Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte"

Transkript

1 Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte

2 Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013

3 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske är det också därför som det idag finns så pass lite information att tillgå kring detta ämne. Barn som föds med gråstarr vet sällan hur deras liv kommer att påverkas av deras synfel. Det kan även byggas upp en ofta falsk oro hos föräldrarna; Kommer mitt barn kunna gå i vanlig skola? Måste jag behandla mitt barn på ett annorlunda sätt? Oron grundar sig många gånger i en ovisshet. För även om läkare kan ge de bästa medicinska förutsättningarna för att individen ska kunna leva ett normalt liv, så finns det mycket som en medicinskt kunnig inte kan erbjuda. Det är erfarenhet och kunskap om hur synhandicapet faktiskt påverkar barnet under skoltid såväl fritid och arbete. Syftet med häftet om kongenital katarakt är att ur mitt eget perspektiv som gråstarrsopererad, redogöra för hur mitt liv har påverkats av min nedsatta syn. Förhoppningarna är att nyblivna föräldrar vars barn har genomgått eller ska genomgå en starroperation, får se hur livet många gånger kan vara komplikationsfritt. Mina föräldrar samt andra starropererade barn som numera är vuxna berättar sina versioner, syn och tankar kring de första åren. Med hjälp av personal från St. Eriks Ögonsjukhus i Stockholm bygger mitt arbete på en vetenskaplig grund i kombination med egna erfarenheter och upplevelser.

4 Vad är kongenital katarakt? I Sverige föds varje år runt barn, varav 0,02 % av dessa med gråstarr. Begreppet kongenital katarakt innebär alltså att barnet har en medfödd grumling av linsen. Katarakten kan vara ensidig såväl dubbelsidig, vilket också är det mest förekommande typen. Idag finns det tre teorier kring varför barn föds med gråstarr: - Det är genetiskt - Det har skett en mutation hos fostret - Sjukdom eller infektion hos mamman (exempelvis Röda Hund) under den första tredjedelen av graviditeten då linserna bildas. Orsaken till varför en del barn föds med starr på enbart ett öga är däremot fortfarande en gåta. Trots allt vet man att en missbildning kan ligga till grund och att skadan bör har skett under fostertiden. Den vanligaste och mest allvarliga varianten av gråstarr hos nyfödda är nukleär katarakt vilket innebär att starren är tätast och koncentrerad till mitten av linsen. Dessa barn behöver oftast opereras direkt efter födseln. Barn kan även utveckla gråstarr efter födseln, vilket inte är lika vanligt. Denna typ av starr kallas lamellär katarakt.

5 Owe Floding, tidigare optiker och kontaktlinsexpert på St. Eriks ögonsjukhus, menar att de barn som utvecklar gråstarr under de första åren i princip alltid har fötts med lite starr. Vid födseln har man i dessa fall då bedömt att en operation inte är nödvändig. För dessa patienter sker operationen först då barnet är cirka 6 år. Operationstillfället Kongenital katarakt kräver operation och beroende på vilken typ av starr det handlar om är ett ingrepp inte alltid lika brådskande. Att operera barn med gråstarr har man gjort i många år men först under 80-talet skedde det även på små barn. Med anledning av för sen operation blev flertalet patienter synskadade, vilket också gjorde att gråstarr tidigare var den vanligaste orsaken till synskada hos barn. Sedan tio år tillbaka opererar man även in en ny, permanent lins hos patienten efter att den starrfyllda linsen tagits bort. På grund av narkosskäl och andra tekniska aspekter gjordes det enbart på vuxna över 50 år tidigare. En gråstarroperation på barn tar runt 20 minuter. Kirurgen sticker hål på linskapseln för att sedan suga ut materialet, alltså starren som finns i. För att minska risken för efterstarr gör man även ett hål i bakre linskapseln. Har ingreppet skett utan problem lägger man i de flesta fall alltid in en så kallad permanent lins i linskapseln. Det ger det bästa resultatet och patienten slipper använda uttagbara linser resten av livet.

6 Det mest kritiska under operationen är, förutom infektionsrisken, sövningen av små barn. Att få den nya linsen att sitta korrekt är tekniskt sett också svårt. Upptäcker patient och läkare efter operationen att linsen sitter fel, krävs ytterligare ett ingrepp för att korrigera felet. Charlotta Zetterström, kirurg på Nacka Sjukhus menar att den permanenta linsen kan innebära ökad risk för efterstarr samtidigt som risken för sekundärglaukom, alltså högt tryck, minskar. Zetterström menar även att de som beslutar sig för att operera in en permanent lins i efterhand ska tänka till en extra gång eftersom det inte lönar sig så länge hanteringen av kontaklinser fungerar bra. Bilden t.v visar en kataraktopererad patient med en stark kontaktlins. Charlotta Zetterström, kirurg Nacka Sjukhus Vad skulle du ge för råd till föräldrar vars barn har dubbelsidig katarakt? Synutvecklingen pågår till skolstart och den tiden är den jobbigaste med droppar, linser och vätskor. Härda ut för det blir bättre! Hur ser dagens forskning ut kring katarakt hos barn? Dagens forskning handlar främst om att få bukt med komplikationerna, att exempelvis minska bildningen av efterstarr eller att undersöka varför trycket i ögat kan gå upp. Jag är övertygad om att tekniken kommer att utvecklas och att man inom kort kommer forska sig fram till nya läkemedel och operationsmetoder som minskar riskerna för komplikationer.

7 Efter operation Efter operationen är risken för komplikaitoner stor. Förutom infektion och retningar i ökat kan även trycket öka. Det är en livslång effekt och är svår att upptäcka hos vuxna vilket gör att det ofta påträffas först när synnerven börjar ta skada. Därför är det viktigt att gå på regelbundna kontroller för att undvika att synen försämras. Efterstarr är en ytterligare komplikation som kan komma till följd av en operation. Det är en återgrumling av linsen då ett nytt ogenomskinligt membra bildas, vilket kräver operation för att tas bort. Risken för att efterstarr kan bildas finns i upp till ett år efter ingreppet. Då gråstarroperationen är genomförd väntar år av sjukhusbesök, kontroller och träning. Upp till ett års ålder sker återbesöken varje månad för att sedan övergå till var tredje månad fram tills att barnet fyllt 6 år. Därefter följer kontroller varje halvår. Vid patientens sida finns alltid en läkare vars uppgift är att undersöka trycket och eventuell efterstarr samt fatta beslut om lappträning. Ortoptisten är länken mellan läkaren och patienten och kontrollerar synskärpa, skelning och ögonbottnar medan optikern ansvarar för kontaktlinser och glasögon. Optikerns och ortoptistens roll är även att lära föräldrar att sätta in och ta ut linserna på sina barn, de som alltså inte har en permanent lins insatt. Det krävs en noggrann genomgång av hygien eftersom smuts och bakterier i ögat kan öka risken för ögoninfektion. Det kan i sin tur leda till ärrbildning på hornhinnan vilket i sin tur påverkar synen negativt. Små barn har ett sämre utvecklat immunförsvar vilket gör att risken för infektioner är påtagligt större.

8 Har barnet olika synskärpa på ögonen är Owe Floding, optiker och kontaktlinsexpert Vad är det svåraste med att ha barn som patienter? Utmaningen med barn är att man inte vill göra dem rädda och att det ska förknippa läkaren med skräck eftersom vi kan tvingas hålla i dem hårt. Barn kan heller inte tala om vad de känner vilket gör det svårt för mig som optiker att bedöma om passformen på linsen är bra. Det är jätteviktigt eftersom man med fel styrka kan skada ögat. Det gäller att ha sina egna knep! Till exempel brukar jag låta mamman lägga upp barnet på sin axel när jag står bakom. Då spärrar barnet för ett ögonblick upp ögonen och jag kan snabbt peta in linsen i ögat. lappträning ett relativt vanligt verktyg i syfte att förbättra synen på det sämre seende ögat. Detta är möjligt fram till 7 års ålder. Att täcka över det bättre seende ögat med en lapp under en längre period brukar i de flesta fall leda till bättre syn på det sämre ögat. Att fatta beslut om lappträning är dock svårt eftersom det kan medföra en del risker då synen på det bättre ögat kan försämras vilket gör att den totala synen också riskerar att bli svagare. Beslutet tas av läkaren förutsatt att ögonen är friska och att operationen gått bra. Barn med efterstarr

9 Egna erfarenheter I september 1994 föddes jag på Danderyds Sjukhus i Stockholm, till synes fullt friskt. Efter rutinmässiga kontroller skickades vi snart hem från förlossningsavdelningen, mamma och pappa ännu fullt ovetande om vad som inom ett par dagar plötsligt skulle komma att uppdagas. För ett par dagar senare tyckte pappa sig kunna antyda att mina linser hade fläckar. Gråa, små moln som inte försvann. Farfar som då var barnläkare kallades till hemmet och kunde efter en längre undersökning med lampa och förstoringsglas förmoda att jag hade kongenital katarakt på båda ögonen, det vill säga dubbelsidig medfödd gråstarr. Han lös med lampa och kunde inte hitta ögonbottnarna som ska bli röda då man riktar starkt ljus mot ögat. Detta eftersom mina var grumliga och fyllda med starr. Samma kväll fick de sitt antagande bekräftat när läkarna på akutmottagningen på St. Eriks Ögonsjukhus konstaterade att jag hade fötts med dubbelsidig katarakt. En operation inom kort var alltså nödvändig för att jag inte skulle bli blind. De meddelade även att om en operation inte ägde rum inom 3 månader så var risken stor att jag skulle få så kallad ledsyn med en skärpa på runt 10%. Sjukhuset rekommenderade en kirurg som då inte var tillgänglig förrän en vecka senare. Men eftersom hon ansågs vara en av Europas skickligaste kirurger inom barnögonkirurgi inväntade vi henne. Slutligen, bara 15 dagar gammal genomförde Charlotta Zetterström en lyckad operation där starren sögs ut ur linskapseln.

10 Det var först nu som den stora resan började. Sjukhusbesök en gång i veckan i över ett års tid blev vardag för mamma och pappa innan jag hade blivit tillräckligt gammal och synen tillräckligt god för att besöken skulle kunde ske med större mellanrum. Hantering av linser, hygien och senare även glasögon blev en stor utmaning både för mig och mina föräldrar. Så tidigt som vid sju års ålder kunde jag redan hantera mina linser själv med i- och ursätning med allt vad det innebar. Hittills hade varken komplikationer eller större problem dykt upp förrän läkare upptäckte att min synutveckling hade stannat av under ett par år. Då var jag 8 år gammal och för barn med kongenital katarakt brukar synen kunna utvecklas upp till 12 års ålder, en ålder som för normalseende barn ligger på runt 7 år. Först när jag började högstadiet som 13- åring hände det som alla ville skulle ske men ingen vågat hoppas på. Min syn rusade i höjden senare än förväntat och under en kort period hade den utvecklats mer än vad någon tidigare hade kunnat tro.

11 Under åren från högstadiet fram tills där jag befinner mig idag har varken problem eller plötsliga komplikationer dykt upp. För tillfället går jag sista året på gymnasiet och har hela min uppväxt gått i vanlig skola och haft roliga fritidsaktiviteter så som golf, piano och gymnastik. Vad som har känts som en seger för mig själv och ett bevis på att allt är möjligt var när jag alldeles nyligen tog körkort- en milstolpe i livet som mina föräldrar inte alltid varit så övertygade om att jag skulle få uppleva på grund av min nedsatta syn. (BILD)

12 Hela mitt liv har jag haft kontaktlinser och vid tre års ålder fick jag mina första glasögon. Dessa skulle komplettera linserna. Det absolut första minnet jag har av denna period är när jag ligger i mammas knä, gråtandes av rädsla och ovisshet, samtidigt som pappa lugnt försökte få in sina stora fingrar i mina små ögon för att kunna plocka ut linserna. Det hände heller inte allt för sällan att linsvätskan glömdes att bytas under natten, vilket gjorde att en obehaglig och kraftig sveda uppstod då linserna skulle sättas in morgonen därefter. Då jag inte hade linser i bar jag även så kallade starrglasögon. Det var glasögon med stora, tjocka glas som var till för att skapa skärpa när linserna och de vanliga glasögonen inte användes. Dessa har jag än idag. I skolan hade jag alltid en plats längst fram i klassrummet. Klasskamraterna visste om att jag hade nedsatt syn och tyckte därför inte att det var speciellt konstigt, inte heller när jag fick en egen lampa som ljusförstärkning vid min skolbänk. Att bära glasögon var även det inte speciellt märkvärdigt. Men eftersom jag så tidigt vande mig vid linser och glasögon så var det inte särskilt ansträngande för mig heller. Det var först när jag blev äldre och började högstadiet som det blev jobbigt. Utseende och stil kändes plötsligt viktigt. Ingen i min klass bar glasögon och hur roligt kändes det att i stort sett vara den enda i hela skolan? Även om andra kanske inte tyckte det var konstigt eller fult, så kände jag mig obekväm i det. Jag kunde inte gå utan dem eftersom linserna inte gav tillräckligt god skärpa. Veckor innan jag skulle börja gymnasiet gjorde min optiker dock vissa justeringar som innebar att jag endast skulle behöva bära glasögon vid läsning på nära håll. Genom en ändrad linsstyrka såg jag bättre på längre håll, men en aning sämre på nära håll, vilket skulle åtgärdas med läsglasögon. Det var en stor befrielse för mig.

13 Under alla dessa år har läkarens, optikens och ortoptistens kunskaper och engagemang varit avgörande för mig. Jag minns alla sjukhusbesök och möten som mycket positiva eftersom de alltid var så pass lustfyllda som de var. Jag fick en personlig och äkta relation till dessa, vilket gjorde att jag alltid kände mig mycket trygg, lugn och bekväm i deras händer. Det tror jag till stor del har påverkat och fortfarande påverkar min inställning till mitt synhandicap. Även om det ibland har varit svårt, att främst som yngre kunna se det positiva ur situationen, så har det ytterst sällan varit ett hinder för mig. Nu i efterhand vet jag att jag har kunnat göra precis allt det som jag har velat göra. Att till och med ha haft förmånen att kunna ta körkort gör mig än mer lycklig. Det är för mig en bekräftelse på att allt är möjligt och att inga hinder och begränsningar väntar mig i framtiden.

14 Mathilda och Carina Mathilda Hallberg och Carina Iversen har båda haft gråstarr. Carina föddes med det medan Mathilda utvecklade det efter fyra månader från födseln. Idag är de vuxna och kan berätta hur deras liv har påverkats av en nedsatt synskärpa. Carina Iversen, 22 år Göteborg När Carina var 5 dagar gammal upptäckte en sköterska under en rutinkontroll att hennes lins var fylld av starr. Detta efter att tre ögonläkare redan hade genomfört en kontroll. Först efter sju veckor opererades det första ögat och det andra efter tre år. Varför operationen dröjde så vet man inte, precis som att man inte heller kan avgöra om detta hade någon påverkan på synen. Orsaken till varför hon föddes med gråstarr är även det en gåta då hon har två syskon som båda är normalseende. Hennes synutveckling har alltid varit mycket positiv och läkarna har sagt att hon ser mycket bra för att ha haft gråstarr. Inte förrän vid 16 års ålder avstannade utvecklingen, vilket är mycket sent även för barn med kongenital katarakt då man menar att synen hos dessa barn utvecklas upp till 12 års ålder. Dock har Carina haft problem med skelning samt efterstarr vilket åtgärdades med hjälp av laser i det senaste fallet.

15 Som liten var hon bosatt i Örebro, en stad som är känd för att vara duktiga på just ögon. Det gjorde att hon aldrig var tvungen att resa till Stockholm för att få kompletterande vård. Hon mins sjukhusbesöken då hon var liten som mycket tråkiga men har trots det ändå goda minnen från den läkare, optiker och ortoptist som tagit hand om henne vilket hennes föräldrar också har. Det första jobbiga minnet var när hon insåg problematiken kring starrglasögonen, alltså de tjocka glasögonen som kan användas istället för linser och som förstorar ögat. Hon blev äldre och förstod att hon var tvungen att ha linser i skolan istället. Hon minns hur hennes mamma envisades med detta eftersom hon var medveten om att hennes dotter inte skulle vilja ha starrglasögonen ju äldre hon blev. Hennes föräldrar tyckte även att hanteringen av linser var mycket ansträngande. Varje gång de tappade linserna var de tvungna att åka in till sjukhuset för att få hjälp med att sätta in dem igen. Problematiken kring linserna gjorde att hon hela sin barndom såg fram emot sin 20-årsdag. Då hade läkarna nämligen berättat att hon kunde operera in permanenta linser och på så sätt aldrig mer behöva använda vanliga dagslinser. När Carina äntligen hade fyllt 20 år opererades de permanenta linserna in, vilket skedde vid två tillfällen med ett par månaders mellanrum. Dock uppstod kort därefter ett problem när hon upptäckte att hon började se allt sämre på ena ögat. Läkare konstaterade att den nya linsen hade halkat snett och man var tvungen att göra ytterligare ingrepp för att sy fast linsen igen. Idag har hon en synskärpa på 80 % och använder enbart glasögon vid läsning och bilkörning. Det är ingen tvekan om att det är det bästa hon har gjort.

16 Hennes tips till andra föräldrar och barn med katarakt är att vara noga med hygienen samt att vila ögonen så ofta man kan för att undvika att allergi utvecklas. Hon menar att föräldrarnas roll, där de har varit noga med att handicapet inte skulle påverka henne, har varit av betydelse. Den nedsatta synen har varken hindrat eller begränsat henne märkbart. Dock önskar hon att hon hade haft möjligheten att prata med någon annan som befann sig i liknande situation. När internet kom började hon leta information men upptäckte snart att det fanns mycket lite att tillgå kring just ämnet konginental katarakt, vilket även jag har fått bekräftat. Idag värderar hon synen mer än vad en normalseende människa gör och menar att hon nått sitt mål i och med operationen av permanenta linser. Mathilda Hallberg, 19 år Stockholm Mathilda utvecklade katarakt först efter 4 månader från födseln. Föräldrarna upptäckte att hon skelade på ena ögat och åkte därför in till sjukhuset där läkarna kunde bekräfta hon hade en grumling av linsen. Mathilda opererades och har sedan dess haft linser och glasögon. Idag är hon 19 år och läser japanska på Stockholms Universitet. Har du haft komplikationer efter din första starroperation? Jag har inte haft några större konsekvenser av starroperationen förutom ögoninflammation eftersom jag som liten ofta pillade med

17 smutsiga fingrar i ögonen. När jag var 11 år opererades jag däremot för skelning. Hur har din synutveckling sett ut då den utvecklades som mest? Min synutveckling har varit stabil med undantag för det vänstra ögat som har hamnat efter. På grund av att synen är bättre på det högra ögat så tittar jag sällan med det vänstra. Som liten lapptränades jag men eftersom lappen ofta åkte av från ögat så gav det heller ingen effekt. Jag förstod inte hur viktigt det var! Fick du det stöd du behövde från lärare och läkare? Absolut. Det var alltid roligt att gå på läkarbesöken, nu har det blivit min vardag och inte fullt lika lustfyllt. Vi har alltid blivit väl bemötta och fått den hjälp vi behövt. I skolan satt jag alltid längst fram i klassrummet men då jag fick linser som gjorde att skärpan blev bättre på längre håll så var detta inte längre nödvändigt. Vad är ditt starkaste minne från denna tid? Tyvärr måste jag säga att det var mobbningen som jag blev utsatt för från förskolan upp till högstadiet. Jag hade ojämna pupiller och skelade vilket gjorde att jag blev utsatt i deras ögon. Jag tog det dock på ett moget sätt och lät mig inte beröras eller påverkas. Allt eftersom klasskamraterna blev äldre så accepterades det också mer och mer att jag hade ögon som inte såg ut som alla andras. Det har trots allt satt sina spår på så sätt att jag ogärna tittar folk i ögonen. Det gäller främst människor jag inte känner så väl.

18 Vad tyckte dina föräldrar var svårast i början? I början vet jag att de tyckte det var jobbigt på så sätt att de var tvungna att tänka på ett helt nytt sätt. Däremot var det inget som förändrades i deras vardag förutom hanterinen av linser och problematiken kring lappträningen. De är mycket nöjda med det stöd som läkarna gav dem. En gång fick det till exempel ett journummer det kunde ringa på dygnet runt om de behövde hjälp. Hur har du upplevt sjukhusperioden med alla besök? Det har alltid varit roligt att få komma till min ortoptist. Det var alltid så spännande! Den senaste tiden har jag däremot haft en del problem med att hitta rätt styrka på linserna vilket gör att jag ofta går på besök. För mig är det bara en tidsfråga tills jag opererar in permanenta linser. Vad skulle du ge för råd till andra barn som föds med katarakt? Ha tid för grovrengöring! Hur ser du på din framtid? Hittills har jag kunnat göra att jag velat i livet och mitt synfel har inte hindrat mig på något sätt. Jag var tidigare tveksam när det gällde behörighet för körkort men nu ser jag inget som begränsar mig.

19 Mina föräldrar Då beskedet om att jag hade fötts med dubbelsidig katarakt nådde mina föräldrar var det genast mycket känslor och tankar som dök upp. Mamma var just nyförlöst med sitt första barn vilket gjorde att beskedet kom vid fel tillfälle. Skulle jag bli blind, synskadad eller handikappad? Tvingas gå i specialskola och vara beroende av assistent? Alla dessa teorier gällande min framtid berodde givetvis på en ovisshet och en okunskap. De visste inte om och i så fall hur deras och mitt liv skulle förändras. Ett par dagar efter besöket på akuten kom de slutligen till en specialist som skulle bekräfta den kongenitala katarakten. Mina föräldrar gick då från att befinna sig i chock till att gå in i ytterligare en fas där operationen och väntan inför behandling stod i fokus. Det enda de ville höra var att operationen hade gott bra. Det var däremot först efter ingreppet som de fick uppleva alla motgångar. Det mest krävande momentet var hanteringen av linser då jag var mycket liten. Linserna var mycket små och hygienen otroligt viktig. Det kunde ta allt från en minut till en timme för pappa att på morgnarna sätta in linserna. Likaså kvällarna kunde vara problemfyllda. Då de var noga med att inte göra linsbytet till ett orosmoment för mig, tog de ut linserna först då jag hade somnat. Ögonlocken bändes upp och linserna klämdes ut. Resultatet och tidsåtgången berodde alltid på i vilket tillstånd jag befann mig i samt hur mammas och pappas tålamod såg ut för dagen.

20 Det var även i samband med det som mamma gav sig den på att jag så tidigt som möjligt skulle kunna hantera linserna på egen hand. Det betydligt svåraste i början var ovissheten innan jag blev så pass stor att de fick kontakt med mig och jag kunde prata. De ville tidigt försäkra sig själva om att jag såg föremål eller personer och som bekräftelse också kunde benämna dem. Först när det var möjligt kom lättnaden. Mamma har berättat hur hon ofta tittade på vänners jämngamla barn och deras ögon för att se om de reagerade på ett annat sätt och om deras blick skiljde sig från min- vilket den många gånger också gjorde. Starka minnen behöver däremot inte enbart vara negativa. De berättar även hur de minns tryggheten de fick hos läkaren, optikern och ortoptisten som de även har varit mycket nöjda med under alla år. De var alla mycket tillmötesgående och troendegivande. När man kunde konstatera att jag varken led av efterstarr eller grov skelning infann sig lugnet hos dem. Likaså när de efter ett par år insåg att jag kunde gå i vanlig skola och utöva vanliga fritidsaktiviteter kunde de dra en lättnandes suck. Helt enkelt leva ett till synes normalt liv. Ett av det största ögonblicket och starkase minnet mina föräldrar har, fick de dock under en vanlig synkontroll vid års ålder. Synutvecklingen hade då under flera år stått stilla men hade plötsligt

21 utvecklats något fantastiskt. Då till och med optikerns ögon fylldes med tårar infann sig givetvis en mycket lycklig och hoppfull känsla inom dem. Genom alla år har mina föräldrar varit mycket noga med att inte jämföra mig med andra barn eftersom de menar att det skulle kunna ge dem falska förhoppningar. De visste inte om de kunde finnas något okänt bakom och som senare skulle kunna dyka upp och i värsta fall påverka mig negativt. Ett råd som de därför har till andra föräldrar som idag befinner sig i samma situation som de gjorde, är att aldrig särbehandla eller göra barnet sjukare än vad det är, att aldrig förstora problemet onödigt mycket eller att behandla det på ett annorlunda sätt. De har naturligtvis alltid sett till att jag har fått de resurser och verktyg som har krävts i skolan och hemma för att främja utvecklingen så mycket som möjligt. Troligvis hade min inställning till mitt handicap sett ut på ett annat sätt om mina föräldrar hade hanterat situationen annorlunda. När jag föddes fanns inte internet med allt vad som erbjuds där. Det gjorde att mina föräldrar heller inte saknade den möjlighet som nätet idag ger oss. Nu i efterhand hade det varit otroligt intressant och givande för dem om de hade kunnat googla ämnet och i bästa fall även fått möjligheten till att träffa andra föräldrar i liknande situation för att på så sätt utbyta erfarenheter och dämpa oron. Allt medicinskt de har velat veta har de däremot alltid fått svar på via sjukvården. Men informationsutbyte med andra föräldrar är däremot något som sjukvårdspersonal inte kan erbjuda. Farfar som barnläkare och pappas medicinska kunskaper har därför varit av stor betydelse. För 18 år sedan trodde de delvis inte att jag skulle kunna ta körkort, gå i vanlig skola eller arbeta med det jag ville. Nu i efterhand ser de helt annorlunda på tillvaron och den kunskap och erfarenhet de har samlat på sig är svår att jämföra med mycket annat här i livet.

22

23 Referenser Tack till: Asha Jingklev Charlotta Zetterström Gunnela Simonsson Owe Floding Ulla Kugelberg Mathilda Hallberg Carina Iversen Faktagranskning gjord av:

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Hål i gula fläcken makulahål

Hål i gula fläcken makulahål Hål i gula fläcken makulahål 1 Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synnerv Hornhinna Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr Ögonmottagningen Ögonkliniken Till dig som ska opereras för grå starr Hur ser ögat ut? Regnbågshinna Gula fläcken Pupill Synnerv Hornhinna Lins Näthinna Grå starr? Vad är det? Grå starr innebär att linsen

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 2 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. När vi öppnar ögonen strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 1 3 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD)

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre förstå LUCENTIS, en behandling

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Reseskildring Chile januari februari 2009

Reseskildring Chile januari februari 2009 Reseskildring Chile januari februari 2009 Vi vill börja med att tacka för Ert ekonomiska stöd till vår resa till Chile med Vision For All. Här är vår berättelse om hur Ert bidrag har hjälpt andra människor

Läs mer

Hål i gula fläcken. Patientinformation

Hål i gula fläcken. Patientinformation Hål i gula fläcken Patientinformation VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan läsa och se

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015

Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015 Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015 För knappt sex år sedan förändrades allt för Marcus Johansson, 33, och Hanna Sundewall, 30, från Blomstermåla. Marcus bröt nacken i en dykolycka och

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför?

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? Lars Englund Chefsläkare, Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Om synförmåga i trafiken

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Glaukom. Patientinformation

Glaukom. Patientinformation Glaukom Patientinformation Glaukom - eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan.

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Kejsarsnitt. Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan

Kejsarsnitt. Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan Kejsarsnitt Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan Innehållsförteckning: 1 Inledning... 2 2 Varför ett kejsarsnitt?... 2 3 Planerat snitt... 3 4 Akut snitt... 3 5 Olika ärr... 3 6

Läs mer

Solglasögon De flesta människor uppskattar solens ljus. Tyvärr kan ögonen skadas av solljus. Därför är det viktigt att skydda dem.

Solglasögon De flesta människor uppskattar solens ljus. Tyvärr kan ögonen skadas av solljus. Därför är det viktigt att skydda dem. Meny Hoppa till innehåll Solglasögon De flesta människor uppskattar solens ljus. Tyvärr kan ögonen skadas av solljus. Därför är det viktigt att skydda dem. Att UV-strålning är farlig för oss vet vi. Men

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom?

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom? Glaukom Glaukom eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan. Ögonläkare väljer ofta

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Vanliga familjer under ovanliga omständigheter

Vanliga familjer under ovanliga omständigheter Vanliga familjer under ovanliga omständigheter Malin Broberg Leg. Psykolog & Docent Vårdalinstitutet, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet Malin.Broberg@psy.gu.se Disposition Exempel på de

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Karolinska Institutet Äldrecentrum

Karolinska Institutet Äldrecentrum Karolinska Institutet Äldrecentrum Att fylla i själv Efter Psykologtest Var vänlig använd kulspetspenna! 1. Proband nr: K SP1.0LOPNR 2. Namn: SP1.0FNAME SP1.0ENAME 3. Kön 1 Man 2 Kvinna SP1.0SEX 4. Personnummer:

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Kongenital katarakt, ögon CLV

Kongenital katarakt, ögon CLV Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Barnoftalmologi Giltig fr.o.m: 2011-02-11 Faktaägare: Karin Ylvén, ST-läkare ögonkliniken Växjö Fastställd av: Karin Wallentén, Överläkare ögonkliniken Växjö

Läs mer

Tryck 8:- Royalty 3:- Frakt 1:- Övrigt 3:- 15:- Överskott vid försäljningspris 100 kr Sverige 1 200 000 kr 101 SV 100 000 kr.

Tryck 8:- Royalty 3:- Frakt 1:- Övrigt 3:- 15:- Överskott vid försäljningspris 100 kr Sverige 1 200 000 kr 101 SV 100 000 kr. För att i första skedet sprida information om Sight First II och Lions arbete mot onödig blindhet ute i världen har Sten Jansson LC Fjugesta på uppdrag från guvernörsrådet tagit fram denna kalender. Tryck

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Meny. Hoppa till innehåll. Ögats delar

Meny. Hoppa till innehåll. Ögats delar Meny Hoppa till innehåll Ögats delar Ögat är ett litet organ som innehåller många olika delar som var och en har en specifik funktion för att du ska kunna se och tolka omgivningens synintryck. Här nedan

Läs mer

Meny Hoppa till innehåll. Ögats delar

Meny Hoppa till innehåll. Ögats delar Meny Hoppa till innehåll Ögats delar Ögat är ett litet organ som innehåller många olika delar som var och en har en specifik funktion för att du ska kunna se och tolka omgivningens synintryck. Här nedan

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Före och efter din ögonlaseroperation

Före och efter din ögonlaseroperation Före och efter din ögonlaseroperation 1 Sølvi, Optiker på Memira 2016-03 2 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation, som kommer att korrigera ditt synfel. Det finns en

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp När sommaren var slut, lämnades min mamma av sin familj. Hon har berättat att hon sprang flera kilometer efter bilen, men ingen hörde hennes rop på hjälp. Till slut gav hon upp och kröp in i en håla under

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer