Slutredovisning av projekt Affärstrappan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av projekt Affärstrappan"

Transkript

1 Slutredovisning av projekt Affärstrappan Genomförda aktiviteter och resultat av seminarieserien Affärstrappans seminarieserie blev till slut en 5- stegsraket som hanterade olika ämnen som ingår i företagande. Syftet med serien var att genom konkreta insatser ge de deltagande företagen en ökad kunskap och teorier att grunda sina framtida företagsbeslut på. Genom Affärstrappans seminarieserie har deltagarna fått en större kompetens inom många områden. De vet nu mer om hur arbete och beslut som rör de olika delarna av företagande faktiskt påverkar företagets resultat. De kan känna en större trygghet i sitt företagande när de vet vad som krävs för att kunna ta nästa steg när det t.ex. handlar om att öka omsättningen, skapa ett större kundunderlag, få bra rutiner i det administrativa arbetet som frigör tid för annat t.ex. säljarbete, bli bättre beställare av nödvändiga tjänster, kontinuerligt följa upp sin verksamhet för att kunna styra om och ändra, anställa rätt personer och helt enkelt få mer utväxling för det arbete som läggs ner i företagen och på sikt kunna tjäna mer pengar. Affärstrappan del 1 Temat för det första seminariet var Tjäna mer! Öka din försäljning och sätt rätt pris. Föreläste gjorde Ulla-Lisa Thordén, en välrenommerad säljcoach och hon pratade om hur viktigt där att sätta säljmål för verksamheten, att ha en god planering och utföra ett kontinuerligt säljarbete. 33 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Affärstrappan del 2 Temat för det andra seminariet var Göra budget, förstå bokslut, att föra bok, göra själv eller anlita konsult? Det handlade om att lära sig läsa balans - och resultatrapporter och välja bra nycketal, förstå vikten av att budgetera för att kunna utvärdera och planera sin verksamhet bättre utifrån det verkliga ekonomiska läget med mera. Föreläste gjorde revisorn Elisabeth Holm och Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank. 19 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Affärstrappan del 3 Temat för det tredje seminariet var Så når jag ut med mitt erbjudande och tar hand om mitt företags digitala närvaro. Föreläste gjorde Jennie Jonsson AB. Ämnet var marknadsföring och vi lade lite extra fokus på internetbaserade marknadsinsatser då det ofta brister i kunskap hos företagen när det gäller detta. Deltagarna fick bra, konkreta tips på hur de kan tänka kring sin marknadsföring och sitt varumärke och vilka verktyg som man kan använda sig av på internet. Föreläsaren pekade tydligt på några saker som företagen bör fokusera på, t.ex. göra saker i rätt ordning och ha en plan - strategi för kanal. Jobba med kundnyttan skapa information utifrån vad som är viktigt för kunden, inte ditt företag. Arbetet i sociala medier ska vara långsiktigt och målmedvetet då mindre företag har lika stor chans att synas som de större. 28 personer + föreläsare och arrangörer deltog.

2 Affärstrappan del 4 Temat för det fjärde seminariet var företagets juridik och administration och rubriken var Juridik för småföretagare och gör rätt på ett enklare sätt. Föreläste gjorde Anette Jaldell, Skatteverket och Peo Dungel, advokat med egen juridisk byrå. Skatteverket föreläste om de digitala tjänster som de tillhandahåller och som underlättar det administrativa arbetet i företagen. De berättade också om olika avdrag som man som företagare kan göra i sin deklaration och vilka skattemässiga regler som gäller inom de olika företagsformerna. Advokat Peo Dungel guidade deltagarna i avtal- och köplagen, vad som gäller vid kompanjonskap och delägarskap, hur ett samarbetsavtal kan utformas och vilka leveransvillkor som är vanligast och vad de innebär. Han pratade också om distansförsäljning och internetjuridik, ett mycket aktuellt ämne då många företag vill öka sin marknadsdel och sälja via webbshop, hemsidor etc. Försäkringar var också ett område som berördes. 12 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Affärstrappan del 5 Temat för det femte seminariet var Rätt person på rätt plats och handlade om att växa genom att anställa. Föreläsarna för dagen var Tommy Bang från Testhuset som erbjuder företag stöttning i rekryteringsprocesser. Han visade exempel på hur man kan tänka när man letar efter kompetens till sitt företag, vilka vägar som är möjliga att gå och vilka fallgropar man ska försöka undvika i sitt rekryteringsarbete. Vi fick också lyssna till en lokal företagare, Åsa Karlsson från Fastighetsbyrån i Torsby/Sysslebäck som startade sitt företag själv utan anställda men som efter ett tag märkte att om hon skulle växa var tvungen att ta steget och anställa personal. Hon berättade vad det gett företaget när hon anställde kollegor och hur hon själv vuxit in i rollen som chef. Hon gav en bild av att man som företagare inte ska vara så rädd för steget att bli arbetsgivare då det ger utrymme för att nå en ny nivå i företaget. Sist men inte minst deltog Stefan Agnemyr, verksamhetsledare på Arbetsförmedlingen. Han berättade om Arbetsförmedlingens tjänster och hur man på bra, konkreta sätt kan få hjälp av dem för att finna den person man söker till företaget. Han berättade också om ekonomiska stöd man som företagare kan få när man anställer personer som står lite längre från arbetsmarknaden. 7 personer + föreläsare och arrangörer deltog. Projektet hade ett framflyttat seminarium planerat för hösten 2014 för att fullfölja alla steg i Affärstrappan men även andra gången vi försökte bjuda in till en träff om export var det ett litet intresse. Projektledningen valde att ställa in detta seminarium och istället hänvisa till näringslivsenheterna i Sunne och Torsby om man har frågor i ämnet som man vill ha hjälp att belysa. De kan där bli hänvisade vidare till bra organisationer som erbjuder stöttning i exportfrågor. Andra organisationer i länet höll seminarier med exportfokus som vi kunde hänvisa vidare till.

3 Genomförda aktiviteter och resultat inom den individuella affärsutvecklingen Vi har genom analysdelen i den individuella affärsutvecklingen kunnat se röda trådar inom vilka områden som företagen ofta har bristande kunskaper. För att kunna och för att våga ta nästa steg i affärstrappan behöver de ökade kunskaper i affärsmannaskap. Det vi tydligt kunde se var att administrativa och ekonomiska frågeställningar är vanliga men även bristande säljarbete, uppföljning och strategiskt arbete hämmar företagens utveckling. De deltagande 20 företagen inom den individuella affärsutvecklingen finns inom en rad olika branscher. Majoriteten är inom de utpekade områdena service och tjänstesektorn och de bedriver en mängd olika verksamheter och erbjuder t ex. friskvård så som massage, yoga, Still Point, ljusakupunktur och hjälp med träningsupplägg, föreläsningar med inriktning att förebygga psykisk ohälsa och sorgebearbetning, musikkompositioner, boendeutredningar för kommuner, träningscenter, naturturism, campingverksamhet, grafisk formgivning, filmproduktion, finsnickeri, café, hotell och restaurang, vandrahem, privat serviceboende, butikshandel med försäljning av kläder, inredning, konsthantverk med mera. Det finns också representanter från de gröna näringarna bland de deltagande företagen som bedriver hästverksamhet med bland annat avel, häst och ryttarutbildning och daglig verksamhet för personer inom LSS med inriktning på djurskötsel, trädgård, skog och mark. Övriga representerade branscher är utbildning och livsmedelstillverkning. Efter sin företagsanalys har deltagande företag fått prioritera vilka områden de vill gå vidare med för att växa som företag och för att kunna ta nästa steg. Sedan har de valt vilken/vilka externa konsulter som de vill ta hjälp av i detta arbete. De nio konsulter som medverkat i projektet har särskild kompetens främst inom bred affärsutveckling, företagsekonomi, juridik, marknadsföring, grafiskt arbete och sälj. Sammanfattande resultat När det gäller det ekonomiska arbetet handlar det främst om behov av att skapa bra rutiner för sin löpande administration, förstå vikten av budgetering att sätta rätt pris och att följa upp sin verksamhet. Många har t.ex. svårt att förstå sina balans- och resultatrapporter, de utvärderar heller inte aktiviteter och insatser som görs vilket innebär att man inte får ut mesta möjliga effekt och ibland gör felprioriteringar. Det kontinuerliga säljarbetet hos företagen har också ofta brister. Företagen har så fullt upp med den dagliga produktionen att man inte hinner bearbeta nya marknader. Vidare behöver flertalet av deltagarna bli tydligare i sin kommunikation till sina tänkta målgrupper, de behöver skapa en hållbar prissättning som faktiskt ger utrymme för vinst och utvecklingsinsatser, paketera bättre och se över kundnyttan och värdet i sina erbjudanden. De behöver också uppföra marknadsplaner. Andra brister i kompetens som vi kunde se var att strategiskt utvecklingsarbete oftast får stå åt sidan. Flera av företagen har behov av att lägga tid på planering inför generationsskiften, tillsättande av styrelser, utveckla ledarskapet med mera. Många av företagen tar sig heller inte tiden att analysera och utvärdera sina insatser. Detta kan få förödande konsekvenser när marknad och kundbehov förändras och man inte hänger med. Det har visat sig vara en värdefull insats för många av deltagarna att ha fått vara delaktiga i Affärstrappan då de förändrat och förbättrat mycket i sina verksamheter. Tyvärr är det för tidigt

4 att kunna se några tydliga ekonomiska förändringar hos företagen men några har fått nya kunder, utvecklat nya tjänster och varor och har anställt personal. Det vi kan ge tydliga exempel på är de kortsiktiga resultaten och mjuka värdena som t ex en ökad trygghet inför viktiga beslut, bättre verktyg för en effektivare administration, ökad medvetenhet om vilka brister företagen har och hur de kan komma tillrätta med dem och att flera av deltagarna kunnat ta genomtänkta beslut i juridiska och ekonomiska frågor som inte är förhastade och som passar företagen i den situation de är idag. Resultaten är av olika karaktär, både hårda och mjuka men är väldigt värdefulla för att kunna ta nästa steg i sitt företagande. Av hänsyn till företagen och för att inte avslöja några affärshemligheter har vi valt att lista en del av resultaten av affärsutvecklingen utan att koppla dem direkt till företegen. Listade resultat individuell affärsutveckling - Känner ökad trygghet i det administrativa arbetet. - Skapat rutiner för den ekonomiska administrationen. - Funderar på att anställa en person som kan sköta de delar i företaget som inte är specifikt knuten till företagets ägare som idag är nyckelkompetensen i verksamheten. Kommer då kunna lägga mer tid på den del i verksamheten som hittills varit eftersatt på grund av tidsbrist men som har stor potential att växa. - Fått mer kunskap om juridiska skillnader inom olika företagsformer då företaget nyligen gått från enskild firma till aktiebolag. - Planerar att tillsätta en extern styrelse för att mer konkret och kontinuerligt kunna jobba med de strategiska frågorna. - Tagit fram ägardirektiv, tydligare rollbeskrivningar och vd-instruktion. - Har fått en tydligare ekonomisk uppföljning. - Inlett ett budgetarbete och kommer jobba med ekonomisk uppföljning kontinuerligt. - Känner ökad trygghet i sin vd-roll. - Har hittat verktyg för att ta tag i viktiga strategiska frågor så som generationsskifte. - Ska arbeta fram en organisationsstruktur med tydligare roller. - Genomfört en säljanalys med fokus på målgrupp, hur de genererar prospekt, hur köpprocessen ser ut med mera. - Tillverkat 3D-bilder för att kunna nå potentiella kunder. - Konceptutveckling. - Ny paketering av tjänsteutbud. - Kvalificerat nya kunder. - Ny kundlista har tagits fram. - Paketering av tjänster med målgrupp företag. - Tagit fram en prioriterad aktivitetsplan med tydliga mål för ökad försäljning. - Infört telefontider för att kunna arbeta mer strukturerat. - Ökad kompetens i säljarbetet. - Fått uppdrag hos nya kunder. - Fler möten med nya kunder. - Genomfört en ny målgruppsanalys. - Har stramat åt tjänsteutbudet, plockat bort tjänster och anpassat utbudet så de passar de olika kundgrupperna. - Ska jobba med nya webbverktyg så som Youtube för att nå fler i kundgruppen och för att tydligt kunna visa vad företaget kan erbjuda. - Jobba mer med temakvällar för att skapa ett större kundvärde.

5 - Tagit beslut om framtida företagsform och gjort förändringar som kommer påverka resultatet positivt. - Arbetet med affärsutveckling har gett mig oerhört mycket som ledare av företaget men också som människa. Jag har lärt mig saker om mig själv (citat från deltagare). - Ökad trygghet inför förestående generationsväxling. - Genomfört workshop med personalgruppen med fokus på sälj och kundfokuserade frågeställningar. - Kopplat den nya målgruppsanalysen till ny kundgrupp och aktiviteter. - Tydligare och bättre kundrelationer. - Lagt upp strategi för att förtydliga erbjudanden på webben. - Tagit fram en ny kollektion för export till Asien. - Lärt sig nya knep för att skapa en bra företagsstruktur med lätthanterliga moment i arbetet. - Inlett ett nytt arbetsätt som innebär kontinuerligt säljarbete, någon timme per dag för att få ett jämnare orderinflöde och för att få bra rutiner för det. - Strukturerat upp företagets olika delar. - Lagt en plan för försäljningsprocessen och kundhanteringen. - Identifiering av aktiviteter som inte genererar intäkter. - Vidareutveckling av filmkoncept som visat sig ha potential. - Paketering och prissättning av grundtjänster och framställning av tjänsterna med rubrikerna behov, nytta, beskrivning och pris. - Förändrat varumärket för att bli tydligare att kommunicera mot kund. - Jobbat med att beskriva kundnytta. - Skapat en ny webbplats som lanseras inom kort. - Inlett samarbete med andra aktörer och har fått nya uppdrag. - Arbetat med de strategiska marknadsfrågorna för att skapa en långsiktig plan för ett hållbart värde. - Tagit fram en ny marknadsplan och kommunikationsstrategi vilket innebär att det skapat ett lugn i företaget när de i god tid kan planera och avsätta operativ tid för att ta fram material i form av annonser med mera. - Framtagande av underlag för hur företagets webbplats och digitala nyhetsbrev bör förändras när det gäller utseende och innehåll för att kommunicera bättre med sina kundgrupper. - Tagit fram presentationsmaterial i form av broschyrer för att tydliggöra företagets olika verksamheter och kärnvärden. - Höjt priset för att generera ett större överskott och ge utrymme för utvecklingsinsatser. - Definierat ett nytt koncept som kan köpas in av fler återförsäljare på grund av att lägre krav på förvaringen av varan. - Förändrat öppettider för att frigöra tid för sälj och produktion. - Anställt en person och hyr in personal för att klara av produktionstopparna. - Fortsätter jobba med affärsutveckling framöver tillsammans med extern konsult. - Initierat ett kommande utvecklingsarbete som gäller varumärke (grafisk profil och logotyp) och en utveckling av förpackning. - Tillsättande av ett s.k. Advisory board som består av handplockade personer med specifik kompetens inom olika områden och som kan lyfta de viktiga, strategiska frågorna för företaget. Dessa personer kommer aktivt jobba vidare med företaget under kommande år. - Ska tillsätta en extern styrelse nästa år. - Fått ändan ur vagnen och blivit mer konkreta (citat från företaget). -Har paketerat om tjänstutbudet och har definierat kundbehov, kundnytta och förändrat tjänstebeskrivningen. I samband med detta justerades också priserna. - En ny grafisk profil i form av uppgraderad logga, produktblad och visitkort har tagits fram

6 utifrån ett analysarbete som föranleddes av diskussioner kring målgrupperna och vad kunden ska känna, tycka, veta och göra när de kommer i kontakt med företaget. Företaget har som mål att nå fler manliga kunder och detta har det tagits hänsyn till när det grafiska arbetet har genomförts. -Tagit fram en kommunikationsstrategi och kommunikationsplan med fokus på webb och sociala medier för att effektivisera kommunikationen med kunderna. - Satt en grundstruktur med fokus på kommunikation och aktiviteter. - Visualiserat tjänsterna via befintlig webbplats. - Fått fler uppslag att använda och lyfta fram i kampanjer, annonsering mm. -Grundlig genomgång av ekonomin som sedan föranledde budgetarbete. - Genomfört prisanalys. - Satt ett nuläge för företagsidé, redovisning och prissättning. - Fått grundläggande kunskaper inom företagsekonomi för att kunna utvärdera verksamheten på rätt sätt. - Valt ekonomiska nyckeltal som ska hjälpa företaget att utvärdera verksamheten. - Skaffat nya administrativa rutiner som frigör tid för annat i företaget. - Genomfört översyn av webbplats för att tydligare nå ut med kundnyttan. - Tagit viktiga och lönsamma beslut för framtiden när det gäller ekonomi, generationsväxling och företagsform. - Har med hjälp av ekonom förbättrat det ekonomiska resultatet genom strategiska beslut. Resultatet av det arbetet kommer förbättra den ekonomiska situationen markant vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten där verksamheten bedrivs idag men det kommer också påverka och förbättra resultatet löpande under kommande år. - Skaffat hemsida med tydlig profilering av verksamheten. - Tydliggjort prissättning och utbud för att skapa utrymme för en hållbar verksamhet. - Gett verksamheten en tydligare profil. - Effektiviserat säljarbetet genom att öva inför säljprocessen.

7 Projektets måluppfyllelse och effekter, samt analys och motivering av föreliggande skillnader mellan förväntade och uppnådda resultat enligt projektplan Affärstrappans mål enligt ansökan är: Att fler ska bli medvetna om vilka möjligheter som finns för tillväxt i det egna företaget och vilka åtgärder de skall göra för att nå framgång. De deltagande företagen ska bli medvetna om vilka steg de ska ta i sin affärstrappa, med utgångspunkt från den individuella affärsutvecklingen och få med sig konkreta verktyg för att uppnå resultat som kan vara att förbättra sin intjäningsförmåga, anställa fler medarbetare samt rekrytera rätt medarbetare. Målet på längre sikt är att insatsen ska ge ökad tillväxt i de deltagande företagen. Projektets övriga förväntade resultat är: På kort sikt förväntar vi oss att de deltagande företagen vet vilket deras nästa steg ska vara efter genomförd utbildning. På längre sikt förväntar vi oss att företagen ska växa och därmed kunna anställa och/eller förbättra lönsamheten. Affärstrappan kan också bli modell för tillväxt som vi fortsätter att arbeta med precis som våra starta-eget-kurser en gång började som projekt. Utöver projektets mål är att fler ska bli medvetna om vilka möjligheter för tillväxt i det egna företaget och på längre sikt, att insatsen ska ge ökad tillväxt i de deltagande företagen, kommer projektet leda till ökat nätverkande mellan företag i Värmland. Andra förväntade resultat är att modellen Affärstrappan kan implementeras, leva kvar och utvecklas hos projektets samarbetspartners samt spridas till andra aktörer och organisationer och därför nå fler individer på sikt. Företagen har i och med sitt deltagande i projektet fått ökad kunskap inom olika företagsrelaterade områden. Genom seminarieserien har de t.ex. fått grundläggande kunskaper om ämnen som är avhängiga för att nå tillväxt. De flesta av deltagarna i den individuella affärsutvecklingen har lagt en grund för ökad kunskap om affärsmannaskap genom att först delta i seminarieserien. I nästa steg har de sedan fått fördjupa sig ytterligare i de delar som de behöver förstärka för att kunna ta nästa steg genom skräddarsydd affärsutveckling i form av en analysdel som sedan övergick i nästa steg som var genomförande av konkret affärsutveckling. Genom sitt deltagande i projektet har företagen ökat medvetandegraden om sina egna brister och behov och de har fått upp ögonen för att anlita expertis och vidareutbilda sig i frågor som rör affärsmannaskap för att få verktygen att kunna ta rätt beslut i framtiden. Flera av företagen har redan under projektet sett direkt affärsnytta i att ha haft kontakt med externa konsulter som stöttat dem i deras specifika frågor om t.ex. ekonomiska och juridiska spörsmål som omgående förbättrat resultatet. De har också utvecklat säljarbetet som generat nya kunder och nya koncept men som också stärkt företagen i sina egna roller som säljare. De har också fått konkreta verktyg som inneburit en förbättrad administration som frigör tid för annat med mera. Några av företagen kommer omgående fortsätta att lägga tid och resurser på att utveckla företaget med stöttning av konsulter inom olika områden med särskild expertis för att de ser att det är effektivt, spar tid, genererar tillväxt och skapar lugn och harmoni i företagen. Projektet har också inneburit att företag från olika branscher och olika kommuner träffats och kunnat nätverka, lärt sig mer om andra branscher med andra förutsättningar men också sett likheter i behov och utmaningar hos andra företag. Vi har blivit varse under projektets gång att det finns behov för individuella affärsutvecklingsinsatser hos fler företag i deltagande kommunerna. Flera av de företag som deltagit i Affärstrappan har meddelat att de fått förfrågan från andra företagare om hur de fått en

8 plats i Affärstrappan och om det möjligen blir en fortsättning framöver så att fler kan vara med. Vi tolkar detta som ett bra tecken på att fler företagare vill växa och nå nästa steg i företagandet. Affärstrappan som modell har fungerat bra och den kommer utvärderas mer ingående i våra respektive verksamheter framöver. Modellen antas vara applicerbar på de flesta branscher och passar även för män som driver företag. Modellen med olika steg i affärsutvecklingen har visat sig vara framgångsrikt och att vi kunnat erbjuda seminarieserien och individuell affärsutveckling i kombination tror vi är en framgångsfaktor. Företagen har fått grundläggande kunskaper som varit viktiga i den efterföljande individuella delen och som inneburit att de kunnat få ut mer av affärsutvecklingen. Oväntade resultat i projektet Liter mer oväntade resultat som projektet gett är t.ex. bildandet av ett varaktigt advisory board för ett av de deltagande företagen. Vi ser med spänning fram emot deras arbete och vad de kan komma att bidra med för företagets utveckling. Vidare gläds vi mycket över att två av de deltagande företagen som varit väldigt bestämda på att ombilda sina verksamheter till aktiebolag, kunnat få så mycket värdefull information som rör ekonomi, skatter och juridik genom sin affärsutveckling så att de helt tänkt om. De kommer istället behålla sina företagskonstellationer i samma form men har nu getts utrymme för att få ett bättre resultat på kort och lång och sikt och kan också känna sig säkra på att de utifrån gällande situation faktiskt tagit rätt beslut. Hade de inte fått denna hjälp från sina konsulter så skulle de med all säkerhet ombildat och på sikt förlorat pengar som inneburit att de kanske inte haft utrymme för att utveckla företagen. Vår målgrupp i projektet var främst befintliga företagare som vill utveckla sina verksamheter men vi har haft flera deltagare som varit intresserade av att starta företag eller som är anställda i företag som vill utvecklas. Tre personer av de som varit intresserade av att starta företag har genomfört sina planer under projektperioden, de har bildat två aktiebolag. Dessa personer har dessutom gått från deltid till heltidssysselsättning i och med sina företagsstarter. Slutligen så anser vi att Affärstrappan varit en språngbräda för utveckling för många av de deltagande företagen. Många positiva saker har hänt i företagen på kort tid och de flesta kommer att fortsätta att jobba intensivt med affärsutveckling framöver vilket bådar gott för framtiden. Vi ser med tillförsikt fram emot att ta del av företagens arbete framöver.

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 April 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms stad: Ge Stockholmsungdomarna chans till sommarjobb! Stockholms Handelskammare: Kurs

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Två av våra specialistrådgivare Minikurser Nutek informerar Björn Lundén Information: Momsboken VISMA

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 33 Augusti 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Tillväxtverket: Starta Företag-dag Tällberg Foundation: En Dag för Framtiden, söndagen den

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 39 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Förverkliga Dina visioner Intresserad av förvärva befintligt företag? Eget Företag Mässan

Läs mer

Verksamhetsutvecklingen-

Verksamhetsutvecklingen- Verksamhetsutvecklingen- lönsam och långsiktig hästverksamhet Vill du utveckla din verksamhet långsiktigt och hållbart? Få en ökad lönsamhet och inspireras i ditt ledarskap? Under våren 2014 startar en

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se Syfte

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2009

Stockholms NyföretagarCentrum. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2009 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 37 September 2009 Kostnadsfria seminarier Nytt seminarium: Nya kassaregisterlagen Kurser Mentor Eget Företag 4 Beautiful Business Award 2010

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Mässan Eget företag den 4-6/10 EUROPEAN SME WEEK 2011 i Stockholm den 14/10: Utveckla och väx

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Framförhandlade föreläsningar

Framförhandlade föreläsningar - - - - Framförhandlade föreläsningar På föjande sidor listar vi färdiga föreläsningsalternativ från regionen. De är förberedda på att föreläsa vid behov om det ämnet som är beskrivet i texterna. Vi har

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum

Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 38 September 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Plats för 40 adepter i vårt mentorprogram med start den 11/11 Mässan Eget Företag den 19-21/10

Läs mer

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ BÄTTRE EKONOMI I DITT FÖRETAG? ( GRÖNA NÄRINGEN?)

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ BÄTTRE EKONOMI I DITT FÖRETAG? ( GRÖNA NÄRINGEN?) VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ BÄTTRE EKONOMI I DITT FÖRETAG? ( GRÖNA NÄRINGEN?) LRF Ordförandeträffar Nuntorp 19 Maj Strömma 20 Maj Jan Lagerroth Affärsrådgivare LRF Konsult Kompetenser och tjänster 7 regioner,

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder Expertpositionering Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder inom b2b Vi är beroende av ett fåtal personer för att försäljningen och nykundsanskaffning ska fungera. Vi har ingen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden!

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Affärsutveckling för turismentreprenörer i samverkan omgång 2, oktober 2013 - april 2014 nr 2 Projektägare: Näringslivsenheten

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars och April 2010 Kostnadsfria seminarier Ballou: Kostnadsfri e-butik i 3 månader! OPIC: Frukostmöten - Färska

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 7 Februari 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 7 Februari 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 7 Februari 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Vill Du utveckla en vara eller tjänst? Nu finns pengar att söka! Esbri: Föreläsning den 17/2

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer