Nya ärenden 9-13 mars -15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya ärenden 9-13 mars -15"

Transkript

1 Sid: Anneli Sundberg Polisanmälan, Ortopeden, avdelning 31, Sunderby sjukhus Bodens Ansökan om bidrag till projektet Bodens Orkesterförening Storband med hemvändare bet L Perss Ansökan om bidrag för Utomlänsutställning - Galleri Lustgården, Alnö, Sundsvall, Greta Kollberg, bet L Perss Ansökan om bidrag till Utomlänsutställning - Ekströms Kst, Västerås, Bodens Ansökan om bidrag till projektet Orkesterförening Symfiorkestern möter ungdomar och nysvenskar Skellefteå kommun Remiss Skellefteå utkast till prioriteringar i strategin Lapia Rederi AB Ansökan om bidrag till projektet Lotsen ombord Vega Rantatalo Synpunkter på business incubator Masoud Kalantari Intresseanmälan om arbete som underläkare Masoud Kalantari Intresseanmälan Birgit Larss-Auna,Rolf Sivert Törnqvist, Olov Marklund Synpunkter på avgiftsbelagda ambulanstransporter Strålsäkerhetsmyndighet Anmodan om redovisning av strålskyddsbokslut en från Strålsäkerhetsmyndigheten, dnr SSM Stamningsförbundet, Förfrågan om stamningshjälpmedel Gun Ahlm SOL-gruppen i Luleå, Finansiell policy - fossila industrin Per Holmqvist, Kjell-Arne Johanss Vårdförbundet Vårdförbundets representant i Samverkansgrupp Socialdepartementet Protokoll III:8 vid regeringssammanträde, S2015/1661/FS (delvis) - Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m m för år Norrbotniabanan AB Ansökan om bidrag till projektet Norrbotniabanan - ett samhällsbyggnadsprojekt Swedish Lapland Ansökan om bidrag till EU-projektet Destinati Visitors Board Capacity Building in Swedish Lapland Sveriges Kommuner och Förfrågan Hur har kunskapsunderlaget från Landsting natiella programrådet för diabetes implementerats? Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt 25 Petter Nordqvist Maria Stenberg Irene Nyström Irene Nyström Love Kull Christina Karlss Hans Rönnqvist Karin Larss Hans Rönnqvist Verika Sundström

2 Sid: Inspektien för vård och omsorg IVO Patientförsäkringen LÖF. Begäran om journalkopia. Sekretessprövning enligt 21 kapitlet 1 samt 25 kapitlet Socialstyrelsen Inbjudan att nominera nya verksamheter för rikssjukvård Hushållningssällskapet Ansökan om bidrag i EU-projektet Med sikte på Norrbotten Västerbotten ökat drag - ökad omsättning för jakt- och fisketurism i Norrbotten Sanna Drysén Begäran om utlämnande av allmän handling - Landstingets årsredovisning för år 2010, 2011, 2012, 2013 och Folkhälsocentrum Hälsobokslut Divisi Service Miljöredovisning Ekomiavdelningen Årsrapporter Ekomiavdelningen Ekomi i balans Avdelningen för regial utveckling Ansökan om att bilda Regi Norrbotten Avdelningen för regial Bildande av politisk styrgrupp för bildandet av utveckling Regi Norrbotten Kanslienheten Ändring i landstingsstyrelsens sammanträdesplan Inriktningsbeslut för tillbyggnad, Sunderby sjukhus Verksamhetsavdelninge Verksamhetsstrategi hälso- och sjukvård samt n tandvård Hälso- och Strategi för Patientsäkerhet sjukvårdsenheten Hälso- och Omfördelning på grund av ny hälsocentral samt sjukvårdsenheten ändrade avgifter Hälso- och Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård sjukvårdsenheten Beställar- och Vårdval Norrbotten - Uppföljning januari - analysenheten december Beställar- och Privata vårdgivare enligt natiella taxan - analysenheten Uppföljning januari - december Beställar- och Beställning Länssjukvård - Uppföljning januari - analysenheten december Beställar- och Beställning Närsjukvård - Uppföljning januari - analysenheten december Divisi Länssjukvård Investeringar medicinteknisk utrustning, Länssjukvård Socialdepartementet Remiss - Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS Patent- och Föreläggande, ärende nr U , titel Registreringsverket, Insikt Norrbotten och utgivningsbevis nr PRV samt föreläggande, ärende nr U , titel Utsikt Norrbotten och utgivningsbevis nr Divisi Närsjukvård Avropsavtal (NLL dnr ) mellan Norrbottens läns landsting, Bergnäsets hälsocentral och Skandinavisk Hälsovård AB om distriktsläkare Landstingsstyrelsens Fullmakt för Hans Rönnqvist att vid ordförande Maria Stenberg Kommuninvest föreningsstämma den , föra landstingets talan samt utöva rösträtt Greta Isakss Lena Lundberg Åsa Rosendahl Bertil Frankkila Lena Lundberg Carola Franss Inga Gustafss Karin Lindmark Verika Sundström Anneli Granberg Anneli Granberg Sara Palmman Per Berglund Inga Gustafss Gun Vikström Ulf Bergman Maria Stenberg

3 Sid: Hälso- och sjukvårdsenheten Strategi Bättre liv för sjuka äldre Överkalix kommun Funktisktroll av ventilatissystem, fastigheten Tallvik 13:32, dnr Polismyndigheten, Polisanmälan, 5000-K , Polisregi Nord Skadegörelse, Kiruna sjukhus samt underrättelse om beslut Divisi Närsjukvård Avtal (NLL dnr ) - läkare/sjuksköterska mellan Norrbottens läns landsting, Divisi Närsjukvård, Pajala hälsocentral och Allvård Semaforen AB Divisi Närsjukvård Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården i Norrbottens läns landsting Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Finland. Ansökanom ersättning i efterhand. Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - planerad vård i annat EU/EES-land, Finland. Ansökanom ersättning i efterhand. Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Fösäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - vård i annat EU/EES-land, Finland. Sekretessprövning enligt 21 samt Ofelia vård AB Avtal (NLL Dnr ) mellan Malmen/Granitens i Kiruna och Ofelia vård AB, Vasagatan 45, Göteborg Electric Parking AB Persuppgiftsbiträdesavtal för eparkera mellan Norrbottens läns landsting och Electric Parking AB Kanslienheten Riktlinje för hantering av spärr och spärrad informati i journalsystem Divisi Närsjukvård Avtal (NLL dnr ) - läkare/sjuksköterska mellan Norrbottens läns landsting, Divisi Närsjukvård, Pajala hälsocentral och Allvård Semaforen AB Anneli Granberg Mikael Engström Petter Nordqvist Gitt Ström Ylva Sundkvist Östman Gitt Ström

4 Sid: Patientförsäkringen LÖF Patientförsäkringen LÖF, rekvisiti av 21 samt Vårdförbundet Vårdförbundets representanter i Samverkansgrupp, avdelning 2 B, Piteå älvdals sjukhus Patientförsäkringen LÖF Patientförsäkringen LÖF, rekvisiti av 21 samt Patientförsäkringen LÖF Patientförsäkringen LÖF, rekvisiti av 21 samt Inspektien för vård Meddelande om tillsyn samt begäran om och omsorg IVO handlingar, dnr / Spaceport Sweden AB Ansökan om bidrag till regialt projekt Fortsatt utvecklingsarbete för att förbereda inför och möjliggöra bemannad rymdfart i Norrbotten Svenska Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, ref Läkemedelsförsäkringen L , rekvisiti av medicinsk utredning. AB Sekretessprövning enligt 21 samt Luleå tekniska Ansökan om bidrag till EU-projektet Hälsa på universitet hal is 2 - Gränsöverskridande byggd miljö och god hälsa i kallt klimat Hushållningssällskapet Ansökan om bidrag till EU-projektet Ny mat från Norrbotten Västerbotten Arctic Anne Pavval Ansökan om bidrag till projektet Renskötarfamiljen med Buolla Fösäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Patientnämnden Patientnämndsärende JM, begäran om yttrande till patient. Sekretessprövning enligt 21 kap 1 samt 25 kap 1. Marcus Claess Ylva Sundkvist Jenny Mozgovoy Anders Sundelin

5 Sid: Patientnämnden Patientnämndsärende AF, begäran om yttrande till patienten. Sekretessprövning enligt 21 kap 1 samt 25 kap upphandling obj KPD-Nytt radiologiskt bildsystem (PARIS) NLL, steg 1 dialog upphandling obj Ultraljudsapparater gemmott SY KX upphandling obj Optiker raka Storz.ÖNH Sunderby sjukhus upphandling upphandling upphandling upphandling upphandling upphandling upphandling upphandling upphandling upphandling Luleå Näringsliv AB Ansökan om bidrag i EU-projektet Creative Nodes - fusi Norrbottens museum Ansökan om bidrag till projektet Sökhundar i kulturmiljövårdens tjänst Patientförsäkringen LÖF Patientförsäkringen LÖF, rekvisiti av 21 samt Näringsdepartementet Nominering av styrelseledamöter i Stiftelsen Norrlandsfden, N2014/1469/SB Snow Garden AB Ansökan om bidrag till projektet Kvinnliga förebilder i Norrbotten Patientförsäkringen LÖF Patientförsäkringen LÖF, rekvisiti av 21 samt Patientförsäkringen LÖF Patientförsäkringen LÖF önskar utredningsmaterial. Sekretessprövning enligt 21 samt Norrbottens energiktor Ansökan om bidrag till EU-projektet Green - AB gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling CMTF Affärsutveckling Ansökan om bidrag till projektet Nordic MedTech Accelerator (NMTA) Divisi Närsjukvård Avropsavtal (NLL dnr ) mellan Norrbottens läns landsting, Lapia hälsocentral Gällivare och Läkarjouren om allmänläkare Inspektien för vård Patientförsäkringen LÖF. Begäran om och omsorg IVO journalkopia. Sekretessprövning enligt 21 kapitlet 1 samt 25 kapitlet Inspektien för vård Begäran om yttrande i patientärende och omsorg IVO / Sekretessprövning enligt 21 kapitlet 1 samt 25 kapitlet 1. Anders Sundelin Mikael Bucht Mikael Bucht Mickael Olofss Greta Isakss Linda Forsberg Per Marcuss Gitt Ström

6 Sid: Inspektien för vård och omsorg IVO Enskildas klagomål - Begäran, dnr / ÖNH-mottagningen, Yttrande till IVO gällande Dnr Sunderby sjukhus / Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt ÖNH-mottagningen, Bestridande av faktura från Landstinget i Sunderby sjukhus Östergötland, faktnr , löpnr Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Patientnämnden Begäran om yttrande till patienten i patientnämndsärende KL. Sekretessprövning enligt 21 kapitlet 1 samt 25 kapitlet ÖNH-mottagningen, Yttrande i patientnämndsärende KL. Sunderby sjukhus Sekretessprövning enligt 21 kapitlet 1 samt 25 kapitlet Patientnämnden Begärande om yttrande i patientnämndsärende AF. Sekretessprövning enligt 21 kapitlet 1 samt 25 kapitlet ÖNH-mottagningen, Svar på begäran om yttrande till patienten i Sunderby sjukhus patientärende AF. Sekretessprövning enligt 21 kapitlet 1 samt 25 kapitlet Patientnämnden Begäran om yttrande 12-13AF. Sekretessprövning enligt 21 kap1, Patientnämnden Begäran om yttrande 12-13AF. Sekretessprövning enligt 21, Patientförsäkringen LÖF Patientförsäkringen LÖF, begäran om utredningsmaterial. Sekretessprövning enligt 21 kap 1 samt 25 kap Patientnämnden Patientnämndsärende 15-17KL. Begäran om yttrande till pats anhöriga. Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - vård i annat EU/EES-land, Finland. Ansökan om ersättning i efterhand - planerad vård. Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - nödvändig vård i annat EU/EES-land, Spanien. Ansökan om ersättning i efterhand. Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringksassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt 25 Per Berglund Anita Öhman Anita Öhman Stefan Stridsman Camilla Nilss

7 Sid: Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt Försäkringskassan Förfrågan - behandling i annat EU/EES-land, Sekretessprövning enligt 21 samt 25 Antal rader: 134

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter.

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter. PRIVAT VÅRDFAKTA 2014 Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen samt riksdagspartiernas ståndpunkter. 2014 års upplaga av Privat Vårdfakta är den viktigaste någonsin. Årets val

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Ny patientlag Johan Assarsson

Ny patientlag Johan Assarsson Ny patientlag Johan Assarsson Socialdepartementet S 2011:03 Johan Assarsson särskild utredare Sekretariat Petra Zetterberg Ferngren Elin Sundberg Lena Barrbrink Patientmakt en trend! Kur- och badanstalter

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och yrkesutövare samt

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer