Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT"

Transkript

1 Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT

2 Vad är problemet egentligen? Tack vare den tekniska utvecklingen har datorer och andra digitala tekniker blivit självklarheter i våra liv. Utvecklingen har helt ändrat våra möjligheter att erbjuda och ta emot information, material och tjänster. Idag är det därför många fler som vill och kan få tillgång till upphovsrättsligt skyddat material som till exempel tidningar, böcker, bilder, musik, film och datorprogram. Den tekniska utvecklingen har medfört stora möjligheter både för de som gör materialet (upphovsmännen) och för oss som tar del av det. Samtidigt har detta inneburit att upphovsmännen blivit mer sårbara än tidigare eftersom deras material enkelt kan kopieras och spridas vidare utan deras tillåtelse. Detta sker också i stor utsträckning, exempelvis genom olovlig fildelning. Det är lätt att tänka att det är OK att ta för sig av material och sprida detta bara därför att det är möjligt. Kanske är det lätt att bli frestad att gratis ladda ner film och musik eftersom allt finns tillgängligt på Internet idag. Men stanna upp och tänk efter nu. Att kopiera från olagligt material innebär att du inte betalar för dig och att upphovsmannen och andra rättighetshavare inte får betalt för sitt arbete. Hur många vill lägga tid och pengar på nyskapande och satsa på kreativa yrken om resultatet fritt kan användas av vem som helst? Utan ersättning till författare, konstnärer, musiker, fotografer, dataspelskreatörer, artister, musik- och filmproducenter kommer det i framtiden att vara få som kan och vill ägna sig åt kreativa yrken. Viljan och intresset för att investera i olika produktioner skulle dessutom sjunka betydligt. En sådan utveckling är inte bra för någon. Upphovsrätten är grundläggande för det kreativa skapandet. Den måste respekteras också på Internet. Då stimuleras nytt skapande som alla kan ta del av i form av ny musik, nya filmer, böcker och datorprogram. Kanske är du en av alla dessa företagsamma, kreativa och teknikkunniga som vill jobba med film, musik, tv eller dataspelstillverkning i framtiden? Broschyren är producerad av Justitiedepartementet Grafisk form och produktion: Magnus Sollenberg, Svensk Information Illustratör: Maria Kask Tryck: Edita AB, Västerås 2

3 Upphovsrättens historia vägen till bredband I lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) finns bestämmelser om upphovsrätt. Lagen kom till år Den nuvarande svenska upphovsrättslagen är alltså inte särskilt gammal, men upphovsrättens historia är längre än så. Vi får gå tillbaka till boktryckarkonstens uppkomst under senare hälften av talet, då förläggare fick ensamrätt att trycka böcker genom s.k. privilegium. Hela idén med att ställa en upphovsman i centrum kom ursprungligen från upplysningstiden. Föregångslandet var framförallt England, och senare Frankrike där en allmän upphovsrättslagstiftning kom till på 1790-talet under revolutionsåren. I Sverige fick författare till tryckta skrifter ensamrätt till sina verk i samband med tryckfrihetsförordningen år Upphovsrätten är med andra ord inget nytt fenomen. Den har funnits i flera hundra år även om debatten om upphovsrätt tagit ny fart de senaste åren. Sverige har haft och har många framstående upphovsmän. Carl Michael Bellman, som levde , var en av dem. Han var ambitiös och mycket produktiv. Bland annat skrev han psalmer, dikter och visor som till exempel Gubben Noa och Fjäriln vingad syns på Haga. Trots att Bellman var en mycket berömd person, dog han utfattig eftersom han inte kunde försörja sig på sitt skapande. Vem som helst kunde kopiera och sprida hans musik och sångtexter utan att Bellman själv kunde göra något åt det och utan att han fick betalt. Idag är verkligheten en annan än på Bellmans tid. Tack vare bredbandsutvecklingen konsumerar vi medier och information via Internet, lyssnar på webbradio, läser bloggar och laddar ner musik, film och tv-serier. Vi tar bilder med våra mobiltelefoner och laddar ner bilder i våra datorer. Du som vill och har möjlighet kan skriva och publicera dina texter på Internet. Den nya tekniken, särskilt bredbandsutvecklingen, har förändrat villkoren för dagens upphovsmän, men grundtanken bakom upphovsrätten är fortfarande densamma: att upphovsmän ska kunna leva på och få bestämma över sitt skapande. 3

4 Emma Hamberg är illustratör, författare och krönikör. Hon har även arbetat som chefredaktör på tidningen Veckorevyn och som programledare i TV och radio. I TV har hon bland annat arbetat för programmet Elbyl och hon har varit programledare för programmet Ketchup i P3. Emma är även ute i skolor och föreläser på temat kärlek och sex. Emma Hamberg Att skriva och teckna är det roligaste hon vet. Upphovsrätten är hennes levebröd och försörjning. Emma tycker att hon klarar sig gott och väl på sitt skapande idag. Hon har arbetat sig upp till en plattform där hon har möjlighet att själv välja vad hon vill göra. Men så har hon också hållit på ett bra tag. Hon började teckna redan som fjortonåring. Idag är hon 37 år och är nu också en etablerad författare som skrivit många böcker, både för ungdomar och vuxna. Hon har även skrivit filmmanus. Vad är viktigast? Att tjäna pengar på sitt skapande eller att nå ut till så många som möjligt? Båda sakerna hänger ju ihop. Når man ut till fler, så tjänar man mer. Det är viktigt att nå många men jag vill ju hellre göra min egen grej. Sedan är det också en bekräftelse att bli sedd och uppmärksammad, säger Emma. Vilket är ditt tips till en ung person som vill kunna leva på sitt skapande i framtiden? Att våga satsa och att vara orädd. Att ha modet och kraften att våga göra det du tror på och att våga bli bedömd av andra. Sedan kanske du måste ha ett extrajobb vid sidan om men du måste våga satsa det är det viktigaste! 4

5 Anton Malmberg Hård af Segerstad är professionell låtskrivare och musikproducent. Idag arbetar och bor han i Stockholm men ursprungligen kommer han från Vänersborg. Anton, som är 22 år gammal, tillbringar nästan all sin tid i sin studio. Musiken har alltid varit navet i hans liv kring vilket det mesta kretsar eller som Anton skriver på sin hemsida: jag lever, andas och äter musik. Anton Malmberg Hård af Segerstad 2007 gick han ut från Kulturamas musikproduktionslinje. Det är en tvåårig, eftergymnasial utbildning som har en särskild låtskrivarinriktning. Anton är utbildad pianist, basist och sångare. Han har varit med i flera band, orkestrar och körer. Idag ägnar han sig mest åt att skriva och producera musik. För Anton innebär upphovsrätten något han ska leva av och klara sig på. I dag arbetar han dels som producent och gör produktioner för andra artister och för detta får han en viss summa pengar, dels får han inkomst av royalties dvs. ju mer av hans låtar som säljer desto mer pengar får Anton. Det är klart att det är viktigt att tjäna pengar. Jag behöver ju en säker inkomst för att kunna leva och göra det jag vill, hålla på med musik och resa till exempel. Drömmen är att nå ut till så många som möjligt, till exempel på dansställen, och få uppskattning för det, säger Anton. Anton arbetar på musikförlaget Scandinavian Songs. Han skriver eller producerar musik tillsammans med bland andra artister som Alcazar, Magnus Carlsson och Lutricia McNeal. Han har ingen fast lön, och visst varierar inkomsten, men som han själv uttrycker det har han haft en bra formkurva och den fortsätter att peka uppåt. I framtiden hoppas han kunna ha ett eget produktionsbolag och vara sin egen, kanske ägna sig mer åt den affärsmässiga delen av jobbet. Så länge jag får hålla på med musik och göra låtar med starka budskap är jag enormt lyckligt lottad. 5

6 Upphovsrätt en ensamrätt Upphovsrätt innebär att den som har skapat ett verk t.ex. en film, en låt eller en bild ensam har rätt att bestämma över hur verket ska användas. Det betyder att du som utgångspunkt inte får göra kopior av verket, t.ex. spela in eller ladda ner det, utan att ha fått tillstånd från upphovsmannen. Du får inte heller göra verket tillgängligt för allmänheten, t.ex. genom att lägga ut det på Internet, utan tillstånd från upphovsmannen. Ensamrätten innebär bl.a. att upphovsmannen har rätt att ta betalt för användningen. Upphovsrätten gäller under upphovsmannens liv och 70 år därefter. Men upphovsrättslagen ger inte bara skydd för det som upphovmannen har skapat. Även t.ex. musikers och artisters framföranden och filmoch skivproducenters inspelningar skyddas. I dessa fall gäller skyddet i 50 år. Kopiering för privat bruk och andra undantag Upphovsmannens ensamrätt till det verk som han eller hon har skapat måste balanseras mot viktiga allmänna och enskilda intressen av att kunna använda verk utan att behöva söka och få upphovsmannens tillstånd. Det kan t.ex. röra sig om situationer där det finns ett stort praktiskt behov för enskilda personer att kunna använda verk på ett visst sätt och där det blir orimligt att behöva söka tillstånd för sådan användning. Exempel på andra situationer kan vara när det är viktigt att ta särskild hänsyn till vissa användare (t.ex. personer med funktionshinder) eller vissa användningsområden (t.ex. bibliotek och skolor). I upphovsrättslagen finns det därför olika undantag från upphovsmannens ensamrätt. Ett av de viktigaste undantagen är det som gäller kopiering för privat bruk. Huvudregeln är att du får kopiera ett eller några få exemplar till dig själv, din familj eller dina vänner. Men detta gäller inte alltid. Till exempel får du inte kopiera datorprogram eller hela böcker. Du får inte heller kopiera material som via ett fildelningsprogram, eller på annat sätt lagts ut på Internet utan tillstånd från upphovsmannen. Du får alltså kopiera filmer, musik, texter m.m. som har lagts ut på Internet med upphovsmannens tillstånd, men bara för ditt privata bruk. Det kan exempelvis röra sig om musik och film som säljs lagligt för nedladdning. Ett annat undantag är rätten att citera. Att citera utan upphovsmannens tillstånd får du göra för att t.ex. kritisera eller exemplifiera. Citatet ska inte vara längre än vad som behövs. Att använda en hel artikel och hävda citaträtt är fel. Men det är inte bara text som kan citeras. Citat kan t.ex. också tas ur musik och/eller film. En bit ur en film får t.ex. visas i TV i samband med att den recenseras. 6

7 Vilka områden berörs? Upphovsrätten berör många områden. Den skyddar inte bara musik, fi lm, konst, teater, böcker och tidningar. IT-området berörs eftersom det är upphovsrätten som ger skydd åt datorprogram. Radio- och TV-utsändningar skyddas också liksom själva programmen. Även bruksföremål som möbler, porslin och textilier kan vara skyddade. Likaså skyddas arkitektur och kartor av upphovsrätten. Upphovsrätten sträcker sig alltså över stora delar av kulturområdet, t.ex. underhållnings- och upplevelseindustrin, och media-, informations- och IT-området. För att något ska vara upphovsrättsligt skyddat krävs att det som skapats är originellt och har personlig särprägel. Enklare texter eller blanketter saknar därför ofta skydd. Dessutom är upphovsrätten ett formskydd, dvs. ett skydd för upphovsmannens personliga sätt att uttrycka sig. Varken idéer eller fakta skyddas därför av upphovsrätten. Det betyder att du med egna ord får sammanfatta en upphovsrättsligt skyddad text. INTERNATIONELLA ÖVERENSKOMMELSER Upphovsrätten bygger till stor del på internationella överenskommelser (konventioner), t.ex. Bernkonventionen från år 1886 och Världskonventionen om upphovsrätt från år Sverige är bundet av såväl dessa överenskommelser som flera andra. På så sätt får svenska upphovsmän skydd utomlands för sina verk och utländska upphovsmän får skydd i Sverige. De internationella överenskommelserna har också gjort att olika länders lagstiftningar om upphovsrätt blivit mer lika varandra. Länderna har alltså kommit överens om vad som ska gälla när det gäller skydd för upphovsrätt. En del av överenskommelserna förhandlas fram i FN:s organ på området, WIPO (World Intellectual Property Organization). Utöver de olika överenskommelserna regleras den svenska upphovsrätten också i hög grad av olika EG-direktiv som har genomförts i svensk rätt. 7

8 Rätt eller fel? Här följer några exempel på situationer som du kanske känner igen. Fundera på vad som är rätt och fel, och diskutera gärna med klasskamrater, lärare och föräldrar hemma! Facit hittar du på sidan 10, det vill säga vad lagen säger är rätt eller fel att göra. 1. Fatima är på konsert tillsammans med sina kompisar. Under konserten fi lmar hon bandet med sin mobiltelefon. Efter konserten lägger Fatima ut fi lmen på Youtube. 3. Aron är redaktör för en skoltidning som kommer ut både som papperstidning och publiceras på skolans webbplats. Han använder sig ofta av bilder (foton, illustrationer) i skoltidningen. Ibland fotograferar Aron själv och ibland scannar han in bilder som han hittar i olika tidningar eller på Internet. 2. David har två stora intressen: löpning och musik. David brukar kopiera över de skivor han köper till sin mp3-spelare så att han kan lyssna på musiken när han är ute och springer. 4. Arons reporter Sara har skrivit en artikel till skoltidningen om sin kusin som är skandalomsusad skådespelare. Artikeln innehåller en rad avslöjanden. Till sin förvåning ser Sara kort därefter att en stor kvällstidning har publicerat hennes artikel ord för ord utan att hennes namn nämns och utan att tidningen har kontaktat henne och bett om tillstånd att publicera artikeln. 5. Lina spelar i ett rockband. De skriver sina egna låtar men spelar även covers. Låtarna lägger de ut på sin hemsida. Drömmen är att få spela in en egen skiva. 8

9 6. Agnes har köpt en cd som på grund av en kopieringsspärr inte fungerar i hennes dator. För att kunna spela cd:n på datorn gör hon en oskyddad kopia. 7. Robin tipsar sin fl ickvän Ida om musik som han vet att hon gillar. Robin skickar gärna musik med msn. Vissa av låtarna kommer från hans egna skivor, andra har han köpt via olika musiktjänster på Internet. Några låtar har han laddat ner från olika fi ldelningssajter. Robin brukar också skicka ringsignaler med bluetooth till Ida. 8. Emma och Carlos tävlingsdansar. De har lagt ut en video på sin hemsida där man kan se dem dansa till sina favoritlåtar. 9. Mustafa har koll på den senaste skamusiken. Han laddar ner låtar från fi ldelningssajter men han gör det bara för sin egen skull. 10. Danne är en stor fi lmälskare. Han vill gärna ladda hem fi lmer, men inte bryta mot upphovsrätten. Han har hört talas om ett program där man bara tar hem delar av en fi lm en hel fi lm blir det först när delarna ligger på hans dator och att det skulle vara lagligt. 9

10 FACIT 1. Du får filma med din mobilkamera på en konsert för din egen skull, om du inte sprider filmen vidare. Att lägga ut filmen på Youtube är alltså inte lagligt. Ibland står det på konsertbiljetten att man inte får filma eller fotografera på konserten. I sådana fall bör man naturligtvis respektera detta. 2. Att kopiera över en cd som du själv äger till din mp3-spelare är en form av kopiering för privat bruk, alltså helt lagligt. 3. Egna bilder och foton får du självklart använda. För att använda bilder som någon annan har tagit, måste du ha tillstånd från upphovsmannen, dvs. fotografen eller illustratören. Det gäller oavsett om det är en skoltidning eller om det är en tidning som når många fler och oavsett om du har hittat bilderna på Internet eller någon annanstans. 4. Här är det Saras upphovsrätt som har blivit kränkt! Självklart får den stora kvällstidningen inte publicera Saras artikel utan tillstånd och utan att nämna hennes namn. Det kan till och med vara straffbart. Sara bör kontakta tidningsredaktionen för att få en förklaring samt diskutera betalning. Lagen ger henne rätt till ersättning. 5. Verk som du själv har skapat får du naturligtvis lägga ut på Internet. Det är ju du själv som är upphovsman till materialet! När det gäller covers däremot, måste du först be om tillstånd från den som skrivit låtarna innan du kan lägga ut musiken på Internet. 6. Du får knäcka en kopieringsspärr på en dvd eller cd som du har köpt, om det är enda sättet att kunna se eller lyssna på det som finns på skivan, t.ex. genom att göra en oskyddad kopia. Straff och skadestånd Om du bryter mot reglerna i upphovsrättslagen kan du bli skyldig att betala skadestånd till upphovsmannen. Du bryter mot lagen om du t.ex. laddar ner musik eller film som är utlagd på Internet utan tillstånd från upphovsmannen eller genom att du delar med dig av din musikeller filmsamling på Internet. Om du vet, eller har stark anledning att misstänka, att det material du laddar ner från Internet är olagligt, kan du bli skyldig att betala ersättning. Ofta framgår det tydligt på hemsidan där materialet finns om det är lagligt eller 7. Låtar från egna skivor får du kopiera för privat bruk och skicka till dina närmaste vänner. Med låtar som du har köpt via musiktjänster på Internet gäller det också att kolla upp vad avtalet säger att du får göra med låten, om du till exempel får skicka den vidare eller inte. Det kan vara ett avtalsbrott om du skickar den köpta låten till någon annan. Detsamma gäller för ringsignaler som du har köpt ta därför alltid reda på vad som står i avtalet! Låtar som finns på illegala fildelningssajter sprids däremot oftast utan upphovsmännens tillstånd och får då inte kopieras för privat bruk, det vill säga får inte laddas ner och inte heller skickas vidare. 8. Att lägga ut en låt på Internet, oavsett om det bara är för att andra ska kunna lyssna på låten eller om den ska kunna gå att ladda ner, kräver tillstånd från de som skapat musiken, artister och skivbolag. 9. Du får inte ladda ner musik och annat upphovsrättsligt skyddat material som lagts ut på Internet utan tillstånd från upphovsmannen, även om du gör det för privat bruk. Tekniken som sådan är naturligtvis inte olaglig. Det som är olagligt är själva kopieringen från olovligt utlagt material. Om upphovsmannen själv lagt ut sin musik för gratis nedladdning får du naturligtvis ladda ner den. 10. Om filmen finns på Internet utan tillstånd från upphovsmannen, gör det ingen skillnad om du tar små delar från olika håll eller laddar ner hela filmen från samma ställe. Det är ändå ett brott mot upphovsrättslagen. Men tekniken som sådan är inte olaglig. inte. Bryter du mot upphovsrättslagen på något annat sätt än genom olaglig nedladdning, t.ex. genom att du delar med dig av din musik- eller filmsamling i ett fildelningsnätverk, kan du bli skyldig att betala skadestånd oavsett om du visste eller borde ha förstått att det var olagligt. Du som har fyllt femton år och medvetet, eller av grov oaktsamhet, bryter mot upphovsrättsreglerna kan dessutom straffas. Oftast döms det till böter, men upphovsrättslagen ger också möjlighet att döma till fängelse i allvarligare fall. 10

11 Det här är OK eller inte OK att göra! Du får göra en eller några få kopior av ett verk för privat bruk, t.ex. bränna ett extra exemplar av en CD-skiva som du köpt eller lånat, eller kopiera från tidningar (både papperstidningar och nätupplagor) till dig själv, din familj eller dina vänner. Du får inte kopiera datorprogram. kopiera hela böcker. Du får lägga ut musik och bilder, som du själv har skapat, på Internet. ladda ner musik och film som är utlagd på Internet med upphovsmannens tillstånd, t.ex. som säljs för nedladdning eller erbjuds gratis. titta eller lyssna på material som finns på Internet, även om det material som du tar del av skulle vara utlagt på Internet utan tillstånd från upphovsmannen. Du får inte dela med dig av din musik- eller filmsamling på Internet. ladda ner musik och film som är utlagd på Internet utan tillstånd från upphovsmannen. Du får knäcka en kopieringsspärr på en DVD eller CD om du annars inte kan se eller lyssna på det som finns på skivan, t.ex. om du inte kan lyssna på en inköpt CD-skiva i datorn. Du får inte knäcka eller gå runt en kryptering, lösenordsspärr eller liknande som används för att skydda t.ex. musik eller film som säljs över Internet. knäcka en kopieringsspärr på en DVD eller CD för att kopiera skivan (om det inte är just för att kunna se eller lyssna). 11

12 Den här broschyren handlar om upphovsrätt och vad det innebär att kunna leva på sitt skapande Du får bland annat svar på frågor om varför upphovsrätten fi nns och vad lagen säger att du får göra och inte får göra. Fakta blandas med porträtt av upphovsmän och exempel på situationer som kan fungera som diskussionsunderlag i klassrummet. Syftet med broschyren är att sprida kunskap och öka förståelsen för upphovsrätten. Broschyren vänder sig till lärare och elever, i första hand på gymnasiet men även på högstadiet. Beställ gärna fl er exemplar av broschyren. Materialet är kostnadsfritt. Enklast beställer du broschyren på regeringens webbplats: SÅ KONTAKTAR DU OSS: Justitiedepartementet Stockholm webbplats: e-post: tel: Justitiedepartementet Stockholm

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Innehåll Vad handlar egentligen nätpiratsfrågan om? Upphovrätten att leva på sin idé Netikett

Läs mer

Bör man legalisera nerladdning av musik?

Bör man legalisera nerladdning av musik? Bör man legalisera nerladdning av musik? Sammanfattning I denna artikel framförs argument för att legalisera gratis nerladdning av musik via internet. Detta bör tillåtas eftersom musik till stor grad är

Läs mer

Din guide till upphovsrätten

Din guide till upphovsrätten Din guide till upphovsrätten Därför upphovsrätt Upphovsrättslagen Upphovsrätten är ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt skapande. Den bidrar till ett brett och mångfacetterat kulturliv

Läs mer

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN Likt Unikt Innovationsprocessen Vad är en uppfinning? Vem kan bli en uppfinnare? Hur tänker du dig en uppfinnare? Varför uppfinner man? Hur får man en idé? Hur går det till

Läs mer

Vad får jag fotografera?

Vad får jag fotografera? Vad får jag fotografera? Vad får man fotografera? Jag tänker gå igenom olika situationer som man kan hamna i och se vad lagen säger. Ibland kommer jag att ange de lagparagrafer som gäller på följande sätt;

Läs mer

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn Lärarhandledning för Svenska som andraspråk Av-nummer: 21222tv1-5 av Carolina Ahnhem De fem första programmen i serien Mediedjungeln handlar om hur man gör TV, radio, nyhetsprogram, såpor och hur man skriver

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Operight infotillfälle

Operight infotillfälle Operight infotillfälle Föreläsningsunderlag Del 1: Upphovsrättens ABC Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten skyddar skapande arbete och investeringar. Upphovsrättslagens syfte är att skapa en balans mellan

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET FRISKOLOR Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Varje friskola ansvarar för att avtal tecknas -

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-18 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 1 Undervisningsområden Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Det är helt knäppt att vårt samhälle är så segregerat. Blanda mer! Den åsikten uttryckte nästan alla de drygt 130 ungdomar som intervjuades i projektet RÖST.

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

2007-05-04 Anne Harju 1

2007-05-04 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2007-05-04 Anne Harju 1 Introduktion Utgångspunkt är barns vardagsliv med knapp ekonomi - utifrån barns och deras föräldrars erfarenheter och upplevelser 2007-05-04 Anne

Läs mer

Upphovsrättligt skyddat material

Upphovsrättligt skyddat material 1 Upphovsrättligt skyddat material Beskrivande framställningar i tal och skrift Datorprogram Filmverk Fotografiska verk, alster av bildkonst Alster av byggnadskonst eller brukskonst Andra verk Förutsättning

Läs mer

10 Närstående rättigheter

10 Närstående rättigheter 10 Närstående rättigheter 10.1 Ensamrättigheter för utövande konstnärer, framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder samt radio- och televisionsföretag 10.1.1 Nuvarande ordning Grundläggande

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Agent Angus. Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Agent Angus. Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Angus, som gillar Ella. För att imponera på Ella, säger Angus att han är bra på att läsa av ansikten. Han säger att han vill bli mentalist (vilket

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr sidan 1 Författare: Morten Dürr Vad handlar boken om? Boken handlar om Amir som är 9 år och går i andra klass. Amir vill göra saker på sitt eget sätt. I skolan ska de skriva om sitt sommarlov och Amir

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg sidan 1 Författare: Gertrud Malmberg Vad handlar boken om? Saras mamma ska ut och handla och Sara har inget att göra. Mamma föreslår att Sara ska ringa Maja som hon har sällskap med till skolan. Men mamma

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016.

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016. AVTAL 1 (6) 2015-10-01 Avtal för användning av kommunens dator/ipad i hemmet åk 4 9 Bakgrund Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

2013-04-04 meddelad i Huddinge. Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-04-04 meddelad i Huddinge. Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 80 Jordbro Offentlig försvarare:

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbo ASKIMS BIBLIOTEK VÅRPROGRAM 2016. www.goteborg.se

Askim-Frölunda-Högsbo ASKIMS BIBLIOTEK VÅRPROGRAM 2016. www.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo ASKIMS BIBLIOTEK VÅRPROGRAM 2016 www.goteborg.se Foto: Peter Svenson Välkommen till Askims bibliotek! Adress Askims torg 5 436 43 Askim Telefonnummer 031-366 31 90 031-366 31 92 E-post

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Malala Yousafzai SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Malala, den yngsta någonsin som har fått Nobels fredspris. I boken får vi veta hur Malala vuxit

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>HANDLEDNINGSMATERIAL FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA >>SYSTRAR Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>VÄLKOMNA Vad kul att du har valt att se Systrar på Uppsala stadsteater med din klass. Vi är stolta över

Läs mer

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade 1 2 30 sätt att få flera kunder till ditt företag. En Gratis guide av Lotta Carlberg företagsrådgivare och mentor på 3 När jag arbetar med mina kunder så går vi tillsammans igenom hur de kan få in nya

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut.

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut. Om skaparen Tomas vet exakt vad han pratar om eftersom allt han förmedlar är självupplevt. Å ena sidan Mr Destruktiv med droger, slagsmål, mobbing och självhat i bagaget. Å andra sidan en stark vilja att

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Dataspel för barn med läs- och skrivsvårigheter

Dataspel för barn med läs- och skrivsvårigheter Dataspel för barn med läs- och skrivsvårigheter Yrkeshögskolan Sydväst Informationsteknik YHHV8 Andreas Grönblom Petra Höglund Karolina Strandholm April 2004 Inledning Vi har valt att skriva om dataspel

Läs mer

Parkour! Lärarmaterial

Parkour! Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kalle Güettler Vad handlar boken om? Isak är en blyg kille som går i nian. Han har ett stort intresse för att åka bräda och på nätet brukar han kolla parkour. Han gillar när de hoppar

Läs mer

Till dig som ställer ut på. Gallery Quirinus

Till dig som ställer ut på. Gallery Quirinus Till dig som ställer ut på Gallery Quirinus Bilder av dina konstverk Innan vernissagen marknadsför vi din utställning. Det gör vi genom att mejla till våra kunder och besökare en digital affisch och genom

Läs mer

Ta vara på ögonblicken

Ta vara på ögonblicken Pressmaterial IKEA katalogen 2016 kontakt: press.sto@ikea.com Ta vara på ögonblicken Ta vara på ögonblicken Årets IKEA katalog är tillägnad ett tema som skapar mänsklig gemenskap på ett naturligt sätt.

Läs mer

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig.

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig. Remissyttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-06-10 Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2014-05-26 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Hej! Denna lärarhandledning är till för dig, pedagog eller lärare, som har sett eller ska se Teater Eksems föreställning Mangoträdet. I handledningen ger vi förslag på hur du genom samtal

Läs mer

Textning av avsnitt 4, Skolverkets poddradio 2016

Textning av avsnitt 4, Skolverkets poddradio 2016 1 (5) Textning av avsnitt 4, Skolverkets poddradio 2016 Temat för avsnittet är arbetet mot rasism i skolan. Samtalet utgår från ett scenario som handlar om hat på nätet. Medverkande är Johnny Lindqvist

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 2 2010 Spara & Låna

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 2 2010 Spara & Låna L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 2 2010 Spara &

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D F R A M T En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T 2010 A D FRAMTIDSVERKSTAD 2010 År 2009 genomfördes en första framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Då var det ungdomar på kommunens senareskolor.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Aisha och hennes bror Karim. Karim har inget tålamod och är väldigt arg hela tiden. Han trivs inte i skolan och hotar familjen,

Läs mer

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater VästmanlandsTeater Slottsgatan 11 722 11 Västerås Tel 021-470 41 00 skola@vastmanlandsteater.se vastmanlandsteater.se Lärarmaterial Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh Illustration: Malin

Läs mer

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112 bonus COPYRIGHT ACCESS Christer Johansson 08-545 429 00 christer.johansson@b-pk.se Stockholm i januari 2014 Ängelholms kommun Barn- & utbildningsförvaltn. 262 80 ÄNGELHOLM Kundnummer: 101112 Avtal om kopiering

Läs mer

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted DEL 1 #talasomted Att välja ämne Nu ska du börja sätta ihop ditt tal/föreläsning. Innan man kan skriva ihop ett bra tal måste en sak vara klar; Vad ska du

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

HANDLEDNING/METODIK En del av mig själv Filmade självporträtt för intagna på anstalter och institutioner En jagstärkande workshop

HANDLEDNING/METODIK En del av mig själv Filmade självporträtt för intagna på anstalter och institutioner En jagstärkande workshop HANDLEDNING/METODIK En del av mig själv Filmade självporträtt för intagna på anstalter och institutioner En jagstärkande workshop Beskrivning och syfte: Den här workshopen går rakt på det som är viktigt

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Johanna Nilsson Vad handlar boken om? Johan är en fotbollstokig kille som, mer än allt annat i världen, vill bli fotbollsproffs. Han måste dock kämpa mycket med svenskan,

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

Tema Deckare. Arbetssätt - Enskilt och i grupp - Skriver - Lyssnar - Läser - Diskuterar - Ser film - Jobbar med appar

Tema Deckare. Arbetssätt - Enskilt och i grupp - Skriver - Lyssnar - Läser - Diskuterar - Ser film - Jobbar med appar Tema Deckare Detta ska du lära dig - Du läser deckare i bokcirkel. (K*) - Du arbetar med lässtrategierna. (K*) - Du tränar att lära oss tolka texter och förstå budskap. (A*) - Du lär om hur en brottsplatsutredning

Läs mer

Innehåll. Introduktion Min Stora Sorg. Diskussionsfrågor. Bildanalys. Analysera musiktexter. Tips på ytterligare fördjupning

Innehåll. Introduktion Min Stora Sorg. Diskussionsfrågor. Bildanalys. Analysera musiktexter. Tips på ytterligare fördjupning Detta lärarmaterial är till för er som vill fördjupa er i det bildspråk som Min Stora Sorgs musik och konstnärskap berör men också koppla det till den bildvärld vi lever i idag. I denna performancekonsert

Läs mer

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS På en timme Henrik Fexeus Tidigare utgivning Konsten att läsa tankar När du gör som jag vill Alla får ligga Konsten att få mentala superkrafter Bokförlaget Forum, Box 3159, 103

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen, DO DO G1.1 2010 Fotograf Jenny Jarnestedt Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2010

Diskrimineringsombudsmannen, DO DO G1.1 2010 Fotograf Jenny Jarnestedt Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2010 Om DO Alla människor har lika värde och rättigheter. Upplever du att du har blivit diskriminerad? Då kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Jobbar du för att alla ska få lika rättigheter

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare.

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Ansökan bloggare Sidan 1 av 9 Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Vad är en blogg? En blogg är en samling blogginlägg som berättar/kåserar under ett gemensamt

Läs mer

VEM ÄR DU? OTTOSSONPHOTO

VEM ÄR DU? OTTOSSONPHOTO VEM ÄR DU? Mellan städerna Oslo och Göteborg finns samhället Tanumshede, där bor en man med sin fru. Mannen har två barn och två barnbarn. Hans namn är Benny Ottosson. Benny är utbildad och har jobbat

Läs mer

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014 FOTA BAR N KONV EN TIONEN 25 ÅR! 20 november 2014 FÖR DINA RÄTTIGHETER! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen Tävling åk. 4-7 HEJ! FOTOTÄVLING FÖR ÅK. 4-7 I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi

Läs mer

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete Språkäventyret Mål Sammanfatta hur jag gjorde spelet Språkäventyret på Fronter. Verktyg Fronters provverktyg Inledande arbete Fundera över dessa saker innan du börjar: 1. Vilken del av det centrala innehållet

Läs mer

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jag kommer att läsa upp en lista med fritidsaktiviteter.

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Kira och hennes band Funky ska vara med i en tävling som heter Talang. Kira hoppas på att hon och Nico ska blir

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Smakprov för bloggen lärare karin i januari 2016 Inledningen och kapitel 1 4.

Smakprov för bloggen lärare karin i januari 2016 Inledningen och kapitel 1 4. Smakprov för bloggen lärare karin i januari 2016 Inledningen och kapitel 1 4. Gun Hägerfelth, Språkarbete i alla ämnen En kort- kort studiehandledning för lärare på Östra Real Karin Rehman, december 2015

Läs mer

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna 15-03-03 hem ETT sammanställning Homeparty hos Hanna innehåll Homeparty hos Hanna Sammanfattning av workshopen Slutsatser resultat 3 6-10 11 Homeparty hos Hanna Bostadens upplägg och innehåll Vi hade bjudit

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak.

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak. Rädda Ana Text & Musik Hans Isacsson En pjäs byggd på några av FN,s barnartiklar. Skriven på beställning av Rädda Barnen i Motala 1999 inför 10-års dagen av Barnkonventionens tillkomst år 1989 Barnens

Läs mer