Sockenbladet. Långseruds Församling. Årgång 23 nr 2 febr Monalisa. Carl Larsson. Långseruds församlings gruppförsändelse TA PÅ SIG OLJE- KÄLLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sockenbladet. Långseruds Församling. Årgång 23 nr 2 febr 2010. Monalisa. Carl Larsson. Långseruds församlings gruppförsändelse TA PÅ SIG OLJE- KÄLLA"

Transkript

1 ÄR SVENS- SON NUMMER HAR MÅNGA BLOMMOR VARDAG- BESTÅR LIG FORM NÄT AV AV GIVA HAR AFFÄRERNA I MELLAN- DAGARNA BOR PÅ GRÖNA ÖN SPLITTER- SKYDD EDER GAMMAL- DAGS FLICK- NAMN BLIR OFTA FOTBOLLS- SPELARE SPIKAS KABEL FAST MED UTFÖRDE INDIANER DEL AV HAND HÅLLA HÅRT PÅ REGLERNA ÖVER- DRAGEN SÖTSAK KAFFE EN ANDRA GÅNG ÄR SÅ FARLIG ATT DEN INTE FÅR ANVÄNDAS I KRIG KAN DEMON- STRATION FRÖKEN STÅR DET PÅ VISSA DÖRRAR ST- ÖR- STA ARREST- ERA TV-BOLAG I ITALIEN Monalisa 3 Långseruds församlings gruppförsändelse Sockenbladet Årgång 23 nr 2 febr 2010 ÄR SAGAN PÅ SLUTET ÖPPET KÄRL ELLER SÄTTA PROFET FINT ELLER FETT TA PÅ SIG HELT ENKELT TVÅ NING DJUR MED MÅNADS- FÖRKORT- MÄNNISKO- HUVUD KRISTALL- ISERAD EMILS NEDER- SYSTER BÖRD OLJE- KÄLLA KAN INNE- HÅLLA POTATIS BERGSL- AGSORT HÖG- DRAGEN SÄGEN- OM- SPUNNEN HÄR SAMLAS GATU- SMUTS VANLIGT LITET ORD ROVDJUR FÅS TILL MAT ELKABEL SOM DRAS SYNLIGT NORR- LÄNDSKT JA MÄTS LJUSETS VÅGLÄNGD I Carl Larsson MINDRE GÅRDSHUS BÄRANDE DELAR FÄRDIGUT- VECKLADE GÖR VACKRA ARBETEN VAD SA DU? ÄR SKRUV VANLIGT BAKMÅTT KRERA GÅR MOT MASSA- STRÖM- MEN INNE- HÅLLER KUGGHJUL SEGRA SPELAR MÅNGA PÅ VILL PUBLIK LÅTA SIG FÖR STOPPNING VAK BEHÖVER VÄL DATOR OAN- SENLIGA KAN FINNAS I EN DUNGE KAN VARA BOTTEN- LÖST SI- SÅ- DÄR uffes korsord.se KONJUGAT VID JÄM- FÖRELSE Långseruds Församling DOLT VAPEN SLARVIGT UTTRYCK LÄGGA IHOP NORDISKA KOM- PANIET

2 Sockenbladet utgivet av Långseruds Församling Sockenbladet utkommer med ett nytt nummer varje kvartal. Flera olika personer medverkar med material. Säkert har Du själv idéer om artiklar, medverkande mm. Hör gärna av Dig till redaktören : Tel 0533: eller e-posta: Nästa Sockenblad beräknas komma ut under maj månad. Redaktion: Lars Richter. Ansvarig utgivare: Gunnar Nyrén På under kyrkans flik, finns tidningen i PDF-format! Du som var jämlik med Gud. Du som var jämlik med Gud, människa blev du som vi. Du kunde tjänandets konst, den som ger andra liv. Du som var ödmjuk och stark miste ditt liv på ett kors. Utsatt för andras förakt bar du din plåga för oss. Du som dog på ett kors, vanmaktens yttersta punkt, hjälp oss när livet gör ont, hjälp i vår svåraste stund. Christina Lövestam. Ur: Livets ande le mot mig, Verbums förlag. Vid 1800-talets mitt påträffaades vid Åskogs gamla kyrkplats ett Limogeskrucifix från 1200-talet. Förvaras idag i Historiska Museet i Stockholm. Foto: Lennart Karlsson Varför? Haiti. Ett land med samma invånarantal som Sverige. Men med en fattig och förtryckt befolkning, som till en tredjedel är direkt eller indirekt drabbade. Den värsta naturkatastrofen någonsin. Siffrorna, det ofattbara lidandet, TV-reportrars rapporter med panik i röst- och uttryckssätt. Läkare som amputerar. Det är bara för mycket för att förstå. Helst vill jag stänga TV:n. Helst bläddra förbi tidningens rapporter och bilder. Så här grymt får livet bara inte vara! Kyrkan har i alla tider hanterat det värsta genom sitt urgamla rop Kyrie, Herre förbarma dig. Ett annat sätt är tystnad. En tystnad som inte bottnar i likgiltighet eller i brist på praktiska insatser. En tystnad som saknar ord. En tystad som hör samman med den kristna trons centrum - genom Guds utblottelse i Kristus på korset. Jesus slutar sitt liv med ett varför? I övergivenhet. I trons centrum finns ingen omedelbar förklaring. Men en fråga. När inget svar omedelbart ges i våra liv, när frågorna är ställda, när kyriet tystnat - vad återstår? Att Gud också finns mitt i det förfärliga och lider med. Men detta är inte allt. Det finns alltid något mer för den som har något att dela. Vi kan få vara med och bidra. Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är inkopplat. Vi ingår i Kyrkornas internationella nätverk, ACT-alliance, som redan finns på plats i Haiti och har inlett omfattande insatser för att hjälpa de överlevande efter jordbävningen med mat, vatten och tak över huvudet. Du och jag kan vara med och stödja denna katastrofinsats. Att åse lidande men inget kunna göra är förlamande. Att hitta en kanal för sin vilja att komma nödlidande till hjälp är konstruktivt. Välkommen att stödja Svenska kyrkans katastrofinsats på Haiti. Hans-Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift (http://www.svenskakyrkan.se)

3 Det är hela världen! Svenska kyrkans internationella arbete inleddes på 1870-talet. Kyrka, skola och sjukhus stod i centrum. Sedan dess har arbetet fortsatt för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett oändligt värde. Därför kan en kyrka inte strunta i när människor far illa och utnyttjas. Inte heller kan kyrkan strunta i hur vi människor hanterar skapelsen. Vi har ansvaret att vårda och förvalta den för kommande generationer. Evangeliernas berättelser om Jesu liv och verksamhet är ett viktigt skäl för att Svenska kyrkans arbete inte stannar vid Sveriges gränser. I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap. En bred verksamhet Svenska kyrkan bedriver ingen egen verksamhet utan samarbetar med lokala kyrkor i länder över nästan hela världen. De känner behov och förutsättningar, de kan kultur och språk. Detta världsvida nätverk gör att kyrkorna når ut till fler människor än många andra organisationer. Verksamheten är bred. Den spänner från arbete mot hunger och fattigdom till teologisk utbildning och religionsmöte, från mikrolån till insatser mot hiv, från arbete för fred och försoning till klimatarbete och katastrofinsatser. Vi skickar personal när vi får en förfrågan om det från kyrkor och organisationer i det världsvida kyrkliga nätverket. Vi har omkring 50 utsända medarbetare. Låga kostnader Till skillnad från många andra samlar Svenska kyrkan inte in kläder och andra varor för att skicka till olika platser. Vi vill stödja och uppmuntra den lokala produktionen, som ger arbete och inkomst till många människor. Mer än hälften av Svenska kyrkans internationella arbete finansieras av gåvor från enskilda, som på detta sätt uttrycker sin solidaritet. Sida och EU stöder arbetet med anslag. Arbetet har låga kostnader. Kostnaderna för insamling och administration är tillsammans 15 procent. Svensk Insamlingskontroll, SFI, tillåter sådana kostnader upp till 25 procent. Långseruds skola i farozonen. Hot eller möjlighet?! Om Långseruds skola blir nerlagd, kan vi välja att se det som ett hot eller möjlighet. Naturligtvis är vår högsta önskan att kommunen vill driva den vidare, men vi har ju förstått att den nu på allvar är i farozonen. Besparingarnas tid är inne Alternativet kan då vara att starta friskola, men för att kunna starta HT 2011 måste en ansökan till skolverket ha inkommit senast sista mars Det är snart! Därför har vi i Långseruds Utvecklingsgrupp utsett en arbetsgrupp med frivilligt intresserade långserudsbor vars uppgift är att få till stånd en ansökan. Skulle således kommunen komma med ett positivt beslut om fortsättning kan en sådan ansökan alltid dras tillbaka. Men vi tycker det är oerhört viktigt att stå i beredskap så att vi inte tappar fart. Den 19 januari hade vi ett skolmöte där relativt få närvarade. Vi hade bjudit in representanter från tre olika friskolor i vårt närområde, där de delgav oss mycket intressant information om tillvägagångssätt för start och fortsatt verksamhet. Vi fick en del kött på benen och tror inte att detta är en omöjlighet även i Långserud. Det är dock viktigt att vi känner stöd ifrån er alla liksom att vi alla måste ställa oss frågan; Hur viktigt är det att ha en skola i bygden? Vi vill också poängtera att det inte är utvecklingsgruppens mening att driva skolan. Men vi är måna om att initiera och stötta allt arbete som gagnar att barnen i vår bygd får närhet till en trygg och stabil skolgång. I ett vidare perspektiv skall en styrelse, föräldragrupp, arbetsgrupp m.fl. utses och inte minst lokalfrågan lösas. Därför är det oerhört viktigt att vi får ditt stöd så att vi vet om det är idé att jobba vidare med frågan. Det kan va allt ifrån en uppskattande dunk i ryggen till personlig medverkan av dig. Har du tips, idéer och synpunkter på ett friskolealternativ tar vi tacksamt emot detta. Den utsedda arbetsgruppen består av sammankallande Helena Wahlund, Niclas Byh, Maria Elvingsson, Rebecka Linderberg, Carin Roos och Anders Segerström. De kommer också att ta hjälp, råd och stöd av ordförande i styrelsen för Värmskogs friskola, de har ganska nyss genomfört en sådan ansökan. Ska vi med mössan i hand, flagga på halv stång och sorgligt se på när servicen försvinner, bygden avfolkas, husen tömmas och tappa i värde eller ska vi ta fram den berömda Långserudsandan och visa vad vi kan och vill med vår bygd? Upp till bevis! Med hopp om ert stöd! Vårdcentralen i Nysäter Snart kan vi välja om vi vill ha den kvar. Den 3 maj startar det som kallas Hälsoval Värmland. Under perioden 1-28 mars erbjuds vi välja vårdcentral inför starten. Vi kan så klart när som helst ändra oss, byta. Information kommer att nå oss på skilda sätt. Oberoende av vad du tidigare valt eller om du hör att närmast där jag bor registreras jag... oberoende av detta är Utvecklingsgruppens absoluta råd: Anmäl på nytt, välj på nytt Vårdcentralen i Nysäter... om du vill ha den kvar! Tipsa gärna andra! Kanske Säfflebor?! hälsningar Långseruds Utvecklingsgrupp

4 från nätet Nya kyrkorådet Kyrkvärdarna omvalda Ordinarie i vårt nya kyrkoråd: Gunnar Bäcklin, Laila Bäckström, Mats Danielsson, Lars Carlsson, Mary Georgsdotter, Gunnar Nyrén-ordf., Kerstin Olsson, Inger Peterson-vice ordf., Monica Sandström, Birgitta Torstensson. (valda ledamöter), Lars Richter (kyrkoherdens delegation). Ersättare: Eva Danielsson, Rune Bryngel, Leif Skott, Lena Ulevik, Karolina Bäcklin. (valda ledamöter) Församlingens kyrkvärdar omvaldes av kyrkorådet för nya mandatperioden: Rune Bryngel, Gunnar Bäcklin, Laila Bäckström, Mary Georgsdotter, Gunnar Nyrén, Inger Peterson. Ett oslagbart rekord slaget! Långseruds Kyrkliga Arbetskrets har gjort det igen! Under år 2009 samlade kretsen på skilda sätt in Det är ca mer än rekordåret 2007! Miljötipset! Dämpa dina elkostnader i vinter Vintern kan bli dyr för dig med rörligt elpris eller tillsvidareavtal, men det går att hålla kostnaderna nere genom att hålla igen på energikonsumtionen. Om du exempelvis byter ut tio av dina glödlampor mot lågenergilampor kan du spara 500 kwh per år. Med ett elpris på 1,25 kr/ kwh betyder det att du sparar 625 kr per år. Här är några ytterligare råd: För dig som har elvärme Se till att ha lagom temperatur inne. Det räcker att ha 20 grader i vardagsrummet och något lägre i sovrummet. Du kan kanske sänka temperaturen ytterligare någon grad utan att behöva frysa. Ta på dig en kofta eller använd en filt. En snabb och enkel lösning är att dra för gardinerna eller fälla ner persiennerna på nätterna. Då behåller du värme i rummet. Ställ inte möbler för nära elementet. Då får värmen svårt att nå ut till resten av rummet Belysning Byt till lågenergilampor. 1 kwh el räcker till att få en lågenergilampa att lysa i 111 timmar medan en glödlampa bara lyser i 25 timmar. Släck lamporna när du lämnar ett rum. Byt ut halogenlampan mot en LED-lampa som drar betydligt mindre el. Hemelektronik Stäng av både TV:n och datorn med strömbrytaren och dra ur batteriladdaren till laptop och mobiltelefon när den inte används. Alla apparater i hemmet som inte är avstängda med strömbrytaren stjäl energi när de står i standby-läge. Ha inte på TV eller datorn om du inte tittar på eller använder den. Matlagning Just nu kan du fundera över om du under en kortare period kan undvika långkok, det vill säga äta mat som går snabbare att tillaga. Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent. Vattenanvändning Vänta med att tvätta till du har så mycket smutstvätt att den fyller maskinen. Använd inte varmvatten för att skölja av disk som ska in i diskmaskinen. Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret. (http://www.energimyndigheten.se)

5 Några sportlovstips Barnskidor ska vara robusta och tåla barns hantering. En bra barnskida kan användas till mycket: åka och göra egna spår åka i backe hoppa i småbackar åka slalom åka på tur leka med Barnskidor ska vara mjuka, så att ett barn kan trampa ner spannet och få fäste mot snön. Skidlängder, stavlängder Så här korta ska barnskidor och stavar vara, räknat utifrån barnets längd. Kroppslängd Skidlängd Stavlängd 125 cm och mindre cm -30 cm cm cm cm Barnsidan! I senaste numret av tidningen Råd&Rön testas 6 st skidhjälmar för barn. Bäst i test var: Giro Slingshot. (Råd&Rön nr1/2010) Vallning Skidor som inte har mönster i belaget behöver vallas för att få fäste. Lägg vallan från hälen och cm framåt. För de flesta räcker det med : Grön valla (-5 till -10), blå valla (-1 till-5), röd/lila valla (omkring 0) (källa: Personligt signerad sida Vargavinter eller inte. Ovädret är alltid ett aktuellt ämne att diskutera och i synnerhet nu när det av många görs gällande att den här vintern är extrem på kyla och snö. I mina ögon när jag ser tillbaks med ganska många vintrar i mitt minne vill jag påstå att den är synnerligen normal hitintills. De mest omskrivna hårda vintrarna var väl krigsåren 40, 41, 42 med månadslånga perioder med 30 gr och mer. Men som det alltid varit och kommer att bli så bröts även den kedjan av kalla vintrar med vintern 43/44 som blev rena motsatsen. Varför minns jag just detta så väl? Kanske för att det inträffade en tragisk händelse i min nära omgivning. En av våra närmaste grannar, Erik Kjellin, en medelålders man, drunknade i Aspen när han med spark körde ner i åroset utanför Kyrkebol. Detta inträffade två dagar före julafton. Han sades vara på väg till posten i Olebyn med julpaket fvb. På den tiden fanns ingen räddningstjänst eller myndighet som ingrep utan personer i omgivningen som uppmärksammat det hela och ortsbefolkningen ställde upp med draggning som efter ett par timmar gav resultat där man kunde konstatera vem den omkomne var. Han bodde tillsammans med åldrig mor och en bror, som arbetade i skogen, och inte var hemma för tillfället. Det blev blev min mammas uppgift att meddela detta tragiska besked till den gamla modern. Ett nog så svårt uppdrag, hon fick ta lång tid på sej för att orka framföra beskedet. Den gamla reagerade med bitterhet berättade mamma. Två av den avlidnes bröder som fått meddelande om händelsen kom och ville ha hjälp med hemforslandet av den omkomne. Det blev min bror Ingemar, då i 25 årsåldern, som var ensam karl hemma eftersom min pappa var till Säffle. Ingemar fick med häst ock släde i dåligt före, mest grus och lite is, tillsammans med de anhöriga ordna transporten hit till Gullsjö, där ett utrymme i lillstugan ställdes i ordning. Allt detta två dagar före julafton. Och på julafton ordnade min mor med utläsning i all enkelhet för de anhöriga som kunde närvara. Ett bord med ett par ljus som altare. Hon läste ur bibeln och man sjöng en psalm, enkelt men värdigt. Kistan transporterades sedan ner till klockstapeln i väntan på begravningen. Varför minns jag detta så väl? Självklart var det för en trettonåring, som befann sej i händelsens centrum, att det utgjorde ett outplånligt intryck i minnet, där jag även noterar väderleken. Vintern kom i början av december men redan före jul slog det om till blidväder vilket höll i sej hela januari. Karldagen var rena vårdagen. Då är jag tillbaka i resonemanget om vädrets skiftningar genom tiderna. Så har det alltid varit och så kommer det att bli. Men det är mina funderingar, ta dem för vad de är. Karl-Henry Bäckström, Gullsjö.

6 Släkten följa släktens gång 29 oktober tom 4 februari år 2010 Anslagstavlan Födda En flicka Olivia, Viksfors Bratta, den 26 januari. Föräldrar: Victor Pettersen & Emma Andersson Inflyttade Henk & Meta Köller, Michel, Rik, Grinsbyn Granliden Susanne Stuhr Risto Satta, Finnerud Gamla skolan Välkomna till vår socken! Långseruds Församling Mars Ekumenisk gudstjänst Missionskyrkan Långserud Bengt Sandström, Anders Segerström, kyrkkaffe 14 Temagudstjänst Tveta kyrka. Konfirmander från Gillberga, Kila, Långserud, Svanskog o Tveta. Lars Richter, Kim San fridsson, Gösta Törnqvist. Pernilla Radborn 18 Passionsandakt Smedgården Lars Richter, Anders Segerström, kaffeservering 21 Mariamusik Ekumenisk gudstjänst Gunnar Olsson, Per-eric Nyman, Kyrkokören, Anders Segerström, våfflor/kaffe 25 Passionsandakt Hembygdsgården 19.0 Lars Richter, Anders Segerström, kaffeservering 28 Familjemässa Lars Richter, Anders Segerström, Karin Bäckström, barngrupper. Kaffeservering NYHET!! Du kan få månadsaffischerna hem i brevlådan? Vill du det, hör av dig: telefon , e-post: svenskakyrkan.se, när vi träffs. Kollekt den 28 mars Familjemässan (Känner Du till någon nyinflyttad som ännu inte välkomnats i Sockenbladet, var bussig och hör av Dig! mvh, red.) Avlidna Hans Kåre Karlsson, Gisslebyn Smedbacken 1, den 1 november, 68 år Folke Bertil Rudberg, Västra Sjöändan, den 12 november, 96 år Folke Verner Andersson, Kastensbol Alphem, den 3 januari, 79 år Psaltaren 23! Telefonnummer: Kurt Bengtsson, kyrkvaktmästare: Anders Segerström, kantor: Karin Bäckström,barnledare: Lars Richter, präst: Sockenstugan, församlingsexpedition, Pastorsexpeditionen, Säffle, Riktnumret är Långseruds Utvecklingsgrupp ÅRSMÖTET 23 mars Sockenstugan Se affisch när det närmar sig! Bl.a kommer senaste nytt att rapporteras på årsmötet vad avser skola och hälsovalet.

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Fotbollsavslutning för unga lirare

Fotbollsavslutning för unga lirare En tidning för folk i Gillbergabygden Nummer 4, 2014 Fotbollsavslutning för unga lirare 65 barn har tränat och spelat matcher för Kila/Gillberga under säsongen 2014. Och som vanligt bjöds de på en avslutning

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA # 2 2013 FÖRTROLIGT Religion + Identitet: Har sex med tro att göra? REMAKE Gammalt blir nytt. PORTRÄTT Caroline för Sverige mot Seger. TROLIGT Andakt:

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012 En månadstidning Nr 12-2012 Lösnummer: 15 kr Bo bättre på äldre dar sid 3 Första Advent i kyrkan Sid 5 Agunda-dagen Sid 8-9 Trinshults skola Sid 10-11 Familjen Åberg Sid 13-15 Familjesidan Sid18-19 Äntligen!

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2010. Tack Gud att det finns hopp. sid 8 9. Team Missions förskola en välkommen hjälp. sid 6 7

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2010. Tack Gud att det finns hopp. sid 8 9. Team Missions förskola en välkommen hjälp. sid 6 7 Team Mission Nyhetsbrev nummer 1 2010 Hem ljuva hem! sid 4 5 Team Missions förskola en välkommen hjälp. sid 6 7 Tack Gud att det finns hopp. sid 8 9 Signerat Guds omsorg gäller alla Såhar vi då lämnat

Läs mer

UPPDRAG. Vilhelmina URFOLK & Minoriteter mänskliga rättigheter. Vad är en hjälte? Lokala Eldsjälar S T R A N D S K O L A N. S E

UPPDRAG. Vilhelmina URFOLK & Minoriteter mänskliga rättigheter. Vad är en hjälte? Lokala Eldsjälar S T R A N D S K O L A N. S E S T R A N D S K O L A N V I L H E L M I N A 2 0 1 2 UPPDRAG Vilhelmina Vad är en hjälte? Sidorna 4-5 Lokala Eldsjälar Sidorna 14-15 URFOLK & Minoriteter mänskliga rättigheter Sidorna 8-10 S T R A N D S

Läs mer