SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Tekniska nämnden (13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl Studiebesök kl ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c) Håkan Gärdesmed (m) Jörgen Ståhl (s) Lennart Palm (s) ersättare för Annika Lagergren (s) Ivan Nordin (s) Per Gunnar Dahlgren (kd) Stig Claesson (kd) Övriga deltagande: Teknisk chef Eskil Svensson, trafikingenjör Göran Hansson, fastighetschef Leif Wettegård, miljöingenjör Birgitta Andersson 136, personalekonom Anna-Lisa Johansson 137,produktionschef Rolf Britsman och Anneli Johansson Utses att justera: Lennart Palm Justeringens plats och tid: Tekniska kontoret tisdag kl Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: : Anneli Johansson Eva Eriksson Lennart Palm BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd: Tekniska nämnden : Paragrafer: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Tekniska kontoret Anneli Johansson

2 Tekniska nämnden Akt Prodavd UP Ekonomikont TN 131 Dnr Våtmarksanläggning i Rydaholm att godkänns tekniska kontorets förslag till utbyggnad av våtmarksanläggning vid Rydaholms reningsverk att anvisa kronor från projekt 0001 till projekt 0312 Länsstyrelsen har föreskrivit krav på ytterligare rening av avloppsvattnet från Rydaholms reningsverk som visar på höga kvävebelastningar. I årets investeringsbudget finns kronor upptaget till utbyggnad av våtmarksanläggning vid Rydaholms reningsverk. Tekniska nämnden informerades i ärendet Tekniska kontoret redovisar i skrivelse förslag till byggnation av våtmarksanläggningen.

3 Tekniska nämnden Akt Prodavd UP Ekonomikont TN 132 Dnr Gc-väg och va-ledningar Värnamo-Tånnö att godkänna tekniska kontorets förslag till detaljprojektering av valedningar och gc-väg Värnamo-Tånnö att anvisa kronor från projekt 0001 till projekt 0367, projektering gc-väg att anvisa kronor från projekt 0001 till projekt 0390, projektering överföringsledning. I årets investeringsbudget finns medel upptagna för projektering av gc-väg och va-ledningar Värnamo-Tånnö. Projekteringskostnaden är beräknad till kronor. Tekniska nämnden informerades i ärendet Tekniska kontoret föreslår i skrivelse detaljprojektering av valedningar och gc-väg.

4 Tekniska nämnden Akt Ks Fastighetsavd TN 133 Dnr Tillfälliga skollokaler Forsheda LM-skola Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anvisa tekniska nämnden kronor till en tillfällig skolbyggnad vid Forsheda LM-skola att anvisa tekniska kontoret kronor under förutsättning av att kommunstyrelsen anvisar ovanstående medel och att barn- och utbildningsförvaltningen godkänner internhyresavtalet att under förutsättning av ovanstående beslut anta Woodcon Hamneda Träproduktion AB för leverans av tillfällig skolbyggnad vid Forsheda LM-skola. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tekniska kontoret har på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen infordrat anbud på uppförande av tillfälliga skollokaler vid Forsheda LMskola. Tekniska nämnden informerades i ärendet Tekniska kontoret redovisar upphandlingen i skrivelse , vari framgår att inköp av paviljong förordas framför hyresalternativ.

5 Tekniska nämnden Akt Trafikingenjören TN 134 Dnr Förordnande av parkeringsvakt med stöd av 6 Lag om kommunal parkeringsövervakning SFS 1987:24) - att till parkeringsvakt i Värnamo förordna Agnes Vlasic. Kommunfullmäktige beslöt att uppdra åt tekniska nämnden att förordna parkeringsvakter och vidtaga erforderliga åtgärder enligt lagen om parkeringsövervakning. Inköpsavdelningen har upphandlat ny entreprenör, Proventor, för parkeringsövervakningen i Värnamo. Tekniska kontoret föreslår i skrivelse förordnande av ny parkeringsvakt.

6 Tekniska nämnden TN TN 135 Dnr Detaljplan Sävrarp 1:161 Vitanäs industriområde Rydaholm att uppdra åt tekniska kontoret att inkomma med beslutsförslag till nämndens sammanträde Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med samrådshandlingar över detaljplan för Sävrarp 1:161 Vitanäs industriområde i Rydaholm. Tekniska kontoret informerar i ärendet.

7 Tekniska nämnden TN TN 136 Dnr Stena Gotthard Återvinning AB, miljöfarlig verksamhet att uppdra åt tekniska kontoret att inkomma med beslutsförslag till nämndens sammanträde Länsstyrelsen har inkommit med ansökan från Stena Gotthard Återvinning AB om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på fastigheten Borret i Värnamo för återvinning av avfall, mellanlagring av farligt avfall samt förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. Tekniska kontoret informerar i ärendet.

8 Tekniska nämnden TN 137 Omfördelning av medel mellan objekt/projekt Kommunfullmäktige beslutade att tekniska nämnden inom beslutad investeringsram äger omfördela medel mellan de olika objekten/projekten. Tekniska kontoret informerar i ärendet. Ärendet diskuteras.

9 Tekniska nämnden Akt Ks TN 138 Dnr Östboskolan Entreprenörskvarteret Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska kontoret att fortsätta planeringen av Entreprenörskvarteret i Östboskolan genom att upprätta förfrågningsunderlag för ombyggnadsarbetena, utforma förslag till hyresavtal samt ta fram prototyp till kontorsmodul att för ändamålet anvisa kronor. Ett utredningsarbete har tillsammans med Värnamo Näringsliv genomförts med idéer om att hyra ut lokaler där nystartade företag ska kunna utvecklas för att på några års sikt kunna stå på egna ben. Tekniska kontoret föreslår i skrivelse anvisning av medel för fortsatt projektering av Entreprenörskvarteret i Östboskolan.

10 Tekniska nämnden Akt Prodavd Ekonomikont TN 139 Dnr Forsheda station, ny plattform att under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtal med Banverket, anvisa kronor från projekt 0001 till projekt 0362, ombyggnad plattform Forsheda. Nya motorvagnståg kommer att trafikera järnvägsbanan Nässjö-Halmstad. Tekniska kontoret har i samråd med Banverket projekterat ombyggnad av plattformen vid stationen i Forsheda. Tekniska nämnden anvisade , kronor till ombyggnad av plattformen. Projektet är kostnadsberäknat till kronor. Kommunen bekostar hela projektet med 50 % statsbidrag (LTA-medel). Tekniska kontoret begär i skrivelse anvisning av resterande medel för färdigställande av projektet.

11 Tekniska nämnden TN 140 Övrig information Tekniska kontoret informerar i nedanstående: Investeringsbudgeten 2004 samt investeringsprogram Kommunstyrelsens uppdrag till kommunledningskontoret att tillsammans med tekniska kontoret undersöka möjligheterna att ansöka om Stadsmiljörådets utmärkelse för insatser till att höja kvaliten i stadsmiljön.

12 Tekniska nämnden Trafikingenjören TN 141 Enkelriktning av del av Thure Sällbergsgatan att remittera yrkandet till tekniska kontoret för handläggning. Yrkande Ivan Nordin (s), att tekniska nämnden beslutar om enkelriktning av Thure Sällbergsgatan mellan Växjövägen och Hasselbergsgatan.

13 Tekniska nämnden TN 142 Övrigt Håkan Gärdesmed (m) påminner tekniska kontoret i nedanstående ärenden: Utredning av konsekvenserna vid införande av väjningsplikt på vissa gator i Värnamo centrum (TN 97/02) Utredning av möjligheterna att korta ner OCR-koderna och/eller införa elektronisk fakturahantering (TN 47)

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Plats och tid kl 08.30 11.05 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:45 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) jäv 38 Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Stefan Kemle Närvarande ersättare

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-10-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer