JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER"

Transkript

1 JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER

2 INNEHALL 1 Normer och lagar 9 Rättsregier 9 Sociala regier 9 Moralregler 9 Rättsordningen 10 Lagstiftningen 10 Lagförslag 10 EU:sdirektiv 11 Rättskällorna 12 Lagboken 13 Offentlighetsprincipen 15 Offentlig rätt och civilrätt 15 Tvingande och dispositiva lagregier 16 Fysiska och juridiska personer 16 Diskrimineringslagen 16 Sammanf attning 17 Problem 18 2 Om man bryter mot lagen 23 Domstolarna 23 Tingsrätten 23 Hovrätten 24 Högsta domstolen 24 Förvaltningsdomstolar och specialdomstolar 25 Rättegäng 25 Processf örf arandet vid tvistemäl 26 Tvistemäl om mindre värden 28 Andra former av konfliktlösningar 30 Brottmäl 31 Processförfarandet vid brottmäl 31 Päföljder 32 Juridisk hjälp 34 Overstatliga domstolar 35 Sammanfattning 36 Problem 37 3 Brott och straff 42 Olika lagar 42 Brott mot person 43 Ofredande och fridskränkning 43 Hemfridsbrott 44 Misshandel 45 Mord och dräp 47 Förmögenhetsbrott 47 Stöld 47 Häleri 48 Rän 49 Bedrägeri 50 Förskingring 51 Brott mot allmänhet och stat 52 Mordbrand 52 Allmänfarlig värdslöshet 53 Urkundsförfalskning 53 Mened 53 Uppvigling 54 Upplopp 54 Hets mot folkgrupp 55 Väld eller hot mot tjänsteman 55 Tjänstefel 55 Riksdagens ombudsmän 56 Justitiekanslern 56 Sammanfattning 56 Problem 58 4 Om man flyttar samman 65 Hindersprövning 65 Äktenskap 66 Giftorättsgods 66 Enskild egendom 67 Gäva till make 68 Bodelning 68 Vad ska ingä i bodelningen? 68 Bodelning under bestäende äktenskap 71 Jämkning vid bodelning 71 Äktenskapsskillnad 72 Värdnad om barn 74 Partnerskap 75 Sambo 75 När samboförhällandet upphör 76 Vid dödsfall 79 Sammanfattning 79 Problem 80 5 När nägon dör 88 Arv 88 Om bröstarvingar saknas 89 Basbeloppsregeln 91 Efterlevande make 92

3 Testamente 93 Formulering av testamente 95 Inbördes testamente 97 Delgivning av testamente 97 Bouppteckning 97 Dödsboanmälan 99 Arvskifte 100 Undantag frän huvudregeln vid bodelning 100 Arvsavstäende 102 Sambo 102 Sammanfattning 103 Problem Avtalochköp 113 Avtalslagen 113 Anbud 113 Fullmakt 114 Ställningsfullmakt 115 Köplagen 115 Konsumentköplagen 117 Varans avlämnande 117 Felaktig vara 117 Befintligt skick 118 Vilka ätgärder kan vidtas? 118 Rättsligtfel 119 Klagomäl 119 Garanti 120 Vad händer om säljaren vägrar? 120 Vilket pris gäller? 120 Säljarens dröjsmäl 120 Skadeständ 121 Köparens dröjsmäl 121 Avbeställning 121 Öppet köp 121 Konsumenttjänstlagen 122 Distans- och hemförsäljningslagen 123 Tolkning av avtal 125 Ogiltiga avtal 125 Oskäliga avtalsvillkor 127 Sammanfattning 127 Problem Köpapäkredit 138 Konsumentkredit 138 Effektiv ränta 138 Kreditprövning 139 Minsta kontantinsats 139 Ätertagande 140 Förtidsbetalning 141 Kontokort 142 Kontokort med och utan kredit 142 Anslutna inköpsställen 143 Förlust av kontokort 143 Överläta kredit 143 Dröjsmälsränta 144 Kreditvillkor 145 Krav pä betalning 145 Betalningsföreläggande 146 Utmätning av egendom 146 Utmätning i lön 147 Kreditupplysning 147 Indrivning pä rätt satt 148 Skuldsanering 149 Preskription 150 Sammanfattning 152 Problem Boilägenhet 160 Hyreslägenhet 160 Besittningsskydd 160 Betalning av hyra 161 Lägenhetens skick 162 Överlätelse av lägenhet 162 Hyra ut i andra hand 162 Förlust av hyreslägenhet 162 Hyresnämnd 163 Bostadsrättslägenhet 164 Veckoandelar 164 Besittningsskydd 165 Köp av bostadsrättslägenhet 166 Bostadsrätt eller ägd lägenhet? 168 Sammanfattning 169 Problem Egethus 178 Vad är en f astighet? 178 Fastighetstillbehör 179 Byggnadslov 179

4 Fastighetsägarens rättigheter 180 Köp av fastighet 181 Köpehandlingar 182 Försäljningsvillkor 183 Upplysningar frän säljaren 184 Arrende 189 Tomträtt 190 Sammanfattning 192 Problem Läna pengar 199 Lag om skuldebrev 199 Enkelt skuldebrev 200 Löpande skuldebrev 200 Kreditvillkor 201 Säkerheter 202 Borgen 202 Pant av lös egendom 204 Pantbrev i fastighet 204 Län till fastighet 205 Konkurs 206 Företagsrekonstruktion 207 Sammanfattning 208 Problem Försäkringar - utifall att Försäkringar 216 Socialförsäkringar 217 Försäkringar i samband med anställning 217 Enskilda försäkringar 218 Betalning av försäkringspremie 218 Ersättning f ör skada 219 Personförsäkring 220 Paketförsäkringar 221 Gruppförsäkringar 221 Tvist 221 Sammanfattning 223 Problem När skadan redan skett 230 Skadeständ vid avtalsförhällande 230 Skadeständ för brott mot arbetsrättsliga lagar 231 Skadeständ utom avtalsförhällande 231 Skadestand för personskada 231 Skadeständ för sakskada 232 Ansvar 232 Minskning av skadeständsbeloppet 233 Ansvarsförsäkring 235 Brottsskada, trafikskada och patientskada 236 Sammanfattning 236 Problem Trygghet i anställningen 242 Tvingande anställningsregler 242 Kollektivavtal 242 Förhandlingar 243 Lagen om anställningsskydd 244 Anställningsformer 244 Uppsägning 246 Saklig grund 246 Avsked 248 Permittering 248 Turordning vid uppsägning 248 Företrädesrätt vid äteranställning 249 Förhandling och varsel 249 Bemanning eller anställning? 249 Semesterlagen 250 Semesterdagar 250 Semesterlön 250 Sparad Semester 251 Studieledighetslagen 251 Arbetsmiljölagen 252 Arbetsmiljö 252 Skyddsombud 252 Skyddskommitte 253 Arbetsmiljöverket 253 Jämställdhetslagen 254 Medbestämmandelagen 254 Medbestämmande 254 Förhandlingsrätt 255 Vetorätt 255 Medbestämmande eller inflytande? 256 Skadeständ 256 Lag om ätgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 257 Sammanfattning 257 Problem 258

5 14 Rätt över gränserna 264 FN och folkrätten 264 Mänskliga rättigheter 265 Internationella brottmälsdomstolen 265 Europarädet 265 Europeiska Unionen (EU) 267 Gemensam lagstiftning 268 En gemensam marknad 271 Vilka regier gäller vid utlandsköp? 272 Vilken domstol ska avgöra tvister? 273 En fri arbetsmarknad 274 EU:s arbetsrätt 274 En fri tjänste- och kapitalmarknad 275 Straffrätt och familjerätt 276 Sammanfattning 277 Problem 278 Sakregister 283