Sockenbladet. Långseruds Församling. Årgång 23 nr 2 febr Monalisa. Carl Larsson. Långseruds församlings gruppförsändelse TA PÅ SIG OLJE- KÄLLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sockenbladet. Långseruds Församling. Årgång 23 nr 2 febr 2010. Monalisa. Carl Larsson. Långseruds församlings gruppförsändelse TA PÅ SIG OLJE- KÄLLA"

Transkript

1 ÄR SVENS- SON NUMMER HAR MÅNGA BLOMMOR VARDAG- BESTÅR LIG FORM NÄT AV AV GIVA HAR AFFÄRERNA I MELLAN- DAGARNA BOR PÅ GRÖNA ÖN SPLITTER- SKYDD EDER GAMMAL- DAGS FLICK- NAMN BLIR OFTA FOTBOLLS- SPELARE SPIKAS KABEL FAST MED UTFÖRDE INDIANER DEL AV HAND HÅLLA HÅRT PÅ REGLERNA ÖVER- DRAGEN SÖTSAK KAFFE EN ANDRA GÅNG ÄR SÅ FARLIG ATT DEN INTE FÅR ANVÄNDAS I KRIG KAN DEMON- STRATION FRÖKEN STÅR DET PÅ VISSA DÖRRAR ST- ÖR- STA ARREST- ERA TV-BOLAG I ITALIEN Monalisa 3 Långseruds församlings gruppförsändelse Sockenbladet Årgång 23 nr 2 febr 2010 ÄR SAGAN PÅ SLUTET ÖPPET KÄRL ELLER SÄTTA PROFET FINT ELLER FETT TA PÅ SIG HELT ENKELT TVÅ NING DJUR MED MÅNADS- FÖRKORT- MÄNNISKO- HUVUD KRISTALL- ISERAD EMILS NEDER- SYSTER BÖRD OLJE- KÄLLA KAN INNE- HÅLLA POTATIS BERGSL- AGSORT HÖG- DRAGEN SÄGEN- OM- SPUNNEN HÄR SAMLAS GATU- SMUTS VANLIGT LITET ORD ROVDJUR FÅS TILL MAT ELKABEL SOM DRAS SYNLIGT NORR- LÄNDSKT JA MÄTS LJUSETS VÅGLÄNGD I Carl Larsson MINDRE GÅRDSHUS BÄRANDE DELAR FÄRDIGUT- VECKLADE GÖR VACKRA ARBETEN VAD SA DU? ÄR SKRUV VANLIGT BAKMÅTT KRERA GÅR MOT MASSA- STRÖM- MEN INNE- HÅLLER KUGGHJUL SEGRA SPELAR MÅNGA PÅ VILL PUBLIK LÅTA SIG FÖR STOPPNING VAK BEHÖVER VÄL DATOR OAN- SENLIGA KAN FINNAS I EN DUNGE KAN VARA BOTTEN- LÖST SI- SÅ- DÄR uffes korsord.se KONJUGAT VID JÄM- FÖRELSE Långseruds Församling DOLT VAPEN SLARVIGT UTTRYCK LÄGGA IHOP NORDISKA KOM- PANIET

2 Sockenbladet utgivet av Långseruds Församling Sockenbladet utkommer med ett nytt nummer varje kvartal. Flera olika personer medverkar med material. Säkert har Du själv idéer om artiklar, medverkande mm. Hör gärna av Dig till redaktören : Tel 0533: eller e-posta: Nästa Sockenblad beräknas komma ut under maj månad. Redaktion: Lars Richter. Ansvarig utgivare: Gunnar Nyrén På under kyrkans flik, finns tidningen i PDF-format! Du som var jämlik med Gud. Du som var jämlik med Gud, människa blev du som vi. Du kunde tjänandets konst, den som ger andra liv. Du som var ödmjuk och stark miste ditt liv på ett kors. Utsatt för andras förakt bar du din plåga för oss. Du som dog på ett kors, vanmaktens yttersta punkt, hjälp oss när livet gör ont, hjälp i vår svåraste stund. Christina Lövestam. Ur: Livets ande le mot mig, Verbums förlag. Vid 1800-talets mitt påträffaades vid Åskogs gamla kyrkplats ett Limogeskrucifix från 1200-talet. Förvaras idag i Historiska Museet i Stockholm. Foto: Lennart Karlsson Varför? Haiti. Ett land med samma invånarantal som Sverige. Men med en fattig och förtryckt befolkning, som till en tredjedel är direkt eller indirekt drabbade. Den värsta naturkatastrofen någonsin. Siffrorna, det ofattbara lidandet, TV-reportrars rapporter med panik i röst- och uttryckssätt. Läkare som amputerar. Det är bara för mycket för att förstå. Helst vill jag stänga TV:n. Helst bläddra förbi tidningens rapporter och bilder. Så här grymt får livet bara inte vara! Kyrkan har i alla tider hanterat det värsta genom sitt urgamla rop Kyrie, Herre förbarma dig. Ett annat sätt är tystnad. En tystnad som inte bottnar i likgiltighet eller i brist på praktiska insatser. En tystnad som saknar ord. En tystad som hör samman med den kristna trons centrum - genom Guds utblottelse i Kristus på korset. Jesus slutar sitt liv med ett varför? I övergivenhet. I trons centrum finns ingen omedelbar förklaring. Men en fråga. När inget svar omedelbart ges i våra liv, när frågorna är ställda, när kyriet tystnat - vad återstår? Att Gud också finns mitt i det förfärliga och lider med. Men detta är inte allt. Det finns alltid något mer för den som har något att dela. Vi kan få vara med och bidra. Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är inkopplat. Vi ingår i Kyrkornas internationella nätverk, ACT-alliance, som redan finns på plats i Haiti och har inlett omfattande insatser för att hjälpa de överlevande efter jordbävningen med mat, vatten och tak över huvudet. Du och jag kan vara med och stödja denna katastrofinsats. Att åse lidande men inget kunna göra är förlamande. Att hitta en kanal för sin vilja att komma nödlidande till hjälp är konstruktivt. Välkommen att stödja Svenska kyrkans katastrofinsats på Haiti. Hans-Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift (http://www.svenskakyrkan.se)

3 Det är hela världen! Svenska kyrkans internationella arbete inleddes på 1870-talet. Kyrka, skola och sjukhus stod i centrum. Sedan dess har arbetet fortsatt för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett oändligt värde. Därför kan en kyrka inte strunta i när människor far illa och utnyttjas. Inte heller kan kyrkan strunta i hur vi människor hanterar skapelsen. Vi har ansvaret att vårda och förvalta den för kommande generationer. Evangeliernas berättelser om Jesu liv och verksamhet är ett viktigt skäl för att Svenska kyrkans arbete inte stannar vid Sveriges gränser. I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap. En bred verksamhet Svenska kyrkan bedriver ingen egen verksamhet utan samarbetar med lokala kyrkor i länder över nästan hela världen. De känner behov och förutsättningar, de kan kultur och språk. Detta världsvida nätverk gör att kyrkorna når ut till fler människor än många andra organisationer. Verksamheten är bred. Den spänner från arbete mot hunger och fattigdom till teologisk utbildning och religionsmöte, från mikrolån till insatser mot hiv, från arbete för fred och försoning till klimatarbete och katastrofinsatser. Vi skickar personal när vi får en förfrågan om det från kyrkor och organisationer i det världsvida kyrkliga nätverket. Vi har omkring 50 utsända medarbetare. Låga kostnader Till skillnad från många andra samlar Svenska kyrkan inte in kläder och andra varor för att skicka till olika platser. Vi vill stödja och uppmuntra den lokala produktionen, som ger arbete och inkomst till många människor. Mer än hälften av Svenska kyrkans internationella arbete finansieras av gåvor från enskilda, som på detta sätt uttrycker sin solidaritet. Sida och EU stöder arbetet med anslag. Arbetet har låga kostnader. Kostnaderna för insamling och administration är tillsammans 15 procent. Svensk Insamlingskontroll, SFI, tillåter sådana kostnader upp till 25 procent. Långseruds skola i farozonen. Hot eller möjlighet?! Om Långseruds skola blir nerlagd, kan vi välja att se det som ett hot eller möjlighet. Naturligtvis är vår högsta önskan att kommunen vill driva den vidare, men vi har ju förstått att den nu på allvar är i farozonen. Besparingarnas tid är inne Alternativet kan då vara att starta friskola, men för att kunna starta HT 2011 måste en ansökan till skolverket ha inkommit senast sista mars Det är snart! Därför har vi i Långseruds Utvecklingsgrupp utsett en arbetsgrupp med frivilligt intresserade långserudsbor vars uppgift är att få till stånd en ansökan. Skulle således kommunen komma med ett positivt beslut om fortsättning kan en sådan ansökan alltid dras tillbaka. Men vi tycker det är oerhört viktigt att stå i beredskap så att vi inte tappar fart. Den 19 januari hade vi ett skolmöte där relativt få närvarade. Vi hade bjudit in representanter från tre olika friskolor i vårt närområde, där de delgav oss mycket intressant information om tillvägagångssätt för start och fortsatt verksamhet. Vi fick en del kött på benen och tror inte att detta är en omöjlighet även i Långserud. Det är dock viktigt att vi känner stöd ifrån er alla liksom att vi alla måste ställa oss frågan; Hur viktigt är det att ha en skola i bygden? Vi vill också poängtera att det inte är utvecklingsgruppens mening att driva skolan. Men vi är måna om att initiera och stötta allt arbete som gagnar att barnen i vår bygd får närhet till en trygg och stabil skolgång. I ett vidare perspektiv skall en styrelse, föräldragrupp, arbetsgrupp m.fl. utses och inte minst lokalfrågan lösas. Därför är det oerhört viktigt att vi får ditt stöd så att vi vet om det är idé att jobba vidare med frågan. Det kan va allt ifrån en uppskattande dunk i ryggen till personlig medverkan av dig. Har du tips, idéer och synpunkter på ett friskolealternativ tar vi tacksamt emot detta. Den utsedda arbetsgruppen består av sammankallande Helena Wahlund, Niclas Byh, Maria Elvingsson, Rebecka Linderberg, Carin Roos och Anders Segerström. De kommer också att ta hjälp, råd och stöd av ordförande i styrelsen för Värmskogs friskola, de har ganska nyss genomfört en sådan ansökan. Ska vi med mössan i hand, flagga på halv stång och sorgligt se på när servicen försvinner, bygden avfolkas, husen tömmas och tappa i värde eller ska vi ta fram den berömda Långserudsandan och visa vad vi kan och vill med vår bygd? Upp till bevis! Med hopp om ert stöd! Vårdcentralen i Nysäter Snart kan vi välja om vi vill ha den kvar. Den 3 maj startar det som kallas Hälsoval Värmland. Under perioden 1-28 mars erbjuds vi välja vårdcentral inför starten. Vi kan så klart när som helst ändra oss, byta. Information kommer att nå oss på skilda sätt. Oberoende av vad du tidigare valt eller om du hör att närmast där jag bor registreras jag... oberoende av detta är Utvecklingsgruppens absoluta råd: Anmäl på nytt, välj på nytt Vårdcentralen i Nysäter... om du vill ha den kvar! Tipsa gärna andra! Kanske Säfflebor?! hälsningar Långseruds Utvecklingsgrupp

4 från nätet Nya kyrkorådet Kyrkvärdarna omvalda Ordinarie i vårt nya kyrkoråd: Gunnar Bäcklin, Laila Bäckström, Mats Danielsson, Lars Carlsson, Mary Georgsdotter, Gunnar Nyrén-ordf., Kerstin Olsson, Inger Peterson-vice ordf., Monica Sandström, Birgitta Torstensson. (valda ledamöter), Lars Richter (kyrkoherdens delegation). Ersättare: Eva Danielsson, Rune Bryngel, Leif Skott, Lena Ulevik, Karolina Bäcklin. (valda ledamöter) Församlingens kyrkvärdar omvaldes av kyrkorådet för nya mandatperioden: Rune Bryngel, Gunnar Bäcklin, Laila Bäckström, Mary Georgsdotter, Gunnar Nyrén, Inger Peterson. Ett oslagbart rekord slaget! Långseruds Kyrkliga Arbetskrets har gjort det igen! Under år 2009 samlade kretsen på skilda sätt in Det är ca mer än rekordåret 2007! Miljötipset! Dämpa dina elkostnader i vinter Vintern kan bli dyr för dig med rörligt elpris eller tillsvidareavtal, men det går att hålla kostnaderna nere genom att hålla igen på energikonsumtionen. Om du exempelvis byter ut tio av dina glödlampor mot lågenergilampor kan du spara 500 kwh per år. Med ett elpris på 1,25 kr/ kwh betyder det att du sparar 625 kr per år. Här är några ytterligare råd: För dig som har elvärme Se till att ha lagom temperatur inne. Det räcker att ha 20 grader i vardagsrummet och något lägre i sovrummet. Du kan kanske sänka temperaturen ytterligare någon grad utan att behöva frysa. Ta på dig en kofta eller använd en filt. En snabb och enkel lösning är att dra för gardinerna eller fälla ner persiennerna på nätterna. Då behåller du värme i rummet. Ställ inte möbler för nära elementet. Då får värmen svårt att nå ut till resten av rummet Belysning Byt till lågenergilampor. 1 kwh el räcker till att få en lågenergilampa att lysa i 111 timmar medan en glödlampa bara lyser i 25 timmar. Släck lamporna när du lämnar ett rum. Byt ut halogenlampan mot en LED-lampa som drar betydligt mindre el. Hemelektronik Stäng av både TV:n och datorn med strömbrytaren och dra ur batteriladdaren till laptop och mobiltelefon när den inte används. Alla apparater i hemmet som inte är avstängda med strömbrytaren stjäl energi när de står i standby-läge. Ha inte på TV eller datorn om du inte tittar på eller använder den. Matlagning Just nu kan du fundera över om du under en kortare period kan undvika långkok, det vill säga äta mat som går snabbare att tillaga. Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent. Vattenanvändning Vänta med att tvätta till du har så mycket smutstvätt att den fyller maskinen. Använd inte varmvatten för att skölja av disk som ska in i diskmaskinen. Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret. (http://www.energimyndigheten.se)

5 Några sportlovstips Barnskidor ska vara robusta och tåla barns hantering. En bra barnskida kan användas till mycket: åka och göra egna spår åka i backe hoppa i småbackar åka slalom åka på tur leka med Barnskidor ska vara mjuka, så att ett barn kan trampa ner spannet och få fäste mot snön. Skidlängder, stavlängder Så här korta ska barnskidor och stavar vara, räknat utifrån barnets längd. Kroppslängd Skidlängd Stavlängd 125 cm och mindre cm -30 cm cm cm cm Barnsidan! I senaste numret av tidningen Råd&Rön testas 6 st skidhjälmar för barn. Bäst i test var: Giro Slingshot. (Råd&Rön nr1/2010) Vallning Skidor som inte har mönster i belaget behöver vallas för att få fäste. Lägg vallan från hälen och cm framåt. För de flesta räcker det med : Grön valla (-5 till -10), blå valla (-1 till-5), röd/lila valla (omkring 0) (källa: Personligt signerad sida Vargavinter eller inte. Ovädret är alltid ett aktuellt ämne att diskutera och i synnerhet nu när det av många görs gällande att den här vintern är extrem på kyla och snö. I mina ögon när jag ser tillbaks med ganska många vintrar i mitt minne vill jag påstå att den är synnerligen normal hitintills. De mest omskrivna hårda vintrarna var väl krigsåren 40, 41, 42 med månadslånga perioder med 30 gr och mer. Men som det alltid varit och kommer att bli så bröts även den kedjan av kalla vintrar med vintern 43/44 som blev rena motsatsen. Varför minns jag just detta så väl? Kanske för att det inträffade en tragisk händelse i min nära omgivning. En av våra närmaste grannar, Erik Kjellin, en medelålders man, drunknade i Aspen när han med spark körde ner i åroset utanför Kyrkebol. Detta inträffade två dagar före julafton. Han sades vara på väg till posten i Olebyn med julpaket fvb. På den tiden fanns ingen räddningstjänst eller myndighet som ingrep utan personer i omgivningen som uppmärksammat det hela och ortsbefolkningen ställde upp med draggning som efter ett par timmar gav resultat där man kunde konstatera vem den omkomne var. Han bodde tillsammans med åldrig mor och en bror, som arbetade i skogen, och inte var hemma för tillfället. Det blev blev min mammas uppgift att meddela detta tragiska besked till den gamla modern. Ett nog så svårt uppdrag, hon fick ta lång tid på sej för att orka framföra beskedet. Den gamla reagerade med bitterhet berättade mamma. Två av den avlidnes bröder som fått meddelande om händelsen kom och ville ha hjälp med hemforslandet av den omkomne. Det blev min bror Ingemar, då i 25 årsåldern, som var ensam karl hemma eftersom min pappa var till Säffle. Ingemar fick med häst ock släde i dåligt före, mest grus och lite is, tillsammans med de anhöriga ordna transporten hit till Gullsjö, där ett utrymme i lillstugan ställdes i ordning. Allt detta två dagar före julafton. Och på julafton ordnade min mor med utläsning i all enkelhet för de anhöriga som kunde närvara. Ett bord med ett par ljus som altare. Hon läste ur bibeln och man sjöng en psalm, enkelt men värdigt. Kistan transporterades sedan ner till klockstapeln i väntan på begravningen. Varför minns jag detta så väl? Självklart var det för en trettonåring, som befann sej i händelsens centrum, att det utgjorde ett outplånligt intryck i minnet, där jag även noterar väderleken. Vintern kom i början av december men redan före jul slog det om till blidväder vilket höll i sej hela januari. Karldagen var rena vårdagen. Då är jag tillbaka i resonemanget om vädrets skiftningar genom tiderna. Så har det alltid varit och så kommer det att bli. Men det är mina funderingar, ta dem för vad de är. Karl-Henry Bäckström, Gullsjö.

6 Släkten följa släktens gång 29 oktober tom 4 februari år 2010 Anslagstavlan Födda En flicka Olivia, Viksfors Bratta, den 26 januari. Föräldrar: Victor Pettersen & Emma Andersson Inflyttade Henk & Meta Köller, Michel, Rik, Grinsbyn Granliden Susanne Stuhr Risto Satta, Finnerud Gamla skolan Välkomna till vår socken! Långseruds Församling Mars Ekumenisk gudstjänst Missionskyrkan Långserud Bengt Sandström, Anders Segerström, kyrkkaffe 14 Temagudstjänst Tveta kyrka. Konfirmander från Gillberga, Kila, Långserud, Svanskog o Tveta. Lars Richter, Kim San fridsson, Gösta Törnqvist. Pernilla Radborn 18 Passionsandakt Smedgården Lars Richter, Anders Segerström, kaffeservering 21 Mariamusik Ekumenisk gudstjänst Gunnar Olsson, Per-eric Nyman, Kyrkokören, Anders Segerström, våfflor/kaffe 25 Passionsandakt Hembygdsgården 19.0 Lars Richter, Anders Segerström, kaffeservering 28 Familjemässa Lars Richter, Anders Segerström, Karin Bäckström, barngrupper. Kaffeservering NYHET!! Du kan få månadsaffischerna hem i brevlådan? Vill du det, hör av dig: telefon , e-post: svenskakyrkan.se, när vi träffs. Kollekt den 28 mars Familjemässan (Känner Du till någon nyinflyttad som ännu inte välkomnats i Sockenbladet, var bussig och hör av Dig! mvh, red.) Avlidna Hans Kåre Karlsson, Gisslebyn Smedbacken 1, den 1 november, 68 år Folke Bertil Rudberg, Västra Sjöändan, den 12 november, 96 år Folke Verner Andersson, Kastensbol Alphem, den 3 januari, 79 år Psaltaren 23! Telefonnummer: Kurt Bengtsson, kyrkvaktmästare: Anders Segerström, kantor: Karin Bäckström,barnledare: Lars Richter, präst: Sockenstugan, församlingsexpedition, Pastorsexpeditionen, Säffle, Riktnumret är Långseruds Utvecklingsgrupp ÅRSMÖTET 23 mars Sockenstugan Se affisch när det närmar sig! Bl.a kommer senaste nytt att rapporteras på årsmötet vad avser skola och hälsovalet.

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Långseruds församlings gruppförsändelse. Sockenbladet. Årgång 22 nr 4 sept 2009. Långseruds Församling

Långseruds församlings gruppförsändelse. Sockenbladet. Årgång 22 nr 4 sept 2009. Långseruds Församling Långseruds församlings gruppförsändelse Sockenbladet Årgång 22 nr 4 sept 2009 Långseruds Församling Sockenbladet utgivet av Långseruds Församling Sockenbladet utkommer med ett nytt nummer varje kvartal.

Läs mer

Sockenbladet. Sommar! Långseruds Församling. Musik i sommarkväll

Sockenbladet. Sommar! Långseruds Församling. Musik i sommarkväll Musik i sommarkväll Servering 1 timme före, 1 timme efter. Följande onsdagar är planerade: 1 juli 20.00 Leif Nahnfeldt mfl 15 juli 20.00 Alf Olsson-violin, mfl Folkmusik 22 juli 20.00 Pelle Östlund-piano,

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Sockenbladet. Långseruds Församling. 3 18.00, Söndagsgudstjänst. Ann-Kristin Gillberg, Pernilla Radborn, servering. Årgång 29 nr 1 mars 2016

Sockenbladet. Långseruds Församling. 3 18.00, Söndagsgudstjänst. Ann-Kristin Gillberg, Pernilla Radborn, servering. Årgång 29 nr 1 mars 2016 Långseruds Församling April Sockenbladet 3 18.00, Söndagsgudstjänst. Ann-Kristin Gillberg, Pernilla Radborn, servering Årgång 29 nr 1 mars 2016 10 11.00, Söndagsmässa. Carlo Nielsen, Anders Segerström

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Vänbrev nr 4 2015 Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Ashramvänner i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin En rapport från bönetåget Den 1 9 augusti var vi runt 50

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Tid och rum för inre upplevelse God Jul och Gott nytt år! Nr 4 2011 PROGRAM Jul och Nyår INFORMATION om förändring av Fjällkyrkans verksamhet INFORMATION TILL ALLA VÅRA BESÖKARE OM FÖRÄNDRING AV FJÄLLKYRKANS

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914 ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY SWECO Systems AB Helen Blomgren Sammanfattning Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om: 101 kwh/m² år, referensvärdet

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

TIPSPROMENAD. Globala veckans tipspromenad 2008 FACIT 1. X 2. 2 3. 2 4. X 5. 1 6. 2 7. X 8. 1 9. X 10. 1 11. 2 12. X 13. 2

TIPSPROMENAD. Globala veckans tipspromenad 2008 FACIT 1. X 2. 2 3. 2 4. X 5. 1 6. 2 7. X 8. 1 9. X 10. 1 11. 2 12. X 13. 2 Globala veckans tipspromenad 2008 Denna tipspromenad är gjord för att passa alla åldrar. Frågorna har varierande svårighetsgrad. Den kan användas vid kyrkkaffet, för pensionärsgrupper, i scoutgruppen eller

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Till minne av Linus dop. tack för din medverkan

Till minne av Linus dop. tack för din medverkan Till minne av Linus dop tack för din medverkan Den 14:e december 1997 döptes Linus i Grödinge kyrka. Med honom i kyrkan var mamma Maria, pappa Tobias, prästen Bo, faddrarna Ilia och Christian och ett femtiotal

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

1. Olle använder glasögon därför att han.dåligt. 2. Johan behöver en hörapparat därför att han hör dåligt med det vänstra

1. Olle använder glasögon därför att han.dåligt. 2. Johan behöver en hörapparat därför att han hör dåligt med det vänstra SFI ORDKUNSKAP 1. Olle använder glasögon därför att han.dåligt. 2. Johan behöver en hörapparat därför att han hör dåligt med det vänstra 3. Alvedon och nässpray kan du receptfritt. 4. Receptfritt att du

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla Nr. 1 ADELÖVSBLADET vecka 5-6 2011 Ny tidning i Adelöv! Välkommen till Adelövsbladet, en ny tidning gällande allt som händer i Adelöv. Vi på redaktionen kommer att jobba intensivt med detta projekt, Adelövsbladet

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Tänk att Du orkat med att vandra ända hit! Förra vandringen var lite jobbig, eller hur? Vi talade om att Gud är ALLSMÄKTIG eller som det heter i den nya översättningen

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Balen börjar klockan sju. Farmor tycker om att titta på människorna på slottet. Kvinnorna har så vackra klänningar på sig.

Balen börjar klockan sju. Farmor tycker om att titta på människorna på slottet. Kvinnorna har så vackra klänningar på sig. Kapitel 14 Sjuk Aktivering 14.1. Självständighetsmiddag hos farmor, del 1 och 2. Vi lär oss om olika sjukdomar på svenska samt repeterar imperfekt. På väggen finns plansch/affisch med verb samt verbkort.

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer