Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård"

Transkript

1 Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård kallas till sammanträde. Tid: kl. 09:30-11:55 Plats: Öresund plan 6, Dockplatsen, Malmö Gruppmöten - Rödgrön samverkan, Vildanden, plan 6 - Allians för Skåne, Saxony, plan 6 1. Val av justeringsperson 2. Verksamhetsinformation 1. Områdeschefen informerar. 2. Ackrediteringsvillkoren. Enhetscheferna Maria Antonsson- Anderberg och Pia Bagewitz. 3. Anmälan av informationshandlingar Diarienummer lägger informationen till handlingarna. Informationshandlingar till beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård sedan föregående möte. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (12) 1. Sammanställning Ackrediteringsvillkor vårdcentral 2017 Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne gällande år 2017 att gälla från och med Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade , om ackrediteringsvillkor för 2016 gällande vårdcentraler i Vårdval Skåne. Förändringarna framgår av dokument Förtydliganden vårdcentraler se punkt 3 nedan. 1. Beslutsförslag Ackrediteringsvillkor för vårdcentraler Förtydligande vårdcentraler Ackrediteringsvillkor barnavårdscentral 2017 Diarienummer : 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Förutsättningar för ackreditering och avtal för Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne gällande år 2017 att gälla från Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade , om ackrediteringsvillkor för 2016 gällande barnavårdscentral i Hälsoval Skåne. Förändringarna framgår av dokument Förtydliganden till Ackrediteringsvillkor - se punkt 3 nedan, och rör i synnerhet en ny ersättningsmodell för enheter i familjecentraler samt att barnvaccinationer fr.o.m förläggs på centrallager för att säkerställa en viss lagernivå och därmed förbättra tillgängligheten..

3 Datum (12) 1. Beslutsförslag Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för enhet för Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne gällande år Förtydligande ackrediteringsvillkor för BVC Ackrediteringsvillkor barnmorskemottagning 2017 Diarienummer : 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Förutsättningar för ackreditering och avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne gällande år 2017 att gälla från Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade , om ackrediteringsvillkor för 2016 gällande Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne. Förändringarna framgår av dokument Förtydliganden till Ackrediteringsvillkor - se punkt 3 nedan, och rör i synnerhet en ny ersättningsmodell för enheter i familjecentraler. 1. Beslutsförslag Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för enhet för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne gällande år Förtydligande ackrediteringsvillkor för BMM Ackrediteringsvillkor psykoterapi 2017 Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande 2017 att gälla från Årlig revision av villkoren för Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne

4 Datum (12) 1. Beslutsförslag Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne Förtydliganden Psykoterapi Ackrediteringsvillkor multimodal smärtmottagning 2017 Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Ackreditering och Avtal för Multimodal smärtbehandling i Hälsoval Skåne gällande 2017 att gälla från Årlig revision av villkoren för Ackreditering och Avtal för Multimodal smärtbehandling i Hälsoval Skåne 1. Beslutsförslag Ackreditering och Avtal för Multimodal smärtbehandling i Hälsoval Skåne Förtydliganden MMS Ackrediteringsvillkor allmän barn- och ungdomstandvård 2017 Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Förfrågningsunderlag/ ackrediteringsvillkor för Leverantör i vårdval allmän tandvård för barn och unga vuxna i år 2017 att gälla från och med infördes i ett vårdval enligt Lag om valfrihetssystem (2008:962) för den allmänna barn- och ungdomstandvården 0-19 år. Precis som inför 2016 har ackrediteringsvillkoren inför 2017 ändrats på vissa punkter. Inför 2017 har förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor genomgått ett fortsatt arbete gällande avsnitt 5-8 med målsättningen att förtydliga och klarlägga texterna ur ett juridiskt perspektiv.

5 Datum (12) Inför Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor 2017 har bland annat genomförts dialogmöte med vårdgivarna i Skåne och två möten i Råd för dialog med företrädare för organisationerna inom tandvården i Skåne. 1. Beslutsförslag Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för Leverantör i vårdval allmän tandvård för barn och unga vuxna i år Ersättningsberättigade allmänåtgärder Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för Leverantör i vårdval allmän tandvård för barn och unga vuxna i år Förtydligande till förändringar 10. Ackrediteringsvillkor specialiserad barn- och ungdomstandvård 2017 Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för Leverantör i vårdval specialiserad tandvård för barn och unga vuxna i år 2017 att gälla från och med infördes i ett vårdval enligt Lag om valfrihetssystem (2008:962) för den specialiserade tandvården för barn och unga vuxna. Inför 2017 har förfrågningsunderlag/ ackrediteringsvillkor genomgått ett fortsatt arbete gällande avsnitten 5-8 med målsättningen att förtydliga och klarlägga texterna ur ett juridiskt perspektiv. Inför förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor 2017 har bland annat genomförts dialogmöte med vårdgivarna i Skåne urvalsmöte med tandregleringsspecialisterna och två möten i råd för dialog med företrädare för organisationerna inom tandvården i Skåne. 1. Beslutsförslag Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för Leverantör i vårdval specialiserad tandvård för barn och unga vuxna i år Ersättningsberättigade specialiståtgärder 2017

6 Datum (12) 4. Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för Leverantör i vårdval specialiserad tandvård för barn och unga vuxna i år Förtydligande till förändringar 11. Revidering av uppdrag för samordningsbarnmorskor i Region Skåne Diarienummer : 1. Ansvaret för samordningsbarnmorskorna överförs från förlossningsklinikerna till Kunskapscentrum Kvinnohälsa motsvarande 2 heltidstjänster. Minst 52 arbetsdagar per heltidstjänst och år ska förläggas inom klinisk verksamhet. Finansiering sker med en överflyttning av medel om 1,6 miljoner kronor avsatta i hälsooch sjukvårdsnämndens internbudget till Kunskapscentrum Kvinnohälsa i Skånevård Sund. 2. Uppdraget för Kunskapscentrum Kvinnohälsa i revideras i enlighet med beskrivningen i detta ärende. Förlossningsklinikerna i fick i uppdrag att bidra till fungerade vårdkedjor mellan specialiserad mödrahälsovård och basmödrahälsovård. Detta kom till stånd genom att en samordningsbarnmorska anställdes på varje förlossningsklinik. Deras arbete har gradvis utvecklats till att snarare bedrivas utifrån lokala förutsättningar än att åstadkomma ett sammanhållet perspektiv för hela. Ansvaret för samordningsbarnmorskorna föreslås därför överföras till Kunskapscentrum Kvinnohälsa fr.o.m I samband med detta revideras uppdraget till Kunskapscentrum Kvinnohälsa. 1. Beslutsförslag Uppdrag för Kunskapscentrum Kvinnohälsa Strategisk plan för tandvård i - Handlingsplan Diarienummer

7 Datum (12) 1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utifrån den strategiska planen utarbeta en konkret handlingsplan för 2017 och 2018 års åtgärder inom tandvårdsområdet. Förslag till handlingsplan presenteras senast Den strategiska planen för tandvården i är utarbetad på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och är avsedd att vara ett visionsoch planeringsdokument för utvecklingen av den Skånska tandvården under perioden från år 2014 till och med år Beslutsförslag Strategisk plan för tandvården i 3. Underlag för strategisk plan 13. Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrisk heldgygnsvård Diarienummer Sjukvårdsnämnd Sund får i uppdrag att successivt införa tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar inom psykiatrisk heldygnsvård. I detta ärende föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden ge sjukvårdsnämnd Sund i uppdrag att införa tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar inom psykiatrisk heldygnsvård utifrån resultaten i genomförd utvärdering och analys. 1. Beslutsförslag Rapport Läkemedelsgenomgångar vid inläggning i psykiatrisk heldygnsvård i Skåne: Multiprofessionellt teamarbete inkluderande en klinisk apotekare 14. Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa - Redovisning Diarienummer

8 Datum (12) Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård föreslår hälso- och : 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger redovisningen till handlingarna Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde (ärende Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa (Dnr ) beviljades NSPH Skåne bidrag om totalt kronor varav kronor destinerades för att tillsammans med Föreningen Hjärnkoll Skåne säkra en fortsättning av arbetet för ändrade attityder till psykisk ohälsa i Skåne. Division Psykiatri i förvaltning Skånevård Sund beviljades kronor för fortsatt utveckling av former för delaktighet och inflytande. Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden av arbetet beslutades göras december Beslutsförslag Årsrapport avseende Inflytande och delaktighetsärendet, 2016 (Division psykiatri) 3. Återrapportering Inflytande och delaktighetsärendet 2016 (NSPH Skåne) 4. Redovisning finansiella medel Delaktighetsärendet 2015 och Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa - Division Psykiatri Diarienummer : 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar kronor till sjukvårdsnämnd Sund för finansiering av fortsatt utvecklande av former för delaktighet och inflytande inom Division Psykiatri. Finansiering sker i budgeten för 2017 som beslutas Sedan 2014 har det arbetats för en ökad delaktighet och inflytande samt attitydarbete i Skåne på ett mera systematiskt sätt än tidigare. Arbetet har utvecklats i positiv riktning med flera utvecklingsprojekt och aktiviteter, men det återstår mycket att göra varför ett fokuserat arbete och insatser är nödvändigt. Ett fortsatt behov av finansiellt stöd till Division Psykiatri i förvaltning Skånevård Sund finns därför även under kommer att se över formerna för hur arbetet för en ökad delaktighet och

9 Datum (12) inflytande från patienter, brukare och anhöriga på individ- och organisationsnivå kan komma att se ut i framtiden. 1. Beslutsförslag Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa - NSPH Skåne Diarienummer : 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar föreningen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne, NSPH Skåne, bidrag om totalt kronor för finansiering av fortsatt utvecklande av former för delaktighet och inflytande samt deltagande i Fördjupad dialog psykiatri. Finansiering sker i budgeten för 2017 som beslutas Sedan 2014 har det arbetats för en ökad delaktighet och inflytande samt attitydarbete i Skåne på ett mera systematiskt sätt än tidigare. Arbetet har utvecklats i positiv riktning med flera utvecklingsprojekt och aktiviteter, men det återstår mycket att göra varför ett fokuserat arbete och insatser är nödvändigt. Ett fortsatt behov av finansiellt stöd till NSPH Skåne finns därför även under kommer att se över formerna för hur arbetet för en ökad delaktighet och inflytande från patienter, brukare och anhöriga på individ- och organisationsnivå kan komma att se ut i framtiden. 1. Beslutsförslag Återrapportering utökad mottagningsverksamhet vid Stadsmissionshälsan Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger återrapporteringen av utökad mottagningsverksamhet vid Stadsmissionshälsan till handlingarna.

10 Datum (12) 2. Hälso- och sjukvårdsnämnden anslår kronor i bidrag till Stadsmissionshälsan för mottagningsverksamhet för utsatta EUmedborgare. Stadsmissionshälsan har sedan 2014 bedrivit en utökad mottagningsverksamhet för utsatta EU-medborgare. Återrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden av denna verksamhet sker genom detta ärende. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten mött målgruppens behov på ett bra sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om fortsatt bidrag under Beslutsförslag Motion. Fri tandvård till 25 år Diarienummer sjukvårdsnämnden föreslå regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Sara Svensson (V) och Saima Jönsson-Fahoum (V) har i motion föreslagit att ska erbjuda all ungdomar till och med 25 år fri tandvård i. 1. Beslutsförslag Motion Avtal med vårdgivare om barnmorskemottagning Diarienummer Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds beslut 1. Avtal om Barnmorskemottagning enligt avtalsmallen i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne gällande år 2016 tecknas med privat vårdgivare.

11 Datum (12) En Vårdgivare har inkommit med ansökan om Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning inom Hälsoval Skåne. Vårdgivaren uppfyller ställda villkor. 1. Beslutsförslag Bilaga 1 och Avtal för mottagning med verksamhet inom vårdval psykoterapi Diarienummer Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds beslut 1. Avtal om mottagning med verksamhet för Psykoterapi enligt Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne, 2016 med privata Vårdgivare/Leverantörer. Fyra (5) Vårdgivare/Leverantörer har inkommit med ansökan om Ackreditering och Avtal för verksamhet inom Psykoterapi, Hälsoval Skåne. Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård föreslås avslå respektive teckna avtal enligt Bilaga Beslutsförslag, Bilaga 1, Avtal för mottagning med verksamhet inom multimodal smärtbehandling Diarienummer Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds beslut 1. Avtal för mottagning med verksamhet inom multimodal smärtbehandling enligt Ackreditering/ Förfrågningsunderlag och Avtal för Multimodal smärtbehandling i Hälsoval Skåne gällande år 2016, fastställd , tecknas med Integratio KBT och Hälsovård AB Integratio KBT och Hälsovård AB har inkommit med ansökan om Ackreditering och Avtal för Multimodal smärtbehandling i Hälsoval Skåne. Ansökan uppfyller ställda villkor.

12 Datum (12) 1. Beslutsförslag Bilaga Avtal med enhet inom vårdval allmän barn- och ungdomstandvård Diarienummer Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds beslut 1. Godkänna ackreditering för nya leverantörer enligt Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för Leverantör för allmän barn- och ungdomstandvård 0-19 år i år 2016 i enlighet med bilaga 1. Fem (5) leverantörer har inkommit med ansökan om ackreditering inom vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 0-19 år. Verksamheten uppfyller ställda villkor. 1. Beslutsförslag Bilaga 1, Anders Åkesson Ordförande Enligt uppdrag Fredrik Johansson Sekreterare

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-10-30 1 (9) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2017-01-23 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2018-02-15 1 (9) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-09-11 1 (6) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 70 91 Datum 2016-11-21 1 (14) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-11-21 09:30-11:10 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2018-05-07 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-03-09 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2017-02-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2018-01-22 1 (6) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 12 18 Datum 2016-04-11 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-04-11 kl. 14:15 14.25 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 68 82 Datum 2015-10-30 1 (10) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-10-30 10.00-12.00 Plats:

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 21 25 Datum 2018-06-27 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-06-27 kl. 12:10-12:40 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Anna-Karin Ekman Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 30 87 Anna-Karin.Ekman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-14 Dnr 1702381 1 (7) Beredningen för

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen DAGORDNING Datum 2014-04-14 1 (7) Sammanträde i närsjukvårdsberedningen Ledamöter och ersättare i närsjukvårdsberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-04-16 kl.09.30-ca.13.00 (inkl. lunch) Plats:

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 4 9 Datum 2018-02-15 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-02-15 kl. 14:00-14:10 Plats:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-08-15 1 (8) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-08-22 09.30

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 40 44 Datum 2017-11-27 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-11-27 kl. 16:30-16:40 Plats:

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 11 14 Datum 2015-05-11 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-05-11 10.30-10.40 Plats: Rum

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 8 10 Datum 2015-04-13 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-04-13 11.40-11.45 Plats: Rum

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 33 36 Datum 2015-11-16 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 11.40-12.00 Plats: Rum

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 68 75 Datum 2017-10-16 1 (4) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-10-16 kl. 09:30-14:40

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 10 12 Datum 2018-03-28 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-03-28 11:40-11:50 Plats: Öresund,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2015-06-18 1 (6) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-06-18 11.00

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård 7. Utskottet Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-23 Dnr 1703582 1 (6) Utskottet för primärvård,

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-03 Dnr 1704240 1 (5) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen DAGORDNING Datum 2014-01-16 1 (12) Sammanträde i närsjukvårdsberedningen Ledamöter och ersättare i närsjukvårdsberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-01-22 09.30 Plats: Skånehuset, Kristianstad,

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 13 16 Datum 2018-05-07 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-05-07 kl. 14:15-14:30 Plats:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2018-12-14 1 (15) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2018-12-14 kl.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-06-18 Dnr 1801085 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Inriktningsbeslut för vårdvalen 2019 Ordförandens förslag 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 19 32 Datum 2017-04-03 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-04-03 kl. 09:30-14:00

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 76 95 Datum 2017-11-27 1 (12) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-11-27 kl. 13:00-16:30

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 11 18 Datum 2017-02-13 1 (5) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-02-13 kl. 09:30-11:45

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund DAGORDNING Datum 2017-02-15 1 (6) Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd Sund kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-15 09.00-15.00 Plats: Rum Axel Ebbe, Lasarettet i

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 1 10 Datum 2017-01-23 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-01-23 kl. 09:30-12:09 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 1 9 Datum 2016-01-13 1 (5) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-01-13 kl.09.30-12.00

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2015-08-06 1 (5) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2015-08-13 09.00- Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2017-02-03 1 (12) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-03 kl.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Melin Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 39 Maria.Melin@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-11 Dnr 1703363 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Återrapportering av

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-27 Dnr 1800792 1 (8) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 83 93 Datum 2015-11-16 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 09.30-12.00 Plats:

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2017-02-16 1 (8) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-16 kl.09.00-16.00 Plats: Representationsvåningen, C-Block,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-05 Dnr 1600982 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 10 22 Datum 2016-03-07 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-03-07 kl. 09:30-11:10

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 59 67 Datum 2015-09-11 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-09-11 13.00-14.45 Plats:

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-09-19 Dnr 1801982 1 (5) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-04-20 Dnr 1800945 1 (7) Utskottet för primärvård, psykiatri

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 34 42 Datum 2016-05-16 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-05-16 kl. 09:30-15:00

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 46 54 Datum 2017-08-14 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-08-14 kl. 09:30-12:30

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen DAGORDNING Datum 2013-11-22 1 (5) Sammanträde i närsjukvårdsberedningen Ledamöter och ersättare i närsjukvårdsberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2013-11-22 kl.10.30 (OBS, tiden!) Plats: Skånes Stadsmissionshälsa,

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2018-12-06 1 (5) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2018-12-06 09.00-13.00 (inkl. lunch) Plats: St Gertrud konferenscenter,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-12-15 1 (16) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-15 Plats:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2016-09-30 1 (11) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-09-30 kl.

Läs mer

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen. Daniel Hedén (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen. Daniel Hedén (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2014-11-28 1 (5) Sammanträde i folkhälsoberedningen Ledamöter och ersättare i folkhälsoberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-28 09:00-12:00 Avslutning med lunch klockan 12:00

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 33 45 Datum 2017-05-08 1 (8) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-05-08 09:30-14:10 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 49 62 Datum 2018-06-18 1 (8) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-06-18 kl. 09:30-12:10

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-12-15

Nyheter i korthet 2014-12-15 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 15 december. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2017-05-19 1 (16) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-05-19 kl.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-06-21 Dnr 1703363 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Vårdval Hud - ersättningsförändringar Ordförandens förslag Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Marcela Adamsson Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 11 Marcela.Adamsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-06 Dnr 1503257 1 (9) Beredningen för

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 7 22 Datum 2015-03-09 1 (9) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-03-09 09.00-13.00 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-04 Dnr 1700551 1 (8) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-02-07 Dnr 1800187 1 (8) Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Satsning psykisk hälsa 2018 Ordförandens förslag

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-13 Dnr 1800274 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Tranesjö Verksamhetscontroller 040-675 30 93 Asa.Tranesjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-10 Dnr 1600970 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Återrapportering av beslutade

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-04-23 1 (11) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-04-28 kl.09.30-

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde PROTOKOLL 22 26 Datum 2018-05-03 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde Tid: 2018-05-03 kl 13.00 15.15 Plats: Hotell Norregård, Falsterbo Beslutande Yvonne Augustin (S), Ordförande Annette

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2014-10-30 1 (5) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-31 Dnr 1702206 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1600425 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende till Hälso- och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2016-01-29 1 (17) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-01-29 09.30-16.00

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-01-22 Dnr 1503558 1 (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende

Läs mer

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelse Helsingborg PROTOKOLL 6 14 Datum 2019-02-27 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde Tid: 2019-02-27 kl 09.00-11.20 Plats: Stora sammanträdesrummet, Olympiahuset, Lasarettet Helsingborg Beslutande

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen Vårdproduktionsberedningen DAGORDNING Datum 2013-03-26 1 (9) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till sammanträde.

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Nyheter i korthet: Många bidrag till ideellt arbete Studie för tidigare upptäckt av tjocktarms- och ändtarmscancer

Nyheter i korthet: Många bidrag till ideellt arbete Studie för tidigare upptäckt av tjocktarms- och ändtarmscancer Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 januari. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen DAGORDNING Datum 2014-06-18 1 (5) Sammanträde i folkhälsoberedningen Ledamöter och ersättare i folkhälsoberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-06-18, kl 14:00-16:30 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL 90 103 Datum 2015-06-18 1 (8) Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-18 11.00-13.30 Plats: Margetetorps gästgifveri, Häljarp Beslutande

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-03-20 Dnr 1700551 1 (9) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Positiva resultat i hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning för 2012

Positiva resultat i hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning för 2012 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 21 mars 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-07 1 (2) 39 Förfrågningsunderlag Vårdcentral Tilläggsuppdrag för vuxna med varaktig funktionsnedsättning Diarienummer 1703354

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2016-12-02 1 (7) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2016-12-02 kl.09.00-16.00 Plats: Representationsvåningen, C-Block,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-05-19 1 (12) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-05-23 09.30-14.30

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2018-11-05 1 (6) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: Plats: 2018-11-05

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Susanne Renard Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 39 78 Susanne.Renard@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-02-02 Dnr 1604541 1 (6) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 55 62 Datum 2018-12-05 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2018-12-05 13:00-15:30 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö PROTOKOLL 42 49 Datum 2018-08-23 1 (5) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2018-08-23 09.00-12.00 Plats: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö Beslutande Joakim Sandell (S), Ordförande

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 1 10 Datum 2018-01-22 1 (8) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-01-22 kl. 09:30-12:00 Plats:

Läs mer

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne Kulturnämnden Christina Gedeborg-Nilsson Utvecklare Kultur och hälsa 040-675 37 45 Christina.Gedeborg-Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-06-12 Dnr 1602317 1 (5) Kulturnämnden Regional biblioteksplan

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen PROTOKOLL 43 53 Datum 2014-04-30 1 (4) Protokoll från vårdproduktionsberedningens sammanträde Tid: 2014-04-30, kl. 09.00-12.35 Plats: Konferensrum 15, Psykiatriska kliniken, Baravägen, Lund Beslutande

Läs mer