutexaminerad veterinär får stöd att prova på forskning. Adress: c/o SLU, Administrativa byrån, Box 7070, Uppsala Pengar för humanistiska studier P A Siljeströms fond Studenter vid Stockholms universitets humanistiska fakultet kan söka detta stipendium om de avser att studera även nästkommande läsår. Adress: Stockholms universitet, Stockholm. Tel: Belopp: kr fördelade på ett eller flera stipendier. För social verksamhet Stiftelsen Lars Hiertas minne Institutioner och enskilda kan få bidrag till olika former av social verksamhet genom denna fond. Adress: Eriksbergsgatan 3, Stockholm. Tel: Juridikstudier i utlandet? Mannheimer Swartlings fond Du som vill förlägga minst ett års studier med affärsjuridisk inriktning vid ett utländskt universitet kan söka ett av totalt två stipendier från Mannheimer Swartlings fond. Adress: Mannheimer Swartling, Box 1711, Stockholm. Flitig och sedlig teknist Smitts stiftelse Studenter på KTH i Stockholm kan söka stipendier från den här stiftelsen. För att komma i åtnjutande av stöd härifrån ska du vara flitig, intelligent och sedlig. Adress: c/o KTH Stiftelseförvaltning, Stockholm. Tel: Stål och metall Dominique Ballin Den här stiftelsen främjar forskning och utbildning inom processmetallurgi och kan sökas av dem som forskar inom områdena stål och metall. Adress: Box 1721, Stockholm. Tel: Belopp: kr att delas mellan flera stipendier. Kultur i Uppsala Kulturfonden i Uppsala Uppsvenska handelskammarens och Uppsala kommuns fond för ett rikt kulturliv i Uppsala delar årligen ut stipendier. Ger stöd till främst olika kulturprojekt. Adress: Kulturfonden, Margareta Ellström, Box 643, Uppsala. Tel: Fondens kapital: 3 miljoner kr. Studera på folkhögskola? Stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond För dig som vill studera på folkhögskola finns stöd att hämta här. Även författare och konstnärer kan få stipendium för folkhögskolestudier. Tel:

5 Personligt brev gav stipendium Jag skrev bara personligt och så ärligt jag kunde. Och det gick vägen, berättar Rimma Nilsson. Rimma Nilsson, gymnasielärare i Göteborg, sökte ett stipendium som hon inte trodde hon skulle få. Jag bestämde mig för att satsa på att skriva ett riktigt bra brev till ansökan, och jag tror att det avgjorde att jag fick stipendiet, säger hon. Efter att ha läst 20 poäng svenska för verksamma lärare vid Göteborgs universitet fick hon lust att gå en sommarkurs i norska vid universitetet i Bergen. Kursen krävde egentligen förkunskaper motsvarande en kandidatexamen i språk. Jag såg ändå framför mig hur jag skulle få stipendiet och började bygga upp argument för varför jag borde få åka till Bergen. Min argumentation gick ut på att jag var rätt person för jag ville lära mig nordiska traditioner och kultur för att kunna föra dem vidare till mina framtida elever, säger Rimma Nilsson. En annan orsak som hon tryckte på i sin ansökan var att hon ville stärka sin identitet som nordbo, eftersom hon är ryskfödd och kom till Sverige först som tioåring. Jag skrev personligt och ärligt, att jag behöver vara på plats för att lära mig om kulturen eftersom jag inte är född här. Kursen varade i fyra veckor under sommaren 2005 och värdet var cirka kr. De flesta som var där läste nordiska språk, och jag var den yngsta, mest okunniga och oerfarna på hela kursen, och jag hade svårt för norskan. Känslan av att ha blivit utvald och kursen i sig gjorde Rimma Nilsson ännu mer motiverad i sin utbildning. Hon klarade av en sexårig utbildning på tre år och började undervisa på gymnasienivå redan som 22-åring i svenska, matematik och naturkunskap. I dag är hon anställd på ett utbildningsföretag och är glad för att hon undervisar i svenska. Har du funderat på att söka något nytt stipendium? Jag skulle vilja utveckla eller tillverka ett läromedel och skulle kunna tänka mig att söka stipendium för det, men jag har ingen konkret idé ännu. Men jag har kollat på nätet och i en av stipendieböckerna. Stipendiat Namn: Rimma Nilsson. Ålder: 24. Yrke: Gymnasielärare i bl a svenska. Anställd: På utbildningsföretag. Stipendium: 4-veckorskurs i norska på universitetet i Bergen. Talar: Svenska, ryska och engelska. Fler stipendier: Gärna, skulle vilje utveckla ett läromedel. Övrigt: Har gått Poppius Journalistskola. Fond för unga lovande idrottare Studera i Norden eller Baltikum Kurt Belfrages minnesfond Fonden ger bidrag genom stipendier till ungdomar som vill skapa kontakter genom studier i Norden och Baltikum. Adress: För kvinnliga idrottslärare Stiftelsen Karin Ljunwalds stipendiefond Kvinnliga studenter som studerar till idrottslärare på Idrottshögskolan kan söka resestipendier här. Adress: c/o Idrottshögskolan, Box 5626, Stockholm För dig som gått gymnasiet i Karlstad Stiftelsen Ingeborg och Henric Bäckströms fond Du som tagit studenten i Karlstad och haft högsta betyg, men inte tjänat mycket pengar året före ansökningen, kan få stipendier för högskolestudier i Sverige eller utomlands. Adress: c/o Karlstads kommun, Karlstad. Tel: Belopp: Tio stipendier i olika storlekar. Plugga italienska? Italienska kulturinstitutet Den som vill studera italienska i Italien kan söka stipendium hos Italienska kulturinstitutet. Stipendiet gäller helårsstudier vid Johns Hopkins-universitetet i Bologna. Adress: Gärdesgatan 14, Stockholm. Tel: Under 35? Stiftelsen Karl Jeppsons minne Den här fonden delar ut stipendier till dig som studerar men ännu inte fyllt 35 år. Adress: Lindhés Advokatbyrå, Riddargatan 35-37, Stockholm. Tel: Gå till sjöss? KSSS ungdomsstiftelse Den som vill utbilda sig i sjömanskap kan söka bidrag. Adress: Box 645, Saltsjö- Duvnäs. Tel: Betyg i alla gymnasieämnena? Stiftelsen Inez och Jöns Engelberts fond Den som avlagt fullständigt gymnasiebetyg från ekonomisk linje kan söka resestipendier här. Adress: c/o Helsingborgs kommun, Donationsavdelningen, Helsingborg. Tel: För dig som satsar på sport Göte Nymans stiftelse för idrottsmän och idrottskvinnor Du som själv är aktiv idrottsman eller idrottskvinna kan få stipendium från den här fonden som stöder barnoch ungdomsidrott. Adress: c/o Kjell Svensson, Södra Promenaden 58, Norrköping. Tel: Plugga franska i Frankrike Tessinsällskapets stipendier för språkkurser i Frankrike För dig som redan studerar franska och som vill gå en franskkurs i Frankrike under minst två månader eller längre, kan få stipendium från Tessinsällskapet. Du får inte ha avlagt akademisk examen i franska om du vill komma ifråga för stipendium. Adress: Sverige-Frankrike Stiftelsen, 58 OKTOBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

6 Box 5203, Stockholm. Tel: , Stockholm. Tel: FOTO: MAGNUS LÄNJE Resestipendier för studier utomlands Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond För dig som vill studera utomlands, oavsett världsdel. Du kan få hjälp med resekostnaderna. Adress: c/o Svenska-Amerika Stiftelsen, Box 5280, Stockholm. Tel: Gymnasie- eller högskolestudier utomlands Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier Du som går i gymnasiet eller på universitet/högskola kan ansöka om stipendium för stöd till utländska studier. Adress: Axel Johnsson AB, Box Stipendium till yrkesverksamma Senator Emil Possehls stipendiefond Du som är yrkesverksam kan söka resestipendium för att studera till exempel tekniska eller kommersiella förhållanden i Tyskland. Adress: Svenska Institutet, Box 7434, Stockholm. Tel: Svenskt-norskt samarbete Svensk-norska samarbetsfonden Fonden stödjer samarbete i alla former mellan Norge och Sverige. Bidrag utbetalas till den som deltar eller driver samarbetsprojekt inom kultur, litteratur, språk, utbildning eller miljö etc. 59

7 Här hittar du stipendier Dessa länkar, databaser och böcker är bra vägar in i stipendiedjungeln. Böcker Det finns flera böcker som ges ut i nya upplagor. En av de bättre är Stora fondboken 2008 som precis har utkommit. Det är en praktisk handbok med uppgifter om svenska fonder och stipendier. En annan bra bok är Fonder och stipendier i Sverige Den innehåller över fonder och stiftelser och vänder sig främst till studerande. Internet Använd internet när du söker efter stipendier. En sökning på Google ger träffar. Genom att skanna några få av dessa träffar kan du hitta guldkorn. Här följer några intressanta länkar för dig som vill veta vilka stipendiegivare som finns. Länsstyrelserna Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna. Global Grant Här finns mycket information om stipendier och om hur du hittar dem. Det kostar pengar att söka, men tjänsten kan användas gratis på många bibliotekt. På Global Grants sajt finns information om var. Här finns också tips om hur du ska skriva din stipendieansökan och mycket mera. Svenska Institutet Svenska Institutet har sammanställt stipendier och program inom forsknings- och utbildningsområdet. Syoguiden Det här är en mycket bra sajt med mycket information om var du hittar både svenska och utländska stipendier. Riksidrottsförbundet Här hittar du idrottsrelaterade stipendier. Universiteten Länken ovan leder till Stockholms universitets stipendieinformation, men de flesta universitet och högskolor har liknande information. Vill du lära dig att vårda kulturminnen? Adress: Svensk-norska samarbetsfonden, Box 12707, Stockholm. Tel: Intresserad av kulturminnesvård? Margareta Biörnstads fond Vill du lära dig mer om kulturminnesvård, eller delta i svenska projekt utomlands finns stipendier att hämta från den här fonden. Adress: SOFI, Box 135, Uppsala. Tel: Anknytning till Kopparbergs län? Landstinget Dalarnas kulturstipendier Du som har anknytning till Kopparbergs län, eller om din kulturella verksamhet på något sätt anknyter till länet, kan söka landstingets kulturstipendium. Adress: c/o Landstinget Dalarna, Box 712, Falun. Tel: Belopp: kr fördelas på flera stipendier. Alla kan söka Stiftelsen Framtidens kultur Från den här stiftelsen är alla behöriga att söka bidrag som beviljas till dem som antingen bedriver kulturprojekt eller genomför andra projekt, till exempel förstudier eller försöksverksamheter inom teknikutveckling eller marknadsföring. Adress: Dag Hammarskjöds väg 10 C, Uppsala. Tel: Intellektuellt arbete på San Michele Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond För dig som bedriver intellektuellt eller konstnärligt arbete. Du kan få resestipendium och fritt boende en månad på San Michele på Capri i Italien. Det här är ett stipendium där äldre sökanden prioriteras före de yngre. Adress: Styrelsen Stiftelsen San Michele, Kaptensgatan 12, Stockholm. Tel: Småföretagare i Göteborgstrakten Gustaf och Torild Hammars stiftelse Den här stiftelsen stödjer hantverk och småföretagande i Stor-Göteborg med kranskommuner. Hantverkare, småföretagare och personer som vill utbilda sig inom dessa områden kan få bidrag från stiftelsen. Adress: c/o Företagarna i Göteborg, Erik Dahlbergsgatan 3, Göteborg. Tel: Utbildnings- och kulturstipendier i Karlskrona Karlskrona kommuns kulturstipendier Tre olika kultur- och utbildningsstipendier finns att söka. Adress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlskrona. Tel: Belopp: Totalt belopp för de tre stipendierna är kr. Klassisk kultur och antikens historia Sven Kristenssons fond Du som studerar klassisk fornkunskap och antikens historia eller konstvetenskap kan söka resestipendier till bl a Italien och Grekland. Adress: Uppsala universitets humanistiska fakultetsnämnd, Box 256, Uppsala. Tel: Gör det du alltid drömt om Greenhouse Priset för personligt växande Du som vill förverkliga det du länge drömt om kan få ekonomisk hjälp till just det om du är mellan 18 och 25 år. I ansökan ska du beskriva hur just du skulle spendera kr om du fick dem. Skandia Liv delar ut den summan till en ny person varje månad. Adress: Tel: Belopp: kr varje månad. Estländskt ursprung? Stiftelsen estniskt kapital II Ungdomar i Sverige med estniskt påbrå kan få stipendier som främjar den estniska nationens och kulturens bevarande. Adress: c/o Rein Puusepp, Roddarestigen 7, Danderyd. Tel: Stöd till jordbrukare i Örebro län Adolf Lindgrens stiftelse Du som bedriver litet eller medelstort jordbruk i Örebro län, är fiskare eller arbetar med hemslöjd kan söka bidrag från denna fond. Du kan komma ifråga för bidrag även om du inte faller under dessa kategorier, men att du bedriver allmännyttig verksamhet av något slag. Adress: Olaigatan 17B, Örebro. Tel:

8 Skapa ett eget stipendium Har du pengar över och vill hedra minnet av någon. Din hund Fido, en farbror eller en syster? Då kan du inrätta ditt eget stipendium. Privata Affärer berättar hur du gör. Stipendier utdelas vanligtvis av stiftelser. Första åtgärden blir då att bilda stiftelsen enligt de regler som gäller för stiftningsbildning. En stiftelse ska registreras hos länsstyrelsen, och måste ha ett ändamål som till exempel att dela ut pengar till någons minne. Även Skatteverket har sin hand över stiftelsen och utfärdar ett organisationsnummer. Stiftelsen ska ju förfoga över ett kapital som utgör den egentliga stiftelsen, och pengarna måste redovisas för Skatteverket en gång om året. Organisationsnumret behövs också för att stiftelsen ska kunna få ett bankkonto. Kapitalet, pengar eller annan egendom, måste alltså överföras till stiftelsen, säger Rickard Andersson, expert på rättsavdelningen på Skatteverkets huvudkontor i Solna. Här uppstår det första riktigt stora hindret, eftersom kapitalet av Skatteverket måste anses som varaktigt och det finns en tidsgräns för hur länge det måste räcka för att stiftelsen ska godkännas. När stiftelser inrättas är de ju nästan tänkta att vara för evigt, eller åtminstone en mycket lång tid. En stiftelse som är konstruerad så att alla tillgångar är förbrukade på några år godkänns inte för att den inte anses varaktig. Det måste räcka åtminstone i tre till fem år. Vem det nu än är som du vill gynna måste stiftelsens statuter vara glasklara i några avseenden. Avkastningen, som du ju vill dela ut som stipendier, får inte på något sätt vara ersättning för en prestation av något slag, för då vill Skatteverket att den som får stipendiet ska betala skatt. Det finns ett viktigt krav till. Stiftelsens statuter får inte uppfattas som stötande, säger Rickard Andersson. Stöd till unga skrivare Uppsala kommuns kulturstipendier Den som gillar att skriva och som är mellan 13 och19 år samt bosatt i Uppsala kan få ett nyinrättat kulturstipendium från kommunen. Adress: Kulturförvaltningen, Uppsala kommun, Box 643, Uppsala. Tel: Drömmer du om en plats på scenen? Stagepool Stipendium Det här stipendiet söker du som vill satsa på en karriär som scenkonstnär, antingen att du är aktiv i ett projekt eller vill starta din scenutbildning. Adress: Sveavägen 49, Stockholm. Tel: Kulturprojekt med Svenska Kyrkan Svenska Kyrkans Kulturråds stipendier Kulturarbetare som på något sätt samverkar med Svenska Kyrkan kan söka stipendier för samverkansprojekt. Adress: Tel: Belopp: stipendier utbetalas på upp till kr. För dig som vill göra film Svenska Filminstitutet För dig som genomgått utbildning till filmare men ännu inte gjort din första film kan söka ett arbetsstipendium för att kunna följa en filmproduktion. Adress: Box 27126, Stockholm. Tel: Studera Snorre på Island Snorre Sturlasons stipendier till Island Till forskare, studenter och författare m fl inom humaniora utgår varje år stipendier för vistelse på Island. Stipendierna avser studier i det isländska språket eller kulturen. Adress: The Sigurdur Nordal Institute, P.O. Box 1220, 121 Reykjavik, Island. Konstnär i Norrland Norrlandsförbundet Utövande konstnärer av alla slag bosatta i Norrland kan söka stipendium. Adress: Box 294, Sundsvall. Tel: Belopp: kr per stipendium. Ta chansen att åka med till Arktis Skånska konstnärer Aase och Richard Björklunds donationsfond Unga skånska konstnärer kan ansöka om stipendier från den här fonden, som också stödjer äldre eller handikappade konstnärer i samma landsända. Adress: Malmö Kulturnämnd, Konstmuseet, Box 406, Malmö. Tel: Delta i expedition till Syd- eller Nordpolen Polarforskningssekretariatet De närmaste åren erbjuds konstnärer av olika slag att följa med på expeditioner till Arktis och Antarktis. Du kan vara författare, kompositör, koreograf eller arbeta med bild. Adress: Box 50005, Stockholm. Tel: Lovande musiker? Stiftelsen Louise Mauds fond Ger stipendier till unga, lovande musiker. Adress: c/o Handelsbanken Kapitalförvaltning, Stockholm. Tel: För sjuksköterskor som vill läsa vidare Stiftelsen Estrid Rohdes Stipendiefond Delar ut stipendier till examinerade sjuksköterskor som vill fortsätta sina studier inom vården. Adress: c/o Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, Stockholm. Tel: Bo i Lappland en månad? Arvidsjaurs kulturstipendium Det här stipendiet kan sökas av dem som vill bo och verka i Lappland under en hel månad. Adress: Arvidsjaurs kommun, Kulturen, Arvidsjaur. Tel: Belopp: kr. Hjälp till yrkesutbildning Axel och Sofia Alms stiftelse Här kan du som är yngre än 23 år söka bidrag till dina studier eller din yrkesutbildning. Adress: Brahegatan 26, Stockholm. Tel: OKTOBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer:

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer: FINANSIÄRER AV HUMANISTISK FORSKNING senast uppdaterad 2017-06-19 SAMMANSTÄLLNINGAR Avd. för forskningsstöd Utlysningsöversikter Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet Finansiärer

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Världen väntar! Stipendier för studier och forskning utomlands www.si.se

Världen väntar! Stipendier för studier och forskning utomlands www.si.se Världen väntar! Stipendier för studier och forskning utomlands www.si.se Svenska institutet (SI) har ett antal stipendieprogram som ger kvalificerade studenter möjlighet att studera och forska runt om

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) -03-14 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning

Läs mer

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden Billerud AB Personalstiftelsen Disponent Christian Storjohanns Stiftelse Stiftelsen Disponent och Fru Christian Storjohanns Stipendiefond Information Stiftelsen Billerud

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012 1 (5) -03-06 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under maj månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning fattas av utbildnings-

Läs mer

Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond

Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond För samlingslokaler inom IOGT-NTO-rörelsen Riksstyrelsen inbjuder för trettonde året IOGT-NTO-rörelsens

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

HASSELBLADSTIFTELSEN. 2013 års stipendier till GREZ-SUR-LOING och SAN MICHELE. Handledning för ansökan

HASSELBLADSTIFTELSEN. 2013 års stipendier till GREZ-SUR-LOING och SAN MICHELE. Handledning för ansökan HASSELBLADSTIFTELSEN 2013 års stipendier till GREZ-SUR-LOING och SAN MICHELE Handledning för ansökan Ansökningshandlingarna sänds i en samlad försändelse som skall vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast

Läs mer

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03)

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Erasmus+ Det finns olika vägar ut i världen, för dig som doktorand. Den enklaste och smidigaste är kanske att använda sig av Erasmusutbyten,

Läs mer

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 17-2015 av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Beslutade av bildningsnämnden 2015-06-09 48 Handläggare: Hanna Weidås 2 (5) Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom CTR

Rese- och forskningsbidrag inom CTR LEDIGKUNGÖRELSE 2015-01-22 1 (3) Dnr V 2015/10 Ekonomi Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom CTR Ansökan Ansökningsformulär finns i Lunds universitets ansökningssystem för stipendier som

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N 2011-04-12 S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N Innehåll Adolf Björkanders resestipendium sid. 2 Arpis premium sid. 3 Ellen Wedelins bostadsstipendium sid. 4 Ivar Hallbergs stipendium sid. 5 Jonas Samzelii

Läs mer

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj Finansieringsmöjligheter urval Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj STIPENDIER Ofta relativt enkla ansökningsblanketter Ofta relativt enkel redovisning Ofta inte så stora summor Ibland ålderdomligt

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Bakgrund Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet:

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Studera skandinavistik - mitt i Sverige

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Studera skandinavistik - mitt i Sverige MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studera skandinavistik - mitt i Sverige STUDERA SVENSKA SPRÅKET OCH KULTUREN PÅ PLATS I SVERIGE! Är du intresserad av att lära dig det svenska språket och bli kunnig i svenska samhälls-

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 2015-10-07 Vä lkommen ätt so kä stipendium! F orskarstuderande och forskare vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka stipendier. Den totala

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15 Ingvar Dahlbacka Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut grundades år 1972 tillkom för att möjliggöra en bred forskning också

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid.

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. 1. Stiftelsen Barnens Dag-fonden... 2 2. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond... 3 3. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons fond... 3 1 1. Stiftelsen Barnens

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag 1 Allmänt 1.1 Stipendier/bidrag Med stipendier avses (prop. 1990/91: 54 s. 180): ett bidrag till en fysisk person som utges för mottagarens

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Kunskap förändrar. Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund utan vinstintressen. Vi bedriver vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och skapande. Vi finns

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid Att bidra till en bättre stad Donation till förmån för Göteborgs framtid 2 Donationernas stad Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för andra har satt tydliga spår i samhället. Det är

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Handledning för ansökan 2015 års stipendium till Grez-sur-Loing

Handledning för ansökan 2015 års stipendium till Grez-sur-Loing 1 Handledning för ansökan 2015 års stipendium till Grez-sur-Loing Ansökningshandlingarna sänds i en samlad försändelse och ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast den 15 april 2015 2 2015 års stipendie

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Utbytesstudier under 2012/2013 Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Innehåll Möjligheter till utbyte Regler Ansökan Urval och nominering Vem gör vad? Mer information LINK Information

Läs mer

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola 2 Malmö Borgarskola Malmö Borgarskola är en mötesplats i en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Vi har

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Program Sök utbytesstudier ht 2017

Program Sök utbytesstudier ht 2017 Program Sök utbytesstudier ht 2017 Från ansökan till utbyte hur fungerar det? Vad krävs för att söka? När och var kan du åka? Ansökan Frågor Tidplan från ansökan till utbyte 1) Ansökan: 20 september 6

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Roligare att lära lättare att lyckas!

Roligare att lära lättare att lyckas! Roligare att lära lättare att lyckas! Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Under vår tid här har vi ofrivilligt, och många gånger omedvetet, ständigt ställts inför nya utmaningar, och

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer