Erfarenhet: Maskinteknik, värme- och kraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenhet: Maskinteknik, värme- och kraft"

Transkript

1 CV Källarekroken Lund Starka sidor Lyssna och hitta lösningar. Analysera hur saker hänger ihop. Hitta röda tråden i tilltrasslade sammanhang. Rekonstruera vad andra gjort och anpassa det till ändrade omständigheter. Reda ut vad som händer i fall "Om..." inträffar och förhindra att det gör det. Brukar kunna hitta lösningar på problem men vill inte bara säga "Gör så här" utan också försöka få vederbörande att förstå varför och varför inte. Kanske lite av en lärare (sägs vara god pedagog). Styra upp verksamhet efter brainstorming så att resultaten går att administrera och ta i produktion när eldsjälarna fortsatt med något annat roligt. Erfarenhet: Affärssystem, inköp, försäljning, logistik, kundkontakt. IFS och SAP Har arbetat med IFS och SAP som innesäljare/orderhanterare och som operativ inköpare. Har rensat i IFS och SAP när verkligheten inte stämde överens med systemen. Även direkt kontakt med slutkunder: affär, taxi och som Fixare. Erfarenhet: Maskinteknik, värme- och kraft Energibalanser, ångsystem, turbintillverkning. Systemöverblick. Optimering. Projektering av kraftverk. Komponentutvärdering. Fartygskonstruktion. CV_gemensamt odt 1 (7)

2 Erfarenhet: IT-relaterat Mycket goda kunskaper både vad gäller operativsystem från persondatorer över minidatorer till stordatorer, hårdvara och mjukvara. Drift av stor datacentral. Systemadministration av stora fleranvändarsystem, databaser. Databasmodellering. Programmering. Systemmigreringar. Systemutveckling i fleranvändarsystem. Lång erfarenhet av datakommunikation på alla nivåer. Felsökning på bit-nivå. Testning i förebyggande syfte och för att hitta orsak till fel. Erfarenhet: Projektering, offertarbete Medelstora till stora projekt hos Kockums, små och medelstora hos Kommundata/Sonera, små hos Knorr-Bremse. Löptid från någon vecka till flera år. Teknik mest hos Kockums och Kommundata/Sonera. Internationell erfarenhet Har arbetat ett år på plats för schweizisk tung mekanisk tillverkningsindustri. Har arbetat med projektering tillsammans med leverantörer och operatörer från många olika länder. Har arbetat med försäljning för koncern med produktionsenheter över hela Europa. Språkkunskaper Svenska: modersmål, hög standard i tal och skrift Danska, norska: läser och begriper, svarar på svenska Engelska: läser facklitteratur obehindrat, skriver bra, talar acceptabelt. Har under flera år haft engelska som arbetsspråk (i Sverige) Tyska: läser facklitteratur obehindrat, skriver om det kniper, talar efter uppvärmning. Har haft tyska som arbetsspråk ett år på plats i Schweiz och har så sent som 2005, dammat av kunskaperna vid arbete i tysk koncern. Franska: läser matsedlar och enklare turistinformation. Har arbetat med danskar, norrmän, engelsmän, tyskar, schweizare, fransmän, amerikaner. österrikare, ex-tjeckoslovaker, ex-holländare, finländare. Arbetssätt och mål Ingen större ambition att bli chef eller att synas om det inte behövs. Men tar utrymme när det krävs. Specialist och/eller vägledare är en roll som passar mig bättre. Fixare. Vill hålla ordning, uppnå god kvalitet, dokumentera och förklara för att undvika problem. Det kan gälla IT, värme- och kraftteknik, allmän teknik, matematik, sammanställning av information eller något helt nytt som jag inte gjort förut. När det gäller IT: Se till att system sköter sig själv och övervakar sig själva. Mycket angelägen att underlätta för slutanvändarna och upprätthålla stabil miljö för dem. Hjälpa till att plocka ut information ur systemen. Tar gärna dialog direkt med slutanvändarna. CV_gemensamt odt 2 (7)

3 Anställningar Fixare - Lomma Kommun (Fixar-Malte) vikariat 60% vikariat 75% fast anställd 50% Först vikarie för insjuknad fixare som numera är pensionerad. Hjälpa kommunens pensionärer i hemmen med allt som kan medföra fallrisk för dem. Fånga upp behov av hjälpmedel, anpassningar. Allmänt hjälpa till att röja undan trassel i vardagen för de som inte har möjlighet att få hjälp av anhöriga. Allt från att byta glödlampor, skifta gardiner, dra fram spisen för rengöring till att söka om TV-kanalerna när det gjorts ändringar för kabel-tv och att ställa om väggklockor vid övergång mellan sommaroch vintertid. På senare tid har tillkommit att fixa mindre krångel med datorer som skrivarproblem, ändra mail-konfiguration, få igång internetuppkopplingar efter operatörsbyten vid flytt och liknande. Arbetet lägger jag upp inom givna ramar i enlighet med kundernas önskemål. Stor frihet, för mycket att göra och mindre kaffedrickande än vad diverse tidningsartiklar ger sken av. Inköpare - Knorr-Bremse Nordic Rail Services, Lund Projektanställning 6 månader + förlängning Ersätta ordinarie inköpare under 6 månader medan denne arbetade med att utforma inköpsfunktionerna i det SAP-system som skulle införas vid årsskiftet 2007/2008. Eftersom jag sedan föregående period hos Knorr var väl förtrogen med verksamheten och befintliga affärssystemet IFS och kundordermodulen i SAP fick det räcka med en kortare period dubbelarbete för att komma in i hur inköpsplaneringen gjordes och arbetet bedrevs innan jag fick sköta inköpen på egen hand. Med erfarenhet från systembyten i andra sammanhang med krav på bibehållen verksamhet för övrigt, och de underskattningar av störningar vid övergångarna som då brukar göras, tillämpade jag en längre planeringshorisont än den normala och mer störningstålig strategi för att få så mycket som möjligt gjort i god tid före systembytet och hålla ner arbetsvolymen till ett minimum under den kritiska perioden runt systembytet. Detta visade sig vara speciellt lyckligt när den innesäljare som jag vikarierat för förra gången jag jobbade hos Knorr-Bremse sade upp sig och jag under 4 månader fick sköta hans arbetsuppgifter så gott det gick parallellt med inköpsarbetet. När den ursprungligt avtalade perioden närmade sig slutet kom vi överens om förlängning med 4 månaders allmänt stöd med inköp, logistik, kundorder medan ordinarie personal kom upp i vanlig arbetstakt efter SAP-implementationen. Kontakter med leverantörer både i Sverige och resten av Europa. Som förra gången många kontaktytor mot kunder i Norden, produktion i huset och i koncernens anläggningar i koncernens olika produktionsanläggningar och logistikcentra i Tyskland, Österrike, Spanien, Ungern. Affärssystem: IFS på svenska, SAP på tyska och engelska (kundordermodul och inköpsmodul). CV_gemensamt odt 3 (7)

4 Kalkylingenjör - Kockums AB, Malmö Provanställning + visstidsanställning Arbete med projektkalkyler, försäljningskalkyler och anpassning av kontraktskalkyl till produktionskalkyl. Ansvar för uppdatering av materialoch timbudget i olika styrsystem för löpande projekt. Ubåtsprojekt. Rekryterad som ersättare vid pensionsavgång. När de 6 månadernas provanställning gick mot sitt slut kom budgetnerskärningar och tjänsten drogs in. För att kunna avrunda arbetsuppgifterna snyggt och lämna det projekt jag ägnat mest tid åt med en så stabil produktionsbudget som möjligt, projektet växlade just från kontraktsfas till produktionsfas på några år framåt, ordnades på mitt förslag en 5 månaders tilläggsanställning. Innesäljare - Knorr-Bremse Nordic Rail Services, Lund Vikariat + projektanställning Som vikarie för föräldraledig hanterat kundorder, logistik, prissättning. Huvudsakligen arbetat mot kunder i Sverige och Norge men även i Danmark och Finland. Daglig kontakt med koncernens olika produktionsanläggningar och logistikcentra i Tyskland, Österrike, Spanien, Ungern. Koncernspråket visserligen officiellt engelska men trots det en hel del tyska. Affärssystem: IFS på svenska, SAP på tyska och engelska. När vikariatet slut arbetat som projektanställd med kvalitetsledningssystem - processbeskrivningar och hantering av verksamhetens kemikalier. Nätverkstekniker - Sony Ericsson Mobile Communications, Lund Projektanställning Driftsättning av nätövervakningsverktyg WhatsUp och trafikanalysverktyg Network Vantage. Montage och konfiguration av servrar. Nätverksspecialist, teknikledare - Sonera Sverige, Lund Tillsvidareanställning. Kontoret nerlagt. Specialist kommunikation med tyngdpunkt WAN. Ansvarig för nätverksövervakningsplattform - Ericsson NM400 på VAX/VMS. Implementerat system baserat på HP Open View på HP UX. Säkrat övervakningssystemet för år 2000 Arbetat med år2000-säkring för hela svenska bolaget en tid Dokumentationsprojekt Datamodellering, internutbildning Nätverksspecialist, teknikledare - Kommundata/Enator, Lund Tillsvidareanställning. Gruppen såld till annat bolag. Specialist kommunikation med tyngdpunkt WAN. Ansvarig för nätverksövervakningsplattform - Ericsson NM400 på VAX/VMS. Under en period teknikansvarig för ett av de största privata näten i Sverige. Offertarbete, projektering, implementering av datanät. Trimning, felavhjälpning, prestandauppföljning. Automatisering. Anpassning av nät och applikationer till varandra. Systemkonverteringar i flykten. Nät med förhöjda tillgänglighetskrav. CV_gemensamt odt 4 (7)

5 Systemadministratör - Kockums, Malmö. AU-avdelningen Tillsvidareanställning. Slutat på egen begäran. System manager för större VAX-VMS-system bestående av flera datorer sammankopplade med UNIX-, Prime-datorer och ett större antal CAD-stationer. Många användare. System manager för Mimer relationsdatabas Ansvar för terminalnät mot stordator (IBM-miljö) och för persondatorer. Standardisering av applikationer inför driftsättning, handbok för databasutvecklarna för att automatisera systemgenerering Support för både utvecklarna och användarna Tidvis även operatörssysslor Projektingenjör, projektledare - Kockums, Malmö Tillsvidareanställning, bytt till ny befattning inom företaget. Prefabavdelningen Projektingenjör, sedan delprojektledare för avsnittet kraftgenerering. Projektering av prefabricerade processindustrier och flytande dieselkraftverk. Teknisk-ekonomisk utvärdering av offererad utrustning. Framtagning av egna offerter och anläggningsbeskrivningar. Mitt område: ångturbiner, kompressorer, dieselmotorer, stora gasturbiner, generatorer, växlar. Effekter upp till 250 MW. Maskinritkontoret (efter att prefabavdelningen upplösts) Konstruktör maskinrumssystem. Gruppens kontaktperson i CAD- och CAE-frågor. Testingenjör - Brown, Boveri & Cie, Baden, Schweiz Tidsbegränsad projektanställning. Projektledning ångturbinförsök Planera, administrera, utvärdera försök med experimentturbin. Tillverkning av turbindelar. Diverse andra jobb Under högskoletiden kört taxi, gjort praktik i verkstaden på Alfa Laval, utredningsarbete på högskolan, vuxenundervisning matematik mm. Före högskolan arbetat på lasarett, hos stadsingenjörskontoret, på bygge. Jämsides med realskolan och gymnasiet arbetat som springpojke och flera år som expedit i fotoaffär m.m. Övriga uppdrag Ordförande i interimstyrelse - båthusförening, Landskrona 2003 Samordna inför ev bolagsbildning för att förvalta båthus. Bestående resultat: Jag formulerade om ett tidigare förkastat avtalsförslag så att hamnföreningens revisor kunde godta det så att vi slapp bilda bolag. CV_gemensamt odt 5 (7)

6 Uppdrag i villasamfälligheten Som frivillig energisakkunnig genomföra och presentera utvärdering av omläggning av uppvärmningssystem i området. Efter omläggning följa upp resultatet. Mellan 2003 och 2007 ledamot i styrelsen. Under perioden i början av 2007 när jag var arbetslös blåst liv i ett sedan länge skendött projekt om föryngring av områdets växtlighet och utbyte av förvuxna träd. Budgeterat projektet och fått utfört de besvärligaste åtgärderna. När jag sedan fick jobb lämnade jag styrelsen på grund av tidsbrist och bidrog därmed till föryngring även av den. Växtprojektet har rullat på och enligt uppgift har kostnaderna jag budgeterade hållit sig inom ramarna. Utbildning Civilingenjörsutbildning - Lunds Tekniska Högskola - Maskinteknik Inriktning: Värme- och Kraftteknik, Kraftverk, Strömningsmaskiner (kolvoch turbomaskiner). Examensarbete: Simulering av diesel/kombi-kraftverk. Förutom rena teknikämnena även programmering Univac-assembler, Algol, Fortran, Cobol. Juridisk översiktskurs 10p - Handelsrätt, Lunds Universitet 1977 Studentexamen naturvetenskapligt gymnasium - Österängskolan, Kristianstad Realexamen - Högra Allmänna Läroverket, Kristianstad Längre fortbildningar, diverse kurser Kompletterande IT-utbildning - Lernia, Malmö och Folkuniversitetet, Lund 2002 IT-bas Utbildning motsvarande ECDL och hårdvaru/system-kunskap motsvarande A+. Förutom utbildning i standardprogram även programmering i C och Visual Basic IT-generalist Strukturerad programmering, C++. Nätverksoperativsystem NT, W2K, Linux, Novell motsvarande Network+. Applied Cost Engineering - Center for professional advancement, Göteborg Compressor and steam turbine technology - Center for professional advancement, Genève Praktisk projektledning - Projektadministration AB, Södertälje CV_gemensamt odt 6 (7)

7 Databaskurser - Mimer, Uppsala. STF, Stockholm. Lexicon, Malmö Flera kurser om VAX/VMS. Systemadministration, nät, cluster m. m. - Digital, Sundbyberg Flera kurser om WAN på Ericssonutrustning - Ericsson, Stockholm TCP/IP, ATM, FR, X25, 3270 SNA/SDLC - Olika utbildare Cisco grundkurs - Dotcom, Göteborg Unix grundkurs, Unix systemadministration, Open View på HP-UX - HP, Kista Personen bakom yrkesrollen Gift en gång, fortfarande. Tre barn födda 81, 83, 87, ingen bor hemma längre. Bor i radhus. På vintern spelar jag folkmusik, dansar folkdans eller simmar när jag inte jobbar. På sommaren seglar jag för det mesta utom när jag någon gång deltar i folkdansturnéer. CV_gemensamt odt 7 (7)

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Språk Svenska, modersmål Engelska, flytande. Körkort A-B-C--- Trafiktillstånd för tunga transporter

Språk Svenska, modersmål Engelska, flytande. Körkort A-B-C--- Trafiktillstånd för tunga transporter Telefon +46(0)705-45 95 65 Adress S-311 36 Falkenberg E-mail wireless@telia.com Språk Svenska, modersmål Engelska, flytande Körkort A-B-C--- Trafiktillstånd för tunga transporter Operativsystem Linux,

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Att söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Kontakta företaget Ta eget initiativ 4 Vid utannonserad

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Karriär & utveckling. Sida 1/2

Karriär & utveckling. Sida 1/2 Sida 1/2 Ditt kan se ut på olika sätt. Detta är våra rekommendationer. Det handlar helt enkelt om hur du vill förpacka din kompetens! Nedan följer fyra olika exempel på hur kan se ut. Det är tre kronologiska

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se

Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se s Var kan jag jobba utomlands utan att åka hemifrån? Hur kan jag som ekonom minska växthuseffekten? Hur får man inflytande utan att behöva

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Folke Karling. En intervju av Gustav Sjöblom 20 december 2007. Intervju 48. Från matematikmaskin till IT

Folke Karling. En intervju av Gustav Sjöblom 20 december 2007. Intervju 48. Från matematikmaskin till IT Folke Karling En intervju av Gustav Sjöblom 20 december 2007 Intervju 48 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer