VÄRLDSMUSIK. Namn. Dags a) lära sig lite mer om musik från världens alla hörn och varför den låter som den gör.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDSMUSIK. Namn. Dags a) lära sig lite mer om musik från världens alla hörn och varför den låter som den gör."

Transkript

1 Namn VÄRLDSMUSIK Dags a) lära sig lite mer om musik från världens alla hörn och varför den låter som den gör. Sy#e och centralt innehåll: A) få mer förståelse och bakgrund =ll hur musiken blivit formad a) låta som den gör samt a) känna igen musikaliska drag och instrument. Hur vi kommer a6 arbeta: Vi kommer lyssna på musik, läsa, diskutera och lära oss historia & ursprung, musikens betydelse i olika världsdelar, nya sorters instrument mm. Använd de)a häce, ev anteckningar samt spellista på Spo=fy under arbetet och Instuderingsfrågor =ll kommande prov. Musik - Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan föra enkla och =ll viss del underbyggda resonemang om musikens olika funk=oner och vilken betydelse den har och historiskt har hac för individer och samhällen. Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funk=on i olika sammanhang. Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda =ll a) det musikaliska arbetet utvecklas.

2 Afrika På en kon=nent som Afrika med sina 55 länder (stater) och över 1,1 miljarder invånare så förstår man a) det finns massvis med musik här. OCast förknippar de flesta Afrika med trummor & rytmer och det stämmer rä) så bra, men det finns vissa egenheter som skiljer musiken i de olika regionera åt. Man kan väldigt förenklat förklara dessa skillnader så här: Södra Afrika ses bland annat generellt som mer melodisk (mycket melodier) än resten av världsdelen. Norra Afrika t.ex Egypten,Tunisen, låter o#ast mer orientaliskt och lik musik i Mellanöstern med tanke på närheten Fll arabiska halvön. Östra Afrika använder mycket sång, men även stränginstrument med inslag av skalor från Asien. Västra Afrika Den man vanligtvis kopplar =ll Afrikansk musik med mycket trummor och rytmer. Man säger är a) musiken o#a är kopplad Fll de Afrikanska språken och på så sä) låter den olika. En vik=g del a) a) förstå när det gäller Afrika är ländernas turbulenta och hårda historia, som har sa6 sina spår även när det gäller musiken. Afrikansk musik och kultur spreds med slavarna och har influerat musiken som vi känner Fll idag. Jazzen och bluesen växte fram i Amerika med hjälp av afro- amerikanska musiker, och dessa genrer lade sin grund för den populärmusik som började växa fram på talet. Man kan hi)a några saker som s=cker ut i afrikansk musik: - Polyfoni förekommer oca, (både rytm och melodi). Det betyder flera stämmor... - Upprepade fraser är vanliga i många typer av afrikansk musik. - Mer än bara slagverksinstrument används för a) skapa rytmer inom afrikansk musik. T.ex handklapp, fotstamp och fingerknäpp i takt med dans är vanligt. - AnFfonisk musikstruktur utrop och svar - strukturen, är vanlig. Kallas på engelska Call and response. - Afrikansk musik handlar mycket om improvisafon. - Synkopering = betoning på andra slag än de raka taktslagen är vanligt. Exempel på instrument i den afrikanska musiken är: Talking- drum, Djembe och Marimba men det vanligaste instrumentet är framförallt: Sångrösten. Talking drum Djembe Marimba 2

3 Oceanien Hit =llhör bl.a. Australien och Nya Zeeland, men man kan säga a) gemensamt för många av de mindre öarna i S=lla havet är man inte all=d använder instrument. Med de)a ska det inte sägas a) det inte förekommer instrument alls (Fiji har många helt unika), men i flera länder ligger fokus istället extra på mycket dans och sk body percussion! Body percussion är när man använder kroppen som e6 slagverksinstrument. Även mycket sång används, då vokalmusiken oca är en vik=g del av den tradi=onella musiken. Marshallöarna, Salomonöarna, Tonga och Fiji är exempel på mindre öar som också =llhör Oceanien. Australien har en fantas=skt lång historia bakom sig, då aboriginer befolkat ön under åtminstone 50,000 år!!! Man tror a) musiktradi=onen funnits med lika länge, och olika former av vokalmusik har varit vik=g i sociala och religiösa händelser. Didgeridoo är e) blåsinstrument från urbefolkningen i Australien som nog de flesta känner igen, gjort o#ast av urholkade trädstammar. De6a tror man (förutom trumman) är e6 av världens äldsta instrument. De finns i alla storlekar, från mindre =ll flera meter långa. De större skapar e) otroligt djupt och starkt ljud! Australien upptäcktes av en holländare på talet och under talet kom många från Europa dit, delvis för a) Australien fungerade som en strafoloni. Det gör a) den vita folkmusiken kallad Bush- musik påminner om musik från Europa! Nya Zeeland - Innan européerna dök upp för a) bli det dominerande folket på Nya Zeeland så var det länge māoriindianer som levde där och Māori- musik dominerade musikkulturen på ön. Musiken använder sig av mikrotoner och upprepade melodiska mo=v som centrerar kring en grundton. Sång är vanligt förekommande men denna är sällan i stämmor utan ocast unisont (eller i oktaver). Australiens mest kända instrument: Didgeridoo 3

4 Asien Världens största kon=nent! I den Kinesiska mytologin sägs det a6 man skapade flöjter av bambu med 5 toner för a6 härma hur fåglar lät! Den femtoniga sk. pentatoniska skalan är grunden i musik från Asien och kan höras även i länder som Japan och Thailand. Kina Lika stort som Kina är och lika många som bor där - lika många olika sorters musik sägs det finnas. Om det är rik=gt sant är ju tveksamt, men sant är a) man hi)at spår av musik och musikinstrument 3000 år gamla. Och man tror dessutom a) den redan då var välutvecklad och sträcker sig 5000 år =llbaka i =den! Nu är ju Kina otroligt stort, men man brukar dela upp musiken och säga a): Musiken i de södra delen av Kina är vanligen lite lugnare och mer melodisk. Musiken I de norra delarna kan vara snabbare (hetsig) och mer enformig (stafsk). Det kan vara ensamma instrument som spelar eller flera i ensemble. Instrumenten delas in i sträng-, blås- och slagverksinstrument, men kineserna delar även in instrumenten ecer vad de är byggda av och här använde instrumentbyggarna å6a olika sorters material: silke, bambu, trä, sten, metall, lera, skinn och kalebass (frukt). Kina är hem åt många etniska grupper, som alla har sin egen musikkultur tex Tibet där vokalmusik är vanligast, Instrument som används är bla: stränginstrumentet Duxianqin Det här ensträngade instrumentet tros ha funnits med redan på 700- talet och är en Fdig släkfng Fll gitarren. Test: Prova ad spela hur du vill men bara på de svarta tangenterna på ed piano (alltså 5 olika toner) så får du känslan av kinesisk musik! 4

5 Indien På samma sä) som med Kina är det svårt a) korma)at beskriva Indisk musik. Man delar in den i klassisk, folkmusik och pop (indi- pop) som ocast hörs i Bollywood- film. Indisk musik kan man på e) enkelt sä) säga innehåller: Flera instrument samfdigt som inte allfd spelar samma sak. Den klassiska musiken brukas dela upp i Hindustani och Karna=sk, men mest känd är den klassiska Ragan. En Raga har en komplicerad skala och det finns olika raga för olika delar av dagen. O#a u6rycker de en särskild sinnesstämning kopplad Fll det hinduiska livet. Folkmusiken är ocast kopplat =ll de olika regionerna i landet och kan låta väldigt olika. Bollywood är indiska filmer fyllda med dans, sång och musik! Runt 1000 st per år spelas in! Filmerna är väldigt populära och många Bollywood skådespelare är stora stjärnor. Popmusiken har blivit väldigt populär och framförallt Filmi = musik från indiska Bollywood- filmer. Modern Filmi är influerad av klassisk indisk musik, men musiken låter mer som det gör i västvärlden. Instrument som används är bla: stränginstrumentet Sitar Sitar Mellanöstern Till Asien hör ju också länderna kring Arabiska halvön och deras musik som i våra öron har väldigt speciella annorlunda skalor, lus=ga instrument och e) eget spännande sångsä). Man kan säga a) Arabisk musik är en blandning av en väldigt gammal historia och påverkas av bl.a persisk, kurdisk, assyrisk, turkisk och nordafrikansk musik. Vissa länder har idag e) mer moderna musiks=lar tex Iran och Förenade Arabemiraten medan andra har mer stark tradi=onell & religös musik. Kanske beroende på a) många länder är hårt krigshärjade. Musiken här används oca för a) lovprisa högre religösa makter. Exempel på Instrument är: Dombra (stränginstrument) 5

6 Europa Det är omöjligt a) beskriva EN sorts Europeisk musik e#ersom Europa angränsar Fll så många olika hörn och delar av världen. Kringvandrande musiker i form av bland annat zigenarband har i århundraden turnerat runt i Europa och anpassat sina s=lar =ll omgivningen, sam=digt som de sa) sin egen prägel på tonerna. Spanien Flamenco räknas idag som en konsform med sång, musik & dans vars ursprung är okänt! Man tror a) den uppstod i början av talet i Andalusien i södra Spanien av de spanska romerna. Romer skulle utvisas om de inte gick över =ll kristendomen så vissa gömde sig i bergen. Där utvecklades en slags klagosång som u)ryckte deras klagan över sin livssitua=on. Sam=digt fanns den Spanska och Andalusiska folkdansen som man tror a) den moderna Flamencon blev en blandning mellan dessa båda: sången och dansen. I många hundra år fanns bara Flamencodans för själva sången fick man bara sjunga i hemlighet för den var länge olaglig. Dansaren visar i sin komplicerade dans de starka känslor som är i sången. Skoklackar och fotsulor används som rytmikinstrument och skorna har spikar i hälen och under tårna. Exempel på instrument: Gitarr, Cajón, kastanjeaer, handklapp, dansskor Spanien och även Portugal var ju länder som erövrande många olika delar av världen. Därför kan man hi)a mycket starka likheter i Sydamerika och Karibien med spansk musik. En akus=sk gitarr kallas också Spansk gitarr ecersom den har si6 ursprung i Spanien sedan talet. Turkiet - Med si) geografiska läge mellan två olika världsdelar så är Turkiets musik något som s=cker ut bland de europeiska länderna! Influerad av Grekland och Balkan, men lika mycket från Persisk och nordafrikansk musiktradi=on. Ryssland - Har otroligt många olika s=lar på sin musik med många spännande instrument och en lång historia bakåt i =den. Men folket i Ryssland har hac det svårt och lidit mycket när staten har bestämt hur samhället ska ha se) ut och det har hac stor nega=v inverkan på musiken. Folk- och kyrkomusiken har spelat stor roll för den ryska musikens utveckling, folkmusiken är sedan 500- talet. På medel=den fanns det musiker som reste omkring för a) underhålla si) folk utan a) få betalt. De kallades Shomrokh, men blev ocast =llfångatagna av soldater i början av Tsar- eran. Denna tradi=on utrotades av Tsarens män och nästan inga gamla melodier/verser finns kvar. Mycket fin klassisk musik kommer ifrån Ryssland, men där man blandade in rysk folkmusik. Bla är de kända bale)erna Törnrosa, Svansjön & Nötknäpparen skrivna av en ryss som he)e Pjotr (peter) Tjajkovskij. Som i många andra stora länder så låter musiken på olika sä) från olika områden. Exempel på instrument: Balalajka - Trekan=gt gitarrinstrument med 3 strängar. 6

7 Storbritannien och Irland Har hac en väldigt stark musiktradifon med vackra och starka melodier. Det är allt från kyrkomusik, lugna visor =ll hetsiga sånger med mycket dans. Musik härifrån har influerat väldigt många andra musiksflar! Här är några exempel: Visor (eller ballader) ocast med en historia a) berä)a som spelades av spelemän på medel=den, idag kanske mer förknippat som trubadur. Barnvisorna är många från Storbritannien och man började på talet tonsä)a dikter och rim som blev =ll barnsånger. Vi i Sverige har många visor som vi lånat från Storbritannien fast med svensk text. Carols är något av det mest kända interna=onellt och här hemma har vi mycket a) tacka England för vår körtradi=on. Visste du a) över svenskar sjunger i kör? Carols är mer känd som Christmas Carols eller julsånger som vi säger. Shanty eller Shan=es är sånger som sjöngs av sjömän (i både England & Australien) där ocast en sjunger ut en fras, och resten svarar. (an=fonisk musikstruktur) En världsberömd shanty är What Shall We Do With the Drunken Sailor? Jig, Morris- dans och Hornpipe: Den sista är grunden =ll många country- danser i USA. Man hör starka spår av musik från Storbritannien i både Amerikansk och Australiensisk folkmusik ecersom många utvandrade Fll Amerika. Man kan självklart höra och hi)a skillnader på musiken från England, Sko)land, Wales och Irland. Exempel på Instrument: Fiol, Gitarr, Trumma och Säckpipa - - > 7

8 Nordamerika / Centralamerika USA & Kanada - De amerikanska indianerna (na=ve indians) är besläktade med indianer i Sydamerika, Alaska och på Hawaii och man har fak=skt även hi)at samband i DNA med Australiens aboriginer! (se avsnidet om Sydamerika) Musiken spelades bl.a på trummor, andra rytminstrument och flöjter. Texterna kunde handla om deras historia, a) skörden skulle bli bra eller sånger som användes vid ritualer. Mycket av indianernas musik försvann eller glömdes bort när den vite mannen kom. De förfly)ades =ll reservat eller i värsta fall kunde hela stammar med sin egen musik bli helt utrotad. Idag försöker indianerna hålla den gamla musiken vid liv för a) visa respekt för sin historia! Visste du a) när Kristoffer Columbus kom =ll Nordamerika letade han ecer Indien, därför kallas de Indianer! Amerikansk folkmusik är en blandning av musik som invandrade under främst talet. När folk från olika länder i Europa kom =ll Amerika skapades ny musik, men så go) som varenda cowboysång kan spåras =llbaka =ll de tradi=onella balladerna med starka influenser från Irland, England och Sko)land. Typiska instrument var fiol, mandolin, banjo och gitarr. Även slavarna från Afrika hade e6 enormt inflytande och man kan sedan dela upp det i den vita och svarta amerikanska musiken! De)a mönster går a) hi)a formarande mellan tex Country och Hip Hop. Två musiks=lar från USA som ändå låter helt olika. Miami i Florida har blivit en stad med nästan uteslutande sydamerikansk musik, Salsa, La=n etc... Den Amerikanska musikhistorien i USA/Kanada är (bortse) från indianerna) egentligen inte alls så gammal som i många andra världsdelar, men har blivit något resten av världen ser upp =ll och försöker härma. Banjo - E) stränginstrument med 4-5 strängar 8

9 När vi nu beger oss mer söderut så hidar vi musik ifrån Karibien och Mexiko! Mexiko - Modern mexikansk popmusik är väldigt lik tradi=onell mexikansk musik och är sammanbunden med Mexikos kultur fast den är inspelad och framförd på e) modernt sä)! För a) förstå de olika både äldre och nyare musiks=larna kan man se på hur bandet ser ut. Beroende på vilka instrument som används så kan man ocast lära sig vilken s=l musiken =llhör. Canción Ranchera Vanligen framförs denna sång med en ensam sångare med en gitarr. Banda En genre som påminner mycket om polka- musik pga polska emigranter slog sig ned i delstaten Sinaloa. Musiken spelas mest av bleckblåsinstrument och är känd för a) vara lä) a) =ll sig och folklig. Mariachi En av de mest kända Mexikanska musiks=larna. Musiken spelas av mariachi- ensemblen som kan vara ganska stor och är utrustat med minst två fioler, en gitarr, en guitarrón och vihuela. Exempel på instrument som används: Guitarrón är ed rik=gt stort stränginstrument som fungerar som bas. > Kuba - På Kuba är musiken en slags sammansä6ning av spansk och afrikansk musik ecersom Spanjorerna bosa)e sig där och även förde dit slavar från Afrika. Språket är Spanska. Urinvånarna på Kuba utrotades och man vet inte mycket om deras musiktradi=oner. Spanjorerna tog med sig många danser från Europa och Gitarren medan de Afrikanska slavarna tog med sig instrument som bl.a Cajón. Melodi från Europa och rytm från Afrika har skapat den Kubanska musiken. Kända musiks=lar som kan nämnas är: Salsa och Habanera. Instrument som används: tex Gitarr, Trumpet, Piano, Kontrabas, Cajón, Claves mm. Jamaica - Urbefolkningen var indianer från Sydamerika, men de blev slavar och/eller utrotades nästan helt tack vare bl.a sjukdomar som kom från Europa. De flesta på Jamaica är idag afro- amerikaner från slavarna som spanjorerna och engelsmännen förde dit. Jamaica hörde =ll England ända =ll 1962, språket är engelska. Den största musiken är Reggae som är världsberömd, musiken är influerad av R&B, Soul & Rock från USA blandat med tex Calypso och även slavarnas rytmer. Bob Marley är den absolut mest kända personen från Jamaica. (följt idag av Usain Bolt) Musiks=lar: Reggae, Rocksteady, Dancehall och ToasFng/DeeJaying som blev Rap när den kom Fll New York. Texterna och budskapet i Reggae handlar ocast om frihet och kärlek, men även om fest och dans! 9

10 Sydamerika Innan Sydamerika erövrades av spanjorer och portugiser fanns det olika ursprungsfolk. Under is=den var Berings sund mellan Alaska och Sibirien igenfruset så därför kunde människor vandra mellan konfnenterna. Man har i vissa fall konstaterat samma DNA som Australiens aboriginer så troligen var de första alltså asiater. Musiken tror man var spelad med mycket slagverk- och träblås, a) döma av väggmålningar! Inka- indianer och Maya- folket. (centralamerika) brukar vara de mest kända! > Länder i Sydamerika är: Argen=na, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay och Venezuela Här följer några kända exempel i sydamerikansk musik: Brasilien - Brasilien var en Portugisisk koloni och man talar därför portugisiska här. När många hör namnet Brasilien tänker man på Samba och Bossa- Nova och framförallt på karnevalen i Rio! Man tror a) urbefolkningens musik hac stor betydelse för landets musik trots a) det som i resten av Sydamerika är influerat av musik från Europa och slavarna från Afrika. Folkmusik: tex Capoeira är en sport och kampkonst, men innehåller också en egen musik. Populärmusik : Samba som är världsberömd och en mycket populär dans och musiks=l. Musiken består mest av slagverk och är fylld av häciga rytmer, men även andra instrument... Bossa- Nova är en nyare musiks=l från talet och räknas som lite mer fin än Samban då det var överklassen som skapade den. OCast lite snygg och jazzig med sambarytmer i bakgrunden. Cuíca trumma - Brasilien > Andra musiksflar och dess länder i Sydamerika: Tango från ArgenFna skapades ursprungligen i fa ga kvarter och hade låg status. Den spreds =ll Frankrike och sedan resten av Europa speciellt Finland där idag Finsk Tango är väldigt vanlig! Tango är fylld av passion och känsla, men den Europeiska skiljer sig lite där t.ex. den Finska är mer takmast och dansas mer som en Foxtrot. Pasillo är vanlig i tex Ecuador, det är en sorts vals. Skillnader i Sydamerikas regioner som brukar nämnas: Norra Sydamerika har mer av den afrikanska influensen där fokus oca ligger på rytm. I världsdelens södra delar är musiken mer melodisk och kan ha mer europeisk s=l. I t.ex Peru och Bolivia är panflöjt ett väldigt vanligt melodiinstrument. Man hittar panfljöt i många världsdelar och tidsperioder, bl.a i antikens Grekland. Tango Panflöjt - - > 10

Namn. Dags att lära sig lite mer om musik från världens alla hörn och varför den låter som den gör.

Namn. Dags att lära sig lite mer om musik från världens alla hörn och varför den låter som den gör. Namn VÄRLDSMUSIK Dags att lära sig lite mer om musik från världens alla hörn och varför den låter som den gör. Syfte och centralt innehåll: Att få mer förståelse och bakgrund till hur musiken blivit formad

Läs mer

Afroamerikansk musik.

Afroamerikansk musik. Musikorientering År 6 Afroamerikansk musik. Blues. 1900 Uppkom genom att slavarna i USA sjöng tillsammans på bomullsfälten för att stå ut med deras vardag som var fylld av förtryck och tungt arbete. Ur

Läs mer

Robert Johnson (blues)

Robert Johnson (blues) 1 Robert Johnson (blues) Elvis Prestley (rock) The Beatles (pop) Populärmusikens ursprung All pop, rock, jazz, soul, rap, techno och annan populärmusik kommer ursprungligen från samma källa. Samlingsnamnet

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se

Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla samspel

Läs mer

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E:

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E: SE NEDAN! Musik Ämnets syfte 1-9: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater:

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater: Afrika 2. Markera Victoriasjön med namn och blått 3. Markera bergskedjan Atlasbergen med brunt och namn 4. Markera ut godahoppsudden på kartan 5. Markera Ön madagaskar med röd färg 6. Markera ut Saharaöknen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg.

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg. Lättläst svenska Utställningen handlar om musik-instrument i olika länder. Olika instrument är viktiga i olika länder. De är symboler för sitt land. De är national-symboler. 1 Alla länder har en national-sång.

Läs mer

Planering i Musik Lag 4-9 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se

Planering i Musik Lag 4-9 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Planering i Musik Lag 4-9 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla

Läs mer

Musicerande och musikskapande

Musicerande och musikskapande Musik åk 4-6 - Centralt innehåll Sång, melodispel och ackompanjemang Gehörsmusicerande Imitation och improvisation Musikskapande Musikframföranden Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musik åk

Läs mer

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men.

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men. Planering i Musik Åk 7 Vt 2013 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla

Läs mer

Att välja instrument

Att välja instrument 1 Vetlanda kommun Musikskolan Att välja instrument Uppdat. 2007-05-04 2 MUSIKSKOLAN EN UNIK SKOLA På Musikskolan får du lära dig att spela ett musikinstrument, något du kan ha glädje av hela livet. Det

Läs mer

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Majorna-Linné stadsdelsförvaltning Program 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Välkommen till Kulturskolan är till för dig som är 6 19 år och bor i Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget,

Läs mer

Musik. årskurs 9 2013. Namn Klass

Musik. årskurs 9 2013. Namn Klass Musik årskurs 9 2013 Namn Klass Instrumentkunskap Årskurs 9 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. (Musik Falköpings

Läs mer

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras?

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Mikrofonteknik i olika genrer 1 Mikrofonteknik mikrofonval, avstånd och placering 2 Disposition Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Närmickning Avståndsmickning Var ska mikrofonen

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Period för planeringen: Läsåret 2009/2010 I årskurs 4 jobbar vi med att sjunga, spela rytminstrument och gestaltning av musik med hjälp av dans/rörelse och bilder till

Läs mer

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Årskurs 1-6 I GRUNDSÄRSKOLAN INRIKTNING ÄMNE. Elevens namn. Undervisningen i musik ska ge dig

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Årskurs 1-6 I GRUNDSÄRSKOLAN INRIKTNING ÄMNE. Elevens namn. Undervisningen i musik ska ge dig Staffan Sundberg MUSIK I GRUNSÄRSKOLAN INRIKTNING ÄMNE Undervisningen i musik ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att: sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang, kombinera musik

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten. SIDAN 1 Elevmaterial Namn: Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog. LÄSFÖRSTÅELSE Amerika upptäcks 1. Var ligger USA? 2. Vem

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

Upptäck världen med GO Cruising

Upptäck världen med GO Cruising Upptäck världen med GO Cruising Välkommen till GO Cruising GO Cruising är specialiserade på kryssningar runt om i världen. Det finns otroligt många rederier och resmål att välja mellan och vi kan guida

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas"

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte Musik skall byggas 9. MUSIK ÅK 5 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas" (Musik: "Musik skall byggas utav glädje", Lill Lindfors/Björn Barlach/Åke Cato) Hej och välkomna till studio ett. Jag heter Bengt och jag är inspelningstekniker

Läs mer

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9.

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9. Stränginstrument Gitarr - Spelas genom att man knäpper eller drar med högerhandens fingrar över strängarna. Tonhöjden förändras genom att vänsterhandens fingrar trycker ner strängarna på olika band. -

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

En annan intressant artist som blandar latinamerikanska och orientaliska klanger med amerikansk rockmusik är Shakira 6:4 Whenever, Wherever

En annan intressant artist som blandar latinamerikanska och orientaliska klanger med amerikansk rockmusik är Shakira 6:4 Whenever, Wherever Musik jorden runt Introduktion Genom att lyssna lite närmare på dagens populärmusik och genom att titta lite noggrannare på skivhyllorna som handlar om Worldmusic kan man ganska lätt finna musik som har

Läs mer

Jazz. Improvisation, svåra melodier och sväng är typiskt för jazz som musikstil. Vanliga instrument: Trumpet, trummor, ståbas/ kontrabas, piano, sång.

Jazz. Improvisation, svåra melodier och sväng är typiskt för jazz som musikstil. Vanliga instrument: Trumpet, trummor, ståbas/ kontrabas, piano, sång. Genres Jazz Jazz är en bred musikform som finns i olika varianter i väldigt många länder och regioner. Inom jazzen söker man inspiration överallt. Jazzen utvecklades kring 1910 talet. Improvisation, svåra

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Kunskapskrav årskurs 6

Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Stränginstrument: - Har 6 strängar (Finns även med 12) - Finns två grundtyper, stålsträngad och nylonsträngad

Stränginstrument: - Har 6 strängar (Finns även med 12) - Finns två grundtyper, stålsträngad och nylonsträngad Stränginstrument: Gitarr - Spelas genom att man knäpper eller drar med högerhandens fingrar över strängarna. Tonhöjden förändras genom att vänsterhandens fingrar trycker ner strängarna på olika band. -

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i musik F-1 Känna att musik är glädje! Kunna några sånger, rim och ramsor. Viss medvetenhet om den egna kroppen/rösten. Öva sig att lyssna. Uppträdande i grupp (vid t ex Lucia) för att

Läs mer

Att kunna inför Kartgeografin

Att kunna inför Kartgeografin Sida 1 E C A Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Eleven

Läs mer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Musik Steg: BAS kunna delta i unison sång och enkla former av melodirytm-, och ackordspel samt föra samtal kring musicerandet deltar i enkla talkörer och ramsor sjunger med i enkla barnvisor blir förtrogen

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik Övergripande Mål: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera

Läs mer

Broskolans röda tråd i Musik

Broskolans röda tråd i Musik Broskolans röda tråd i Musik Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Vagabonds Resebarometer 2010

Vagabonds Resebarometer 2010 Juni 2010 Vagabonds Resebarometer 2010 - Svenska folkets resvanor Vagabonds Resebarometer 2010 är en årlig reseundersökning som kartlägger svenska folkets resvanor. Det är en totalundersökning av våra

Läs mer

2014-2015. Kulankatalogen, läsåret 2014-2015 Kulturskolans projekt med förskola, skola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasium

2014-2015. Kulankatalogen, läsåret 2014-2015 Kulturskolans projekt med förskola, skola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasium 2014-2015 Kulankatalogen, läsåret 2014-2015 Kulturskolans projekt med förskola, skola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasium Sista ansökningsdag: 18/6 2014 2015 v.1.0 KULAN -Kultur i skolan Kulan

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

År 1-3 År 4-6 År 7-9

År 1-3 År 4-6 År 7-9 MUSIK LGR 11 Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder

Läs mer

Information och anmälan 2015/2016

Information och anmälan 2015/2016 Centrum Information och anmälan 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolancentrum 1 Kulturskolan erbjuder undervisning i musik bild och form dans teater film digitalt skapande Välkommen till kulturskolan Till

Läs mer

Barndans Keramik Piano Dansmix Cirkus Street-dance Elgitarr Teater Sång

Barndans Keramik Piano Dansmix Cirkus Street-dance Elgitarr Teater Sång Barndans Keramik Piano Dansmix Cirkus Street-dance Elgitarr Teater Sång Massor med kul att göra i höst!!! www.aktivungdom.se Medlemstidning nr 3 2015 Blockflöjt Sopran och alt Visor, folkvisor, medeltida

Läs mer

Några av de mest framstående kompositörerna

Några av de mest framstående kompositörerna RENÄSSANS (1450-1600) Renässansen pågick ungefär mellan 1450 och 1600. Ordet renässans betyder pånyttfödelse, och tidsperioden i sig förknippas med en allmän vilja att utforska och lära sig om sig själv,

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

En liten sammanfattning av terminen som gått! Januari en månad för reflektion och framåtblickar.

En liten sammanfattning av terminen som gått! Januari en månad för reflektion och framåtblickar. En liten sammanfattning av terminen som gått! Januari en månad för reflektion och framåtblickar. V 3 När jag tänker tillbaka på terminen som gått så dyker flera härliga bilder upp, flera av dem har pedagogera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Timoteij. Cecilia Kallin Bodil Bergström, Elina Thorsell Johanna Pe:ersson

Timoteij. Cecilia Kallin Bodil Bergström, Elina Thorsell Johanna Pe:ersson Timoteij slog igenom 2010 då de deltog i MelodifesDvalen med låten Kom som resulterade i en femteplats i den nadonella finalen. Debutalbumet Längtan släpptes i april samma år och fick e: varmt mo:agande

Läs mer

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE 14/15 Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att utmana din förmåga. Varje elev är unik. Vårt mål är att ge dig det

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MUSIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MUSIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MUSIK Reviderade januari 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Christina Israelsson

Christina Israelsson Christina Israelsson Box 134 330 27 Hestra 0370-33 63 10 Fax 33 63 20 www.isaberg.nu Innehåll Musiken påverkar oss 9 Det finns musik överallt 10 Musik för kropp och själ 11 Att ha musiken som yrke 16 Sångare

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Relaterat. Artikelbilder. 1 av 3 2010-07-29 09:52 STÖDE (ST)

Relaterat. Artikelbilder. 1 av 3 2010-07-29 09:52 STÖDE (ST) 1 av 3 2010-07-29 09:52 Publicerad 28 juli 2010 STÖDE (ST) Isländsk musik är ett starkt tema i årets kammarmusikvecka i Stöde. Huvudrollen spelas av sopranen Gudrun Ingimars, som sjunger i Stöde för första

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

Musik Sång och musicerande

Musik Sång och musicerande Sång och musicerande utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, utvecklar tillit till den egna

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Fakta om Melodifestivalen

Fakta om Melodifestivalen SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Vi får veta mer om vad Melodifestivalen och ESC är för något. Boken ger fakta om vilka länder som har vunnit och

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Hur kommer man igång?

Hur kommer man igång? Hur kommer man igång? Alla har någon gång varit nybörjare. Här ger Per Alexanderson, lovsångsledare från Örebro, många enkla och praktiska råd för dig som vill komma igång som lovsångsledare och som mer

Läs mer

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Västerås Kulturskola VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Seglingsledaren och ledarskapet

Seglingsledaren och ledarskapet Seglingsledaren är dirigenten för en tävling Har två ledarroller Leda sin organisation Även leda deltagarna Hur ska en seglingsledare vara? Vilka ledartyper finns det? Auktoritär ledars/l Demokra/sk ledars/l

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer