Sök stipendium. Många tror att stipendier endast är till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sök stipendium. Många tror att stipendier endast är till"

Transkript

1 Sök stipendium Är det någonting som du vill göra men inte har pengar till? Lösningen kan vara att söka ett stipendium. Flera miljarder delas ut varje år. Privata Affärer visar hur du hittar fonder och stiftelser som ger dig ett stipendium. AV CHRISTER FÄLLDIN Många tror att stipendier endast är till för dem som studerar. Så är inte fallet, även om fonder och stiftelser årligen delar ut miljardbelopp till dem som vill studera någonting. Det kan vara italienska, eller hembygdshistoria, eller ett stipendium bara för att gå i grundskolan. Många stiftelser ger pengar till resor, stöd till sjuka eller handikappade, samt till olika kulturaktiviteter. Här är en grov indelning i olika kategorier inom vilka många olika fonder eller stiftelser delar ut stipendier. Utbildning kan delas upp i svenska kurser eller utbildningar, utlandsstudier och vuxenstudier till exempel. Varje kategori kan sedan brytas ner i ytterligare underrubriker. Denna indelning kan vara bra att ha i minnet när du letar efter stipendier, och flera böcker som genomlyser vilka stipendier som finns är disponerade på samma sätt. Vilka ger ut stipendier? Ofta förvaltas pengarna av en stiftelse, men egentligen kan vem som helst dela ut stipendier, även du själv. Företag kan vilja stödja anställda, men då är risken att det blir skatt på stipendiet. För att en arbetsgivare ska kunna inrätta ett stipendium krävs att det är öppet även för personer utanför företaget att söka. Alla stiftelser ska registreras hos länsstyrelserna, och totalt finns fler än sådana stiftelser plus ett antal tusen stiftelser ytterligare som av olika 52 OKTOBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

2 och bli rikare skäl inte behöver registreras. Dessa stiftelser förfogade över ett kapital som översteg 270 miljarder kr för tre år sedan då försök gjordes att uppskatta stiftelsernas sammanlagda kapital. Summan har sedan dess växt avsevärt. Lite skämtsamt kan man säga att det inte finns någon brist på medel. Bristen är snarare din fantasi, eller den tid du har till förfogande att söka rätt stipendium. Är du till exempel ute efter ett stipendium för språkstudier är det inte säkert att du bara ska leta bland stipendieutgivare som ger pengar till just språkstudier. Du kan lika gärna söka bland stipendier som delar ut pengar till dem som bor i just din kommun, eller den kommun där du är född. Det är inte ovanligt att hitta stipendiefonder som stadgar att fondens avkastning ska gå till unga studerande från en viss ort, utan krav på vilka studier som bedrivs. Konfliktforskning för unga Stiftelsen Theodor Adelswärds minne Ger stipendier till unga vid högskolor och universitet som studerar konfliktforskning m m. E-post: Tel: Stipendier för hjälpverksamhet Gunvor och Josef Anérs stiftelse Stöder familjer och enskilda personer i undervisning, utbildning och utövandet av hjälpverksamhet. Stöder även humanistisk forskning. Ingen begränsning på stöd. Adress: F V O, Köpmansgatan 15, 4 tr, Stockholm. Tel: Tillgångarna uppgår till över 37 miljoner kr. Miljö och hälsa Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa Främjar vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa. Stipendiet kan sökas av både studenter och forskare, eller av anställda inom försäkringsbranschen. Tel: Hemsida: Belopp: kr på ett eller flera stipendier. Resestipendier för studenter i Lund Bokelunds fond för resestipendier Utdelar bidrag till studieresor för lärare och studerande i ämnena historia, geografi, arkeologi och etnografi. Även studenter av matematiska naturvetenskapliga ämnen kan få bidrag. Bidrag kan bara sökas av dem med anknytning till Lunds universitet. Adress: Lunds universitet, Box 117, Lund. Tel: Belopp: ca kr. Här har vi listat 77 olika stipendier Pengar till kemistuderande Stiftelsen Stipendium Berzelianum Yngre kemistuderande vid högskola eller universitet kan få stipendium under högst fem år. Krav: infödd svensk. Adress: Stiftelsen Stipendium Berzelianum, c/o Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, Stockholm. Tel: Tekniska högskolestudenter Stipendier till Bo Ax:son Johnsons minne Studenter vid någon av de tekniska högskolorna kan söka stipendium som delas ut av Avesta Polarit. Stipendierna utbetalas med kr per termin i högst sex terminer. För att kunna söka måste gymnasiestudierna ha bedrivits i Avesta, Degerfors, Eskilstuna, Fagersta, Hedemora, Karlskoga, Karlstad, Kristinehamn eller Örnsköldsvik. Adress: Avesta Polarit, Box 16377, Stockholm. Tel (för ansökningshandlingar): För dig under 30 år Ragnhild Frykbergs stiftelse Stödjer studier och yrkesutbildning inom alla områden, i Sverige och utomlands. Du måste vara under 30 år vid studiestarten, samt även vara svensk medborgare. Adress: c/o Frykberg, Pl 2496 Norrby, Hallstavik. Tel: Bidrag till eltekniker KG Hallbys stipendiefond Du som läser vid olika institutioner för elteknik med inriktning mot elektriska maskiner och kraftelektronik kan söka bidrag till att genomföra studieresor. E-post: Adress: Prof. Essam Hamdi, C T H, inst. för energi och miljö, avd. för Elteknik, Göteborg. Belopp: kr. Utbildning inom sociala området Stiftelsen Lars Hiertas minne Enskilda personer kan få stipendium för att genomföra specialiserad utbildning inom det sociala området, till exempel studieresor. Adress: Eriksbergsgatan 3, 2 tr, Stockholm. Tel: Belopp: upp till kr. För fortsatta studer John Söderbergs stipendiefond Studenter med minst fyra terminers studier vid humanistiska, samhällsvetenskapliga eller matematisk/naturvetenskapliga fakulteterna, kan få stipendium för fortsatta studier. Adress: c/o Stockholms universitet, Stockholm. Tel: , kontaktperson Bengt Fagerberg. Belopp: 25 stipendier delas ut á kr. Resebidrag till geografer Margit Althins fond Stipendier för svenska geografer för studieresor utanför Sverige, Norge och Danmark. Svenskt medborgarskap krävs. Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, Stockholm. Tel: , stipendiesekr Birgitta Lundeberg. Belopp: ca kr. Studier och resor Kurt Belfrages minnesfond Svenska ungdomar kan få individanpassade stipendier för studier, resor, projektarbeten eller bara för enskild förkovran för vistelser i de nordiska eller baltiska länderna. Adress: Svenska Rotarykansliet, 53

3 Tänk alltid noga igenom din ansökan Med lite detektivarbete kan du lätt identifiera ett antal stiftelser, fonder, företag eller institutioner som gärna berikar dig som visar att du har rätt syfte. Därefter återstår det som är viktigast av allt, att skriva en riktigt bra ansökan. Läs artikeln om Rimma Nilsson på sidan 58. Hon berättar att hon är övertygad om att hon fick stipendiet till att studera i Norge enbart på grund av att hon lade ner arbete på att göra en riktigt bra ansökan. I övrigt uppfyllde hon inte riktigt kriterierna för stipendiet. Tänk på att skriva tydligt och med precision. Det ökar chansen att de personer som har till uppgift att bedöma din ansökan fastnar för just dig. En dåligt skriven ansökan riskerar att hamna i nej-högen innan den är färdigläst. Tänk på hur en tidningsartikel är skriven. Den börjar med det absolut viktigaste så att du som läsare ska bli intresserad av att fortsätta läsa. Försök skriva på samma sätt. Tala om vem du är, vad du söker och varför. Det ökar dina chanser att få stipendiet. Lägg ner energi på att beskriva ditt projekt och varför du anser att just den här stiftelsen ska vara med och finansiera det Kvarngatan 14, Stockholm. Tel: Studier i u-länder Tage Erlanders fond för internationellt samarbete Delas ut till unga studerande för studier i u-länder om utländska förhållanden. Adress: Socialdemokraterna, Stockholm. Tel: Studera utomlands Sixten Gemzeus stipendiefond Svenska medborgare under 30 år som avlagt akademisk examen med 120 poäng kan få stipendium för att bedriva självständiga teoretiska eller praktiska studier utomlands. Adress: c/o Gålöstiftelsen, Box 22547, Stockholm. Tel: Belopp: Fondens disponibla belopp uppgår till ca kr. Bo i Japan Japanska regeringens långtidsstipendium Den som är född efter den 2 april 1966 kan söka stipendium för mellan ett och två års vistelse vid japanskt universitet. Stipendierna söks för språkvetenskapliga, humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller konstnärliga studier. Stipendierna omfattar fri undervisning, kost och logi och utgår med JPY per månad. Adress: Svenska Institutet, Box 7434, Stockholm. Tel: Hjältedåd Carnegiestiftelsen Pengar kan utbetalas till dem som vågat sitt eget liv för att rädda andra människor, även sina familjemedlemmar. Ansökan kan göras när som helst under året. Adress: Grev Magnigatan 13, Stockholm. Tel: Forskning inom socialpolitik Rut Hammarströms minnesfond TCO och LO skapade fonden 1994 till minne av Rut Hammarström som omkom i Estoniakatastrofen. Stipendier delas ut höst och vår till kvinnor som är verksamma i fackliga organisationer och som forskar inom socialpolitik. Temat för höstens stipendium Vad sägs om att bo i Japan ett par år? är Kost- och motionsvanor hos skolbarn och ungdomar i grundskolan. Adress: Kerstin Fuhr, Folksam, Stockholm. Tel: Belopp: kr. Ansök senast 28 november. Hantverksutbildning för kvinnor Tandläkare Elma Levins Minnesfond Ogifta kvinnor under 30 år som vill genomgå hantverksutbildning av något slag kan få stipendier från denna fond. Ansökan ska ske senast den 30 april varje år och årligen delas två stipendier ut. Adress: c/o Stockholms stads Hantverksförening, Götgatan 61, Stockholm. Tel: Belopp: kr per stipendium. Spelar du cello? Stiftelsen Carl & Nynni Peyrons minnesfond Fondens avkastning går till stipendier till utövande musiker, med fördel till manliga cellister, men även andra kan söka. Adress: c/o Stockholms Konserthus, Box 7083, Stockholm. Tel: Äldre konstnär Stiftelsen William Nordings minnesfond Utövande äldre konstnärer med måleri som specialisering kan söka ekonomiskt stöd. Adress: Box 16317, Stockholm. Tel: Sjuksköterska med semesterplaner Stiftelsen Grosshandlare Oscar Seippels donationsfond Röda Kors-sjuksköterskor får bidrag till pension eller till semester. Adress: c/o Röda Korsets sjuksköterskeskola, Craafords väg 12, Stockholm. Tel: Behövande i Lund Bankdirektör Joh Th Perssons stiftelse Avkastningen på fonden används till hjälp åt behövande personer som är bosatta i Lund. Adress: c/o Sparbanken Finn, Christer Larsson, Box 44, Lund. Tel: För aktiva djurvänner Verner von Heidenstams fond Den som aktivt arbetar för att skydda och bevara djurbeståndet, samt för att minska djurens lidande, kan få stipendier. Adress: Kungl Vetenskapsakademien, Box 50005, Stockholm. Tel: Belopp: kr. Anti våld John Hrons insamlingsstiftelse Stiftelsens syfte är att motverka våld av och mot ungdomar. Stipendier kan sökas av enskilda eller föreningar som aktivt arbetat för att motverka våld. Adress: Södra Vägen 68 A, Göteborg. Tel: Teknik eller ekonomi i Tyskland? Svensk-tyska forskningsföreningens stipendier Studenter på högskolan som vill praktisera eller göra examensarbete i Tyskland kan få stipendier. Du måste studera teknik, naturvetenskapliga ämnen eller ekonomi. Även språkstudenter kan få stipendier. Adress: STYFF:s kansli, Box Stockholm. Tel: Belopp: kr fördelas på flera mindre stipendier. Student i Spanien? Svensk-spanska stiftelsen Ger stipendier till svenskar som vill studera i Spanien och till spanjorer som vill studera i Sverige. Adress: c/o Sveriges Allmänna Exportförening, Box 5501, Stockholm Frigivna fångar Stiftelsen doktor Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar Personer som avtjänat ett fängelsestraff kan få bidrag. Adress: c/o Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, Stockholm. Tel: Mossor och lavar i Värmland? Karin och Axel Binnings fond Kungl Vetenskapsakademien delar ut stipendier till forskare som bedriver 55

4 du vill göra. Kan du visa på en klar koppling mellan dig själv och stiftelsens statuter ökar det naturligtvis dina chanser, men det finns möjligheter att få ett stipendium även om du inte har en omedelbar koppling. När du ansöker bör du även lägga tid på hur ansökan ser ut, inte bara på innehållet. En snyggt uppställd ansökan, utan språkeller stavfel, visar att du vet vad du gör. I konkurrens med andra ansökningar kan din noggrannhet fälla avgörandet till din favör. Känner du någon som kan intyga att du Var alltid observant på att uppfylla det formella kravet som gäller är värd att satsas på? I så fall kan du be denne person att skriva ett kort rekommendationsbrev. Vad andra tycker är alltid väsentligt och om det finns en person med omdöme som anser att du är värd stöd påverkar det också dem som slutligen avgör vem eller vilka som ska få en viss fonds stipendier. Många stipendier, men inte alla, ska sökas på ett speciellt formulär. Om du inte uppfyller det formella kravet att ansöka på rätt sätt kan du missa ett givet tillfälle till ett stipendium. Ta reda på om det finns formulärkrav genom att kontakta fonden i förväg. De allra flesta stipendier är skattefria, men det finns många undantag. Utbildningsstipendier är i princip skattefria, men de får inte betalas ut periodiskt, för då blir de beskattade. Så kallade Marie Curie-stipendier, forskarstipendier som ges ut av de Europeiska gemenskaperna, är numera alltid skattepliktiga. Ett utbildningsstipendium från en arbetsgivare eller uppdragstagare anses av Skatteverket hänga ihop med betalda prestationer, och belastas därför med skatt. Just kravet på motprestation är centralt. Om du får ett resestipendium men måste skriva en reserapport blir du skyldig att betala skatt för stipendiet. Fackliga stipendier är inte heller alltid skattefria. Konstnär får chansen att arbeta i Paris undersökningar om mossor och lavar i hela landet, men företrädesvis Värmland, Dalarna och Västmanland. Adress: Stipendiesekreteraren, Kungl Vetenskapsakademien, Box 50005, Stockholm. Tel: Belopp: kr. Måla i Paris till vintern Ateljéstipendiet i Paris Ett ateljéstipendium går till konstnär som vill måla i Paris under ett år. Stipendiet utgörs av fri ateljé och bostad vid Cité Internationale des Arts. Adress: Kungl Akademien för de fria konsterna, Box 16317, Stockholm. Tel: Pengar till fotografer Stiftelsen Erna och Victor Hasselblads fotografiska centrum Fotografer och de som forskar om fotografi kan ansöka om stipendier eller bidrag från stiftelsen. Adress: Ekmansgatan 8, Göteborg. Tel: Semester till diabetiker Stiftelsen Bror Lindahls fond Diabetiker som är medlemmar i Svenska Diabetesförbundet kan få bidrag till rekreation och semestervistelser. Adress: Svenska Diabetsförbundet, Box 1107, Sundbyberg. Tel: Pengar till flerbarnsfamiljer Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn Familjer med fler än tre barn kan söka understöd till vart och ett av barnen som sedan utbetalas en gång varje år till 18-årsdagen. Beloppen varierar. Adress: c/o Maria församling, Södra Storgatan 22, Helsingborg. Tel: Resestipendier till gävlebor John Rettigs resestipendiefond Den som är född eller uppvuxen i Gävle kan söka resestipendier för utbildning utomlands inom handel och industri. Adress: Mellansvenska handelskammaren, Box 296, Gävle. Tel: För ogifta kvinnor under 35 år Fredrika Bremer-förbundets yrkes- och studiestipendier Ensamstående kvinnor under 35 år som bedriver minst tvååriga studier och har börjat på det andra året kan söka. Några stipendier är begränsade till vissa län, andra är obundna. Adress: Fredrika Bremers stipendieinstitution, Östermalmsgatan 33, Stockholm. Tel: Veterinär som vill forska Stiftelsen fru Amanda Personnes donationsfond Veterinärstudent eller nyutexaminerad veterinär får stöd att prova på forskning. Adress: c/o SLU, Administrativa byrån, Box 7070, Uppsala Pengar för humanistiska studier P A Siljeströms fond Studenter vid Stockholms universitets humanistiska fakultet kan söka detta stipendium om de avser att studera även nästkommande läsår. Adress: Stockholms universitet, Stockholm. Tel: Belopp: kr fördelade på ett eller flera stipendier. För social verksamhet Stiftelsen Lars Hiertas minne Institutioner och enskilda kan få bidrag till olika former av social verksamhet genom denna fond. Adress: Eriksbergsgatan 3, Stockholm. Tel: Juridikstudier i utlandet? Mannheimer Swartlings fond Du som vill förlägga minst ett års studier med affärsjuridisk inriktning vid ett utländskt universitet kan söka ett av totalt två stipendier från Mannheimer Swartlings fond. Adress: Mannheimer Swartling, Box 1711, Stockholm. Flitig och sedlig teknist Smitts stiftelse Studenter på KTH i Stockholm kan söka stipendier från den här stiftelsen. För att komma i åtnjutande av stöd härifrån ska du vara flitig, intelligent och sedlig. Adress: c/o KTH Stiftelseförvaltning, Stockholm. Tel: Stål och metall Dominique Ballin Den här stiftelsen främjar forskning och utbildning inom processmetallurgi och kan sökas av dem som forskar inom områdena stål och metall. Adress: Box 1721, Stockholm. Tel: Belopp: kr att delas mellan flera stipendier. Kultur i Uppsala Kulturfonden i Uppsala Uppsvenska handelskammarens och Uppsala kommuns fond för ett rikt kulturliv i Uppsala delar årligen ut stipendier. Ger stöd till främst olika kulturprojekt. Adress: Kulturfonden, Margareta Ellström, Box 643, Uppsala. Tel: Fondens kapital: 3 miljoner kr. Studera på folkhögskola? Stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond För dig som vill studera på folkhögskola finns stöd att hämta här. Även författare och konstnärer kan få stipendium för folkhögskolestudier. Tel:

5 Personligt brev gav stipendium Jag skrev bara personligt och så ärligt jag kunde. Och det gick vägen, berättar Rimma Nilsson. Rimma Nilsson, gymnasielärare i Göteborg, sökte ett stipendium som hon inte trodde hon skulle få. Jag bestämde mig för att satsa på att skriva ett riktigt bra brev till ansökan, och jag tror att det avgjorde att jag fick stipendiet, säger hon. Efter att ha läst 20 poäng svenska för verksamma lärare vid Göteborgs universitet fick hon lust att gå en sommarkurs i norska vid universitetet i Bergen. Kursen krävde egentligen förkunskaper motsvarande en kandidatexamen i språk. Jag såg ändå framför mig hur jag skulle få stipendiet och började bygga upp argument för varför jag borde få åka till Bergen. Min argumentation gick ut på att jag var rätt person för jag ville lära mig nordiska traditioner och kultur för att kunna föra dem vidare till mina framtida elever, säger Rimma Nilsson. En annan orsak som hon tryckte på i sin ansökan var att hon ville stärka sin identitet som nordbo, eftersom hon är ryskfödd och kom till Sverige först som tioåring. Jag skrev personligt och ärligt, att jag behöver vara på plats för att lära mig om kulturen eftersom jag inte är född här. Kursen varade i fyra veckor under sommaren 2005 och värdet var cirka kr. De flesta som var där läste nordiska språk, och jag var den yngsta, mest okunniga och oerfarna på hela kursen, och jag hade svårt för norskan. Känslan av att ha blivit utvald och kursen i sig gjorde Rimma Nilsson ännu mer motiverad i sin utbildning. Hon klarade av en sexårig utbildning på tre år och började undervisa på gymnasienivå redan som 22-åring i svenska, matematik och naturkunskap. I dag är hon anställd på ett utbildningsföretag och är glad för att hon undervisar i svenska. Har du funderat på att söka något nytt stipendium? Jag skulle vilja utveckla eller tillverka ett läromedel och skulle kunna tänka mig att söka stipendium för det, men jag har ingen konkret idé ännu. Men jag har kollat på nätet och i en av stipendieböckerna. Stipendiat Namn: Rimma Nilsson. Ålder: 24. Yrke: Gymnasielärare i bl a svenska. Anställd: På utbildningsföretag. Stipendium: 4-veckorskurs i norska på universitetet i Bergen. Talar: Svenska, ryska och engelska. Fler stipendier: Gärna, skulle vilje utveckla ett läromedel. Övrigt: Har gått Poppius Journalistskola. Fond för unga lovande idrottare Studera i Norden eller Baltikum Kurt Belfrages minnesfond Fonden ger bidrag genom stipendier till ungdomar som vill skapa kontakter genom studier i Norden och Baltikum. Adress: För kvinnliga idrottslärare Stiftelsen Karin Ljunwalds stipendiefond Kvinnliga studenter som studerar till idrottslärare på Idrottshögskolan kan söka resestipendier här. Adress: c/o Idrottshögskolan, Box 5626, Stockholm För dig som gått gymnasiet i Karlstad Stiftelsen Ingeborg och Henric Bäckströms fond Du som tagit studenten i Karlstad och haft högsta betyg, men inte tjänat mycket pengar året före ansökningen, kan få stipendier för högskolestudier i Sverige eller utomlands. Adress: c/o Karlstads kommun, Karlstad. Tel: Belopp: Tio stipendier i olika storlekar. Plugga italienska? Italienska kulturinstitutet Den som vill studera italienska i Italien kan söka stipendium hos Italienska kulturinstitutet. Stipendiet gäller helårsstudier vid Johns Hopkins-universitetet i Bologna. Adress: Gärdesgatan 14, Stockholm. Tel: Under 35? Stiftelsen Karl Jeppsons minne Den här fonden delar ut stipendier till dig som studerar men ännu inte fyllt 35 år. Adress: Lindhés Advokatbyrå, Riddargatan 35-37, Stockholm. Tel: Gå till sjöss? KSSS ungdomsstiftelse Den som vill utbilda sig i sjömanskap kan söka bidrag. Adress: Box 645, Saltsjö- Duvnäs. Tel: Betyg i alla gymnasieämnena? Stiftelsen Inez och Jöns Engelberts fond Den som avlagt fullständigt gymnasiebetyg från ekonomisk linje kan söka resestipendier här. Adress: c/o Helsingborgs kommun, Donationsavdelningen, Helsingborg. Tel: För dig som satsar på sport Göte Nymans stiftelse för idrottsmän och idrottskvinnor Du som själv är aktiv idrottsman eller idrottskvinna kan få stipendium från den här fonden som stöder barnoch ungdomsidrott. Adress: c/o Kjell Svensson, Södra Promenaden 58, Norrköping. Tel: Plugga franska i Frankrike Tessinsällskapets stipendier för språkkurser i Frankrike För dig som redan studerar franska och som vill gå en franskkurs i Frankrike under minst två månader eller längre, kan få stipendium från Tessinsällskapet. Du får inte ha avlagt akademisk examen i franska om du vill komma ifråga för stipendium. Adress: Sverige-Frankrike Stiftelsen, 58 OKTOBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

6 Box 5203, Stockholm. Tel: , Stockholm. Tel: FOTO: MAGNUS LÄNJE Resestipendier för studier utomlands Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond För dig som vill studera utomlands, oavsett världsdel. Du kan få hjälp med resekostnaderna. Adress: c/o Svenska-Amerika Stiftelsen, Box 5280, Stockholm. Tel: Gymnasie- eller högskolestudier utomlands Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier Du som går i gymnasiet eller på universitet/högskola kan ansöka om stipendium för stöd till utländska studier. Adress: Axel Johnsson AB, Box Stipendium till yrkesverksamma Senator Emil Possehls stipendiefond Du som är yrkesverksam kan söka resestipendium för att studera till exempel tekniska eller kommersiella förhållanden i Tyskland. Adress: Svenska Institutet, Box 7434, Stockholm. Tel: Svenskt-norskt samarbete Svensk-norska samarbetsfonden Fonden stödjer samarbete i alla former mellan Norge och Sverige. Bidrag utbetalas till den som deltar eller driver samarbetsprojekt inom kultur, litteratur, språk, utbildning eller miljö etc. 59

7 Här hittar du stipendier Dessa länkar, databaser och böcker är bra vägar in i stipendiedjungeln. Böcker Det finns flera böcker som ges ut i nya upplagor. En av de bättre är Stora fondboken 2008 som precis har utkommit. Det är en praktisk handbok med uppgifter om svenska fonder och stipendier. En annan bra bok är Fonder och stipendier i Sverige Den innehåller över fonder och stiftelser och vänder sig främst till studerande. Internet Använd internet när du söker efter stipendier. En sökning på Google ger träffar. Genom att skanna några få av dessa träffar kan du hitta guldkorn. Här följer några intressanta länkar för dig som vill veta vilka stipendiegivare som finns. Länsstyrelserna Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna. Global Grant Här finns mycket information om stipendier och om hur du hittar dem. Det kostar pengar att söka, men tjänsten kan användas gratis på många bibliotekt. På Global Grants sajt finns information om var. Här finns också tips om hur du ska skriva din stipendieansökan och mycket mera. Svenska Institutet Svenska Institutet har sammanställt stipendier och program inom forsknings- och utbildningsområdet. Syoguiden Det här är en mycket bra sajt med mycket information om var du hittar både svenska och utländska stipendier. Riksidrottsförbundet Här hittar du idrottsrelaterade stipendier. Universiteten Länken ovan leder till Stockholms universitets stipendieinformation, men de flesta universitet och högskolor har liknande information. Vill du lära dig att vårda kulturminnen? Adress: Svensk-norska samarbetsfonden, Box 12707, Stockholm. Tel: Intresserad av kulturminnesvård? Margareta Biörnstads fond Vill du lära dig mer om kulturminnesvård, eller delta i svenska projekt utomlands finns stipendier att hämta från den här fonden. Adress: SOFI, Box 135, Uppsala. Tel: Anknytning till Kopparbergs län? Landstinget Dalarnas kulturstipendier Du som har anknytning till Kopparbergs län, eller om din kulturella verksamhet på något sätt anknyter till länet, kan söka landstingets kulturstipendium. Adress: c/o Landstinget Dalarna, Box 712, Falun. Tel: Belopp: kr fördelas på flera stipendier. Alla kan söka Stiftelsen Framtidens kultur Från den här stiftelsen är alla behöriga att söka bidrag som beviljas till dem som antingen bedriver kulturprojekt eller genomför andra projekt, till exempel förstudier eller försöksverksamheter inom teknikutveckling eller marknadsföring. Adress: Dag Hammarskjöds väg 10 C, Uppsala. Tel: Intellektuellt arbete på San Michele Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond För dig som bedriver intellektuellt eller konstnärligt arbete. Du kan få resestipendium och fritt boende en månad på San Michele på Capri i Italien. Det här är ett stipendium där äldre sökanden prioriteras före de yngre. Adress: Styrelsen Stiftelsen San Michele, Kaptensgatan 12, Stockholm. Tel: Småföretagare i Göteborgstrakten Gustaf och Torild Hammars stiftelse Den här stiftelsen stödjer hantverk och småföretagande i Stor-Göteborg med kranskommuner. Hantverkare, småföretagare och personer som vill utbilda sig inom dessa områden kan få bidrag från stiftelsen. Adress: c/o Företagarna i Göteborg, Erik Dahlbergsgatan 3, Göteborg. Tel: Utbildnings- och kulturstipendier i Karlskrona Karlskrona kommuns kulturstipendier Tre olika kultur- och utbildningsstipendier finns att söka. Adress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlskrona. Tel: Belopp: Totalt belopp för de tre stipendierna är kr. Klassisk kultur och antikens historia Sven Kristenssons fond Du som studerar klassisk fornkunskap och antikens historia eller konstvetenskap kan söka resestipendier till bl a Italien och Grekland. Adress: Uppsala universitets humanistiska fakultetsnämnd, Box 256, Uppsala. Tel: Gör det du alltid drömt om Greenhouse Priset för personligt växande Du som vill förverkliga det du länge drömt om kan få ekonomisk hjälp till just det om du är mellan 18 och 25 år. I ansökan ska du beskriva hur just du skulle spendera kr om du fick dem. Skandia Liv delar ut den summan till en ny person varje månad. Adress: Tel: Belopp: kr varje månad. Estländskt ursprung? Stiftelsen estniskt kapital II Ungdomar i Sverige med estniskt påbrå kan få stipendier som främjar den estniska nationens och kulturens bevarande. Adress: c/o Rein Puusepp, Roddarestigen 7, Danderyd. Tel: Stöd till jordbrukare i Örebro län Adolf Lindgrens stiftelse Du som bedriver litet eller medelstort jordbruk i Örebro län, är fiskare eller arbetar med hemslöjd kan söka bidrag från denna fond. Du kan komma ifråga för bidrag även om du inte faller under dessa kategorier, men att du bedriver allmännyttig verksamhet av något slag. Adress: Olaigatan 17B, Örebro. Tel:

8 Skapa ett eget stipendium Har du pengar över och vill hedra minnet av någon. Din hund Fido, en farbror eller en syster? Då kan du inrätta ditt eget stipendium. Privata Affärer berättar hur du gör. Stipendier utdelas vanligtvis av stiftelser. Första åtgärden blir då att bilda stiftelsen enligt de regler som gäller för stiftningsbildning. En stiftelse ska registreras hos länsstyrelsen, och måste ha ett ändamål som till exempel att dela ut pengar till någons minne. Även Skatteverket har sin hand över stiftelsen och utfärdar ett organisationsnummer. Stiftelsen ska ju förfoga över ett kapital som utgör den egentliga stiftelsen, och pengarna måste redovisas för Skatteverket en gång om året. Organisationsnumret behövs också för att stiftelsen ska kunna få ett bankkonto. Kapitalet, pengar eller annan egendom, måste alltså överföras till stiftelsen, säger Rickard Andersson, expert på rättsavdelningen på Skatteverkets huvudkontor i Solna. Här uppstår det första riktigt stora hindret, eftersom kapitalet av Skatteverket måste anses som varaktigt och det finns en tidsgräns för hur länge det måste räcka för att stiftelsen ska godkännas. När stiftelser inrättas är de ju nästan tänkta att vara för evigt, eller åtminstone en mycket lång tid. En stiftelse som är konstruerad så att alla tillgångar är förbrukade på några år godkänns inte för att den inte anses varaktig. Det måste räcka åtminstone i tre till fem år. Vem det nu än är som du vill gynna måste stiftelsens statuter vara glasklara i några avseenden. Avkastningen, som du ju vill dela ut som stipendier, får inte på något sätt vara ersättning för en prestation av något slag, för då vill Skatteverket att den som får stipendiet ska betala skatt. Det finns ett viktigt krav till. Stiftelsens statuter får inte uppfattas som stötande, säger Rickard Andersson. Stöd till unga skrivare Uppsala kommuns kulturstipendier Den som gillar att skriva och som är mellan 13 och19 år samt bosatt i Uppsala kan få ett nyinrättat kulturstipendium från kommunen. Adress: Kulturförvaltningen, Uppsala kommun, Box 643, Uppsala. Tel: Drömmer du om en plats på scenen? Stagepool Stipendium Det här stipendiet söker du som vill satsa på en karriär som scenkonstnär, antingen att du är aktiv i ett projekt eller vill starta din scenutbildning. Adress: Sveavägen 49, Stockholm. Tel: Kulturprojekt med Svenska Kyrkan Svenska Kyrkans Kulturråds stipendier Kulturarbetare som på något sätt samverkar med Svenska Kyrkan kan söka stipendier för samverkansprojekt. Adress: Tel: Belopp: stipendier utbetalas på upp till kr. För dig som vill göra film Svenska Filminstitutet För dig som genomgått utbildning till filmare men ännu inte gjort din första film kan söka ett arbetsstipendium för att kunna följa en filmproduktion. Adress: Box 27126, Stockholm. Tel: Studera Snorre på Island Snorre Sturlasons stipendier till Island Till forskare, studenter och författare m fl inom humaniora utgår varje år stipendier för vistelse på Island. Stipendierna avser studier i det isländska språket eller kulturen. Adress: The Sigurdur Nordal Institute, P.O. Box 1220, 121 Reykjavik, Island. Konstnär i Norrland Norrlandsförbundet Utövande konstnärer av alla slag bosatta i Norrland kan söka stipendium. Adress: Box 294, Sundsvall. Tel: Belopp: kr per stipendium. Ta chansen att åka med till Arktis Skånska konstnärer Aase och Richard Björklunds donationsfond Unga skånska konstnärer kan ansöka om stipendier från den här fonden, som också stödjer äldre eller handikappade konstnärer i samma landsända. Adress: Malmö Kulturnämnd, Konstmuseet, Box 406, Malmö. Tel: Delta i expedition till Syd- eller Nordpolen Polarforskningssekretariatet De närmaste åren erbjuds konstnärer av olika slag att följa med på expeditioner till Arktis och Antarktis. Du kan vara författare, kompositör, koreograf eller arbeta med bild. Adress: Box 50005, Stockholm. Tel: Lovande musiker? Stiftelsen Louise Mauds fond Ger stipendier till unga, lovande musiker. Adress: c/o Handelsbanken Kapitalförvaltning, Stockholm. Tel: För sjuksköterskor som vill läsa vidare Stiftelsen Estrid Rohdes Stipendiefond Delar ut stipendier till examinerade sjuksköterskor som vill fortsätta sina studier inom vården. Adress: c/o Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, Stockholm. Tel: Bo i Lappland en månad? Arvidsjaurs kulturstipendium Det här stipendiet kan sökas av dem som vill bo och verka i Lappland under en hel månad. Adress: Arvidsjaurs kommun, Kulturen, Arvidsjaur. Tel: Belopp: kr. Hjälp till yrkesutbildning Axel och Sofia Alms stiftelse Här kan du som är yngre än 23 år söka bidrag till dina studier eller din yrkesutbildning. Adress: Brahegatan 26, Stockholm. Tel: OKTOBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

UTDRAG FRÅN. Stipendiehandboken STIPENDIEHANDBOKEN. $ Stegvis guide hur du kan

UTDRAG FRÅN. Stipendiehandboken STIPENDIEHANDBOKEN. $ Stegvis guide hur du kan kr $ Stegvis guide hur du kan $ få stipendier att betala för dina studier utomlands och i Sverige - utan att det påverkar ditt CSN kr $kr STIPENDIEHANDBOKEN inledning Tänk dig att kunna fokusera helhjärtat

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Högskoleguiden. Bildad eller utbildad? du behöver veta inför högskolestudierna. 9 MARS 2005

Högskoleguiden. Bildad eller utbildad? du behöver veta inför högskolestudierna. 9 MARS 2005 Högskoleguiden 9 MARS 2005 Bildad eller utbildad? Allt du behöver veta inför högskolestudierna. Intressant bonus eller oumbärlig kunskap VARFÖR SKA DU GÅ på högskolan? För att bli utbildad... eller kanske

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

UTFLYTT. Kina. Skatter, bostäder, checklistor & tips. Thailand. Temanummer: Översikt: jobb, sjukvård och mycket mer

UTFLYTT. Kina. Skatter, bostäder, checklistor & tips. Thailand. Temanummer: Översikt: jobb, sjukvård och mycket mer FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 nummer 01 år 2012 I www.sviv.se Temanummer: UTFLYTT Skatter, bostäder, checklistor & tips Thailand Så räcker pensionen längre Kina Snart svenskarnas favoritland Världen Översikt:

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010)

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Att börja plugga som vuxen kan verka både främmande och svårt. Men det kan bli din bästa investering någonsin. När Birgitta Lindström

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif. 1 2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.se Tryck: Ineko AB 2 3 Innehåll Inledning Farbod Rezania,

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

UAF. Vinn ett körkort! Punken lever här på UAF-mässan! Kiropraktor eller naprapat? Folkhögskolor & ky utbildningar

UAF. Vinn ett körkort! Punken lever här på UAF-mässan! Kiropraktor eller naprapat? Folkhögskolor & ky utbildningar UAF Utbildnings- och rekryteringsmässa 16 november 2006 Vinn ett körkort! Sid. 4 Trött på jobbet? Hitta ny framtid på mässan! Karolina - Örebros nya stjärnskott uppträder på mässan Jobba som volontär?

Läs mer

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder.

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. foto rickard kilström KARRIÄR text anna bergholtz Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. Att studera eller

Läs mer

nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Ny trend jobben Berlin Svensk entreprenör i Tyskland FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV

nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Ny trend jobben Berlin Svensk entreprenör i Tyskland FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Hemflytt Ny trend Här finns jobben utomlands FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV Ung i Berlin Svensk entreprenör i Tyskland TIPS FÖR

Läs mer

arbetsformedlingen.se/ung

arbetsformedlingen.se/ung arbetsformedlingen.se/ung Hitta vägen till ditt arbete Det finns många vägar till arbete och det finns många yrken. Vilken väg ska du ta? Vilket yrke vill du ha? Ska du läsa vidare eller börja jobba direkt?

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2013/2014 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 9 maj 2014 ansök på www.nph.se Utbilda dig till NAPRAPAT Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Tunström siktar högt. Betygen ger inte jobbet. Otillgängliga nationer anmäls

Tunström siktar högt. Betygen ger inte jobbet. Otillgängliga nationer anmäls Foto: Christin Lenthamre Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. #9 14/9 4/10 2007 15/ Tänk om man inte vill anamma den klassiska utåtriktade student-identiteten? 19/ Ofta hjälper doktoranden till för

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer