Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP"

Transkript

1 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt på CD-skivan. När du öppnat manualen kan du själv välja om du vill skriva ut den eller läsa på skärmen. Ordbehandlingsprogram med auditivt och visuellt stöd Stavningskontroll med auditivt och visuellt stöd Symbol/bildstöd på olika nivå Använd dokument som hela fönster eller som tavlor Använd sändande tavlor eller dokument i skrivmiljöer för brukare som inte kan skriva på vanligt sätt. Närmare 6000 Widgit Rebussymboler Fler än 4000 PCS symboler Talsyntesstöd med svensk röst Ingrid och en mängd engelska röster Svensk version med möjlighet att växla till engelskt språk Skrivmiljöer kan kontaktstyras med en eller två kontakter Du kan: Få symboler direkt till din skrivna text Tillverka material för utskrift att användas vid kommunikation, begåvningsstöd och som träningsmaterial Ändra namnen på bilder och ord för att passa varje individs behov Lägga till egna bilder och fotografier Lägga till inspelat tal till dina ord Använda andra symbol / bildbaser som Bliss, Pictogram, ICA, Nilbilder Hemsida: Svensk version av: Östra Harg, Torpängen Linköping Tel/Fax: E-post: Hemsida: I samarbete med: Månskensvägen Saltsjö Boo Tel: E-post: Hemsida: 1 1

2 Acknowledgements Writing with Symbols 2000 has grown out of many years of development of symbol software. Widgit are very grateful to the many users and practitioners, too many to name individually, who have contributed to this process. The symbol sets included with the program are The Widgit Rebus Symbolset, developed from Learning With Rebuses and more recently by Widgit Software, and The Picture Communication Symbols developed by Mayer-Johnson Co. Information on these two sets are given in Section E of this manual, including full acknowledgement of the various contributors to these sets. Copyright Writing with Symbols 2000 Widgit Labs Ltd Widgit Rebus Symbolset Widgit Software Ltd The Picture Communication Symbols(PCS) Mayer-Johnson Co International ProofReader text proofing software Lernout & Hauspie Speech Products N:V: 1998 Windows is trademark of the Microsoft Corporation Published by Widgit Software Ltd Licence Terms This program and documentation is provided with a full licence statement. This statement gives the full terms and conditions under which the licence to use the software has been granted to the user. All users must comply totally and completely with this licence statement. Detta är den engelska tillverkarens licensvillkor och gäller även för den svenska versionen. Hargdata AB innehar copyright för den svenska texten och språkliga innehållet i programmet. 2 2

3 Innehåll i Introduktionen till Widgit Symbolskrift - Avsnitt A och B Avsnitt A Installation och Att komma igång A1 Hämta symbolerna från CD eller hårddisk s 4 A2 Installation av WSS 2000 v. 2.6 s 4 A3 Uppdatera tidigare installationer s 5 A4 Avinstallera Widgit Symbolskrift 2000 s 5 A5 Komma igång s 5 Avsnitt B Arbetsblad för att lära sig de grundläggande begreppen B1 Komma igång och använda självstudierna s 6 B2 Symbolskrift s 7 B3 Ordbehandling s 12 B4 Tavlor för utskrift s 14 B5 Skrivmiljöer s 18 B6 Grundläggande information om kontaktstyrning s 28 Användbara kortkommandon och viktiga saker att tänka på s 32 Beskrivning av programmet i detalj finns i manualen som finns på CD-skivan och som också installeras i programgruppen Widgit. Där hittar du förutom ovanstående introduktion (avsnitt A och B) också nedanstående information: Avsnitt C Referens, C1. Att förstå skärmupplösning s 38 C2 Filer och mappar som används av Widgit Symbolskrift 2000 s 38 C3 Ordlistor s 39 C4 Hantera symboler i WSS 2000 s 40 C5 Skriva i text och symbolläge s 41 C6 Använda stavningskontrollen s 42 C7 Symboler/Bilder s 43 C8 Specifikationer s 44 C9 Spara dokument, filer och inställningar s 44 C10 Talsyntes s 46 C11 Ljud s 46 C12 Tavlor: Layout och formatering s 48 C13 Skrivmiljöer s 49 C14 Makro s 52 C15 Redigera en skrivmiljö s 53 C16 Andra skrivmiljöer s 53 C17 Lagra och flytta skrivmiljöer s 55 C18 Tips kring att göra skrivmiljöer s 55 C 19 Kontaktstyrning s 56 C 20 Andra funktioner vid kontaktstyrning s 58 C 21 Råd om kontaktstyrning s 58 Avsnitt D Resurshanteraren, D1 Starta Resurshanteraren s 59 D2 Hantera Ordlistor s 60 D3 Skapa ordlistor s 61 D4 Importera bilder och ljud s 63 Avsnitt E Symboler som ingår i WSS 2000 E1 Widgit Rebus symboler s 64 E2 PCS Picture Communication Symbols, Mayer - Johnson s 64 E3 Användning av andra symbolsystem s 64 Avsnitt F Mer information Avsnitt G Exempel 3 3

4 Avsnitt A - Installation Här följer instruktioner om hur du installerar programmet i en enstaka dator. Huvudprogrammet WSS 2000 och de tillhörande filerna kommer att installeras till din dators hårddisk. Du får själv välja om du även vill installera symbolerna eller använda dem från CD n. I nästa stycke kan du läsa om för och nackdelar med detta. A1 Hämta symbolerna från CD eller hårddisk? Vid installationen av WSS 2000 kommer du att behöva ca 13 Mb hårddiskutrymme på den enhet där Windows är installerad. Du kommer också att behöva ca 30 Mb utrymme för programfilerna och övriga filer som hör till programmet. Dessa kan du välja att lägga på den enhet du önskar. Vid installationen får du välja om du vill installera alla bildfilerna (symbolerna) till din dator, eller om du alltid ska hämta dem från CD-skivan istället. Om du installerar symbolerna behöver du ytterligare minst 165 Mb hårddiskutrymme. Om du har tillräckligt med utrymme på din dator är det att föredra att installera symbolerna till hårddisken hellre än att hämta dem från CD n. Symbolerna kommer då att visas snabbare i dokumentet. Dessutom behöver du inte ta fram CDskivan varje gång programmet används. Nackdelen är att symbolerna tar stor plats på hårddisken. Har du dåligt med plats i datorn kan du alltså installera enbart programfilerna och sedan hämta symbolerna från CD skivan. Det kommer dock att ta lite längre tid att hämta fram symbolerna till dokumentet. Det märks inte så stor skillnad då enbart skrivdokument används, men det märks mera då du vill hämta upp en skrivmiljö, speciellt om datorns CD-spelare är långsam. Vi rekommenderar därför att du installerar hela programmet om du har utrymme på datorn för detta. A2 Installation av WSS 2000 Vid installationen kommer du att behöva: Installationsdisketten CD skivan Ditt licensnummer som står på disketten i CD-spelaren. (Läs instruktionerna i slutet av avsnittet om du har en bärbar dator där du inte kan använda diskett och CD samtidigt). 1. Klicka på Start och välj Kör 2. Bläddra till A:\ 3. Dubbelklicka på filen setup. 4. Klicka på OK och installationen börjar. Första gången programmet installeras får du skriva in ditt användarnamn, organisation och licensnummer. Under installationen kommer du att få ett antal frågor. Om du har en vanlig standarddator och installerar till C: kan du välja standardalternativen och bara klicka Nästa för att fortsätta. Du kan ändra enhet om du behöver men välj samma enhet för samtliga kataloger. Byt inte ut mapparnas namn. Först ska du välja enhet där programkatalogen ska installeras. Som standard föreslås C:\WSS2000 Välj därefter den plats på hårddisken där katalogen som innehåller allt producerat material som dokument, skrivmiljöer makron, ordlistor osv. ska installeras. Som standard föreslås C:\WSSArbete Sedan får du en fråga om en plats på hårddisken där datorn kan skapa en mapp där användaren kan spara sina dokument. Som standard föreslås C:\Egna WSS Dokument Därefter kommer programmet att skapa mappar där du kan lagra importerade bilder och ljud. Som standard läggs dessa i katalogen WSSArbete, men man kan välja en annan plats om man vill. Efter detta får du ta ställning till om du vill installera symbolkatalogerna till datorn eller ej. Om du väljer att installera symbolerna kommer detta att ta en stund eftersom det är väldigt många filer. Som standard föreslås C:\Widresources. Du kan ändra till annan enhet men får ej byta namn på katalogen. I installationen får du på skärmen ta del av licensavtalet för Microsoft Speech API programmet som den svenska talsyntesen använder sig av. Du måste godkänna detta avtal genom att klicka OK för att få fortsätta installationen. Till sist får du välja om du vill installera den svenska talsyntesen eller ej. Sätt in disketten i diskettstationen och Cd skivan 4 4

5 Installationen kommer att skapa ikoner för Widgit Symbolskrift 2000 och Resurshanteraren i Programgruppen Widgit. Du startar programmen genom att klicka på Start och sedan välja Program, Widgit och klicka på programmet du vill starta. För användare av bärbar dator Om du använder en bärbar dator där du inte kan använda diskett och Cd-skiva samtidigt installerar du programmet enligt nedan: 1. Skapa en katalog på hårddisken och kalla den för Widgit. 2. Kopiera de tre filerna på disketten till katalogen. 3. Följ sedan installationen som ovan men starta setupfilen från hårddisken istället för från disketten. 4. Efter installation kopierar du över filen data.inf från den skapade mappen på hårddisken till disketten. Annars får du problem vid ev. avinstallation se A4. A3 Uppdatera från tidigare versioner 1.6 och 2.0 För att uppdatera måste du ha en tidigare version av Widgit symbolskrift installerad i datorn Du ska följa de vanliga installationsanvisningarna för denna version. Inga av dina egna dokument eller ordlistor kommer att skadas eller förändras. I den nya versionen kommer ordlistorna att ha nya namn så att de ordlistor du tidigare använt ej kommer att skrivas över. Vill du arbeta med de nya ordlistorna och lägga till de nya ord du gjort sedan tidigare slår du ihop din gamla ordlista med motsvarande nya. A4 Avinstallera Widgit Symbolskrift 2000 Om du inte längre använder WSS 2000 på en dator och vill avinstallera programmet är det viktigt att du följer dessa anvisningar annars kommer du att förlora den installerade licensen, och kommer ej att kunna installera programmet på en annan dator senare. Vid avinstallation måste du använda programmets originaldiskett som du använde vid installationen av WSS Du kan inte använda någon annan diskett. Klicka på Start och välj Kör och Bläddra till A: och dubbelklicka på filen med unsetup i filnamnet. Klicka på OK och avinstallationen genomförs. Det är nu möjligt att installera programmet på en annan dator i stället. A5 Att komma igång Glöm inte att fylla i och skicka tillbaka registreringsblanketten. Det ger oss möjlighet att informera dig om uppdateringar och andra nyheter.. Vi rekommenderar att du jobbar igenom det första arbetsbladet B1 Komma igång och använda självstudierna innan du börjar använda programmet. Det ger dig en bra introduktion till grundfunktionerna i Widgit Symbolskrift Arbetsblad Det finns ytterligare fem arbetsblad, B2 - B6. Var och en av dem gjorda för att ge dig kunskaper om olika sätt att använda programmet. På installations CD:n finns även ett antal detaljerade hjälpblad på engelska. Sidan 32 i denna introduktion har en checklista med användbara kortkommandon och råd. Den går utmärkt att kopiera. Fullständig manual med fördjupad information installeras samtidigt med programmet. Du hittar denna i programgruppen Widgit och öppnar den genom att klicka på ikonen. Välj själv om du vill skriva ut manualen eller läsa på skärmen. Teknisk support Om du behöver teknisk support är det viktigt att du innan du ringer tar reda på vilken version av programmet du använder. Versionsnumret syns i titelraden överst i programfönstret. Vi rekommenderar också att du läst igenom manualen noga. En hel del tips och support finns på Widgits hemsida. Framöver kommer du också att hitta information på hemsidorna för Hargdata AB, och Squaretalk HB, För att avinstallera, Sätt in WSS installationsdiskett i diskettstationen 5 5

6 Avsnitt B: Arbetsblad B1 Komma igång och användning av Självstudierna. Öppna WSS Du hittar det under Start/program/Widgit. Första sidan har klickrutor för var och en av de fyra huvudanvändningsområden som programmet har, och en klickruta för att komma till Självstudier. De fyra vanliga användningsområdena för programmet är: Som ett symbolskriftsprogram - I vilket du kan skriva och automatiskt få texten illustrerad med symboler så långt det är möjligt. Svensk talsyntes med rösten Ingrid ingår samt ett flertal engelska röster. Som ett talande ordbehandlingsprogram - I vilket du kan skriva som i ett vanligt ordbehandlingsprogram, men med en extra möjlighet att när du så vill, lägga till en symbol till ett ord och använda en symbolstödd stavningskontroll. Talsyntes ger dig även auditivt stöd. Göra tavlor att skriva ut och använda utanför datorn - Skapa tavlor och skriv i cellerna med symboler, bilder och / eller text. Använda och skapa Skrivmiljöer för att stödja skrivande så att användare kan välja vad de vill skriva från tavlorna. Den här delen av programmet har en hjälpfunktion i form av en assistent som hjälper dig att skapa grupper av tavlor på skärmen att använda till att skriva dokument eller kommunicera med. Självstudierna Självstudierna har ett avsnitt för vart och ett av de fyra användningsområdena. Dessutom finns ett avsnitt om symbolerna i programmet och ett avsnitt om kontaktstyrning. Vi rekommenderar att du tittar igenom hela självstudien innan du börjar använda programmet. Då kan du undvika många frågetecken och få en bra uppfattning om programmets alla möjligheter. Klicka i var och en av cellerna för att titta igenom de olika avsnitten. Gå sedan igenom varje avsnitt sida för sida. Observera att självstudien är interaktiv. Du kan utföra en del övningar direkt när du läser om dem. Vi föreslår att du går igenom alla avsnitt oavsett vilket användningsområde du tänkt dig från början. Det finns viktig information för alla i varje avsnitt. 6 6

7 B2 Symbolskrift Symbolskrift är själva grundprogrammet i Widgit symbolskrift 2000 (WSS 2000). Alla de funktioner som du utforskar i detta arbetsblad går att applicera i de andra delarna av programmet. De avsnitt som gås igenom här är: Börja att skriva Hitta den bild du vill ha Döpa om bilderna Formatera text och symboler Importera egna bilder Lyssna på tal Detta arbetsblad är utformat för användning efter genomgång av Självstudierna. Det visar hur du skriver i symbolläge, hur du får den symbol du vill ha till ett ord och förklarar en del av de extra funktioner i programmet som hjälper dig att göra ett dokument på det sätt du vill ha det. Vid referenser till andra avsnitt för fördjupad information hänvisas till manualen som installerats i programgruppen Widgit. 1 Börja att skriva Öppna WSS På första sidan väljer du Symbolskrift. Du kan börja skriva på en gång. Två symbolsystem ingår i WSS 2000, och du kan lägga till fler. Det första du ska se efter är att det symbolsystem som du vill använda är aktivt. Skriv Jag tycker om min hund. Om du har Sv PCS aktivt så kommer det se ut så här. Om du har Sv Widgit aktivt så kommer det se ut så här. I det här avsnittet ska vi börja att använda Widgit Rebus symbolerna. Nästa del förklarar begreppet ordlistor och hur du kommer åt det symbolsystem du vill använda. 2 Ordlistor Vilka symboler som kommer fram när du skriver styrs genom ordlistor. Det är datalistor som matchar texten du skriver till en bild. Du kan byta ordlista när som helst för att komma åt symboler från olika symbolsystem. För att byta ordlista: 1. Klicka på Ordlistor i Menyraden. 2. Klicka sedan på Byt ordlista 3. Från de listor som visas väljer du Sv Widgit.wus och klickar på OK. 7 7

8 3 Att få symbolerna att synas på skärmen Skriv Här är katten. Observera att symbolerna inte syns förrän du tryckt på mellanslag. Om du inte gjort ett mellanslag efter ordet katt kommer symbolen inte synas. Om det redan finns ett mellanslag efter ett ord, t.ex. för att du har skrivit något och sedan suddat det, kan du ha lämnat ett mellanslag i dokumentet utan att du ser det. Därför syns ibland bilden direkt utan att du tryckt mellanslag. Endast de ord som finns i ordlistan producerar en bild. Ordlistan är ett stort uppslagsverk som talar om för datorn vilken symbol som är kopplat till varje ord. Det finns tusentals ord i ordlistan, men om du skriver ett ord som ändamålsenlig, kommer du inte att få någon symbol eftersom ändamålsenlig inte finns i ordlistan. Följande avsnitt förklarar hur du kan hantera de symboler du får upp på skärmen genom att använda tangenterna F12 och F11. 4 Använda F12 tangenten för att ändra vilken symbol som visas. Byt till en ny rad och skriv ordet får (och mellanslag). Klicka med musen mitt på ordet för att flytta markören dit. Tryck nu på F12 tangenten. Du ser nu hur symbolen ovanför ordet får ändras. Tryck flera gånger tills dess symbolen försvinner helt. Den här funktionen är en mycket viktig för att hjälpa dig hitta rätt symbol till bilden eller ta bort en symbol som du inte vill ska visas. Många ord har alternativa symboler. Skriv nu Jag såg en såg. Som frasen ser ut nu på skärmen har den inte någon klar betydelse. Det beror på att ordet såg har dubbel betydelse. Sätt nu markören i det sista ordet såg i meningen och tryck F12 så att meningen istället ser ut som på bilden här. F12 tangenten är troligen den viktigaste funktionen i WSS Det är tangenten som hjälper dig att få en tydlig mening i det som skrivs. F12 är också den tangent som låter dig välja vilka ord som ska ha symbolstöd och vilka som bara ska visas med text. Programmet kommer att komma ihåg vilka F12 val du gör medan du skriver. Så om du t.ex. trycker bort symbolen för det, första gången du skriver det, så kommer det automatiskt visas utan någon symbol nästa gång du skriver. Om du inte vill att det ska vara så kan du stänga av den det genom att klicka på Kom ihåg F12 ändringar under Inställningar i Menyraden. Vill du göra en sådan F12 ändring permanent sparar du det genom att välja Spara F12 ändringar under Bilder i Menyraden. Du kan också göra det i Resurshanteraren, Läs mer om detta i avsnitt D 2.7. Sid

9 5 Använd F11 tangenten för att döpa om en symbol Du kommer ibland att vilja döpa om en symbol för att göra ordförrådet mer personligt. Skriv katt så att symbolen kommer fram. Klicka mitt i ordet med musen för att flytta markören dit. Tryck nu på F11 tangenten. Ordet katt försvinner. Skriv Felix och istället för att göra ett mellanslag, TRYCK PÅ HÖGERPIL FÖR ATT FLYTTA MARKÖREN BORT FRÅN OR- DET. Detta talar om för programmet att du är klar med att döpa om symbolen. Börja på en ny rad och skriv Felix är min katt. Ibland finns det kanske inte en symbol för det ord du vill använda. Då kan du använda en annan symbol och ändra namnet på den. I exemplet nedan saknas det en symbol för ordet torsk men en av de alternativa bilderna för fisk skulle passa bra. Skriv fisk och tryck F12 för att ta fram den önskade symbolen. Klicka i ordet och tryck F11. Nu försvinner ordet under symbolen. Skriv dit ordet torsk och kom ihåg! TRYCK INTE MELLANSLAG, utan istället HÖGER PILTAN- GENT för att tala om för programmet att du är klar med inmatningen av det nya ordet. 6 Spara de nya orden De ändringar du har gjort kommer att gälla tills du stänger ner WSS 2000, eller tills du laddar en ny ordlista. Om du vill att de ska sparas PERMANENT i ordlistan väljer du Bilder i Menyraden och sedan Spara ändringar i ordlista. I listboxen till vänster väljer du de ord du vill spara och klickar på Lägg till. Vill du lägga till alla så klickar du på den knappen istället. Klicka sedan på Stäng. 7 Döpa om bilder med en hel fras Du kan ha fraser upp till tre ord associerade med en symbol och sparade i ordlistan: Du kan också använda F11 för att skriva en längre mening under en symbol. Skriv hund. Klicka mitt i ordet och tryck F11. Skriv nu Här är min hund Fido. Observera att medan du skriver flyttar sig symbolen så att den centreras ovanför texten. När du har skrivit färdigt trycker du på högerpil för att flytta dig bort från texten du redigerat. Du kan inte spara ändringar som innehåller fler än tre ord i ordlistan. Programmet kommer heller inte att minnas denna ändringen. 8 Bildmatchning 9 Du kan välja att låta datorn matcha bilden exakt till det ord du skriver eller att försöka hitta lämpliga kortare ord ur ett långt. T.ex. om du skriver argsint så kan datorn hitta symbolen för arg och matcha till ordet. Den här funktionen kan dock leda till misstag. Och det är därför viktigt 9

10 att noga kontrollera texten medan man skriver. Alternativet Bildmatchning hittar du i Menyraden under Inställningar. 9 Formatera text och symboler Du kan ändra storlek på text och bilder oberoende av varandra. Det finns funktioner för detta i Standard verktygsfält som du hittar i Menyraden under Visa. Alternativen återfinns också i Menyraden under Text / Teckensnitt respektive Bilder / Symbolstorlek. Symbolfärg Linjetjocklek Symbolstorlek Typsnitt Textstorlek Textfärg Klicka på de små pilarna vid varje ruta för att se en lista med alternativ. För att ändra på redan inskriven text markerar du först texten och gör sedan de ändringar du vill. För att skapa en formatering för ny text klickar du på den plats i dokumentet där du vill att ändringen ska gälla från. Gör de inställningar du vill och skriv. OBS! Alternativet Linjetjocklek används för de som sedan tidigare har de gamla rebussymbolerna. De nya anpassar sig automatiskt. 10 Placera texten över eller under symbolen Du kan välja mellan att ha texten över eller under symbolen. Välj Inställningar i Menyraden och bocka för eller av Texten överst. 11 Talsyntesstöd Med talsyntesen aktiverad kan du välja att få höra vad du skriver bokstav för bokstav, ord för ord eller efter varje mening. Du kan också välja att bara lyssna när du själv vill. För att höra någonting måste du först sätta på talet och se till att du har minst ett av alternativen bokstav, ord eller mening förbockat. Det enklaste sättet att se om talet är på är att titta på Standard verktygsfält. Det finns två ikoner för tal: Den första är för uppläsning av text och den andra för att repetera. Om den första är ljusgrå betyder det att talet är av. Är den svart som på bilden är talet påslaget. För att sätta på talet väljer du Tal i Menyraden och sedan alternativet Sätt på talsyntes. Nästa gång du tittar här kommer det att stå Stäng av talsyntes. Klicka i början på texten du skrivit och sedan på talikonen. Du kommer att höra talet läsas upp. Det finns mer information om alla funktioner med talsyntes i avsnittet C10 12 Spara dina inställningar Du kan spara de inställningar du gjort så att WSS 2000 automatiskt använder dem varje gång du startar programmet. De inställningar som sparas är hur text och symboler visas och vilken ordlista du använder samt talsyntesens inställningar. Det är viktigt att du står i början av dokumentet när du gör de inställningar du tänker spara. 10 Du kan spara inställningarna genom att välja Inställningar i Menyraden och klicka på Spara dessa inställningar. 10

11 13 Importera dina egna bilder Förutom att använda symbolerna som ingår i programmet kan du vilja lägga till dina egna bilder. Bilderna måste vara i något av följande filtformat för att kunna användas i programmet: Bitmap (*.bmp) Tiff (*.tif) Jpeg (*.jpg) Ping (*.png) Windows metafile (*.wmf) Enhanced metafile (*.emf) De flesta kamera och scanner programvaror låter dig spara bildfilen i bmp, jpeg och tiff format. Jpeg filer tar minst plats på datorns hårddisk. I en del ritprogram, som t.ex. Corel Draw, kan du spara det du ritat i wmf eller emf format. För den här övningen ska vi använda ett digitalt foto. Det finns ett med i mappen WSSArbete. Filen heter Janice.bmp. Har du egna digitala foton i datorn kan du använda något av dessa istället. Välj Bilder i Menyraden, klicka på Länka till extern bild [illustration (a)]. Då öppnas dialogrutan (a) (b) (c) Klicka på knappen Bläddra efter bild... och leta upp bilden. Du hittar bilden Janice.bmp i mappen WSSArbete på din hårddisk. Den ligger vanligtvis i C:\. Öppna mappen och du kommer att hitta Janice.bmp. Dubbelklicka på filnamnet. Nu kommer bilden att visas i dialogrutan. [illustration (c)]. Skriv namnet som ska länkas till bilden och klicka på OK. Tryck INTE mellanslag efter namnet. Nu kan du skriva Janice i ditt dokument och fotot kommer att visas. Om du vill spara bilden och ordet för Janice permanent kan du lägga det till den aktiva ordlistan. Från Bilder i Menyraden väljer du Spara ändringar i ordlista Klicka på ordet Janice i listan. Nu syns bilden. Ordlistan bilden sparas till syns högst upp i dialogrutan. En kopia av bilden kommer att sparas i en av dina Resurskataloger (dessa visas längst ner i dialogrutan). Resurskatalogerna skapas vid installation av WSS 2000 så att programmet lätt ska kunna lokalisera dina egna bilder. Om du inte behöver bilden till något annat program kan du ta bort den från det ställe där den fanns från början. 11 Sammanfattning Du har nu gått igenom huvudfunktionerna i symbolskrift genom att skriva från tangentbordet i ett vanligt dokument. Nästa avsnitt beskriver delen Ordbehandling och användning av stavningskontroll. Det tar också upp en del andra symbolfunktioner. 11

12 B3 Ordbehandling Detta avsnitt tar upp: Användning av stavningskontroll Användning av symboler i Ordbehandling Mer om tal Ändra mellan symbol och textläge Vid referenser till andra avsnitt för fördjupad information hänvisas till manualen som installerats i programgruppen Widgit. På Första Sidan klickar du på Ordbehandling. Om du är i programmet klickar du istället på tillbaka knappen för att komma till Första sidan. När du nu börjar skriva kan du se att det inte kommer några symboler till texten och att textraderna kommer nära varandra utan något utrymme för symboler samt att markören är svart istället för grå. 1 Använda stavningskontrollen Du kan sätta på Stavningskontrollen från Text i Menyraden. Det finns val för att få höra när ett ord stavas fel och att få stavfelen visuellt markerade. Ord som stavningskontrollen inte känner igen markeras med en röd ram. Ljudmarkering är lämpligt för personer som inte tittar på texten när de skriver. Du kan göra stavningskontroll av ett ord genom att högerklicka på ordet eller du kan kontrollera hela dokumentet genom att klicka på ikonen för stavningskontroll i Utökat verktygsfält (du kan också använda kortkommandot (CTRL + K). De första okända ordet blir markerat och dialogrutan för Stavningskontroll visas. Även fast du arbetar i Textläge kommer alternativen att visas med symboler så långt det är möjligt. (OBS! En ordlista måste vara vald). Talsyntesen är alltid aktiv i stavningskontrollen så att du kan lyssna på de olika ordförslagen i listan. Markera ordet du vill lyssna på och klicka på Prova. Ordet med symbol syns nu också i dokumentet. Är talsyntesen på i dokumentet syns också knappen Mening i dialogrutan. Klicka på den för att lyssna på hela meningen där det felstavade ordet finns. Klicka på ett ord i listan, Prova ordet och välj sedan OK för att välja ordet eller Nej för att prova ett annat. Lyssna på orden och meningen. När du klickar på Prova, byts det valda ordet ut mot det felstavade i texten så du kan se det i rätt kontext. En del personer har lättare att känna igen rättstavade ord på det sättet. Om du vill välja ett annat alternativ klickar du på Nej och originalordet kommer tillbaka. Orden i listan du kan välja ifrån visar de ord som är symbolillustrerade först. Du kan använda skrollisten för att se fler alternativ. Om det inte finns något rätt alternativ i listan kan du skriva in det ord du önskar i rutan för Nytt ord och sedan klicka på Lär in nytt ord för att lägga till det i stavningskontrollen

13 2 Ta fram symboler i ett textdokument Du kan visa symbolen till ett ord när som helst genom att trycka på F12 när markören är i det ordet. Symbolen som visas hämtas från aktuell ordlista och i vald storlek och färg. Du kan använda olika inställningar för delarna Symbolskrift och Ordbehandling om du vill. Om du väljer Spara dessa inställningar under Inställningar i Menyraden sparas de inställningar du gjort i Ordbehandlings läge. Du kan också använda F12 för att se alternativa symboler och för att ta bort symbolen igen. Du kan använda den här funktionen för att snabbt kontrollera ett ords betydelse. Ofta kan användaren veta ungefär hur ett ord stavas men är osäker. Genom att ta fram symbolen med F12 kan de snabbt se betydelsen och välja rätt. Det färdiga dokumentet blir ändå helt i text genom att man lätt väljer bort symbolen när man har valt vilket ord man ska ha. Den här funktionen är också användbar om man vill visa betydelsen bara av vissa ord t.ex. om man ska göra information tillgänglig för läsare som behöver visuella ledtrådar för att förstå en mening. Du kan länka till dina egna bilder i Ordbehandling på samma sätt som du gör i Symbolskrift. Se arbetsbladet från avsnitt B2. 3 Mer om talsyntes Förvald talsyntes i programmet är svenska rösten Ingrid. Skulle du använda någon annan svensk talsyntes t.ex. om du behöver en manlig röst och därför också lagt in Infovox talsyntes med rösten Ingemar så finns alltid de svenska alternativen längst ner i boxen för val av röst. Du hittar boxen längst bort till höger i standard verktygsraden. Du har också möjlighet att använda programmet med engelskt språk. Det valet gör du i Menyraden under Inställningar och Byt till engelskt språk. I WSS 2000 fungerar valet av talsyntesröst som ett format. Man kan ge olika delar i en text olika röster och spara detta. Det här är användbart om man t.ex. vill lyssna igenom en saga och ha en berättarröst och olika karaktärer. Det här är en finess som är svårt att åstadkomma med svensk talsyntes men kan vara användbart med de olika engelska rösterna. Du kan också alltid markera text i efterhand och få den uppläst. Med valet Visa Ordmarkering under Tal i Menyraden visas en markering över orden i en text när de läses upp. 4 Växla mellan text och symbolläge Textläge Symbolläge 13 Skillnaden mellan text och symbolläge är att texten illustreras automatiskt eller att du måste trycka F12 för att få fram symbolen. Du kan växla mellan de båda lägena inne i ett dokument eller du kan skapa hela dokument i det ena eller andra läget. Du växlar genom att trycka F10 eller klicka på ikonen i Standard verktygsfält. Den visar aktuellt läge och ändrar utseende när man klickar på den. 13

14 B4 Tavlor för utskrift Detta avsnitt tar upp: Skapa en tavla Skriva i en cell i tavlan Gruppera celler Andra layoutfunktioner Användning av mallar Vid referenser till andra avsnitt för fördjupad information hänvisas till manualen som installerats i programgruppen Widgit. 1 Skapa en ny tavla På Första Sidan klickar du på Tavlor för utskrift. Du har nu tre alternativ: Välj Ny Tavla och fyll i dialogrutan som i exemplet 2 Skriva i en tavla Allt du kan göra i ett dokument kan du också göra i en cell. Varje cell i en tavla har de flesta av de egenskaper som ett vanligt dokument har. Celler kan vara inställda i text eller symbolläge och du bestämmer varje cells läge genom att i cellen trycka på växlingsknappen för symbol-/textläge eller F10 som beskrevs i förra avsnittet B3. Du kan skriva enstaka ord, fraser och t.o.m. flera stycken i en cell. Om symbolen eller texten är för stor för att passa i cellen kommer programmet automatiskt att anpassa storleken så att det passar. En konsekvens av detta är att när du trycker Enter skapas en ny rad och storleken minskas automatiskt för att ge plats åt ny text. Det är därför viktigt att komma ihåg att trycka mellanslag och INTE Enter efter sista ordet i en cell. För att flytta sig till en ny cell klickar man i cellen man vill skriva i. Du kan också trycka Alt + N för att flytta dig till nästa cell. Prova att skriva i symbol och textläge in de olika cellerna i tavlan som i det här exemplet 14 14

15 Om du gör ett misstag i en cell är det enklaste sättet att rätta till det, och få cellen tillbaka till originalinställningarna, att klicka i cellen. Välj sedan Rensa cell under Tavlor i Menyraden. 3 Justering För att justera innehållet i en cell vertikalt väljer du det alternativ du vill från Tavlor i Menyraden. 4 Göra ett exempel på en tavla för utskrift Det här arbetsbladet är gjort i en tavla för att få en tydlig layout och för att det ska gå lätt att spara som mall och göra om samma sak med andra bilder. Kantlinjerna är borttagna men ramen är kvar. I övre kanten har tre celler grupperats för att inrymma rubriken. Skapa en tavla som passar på ett A4 papper. Måtten 170x260 mm är lagom. Den här tavlan har 4 kolumner och 8 rader. Byt till ordlistan Sv PCS.wus när du gör den här övningen. I första kolumnen skriver du orden rita, katt, bi, sol, mus, groda, penna, äpple. I nästa avsnitt får du mer information om celler och får hjälp att göra arbetsbladet färdigt. 5 Markera och gruppera celler Du kan markera en grupp av celler genom att hålla ner Ctrl medan du klickar med vänster musknapp en gång i den översta cellen, håll kvar Ctrl och klicka sedan i den nedersta cellen med vänster musknapp. Markera på detta sätt den första kolumnen. Välj sedan Tavlor i Menyraden och avmarkera valet vid Visa text. Den grå markeringen av cellerna får du bort genom att trycka Ctrl och vänsterklicka i någon av de markerade cellerna. Markera nu cellerna i den bortre kolumnen på samma sätt och tyck sedan på F10 för att göra så att cellerna är inställda i textläge. Skriv in initialbokstäverna i den högra kolumnen som bilden visar. Nu markerar du de tre tomma cellerna i den översta raden där rubriken ska stå. Gruppera sedan cellerna antingen genom att under Tavlor i Menyraden välja Gruppera celler eller genom att trycka Ctrl+G. När du grupperar celler kommer programmet automatiskt att ställa om standardtexten till en större storlek. Skriv nu in rubriken som på bilden

16 6 Ställa in kantlinjer och ram Du kan välja tjocklek på kantlinje i individuella celler eller i en grupp av celler. Markera de celler du vill ändra och välj sedan Tjocklek kantlinje under Tavlor i Menyraden. Där kan du ställa in tjockleken för en eller flera av väggarna i cellen. I den här övningen ska du markera alla cellerna och ställa in Alla på 0. Ett annat val under Tavlor i Menyraden är Tjocklek ram som låter dig ställa in ramens tjocklek runt en vald cell eller grupp av celler. Markera nu cellerna som har med själva övningen att göra och ställ sedan in Alla på 5 i Tjocklek ram... 7 Visa kantlinjer temporärt Om du har gömt många linjer, som i exemplet ovan kan det ändå vara bra att få se dem medan du jobbar. Man kan visa dem tillfälligt genom att välja Visa kantlinjer under Tavlor i Menyraden. Kantlinjerna som inte syns vid utskrift kommer att vara blå på skärmen. 8 Ställa in skrivarmarginaler När du har skapat din tavla kan du behöva ställa in den i rätt position på pappret. Det gör du genom att ställa in Skrivarmarginaler som du hittar under Arkiv i Menyraden. Det kan vara en bra idé att först titta på hur det ser ut i Förhandsgranskning som du också hittar under Arkiv i Menyraden. 9 Spara ditt arbete När du är nöjd med ditt arbete sparar du filen. Programmet ska automatiskt föreslå mappen Mina Tavlor. 10 Använda mallar Mallar är mycket användbara. En mall är en tom eller delvis färdig tavla sparad i en speciell mapp, färdig att ta fram och fylla i när du behöver. Du kan spara en tom version av det arbetsblad du precis gjort för att senare kunna ta fram och fylla i med nytt innehåll. Radera innehåller i bild och bokstavskolumnerna men spara hela den övre raden med rubriken i. Du raderar lättast genom att markera cellerna och under Tavlor i Menyraden välja Rensa cell. Gå nu till Arkiv och välj Spara som Leta upp mappen Mallar om ligger i mappen Tavlor. I mappen för mallar hittar du också en mängd färdiga mallar av olika slag. Det är tomma tavlor anpassade till olika på marknaden förekommande samtalshjälpmedel och styrplattor samt scheman, kort m.m. Eftersom det är mallar kommer du bli ombedd att spara det du gjort i ett annat namn. På så sätt förstörs inte mallen. Spara den ifyllda tavlan i annan katalog ex Mina tavlor. Du kan göra dina egna mallar genom att spara tomma eller delvis ifyllda tavlor i mappen mallar. Tips: Skriv ut mallarna och exemplen som finns i programmet och sätt in en pärm för att lättare överblicka vad du har att välja på när du ska skapa nya tavlor för utskrift. Nya mallar kan efterhand laddas ner från Hargdatas hemsida 11 Bakgrundsfärger 16 Bakgrundsfärger väljs under Inställningar i Menyraden. Om du ska använda bakgrundsfärger i en tavla som ska skrivas ut är det bra att använda så ljusa färger som möjligt. Skrivare har tendensen att skriva ut färgerna mycket mörkare än vad de ser ut på skärmen. 16

17 12 Ändra kolumnernas och radernas storlek och antal Om du ångrar tavlans storlek eller antalet celler efter det att tavlan är skapad kan du ändra storleken genom att klicka i en cell och sedan välja Ändra storlek under Tavlor i Menyraden. Du kan då skriva in nya värden för bredd och höjd i dialogrutan. Du kan också ta bort eller lägga till rader och kolumner i tavlan. För att ta bort en rad eller kolumn klickar du i den cell du vill ta bort och väljer Radera aktuell rad eller Radera aktuell kolumn under Tavlor i Menyraden. För att lägga till rader eller kolumner väljer man Infoga rad eller kolumn under Tavlor i Menyraden. Då visas denna dialogruta: Skriv in det antal rader och / eller kolumner du vill infoga och om du vill ha dem före eller efter den cell du står i. Om du har grupperade celler som korsar raden eller kolumnen så kommer det här alternativet att vara gråtonat och alltså inte tillgängligt. När du infogar rader eller kolumner får du två val. Det ena är att behålla tavlans storlek vilket då gör att cellerna automatiskt blir mindre. Det andra är att behålla cellernas storlek vilket gör att tavlan istället ökar i storlek. Välj det alternativ du vill ha. 13 En sista övning Det här schemat är gjort för att passa ett A4 papper. Den skrivbara ytan på ett A4 papper är ungefär 280 x 190 mm. För att få till de smalare cellerna för rasterna gjordes tavlan med 10 rader. De stora cellerna är sedan grupperade i par. För att få till de tjockare linjerna är det bäst att göra kantlinjer först och ramen sist. När du har gjort tavlan klickar du på ikonen för Förhandsgranska eller väljer Förhandsgranska under Arkiv i Menyraden för att se hur det kommer att se ut på pappret. Några av orden som är skrivna kommer inte att visas som symboler. Andra ord har använts istället och är sedan omdöpta med F11 för att ge den text och symbol som behövdes. T.ex. betyder symbolen för stödsamtal från början diskutera. Glöm inte att spara ditt arbete regelbundet medan du jobbar. Om du gör det kan du alltid gå tillbaka och börja om ifall du skulle göra ett misstag

18 B5 Skrivmiljöer Vid referenser till andra avsnitt för fördjupad information hänvisas till manualen som installerats i programgruppen Widgit. Skrivmiljöer kan innehålla flera olika delar. Det finns alltid ett skrivfönster, själva dokumentet som man skriver i eller till samt minst en tavla som sänder innehållet i cellerna till skrivfönstret. På det sättet kan användarna skriva med bilder eller ord utan att kunna stava eller använda tangentbordet. Andra delar som ingår i en skrivmiljö är vilken ordlista som är vald och det typsnitt och symbolutseende som är valt. Den här sammanställningen av filer och information kallas gemensamt för en skrivmiljö. Från Första Sidan väljer du Skrivmiljöer Assistent för Skrivmiljöer tar dig till assistenten som hjälper dig att skapa skrivmiljöer (beskrivs mer ingående senare i denna övning) Öppna Skrivmiljö gjord i Assistenten använder du för att öppna och använda skrivmiljöer som är gjorda i assistenten. Öppna Skrivmiljö gjord i Version 1.x använder du för att öppna Skrivmiljöer gjorda i tidigare versioner av programmet innan Assistenten fanns. 1 Titta på en skrivmiljö Om du inte har tittat på någon Skrivmiljö tidigare så är det bra att börja med det för att få en idé om hur de fungerar och ser ut. Välj Öppna Skrivmiljö gjord i Assistenten. Från listan som syns i dialogrutan väljer du Skrivmiljön På morgonen. Du kan välja skrivmiljö som är anpassad till rätt upplösning på din skärm, men om skrivmiljön inte ser ut som på bilden här nedan måste du leta upp mappen med skrivmiljön för rätt upplösning. I mappen Assistentskrivmiljöer finns mappar för Hög Uppl (1024 x 768), Låg Uppl (800 x 600) och för NT_2000 (Avsnitt C1). Normalt ska du automatiskt hamna i katalogen som passar din dators inställningar

19 En skrivmiljö består av flera dokument samt inställningarna (ordlista, talsyntes mm)som gäller för just denna skrivmiljö. Skrivmiljön innehåller alltid ett skrivfönster och till detta kan man använda en eller flera skrivtavlor. Om man använder flera skrivtavlor länkas dessa samman så att användaren kan flytta sig mellan tavlor. I just detta exempel På morgonen ingår två tavlor i skrivmiljön. Man kommer till den andra tavlan genom att klicka på cellen med den röda pilen. Prova skrivmiljön genom att skriva vad du äter till frukost. Du kan också skriva direkt i dokumentet från tangentbordet. Text och bilder kommer att visas som vanligt. Du kan ändra färdiga tavlor enkelt om du t.ex. saknar något i frukosttavlan och vill byta ut någon av matorden. För att göra detta måste man först ändra tavlan så att det går att skriva och ändra i den. Klicka med musen i tavlan och tryck sedan Ctrl+Q för att göra tavlan skrivbar. Du kan också hålla nere Ctrl och Högerklicka i tavlan. Du märker att tavlan ändrar färg från gräddgul till vit. Radera nu sylt och skriv istället in gröt kom ihåg att göra ett mellanslag efter ordet. Ändra sedan tavlan tillbaka till sändande igen genom att trycka Ctrl+Q en gång till så den blir gul. Spara tavlan om du vill. När du använder tavlan ser du att den innehåller en cell med funktionen för Enter (ny rad). När du klickar i den kommer det mycket riktigt att göras ny rad i skrivpappret. Den funktionen har skapats med hjälp av att man lägger in ett kommando, sk makro i cellen. Läs mer om detta på s Skapa din egen skrivmiljö Skrivmiljöer skapas i Assistenten för skrivmiljöer. Gå tillbaka till Första Sidan genom att använda Gå till Första Sidan knappen i verktygsraden. På Första Sidan väljer du Skrivmiljöer och sedan Assistent för Skrivmiljöer. Vi ska nu skapa en egen enkel skrivmiljö med bara en tavla. Det kommer att bli tavla för att berätta vilka aktiviteter man gjort i skolan under dagen. I den första dialogrutan ska du ge skrivmiljön ett namn. Skriv Idag har jag i rutan och klicka på Nästa. Välj typ av tavla Nästa dialogruta frågar om hur många tavlor som ska visas. Den skrivmiljö vi gör nu har bara en tavla så klicka på En och sedan Nästa för att komma vidare. Bestäm grundutseende på tavlor I den här dialogrutan kan du planera layouten för hur tavlan ska se ut på skärmen. Ändra bredden på tavlan till 100 %. Du kan antingen själv skriva dit 100 i rutan, eller så kan du klicka på de små upp/ner pilarna bredvid den. Om du använder pilarna kommer du se hur tavlan ändrar storlek i fönstret medan du klickar. Ändra antalet kolumner till 8 på samma sätt

20 Det här visar hur den färdiga tavlan kommer att se ut. Den ligger längst ner på skärmen, men du kan placera den ända upp till toppen av skärmen med hjälp av skjutreglagen. Prova att göra det för att se vad som händer, men för den här övningen ska den när du går vidare ligga längst ner som i exemplet. Välj verktygsrader, tal och typ av tavla Den här dialogrutan låter dig välja om verktygsrad ska synas och i så fall vilken typ, om det ska vara talsyntes i tavlan och om tavlan respektive skrivfönstret ska vara inställda i symbol eller textläge. Du behöver bara välja Tal i tavlorna om du vill att användaren ska få tillgång till auditiv prompting. Man kan då höra cellinnehållet genom att klicka i cellen med höger musknapp innan man väljer eller när man stegar förbi cellen med kontaktstyrning. (Se avsnittet om Talsyntes C10 för mer information) För den här övningen ska vi använda standardinställningarna. Programmet tar nu en liten stund på sig att organisera de inställningar och den layout du har gjort. Sedan är det dags att fylla cellerna med innehåll. Om det behövs kan du flytta dialogrutan åt sidan så att du kan se cellerna. Fylla i tavlan De två första cellerna i varje rad ska grupperas för att göra dem större. För att gruppera celler klickar du i dem en i taget medan du håller nere Ctrl tangenten. De blir nu grå för att visa att de är markerade. Gör så med de två första cellerna i den övre raden. Tryck sedan Ctrl+G för att gruppera dem. Eller välj menyn Tavla och Gruppera celler. Gör samma sak i andra raden. Du kan sedan fylla cellerna med innehåll som på bilden här nedan. Kom ihåg att du kan välja bort specifikationerna för tempus ifall dessa mera stör än är till nytta. Detta gör du i menyn Inställningar och Visa tempus specifikationer. Cellen med jobbat vid datorn är gjord utifrån symbolen dator som fått ny text med hjälp av F11-funktionen

Widgit symbolskrift 2000, version 2.0

Widgit symbolskrift 2000, version 2.0 Widgit symbolskrift 2000, version 2.0 Kort beskrivning Widgit symbolskrift 2000 är ett program för att skriva med symboler och på annat sätt få symbolstöd i läs- och skrivprocessen. Ett sätt att använda

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet Den som har något av programmen i Communicate-serien kan kostnadsfritt uppdatera symbolinnehållet

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet En av de nya funktionerna i In Print version 2.8 är att det blir möjligt för dig att kostnadsfritt

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter SymWriter är ett ordbehandlings- och skrivstödsprogram som kan användas antingen för att skriva från tangentbord, eller för att skriva med hela ord och/eller symboler vilket man

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument SymWriter 2 Komma igång med symboldokument Den här övningen är en introduktion till de vanligaste funktionerna man använder när man skriver ett dokument i SymWriter 2 Övningen tar högst 20 minuter att

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Utdrag ur Widgit Go SE användarhandbok De nya funktionerna i version 2.3 för ipad och iphone. Utvecklad av. Hargdata AB

Utdrag ur Widgit Go SE användarhandbok De nya funktionerna i version 2.3 för ipad och iphone. Utvecklad av. Hargdata AB Utdrag ur Widgit Go SE användarhandbok De nya funktionerna i version 2.3 för ipad och iphone Utvecklad av Hargdata AB Östra Harg, Torpängen 585 91 Linköping Sverige Tel: 013-712 70 Epost: info@hargdata.se

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Komma igång med Widgit Writer

Komma igång med Widgit Writer Symbolbruket Hargdata 013-712 70 info@symbolbruket.se www.symbolbruket.se Komma igång med Widgit Writer Widgit Writer är en app för ipad där du kan skriva enkla symboldokument med ljudning och talat stöd

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Använda SpellRight 2 i Word 2010

Använda SpellRight 2 i Word 2010 Använda SpellRight 2 i Word 2010 1. Skriva i Word 1. Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

The Grid 2. Komma igång

The Grid 2. Komma igång The Grid 2 Komma igång g Framtagen och utgiven av Picomed AB, Sverige Utgåva: 2, mai 2012 Art.nr: 205123-SE-0 2 Innehållsförteckning Introduktion...4 Vad kan The Grid 2 göra?...4 Vad är Sidor?...4 Vad

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Vad är SymWriter?...6

Vad är SymWriter?...6 Innehåll Vad är SymWriter?...6 Nya funktioner i version 2...7 Integrerad med SymWriter Online...8 Nya bilder för språkliga begrepp...8 Nytt teckensnitt som standard: FS Me...9 Formatkopiering...9 Spara

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar Grund När du startar the Grid 2 kommer du till Utforskaren. Här hanterar man Användare och sidor istället för mappar och filer. När du markerar en användare ändras funktionerna i det grå fältet till vänster.

Läs mer

Kom igång med SpellRight

Kom igång med SpellRight Kom igång med SpellRight SpellRight är ett program som rättar engelska stavfel. Programmet är i första hand avsett för personer som har svenska som modersmål och skriver på engelska som andraspråk. Starta

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Användarhandbok för Communicate: Wordlist Manager

Användarhandbok för Communicate: Wordlist Manager Användarhandbok för Communicate: Wordlist Manager Sidan 1 Innehåll 1. Vad är Communicate: Wordlist Manager? 3 2. Vad är en ordlista? 5 2-1. Olika typer av ordlistor 5 3. Översikt av Wordlist Manager 6

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Symbolbruket Hargdata 013-712 70 info@symbolbruket.se www.symbolbruket.se Komma igång med Widgit Online I Widgit Online kan du enkelt skapa, spara och dela bildstödsmaterial med hjälp av någon av de många

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Guider för specialprogrammen

Guider för specialprogrammen Guider för specialprogrammen Talsyntes: Voxit Budgie 2.3 OCR-behandling: ScanSoft OmniPage Rättstavningsprogram: Stava Rex Spell Right Läslinjal: Screen Ruler Om du vill vara säker på att kunna använda

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

Läslandet 2 Ord och meningar

Läslandet 2 Ord och meningar Läslandet 2 Ord och meningar Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Gerda Nilsson 1 Innehållsförteckning LÄSLANDET 2 ORD OCH MENINGAR 3 Styrsätt 4 Menyn

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer