Rekrytering av IT-tekniker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytering av IT-tekniker"

Transkript

1 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-avdelningen Rekrytering av IT-tekniker Refr.nr 3/07 Innehållsförteckning 1 Allmänt Verksamhetens mål Kommunens vision Kommunledningskontorets verksamhetsidé IT-avdelningens verksamhet Vår verksamhetsidé Våra kunder Vår verksamhet Vår organisation Uddevalla kommuns datatekniska miljö Befattningen Mål med befattningen Befattningens arbetsuppgifter och deras viktning Utbildning Erfarenhet Kunskap Kompetenser Övriga krav Facklig företrädare Upplysningar Övrigt Allmänt Uddevalla tillämpar i denna rekrytering en modell som kallas kompetensbaserad rekrytering. Detta innebär bl.a. att underlaget punkt 2 till 8 redovisas strukturerat på ett bestämt sätt och att utvärderingen sker på samma sätt. Uddevalla kommun vill tillvarata de kvaliteter som jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför verksamheten. 2 Verksamhetens mål 2.1 Kommunens vision Uddevalla kommuns vision är formulerad på följande sätt: Uddevalla hjärtat i Bohuslän där människor växer och erbjuds god livskvalitet! 2.2 Kommunledningskontorets verksamhetsidé Vi skall biträda kommunstyrelsen i dess arbete för att nå kommuns vision med att leda, samordna och följa upp kommunens totala verksamhet. För det kommuninterna arbetet med nämnder och förvaltningar skall vi tillhandahålla spetskompetens, stöd och service och genom samarbete skapa en helhetssyn. it-tekniker underlag refnr 3-07.doc 1 (6)

2 3 IT-avdelningens verksamhet 3.1 Vår verksamhetsidé Vi skall inom IT-området vara våra kunders naturliga samarbetspartner genom att vara lyhörda för deras behov och tillhandhålla spetskompetens och service som motsvarar deras krav. Detta innebär bl.a. att tillhandahålla hög tillgänglighet på de IT-system som vi har driftsansvar för. 3.2 Våra kunder Vi har i första hand interna kunder som förvaltningar och deras användare samt förtroendevalda. 3.3 Vår verksamhet Kärnverksamhet IT-avdelningen ansvarar för upprättande av riktlinjer och deltar i upprättande av strategidokument inom IT-området. är systemansvarig för kommunens datanät. är systemansvarig för det förvaltningsadministrativa nätverk som består av datanätet samt centrala och gemensamma servrar/system för datalagring, basprogram, programdistribution, elektronisk post, utskrifter m.m. I ansvaret ligger också anslutning till externa datanät t.ex. Internet. Respektive förvaltning svarar för sin arbetsplatsutrustning. är systemansvarig för kommunens kommande gemensamma GIS-system. är tekniskt systemsvarig för kommunens telefonsystem. Stödverksamhet IT-avdelningen deltar i upphandlingar av IT-system. administrerar beställning av arbetsplatsutrustning, program och service. sköter drift av bas- och verksamhetssystem på uppdrag av systemansvarig. svarar genom sin kundtjänst för bl.a. användaradministration och felavhjälpning av teknisk natur. 3.4 Vår organisation IT-avdelningen tillhör förvaltningen Kommunledningskontoret och svarar för förvaltningsadministrationens gemensamma IT-verksamhet. Avdelningen består av tretton tjänster. Förutom IT-chef, IT-sekreterare och GIS-samordnare finns två på datanätssektionen och åtta på tekniksektionen. Tekniksektionen är uppdelad i tre grupper; projekt & utveckling, drift & underhåll och service & support. Tekniksektionen ansvarar för drift och utveckling av kommunens servrar och persondatorer samt användarstöd, via telefon, i den förvaltningsadministrativa delen av datanätet. Vi står inför en omorganisation som innebär att IT-avdelningen kommer att gå samman med förvaltningen Barn och utbildnings IT-enhet (BUNIT). Under 2007 kommer vi att flytta ihop till gemensamma lokaler och under 2008 bli en enhet. Den nya IT-organisationen kommer att bestå av ca 26 personer. 2

3 3.5 Uddevalla kommuns datatekniska miljö Kommunens datorhall Vår ADB-utveckling tog fart i senare delen av 1980-talet. Vi var redan från början klara över vikten av standardisering och enhetlighet vilket nu har lett fram till en väldefinierad datateknisk miljö. Kommunens datatekniska miljö består av följande grundstenar: Ett datanät som består av en förvaltningsadministrativ del (F-nätet) och en utbildningsdel (U-nätet) med gemensam brandvägg (Checkpoint FW-1). Datanätet består av ett 10/100/1000 Mbps switchat Ethernet på fiber och koppar samt ett flertal ADSL förbindelser. I F-nätet finns: 1100 st datanätsanslutna samt 100 st fristående persondatorer som använder operativsystemen Windows XP. 180 st datanätsanslutna tunna klienter som använder operativsystemen Windows CE och Windows XPe. 80 st stycken servrar som använder operativsystemen Novell OES NetWare 6/SLES 9 med Cluster Services, MS Windows 2000/2003 och Red Hat Linux. En 2-nods VMware Infrastructure-farm. Databasmiljöerna Oracle, SQL Server och i begränsad omfattning Sybase. 7 st Windows Terminal Server med Citrix Presentation Server. E-postsystemet Novell GroupWise. För administration av PC, Windows och PC-program använder vi Symantec Live State Delivery, Novell edirectory och ZENworks for Desktops. Det finns 2000 st upplagda användarkonton och ca 130 st installerade bas- och verksamhetsprogram. Några av de större verksamhetssystemen är: o Booking, InterBooking o Economa A+ o Extens, Dexter o Geosecma o IFS HR, MedVind, RegTime o Libra o Lex o Procapita 3

4 o Sitevision U-nätet håller på att migrera till en likartad teknikplattform. IT-avdelningens konsolarbetsplats 4 Befattningen 4.1 Mål med befattningen Du skall medverka till att upprätthålla en stabil och säker drift av kommunens IT-system för att kunna tillhandahålla hög tillgänglighet. 4.2 Befattningens arbetsuppgifter och deras viktning Du kommer att ingå i drift- & underhållsgruppen som för närvarande har nedanstående arbetsuppgifter och som utförs i kommunens kontorslokaler och datorhall på Stadshuset. Arbetsuppgifterna anpassas löpande för att kunna uppfylla våra kunders behov. Ny datorhall kommer att byggas under hösten Arbetsuppgifterna 1, 2 och 3 prioriteras först. 1. Sköta den dagliga driften av teknikplattformen vilket innebär att o Upprätthålla god kunskap om teknikplattformen o Utföra installationer och underhåll enligt installations- och driftdokumentation o Utföra driftrutiner som kontroll av loggar, underhåll av register och databaser o Utföra felsökning och felavhjälpning o Vid behov utföra arbete på icke kontorstid o Underhålla installations- och driftdokumentation 2. Sköta den dagliga driften av verksamhetssystemen vilket innebär att o Upprätthålla teknisk spetskompetens inom ditt ansvarsområde o Vara teknisk huvudkontakt mot leverantörer o Vara internkonsult mot systemansvarig, systemförvaltare och service- & supportgruppen o Utföra installationer och underhåll enligt installations- och driftdokumentation i samråd med systemförvaltare o Utföra driftrutiner som kontroll av loggar, underhåll av register och databaser o Utföra felsökning och felavhjälpning o Vid behov utföra arbete på icke kontorstid o Underhålla installations- och driftdokumentation 4

5 3. Upprätthålla beredskap när det blir aktuellt 4. Delta i utvecklingen av den tekniska plattformen. 4.3 Utbildning Datavetare på högskolenivå eller gymnasieingenjör med datainriktning. 4.4 Erfarenhet Erfarenhet av att sköta drift och underhåll av IT-system i en kommun eller motsvarande större organisation, speciellt av arbete med klient/server-baserade applikationer samt MSIpaketering. 4.5 Kunskap Körkort, mycket goda IT-kunskaper, mycket god svenska och god engelska i tal och skrift. 4.6 Kompetenser Självgående Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Flexibel Har lätt att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar. Stabil Är lugn, stabil, kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Samarbetsförmåga Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Kvalitetsmedveten Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa. Specialistkunskap Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialist kunskap. Är en kunskapsresurs för andra. Problemlösande analysförmåga Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. 4.7 Övriga krav God svenska i tal och skrift God engelska i tal samt läsförståelse av facktermer Körkort Tillgång till bil för inställelse inom en timme till Stadshuset under beredskap. 5 Facklig företrädare Kan nås genom kommunens växel

6 6 Upplysningar Vill Du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta: Tekniksektionschef Thore Andersson, , IT-chef Anders Grenholm, , 7 Övrigt IT-avdelningen utgörs av ett begränsat antal personer och även om vi formellt är uppdelade i två sektioner så värdesätter vi ett prestigelöst och öppet samarbete mellan alla medarbetare på IT-avdelningen. 6

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial 1 2 Innehållsförteckning Arbetsmaterial 4 Nu arbetar vi vidare! 4 Detta är strategisk kompetensförsörjning 4 Utgångspunkter för en lyckad kompetensförsörjning

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Presentation Växjö Kommun Hur Växjö kommun hanterat MSKD 4.1 IT-plattform 2010 In i dimman ut i molnet? 2010-11-11 Snabb fakta Växjö Kommun I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden den

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer André Borell Sonny Johansson Aksel Nyman Emil Sarén Examinator: Rainer Winkler HT 2011 2011-11-28 Grundläggande vetenskapligt

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

2001-05-22. oskarshamn.se

2001-05-22. oskarshamn.se 2001-05-22 oskarshamn.se en kompasskurs i 2000-talets inledning Sida 1 av 33 INLEDNING. 4 Uppdraget Genomförande. 4 5 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 6 VISION 7 NULÄGE 9 Allmänt Kritiska Framgångs

Läs mer

IKT Information/Kommunikations Teknologi

IKT Information/Kommunikations Teknologi i IKT Information/Kommunikations Teknologi Strategi och handlingsplan för Emmaboda kommun och bolag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VISION 3 3. ANSVARSFÖRDELNING 3 4. MÅLOMRÅDEN FÖR IKT-SATSNINGAR

Läs mer

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod för granskning 3. Deltagande personer 4.

Läs mer

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) UDM 1 (16) DNR: nr Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) IT-avdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 60 96 www.uddevalla.se

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Mölndals stad IT-strateg i för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Moindals stad Fortattare Version Innehålisförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium : Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska kommunens rutiner för informationssäkerhet. Revisionen önskar

Läs mer