Sebastian Persson Political Science and Sociology

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sebastian Persson Political Science and Sociology"

Transkript

1 Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority of the international students. I believe that this should change and that all students should have an equal possibility to be a student representative. 2. A faculty for everyone - there is equality matters that are discussed all the time both for the students and the staff at the Faculty. The matters can be about anonymous exams, the gender balance (or lack of balance) in different educations, the gender balance among the professors and so on. Bottom line is that I believe that the Union plays a big role in making the Faculty a place for everyone, where you not get judge/discriminated because of your ethnicity, your engagement in the student life, your gender or anything else. 3. A decentralisation of the union - I believe that we should continue the creation of section (if possible) to create a platform which makes a clearer connection between the Union and the student representatives. Frans Björkstam Psykologprogrammet * Normkritiskt likabehandlingsarbete / Norm-critical equality issues * Konstruktionen av föreställningar om hälsa och normalitet / The construction of conceptions of health and normality * Psykologins roll i politiken, specifikt relaterat till arbetsrätt, immigration och socialförsäkringar / The role of the psychologist in the political field, specifically related to labour law, immigration issues and social insurance

2 Caroline Sundberg Pol.Kand & Genusvetenskap För mig är majoriteten av kårens frågor viktiga, men de som är lite viktigare än alla andra enligt mig är de frågor vilka rör jämställdhet och likabehandling då jag läser genus- och statsvetenskap. Frågor vilka innefattas under detta ämne är rätten till stödåtgärder, vilka det finns att tillgå och hur de implementeras, men även klassiska jämställdhet och likabehandlingsfrågor som till exempel berör orättvis behandling av universitetet på grund av en persons intersektionella sammanhang. Exkludering utan motivering är något jag vill motverka, genom internationalisering, granskning av det för givet tagna och läsa mellan raderna. Jag anser att en god struktur i form av dokument, så som styrdokument och policys i kombination med en aktiv diskussion och närvaro leder till ett bättre klimat på samhällsvetenskapliga fakulteten. För mig är ingen fråga av för liten vikt att diskutera. Hanna Christensen Psykologprogrammet I consider questions concerning the connection between the educations and later work life to be important. You must be prepared for what to come starting at the university, and that is not the case for a most of student here at the faculty of social sciences. Furthermore, I believe that study social, social extracurricular, events creates a relationship between different students, connecting programmes, which possibly effect the whole experience of the time at the university. I have been a student representative for my course group at the institution of psychology for a year and hopefully I will continue working with and learning about these questions through the executive council. Finally, the reason why Samhällsvetarkåren is, is because of the education coverage and I hope to contribute more to that as a member of the executive council.

3 Claudia Kours Master in Service Management, Tourism and Hospitality Mainly internationalization and engaging students more in decision-making about course contents. This stems from my background of having worked with international students a lot throughout my whole student career (both at home in Germany, and here in Helsingborg), where I was able to recognize the many problems international students have, how unsatisfied they are with the administration at Campus as well as how they are treated by other officials sometimes. Many of them do for example feel excluded from society at times and not treated as a valuable ""customer"" of the university. Also I have heard from many how unsatisfied they are with the course contents of their programmes (I am mainly talking about the Master students at Campus Helsingborg). Therefore I would also like to support a more practice-near approach within the programmes, including more guest lectures, study visits and maybe even specific businss-oriented workshops. I also want to see more connections and bridges being built between Swedish and international students, and between Bachelors and Masters. Although I can tell that in Lund there are many more activities and support offered for international students, I feel that in Helsingborg we are not prioritized. Budgets for such purposes are almost not existent which results in a lack of service for newly arriving students as well as throughout their stay here. I would like to develop more methods of ""customer involvement"", i.e. involving the regular student, not just the one that is engaged in the union, in educational as well as social matters and issues - to find out what they really want and need and which problems they want to be solved. This can help becoming Lund University and Campus Helsingborg becoming more international, as students are more likely to promote the university abroad and with their friends, if they are more satisfied. Generally I feel that international students are not very involved here in Helsingborg, even though I know Agora is trying to do so. However, many s are not even translated into English, most positions require you to speak Swedish, and even guest lectures, workshops and other events are often in Swedish. But, if I am not mistaken, the majority of Swedish people knows English very well, and it might offer them an opportunity of gaining intercultural skills and becoming more open to people from all over the world. I will be graduating at the end of summer, but I will likely still be in touch with other international students studying at Campus at that time which will help me to stay up-to-date with their issues and concerns. I do speak Swedish as well =)

4 Hanna-Liisa Juntti Socionomprogrammet My name is Hanna-Liisa Juntti. I'm a 22 year old, highly ambitious, social work student. I am also active in the social work section (socionomsektionen), especially in the committee of labour market (arbetsmarknadsutskottet) which I am representing. The other committee I'm most active in is the committee of education where I have one of the roles as terminsombud. I'm writing my candidacy with the hopes of representing the social work section in the executive council. This because I believe a great connection between FUM and us are very important and I would like to represent that connection. That I believe that education of high quality and a connection to the labour market is of no question. With a post in FUM I could represent the social work section and be a part in the work of developing and improve our education.

5 Jack Senften Media och kommunikation Ett urval av kärnfrågor för mig skulle vara: Anonyma tentor - För att tillåta representation utan rädsla för att vad man säger med studenternas röst ska straffas i betygen och för att förhindra att något annat än ens prestation, så som kön, hudfärg, nationalitet osv, påverkar bedömningen. "Studenträttigheter" - Att studenträttigheter faktiskt ska vara rättigheter, och inte "Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter" som det är i dagsläget. Utbildningsbevakning - Att fortlöpande utveckla och skapa fungerande system för ett effektivt och mångfaldigt utbildningsbevakningsnätverk som utgår ifrån studenterna ute på kurserna. A few of my core issues would be: Anonymous exams - To enable representability without the risk of having what you say as the voice of the students reflected in your results and to prevent anything other than your efforts, such as gender, skin color, nationality and so on, from having any influence on your results. Student rights - To have student right be actual rights and not "Guidlines for the relations between Lund University and the university's students" as it is today. Education coverage - To continuously expand upon and create a functioning and broad networks of educationcoverage with it's base in the courses themselves.

6 Jack Lantz Politices kandidatprogrammet Kårernas uppgift är att representera studenternas intresse gentemot universitetet. Eftersom en ensam student är i stort sett maktlös mot en orättvis lärare eller mot ledningens beslut om en ny betygskala eller nya lokaler, är kårerna ofta studenternas enda möjlighet att bestämma över sina egna villkor. Detta är dock helt beroende av att kårens interna demokrati fungerar och med ett valdeltagande kring 15% som nu är fallet, är det svårt att tala om demokrati. Om inte kårfullmäktige har stöd av medlemmarna faller hela kårens legitimitet och syfte. Viktigast för mig är därför att få upp valdeltagandet i kårvalet. Jag tror att detta kan göras bland annat genom att betona kårens politiska roll och tillåta politiska studentföreningar att ställa upp i valet. Det måste framgå att det är idéer om förändring man röstar på, inte att den kandidat med flest kompisar vinner. En annan fråga jag brinner för är en mer aktiv utbildningsbevakning. Mǻnga utbildningar är allt för dåliga på att presentera olika perspektiv och uppmuntra till kritiskt tänkande. Jag tänker då till exempel på grundkursen i nationalekonomi, vilken alla pol kand-studenter går och vilken många av dem klagar på för att vara onyanserad. Utbildningsbevakning är vad kåren får pengar för och därmed måste den våga gå på djupet och även kunna kritisera kursers innehåll. Slutligen är jag mycket skeptisk till idén att ombilda universitetet till en privat stiftelse. Det är en idé som bygger helt på den ideologiska föreställningen att statligt är fult och som suddar ut universitetets politiska ansvar. Lunds universitet är en viktig angelägenhet för hela Sverige och nu riskerar folkets politiska makt över det att suddas ut med ett penndrag. Det vill inte jag gå med på och jag vill därför verka för att kåren motsätter sig privatiseringen.

7 Johan Björkenrud Political Science The most important issue for me would be to closer connect the courses with the labour market, and push for more activities during the education that are less focused on an academic career and more on a future within the more general public and private sectors. I would also focus on making the union known to a greater part of the students. I like long walks on the beach.

8 Larissa Stiem Environmental Studies and Sustainability Sciences - Inclusion of international students in Lund student life and Swedish culture (e.g. with the help of "Swedish buddies") - Collaboration between social science union and other unions - Collaboration between SSU and other student organisations (e.g. Hallbårt Universitet) - Networking with companies and other organizations for internships, thesis work, or after studies Lubna Hawwa Bachelors in Development Studies Addressing the student's dissatisfaction in their chosen academic program is very important to me. Simultaneously, its very important that the international students coming to university have a an easy and fun time integrating into the Swedish life and student life here in Lund. Making projects and networks, that can easy connects people with similar interests or regions is crucial too. Meanwhile, increasing accessibility to the career opportunities through job or internship fairs is very important, along with providing resources and technical skills required for the students to prepare them for the work life.

9 Marco La Rosa European Studies (HT) - Inclusive environment - Quality of teaching - Employability - Mobility opportunities Mariaserena Baretta Socionomprogrammet Jag vill föra Campus Helsingborgs studenters talan och kan bidra till ett perspektiv i hur det är att studera vid en institution som är delad mellan två städer. Det skulle vara väldigt intressant och samtidigt väldigt kul att få vara en del av en större organisation. Detta främst för att få möjligheten till att kunna påverka och förbättra diverse saker på studieorterna, men även för att på ett allmänt plan bli mer erfaren inom ledarskap och organisation! Som aktiv medlem i ett av Agoras utskott i Helsingborg känner jag att jag har funnit min plats och verkligen insett mitt stora intresse i att engagera mig i studentlivet, så som att bland annat styra upp olika evenemang. Jag ser därför en stor möjlighet till att eventuellt få sitta i ett beslutsfattande organ med målet att öka trivslen för alla studenter gällande allt som rör studentlivet, både i Helsingborg och i Lund! Skulle jag bli vald som representant till Samhällsvetarkårens fullmäktige skulle jag försöka arbeta på att försöka bryta den osynliga barriären mellan studieorterna och göra så att vi gemensamt lägger allt större vikt på att försöka förena studenterna! På så vis kan vi ta lärdom av varandra och driva Lunds universitet mot ännu högre höjder.

10 Marina Nart LUMES Interdisciplinarity, sustainability and intercultural inclusivity are the three most important issues that I would like to see pursued and achieved, through the union, to the broader society. It is time of/for change at all the levels and I believe that social scientists play a crucial role in the transitions...so...social scientists of all the faculties let s unite! I m applying to support our rights! Marjorie Spangler Master in Global Studies - A greater focus on the quality of teaching in Swedish higher education - Interdisciplinarity in higher education - The value (and challenges) of global classrooms - More career support and opportunities for students of Social Science - To bring the Union's educational work closer to the general student body As Vice President of the Social Sciences Student Union for the past two years, I have been actively working to improve education in both Lund and Helsingborg. As a member of the Executive Council, I would work diligently and passionately to improve our Union's work with education coverage. I believe my experience will contribute continuity and development within an organisation whose memory is relatively short (as students come and go quickly). I also believe that experience as an international student and as a student representative of LU's Internationalisation Committee gives me additional valuable perspectives to share.

11 Monica Nica MSc in European Affairs There are 3 main areas I am interested in: 1. School-to-work transition The move from study to employment can be both an exciting and stressful time. I am interested in the ways the union can make this transition as smooth as possible for the students. Also, how the union can collaborate with the university and even how it can influence the government to achieve more comprehensive solutions. 2. Student participation Although by Swedish law students have the right to take part in the decisions and shaping of their education and situation, most of them are not interested in it. I believe that student involvement brings an improvement to the academic environment, so finding new strategies to make students get involved is another important matter I have an interest in. 3. Better integration of international students in the student union and opening the committees within the university that hold student representatives to international students as well. Given the number of international students at Lund University, they are poorly represented. Mårten Viberg Politices Kandidat - Statsvetenskap Jag vill hjälpa till att stärka samhällsvetarkårens roll som en organisation som studenter har förtroende för när de upplever sig ha blivit illa behandlade. Dialog mellan Universitetet och kåren upplever jag som central, och jag skulle vilja använda mina styrkor för att göra den dialogen ännu mer effektiv än vad den är idag.

12 Nicholas Bosiacki BIDS I'm Swedish-American Nicholas Bosiacki. For both personal and professional reasons I consider myself a strong candidate for a seat on the council. Currently I serve on the Pluto Section board at the Social Sciences Union. Working this position has given me experience navigating the Lund student government, as well as granting me relationships with many of the Union's main players. As an American I have a distinctly international perspective on the happenings here in Lund, but as a Swede I have both the language skills and personal history to feel at home in Skane. My hope is to be able to facilitate the bridging of these two communities, international and local, for students now and into the future. Linnea Jacobsson Political science 1) Making the education as good as possible at the university. The union has a big responsibility here, especially when it comes to engaging students to become more active in the different work groups and boards within the faculty so that we can create the change that we want to see within the university. To be able to do that the Union has to be an open, including and creative environment were students feel welcomed and inspired to activate themselves. I would love to be apart of creating that environment. 2) The university in general, and the union more specifically should seek too become an equal environment. Both when in comes to bring awareness to oppressive structures and to break them down. I'm active in the equality group at the union and would like to continue that work. 3) The work group for anonymous exams at our union is an important work which I'm happy to be apart of. It's something that the students wants us to work with, but it's also something that would be great from an equality point of view. Live long and prosper (yes... I'm a trekkie and will be the redshirt of the FUM)

13 Nikolas Theofanous Statsvetenskap och underrättelseanalys Kårens legitimitet hos studenterna på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Decentralisering av kåren! Fortsatt skapande av sektioner ute på institutionerna och därmed kunna skapa en bättre lokal förankring som driver sina studenters och medlemmars frågor. Vara en stark och tydlig röst i utbildnings-sverige i de frågor som berör kårens medlemmar. Olga Horn MSc Environmental Studies & Sustainability Science As a member of the Executive Council, I want to work towards a system where professors stop to prioritize their own research and focus more on their responsibility as conveyers of knowledge. A high quality of education is important, as it has a significant impact on our learning process and is crucial for our future success. At the same time I want to strengthen the position of the Social Sciences Union as a platform for student engagement and support!

14 Ole Oberste Berghaus Master in Environmental & Sustainability Studies Professional internationalisation, high level transdisciplinary studies and realistic long-term goals are most important for me. The internationalisation of both, bachelor and master programmes are substantial in many ways. More and more students study abroad to receive intercultural experience and incoming students seek the same here in Lund. To prepare outgoing students and to integrate incoming students is a big task, which can be further improved at Lund University. Assigning outgoing students with a student mentor from the country of destination could be one way to improve both - preparation of outgoing students and integration of incoming students. The transdiciplinary studies are a second big issue that should be put higher on the agenda. Too often social science students bitch about economics students, engineering students or natural science students - thus mentally building up a mental barrier against each other. It should be understood by all students that an intelligent combination of ideas and concepts can be most profitable for both sides and new solutions to complex problems can be found. Especially on the bachelors level we should introduce these cross faculty courses, so that all students get the chance to look into other fields of science. Last but not least are realistic goals of major importance. As a union, goals can sometimes seem to be too big or unachievable. I personally believe that cooperations between unions and organisations can solve most of these issues, asking for open minded working groups and creative minds. Still it is the Executives Councils job to early spot problematic situations and assist where help is needed. Paula Rosu Migration studies Ensuring quality education, improving the procedure of contesting grades, maintain a continuous collaboration between different formal and informal learning, delivering timely answers to any questions students might have on different topics (ranging from visa and housing to participation in different organizations and student unions).

15 Sam Leissner Personal och arbetslivs programmet Rättssäkerhet och relationen mellan studenterna och fakulteten är det som jag brinner mest för tillsammans med de frågor som är aktuella för studenterna. Tove Eklund Politisk kandidat Att förmedla studenträttigheter till alla våra medlemmar. Hjälpa studenter att få kontakt med arbetsmarknaden samt att skapa en hållbar studentkår.

16 Pal Olsson Peace- and Conflict Bachelor level I want to continue to ensure the development of the Union as an influential body within the university and the society and as an organisation. Important issues for me are: Overall quality of the university, through student representation throughout the entire organisation. Increased representation of all the students of our faculty, through our Union, i.e. to make the Union more visible, inclusive and decisive through increased membership numbers and active members - A union of members for all our students! With the experience from previous years of Social Science Union and as a Faculty board member, I hope to be able to bring knowledge and experience that could serve as guidelines for the future. Mostafa Al Jaberi M.A Middle Eastern Studies To give support to the new union management structure and to keep experience and continuity flowing through the organization after serving two years in the board and FUM. Continue work on improving the web-page and other forms of social and information outreach to our fellow students within our faculty.

17 Kristin Lanevik Bachelor in Human Resources I think it is important to keep focus on the questions surrunding the Internationalisation at the university. As the current work life coordinator I have a special place in my heart for the labour market questions, I think it is important that the students are prepared through diffrent activities during their time of studies. Gustavo Herrera Msc. Global Studies. To have more opportunities to get to know each others capacities and interests in order to come with new projects that can help the society and give us better chances of work. Social integration as a positive goal to make the most out of the wide diversity of the population of students in Lund with many potential benefits for all the stakeholders in our educational experience. Well informed and democratic participation of our student representatives in all the spaces that administer the education in our university to make the students' voices better qualified and influential.

18 Elin Gustafsson Gender studies departement/ political science My most important issues are equality questions related to education. I have finished my bachelor in gender studies and have a long experience from the union and work from other organizations. I'm right now a full timer with internal responsibility and I therefore know that I will have plenty of knowledge to contribute with! Pär-Ola Nilsson Personal och arbetslivs programmet Studenträttigheter, kårens utveckling mot en roligare öppnare och större gemenskap, Festmästeriet och kårens studiesociala verksamhet!

19 Martin Hansen Politices kandidatprogram Är det inte rimligt att anta att varje student som väljer att ägna sin tid åt studier vid ett högre lärosäte förväntar sig en givande och fullvärdig utbildning som ämnar ebba ut i en användbar examen? Jag anser det, men samma lärosäte som skall lära ut är den makt som lättast kan fördärva. Att vara student är att vara utsatt för stora, akademiska krafters nycker och förhållanden. Genom inkompetens och oförmåga, eller i värsta fall diskriminering, kan studenten förbises, undvikas och utnyttjas. Därför är studentrepresentation i utbildningsfrågor som en legitim motpart till universitetet och ett generöst skyddsnät för sårbara studenter mycket viktigt för mig. Vidare är det för mig viktigt att belysa samhällsvetarens kompetenser och möjligheter i en tid där det akademiska utrymmet tycks helgat åt blivande ingenjörer och ekonomer. Samhällsvetenskapen genomsyrar samhället men dess användningsområden tycks mig vara otydliga för studenterna som studerar den. Jag vill gärna se, och bidra till, att såväl studenter som omvärld får upp ögonen för de förmågor som gror inom vår vetenskapliga falang. Sara Fredriksson Service Management Att på olika sätt öka samarbetet och förståelsen mellan Lund och Helsingborg, gällande såväl utbildning som studentliv. Att internationaliseringen inom såväl kåren som universitetet ökar. Att fler studenter inser värdet och vikten av att engagera sig i kåren vid sidan av sina studier.

20 Tadas Valitus Bachelor in development studies There is many student related matters which are important to me. lack and dificulties to find housing for students. Lack of colaboration with work places. Future employers should have stronger voices how to increase students ability to adapt their knowlege to working places. These problems mentioned there are just a few of many. Wilhelm Ast Master of Science in Welfare Policies and management - Rättssäkerhetsperspektiv på utbildning, inte minst med det nya betygssystemet som sätter stor press på både lärare och utformande av riktlinjer. Anonyma examinationer kan i många fall vara ett viktigt steg. Dessa måste dock utformas på ett sätt som i sig inte riskerar att skada individens rättssäkerhet och likhet inför lag. - Återkoppling mellan utbildning, studenter och utbildning igen. Det är här utbildningsbevakning är så viktigt, men också goda relationer mellan studenter, kår och institutioner är. - Jag är även intresserad av ett mer övergripande perspektiv på den högre utbildningen rörande allt ifrån nivåer på studiemedel, universitetsanslag och studentpeng till studenters bostadssituationer och sociala skyddsnät. Laura Puccioni BIDS I am Laura Puccioni, I grew up in Florence, Italy and I moved to Sweden almost four years ago. Coming from such background allows me to understand the challenges of being a international student. I also know the satisfaction that comes from successfully integrating into a new society. Falling under the Italian stereotype, I am very passionate and driven. This can ensure you that I will not give up easily and if elected I will do my best to improve your student experience as a whole starting with education quality to social activities. I am an active board member of Pluto and in particular I have been taking care of the social activities. I m very approachable and I will always keep an open ear. Linda Karlsson Equality and Diversity Management Jämställdhet Mångfald Internationalisering

21 Therese Lindquist Equality and diversity management Som representant i ledningsgruppen för mitt program så har jag tydligt fått se vart det många gånger brister. Viktiga frågor för mig är bland annat hur vi kan integrera akademin än mer och nå ut till människor av olika etniska bakgrunder, inte bara är det en självklarhet men också något som jag tror skulle berika alla utbildningar. Detta är naturligtvis bara en av många frågor men den som jag tycker är störst, tillgängligheten för alla. Charlotte Nilsson Pol Kand. Anonymitet på tentor, integration till arbetsmarknaden och praktik inom utbildningen. Sara Lundin Politices Kandidat Jag tror att studentinflytande är en viktig del för att förbättra kvaliteten på utbildningen. Jag vill arbeta för att fler röster ska bli hörda i det arbetet. En specifik fråga som är viktig för mig är anonym examination. Sebastian Becke Socionom Utbildning Trivsel Gemenskap Carl Angerborn Socionom Solidarity Equality

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer