Kvinnohälsa Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinnohälsa 2013. Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!"

Transkript

1 Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Kvinnohälsa 2013 Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Barnmorskeledda mottagningar vilka är effekterna? PCOS lär dig mer om symtom, behandling och ta del av den senaste forskningen! Sexuella övergrepp - bemötande och behandling av utsatta kvinnor Multikulturell kvinnohälsa på kvinnokliniken - att få till ett bra bemötande över kulturella gränser! Sexologi med fokus på den äldre kvinnan det normala sexuella åldrandet Anmäl dig och dina kollegor till den hyllade seminariedagen 26 april! Telefonrådgivning på kvinnokliniken Seminarieledare: Elisabeth Almgren Eriksson, sjukvårdsrådgivningen Elisabeth Ljunger, gynmottagning, kirurgcentrum u Konferens april, seminariedag 26 april, Stockholm Moderator Thérèse Kärrman Nätverket mot gynekologisk cancer, Cancerfonden Talare: Anna Palmstierna-Bengtsson Primärvården Malmö Matts Olovsson Uppsala Akademiska Sjukhus Angelica Lindén Hirschberg Karolinska Institutet Anneli Pehrsson Aleris Pia Karlsson Aleris Helena Kopp Kallner Danderyds Sjukhus Aino Fianu Jonasson Karolinska Universitetssjukhuset Aleksander Giwercman Skånes Universitetssjukhus Britt Friberg Skånes Universitetssjukhus Nils Beckman Göteborgs Universitet Cristel Göransson Södersjukhuset Martina Franck MamaMia I samarbete med:

2 Konferensprogram Onsdag 24 april 9:00 Löpande registrering med kaffe och smörgås 9:30 Konferensen inleds av moderator Thérèse Kärrman Thérèse Kärrman arbetar som intressepolitiskt sakkunnig på Cancerfonden. På sin fritid är hon engagerad som ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer, en intresseorganisation bestående av patienter, anhöriga och engagerade individer. Nätverket riktar in sig på hur gynekologisk cancer kan förebyggas och hur alla kvinnor som drabbas ska få en optimal vård. 9:40 Med regelbunden cellprovtagning kan vi rädda kvinnoliv! Varför tar vi cellprov? När kan det vara befogat med opportunistisk provtagning? Få en inblick i utseendemässiga skillnader gällande cellförändringar Hur följa upp och behandla olika typer av cellförändringar? 10:40 11:00 Paus Hur kan kvinnor skydda sig mot utvecklingen av cellförändringar? Screeningen går att förbättra! Men hur? Uppdatera dig kring nya och kommande vaccinationer på marknaden! Det senaste gällande det nationella vaccinationsprogrammet Anna Palmstierna- Bengtsson, barnmorska, Primärvården, Malmö. Anna är projektledare och idé-givare för bland annat projektet RÄDDA LIV-modern samt andra förbättringsåtgärder inom området gynekologisk screening. 12:00 Lunch 13:00 Endometrios den dolda kvinnosjukdomen Ta del av ny forskning om Endometrios! Vad är aktuellt angående smärtlindring och behandling? Hur fångar vi som barnmorska/sjuksköterska upp dessa patienter? Matts Olovsson, överläkare, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, professor i obstetrik och gynekologi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet. Matts är idag föreståndare för Nationellt Endometrioscentrum i Uppsala och är även engagerad i Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG, där han är verksam som ARGUS. 14:00 PCOS lär dig mer om symtom, behandling och ta del av den senaste forskningen! Hur fångar vi upp kvinnor med PCOS? Vilka symptom ska vi vara uppmärksamma på hos patienter med PCOS? Hur kan vi arbeta förebyggande? Uppdatera dig kring behandling och den senaste forskningen! Kopplingen till övervikt- utvecklingen av PCOS i framtiden Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi med särskild inriktning mot reproduktiv medicin, Karolinska Institutet. Angelica arbetar som överläkare inom gynekologisk endokrinologi vid Karolinska universitetssjukhuset och är chef över forskningsenheten Kvinnohälsan. 15:00 Fika 15:30 Sex år efter införandet av barnmorskeledda abortmottagningar resultat och effekter? Ta del av framgångar och motgångar under vår resa! Vinster med barnmorskeledda abortmottagningar rätt resursutnyttjande, effektivisering och mer nöjda patienter Få konkreta tips och idéer i arbetet med barnmorskeledda abortmottagningar Nya utmaningar barnmorskeledda abortmottagningar i privat regi Anneli Pehrsson och Pia Karlsson, barnmorskor, Aleris. Anneli och Pia var de första i Sverige som startade en barnmorskeledd abortmottagning i Sverige. Införandet skedde på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Idag är de i startgroparna med att starta den första barnmorskeledda abortmottagningen i privat regi. 16:10 Varför barnmorskeledda abortmottagningar? Ta del av färska forskningsresultat! Vad krävs av barnmorskan? Vad krävs av mottagningen? Hur mycket hjälp behöver barnmorskan i processen? Negativa och positiva aspekter- ta del av forskningsresultat! Helena Kopp Kallner, med. dr, biträdande överläkare, Danderyds Sjukhus. Helena disputerade i december 2012 på en avhandling om hur man kan öka tillgången till medicinsk abort i världen. 17:00 Konferensens första dag avslutas 17:00 18:00 Mingel med tilltugg och nätverkande Praktikfall Ny forskning

3 Konferensprogram Torsdag 25 april 9:00 Konferensens andra dag inleds av moderator 9:05 Urininkontinenens hos kvinnor utredning och behandling 9:40 Lär dig mer om utredning, olika diagnoser och behandling! Ta del av den senaste forskningen kring inkontinens hos kvinnor Samverkan med Uroterapeuterna hur gå till väga? Vilka hjälpmedel kan sjukvården erbjuda för att höja kvinnornas livskvalitet? Få ökad kunskap och expertråd gällande prolaps! Hur kan sjukvården bli bättre på att informera och prata om prolaps? Uppdatera dig kring behandlingsmöjligheter - medicinska och kirurgiska Hur kan vi arbeta förebyggande mot prolaps? Aino Fianu Jonasson, överläkare, universitetslektor, Enheten för obstetrik och gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Aino bedriver experimentell forskning framför allt inom området urininkontinens hos kvinnor. 10:10 Fika 10:30 Fertilitetsrådgivningen ett projekt i Öresundsregionen Fertilitetsrådgivningen Öresund i Malmö är ett EU- finansierat forskningsprojekt som sjösattes Syftet är att skapa ett samarbete mellan den danska och svenska sidan av Öresund för att ge medborgarna den bästa informationen inom reproduktionsområdet. Hur ge individuell reproduktiv rådgivning? Ta del av allmänna upplysningar om reproduktiva förhållanden Uppdatera dig om forskning kring riskfaktorer för framtida infertilitet Britt Friberg, docent, överläkare Skånes Universitetssjukhus, Lund/Malmö, gynekolog vid Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC), Malmö, och Kvinnokliniken, Lund. Britt är ordförande för arbets- och referensgruppen för ofrivillig barnlöshet, Fert-ARG i Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG. 11:00 Uppdatera dig kring IVF - Etiska överväganden i dagens reproduktionsmedicin Vilka möjligheter har sjukvården idag för att ge hjälp? Vilka etiska problem möter vi i dagens reproduktionsmedicin? Reproduktionsturism ett välkommet alternativ eller ett etiskt problem? Aleksander Giwercman, professor i Reproduktionsmedicin vid Lunds Universitet och klinikchef för Reproduktionsmedicinskt Praktikfall Centrum (RMC) vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Aleksander är koordinator för ett Interreg-finaniserat samarbetsprojekt som syftar till att styrka det reproduktionsmedicinska området inom Öresundsregionen. 11:30 Lunch 12:30 Sexologi med fokus på den äldre kvinnan det normala sexuella åldrandet Så påverkas sexualiteten - sjukdomar, mediciner, behandlingar Hormonernas betydelse för den äldre kvinnans sexualitet Hur kan sjukvården bli bättre på att tala om sexualitet med den äldre kvinnan, och vilken betydelse har det? Sexualitet bland äldre- lär dig om attitydförändringar över tid! Nils Beckman, sjuksköterska och doktorand vid Sektionen för neurovetenskap och fysiologi, Enheten för neuropsykiatrisk epidemiologi, Göteborgs Universitet. Nils har under många år bedrivit forskning kring kopplingen mellan åldrande och sexualitet. 13:30 Sexuella övergrepp bemötande och behandling av utsatta kvinnor? Hur bemöta kvinnan i det akuta skedet? Vanliga reaktioner - i akutskedet samt på längre sikt Lär dig mer om stabiliserande och traumabearbetande samtal! Hur påverkas sexualiteten efter ett övergrepp? Misstänkta fall - hur ska vi i vården våga ställa frågan? Cristel Göranson Pihl, leg. sjuksköterska och barnmorska och leg. psykoterapeut, Södersjukhuset, Stockholm. Cristel har arbetat med trauma i många år och är idag verksam på Akutmottagningen för Våldtagna Kvinnor samt i egen psykoterapeutisk mottagning. 14:30 Fika 15:00 Lär dig mer om multikulturella bemötanden på kvinnokliniken Hur samla kunskap kring andra kulturer för att bemötande och kompetens ska bli bättre? Vikten av rätt information på rätt sätt att undvika missförstånd och kulturkrockar Så får du till ett bra bemötande i det kulturella mötet! Kvinnlig könsstympning - beskrivning av sedvänjan och vad du som vårdpersonal bör tänka på i mötet med dessa kvinnor Martina Franck, författare, barnmorska, Mama Mia. Martina har lång erfarenhet av arbete med kvinnohälsa i invandrartäta områden. Hon har även skrivit böckerna Multikulturell kvinnohälsa och Kvinnlig könsstympning. 16:30 Konferensen summeras av moderator och avslutas Hyllad föreläsning

4 Seminariedag Fredag 26 april OBS! Separat bokningsbar seminariedag Telefonrådgivning på kvinnokliniken! Seminarieledare: Elisabeth Almgren Eriksson, sjukvårdsrådgivningen Elisabeth Ljunger, gynmottagning, kirurgcentrum Rådgivning per telefon är för många inom vården ett av de svåraste momenten. I din telefonrådgivning ska du avgöra om patienten behöver vård, och i så fall hur snabbt och på vilken nivå det är en svår och ansvarsfylld uppgift! Idag förväntar sig patienten dessutom en hög tillgänglighet, snabb service och vård. På kort tid ska du göra en korrekt bedömning av patientens besvär. Trots en stor medicinsk kunskap kan det vara svårt att bedöma behov av vård och behandling. Att inte kunna se den sjuke försvårar ditt arbete och det gäller att på ett professionellt sätt kunna använda hörsel och röst som arbetsredskap för att kunna bedöma och ge bra råd. Vikten av att behärska samtalsprocessens olika delar samt att ha ett öppet och lyssnande förhållningssätt är grunden i en bra telefonrådgivning. Under seminariedagen guidas du genom samtalsprocessen där du får grundläggande samtalsmetodik och konkreta samtalsverktyg. Du får även fördjupad kunskap kring flera vanligt förekommande gynekologiska besvär och symtom som uppkommer i kvinnoklinikens telefonrådgivning. Seminariet ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att göra säkrare bedömningar av kvinnosjukdomar per telefon! 9:00 Dagen startar Effektivare samtalsmetodik vid telefonrådgivning utveckla din förmåga att göra säkrare bedömningar på telefon! Samtalsprocess genomgång av samtalets olika faser öppningsfasen, lyssnandefasen, analys-/bedömningsfasen, åtgärdsfasen och avslutningsfasen Grundläggande samtalsmetodik för att kvalitetssäkra sjuksköterskans bedömningar i telefonrådgivningen så får du fram bra medicinsk och mänsklig information! Värdegrund grunden i det goda samtalet Skapa jordmån för det goda samtalet så att både du och patienten/ kunden blir nöjd! Steg för steg så här är metoden uppbyggd! Konkreta samtalsverktyg när du steg för steg följer patienten genom samtalets olika faser Ökad patientsäkerhet med en konkret metod att arbeta efter! Identifiera och analysera vårdbehov utifrån telefonkontakten - så lär du dig att ställa relevanta frågor för att få fram korrekt information! Så får du in struktur och ökar förutsättningarna för ett patientsäkert samtal där den medicinska bedömningen står i fokus Att hantera känslor i samtalet, både dina och den du samtalar med - bemötande av starka och anklagande påståenden Hur bemöter du ilskna, ledsna, aggressiva och besvikna personer på ett professionellt sätt? Vilka är de vanligaste fallgroparna i telefonsamtalet och hur kan du undvika dessa? Elisabeth Almgren Eriksson, leg sjuksköterska, utbildare, Sjukvårdsrådgivning, Stockholm, Inera AB. Elisabeth handleder, föreläser och utbildar sjuksköterskor i samtalsprocess och metodik efter många års erfarenhet från arbetet med telefonrådgivning. Akuta gynekologiska besvär handläggning och bedömning per telefon Vilka patienter behöver komma direkt för en gynekologisk undersökning? Vilka symtom bör du uppmärksamma? Tidig graviditet och komplikationer - vilka symtom bör vi vara extra lyhörda för vid telefonrådgivning? Medicinska hemaborter - hur rådgöra med kvinnor och anhöriga per telefon? Blödningar och smärta vad är akut och vad kan behandlas utifrån egenvårdsråd? Klåda, sveda och irritation i underlivet hur handlägga? Hur bedöma diffusa buksmärtor i nedre delen av buken? Elisabeth Ljunger, överläkare, studierektor, Gynmottagningen, Kirurgcentrum, Lasarettet i Enköping. Elisabeth har mångårig erfarenhet av kurser och föreläsningar inom gynekologi. 16:30 Dagen avslutas Vi bryter för lunch och kaffepauser under för- och eftermiddagen

5 Kvinnohälsa 2013 Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Kvinnohälsa 2013 är den självklara konferensen och mötesplatsen för dig som arbetar med kvinnohälsa på en gynmottagning eller gynavdelning. Förra årets konferens blev oerhört uppskattad. Missa inte vårens upplaga! Kvinnohälsa är ett brett område som omfattar många olika symtom, diagnoser och frågeställningar hos patienter i varierande åldrar. Att kunna ge patienten god, säker och kvalitativ vård är önskvärt för alla. För att känna dig trygg i ditt arbete är det därför viktigt att du som vårdpersonal ges möjlighet att hålla dig á jour med vad som sker inom kvinnosjukvården. På konferensen Kvinnohälsa 2013 får du uppdatera och fördjupa dina kunskaper inom en rad olika ämnesområden som berör kvinnosjukvården. Du får bland annat ta del av experternas kunskaper och det senaste inom cellförändringar, PCOS och IVF samt inblick i intressanta praktikfall. Lyssna till professor Aleksander Giwercman som uppdaterar dig om IVF och etiska förhållningssätt i samband med reproduktionsmedicin. Författaren och barnmorskan Martina Franck hjälper dig att lyckas i mötet med patienter från andra kulturer och du får ta del av Nils Beckmans forskning kring äldre kvinnors sexualitet. Under konferensen ges tillfälle att möta kollegor från andra kliniker där du kan nätverka och ta del av andra verksamheters idéer och erfarenheter. Missa inte heller seminariedagen Telefonrådgivning på kvinnokliniken. Ta chansen och förbättra din samtalsteknik och utveckla din förmåga att göra säkrare bedömningar av gynekologiska besvär per telefon. Varmt välkommen till konferensen Kvinnohälsa Vi ger dig två fullspäckade dagar fyllda med aktuella ämnen och expertkunskaper inom området! Lisa Schultz Projektledare, Teknologisk Institut Röster från tidigare konferenser: Det var länge sedan jag var på en sådan bra konferens! Mycket intressanta och engagerande föreläsningar! Upplägget som helhet, föreläsningarna, maten- ja allt var toppen! Bra anledningar att gå på Kvinnohälsa 2013: Lyssna till några av de främsta experterna inom området! Ta del av kunskap från framgångsrika praktikfall! Nätverka med branschkollegor Få verktyg att använda för att göra patientmötet till bästa möjliga!

6 Porto betalt Sverige Kvinnohälsa 2013 Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel ÖVRIG INFORMATION Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Anmälan är bindande. Vänligen se för avoch ombokningsregler. På webben hittar du också praktisk information, tips på boende och ytterligare upplysningar. För övriga frågor kontakta projektledaren Lisa Schultz på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändring av program, tid och plats. datum och plats Konferens april 2013 (3844-3) Seminariedag 26 april 2013 (3845-3) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Ordinarie pris Boka 2-3 personer Boka 4 personer eller fler Konferens 5980 kr/person 5480 kr/person 5480 kr/person UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Lisa Schultz på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Fördjupningsdag 3980 kr Paketpris: Konferens och fördjupningsdag 1000 kr rabatt per person I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Akutpsykiatri 2013 n Telefonrådgivning inom psykiatrin n Akutsjukvård 2013 Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! KOnferens 14-15 mars, 2012, Stockholm. Telefonrådgivning på

Kvinnohälsa 2012. Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! KOnferens 14-15 mars, 2012, Stockholm. Telefonrådgivning på Mötesplatsen för dig som arbetar med kvinnohälsa Kvinnohälsa 2012 Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Sexologi så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap!

Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap! Mötesplatsen som ger dig inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte! Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap! Så har LEAN effektiviserat arbetet på Hälsocentralen

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi

Telefonrådgivning inom gynekologi Telefonrådgivning inom gynekologi kunskap utveckling inspiration Samtalsprocess och metodik för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon! Buksmärta olika buksmärtor och hur du utreder per telefon

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi

Telefonrådgivning inom gynekologi Telefonrådgivning inom gynekologi kunskap utveckling inspiration Samtalsprocess och metodik för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon! Buksmärta olika buksmärtor och hur du utreder per telefon

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Gå 4 betala för 3! Utveckling och nyheter gällande diagnostik och teknik vid DT, MR och angiografi Strålskydd och bildoptimering hur kan du påverka resultatet?

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin INSPIRERAS AV ISLAND! Akutpsykiatri 2015 Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter Psykiatri och juridik tvångsvård, så påverkas du! Förändring av vårdkultur och nedstängning av bältesrum Suicidprevention

Läs mer

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016 Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! Akutpsykiatri 2016 För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus Förutsättningar för lyckad behandling av självskadebeteende Strategier för att aktivt

Läs mer

Framtidens Akutvårdsavdelning 2013

Framtidens Akutvårdsavdelning 2013 Grupprabatt vid fler än fyra anmälda! Framtidens Akutvårdsavdelning 2013 Samverkan Kvalitet Aktuell forskning Snabbare återkoppling av vårdresultat vikten av mätbarhet för optimerad kvalitet! Göran Örnung

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Inspirera eleverna med världsmusik ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Sjukgymnastik i utveckling

Sjukgymnastik i utveckling Sjukgymnastik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 UTBILDARE Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lillemor Lundin Olsson Så stärker och vidareutvecklar du din yrkesroll

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Christina Lindholm Professor emerita Dermatologisjuksköterska

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson

Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, och Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Kristianstad, SFOG-veckan, 27/8, 2012 Fakta om fienden: Hur vanligt

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Framtidens vårdmiljöer

Framtidens vårdmiljöer Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall Framtidens vårdmiljöer För ny teknik och morgondagens vårdbehov med patienten i centrum BILD C.F. MØLLER Ny teknik för framtidens vårdmiljöer vilka möjligheter

Läs mer

Psykosocialt stöd till unga

Psykosocialt stöd till unga Ny Konferens! Psykosocialt stöd till unga Samverkan mot psykisk ohälsa Uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa Talare Vägen till professionell och effektiv samverkan Anledningar till att barn inte avslöjar

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

Barnmorskan i mödrahälsovården

Barnmorskan i mödrahälsovården Lyssna till experternas kunskaper och träffa andra i samma roll som dig! Barnmorskan i mödrahälsovården Mötesplatsen som ger dig inspiration, ny kunskap och aktuell forskning! Så lyckas du förnya din föräldrautbildning

Läs mer

Succékonferens för tredje året i rad!

Succékonferens för tredje året i rad! Succékonferens för tredje året i rad! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Så kan du stärka och vidareutveckla dig i din roll som ortopedisjuksköterska Personcentrerade verksamhetsförbättringar lyckade

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-14 LS-LED14-619-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Effektivare primärvård 2009

Effektivare primärvård 2009 Missa inte: Att leda med Lean, 5 november 2009 Effektivare primärvård 2009 Ta del av vårdvalsmodeller, Lean och framgångsrika samarbetsprojekt Lean i primärvården så effektiviserar vi arbetsprocesserna!

Läs mer

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse!

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Mycket uppskattad konferens! Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Grundläggande sjukdomslära varför blir man sjuk och vilka uttryck har sjukdomen? Behandling vid bipolär

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Förebygg stress och utmattning

Förebygg stress och utmattning Vänd den negativa trenden med hjälp av hälsofrämjande insatser! Förebygg stress och utmattning Konkreta verktyg och fungerande metoder för individ och organisation Återgång i arbete så vet du när det är

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Gå 3! r ö f la a t e 4b Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Samtalsprocessen metoden som kvalitetssäkrar dina bedömningar i telefonrådgivningen! När är det farligt med akut huvudvärk? Smärta i

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 PRAKTIKFALL FRÅN SKL Carola Teirfolk, Projektkoordinator Hedersomnämnd på Guldskalpellen 2013 Sollentuna Psykiatriska Mottagning Birgitta Westerberg,

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 FÖRELÄSARE Speciellt inbjuden talare Göran Stiernstedt SKL Octopus Demens Kerstin Lundström Omsorgshuset

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

Skolans och förskolans utemiljö

Skolans och förskolans utemiljö Ny konferens Skolans och förskolans utemiljö Lär dig använda utemiljön som pedagogisk resurs Få kunskap om barnens perspektiv Vad är flexibel utemiljö? Så kan du planera för en utemiljö som fungerar året

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst symtom och förlopp, hur vet du

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Har Endometrios fick vänta 20 år på diagnos

Har Endometrios fick vänta 20 år på diagnos Page 1 of 6 Har Endometrios fick vänta 20 år på diagnos 1 Medicin & hälsa När Laila var 12 år gammal och kom i puberteten, började mardrömmen. Hon drabbades hårt av kvinnosjukdomen endometrios. Idag är

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Kompetensutveckling för dig som arbetar med ledarskap Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Mobil hemtjänst vad innebär det och vad är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Coachande

Läs mer

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2014 VÅRA TALARE Lärarförbundet Eva-Lis Sirén Ordförande Skolverket Bellita Torén Undervisningsråd Skolinspektionen Magdalena Molin Utredare Hanna

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Paul Sjöblom Fil.dr, forskare VÅRA EXPERTER Malmö högskola Karin Book Universitetslektor ProActivity AB Johan Faskunger Utredare, fil.

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Boka innan 20 februari och få 500 kr rabatt! Urban ljussättning och belysning Ekologisk, ekonomisk och estetiskt tilltalande ljussättning Belysning för framtidens städer Talare Att skriva upphandlingar

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Snacka om mat. Kurs om magens funktion och hur den påverkas av diabetes. Alternativ 1, Tisdag 9/2 och 23/2

Snacka om mat. Kurs om magens funktion och hur den påverkas av diabetes. Alternativ 1, Tisdag 9/2 och 23/2 Kurser Våren 2016 Stockholms Läns Diabetesförening, SLD, har ett samarbete med Storstockholms Diabetesförening, SSDF. Detta innebär att du som medlem hos oss i SLD kan gå kurser arrangerade av SSDF till

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4 Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt

Läs mer

Elevhälsans nya roll och funktion

Elevhälsans nya roll och funktion Elevhälsans nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 maj 2011 LYSSNA TILL Marie Björkqvist Mikael Bernadt Östersunds kommun Catrin Högberg Solveig Westerlund Nu ställs det högre

Läs mer

Stroke. Lästips från sjukhusbiblioteket

Stroke. Lästips från sjukhusbiblioteket Stroke Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Afasi och samtal : goda råd om kommunikation (2010) Det är många gånger svårt att föra samtal med en person som har fått afasi.

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

Barnmorskan i mödrahälsovården

Barnmorskan i mödrahälsovården Unik och högaktuell konferens! Barnmorskan i mödrahälsovården Konferensen och mötesplatsen som ger dig inspiration, ny kunskap och aktuell forskning! Höj din medvetenhet om regnbågsfamiljer och HBT-frågor!

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Framtidens operationsavdelning 2016

Framtidens operationsavdelning 2016 Skräddarsydd konferens efter Era behov Framtidens operationsavdelning 2016 Byggnation, vårdmiljö och medicinteknik med patient och personal i fokus BILD WHITE ARKITEKTER AB Vad säger den senaste forskningen

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 LUNDS UNIVERSITET Obstetrik och gynekologi, Lund Grundkursen inom läkarutbildningen, termin 10 Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 Kod:. Fråga 1 Max

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-11 LS-LED14-619-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessen En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessens fem faser Öppna Lyssna Analysera Bedöma Motivation Åtgärd Avsluta Öppningsfasen Genom rösten, god

Läs mer