Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar"

Transkript

1 Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013

2 #Loka augusti 30 augusti Lunch och registrering Var står vi/vart ska vi i regionfrågan? Irén Lejegren, regionråd Hur hämtar vi kraft i det nya? En internationell, nationell, regional och lokal utblick Roland Lexén, Public Partner Introduktion till workshoparna Fika Inledning Roland Lexén, Public Partner Vart är vi på väg och vill vi dit? Christer Olsson, Utvecklingspoolen Fika Workshopar (frukt finns i konferensrummen) Regionala styrgruppen för Utvecklingsstrategi för Örebroregionen om framtiden Workshopar (frukt finns i konferensrummen) Dagen avslutas med en macka Middag till efterätten Christer Olsson, Utvecklingspoolen Avslutning Magnus Persson, regiondirektör Lunch Information om workshopar och karta över Loka hittar du på mittuppslaget

3 Välkommen till Lokadagarna 2013 Vision, vilja, verkstad är namnet på ett av seminarierna på Loka 2013, men det är även något som vi vill ska genomsyra hela vårt möte. RUSen är vår vision och i seminarierna får du som deltagare möjlighet att både uttrycka din vilja och sedan göra verkstad av den. På Lokadagarna har vi Utvecklingsstrategi för Örebroregionen RUS i fokus. I maj fick vi en utvärderingsrapport som visar att vi bryter negativa trender och når våra målsättningar på flera områden, men inte på alla. Det här året blir det mycket verkstad då seminarierna handlar om hur vi förverkligar RUSens mål genom arbetet i vår vardag. Frågorna vi ska arbeta med är: kraftsamling på riktigt om att våga prioritera i skolutvecklingen så att vi får bästa resultat på det vi investerar inspel och dialog om handlingsplanen för kompetensförsörjning den ska bidra till att fler får verktyg, för att kunna arbeta med att förbättra matchningen bygga en innovationsstrategi den ska ta oss från tanken på en post-it-lapp till en möjliggörande framgångsstrategi snabb kollektivtrafik och attraktiva bostäder som vägar för fortsatt regionförstoring där RUSen kommer till uttryck i den fysiska planeringen. Sådant vi redan vet Alla vi som är på Lokadagarna håller i vårt färgglada paraply. Det är vi som bär upp det! För att sporra oss att ta ytterligare ett steg framåt har vi bjudit in två personer. Roland Lexén, Public Partner, ska ge oss en internationell, regional och lokal utblick och vad det kan betyda för det regionala utvecklingsarbetet. Och Christer Olsson, Utvecklingspoolen, som ska utmana oss att verkligen göra det vi vet att vi borde. Regionrådet Irén Lejegren ger oss inledningsvis en inblick i arbetet med att bilda region Varmt välkommen! Magnus Persson och Marjetta Leijonhufvud

4 Regionalt utvärderingsforum Skolresultaten pekar uppåt Hur går det för regionen? Kommer vi nå målen i utvecklingsstrategin fram till 2015? Det undrade de 100 politiker och tjänstemän som besökte utvärderingsforumet i maj. Anders Niklasson, analytiker på regionförbundet, presenterade sin rapport Hur går det för Örebroregionen? Han gick igenom alla målen i utvecklingsstrategin för att visa en bild av var vi står i den regionala utvecklingen idag. Vi hinner inte allt till En del mål är för högt satta och på en del områden behöver vi jobba bättre tillsammans, sa Anders. Karlskoga bryter 40-årig trend Befolkningsökningen är positiv i länet och Karlskoga växer för första gången sedan Hallsbergs kommun har också ökat sin befolkning. Det föds fler än det dör i länet. Vi går back på inrikes flyttnetto, men tar igen det när det gäller inflyttning från utlandet. Tar bilen till jobbet Infrastruktur- och logistikbranschen växer. När det gäller ökningen av antalet anställda ligger regionen på en fjärdeplats i Sverige. Trots stora reseökningar i stråket Kopparberg Örebro, är det fortfarande en väldigt liten andel av arbetspendlingen som sker med kollektivtrafik. Sju procent åker med kollektivtrafiken till jobbet, 36 procent går eller cyklar, resten tar bilen. Vi kommer inte nå målet att 25 procent ska åka kollektivt till jobbet år 2015, men målet är väldigt högt satt, sa Anders. Fler reser till och från Örebro flygplats. Utrikes reguljär trafik var nästan år För att nå målet behövs ytterligare en reguljär flyglinje. Resultaten i skolan pekar uppåt men målen kommer inte nås Resultaten i skolan har vänt i länet. Fler elever slutar från grundskolan och gymnasiet med godkända betyg och fler läser vidare på högskolan. Det är en positiv utveckling inom målområdet kunskap och kompetens, men vi kommer bara nå två av sju mål, menade Anders. Allt fler som tar examen från Örebro universitet får jobb inom 18 månader. De som slutar på arbetsmarknaden är inte lika välutbildade som dem som kommer in nya på arbetsmarknaden. Därför kommer vi att nå målet med 21 procent högutbildade i arbetskraften, berättade Anders. Dubbelt så många företag startas Örebroregionen ligger på fjärde plats när det gäller nyföretagande. Det startas dubbelt så många företag i regionen idag jämfört med för tio år sedan. Rekordmånga företag lever dessutom vidare. 70 procent av de företag som startade krisåret 2009 var fortfarande verksamma tre år senare. Ladda ned rapporten på Örebro blir värdstad för SM-veckan vinter står Örebroregionen värd för ett stort idrottsevenemang, SM-veckan vinter. Det beskedet kom i juni. SM-veckan innehåller allt från traditionella vintergrenar som skidor till kampsporter och bollsporter. Tävlingsområden kommer i första hand att bli Örebro skidstadion i Ånnaboda och Eyrafältet med Behrn Arena och Idrottshuset. Arbete med spårområden, omklädningsrum och anläggning för att säkra snötillgång har redan påbörjats. I utvecklingsstrategin är stora evenemang ett prioriterat område och Alf Lindblad på Örebro kommun är målområdesansvarig. Jag är jätteglad att vi fick SM-veckan, säger Alf Lindblad. Det ger oss verkligen en chans att visa de styrkor vår region har både som mötesplats med bra arenor och som besöksmål. Mitt uppdrag som målområdesansvarig är ju att vår region ska attrahera fler besökare genom: innehållsrika möten och lustfyllda upplevelser relaterade till kultur, idrott och evenemang. Örebro kommun har arbetat tillsammans med Örebro läns idrottsförbund, Örebro skidallians och Örebrokompaniet för att få en vinnande ansökan. Foto: Bildbyrån

5 Christer Olsson: Alla göteborgare vill inte vara goa gubbar Christer Olsson är handelsresande i sunt förnuft. En fiskarson från Öckerö som jobbar med ledarskap och organisationsutveckling. Ambitionen är att få företag och organisationer att bli tydliga både för sig själva och sin omgivning. Men kan man överföra samma synsätt på en region? Kan man bygga en regional kultur? Det är svårt, men det är klart att det går. Asså, alla har en kultur och om man pratar med folk har de en ganska klar uppfattning att norrlänningar är inte sådana, men skåningar är på det här viset. Alla svenska regioner har fin natur, ett äventyrsbad och justa golfbanor. När erbjudandena liknar varandra är kultur en viktig konkurrensfaktor. En kultur är enligt Christer inte strukturerad men särskiljande. Det finns identiteter kända av andra och ofta av oss själva. Och finns den kan vi påverka den. Vad är vi stolta över i vår region? Vill vi ha den eller vill vi ha en annan. Alla göteborgare vill inte vara goa gubbar. Jag kan tänka mig att alla positiva och kreativa människor i Örebroregionen har svårt med identiteten gnällbältet. Vilka verktyg behöver vi för att långsiktigt ändra bilden av vilka vi är? Ja, det första är att se vad vi har och vad vi vill ha. Finns det ett gap emellan vad gör vi för att ändra på det? Vad är vinsten med en gemensam kultur? Får vi fler att välja oss, ger det oss mer resurser att sköta vår välfärd. Det är vinsten, säger Christer krasst. Det finns ju en latent konflikt i att välja en identitet. Kommunerna i Västra Götaland vill å ena sidan inte hamna i skuggan av Göteborg, men å andra sidan dra nytta av Göteborgs infrastuktur, arbetsmarknad och attraktionskraft. Christer pratar om HM-familjen Persson och Ingvar Kamprad som tydliga symboler för sina respektive företag. En region behöver också ett centrum, en symbol som kan vara ansiktet utåt. Det blir naturligt så att den stora staden i en region blir samlingspunkten. Men centrum kan inte vara centrum om det inte finns en periferi runt om och periferin behöver sitt centrum. Det viktiga är föra en dialog om varför vi väljer att synliggöra en bild. Och sedan att ha en balans i hur vi kommunicerar lokalt och regionalt. Det här är Christer Olsson och Utvecklingspoolen Christer Olsson driver Utvecklingspoolen, ett konsultföretag med inriktning på organisationsutveckling genom individutveckling. Organisationer utvecklas inte. Det är människor som utvecklas. Och när du och jag tar ett kliv framåt i vår utveckling, händer det något i gruppen, säger Christer Olsson. Vår styrka ligger i att hjälpa våra kunder att hitta rätt metoder för att få tänkta strategier, affärsplaner eller organisationsförändringar att hända. Att hitta det rätta ledarskapet eller affärsmannaskapet för att förverkliga planer och förändringar. Att få det att bli så som det var tänkt att det skulle bli. På referenslistan finns Volvo, Arla, Sweco och Manpower. Christer har även jobbat med IKEA och HM. I början av augusti talade Christer på ett lärarkonvent i Lindesberg för lärare från Bergslagens kommuner. Mycket av det vi lär ut är sådant du redan vet. Men frågan är i vilken utsträckning du gör det du vet att du borde göra. För skillnaden mellan veta och göra är enorm. Att gå från ord till handling handlar om att utmana sig själv, att göra annorlunda, att bryta gamla vanor och att arbeta disciplinerat med personlig utveckling. Så frågan är, är du som alltid redo för personlig utveckling, eller har du bestämt dig? Bestäm dig först.

6 Hallå Carl Klint om kompetensplattformar På Näringsdepartementet finns enheten Regional tillväxt och vi arbetar med fyra prioriterade områden. Ett av dem är kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud och där är jag ansvarig. Varför kompetensplattformar? Uppdraget att etablera kompetensplattformar för bättre utbildning och matchning på lång och på kort sikt gick till dem som har det regionala utvecklingsuppdraget. Det var flera orsaker till att uppdraget formulerades. Carl Klint nämner finanskrisen, de demografiska utmaningarna och Europa Tidigare fanns regionala kompetensråd, men de försvann med länsarbetsnämnderna När finanskrisen slog till såg vi på regeringskansliet att det var flera aktörer som behövde samverka på regional nivå: kommuner, myndigheter och organisationer. Och att regionerna var en bra aktör för att samordna arbetet. Klassiska demografiska utmaning att det är fler som lämnar än som kommer till arbetsmarknaden gjorde också att vi såg att det behövs strategi på regional nivå. I Stockholm är det var femte person som lämnar arbetsmarknaden de närmsta åren, men i Norrland är det var tredje. Utmaningarna skiljer sig alltså åt och därför gav vi uppdraget till regionerna. Fem myndigheter: Arbetsförmedling, Skolverket, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och YH-myndigheten fick samtidigt uppdrag att stödja regionerna med analysarbete. Deras uppdrag är slut, men en del finns med i länens referensgrupper på eget initiativ. Vad är viktigt med plattformarna? Vi vill att kompetensplattformarna skapar ett flexibelt och behovsanpassat utbildningsutbud. Då är det viktigt att samverka över kommungränser till exempel för att få bra yrkesutbildningar. Vad har kompetensplattformarna bidragit med hittills? Carl berättar om Tillväxtverkets rapport från slutet av De län som inte lagt ner kompetensråden 2007 låg så klart längre fram. Inriktningarna på de olika plattformarna följde de regionala prioriteringar, något som regeringen anser är viktigt. Regionerna efterfrågade fortsatt stöd från nationella myndigheter och ett fortsatt uppdrag. Konkret var det arbetssätt och nätverk som var de viktigaste resultaten. Utbildningsanordnare och arbetsgivare samverkade bättre. Plattformarnas analysarbete hade gett en gemensam bild av läget och man hade skapat tydligare strukturer. Regionerna stor helt klart bättre rustade för nästa lågkonjunktur. En del regioner berättade om nya eller anpassade utbildningar. Hur ser det fortsatta uppdraget ut? I december 2012 gav regeringen ett utvecklingsuppdrag för Nu kan regionerna ansöka hos Tillväxtverket om medel för att fortsätta utveckla plattformen. Det kan gälla metoder, förankring eller arbetssätt. Totalt har Tillväxtverket fått 60 nya miljoner för detta. En del län vill jobba med integration kopplat till kompetensplattformar. Regeringskansliet tittar också på om man ska göra specifika insatser för vissa branscher. Carl nämner gruvnäringen, men i dagsläget är inget beslutat.

7 Så utvecklar Mia Spendrup Loka Brunn Foto: Christer Pöhner Mia Spendrup, vd har visionen att Loka Brunn skall vara Sveriges främsta mötesplats med vatten i fokus. Jag vill dit, säger Mia Spendrup och pekar ut en väg med båda händerna. Sedan gäller det att ta sig förbi alla hinder på vägen och inte vika av från sin målsättning. Jag är envis och det underlättar. Sedan 2007 då familjen Spendrup tog över Loka Brunn har de renoverat 90 av anläggningens 154 hotellrum, byggt ett nytt spa och investerat mycket i sin personal. Vi jobbar när alla andra har roligt, brukar jag säga. För att få det att fungera gäller det att alla trivs, är trygga i sina arbetsuppgifter och stolta över det vi gör. Skapa framgång Det finns många ställen där du kan äta god mat, dricka gott och sova i en skön säng. På Loka har vi blivit framgångsrika för att vi har ett gott bemötande och är bra på att räkna på vår business. Mia berättar hur de jobbar med att hitta lönsamhet med sina leverantörer, i investeringar i brunnens 54 hus och i prissättningen. Vi säljer ju förtroende och då gäller det att leva upp till det och leverera vad vi lovat. Vi är flexibla och försöker möta alla önskemål, men det är bättre att säga Nej, vi levererar inte det än att få en besviken kund. Styrelsen har en central roll och är det forum där Mia som vd kan ventilera viktiga frågor. Engagemang i samhället För Mia är det viktigt att som näringsidkare ta aktiv del i samhället och utvecklingen. Hon ställer upp som föreläsare och samlar pengar till universitetets forskning. Det hör ju ihop! Jag är engagerad i Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Där finns mina framtida arbetstagare. Jag vill vara en företrädare för branschen och visa dem hur en arbetsplats fungerar. Någon gång i framtiden träffar vi säkert på varandra igen och jag är säker på att mitt engagemang betalar sig. 20 augusti var kungaparet på Loka Brunn och drottningen invigde den nya Önskebrunnen. De slantar som gästerna kastar i brunnen växlar Loka upp och skänker till World Childhood Foundation. Det är också ett sätt att praktiskt vara med och bygga ett bättre samhälle.

8 Loka-dagarna augusti Var står vi/vart ska vi i regionfrågan? Irén Lejegren, regionråd Hur hämtar vi kraft i det nya? Roland Lexén, Public Partner Introduktion till workshoparna Fika 30 augusti Workshopar (frukt finns i konferensrummen) Dagen avslutas med en macka Middag till efterätten Christer Olsson, Utvecklingspoolen Inledning Roland Lexén, Public Partner Vart är vi på väg och vill vi dit? Christer Olsson, Utvecklingspoolen Hallå Roland Lexén moderator på Loka-dagarna Vad gör du på Loka? Min roll är att bidra med ett internationellt, nationellt och lokalt perspektivt av vad man kan se för utvecklingstendenser. Saker som Örebroregionen behöver ta ställning till när man går in i ett bildande av en region. Jag ger ett antal bilder och medskick till Loka-dagarna. Sedan ska jag moderera. Min ambition är att lyfta fram alla duktiga medverkande. Jag vill att vi alla ska känna delaktihet. Även om vi inte kan vara med på alla workshopar är det intressant att ta del av rusens genomförande på alla områden Fika Workshopar (frukt finns i konferensrummen) Regionala styrgruppen för Utvecklingsstrategi för Örebroregionen om framtiden Avslutning Magnus Persson, regiondirektör Lunch Workshop 1: Kraftsamling på riktigt om att våga prioritera i skolutvecklingen Peter Morfeldt, målområdesasnsvrig Kunskapslyft för barn och unga, Karina Tilling och Maria Dahlin Sjöstrand, Sjöstrand & Tilling Utvecklingskompetens AB Hur förändrar och utvecklar vi skolverksamheter på riktigt och på bred front bland kommuner i Örebro län? Vad behöver göras för att åstadkomma den nödvändiga långsiktiga utvecklingen av skolverksamheter, hur ska det gå till och hur ska resurser mobiliseras? Workshoparna är en del i regionförbundets förstudie Kraftsamling på riktigt, som genomförs under hösten Mål med workshoparna är att du ska: få kunskap om hur IDA-projektet bidragit till skolutvecklingen och goda resultat i Västerås veta vad förslaget Kraftsamling på riktigt innebär och aktivt ta ställning till förslagets delar kunna göra inspel till förstudien beskriva vilket stöd din kommun behöver i sitt arbete. Upplägg Dag 1 Vad kan skapa kraftsamling på riktigt? Dag 2 Hur åstadkommer vi kraftsamling och skolutveckling på riktigt i Örebro län? Vad gör kommunerna själva? Vilket stöd behövs? Koppling till andra områden som arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kommunutveckling. Lokal Lilla societetshuset Workshop 2: Hur säkrar vi arbetslivets kompetensbehov inför framtiden? Maria Svensson Hallberg, målområdesansvarig för Kunskapslyft i arbetslivet och Anette Granberg, projektledare Regional kompetensarena Inspel och dialog om den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning. Vad behöver vi åstadkomma för att göra skillnad? Workshopen är en av två remisskonferenser av den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning. Den är en viktig del av förankringen som en del i den fortsatta processen för att nå målen inom Kunskap och kompetens. Mål med workshoparna är att du ska: få kunskap och förståelse om regionens utmaningar inom kompetensförsörjning få verktyg att kunna arbeta med att förbättra matchningen. Upplägg Dag 1 Vad är utmaningen? SWOT, för regional kompetensförsörjning Fyra faktorer som påverkar matchningen vilka och varför? Dag 2 Hur kan det lösas? Vilka handlingar/aktiviteter skapar skillnad för en bättre matchning? Hur ska vi göra? Vem ska göra? Vad kan du/jag göra? Lokal Gustav III (Paviljong)

9 Hitta på Loka! Victoriasalen här är alla gemensamma samlingar Lokaler där workshopar hålls Bondeska huset Stora Societetshuset Villa von Essen Södra Loken Norra Loken Vattensalongen Kyrkan Lokasalongen Gröna Villan Finnhyttan Restaurang Kungsbyggnaden Kurortsmuseum Parkvillan Lovisa Ulrika Sjövillan Charitéen Hvilan Augusts stuga Bergstrahlska huset Kungsköket Doktorsåsen Kamrersbostaden Vandrarhem Victoriasalen Reception Lilla Societetshuset Gustav III Paviljong Byn Workshop 3: Vision Vilja Verkstad en regional innovationsstrategi ser dagens ljus Sven-Erik Sahlén, målområdesansvarig Innovationer och entreprenörskap, Ingela Ernestam, processledare, Örebro Science Park och Marie Dahlgren, platschef, Loka Brunn. Som en komplettering till den nationella innovationsstrategin kommer vi att tillsammans bygga upp en regional innovationsstrategi (RIS). Den blir ett viktigt redskap i regionens utvecklingsarbete och ska komplettera RUS och Handlingsplan för innovationer och entreprenörskap med våra tankar kring innovationer. Mål med workshoparna är att du ska: vara med och formulera ett antal visionära områden för den regional innovationsstrategin ge input till grunden och konkretisering av den reigionala innovationsstrategin för fortsatt process. Upplägg Dag 1 Vision - inspriation från Marie Dahlgren, platschef, Loka Brunn Bakgrund, sammanhang och dialog som grund till en regional innovationsstrategi. Dag 2 Verkstad Vi gör verkstad av av Visionsresan 2025 genom konkreta inspel fortsatt process med den regional innovationsstrategin. Workshop 4: Snabb kollektivtrafik vägen till regionförstoring och Workshop 5: Bygga för framtiden bostäder för hela regionens behov Fredrik Eliasson, målområdesansvarig för Aktiv regionförstoring, Hans Bergh-Nilsson, projektledare Bättre Bostadsförsörjning i Örebro län, Processledare: Thomas Hjelmkvist, vd Kumlabostäder AB Det finns en ambition i RUSen att länets befolkning ska öka och att inflyttningen ska öka i samtliga kommuner. Vi ser också en fortsatt regionförstoring som en viktig strategi för den regionala utvecklingen. Om länets befolkning ska öka krävs att det byggs fler bostäder. Om vi ska klarar den framtida arbetskraftsförsörjningen behöver vi bättre möjligheter för ett hållbart pendlande. För att realisera dessa ambitioner krävs en fungerande samordning mellan bostadsplanering och planering för kollektivtrafik/transportinfrastruktur. Mål med workshoparna är att du ska: få en överblick över vilka strategier som finns för att utveckla tåg- och expressbusstrafiken (workshop 4 dag 1) få igång en diskussion om hur man kan få igång ett bostadsbyggande i samtliga av länets kommuner (workshop 5 dag 1) få ökade insikter om vilken betydelse samordning mellan bostadsbyggande och utveckling av kollektivtrafik har för den regionala utvecklingen (workshop 4 o 5 dag 2) initiera en diskussion kring hur bostadsplanering kan bidra till fortsatt regionförstoring och en omställning från pendling med bil till kollektiva färdmedel (workshop 4 o 5 dag 2). Lokal Parkvillan Lokal Gustaf III Paviljong Sprengporten workshop 4 dag 1 Sofia Magdalena workshop 5 dag 1, ws 4 o 5 dag 2

10 De genomsyrande perspektiven Ba regio Ba regio Ba regio Ba regio Ba regio Ba regio Ba regio Ba regio Ba regio Ba regio Ba region Barn och Mångfald unga och integration Ekologiskt Barn och hållbart unga Ekologiskt En god hållbart folkhälsa En god folkhälsa En jämställd En jämställd region region Mångfald Mångfald och och integration integration Ba regio Marie Ceasares Olsson Vakant Thomas Falk Kerstin Lillje Maria Johansson Ba region Mångfald och integration Barn och unga Ekologiskt hållbart En god folkhälsa En 30 jämställd region Mångfald och integration Ba En god folkhälsa En jämställd region Mångfald och integration Barn och unga Ekologiskt 86 04hållbart En god folkhälsa En jämställd regio Barn och unga Ekologiskt hållbart En god folkhälsa En orebroll.se jämställd region Mångfald och integration Barn och unga Ekologiskt hållbart region orebro.se Mångfald och integration Barn och unga Ekologiskt hållbart En god folkhälsa lansstyrelsen.se En jämställd region lansstyrelsen.se Mångfald och integration Ba regio Ba region Mångfald Det är och viktigt integration att se till Barn att och de genomsyrande unga Ekologiskt perspektiv hållbart En som god lyfts folkhälsa fram i utvecklingsstrategin En jämställd region Mångfald och integration Ba En god folkhälsa verkligen En jämställd tas tillvara region i allt Mångfald arbete som och är integration kopplat till Barn strategin. och unga Här är Ekologiskt en kort hållbart sammanställning En god folkhälsa En jämställd regio Barn och unga av Ekologiskt några insatser. hållbart En god folkhälsa En jämställd region Mångfald och integration Barn och unga Ekologiskt hållbart regio Ba regio Barn och unga Marie Ceasares Olsson har utsetts till ny granskare för området Barn och unga. Det är viktigt att vi har alla barn och unga för ögonen när vi tänker regional utveckling. Ofta är det barn i utsatta miljöer vi talar och satsar mest på. Marie menar att en god regional utveckling främjar och stödjer barnperspektivet. När utveckingen går framåt får barnen det bättre. På gång: Fredagsakademi 31 januari 2014 om en kartläggning av föräldrar i missbruk och beroende. Talare: Mikaela Starke, Göteborgs universitet. Mångfald och integration Integration som ett medel för tillväxt, det var temat när Örjan Johansson, Tillväxtverket, träffade målområdesansvariga och granskare i juni. Den 25 oktober är det Fredagsakademi med tema Mångfald och integration. Granskaren Maria Johansson redovisar sitt projekt Effektiv etablering i Örebro. Magnus Lodefalk, Örebro universitet, talar om hur mycket andelen utlandsfödda medarbetare ökar företagens export. Jämställdhet I januari ordnade regionförbundet en remisskonferens om Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt. Varje målområdesansvarig har satt upp jämställdhetsmål, berättar Kerstin Lillje, granskare för perspektivet jämställdhet. Nu jobbar de med att genomföra aktiviteterna i planen. Handlingsplanen har antagits av regionstyrelsen. Uppföljning Våren 2014 ordnar regionförbundet en konferens för att följa upp genomförandet av handlingsplanen. Här är några exempel på aktiviteter som är på gång: Fler pojkar/män ska delta i kulturaktiviteter: Kulturrådet har beviljat länsbiblioteket kronor för en förstudie kring läsfrämjande insatser hos pojkar och unga män. Utbildningar ska vara könsneutrala: Regional handlingsplan för kompetens tas fram. I arbetet finns Regionalt resurcentra med för att jämställdhet ska genomsyra planen. Elitföreingar inom damidrott ges möjlighet till stöd i kontakt med media: Förstudie av Ölifs kartläggning presenteras 27 september på Fredagsakademin. Bekväma expressbussar med tågstandard Buss 802 minskar restiden Hällefors och Örebro med minuter. Ekologiskt hållbart Regionförbundet och Länsstyrelsen tog under 2012 fram ett nytt program för energi och klimat i Örebro län Programmet pekar ut fem vägar för att uppnå vision och mål: energieffektivisera, ersätta fossil energi, producera mer förnybart, konsumera klimatsmart och att se till att den offentliga sektorn är en förebild. Till 2020 ska Örebro län: minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent (jämfört med 2005) bli 20 procent mer energieffektiva (jämfört med 2008) öka andelen förnybar energi till 60 procent (från 51 procent år 2009). En handlingsplan för klimateffektiva godstransporter har också tagits fram.

11 Utveckling av grönare logistiktjänster är ett av utvecklingsområdena i handlingsplanen. Det handlar om hur transportköpare kan ställa miljökrav vid upphandling av transporter och följa upp kraven så att transportutförare som erbjuder mer klimateffektiva och miljövänliga transporter gynnas. 4 september blir det kick off med 22 företag som anmält sig hittills. Den 23 oktober ordnar Energikontoret, Länsstyrelsen och Örebro klimatarena en stor energi- och klimatkonferens i Örebro En god folkhälsa Hur befolkningen mår är en viktig parameter för det regional utvecklingsarbetet. För det första för att välmående har ett egenvärde och att det därför bör vara en målsättning att invånarna mår så bra som möjligt. För det andra att ohälsa innebär en samhällsekonomisk kostnad både direkt genom kostnader för vård och ersättningar ur trygghetssystem och indirekt eftersom ohälsa minskar utbudet av arbetskraft. I höst drar Reglab igång ett lärprojekt om hur man mäter social hållbarhet och folkhälsa. Från Örebroregionen deltar landstinget och regionförbundet. 4 oktober är Social hållbarhet och en god och jämlik hälsa temat för en utlokaliserad Fredagsakademi. Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet och gästprofessor vid Globala politiska studier på Malmö högskola, talar om Vår tids stora samhällsomdaning och den socialt hållbara utvecklingens förutsättningar. RUS-kansliet På regionförbundet finns RUS-kansliet, en stab av medarbetare som arbetar för att stödja målområdesansvariga och granskare/bollplank i deras arbete. Projektledning Marjetta Leijonhufvud, marjetta Kommunikation Sofia Kjörk, Utvärdering/uppföljning RUS Anders Niklasson, Internationella frågor Gordon Hahn, Projekt Lena Kihl, Yvonne Haneskog,

12 Alla målen i utvecklingsstrategin Kunskapslyft för barn och unga Skolan är grunden för regionens framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Vi vill att barn och unga ska få en gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt tänkande. Entreprenörskap i skolan är ett sätt att stimulera nytänkande. En följd av detta blir ökat intresse och ökad förmåga att lyckas i gymnasieskolan och vid eftergymnasiala studier. Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. Alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst godkänt betyg. Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år. Etappmål för 2015: År 2015 ska minst 90 procent av grundskoleeleverna i länet ha uppnått godkänt betyg i alla kärnämnen. År 2015 har 95 procent av gymnasieeleverna minst godkänt betyg i alla kärnämnen. Vad är min roll i detta? Det här gör vi redan: Vad behöver vi utveckla? År 2015 har minst 45 procent av dem som avslutat gymnasieskolan påbörjat en eftergymnasial utbildning inom tre år. År 2012 ska varje kommun ha lagt fast och påbörjat en handlingsplan för breddad rekrytering till högskolan. Kunskapslyft i arbetslivet Omvärldsförändringar och andra krav på omställning gör att arbetslivet ständigt förnyas. En väl avvägd matchning mellan behov och utbud av kompetent arbetskraft stärker konkurrenskraften. Detta kräver en systematisk kompetensutveckling för alla individer genom hela livet. För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet. En större andel medarbetare med eftergymnasial utbildning ökar förutsättningarna för förnyelse och ökad innovationsverksamhet i både företag och offentlig sektor. Vår region har en väl fungerande kompetensförsörjning,som balanserar utbud och efterfrågan. Alla regionens företag och organisationer genomförsystematisk kompetensutveckling av medarbetare. Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning. Vilka behöver jag kontakta/kroka arm med? Vad vill jag att målområdesansvarig ska göra? Etappmål till 2015: År 2015 genomförs systematisk kompetensutveckling för 30 procent av medarbetarna i regionens företag och organisationer. År 2015 har mer än 21 procent av medarbetarna i regionens företag, organisationer och offentliga verksamhet minst treårig eftergymnasial utbildning. År 2015 ska andelen studerande från Örebro universitet som fått anställning inom tre år efter examen vara bland de fem främsta i Sverige. Entreprenörskap och företagande Örebroregionen ska vara en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. Nya företag skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Flödet av gods är en strategisk faktor, inte bara för näringslivets och slutkonsumenters ekonomi utan också för klimatet och miljön. Transportsystemet ska utvecklas, så att det är både ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Örebroregionens unika läge och kompetens inom området tas tillvara. Antalet nystartade och växande företag ökar. Regionen attraherar kontinuerligt flera nya investeringar från omvärlden. Regionens andel av investerat riskkapital ökar kontinuerligt. Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart, ekologiskt och ekonomisk perspektiv. Etappmål för 2015 Minst 1500 företag startas varje år. Ytterligare tre huvudkontor för börsnoterade företag etablerats. Snabbaste sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn.

13 Alla målen i utvecklingsstrategin Förvaltningsstaden Örebro Utvecklingsarbetet inom statlig verksamhet leder till behov av ny kunskap och nya metoder. Ökad tillgänglighet, 24-timmarsmyndighet och nya e-tjänster samt en utveckling av demokrati och deltagande är exempel. Örebro universitets breda kompetens inom dessa områden kan också stärka Örebros fortsatta position som ledande förvaltningsstad. En förvaltningsstad attraherar offentliga, privata, och ideella verksamheter genom tillgång till bland annat service och hög kompetens. Örebro stad har stärkt sin position som förvaltningsstad. Etappmål till 2015: År 2015 har Örebroregionens andel av rikets totala statliga sysselsättning ökat med två procent. Innovativa miljöer Dynamiska och innovativa regioner präglas av modet att våga tidigare oprövade samarbeten mellan kultur, teknik, naturvetenskap, vård och omsorg och näringsliv. Vi vill skapa och vidareutveckla innovativa miljöer med internationellt genomslag och långsiktig bärkraft. Sådana miljöer är t.ex. akademiska forskningsmiljöer, väl fungerande inkubatorer och täta företagsmiljöer. Att Örebro universitet är drivande och utökar sitt samarbete med övriga aktörer i regionen och andra högskolor/universitet är viktigt för att vi ska kunna skapa våra innovativa miljöer. Ambitionen är att fler företag ska lägga sina forskningscentrum i Örebroregionen. Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i vår region. Etappmål: År 2015 ska minst en innovativ miljö ha funnit sina former, ha en trygg grundfinansiering och vara internationellt erkänd. År 2015 är länets samlade utgifter per capita för forskning och utveckling på en nivå som placerar länet på lägst sjätte plats i Sverige. Sprudlande kulturliv En dynamisk region har ett levande och sprudlande kulturliv av hög kvalitet. Kulturen stärker och utvecklar människors eget skapande och är en garant för ett öppet och demokratiskt samhälle. Att kulturen är viktig för ekonomisk utveckling är inte längre något som ifrågasätts. Kultur och kreativitet spelar en avgörande roll för tillväxt, innovationer och regionens attraktivitet. Kulturen är en fantastisk dörröppnare som skapar kontakt mellan människor, nationer och kulturer. Örebroregionens kultur ska synas och bli omtalad långt utanför Sveriges gränser. Svenska kammarorkestern är ett gott exempel. Örebroregionen är känd, även internationellt, för sina satsningar på ung kultur och gränsöverskridande samarbeten. Etappmål: År 2015 ska vi ha ett kulturliv som möjliggör för Örebro att ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad. År 2015 ska regionens unika berättelse vara skriven. År 2015 har andelen av den offentliga kulturfinansieringen till barn och unga ökat. Stora evenemang Vår region ska attrahera fler besökare genom innehållsrika möten och lustfyllda upplevelser relaterade till kultur, idrott och evenemang i vid bemärkelse. Vi vill också attrahera fler och större evenemang till vår region. Örebroregionen är den ledande mötesdestinationen efter de tre storstadsregionerna och drar till sig fler besökare genom nationella och internationella evenemang. Örebroregionen ska tillhöra de mest framgångsrika regionerna inom elitidrotten. Etappmål: År 2015 har antalet stora evenemang inom kultur, idrott och konferenser fördubblats. År 2015 är antalet hotellgästnätter i länet på en nivå som ligger bland de tio främsta länen i landet. Rika naturupplevelser Naturen är en källa till ökad livskvalitet.kontakten med naturen ger möjlighet till inspiration, återhämtning och eftertanke. En nära kontakt med naturen, inte minst i unga år, ger respekt för vår miljö. Naturen är en resurs för tillväxt inom turistnäringen. En satsning på hållbar naturturism ger regionen en identitet och bidrar till fler och starkare turistföretag. Unika naturupplevelser med fokus på kvalitet och attraktion ska vara ett signum för regionen. Örebroregionen är känd för ett spännande och omväxlande friluftsliv samt en hållbar naturturism. Etappmål: År 2015 ska antalet turistbesök kopplade till naturupplevelser ha fördubblats. Fler boende i Örebroregionen Ju fler vi är som bidrar till att utveckla vår region, desto bättre kommer det att gå. Därför är det viktigt att bryta den stagnation i befolkningstillväxten som ägt rum sedan 1970-talet. Örebroregionens befolkning växer till minst invånare. Fler som flyttar till länet än från länet (även om vi räknar bort utrikes invandring). Inflyttningen ökar i alla länets kommuner. Etappmål: År 2015 ska Örebroregionen ha ökat sin befolkning till

14 Alla målen i utvecklingsstrategin Bästa grannen Nyckeln till framgång för en region handlar i hög grad om samverkan med andra regioner. Örebro län är det län i Sverige som har flest grannar sex andra län. Detta har historiskt inneburit en stor öppenhet och samarbetsvilja åt alla håll. Denna förmåga vill vi bygga vidare på och utveckla också i ett internationellt perspektiv. För att stärka regionen behöver vi bygga vidare och utveckla Örebroregionens olika roller. Vi vill vara den naturliga noden mellan Stockholm, Oslo och Göteborg, samt mellan norra och södra Sverige. Samtidigt ska vi vara ett starkt yttre ben i Stockholmsregionen som är vår naturliga samarbetspart i nationella och internationella sammanhang. Örebroregionen är en aktiv part i funktionella länsgränsöverskridande samarbeten. Örebroregionen har en tydlig roll som ett starkt yttre ben i Stockholmsregionen. Etappmål: År 2015 ingår Örebroregionen i minst 25 procent fler funktionella länsgränsöverskridande samarbeten med våra närmaste grannar. År 2015 ingår Örebroregionen i minst 25 procent fler funktionella samarbeten med Stockholm stad och län. År 2015 beskrivs Örebroregionen som viktig för Stockholmsregionens framtid i Stockholms läns regionala utvecklingsplan eller motsvarande. många regioner inför en förändrad situation. Tätbefolkade regioner med ett väl blandat näringsliv har i de flesta fall visat sig ha betydande fördelar framför mindre regioner när det gäller att skapa en hållbar tillväxt. Hela regionen tjänar på regionförstoring genom att det blir möjligt att byta arbete utan att flytta. Detta stärker förutsättningarna för människor att stanna kvar på hemorten och företag att växa och utvecklas. Kollektivtrafiken är synnerligen viktig för såväl fritidsresor som arbetsresor. Möjligheten att arbetspendla med kollektivtrafik är en nyckelfaktor, för att vi ska kunna skapa en större gemensam arbetsmarknadsregion. Därför är vi inställda på att göra en betydande satsning inom detta område. Restiden med kollektivtrafik mellan kommunhuvudorter och Örebro ska minska avsevärt. Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresor ska öka kraftigt. Kollektivtrafiken inom vår region och storregion är ett mönsterexempel ur både miljö- och effektivitetssynpunkt. Etappmål: År 2015 sker 25 procent av arbetspendlingsresorna med kollektivtrafiken. År 2020 drivs all kollektivtrafik med förnyelsebara drivmedel. År 2015 finns ett linjesystem med stomnät i de mest trafikerade stråken. Goda kommunikationer med omvärlden En förutsättning för att vi ska frodas är att det finns bra möjligheter till kontakter med vår omvärld. Det gäller såväl våra grannregioner som nationellt och internationellt. Kollektivtrafiken längs stråken till och från Stockholm, Göteborg och Oslo har hög turtäthet och är smidig att utnyttja. Örebro flygplats utgör det självklara resealternativet för internationella resor till och från regionen. Etappmål: År 2015 har restiderna till Stockholm, Göteborg och Oslo förkortats. År 2015 är utrikestrafiken på Örebro flygplats dubbelt så stor som Vad är min roll i detta? Det här gör vi redan: Vad behöver vi utveckla? Aktiv regionförstoring Den regionförstoring som nu pågår är följden av en ökad arbetspendling. Vi kan också se en ökad förtätning genom att fler människor flyttar till regionen. Vilka behöver jag kontakta/kroka arm med? Arbetspendlingen har ökat såväl i omfattning som i reseavstånd. Detta gäller pendling i alla riktningar. Rörligheten ökar både till och från såväl mindre orter som större städer. Regioner har därför helt andra förutsättningar för att vara attraktiva för boende och företag. Detta ställer Vad vill jag att målområdesansvarig ska göra?

15 Med siktet inställt på målet Vart och ett av målen i Örebroregionens utvecklingsstrategi har en målområdesansvarig en processledare som stödjer utvecklingen mot de uppsatta målen. Det spelar ingen roll hur hårt dessa personer arbetar om man inte får med andra i förändringsarbetet. Nyckelspelare är landstinget, kommuner, organisationer och företag som kan och vill bidra till målen. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga Peter Morfeldt Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg Utvecklingsområde 2: Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företagande Sven-Erik Sahlén, Förvaltningsstaden Örebro Marianne Karlsson, Innovativa miljöer Agneta Stål, Utvecklingsområde 3: Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv Rikard Åslund, Stora evenemang Alf Lindblad, Rika naturupplevelser Toni Eriksson, Utvecklingsområde 4: Den öppna regionen Fler boende i Örebroregionen Vakant Aktiv regionförstoring Goda kommunikationer med omvärlden Fredrik Eliasson, Fredrik Idevall,

16 En spännande höst med regional utveckling Viktiga datum för dig som vill vara med och jobba för utvecklingen i Örebroregionen. september oktober politikens möten Dialogkonferens Öppna jämförelser Kickoff Grönare Logistiktjänster Lågenergihus för attraktivt boende Fredagsakademi Förstudier om idrott i regionen oktober Framtidens tåg- & expressbusstrafik Konferens om en strategi för tåg- och expressbussarnas utveckling Gysam Örebroregionen Fredagsakademi i Lindesberg: Social hållbarhet och jämlik hälsa Promotionbåten Regionalt utvecklingsforum 2013 Tema:innovationer Energi- och klimatkonferens Dialogmöte Länstransportplanen Fredagsakademin Integration och mångfald november/december Global Entrepreneurship Week 18 december 2013 Kompetensdagen Lansering av Handlingsplan för kompetensförsörjningen Regionfullmäktige sammanträder (regionalt utveckingsforum) Regionstyrelsen sammanträder Nämnden för energi och klimat sammanträder Regionfullmöktigets möten webbsänds på Jag har bokat vecka 46 gör det du också! Foto: Peter Knutsson 170 miljoner såg Petra Mede som programledare i Eurovision Song Contest i våras. Programledare är en ny karriär för Mede, som egentligen ville bli dansare, men en kraschad rygg satte stopp för det. Idag föreläser hon om sin resa från färdtjänst till paljetter. Petra Mede och den resa hon gjort personifierar drivkraft som är ett av våra ledord på Global Entrepreneurship Week (GEW), berättar Sven-Erik Sahlén. Nu bygger vi en intressant vecka i hela länet och hoppas att många kommuner och organisationer vill vara med och marknadsföra sig under GEWs paraply. Läs mer på regionorebro.se/gew Fler talare under GEW är: Rymddesignern Cecilia Hertz, vd och grundare av Umbilical Design vecka 46 i hela regionen

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Örebro län. Presentation av remissversion RUS Remisskonferens

Regional utvecklingsstrategi för Örebro län. Presentation av remissversion RUS Remisskonferens Regional utvecklingsstrategi för Örebro län Presentation av remissversion RUS 2017-2025 Remisskonferens 170310 Program Inledning, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (S) Presentation av RUS, Susanne

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen fjärde uppföljningen 2015

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen fjärde uppföljningen 2015 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen fjärde uppföljningen 2015 Utgångspunkter Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Prognoser mot etappmål 2015 Vad ligger bakom utvecklingen? Omvärldskrafter

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Sv Loka-dagarna 2015

Sv Loka-dagarna 2015 Loka-dagarna 2015 Inspel till RUS-revidering Magnus Persson, processledare Regional vision 2030 Revidering av Regionalt utvecklingsprogram för Örebro län Tjänstemannakonferens Loka Brunn augusti 2015 Varför

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten. Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt

Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten. Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Från landstingspolitiker till regionpolitiker

Från landstingspolitiker till regionpolitiker Från landstingspolitiker till regionpolitiker Magnus Persson Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d regiondirektör Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Posten Fackföreningsrörelsen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson Rapport 2012:10 Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt Kristin Abrahamsson Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional

Läs mer

LOKA-DAGARNA 2015 UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ÖREBROREGIONEN

LOKA-DAGARNA 2015 UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ÖREBROREGIONEN LOKA-DAGARNA 2015 UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ÖREBROREGIONEN Program 27 augusti 28 augusti 12.00 Lunch och registrering 08.00 Kaffe och registrering för nya deltagare 13.00 14.00 Välkommen Rickard Simonsson,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin Den snabba guiden till Värmlandsstrategin 2014 2020 En strategi för hela Värmland Kontakter på Region Värmland: Madeleine Norum, processledare, 054-701 11 20 madeleine.norum@regionvarmland.se Bo-Josef

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner RegLab 23 mars 2012, SKL Gustav Hansson gustav.hansson@tillvaxtanalys.se RB 7 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning, nationellt och regionalt Uppdraget

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Den pulserande regionen. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Den pulserande regionen. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Den pulserande regionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Remissutgåva februari 2010 Förord Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer