Repertoarstatistik. över arton orkestrar och fem operahus i Sverige spelåret 2014/15. Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Repertoarstatistik. över arton orkestrar och fem operahus i Sverige spelåret 2014/15. Datum: 2015 05 20"

Transkript

1 Repertoarstatistik över arton orkestrar och fem operahus i Sverige spelåret 04/5. Datum:

2 FST Föreningen Svenska Tonsättare Facebook: KVAST Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare Facebook: Formgivning DAH Design Annika Holmdahl Tryck Ineko Stockholm

3 Innehållsförteckning Förord... Så har vi räknat Sammanställning arton orkestrar Camerata Nordica...0 Dalasinfoniettan... Gävle Symfoniorkester... Göteborgs Symfoniker... Helsingborgs Symfoniorkester...4 Jönköpings Sinfonietta...5 Kungliga Filharmoniska Orkestern...6 Malmö Symfoniorkester...7 Musica Vitae...8 Nordiska Kammarorkestern...9 Norrköpings Symfoniorkester...0 NorrlandsOperans Symfoniorkester... Stockholms Läns Blåsarsymfoniker... Svenska Kammarorkestern... Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören...4 Uppsala Kammarorkester...5 Wermland Opera orkester...6 Västerås Sinfonietta...7 Sammanställning fem operahus GöteborgsOperan...0 Kungliga Operan... Malmö Opera... NorrlandsOperan... Wermland Opera...4 Sammanställning kammarmusik...5 Kulturpolitiska mål...6

4

5 Förord Vem har musiken som framförs av svenska musikinstitutioner? För att ta reda på svaret har Föreningen Svenska Tonsättare (FST) tillsammans med Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare (KVAST) undersökt repertoaren vid musik- och operainstitutioner utifrån tre aspekter: Balansen mellan män och kvinnor. Balansen mellan svenskt och utländskt. Balansen mellan nykomponerad och äldre musik. I Sverige går ca 95%¹ av de medel som staten satsar på musik till musikinstitutionerna. Det uppdrag medborgarna har givit dessa institutioner är att de ska erbjuda musikaliska upplevelser av hög kvalitet, där nyskapande är prioriterat. I de nationella kulturpolitiska målen läser vi bland annat att kulturen ska vara en dynamisk och utmanande kraft, att man vill främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, samt att man vill prioritera förbättrade villkor för den nyskapande kulturen och ett kulturarv för framtiden. Vi läser också att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet kvinnor som män. I kulturarvet ingår även kvinnliga tonsättare. Är det då i slutändan detta vi får ut av institutionernas verksamhet? Denna rapport är en vidareutveckling av den räkning KVAST genomfört sedan 008 och ett sätt att skapa en fördjupad och samlad bild av vilken musik som spelas i det offentliga rummet i Sverige. Rapporten är sammanställd utifrån institutionernas säsongsprogram och är tänkt att fungera som underlag när vi i dialog med musikinstitutionerna och deras huvudmän arbetar för att statens kulturpolitiska mål och prioriteringar tydligare ska återspeglas i den musik som presenteras av institutionerna. Repertoarstatistiken ska uppdateras årligen. Med offentliga medel ska man inte följa minsta motståndets lag. Musikinstitutionernas uppdrag är att vara en dynamisk och utmanande kraft och presentera en balanserad repertoar för svenska medborgare. En balans mellan gammalt och nytt, balans mellan svenskt och internationellt kulturarv, balans mellan musik av kvinnor och män. Det är vår fasta tro att även musikinstitutionerna och deras huvudmän vill att statens och deras egna kulturpolitiska prioriteringar återspeglas i den repertoar de presenterar. Martin Q Larsson, ordförande FST Maria Lithell Flyg, ordförande KVAST ¹ Budgetpropositionen 00, kapitel 7, Kultur, medier trossamfund och fritid.

6 Så har vi räknat Repertoarstatistiken omfattar: Arton orkestrars och fem operahus säsongsprogram för 04 års höstsäsong samt 05 års vårsäsong har räknats i totalt antal framförda minuter (durata). Statistiken omfattar all musik som presenteras i säsongsprogrammen uppdelat på de arton orkestrarna (orkestermusik) och de fem operahusen (opera och musikal). De flesta orkestrar presenterar även kammarmusik och i de fall den finns med i säsongsprogrammen finns den även med i denna statistik. Statistiken över kammarmusiken är dock ofullständig på grund av ospecificerade säsongsprogram och redovisas därför här separat och utan lika fullständiga specifikationer som orkestermusiken och opera- och musikalmusiken. Totalt antal minuter framförd musik (durata) redovisas i kategorierna: Kön Kompositionsland Kompositionsår Bakgrund till Repertoarstatistiken Samarbetet mellan KVAST och FST som har lett fram till denna rapport startade i september 04. Till projektledare utsågs Per-Åke Byström som 0- ansvarat för KVASTs årliga genomgång av de offentligt finansierade orkestrarnas generalprogram, den så kallade Kvast-statistiken. Per-Åke Byström har med assistans av Girilal Baars genomfört räkningen som ligger till grund för denna rapport. Från huvud för huvud till durata och andra förändringar Ända sedan tonsättaren Karin Rehnqvist våren 008 gjorde den första genomlysningen av samtliga nationella orkestrars generalprogram, har KVAST räknat manligt/kvinnligt. I Kvast-statistiken har varje presenterat verk i generalprogrammen varit lika mycket värt; huvud för huvud. En Mahler-symfoni vägde lika tungt som ett fem-minutersverk av exempelvis en nutida svensk tonsättare. I och med samarbetet med FST kunde ambitionsnivån höjas väsentligt i denna första gemensamma Repertoarstatistik. Projektet omfattar nu en nationell genomlysning av samtliga arton offentligt finansierade orkestrar samt fem operainstitutioner. Även kammarmusikframföranden i orkestrarnas regi har kunnat läggas till som en separat del. Den största förändringen mot tidigare statistik avser noteringen av durata/speltider. Kompositionsår noteras nu i 00- eller 50-års-spann, och nyare verk har fått ett något snävare spann, samt uruppföranden. Kvast-statistiken noterade ny musik från 960 och framåt, i denna rapport avser alltså ny musik musik från 984 och framåt. Detta innebär att det är tydligare hur mycket musik som spelas av en nutida tonsättare som jobbat från 0 50 års ålder. 4

7 Källor Repertoarstatistiken 04-5 bygger på samma förutsättningar och metod som tillämpats i den tidigare Kvast-statistiken där musikinstitutionernas egna generalprogram (säsongsprogram som är offentligt tillgängliga, det vill säga så som de presenteras i tryckt eller webbpublicerad form) använts som källmaterial. Samtliga framföranden har noterats, även ospecificerade program, med kompositör titel durata nation kompositionsår dirigent uruppföranden. I de fall säsongsprogrammen inte specificerat duratan har STIM och Svensk Musik konsulteras för att få fram dessa uppgifter. Insamlingen av data (säsongsprogram) startade i oktober/november 04 och kompletterades i januari-mars 05. Säsongsprogrammen, utom i tre fyra fall, har kunnat laddas ned från respektive institutions webbplats. Ett säsongsprogram fanns endast i tryckt utförande och ett par-tre har fått hackas för hand från konserthusens evenemangssidor på webben. I ett par fall har repertoarunderlaget mailats och i ett fall har underlaget skickats som inskannade bilder av tryckt program. Urval Repertoargenomgången omfattar Sveriges statligt finansierade orkestrar och operahus följande orkestrar: Camerata Nordica, Dalasinfoniettan, Gävle Symfoniorkester, Göteborgs Symfoniker, Helsingsborgs Symfoniorkester, Jönköpings Sinfonietta, Kungliga Filharmoniska Orkestern, Malmö Symfoniorkester, Musica Vitae, Nordiska Kammarorkestern, Norrköpings Symfoniorkester, NorrlandsOperans Symfoniorkester, Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Svenska Kammarorkestern, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, Uppsala Kammarorkester, Västerås Sinfonietta samt Wermland Operas orkester. Repertoargenomgången omfattar följande operahus: Kungliga Operan, Göteborgs-Operan, Malmö Opera, NorrlandsOperan samt Wermland Opera.Repertoargenomgången omfattar även kammarmusik som framförts hos Dalasinfoniettan, Göteborgs Symfoniker, Gävle Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Kungliga Filharmoniska Orkestern, Malmö Symfoniorkester, Nordiska Kammarorkestern, Norrköpings Symfoniorkester samt Uppsala Kammarsolister. Tryckfel och korrigeringar Eventuella upptäckta tryckfel i denna rapport liksom eventuella övriga korrigeringar publiceras på 5

8 Sammanställning arton orkestrar Framförd musik säsongen 04/5: minuter. Musik komponerad av män 96,% Musik komponerad av kvinnor,8% 0,% 89,8% GER 6,8 % AUT 4, % RUS,9 % FRA 7,8 % GBR 5,4 % FIN 5, % ITA 4,0 % DAN, % USA,9 % NOR,0 % CZE, % HUN, % EST 0,8 % ROM 0,5 % ESP 0,5 % POL 0,4 % ARG 0, % HEL 0, % AUS 0, % BEL 0,06 % JPN 0,0 % BRA 0,0 % ISL 0,0 % SLO 0,0 % MEX 0,0 % NLD 0,0 %. Balans ny och tidigare Musik komponerad efter 984 Musik komponerad före 984,5% 88,5% Uruppföranden,0 % Musik komponerad (984-04) 9,5 % Musik komponerad (950-98) 6, % Musik komponerad ( ) 0, % Musik komponerad ( ) 5,0 % Musik komponerad ( ),9 % Musik komponerad ( ) 4, % Musik komponerad ( ) 0,9 % Musik komponerad ( ) 0, % 6

9 Kompositionsår Orkester Män Kvinnor Uruppf. MSO Gävle SO Dalasinf HSO Sv. Kammarork Nord. Kammarork Musica Vitae Västerås Sinf SLB Jönköpings Sinf NO SO Cam. Nordica Uppsala Kammarork SON WO ork KFO SR SO GSO Summa durata Andel av tot durata 96,%,8% 0,% 0,9% 4,%,9% 5,0% 0,% 6,% 9,5%,0% 7

10 Nationalitet Orkester SWE GER AUT RUS FRA GBR FIN ITA DAN USA NOR CZE HUN MSO Gävle SO Dalasinf HSO Sv. Kammarork Nord. Kammarork Musica Vitae Västerås Sinf SLB Jönköpings Sinf NO SO Cam. Nordica Uppsala Kammarork SON WO ork KFO SR SO GSO Summa durata Andel av tot durata 0,% 6,8% 4,%,9% 7,8% 5,4% 5,% 4,0%,%,9%,0%,%,% 8

11 EST ROM ESP POL ARG HEL AUS BEL JPN BRA ISL SLO MEX NLD ,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,% 0,% 0,06% 0,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9

12 Camerata Nordica Framförd musik säsongen 04/5: 95 minuter. Musik komponerad av män 95 % Musik komponerad av kvinnor 5 % 5 % 95 % GER 9, % ROM 6,8 % NOR 8,8 % DAN 6, % AUT 4,4 % RUS 4, % ARG 4, % EST,8 % CZE,9 % USA,9 % FRA, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98),7% 87,% Musik komponerad (984-04),7 % Musik komponerad (950-98) 7 % Musik komponerad ( ) 9, % Musik komponerad ( ) 8,5 % Musik komponerad ( ),6 % 0

13 Dalasinfoniettan Framförd musik säsongen 04/5: 57 minuter. Musik komponerad av män 97,9 % Musik komponerad av kvinnor, %,7 % 88, % GER 5,9 % GBR 8, % RUS 9,0 % FRA 6,5 % AUT 6, % ARG,4 % ITA, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 8% 9% Musik komponerad (984-04) 8 % Musik komponerad (950-98), % Musik komponerad ( ) 0 % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ),4 % Musik komponerad ( ) 47, %

14 Gävle Symfoniorkester Framförd musik säsongen 04/5: 4 minuter. Musik komponerad av män 97, % Musik komponerad av kvinnor,7 % 6, % 9,8 % AUT 9, % GER,8 % RUS 7,6 % FRA 8,5 % GBR 4, % FIN,5 % CZE, % HUN,4 % NOR, % POL 0,9 % NLD 0, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 0,% 89,8% Uruppföranden, % Musik komponerad (984-04) 6,9 % Musik komponerad (950-98) 4, % Musik komponerad ( ) 8 % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ),9 %

15 Göteborgs Symfoniker Framförd musik säsongen 04/5: 4 657minuter. Musik komponerad av män 97,4 % Musik komponerad av kvinnor,6 % 6,4 % 9,6 % GER 9 % AUT 6, % RUS,9 % FIN 0,6 % DAN 6,5 % FRA 6 % ITA 4,8 % GBR, % USA,5 % NOR, % HEL 0,5 % HUN 0, % ESP 0,04 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 7,8% 9,% Uruppföranden,6 % Musik komponerad (984-04) 4, % Musik komponerad (950-98) 4, % Musik komponerad ( ) 44,9 % Musik komponerad ( ) 8 % Musik komponerad ( ) 0,7 % Musik komponerad ( ) 4 % Musik komponerad ( ) 0, %

16 Helsingborgs Symfoniorkester Framförd musik säsongen 04/5: 95 minuter. Musik komponerad av män 98,8 % Musik komponerad av kvinnor, % 8 % 9 % GER 8 % RUS 9,4 % ITA 8,8 % FRA 7,8 % USA 7,6 % AUT 7,4 % GBR 5, % DAN 4,9 % HUN 4, % FIN, % POL, % CZE % NOR,5 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 5,8% 84,% Uruppföranden 0,8 % Musik komponerad (984-04) 5 % Musik komponerad (950-98) 0,4 % Musik komponerad ( ) 7 % Musik komponerad ( ),7 % Musik komponerad ( ),7 % Musik komponerad ( ) 9,5 % 4

17 Jönköpings Sinfonietta Framförd musik säsongen 04/5: 0 minuter. Musik komponerad av män 95,8 % Musik komponerad av kvinnor 4, % 9,0 % 90,97 % GER 49,0 % AUT,6 % DAN 4,84 % FIN,6 % ISL,6 % NOR,6 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 4,% 95,8% Musik komponerad (984-04) 4, % Musik komponerad ( ) 4,5 % Musik komponerad ( ) 4,8 % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ) 6,4 % 5

18 Kungliga Filharmoniska Orkestern Framförd musik säsongen 04/5: 4 54 minuter. Musik komponerad av män 96,9 % Musik komponerad av kvinnor, % 5, % 84,7 % GER 0,4 % RUS 7,6 % AUT, % FIN 5,5 % FRA 4,9 % DAN 4,4 % GBR,7 % CZE,8 % USA, % ITA 0,7 % BEL 0,4 % MEX 0, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 8% 9% Uruppföranden 0, % Musik komponerad (984-04) 7,8 % Musik komponerad (950-98) 8, % Musik komponerad ( ),4 % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ) 6,4 % Musik komponerad ( ),7 % 6

19 Malmö Symfoniorkester Framförd musik säsongen 04/5: 08minuter. Musik komponerad av män 98,9 % Musik komponerad av kvinnor, % 0,4 % 89,6 % RUS 6, % AUT 6 % HUN 6,9 % GER 6,7 % FIN 4,9 % FRA 4, % USA,6 % DAN % ITA 0, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98),8% 98,% Uruppföranden, % Musik komponerad (984-04) 0,6 % Musik komponerad (950-98) 9, % Musik komponerad ( ) 7, % Musik komponerad ( ),6 % Musik komponerad ( ) 4,9 % Musik komponerad ( ) 4, % 7

20 Musica Vitae Framförd musik säsongen 04/5: 84 minuter. Musik komponerad av män 88, % Musik komponerad av kvinnor,8 % 7,5 % 8,5 % GER, % RUS 4,9 % NOR,8 % USA,7 % AUT 9,8 % CZE 4,7 % GBR, % FIN,4 % DAN 0,8 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 0,4% 69,6% Uruppföranden, % Musik komponerad (984-04) 7, % Musik komponerad (950-98) 5,4 % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ),7 % Musik komponerad ( ),9 % Musik komponerad ( ) 5,7 % Musik komponerad ( ) 0,7 % 8

21 Nordiska Kammarorkestern Framförd musik säsongen 04/5: 9 minuter. Musik komponerad av män 9,5 % Musik komponerad av kvinnor 7,5 %, % 66,9 % AUT, % GER,6 % DAN, % RUS 7,9 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 8,8% 8,% Uruppföranden,4 % Musik komponerad (984-04) 7,4 % Musik komponerad ( ) % Musik komponerad ( ),9 % Musik komponerad ( ) 8 % Musik komponerad ( ) 8, % 9

22 Norrköpings Symfoniorkester Framförd musik säsongen 04/5: 470 minuter. Musik komponerad av män 97,8 % Musik komponerad av kvinnor, % 9,6 % 90,4 % RUS,9 % GER 6,7 % FRA 5, % AUT, % USA 7,8 % FIN 7,5 % DAN, % ITA,6 % NOR,4 % GBR 0,8 % CZE 0,5 % ESP 0, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98),% 87,8% Uruppföranden, % Musik komponerad (984-04) 9, % Musik komponerad (950-98), % Musik komponerad ( ) 5,9 % Musik komponerad ( ),7 % Musik komponerad ( ) 8,9 % Musik komponerad ( ) 7, % 0

23 NorrlandsOperans Symfoniorkester Framförd musik säsongen 04/5: 9 minuter. Musik komponerad av män 9, % Musik komponerad av kvinnor 6,9 % 5, % 84,7 % GER 0 % GBR 5, % CZE 5,5 % DAN 4,7 % FIN 4,6 % EST,7 % FRA, % NOR, % USA, % ITA, % AUT, % JPN, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 4,% 75,7% Uruppföranden 4,9 % Musik komponerad (984-04) 9,4 % Musik komponerad (950-98) 8, % Musik komponerad ( ) 4 % Musik komponerad ( ) 4, % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ) 5, % Musik komponerad ( ) 0,7 %

24 Stockholms Läns Blåsarsymfoniker Framförd musik säsongen 04/5: 56 minuter. Musik komponerad av män 75,6 % Musik komponerad av kvinnor 4,4 % 8, % 7,8 % GBR 8,4 % ITA, % USA,8 % AUT 8,6 % GER 8, % POL 4, % DAN,5 % HUN,9 % RUS,8 % EST 0,5 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 8% 6% Uruppföranden 4,5 % Musik komponerad (984-04),5 % Musik komponerad (950-98) 9, % Musik komponerad ( ),5 % Musik komponerad ( ),9 % Musik komponerad ( ),9 % Musik komponerad ( ) 0,7 % Musik komponerad ( ) 5,7 %

25 Svenska Kammarorkestern Framförd musik säsongen 04/5: 05 minuter. Musik komponerad av män 95,6 % Musik komponerad av kvinnor 4,4 %,7 % 97, % GER 5,7 % AUT,8 % GBR 8,8 % FIN 8, % ESP 5,6 % FRA, % HEL,9 % AUS,8 % RUS,5 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 6,% 9,8% Uruppföranden,8 % Musik komponerad (984-04) 4,4 % Musik komponerad (950-98),9 % Musik komponerad ( ) 8 % Musik komponerad ( ),8 % Musik komponerad ( ) 9%

26 Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören Framförd musik säsongen 04/5: 4 87 minuter. Musik komponerad av män 97,7 % Musik komponerad av kvinnor, %,5 % 97,5 % GER,5 % FRA, % AUT 5, % ITA,8 % RUS 6,5 % GBR 5,7 % EST,8 % FIN, % NOR, % HUN % DAN,7 % POL 0,4 % USA 0,4 % SLO 0, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 9,6% 90,4% Uruppföranden 0,7 % Musik komponerad (984-04) 8,9 % Musik komponerad (950-98) 9,9 % Musik komponerad ( ) 0, % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ) 4,5 % Musik komponerad ( ) 4,5 % Musik komponerad ( ) 0, % 4

27 Uppsala Kammarorkester Framförd musik säsongen 04/5: 9 minuter. Musik komponerad av män 96,7 % Musik komponerad av kvinnor, % 4,9 % 85, % FIN, % AUT 7,9 % GER 6,5 % ESP 0 % CZE 7,9 % RUS 4 % USA 4 % NOR, % EST,4 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 8,7% 9,% Uruppföranden,8 % Musik komponerad (984-04) 5,9 % Musik komponerad (950-98) 0, % Musik komponerad ( ) 4 % Musik komponerad ( ) 8, % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ) 6,9 % 5

28 Wermland Operas orkester Framförd musik säsongen 04/5: 65 minuter. Musik komponerad av män 00 % Musik komponerad av kvinnor 0 % 0 % 00 % USA 6,4 % ITA, % AUT 8, % GER 4, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 6,4% 6,6% Musik komponerad (984-04) 6,4 % Musik komponerad ( ),8 % Musik komponerad ( ) 8, % Musik komponerad ( ),7 % 6

29 Västerås Sinfonietta Framförd musik säsongen 04/5: 0 minuter. Musik komponerad av män 94,5 % Musik komponerad av kvinnor 5,5 % 8, % 8,9 % GER 8, % AUT, % ITA 9,8 % FRA 7 % FIN 4, % RUS, % AUS,4 % NOR, % POL,5 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 7,% 8,8% Uruppföranden 6,8 % Musik komponerad (984-04) 0,4 % Musik komponerad (950-98),5 % Musik komponerad ( ) 6,8 % Musik komponerad ( ) 4,6 % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ) 6,6 % 7

30 Sammanfattning fem operahus Framförd musik säsongen 04/5: minuter. Musik komponerad av män 90,% Musik komponerad av kvinnor¹ 9,8% ² 6,7% 7,% ITA 4,0 % AUT 9,5 % USA 7,6 % GER 7,9 % GBR, % FRA,4 % HUN 0,6 % FIN 0,06 % RUS 0,0 %. Balans ny och tidigare Musik komponerad efter 984 Musik komponerad före ,4% 54,6% Uruppföranden 0,7 % Musik komponerad (984-04) 44,5 % Musik komponerad (950-98), % Musik komponerad ( ) 7, % Musik komponerad ( ) 4,5 % Musik komponerad ( ) 8,6 % Musik komponerad ( ) 0, % Musik komponerad ( ),4 % Musik komponerad ( ) 0 % 8 ¹ Malmö Opera gav musikalen Doktor Zjivago av Lucy Simon (0), omfattande 750 minuter. ² GöteborgsOperan gav musikalen Kristina från Duvemåla av Benny Andersson (995), omfattande 0 95 minuter.

31 Opera Män Kvinnor Kungl Operan Gbg- Operan Malmö Opera Wermland Opera Summa durata Andel av tot durata Kompositionsår Uruppf ,% 9,8% 0%,4% 0,% 8,6% 4,5% 7,%,% 44,5% 0,% Nationalitet Opera SWE ITA AUT USA GER GBR FRA HUN FIN RUS Kungl Operan Norrlandsoperan Gbg- Operan Malmö Opera Norrlands- Operan Wermland Opera Summa durata Andel av tot durata ,7% 4,0% 9,5% 7,6% 7,9%,%,4% 0,6% 0,06% 0,0% 9

32 GöteborgsOperan Framförd musik säsongen 04/5: 89 minuter. Musik komponerad av män 00 % Musik komponerad av kvinnor 0 % ¹ 64 % 6 % ITA % AUT % GER 5 % USA 4 % HUN %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 68,7%,% Musik komponerad (984-04) 68,7 % Musik komponerad ( ) 4,6 % Musik komponerad ( ) 0, % Musik komponerad ( ), % Musik komponerad ( ),4 % 0 ¹ GöteborgsOperan gav musikalen Kristina från Duvemåla av Benny Andersson (995). Andel nutida konstmusik komponerad i Sverige är 0%.

33 Kungliga Operan Framförd musik säsongen 04/5: 7 00 minuter. Musik komponerad av män 00 % Musik komponerad av kvinnor 0 % 0 % 00 % ITA 4, % AUT 5,8 % GBR 0, % GER 6,5 % FRA 5, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 4,4% 95,6% Musik komponerad (984-04) 4,4 % Musik komponerad (950-98) 5,6 % Musik komponerad ( ) 0,9 % Musik komponerad ( ),6 % Musik komponerad ( ) 7, % Musik komponerad ( ) 8, %

34 Malmö Opera Framförd musik säsongen 04/5: 6 40 minuter. Musik komponerad av män 5 % Musik komponerad av kvinnor ¹ 48 %,8 % 98, % USA 56, % ITA 9,6 % GER 0, % FRA, % AUT 0,4 % FIN 0, % RUS 0, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 60,% 9,8% Uruppföranden 0, % Musik komponerad (984-04) 59,9 % Musik komponerad ( ),8 % Musik komponerad ( ) 8, % Musik komponerad ( ) 9,4 % Musik komponerad ( ) 0, % ¹ Malmö Opera gav musikalen Doktor Zjivago av Lucy Simon (0). Andel nutida konstmusik komponerad av kvinnor är 0%.

35 NorrlandsOperan Framförd musik säsongen 04/5: minuter. Musik komponerad av män 00 % Musik komponerad av kvinnor 0 % 5, % 84,7 % AUT 74,6 % GER 0 %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 5,4% 74,6% Uruppföranden, % Musik komponerad (984-04), % Musik komponerad ( ) 0 % Musik komponerad ( ) 74,6 %

36 Wermland Opera Framförd musik säsongen 04/5: 9 40 minuter. Musik komponerad av män 00 % Musik komponerad av kvinnor 0 % 0 % 00 % USA 6,4 % ITA, % AUT 8, % GER 4, %. Balans ny och tidigare Tidigare komponerad musik ( > 98) 6,4% 6,6% Musik komponerad (984-04) 6,4 % Musik komponerad ( ),8 % Musik komponerad ( ) 8, % Musik komponerad ( ),7 % 4

37 Sammanfattning kammarmusik Framförd musik säsongen 04/5: 707 minuter. Observera att nedanstående tabell skiljer sig från tidigare tabeller. På grund av ospecificerade generalprogram presenteras här duratan för de specificerade verken samt också antal verk och framföranden som komplement. Vi presenterar därför inga cirkeldiagram för kammarmusiken då de inte kan jämföras med övriga cirkeldiagram. Verk av män, kompositionsår, antal framföranden Orkester Durata Uruppf. Gävle SO 5 4 HSO 58 GSO 86 5 MSO 0 4 Nord KO 86 SON Uppsala KS KFO Dalasinf Verk av kvinnor, kompositionsår, antal framföranden Orkester Durata Uruppf. Gävle SO HSO GSO MSO 0 Nord KO 0 SON Uppsala KS KFO Dalasinf

38 Kulturpolitiska mål De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 009. Målen ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting. Nationella kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Regeringens kulturpolitiska prioriteringar är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Läs mer om de Kulturpolitiska målen på 6

39

40

Kvinnliga dirigenter i siffror: Statistik över antal framföranden under spelåret 2016/17

Kvinnliga dirigenter i siffror: Statistik över antal framföranden under spelåret 2016/17 a er i siffror: Statistik över antal framföranden under spelåret 2016/17 Information om KUPP! KUPP! startades 2012 med syfte att förändra situationen för kvinnliga er på den a marknaden. De a skattefinansierade

Läs mer

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 1 (5) Bilaga till styrelsens beslut -02-16 AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 10 978 000 1 104 000 0 285 000 285 000 0 10 693 000 AB Upsala Stadsteater 14 794 000 0 0 0 0 0 14 794 000 Borås Stadsteater

Läs mer

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal PROTOKOLLSBILAGA 1 Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal 1 Omfattning Detta avtal omfattar anställda inom angivna konstnärliga yrkesgrupper vid offentligt finansierade teater-, dans- och

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal Tabell 1. Länsmusikorganisationer 2003: Antal konserter efter anställningsform. Antal konserter efter anställningsform fast anställda Fast + frilans Enbart frilans konserter Musik i Västernorrland A 79

Läs mer

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 Music 2002 Musik 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar: Anita Jonsson, Kulturrådet, tel. 08 519 264 48 ISSN

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Svenska Dirigentföreningen (SDF)

Svenska Dirigentföreningen (SDF) Svenska Dirigentföreningen (SDF) Bidrag till Statens Orkesterutredning KU 2004:06 Svenska Dirigentföreningen består idag av 71 dirigenter. Alla är $eller har varit% yrkesverksamma i svenskt musikliv sedan

Läs mer

Music Around 2014. Öresundsfestival. 9-25 oktober. Stravinskij årets tema. Malmö den 24 september 2013

Music Around 2014. Öresundsfestival. 9-25 oktober. Stravinskij årets tema. Malmö den 24 september 2013 den 24 september 2013 Öresundsfestival Music Around 2014 9-25 oktober Till Kulturnämnden Region Skåne Härmed översänder Musik i Syd kompletterande uppgifter till den ansökan för Music Around 2014, som

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Morgondagens arbetsmarknad

Morgondagens arbetsmarknad Morgondagens arbetsmarknad Förslag till arbetsmarknadskommission 2016-08-15 LUX HUN SVK POR ITA CZK USA POL GRE IRL ICE EST GBR ESP SWZ NOR SLO GER AUT FIN FRA DEN BEL NED SWE En arbetsmarknadskommision

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Policy barn- och ungdomsverksamhet. Musikverkets uppdrag

Policy barn- och ungdomsverksamhet. Musikverkets uppdrag Policy barn- och ungdomsverksamhet Musikverkets uppdrag I Musikverket ingår Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv och Caprice Records, Scenkonstmuseet, Elektronmusikstudion, och Musikplattformen.

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet MoU-samarbete Ansvarsfördelning Varför Vad Vilka Hur Ansvarsfördelning inom Regeringen Internationellt försvarsmaterielsamarbete: Försvarsminister Peter Hultqvist

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 2006

tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 2006 tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 26 Statens kulturråd, Box 7843, 13 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 8 519 264 Fax: 8 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Hur stort är intresset för den klassiska musiken? Hur hanteras musikämnet i skolan?

Hur stort är intresset för den klassiska musiken? Hur hanteras musikämnet i skolan? Rapport om den klassiska musikens ställning i Sverige Hur stort är intresset för den klassiska musiken? Hur hanteras musikämnet i skolan? Hur bevakas klassisk musik i media? Rapport inför Rikstinget Berwaldhallen

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

Rörelse. Birger Jarls torn JUSTITIEKANSLERN. Rosenhaneska palatset SVEA HOVRÄTT. NORSTEDS Kammarrättens hus KAMMARRÄTTEN

Rörelse. Birger Jarls torn JUSTITIEKANSLERN. Rosenhaneska palatset SVEA HOVRÄTT. NORSTEDS Kammarrättens hus KAMMARRÄTTEN Historisk kontext 1950-2000 GENOMFÖRANDE MUSIKENS HUS Riddarholmen Publika verksamheter Idag på Riddarholmen är det ett mycket begränsat utbud på publikt tillgängliga byggnader, vilket kan vara en anledning

Läs mer

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Sida 1 av 11 Regeringsbeslut 28 2003-12-11 Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Tabell Övernattande gäster efter hemland, 39 nationaliteter Period: Juni-Aug 2009 H455 Anläggningstyp: Hotell Population: Samtliga ÖPPNA anläggningar

Tabell Övernattande gäster efter hemland, 39 nationaliteter Period: Juni-Aug 2009 H455 Anläggningstyp: Hotell Population: Samtliga ÖPPNA anläggningar Tabell Övernattande gäster efter hemland, 39 nationaliteter Period: Juni-Aug 2009 Nationer i kursiv stil har tillkommit i redovisningen fr.o.m 97-01-0 Sverige Dan- Norge Fin- Island S:a Norden Tysk- Storbri-

Läs mer

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater K som i kreativitet Här möts alla åldrar Huset K på Mjölnarvägen i Jakobsberg fungerar somt ett kulturcentrum i en egen nyrenoverad byggnad.

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Reine Jönsson - Orkesterstycken

Reine Jönsson - Orkesterstycken Reine Jönsson - Orkesterstycken 1 Reine Jönsson - Orkesterstycken Hans musik är mycket melodisk men aldrig banal, och med dess stundom hetsigt bultande rytmer sjunker den ned i de medverkandes sinnen som

Läs mer

Strunta i priserna, satsa på hållbarhet! Ingrid Elam

Strunta i priserna, satsa på hållbarhet! Ingrid Elam Strunta i priserna, satsa på hållbarhet! Ingrid Elam 1 Vad bör den regionala kulturpolitiken göra? Ingrid Elam, dekan vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, ser en fara i att majoritetskulturen

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

GLADA DRÖMMAR. Busdrömmar. www.markatta.net info@markatta.net SALTA DRÖMMAR. Knas drömmar

GLADA DRÖMMAR. Busdrömmar. www.markatta.net info@markatta.net SALTA DRÖMMAR. Knas drömmar - Får jag vara med i din dröm? -Visst, vem vill du vara? DRÖMSKAFFERIET Finurliga fantasier & kryddiga sånger med Markatta Busdrömmar Knas drömmar SALTA DRÖMMAR GLADA DRÖMMAR www.markatta.net info@markatta.net

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

SIS Miljöledningsprojekt och ISO I4000-serien

SIS Miljöledningsprojekt och ISO I4000-serien SIS Miljöledningsprojekt och ISO I4000-serien Seminarium om Miljöanpassad produktutveckling, 2003-10-07, Malmö Högskola Kristina Sandberg SIS - Swedish Standards Institute Ersättare: Richard Almgren 1

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

Regional tendensrapport 2015

Regional tendensrapport 2015 KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd Regional tendensrapport 2015 En genomgång av regionala kulturplaner för perioden Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare 2015-12-10 Regional

Läs mer

Man börjar från noll,

Man börjar från noll, Man börjar från noll, & själva skapandet blir centrum Borta är alla invanda professionella mönster & förväntade arbetssätt - vägen, inte målet, blir det som bär den djupaste meningen Sedan är jag övertygad

Läs mer

Lång sikt: Arbetslöshet

Lång sikt: Arbetslöshet Del Lång sikt: Arbetslöshet Arbetslöshet. Varför finns den? Varför är det ett problem? Vi kommer att lära oss att det finns olika typer av arbetslöshet, och olika anledningar. Tänk på att det här kapitlet

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor i Riksavtalet mellan Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Akademikerförbunden avseende anställd administrativ personal vid offentligt

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Vad kostar musiken? Arvodesrekommendationer för musikaliska beställningsverksuppdrag. 2015-07-02

Vad kostar musiken? Arvodesrekommendationer för musikaliska beställningsverksuppdrag. 2015-07-02 Vad kostar musiken? Arvodesrekommendationer för musikaliska beställningsverksuppdrag. 2015-07-02 Innehållsförteckning Inledning...2 Vad är ett musikaliskt beställningsverk?...2 Vad kostar musiken och varför?...2-3

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015 Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet Karlstad 3 mars 2015 Kvalitet När man har pratat om kvalitet i kulturpolitiken har det oftast handlat om konstnärlig kvalitet. Kulturpolitiken har dock inte definierat

Läs mer

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN BBrass MUSIKERUTBILDNINGEN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Musikerutbildningen brass Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig

Läs mer

Beredningarna för medborgardialog

Beredningarna för medborgardialog Beredningarna för medborgardialog Johan Lindberg Strateg 044-309 32 23, 0768-87 12 77 johan.lindberg@skane.se Datum 2012-08-28 Dnr 1100552 1 (8) Medborgarperspektiv i styrningen - Lägesrapport angående

Läs mer

Långvarigt nätverksstöd

Långvarigt nätverksstöd 1. Grundläggande information 1.1. Nätverkets namn 1.2. En kort engelskspråkig beskrivning 0/500 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat

Läs mer

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund... 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Syfte med planen... 5 1.3 Mål med planen... 5 1.4 Omfattning, uppföljning och revidering... 6

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturarvskraft! Riksantikvarieämbetets strategi för regional tillväxt 2011-2013

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturarvskraft! Riksantikvarieämbetets strategi för regional tillväxt 2011-2013 Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturarvskraft! Riksantikvarieämbetets strategi för regional tillväxt 2011-2013 2 2010 Riksantikvarieämbetet Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Penningpolitiska utmaningar att väga idag mot imorgon

Penningpolitiska utmaningar att väga idag mot imorgon Penningpolitiska utmaningar att väga idag mot imorgon Riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska föreningen, Stockholm 16 maj 217 Ovanliga tider medför nya utmaningar Lågt inflationstryck, låg styrränta

Läs mer

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae presenterar Ett samarbetsprojekt för vår tids musik 1 Den nya musiken en del av vår tid Den nyskapade musiken

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM UTOMHUS 2003 FÖR VÄSTERBOTTEN

TÄVLINGSPROGRAM UTOMHUS 2003 FÖR VÄSTERBOTTEN TÄVLINGSPROGRAM UTOMHUS 2003 FÖR VÄSTERBOTTEN 2003-05-12 C = centralt sanktionerad tävling D = distriktssanktionerad tävling NGP = Norrland GP på arena GP = Västerbottens Grand Prix i långlöpning Distriktssanktionerade

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Användbarhet i vardag och praktik. Reflektioner nedtecknade av Sten Sunnergren. Med tillstånd av fam Sunnergren

Användbarhet i vardag och praktik. Reflektioner nedtecknade av Sten Sunnergren. Med tillstånd av fam Sunnergren Användbarhet i vardag och praktik. Reflektioner nedtecknade av Sten Sunnergren. Med tillstånd av fam Sunnergren 1 Sten Sunnergren Har jobbat i industrin sedan 1979. Med alla hantverk inom systemutveckling

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik

med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Sammanfattning Att verka för ett rikt och nyskapande kulturliv

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Inflyttning till Skåne

Inflyttning till Skåne 2 8 A t t r a k t i o n s k r a f t A t t r a k t i o n s k r a f t 2 9 inrikes flyttningar till och från skåne 2005 efter flyttarnas ålder Källa: SCB Inrikes flyttningar till och från (nettoflyttning)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2002:10 Utkom från trycket

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid

Kulturskolan. Skapande på din fritid Kulturskolan Skapande på din fritid Musik Teater Dans Konst Sång Musikal Cirkus Media Vi ger dig kunskap och inspiration på din fritid! På Kulturskolan ger vi dig möjligheter till eget konstnärligt skapande,

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Följ 26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo

Följ  26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo Följ oss på: @KulturNorden @kulturanalysnorden www.kulturanalysnorden.se 26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo Kulturanalys Nordens uppdrag Statistik: främja en långsiktigt och systematisk samordning

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

Nyindustrin. Professor Johan Stahre Avdelningen för Produktionssystem, Chalmers Ordf. Svenska Produktionsakademien. Johan Stahre, Chalmers

Nyindustrin. Professor Johan Stahre Avdelningen för Produktionssystem, Chalmers Ordf. Svenska Produktionsakademien. Johan Stahre, Chalmers Nyindustrin Professor Johan Stahre Avdelningen för Produktionssystem, Chalmers Ordf. Svenska Produktionsakademien Produktion Konkurrenskraft Digitalisering Nya kunskaper Jobb Automatisering Hållbarhet

Läs mer

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Kommunstyrelsen 181 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kultur över kölen. Om kontakter mellan centrala kulturinstitutioner i Sverige och Norge

Kultur över kölen. Om kontakter mellan centrala kulturinstitutioner i Sverige och Norge Kultur över kölen Om kontakter mellan centrala kulturinstitutioner i Sverige och Norge 9 Berit Opheim som Nattens Drottning Kultur över kölen Om kontakter mellan centrala kulturinstitutioner i Sverige

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

NATIONELLT LÄGER FÖR UNGA ANHÖRIGA MED EN DEMENSSJUK FÖRÄLDER

NATIONELLT LÄGER FÖR UNGA ANHÖRIGA MED EN DEMENSSJUK FÖRÄLDER NATIONELLT LÄGER FÖR UNGA ANHÖRIGA MED EN DEMENSSJUK FÖRÄLDER Stöd och nya kontakter Varje sommar sedan 2011 hålls anhörigläger i Dalarna för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här får de

Läs mer

1. Resultat i delprov och sammanvägt provbetyg, svenska

1. Resultat i delprov och sammanvägt provbetyg, svenska Resultat från kursprov 1 våren 2014 Tobias Dalberg, Kristina Eriksson Institutionen för nordiska språk/fums Uppsala universitet Kursprov 1 vårterminen 2014 hade temat Olika världar. Provet är det sjätte

Läs mer

Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. D-nr: KN 2015/8606 YTTRANDE 2016-03-07

Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. D-nr: KN 2015/8606 YTTRANDE 2016-03-07 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm D-nr: KN 2015/8606 YTTRANDE 2016-03-07 SOU 2015:88 GESTALTAD LIVSMILJÖ - EN NY POLITIK FÖR ARKITEKTUR, FORM OCH DESIGN (KU2015/02481/KL) Konstnärsnämnden

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Kulturpolitik för Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige 13 september 2005 1 Innehåll Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Mångfald

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut måndag 28 mars 2016 Utländska bolag kartlägger besökare på svenska sjukhus och myndigheters webbplatser. När du läser om till exempel sexuell läggning rapporteras

Läs mer

Öppettider 2016. Folkbibliotek

Öppettider 2016. Folkbibliotek 2016 Folkbibliotek 1 Bild på framsidan: Folkbiblioteket i Kista. Foto: Elisabet Ahlqvist Publikationen kan kopieras fritt. Vid citering uppge källa Kungliga biblioteket. Dnr 6.5-2016-133 Förfrågningar:

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer