Det perversa företaget. ( projektdelen )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det perversa företaget. ( projektdelen )"

Transkript

1 Det perversa företaget ( projektdelen ) 1

2 INNEHÅLL. Projektdelen ( Rev.I ) ( bokmärken ) INNEHÅLL PSYKOPAT ORGANISATION PS-KONCEPTET UTREDNING UTBILDNING INFORMATION INSPEKTION LAGBROTT FACK CHEF 2

3 INNEHÅLL_1 PSYKOPAT ORGANISATION 9. Psykopatiska chefer. Tunbrå. 10. Psykopati - kort sammanfattning. 11. Pervers manipulation. Hirigoyen. 12. Konflikttyper normala. Konflikthantering PS Konflikttyper perversa_1. Konflikthantering PS3 (1-4). 14. Konflikttyper perversa_2. Konflikthantering PS3 (1-4). 15. Konflikttyper perversa_3. Konflikthantering PS3 (1-4). 16. Konflikttyper perversa_4. Konflikthantering PS3 (1-4). 17. Officiell-/ Dold organisation_1. (1-2). 18. Officiell-/ Dold organisation_2. (1-2). 19. Officiell-/ Verklig kommunikationsväg. 20. Normal-/ Förvrängd gruppledarorganisation. 21. Pseudochefer_1. (1-2). 22. Pseudochefer_2. (1-2). 23. Fokusförflyttning_1. (1-2). 24. Fokusförflyttning_2. (1-2). 25. Mörkläggning. 26. Tre-partsmöte 2: Två linjechefer. 28. Processen. 29. Informations-fiske. 30. Psykopatorganisation_1. (1-4). 31. Psykopatorganisation_2. (1-4). 32. Psykopatorganisation_3. (1-4). 33. Psykopatorganisation_4. (1-4). 34. Konfliktmiljön. 35. Abu Ghraib-företaget_1. (1-2). 36. Abu Ghraib-företaget_2. (1-2). PS-KONCEPTET 37. Kravspecifikation_1. (1,3). 38. Kravspecifikation_3. (1,3). 39. PS-Konceptet - schematisk hanteringsrutin_1. (1,4). 40. PS-Konceptet - schematisk hanteringsrutin_4. (1,4). 41. Förhandlingsordning hanteringsrutin_1. (1-2). 42. Förhandlingsordning hanteringsrutin_2. (1-2). 43. Glappet text +schematiskt PS-konceptet / US-konceptet_1. (1-3). 44. Glappet text +schematiskt PS-konceptet / US-konceptet_2. (1-3). 45. Glappet text +schematiskt PS-konceptet / US-konceptet_3. (1-3). 3

4 INNEHÅLL_2 UTREDNING 46. Utredning - psykosocialt arbetsmiljöbrott. 47. Utredning A V:s AFS 2001: Utredning Arbetsmiljöbrott_1. AFS 1993: 17 (1-2). 49. Utredning Arbetsmiljöbrott_2. AFS 1993: 17 (1-2). 50. Förbrytelser - AFS 1993: Trakasserad arbetstagare skall vända sig till arbetsgivaren. 52. Överflygling. 53. Konflikt kontra Brottskonflikt. 54. Att ha chefens öra. 55. Vad tjänar han på det? 56. Psykosociala frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 57. Att hela tiden avbryta någon. 58. Oönskade beteenden. 59. Illa hanterade konflikter. 60. Företag som inte ingriper. Hirigoyen. 61. Kvinna på arbetsplats. Öppet / Dolt våld. 62. Hypoteser. Obehövlig. 63. Hypoteser. Bondeoffer. 64. Hypoteser. Relationsoffer. 65. Konfliktutredning kl. 66. Personalansvarig - Kontorist. 67. J-J Rousseau Kammen. 68. J-J Rousseau Sparris-stöld. 69. J-J Rousseau Bandet_ J-J Rousseau Bandet_ H Melville - Moby Dick. En chef har alltid rätt_ H Melville - Moby Dick. En chef har alltid rätt_2. 4

5 INNEHÅLL_3 UTBILDNING 73. Konfliktmottagning. 74. Utbildning AV:s_1. AFS 2001:1 7 (l-2). 75. Utbildning AV:s_2. AFS 2001:1 7 (l-2). 76. Utbildning Prevent. 77. Rutiner AV:s 2001:1 5. Rutiner. 78. Dokumentation AFS 2001: Handlingsplan AV:s 2001 : Uppgiftsfördelning AV:s_ : Bilaga 1 (l-3). 81. Uppgiftsfördelning AV:s_ : Bilaga 1 (l-3). 82. Uppgiftsfördelning AV:s_ : Bilaga 1 (l-3). 83. Årlig sammanställning AFS 2001: Grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete_1. (l-3). 85. Grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete_2. (l-3). 86. Grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete_3. (l-3). 87. SAM- Systematiskt arbetsmiljöarbete_1. (1-2). 88. SAM- Systematiskt arbetsmiljöarbete_2. (1-2). 89. Årlig uppföljning av arbetsmiljön_1. (1-2). 90. Årlig uppföljning av arbetsmiljön_2. (1-2). 91. Företagshälsovård AV 12 + Bilaga Ohälsa. 93. Reaktiv Proaktiv_1. (1-2). 94. Reaktiv Proaktiv_2. (1-2). 5

6 INNEHÅLL_4 INFORMATION 95. En arbetsmiljöfrågas väg. 96. S Milgram_1. (l-2). 97. S Milgram_2. (l-2). 98. Ph Zimbardo_1. (l-2). 99. Ph Zimbardo_2. (l-2) Alfred McCoy Tillgängligt får alla Forskning av Ingela Thylefors Depression = undertryckt / dold vrede. Storbråk skakar Tour de France Vad kan man lära sig av arbetsmiljöbrott Rehabilitering_1. (l-2) Rehabilitering_2. (l-2) Arbetsplatssamhälle -> Civilt samhälle. INSPEKTIONEN ARBETSMILJÖBROTT 108. Rutiner - för att motarbeta och undvika Arbetsmiljöbrott Samarbetsåtagande - vikten av rutiner Från Inspektion till dom VD alltid juridiskt ansvarig Krav på suspendering PS-inspektion Linjeorganisation_1. (l-2) Linjeorganisation_2. (l-2) Policy - Delegering - Inspektion Chef för arbetsmiljöarbetet - organisatorisk placering av funktionen Personalansvarig PA - Chef Släckning av PS-ärenden Arbetsmiljötillsynen Arbetsmiljöansvaret Systemtillsyn Arbetstagares anmälan till AV Mordtriangeln inom psykosociala arbetsmiljöärenden. LAGBROTT - ÅKLAGARE 125. Straff vid oaktsamhet Pågående brott - trakasserier av anställd Ärekränkningsbrott_1. (l-2) Ärekränkningsbrott_2. (l-2) Diskrimineringslagarna Åklagarens roll Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Åklagarkammare för miljöbrott Brott leder sällan till straff Arbetsmiljöverket - allmänt ärende blir enskilt (och behandlas ej) Vittne Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittne Civilkurage Genovese-effekten. 6

7 INNEHÅLL_5 FACKLIGT 138. Framkomstmöjlighet, PS-brott - utredning Förhandlingsrätt - översikt Psykopat - eftersökning. Öppna ärenden Försvar och Försvarsvåld Förhindra och försvåra våldet Påverkan anställda Frågor och Suspendering Lathund-SIF_ Lathund-SIF_ Lathund-SIF_ Lathund-SIF_ Lathund-SIF_ Arbetsbrist Omplacering Samarbete och samverkan Skyddskommitté. Protokoll Skyddskommitté_1. (1-2) Skyddskommitté_2. (1-2) Skyddskommittén kan bli ett minne blott Preskriptionstid Teknikavtalet Metall - Arbetsmiljö Arbetstvistlagen Val av skyddsombud_1. (1-2) Val av skyddsombud_2. (1-2) Förtroendevalda Konkurrensparanoia Bedrägeriavtal_1. (1-2) Bedrägeriavtal_2. (1-2). CHEF Chef. ( 1 sid.) 167. Slut. 7

8 Blanksida. 8

9 Psykopat organisation. Psykopatiska chefer. Utdrag ur Psykopatiska chefer av Lars-Olof Tunbrå. Psykopater finns i de flesta organisationer du kan ha dem som medarbetare, kollega eller chef. Var de än dyker upp orsakar de ekonomisk skada och mänskligt lidande. Att de lyckas beror på att deras manipulerande gör det svårt att se de rätta sammanhangen, att det bakom den charmerande ytan döljer sig en mörkare sida präglad av osminkad egoism och ren ondska. Psykopati - Vilka har kunskapen? Som tidigare har konstaterats finns det inte mycket litteratur om psykopati skrivet på svenska. Knappast något med anknytning till vår vardag i arbetslivet har översatts. Kunskapen finns hos de managementkonsulter, ofta med psykologbakgrund, som arbetar med konflikthantering och chefsrekrytering i arbetslivet. Kunskapen kan i större organisationer också finnas i centrala staber för personalfrågor. Försök få tillgång till och använd dessa resurser. Redan innan problemen har uppstått. Förebygg genom att sprida kunskap om hur vanligt det är med psykopati. Koppla in experter. Med stor sannolikhet kan man påstå att i varje organisation med mer än 50 anställda finns - minst en psykopat. Med den kunskapen förstår man behovet av att veta mer. En djupare förståelse för psykopati kräver att man diskuterar ett antal typfall, ett antal typiska beteenden och stämmer av dem mot egna iakttagelser. Därmed kan man tillägna sig den kunskap som fordras för att kunna hantera problem på arbetsplatsen. Vilka ska utbildas? Psykopater finns överallt. I näringslivet, inom kyrkan, i politiken, i offentlig verksamhet och i ideella föreningar. Utbildningsbehovet finns i all verksamhet. Utbildning om psykopatiskt beteende borde ingå i all managementutbildning. Allt ifrån grundläggande ledarskapskurser till utbildning på top management-nivå. Förutom ledare behöver medarbetare på personalfunktioner och fackliga företrädare kunskaperna. Jag vill inte utesluta några grupper. Inte heller politikerkåren. 9

10 Psykopati - kort sammanfattning. Psykopati, extremt avvikande karaktärsegenskaper ledande till att en individ kommer i konflikt med de sociala normerna. - Psykopati är således trots benämningen (som betyder sinnessjukdom) ingen sjukdom utan en karaktärskonstitution, vilken liksom andra egenskaper betingas av arv och miljö. - Man kan uppställa en rad olika typer, eftersom varje normalt beteende eller psykiskt reaktionssätt kan förekomma i den karikerade form som kallas psykopati. Man talar t.ex. om explosiva psykopater, som har en benägenhet för våldsamma affekthandlingar av obetydlig anledning, känslokalla psykopater, som saknar inlevelseförmåga, självhävdande psykopater, som till varje pris och med alla medel vill placera sig själva i centrum. o.s.v. - Det är typiskt för de flesta psykopater att deras beteende är stereotypt och uteslutande dikterat av deras egna impulser så att de handlar utan hänsyn till den föreliggande situationen eller till andra människor. Behandlingen, som är utomordentligt vansklig och måste pågå under lång tid, består i olika former av psykoterapi. Psykopatens karaktär Begreppet har använts sedan början av 1800-talet. Fram till början av 1900-talet tjänade det som en paraplyterm för en rad mentala avvikelser. Först så småningom kom användningen att begränsas till den personlighetsstörning som vi i dag menar. - ytlig charm; - egocentricitet; - brist på empati; - avsaknad av ånger- och skuldkänslor Psykopaten kan framstå som en normal, fullt anpassad person men i själva verket utmärks personen av stora brister. Han förstår samspelet mellan människor men saknar de känslor som man förbinder med det. Psykopaten förmår tydligen inte att uppfatta språkets emotionella valörer. Psykopaten kan låtsas att han förstår begrepp som lojalitet och ansvar men de förblir tomma ord. Forskare har kunnat visa att psykopater och vanliga människor har olika sätt att bearbeta känslomässigt laddade ord. Trots att ingen psykopat är den andre lik finns det mycket som är gemensamt för gruppen. Brist på empati karaktäriserar många psykopater som därför inte plågas av ånger eller skuldkänslor - en misshandel kan enkelt bortförklaras med att killen hade sig själv att skylla. Att en högre andel psykopater begår brott i jämförelse med vanliga människor beror bland annat på att det oftast är en han, men inte alltid, och har den oberördhet som krävs för att begå ett brott. Kliniker och forskare använder en vetenskapligt underbyggd metod för att ställa diagnos. Diagnostiken är ett grannlaga, tidskrävande arbete. Typiska psykopatiska drag: Vill ha makt över andra. Är ofta utstuderad, lögnaktig och manipulerande. Bra på att hitta sårbara punkter hos andra. Förstorar andras fel och brister. Dålig självkontroll. Lägger alltid skulden på andra. Visar föga ånger. Liten eller ingen insikt om egna svagheter. Tolkar omvärlden annorlunda än de flesta. 10

11 Pervers manipulation. Utdrag ur Vardagens osynliga våld av Marie-France Hirigoyen. När en pervers individ kommer in i en grupp har han eller hon en tendens att dra till sig de fogligaste gruppmedlemmarna, dessa blir förförda av den perverse. Den individ som inte låter sig värvas avvisas av gruppen och utpekas som syndabock. Därmed skapas ytterligare ett socialt band mellan gruppens medlemmar genom denna kritik av den opåverkbara personen. Den personen blir mer eller mindre utfryst av gruppen med elakt prat och skvaller. Gruppen befinner sig nu under påverkan och följer med i den perverses cynism och brist på respekt. Men varje enskild individ har därför inte förlorat allt sinne för moral. Men i jämförelse med, och i beroendet av, den helt skrupelfrie individens moral kommer de andra att förlora sin omdömesförmåga. Det som tidigare var omoraliskt blir till en trivialitet. Den amerikanske psykologen Stanley Milgram studerade mellan 1950 och 1963 fenomenet underkastelse under auktoritet. Metoden var följande: En person stiger in i ett psykologilaboratorium och blir ombedd att utföra en serie handlingar som gradvis kommer att strida allt mer mot hans samvete. Det gäller att få reda på hur långt vederbörande är beredd att gå för att följa experimentledarens instruktioner innan han vägrar utföra förelagda handlingar. I sin slutsats kommer Milgram fram till att vanliga människor, helt utan illvilja, enbart genom att fullfölja sina uppgifter, kan bli aktörer i en förödande destruktiv process. Detta resultat har upprepats av Christophe Dejours, som talar om den sociala trivialiseringen av ondskan. De perversa utnyttjar denna foglighet och använder den för att tillfoga andra skada. Den perverses mål är att få tillgång till makten eller behålla den till vilket pris som helst, eller också att dölja sin egen inkompetens. I detta syfte måste han göra sig av med vem det vara må som kan utgöra ett hinder mot hans uppstigande, eller skulle se alltför klart på hans egna metoder. Man nöjer sig inte med att angripa någon som är försvagad, som vid maktmissbruk, utan man skapar svaghet för att förhindra att den andre försvarar sig. Rädslan alstrar lydnad, det vill säga underkastelse, men även kolleger som låter sig hunsas och som inte vill se vad som händer omkring dem. Den perverse har ännu lättare att agera i ett illa organiserat företag med dålig struktur, ett deprimerat företag. Då räcker det att han finner en spricka som han kan vidga för att tillfredsställa sin strävan efter makt. Rädslan alstrar lydnad, det vill säga underkastelse, men den skapar även kolleger som låter sig hunsas. Kolleger som inte vill se vad som händer omkring dem, som inte orkar eller förmår göra något åt missförhållandet. Även gruppens övriga omgivning kan frukta att bli stigmatiserad om man visar sig solidarisk med den person som angrips. 11

12 Konflikttyper typ = normala. Sakkonflikt: Handlar om rätt och fel, bra och dåligt. Gör så här: Se till att de inblandade uttrycker sig tydligt och lyssnar på varandra. Det går att diskutera sig fram till en lösning där alla är nöjda. Rollkonflikt: Vem gör vad - kan leda till revirövertramp. Gör så här: Definiera allas arbetsuppgifter, se till att alla vet och accepterar varandras ansvar och befogenheter. Intressekonflikt: Oförenliga mål eller intressen, till exempel vid byte av lokal. Gör så här: Se till att alla vet motivet till beslutet, vilka prioriteringar som gjorts och varför. Värderingskonflikt: Olika mål, värderingar, ideologi eller personlighet. Gör så här: Försök förmå människor att arbeta tillsammans trots olika värderingar. Det är svårt att hitta kompromisser utan att parterna gör våld på sig. Beteendekonflikt: Någon beter sig på ett sätt som andra upplever som störande. Gör så här: Tala med personen och försök förstå orsaken. Kom överens om vilka beteenden som är acceptabla. Pseudokonflikt: Missförstånd. Gör så här: Ställ frågan "Hur tänker du egentligen " så finns en chans att missförståndet löser upp sig. Ovan rubricerade konflikter, är några av dem som i litteratur och press framställs som det som man menar med konflikt. När psykologer och konfliktbehandlare beskriver olika lösningar för att möta och hantera konflikter på arbetsplatser så är det konflikter av ovan slag man menar. Gemensamt för dessa konflikter är att alla inblandade personer har ett normalt intresse av att förbättra det rådande arbetsklimatet på arbetsplatsen. Att medverka till en lösning av förefintliga konflikter och att göra det i en positiv och resultatinriktad anda. Undantagandes stora företag där lämplig person kan finnas så är det direkt olämpligt att använda egen personal för att lösa konflikter. Ingen på det egna företaget kan vara ojävig i sina relationer till andra på företaget. Även om kontaktytan varit liten så har man fått en viss uppfattning om hur de inblandade parterna är. Alltså man tror mer på den ene än på den andre. Och sådant brukar märkas, och helt säkert av den förfördelade parten. Icke-kränkande konflikter. Ovan redovisade konflikter är de som man i dagligt tal brukar avse när man redovisar eller talar om konflikter. Icke att sammanblanda med de perversa konflikterna som alltid är kränkande. Men även normala konflikter kan eskalera till ett allvarligt problem där även kränkande beteenden och händelser inte kan uteslutas. Kränkande konflikter. Allvarligast är dock de onormala, perversa konflikttyper som förekommer. I media sammanblandas de tyvärr ofta med de normala. Det förekommer ett återkommande förringande av dessa kränkningar som är olycklig. Uttalanden som uppfattas som direkt stötande av dem som vet vad det innebär. De perversa konflikttyperna är helt artskilda från de normala. Här handlar det inte om något som vi normalt kan tänka oss hända på en arbetsplats. Det är ljusskygga, onormala saker i det fördolda, som ingen av oss har någon mental beredskap för. 12

13 Konflikttyper typ = perversa_1. Angreppskonflikter är normalt dolda. De är avsedda att få långtgående konsekvenser för den som drabbas. I princip att personen omplaceras, sägs upp, eller själv drivs att säga upp sig. Angreppen är till för att skada. Angreppens ändamål är att driva ut en person från dennes arbetsplats. Dessa angripande personer är inte intresserade av att lösa konflikter. Tvärtom startar de konflikter där så är möjligt. Pågående konflikter försöker de med olika medel hålla vid liv så länge som möjligt. Här gäller att det är perversa personer som är i verksamhet. Normalt försöker dessa även att manipulera och pervertera andra individer till att delta i övergreppen. Övergreppen utförs bland annat på så sätt att: - arbetssituationen görs så obehaglig att personen själv ser sig tvungen att säga upp sig. - personen provoceras till handlingar som sedan används mot denne ( man ser den anställdes reaktion men man förstår inte den provokation denne utsatts för). - arbetsledningen använder sin arbetsledningsrätt på ett icke avtalsenligt sätt. Denna konflikthantering är artskild från den med normala konflikttyper. Konfliktbehandlingen skall ses som en form av brottsutredning. Brottet består av överträdelser av arbetsmiljöföreskrifter typ lagar, föreskrifter, policy. Samlingsbegreppet Kränkande särbehandling innefattar alla mobbningsformer. Och det är inte möjligt, i varje fall svårt, att utföra dessa övergrepp mot anställda utan att bryta mot någon arbetsmiljöföreskrift. Däremot är det lätt att manipulera okunniga anställda och chefer till att tro att inga oegentligheter förekommer. Okunnigheten och ointresset för arbetsmiljöfrågor från fack, chefer och anställda gör det möjligt att bryta mot olika arbetsmiljöparagrafer, detta görs bland annat genom att 1. allmän arbetsmiljöinformation (exempelvis i form av ämnesinriktade tidningar) saknas på arbetsplatsen eller undanhålls, 2. genom att handlingsrutiner saknas, trots att det föreskrivits (se bl.a. AFS 2001:1 5, AFS 1993:17 4 ), 3. utbildning i denna hantering saknas, även detta finns föreskrivet (se bl.a. AFS 2001:1 6, AFS 1993:17 2 ). Genom den skapade inkompetensen hos anställda, chefer och miljöombud kan olika mobbningsformer fortgå utan att något görs för att förhindra det. Ansvaret för att något görs flyttas således helt över på den enskilde individ som utsätts för trakasserierna. Trots att ansvaret uttryckligen ligger på arbetsgivaren (se bl.a. AFS 1993:17 6 ). Detta oansvariga tillstånd innebär i praktiken att en mörkläggning av brottsliga konflikter sker, inkompetensen görs till den skyldige. Denna okunskap, en dimfigur, är det objekt som en särbehandlad och angripen anställd får sig anvisad som motpart i konflikten. Och ingen vet naturligtvis var man kan hitta denna figur. 13

14 Konflikttyper typ = perversa_2. Den drabbades version av konflikten ifrågasätts och eftersom företaget inte gör något i frågan tolkar de övriga anställda det som att företaget tror på förövarnas version. Det krävs alltså någon anställd med civilkurage som ställer sig på den drabbades sida för att dennes version överhuvudtaget skall räknas, det brukar faktiskt räcka med en. Genom detta opartiska medhåll flyttas fokus till, hur avgörs en tvist? Genom en opartisk undersökning bör bli svaret. Denna risk är något som förövare till varje pris vill undvika. Om ärendet hamnat där det borde ha hamnat från början, riskerar förövarna att avslöjas. Detta är något som de till varje pris måste undvika. Illviljan, medelst dolda och försåtliga trakasserier, drabbar oftast en person i taget och utförs så att andra inte märker av den. Om två drabbas samtidigt kan ju denne andre bekräfta att något inte står rätt till. Kränkande särbehandling i arbetslivet täcker in många av de destruktiva saker en anställd kan utsättas för. De företeelser som i dagligt tal brukar kallas för bl.a. vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier - har alltmer framstått som särskilda problem i arbetslivet och kommer här sammanfattande att benämnas kränkande särbehandling. Men det gäller också att kunna tillämpa de paragrafer som finns. Kommentarer finns till de enskilda paragraferna men även en utbildning behövs i ämnet. Det ankommer också på arbetsledningen att lyfta arbetsmiljöfrågor till ett vardagligt samtalsämne. Hur skall vi förfara i det här fallet för att inte särbehandla någon? Behövs en extern resurs för att undvika jävighet? Att dra in de anställda i en normal och vardaglig diskussion vad gäller arbetsmiljöfrågor och hur olika företeelser skall hanteras. Det är viktigt att alla på en arbetsplats lär sig att känna igen signaler på att kränkningar förekommer. Då minskar risken att stå handfallen som passiv åskådare. Det är till exempel bara sanningen som utgör ett hinder för att ett företag inte skall konsultera ett externt tjänsteföretag i ett psykosocialt ärende. Där opartiskhet och ojävighet kan garanteras med någorlunda säkerhet. Det är meningslöst att göra en undersökning vars resultat inte kommer att godkännas av den som drabbats på grund av misstanke om partiskhet eller bristfällig utredning. Den drabbades uppfattning av hur ett ärende hanteras är självklart av en avgörande betydelse. 14

15 Konflikttyper typ = perversa_3. Några exempel Kränkande särbehandling ( se vidare AFS 1993:17 ). - överdriven kontroll innebär att försöka hitta fel och brister hos en annan person. Att ständigt bli bevakad och granskad leder ofrånkomligt till stress. Och pga. detta ett sämre arbetsresultat. Särskild kontroll av en anställd skall godkännas av facket. Begäran skall vara skriftlig och ange av vilken orsak och under vilken tid kontrollen skall pågå. Den anställde som påtar sig att kontrollera annan anställd enbart på grund av att någon överordnad eller annan anställd tycker det, gör sig således skyldig till brott mot Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. - avbruten kommunikation när kommunikation och kontakt bryts mellan människor på en arbetsplats blir det svårare att utföra ett gemensamt arbete. Det drabbar även effektiviteten i verksamheten. Kommunikationen kan även brytas på grund av brister i organisationen. Kommunikationen anställd chef som bryts är oacceptabel. Det ingår i chefsfunktionen att kunna tala med alla underställda, det betyder inte nödvändigtvis samtal på tu man hand. Men chefen är den som har resurserna och som kan länka om kommunikationen exempelvis över personalavdelningen för att avhjälpa bristen. Att begära att en anställd som har kommit på kant med chefen, någon form av missförstånd eller konflikt måste ju föreligga, har givetvis inget behov av att jaga fram något klargörande samtal med den chef som enbart signalerar en ovilja att bilägga konflikten. Inte ovanligt beror en chefs avoghet mot en anställd på förtal av denne, som en ur chefens synpunkt trovärdig person har avgett. Samarbetsvårigheterna skall således anmälas och följa rutinen för konflikthantering. - andras problem görs till den angripnes ansvar. Klagomål som framställs bemöts med att han borde förstå den felande personens problem. På vilket sätt den klagande är ansvarig för detta bemöts inte. - att ingenting göra det är i sig särbehandling / mobbning om ingenting görs efter en anmälan till en konfliktmottagare. Om konfliktmottagaren framställer sig själv som okunnig, ovetande och därmed inte kunna göra något åt saken kan detta visserligen vara sant men den okunnigheten borde inte kunna finnas. Det bör alltså bedömas som ovilja att samarbeta och trakassering. - provokation - svaret på en provokation är en reaktion - den reaktionen kan sedan användas som argument för att ställa den angripne i dålig dager. Provokationen i sig utförs oftast så att den bara kan uppfattas av den angripne, reaktionen däremot är det meningen att andra skall se. Medlöpare kan finns med för att kunna rapportera den förorättades försvar mot lögnerna. Provokatören uppfattar därefter försvaret som hotelser, medlöparna tycker givetvis detsamma. 15

16 Konflikttyper typ = perversa_4. - förtal - sker normalt på låg nivå - den som skall påverkas skall inte tycka det vara värt besväret att kontrollera fakta. Pågår oftast under lång tid. Det kan handla om att berätta lösryckta delar av någon händelse, att utelämna eller förvanska viktiga detaljer i händelseförloppet, allt för att få den utsatte att hamna i dålig dager. Att höja sig själv över sina medarbetare genom att förtala andra är ingen ny företeelse. Om man hamnar längst ned i hierarkin vad gäller kunskap och kompetens på en avdelning löper man störst risk för att omplaceras eller sägas upp vid neddragningar. Förtal som når chef skall anmälas av denne till den normala hanteringsrutinen. Det får inte bli någon privat och jävig chefsundersökning, eller ännu värre chefen behåller uppgifterna för sig själv. Någon opartisk undersökning genomförs inte, därmed föreligger ett brott, undanhållande av information såväl gentemot den förtalade som facket. Det finns ingen anledning att anta att den förtalade eller facket skulle motsätta sig en konfliktutredning. Förtal är inte enbart en separat händelse, oftast ingår det också som en del av andra trakasserier. Genom att odla en negativ uppfattning om en viss anställd förbereds allvarligare angrepp. Andra anställda som dras in i processen kan fås att bortse, att reagera, på övergrepp eftersom det är den förtalade som drabbas. Även andra lättpåverkade personer kan förmås att delta i aktionerna. Gäller oftast de osynligaste aktionerna, exempelvis utfrysning. förtal Skenet - Ur Genomskinlighet och hinder av Jean Starobinski. Innan J.J.Rousseau blev författare upptäckte han ordets makt och vanmakt. Hos Lamberciers i Bossey hjälpte det inte alls med hans försäkringar om sin oskuld: Skenen var emot mig. Hos Vercellis i Turin, där han stjäl ett band, anklagar han den stackars Marion och ljuger med djävulsk skamlöshet.och de oförvitliga domarna sväljer hans lögn: Fördomarna talade för mig. Ordet förmår allt och ingenting: det kan inte besegra de lögnaktiga skenen och det kan inge fördomar som framgångsrikt motstår sanningen. Inget ord kan kommunicera den inre känslan av oskuld, medan fiktionen blir trodd med märkvärdig lätthet. Begreppen verkligheten och sken mot varandra: Det är en omtumlande motsättning mellan att vara oskyldig - och att synas skyldig. Den inre förvissningen om den egna oskulden är maktlös gentemot de skenbara bevisen på hans synd. Problemet att kommunicera, att bli trodd. - förtal i efterhand - kan verka paradoxalt men används av företagsledningar som sagt upp anställda på tvivelaktiga grunder. Därmed räknar man med att dessa värre, om än oriktiga uppgifter, skall bli det allmänna samtalsämnet. Kontroll av uppgifterna stöter på svårigheter och blir aldrig av eftersom den anställde redan slutat. Man ifrågasätter inte om företagsledningen agerat avtalsmässigt korrekt, utan tankegången blir, det var trots allt lindrigt den anställde kom undan med tanke på de nya uppgifter som framkommit. 16

17 OFFICIELL / DOLD ORGANISATION_1. OFFICIELL ORGANISATION med orderflöde. Alla anställda behandlas lika och har samma möjligheter att påverka sitt arbete. arbetsledare / underchef anställda avd. C INOFFICIELL (DOLD) ORGANISATION med förvrängt orderflöde. Arbetsledaren har egenmäktigt utsett en gruppansvarig bland de anställda på en avdelning. Denne person får indirekt funktionen som den som bestämmer, order och beslut kommer att passera genom den gruppansvarige. Den här organisationsformen kommer enbart att tjäna arbetsledaren, inte på något vis företaget. Den gruppansvarige, den anställde vars status upphöjts till chef och överordnad, kommer givetvis att privilegieras av arbetsledaren i förhållande till de övriga anställda. Det motsatta förhållandet gäller för de övriga anställda. Deras rätt till direkt förmedling av order och information kan både förhindras och förvrängas. Genom den gruppansvarige kan nu arbetsledaren utöva tryck, och till och med terror gentemot anställda som inte ansluter sig till hans uppfattning i olika frågor. Detta utan att själv synas, eftersom det blir ombudet - den gruppansvarige som verkställer mobbning och trakasserier. arbetsledare / underchef gruppansvarig Det ändrade avståndet order- / informationsgivare till dess mottagare kanske verkar försumbart men fördubblas i verkligheten och skall dessutom passera en annan individ, den gruppanvarige, innan den når rätt adressat. anställda avd. C 17

18 OFFICIELL / DOLD ORGANISATION_2. Avd. A: Officiell organisation. Arbetsledarens order och information meddelas direkt till respektive anställd. Alla anställda behandlas lika och har samma möjligheter att påverka sitt arbete. En dialog upprätthålls mellan underchef och anställd. Konflikter dem emellan synliggörs och tvingar fram att problemet klargörs och löses. En organisationsform som rekommenderas. Avd. B: Officiell organisation. Ibland kan en kommunikationslänk behövas. Här gäller det att granska om avsteget från A behövs? Fördelarna är förenklad informationsväg till och från avdelningen för underchefen respektive annan extern avdelning. Är volymen av informationen så stor att avsteget behövs? Personen (kommunikatören) benämns oftast, gruppansvarig, men är ingen talesman för gruppen eller enskilda personer i gruppen. Order från underchef skall därför inte heller passera denna väg. Förenklingen som kommunikationslänken kan innebära för informationsflödet innebär inte att kommunikationen underchef - anställd får påverkas. En anställd har rätt att få order och jobbanknuten information direkt från sin chef, inte via andra personer. Avd. C: Inofficiell organisation. Skenbart är organisationen C = B. Och anges också utåt från arbetsledarens sida att den är det. Men i verkligheten är det en psykopatorganisation. Dvs. den döljer sig bakom organisationsformen B. Dess rätta funktion är en privat organisation i underchefens (arbetsledarens) tjänst. Ett missbruk av tjänsteställning möjliggörs, givetvis för underchefens eget privata ändamål. Chefsorder och information kan förvrängas genom pseudochefen allt efter önskemål. Saken kommer knappast att uppdagas om företaget inte har en egen organisationskompetens. Organisationsformen C är inte någon tillgång för företaget, tvärtom, den ende som har nytta av den är denne underchef (arbetsledare). Organisationens huvudsyfte är till för att på olika sätt undanröja hot mot honom själv. Dvs. anställda med bättre utbildning och högre kompetens som kan röja dennes inkompetens i yrket och svagheter i ledarskapet. H-chef INOFFICIELL arbetsledare / underchef OFFICIELL gruppansvarig / pseudochef anställda avd. B / C avd. A 18

19 OFFICIELL / VERKLIG KOMMUNIKATIONSVÄG. OFFICIELL KOMMUNIKATIONSVÄG. chef anställda Alla anställda har en öppen kommunikationsväg till och från närmaste chef VERKLIG KOMMUNIKATIONSVÄG. Den direkta kommunikationen är bruten för den anställde till vänster av de anställda. Kommunikationen tvingas gå via pseudochef (1), eller via tjänsteman / inofficiell chef (2) för att slutligen nå närmaste officiella chef. Det innebär att information och order kan förvanskas eller undanhållas helt. För samtliga anställda gäller även att den normalt parallella kommunikationsvägen via personalavdelningen till chef också är bruten. Detta blir fallet om personalfrågorna är delegerade till denne officielle chef eller annan linjechef. Aktioner riktade mot den anställde kan nu utföras genom att protester från denne helt kan försvinna eller förvanskas. Man förstår inte varför han ingenting sagt om det nu förhåller sig som han säger. Man förstår inte varför han inte förstått de besked som givits, när alla andra har gjort det. Vad som helst kan påtryckas denne anställde, för vem ifrågasätter besked som kommer från chefen eller tros komma från chefen. Och de övriga anställda förstår inte heller denne anställde, de har ju inga problem. Det borde vara uppenbart att denne anställde är utsatt för särbehandling, kränkande eller inte, en konfliktutredning skall tillsättas. Det är troligt att det är en brottslig aktivitet som pågår. personalavdelning chef anställda tjänsteman/ inoff. chef 1 2 pseudochef 19

20 Normal gruppledarorganisation. Gruppledaren = en av medlemmarna i gruppen men har dessutom funktionen att företräda gruppen i vissa frågor. Gruppledarens uppgift är enbart att förenkla kommunikationen för högre organ och chefer samt externa intressenter. Något chefskap utövas inte. Varje gruppmedlem ansvarar liksom tidigare för sina egna uppgifter. - väljs av de övriga medlemmarna i gruppen - utsedd gruppledare (om utsedd av annat organ) skall godkännas av gruppen - valet av gruppledare skall omprövas när gruppens sammansättning ändras eller en majoritet av gruppen önskar det eller om dess uppgifter ändras. För att kunna vara en dynamisk och kreativ grupp måste den vara lätt att förändra organisatoriskt och till sitt arbetssätt. - om ingen gruppledare kan utses av gruppen av olika anledningar - kommer gruppen att arbeta utan gruppledare. Detta är inte till någon nackdel för gruppens medlemmar. Dessa arbetar och verkar som tidigare helt självständigt. Förvrängd gruppledarorganisation. Gruppledaren = av underchef utsedd person. Funktionen gruppledare ändras till att bli = en arbetsuppgift. Denna arbetsuppgifts karaktär, av att omfatta även de övriga i gruppen, framställs som om innehavaren också är gruppens talesman (ledare). En arbetsuppgift (bland alla andra) ger alltså chefsstatus för innehavaren. En arbetsuppgiften anger således vem som ska betraktas som ledare. Härmed utestängs de övriga anställda i gruppen från att ha några synpunkter i ärendet, den som innehar arbetsuppgiften är också ledaren för gruppen. a) denna arbetsuppgift (oftast av administrativ, kommunikativ natur) som skapats av underliga skäl ges till den som utsetts till gruppledare; b) därefter kan arbetsuppgifter fråntas de övriga och samlas till arbetsuppgifter för den utsedde gruppledaren under förvändningen att det är rationellare; c) plötsligt underligt uppkomna kontrollbehov läggs som ett ansvar på och därmed arbetsuppgift på den utsedde gruppledaren. Oavsett hur upplägget görs och vilka argument som används för att få det att framstå som en önskvärd organisationsförändring visar det klart att skälet enbart är till för att tillgodose underchefens privata önskemål: de övriga anställda skall tvingas att behöva ta gruppledarens tjänst i anspråk; för externa intressenter utpekas gruppledaren som den hjälpande instansen; för högre chefer likaså. Den högra hand som underchefen skapat åt sig själv är givetvis inte önskvärd ur företagets synvinkel, inte heller ur facklig dito. 20

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Inom Åstorps kommun skall ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbehandling. Alla anställda har ett ansvar för

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:380 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Nivå:

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Rutin. Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Vad säger lagen? HaV:s ståndpunkt

Rutin. Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Vad säger lagen? HaV:s ståndpunkt 1/7 Rutin Gäller från Diarienummer 2016-10-06 2885-16 Ansvarig för rutinen Beslutad av Personalenheten Jakob Granit Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering Vad säger lagen? Havs-

Läs mer

Riktlinje kränkande särbehandling, Götene kommun

Riktlinje kränkande särbehandling, Götene kommun Riktlinje kränkande särbehandling, Götene kommun Antagen av Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 2017-05-10, 137 Personalenheten Inledning Denna riktlinje är framtagen utifrån ny diskrimineringslagstiftning

Läs mer

kränkande särbehandling

kränkande särbehandling En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling vem som helst kan bli utsatt för kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av 1 av 8 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande särbehandling... 3 2. Mobbning... 3 3. Allvarlig mobbning... 4 Diskriminering,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING

KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING Antaget i kommunstyrelsen. den 18 december 1996 260 POLICY MOT.. KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING.. Policy mot kränkande särbehandling - mobbning i Lekebergs kommun Ingen anställd i Lekebergs kommun skall

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3 Sid av 8 Orsakerna till förändringar i verksamheten kan vara många. Oftast är det en strävan till högre effektivitet som för privata företag ska resultera i bättre lönsamhet. Lönsamhet är för alla företag

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Personalenheten Åstorps kommun 2005

Personalenheten Åstorps kommun 2005 Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Arbetstagarna i Åstorps kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö, där alla möts med respekt. I detta ingår att inte behöva utsättas för sexuella trakasserier.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Charlotta Lundberg likabehandlingsstrateg 044-309 33 13 charlotta.lundberg@skane.se BESLUT 2011-03-22 1 (2) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling Beskrivning

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Denna policy och handlingsplan för att förebygga och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett av flera

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Antagen i Kommunstyrelsen 2014-02-26 KS/2013:702 Personalavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Handlingsplan sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingsplan sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Handlingsplan sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Antagen xxx Framtagen av Vendela Muhrén, Linda Häggström och Ann-Louise Nyberg. Kommunledningsförvaltningen Handlingsplanen ska ses som ett

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen D.nr: Jennie Strandberg Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen D.nr: Jennie Strandberg Olsson TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2016-11-21 Kommunstyrelsen D.nr: 2016-000343 Jennie Strandberg Olsson Förslag till Rutin vid kränkande särbehandling Bakgrund och sammanfattning Utifrån bestämmelser i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MOBBNING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER på arbetsplatsen Policy och vägledning Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning Kränkande särbehandling förekommer överallt.

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN. i TORSBY KOMMUN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

POLICY OCH HANDLINGSPLAN. i TORSBY KOMMUN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING POLICY OCH HANDLINGSPLAN i TORSBY KOMMUN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Policy i Torsby kommun mot kränkande särbehandling Att få känna arbetsglädje och arbetsgemenskap är en rättighet för alla anställda,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

En ny paragraf i brottsbalken måste införas för att stoppa mobbning, trakasserier, förtalskampanjer. utstötning från arbetslivet!

En ny paragraf i brottsbalken måste införas för att stoppa mobbning, trakasserier, förtalskampanjer. utstötning från arbetslivet! En ny paragraf i brottsbalken måste införas för att stoppa mobbning, trakasserier, förtalskampanjer samt social utstötning från arbetslivet! Nutidens stora häxjakter sker på arbetsplatserna. Man utser

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Handlingsplan mot kränkande särbehandling

Handlingsplan mot kränkande särbehandling Handlingsplan mot kränkande DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot kränkande GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 1997 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET PU 971013 40 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Journalister är en utsatt yrkesgrupp. Kränkningar, trakasserier, hot och våld mot journalister har tyvärr blivit en allt vanligare del av yrket. Det är

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret 1(7) LANDSKRONA STADS POLICY RIKTLINJER RÖRANDE KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Alla anställda vid Landskrona stad har rätt till en trygg och säker

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-333 81 Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Strategi med riktlinjer Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Sven Lindblom 1

Sven Lindblom 1 2016-05-02 Sven Lindblom 1 Organisatorisk och social arbetsmiljö (kallas här OSA) AFS 2015:4 Syfte Kränkande särbehandling Tillämpningsområde Till vem föreskrifterna riktar sig Definitioner Systematiskt

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Kränkande särbehandling i arbetslivet. Haparanda Stad. Antagen av kommunstyrelse 2002-12-02

Kränkande särbehandling i arbetslivet. Haparanda Stad. Antagen av kommunstyrelse 2002-12-02 1 Kränkande särbehandling i arbetslivet Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2002-12-02 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Haparanda stads grundsyn är att kränkande särbehandling inte SKALL förekomma

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING DNR MIUN 2014/2151 Publicerad: 2014-12-09 Beslutsfattare: Handläggare:

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling RIKTLINJER Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 36 1(7) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling 2(7) Innehåll Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling...

Läs mer