Sockenbladet. Långseruds Församling. Årgång 23 nr 2 febr Monalisa. Carl Larsson. Långseruds församlings gruppförsändelse TA PÅ SIG OLJE- KÄLLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sockenbladet. Långseruds Församling. Årgång 23 nr 2 febr 2010. Monalisa. Carl Larsson. Långseruds församlings gruppförsändelse TA PÅ SIG OLJE- KÄLLA"

Transkript

1 ÄR SVENS- SON NUMMER HAR MÅNGA BLOMMOR VARDAG- BESTÅR LIG FORM NÄT AV AV GIVA HAR AFFÄRERNA I MELLAN- DAGARNA BOR PÅ GRÖNA ÖN SPLITTER- SKYDD EDER GAMMAL- DAGS FLICK- NAMN BLIR OFTA FOTBOLLS- SPELARE SPIKAS KABEL FAST MED UTFÖRDE INDIANER DEL AV HAND HÅLLA HÅRT PÅ REGLERNA ÖVER- DRAGEN SÖTSAK KAFFE EN ANDRA GÅNG ÄR SÅ FARLIG ATT DEN INTE FÅR ANVÄNDAS I KRIG KAN DEMON- STRATION FRÖKEN STÅR DET PÅ VISSA DÖRRAR ST- ÖR- STA ARREST- ERA TV-BOLAG I ITALIEN Monalisa 3 Långseruds församlings gruppförsändelse Sockenbladet Årgång 23 nr 2 febr 2010 ÄR SAGAN PÅ SLUTET ÖPPET KÄRL ELLER SÄTTA PROFET FINT ELLER FETT TA PÅ SIG HELT ENKELT TVÅ NING DJUR MED MÅNADS- FÖRKORT- MÄNNISKO- HUVUD KRISTALL- ISERAD EMILS NEDER- SYSTER BÖRD OLJE- KÄLLA KAN INNE- HÅLLA POTATIS BERGSL- AGSORT HÖG- DRAGEN SÄGEN- OM- SPUNNEN HÄR SAMLAS GATU- SMUTS VANLIGT LITET ORD ROVDJUR FÅS TILL MAT ELKABEL SOM DRAS SYNLIGT NORR- LÄNDSKT JA MÄTS LJUSETS VÅGLÄNGD I Carl Larsson MINDRE GÅRDSHUS BÄRANDE DELAR FÄRDIGUT- VECKLADE GÖR VACKRA ARBETEN VAD SA DU? ÄR SKRUV VANLIGT BAKMÅTT KRERA GÅR MOT MASSA- STRÖM- MEN INNE- HÅLLER KUGGHJUL SEGRA SPELAR MÅNGA PÅ VILL PUBLIK LÅTA SIG FÖR STOPPNING VAK BEHÖVER VÄL DATOR OAN- SENLIGA KAN FINNAS I EN DUNGE KAN VARA BOTTEN- LÖST SI- SÅ- DÄR uffes korsord.se KONJUGAT VID JÄM- FÖRELSE Långseruds Församling DOLT VAPEN SLARVIGT UTTRYCK LÄGGA IHOP NORDISKA KOM- PANIET

2 Sockenbladet utgivet av Långseruds Församling Sockenbladet utkommer med ett nytt nummer varje kvartal. Flera olika personer medverkar med material. Säkert har Du själv idéer om artiklar, medverkande mm. Hör gärna av Dig till redaktören : Tel 0533: eller e-posta: Nästa Sockenblad beräknas komma ut under maj månad. Redaktion: Lars Richter. Ansvarig utgivare: Gunnar Nyrén På under kyrkans flik, finns tidningen i PDF-format! Du som var jämlik med Gud. Du som var jämlik med Gud, människa blev du som vi. Du kunde tjänandets konst, den som ger andra liv. Du som var ödmjuk och stark miste ditt liv på ett kors. Utsatt för andras förakt bar du din plåga för oss. Du som dog på ett kors, vanmaktens yttersta punkt, hjälp oss när livet gör ont, hjälp i vår svåraste stund. Christina Lövestam. Ur: Livets ande le mot mig, Verbums förlag. Vid 1800-talets mitt påträffaades vid Åskogs gamla kyrkplats ett Limogeskrucifix från 1200-talet. Förvaras idag i Historiska Museet i Stockholm. Foto: Lennart Karlsson Varför? Haiti. Ett land med samma invånarantal som Sverige. Men med en fattig och förtryckt befolkning, som till en tredjedel är direkt eller indirekt drabbade. Den värsta naturkatastrofen någonsin. Siffrorna, det ofattbara lidandet, TV-reportrars rapporter med panik i röst- och uttryckssätt. Läkare som amputerar. Det är bara för mycket för att förstå. Helst vill jag stänga TV:n. Helst bläddra förbi tidningens rapporter och bilder. Så här grymt får livet bara inte vara! Kyrkan har i alla tider hanterat det värsta genom sitt urgamla rop Kyrie, Herre förbarma dig. Ett annat sätt är tystnad. En tystnad som inte bottnar i likgiltighet eller i brist på praktiska insatser. En tystnad som saknar ord. En tystad som hör samman med den kristna trons centrum - genom Guds utblottelse i Kristus på korset. Jesus slutar sitt liv med ett varför? I övergivenhet. I trons centrum finns ingen omedelbar förklaring. Men en fråga. När inget svar omedelbart ges i våra liv, när frågorna är ställda, när kyriet tystnat - vad återstår? Att Gud också finns mitt i det förfärliga och lider med. Men detta är inte allt. Det finns alltid något mer för den som har något att dela. Vi kan få vara med och bidra. Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är inkopplat. Vi ingår i Kyrkornas internationella nätverk, ACT-alliance, som redan finns på plats i Haiti och har inlett omfattande insatser för att hjälpa de överlevande efter jordbävningen med mat, vatten och tak över huvudet. Du och jag kan vara med och stödja denna katastrofinsats. Att åse lidande men inget kunna göra är förlamande. Att hitta en kanal för sin vilja att komma nödlidande till hjälp är konstruktivt. Välkommen att stödja Svenska kyrkans katastrofinsats på Haiti. Hans-Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift (http://www.svenskakyrkan.se)

3 Det är hela världen! Svenska kyrkans internationella arbete inleddes på 1870-talet. Kyrka, skola och sjukhus stod i centrum. Sedan dess har arbetet fortsatt för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett oändligt värde. Därför kan en kyrka inte strunta i när människor far illa och utnyttjas. Inte heller kan kyrkan strunta i hur vi människor hanterar skapelsen. Vi har ansvaret att vårda och förvalta den för kommande generationer. Evangeliernas berättelser om Jesu liv och verksamhet är ett viktigt skäl för att Svenska kyrkans arbete inte stannar vid Sveriges gränser. I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap. En bred verksamhet Svenska kyrkan bedriver ingen egen verksamhet utan samarbetar med lokala kyrkor i länder över nästan hela världen. De känner behov och förutsättningar, de kan kultur och språk. Detta världsvida nätverk gör att kyrkorna når ut till fler människor än många andra organisationer. Verksamheten är bred. Den spänner från arbete mot hunger och fattigdom till teologisk utbildning och religionsmöte, från mikrolån till insatser mot hiv, från arbete för fred och försoning till klimatarbete och katastrofinsatser. Vi skickar personal när vi får en förfrågan om det från kyrkor och organisationer i det världsvida kyrkliga nätverket. Vi har omkring 50 utsända medarbetare. Låga kostnader Till skillnad från många andra samlar Svenska kyrkan inte in kläder och andra varor för att skicka till olika platser. Vi vill stödja och uppmuntra den lokala produktionen, som ger arbete och inkomst till många människor. Mer än hälften av Svenska kyrkans internationella arbete finansieras av gåvor från enskilda, som på detta sätt uttrycker sin solidaritet. Sida och EU stöder arbetet med anslag. Arbetet har låga kostnader. Kostnaderna för insamling och administration är tillsammans 15 procent. Svensk Insamlingskontroll, SFI, tillåter sådana kostnader upp till 25 procent. Långseruds skola i farozonen. Hot eller möjlighet?! Om Långseruds skola blir nerlagd, kan vi välja att se det som ett hot eller möjlighet. Naturligtvis är vår högsta önskan att kommunen vill driva den vidare, men vi har ju förstått att den nu på allvar är i farozonen. Besparingarnas tid är inne Alternativet kan då vara att starta friskola, men för att kunna starta HT 2011 måste en ansökan till skolverket ha inkommit senast sista mars Det är snart! Därför har vi i Långseruds Utvecklingsgrupp utsett en arbetsgrupp med frivilligt intresserade långserudsbor vars uppgift är att få till stånd en ansökan. Skulle således kommunen komma med ett positivt beslut om fortsättning kan en sådan ansökan alltid dras tillbaka. Men vi tycker det är oerhört viktigt att stå i beredskap så att vi inte tappar fart. Den 19 januari hade vi ett skolmöte där relativt få närvarade. Vi hade bjudit in representanter från tre olika friskolor i vårt närområde, där de delgav oss mycket intressant information om tillvägagångssätt för start och fortsatt verksamhet. Vi fick en del kött på benen och tror inte att detta är en omöjlighet även i Långserud. Det är dock viktigt att vi känner stöd ifrån er alla liksom att vi alla måste ställa oss frågan; Hur viktigt är det att ha en skola i bygden? Vi vill också poängtera att det inte är utvecklingsgruppens mening att driva skolan. Men vi är måna om att initiera och stötta allt arbete som gagnar att barnen i vår bygd får närhet till en trygg och stabil skolgång. I ett vidare perspektiv skall en styrelse, föräldragrupp, arbetsgrupp m.fl. utses och inte minst lokalfrågan lösas. Därför är det oerhört viktigt att vi får ditt stöd så att vi vet om det är idé att jobba vidare med frågan. Det kan va allt ifrån en uppskattande dunk i ryggen till personlig medverkan av dig. Har du tips, idéer och synpunkter på ett friskolealternativ tar vi tacksamt emot detta. Den utsedda arbetsgruppen består av sammankallande Helena Wahlund, Niclas Byh, Maria Elvingsson, Rebecka Linderberg, Carin Roos och Anders Segerström. De kommer också att ta hjälp, råd och stöd av ordförande i styrelsen för Värmskogs friskola, de har ganska nyss genomfört en sådan ansökan. Ska vi med mössan i hand, flagga på halv stång och sorgligt se på när servicen försvinner, bygden avfolkas, husen tömmas och tappa i värde eller ska vi ta fram den berömda Långserudsandan och visa vad vi kan och vill med vår bygd? Upp till bevis! Med hopp om ert stöd! Vårdcentralen i Nysäter Snart kan vi välja om vi vill ha den kvar. Den 3 maj startar det som kallas Hälsoval Värmland. Under perioden 1-28 mars erbjuds vi välja vårdcentral inför starten. Vi kan så klart när som helst ändra oss, byta. Information kommer att nå oss på skilda sätt. Oberoende av vad du tidigare valt eller om du hör att närmast där jag bor registreras jag... oberoende av detta är Utvecklingsgruppens absoluta råd: Anmäl på nytt, välj på nytt Vårdcentralen i Nysäter... om du vill ha den kvar! Tipsa gärna andra! Kanske Säfflebor?! hälsningar Långseruds Utvecklingsgrupp

4 från nätet Nya kyrkorådet Kyrkvärdarna omvalda Ordinarie i vårt nya kyrkoråd: Gunnar Bäcklin, Laila Bäckström, Mats Danielsson, Lars Carlsson, Mary Georgsdotter, Gunnar Nyrén-ordf., Kerstin Olsson, Inger Peterson-vice ordf., Monica Sandström, Birgitta Torstensson. (valda ledamöter), Lars Richter (kyrkoherdens delegation). Ersättare: Eva Danielsson, Rune Bryngel, Leif Skott, Lena Ulevik, Karolina Bäcklin. (valda ledamöter) Församlingens kyrkvärdar omvaldes av kyrkorådet för nya mandatperioden: Rune Bryngel, Gunnar Bäcklin, Laila Bäckström, Mary Georgsdotter, Gunnar Nyrén, Inger Peterson. Ett oslagbart rekord slaget! Långseruds Kyrkliga Arbetskrets har gjort det igen! Under år 2009 samlade kretsen på skilda sätt in Det är ca mer än rekordåret 2007! Miljötipset! Dämpa dina elkostnader i vinter Vintern kan bli dyr för dig med rörligt elpris eller tillsvidareavtal, men det går att hålla kostnaderna nere genom att hålla igen på energikonsumtionen. Om du exempelvis byter ut tio av dina glödlampor mot lågenergilampor kan du spara 500 kwh per år. Med ett elpris på 1,25 kr/ kwh betyder det att du sparar 625 kr per år. Här är några ytterligare råd: För dig som har elvärme Se till att ha lagom temperatur inne. Det räcker att ha 20 grader i vardagsrummet och något lägre i sovrummet. Du kan kanske sänka temperaturen ytterligare någon grad utan att behöva frysa. Ta på dig en kofta eller använd en filt. En snabb och enkel lösning är att dra för gardinerna eller fälla ner persiennerna på nätterna. Då behåller du värme i rummet. Ställ inte möbler för nära elementet. Då får värmen svårt att nå ut till resten av rummet Belysning Byt till lågenergilampor. 1 kwh el räcker till att få en lågenergilampa att lysa i 111 timmar medan en glödlampa bara lyser i 25 timmar. Släck lamporna när du lämnar ett rum. Byt ut halogenlampan mot en LED-lampa som drar betydligt mindre el. Hemelektronik Stäng av både TV:n och datorn med strömbrytaren och dra ur batteriladdaren till laptop och mobiltelefon när den inte används. Alla apparater i hemmet som inte är avstängda med strömbrytaren stjäl energi när de står i standby-läge. Ha inte på TV eller datorn om du inte tittar på eller använder den. Matlagning Just nu kan du fundera över om du under en kortare period kan undvika långkok, det vill säga äta mat som går snabbare att tillaga. Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent. Vattenanvändning Vänta med att tvätta till du har så mycket smutstvätt att den fyller maskinen. Använd inte varmvatten för att skölja av disk som ska in i diskmaskinen. Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret. (http://www.energimyndigheten.se)

5 Några sportlovstips Barnskidor ska vara robusta och tåla barns hantering. En bra barnskida kan användas till mycket: åka och göra egna spår åka i backe hoppa i småbackar åka slalom åka på tur leka med Barnskidor ska vara mjuka, så att ett barn kan trampa ner spannet och få fäste mot snön. Skidlängder, stavlängder Så här korta ska barnskidor och stavar vara, räknat utifrån barnets längd. Kroppslängd Skidlängd Stavlängd 125 cm och mindre cm -30 cm cm cm cm Barnsidan! I senaste numret av tidningen Råd&Rön testas 6 st skidhjälmar för barn. Bäst i test var: Giro Slingshot. (Råd&Rön nr1/2010) Vallning Skidor som inte har mönster i belaget behöver vallas för att få fäste. Lägg vallan från hälen och cm framåt. För de flesta räcker det med : Grön valla (-5 till -10), blå valla (-1 till-5), röd/lila valla (omkring 0) (källa: Personligt signerad sida Vargavinter eller inte. Ovädret är alltid ett aktuellt ämne att diskutera och i synnerhet nu när det av många görs gällande att den här vintern är extrem på kyla och snö. I mina ögon när jag ser tillbaks med ganska många vintrar i mitt minne vill jag påstå att den är synnerligen normal hitintills. De mest omskrivna hårda vintrarna var väl krigsåren 40, 41, 42 med månadslånga perioder med 30 gr och mer. Men som det alltid varit och kommer att bli så bröts även den kedjan av kalla vintrar med vintern 43/44 som blev rena motsatsen. Varför minns jag just detta så väl? Kanske för att det inträffade en tragisk händelse i min nära omgivning. En av våra närmaste grannar, Erik Kjellin, en medelålders man, drunknade i Aspen när han med spark körde ner i åroset utanför Kyrkebol. Detta inträffade två dagar före julafton. Han sades vara på väg till posten i Olebyn med julpaket fvb. På den tiden fanns ingen räddningstjänst eller myndighet som ingrep utan personer i omgivningen som uppmärksammat det hela och ortsbefolkningen ställde upp med draggning som efter ett par timmar gav resultat där man kunde konstatera vem den omkomne var. Han bodde tillsammans med åldrig mor och en bror, som arbetade i skogen, och inte var hemma för tillfället. Det blev blev min mammas uppgift att meddela detta tragiska besked till den gamla modern. Ett nog så svårt uppdrag, hon fick ta lång tid på sej för att orka framföra beskedet. Den gamla reagerade med bitterhet berättade mamma. Två av den avlidnes bröder som fått meddelande om händelsen kom och ville ha hjälp med hemforslandet av den omkomne. Det blev min bror Ingemar, då i 25 årsåldern, som var ensam karl hemma eftersom min pappa var till Säffle. Ingemar fick med häst ock släde i dåligt före, mest grus och lite is, tillsammans med de anhöriga ordna transporten hit till Gullsjö, där ett utrymme i lillstugan ställdes i ordning. Allt detta två dagar före julafton. Och på julafton ordnade min mor med utläsning i all enkelhet för de anhöriga som kunde närvara. Ett bord med ett par ljus som altare. Hon läste ur bibeln och man sjöng en psalm, enkelt men värdigt. Kistan transporterades sedan ner till klockstapeln i väntan på begravningen. Varför minns jag detta så väl? Självklart var det för en trettonåring, som befann sej i händelsens centrum, att det utgjorde ett outplånligt intryck i minnet, där jag även noterar väderleken. Vintern kom i början av december men redan före jul slog det om till blidväder vilket höll i sej hela januari. Karldagen var rena vårdagen. Då är jag tillbaka i resonemanget om vädrets skiftningar genom tiderna. Så har det alltid varit och så kommer det att bli. Men det är mina funderingar, ta dem för vad de är. Karl-Henry Bäckström, Gullsjö.

6 Släkten följa släktens gång 29 oktober tom 4 februari år 2010 Anslagstavlan Födda En flicka Olivia, Viksfors Bratta, den 26 januari. Föräldrar: Victor Pettersen & Emma Andersson Inflyttade Henk & Meta Köller, Michel, Rik, Grinsbyn Granliden Susanne Stuhr Risto Satta, Finnerud Gamla skolan Välkomna till vår socken! Långseruds Församling Mars Ekumenisk gudstjänst Missionskyrkan Långserud Bengt Sandström, Anders Segerström, kyrkkaffe 14 Temagudstjänst Tveta kyrka. Konfirmander från Gillberga, Kila, Långserud, Svanskog o Tveta. Lars Richter, Kim San fridsson, Gösta Törnqvist. Pernilla Radborn 18 Passionsandakt Smedgården Lars Richter, Anders Segerström, kaffeservering 21 Mariamusik Ekumenisk gudstjänst Gunnar Olsson, Per-eric Nyman, Kyrkokören, Anders Segerström, våfflor/kaffe 25 Passionsandakt Hembygdsgården 19.0 Lars Richter, Anders Segerström, kaffeservering 28 Familjemässa Lars Richter, Anders Segerström, Karin Bäckström, barngrupper. Kaffeservering NYHET!! Du kan få månadsaffischerna hem i brevlådan? Vill du det, hör av dig: telefon , e-post: svenskakyrkan.se, när vi träffs. Kollekt den 28 mars Familjemässan (Känner Du till någon nyinflyttad som ännu inte välkomnats i Sockenbladet, var bussig och hör av Dig! mvh, red.) Avlidna Hans Kåre Karlsson, Gisslebyn Smedbacken 1, den 1 november, 68 år Folke Bertil Rudberg, Västra Sjöändan, den 12 november, 96 år Folke Verner Andersson, Kastensbol Alphem, den 3 januari, 79 år Psaltaren 23! Telefonnummer: Kurt Bengtsson, kyrkvaktmästare: Anders Segerström, kantor: Karin Bäckström,barnledare: Lars Richter, präst: Sockenstugan, församlingsexpedition, Pastorsexpeditionen, Säffle, Riktnumret är Långseruds Utvecklingsgrupp ÅRSMÖTET 23 mars Sockenstugan Se affisch när det närmar sig! Bl.a kommer senaste nytt att rapporteras på årsmötet vad avser skola och hälsovalet.

