Slutredovisning av projekt Affärstrappan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av projekt Affärstrappan"

Transkript

1 Slutredovisning av projekt Affärstrappan Genomförda aktiviteter och resultat av seminarieserien Affärstrappans seminarieserie blev till slut en 5- stegsraket som hanterade olika ämnen som ingår i företagande. Syftet med serien var att genom konkreta insatser ge de deltagande företagen en ökad kunskap och teorier att grunda sina framtida företagsbeslut på. Genom Affärstrappans seminarieserie har deltagarna fått en större kompetens inom många områden. De vet nu mer om hur arbete och beslut som rör de olika delarna av företagande faktiskt påverkar företagets resultat. De kan känna en större trygghet i sitt företagande när de vet vad som krävs för att kunna ta nästa steg när det t.ex. handlar om att öka omsättningen, skapa ett större kundunderlag, få bra rutiner i det administrativa arbetet som frigör tid för annat t.ex. säljarbete, bli bättre beställare av nödvändiga tjänster, kontinuerligt följa upp sin verksamhet för att kunna styra om och ändra, anställa rätt personer och helt enkelt få mer utväxling för det arbete som läggs ner i företagen och på sikt kunna tjäna mer pengar. Affärstrappan del 1 Temat för det första seminariet var Tjäna mer! Öka din försäljning och sätt rätt pris. Föreläste gjorde Ulla-Lisa Thordén, en välrenommerad säljcoach och hon pratade om hur viktigt där att sätta säljmål för verksamheten, att ha en god planering och utföra ett kontinuerligt säljarbete. 33 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Affärstrappan del 2 Temat för det andra seminariet var Göra budget, förstå bokslut, att föra bok, göra själv eller anlita konsult? Det handlade om att lära sig läsa balans - och resultatrapporter och välja bra nycketal, förstå vikten av att budgetera för att kunna utvärdera och planera sin verksamhet bättre utifrån det verkliga ekonomiska läget med mera. Föreläste gjorde revisorn Elisabeth Holm och Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank. 19 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Affärstrappan del 3 Temat för det tredje seminariet var Så når jag ut med mitt erbjudande och tar hand om mitt företags digitala närvaro. Föreläste gjorde Jennie Jonsson AB. Ämnet var marknadsföring och vi lade lite extra fokus på internetbaserade marknadsinsatser då det ofta brister i kunskap hos företagen när det gäller detta. Deltagarna fick bra, konkreta tips på hur de kan tänka kring sin marknadsföring och sitt varumärke och vilka verktyg som man kan använda sig av på internet. Föreläsaren pekade tydligt på några saker som företagen bör fokusera på, t.ex. göra saker i rätt ordning och ha en plan - strategi för kanal. Jobba med kundnyttan skapa information utifrån vad som är viktigt för kunden, inte ditt företag. Arbetet i sociala medier ska vara långsiktigt och målmedvetet då mindre företag har lika stor chans att synas som de större. 28 personer + föreläsare och arrangörer deltog.

2 Affärstrappan del 4 Temat för det fjärde seminariet var företagets juridik och administration och rubriken var Juridik för småföretagare och gör rätt på ett enklare sätt. Föreläste gjorde Anette Jaldell, Skatteverket och Peo Dungel, advokat med egen juridisk byrå. Skatteverket föreläste om de digitala tjänster som de tillhandahåller och som underlättar det administrativa arbetet i företagen. De berättade också om olika avdrag som man som företagare kan göra i sin deklaration och vilka skattemässiga regler som gäller inom de olika företagsformerna. Advokat Peo Dungel guidade deltagarna i avtal- och köplagen, vad som gäller vid kompanjonskap och delägarskap, hur ett samarbetsavtal kan utformas och vilka leveransvillkor som är vanligast och vad de innebär. Han pratade också om distansförsäljning och internetjuridik, ett mycket aktuellt ämne då många företag vill öka sin marknadsdel och sälja via webbshop, hemsidor etc. Försäkringar var också ett område som berördes. 12 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Affärstrappan del 5 Temat för det femte seminariet var Rätt person på rätt plats och handlade om att växa genom att anställa. Föreläsarna för dagen var Tommy Bang från Testhuset som erbjuder företag stöttning i rekryteringsprocesser. Han visade exempel på hur man kan tänka när man letar efter kompetens till sitt företag, vilka vägar som är möjliga att gå och vilka fallgropar man ska försöka undvika i sitt rekryteringsarbete. Vi fick också lyssna till en lokal företagare, Åsa Karlsson från Fastighetsbyrån i Torsby/Sysslebäck som startade sitt företag själv utan anställda men som efter ett tag märkte att om hon skulle växa var tvungen att ta steget och anställa personal. Hon berättade vad det gett företaget när hon anställde kollegor och hur hon själv vuxit in i rollen som chef. Hon gav en bild av att man som företagare inte ska vara så rädd för steget att bli arbetsgivare då det ger utrymme för att nå en ny nivå i företaget. Sist men inte minst deltog Stefan Agnemyr, verksamhetsledare på Arbetsförmedlingen. Han berättade om Arbetsförmedlingens tjänster och hur man på bra, konkreta sätt kan få hjälp av dem för att finna den person man söker till företaget. Han berättade också om ekonomiska stöd man som företagare kan få när man anställer personer som står lite längre från arbetsmarknaden. 7 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Projektet hade ett framflyttat seminarium planerat för hösten 2014 för att fullfölja alla steg i Affärstrappan men även andra gången vi försökte bjuda in till en träff om export var det ett litet intresse. Projektledningen valde att ställa in detta seminarium och istället hänvisa till näringslivsenheterna i Sunne och Torsby om man har frågor i ämnet som man vill ha hjälp att belysa. De kan där bli hänvisade vidare till bra organisationer som erbjuder stöttning i exportfrågor. Andra organisationer i länet höll seminarier med exportfokus som vi kunde hänvisa vidare till.

3 Genomförda aktiviteter och resultat inom den individuella affärsutvecklingen Vi har genom analysdelen i den individuella affärsutvecklingen kunnat se röda trådar inom vilka områden som företagen ofta har bristande kunskaper. För att kunna och för att våga ta nästa steg i affärstrappan behöver de ökade kunskaper i affärsmannaskap. Det vi tydligt kunde se var att administrativa och ekonomiska frågeställningar är vanliga men även bristande säljarbete, uppföljning och strategiskt arbete hämmar företagens utveckling. De deltagande 20 företagen inom den individuella affärsutvecklingen finns inom en rad olika branscher. Majoriteten är inom de utpekade områdena service och tjänstesektorn och de bedriver en mängd olika verksamheter och erbjuder t ex. friskvård så som massage, yoga, Still Point, ljusakupunktur och hjälp med träningsupplägg, föreläsningar med inriktning att förebygga psykisk ohälsa och sorgebearbetning, musikkompositioner, boendeutredningar för kommuner, träningscenter, naturturism, campingverksamhet, grafisk formgivning, filmproduktion, finsnickeri, café, hotell och restaurang, vandrahem, privat serviceboende, butikshandel med försäljning av kläder, inredning, konsthantverk med mera. Det finns också representanter från de gröna näringarna bland de deltagande företagen som bedriver hästverksamhet med bland annat avel, häst och ryttarutbildning och daglig verksamhet för personer inom LSS med inriktning på djurskötsel, trädgård, skog och mark. Övriga representerade branscher är utbildning och livsmedelstillverkning. Efter sin företagsanalys har deltagande företag fått prioritera vilka områden de vill gå vidare med för att växa som företag och för att kunna ta nästa steg. Sedan har de valt vilken/vilka externa konsulter som de vill ta hjälp av i detta arbete. De nio konsulter som medverkat i projektet har särskild kompetens främst inom bred affärsutveckling, företagsekonomi, juridik, marknadsföring, grafiskt arbete och sälj. Sammanfattande resultat När det gäller det ekonomiska arbetet handlar det främst om behov av att skapa bra rutiner för sin löpande administration, förstå vikten av budgetering att sätta rätt pris och att följa upp sin verksamhet. Många har t.ex. svårt att förstå sina balans- och resultatrapporter, de utvärderar heller inte aktiviteter och insatser som görs vilket innebär att man inte får ut mesta möjliga effekt och ibland gör felprioriteringar. Det kontinuerliga säljarbetet hos företagen har också ofta brister. Företagen har så fullt upp med den dagliga produktionen att man inte hinner bearbeta nya marknader. Vidare behöver flertalet av deltagarna bli tydligare i sin kommunikation till sina tänkta målgrupper, de behöver skapa en hållbar prissättning som faktiskt ger utrymme för vinst och utvecklingsinsatser, paketera bättre och se över kundnyttan och värdet i sina erbjudanden. De behöver också uppföra marknadsplaner. Andra brister i kompetens som vi kunde se var att strategiskt utvecklingsarbete oftast får stå åt sidan. Flera av företagen har behov av att lägga tid på planering inför generationsskiften, tillsättande av styrelser, utveckla ledarskapet med mera. Många av företagen tar sig heller inte tiden att analysera och utvärdera sina insatser. Detta kan få förödande konsekvenser när marknad och kundbehov förändras och man inte hänger med. Det har visat sig vara en värdefull insats för många av deltagarna att ha fått vara delaktiga i Affärstrappan då de förändrat och förbättrat mycket i sina verksamheter. Tyvärr är det för tidigt

4 att kunna se några tydliga ekonomiska förändringar hos företagen men några har fått nya kunder, utvecklat nya tjänster och varor och har anställt personal. Det vi kan ge tydliga exempel på är de kortsiktiga resultaten och mjuka värdena som t ex en ökad trygghet inför viktiga beslut, bättre verktyg för en effektivare administration, ökad medvetenhet om vilka brister företagen har och hur de kan komma tillrätta med dem och att flera av deltagarna kunnat ta genomtänkta beslut i juridiska och ekonomiska frågor som inte är förhastade och som passar företagen i den situation de är idag. Resultaten är av olika karaktär, både hårda och mjuka men är väldigt värdefulla för att kunna ta nästa steg i sitt företagande. Av hänsyn till företagen och för att inte avslöja några affärshemligheter har vi valt att lista en del av resultaten av affärsutvecklingen utan att koppla dem direkt till företegen. Listade resultat individuell affärsutveckling - Känner ökad trygghet i det administrativa arbetet. - Skapat rutiner för den ekonomiska administrationen. - Funderar på att anställa en person som kan sköta de delar i företaget som inte är specifikt knuten till företagets ägare som idag är nyckelkompetensen i verksamheten. Kommer då kunna lägga mer tid på den del i verksamheten som hittills varit eftersatt på grund av tidsbrist men som har stor potential att växa. - Fått mer kunskap om juridiska skillnader inom olika företagsformer då företaget nyligen gått från enskild firma till aktiebolag. - Planerar att tillsätta en extern styrelse för att mer konkret och kontinuerligt kunna jobba med de strategiska frågorna. - Tagit fram ägardirektiv, tydligare rollbeskrivningar och vd-instruktion. - Har fått en tydligare ekonomisk uppföljning. - Inlett ett budgetarbete och kommer jobba med ekonomisk uppföljning kontinuerligt. - Känner ökad trygghet i sin vd-roll. - Har hittat verktyg för att ta tag i viktiga strategiska frågor så som generationsskifte. - Ska arbeta fram en organisationsstruktur med tydligare roller. - Genomfört en säljanalys med fokus på målgrupp, hur de genererar prospekt, hur köpprocessen ser ut med mera. - Tillverkat 3D-bilder för att kunna nå potentiella kunder. - Konceptutveckling. - Ny paketering av tjänsteutbud. - Kvalificerat nya kunder. - Ny kundlista har tagits fram. - Paketering av tjänster med målgrupp företag. - Tagit fram en prioriterad aktivitetsplan med tydliga mål för ökad försäljning. - Infört telefontider för att kunna arbeta mer strukturerat. - Ökad kompetens i säljarbetet. - Fått uppdrag hos nya kunder. - Fler möten med nya kunder. - Genomfört en ny målgruppsanalys. - Har stramat åt tjänsteutbudet, plockat bort tjänster och anpassat utbudet så de passar de olika kundgrupperna. - Ska jobba med nya webbverktyg så som Youtube för att nå fler i kundgruppen och för att tydligt kunna visa vad företaget kan erbjuda. - Jobba mer med temakvällar för att skapa ett större kundvärde.

5 - Tagit beslut om framtida företagsform och gjort förändringar som kommer påverka resultatet positivt. - Arbetet med affärsutveckling har gett mig oerhört mycket som ledare av företaget men också som människa. Jag har lärt mig saker om mig själv (citat från deltagare). - Ökad trygghet inför förestående generationsväxling. - Genomfört workshop med personalgruppen med fokus på sälj och kundfokuserade frågeställningar. - Kopplat den nya målgruppsanalysen till ny kundgrupp och aktiviteter. - Tydligare och bättre kundrelationer. - Lagt upp strategi för att förtydliga erbjudanden på webben. - Tagit fram en ny kollektion för export till Asien. - Lärt sig nya knep för att skapa en bra företagsstruktur med lätthanterliga moment i arbetet. - Inlett ett nytt arbetsätt som innebär kontinuerligt säljarbete, någon timme per dag för att få ett jämnare orderinflöde och för att få bra rutiner för det. - Strukturerat upp företagets olika delar. - Lagt en plan för försäljningsprocessen och kundhanteringen. - Identifiering av aktiviteter som inte genererar intäkter. - Vidareutveckling av filmkoncept som visat sig ha potential. - Paketering och prissättning av grundtjänster och framställning av tjänsterna med rubrikerna behov, nytta, beskrivning och pris. - Förändrat varumärket för att bli tydligare att kommunicera mot kund. - Jobbat med att beskriva kundnytta. - Skapat en ny webbplats som lanseras inom kort. - Inlett samarbete med andra aktörer och har fått nya uppdrag. - Arbetat med de strategiska marknadsfrågorna för att skapa en långsiktig plan för ett hållbart värde. - Tagit fram en ny marknadsplan och kommunikationsstrategi vilket innebär att det skapat ett lugn i företaget när de i god tid kan planera och avsätta operativ tid för att ta fram material i form av annonser med mera. - Framtagande av underlag för hur företagets webbplats och digitala nyhetsbrev bör förändras när det gäller utseende och innehåll för att kommunicera bättre med sina kundgrupper. - Tagit fram presentationsmaterial i form av broschyrer för att tydliggöra företagets olika verksamheter och kärnvärden. - Höjt priset för att generera ett större överskott och ge utrymme för utvecklingsinsatser. - Definierat ett nytt koncept som kan köpas in av fler återförsäljare på grund av att lägre krav på förvaringen av varan. - Förändrat öppettider för att frigöra tid för sälj och produktion. - Anställt en person och hyr in personal för att klara av produktionstopparna. - Fortsätter jobba med affärsutveckling framöver tillsammans med extern konsult. - Initierat ett kommande utvecklingsarbete som gäller varumärke (grafisk profil och logotyp) och en utveckling av förpackning. - Tillsättande av ett s.k. Advisory board som består av handplockade personer med specifik kompetens inom olika områden och som kan lyfta de viktiga, strategiska frågorna för företaget. Dessa personer kommer aktivt jobba vidare med företaget under kommande år. - Ska tillsätta en extern styrelse nästa år. - Fått ändan ur vagnen och blivit mer konkreta (citat från företaget). -Har paketerat om tjänstutbudet och har definierat kundbehov, kundnytta och förändrat tjänstebeskrivningen. I samband med detta justerades också priserna. - En ny grafisk profil i form av uppgraderad logga, produktblad och visitkort har tagits fram

6 utifrån ett analysarbete som föranleddes av diskussioner kring målgrupperna och vad kunden ska känna, tycka, veta och göra när de kommer i kontakt med företaget. Företaget har som mål att nå fler manliga kunder och detta har det tagits hänsyn till när det grafiska arbetet har genomförts. -Tagit fram en kommunikationsstrategi och kommunikationsplan med fokus på webb och sociala medier för att effektivisera kommunikationen med kunderna. - Satt en grundstruktur med fokus på kommunikation och aktiviteter. - Visualiserat tjänsterna via befintlig webbplats. - Fått fler uppslag att använda och lyfta fram i kampanjer, annonsering mm. -Grundlig genomgång av ekonomin som sedan föranledde budgetarbete. - Genomfört prisanalys. - Satt ett nuläge för företagsidé, redovisning och prissättning. - Fått grundläggande kunskaper inom företagsekonomi för att kunna utvärdera verksamheten på rätt sätt. - Valt ekonomiska nyckeltal som ska hjälpa företaget att utvärdera verksamheten. - Skaffat nya administrativa rutiner som frigör tid för annat i företaget. - Genomfört översyn av webbplats för att tydligare nå ut med kundnyttan. - Tagit viktiga och lönsamma beslut för framtiden när det gäller ekonomi, generationsväxling och företagsform. - Har med hjälp av ekonom förbättrat det ekonomiska resultatet genom strategiska beslut. Resultatet av det arbetet kommer förbättra den ekonomiska situationen markant vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten där verksamheten bedrivs idag men det kommer också påverka och förbättra resultatet löpande under kommande år. - Skaffat hemsida med tydlig profilering av verksamheten. - Tydliggjort prissättning och utbud för att skapa utrymme för en hållbar verksamhet. - Gett verksamheten en tydligare profil. - Effektiviserat säljarbetet genom att öva inför säljprocessen.

7 Projektets måluppfyllelse och effekter, samt analys och motivering av föreliggande skillnader mellan förväntade och uppnådda resultat enligt projektplan Affärstrappans mål enligt ansökan är: Att fler ska bli medvetna om vilka möjligheter som finns för tillväxt i det egna företaget och vilka åtgärder de skall göra för att nå framgång. De deltagande företagen ska bli medvetna om vilka steg de ska ta i sin affärstrappa, med utgångspunkt från den individuella affärsutvecklingen och få med sig konkreta verktyg för att uppnå resultat som kan vara att förbättra sin intjäningsförmåga, anställa fler medarbetare samt rekrytera rätt medarbetare. Målet på längre sikt är att insatsen ska ge ökad tillväxt i de deltagande företagen. Projektets övriga förväntade resultat är: På kort sikt förväntar vi oss att de deltagande företagen vet vilket deras nästa steg ska vara efter genomförd utbildning. På längre sikt förväntar vi oss att företagen ska växa och därmed kunna anställa och/eller förbättra lönsamheten. Affärstrappan kan också bli modell för tillväxt som vi fortsätter att arbeta med precis som våra starta-eget-kurser en gång började som projekt. Utöver projektets mål är att fler ska bli medvetna om vilka möjligheter för tillväxt i det egna företaget och på längre sikt, att insatsen ska ge ökad tillväxt i de deltagande företagen, kommer projektet leda till ökat nätverkande mellan företag i Värmland. Andra förväntade resultat är att modellen Affärstrappan kan implementeras, leva kvar och utvecklas hos projektets samarbetspartners samt spridas till andra aktörer och organisationer och därför nå fler individer på sikt. Företagen har i och med sitt deltagande i projektet fått ökad kunskap inom olika företagsrelaterade områden. Genom seminarieserien har de t.ex. fått grundläggande kunskaper om ämnen som är avhängiga för att nå tillväxt. De flesta av deltagarna i den individuella affärsutvecklingen har lagt en grund för ökad kunskap om affärsmannaskap genom att först delta i seminarieserien. I nästa steg har de sedan fått fördjupa sig ytterligare i de delar som de behöver förstärka för att kunna ta nästa steg genom skräddarsydd affärsutveckling i form av en analysdel som sedan övergick i nästa steg som var genomförande av konkret affärsutveckling. Genom sitt deltagande i projektet har företagen ökat medvetandegraden om sina egna brister och behov och de har fått upp ögonen för att anlita expertis och vidareutbilda sig i frågor som rör affärsmannaskap för att få verktygen att kunna ta rätt beslut i framtiden. Flera av företagen har redan under projektet sett direkt affärsnytta i att ha haft kontakt med externa konsulter som stöttat dem i deras specifika frågor om t.ex. ekonomiska och juridiska spörsmål som omgående förbättrat resultatet. De har också utvecklat säljarbetet som generat nya kunder och nya koncept men som också stärkt företagen i sina egna roller som säljare. De har också fått konkreta verktyg som inneburit en förbättrad administration som frigör tid för annat med mera. Några av företagen kommer omgående fortsätta att lägga tid och resurser på att utveckla företaget med stöttning av konsulter inom olika områden med särskild expertis för att de ser att det är effektivt, spar tid, genererar tillväxt och skapar lugn och harmoni i företagen. Projektet har också inneburit att företag från olika branscher och olika kommuner träffats och kunnat nätverka, lärt sig mer om andra branscher med andra förutsättningar men också sett likheter i behov och utmaningar hos andra företag. Vi har blivit varse under projektets gång att det finns behov för individuella affärsutvecklingsinsatser hos fler företag i deltagande kommunerna. Flera av de företag som deltagit i Affärstrappan har meddelat att de fått förfrågan från andra företagare om hur de fått en

8 plats i Affärstrappan och om det möjligen blir en fortsättning framöver så att fler kan vara med. Vi tolkar detta som ett bra tecken på att fler företagare vill växa och nå nästa steg i företagandet. Affärstrappan som modell har fungerat bra och den kommer utvärderas mer ingående i våra respektive verksamheter framöver. Modellen antas vara applicerbar på de flesta branscher och passar även för män som driver företag. Modellen med olika steg i affärsutvecklingen har visat sig vara framgångsrikt och att vi kunnat erbjuda seminarieserien och individuell affärsutveckling i kombination tror vi är en framgångsfaktor. Företagen har fått grundläggande kunskaper som varit viktiga i den efterföljande individuella delen och som inneburit att de kunnat få ut mer av affärsutvecklingen. Oväntade resultat i projektet Liter mer oväntade resultat som projektet gett är t.ex. bildandet av ett varaktigt advisory board för ett av de deltagande företagen. Vi ser med spänning fram emot deras arbete och vad de kan komma att bidra med för företagets utveckling. Vidare gläds vi mycket över att två av de deltagande företagen som varit väldigt bestämda på att ombilda sina verksamheter till aktiebolag, kunnat få så mycket värdefull information som rör ekonomi, skatter och juridik genom sin affärsutveckling så att de helt tänkt om. De kommer istället behålla sina företagskonstellationer i samma form men har nu getts utrymme för att få ett bättre resultat på kort och lång och sikt och kan också känna sig säkra på att de utifrån gällande situation faktiskt tagit rätt beslut. Hade de inte fått denna hjälp från sina konsulter så skulle de med all säkerhet ombildat och på sikt förlorat pengar som inneburit att de kanske inte haft utrymme för att utveckla företagen. Vår målgrupp i projektet var främst befintliga företagare som vill utveckla sina verksamheter men vi har haft flera deltagare som varit intresserade av att starta företag eller som är anställda i företag som vill utvecklas. Tre personer av de som varit intresserade av att starta företag har genomfört sina planer under projektperioden, de har bildat två aktiebolag. Dessa personer har dessutom gått från deltid till heltidssysselsättning i och med sina företagsstarter. Slutligen så anser vi att Affärstrappan varit en språngbräda för utveckling för många av de deltagande företagen. Många positiva saker har hänt i företagen på kort tid och de flesta kommer att fortsätta att jobba intensivt med affärsutveckling framöver vilket bådar gott för framtiden. Vi ser med tillförsikt fram emot att ta del av företagens arbete framöver.

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Värderöret är ett väl genomtänkt och helt NYTT TÄNK för framtidens verksamheter! En mängd komplicerade företeelser

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Två av våra specialistrådgivare Minikurser Nutek informerar Björn Lundén Information: Momsboken VISMA

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för?

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? - Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade turer. Och det blev succé! Vi har även jobbat med tydligare skyltning, vilket också

Läs mer

ARBETSHÄFTE Förändra till din fördel.

ARBETSHÄFTE Förändra till din fördel. ARBETSHÄFTE Förändra till din fördel. HEJ! Med det här Arbetshäfte kan du sätta spelreglerna för din byrå i framtiden. Egentligen är det engelska ordet mycket roligare än den svenska Playbook. En Playbook

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Presenterar den nyttigaste nyheten någonsin. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Presenterar den nyttigaste nyheten någonsin. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Världsnyhet!!! Presenterar den nyttigaste nyheten någonsin. Affärsmannaskap Ett nytt experternas råd som inte diskuterar teknik inte diskuterar föreskrifter Bara bryr sig om dina kunder dina kunders nytta

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Eventkompetens ett ESF-projekt

Eventkompetens ett ESF-projekt Eventkompetens ett ESF-projekt Underlag för anbud kurser, program och seminarier VT 2017 Eventkompetens www.eventkompetens.se Innehållsförteckning Affärsutveckling event effektiva verktyg för ökade intäkter...

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 April 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms stad: Ge Stockholmsungdomarna chans till sommarjobb! Stockholms Handelskammare: Kurs

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Verksamhetsutvecklingen-

Verksamhetsutvecklingen- Verksamhetsutvecklingen- lönsam och långsiktig hästverksamhet Vill du utveckla din verksamhet långsiktigt och hållbart? Få en ökad lönsamhet och inspireras i ditt ledarskap? Under våren 2014 startar en

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Glasskiosken. Lärarhandledning

Glasskiosken. Lärarhandledning Glasskiosken Lärarhandledning Syfte Syftet med Glasskiosken är att på ett leksamt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015 2017 för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015-2017 för Motormännen-koncernen Beslutad av styrelsen för Motormännens Riksförbund 2014-10-21 Vision M 2020-150 000 medlemmar Mission Bilistens

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING LOU TORSBY 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: LOU Torsby Datum då aktiviteten genomfördes: 14 februari 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. 1 Marknadsplan Datum: Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Företagsnamn: Adress: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Org.nr: Tel.nr: Mobiltel: Faxnr: Direkttel:

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer