Andreas Molin Linköping University, Energy Systems

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Molin Linköping University, Energy Systems"

Transkript

1 Solel I Sverige I Sverige Andreas Molin Linköping University, Energy Systems

2 Program Energisystem Nationell forskarskola Antagning ca ett dussin doktorander vartannat år Tvärvetenskap Metoder lånas in ifrån både teknik och samhällsvetenskap för att studera ett problem (Energi) Indelat i 3 fokusområden Byggnadskonsortiet Lokala och regionala konsortiet Industri konsortiet

3 Presentation 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Varför i Sverige? 3 Ekonomiska förutsättningar 4 Investeringsexempel 5 Hållbarhet, praktiskt exempel 6 Omvärld

4 Miljöeffekter: Mänsklighetens gränser Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity Rockström et al, 2009 Rockström et al, boundaries

5

6 Areal som behövs för att täcka nuvarande global användning av fossila bränslen 10 TW Är bio hållbart? Solenergi i biobränslenb Biodrivmedel som den produceras idag (etanol) 2/3 av jordens landareal För hållbarhet h räcker äk inte biobränslen b

7 Ökat kraftbehov Source: Dieter Meissner, Solelseminarium

8 Areal som behövs för att täcka nuvarande global användning av fossila bä bränslen 10 TW Solceller Solceller med dagens effektivitet: På Soltak (icke exploaterande) Eller: På stora markområden (exploaterande) Vissa förnybara energikällor är mer förnybara än andra Förnyelsebarhet kan mätas i arealeffektivitet

9 Varför är det så svårt med förändring? Källa: Björn Sanden, 2008

10 Teknologisk låsning Ottomotorn Källa: Björn Sanden, 2008

11 Förändring tar lång tid Det tog 60 år för olja att nå 5% av energitillförseln Källa: Björn Sanden, 2008

12 Solcellsförsäljning Historik Källa: Björn Sanden, 2008

13 Historia Källa: Björn Sanden, 2008

14 Krystallina kiselsolceller dominerar marknaden Källa: Björn Sanden, 2008

15 Forskning solcellstyper Källa: Björn Sanden, 2008

16 Presentation 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Varför i Sverige? 3 Ekonomiska förutsättningar 4 Investeringsexempel 5 Hållbarhet, praktiskt exempel 6 Omvärld

17 Fler anlednigar Mindre sårbar inhemsk energiförsörjning Ökad teknologisk innovation Ger Arbetstillfällen Minskade Elnätförluster (till en viss gräns)

18 Arbetstillfällen skapas av solel 80 Sverige ex (stödrelaterade) 2009 Tyskland Källa Elforsk 10:46

19 Myter om solceller Kostar mer energi att skapa än de ger Sverige saknar sol Växthuseffekten p g a höjd markreflektans Energiåterbet 1 4 år Likt Tyskland som är världsledande Sandproblem i öken Inte taksolel p g a ej nyexploaterande

20

21 Solelpotential i byggnader i Sverige Tak och fasader Sverige: 660 km 2 Solcellsel: TWh, d.v.s. = upp till ½ av vår elkonsumtion! (Kjellson, 2000) Miljöeffekter Taksolel = icke exploaterande = påverkar inte biologisk mångfald. Taksolel = minimala utsläpp = påverkar inte kvävecykeln

22 Samvariation Sol & Vind Optimal blandning för att minska belastningen på nät är 3 energiandelar Solel och 7 andelar Vindel. Sverige har strategi för att implementera 30 TWh vindel, Men ingen uttalad strategi för Solel (10 15 TWh).

23 Varför går det så trögt i Sverige? Solcellsstödet : 70% investeringsstöd för offentliga byggnader , resultat i Sverige: MWt , resultat i Tyskland, som har inmatningstriffer: MWt 500 Cumulative ins stalled power (MW) 0 Photovoltaics Year Germany Sweden : Regeringen ger % investeringsstöd för nätansluten solel. Syftet var 2,5 GWh, prognosticeras till 6 GWh Solel Sverige saknar ett fungerande stödsystem för solceller Har ingen långsiktig solstrategi Intermittenta stöd Källa: Elforsk report 09:95,2009

24 Presentation 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Varför i Sverige? 3 Ekonomiska förutsättningar 4 Investeringsexempel 5 Hållbarhet, praktiskt exempel 6 Omvärld

25 Sparad el är mer värd än såld 140 Öre/kW Wh Moms Elnätavgift Elcertifikat Energiskatt 50 Elpris 50 3 Nätnytta Elpris 0 Köpt el Såld el Att sälja elcertifikat är dyrt i liten mängd Rapporteringskostnad ~1800 kr/år Minst kwh för att gå jämt ut.

26 Solel / ellast Hushållsel Solel Matchad del

27 Nettodebitering Utreds av energimarknadsinspektionen Exempel för fjärrvärmevilla 4000 kwh År Kreditering År Kreditering Månad Månad Timme Timme

28 Nettodebitering Exempel för värmepumpvilla kwh År Kreditering Månad Timme Månad År Kreditering Timme Ur kommande Elforskrapport

29 Nettodebitering Exempel för lantbruk kwh År Kreditering Månad År Kreditering Månad Timme Timme Ur kommande Elforskrapport

30 Solel är värd mer än vanlig el Kväll & Natt Lägre elpris Dag Högre elpris

31 Förslag för att gynna solel Nttdbit Nettodebitering i eller full llkreditering i Lägga multipel på elcertifikat ex Sol kwh*10 (icke expoaterande) Sol kwh*5 (exploaterande) Vind kwh*1 Bio kwh*05 0,5 Gräddfil i bygglovsprocess Kommunala tomter med rabatt för nollenergibyggnader

32 Solelinvestering är långsiktiga investeringar Livslängd på själva solcellen 200 år Effektgaranti i 25 år (80%) Livscykelkostnad (LCC) Ränta, inflation & energipris Underhåll

33 Energiskatt trend 7% ökning/år i snitt sedan % ökning/år i snitt sedan ,00 30,00 25,00 Energiskatt El [öre/kwh] 20,00 15,00 10,00 5,00 0,

34 Elpris trend Elpristend 17% ökning/år Elpris Elpris [ö öre/kwh]

35 Elcertifikat trend Elpristend 7% ökning/år Elcertifikat trend

36 Presentation 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Varför i Sverige? 3 Ekonomiska förutsättningar 4 Investeringsexempel 5 Hållbarhet, praktiskt exempel 6 Omvärld

37 Stora ytor plant tak ~ kwh/år last Plantaksinstallation 2352 kw Output 802 kwh/kw Självförsörjande på el 2 MW 2 Gwh m 2

38 Uppställda solceller ger högre avkastning Tar mer yta i anspråk Sheds Max tillgängligt 516 kw Output 960 kwh/kw

39 Investeringsalternativ 1 [MWh/h] Ellast MWh/år Timme [h] Överskott Täckt solelproduktion Last Uppställda, God avkastning 970 kwh/kw,år Krav, Ingen export, maximalt elvärde läd Lasttäckningsgrad 100% = Elvärde 1,00 kr/kwh+0,30 kr/kwh Elcert Utgift 1,63MSEKmed stöd. Återbet 12,8 år.

40 Investeringsalternativ 2 Ellas st [MWh/h h] MWh/år Timme [h] Överskott Täckt solelproduktion Last Uppställda på all tillgänglig yta med god avkastning 960 kwh/kw,år Lasttäckningsgrad gg 86 % = Elvärde 0,93 kr/kwh + 0,30 kr/kwh Elcert Utgift om stöd beviljas ~8 MSEK. Återbet 14,3 år.

41 Investeringsalternativ 3 MWh/h] Ellast [ MWh/år Timme [h] Överskott Täckt solelproduktion Last All yta, plantak, 802 kwh/kw,år Lasttäckningsgrad gg 45% = Elvärde 0,72 kr/kwh + Elcert 0,30 kr/kwh. Utgift om stöd beviljas ~37 MSEK. Återbet 19,3 år.

42 Avkastning vid bibehållen elpristrend 1: 9 MSEK på 25 år. Förräntning 7,0 70%/år 2: 20 MSEK på 25 år Förräntning 6,6 %/år 3: 119 MSEK på 25 år. Förräntning 4,8 48%/år Med 30% restvärde 1: 13 MSEK på 25 år. Förräntning 8,6 86%/år 2: 34 MSEK på 25 år. Förräntning 8,3 %/år 3: 208 MSEK på 25 år. Förräntning 7,2 72%/år Testa bifogad LCC kalkyl Exemplet finns i Excelbladet Testa bifogad LCC kalkyl. Exemplet finns i Excelbladet. Mer info

43 Presentation 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Varför i Sverige? 3 Ekonomiska förutsättningar 4 Investeringsexempel 5 Hållbarhet, praktiskt exempel 6 Omvärld

44 Finnängen

45 Kyotopyramiden 5.Solvärmepump p 4.? 3Söd 3.Södersluttning 2. Belysning, vitvaror, standby 1 Passivhus

46 Sann Energineutralitet Life Cycle Zero Energy Buildings (LC ZEB) Ingående tillverkningsenergin för byggnadens material (embodied energy) Nettoleverad energi = driftenergi + tillverkningsenergi=0 För detta krävs god isolering likt passivhus Byggnadsintegrerad sol el & värmeproduktion Fokus på Livscykelenergi i vid materialval loch livslängd

47 Syfte med byggnad Visa att det går att renovera hus till nollenergihus under livscykeln Dvs solcellerna på huset måste ge mer än årsbehovet För att återbetala energiskulden för byggnadsmaterial

48 Innan renovering

49 Plan till efter renovering

50 Värme & eldragning Infiltrationstätning

51 Grå Cellplast Grå Cellplast Lambda 31 mw/mk

52 Fönsterbyte Jämför gamla 2 glas fönstret med nya energifönstret vid 10 C ute 16 C 20,5 C

53

54

55 Solcellsintegration DC-delen kan kopplas själv Om beröringsfria i kontakter kt (MC4) Elmätare krävs för elcertifikat AC-delen kopplas av elektriker Källa: SolelProgrammet

56 Projektering Finnängen 36 st 290 W moduler long cables - 20m;24m;28m;32m + 1,2 m - 1,2 m + 1,2 m - 1,2 m + 1,2 m - 1,2 m + 1,2 m - 1,2 m Grid tied inverter Sträng 1 Sträng 2 Sträng 3 Sträng 4 long cables + 25m;29m;33m;37m Finnangen10kW.avi

57 3 fas Växelriktare Danfoss 10 K TLX 2 MPPT tracker 1. AC Del 2. DC del med låsbar DC brytare 1000V 98 % max verkningsgrad, 97,5 % Euro ETA

58 Solceller 290W 1,2 m 1,6 m Spänning 54 Volt x 9 = 490 Volt arbetsspänning 6 bypassdioder Strömstyrka 5,4 A Parallellkoppling 2 x 5,4 A = 10,8 A

59 Isolering Takintegration

60 Elmätare produktion För elcertifikat Växelriktare

61 2 sept 2010, driftsatt

62 Presentation 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Varför i Sverige? 3 Ekonomiska förutsättningar 4 Investeringsexempel 5 Hållbarhet, praktiskt exempel 6 Omvärld

63 Hammarby Sjöstad

64 Omvärld Holland CULEMBORG ArchitectJOACHIM EBLE

65 Zürich

66 Freiburg, Tyskland

67 SunTech i Wuxi har 18000m2 solceller,

68 Takintegrerade solceller

69 Transparenta solceller

70 Semi transparenta

71 Jinya hotel, Peking

72 Tack! Följ renovering till sann energineutralitet:

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Avdelningen för Byggnadsfysik Examensarbete TVBH-5073 Lund 2014 Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Oliver Anelin Sandefeldt Robin Andréasson Oliver

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

ER 2014:29. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

ER 2014:29. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi ER 2014:29 Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Text: David Kihlberg Faktainsamling: Daniel Arnesson Omslagsfoto: istockphoto Layout: Ingela Espmark Naturskyddsföreningen

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem Solel för lantbruket Charlotta Winkler 2013-11-07 Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla:

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Illustration: Gordon Linder

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Illustration: Gordon Linder Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett år än

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv

Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv - Ett projekt inom SolEl-programmet- Medverkande Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall Power Consultant Björn

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Bostadshus med egen elproduktion

Bostadshus med egen elproduktion ISRN LUTMDN/TMHP-14/5310-SE ISSN 0282-1990 Bostadshus med egen elproduktion Hinder och möjligheter Sara Eriksson Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper

Läs mer

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige Nationell översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2009 IEA PVPS Foto: Per-Oskar Westin Framställd för IEA PV Power Systems programme Finansieard av Energimyndigheten International Energy

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer