Från massabruk till bioraffinaderi nya produkter från skogen. LRF Skogsägarting januari 2013 Mikael Ahlroth, Innventia AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från massabruk till bioraffinaderi nya produkter från skogen. LRF Skogsägarting 29-30 januari 2013 Mikael Ahlroth, Innventia AB 2013-01-30"

Transkript

1 Från massabruk till bioraffinaderi nya produkter från skogen LRF Skogsägarting januari 2013 Mikael Ahlroth, Innventia AB

2 Innehåll Inledning Bioraffinaderi - allmänt Innventias aktiviteter inom området Drivmedel Nya energiprodukter Material Vad händer i andra länder ett axplock Avslutande ord 2

3 Inledning Denna bild får man av massa- och pappersindustrin i dagspressen Anrikt sågverksföretag i konkurs Utansjö Bruk

4 Papperskonsumtion Sverige 4

5 Konsumtionsmönstren ändras 5

6 Papper kommer att användas även i framtiden men allt mindre i USA och Europa 6

7 Sågade trävaror i Sverige

8 Titta på konkurrenterna! UPM Frey Bentos, Uruguay Bästa teknik som kan uppbringas Råvaran klar på 3-7 år 8 Marknadstillväxt: ökande befolkning

9 Den svenska massa- och pappersindustrin kan inte att leva på gamla meriter! 9

10 Bioraffinaderi En anläggning där en biobaserad råvara förs in och processas till en mängd olika produkter I denna presentation Bioraffinaderi Samtidig produktion av fiber, energi och kemikalier från skogsbaserad råvara Innventia har jobbat med bioraffinaderifrågor sedan 1990-talet 10

11 Det framtida bioraffinaderi-sulfatmassabruket Det finns många möjligheter Massaved Fiberlinje Massa & papper Svartlut Integrerat Energi Värme & kraft System Avverkningsrester Förbehandling Konvertering Konvertering Kemikalier och material Biobränslen 11

12 Bioraffinering - helträdsutnyttjande Energi Bioolja DME El Etanol FT-diesel Värme Fast bränsle Lignin Avverkningsrester Svartlut Lignin Hemicellulosa Extraktivämnen Massa, paper, cellulosa Kemikalier/material Phenols Carbon fibre Binders Dispersant Activated carbon Fiber additive Barriers Hydrogels Polyesters Läkemedel Antioxidanter Bioactiva kemikalier Tallolja, terpentin 12

13 Varför är massa- och pappersindustrin lämplig för bioraffinaderi? Många möjligheter Mångårig erfarenhet av att hantera biomassa i stor skala Finns logistik för att hantera biomassa på plats Kunskap om att processa material innehållande lignocellulosa i stor skala Branchen pressad Priset på råmaterial, energi, transporter ökar Traditionella marknader mättade eller minskande för många produkter Finns ett behov för nya affärsmöjligheter 13

14 Sulfatprocessen en bioraffinaderiplattform 1500 MW in till bruket som ved = 13 TWh/år 14

15 Lovande energialternativ för massabruket Intag av annan biomassa? Hur mycket överskottsenergi finns tillgängligt? Vilka produkter? Etanol Lignin Pellets Pyrolys olja Torrefierat trä 15

16 Energidensitet en nyckefråga för biobränslen (MWh/m 3 ) Etanol Ris Trä pellets 3 Torrefierat trä & Lignin pulver 5 Pyrolys olja

17 Biobränslekoncept integrerade med ett sulfatmassabruk Koncept Pay-back (år) Påverkan på massabruket Utvecklingsstatus Torrefiering 1.7 Låg Demo Etanol + lignin 1.7 Hög Pilot Pyrolys olja 1.9 Medel Demo Pellets 2.0 Låg Kommersiell 17

18 Processvägar i massabruket Hydrolys/Fermentering Etanol Ved F R A K T I O N E R I N G Cellulosa Hydrolys/Fermentering Hemicellulosa Förgasning/Syntes Lignin Förestring Extraktivämnen Etanol Metanol DME FT-bränslen SNG Vätgas FAME (biodiesel) 18 SNG = syntetisk naturgas

19 Svartlutsförgasning Utvecklat sedan många år av Chemrec DP-1 pilotanläggning i Piteå 20 tts svartlut/d Termisk kapacitet 3 MW Förgasningsmedia rent syre Arbetstryck 30 bar(g) Idrifttagen 2005 Integrerad med Smurfit Kappa Kraftliner 19

20 Svartlutsförgasning 20

21 Cumulative mass fraction Produkter från syntesgas Metanol och DME är enkla molekyler som kan syntetiseras med hög selektivitet CH 3 OH CH 3 -O-CH 3 Fischer-Tropsch ger blandning av produkter methane ethane LPG 0.7 naphtha C1 C2 C3-C4 C5-C12 C13-C17 C18+ diesel wax alfa

22 Innventia har varit med i studier om potentialen för bränsletillverkning Energibalanser för olika bränslealternativ från förgasning Fuel options Methanol DME FTD Biomass consumption 414 MW 408 MW 378 MW Black liquor consumption 487 MW 487 MW 487 MW Fuel production, total 273 MW 275 MW 244 MW Fuel production, total 410,600 t/year 286,000 t/year 109,700 t/year (+56,200 t/year) Energy efficiency (LHV): Black liquor to fuel 56% 56% Biomass to fuel 66% 67% 33% diesel + 17% naphtha 43% diesel + 22% naphtha (BLGMF II Study, Ekbom, Berglin, Lögdberg, 2005) 22

23 DME - pilotanläggning Idriftagen i juli 2010 Kapacitet 4 ton DME/dag 10 Volvolastbilar har provkört över km med DME Chemrecs försöksanläggning i Piteå nerläggningshotad övertagen av LTU 23

24 Integration med massabruk (BLGMF II Study, Ekbom, Berglin, Lögdberg, 2005) 24 Bild: Structor & Nykomb Synergetics

25 Innventias bioraffinaderifokus idag Nya produkter från massabruket Sulfatmassabruket som platform Fokus på huvudkomponenterna Effektiva separationsprocesser och bruksintegrering Lignin carbon fibres 25

26 Möjliga produkter från ett massabruk kg/ton massa Barr Bagass Eucalyptus Massa El Eller produkter från lösta organiska ämnen i svartluten Lignin /3 kan extraheras Xylan % kan extraheras 26

27 Ligninutfällning - LignoBoost Tekniken utvecklad under 1990-talet och första halvan av 2000-talet (Chalmers och Innventia) Idén är att avlasta en överlastad sodapanna genom att avlägsna lignin (=bränsle) ur svartluten Principen är att surgöra svartlut med koldioxid och svavelsyra Lignin faller ut som en fast substans, som tvättas och pressas i filter Slutprodukten är en gul-brun filterkaka med 65% torrhalt Innventia har en demonstrationsanläggning i Bäckhammar (max 8000 ton lignin/år) idriftagen Metso Power köpte tekniken 2008 och säljer processen kommersiellt Första anläggningen under uppstart hos Domtar, USA 27

28 Ligninutfällning - LignoBoost Principskiss av demonstrationsanläggningen H 2 SO 4 Spent acid Precipitation CO 2 Dewatering Conditioning Dewatering & washing Black liquor OUT Lignin lean black liquor IN Exporting kraft lignin Evaporation Kraft pulp mill Lime kiln Kraft lignin fuel in lime kiln 28

29 Innventias demonstrationsanläggning i Bäckhammar 29

30 Global potential för sulfatlignin Fibertyp Produktion Mton/år Ligninpotential kg/adt Avsalumassa löv Avsalumassa barr Integrerad Totalt Källa: Metso/RISI Outlook Briefings November 2010 (Antaget maximalt ligninuttag, energibortfall kompenseras med köpt bränsle) Ligninpotential Mton/år 30

31 Framgångsrika ligninbränsleappliaktioner Ligninoljeblandningar Lignin som mesaugnsbränsle Ligninpellets Sameldning med kol Sameldning med bark 31

32 Principschema för kommersiell LignoBoost High ph Low ph 32

33 Isometrisk ritning för kommersiell LignoBoost 33

34 LignoBoost Kommersiell status januari 2013 Många lignintillämpningar under utveckling Förstudier gjorda för 20 olika företag Första ordern Domtar, Plymouth, North Carolina Planerad startup Q Statliga stödpengar till två projekt beviljade Stora Enso, Sunila, Finland Södra Cell, Mörrum, Sweden Domtar Plymouth

35 Andra generationens etanol och lignin med en ny alkalisk process Testad i lab och fabriksskala Råmaterial - flis, avverkningsrester, sågspån, bagass etc. Alkalisk delignifiering följt av hydrolys och fermentering Behöver värme för kokprocessen och destillationen Behöver ett massabruk och en LignoBoost anläggning Behöver CO 2 för ligninutfällning Etanol har redan en marked. Mjölksyra är ett alternativ. Lignin har många potentiella tillämpningar Xylan är en möjlig biprodukt Non-food råmaterial 35

36 Nytt koncept för andra generationens etanol - Polynol Pulp wood Kraft pulping Paper/ board production Liquid packaging board Renewable packaging Energy and chemicals recovery Electricity Lignin separation Sulfur-free lignin Forestry residues, energy wood, bagasse 36 Alkaline fractionation CO 2 Hydrolysis & fermentation Polyethylene & PLA Ethanol & lactic acid Fuels for heavy-duty vehicles

37 Lignin är mer än bara bränsle 37

38 LignoBoost-lignin Potentiella value-added tillämpningar Sulfatlignin Kolfiber Aktivt kol Dispergeringsmedel Hydrofoba ytor Bindemedel, t ex i board Asfaltsemulsioner 38

39 Ligninfibrer från lignin i lövved och barrved Löv och barr LignoBoost lignin kan spinnas Kontrollerad molär massdistribution Kontrollerade termiska egenskaper Hög renhet Fibrerna är spröda måste stabiliseras 39

40 Ved och växter en källa för värdefulla polymerer Barr Löv Agro Gran Tall Björk Euca. glob. Euca. urogr. Hampa Bagass Xylan, % Glucomannan, %

41 Sulfatprocessen uttagspunkter för xylan 1. Förbehandling innan massakoket 2. Koklut 3. Tunnlut 5. Extraktion från blekt massa Mill outline: Metso 4. LignoBoost filtratet 41

42 Xylan PLA-g-xylan Fiber Film 42 PLA-g-xylan fiber PLA-g-xylan film

43 Potentiella xylan tillämpningar Fiberadditiv Extruderad co-polymer Kemisk modifikation Cellulosa fiberkompositer Gasbarriärer Hydrogel Emulsifierare Xylitol Xylose Mjölksyra Furfural Etanol 43

44 Cellulosafiber baserade biokompositer 44

45 Vad gör resten av världen ett axplock 45

46 Corruven, Kanada Litet utvecklingsbolag som utvecklar trästrukturer enligt wellpappprincipen. 46

47 Åbo Akademi, Finland 10% lignan (polyfenol) Forskning om kvistnötter av gran Kraftig antioxidant Säljs som kosttillskott och skönhetsprodukt 47

48 UPM Kaukas massabruk, Finland ton/år biodiesel från talloja Egen process för att ta fram dieseln I produktion

49 FPInnovations, Kanada Patenterat en process som är mycket lik LignoBoost, finns i labskala 100 kg/dygn 49

50 Slutkommentar 50

51 Branschen kommer att överleva Ryktena om massa & pappersindustrins snabba död är överdrivna Branschen kommer att överleva, men vissa produkter kan bli marginaliserade (tidningspapper, magasinpapper, bokpapper) Fortsatt användning av cellulosa i förpackningar och tissue Hård konkurrens från nya tillverkare i eucalyptus-bältet Västvärldens andel av jordens totala befolkning minskar tillväxten sker i BRIC-länderna Industrin i Sverige kan inte att leva på gamla meriter Den svenska massa & pappersindustri har stora möjligheter att utvecklas till en biorafinaderi-industri 51

52 Nya produkter växer fram Innventia och andra har utvecklat en lång rad med nya produkter inom energi, drivmedel och kemikalier Dock roterar inte världen runt Sverige i bioraffinaderi-frågan Flera traditionella skogsländer står inför samma utmaningar som Sverige Idag har Sverige ett försprång vad gäller forskning och utveckling av nya produkter (speciellt lignin och ligninderiverade produkter) Konkurrentländerna satsar stenhårt Om kommersialiseringen av produkterna fördröjs, kan svenska företag bli omsprungna av andra företag 52

53 Mikael Ahlroth 53

Nya produkter från skogsråvara En översikt av läget 2014

Nya produkter från skogsråvara En översikt av läget 2014 Nya produkter från skogsråvara En översikt av läget 2014 Birgit Backlund 1, Maria Nordström 2 november 2014 1 Innventia, 2 Skogforsk Förord Denna rapport har sammanställts i samarbete mellan Innventia

Läs mer

MER RAFFINERADE PRODUKTER

MER RAFFINERADE PRODUKTER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:09 MER RAFFINERADE PRODUKTER Vedbaserade bioraffinaderier höjer kilovärdet på trädet Vedbaserade Bioraffinaderier En fördjupningsstudie om

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Förnybara energikällor för produktion av bioplast

Förnybara energikällor för produktion av bioplast Faktablad European Bioplastics Förnybara energikällor för produktion av bioplast Påverkan på jordbruket status och framtidsutsikter I början tillverkades plast av förnyelsebara råvaror. Sedan följde decennier

Läs mer

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling Miljöarbetets nya arena Panel: Miljödriven strukturomvandling KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:02 LÖSNINGAR PÅ LAGER Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning Titel: Lösningar på lager - Energilagringstekniken

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

Att välja trä En faktaskrift om trä

Att välja trä En faktaskrift om trä Att välja trä En faktaskrift om trä Miljö Materialet Fukt Träskydd Sortiment Produkter Byggprocessen Hantering Ytbehandling Förbandstyper Byggregler Virkesåtgång Copperhill Mountain Lodge, Åre, nominerad

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011

Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011 Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011 Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 2013 Redaktör: Henrik Lundström Skribenter: Andreas Nilsson, Thomas Heldmark och Henrik Lundström,

Läs mer

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt perspektiv Författarna och Biorecro AB, 2010 www.biorecro.se Biorecro AB Box 3699 103 59 Stockholm Telefon: 08 678 75 01 Fax: 08 611 42 10

Läs mer

Nya olycksrisker i ett framtida energisystem. Nya olycksrisker som kan uppstå i ett framtida diversifierat energiförsörjningssystem

Nya olycksrisker i ett framtida energisystem. Nya olycksrisker som kan uppstå i ett framtida diversifierat energiförsörjningssystem Nya olycksrisker i ett framtida energisystem Nya olycksrisker som kan uppstå i ett framtida diversifierat energiförsörjningssystem 2007 Räddningsverket, Karlstad Sekretariatet för forskning och analys

Läs mer