De kritiska perioderna Islam går igenom är främst då Muhammed tvingas fly från Medina, och då religionen vid hans död splittras i två grenar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De kritiska perioderna Islam går igenom är främst då Muhammed tvingas fly från Medina, och då religionen vid hans död splittras i två grenar."

Transkript

1 Elev 1 Islam 2. a) 570 e.kr: Profeten Muhammed föds i Mekka 622 e.kr: Muhammed och han anhängare flyr til Medina. Islamsk tideräkning börjar. 630 e.kr: Muhammed intar Mekka och en islamsk expansion börjar. 632 e.kr: Muhammed dör. Efter konflikter om vilken som ska efterträda honom delas Islam i två riktningar, Sunni och Shia. 732 e.kr: De muslimska korstågen hejdas till sist i mellersta Frankrike. De kritiska perioderna Islam går igenom är främst då Muhammed tvingas fly från Medina, och då religionen vid hans död splittras i två grenar. Orsakerna till Islams snabba expansion var dels att Muhammed smidigt blandade religion och politik och fick människor att börja tänka i islamiska tankebanor, dels att man snabbt erövrade stora landområden och fick människorna där att övergå till Islam. b) Slöjan är mycket omtalad. Många kvinnor väljer att bära den för att visa religiös tillhörighet, men andra blir tvingade av t.ex. manliga släktingar. Eftersom slöjan är til för att hindra hindra män att bli attraherade av kvinnan kan den av många ses som en symbol för kvinnoförtryck. Den är också en politisk fråga då slöjan kan förbjudas på vissa arbetsplatser och offentliga sammanhang i västerländska länder, och tvärtom påtvingas i flera muslimska länder som t.ex. Saudiarabien. Historiskt sett har slöjan även en praktisk funktion då den skyddar mot sol och värme i heta länder. c) Enligt mig är det upp till kanalen som sänder programmet att bestämma vad dom vill ha för slags image. En viss klädkod - snyggt och prydligt, kanske kostym - råder såklart på alla arbetsplatser - och på samma sätt som man inte skulle tillåta t.ex. en hatt eller annan avvikande klädsel kan jag förstå att man inte vill tillåta en slöja. Nu betyder slöjan mycket mer i praktiken än något annat vanligt opassande klädesplagg, och i Sverige har vi ju religionsfrihet vilket kanske kan göra att det rent av är olagligt att förbjuda kvinnan att bära slöja. Dessutom skulle det ju också kunna ge ett positivt intryck av mångkultur och öppenhet, något som istället kan gynna kanalen. Därför tycker jag, som jag nämnt ovan att det är up till kanalen att bestämma - det är dom som tjänar respektive förlorar pengar på beslutet. d) Eftersom könsstympning är en gammal stamtradition som fanns före islams utbredning så har det från början egentligen ingenting att göra med Islam. Att många som förespråkar könsstympning är muslimer betyder egentligen bara att många som bor i de områden där traditionerna finns - främst Östafrika - har muslimsk tro. Majoriteten av resterande muslimer tar avstånd från könsstympning. 3. a) Att Islam garanterar kvinnans rättigheter är helt fel. Då Islam uppkom gav den kvinnan rättigheter och en viss trygghet som gjorde att hon inte kunde behandlas hur som helst. Men dessa rättigheter verkar bara gammelmodiga och löjliga idag, eftersom sådana rättigheter borde vara en självklarhet. Speciellt om man jämför dom med de rättigheter vi kämpar för i Sverige och andra sekulariserade länder. Att det är männen och inte Islam som förtrycker kvinnan ligger det en viss sanning i. Mycket av de normer, traditioner och vanor som finns i samhället står det ingenting om i Koranen, t.ex. könsstympning. Det är snarare hela samhället och kvinnans och mannens roller i

2 Elev 1 samhället som måste förändras. Dock kan förespråkarna av skillnaden av könen till viss del luta sig mot Koranen. Även åtskildheten vid religiösa samlingar såsom bönen bidrar till förtrycket av kvinnan. Men båda könen bidrar till att rollerna bibehålles då de inte bryter upp utan fortsätter i samma mönster och vanor. Därför tror jag att det är nödvändigt att sekularisera samhället för att uppnå jämställdhet och utplåna kvinnoförtrycket. e) För det första är Islam emot våld, mord och vållande av andras skada. För det andra är det heller inte tillåtet att ta sitt liv. Sedan är de flesta muslimer inte fundamentalister och bokstavstroende som helt blint gör allt för religionen. Majoriteten är empatiska och antagligen helt emot våld och mord. Inom alla religioner finns extremister, men man kan inte dra alla över en kam och tro att alla muslimer sympatiserar med en muslimsk terrorist bara för att de har samma tro. f) I nuläget är Europa en relativt islam-fientlig plats. I nästan alla länder ökar sympatierna och makten för främlingsfientliga partier. I flera länder har man även antagit förbud mot bl.a. bärandet av burka och niquab, och byggandet av minareter. Dessutom läggs skulden alltmer på alla muslimer för terrorangrepp utförda av enstaka islamistiska fundamentalister. Islamofobin och främlingsfientligheten ökar. Men vi har också varit inne i en ekonomisk kris. När förhållandena blir sämre vill folket ha nån att skylla på. I det här fallet blev det muslimerna som blev syndabockarna. Därför tror jag också att läget för Europas muslimer kan förbättras om det ekonomiska läget förbättras. Men då krävs öppenhet och att det inte går för långt. Det värsta möjliga tänkbara vore en återupprepning av judeutrotningen under andra världskriget. Men jag är övertygad om att vi har lärt oss av våra misstag och att Europas muslimer kan se fram emot en ljusare framtid. Fredrika Norén TV3 Religion A #

3 Elev a) Islams utveckling. 570 e.kr Profeten Muhammed föds i Medina. 622 flyr han till Mekka med sina anhängare. 632 dör Muhammed. 732 tog expansionen slut talet nedtecknades i sk Traditionsberättelser Hadither. De handlar om hur Muhammed och de tre senare khaliferna sa och gjorde. b) Många anser att slöjan är förtryck. Att kvinnor inte bär den frivilligt. Dock är det många muslimska kvinnor som själva väljer att ha den pga att följa muslimska traditioner. En del är även stola och vill markera sin religiösa tillhörighet. Det förekommer att manen eller de manliga släktningarna bestämmer att kvinnan ska bära slöja, och kan då ses som förtryck. Men i Iran och Saudiarabien har staten redan bestämt det. Men varken i Koranen eller i Haditherna påbjuds slöja. Det förblir en tolkningsfråga. c) För Vi lever i ett fritt land och samhälle. Då kan man tycka att man har rätten och friheten att välja om man vill bära slöja. Emot Just i nyhetsprogram ska man visa sig neutral. Det gäller allt. Man ska inte ta någon sida. Om nu kvinnan bär slöjavisar hon tydligt att hon står för islam. Och är det verkligen ett fritt val för kvinnan? Jag tycker man ska försöka ta sederna dit man kommer. Det är inte direkt någon nyhetsrepporter som sitter med hatt på sig i sändning eller har ett stort kors runt halsen. 3. a) Jag anser att det är religionen islam som förtrycker kvinnorna mer än vad männen gör. Eller rättarsagt, männen/kvinnorna övertolkar islam. Jag tror även att en sekularisering i samhäller är nödvändigt för att kvinnoförtrycket ska upphöra. Islam garanterar verkligen inte kvinnliga rättigheter. Jag har ett konkret exempel: Det var en kvinna som blev våldtagen av 5 män. Hon som var offret blev straffad för att det ansågs som otrohet medens männen som våldtog henne kom ostraffat undan. e) Han skulle säga att det inte har med religionen att göra. Det är en människa som tagit sig friheten att fritt tolka. Man får dock försvara sig i ett militärt angrepp. Koranen är övertolkad. f) I och med att fler och fler muslimer flyr och bosätter sig i västvärlden sprider sig även religionen. Vi blir ett mer och mer mixat samhälle med olika kulturer och traditioner. Det beror även på hur vår immigration kommer se ut i framtiden. Norge tillexempel, säger att deras folk kommer vara minoritet i deras egna land om bara cirka 4 år. Jag tycker det vore bra om vi lärde av varandra, alla olika kulturer och religioner. Kommer islam att sekulariseras i och med expansionen till Europa? Jag tror en sekularisering är nödvändigt för att få ett fungerande samhälle. Jag tror inte det kommer funka med moskébyggande här och där, tyvärr. Vi lever fortfarande i en värld där man vill att ens land ska bevaras så mycket som möjligt. Det skulle nog bli mycket skriverier och demonstrationer från folket. Tyvärr finns det islamofobi och de människor som avskyr muslimer och islam. För att få en mer blandad kultur måste vi bli kvitt med rasismen. Men jag såg ett program för någon vecka sedan som

4 Elev handlade om den första självmordsbombaren i Sverige. Han tillhörde någon extrem islamsk grupp där de sa att muslimer och islam ska ta över världen och ta bort demokrati och frihet. De sa att frihet och demokrati bara är något dumt som vi västerlänningar ha hittat på, det finns inte egentligen. Och de är dessa människor som får rasismen att växa, trots att de bara är en minoritet av alla muslimer.

5 Religion A Elev 3 Tidslinje (e. Kr) och expansionen 570 Muhammed föds i Mekka 622 Muhammed emigrerar till Medina. Denna utvandring (hija) innebär starten för islams tideräkning. 632 Efter Muhammeds död strider man om hur en ny ledare ska utses. 600 talet Klippmoskén (en av de mest berömda moskéerna) 700 talet Aksamoskén (en av de mest berömda moskéerna) 732 Den islamiska expansionen hejdas i mellersta Frankrike 800 talet och 900 talet Profetens vanor och handlingssätt (sunna) nedtecknas. I Medina tog islam form. Den första moskén byggdes och anhängare (först nära släktingar) började praktisera islam. När de sedan intog Mekka så behandlade man de besegrade generöst och det resulterade i att många gick över till islam. Det var början på den islamiska expansionen och orsaken till islams expansion. Slöjans betydelse Varken Koranen eller haditherna säger att man ska bära slöja. Så detta har blivit en tolkningsfråga och olika traditioner har utvecklats. Det skiljer sig från land till land, mellan stad och stad och från person till person. I arabstaterna är schal vanligt, även hos män. Medan man i staten Iran har bestämt att kvinnan ska bära slöja. Generellt gäller att kvinna bara ska bära slöja utanför hemmet. I Europa gör många kvinnor ett fritt val att bära slöja därför att vill markera sin religiösa tillhörighet. Ska en kvinnlig programledare tillåtas bära slöja? Lista argument för och emot. För Hon ska få bestämma kläder själv, i Sverige 2012 har alla friheten att välja Vi i Sverige ska visa att vi är ett mångkulturellt land Det är diskriminering om hon inte får ha det Emot Hur vet vi att det verkligen är hennes fria val, att ingen annan tvingat henne att bära den TV ska vara neutralt, programledare ska ej demonstrera med varken sina politiska åsikter eller med sin religion Kvinnoförtryck Jag anser att det muslimska samhället måste sekulariserad för att kvinnoförtrycket ska upphöra. Jag tror att en sekularisering är den enda lösningen. Att säga att det är männen och inte islam som förtrycker muslimska kvinnor är att förenkla problemet. Självklart är männens och även kvinnornas inställning till detta en bidragande faktor men i grund och botten ligger problemet i religionen. Det är på grund av religionen och texterna i Koranen som människor fritt har kunnat tolka texterna och skapat sig en egen verklighet av hur det ska vara. Vi lever i ett modernt samhälle och måste ta in det nya och inte bokstavstroget följa någon gammal bok. I ett sekulariserat samhälle där religionen inte får lika stor betydelse så tror jag att det finns en chans för kvinnoförtrycket att upphöra. Detta förtryck ligger så djupt rotat så enda lösningen är sekularisering. Jag anser att påståendet Islam garanterar kvinnans Sida 1 av 2

6 Religion A Elev 3 rättigheter är felaktigt. I begynnelsen fanns det nog en god tanke men i dagens samhälle måste vi vara öppna för det nya. I dagens läge lever vi i ett modernt samhälle och alla borde ha ett fritt val. En muslim som fördömer islamistisk terror En muslim som fördömer islamistisk terror skulle säga att den inte har något med religionen att göra. Att det är människor som själva tagit sig friheten att tolka Koranen och skapa sig en egen verklighet. Framtiden för euroislam Jag tror att euroislam kommer utvecklas mer naturligt för de yngre genrerationerna. Om vi lyckas med att integrera olika kulturer kommer det till slut bli naturligt för olika religioner att leva i fred sida vid sida. Ett samhälle där kultur och religion ger och tar i respekt. Jag tycker att dagens unga har en sundare inställning till nya kulturer och religioner än vad våra mor och farföräldrar har. Vi har inte samma rädsla för det nya och i framtiden hoppas jag att det blir en naturlig del i mångas liv. Vi unga är inte rädda gör det nya utan nyfikna och intresserade. Källor Sida 2 av 2

7 Elev 4 TV3 Islam 2. A) 570 Profeten Muhammed föddes i Mekka 610 Genom uppenbarelser blev Muhammed övertygad om sin tro på Allah och han började sprida en annan lära om Gud än som rådde i Mekka. 622 på grund av sin religiösa verksamhet blev han förföljd och tvingades fly till Medina. Denna är starten på islams tideräkning. 630 konverterade tillräckligt många människor för att lyckas inta Mekka. De flesta av dem besegrade övergick till islam och det blev början på den islamistiska expansionen. 632 Muhammed dör, anhängarna stred om hur en ny ledare skulle utses. Shiiterna ville att det skulle vara en nära släkting medan sunniterna ansåg att den kunnigaste skulle utses. 732 muslimernas framgång hejdades i Frankrike men expansionen hade redan spridit sig till Asien, Nordafrika och Spanien. Orsakerna till islams stora expansion var att man genom generositet fick människor att bli anhängare. Jämlikhet betonades, alla är lika inför Gud och detta fick många att känna tillhörighet och gemenskap. Ett tankesätt som många muslimer har är att islam är det rätta och man ska försöka sitt bästa att få de människor omkring en att bli muslimer så de också handlar rätt. B) I stora delar av Europa och Mellanöstern vill muslimska anhängare visa att de tillhör till just islam. Kvinnor bär ofta slöja för att markera sina religiösa åsikter. I vissa muslimska länder såsom i Saudiarabien har staten redan bestämt att alla kvinnor ska bära slöja medan i delar av Europa har de flesta muslimska kvinnorna valt det själva. Dock förekommer det Iran att männen bestämmer åt sina fruar. Redan på 1200 talet var alla fria kvinnor tvungna att bära slöja utomhus. I antikens Grekland användes slöjan som en klassmarkering. De gifta kvinnorna skulle ha slöja för att markera att de tillhör en enda man medan en obeslöjad kvinna tillhörde alla.

8 Elev 4 TV3 Prostituerade, ogifta och slavinnor var förbjudna att bära slöja. Generellt inom islam ska inte kvinnan klä sig utmanande och attrahera andra män än sin make med sitt utseende. Därav slöjan för att kunna täcka håret som anses vara attraherande. Att bära slöja är en slöja är en tolkningsfråga eftersom varken Koranen eller haditherna tvingar till det. C) För Religionsfrihet i Sverige Kunna bestämma över sitt eget utseende Kan uppröra andra muslimer om hon inte har det Emot Ska integrera sig Kan uppröra människor religiöst&politiskt könsförtryck 3. a) Det muslimska samhället måste sekulariseras för att kvinnoförtryck ska upphöra. De väldigt strikta sharia lagarna som råder i de muslimska länderna måste upphöra. En frihet inom religionen ska skapas men det behöver inte betyda att kvinnoförtrycket minskar. I många fall är det mannen som bestämmer om t.ex. hustrun ska bära slöja eller inte och inte islam som påbjuder det. Jag tycker att kvinnoförtrycket kan kommat att minska genom sekularisering men tror inte att det upphör eftersom det fortfarande är så att mannen bestämmer över kvinnan i de länderna. Islam garanterar kvinnans rättigheter det mesta av koranens innehåll är fokuserat kring familjen. Mannens och kvinnans rättigheter och skyldigheter har samma utgångspunkt. De är också likvärdiga men mannens vilja sker om de är oense. På Muhammeds tid ökade rättigheterna för kvinnorna med islam när det gäller familjerättsliga områden. Hårda och barbariska traditioner mildrades och kvinnans status höjdes. Hon fick arvsrätt och polygami begränsades. Själv tycker jag att det påståendet är rätt till endast 2%. Trots att det står att de har samma utgångspunkt så lever de inte upp till det. Mannen får ju ändå fram sin egen vilja i slutändan. Visst, kvinnorna fick det lite bättre men de hårda reglerna och könsförtrycket

9 Elev 4 TV3 råder fortfarande. Islam förespråkar mannen som överordnad som leder till att kvinnan inte har så mycket att säga till om. Det är männen och inte islam som förtrycker muslimska kvinnor påståendet är rätt enligt mig. Männen bestämmer oerhört mycket över sina kvinnor och många gånger över helt onödiga saker. Islam säger att mannen och kvinnan är likvärdiga men i verkligheten är det inte så. Männen är väldigt konservativa och håller kvar vid gamla traditioner och låter inte kvinnan få en syl i vädret. Jag tycker att det tredje påståendet beskriver kvinnans ställning i islam eftersom Koranen inte förespråkar könsförtyck men ändå råder det inom islam pga. de muslimska männen. e) Terroristerna rättfärdigar sina handlingar genom övertygelsen att det är guds vilja. Att genom Koranen och islamisk tankesätt menar att det är rätt att döda. Genom detta drar de skam över hela religionen och alla muslimska anhängare. Människor i andra länder förknippar redan terrorism med islam när det i själva verket endast är en minoritet, fundamentalister som tolkar islam på ett felaktigt sätt, både politiskt och religiöst. f) Islams framtid inom Europa kan komma att växa sig starkare med tiden. Att hela Europa ska förändra sitt samhälle för just islam känns ganska osäkert men t.ex. uppbyggnaden av moskéer kan utvecklas och bli mer accepterat. Okunnigheten om det realistiska islam kan ha förändrats till en mer positiv syn och vi kan också ha utvecklat mer förståelse för religionen. Muslimernas förståelse och anpassning till det europeiska samhället kan också ha utvecklats och bli en del av samhället istället för en enskild grupp.

10 Elev 5 TV3 Religion A Arbetsuppgifter Islam 1. A) Redogör för de fem pelarna och fundera utifrån dessa på vad en muslim i Sverige kan ha svårt att leva upp till. Trosbekännelsen vittnesbördet. Detta är tron på att Gud är den enda och att Muhammed har fått just denna uppenbarelse. Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är Guds sändebud. Dessa uttalas varje dag och viskas i den nyföddes öra. Tidebönen salat. Detta är en individuell bön eller helst i grupp. Den är inriktad på lovprisning och tacksamhet. Det finns två olika böneformer, Dua är den frivilliga bönen som inte följer mönster medan Salat är rituell och reglerad i Koranen. Den religiösa avgiften Zakat. Har både en frivillig och obligatorisk del. Den handlar om att Gud sätter ett stort värde på att människor tar socialt ansvar, så som avgifter genom staten eller tar hand om den lokala moskén. Fastan Ramadan. Denna ska fördjupa vårt andliga liv, hjälpa oss att kontrollera vår kropp och förstå fattiga människors situation. Inom Ramadan bär man traditionella huvudbonader samtidigt som man avstår från mat, dryck och sexuellt umgänge under dagtid. Under fastan ökar det sociala umgänget med släkt och vänner. Under natten är det festligheter och fastan avslutas med en fastebrytande högtid. Vallfärden Haddj. Detta är vallfärden till Mekkas stora moské. Man vandrar runt Kaba för att få röra eller helst kyssa den svarta stenen som är inmurad i ett hörn av Kaba. Endast muslimer har tillgång till Mekka och vallfärden är livets stora höjdpunkt. Alla bär samma vita kläder och under tiden av vallfärden får man inte röka, ha sex eller använda sig av våld. Svårigheten för en muslim i Sverige kan vara att anpassa sig när det 1

11 Elev 5 TV3 Religion A gäller fastan, svårigheter att få anställning samt att hinna med B) Vilken roll spelar moskén i den muslimska religionen? Den är ett heligt bönerum sam en kulturell och social samlingsplats. Ungefär som ett alternativt folketshus med flera olika lokaler. C) Vad är skäktning? Vilken betydelse har skäktningen i muslimsk tro? Detta är en virtuell slakt. Djuret ska vara vänt mot Mekka och i dödsögonblicket uttalas I Guds, den barmhärtige förbarmarens namn. Detta är en uppmaning som finns i Koranen (som muslimerna givetvis vill följa) och detta skapar en stor betydelse för dem. D) Redogör för islams syn på polygami. Vilka är de främsta orsakerna till att månggifte är starkt avtagande i flera muslimska länder? Islam ser negativt på polygami och bruden skriver ofta in ett förbud mot månggifte innan giftemål. Utbildningsnivån och urbaniseringen ökar vilket gör att polygamin minskar. Frågan angående just polygami är stor bland traditionella muslimer. E) Vad innebär predestination? Finns det någon predestinationslära inom islam? Predestination står för en viss lära som påpekar att Gud har valt ut de människor som blivit frälsta. Predestinationsläran inom islam står för att Gud står för allting som görs medan människan inte är kapabel till något och att Gud ger människan möjligheten men att det är människans val om han/hon tar emot möjligheten. F) Vilken betydelse har Koranen i religiösa tolkningsfrågor jämfört med hadither och sunna? Koranen anses vara Guds ord. Den är den viktigaste religiösa makten. Sunna är profetens vanor och handlingssätt medan haditherna är traditionsberättelser. Koranen har en stor särställning för etik, tro och lagstiftning just på grund utav att texten är Guds uppenbarade vilja. 2

12 Elev 5 TV3 Religion A G) Redogör för begreppet sharia. Förklara vilken betydelse sharia kan ha i en modern muslimsk stat. Sharia står för lagstiftningen eller Den gudomliga lagen. Lagen kan gälla allt från privatliv och familjerätt till andliga regler och samhällets lagstiftning. Gud anses ha format den och därför innehåller inte lagen några brister. De muslimska samhällena moderniseras ständigt och då minskar betydelsen av sharia, trots att vissa principer i sharia har återinförts i vissa muslimska länder. H) Vilken är skillnaden mellan sunniter och shiiter? Var i den muslimska världen dominerar shiiterna? Uppenbarelsen av Gud ansågs enlig Sunniterna att vara avslutad då Muhammed dog och då blev Koranen och Sunna de egenliga ledstjärnorna. Då fanns ingen efterträdare och ställföreträdare uppstod. Shiiterna accepterade inte de första företrädarna eftersom de inte var släkt med Muhammed. Shiiterna tog partiet för Ali som var svärson och kusin till Muhammed. Sunni inriktar sig på det andliga livet och trots på den enskilda människans förmåga medan Shiiterna anser att människan behöver andlig vägledning. Shiiterna är en minoritetsgren inom islam på ca 10 procent. Shiiterna är ganska splittrade och finns i Östafrika, Pakistan, Iran, Irak och västra Indien. I) Vilken roll spelar ayatollorna inom Tolvsekten? En statsreligion som är placerad i Iran kallas för tolvsekten. Inom den sekten finns det andliga ledare i koranskolor, och de äldsta och högsta ledarna kallas ayatollor. De anses kunna få gudomlig ledning från den fördolde imamen. Ayatollorna innehar stor makt då de anses vara ofelbara. J) Beskriv sufismen. Vilken tror du är den främsta bakomliggande orsaken till att sufismen ibland har motarbetats av muslimska teologer? Sufismen står för mystik, hög andlig disciplin och askes, självplågeri. Sufismen uppmuntrar till sång, religiös dans och extas och kan ses som sättet att uppnå harmoni och balans. 3

13 Elev 5 TV3 Religion A Konceptet av sufismen har många gånger motarbetats av teologer. Detta på grund utav Sufismen har tillåtit öppen kontakt med andra religioner och bildat en slags religionsblandning. Kanske på grund utav att de är väldigt konservativa och behålla Sufismen till sitt egna och inte skapa det till en så stor faktor? K) Beskriv fyra grundinställningar till hur islam tolkas och utövas. Ange några stater som representerar de olika länderna. Hur islam tolkas och utövas varierar utifrån vilket land du bor i samt från de olika inriktningarnas uppfattningar. Traditionalisterna är emot förändring av islams livsmönster. De står för att man alltid ska följa Koranen och de ogillar främst förändring i förhållandet mellan kvinnor och män. Traditionalisterna håller till på landsbygden, främst i muslimska länder. Fundamentalisterna/islamisterna finns i minoritet. Denna grupp står för stora förändringar i samhället utifrån bokstavstrogen syn på Koranen. De försöker nå en politisk makt genom både fredliga och våldsamma handlingar. Fundamentalisterna är spridda i bland annat Algeriet och Hamas på Gazaremsan och Västbanken. Modernisterna står för att samhället ska bli en ny tolkning av islam. Dessa motarbetar fundamentalismen och arbetar efter demokratiska regler. Modernisterna finns i bland annat Egypten, Indonesien och Marocko. Sekularisterna står för att vara neutrala när det kommer till religion och de anser att religionsfrihet ska råda. Lagarna ska stiftas via demokratiska regler av parlamentet. Sekularisterna finns i bland annat Turkiet. 2. A) Upprätta en tidslinje över islams utveckling och ange de kritiska perioderna med en kort förklarande text. Vilka var de bakomliggande orsakerna till islams expansion? 4

14 Elev 5 TV3 Religion A År 570 e.kr Profeten Muhammed föddes i staden Mekka. Genom uppenbarelser blev Muhammed övertygad om sin tro Allah. År 610 e.kr Vid 40 års ålder blev han säker på sitt religiösa uppdrag och han började sprida en annan lära om Gud än den som fanns i Mekka. År 622 e.kr På grund utav sin religiösa verksamhet fick Muhammed och hans anhängare lov att emigrera till Medina, denna utvandring hette hijra, vilket blev starten på islams tideräkning. År 630 e.kr Efter att ha fortsatt lärt ut sin lära med hjälp av sina anhängare lyckades Muhammed samla man och inta Mekka. De segrade och nu blev Muhammed både religionsstiftare och statsman. Detta var början på den islamistiska expansionen. År 632 e.kr Muhammed dör och hans anhängare stred för att hitta en ny ledare. Shiiterna ville att det skulle vara en släkting till Muhammed medan sunniterna ville att den kunnigaste skulle utses. År 732 e.kr Muslimernas framgång hejdades i mellersta Frankrike, men nu hade islam brett ut sig till främre Asien, Nordafrika och Spanien. De bakomliggande och framgående orsakerna till islams expansion var alltså intagandet av Mekka då många av de besegrade tvingades gå över till islam. Många kände jämlikhet och samhörighet inför islam och det var också en av orsakerna till expansionen. B) Vilken betydelse har slöjan inom olika delar av den muslimska världen? Beskriv slöjan som en historisk, social, religiös och politisk symbol. Slöjans, eller Hijab, betydelse och symbolik varierar något utifrån vart man befinner sig. I stora delar av Europa och mellanöstern symboliserar slöjan en muslimsk medvetenhet. I vissa länder väljer många kvinnor själva om de ska bära slöja eller inte, medan t.ex männen bestämmer i andra länder så som Iran och Saudiarabien. I t.ex arabstaterna är schal vanligt, även hos männen. I varken Koranen eller haditherna står det att slöja är ett måste, så användandet av slöja förblir en tolkningsfråga. Traditioner har utvecklat användningen av slöja, från en schal som alltid ska täcka håret eller en slöja som ska täcka ansiktet till ingen slöja alls. 5

15 Elev 5 TV3 Religion A På 1200 talet bildades en assyrisk lag som stod för att fria kvinnor skulle använda slöja utomhus, medan prostituerade och slavinnor inte fick bära slöja över huvud taget. När man läser om antikens Grekland får man redan på att gifta kvinnor skulle använda slöja medan de som inte var gifta, prästinnor, slavinnor och prostituerade istället var förbjudna att bära slöja. Slöjan var ett sätt att visa vilken klass man tillhörde och slöjan markerade om kvinnan tillhörde en man. Kvinnan ska allmänt inte klä sig på ett utmanande sätt i enligt den muslimska livsstilen. Om hon klär sig utmanande kan detta resultera i at hon attraherar andra män än sin make. Detta innebär att byxor inte är ett passande val. Dessa tankar fanns också i Sveriges tidigare historia. C) Ska en muslimsk kvinnlig programledare i ett svenskt nyhetsprogram tillåtas bära slöja? FÖR Sverige har religionsfrihet Man ska själv få bestämma över sitt utseende Påvisar att kvinnan är muslimsk EMOT Anpassning i det svenska samhället Kan skapa debatter inom religion & politik (Om kvinnan är muslim och INTE har slöja kan detta uppröra människor) Kan påverka folks åsikt om könsförtryck 3. A) Det muslimska samhället måste sekulariseras för att kvinnoförtrycket ska upphöra Meningen står för att det ska finnas religionsfrihet och att de hårda sharialagarna inte ska vara obligatoriska. Jag tror inte att kvinnoförtrycket kommer att upphöra trots att det muslimska samhället sekulariseras, dock tror jag att kvinnoförtrycket kan minska något. T.ex Så finns det ingen lag på att kvinnor ska bära slöja utan det är i vissa fall männen som bestämmer, vilket jag kan tycka är fel trots att detta har en lång historisk bakgrund. Jag tycker att kvinnorna själva ska få välja hur de vill leva trots att de håller sig till de religiösa reglerna. 6

16 Elev 5 TV3 Religion A Islam garanterar kvinnans rättigheter Meningen står för att religionen ska erbjuda kvinnan alla sina rättigheter som existerar. Jag tycker att påståendet är ganska konstigt då det ofta är männen som bestämmer i islam, trots att både mannen och kvinnans rättigheter och skyldigheter har samma utgångspunkt från utifrån Koranverser, hadither och sharia. Kvinnan får inte alls stå för sina rättigheter och därför kan man säga att påståendet ljuger till viss del, trots att personen som sa eller skrev detta kanske står för det. Det är männen och inte islam som förtrycker muslimska kvinnor! Meningen står för att det är männen som inte tillåter den muslimska kvinnan sina faktiska rättigheter och inte religionen. Detta påstående anser jag vara sant och trovärdigt då jag också anser att det är männen som förtrycker den muslimska kvinnan. Inom religioner finns inga lagar över vilka rättigheter kvinnan får ha, men dessa oskrivna lagar har istället männen skapat. Jag anser att det påstående som främst representerar kvinnans ställning i islam är den tredje och sista. Just för att detta påstående stämmer till största del med tanke på att det är männen som förtrycker kvinnorna och inte religionen. E) Hur skulle en muslim resonera som fördömer så kallad islamistisk terrorism? Terroristerna använder sig av islam som en ursäkt till att begå dåliga handlingar, de använder säger att det är guds vilja och att deras handlingar är de rätta. När de utgår från detta påstående ger ett dåligt inflytande på religionen. Med detta menas att hela religionen blir påverkade av något som endast terroristerna gör just på grund utav deras åsikter. F) Diskutera islams framtid i Europa utifrån begreppet euroislam Islams framtid inom Europa kan komma att växa sig starkare med tiden. Att hela Europa ska förändra sitt samhälle för just islam känns ganska osäkert, men t.ex uppbyggnaden av moskéer kan utvecklas och bli mer accepterat. Okunnigheten om det realistiska islam kan ha förändrats till en mer positiv syn och vi kan också ha utvecklat mer förståelse för religionen. 7

17 Elev 5 TV3 Religion A Muslimernas förståelse och anpassning till det europeiska samhället kan också ha utvecklats och då bli en del av samhället för en enskild grupp. 8

18 Undersök och besvara med hjälp av läroboken a. De fem pelarna: Vittnesbördet Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är guds sändebud, detta är islams trosbekännelse och även den första pelaren. Dessa är de första och sista ord man får höra i livet, när man föds och när man dör. Orden nämns även dagligen i bönen. Salat även kallad tidebönen är islams andra pelare. Den här bönen går ut på att man ska visa sin tacksamhet. Den ska ske 5 gånger per dag vid speciella tidslag som ropas ut från moskéerna. I bönen är det meningen att man ska visa sin vördnad och dyrkan för Gud och Muhammed. Man tar av sig skorna, tvättar sig och vänder sig mot staden Mekka. Denna pelare är svår för svenska muslimer att följa på flera sätt, det kan till exempel vara svårt att få tillåtelse att få gå iväg från ett jobb eller liknande för att be 5 gånger om dagen eftersom det inte tillhör våra kristna rutiner. Det kan nog även vara svårt att hålla koll på exakt när bönerna ska ske eftersom vi inte har speciellt många moskéer som kan ropa ut när det är dags osv. Zakat eller den religiösa avgiften. Zakat innebär i grunden att de rika ska hjälpa de fattiga. Staten, moskéer eller speciella kommittéer tar in en del av alla muslimers lön (med undantag för de fattiga). Dessa pengar delas sedan ut till de behövande. Det här kan vara svårt för muslimer i Sverige att följa eftersom vi inte har så många moskéer eller kommittéer som kan samla in avgiften. Ramadan Den fjärde pelaren innebär att man fastar under en viss tid på året. Syftet är att man ska lära sig att kontrollera sin kropp och förstå människor som inte har råd med mat. Under fastan får man inte äta eller dricka någonting under dagtid. Ramadan avslutas med en tredagars fest där man ger bort gåvor, äter gott och träffar släkt och vänner. I muslimska länder än det nog väldigt lätt att hålla sig till fastan eftersom alla gör det, i Sverige är det nog lätt att frestas av att äta mat när man ser att alla andra gör det. Haddj innebär att man vallfärdar till Mekka och dess stora moské. Här finns en gigantisk svart sten som målet är att få kyssa, vidröra eller åtminstone komma nära. Man vandrar därför sju varv runt Kaba. Under vallfärden är jämlikheten väldigt viktig. Alla muslimer bär samma enkla kläder för att alla ska behandlas lika, vare sig man är fattig eller rik. När vallfärden går mot sitt slut stenar man Satan symboliskt och man offrar massor med offergåvor som getter och andra djur. Många fortsätter efter allt detta till Medina där Muhammeds grav befinner sig.

19 b. Vad är en skäktning? Vilken betydelse har skäktningen i muslimskt tro? Det är namnet på den rituella slakten av får och nöt kreatur. Vid skäktning så dödar man djuret genom att skära av halspulsådern och låter blodet rinna ut. När detta har gjorts anses köttet vara halal (alltså tillåtet inom Islam). f. Vilken betydelse har Koranen i religiösa tolkningsfrågor jämfört med hadither och sunna? Koranen är den viktigaste religiösa auktoriteten eftersom det är där som Gud anses ha uppenbarat sig, vördnaden för den är stor. Den innehåller delar som är fyllda av religiös glöd och andra partier där det står om de moraliska kraven. Sunna är profetens vanor och handlingssätt och betyder sed, vana eller tradition. Dessa är normbildande. De nedtecknandes i tusentals traditionsberättelser, hadither. De är kanoniska och innebär att de vid sidan av Koranen fungerar som ett rättsnöre och de har även haft ett stort inflytande på lagstiftningen. g. Redogör för begreppet sharia. Förklara vilken betydelse sharia kan ha i en modern muslimsk stat. Sharia står för lagstiftningen eller Den gudomliga lagen. Lagen kan gälla allt från privatliv och familjerätt till andliga regler och samhällets lagstiftning. Gud anses ha format den och därför innehåller inte lagen några brister. De muslimska samhällena moderniseras ständigt och då minskar betydelsen av sharia, trots att vissa principer i sharia har återinförts i vissa muslimska länder. h. Vilken är skillnaden mellan sunniter och shiiter? Var i den muslimska världen dominerar shiiterna? Guds uppenbarelse ansågs av sunniterna vara avslutad med Muhammeds död. Koranen och sunna blev de egentliga ledstjärnorna. Det fanns ingen naturlig efterträdare efter Muhammeds död, så några ansedda muslimer utsåg från Muhammeds stam de första kaliferna, ställföreträdrana. De var inte släkt med honom men ansågs passa eftersom de levt så nära Muhammed. Kallas lämplighetsprincipen. Var mer kompromissinriktade. Shiiaanhängarna, kallas släktprincipen, ansåg att Muhammed skulle ha efterträtts av svärsonen och kusinen Ali som blev den fjärde kalifen. Enligt shiitisk tradition var Ali redan utsedd till efterträdare av Muhammed. Shiiterna är en minoritetsgren inom islam på ca 10 %. Shiiterna är ganska splittrade och finns i Östafrika, Pakistan, Iran, Irak och västra Indien. k. Beskriv fyra grundinställningar till hur islam tolkas och utövas. Ange några stater som representerar de olika inriktningarna. Hur islam tolkas beror på de olika riktningarnas uppfattningar och i vilket land man lever i samt om man bor i en större stad eller ute på landbygden.

20 Traditionalisterna: Koranen är given av gud och därmed för alltid gällande. De är väldigt konservativa speciellt när det gäller förhållandet mellan könen och kvinnans ställning i samhället. Traditionalismen spelar en sto roll på landsbygden i muslimska länder. Fundamentalisterna: kallas även islamisterna och är i minoritet. De kräver långtgående samhällsförändringar utifrån en bokstavstrogen syn på Koranen. Islamisterna lever i länder där de inte har den politiska makten och de använder alla medel för att kunna få maktstyre. De anser att de religiösa ledarna ska vara de politiska ledarna för landet. Islamisterna är emot modernisering och vår bild av ett demokratiskt land skiljer sig väldigt mycket från deras idéer om styre. Fundamentalistiska grupper är t.ex. Hamas på Gazaremsan, Algeriet och på västbanken finns självmordsbombare och attentatsmän som rättfärdigar sina handlingar genom övertygelsen att de utför Gudsvilja. Modernisterna: anser att samhället ska genomsyras av nytolkning av islam. Lagstiftningen ska ske efter demokratiska regler, inte fundamentalistiska. De tar till sig västerländsk kultur och det gäller den yngre generationen främst. Stora framgångar i Egypten, Marocko och Indonesien. Sekularisterna: religiöst neutrala och är för religionsfrihet. Lagarna för samhället ska stiftas av parlamentet efter demokratisk anda. Sharia ska endast följas i privatlivet. Turkiet har sekulariserad lagstiftning och författning.

De kritiska perioderna Islam går igenom är främst då Muhammed tvingas fly från Medina, och då religionen vid hans död splittras i två grenar.

De kritiska perioderna Islam går igenom är främst då Muhammed tvingas fly från Medina, och då religionen vid hans död splittras i två grenar. Fredrika Islam 2. a) 570 e.kr: Profeten Muhammed föds i Mekka 622 e.kr: Muhammed och han anhängare flyr til Medina. Islamsk tideräkning börjar. 630 e.kr: Muhammed intar Mekka och en islamsk expansion börjar.

Läs mer

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning ISLAM Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning FRÅGOR JAG SKA KUNNA BESVARA! Vem var Mohammed? När levde han, var levde han, vad gjorde han? Viktiga årtal? Vad hände med islam efter Mohammeds död?

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Fredagsbönen mitt på dagen är veckans höjdpunkt. Hinner man så tvättar man sig i ett särskilt tvättrum före bönen i moskén.

Fredagsbönen mitt på dagen är veckans höjdpunkt. Hinner man så tvättar man sig i ett särskilt tvättrum före bönen i moskén. Bönen kan utföras överallt, men det är viktigt för muslimerna att veta riktningen mot Mekka. En bönematta med inbyggd kompass är ett praktiskt hjälpmedel om man inte har inbyggd GPS i mobilen. Fredagsbönen

Läs mer

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Islam Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Gud Guds namn: Allah Guds egenskaper Gud är en, det finns bara en enda Gud, monoteism Gud finns i en annan dimension (osynlig) Gud har

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Var och hur uppstår Islam? Islam uppstår på den Arabiska halvön Enligt Koranen får Muhammed uppdraget av Gud att sprida ett budskap till alla människor

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Jihad eller terrorism?

Jihad eller terrorism? Jihad eller terrorism? Islam är emot terrorism Islam och terrorism är motsatsen till varandra, som ljus och mörker, liv och död eller fred och krig. Islam tillåter inte krig eller att vålla andra religioner

Läs mer

färda uttalandet. Detta gav, i synnerhet bland shiiterna, uttalandet en islamiskt förpliktande karaktär.

färda uttalandet. Detta gav, i synnerhet bland shiiterna, uttalandet en islamiskt förpliktande karaktär. Bilagor Ordlista Hadith: En benämning i islam på en kort utsaga av eller om profeten eller någon av hans följeslagare, vilken avser att fastställa vad som i en viss fråga är normerande sed. (Jfr sunna:

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv12 Ramadan Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet från AV-media och på långlån! Se även Generell

Läs mer

Teologiska argument mot IS. Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen

Teologiska argument mot IS. Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen Teologiska argument mot IS Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen IS barbari & vandalism Folkmord riktad mot shiamuslimer, sunniter (som inte svär trohetseden till terrorsekten),

Läs mer

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär Islam Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär 350 000 muslimer. Islam betyder att lyda Gud. En person som tror på islam kallas muslim. Tro Gud (Allah) skapade världen.

Läs mer

Judendom både en religion och ett utvalt folk Redogör för hur stor judendomen är och för var flest judar lever i världen.

Judendom både en religion och ett utvalt folk Redogör för hur stor judendomen är och för var flest judar lever i världen. 1 FÖRMÅGOR, INSTUDERINGSFRÅGOR KUNSKAPSKRAV VAD SOM INGÅR I DE OLIKA PROVEN Judendom och Islam FÖRMÅGOR: Analysera judendomen och islam samt olika tolkningar och bruk av dessa Analysera hur religionerna

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. FREDAGS KHOTBA 28 FEBRUARI, 2014 BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Islams guldålder 750-1258 Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Arabernas erövringar Arabernas erövringar Syrien 636, Jerusalem 638 Mesopotamien 637 Egypten 640 644 Nordafrika

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Hur tänker vi lokalt?

Hur tänker vi lokalt? orebro.se Vad kommer vi att prata om? Hur kom Örebro in i detta arbete? Våldsbejakande extremism Sverige & Europa Reflektion Hur tänker vi lokalt? Skolans roll orebro.se orebro.se Våldsbejakande extremism

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM Eftersom Gud är människornas och universums absolute och ende Härskare, så är Han den högste Herren, Upprätthållaren, Livgivaren och den Barmhärtige, vars barmhärtighet omfattar

Läs mer

kapitel får du läsa om:

kapitel får du läsa om: 'slam är den största religionen i Mellanöstern, i delar av Asien och i norra Afrika. Den som tillhör religionen islam kallas muslim. Det finns muslimer över hela världen. Muslimer ber till samma Gud som

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag BILAGA: Förslag till lärokurser i judendom, islam, katolsk tro, ortodox tro, livsåskådning åk 1-6, B-lärokurs i finska och engelska i åk 6, A-lärokurs i spanska och ryska samt lärokurs i svenska som andra

Läs mer

Islam. Abrahamitiska religionerna - Abraham och Hagar = Muhammed.

Islam. Abrahamitiska religionerna - Abraham och Hagar = Muhammed. Islam. Religion. Islam. Abrahamitiska religionerna - Abraham och Hagar = Muhammed. Världens näst största religion med ca 1,3 miljarder anhängare. Många bor på arabiska halvön. Historia. Muslimerna anser

Läs mer

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln ISLAM Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln Gabriel för första gången och börjar mottag guds

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Till religionsprovet fredag vecka 50

Till religionsprovet fredag vecka 50 Till religionsprovet fredag vecka 50 Provet kommer vara precis som vanligt, där det finns fakta, ord och resonemangsdel. Allt detta har vi gått igenom i klassen! Islam betyder att lyda Gud. En person som

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Pedagogiskt material i anknytning till Smid medan järnet är varmt

Pedagogiskt material i anknytning till Smid medan järnet är varmt Pedagogiskt material i anknytning till Smid medan järnet är varmt Detta pedagogiska material bygger på Västanå Teaters föreställning av Smid medan järnet är varmt som spelas 2014-2015. Materialet syftar

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Islam. Islams historia

Islam. Islams historia religionsfroknarna.se http://religionsfroknarna.se/?page_id=18 Islam Islams historia Vid sekelskiftet 500 600 utspelades en kamp mellan två makter, det östromerska riket och det persiska riket. Mittemellan

Läs mer

De abrahamitiska religionerna

De abrahamitiska religionerna Islam De abrahamitiska religionerna Judendom, kristendom och islam kallas ibland abrahamitiska. Alla ser Abraham som stamfader/patriark (den förste monoteisten). Isak (Abrahams son inom äktenskapet) -

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Islam. Religion samt social-, ekonomisk- och politisk filosofi

Islam. Religion samt social-, ekonomisk- och politisk filosofi Islam Religion samt social-, ekonomisk- och politisk filosofi 1 Lära Trosbekännelse Det finns bara en Gud, och Muhammed är hans profet 2 Fråga Hur ska religion och samhälle förhålla sig till varandra?

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15.

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. Skrivning på delkurs 1 den 24 oktober 2007 Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. 1. Vad innebär det som Said kallar orientalism?

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Muslimer och vården. Muslimer och vården

Muslimer och vården. Muslimer och vården Av: Islamiska Informationsföreningen Muslimer och vården Islam är inte en religion enligt gängse begrepp. Detta har många inom vården fått uppleva eftersom antalet bekännare till islam snabbt ökar - speciellt

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam Islam Religion A Elev 2 TF2 Minns du? Sida 176 Islam 1, vad är shirk och vilken viktig grundtanke är shirk kopplat till? Shirk är tron på flera gudar, eller att värdesätta något högre än Allah, den är

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Lättläst beskrivning av handlingen

Lättläst beskrivning av handlingen Lättläst beskrivning av handlingen VIKTIGA PERSONER I FÖRESTÄLLNINGEN Greve Almaviva en adelsman, han bestämmer på godset Grevinnan Rosina Almaviva en adelsdam, gift med greven Susanna grevinnans kammarjungfru,

Läs mer

Så ser terroristerna i IS på sin gärning

Så ser terroristerna i IS på sin gärning SvD 140825 13:16 Så ser terroristerna i IS på sin gärning Författaren och journalisten Nuri Kino är grundare av organisationen A Demand For Action som finns i femton länder och jobbar för skydd av minoriteter

Läs mer

~~:~,~:,:::h :~.: bm"

~~:~,~:,:::h :~.: bm Innehåll Bra på att vara människa ~~:~,~:,:::h :~.: bm" Tjuv och hjälte 14 79 Gott hjärta och totalt ouppfostrad 15 Heliga krig och andra krig 84 Människor är både och 16 På låtsas och på riktigt 89 Önska

Läs mer

UMO.se normkritisk sajt om sex, hälsa och relationer

UMO.se normkritisk sajt om sex, hälsa och relationer alltså om jag känner igen mig och UMO lägger förslag på hur man kan lösa det eller så, då är det lättare att tro på det eller starkare att göra det eftersom man vet att UMO tänker som du, eftersom jag

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen.

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning.

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Islam Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Ju mörkare blå färg, ju större andel muslimer Länder med många muslimer Grundare och helig

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

Unika BILDER OCH FIGURER

Unika BILDER OCH FIGURER 1 Unika BILDER OCH FIGURER MOT HEDERSFÖRTRYCK kan ses och köpas hos Institutet Mot Hedersförtryck Olivedalsgatan 14 Göteborg ( vardagar 10-16) Institutet Mot Hedersförtryck/IMH 0702 97 76 14 epost: lasse.imh@gmail.com

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet L Lila partiet Näringsutskottet Spelare 1: Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Första dagen: Rätten till det heliga Vi ber idag för vars och ens rätt till det heliga Idag ber vi att alla människors rätt att möta det heliga

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Religion? Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer

Läs mer

Surat Al-Baqarah (Kon)

Surat Al-Baqarah (Kon) www.islamguiden.com 1 Surat Al-Baqarah (Kon) Källa: Amro Khaled http://www.amrkhaled.net/ Översättning till svenska: Syster Soona Surat Al-Baqarah (kon) Uppenbarades under Madina-perioden. Består av 286

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Alla får ligga. strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan

Alla får ligga. strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan Alla får ligga strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan 001 FÖRSPEL IN 168 KAPITEL ETT N o 001 013 Rätt inställning KAPITEL TVÅ N o 014 022 Utsidan KAPITEL TRE N o 023 051

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 - Läs kapitlet om islam i läroboken (Religion 1) - Plugga på stencilen om islam. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35)

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2 Mosebok kapitel 11. där Mose förkunnar att de förstfödda i egypten skall dö, som den sista straffdom över egypten innan

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer