Slutredovisning av projekt Affärstrappan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av projekt Affärstrappan"

Transkript

1 Slutredovisning av projekt Affärstrappan Genomförda aktiviteter och resultat av seminarieserien Affärstrappans seminarieserie blev till slut en 5- stegsraket som hanterade olika ämnen som ingår i företagande. Syftet med serien var att genom konkreta insatser ge de deltagande företagen en ökad kunskap och teorier att grunda sina framtida företagsbeslut på. Genom Affärstrappans seminarieserie har deltagarna fått en större kompetens inom många områden. De vet nu mer om hur arbete och beslut som rör de olika delarna av företagande faktiskt påverkar företagets resultat. De kan känna en större trygghet i sitt företagande när de vet vad som krävs för att kunna ta nästa steg när det t.ex. handlar om att öka omsättningen, skapa ett större kundunderlag, få bra rutiner i det administrativa arbetet som frigör tid för annat t.ex. säljarbete, bli bättre beställare av nödvändiga tjänster, kontinuerligt följa upp sin verksamhet för att kunna styra om och ändra, anställa rätt personer och helt enkelt få mer utväxling för det arbete som läggs ner i företagen och på sikt kunna tjäna mer pengar. Affärstrappan del 1 Temat för det första seminariet var Tjäna mer! Öka din försäljning och sätt rätt pris. Föreläste gjorde Ulla-Lisa Thordén, en välrenommerad säljcoach och hon pratade om hur viktigt där att sätta säljmål för verksamheten, att ha en god planering och utföra ett kontinuerligt säljarbete. 33 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Affärstrappan del 2 Temat för det andra seminariet var Göra budget, förstå bokslut, att föra bok, göra själv eller anlita konsult? Det handlade om att lära sig läsa balans - och resultatrapporter och välja bra nycketal, förstå vikten av att budgetera för att kunna utvärdera och planera sin verksamhet bättre utifrån det verkliga ekonomiska läget med mera. Föreläste gjorde revisorn Elisabeth Holm och Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank. 19 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Affärstrappan del 3 Temat för det tredje seminariet var Så når jag ut med mitt erbjudande och tar hand om mitt företags digitala närvaro. Föreläste gjorde Jennie Jonsson AB. Ämnet var marknadsföring och vi lade lite extra fokus på internetbaserade marknadsinsatser då det ofta brister i kunskap hos företagen när det gäller detta. Deltagarna fick bra, konkreta tips på hur de kan tänka kring sin marknadsföring och sitt varumärke och vilka verktyg som man kan använda sig av på internet. Föreläsaren pekade tydligt på några saker som företagen bör fokusera på, t.ex. göra saker i rätt ordning och ha en plan - strategi för kanal. Jobba med kundnyttan skapa information utifrån vad som är viktigt för kunden, inte ditt företag. Arbetet i sociala medier ska vara långsiktigt och målmedvetet då mindre företag har lika stor chans att synas som de större. 28 personer + föreläsare och arrangörer deltog.

2 Affärstrappan del 4 Temat för det fjärde seminariet var företagets juridik och administration och rubriken var Juridik för småföretagare och gör rätt på ett enklare sätt. Föreläste gjorde Anette Jaldell, Skatteverket och Peo Dungel, advokat med egen juridisk byrå. Skatteverket föreläste om de digitala tjänster som de tillhandahåller och som underlättar det administrativa arbetet i företagen. De berättade också om olika avdrag som man som företagare kan göra i sin deklaration och vilka skattemässiga regler som gäller inom de olika företagsformerna. Advokat Peo Dungel guidade deltagarna i avtal- och köplagen, vad som gäller vid kompanjonskap och delägarskap, hur ett samarbetsavtal kan utformas och vilka leveransvillkor som är vanligast och vad de innebär. Han pratade också om distansförsäljning och internetjuridik, ett mycket aktuellt ämne då många företag vill öka sin marknadsdel och sälja via webbshop, hemsidor etc. Försäkringar var också ett område som berördes. 12 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Affärstrappan del 5 Temat för det femte seminariet var Rätt person på rätt plats och handlade om att växa genom att anställa. Föreläsarna för dagen var Tommy Bang från Testhuset som erbjuder företag stöttning i rekryteringsprocesser. Han visade exempel på hur man kan tänka när man letar efter kompetens till sitt företag, vilka vägar som är möjliga att gå och vilka fallgropar man ska försöka undvika i sitt rekryteringsarbete. Vi fick också lyssna till en lokal företagare, Åsa Karlsson från Fastighetsbyrån i Torsby/Sysslebäck som startade sitt företag själv utan anställda men som efter ett tag märkte att om hon skulle växa var tvungen att ta steget och anställa personal. Hon berättade vad det gett företaget när hon anställde kollegor och hur hon själv vuxit in i rollen som chef. Hon gav en bild av att man som företagare inte ska vara så rädd för steget att bli arbetsgivare då det ger utrymme för att nå en ny nivå i företaget. Sist men inte minst deltog Stefan Agnemyr, verksamhetsledare på Arbetsförmedlingen. Han berättade om Arbetsförmedlingens tjänster och hur man på bra, konkreta sätt kan få hjälp av dem för att finna den person man söker till företaget. Han berättade också om ekonomiska stöd man som företagare kan få när man anställer personer som står lite längre från arbetsmarknaden. 7 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Projektet hade ett framflyttat seminarium planerat för hösten 2014 för att fullfölja alla steg i Affärstrappan men även andra gången vi försökte bjuda in till en träff om export var det ett litet intresse. Projektledningen valde att ställa in detta seminarium och istället hänvisa till näringslivsenheterna i Sunne och Torsby om man har frågor i ämnet som man vill ha hjälp att belysa. De kan där bli hänvisade vidare till bra organisationer som erbjuder stöttning i exportfrågor. Andra organisationer i länet höll seminarier med exportfokus som vi kunde hänvisa vidare till.

3 Genomförda aktiviteter och resultat inom den individuella affärsutvecklingen Vi har genom analysdelen i den individuella affärsutvecklingen kunnat se röda trådar inom vilka områden som företagen ofta har bristande kunskaper. För att kunna och för att våga ta nästa steg i affärstrappan behöver de ökade kunskaper i affärsmannaskap. Det vi tydligt kunde se var att administrativa och ekonomiska frågeställningar är vanliga men även bristande säljarbete, uppföljning och strategiskt arbete hämmar företagens utveckling. De deltagande 20 företagen inom den individuella affärsutvecklingen finns inom en rad olika branscher. Majoriteten är inom de utpekade områdena service och tjänstesektorn och de bedriver en mängd olika verksamheter och erbjuder t ex. friskvård så som massage, yoga, Still Point, ljusakupunktur och hjälp med träningsupplägg, föreläsningar med inriktning att förebygga psykisk ohälsa och sorgebearbetning, musikkompositioner, boendeutredningar för kommuner, träningscenter, naturturism, campingverksamhet, grafisk formgivning, filmproduktion, finsnickeri, café, hotell och restaurang, vandrahem, privat serviceboende, butikshandel med försäljning av kläder, inredning, konsthantverk med mera. Det finns också representanter från de gröna näringarna bland de deltagande företagen som bedriver hästverksamhet med bland annat avel, häst och ryttarutbildning och daglig verksamhet för personer inom LSS med inriktning på djurskötsel, trädgård, skog och mark. Övriga representerade branscher är utbildning och livsmedelstillverkning. Efter sin företagsanalys har deltagande företag fått prioritera vilka områden de vill gå vidare med för att växa som företag och för att kunna ta nästa steg. Sedan har de valt vilken/vilka externa konsulter som de vill ta hjälp av i detta arbete. De nio konsulter som medverkat i projektet har särskild kompetens främst inom bred affärsutveckling, företagsekonomi, juridik, marknadsföring, grafiskt arbete och sälj. Sammanfattande resultat När det gäller det ekonomiska arbetet handlar det främst om behov av att skapa bra rutiner för sin löpande administration, förstå vikten av budgetering att sätta rätt pris och att följa upp sin verksamhet. Många har t.ex. svårt att förstå sina balans- och resultatrapporter, de utvärderar heller inte aktiviteter och insatser som görs vilket innebär att man inte får ut mesta möjliga effekt och ibland gör felprioriteringar. Det kontinuerliga säljarbetet hos företagen har också ofta brister. Företagen har så fullt upp med den dagliga produktionen att man inte hinner bearbeta nya marknader. Vidare behöver flertalet av deltagarna bli tydligare i sin kommunikation till sina tänkta målgrupper, de behöver skapa en hållbar prissättning som faktiskt ger utrymme för vinst och utvecklingsinsatser, paketera bättre och se över kundnyttan och värdet i sina erbjudanden. De behöver också uppföra marknadsplaner. Andra brister i kompetens som vi kunde se var att strategiskt utvecklingsarbete oftast får stå åt sidan. Flera av företagen har behov av att lägga tid på planering inför generationsskiften, tillsättande av styrelser, utveckla ledarskapet med mera. Många av företagen tar sig heller inte tiden att analysera och utvärdera sina insatser. Detta kan få förödande konsekvenser när marknad och kundbehov förändras och man inte hänger med. Det har visat sig vara en värdefull insats för många av deltagarna att ha fått vara delaktiga i Affärstrappan då de förändrat och förbättrat mycket i sina verksamheter. Tyvärr är det för tidigt

4 att kunna se några tydliga ekonomiska förändringar hos företagen men några har fått nya kunder, utvecklat nya tjänster och varor och har anställt personal. Det vi kan ge tydliga exempel på är de kortsiktiga resultaten och mjuka värdena som t ex en ökad trygghet inför viktiga beslut, bättre verktyg för en effektivare administration, ökad medvetenhet om vilka brister företagen har och hur de kan komma tillrätta med dem och att flera av deltagarna kunnat ta genomtänkta beslut i juridiska och ekonomiska frågor som inte är förhastade och som passar företagen i den situation de är idag. Resultaten är av olika karaktär, både hårda och mjuka men är väldigt värdefulla för att kunna ta nästa steg i sitt företagande. Av hänsyn till företagen och för att inte avslöja några affärshemligheter har vi valt att lista en del av resultaten av affärsutvecklingen utan att koppla dem direkt till företegen. Listade resultat individuell affärsutveckling - Känner ökad trygghet i det administrativa arbetet. - Skapat rutiner för den ekonomiska administrationen. - Funderar på att anställa en person som kan sköta de delar i företaget som inte är specifikt knuten till företagets ägare som idag är nyckelkompetensen i verksamheten. Kommer då kunna lägga mer tid på den del i verksamheten som hittills varit eftersatt på grund av tidsbrist men som har stor potential att växa. - Fått mer kunskap om juridiska skillnader inom olika företagsformer då företaget nyligen gått från enskild firma till aktiebolag. - Planerar att tillsätta en extern styrelse för att mer konkret och kontinuerligt kunna jobba med de strategiska frågorna. - Tagit fram ägardirektiv, tydligare rollbeskrivningar och vd-instruktion. - Har fått en tydligare ekonomisk uppföljning. - Inlett ett budgetarbete och kommer jobba med ekonomisk uppföljning kontinuerligt. - Känner ökad trygghet i sin vd-roll. - Har hittat verktyg för att ta tag i viktiga strategiska frågor så som generationsskifte. - Ska arbeta fram en organisationsstruktur med tydligare roller. - Genomfört en säljanalys med fokus på målgrupp, hur de genererar prospekt, hur köpprocessen ser ut med mera. - Tillverkat 3D-bilder för att kunna nå potentiella kunder. - Konceptutveckling. - Ny paketering av tjänsteutbud. - Kvalificerat nya kunder. - Ny kundlista har tagits fram. - Paketering av tjänster med målgrupp företag. - Tagit fram en prioriterad aktivitetsplan med tydliga mål för ökad försäljning. - Infört telefontider för att kunna arbeta mer strukturerat. - Ökad kompetens i säljarbetet. - Fått uppdrag hos nya kunder. - Fler möten med nya kunder. - Genomfört en ny målgruppsanalys. - Har stramat åt tjänsteutbudet, plockat bort tjänster och anpassat utbudet så de passar de olika kundgrupperna. - Ska jobba med nya webbverktyg så som Youtube för att nå fler i kundgruppen och för att tydligt kunna visa vad företaget kan erbjuda. - Jobba mer med temakvällar för att skapa ett större kundvärde.

5 - Tagit beslut om framtida företagsform och gjort förändringar som kommer påverka resultatet positivt. - Arbetet med affärsutveckling har gett mig oerhört mycket som ledare av företaget men också som människa. Jag har lärt mig saker om mig själv (citat från deltagare). - Ökad trygghet inför förestående generationsväxling. - Genomfört workshop med personalgruppen med fokus på sälj och kundfokuserade frågeställningar. - Kopplat den nya målgruppsanalysen till ny kundgrupp och aktiviteter. - Tydligare och bättre kundrelationer. - Lagt upp strategi för att förtydliga erbjudanden på webben. - Tagit fram en ny kollektion för export till Asien. - Lärt sig nya knep för att skapa en bra företagsstruktur med lätthanterliga moment i arbetet. - Inlett ett nytt arbetsätt som innebär kontinuerligt säljarbete, någon timme per dag för att få ett jämnare orderinflöde och för att få bra rutiner för det. - Strukturerat upp företagets olika delar. - Lagt en plan för försäljningsprocessen och kundhanteringen. - Identifiering av aktiviteter som inte genererar intäkter. - Vidareutveckling av filmkoncept som visat sig ha potential. - Paketering och prissättning av grundtjänster och framställning av tjänsterna med rubrikerna behov, nytta, beskrivning och pris. - Förändrat varumärket för att bli tydligare att kommunicera mot kund. - Jobbat med att beskriva kundnytta. - Skapat en ny webbplats som lanseras inom kort. - Inlett samarbete med andra aktörer och har fått nya uppdrag. - Arbetat med de strategiska marknadsfrågorna för att skapa en långsiktig plan för ett hållbart värde. - Tagit fram en ny marknadsplan och kommunikationsstrategi vilket innebär att det skapat ett lugn i företaget när de i god tid kan planera och avsätta operativ tid för att ta fram material i form av annonser med mera. - Framtagande av underlag för hur företagets webbplats och digitala nyhetsbrev bör förändras när det gäller utseende och innehåll för att kommunicera bättre med sina kundgrupper. - Tagit fram presentationsmaterial i form av broschyrer för att tydliggöra företagets olika verksamheter och kärnvärden. - Höjt priset för att generera ett större överskott och ge utrymme för utvecklingsinsatser. - Definierat ett nytt koncept som kan köpas in av fler återförsäljare på grund av att lägre krav på förvaringen av varan. - Förändrat öppettider för att frigöra tid för sälj och produktion. - Anställt en person och hyr in personal för att klara av produktionstopparna. - Fortsätter jobba med affärsutveckling framöver tillsammans med extern konsult. - Initierat ett kommande utvecklingsarbete som gäller varumärke (grafisk profil och logotyp) och en utveckling av förpackning. - Tillsättande av ett s.k. Advisory board som består av handplockade personer med specifik kompetens inom olika områden och som kan lyfta de viktiga, strategiska frågorna för företaget. Dessa personer kommer aktivt jobba vidare med företaget under kommande år. - Ska tillsätta en extern styrelse nästa år. - Fått ändan ur vagnen och blivit mer konkreta (citat från företaget). -Har paketerat om tjänstutbudet och har definierat kundbehov, kundnytta och förändrat tjänstebeskrivningen. I samband med detta justerades också priserna. - En ny grafisk profil i form av uppgraderad logga, produktblad och visitkort har tagits fram

6 utifrån ett analysarbete som föranleddes av diskussioner kring målgrupperna och vad kunden ska känna, tycka, veta och göra när de kommer i kontakt med företaget. Företaget har som mål att nå fler manliga kunder och detta har det tagits hänsyn till när det grafiska arbetet har genomförts. -Tagit fram en kommunikationsstrategi och kommunikationsplan med fokus på webb och sociala medier för att effektivisera kommunikationen med kunderna. - Satt en grundstruktur med fokus på kommunikation och aktiviteter. - Visualiserat tjänsterna via befintlig webbplats. - Fått fler uppslag att använda och lyfta fram i kampanjer, annonsering mm. -Grundlig genomgång av ekonomin som sedan föranledde budgetarbete. - Genomfört prisanalys. - Satt ett nuläge för företagsidé, redovisning och prissättning. - Fått grundläggande kunskaper inom företagsekonomi för att kunna utvärdera verksamheten på rätt sätt. - Valt ekonomiska nyckeltal som ska hjälpa företaget att utvärdera verksamheten. - Skaffat nya administrativa rutiner som frigör tid för annat i företaget. - Genomfört översyn av webbplats för att tydligare nå ut med kundnyttan. - Tagit viktiga och lönsamma beslut för framtiden när det gäller ekonomi, generationsväxling och företagsform. - Har med hjälp av ekonom förbättrat det ekonomiska resultatet genom strategiska beslut. Resultatet av det arbetet kommer förbättra den ekonomiska situationen markant vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten där verksamheten bedrivs idag men det kommer också påverka och förbättra resultatet löpande under kommande år. - Skaffat hemsida med tydlig profilering av verksamheten. - Tydliggjort prissättning och utbud för att skapa utrymme för en hållbar verksamhet. - Gett verksamheten en tydligare profil. - Effektiviserat säljarbetet genom att öva inför säljprocessen.

7 Projektets måluppfyllelse och effekter, samt analys och motivering av föreliggande skillnader mellan förväntade och uppnådda resultat enligt projektplan Affärstrappans mål enligt ansökan är: Att fler ska bli medvetna om vilka möjligheter som finns för tillväxt i det egna företaget och vilka åtgärder de skall göra för att nå framgång. De deltagande företagen ska bli medvetna om vilka steg de ska ta i sin affärstrappa, med utgångspunkt från den individuella affärsutvecklingen och få med sig konkreta verktyg för att uppnå resultat som kan vara att förbättra sin intjäningsförmåga, anställa fler medarbetare samt rekrytera rätt medarbetare. Målet på längre sikt är att insatsen ska ge ökad tillväxt i de deltagande företagen. Projektets övriga förväntade resultat är: På kort sikt förväntar vi oss att de deltagande företagen vet vilket deras nästa steg ska vara efter genomförd utbildning. På längre sikt förväntar vi oss att företagen ska växa och därmed kunna anställa och/eller förbättra lönsamheten. Affärstrappan kan också bli modell för tillväxt som vi fortsätter att arbeta med precis som våra starta-eget-kurser en gång började som projekt. Utöver projektets mål är att fler ska bli medvetna om vilka möjligheter för tillväxt i det egna företaget och på längre sikt, att insatsen ska ge ökad tillväxt i de deltagande företagen, kommer projektet leda till ökat nätverkande mellan företag i Värmland. Andra förväntade resultat är att modellen Affärstrappan kan implementeras, leva kvar och utvecklas hos projektets samarbetspartners samt spridas till andra aktörer och organisationer och därför nå fler individer på sikt. Företagen har i och med sitt deltagande i projektet fått ökad kunskap inom olika företagsrelaterade områden. Genom seminarieserien har de t.ex. fått grundläggande kunskaper om ämnen som är avhängiga för att nå tillväxt. De flesta av deltagarna i den individuella affärsutvecklingen har lagt en grund för ökad kunskap om affärsmannaskap genom att först delta i seminarieserien. I nästa steg har de sedan fått fördjupa sig ytterligare i de delar som de behöver förstärka för att kunna ta nästa steg genom skräddarsydd affärsutveckling i form av en analysdel som sedan övergick i nästa steg som var genomförande av konkret affärsutveckling. Genom sitt deltagande i projektet har företagen ökat medvetandegraden om sina egna brister och behov och de har fått upp ögonen för att anlita expertis och vidareutbilda sig i frågor som rör affärsmannaskap för att få verktygen att kunna ta rätt beslut i framtiden. Flera av företagen har redan under projektet sett direkt affärsnytta i att ha haft kontakt med externa konsulter som stöttat dem i deras specifika frågor om t.ex. ekonomiska och juridiska spörsmål som omgående förbättrat resultatet. De har också utvecklat säljarbetet som generat nya kunder och nya koncept men som också stärkt företagen i sina egna roller som säljare. De har också fått konkreta verktyg som inneburit en förbättrad administration som frigör tid för annat med mera. Några av företagen kommer omgående fortsätta att lägga tid och resurser på att utveckla företaget med stöttning av konsulter inom olika områden med särskild expertis för att de ser att det är effektivt, spar tid, genererar tillväxt och skapar lugn och harmoni i företagen. Projektet har också inneburit att företag från olika branscher och olika kommuner träffats och kunnat nätverka, lärt sig mer om andra branscher med andra förutsättningar men också sett likheter i behov och utmaningar hos andra företag. Vi har blivit varse under projektets gång att det finns behov för individuella affärsutvecklingsinsatser hos fler företag i deltagande kommunerna. Flera av de företag som deltagit i Affärstrappan har meddelat att de fått förfrågan från andra företagare om hur de fått en

8 plats i Affärstrappan och om det möjligen blir en fortsättning framöver så att fler kan vara med. Vi tolkar detta som ett bra tecken på att fler företagare vill växa och nå nästa steg i företagandet. Affärstrappan som modell har fungerat bra och den kommer utvärderas mer ingående i våra respektive verksamheter framöver. Modellen antas vara applicerbar på de flesta branscher och passar även för män som driver företag. Modellen med olika steg i affärsutvecklingen har visat sig vara framgångsrikt och att vi kunnat erbjuda seminarieserien och individuell affärsutveckling i kombination tror vi är en framgångsfaktor. Företagen har fått grundläggande kunskaper som varit viktiga i den efterföljande individuella delen och som inneburit att de kunnat få ut mer av affärsutvecklingen. Oväntade resultat i projektet Liter mer oväntade resultat som projektet gett är t.ex. bildandet av ett varaktigt advisory board för ett av de deltagande företagen. Vi ser med spänning fram emot deras arbete och vad de kan komma att bidra med för företagets utveckling. Vidare gläds vi mycket över att två av de deltagande företagen som varit väldigt bestämda på att ombilda sina verksamheter till aktiebolag, kunnat få så mycket värdefull information som rör ekonomi, skatter och juridik genom sin affärsutveckling så att de helt tänkt om. De kommer istället behålla sina företagskonstellationer i samma form men har nu getts utrymme för att få ett bättre resultat på kort och lång och sikt och kan också känna sig säkra på att de utifrån gällande situation faktiskt tagit rätt beslut. Hade de inte fått denna hjälp från sina konsulter så skulle de med all säkerhet ombildat och på sikt förlorat pengar som inneburit att de kanske inte haft utrymme för att utveckla företagen. Vår målgrupp i projektet var främst befintliga företagare som vill utveckla sina verksamheter men vi har haft flera deltagare som varit intresserade av att starta företag eller som är anställda i företag som vill utvecklas. Tre personer av de som varit intresserade av att starta företag har genomfört sina planer under projektperioden, de har bildat två aktiebolag. Dessa personer har dessutom gått från deltid till heltidssysselsättning i och med sina företagsstarter. Slutligen så anser vi att Affärstrappan varit en språngbräda för utveckling för många av de deltagande företagen. Många positiva saker har hänt i företagen på kort tid och de flesta kommer att fortsätta att jobba intensivt med affärsutveckling framöver vilket bådar gott för framtiden. Vi ser med tillförsikt fram emot att ta del av företagens arbete framöver.

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP5 Slututvärdering 2010-08-01 2011-12-31 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 1.1 Problem och utgångsläge... 5 1.2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer