TEU1201 TEU1202 TEU1203

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEU1201 TEU1202 TEU1203"

Transkript

1 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt. Du lär dig grundläggande regler för företagens marknadsföring samt immaterialrätt, dvs rättigheter knutna till t ex konstnärliga och musikaliska verk. Du får också lära dig vad som händer om privatpersoner eller företag inte betalar sina skulder samt olika juridiska företagsformer. FE1500 Aktiekunskap med privatekonomi 100 poäng 3 block 2 Du får en introduktion i olika sparformer. Du får lära dig mycket om aktier och obligationer. Du får lära dig om boende och försäkringar och hur det går till att låna pengar och olika sätt att betala. Du får också kunskap om lagar för dig som konsument samt en kort introduktion i deklarationskunskap. SOMS1504 Alternativ kommunikation A 100 poäng 2 samt 3 block 1 Kursen skall ge dig grundläggande kunskaper om kroppsspråkets betydelse. Du utvecklar också din förmåga att utveckla icke-verbala signaler. Förmågan att använda drama, dans, konst och musik i kommunikationen skall utvecklas. Kursen ger också grundläggande kunskaper i teckenkommunikation samt kunskaper om bildens betydelse i kommunikation. Kursen ger dig också kunskap om den normala samspels- och språkutvecklingen. SOMS1505 Alternativ kommunikation B 100 poäng 3 block 2 Kursen skall ge dig kunskap om olika former av språkstördhet. Den skall också ge dig förmåga att se dramats, musikens och konstens användningsområde i kommunikationen med personer med språkstörning. Kursen skall också ge kunskap om de alternativa bildspråk som används inom omsorger om utvecklingsstörda, t ex Bildtolk och Pictogram. Du får också grundläggande kunskaper om Bliss som alternativt språk samt kunskap om den digitala bildens användningsområden och dessutom fördjupade kunskaper i teckenkommunikation. BF1500 Bild och form A 100 poäng 2 Bildskapande i olika material och tekniker till exempel teckning, måleri och skulptur. Dessutom innehåller kursen grundläggande färglära och komposition samt litet konsthistoria och bildanalys. BF1501 Bild och form B 100 poäng 3 block 1 Fördjupningskurs. Bildskapande i olika material och tekniker ingår samt komposition, färglära, konsthistoria och bildanalys. BF1502 Bild och media A 100 poäng 2 samt 3 block 1 Du får lära dig att fotografera, framkalla film och göra svart/vita fotografier. Du får fotografera digitalt, bildbehandla i Photoshop och göra layout i PageMaker. Du får filma och redigera (med dator), dvs göra en videofilm. För ytterligare information se hemsidan TEU1201 TEU1202 TEU1203 CAD-teknik A 50 poäng + CAD-teknik B 50 poäng alternativt CAD-teknik B 50 poäng + CAD-teknik C 50 poäng 3 block 1 I dessa kurser får du lära dig att bygga upp 3D-modeller i datorn. Detta görs med hjälp av ett CAD-program. 3D-modeller används framför allt inom tekniken men även inom arkitektur, medicin och naturvetenskap. CAD A kräver inga förkunskaper. SMTE3 börjar med CAD B och fortsätter därefter med CAD C. Övriga läser CAD A och B. DAN1201 Danska steg poäng 2 samt 3 block 1

2 DTR1500 Datakörkortet ECDL 100 poäng 2 samt 3 block 2 I denna kurs får du lära dig de olika programmen i Microsoft Office som motsvarar de olika modulerna i ECDL-datakörkortet, dvs IT, Windows, Word, Excel Excel/Access databas, PowerPoint och Outlock. Kursen ger dig sedan möjlighet att till en subventionerad summa "köra upp" för datakörkortet på ett auktoriserat testcenter. EN1202 Engelska B 100 poäng 3 block 1 och 2 Kursen ger dig fördjupade och breddade färdigheter i det engelska språket. Betyg i engelska B ger behörighet till alla eftergymnasiala studier. Kursen ger dig vidgade kunskaper om engelskspråkig litteratur, samtidsförhållanden, historia och kultur i länder där engelska talas. EN1203 Engelska C 100 poäng 3 block 1 och 2 Kursen bygger på engelska B och ger dig goda förberedelser för universitetsoch högskolestudier. Engelska C ger dig muntlig och skriftlig språkfärdighet på en avancerad nivå. Engelska C ligger på samma språkliga nivå som CAEkursen, men har en friare utformning. Du lär dig mer om t ex litteratur av olika genrer, samhällsliv, historia etc i de engelskspråkiga länderna. EN 120X Engelska C med CAE 100 poäng 3 block 2 Tänker du dig fortsatta studier eller arbete utomlands? Då skall du läsa Engelska C med siktet inställt på en internationell Cambridgeexamen. CAEdiplomet accepteras som bevis på tillräcklig kompetens på brittiska universitet och högskolor. Många college i USA accepterar också diplomet. Så välj CAEengelska och utveckla dina engelskkunskaper genom hårt arbete och inspirerande och utmanande engelskstudier. MAKU1540 Enklare matlagning A 100 poäng 2 samt 3 block 2 I kursen lär du dig tillaga enkla maträtter utifrån råvaror samt att baka. Du lär dig planera med begränsad ekonomi. Du får lära dig att duka snyggt. MAKU154X Mattraditioner och matkultur i andra länder 3 block 1 I kursen får du lära dig att tillaga maträtter från olika länder. Du får lära dig andra länders matkulturer. SH1520 Europakunskap 100 poäng 3 block 2 Kursen ger dig ökade kunskaper om Europas geografi och olika länders naturliga förutsättningar för olika näringar. Du får också kunskaper om de politiska systemen i olika europeiska länder samt de kulturella, religiösa och etniska särdragen. De olika handelsblocken i Europa, deras historia, målsättningar, utvecklingsplaner och förhållande till varandra och till den övriga världen studeras också. SV1512 Filmkunskap A 100 poäng 2 samt 3 block 1 och 2 Kursen skall lägga grunden till förståelsen av filmens roll och betydelse i det moderna samhället. Den skall ge dig kunskaper om och förståelse för det spel som pågår mellan filmmakare och publik. Kursen skall vidare ge kunskaper i att analysera, tolka och förmedla olika filmers budskap. Du får också grundläggande filmhistoriska kunskaper samt inblick i bildberättandets konst. SV1513 Filmkunskap B 100 poäng 3 block 1 Kursen skall ge fördjupade kunskaper om filmanalys, filmgenrer och enskilda regisörers och skådespelares arbete. Olika filmgenrer och regissörer studeras koncentrerat under längre perioder för att ge ökad insikt i hur motiv och teknik används. I kursen lär du dig också mer om hur TV-mediet och videobranschen fungerar.

3 FR1301 Franska steg poäng 2 samt 3 block 2 FR1303 Franska steg poäng 2 FR1304 Franska steg poäng 2 samt 3 block 2 FR1305 Franska steg poäng 2 samt 3 block 1 FR1306 Franska steg poäng 3 block 1 FR1307 Franska steg poäng 3 block 1 Steg 1 nybörjare, steg 2 vidareutveckling av enkel kommunikation, steg 3 större variation i tala, läsa och skriva, steg 4 breddning av språkförmågan samt ökade insikter i kultur och litteratur, steg 5 fördjupning - större elevfrihet att välja stoff och inriktning, steg 6 ytterligare bredd och fördjupning eftger elevens val samt steg 7 förberedelse för yrkes- eller högskolestudier i fransktalande LPL1202 länder. Fritidens aktiviteter 50 poäng (tillsammans med Idrott och hälsa B 50 poäng) 3 block 1 och 2 Fritidens aktiviteter är en tillämpad kurs i friluftsliv. Cykelhajk på Linderödsåsen och vandring på Skåneleden samt paddling med övernattningar fredag till lördag ingår. I teoriavsnittet ingår moment av fjällutbildning. FE1202 Företagsekonomi A + B start i åk 2 med fortsättning i åk p FE med forts 3 block 2 Vill du jobba med ekonomi i framtiden är detta en bra kurs, men även om du inte direkt sysslar med företagsekonomi är det bra att känna till grunderna för hur ett företag fungerar. Denna kurs lär dig att planera och styra din egen ekonomi. Du lär dig att planera ett företags ekonomi och sedan följa upp budgeten med en jämförelse med utfallet från företagets bokföring. Du lär dig grundläggande bokföring genom praktiskt arbete med ett riktigt bokföringsprogram. Du studerar olika tekniker för hur företag sätter priser på sina produkter. I tillverkande företag är ofta teknisk personal inblandad i detta. Reklam och annan marknadsföring studeras liksom litet kring organisation och ledarskap. GRK1201 Grekiska A 100 poäng 3 block 1 För dig som är språkintresserad är grekiskan ett idealiskt ämne. Språkstudier utgör ämnets ryggrad, även om undervisningen har ett dubbelt mål, ett språkligt och ett kulturhistoriskt. Du får studera lättare texter på klassisk grekiska och använda det grekiska alfabetet i skrift. I anslutning till textläsningen diskuteras hur grekiska motiv återkommer i vår tids litteratur, konst och idédebatt. SH120X Globalt samhälle - Att leva i en global värld 2 Du som är intresserad av politik, ekonomi, hälsofrågor och miljö i ett internationellt perspektiv och också är intresserad av frågor som för rättvisa, mänskliga rättigheter och möten mellan olika kulturer kan läsa kursen Att leva ett blobalt samhälle. En fortsättningskurs kommer att omfatta ytterligare 100 poäng i åskurs 3, då du får förbereda dig för en resa där du personligen får möta en anna kultur i Europa eller på en annan kontinent. HI1201 Historia A 100 poäng 2 samt 3 block 2 HI1202 Historia B 100 poäng 2 samt 3 block 2 HI1203 Historia C 100 poäng 3 block 1

4 IDH1202 Idrott och hälsa B 50 poäng tillsammans med Fritidens aktiviteter 50 poäng eller Matematik B 50 poäng) 3 block 1 och 2 Idrott och hälsa B är en fortsättningskurs. Stort elevinflytande vid val av aktiviteter. Kursen är ett bra komplement när det gäller yrken som idrottslärare och brandman. XX1500 Ingenjörsteknik 100 poäng 3 block 2 Kursen är i första hand avsedd för dig som går NV, TE och SMTE och stimulerar ditt intresse för teknik och teknisk utveckling. Du skall efter utbildningen ha tillägnat dig grunden för ingenjörsmässigt tänkande och arbetssätt. SH1204 Internationella relationer 50 poäng (läses tillsammans med Miljöpolitik 50 poäng) 3 block 2 I kursen får du kunskaper om olika former av samarbete mellan länder. Du får också kunskaper om och förståelse för olika kulturers värdesystem. Du får också lära dig om de grundläggande internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. IT1301 Italienska steg poäng 2 samt 3 block 1 IT1302 Italienska steg poäng 3 block 2 IT1303 Italienska steg poäng 3 block 1 JAP1201 Kunskaper i italienska öppnar dörrar inom bl a turism, arkeologi och design. Du får också möjlighet att lära känna flera europeiska natur- och kulturområden inom ett och samma ovanligt omväxlande land. Språket är inte totalt främmande utan en hel del ord kommer du att känna igen från t ex engelskan. Steg 1 nybörjare, steg 2 vidareutveckling av enkel kommunikation. I steg 3 befäster du dina kunskaper och klarar dig i allt fler situationer på italienska, både muntligt och skriftligt Japanska steg poäng 2 samt 3 block 1 Kursen kommer igång under förutsättning att det finns lärare NK1500 Jägarexamen 100 poöng 3 block 2 Kursen ger den av Svenska Jägarförbundet föreskrivna jägarutbildningen och möjlighet till examination. Kursen innehåller följande moment: jaktens historia, ekologi, artkännedom, viltvård, vapenkunskap, jaktkunskap och jaktlagstiftning. Praktiska moment såsom skytte och behandling av fällt vilt ingår. KUHI1202 Kultur- och idéhistoria 100 poäng 2 samt 3 block 2 Kursen skall ge förståelse för sambanden mellan idéer och konst genom historien. Du skall få kunskap om konsternas utveckling och betydelse under olika epoker. Dessutom skall kursen belysa hur konstarterna speglar samhällsutvecklingen. LAS1201 Latin A 100 poäng 2 samt 3 block 2 Latin A är en kurs för dig som är intresserad av språk och kulturhistoria. Du kommer att få möta enklare originaltexter från antiken och medeltiden, lära dig latinska sentenser samt studera romersk historia, kultur och mytologi. Kursen syftar till att ge en inblick i latinets och antikens betydelse för vår egen kultur. LAS1201 SV1203 Litteratur och litteraturvetenskap 50 poäng (tillsammans med Psykologi B 50 poäng) 3 block 1 I kursen litteratur och litteraturvetenskap utvecklar du din förmåga att tolka texter av olika slag, både inom litteratur och film. Du lär dig använda olika litteraturvetenskapliga perspektiv och fördjupar dig i hur texter genom åren förhållit sig till historien och sin samtid. MA1202 Matematik B 50 poäng (tillsammans med Idrott o hälsa B 50 poäng eller Mental träning 50 poäng. Du kan på vissa program läsa kursen tillsammans med 50 poäng programinriktat val) Kursen innehåller avsnitt om sannolikhetslära, linjära funktioner med ekvationssystem, algebra med andragradsekvationer, geometri och statistik. I många fortsatta utbildningar krävs matematik B. 2 och 3 block 2

5 MA1203 Matematik C 100 poäng 3 block 1 och 2 Kursen innehåller avsnitt om algebra med funktionslära, både linjära, kvadratiska och exponentiella. Det största och viktigaste avsnittet behandlar derivata, dvs förändringsberäkningar. I nästan alla ekonomiutbildningar krävs matematik C. OMV1209 Medicinsk grundkurs 100 poäng 2 samt 3 block 2 Funderar du på någon utbildning inom vården eller är du bara intresserad av hur kroppen fungerar i största allmänhet? I medicinsk grundkurs får du möjlihget att skaffa kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Du läser också om vanliga sjukdomstillstånd och om läkemedel. Kursen ger också grundläggande kunskaper om infektioner och smittspridning samt hur du förebygger detta. Vi talar även om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser i händelse av katastrof och krig. Det erbjuds också tillfällen att praktiskt prova på enklare behandlingar och provtagningar. IDH1520 Mental träning 50 poäng (tillsammans med Matematik B 50 poäng) 3 block 2 Mental träning - d v s att slappna av till kropp och sinnen och börja stärka sitt jag. Det är något som aktivit används och har använts i idrottsliga sammanhang sedan lång tid, men är egentligen ett redskap som står till buds för var och en oavsett vad man sysslar med. I den här kursen kommer vi att arbeta med att slappna av i kroppen och i våra sinnen. Vi kommer också att arbeta med olika teoretiska och praktiska teman. Vill du bli medveten om hur du kan slappna av och hur du kan bli starkare i dig själv är den här kursen något för dig. MKU1204 Miljöpolitik 50 poäng (läses tillsammmans med Internationella relationer 50 poäng) 3 block 2 Kursen miljöpolitik behandlar miljöfrågorna på ett integrerat sätt utifrån ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Olika metoder för att genomföra miljövärderingar beskrivs. SOMS1202 Människan socialt och kulturellt 100 poäng 3 block 1 Kursen ger kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv och skall skapa förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet. NK1202 Naturkunskap B 100 poäng 3 block 2 Kursen behandlar biologi, fysik och kemi med anknytning till människans vardag. Livets förutsättningar och utveckling tas också upp, liksom den mänskliga organismens byggnad och funktion. Kursen är behörighetsgivande till flera utbildningar. LPL1208 Pedagogiskt ledarskap 100 poäng 2 samt 3 block 2 Vad innebär ett gott ledarskap? Vad innebär gruppprocesser? Hur kan du inspirera andra människor till ett positivt ledarskap? Finns det skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap? Hur hanterar vi konflikter? Dessa och många fler frågor får du svar på i kursen som behandlar det pedagogiska ledarskapet. Programinriktat val - BP 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - EC 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - FP 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - HV 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - IP 2 samt 3 block 1 och 2 Programinriktat val - LP 2 samt 3 block 1 och 2 DTR1207 Programmering A + B poäng 2 I dessa båda kurser får du kunskap om grundläggande begrepp och metoder inom programmering. Du får lära dig grunderna i programmering bl a Visual Basic miljön, komponenter, användargränssnitt, Visual Basic objekt och händelsestyrd programmering i Windows.

6 DTR1209 Programmering C 100 poäng 3 block 1 I denna kurs får du på egen hand skriva snabba och kraftfulla program i olika språk som Visual Basic, Java, C och C++. Du får bl a lära dig hur man kompilerar källkod och skapar körbara filer. Du får lära dig att förstå den nya ANSI-standarden. Du får skriva sofistikerade program med funktioner, vektorer, variabler och pekare. PS1202 Psykologi B 50 poäng (tillsammans med Litteratur och litteraturvetenskap 50 poäng) 3 block 1 I psykologi B får du bredd åt dina kunskaper med teorier inom t ex existentialistisk, humanistisk och kognitiv psykologi. Kända förespråkare blir bl a Ronald D Laing och Carl Rogers. Du får skriva en forskningsrapport och fördjupa dig inom fritt valda specialområden som t ex stress, identitet, drömmar, anorexia eller parapsykologi. Kort redovisning och diskussion av aktuella tidningsartiklar med psykologisk anknytning ingår också. SV1500 Reception 100 poäng 3 block 1 Är du intresserad av receptionsarbete och service? I denna kurs får du fördjupade kunskaper om arbetsuppgifterna inom en hotellreception. Du lär dig gästpsykologi och utvecklar din förmåga att ge personlig service och hantera uppkomna situationer på ett yrkesmässigt sätt. Du lär dig använda språket som redskap i yrket och får insikt i kroppsspråkets betydelse. Du får kunskap om och erfarenhet av marknadsföring och försäljning av hotelltjänster samt förståelse för sambanden mellan prissättning av tjänster och hotellets lönsamhet. SV1500 Retorik 100 poäng 2 samt 3 block 2 Retorik är att tala väl och det är egentligen ganska enkelt. Det gäller bara att övertyga. För detta finns det tre sätt, underhålla, väcka känslor och undervisa. Kursen innehåller en liten teoridel där vi studerar hur de gamla romarna och även de ännu äldre grekerna gick tillväga. Huvudparten av kursen utgörs av en lång rad tal i naturliga och vardagliga situationer. Gruppens önskemål och behov styr i detalj, men du kan räkna med att förbereda, skriva och framföra tal av informerande, instruerande, demonstrerande och argumenterande typ. Kursen är praktiskt inriktad och helt centrerad på dig och det du vill utveckla. RK1203 Rättskunskap 50 poäng (läses tillsammans med Affärsjuridik 50 poäng) 2 samt 3 block 1 Rättskunskap är inriktat på grundläggande juridik för privatpersoner. Du får bl a övergripande kunskaper kring äktenskap och samboförhållande. Du lär dig vad som är viktigt att tänka på när du skall skaffa dig en lägenhet eller villa. Du får studera olika typer av försäkringar för att kunna minska ekonomiska risker. Du får lära dig dina rättigheter som konsument, t ex vilken rätt du har om det du köpt i en affär går sönder. Du får också lära dig om arv. Kursen ger dig nyttiga vardagskunskaper som kan underlätta för dig i framtiden. SH1202 Samhällskunskap B 100 poäng 3 block 2 I kursen Samhällskunskap B fördjupar du dina kunskaper i samhällskunskap framför allt om internationella frågor. Ämnesområden vi studerar under kursen är bl. a internationella relationer, kriser och konflikter, mänskliga rättigheter, handel och globalisering samt frågor kring demokrati och diktatur. Du kommer under kursen att deltaga i FN-rollspel.

7 DNS1501 Sceniskt projekt - dans 100 poäng 3 block 2 TEA1503 Sceniskt projekt - teater 100 poäng 3 block 1 I denna kurs får du vara med och spela teater i en pjäs som sätts upp under vårterminen. Du får arbeta med skådespelarträning, rollanalys och manusarbete samt själv bidra med idéer. Du får vara med om en spännande resa från idé till föreställning. Det blir en resa som avslutas med att du står på scenen och spelar teater inför en entusiastisk publik. TEA1502 Sceniskt projekt - teater, dans, musik 100 poäng 2 Under kursens gång kommer du att få grundläggande kunskaper i dans, drama och teaterträning. Målsättningen är att genom ett kreativt arbete tillsammans skapa en föreställning. SH1522 Socialkunskap 100 poäng 2 samt 3 block 1 I kursen socialkunskap får du diskutera, analysera och engagera dig i olika sociala problem i vårt samhälle, speciellt sådana som handlar om missbruk, kriminalitet och vård. Du får studera problem, fördjupa dig i orsakssammanhangen och lära dig hur samhället försöker lösa dem och vilka resurser som finns för den uppgiften. I undervisningen ingår studiebesök vid olika institutioner och myndigheter samt enskilda fördjupningsuppgifter. Att studera socialkunskap är en utmärkt förberedelse för studier vid socialhögskola. SP1301 Spanska steg poäng 2 samt 3 block 2 SP1302 Spanska steg poäng 2 samt 3 block 1 SP1303 Spanska steg poäng 3 block 1 Steg 1 nybörjare, steg 2 vidareutveckling av enkel kommunikation, steg 3 större variation i tala, läsa och skriva SC1201 Specialidrott start i åk 2 med forts i åk poäng 2 med forts 3 block 1 Specialidrott är en tvåårig kurs på 200 poäng. Det är en ledarkurs. Praktik i en förening ingår i kursen. Du får pröva en rad sporter och får också insyn i regler och träningsmetodik. I teoriavsnittet ingår moment som ledarproblematik, idrottsskador, massage och mental träning. Inget krav på att du skall vara på elitnivå som aktiv. FE1207 Starta eget företag (Småföretagande A 50 poäng+ Organisation och ledarskap 50 poäng) 3 block 2 Starta ett eget företag inom utbildningsprogrammet Ung Företagsamhet. Du kommer att få möjlighet att starta ett eget företag tillsammans med några kamrater. Vad ni vill göra bestämmer ni själva. Ni arbetar med riktiga pengar och får hjälp både av läraren och av en rådgivare från näringslivet. Du träffar också andra unga företagare och får möjlighet att ställa ut på en mässa. Kurserna är självklart bra för dig som har tankar på att starta ett eget företag men ger också en grundläggande utbildnikng i företagsekonomi. SV1201 Svenska A (för elever som läser svenska som andra språk) 100 poäng 2 samt 3 block 1 SV1202 Svenska B (för elever som läser svenska som andra språk) 100 poäng 3 block 1 SV1205 Svenska C 50 poäng (tillsammans med Litteratur- och litteraturvetenskap 50 poäng) 3 block 2 I kursen svenska C fördjupar du dina kunskaper om språket som redskap för kommunikation. Genom både skriftliga och muntliga övningar förbereds du för kommande högskolestudier. Du får bl a lära dig mer om argumentationsteknik och textanalys än du gjort i andra kurser i svenska. SV150X Svenska förstärkning 100 p (efter överenskommelse med specialpedagog) 2 samt 3 block 1 och 2 Denna kurs kan endast läsas efteröverenskommelse med specialpedagog SVA1201 Svenska som andra språk A (för vissa elever) 100 poäng 2 samt 3 block 1 Får läsas av elever som inte har svenska som modersmål TNH1201 Teckenspråk steg poäng 2 Kursen ger en sådan språkförmåga att du kan och vågar använda teckenspråket i kontakt med döva/hörselskadade. Studierna inriktas mot att ge dig ökad kunskap om och förståelse för de dövas/hörselskadades kultur och levnadsvillkor. THN1202 Teckenspråk steg poäng 3 block 1 Detta är en fortsättningskurs på teckenspråk steg 1.

8 TURI1205 Turism 50 poäng + Turism och resor 50 poäng TURI samt 3 block 1 Kursen Turism ger dig grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. I kursen Turism och resor får du kunskap om turismens olika målgrupper samt vanliga resvägar och resmål. Du arbetar även med dator för att söka, samla och sammanställa information för att kunna planera, kalkylera och genomföra resor. TY1301 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 2 TY1302 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 1 TY1303 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 2 TY1304 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 1 TY1305 Tyska steg poäng 2 samt 3 block 1 TY1306 Tyska steg poäng 3 block 1 TY1307 Tyska steg poäng 3 block 1 Steg 1 nybörjare, steg 2 vidareutveckling av enkel kommunikation, steg 3 större variation i tala, läsa och skriva, steg 4 breddning av språkförmågan samt ökade insikter i kultur och litteratur, steg 5 fördjupning - större elevfrihet att välja stoff och inriktning, steg 6 ytterligare bredd och fördjupning efter elevens val samt steg 7 förberedelse för yrkes- eller högskolestudier i tysktalande länder. DTR1210 Webbdesign 100 poäng 3 block 1 och 2 I kursen får du grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad och multimediala programvaror samt färdighet att använda dessa. Kursen ger också kunskaper om hur en hemsida skapas och läggs upp. I kursen används HTML som programspråk och Macromedia MX som utvecklingsmiljö. Teori varvas med många övningar. Kursen förutsätter att du har grundläggande datorkunskaper.

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Hösten 2012 Distrikt Väst

Hösten 2012 Distrikt Väst Hösten 2012 Distrikt Väst Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan sju och åtta.

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer