Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård"

Transkript

1 Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum (8) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård kallas till sammanträde. Tid: :30-12:25 Plats: Rum 109, Rådhus Skåne, Kristianstad Gruppmöte 09:00-09:30 Rödgrön samverkan, rum 105 Allians för Skåne, rum Val av justeringsperson 2. Verksamhetsinformation 1. Områdeschefen informerar. 2. Uppsägning av avtal allmän tandvård för barn och unga vuxna. Enhetschef Pia Bagewitz 3. Strategisk åtgärdsplan primärvården. Hälso- och sjukvårdsstrateg Greger Linander 4. Information om könsdysfori. Överläkare för könsidentitetsteamet Attila Fazekas och verksamhetschef Eva-Lena Brönmark 5. Information från patient som står i kö till könsidentitetsmottagning 3. Anmälan av informationshandlingar PPT - juni Diarienummer lägger informationen till handlingarna. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (8) Informationshandlingar till beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård sedan föregående möte. 1. Sammanställning Kunskapscentrum för hemsjukvård återrapport Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger återrapportering om kunskapscentrum för hemsjukvård till handlingarna. Hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat att undersöka förutsättningarna att tillsammans med Skånes kommuner bilda ett kunskapscentrum för hemsjukvård. En utredning har visat på att det finns ett intresse, men att förutsättningar saknas för att genomföra detta just nu. Därmed utreds frågan inte vidare. 1. Beslutsförslag Statlig satsning barnhälsovård - fördelning av medel Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar medel på 16,8 miljoner för Ökad tillgänglighet i barnhälsovården i enlighet med beslutsförslaget. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att anta planen för ökad tillgänglighet i barnhälsovården och fördela 0,6 miljoner kronor till förberedelser och planering för införandet. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med en redovisning om hur resterande 16,8 miljoner kronor av de statliga medlen ska fördelas.

3 Datum (8) 1. Beslutsförslag Inriktningsbeslut för vårdvalen 2019 Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer grundläggande förutsättningar inför 2019 för vårdval vårdcentral, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, psykoterapi, allmän tandvård för barn- och unga vuxna och specialiserad tandvård för barn- och unga vuxna i enlighet med förslaget nedan. Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde, , beslutades att grundläggande förutsättningar för vårdvalen ska fastställas i juni 2018 för att sedan kunna tas i beaktande i höstens budgetprocess. I detta ärende lämnas förslag för förändringar för vårdval vårdcentral, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, psykoterapi, allmän tandvård för barn och unga vuxna och specialiserad tandvård för barn och unga vuxna. 1. Beslutsförslag Modell för uppföljning av Hälsovalet Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer modell för uppföljning av Hälsovalet i enlighet med beslutsförslaget med planerad start från och med Finansieringen av införande av uppföljning av Hälsovalet ska beaktas i budgetprocessen inför Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade , 71, beslut om att återinföra det medicinska revisionsteamet vid avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning. I detta ärende redovisas omfattning av det utökade uppdraget samt en kostnadsberäkning av detsamma.

4 Datum (8) 1. Beslutsförslag Modell för uppföljning av upphandlade vårdtjänster 8. Projekt Prehospital Akut Psykiatri Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden antar föreliggande förberedande projektplan för försöksverksamhet psykiatriambulans, benämnd pilot Prehospital Akut Psykiatri (PAP). 2. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i november med en redovisning av status för projektplan, inkl. detaljerad kostnadsberäkning, för projekt PAP för åren Hälso- och sjukvårdsnämnden har till hälso- och sjukvårdsdirektören uppdragit att återkomma till nämnden med ett konkret förslag i form av en projektplan för försöksverksamhet med psykiatriambulans, benämnd Prehospital Akut Psykiatri (PAP). Förberedande projektplan redovisas i detta ärende. 1. Beslutsförslag Motion. Utöka tillgången på psykoterapi i Diarienummer sjukvårdsnämnden föreslå regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. Gilbert Tribo (L) har i motion föreslagit att till regeringen ansöker om att bli försöksregion för ett utökat psykoterapeutiskt program, finansierat av staten, som innebär att s befintliga utbud av psykoterapeutiska behandlingar utökas till den nivå att antalet behandlingstillfällen kan styras av patientens behov.

5 Datum (8) 1. Beslutsförslag Motionssvar Motion Initiativärende. Avskaffa kötiden för psykoterapipatienter Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden beaktar förslaget, till ytterligare behandlingsomgång för patienter inom vårdval Psykoterapi, vid beslut i ärendet Grundläggande förutsättningar och större förändringar för vårdvalen Gilbert Tribo (L), Ulrika Heindorff (M), Stefan Lamme (M), Lars-Göran Wiberg (C), Per Einarsson (KD) och Darko Simic (M) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit att förfrågningsunderlaget för psykoterapi förändras så att skånska psykoterapipatienters väntetid för ny remiss avskaffas. Bedömning om ny remiss ska endast ske på medicinska grunder. 1. Beslutsförslag Initiativärende Initiativärende. Utred en modernisering av förfrågningsunderlag för psykoterapi Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden beaktar förslaget, till ytterligare behandlingsomgång för patienter inom vårdval Psykoterapi, vid beslut i ärendet Grundläggande förutsättningar och större förändringar för vårdvalen Mats Erlandsson (SD) föreslår i ett initiativärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda en modernisering av vårdval Psykoterapi med hänvisning till den s.k karenstiden på 12 månader efter avslutad

6 Datum (8) behandling innan patienten har möjlighet till en ny behandling inom vårdval Psykoterapi. 1. Beslutsförslag Initiativärende Avtal med leverantör om psykoterapi Diarienummer Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds beslut 1. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT kort med Solklart vård i Bjuv AB. 2. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende PDT Lång med AWEXA Aktiebolag. 3. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT Lång med Familjeterapeuterna Syd AB. 4. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende PDT Lång med Dynamisk Psykoterapi- Victoria Paglert. 5. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård godkänner ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT lång och KBT kort med Psykologmottagning Enikö Remetei AB. 6. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård godkänner ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT kort och KBT lång med Kristina Aretjäll leg Psykolog. 7. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT lång med Assistance Teamet i Nyhamnsläge kommanditbolag. 8. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå vårdöverenskommelse om psykoterapi avseende PDT lång med Vårdcentralen Oxie. 9. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård godkänner ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT kort och KBT lång med Pyma AB. 10. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT lång med Forslund Lehtinen, Åsa. 11. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT kort med Hälsocenter i Örkelljunga AB.

7 Datum (8) 12. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå vårdöverenskommelse om psykoterapi avseende IPT kort med Vårdcentralen Sjöbo. 13. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT lång med Förenade Care AB. 14. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård avslår ansökan om att ingå avtal om psykoterapi avseende KBT kort, KBT lång samt IPT kort med My-E-Health AB. I detta ärende prövar utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård ansökningar om att ingå avtal/vårdöverenskommelser enligt valfrihetssystemet inom LOV för psykoterapi i. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor och som inte utesluts av giltigt skäl ska godkännas. 1. Beslutsförslag Avtal med leverantör om allmän tandvård för barn och unga vuxna Diarienummer Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds beslut 1. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård godkänner ansökan om att ingå avtal om allmän tandvård för barn och unga vuxna med Norrfalk i Lund 2 AB enhet Bruniustandläkarna. I detta ärende prövar utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård ansökningar om att ingå avtal enligt valfrihetssystemet inom LOV för allmän tandvård för barn och unga vuxna i. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor och som inte utesluts av giltigt skäl ska godkännas. 1. Beslutsförslag Avtal med leverantör om barnmorskemottagning Diarienummer Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds beslut 1. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård godkänner ansökan om att ingå avtal om barnmorskemottagning med Hälsomedicinskt center i Landskrona AB.

8 Datum (8) I detta ärende prövar utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård ansökningar om att ingå avtal enligt valfrihetssystemet inom LOV för barnmorskemottagning i. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor och som inte utesluts av giltigt skäl ska godkännas. 1. Beslutsförslag Anders Åkesson Ordförande Enligt uppdrag Fredrik Johansson Sekreterare