TEU1201 TEU1202 TEU1203

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEU1201 TEU1202 TEU1203"

Transkript

1 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt. Du lär dig grundläggande regler för företagens marknadsföring samt immaterialrätt, dvs rättigheter knutna till t ex konstnärliga och musikaliska verk. Du får också lära dig vad som händer om privatpersoner eller företag inte betalar sina skulder samt olika juridiska företagsformer. FE1500 Aktiekunskap med privatekonomi 100 poäng 3 block 2 Du får en introduktion i olika sparformer. Du får lära dig mycket om aktier och obligationer. Du får lära dig om boende och försäkringar och hur det går till att låna pengar och olika sätt att betala. Du får också kunskap om lagar för dig som konsument samt en kort introduktion i deklarationskunskap. SOMS1504 Alternativ kommunikation A 100 poäng 2 samt 3 block 1 Kursen skall ge dig grundläggande kunskaper om kroppsspråkets betydelse. Du utvecklar också din förmåga att utveckla icke-verbala signaler. Förmågan att använda drama, dans, konst och musik i kommunikationen skall utvecklas. Kursen ger också grundläggande kunskaper i teckenkommunikation samt kunskaper om bildens betydelse i kommunikation. Kursen ger dig också kunskap om den normala samspels- och språkutvecklingen. SOMS1505 Alternativ kommunikation B 100 poäng 3 block 2 Kursen skall ge dig kunskap om olika former av språkstördhet. Den skall också ge dig förmåga att se dramats, musikens och konstens användningsområde i kommunikationen med personer med språkstörning. Kursen skall också ge kunskap om de alternativa bildspråk som används inom omsorger om utvecklingsstörda, t ex Bildtolk och Pictogram. Du får också grundläggande kunskaper om Bliss som alternativt språk samt kunskap om den digitala bildens användningsområden och dessutom fördjupade kunskaper i teckenkommunikation. BF1500 Bild och form A 100 poäng 2 Bildskapande i olika material och tekniker till exempel teckning, måleri och skulptur. Dessutom innehåller kursen grundläggande färglära och komposition samt litet konsthistoria och bildanalys. BF1501 Bild och form B 100 poäng 3 block 1 Fördjupningskurs. Bildskapande i olika material och tekniker ingår samt komposition, färglära, konsthistoria och bildanalys. BF1502 Bild och media A 100 poäng 2 samt 3 block 1 Du får lära dig att fotografera, framkalla film och göra svart/vita fotografier. Du får fotografera digitalt, bildbehandla i Photoshop och göra layout i PageMaker. Du får filma och redigera (med dator), dvs göra en videofilm. För ytterligare information se hemsidan TEU1201 TEU1202 TEU1203 CAD-teknik A 50 poäng + CAD-teknik B 50 poäng alternativt CAD-teknik B 50 poäng + CAD-teknik C 50 poäng 3 block 1 I dessa kurser får du lära dig att bygga upp 3D-modeller i datorn. Detta görs med hjälp av ett CAD-program. 3D-modeller används framför allt inom tekniken men även inom arkitektur, medicin och naturvetenskap. CAD A kräver inga förkunskaper. SMTE3 börjar med CAD B och fortsätter därefter med CAD C. Övriga läser CAD A och B. DAN1201 Danska steg poäng 2 samt 3 block 1

2 DTR1500 Datakörkortet ECDL 100 poäng 2 samt 3 block 2 I denna kurs får du lära dig de olika programmen i Microsoft Office som motsvarar de olika modulerna i ECDL-datakörkortet, dvs IT, Windows, Word, Excel Excel/Access databas, PowerPoint och Outlock. Kursen ger dig sedan möjlighet att till en subventionerad summa "köra upp" för datakörkortet på ett auktoriserat testcenter. EN1202 Engelska B 100 poäng 3 block 1 och 2 Kursen ger dig fördjupade och breddade färdigheter i det engelska språket. Betyg i engelska B ger behörighet till alla eftergymnasiala studier. Kursen ger dig vidgade kunskaper om engelskspråkig litteratur, samtidsförhållanden, historia och kultur i länder där engelska talas. EN1203 Engelska C 100 poäng 3 block 1 och 2 Kursen bygger på engelska B och ger dig goda förberedelser för universitetsoch högskolestudier. Engelska C ger dig muntlig och skriftlig språkfärdighet på en avancerad nivå. Engelska C ligger på samma språkliga nivå som CAEkursen, men har en friare utformning. Du lär dig mer om t ex litteratur av olika genrer, samhällsliv, historia etc i de engelskspråkiga länderna. EN 120X Engelska C med CAE 100 poäng 3 block 2 Tänker du dig fortsatta studier eller arbete utomlands? Då skall du läsa Engelska C med siktet inställt på en internationell Cambridgeexamen. CAEdiplomet accepteras som bevis på tillräcklig kompetens på brittiska universitet och högskolor. Många college i USA accepterar också diplomet. Så välj CAEengelska och utveckla dina engelskkunskaper genom hårt arbete och inspirerande och utmanande engelskstudier. MAKU1540 Enklare matlagning A 100 poäng 2 samt 3 block 2 I kursen lär du dig tillaga enkla maträtter utifrån råvaror samt att baka. Du lär dig planera med begränsad ekonomi. Du får lära dig att duka snyggt. MAKU154X Mattraditioner och matkultur i andra länder 3 block 1 I kursen får du lära dig att tillaga maträtter från olika länder. Du får lära dig andra länders matkulturer. SH1520 Europakunskap 100 poäng 3 block 2 Kursen ger dig ökade kunskaper om Europas geografi och olika länders naturliga förutsättningar för olika näringar. Du får också kunskaper om de politiska systemen i olika europeiska länder samt de kulturella, religiösa och etniska särdragen. De olika handelsblocken i Europa, deras historia, målsättningar, utvecklingsplaner och förhållande till varandra och till den övriga världen studeras också. SV1512 Filmkunskap A 100 poäng 2 samt 3 block 1 och 2 Kursen skall lägga grunden till förståelsen av filmens roll och betydelse i det moderna samhället. Den skall ge dig kunskaper om och förståelse för det spel som pågår mellan filmmakare och publik. Kursen skall vidare ge kunskaper i att analysera, tolka och förmedla olika filmers budskap. Du får också grundläggande filmhistoriska kunskaper samt inblick i bildberättandets konst. SV1513 Filmkunskap B 100 poäng 3 block 1 Kursen skall ge fördjupade kunskaper om filmanalys, filmgenrer och enskilda regisörers och skådespelares arbete. Olika filmgenrer och regissörer studeras koncentrerat under längre perioder för att ge ökad insikt i hur motiv och teknik används. I kursen lär du dig också mer om hur TV-mediet och videobranschen fungerar.

3 FR1301 Franska steg poäng 2 samt 3 block 2 FR1303 Franska steg poäng 2 FR1304 Franska steg poäng 2 samt 3 block 2 FR1305 Franska steg poäng 2 samt 3 block 1 FR1306 Franska steg poäng 3 block 1 FR1307 Franska steg poäng 3 block 1 Steg 1 nybörjare, steg 2 vidareutveckling av enkel kommunikation, steg 3 större variation i tala, läsa och skriva, steg 4 breddning av språkförmågan samt ökade insikter i kultur och litteratur, steg 5 fördjupning - större elevfrihet att välja stoff och inriktning, steg 6 ytterligare bredd och fördjupning eftger elevens val samt steg 7 förberedelse för yrkes- eller högskolestudier i fransktalande LPL1202 länder. Fritidens aktiviteter 50 poäng (tillsammans med Idrott och hälsa B 50 poäng) 3 block 1 och 2 Fritidens aktiviteter är en tillämpad kurs i friluftsliv. Cykelhajk på Linderödsåsen och vandring på Skåneleden samt paddling med övernattningar fredag till lördag ingår. I teoriavsnittet ingår moment av fjällutbildning. FE1202 Företagsekonomi A + B start i åk 2 med fortsättning i åk p FE med forts 3 block 2 Vill du jobba med ekonomi i framtiden är detta en bra kurs, men även om du inte direkt sysslar med företagsekonomi är det bra att känna till grunderna för hur ett företag fungerar. Denna kurs lär dig att planera och styra din egen ekonomi. Du lär dig att planera ett företags ekonomi och sedan följa upp budgeten med en jämförelse med utfallet från företagets bokföring. Du lär dig grundläggande bokföring genom praktiskt arbete med ett riktigt bokföringsprogram. Du studerar olika tekniker för hur företag sätter priser på sina produkter. I tillverkande företag är ofta teknisk personal inblandad i detta. Reklam och annan marknadsföring studeras liksom litet kring organisation och ledarskap. GRK1201 Grekiska A 100 poäng 3 block 1 För dig som är språkintresserad är grekiskan ett idealiskt ämne. Språkstudier utgör ämnets ryggrad, även om undervisningen har ett dubbelt mål, ett språkligt och ett kulturhistoriskt. Du får studera lättare texter på klassisk grekiska och använda det grekiska alfabetet i skrift. I anslutning till textläsningen diskuteras hur grekiska motiv återkommer i vår tids litteratur, konst och idédebatt. SH120X Globalt samhälle - Att leva i en global värld 2 Du som är intresserad av politik, ekonomi, hälsofrågor och miljö i ett internationellt perspektiv och också är intresserad av frågor som för rättvisa, mänskliga rättigheter och möten mellan olika kulturer kan läsa kursen Att leva ett blobalt samhälle. En fortsättningskurs kommer att omfatta ytterligare 100 poäng i åskurs 3, då du får förbereda dig för en resa där du personligen får möta en anna kultur i Europa eller på en annan kontinent. HI1201 Historia A 100 poäng 2 samt 3 block 2 HI1202 Historia B 100 poäng 2 samt 3 block 2 HI1203 Historia C 100 poäng 3 block 1

4 IDH1202 Idrott och hälsa B 50 poäng tillsammans med Fritidens aktiviteter 50 poäng eller Matematik B 50 poäng) 3 block 1 och 2 Idrott och hälsa B är en fortsättningskurs. Stort elevinflytande vid val av aktiviteter. Kursen är ett bra komplement när det gäller yrken som idrottslärare och brandman. XX1500 Ingenjörsteknik 100 poäng 3 block 2 Kursen är i första hand avsedd för dig som går NV, TE och SMTE och stimulerar ditt intresse för teknik och teknisk utveckling. Du skall efter utbildningen ha tillägnat dig grunden för ingenjörsmässigt tänkande och arbetssätt. SH1204 Internationella relationer 50 poäng (läses tillsammans med Miljöpolitik 50 poäng) 3 block 2 I kursen får du kunskaper om olika former av samarbete mellan länder. Du får också kunskaper om och förståelse för olika kulturers värdesystem. Du får också lära dig om de grundläggande internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. IT1301 Italienska steg poäng 2 samt 3 block 1 IT1302 Italienska steg poäng 3 block 2 IT1303 Italienska steg poäng 3 block 1 JAP1201 Kunskaper i italienska öppnar dörrar inom bl a turism, arkeologi och design. Du får också möjlighet att lära känna flera europeiska natur- och kulturområden inom ett och samma ovanligt omväxlande land. Språket är inte totalt främmande utan en hel del ord kommer du att känna igen från t ex engelskan. Steg 1 nybörjare, steg 2 vidareutveckling av enkel kommunikation. I steg 3 befäster du dina kunskaper och klarar dig i allt fler situationer på italienska, både muntligt och skriftligt Japanska steg poäng 2 samt 3 block 1 Kursen kommer igång under förutsättning att det finns lärare NK1500 Jägarexamen 100 poöng 3 block 2 Kursen ger den av Svenska Jägarförbundet föreskrivna jägarutbildningen och möjlighet till examination. Kursen innehåller följande moment: jaktens historia, ekologi, artkännedom, viltvård, vapenkunskap, jaktkunskap och jaktlagstiftning. Praktiska moment såsom skytte och behandling av fällt vilt ingår. KUHI1202 Kultur- och idéhistoria 100 poäng 2 samt 3 block 2 Kursen skall ge förståelse för sambanden mellan idéer och konst genom historien. Du skall få kunskap om konsternas utveckling och betydelse under olika epoker. Dessutom skall kursen belysa hur konstarterna speglar samhällsutvecklingen. LAS1201 Latin A 100 poäng 2 samt 3 block 2 Latin A är en kurs för dig som är intresserad av språk och kulturhistoria. Du kommer att få möta enklare originaltexter från antiken och medeltiden, lära dig latinska sentenser samt studera romersk historia, kultur och mytologi. Kursen syftar till att ge en inblick i latinets och antikens betydelse för vår egen kultur. LAS1201 SV1203 Litteratur och litteraturvetenskap 50 poäng (tillsammans med Psykologi B 50 poäng) 3 block 1 I kursen litteratur och litteraturvetenskap utvecklar du din förmåga att tolka texter av olika slag, både inom litteratur och film. Du lär dig använda olika litteraturvetenskapliga perspektiv och fördjupar dig i hur texter genom åren förhållit sig till historien och sin samtid. MA1202 Matematik B 50 poäng (tillsammans med Idrott o hälsa B 50 poäng eller Mental träning 50 poäng. Du kan på vissa program läsa kursen tillsammans med 50 poäng programinriktat val) Kursen innehåller avsnitt om sannolikhetslära, linjära funktioner med ekvationssystem, algebra med andragradsekvationer, geometri och statistik. I många fortsatta utbildningar krävs matematik B. 2 och 3 block 2

5 MA1203 Matematik C 100 poäng 3 block 1 och 2 Kursen innehåller avsnitt om algebra med funktionslära, både linjära, kvadratiska och exponentiella. Det största och viktigaste avsnittet behandlar derivata, dvs förändringsberäkningar. I nästan alla ekonomiutbildningar krävs matematik C. OMV1209 Medicinsk grundkurs 100 poäng 2 samt 3 block 2 Funderar du på någon utbildning inom vården eller är du bara intresserad av hur kroppen fungerar i största allmänhet? I medicinsk grundkurs får du möjlihget att skaffa kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Du läser också om vanliga sjukdomstillstånd och om läkemedel. Kursen ger också grundläggande kunskaper om infektioner och smittspridning samt hur du förebygger detta. Vi talar även om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser i händelse av katastrof och krig. Det erbjuds också tillfällen att praktiskt prova på enklare behandlingar och provtagningar. IDH1520 Mental träning 50 poäng (tillsammans med Matematik B 50 poäng) 3 block 2 Mental träning - d v s att slappna av till kropp och sinnen och börja stärka sitt jag. Det är något som aktivit används och har använts i idrottsliga sammanhang sedan lång tid, men är egentligen ett redskap som står till buds för var och en oavsett vad man sysslar med. I den här kursen kommer vi att arbeta med att slappna av i kroppen och i våra sinnen. Vi kommer också att arbeta med olika teoretiska och praktiska teman. Vill du bli medveten om hur du kan slappna av och hur du kan bli starkare i dig själv är den här kursen något för dig. MKU1204 Miljöpolitik 50 poäng (läses tillsammmans med Internationella relationer 50 poäng) 3 block 2 Kursen miljöpolitik behandlar miljöfrågorna på ett integrerat sätt utifrån ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Olika metoder för att genomföra miljövärderingar beskrivs. SOMS1202 Människan socialt och kulturellt 100 poäng 3 block 1 Kursen ger kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv och skall skapa förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet. NK1202 Naturkunskap B 100 poäng 3 block 2 Kursen behandlar biologi, fysik och kemi med anknytning till människans vardag. Livets förutsättningar och utveckling tas också upp, liksom den mänskliga organismens byggnad och funktion. Kursen är behörighetsgivande till flera utbildningar. LPL1208 Pedagogiskt ledarskap 100 poäng 2 samt 3 block 2 Vad innebär ett gott ledarskap? Vad innebär gruppprocesser? Hur kan du inspirera andra människor till ett positivt ledarskap? Finns det skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap? Hur hanterar vi konflikter? Dessa och många fler frågor får du svar på i kursen som behandlar det pedagogiska ledarskapet. Programinriktat val - BP 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - EC 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - FP 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - HV 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - IP 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - LP 2 samt 3 block 1 och 2 DTR1207 Programmering A + B poäng 2 I dessa båda kurser får du kunskap om grundläggande begrepp och metoder inom programmering. Du får lära dig grunderna i programmering bl a Visual Basic miljön, komponenter, användargränssnitt, Visual Basic objekt och händelsestyrd programmering i Windows.

6 DTR1209 Programmering C 100 poäng 3 block 1 I denna kurs får du på egen hand skriva snabba och kraftfulla program i olika språk som Visual Basic, Java, C och C++. Du får bl a lära dig hur man kompilerar källkod och skapar körbara filer. Du får lära dig att förstå den nya ANSI-standarden. Du får skriva sofistikerade program med funktioner, vektorer, variabler och pekare. PS1202 Psykologi B 50 poäng (tillsammans med Litteratur och litteraturvetenskap 50 poäng) 3 block 1 I psykologi B får du bredd åt dina kunskaper med teorier inom t ex existentialistisk, humanistisk och kognitiv psykologi. Kända förespråkare blir bl a Ronald D Laing och Carl Rogers. Du får skriva en forskningsrapport och fördjupa dig inom fritt valda specialområden som t ex stress, identitet, drömmar, anorexia eller parapsykologi. Kort redovisning och diskussion av aktuella tidningsartiklar med psykologisk anknytning ingår också. SV1500 Reception 100 poäng 3 block 1 Är du intresserad av receptionsarbete och service? I denna kurs får du fördjupade kunskaper om arbetsuppgifterna inom en hotellreception. Du lär dig gästpsykologi och utvecklar din förmåga att ge personlig service och hantera uppkomna situationer på ett yrkesmässigt sätt. Du lär dig använda språket som redskap i yrket och får insikt i kroppsspråkets betydelse. Du får kunskap om och erfarenhet av marknadsföring och försäljning av hotelltjänster samt förståelse för sambanden mellan prissättning av tjänster och hotellets lönsamhet. SV1500 Retorik 100 poäng 2 samt 3 block 2 Retorik är att tala väl och det är egentligen ganska enkelt. Det gäller bara att övertyga. För detta finns det tre sätt, underhålla, väcka känslor och undervisa. Kursen innehåller en liten teoridel där vi studerar hur de gamla romarna och även de ännu äldre grekerna gick tillväga. Huvudparten av kursen utgörs av en lång rad tal i naturliga och vardagliga situationer. Gruppens önskemål och behov styr i detalj, men du kan räkna med att förbereda, skriva och framföra tal av informerande, instruerande, demonstrerande och argumenterande typ. Kursen är praktiskt inriktad och helt centrerad på dig och det du vill utveckla. RK1203 Rättskunskap 50 poäng (läses tillsammans med Affärsjuridik 50 poäng) 2 samt 3 block 1 Rättskunskap är inriktat på grundläggande juridik för privatpersoner. Du får bl a övergripande kunskaper kring äktenskap och samboförhållande. Du lär dig vad som är viktigt att tänka på när du skall skaffa dig en lägenhet eller villa. Du får studera olika typer av försäkringar för att kunna minska ekonomiska risker. Du får lära dig dina rättigheter som konsument, t ex vilken rätt du har om det du köpt i en affär går sönder. Du får också lära dig om arv. Kursen ger dig nyttiga vardagskunskaper som kan underlätta för dig i framtiden. SH1202 Samhällskunskap B 100 poäng 3 block 2 I kursen Samhällskunskap B fördjupar du dina kunskaper i samhällskunskap framför allt om internationella frågor. Ämnesområden vi studerar under kursen är bl. a internationella relationer, kriser och konflikter, mänskliga rättigheter, handel och globalisering samt frågor kring demokrati och diktatur. Du kommer under kursen att deltaga i FN-rollspel.

7 DNS1501 Sceniskt projekt - dans 100 poäng 3 block 2 TEA1503 Sceniskt projekt - teater 100 poäng 3 block 1 I denna kurs får du vara med och spela teater i en pjäs som sätts upp under vårterminen. Du får arbeta med skådespelarträning, rollanalys och manusarbete samt själv bidra med idéer. Du får vara med om en spännande resa från idé till föreställning. Det blir en resa som avslutas med att du står på scenen och spelar teater inför en entusiastisk publik. TEA1502 Sceniskt projekt - teater, dans, musik 100 poäng 2 Under kursens gång kommer du att få grundläggande kunskaper i dans, drama och teaterträning. Målsättningen är att genom ett kreativt arbete tillsammans skapa en föreställning. SH1522 Socialkunskap 100 poäng 2 samt 3 block 1 I kursen socialkunskap får du diskutera, analysera och engagera dig i olika sociala problem i vårt samhälle, speciellt sådana som handlar om missbruk, kriminalitet och vård. Du får studera problem, fördjupa dig i orsakssammanhangen och lära dig hur samhället försöker lösa dem och vilka resurser som finns för den uppgiften. I undervisningen ingår studiebesök vid olika institutioner och myndigheter samt enskilda fördjupningsuppgifter. Att studera socialkunskap är en utmärkt förberedelse för studier vid socialhögskola. SP1301 Spanska steg poäng 2 samt 3 block 2 SP1302 Spanska steg poäng 2 samt 3 block 1 SP1303 Spanska steg poäng 3 block 1 Steg 1 nybörjare, steg 2 vidareutveckling av enkel kommunikation, steg 3 större variation i tala, läsa och skriva SC1201 Specialidrott start i åk 2 med forts i åk poäng 2 med forts 3 block 1 Specialidrott är en tvåårig kurs på 200 poäng. Det är en ledarkurs. Praktik i en förening ingår i kursen. Du får pröva en rad sporter och får också insyn i regler och träningsmetodik. I teoriavsnittet ingår moment som ledarproblematik, idrottsskador, massage och mental träning. Inget krav på att du skall vara på elitnivå som aktiv. FE1207 Starta eget företag (Småföretagande A 50 poäng+ Organisation och ledarskap 50 poäng) 3 block 2 Starta ett eget företag inom utbildningsprogrammet Ung Företagsamhet. Du kommer att få möjlighet att starta ett eget företag tillsammans med några kamrater. Vad ni vill göra bestämmer ni själva. Ni arbetar med riktiga pengar och får hjälp både av läraren och av en rådgivare från näringslivet. Du träffar också andra unga företagare och får möjlighet att ställa ut på en mässa. Kurserna är självklart bra för dig som har tankar på att starta ett eget företag men ger också en grundläggande utbildnikng i företagsekonomi. SV1201 Svenska A (för elever som läser svenska som andra språk) 100 poäng 2 samt 3 block 1 SV1202 Svenska B (för elever som läser svenska som andra språk) 100 poäng 3 block 1 SV1205 Svenska C 50 poäng (tillsammans med Litteratur- och litteraturvetenskap 50 poäng) 3 block 2 I kursen svenska C fördjupar du dina kunskaper om språket som redskap för kommunikation. Genom både skriftliga och muntliga övningar förbereds du för kommande högskolestudier. Du får bl a lära dig mer om argumentationsteknik och textanalys än du gjort i andra kurser i svenska. SV150X Svenska förstärkning 100 p (efter överenskommelse med specialpedagog) 2 samt 3 block 1 och 2 Denna kurs kan endast läsas efteröverenskommelse med specialpedagog SVA1201 Svenska som andra språk A (för vissa elever) 100 poäng 2 samt 3 block 1 Får läsas av elever som inte har svenska som modersmål TNH1201 Teckenspråk steg poäng 2 Kursen ger en sådan språkförmåga att du kan och vågar använda teckenspråket i kontakt med döva/hörselskadade. Studierna inriktas mot att ge dig ökad kunskap om och förståelse för de dövas/hörselskadades kultur och levnadsvillkor. THN1202 Teckenspråk steg poäng 3 block 1 Detta är en fortsättningskurs på teckenspråk steg 1.

8 TURI1205 Turism 50 poäng + Turism och resor 50 poäng TURI samt 3 block 1 Kursen Turism ger dig grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. I kursen Turism och resor får du kunskap om turismens olika målgrupper samt vanliga resvägar och resmål. Du arbetar även med dator för att söka, samla och sammanställa information för att kunna planera, kalkylera och genomföra resor. TY1301 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 2 TY1302 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 1 TY1303 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 2 TY1304 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 1 TY1305 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 1 TY1306 Tyska steg poäng 3 block 1 TY1307 Tyska steg poäng 3 block 1 Steg 1 nybörjare, steg 2 vidareutveckling av enkel kommunikation, steg 3 större variation i tala, läsa och skriva, steg 4 breddning av språkförmågan samt ökade insikter i kultur och litteratur, steg 5 fördjupning - större elevfrihet att välja stoff och inriktning, steg 6 ytterligare bredd och fördjupning efter elevens val samt steg 7 förberedelse för yrkes- eller högskolestudier i tysktalande länder. DTR1210 Webbdesign 100 poäng 3 block 1 och 2 I kursen får du grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad och multimediala programvaror samt färdighet att använda dessa. Kursen ger också kunskaper om hur en hemsida skapas och läggs upp. I kursen används HTML som programspråk och Macromedia MX som utvecklingsmiljö. Teori varvas med många övningar. Kursen förutsätter att du har grundläggande datorkunskaper.

Kursnamn och kursbeskrivning Årskurs Affärsjuridik Rättskunskap Aktiekunskap med privatekonomi Alternativ och kompletterande kommunikation

Kursnamn och kursbeskrivning Årskurs Affärsjuridik Rättskunskap Aktiekunskap med privatekonomi Alternativ och kompletterande kommunikation Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 2 och 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Individuella val läsåret 2010 2011

Individuella val läsåret 2010 2011 FE1500 Aktiekunskap med privatekonomi 100 poäng 3 block 2 Du får en introduktion i olika sparformer. Du får lära dig mycket om aktier och obligationer. Du får lära dig om boende och försäkringar och hur

Läs mer

Individuella val läsåret 2011 2012

Individuella val läsåret 2011 2012 FE1500 BF 1202 DAN1301 DAN1302 DNS1205 EN1202 Aktiekunskap med privatekonomi 100 poäng Du får en introduktion i olika sparformer. Du får lära dig mycket om aktier och obligationer. Du får lära dig om boende

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09 2009-11-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori restaurang 4 Naturorienterande

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

LUNDS KOMMUN Katedralskolan

LUNDS KOMMUN Katedralskolan Ljus och mörker i HI 1510 Lokal kurs nutidshistorien Förkunskaper: Under kursen studerar du det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia- 1900-talet, en epok som inneburit folkmord, etnisk rensning,

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet.

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet. BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) Områdesbeh desbehörighet De kurser som krävs för f r olika utbildningar

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet kattegattgymnasiet sannarpsgymnasiet sturegymnasiet samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet passar utmärkt för dig som vill inrikta dig mot att arbeta med

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 3 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Handelsämne Personlig försäljning 6 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 ALB1402, Modersmål A (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning ALB1403, Modersmål B (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar...1 Meritkurser inom det individuella valet...2 Kurskalender...3 Affärskommunikation engelska: 50 poäng...4 Affärskommunikation spanska: 50 poäng...4

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 2 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörighet och meritpoäng

Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Individuellt val 2011/2012

Individuellt val 2011/2012 1 Individuellt val 2011/2012 Du ska välja 100 poäng: I block A väljer Du en kurs på 100 poäng. I block B och C väljer Du en 50 poängskurs i vardera. Du ska även göra val i 2:a och 3:e hand som reservalternativ.

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet Poängplaner Spånga Gymnasium Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet 2013-2016 Inriktningsprofil Djurkunskap Preliminär poängplan 2013-2016 Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA KURS Ht Vt Ht Vt Ht Vt poäng timmar GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Malik söker till dataingenjörsprogrammet

Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik fick ett slutbetyg från komvux i december 2012. Lite senare började Malik läsa på grundlärarprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till dataingenjörsprogrammet

Läs mer

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 1, 2 och 3. Om du redan har läst

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Förslag Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; beslutade den Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 5 andra stycket, 7 kap.

Läs mer