Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business"

Transkript

1 business HELSINGBORG BJUV BÅSTAD HELSINGBORG HÖGANÄS KLIPPAN LANDSKRONA SVALÖV ÅSTORP ÄNGELHOLM ÖRKELLJUNGA REGION PEABs MATS PAULSSON SATSAR PÅ SIN HEMBYGD SIDAN 4 KLICKET ETT VÄRLDSLEDANDE PATENT SIDAN 12 TUSEN NYA HUS VID KUSTEN SIDAN 18 Projektet som ger eko i norra Europa H+ SÄTTER SIN PRÄGEL PÅ ÖRESUNDSREGIONEN SIDAN 8-9 MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI, SEPTEMBER Helsingborg_montage.indd

2 2 DETTA ÄR HELSINGBORG BUSINESS REGION Det gränslöst goda livet FOTO: Bert Lundqvist Helsingborg Business Region är ett samarbete mellan de 10 kommunerna i nordvästra Skåne för näringslivs- och destinationsutveckling. Målet är att effektivisera näringslivsarbetet i regionen och att ytterligare stärka nordvästra Skånes näringslivs- och turistområde, säger Renée Mohlkert, näringslivsdirektör i Helsingborg. Projekt, som drivs inom ramen för samarbetet, är exempelvis näringslivsutvecklingsprojekt för entreprenörskap, logistik, näringslivsdagar, gemensam marknadsföring samt destinationsutvecklingsfrågor. Turismen är idag en mycket snabbt växande näringslivsgren och här är vi starka, fastslår Renée Mohlkert. Helsingborg Business Region är tio kommuner med ca invånare, som finns på en yta som inte har längre än cirka 70 km i längsta avstånd. Här är det alltså nära. På en timmes bil- eller tågresa från regionen når du nästan 3,5 miljoner människor och tre flygplatser varav två med internationella flyglinjer. Det går tre europavägar genom regionen och tågen går tätt. Färjor över Öresund till Danmark går varje kvart. I Helsingborg Business Region är det nära! DEN SOM FRÅGAR HUNDRA svenskar vad det goda livet innehåller, får ungefär lika många svar. Vad som upplevs som livskvalitet är i allra högsta grad individuellt. Vid en närmare titt på svaren kan några få gemensamma nämnare urskiljas. Att få leva tillsammans med sina nära och kära. Möjlighet till utveckling via arbete och studier. Tillgång till frisk luft och vacker natur. Tillfällen att resa och vidga vyerna. NORDVÄSTRA SKÅNE ERBJUDER mycket av allt detta. Naturen finns inpå knuten och är enastående vacker och omväxlande. Avstånden är korta och kommunikationerna goda, vilket gör det enkelt att bo och arbeta var man vill. Utmärkt, men det räcker inte för att förklara varför kommunerna i nordvästra Skåne fortsätter att klättra i Svenskt Näringslivs ranking, samtidigt som flertalet övriga kommuner i landskapet tappar. En del av framgången kan förklaras av den gemensamma ambitionen bakom Helsingborg Business Region. Tillsammans har de tio nordvästskånska kommunerna monterat ner gränserna mellan varandra för att göra livet enklare för såväl invånarna som näringslivet. NUMERA ÄGS ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT av företag i regionen. Det ser vi som ett kvitto på den tillväxt de upplever i sin bygd och den tilltro de känner för den. Glädjande nog finns fler sådana kvitton. Befolkningskurvan pekar brant uppåt. Näringslivet sjuder med nyetableringar inom logistik, tjänstesektor och handel. Båstad, där tennisen spelar en allt viktigare roll. Ängelholm, där näringsliv, kommun och region samarbetar kring den nya stadsdelen Hälsostaden. Landskrona, som nu blir hemvist för regionens största logistiketablering och samtidigt ser fram emot ett nytt havsnära bostadsområde. Regionens fastighetsmarknad är het, med byggstarten för centrala H+området i Helsingborg som självklar höjdpunkt. Ett citynära hamnområde ska förvandlas till en levande stadsdel för runt nya helsingborgare. En miljon kvadratmeter nya bostäder och arbetsplatser blir granne med den moderna och ständigt expanderande universitetscampusen, dit allt fler studenter söker sig. Campus Helsingborgs utbud är nära kopplat till den regionala arbetsmarknadens behov och kontakterna mellan näringslivet och studenterna är täta och goda. I centrala Helsingborg finns också regionens logistiska nav, med tåg, buss och färja. För att skapa förutsättningar för H+området påbörjas 2012 byggandet av Södertunneln, som är en 1,3 kilometer lång tunnel söder om stadens centralstation. Arbetet med H+ och Södertunneln pågår parallellt och när tunneln invigs 2017 har vi fördubblat Helsingborgs centrumyta och skapat en havsnära och ännu attraktivare stadsmiljö. NORDVÄSTRA SKÅNE ÄR IDAG en integrerad del av den dynamiska Öresundsregionen. För att tillväxten ska fortsätta krävs dock ökad satsning på infrastrukturen. Öresundsbrons kapacitet är begränsad och när den tysk-danska tunneln under Fehmarn Bält står klar 2019 kommer trycket att öka ytterligare. En ny fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör, som för närvarande utreds av regeringen, ter sig därför som den självklara lösningen. Den kommer att gynna näringslivet i Öresundsregionen, men även i övriga Sverige. OM TIO ÅR ÄR VI ÖVERTYGADE om att vi kommit ännu närmare vårt mål: en gränslös region, där det är enkelt att leva det goda livet. Här i nordvästra Skåne finns de rätta förutsättningarna och ambitionerna. Välkommen hit du med! Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad och ordförande styrelsen Skåne Nordväst Renée Mohlkert Näringslivsdirektör, Helsingborgs stad Kommunerna i Helsingborg Business Region är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. HAMBURG OSLO KØBENHAVN GÖTEBORG HELSINGBORG BUSINESS REGION MALMÖ BERLIN STOCKHOLM -makes you visible vxl Stålg Uppsala En bilaga från Helsingborg Business Region och H+. Frågor om innehållet besvaras av: ÅSA LUNDQVIST PEYRON Helsingborg Business Region, tel JESSICA ENGVALL H+, tel Projektledare: Annonser: Redaktör: Fredrik Sjöman Fredrik Sjöman, Rickard Moritz Bert Lundqvist Grafisk form: Omslagsbild: Repro och tryck: Anna Hammarbäck Visionsbild för Bredgatanområdet Schönherr landskap/adept JMS Helsingborg.indd

3 Hela denna HELA bilaga DENNA är en annons SIDA ÄR från EN Helsingborg FRÅN Business SKANSKA Region 3 Här skapar vi Sveriges bästa handelsläge Intill E4 vid norra infarten till Helsingborg och bara kilometern från E6 kommer vi att skapa ett av Sveriges i framtiden absolut bästa handelsläge, säger Johan Nilsson, distriktschef för Skanska Helsingborg. SKANSKA ÄR EN STOR AKTÖR I HELSINGBORG som äger ansenliga markytor, vilka man började förvärva under 60- talet och efterhand har utvecklat. Ett exempel på detta är Väla Centrum, som är ett av Sveriges största och bästa köpcentrum och som i höst inviger en större utbyggnad. Runt Väla Centrum äger vi stora markytor, som för tillfället är i olika detaljplanestadier eller som vi jobbar med att få till stånd en detaljplan på. Ett sådant område är tomten Inneslutningen som ligger bredvid E4, Väla Centrum och nya Ikea. Här siktar vi på byggrätter för volymhandel på cirka kvadratmeter, berättar Johan Nilsson, som inte tvekar att utnämna detta område till Sveriges i framtiden bästa handelsläge. Målet är också att det ska bli en upplevelse att komma dit. Det blir inget sterilt asfaltsområde, utan det ska finnas gott om grönytor men även andra gröna hållbara lösningar. SÖDER OM VÄLA CENTRUM ligger Väla gård med sina vackra gråstensbyggnader och lummiga parkmiljö. Under 2011 kommer Skanska påbörja byggnationen av sitt nya lokalkontor, som ska samla alla Skanska-enheter som finns i Helsingborg. Här finns ytterligare byggrätter för kontor på cirka kvadratmeter. I den här vackra miljön finns otroliga förutsättningar för att utveckla platsen till en samtida mötesplats för moderna verksamheter. Kontoren som ska byggas kommer att vara energisnåla, ha låga totalkostnader där grönt byggande och ny teknik kommer att stå i fokus. Vi satsar oerhört mycket på olika klimatsmarta lösningar där energifrågan är en mycket viktig parameter. Målet är att vi ska producera lika mycket energi som vi gör av med, bland annat genom solcellsanläggningar och andelar i vindkraft. Byggnaderna kommer dessutom vara utformade med ett stort energi- och miljöfokus som gör att de förbrukar väsentligt mindre energi än ett traditionellt kontorshus, säger Johan Nilsson. VID HELSINGBORGS ÖSTRA AVFART på E6 ligger Långeberga, som är ett väl etablerat område med verksamheter inom framför allt frukt och grönt, livsmedel och logistik. Bland annat finns här en av ICA Sveriges större lagerbyggnader. Utöver läget vid E6:an ser vi möjligheter till spårtrafik genom att ansluta till kommande spår till NSR:s avfallsanläggning. Intill Långeberga ligger Vasatorp och här har Skanska planer på att skapa ett landmärke för Helsingborg. Det kan bli i form av ett hotell i flera våningar med service som truckstop, säker uppställningsplats för lastbilar, vägkrog av högre kvalitet mm, säger Johan Nilsson FYRA INTRESSANTA PROJEKT FAKTA TOMTER I HELSINGBORG Väla gård Väla gård utanför Helsingborg erbjuder en unik miljö med ett unikt läge, inte minst skyltmässigt. Här bygger Skanska sitt nya Helsingborgskontor, som kommer att utformas i nära samklang med omgivande miljöer och med en mycket hög grön profil. Tomten är detaljplanelagd för kontorsverksamhet. Byggrätt cirka kvm. Tomter Väla Norra Strax väster om Väla Centrum med närhet till E4 finns tre tomter med färdig detaljplan för ändamål som icke störande industri. Det tar cirka 15 minuter att ta sig dit med buss från Helsingborgs centrum. Tomt Inneslutningen Ligger längs E4 bredvid nya Ikea vid norra infarten till Helsingborg. Tomten är inte detaljplanelagd men processen beräknas börja våren Här finns planer på volymhandel och det kan bli byggrätter på cirka kvm. Tomter Långeberga/Vasatorp Vasatorp ligger utmed E6 och erbjuder tomter för verksamheter inom logistik, lager och kontor samt en besökspunkt med hotell och service för resande. Total tomtyta är cirka kvm. En detaljplaneprocess pågår och planen beräknas vara klar under våren Långeberga är ett väl etablerat verksamhetsområde. Här pågår arbete med en detaljplan för cirka kvm tomtmark, som Skanska är ägare till. Inom ett par minuter når man antingen E6 eller E4 för vidare transport inom regionen. Detaljplanen väntas vinna laga kraft våren Helsingborg.indd

4 VI SES PÅ BUSINESS ARENA! Den september är Helsingborg Business Region i Stockholm på Business Arena (BARE) för att marknadsföra regionen och knyta nya kontakter. Vi ska visa upp det mest spännande som vår region har att erbjuda, både pågående byggprojekt och satsningar som kommer att göras i framtiden, säger Andreas Jarud, vd för Ängelholms Näringsliv och en av dem som kommer att delta på plats. Business Arena i Stockholm är idag Nordens och norra Europas viktigaste mötesplats för Andreas Jarud ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Årets tema är En ny finansiell verklighet och Det offentliga möter det privata. De två dagarna tar sin utgångspunkt i regionens egen lounge där alla besökare kan ta del av vad regionen har att erbjuda. Ett lunchseminarium i loungen planeras den 21 september och under vistelsen i Stockholm kommer ett tiotal kortare presentationer av aktuella projekt att genomföras. Vårt gemensamma deltagande är ett tydligt exempel på hur våra tio kommuner samarbetar för att skapa tillväxt i regionen, berättar Andreas Jarud. Läs mer på SÖDRA SVERIGES STÖRSTA AFFÄRSNÄTVERK Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen är södra Sveriges största affärsnätverk för människor som har ett intresse för marknadsfrågor, trender och tendenser. I oktober i fjol utsågs föreningen för andra gången till Årets Marknadsförening (2006 och 2010) i Sverige. Varje fredagsmorgon 06:45 arrangerar Marknadsföreningen frukostklubbar på Dunkers kulturhus i Helsingborg samt en onsdag i månaden på Lindab Arena i Ängelholm och Landskrona Teater. Under sommaren blev det även två frukostklubbar i Båstad under tennisveckorna. I snitt deltar 300 av föreningens över medlemmar i sammankomsterna på Dunkers varje vecka, som inleds med frukostmingel, fortsätter med annonserad föredragshållare samt hemlig gäst och något kulturinslag. Våra möten ska vara prestigelösa, alla ska känna sig välkomna, oavsett var man kommer ifrån eller om man är kvinna eller man. Här ska man kunna utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras, säger Hans Nelson, som varit ordförande sedan En annan aktivitet som Marknadsföreningen ligger bakom är utdelning av Guldkärnan i fyra kategorier, som har blivit ett av de mest åtråvärda priserna i nordvästra Skåne. På en särskild gala delas det ut priser till årets marknadsförare, årets designer, årets evenemang och årets personlighet. FOTO: Per Bredberg Företagen måste ta ett samhällsansvar. Ska man utveckla ett samhälle krävs det att näringsliv, politiker och tjänstemän samarbetar redan på planeringsstadiet. Själva har vi goda erfarenheter av att jobba tillsammans med kommuner, regioner och landsting, inte minst här i nordvästra Skåne, säger Mats Paulsson, grundare av Peab och fram till i våras chef för koncernen, där han nu ersatts av nye vd:n Jan Johansson. Peab-grundare m i nordvästra Skå MATS PAULSSON, 67 ÅR, har varit nordvästra Skåne trogen, både när det gäller arbete och bostad. Tillsammans med sin bror Erik grundade han 1959 det som sedermera blev byggföretaget Peab med huvudkontor i Förslöv i Båstads kommun och där finns det fortfarande kvar. Att vi ligger bara tio minuter från en flygplats med många avgångar till framför allt Stockholm har varit ett av skälen till att vi stannat kvar, säger Mats, som var med och tog initiativet till ett En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en viktig del av utvecklingen nytt flygbolag, allt för att få fler avgångar och samtidigt pressa priserna. Nu har Peab också blivit ägare till flygplatsen. Ängelholm-Helsingborg flygplats var en av dem som staten ville sälja ut. Eftersom de tio kommunerna i Helsingborg Business Region inte ville vara delägare gick Peab i våras in och köpte flygplatsen och bildade bolaget Ängelholm Helsingborg Airport. Men vi håller på att sälja ut andelar till näringslivet i regionen för samma pris som vi gav, så var det också tänkt redan från början. All vinst i bolaget kommer att användas för utveckling av flygplatsen, säger Mats. SEDAN TIDIGARE ÄGER PEAB det gamla militärområdet intill flygplatsen. När flygflottiljen F 10 i Ängelholm lades ner 2002 ville Peab köpa området. Ängelholms kommun ville dock att staten skulle ta sitt ansvar för arbetstillfällena som gick förlorade i och med nedläggningen. Därför blev statliga Vasallen först ägare under fyra år, dock utan att det hände så mycket på området. I samband med att Peab ville bygga ut huvudkontoret i Förslöv fick man ett erbjudande om att köpa den gamla flottiljen. Området döptes till Valhall Park och i inledningsskedet flyttade Peab dit sin IT-verksamhet samt avdelningar för personal, inköp och utveckling. Man startade också Peab-skolan på området, en gymnasieskola med bygginriktning samt för intern kompetensutbildning. Peabskolan har blivit mycket efterfrågad, och den kommer att etableras på många orter runt om i verksamhetsområdet. Idag är fler personer verksamma inom Valhall Park än under militärtiden. Bland annat har vi själva utbildningsdagar och vi siktar på inom kort. Här finns en mängd olika företag, såväl tillverkande som tjänsteproducerande, bland dem sportbilstillverkaren Koenigsegg. Här finns hotell och restauranger, delar av kommunens gymnasieutbildningar, verksamhet för sport och fritid, flygmuseum, Helsingborg.indd

5 5 med hjärtat åne mm. Vi har i stort sett fyllt alla nuvarande lokaler, både gamla och nybyggda, säger Mats Paulsson och berättar vidare om planerna för Valhall Park. Vi håller på att vidareutveckla Valhall Park och skapa ett campusområde med bland annat forskning, logistikcentrum och högskoleutbildning på bygglinjen. Detta kombinerar vi med bostäder mellan Valhall Park och havet samt en ny station för lokaltågen. MATS PAULSSON ÄR OCKSÅ i högsta grad involverad i ett annat projekt med Ängelholms kommun. Det handlar om Hälsostaden som planeras i anslutning till Ängelholms sjukhus och nu kommer vi in på hälsofrågor, som ligger honom varmt om hjärtat samt forskning i anslutning till detta. Sedan jag var 20 år har jag skänkt mycket pengar till hälsa, vård och forskning, säger Mats Paulsson som nyligen med privata pengar donerat 100 miljoner kronor till en stiftelse som övertar Astra Zenecas lokaler i Lund och där förlägger ett centrum för bland annat cancerforskning. Detta sker i samarbete med Lunds universitet och Region Skåne. SATSNINGEN I ÄNGELHOLM har fått arbetsnamnet Hälsostaden. I anslutning till sjukhuset planeras hotell, bad och äldreboende förutom en rad olika specialkliniker. Om vi kan förverkliga detta får vi ett FOTO: Bert Lundqvist oslagbart koncept som jag skulle kunna ha som exempel i hela Sverige. Inte minst får vi ett effektivt och så komplett sjukhus som möjligt i Ängelholm, som ju har ett upptagningsområde på över människor och därtill under sommaren flera tusentals turister. MATS PAULSSON TYCKER det är viktigt att företagen får vara med från början i samhällsplaneringen. Det är ett sätt att ta sitt samhällsansvar. Ofta kan jag och Erik få kritik för att vi försöker påverka besluten, men vi vill bara informera och ge rätt underlag, men det är politikerna som ska ta besluten. Många gånger tas felaktiga beslut för att politikerna inte haft förmågan att se konsekvenserna. När det handlar om den framtida utvecklingen av infrastrukturen i nordvästra Skåne är det en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som Mats varit mest engagerad i. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en viktig del av utvecklingen. Vi kan inte sitta och vänta på pengar från staten utan så snart som möjligt satsa på att bygga en tunnel under Öresund som får bekostas med avgifter. Men ett sådant projekt måste göras i samarbete mellan näringsliv, stat och kommun, säger Mats Paulsson avslutningsvis. LEDIGA LOKALER Valad Property Group är en världsomfattande fastighetskoncern med fem lokala kontor i Sverige där vi administrerar tre fastighetsfonder. I Skåne erbjuder vi kontor, lager och industrilokaler i Malmö, Helsingborg, Landskrona, Lund och Arlöv. Samtliga fastigheter och lediga lokaler nner ni på Där nns mer information, bilder, planritningar och man kan också promenera i området. Det går givetvis utmärkt att ringa oss direkt på Varmt välkommen som hyresgäst! Valad Property Group är en aktiv fond- och kapitalförvaltare med fokus på kommersiella och industriella fastigheter. Helsingborg.indd

6 6 BESLUT OM ÖRESUNDSTUNNEL KOMMER ALLT NÄRMARE Ett beslut om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer allt närmare. Mycket tyder på att regeringen före årsskiftet bestämmer sig för att driva frågan vidare och starta en gemensam svensk-dansk utredning. NÄRINGSLIVET TOG ÖVER FLYGPLATSEN Ängelholm Helsingborg Airport är unik och landets enda flygplats som ägs av näringslivet. I samband med att staten skulle sälja ut en del flygplatser i Sverige så blev Ängelholms flygplats till salu. När inte regionens tio kommuner ville stå som delägare gick Peab i våras in och köpte flygplatsen. Med närmare passagerare om året och där vi själva är stora konsumenter var det viktigt för oss att slå vakt om regionens flygplats och vi har gått ut till företag i regionen och erbjudit delägarskap. Och intresset har varit stort, säger Göte Brännwall, Peab och styrelseordförande i flygplatsbolaget. På Ängelholms flygplats, som idag har fått namnet Ängelholm Helsingborg Airport, landade det första Metropolitan-planet Idag sköts trafiken av två bolag, SAS och Kullaflyg, som flyger till destinationerna Stockholm Arlanda respektive Stockholm Bromma, Visby och Mora. Två bolag är en förutsättning för att ha en bra tidtabell med flera avgångar. Det blir också konkurrens om priset och ger valmöjligheter för resenärerna, säger Rose-Marie Östberg, vd Ängelholms flygplats Helsingborg Airport. Dessutom har vi viss chartertrafik. I vintras gick det resor till Kanarieöarna och nu i sommar och höst till Turkiet. ISAMBAND MED EN hearing i våras om en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en fråga för hela Sverige. För ett land som ligger i utkanten är det viktigt att hänga på resten av Europa. En av anledningarna till behovet av en ny förbindelse är den kommande Fehmarn-Bältförbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Den beräknas öka trycket på Öresundsbron, vars kapacitetstak snart är nått. Grundkonceptet är två persontågstunnlar, en i vardera riktningen, två biltunnlar och en tunnel för godståg HELSINGBORGS STAD ARBETAR aktivt tillsammans med en rad skånska och själländska aktörer för att driva frågan framåt. Det sker till exempel genom att föra dialog med regionala och nationella aktörer och beslutsfattare Håkan Lindström från både Sverige och Danmark. I november har vi en nordisk konferens om infrastrukturen med tjänstemän och politiker och då hoppas jag att regeringen lämnar ett positivt besked och står fast vid att det här är ett intressant projekt som vi måste gå vidare med, säger Håkan Lindström, planeringschef på Helsingborgs stad. HUR EN FAST FÖRBINDELSE mellan Helsingborg och Helsingör ska utformas är förstås fortfarande en öppen fråga men det mesta talar för tunnlar och då inte bara en utan flera. Grundkonceptet är två persontågstunnlar, en i vardera riktningen, två biltunnlar och en tunnel för godståg, säger Håkan Lindström. En tunnel för vägtrafik och godståg kan gå söder om Helsingborg och Helsingör och förbinda E6 och E4 på den svenska sidan med Helsingörsmotorvägen. Persontågstrafiken bör få en central placering och dras mellan de två städernas centrum. I PLANERNA PÅ EN FAST förbindelse på HH-leden ingår också den så kallade ring 5, en väg- och järnvägsförbindelse från Helsingör söderut i en ring runt Storköpenhamn, där vissa sträckor, som är speciellt natursköna områden, läggs i tunnlar. Håkan Lindström tror att om man nu bestämmer sig för att satsa på en fast HH-förbindelse kan denna bli verklighet om år. Liksom Öresundsbron och Fehmarn Bält-förbindelsen kommer en HH-förbindelse att finansieras med avgifter. Svensk Sjöentreprenad AB - SSE a leading actor in marine based projects Thanks to a wide base of experience and unique resources we can provide You with rational, cost effective and complete package solutions in connection with Your Wind Power Plant - WPP installations or any other marine based project. At Lillgrund WPP, the flexible power of our resources, qualifications and experience combined, provided for an optimal completion of the project. High performance together with ultimate production safety and quality assurance were the characteristics of all operations such as: Wind Power Plants Our field of expertise includes all aspects of underwater works associated with the installation and maintenance of wind power plants as well as other structures in marine environments. We have at our disposal a vast fleet of flexible and effective floating units such as: We don t promise what we intend to do. We say what we do and do what we say. Malmö Oljevägen 14 SE Malmö +46 (0) Ängelholm Box 1129 SE Ängelholm +46 (0) Stockholm Bergsgatan 53 SE Stockholm +46 (0) Sölvesborg Hamngatan 1 SE Sölvesborg +46 (0) Helsingborg.indd

7 7 VÅR BABY Sveriges största morotssortiment! Vi ses på Business Arena 21 22/9 och Näringslivsdagarna 12 13/10 Specialister på affärer och affärsstöd Navet är ett ägarlett oberoende kunskapsföretag. Vi skapar värden för våra kunder i förändringsprocesser. Vi har vad som krävs inom Företagstransaktioner Fastighetstransaktioner Värdering- och finansiell analys Affärsplanering- och strategi Affärsstöd- och affärssystem Helsingborg.indd

8 Visionsbilder för området Bredgatan. BILD: Atkins och Eric Guidice BILD: Team Kanozi och Cowi BILD: Benthem Crouwel, Mandaworks, Tyréns Ett av Europas mest spännande projekt Ett av norra Europas mest spännande stadsutvecklingsprojekt, som kommer att sätta sin prägel på hela Öresundsregionen, pågår i Helsingborg. Visionen om H+ handlar om den toleranta staden. En dynamisk plats där morgondagens Öresundsbor vill arbeta, bo, studera och tillbringa sin lediga tid. H+ INNEBÄR EN förtätning av Helsingborgs mest centrala delar och syftar till att länka samman och utveckla Helsingborg inåt. En miljon kvadratmeter hamn- och industriområde i Helsingborgs södra delar ska förvandlas till en sprudlande mötesplats för människor och företag. Det ska också vara en förebild för den hållbara staden och uppfylla framtidens krav på arkitektur, miljö och energi. Under en 25-årsperiod ska Helsingborg utvecklas och förnyas för att bli ännu attraktivare. Vi ska bli Sveriges mest attraktiva stad i en region där vi inom en timme når mellan 2,5 och 3 miljoner människor. Vi ska bli Sveriges mest attraktiva stad i en region där vi inom en timme når mellan 2,5 och 3 miljoner människor. Många vill ha världen inom räckhåll. Det har vi genom Copenhagen Airport. Andra vill kanske ha en spännande vardag med natur och rekreation. Det har vi massor av, exempelvis Söderåsen, Kullahalvön och Bjärehalvön samt många fantastiska stränder och bad. Ytterligare andra förespråkar utbildningsmöjligheter, som vi bland annat har i vårt eget Campus, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborgs stad. EN AV SVERIGES VIKTIGASTE järnvägslinjer, Västkustbanan, passerar Helsingborg och utgör en barriär mellan H+ området och den övriga staden. För att göra H+ möjligt kommer järnvägen söder om Helsingborg C, Knutpunkten, att byggas ner i en 1,3 km lång järnvägstunnel Södertunnel. Byggstart är planerad till hösten H+ området är så pass stort, så samtidigt som vi bygger tunneln kan vi börja exploatera andra delar av området. Vi har till exempel börjat med ett samverkansprojekt med fastighetsägare i den norra delen i anslutning till Helsingborg C, Knutpunkten, berättar Håkan Asmoarp, projektledare inom H+ projektet. DÄR I DEN NORRA DELEN av det nya området har sedan tidigare industrier förvandlats till moderna lokaler för utbildning och verksamheter. I gummiföretaget Tretorns gamla lokaler finns Campus Helsingborg, som lyder under Lunds universitet, och har drygt studenter. I en av det gamla sockerbrukets byggnader huserar Ikea. En hög ambition när det gäller miljö kommer också att prägla H+. Därför har Helsingborgs stad, som för övrigt blev Årets miljöstad 2009, tagit fram en miljöprofil för området. Syftet är att höja ambitionen så att de nya stadsdelarna uppnår en tydlig, trovärdig och nyskapande miljöprofil. Vi ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet och olika systemlösningar. FÖR ATT NÅ DET BÄSTA resultatet kommer Helsingborgs tre stora aktörer inom avfall, energi, vatten och avlopp att samverka med staden för att ta fram långsiktiga hållbara och integrerade systemlösningar inom dessa områden. För att uppnå hållbara lösningar för framtiden gäller det att tänka mer kretslopp och optimering av våra resurser än vad vi gör idag, säger Håkan Asmoarp. Vatten kommer att vara ett centralt tema i H+ området, då man bland annat tänker sig ett blågrönt stråk som går genom hela området, för ökad grönska och trivsel samt för att ta tillvara de värden som ett hållbart nyttjande av våra tekniska system kan ge. KONSTEN EN DEL AV UTVECKLINGEN Konst och kultur blir en viktig del av H+ området. Helsingborgs stad bjuder därför in konstaktörer att vara med i planeringsprocessen för stadsförnyelseprojektet och bidra med idéer av komplexa infrastrukturarbeten. Konst i H+ är ett projekt för att levandegöra det nya området. Helsingborgs stad ska tillsammans med konstaktörer utforska och utforma H+ området. Statens konstråd bidrar med kronor inom ramen för ett nytt uppdrag, som innebär att Statens konstråd tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Arkitekturmuseet och Boverket, och i samarbete med kommuner, landsting och fastighetsägare, ska pröva nya metoder för att utveckla gestaltningar av offentliga platser. Dessutom bidrar Region Skåne med kronor. Även Riksutställningar är en samarbetspartner. Det här kan bli en experimentarena för nationell och internationell konst i det offentliga rummet med ambitionen att utmana, undersöka och belysa konstens potential som inspiratör och utvecklingsfaktor i H+ området. Med konsten kan vi också skapa en alternativ arena för kommunikation, där medborgarna bjuds in för att reflektera, kommentera och delta i processen, säger Håkan Asmoarp, projektledare inom H+. Tanken är att de inbjudna konstnärerna ska samarbeta med Helsingborgs stad och de framtida samarbetsparter som ska genomföra Helsingborg.indd

9 9 Fastighetsägare, Lunds universitet och Helsingborgs stad arbetar gemensamt för att utveckla området Bredgatan. FASTIGHETSÄGARE SAMARBETAR FÖR ATT BLI Luleå Umeå FÖRST UT I NYA OMRÅDET Lokalt engagemang som Helsingborgs stad samt ytterligare tre fastighetsägare och Lunds universitet har slagit sig samman för att utveckla norra delen av H+området till ett kreativt, hållbart och levande område där människor vistas och rör sig dygnet runt. Området knyter an till centrala Helsingborg och ligger väldigt nära terminalbyggnaden Knutpunkten. SAMVERKAN BREDGATAN är ett delprojekt i H+ och har döpts efter namnet på den gata som löper parallellt med havet och järnvägen. Men den blivande Södertunneln, som beräknas stå klar 2018 gör att spåren ovan jord försvinner. På Bredgatanområdet finns idag Lunds universitet, Campus Helsingborg med drygt studenter samt Ikeas internationella servicekontor. Förutom Helsingborgs stad är det IKEA Fastighets AB, Alecta Pensionsförsäkring och Hemlock AB, som deltar i samverkan. SAMVERKANSPROJEKTET HAR pågått i två år och under den tiden har fastighetsägarna gjort en upphandling av gestaltningsuppdrag för planering och utformning av området. Målet för gestaltningsuppdraget var att utveckla idéer för övergripande strukturer och innehåll. Vi fick in många intressanta förslag och bland de 18 inkomna anbuden valdes tre team ut att genomföra gestaltningsuppdraget. De inkomna förslagen visar på många möjligheter till hur det centralt belägna delområdet kan integreras med existerande verksamheter och befintliga centrum. Med dessa som utgångspunkt har vi nu gjort ett förslag på hur vi ska rikta in oss på det fortsatta arbetet för att så småningom ta fram ett exploateringsavtal, säger Håkan Asmoarp, projektledare inom H+ området, som tror att mycket ska kunna stå klart kring Alla som medverkar i samarbetet har ett stort engagemang. Man lär också få ge och ta av varandra, eftersom det inte är säkert att fastighetsgränserna kommer att se ut som idag. Däremot måste alla bejaka vårt hållbarhetstänk, som är framtaget inte bara av tjänstemännen i staden utan också av externa experter. De olika systemlösningarna måste vara på plats först innan man skapar kvarteren. MÅLSÄTTNINGEN FÖR DET aktuella området är, att det ska utvecklas till ett kreativt, hållbart och levande område där människor vistas och rör sig dygnet runt. Den framtida stadsmiljön ska erbjuda anställda, boende, studenter och besökare förutsättningar för en bra vardag. En hög exploateringsgrad och en blandning av kontor, bostäder, service, utbildning och rekreation ska medverka till detta. Vi, Helsingborgs stad och fastighetsägarna, tror mycket på det här projektet, som är en del av H+ men också det område som kommer att stå klart först. Nu gäller det bara att gå från ord till verkstad, säger Håkan Asmoarp. MÖTESPLATS VID RÅDHUSTORGET skapar värde för staden Ett levande city med centrala handelsplatser som bygger på upplevelser, möten och en bra butiksmix lockar besökare. Genom att engagera oss i utveckling som skapar värde för staden bidrar vi till att öka Helsingborgs attraktionskraft och skapa en stadskärna som invånarna kan vara stolta över. Vill du veta mer om hur vi arbetar för en positiv utveckling i Helsingborg? Kontakta Ulf Nilsson på telefon eller gå in på norrporten.se. Sundsvall Gävle Stockholm Örebro Linköping Jönköping Växjö Helsingborg Köpenhamn Hamburg BÅSTAD GRUPPEN EN AV NORDENS LEDANDE LEVERANTÖRER AV SKOR FÖR ALLA YRKESGRUPPER MED ÖVER 1500 ÅTERFÖRSÄLJARE!! H+. De ska kunna arbeta experimentellt med lättare form av urban utveckling såsom mobil arkitektur, som kan följa byggprocessen. Konsten ska inte bara vara ett instrument utan vara en del av utvecklingen. Tydliga freezones och identifierade platser ska finnas för att sätta upp verk och händelser. Dessa platser kommer under en begränsad tid att vara fredade från exploateringsprocessen. Att vi bjuder in konstaktörer att delta i planeringsprocessen för ett stadsförnyelseprojekt gör staden till pionjärer, säger Håkan Asmoarp. Från september i år och till och med första halvåret 2012 ska de olika konstverken eller berättelserna kunna genomföras. Båstad Gruppen AB, Box 1094, Båstad Tel , Fax , Helsingborg.indd

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Framgångsrika kommuner december 2011 TILLVÄXT I SIKTE Den moderna stadsplaneringen fler aspekter att väga in Norra Länken bygget med nya influenser

Läs mer

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin Kaxig, ung och nytänkande Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Kollektiv för kreativa tankar Malmö har gjort en resa från framgångsrik industristad till I pampiga Suellska villan i Malmö har

Läs mer

Linköpings. Näringsliv 2008/2009

Linköpings. Näringsliv 2008/2009 Linköpings Näringsliv 2008/2009 Linköping Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i NuLink AB Där idéer blir verklighet Linköping har drygt 140 000 invånare och är en av landets

Läs mer

MALMÖi serien om framtidens kommuner

MALMÖi serien om framtidens kommuner kreativa MALMÖi serien om framtidens kommuner FOTO: KASPER DUDZIK I Hyllie skapas ett svenskdanskt centrum, sidan 28 I Västra Hamnen samlas talangen, sidan 6 Mer än en rättvisemärkt stad - Malmö satsar

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Borås Stad INGÅR I SERIEN OM FRAMTIDENS KOMMUNER

Hela denna bilaga är en annons från Borås Stad INGÅR I SERIEN OM FRAMTIDENS KOMMUNER Hela denna bilaga är en annons från Borås Stad framtid BORÅS Sveriges mode & postordercentrum INGÅR I SERIEN OM FRAMTIDENS KOMMUNER Foto: Jerker Andersson Kommunikationsboom Världens ledande tillverkare

Läs mer

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB ANNONS Privat välfärd stark men ansatt Den privata välfärdssektorn har vuxit de senaste 20 åren. Samtidigt ifrågasätts den

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö den hållbara staden Familjen Raboff bor i Västra Hamnen stadsdelen som blev startskottet för Malmös intensiva klimatarbete. Här har man planerat med

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kommunklimatet avgör valet Svenska kommuner är både bra och dåliga på att ta hand om företagsmiljön i kommunen. Sidan 4 Nyckeln

Läs mer

Nr 2 2008. Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) Platsen är inte varumärket Storytelling - redan på grekernas tid.

Nr 2 2008. Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) Platsen är inte varumärket Storytelling - redan på grekernas tid. Nr 2 2008 Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) TEMA REGIONEN Platsen är inte varumärket Storytelling - redan på grekernas tid möjliggör mötet innehåll Bubblor för jubilaren 4 MiH har fyllt 75. Spana

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

Livet är en upptäcktsresa

Livet är en upptäcktsresa Nr 3.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Var fanns berättelsen om ett sammanhållet land som sågs av en regering som var beredd att ändra föråldrade offentliga strukturer och finansieringssystem?

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från malmö stad Malmö. det unga. medföljer som bilaga i dagens industri, oktober 2012.

Hela denna bilaga är en annons från malmö stad Malmö. det unga. medföljer som bilaga i dagens industri, oktober 2012. Hela denna bilaga är en från malmö stad Malmö det unga medföljer som bilaga i dagens industri, oktober 2012. delar ur innehållet Ung Bo 12 har lösningar på bostadsproblemet, sidan 10 Entreprenörskap i

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer