TEMA Core Port. Ny miljöinvestering. Närsjöfart i fokus. On board check in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA Core Port. Ny miljöinvestering. Närsjöfart i fokus. On board check in"

Transkript

1 TEMA Core Port Ny miljöinvestering Närsjöfart i fokus On board check in N Y T T F R Å N C O P E N H A G E N M A L M Ö P O R T N R

2 I DETTA NUMMER LEDAREN Infrastruktur på framtidsagendan CMP:s hamnar har utsetts till Core Ports och har stor betydelse i utvecklingen av EU:s framtida transportkorridorer. Regional samsyn I Skånepaketet sammanfattas vad Region Skåne och 33 skånska kommuner vill göra för att säkra kapaciteten i godsoch passagerartrafiken. Sid 3 Transportkorridorer ger bättre flöden EU:s transportkorridorer ska öka både trafikkapaciteten och minska miljöbelastningen. Den längsta korridoren heter Scan- Med och kommer att gå genom Öresundsregionen. Sid 4 Tunnel mellan Danmark och Tyskland Tunneln under Fehmarn Belt kopplar ihop Danmark och Tyskland och är Nordens hittills största infrastrukturprojekt. Tunneln beräknas vara klar år Sid 6 CMP önskar sig bro och tunnel Högst upp på CMP:s agenda för framtida infrastruktursatsningar står en ny vägtunnel i Köpenhamn och en järnvägsbro i Malmö. Sid 8 Miljöinvestering i oljehamnen Oljehamnen i Malmö har utrustats med en ny släckvattenanläggning. Den fångar upp förorenat vatten om det skulle uppstå en brand. Sid 9 Närsjöfarten i fokus Även i år arrangerade CMP ett seminarium under politikerveckan i Almedalen på Gotland. Temat denna gång var Hur kan närsjöfarten lösa Sveriges transportproblem?. Sid 10 Enklare check in Ett nytt samarbete mellan CMP och Kastrups flygplats underlättar incheckningen för kryssningspassagerarna. Den här nya servicen kallas On board check in. Sid 10 Notiser Sid 11 Profilen: Steen erfaren sjöman Steen Rasmussen är den erfarna sjömannen som gick i land och valde CMP. Det senaste året har han varit engagerad i arbetet på den nya kryssningskajen i Köpenhamn. Sid 12 FOTO: JOHAN RAMBERG I HÖSTENS FÖRSTA NUMMER av CMP News är temat Core Port. Vi uppmärksammar att EU utsett oss till Core Port och kopplar detta till de infrastrukturinvesteringar som görs inom hela unionen och regionalt i norra Europa. Dessutom fångar vi självklart upp hur CMP:s egen agenda ser ut vad gäller framtida satsningar på infrastruktur och logistiklösningar. TROGNA LÄSARE AV CMP NEWS vet att investeringar och infrastruktursprojekt är ett återkommande tema i tidningen. I förra numret skrev vi om arbetet i Nordhavn i Köpenhamn, där Danmarks största landutfyllnadsprojekt nu genomförs ett projekt som ska ge CMP större ytor att expandera på. Ett annat exempel gäller Malmö och den infrastrukturstudie vi häromåret gjorde tillsammans med Region Skåne och Trafikverket, vilken också belystes i CMP News. I DETTA NUMMER PRESENTERAR vi bl a arbetet med EU:s transportkorridorer som håller på att ta form runt om i unionen och som säkra kapacitet och effektivitet. Alla trafikslag berörs och en av grundtankarna är att föra över mer gods till järnväg och sjöfart, dels för att avlasta vägtrafiken, dels för att minska miljöbelastningen. Om vi tittar närmare på vår egen region så domineras agendan av Fehmarn Belt-tunneln som 2022 ska knyta ihop Danmark och Tyskland. För egen del ser vi möjligheter i fortsatta investeringar i Köpenhamn och Malmö, som ska effektivisera transporterna till och från vår hamn. Dessa planer presenteras i en separat artikel. Dessutom bjuder vi på ett reportage om vår senaste miljöinvestering som är en ny släckvattenanläggning i oljehamnen. VI KAN SNART SAMMANFATTA ännu en framgångsrik kryssningssäsong. Därför känns det roligt att i CMP News kunna presentera en nyhet som förbättrar passagerarservicen. Det handlar om någonting som kallas on board check in och som förenklar bagagehanteringen. Den här typen av förbättringar bidrar till att stärka vår kryssningsverksamhet vilket gynnar både CMP och turiststaden Köpenhamn. Trevlig läsning! Johan Röstin, CEO för CMP CMP News ges ut av Copenhagen Malmö Port AB (CMP). Det finns även en webbutgåva av tidningen på danska, svenska och engelska på Ansvarig utgivare: Johan Röstin. Skribenter: Nils Francke, Kajsa Jacobsson, Fredrik Lilieblad och Lotta Solding. Kontaktadress: CMP, Terminalgatan 18, Box 566, Malmö. Kontaktadress: CMP, Containervej 9, Box 900, 2150 Nordhavn, København. Prenumeration: Anette Lindgren, Produktion: Helium. Tryck: Tryckfolket. Läs mer om CMP på 2

3 Bred samsyn kring regional infrastruktur FOTO: JOHAN RAMBERG Skånepaketet fokuserar på nya investeringar i väg- och järnvägstrafiken samt i sjöfarten. Samsyn är nyckelordet när Skåne kraftsamlar kring framtidens infrastruktur. De gemensamma förslagen har samlats i det så kallade Skånepaketet. Detta paket ska säkra kapaciteten i gods- och persontrafiken och bidra till ökad tillväxt i hela Sydsverige. Behovet av transporter i och genom södra Sverige ökar. Redan idag passerar varje år mer än en miljon lastbilar genom Skåne. Värdet på godset dessa lastbilar transporter motsvarar ungefär hälften av värdet i hela den svenska utrikeshandeln. Även de skånska hamnarna är avgörande för den svenska exportindustrin. Utbytet av varor och tjänster ger ekonomin drivkraft. Ökad tillväxt kommer att betyda ett växande transportbehov i regionen, konstaterar Pontus Lindberg, ordförande för Regionala Tillväxtnämnden i Region Skåne. För att möta utvecklingen har Region Skåne genom åren medverkat i en rad infrastrukturanalyser och projekt både i Sverige och inom EU, där utvecklingen i närliggande länder också fångas upp. Utblicken är dessutom global, där nya, möjliga transportvägar från Asien till norra Europa finns med i regionens framtidsspaning. Det gäller att ha en uppfattning om hur den stora bilden ser ut och vad som krävs för att få hela Skåne att utvecklas, betonar Pontus Lindberg. Lika viktigt är det att skapa en skånsk samsyn kring de investeringar som bör prioriteras i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner. Prioriteringarna har samlats i Skånepaketet inför regeringens åtgärdsplanering Paketet fångar upp investeringar som Region Skåne och 33 skånska kommuner vill göra för att säkra kapaciteten i gods- och passagerartrafiken. Det omfattar väg- och järnvägstrafiken samt sjöfarten och pekar på att det behövs investeringar på drygt 36 miljarder kronor. Vi vill satsa på utvalda stråk och bl a rusta upp europavägarna i Skåne och bygga ut järnvägskapaciteten på Södra stambanan, berättar Pontus Lindberg. Vi lyfter även fram hamnar som inte alltid prioriteras när nya infrastruktursatsningar diskuteras. Ett konkret exempel gäller CMP i Malmö, där vi vill förbättra järnvägstransporterna till och från hamnområdet och på så sätt utöka kapaciteten, fortsätter han. Nästa steg för Region Skåne är en systemanalys av de egna behoven i anslutning till Sverigebygget - regeringens förslag kring den nya stambanan mellan Stockholm- Göteborg och mellan Malmö-Stockholm via Jönköping. Förslaget har tydliga kopplingar till bostäder, kollektivtrafik och växande arbetsmarknadsregioner. Regionens analysarbete startar i höst. Vi vill komma in tidigt i processen och fånga upp behoven vad gäller kollektivtrafik, godstransporter och bostäder, säger Pontus Lindberg. Återigen gäller det att hålla ihop om möjligt i hela Sydsverige och göra bedömningar av var insatserna ger största möjliga nytta. Pontus Lindberg, ordförande för regionala tillväxtnämnden i Region Skåne FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN 3

4 TEMA CORE PORT Effektivare flöden målet med nya transport Reykjavik Helsinki Turku Hamina Kotka Oslo Tallinn Örebro Stockholm Moscow Göteborg Riga Ventspils Vent tspils Glasgow Edinburgh Belfast Klaipèda Klaip ip pèda Copenhagen Copenhag Kaunas Vilnius Trelleborg Malmö almö alm Dublin Gdańsk sk Minsk M Manchester Liverpool Cork Rostock Hamburg Szczecin Birmingham Bremen Amsterdam Utrecht Rotterdam Cardiff Felixstowe London London Southampton Magdeburg Osnabrück abrück Berlin in n Hannover Lille Düsseldorf sseldorf Cologne logne Brussel Wroclaw w Liege Prague Frankfurt Katowice Ostava Le Havre Luxembourg Orient / East-Med Baltic - Adriatic Kyyiv (Kiev) Gent Calais Mediterranean Warszawa Antwerpen Brügge North Sea - Baltic Poznan Frankfurt Fr rrankfurt (Oder) er Dover Mannheim eim Metz Paris Würzburg urg Rhine - Alpine Brno Nurembe be berg eg Nuremberg Stuttgart Chernivtsi Zilina Regensburg Regen ns ns nsburg Atlantic Passau u North Sea - Mediterranean Strasbourg Rhine - Danube Wien München Scandinavian - Mediterranean Dijon Bern Chişinău Bratislava Linz Budapest Basel Innsbruck Arad Sulina Brasov Timisoara Ljuljana Tr Udinese Trieste Lyon Verona Novara ara Bordeaux Venice Ven Milan Rijeka eka a Zagreb Canstantja Bucharest Craiova Craio n Turin Belgrade Genova Bilbao Bologna Bologn gn na Ravenna Sarajevo Victoria La Spezia Perpignon Ancona Burgos Marseille Livorno Sofia Valladolid Porto Pogorica ca Pristina Zaragoza Skopje Aveiro Ankara Rome Tarragona Barcelona Tirana a Madrid Naples Lisboa Valencia Sines Bari Taranto Igoumenitsa Thessaloniki Thess essalo ess Seville Murcia Bobadilla Gioia Tauro Cartagena Athens Patras Palermo Algeciras Nicosia Valleta FAKTA: Core Port knutpunkt för sjötrafiken Som en del av satsningen på effektiva transportkorridorer har EU utsett ett antal hamnar i unionen till så kallade Core Ports. Det är hamnar som via sitt geografiska läge och sin moderna infrastruktur har störst betydelse i utvecklingen av de nya korridorerna. I ScanMed-korridoren som går från Helsingfors till Palermo finns 26 4 Core Ports, bl a CMP:s anläggningar i Köpenhamn och Malmö. Det gör att vi har lättare att få medfinansiering för investeringar och utvecklingsprojekt, t ex för anslutande järnvägs- och vägförbindelser eller andra infrastruktursatsningar som behöver göras på våra anläggningar i framtiden, säger Johan Röstin, CEO inom CMP.

5 TEMA CORE PORT korridorer År 2030 ska de vara klara EU:s transportkorridorer som både ska öka trafikkapaciteten och minska miljöbelastningen. Och sjöfarten är en given del i de många olika satsningar som nu håller på att förverkligas. Idén med transportkorridorer har diskuterats inom EU sedan 1990-talet. Dagens arbete bygger på nio korridorer i det som kallas det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Grundtanken att till skapa ett effektivt transportnätverk som länkar samman större sociala och ekonomiska centra inom EU på ett bättre sätt än tidigare. Det ska stärka den inre marknaden, främja konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen. Med effektivt menas exempelvis att flaskhalsar och det som kallas missings links byggs bort så att trafikflödena blir bättre och kapaciteten ökar, berättar Johan Röstin, CEO på CMP. Ett annat mål är att avlasta vägtrafiken och föra över mer gods till andra trafikslag. Lika viktigt är det att knyta ihop alla trafikslag i korridorerna så att gods och människor enkelt kan slussas mellan väg-, järnvägs-, sjö- och flygtrafiken. Sist men inte minst ska korridorerna minska den miljöbelastning som följer med transporterna, t ex då genom att öka sjö- och järnvägstransporterna. Enligt planerna ska alla korridorer fungera optimalt MIL GENOM EU En av de transportkorridorer som planeras heter Scandinavian Mediterranean Corridor (ScanMed). Det är den längsta av EU:s nio korridorer och ska sträcka sig 900 mil från Helsingfors i norr till italienska Palermo i söder. Den berör därmed Öresundsregionen och CMP:s verksamhet. De största investeringarna i ScanMed ska göras i järnvägstrafiken. Mer än 80 procent av alla satsningar väntas hamna inom detta trafikslag, t ex i form av utökad elektrifiering, fler dubbelspår och i investeringar som gör att längden på tågen kan utökas, berättar Gert Nørgaard, CMP:s Strategy & Planning Manager, som deltar i arbetet med TEN-T. Hittills har merparten av arbetet handlat om analys och utredningar för att visa var det finns flaskhalsar och missing links. Mycket kraft läggs också på att kartlägga hur trafikflödena ser ut vad gäller godsvolymer och olika trafikslag. En skillnad jämfört med tidigare är att vi operatörer fått en större roll i arbetet med transportkorridorerna, konstaterar Gert Nørgaard. Detta är positivt och innebär att vi kan komma med krav, önskemål och bidra med lösningar i högre grad än förut. Som en del av TEN-T har ett antal av EU:s hamnar utsetts till så kallade Core Ports (se faktaruta). Det är hamnar som anses ha störst betydelse i utvecklingsarbetet som väntar. MOTORVÄGAR TILL HAVS Vad gäller sjötrafiken i övrigt handlar många av förbättringarna om ökad kapacitet och flexibilitet i hamnarna, exempelvis genom att frigöra ytor för lagring och godshantering. CMP är dock en av få europeiska hamnar som kunnat expandera på detta sätt. Flertalet hamnar har inte tillgång till ny mark i anslutning till nuvarande anläggningar, säger Johan Röstin. Många kan däremot öka sin effektivitet genom att satsa på intermodala lösningar, där gods kan lastas om mellan väg-, järnvägs- och sjötrafik på ett enklare sätt. Möjligheterna att utöka vattendjupet i hamnar och farleder är ett annat förbättringsområde. Bakgrunden är att utökade vattendjup innebär att större fartyg kan trafikera hamnarna. Många av de förbättringar som föreslås fångas i begreppet Motorways of the Sea. En självklar del av dessa motorvägar är som sagt utbyggnaden av intermodala logistiklösningar, som integrerar sjöfarten med vägoch järnvägstrafiken och gör transportkedjan effektivare. Satsningen på motorvägar till havs öppnar då för att mer gods kan föras över till sjöfarten och dels avlasta den hårt belastade vägtrafiken, dels minska miljöbelastningen. Vad gäller miljöaspekterna så gör sjöfarten dessutom en översyn av vilka energislag som kan vara aktuella på längre sikt, säger Gert Nørgaard. Ett exempel är flytande naturgas (LNG), som kan bli ett alternativt fartygsbränsle i framtiden. Flera hamnar i ScanMed-korridoren utreder nu om de ska bygga upp en struktur för tankning och lagring av LNG. Om drygt 15 år är det alltså tänkt att korridorerna ska fungera optimalt. Lite förenklat kan man säga att dagens utrednings- och analysarbete i nästa steg utmynnar i ett antal förslag. Sedan görs prioriteringar av förslagen som blir till konkreta investeringar och satsningar. Det ska 2030 ge Europa ett effektivare och mindre miljöbelastande transportnätverk. Johan Röstin, CEO CMP FOTO: JOHAN RAMBERG 5

6 TEMA CORE PORT Aarhus Helsingør Helsingborg Esbjerg Ringsted Copenhagen Malmö Ystad Trelleborg Øresund Odense Flensburg Fehmarnbelt LOLLAND Rødbyhavn Gedser BALTIC SEA FEHMARN Puttgarten Kiel Rostock Lübeck Hamburg Bremen Railway Train to be open 2018 Scandinavian - Mediterranean Corridor Fixed structure to be built Hannover Tunnelbygge toppar regionala agendan I framtiden reduceras avståndet mellan östra Danmark och Tyskland till en drygt 10 minuter lång bilresa. Orsaken är tunneln under Fehmarn Belt. Detta är inte bara Nordens största infrastrukturprojekt utan också en av de största satsningarna i ScanMed-korridoren. Berlin När tunneln är klar förs mer godstrafik över till vägoch järnvägstrafiken. Det kan göra att vissa hamnar tappar godsvolymer, förutspår, Gert Nørgaard, Strategy & Planning Manager, CMP. Men nedgången blir sannolikt kortvarig eftersom vägtransporter är förhållandevis dyra, fortsätter han. Vägtrafiken begränsas också av regler kring hur länge en chaufför får köra utan att vila. Det gör att sjöfarten i 6

7 TEMA CORE PORT Klaipèda BORNHOLM FAKTA Den nya Fehmarn Belt- tunneln blir cirka 19 kilometer lång. Det är en kombinerad väg- och järnvägstunnel, som knyter ihop danska Rödby och Puttgarden i Tyskland. Byggnadsstart för det nya tunnelbygget sker under 2015 och tunneln ska stå klar Kostnaden beräknas till 5,5 miljarder euro. Projektet präglar den regionala agendan gällande framtida infrastruktursatsningar. Och som en följd kommer godstrafiken från Tyskland som nu går via Stora Bältbron i framtiden att transporteras i den nya tunneln. Järnvägen är det trafikslag som väntas öka sin konkurrenskraft mest när Fehmarn Belt-tunneln invigts. Det har även gjort studier av vilka godsterminaler som gynnas när tunneln förändrar regionens tranportflöden. Bland vinnarna nämns anläggningar i Öresund. regionen förmodligen inte påverkas negativt av den nya förbindelsen särskilt inte på sikt eftersom fartygstransporter är konkurrenskraftiga. JÄRNVÄGEN GYNNAS I prognoser* som gjorts beräknas lastbilar trafikera Fehmarn Belt-tunneln varje dygn. Vad gäller järnvägstrafiken väntas nära 80 godståg passera bron varje dygn Järnvägen är det trafikslag som väntas öka sin konkurrenskraft mest när tunneln invigts. Det har även gjort studier** kring vilka godsterminaler som gynnas när Fehmarn Belt-tunneln förändrar regionens tranportflöden. Bland vinnarna nämns anläggningar i Öresund samt i tyska Lübeck. Fehmarn Belt-tunneln är en av de största satsningar i den framtida ScanMed-korridoren. Fram till 2030 planeras dessutom mängder av mindre regionala förbättringar av infrastrukturen. Även här handlar det om att ta bort flaskhalsar och skapa fler intermodala transportlösningar. En annan förändring i vår region är de regler, som från 2015 skärper kraven på sjöfartens utsläpp av svavel i Nordsjön och Östersjön, säger Gert Nørgaard. Som en effekt av detta kan konkurrensen från vägtrafiken öka, men även här bedöms sjötrafiken hävda sig långsiktigt. Sjöfarten är som sagt ett konkurrenskraftigt alternativ och de hårdare reglerna kan dessutom bidra till att göra branschen mer energieffektiv och förbättra miljöanpassningen. * Siffror från Fehmarnbelt-förbindelsens hemsida. ** Detta enligt rapporten: The Fehmarn Belt fixed link and effects on logistic strategies and industrial development zones. Bakom rapporten står EU, Baltic Sea Region och Region Skåne. 7

8 TEMA CORE PORT CMP hoppas att den så kallade Norra Hamnbron snart kan börja byggas. Bron möjliggör trafik från närbelägna Malmö godsbangård. Ny bro och tunnel på CMP:s önskelista Ökande godsvolymer och en växande järnvägstrafik det är utvecklingstrender som präglar CMP:s agenda gällande framtida infrastruktur. På önskelistan står en ny vägtunnel i Köpenhamn och en järnvägsbro i Malmö. Gert Nørgaard, Strategy & Planning Manager. På CMP:s önskelista står också en ny vägtunnel som ger en fast förbindelse till Nordhavn. FOTO: DENNIS ROSENFELDT Godsflödena väntas öka kraftigt i framtiden. Bara i Skåne beräknar det svenska Trafikverket att omsättningen i hamnarna ökar med mellan 70 och 90 procent. Samtidigt bedöms tågtrafiken i hamnen i Malmö expandera från 10 tåg per dag 2012 till 46 tåg per dag Mer gods kommer att transporteras via järnväg till Skandinavien i framtiden detta i ett läge när även RoRo-trafiken väntas öka sina volymer under de närmaste 3 5 åren, konstaterar Johan Röstin, CEO på CMP. Vi ser att den här utvecklingen skapar kapacitetsproblem och därför måste hanteras på ett effektivt sätt. Att CMP:s hamnar utsetts till Core Ports (se faktaruta sid 4) underlättar utbyggnadsplanerna. Dessa planer tar i mångt och mycket sikte på att bygga bort flaskhalsar och missing links, dvs samma typ av förbättringar som präglar det övriga arbetet i den framtida ScanMed-korridoren. SÄKRA KAPACITETEN Till bilden hör att CMP har tillgång till någonting unikt nämligen nya markytor i anslutning till anläggningarna i Köpenhamn och Malmö. Under 2011 invigdes Norra Hamnen i Malmö, som utökat hamnområdet med kvadratmeter och kraftigt byggt ut den intermodala kapaciteten. I anslutning till det nya hamnområdet har det även skapats ytterligare kvadratmeter mark för industriellt bruk. I Köpenhamn invigdes i maj en ny kryssningsterminal och 2020 ska en ny containerterminal i Nordhavn tas i drift en upp till kvadratmeter stor anläggning för container- och RoRo-verksamheten. I takt med att Nordhavn byggs ut måste vi öka kapaciteten i transporterna till och från hamnområdet. Annars påverkas kryssnings- och containerverksamheten negativt, säger Gert Nørgaard, Strategy & Planning Manager, CMP. På önskelistan står en ny vägtunnel, som ger en fast förbindelse till Nordhavn och länkas ihop med Nordhavnsvej som håller på att byggas. Det blir en 1 kilometer lång tunnel som kan stå klar inom 7 8 år. Högst upp på önskelistan i Malmö står en ny järnvägsbro som förbinder Frihamnen och Mellersta Hamnen med Norra Hamnen. Den kallas Norra Hamnbron och skulle frigöra kapacitet på godsbangården och korta kötiden för godståg som ska till Norra Hamnen. Norra Hamnbron är en typisk missing link och CMP har fått EU-medel för att utreda byggandet av denna bro, berättar Gert Nørgaard. Vi hoppas att utredningsarbetet ska utmynna i ett investeringsbeslut På CMP:s önskelista står även satsningar på anläggningar för Liquid Natural Gas (LNG), fasta anläggningar för strömförsörjning av besökande fartyg samt utökade vattendjup i Öresund och i direkt anslutning till kajer och terminaler. Det förutsätter att det finns en efterfrågan från sjöfarten och att investeringarna i övrigt kan bli lönsamma. 8

9 FOTO: JOHAN RAMBERG Släckvattenanläggningen i Oljehamnen i Malmö är färdigbyggd. Världens första släckvattenanläggning i hamn Det är en ren miljöinvestering, från och med idag hamnar det inte något förorenat släckvatten eller förorenat dagvatten i havet om en brand skulle uppstå, vilket det tack och lov aldrig har gjort. Det säger Jens Haugsöen, oljehamnschef på CMP i Malmö. I oktober förra året började arbetet med världens första släckvattenanläggning i en oljehamn. Om brand skulle uppstå tas förorenat släckvattnet nu om hand så miljömässigt optimalt som möjligt. Verksamheterna i Oljehamnen, Nordic Storage, Statoil, Vopak, OK/Q8, STS, Preem, Norcarb Engineered Carbons AB, Univar och Wibax står för 67 procent och CMP för resten av de totalt nästan 5 miljoner kronor som projektet kostat att färdigställa. Flertalet av verksamheterna har dessutom krav från Miljöförvaltningen som nu är uppfyllda. Släckvattensystemet är ett tillägg till CMPs vanliga dagvattensystem. Vid brand lägger man om dagvattnet till släckvattensystemet. Ett glasfiberarmerat rör en så kallad GAP-ledning på cirka 800 meter har lagts ner i marken för att transportera släckvattnet och en bassäng på cirka 22 meter har gjutits för att ta hand om släckvattnet tillfälligt. En släckvattenanläggning kräver i princip inte någon personal, en person startar pumpen i buffertbassängen när nivån är tillräckligt hög, därefter fungerar anläggningen automatiskt. Det är stora dieseldrivna motorer som pumpar vattnet, förklarar Jens Haugsöen. Från bassängen förs vattnet sedan vidare via en pump till en SAFIR-cistern på kubikmeter. Stefan Kristenssons Åkeri AB har utfört grävningsarbetet samt byggt bufferttanken dit allt dagvatten styrs via pumpstationerna. Depåservice AB har monterat den markförlagda GAP ledningen och Depåservice har även tillsammans med Malmströms El AB installerat motorstyrda ventiler och pump. Jens Haugsöen, Oil Harbours Manager FOTO: JOHAN RAMBERG 9

10 CMP uppmärksammade närsjöfart i Almedalen 2014 var rekordår för Almedalsveckan, den vecka då politiska partier, intresseorganisationer, företag, media och många andra samlas i Visby för Sveriges största politiska mötesplats. Det behövs politiska styrmedel för att flytta trafik från motorväg till sjö och järnväg. Totalt genomfördes i år ca arrangemang i Visby under Almedalsveckan. Allt från partiledarnas tal till seminarier och debatter. För andra året i rad arrangerade CMP ett eget seminarium. Temat i år var Hur kan närsjöfarten lösa Sveriges transportproblem?. På eftermiddagen den 2 juli samlades FOTO: JOHAN RAMBERG intresserade för att lyssna till en debatt med Anders Ygeman (S) som är ordförande riksdagens trafikutskott, Jessica Rosencrantz (M) som är ledamot i riksdagens trafikutskott, Karolina Skog (MP) som är kommunalråd i Malmö för framtidens trafik, samt CMP:s CEO Johan Röstin. Debatten kom mycket att handla om vilka trafikslag som bör prioriteras i satsningarna på infrastruktur i Sverige och i vilken utsträckning politik ska vara ett medel för att styra val av transportslag. Såväl Anders Ygeman som Karolina Skog menade att det behövs politiska styrmedel för att flytta trafik från motorväg till sjö och järnväg. Jessica Rosencrantz menade istället att politiken inte ska ställa olika trafikslag mot varandra utan mer låta marknaden styra hur gods transporteras och att hamnarna skulle kunna samarbeta bättre för att främja närsjöfarten. Debatten lär fortsätta även efter Almedalen Checka in på flyget innan du går iland Tack vare ett banbrytande samarbete mellan CMP och Kastrups flygplats kan kryssningspassagerare nu checka in på flyget innan de går iland. Arnt Møller Pedersen, COO, Cruise & Ferries FOTO: DENNIS ROSENFELDT Den morgonen då de ska lämna fartyget och senare på dagen flyga hem kan vara lite besvärlig för passagerarna. Var ska de exempelvis göra av sitt bagage och hur dags måste de vara ute på flygplatsen? Nu har CMP och Kastrups flygplats löst de problemen. Vi är pionjärer i Europa med det här systemet, som ger fördelar både för passagerarna och för oss, säger Arnt Møller Pedersen, COO för Cruise & Ferries på CMP. Med hjälp av ett system som utvecklats av det amerikanska företaget Bags kan passagerarna checka in och få sina boardingkort utskrivna i lugn och ro medan de är kvar på fartyget. Bagaget ställer de bara utanför hytten kvällen före, så att det sedan kan köras i förseglade lastbilar direkt till flygplatsen. När passagerarna slipper bekymra sig över sina väskor och inte behöver stå i kö vid flygplatsens incheckningsdiskar får de mer tid över till sightseeing och shopping inne i stan. De kan gå direkt till säkerhetskontrollen när de kommer till Kastrup. Systemet förstärker Köpenhamns, CMP:s och flygplatsens varumärken och den ledande position vi redan har hos rederier och passagerare, säger Arnt Møller Pedersen. Den nya tjänsten On board check in hade Europapremiär i början av augusti, då passagerarna på Emerald Princess och Eurodam fick möjlighet att, innan de ankom till Köpenhamn, checka in inför hemresan med SAS. Under resten av säsongen kommer passagerarna ombord på de två fartygen att kunna använda sig av den nya tjänsten. Från och med nästa år kommer en programvaruplattform för fler rederier och flygbolag. Målet är att de flesta av de stora kryssningsrederierna använder sig av denna möjlighet, så att passagerarna får en ännu bättre upplevelse och processerna optimeras. 10

11 NOTISER Kvalitetspris till CMP för tredje året i rad CMP:s bilverksamhet prisas återigen för sin kvalitet. Det är tredje året i rad som det japanska rederiet NYK Line ger sitt kvalitetspris till bilverksamheten i Malmö. Bakgrunden är att CMP har haft noll skador i sin hantering under 2013/2014. Det ger en topposition bland Europas bilhamnar. Kvalitetspriset delades ut vid det årliga seminarium som det japanska rederiet NYK Line anordnar. Efter en förfrågan från NYK Line genomfördes årets seminarium i Malmö den 11 september. Ett tjugotal bilhamnar i Europa deltog i arrangemanget, som alltså utmynnade i att CMP prisades för tredje året i rad. Fantastiskt roligt att vi återigen uppmärksammas för vårt kvalitetsarbete. Det bekräftar att vi ligger på topp i Europa och att inriktningen på ständiga förbättringar ger resultat, säger Johan Röstin, CEO på CMP. NYK Line har en av världens största fartygsflottor för biltransporter. CMP är ensamt om att ha fått ta emot rederiets kvalitetspris tre år i rad. Kravet är bl a att hamnen ska ha noll skador i sin bilhantering och även i övrigt leva upp till de tuffa kvalitetskraven. Priset är ett kvitto på att vi är på rätt väg och vet vad i håller på med, alltså att det skadeförebyggande arbetet fungerar fullt ut. Och eftersom få skador ger mer gods kan kvalitetsarbetet bidra till att ännu fler bilkunder väljer Malmö, konstaterar Björn Larsson, Terminal Manager med ansvar för CMP:s bilhantering. Mycket att göra på nya Oceankaj Under kryssningssäsongen är det vissa dagar som kräver en extra insats. En sådan dag inträffade den 8 augusti, då sex kryssningsfartyg ankom CMP i Köpenhamn tre av dem anlände den nya Oceankajen, som invigdes i maj i år. De tre fartygen som lade till vid Oceankaj Royal Princess, Norwegian Star och Eurodam hade dessutom alla så kallad turnaround, det vill säga byte av passagerare, så det var mycket praktiskt att ta hand om på de tre nya passagerarterminalerna som byggts just för dagar som dessa. Cirka kryssningsresenärer avslutade sin resa i Köpenhamn. En del av dem skulle direkt till flygplatsen, medan andra stannade några timmar eller en natt i Köpenhamn. Under tiden som fartygen ställdes i ordning inför nästa kryssning anlände nya passagerare till Oceankaj för att checka in. Ett sådant skiftbyte med resenärer inblandande innebär att minst väskor ska transporteras mellan fartyg och terminal! Dagar av det här slaget ställer enorma krav på terminalpersonal, buss- och taxibolag, ankomstföretag, guider och alla andra i Köpenhamn som arbetar med kryssningar. CMP fick inte besök av kryssningsfartyg bara på den nya Oceankaj; samma dag ankom Azamara Journey till Orientkaj samt Legend of the Seas och Mein Schiff 2 till Langeliniekaj. Det är just sådana här dagar som vi kan testa vår kapacitet på allvar. Oceankaj är ju byggd för detta och terminalerna klarar därför att checka in och ut alla dessa gäster. Det är ändå alltid spännande att se hur vi lyckas. Jag är mycket nöjd med resultatet, säger Arnt Møller Pedersen, som ansvarar för affärsområdet Cruise & Ferries inom CMP. CMP har idag en mycket hög servicenivå när det gäller kryssningar, men vi ska inte ensamma ta åt oss äran för det. Vi har ett utmärkt samarbete inom nätverket Cruise Copenhagen Network, där turistnäring, transportbolag, ankomstföretag och flygplatsen i Kastrup alla medverkar till att passagerarnas upplevelser när de påbörjar eller avslutar sin kryssning i Köpenhamn eller byter från båt till flyg blir positiva. Samtliga i nätverket arbetar målinriktat med att erbjuda både kryssningsresenärer och besättningar ett så trevligt besök som möjligt i den danska huvudstaden, förklarar Arnt Møller Pedersen. CMP utsedd till Cruise Port of the Year 2014 på Seatrade-konferensen i Barcelona Satsningen på att attrahera och behålla kryssningsturismen har blivit en stor framgång, och de nya och förbättrade anordningarna för fartyg och passagerare på Oceankajen har visat sitt värde redan under den första säsongen. Ännu en gång har det omfattande arbetet med att göra CMP (Copenhagen Malmö Port) till en framgångsrik kryssningsdestination belönats. På Seatrade Med-konferensen i Barcelona, som nyligen avslutades, delades utmärkelserna Seatrade Insider Cruise Awards ut, och representanter för kryssningsbranschen utsåg CPM till Cruise Port of the Year 2014 i konkurrens med bland annat Istanbul och Tallinn. Jag gläder mig verkligen åt den här utmärkelsen. Det är ytterligare ett bevis på att vår satsning på att dra till oss och behålla kryssningsresenärer varit lyckad och att vi arbetar i rätt riktning, säger Arnt Møller Pedersen, COO för Cruise & Ferries på CMP. Det är ett fantastiskt erkännande av det stora arbete som såväl våra egna medarbetare som våra samarbetspartners i turistbranschen lägger ned på att utveckla hamnen och Köpenhamn som ledande kryssningsdestination i Nordeuropa och Baltikum. Jag är säker på att vår nya kryssningsterminal på Oceankajen medverkat till att vi fått priset. De förbättrade faciliteterna för både fartyg och gäster har visat sitt stora värde redan den första säsongen, säger Arnt Møller Pedersen. CMP har haft en intensiv period, och både Köpenhamn och Malmö har fått besök av många kryssningsresenärer. Sammanlagt räknar man med att det under säsongen blir besök av passagerare och besättningsmedlemmar under 324 ankomster. Den 30 augusti satte CMP nytt passagerarrekord. Tre stora kryssningsfartyg Royal Princess, Costa Luminosa och MSC Poesia anlöpte Oceankajen med totalt över passagerare som avslutade sin kryssning i Köpenhamn och lika många som i stället påbörjade resan i den danska huvudstaden. Detta är den näst sista utgåvan av CMP News i pappersformat. Från och med 2015 blir tidningen helt digital. Vill du få e-postnyheter? Skicka ett e-postmeddelande med ditt namn till Skriv ja tack till e-postnyheter på ämnesraden 11

12 Profilen PROFILEN: STEEN RASMUSSEN Sjömannen som gick iland FOTO: DENNIS ROSENFELDT Det är Steen Rasmussen som tar emot fartygen när de anlöper till CMP i Köpenhamn. Steen är en riktig sjöbjörn; han har jobbat på många slags fartyg, från kusttrafik till kemikalietransporter. Han har sett hela världen, från Svalbard till Västafrika och Sydamerika. Steen har massor av historier om sitt liv på sjön. Idag är det han som tar emot fartygen när de kommer till CMP. Jo, nu är rollerna ombytta. Nu står jag på kajen och väntar som representant för hamnen. Det är en stor fördel att jag vet vad fartygen behöver. Vi är till för att erbjuda dem så god service som möjligt. Varje dag ser olik ut här i hamnen. Steen Rasmussen anställdes 2007 som hamnassistent på Maritim Service i Köpenhamn. Förutom att ha utbildat sig till matros och sedan arbetat fem år i maskinen på olika fartyg är Sten utbildad VVS-montör använde han en ledighetsperiod för att plugga till styrman (kustskeppare) på navigationsskolan i Marstal. Jag ville gärna lära mig något nytt i stället för att bara vara ledig. Det var tufft att sätta sig i skolbänken igen. Jag hade inte samma bakgrund som de andra, så jag fick verkligen kämpa. Men det gick riktigt bra. De senaste åren har Steen bland annat arbetat med det system som används för att ta emot avloppsvatten från kryssningsfartygen, och med färskvattenleveransen till båtarna. Han ansvarar för alla slangar till och från kajen. Det går mycket snabbare nu när vi slipper använda tankbilar. Via rörledningarna kan fartygen tömma dubbelt så mycket spillvatten jämfört med förut. Även om Steen numera är en landkrabba tänker han ofta på livet ombord. Det är kanske inte lika roligt till sjöss nuförtiden, men visst händer det att jag drömmer mig tillbaka till de tankfartyg, särskilt kemikaliebåtarna, som jag arbetade på tidigare. Det var ett utmanande jobb och jag känner en viss dragning fortfarande. Men nu har jag flickvän och då är det absolut mycket bättre att jobba iland!

Bryssel den 2 oktober 2001

Bryssel den 2 oktober 2001 Bryssel den 2 oktober 2001 Det transeuropeiska transportnätet hanterar nästan hälften av den sammanlagda trafiken av varor och passagerare och är således en riktig livslina för unionen. Under de senaste

Läs mer

EUROPASPÅRET Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling

EUROPASPÅRET Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling EUROPASPÅRET Nya core networkförbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN HAMBURG STOCKHOLM ESS nästa fasta Öresundsförbindelse?

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

TEMA Kryssningar Kunglig invigning Teamwork ger resultat Kryssningar växer i Malmö

TEMA Kryssningar Kunglig invigning Teamwork ger resultat Kryssningar växer i Malmö TEMA Kryssningar Kunglig invigning Teamwork ger resultat Kryssningar växer i Malmö N Y T T F R Å N C O P E N H A G E N M A L M Ö P O R T N R 2 2 0 1 4 I DETTA NUMMER LEDAREN Legend of the Seas var det

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Motion till riksdagen 1987/88: av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Regionens s. k. infrastruktur är av stor betydelse. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Det måste råda

Läs mer

Baltic-Link Association

Baltic-Link Association Till: Statssekreterare Mikael Sandström Statsrådsberedningen Inlaga avseende Motorways of the Sea och Kust-till-kust banan Nätverket Baltic-Link Association vill härmed göra sina åsikter och sin inställning

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Resultatet av 2007 års enkät om investeringar i och kring de svenska hamnarna

Resultatet av 2007 års enkät om investeringar i och kring de svenska hamnarna 1 (5) RAPPORT Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 Resultatet av 2007 års enkät om investeringar i och kring de svenska hamnarna Sjöfartsverket gör tillsammans

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-04-22 Christer Lundin Strategisk trafikplanering Tel.: 508 263 71 christer.lundin@gfk.stockholm.se 2003-04-01+ Dnr 02-335-2246:1 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

CMPnews. Nytt från Copenhagen Malmö Port NR 1 JUNI 2007 SID. 2 SID. 4 SID. 6

CMPnews. Nytt från Copenhagen Malmö Port NR 1 JUNI 2007 SID. 2 SID. 4 SID. 6 CMPnews Nytt från Copenhagen Malmö Port NR 1 JUNI 2007 SID. 2 2007 BLIR EN MYCKET BRA KRYSSNINGSSÄSONG SID. 4 STÖRRE FARTYG TILL OLJETERMINALEN I MALMÖ SID. 6 NORDÖ-LINK HAR FÅTT PLATS FÖR MER GODS Kryssningschef

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

EU:s nya politik för transportinfrastruktur bakgrund

EU:s nya politik för transportinfrastruktur bakgrund EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 11 september 2014 EU:s nya politik för transportinfrastruktur bakgrund Vad är EU:s infrastrukturpolitik? Transporter är avgörande för den europeiska ekonomin utan

Läs mer

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 Ärende Inom ramen för samarbetet Regionsamverkan Sydsverige har ett gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur tagits fram. Region

Läs mer

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa OSLO STOCKHOLM KÖPENHAMN HAMBURG Öresund-Hamburg en ny stark tillväxtkorridor När den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält står klar år 2021 binds ett nytt

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Svenskarnas kryssningsresande väntas slå rekord i sommar

Svenskarnas kryssningsresande väntas slå rekord i sommar Pressinformation 2006-01-13 Svenskarnas kryssningsresande väntas slå rekord i sommar I dagarna når MSC Cruises sommarprogram resebyråerna. Medelhavet är i fokus och företaget har ett mer omfattande program

Läs mer

TEMA Bilar Ökade godsvolymer 2012 Passagerartrafiken växer CMP satsar på försäljning

TEMA Bilar Ökade godsvolymer 2012 Passagerartrafiken växer CMP satsar på försäljning TEMA Bilar Ökade godsvolymer 2012 Passagerartrafiken växer CMP satsar på försäljning N Y T T F R Å N C O P E N H A G E N M A L M Ö P O R T N R 1 2 0 1 3 I DETTA NUMMER LEDAREN Full fart mot framtiden En

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Upptäck världen med GO Cruising

Upptäck världen med GO Cruising Upptäck världen med GO Cruising Välkommen till GO Cruising GO Cruising är specialiserade på kryssningar runt om i världen. Det finns otroligt många rederier och resmål att välja mellan och vi kan guida

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

TEMA Container Nya bilkunden Mazda Unifeeder länk till omvärlden CMA CGM global aktör

TEMA Container Nya bilkunden Mazda Unifeeder länk till omvärlden CMA CGM global aktör TEMA Container Nya bilkunden Mazda Unifeeder länk till omvärlden CMA CGM global aktör N Y T T F R Å N C O P E N H A G E N M A L M Ö P O R T N R 3 2 0 1 3 I DETTA NUMMER LEDAREN Köpenhamns containerterminal

Läs mer

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Övergripande Skåne är med sin flerkärnighet och mångfald fantastiskt. I andra delar av landet blickas avundsjukt på pågatågseffekten, på hur satsningar

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS BYGGSTART SVERIGE EN NY STAMBANA Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

SANNINGAR OM MILJÖN OCH SJÖFARTEN

SANNINGAR OM MILJÖN OCH SJÖFARTEN 9 SANNINGAR OM MILJÖN OCH SJÖFARTEN 80 procent av allt Vårt samhälle är beroende av handel och vår handel är beroende av sjöfart. 9 av 10 varor som du använder dagligen kommer hit på fartyg från andra

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære 26 mars 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Löser en bro eller tunnel alla problem? NEJ ofta är förhoppningarna orimligt höga Ny infrastruktur

Läs mer

Ny färja på Gedser-Rostock

Ny färja på Gedser-Rostock Ny färja på Gedser-Rostock SNABBASTE VÄGEN www.scandlines.se/nyfarja Från skiss till färja Målet med den nya färjan har varit att utveckla en unik färjedesign, som utstrålar fart och modernitet genom en

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Club Eriks noga utvalda upplevelser Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Köpenhamn Stavanger Bergen Ålesund Geiranger Tillsammans upplever vi de magiska norska fjordarna.

Läs mer

TEMA Torrbulk Prisat säkerhetsarbete Stena Recycling i Malmö Prøvestenen utvecklas

TEMA Torrbulk Prisat säkerhetsarbete Stena Recycling i Malmö Prøvestenen utvecklas TEMA Torrbulk Prisat säkerhetsarbete Stena Recycling i Malmö Prøvestenen utvecklas N Y T T F R Å N C O P E N H A G E N M A L M Ö P O R T N R 4 2 0 1 3 I DETTA NUMMER LEDAREN FOTO: PERRY NORDENG Tydliga

Läs mer

TEMA Torrbulk Miljöinvestering i Malmö Expansion på Prøvestenen K Line kan bildistribution

TEMA Torrbulk Miljöinvestering i Malmö Expansion på Prøvestenen K Line kan bildistribution TEMA Torrbulk Miljöinvestering i Malmö Expansion på Prøvestenen K Line kan bildistribution N Y T T F R Å N C O P E N H A G E N M A L M Ö P O R T N R 4 2 0 1 1 I DETTA NUMMER LEDAREN Ombord bogserbåten

Läs mer

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter.

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Havet är vår landsväg! Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna med fastlandet är avgörande för Gotlands

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Ett skepp kommer lastat

Ett skepp kommer lastat Ett skepp kommer lastat Publicerad 24 okt 2012 När det stora kryssningsfartyget Marina lägger till i Frihamnen startar ett intensivt arbete. Genom att erbjuda

Läs mer

Vandra i Skottland. Great Glen Way, 7 nätter Fort William Inverness, 6 vandringsdagar

Vandra i Skottland. Great Glen Way, 7 nätter Fort William Inverness, 6 vandringsdagar Great Glen Way, Fort William Inverness, 7 nätter 1(5) Vandra i Skottland Great Glen Way, 7 nätter Fort William Inverness, 6 vandringsdagar Great Glen Way är en underbar vandring från Fort William genom

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 68 6508 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 26 3640 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 81 7614 Stockholm/Skavsta

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15.

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Vår plats på jorden Europa Europa ur spanskt perspektiv Kapacitetsproblem Europakorridoren skall vara ett integrerat transportsystem bestående av E4,

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Kryssning Greklands ö-värld 28 augusti 5 september 2016

Kryssning Greklands ö-värld 28 augusti 5 september 2016 Kryssning Greklands ö-värld 28 augusti 5 september 2016 Rederi: Royal Caribbean Cruise Line Fartyg: Jewel of the Seas Resrutt kryssning: 28/8 Rom (Civitavecchia), Italien 17:00 29/8 Till havs 30/8 Santorini,

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se 1 2 2011-04-08 IBU-Öresund Initiativ från Öresundskomiteen Ett unikt projekt med 28 parter Syfte

Läs mer

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 Tot 4 2 1 1 6 4

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 Tot 4 2 1 1 6 4 Sveriges motståndare 1908-2008 Sveriges herrlandskamper sedan 1908. Resultat anges med Sveriges mål först. I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inräknats, ej mål vid straffsparksavgörande.

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS Synpunkter på förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) Nacka 2008 11 27 Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS I den nya

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 1 UTFALL FÖRSRTA KVARTALET 1 Turistnäringens rapport för första kvartalet visar på en starkare utveckling för flyget än väntat och prognosen för helåret skrivs upp med

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år

Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Kön Ålder Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år Q4 Har du någon gång varit på bilsemester? Base: Alla respondenter n=1063 n=531 n=532 n=279 n=211 n=260

Läs mer

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP X-News Nr 2 2009 Nyheter & Notiser från Axelent AB www.axelent.se Problemlösare med unikt erbjudande» Läs mer på sid 4 NYTT SAMARBETS- AVTAL MED ASEAN Nu finns vi i 38 länder.» Läs mer på sid 3 EUROPAS

Läs mer

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 1 2015-09-08 Trafikverket trafikverket@trafikverket.se Ralf Grahn Dnr 2015/Lu55 Er ref: Dnr TRV 2015/63202 Handläggare: Mattias Andersson Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 Svensk

Läs mer

Albanien /11 Tirana VMkv /10 Solna VMkv /2 Tirana /9 Tirana VMkv /10 Solna VMkv 4 1 Tot

Albanien /11 Tirana VMkv /10 Solna VMkv /2 Tirana /9 Tirana VMkv /10 Solna VMkv 4 1 Tot Sveriges motståndare 1908-2017 Sveriges herrlandskamper sedan 1908. Resultat anges med Sveriges mål först. I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inräknats, ej mål vid straffsparksavgörande.

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Sid 1 (6) Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 LNG/LBG i Helsingborgsregionen Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 Historia ENERGI FÖR EN BÄTTRE VÄRLD. KRAFT FÖR REGIONEN Varför LNG? * Användning av LNG ger stora miljöfördelar jämfört

Läs mer

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA Har vi beskrivit nuläget rätt? Frågan om Storregion fattas nodstäder i hela storregionen och arbetsmarknadsregioner. Planera utifrån prognoser istället för mål-förhållningssätt,

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER Nr 7-8 2012 2012-08-31 SKEPPSMÄKLARNYTT Momskursen är fullständigt fullbokad! Rekordmånga skrev ICS-examen världen över Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Formel 1 resor till Spanien & Barcelona guide för resan

Formel 1 resor till Spanien & Barcelona guide för resan Formel 1 resor till Spanien & Barcelona guide för resan 2015 05 29 Inga kommentarer Guide för Formel 1 resor till Spanien & Barcelona Om du inte har varit på Formel 1 resa till Spanien & Barcelona kommer

Läs mer

Att åka på en kryssning är ett fantastiskt sätt att uppleva Karibien på. Här finns något för alla, stora som små.

Att åka på en kryssning är ett fantastiskt sätt att uppleva Karibien på. Här finns något för alla, stora som små. Kryssning i Karibien Att åka på en kryssning är ett fantastiskt sätt att uppleva Karibien på. Här finns något för alla, stora som små. Det finns många olika alternativ på reslängd och resrutt. Rådgör med

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer