En varning till Stockholmarna inför landstingsvalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En varning till Stockholmarna inför landstingsvalet"

Transkript

1 En varning till Stockholmarna inför landstingsvalet 1

2 En varning till Stockholmarna inför landstingsvalet Socialdemokraterna har inför årets val åter lanserat en ny ledande företrädare för partiet i Stockholmsregionen. Helene Hellmark Knutsson är namnet på den person som toppar partiets listor till landstingsvalet i Stockholms län. Personen i fråga är dock inte ny i politiken, utan har en diger meritlista. Dock inte på det sätt som Socialdemokraterna vill få väljarna att tro. Helene Hellmark Knutsson var mellan åren och kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Där och då fick hon full möjlighet att visa vad hon går för när det gäller frågor som rör ekonomi, ledarskap och välfärd. Spåren från den tiden löper som en röd tråd från kommunhuset i Sundbyberg till landstingshuset på Kungsholmen i Stockholm. Den här rapporten är en granskning av konsekvenserna av Hellmark Knutssons politik när den prövats i praktiken. Den är en genomgång av vad som hände och vad som blev resultatet. I underskott, höjda skatter, nedskärningar och havererade fastighetsaffärer. Den är också en beskrivning av vad den politiken skulle innebära för Stockholms läns landsting. Ytterst är den en varning från Sundbyberg till väljarna i hela Stockholms län om vad som riskerar bli hela länets verklighet. Mikael T Eriksson Oppositionsråd 2

3 Sammanfattning Hellmark Knutssons samlade underskott i Sundbybergs finanser blev 216,6 miljoner på åtta år. Motsvarande underskott i det landsting hon söker förtroendet att styra skulle vara 1,8 miljarder per år! Sundbyberg misslyckades kapitalt med sina fastighetsaffärer när Hellmark Knutsson styrde. Över 300 miljoner försvann genom felsatsningar och förlustaffärer. Skolan, en kommunal kärnverksamhet, blev mycket dyrare när Hellmark Knutsson styrde. Trots högre kostnader blev dessutom lärarna färre och skolresultaten sämre. En annan viktig del av kommunens uppgift, äldreomsorgen, drabbades av stora nedskärningar och försämrad valfrihet när Hellmark Knutsson styrde. Höga avgifter för brukarna kombinerades med att kvaliteten i Sundbybergs äldreomsorg av Socialstyrelsen rankades som sämst i Sverige 3

4 Över tvåhudra miljoner kronor i underskott Ordning och reda i ekonomin är en av politikens grundstenar. Brister ansvaret för ekonomin och skattebetalarnas pengar går det snabbt ut över både skatten och viktiga välfärdsverksamheter. Helene Hellmark Knutsson tillträdde uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg Det blev inledningen på en längre tid av oro och underskott när det gällde kommunens ekonomi. Faktum är att samtliga år med Hellmark Knutsson som ytterst ansvarig för Sundbybergs ekonomi och finanser resulterade i underskott. Detta undantaget år 2008, som var året efter det att ett Alliansstyre vänt underskott till överskott. Under Hellmark Knutssons sista budgetår som kommunstyrelsens ordförande uppnåddes visserligen ett nollresultat, men det var enbart tack vare markförsäljningar. Det saknades dock inte kreativa bokföringslösningar för att dölja underskotten. Det främsta gick ut på att klara balanskravet genom att låta hyresgästerna i kommunens eget allmännyttiga bostadsbolag Fastighets AB Förvaltaren köpa mark av kommunen. Det vill säga kommunen köpte och sålde av sig själv för att få pengar till den löpande driften med hyresgästernas och skattebetalarnas pengar som insats. Exempelvis köpte Fastighets AB Förvaltaren under 2004 mark för 100 miljoner kronor av kommunen. Under 2005 köptes mark för 207 miljoner kronor. När kommunen hotades av underskott 2009 drev Hellmark Knutsson igenom en försäljning av halva Rissne torg för 25,2 miljoner kronor. Anmärkningsvärt med denna affär var att Fastighets AB Förvaltarens styrelse inte hade tagit beslut att köpa fastigheten, samt att det prognostiserade underskottet uppgick till just 25,1 miljoner kronor Resultat mkr (underliggande) 16,1-4,6-42,7-60,6-57,1-42,9-8,7 39,1 Summerar man Sundbybergs samlade underskott under Hellmark Knutsson uppgår de till 216,6 miljoner kronor. Om Stockholms läns landsting skulle göra motsvarande underskott som Sundbybergs stad under Hellmark Knutssons tid motsvarar det ca 1,8 miljarder per år, eller nästan 11 miljarder över sex år. 4

5 Trehundra miljoner skattekronor förlorade i fastighetsaffärer Kommunala prestigeprojekt tenderar att stå skattebetalarna dyrt. Många gånger är det också oklart vilken nytta invånarna egentligen har av att deras pengar riskeras i riskfyllda projekt som byggen av varuhus eller affärsgallerior, för att ta två exempel. Denna insikt delades dock inte av Hellmark Knutsson under tiden som kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Under 2001 startade Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Fastighets AB Förvaltaren, som i dotterbolag också förvaltade stora delar av kommunens kommersiella lokaler, ett idéarbete för förnyelse av delar av kommunens stadskärna. Det resulterade 2002 i ett konkret förslag om att bygga om Sundbybergs torg och omgivande fastigheter till en stor affärsgalleria Lorrygallerian. Snart stod det dock klart att det inte skulle gå att få ekonomi och besöksunderlag för Lorrygallerian om inte stora investeringar också gjordes i ett parkeringsgarage i ett bergrum. Det blev kommunen, via det kommunala bostadsbolaget, som skulle ta risken för detta. Totalt beräknades investeringen inklusive ett bergrumsgarage till 1,5 miljarder kronor. Invigningen av Lorry skulle ske 2005 eller Hellmark Knutsson deklarerade stolt att detta var en framtidssatsning för Sundbyberg som skulle ge en affärsgalleria med ett 70-tal butiker, ett 15-tal restauranger och caféer, spa, gym och mycket annat. Totalt skulle investeringen ge 800 nya arbetstillfällen till kommunen. Bergrumsgaraget skulle ge nya parkeringsplatser. Det var dock mycket svårt att hitta en extern finansiär villig att ta risken för bygget av Lorrygallerian. Huvudsakligen arbetade Fastighets AB Förvaltaren tillsammans med konsultföretaget Centrumgroup för att ro projektet i land. Bygget kantades dock av förseningar och fördyringar och gick slutligen under i och med finanskrisen Då hade i praktiken inte ens ett första spadtag tagits. Centrumgroup tvingades till sist till rekonstruktion och kvar med räkningen för hela Lorryprojektet stod Fastighets AB Förvaltarens lokalbolag. Efter omfattande turer fanns ingen annan utväg för kommunen än att låta Förvaltaren ta 311 miljoner kronor av hyresgästernas pengar för att täcka förlusten. I samband med att Lorry-gallerian och pengarna försvann såg sig dåvarande VD:n, Sophia Mattsson-Linnala, tvungen att i hyresgästernas tidning Hem&Hyra mana till lugn. Lorrygallerian byggdes aldrig. Det gjorde heller inte det utlovade bergrumsgaraget. 5

6 Högre kostnader, färre lärare och sämre skolresultat Skolan kan politiska företrädare, nära nog oavsett parti, peka ut som en av de viktigaste delarna i den svenska välfärden. Det är dock inte alltid högtidstalen överensstämmer med praktisk handling när valdagen är över och vardagen tar vid. Ett tydligt exempel på detta är Sundbyberg under Hellmark Knutssons ledning. Det utlovades bättre skola genom effektivisering. Fler lärare skulle få mer tid över för undervisning och varje enskild elev. Resultatet blev dock ett helt annat. Lärartätheten minskade, resultaten sjönk och kritiken mot den förda skolpolitiken blev så kraftfull att den uppmärksammades långt utanför kommungränsen då Hellmark Knutsson tillträdde som kommunstyrelsens ordförande hade Sundbyberg en lärartäthet i grundskolan om 7,9 vanliga lärare per 100 elever. Det var mer än rikssnittet var gapet mellan riksgenomsnittet och Sundbyberg 1,3 lärare per 100 elever. Faktum är att Sundbybergs lärartäthet inte ett enda år nådde över rikssnittet under Hellmark Knutssons styre. Ledde detta till att kommunen sparade pengar? Nej, någon kostnadsminskning som motsvarade den minskade lärartätheten skedde aldrig. Tvärtom ökade kostnaden för skolan med kronor från kronor till kronor och enbart kronor berodde på inflationen. Inte heller utvecklingen av innehållet i skolan imponerar. Under 2004 riktade Barnens rätt i samhället (BRIS) stark kritik mot Sundbybergs skolor. Deras studie rankade kommuner beroende på deras barnvänlighet, vilket bland annat definierades i hur stora klasserna i skolan var och hur personaltätheten i förskolan såg ut. Sundbyberg hamnade i denna undersökning på plats 259 av 290 kommuner och var därmed att betrakta som en av landets otryggaste skolkommuner. Arbetsmiljöverket påpekade i en granskning att personalens psykosociala arbetsmiljö i Sundbybergs skolor och förskolor påverkades negativt av den förda politiken. Därtill riktades kritik mot att ingen ordentlig utvärdering eller kartläggning hade gjorts för att undersöka problemens omfattning och ställa dem tillrätta. Under 2006 följdes kritiken upp av skolverket som krävde åtgärder för att förbättra tryggheten saknade hela fyra av tio Sundbybergselever betyg i ett eller flera ämnen. Sundbybergs skolbarn hade därmed de lägsta skolresultaten i hela Stockholms län. Under 2005 presenterades två stora undersökningar som mätte kvaliteten på skolor runt om i landets kommuner. Den ena utfördes av Lärarförbundet. I den undersökningen kom Sundbyberg på 194:e plats av 290 kommuner. Dessutom 6 hade kommunen rasat från den redan låga Foto: Ulrika Vendelbo

7 placering den fick i samma undersökning Det året hamnade Sundbyberg på 162:a plats. Den andra undersökningen utfördes av Skolverket och visade att Sundbybergs grundskolor var sämst i hela Stockholms län, när man tittade på skolresultaten. Sundbybergs betygsresultat intog jumboplatsen i länet och hamnade på plats 270 i hela Sverige. Resultaten blev tyvärr inte bättre med tiden, utan låg still. Den negativa avvikelsen från Salsa för Sundbybergs skolor var lika stor 2008 som Bättre skola genom effektiviseringar? Antal lärare per 100 elever (exkl. hemspråk & sv2) Sundbyberg 6,5 6,8 7,1 7,4 7,5 7,1 6,9 8,2 7,9 Kommunmedel 7, ,8 7,7 7,7 7,6 7,5 Kostnad totalt för Sundbyberg, per elev,

8 Sämst i landet på äldreomsorg Under Hellmark Knutssons tid i Sundbyberg var ett stående löfte att kommunen skulle bli den bästa att åldras i. Resultatet av politiken blev något helt annat sedan makten väl hade säkrats för Socialdemokraterna. Mitt i brinnande högkonjunktur duggade nedskärningarna inom äldreomsorgen tätt i Sundbyberg. Totalt skars över 40 miljoner kronor bort på bara ett par år. Reglerna för hemtjänst skärptes och taxorna höjdes. Istället för att utveckla småskaliga äldreboenden var stordrift ledstjärna. Som en konsekvens stängdes fyra mindre äldreboenden Östergården, Grönskogen, Mariagården och Norrgården. Det innebar att närmare 100 platser försvann inom äldreomsorgen. De mindre äldreboendena ersattes av det stordriftsinriktade Ekbacken. Bygget av Ekbacken innebar att betydande summor av de pengar som kunde används till att höja kvaliteten i omsorgen istället slukades av dyra byggkostnader. Under Hellmark Knutssons tid i Sundbyberg var ett stående löfte att kommunen skulle bli den bästa att åldras i. Som ett led i storskalighetsivern inskränktes också valfriheten för de äldre. Alla de äldreboenden som tidigare drevs av någon annan än kommunen socialiserades. Det innebar att de äldre till sist bara hade kommunalt drivna äldreboenden att söka sig till och inget alternativ att välja om de skulle vilja det. Så sent som under våren 2006 socialiserades Ekbacken och därmed det sista äldreboendet i annan regi än kommunal. Därtill sparkades personal i en omfattning som troligen fortfarande saknar motstycke i Sverige. Bara under två år tvingades 100 vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och annan personal lämna sina jobb. Det ledde till ökad stress, växande sjukfrånvaro och sjunkande kvalitet i omsorgen för Sundbybergs äldre. Det gick så långt att seriösa förslag lades om att de äldre inte skulle få lov att komma ut i friska luften på veckor. Och få duscha bara varannan vecka. Minskningen av antalet platser inom äldreboenden motiverade Hellmark Knutsson med att fler skulle bo kvar hemma, men samtidigt skars stödinsatserna hemma hos de äldre ned och avgifterna höjdes så att färre hade råd med hemtjänsten. I Sundbyberg tvingades de äldre 2006 att betala över 260 kronor per hemtjänsttimme. Detta kan jämföras med Järfällas äldre som inte betalade mer än 70 kronor per timme för sin hemtjänst. I april 2009 publicerade Socialstyrelsen för första gången en stor brukarundersökning angående äldrevården. Sundbyberg kom sist. Något mindre än två månader senare föreslog Hellmark Knutsson för fullmäktige att kommunens budget skulle revideras. Nedskärningar för att rädda resultatet aviserades, och bilan föll tyngst över just Äldrenämnden. Totalt handlade det om besparingar på 4,5 procent eller 12,5 miljoner kronor. I december 2010 publicerade Socialstyrelsen en ny brukarundersökning. Sundbyberg var fortfarande sist i landet och kvaliteten hade dessutom sjunkit. Hellmark Knutsson hade då lämnat uppdraget som kommunstyrelsens ordförande för landstingspolitiken. 8

9 9

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Sagan om Vaxholms stads ekonomi

Sagan om Vaxholms stads ekonomi Sagan om Vaxholms stads ekonomi Hur hamnade denna attraktiva tillväxtkommun i Sveriges absoluta bottenskikt? Carl-Magnus Broström Waxholmspartiet - borgerligt alternativ Inledning Jag flyttade till Vaxholm

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Anställning på lika villkor?

Anställning på lika villkor? Anställning på lika villkor? Fakta och debatt: En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen. En rapport av Elisabeth Schantz 1 Anställning

Läs mer

Det här har vi hört och så går vi vidare.

Det här har vi hört och så går vi vidare. Det här har vi hört och så går vi vidare. 1 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten DEN NYA Del 1 Redaktionschef: Susanne Hultström kommunalarbetaren@ka.se Telefon: 010-442 73 07 av Hör till dig s! os kommer i en serie artiklar att granska den nya hemtjänsten. Hör av dig till oss! Hon

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 7. Lärarlönerna igår, idag och imorgon

Perspektiv på lärarlöner, del 7. Lärarlönerna igår, idag och imorgon Perspektiv på lärarlöner, del 7 Lärarlönerna igår, idag och imorgon Efterlysning: Högre lärarlöner Lärarlönerna har fått stå tillbaka i ett historiskt perspektiv. Det är en utveckling som har blivit allt

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Motsättningar i välfärdsstaten

Motsättningar i välfärdsstaten Motsättningar i välfärdsstaten 1 Fredrik Samuelsson Det finns vitt skilda uppfattningar inom vänstern om hur välfärdsstaten den offentliga sektorn ska förstås. Å ena sidan finns det de som skönmålar den

Läs mer