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914 ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY SWECO Systems AB Helen Blomgren Sammanfattning Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om: 101 kwh/m² år, referensvärdet

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22 Energideklaration Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Slutsats... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Sockenbladet. December. Långseruds Församling

Sockenbladet. December. Långseruds Församling Långseruds Församling December 2008 7 Söndagsgudstjänst 10.00 Lotta Cohén, Britt Gagnero 12 Luciahögtid 18.00 Skolans traditionsenliga luciafirande 14 Söndagsmässa 11.00 Lars Richter, Anders Segerström

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30 Energideklaration Asprundan 7 Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Allmänt... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

TIPSPROMENAD. Globala veckans tipspromenad 2008 FACIT 1. X 2. 2 3. 2 4. X 5. 1 6. 2 7. X 8. 1 9. X 10. 1 11. 2 12. X 13. 2

TIPSPROMENAD. Globala veckans tipspromenad 2008 FACIT 1. X 2. 2 3. 2 4. X 5. 1 6. 2 7. X 8. 1 9. X 10. 1 11. 2 12. X 13. 2 Globala veckans tipspromenad 2008 Denna tipspromenad är gjord för att passa alla åldrar. Frågorna har varierande svårighetsgrad. Den kan användas vid kyrkkaffet, för pensionärsgrupper, i scoutgruppen eller

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Långseruds församlings gruppförsändelse. Sockenbladet. Årgång 22 nr 2 febr 2009. Långseruds Församling

Långseruds församlings gruppförsändelse. Sockenbladet. Årgång 22 nr 2 febr 2009. Långseruds Församling Långseruds församlings gruppförsändelse Sockenbladet Årgång 22 nr 2 febr 2009 Långseruds Församling Sockenbladet utgivet av Långseruds Församling Sockenbladet utkommer med ett nytt nummer varje kvartal.

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010

ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010 ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010 Hej alla! Här följer en liten summering av vad vi gjorde och berättade om under lunchen den 9 november. Vi var på en mycket trevlig och fin restaurang som heter

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Krisgruppen Bjärke enhet

Krisgruppen Bjärke enhet Krisgruppen Bjärke enhet Träffas varje år efter skoluppstarten och ser till så att all information, alla dokument, namn och telefonnummer är aktuella. Beredd på att samlas omgående på aktuell plats (om

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen

i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen i Norr Energismart Energitips från norrlandstingen Version 2009-01-08 Klimathotet Mänskligheten står inför sin största utmaning; att begränsa den globala uppvärmningen. Enligt FNs klimatpanel och Svenska

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Balen börjar klockan sju. Farmor tycker om att titta på människorna på slottet. Kvinnorna har så vackra klänningar på sig.

Balen börjar klockan sju. Farmor tycker om att titta på människorna på slottet. Kvinnorna har så vackra klänningar på sig. Kapitel 14 Sjuk Aktivering 14.1. Självständighetsmiddag hos farmor, del 1 och 2. Vi lär oss om olika sjukdomar på svenska samt repeterar imperfekt. På väggen finns plansch/affisch med verb samt verbkort.

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz 1 % Till Z Till Z Röster om Monica Zetterlund Redaktör Tom Alandh monica zetterlund sällskapet ersatz 2 3 Resp. skribent, Monica Zetterlund Sällskapet samt Ersatz 2007 Privata fotografier Eva-Lena Jerneld

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer