SSV Besiktningskonsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SSV Besiktningskonsult"

Transkript

1 Utlåtande gällande yttertak Brf Kästa 1 Besiktningsdag: och Utlåtande Generella anmärkningar: 1: Plåtblecket under nedre takpanneraden avslutas för långt ner i hängrännan. Innebär att fukt tränger bakom och fuktar upp nedersta takbrädan med risk för fuktrelaterade följdskador. Om rännorna är fulla med löv, mossa etc. bildas lätt vintertid onödigt stora isklumpar vilket kan ge nedböjning av rännkrokarna med bakfall på hängrännor och ökat fuktuppsug i takbrädorna som möjlig följd. Kommentar: I rådande läge måste hängrännorna rensas varje sen höst (när löven släppt från träden). 2: Stuprörsavslut invid krypgrunden. De flesta av stuprören avslutas invid hushörn invid krypgrunden. Eftersom betydande vattenmängder transporteras via taket till samma avrinningsställe vid krypgrundens ytterhörn kommer merparten av det vatten som dräneringsrören inte kan leda bort att hamna i krypgrunden. För att få en uppfattning av vattenmängden blir det ca 1m 3 vid varje regn om 20mm från den större huskroppen (=5 fulla oljefat). Kommentar: Led bort takvattnet, i vart fall från de mest utsatta krypgrunderna. 3: På flera (inte alla) huskroppar är övre bärläkten (närmast nock) ej ställd på högkant vilket innebär att springan under nockpannan blir onödigt stor. Innebär att snö och regn i samband med hård blåst driver in fukt bakom takpannorna. Eftersom takbeklädnaden slits med åldern är det vanligt att takskador med t.ex. röta i översta bärläkten uppstår. Beräknad livslängd för en takkonstruktion är ca år, den tiden kommer att förkortas med rötskador i läktsystemet eftersom takpannorna mot nock också riskerar att kasa neråt. Kommentar: Justering av översta bärläkten förlänger takets livslängd. 4: Anslutningen av takpannor i sidled mot takfönster är ej utförd med hjälp av halvpannor. Detta innebär att vid flertalet av takfönstren finns takpannor som lutar uppåt. Följden blir samma som ovan nämnda att snö och regn kan driva in och skapa rötskador i närliggande läktsystemet. Kommentar: Justering av takpannorna alternativt dess skärning. Minst en klack måste finnas kvar vid eventuell skärning.

2 Besiktningsanmärkningar utöver generella punkter. Kittelvägen 17A Skräp i hängrännor utöver normalt. Ut och nedböjd hängränna och bakfall noteras på baksidan. Trasig takpanna vid snörasskydd. 17B Mossa/skräp i hängrännor utöver normalt i baksidans hängränna. Bakfall noteras på del av hängrännan. Begynnande fuktskada i korta vindskivans ände mot tak mellan huskroppar. 19A Trasig takpanna noteras mot snörasskydd. 19B Vindskiveplåt mellan A och B är ej indragen under takpannan. Laggkärlsvägen 24A Mossa i hängrännor utöver normalt, mest på entrésidan. Trasiga takpannor invid snörasskydd. 24B Trasiga takpannor invid snörasskyddet. Mossa i hängrännor utöver normalt, mest på entrésidan. 25A Mossa i hängrännan mitt på huskroppen på entrésidan. Trasig takpanna invid snörasskydd. Barr och skräp i baksidans hängränna, mindre bakfall noteras. 25B Barr och skräp utöver normalt i baksidans hängränna. 27A Stuprörsavslut isärmonterad vid mark (arbete pågår enligt min bedömning). 27B Spräckt takpanna noteras ovan ventilationshuven. Förrådstak Sprucken takpanna noteras nära nock. Främre takplåten är lös i nederkant (skruvarna har släppt).

3 30A Bakfall på hängränna, gäller båda sidorna. Skräp/mossa utöver normalt i hängrännor. 30B Rötskadad vindskiveände mellan huskroppar. Underliggande plåten har kvarstående vatten eftersom denna är utförd utan avrinningslutning. Åtgärdsbehov både gällande plåt och vindskiva. Skräp/mossa utöver normalt i hängrännor. Bakfall noteras på baksidans hängränna. 32A Skadad nocktätningsplast samt avsaknad av ca 1m nocktätningsplast noteras. Springan till takpannorna för stor (se även text generellt) och nockpannorna täcker bitvis ej över takpannans övre kant. Bedöms att åtgärd är nödvändig. Bakfall på hängrännan på entrésidan vid bod. 32B Nocktätningsplast saknas på del av nockregeln.

4 Förrådsbod vid 32B Trasig takpanna finns. Bärläkt under takpannor saknas i framkant, takpannorna är ej spikade enlig norm (framkant). Stupröret är nerstoppat i singel vilket ofta medför issprängning av stupröret vintertid, - isen kan i värsta fall även lyfta intilliggande plinten, eller bod från plinten. Övriga utvändiga noteringar. Fasader Fasaderna är i förhållande bra skick utan rötskador. Fasadpanelen på förråd vid 32A avslutas mot/i mark vilket på sikt kommer att ge fuktrelaterade följdskador i ändträ. Växtlighet mot fasad förekommer mot 27B Mark Felaktiga marklutningar mot hus/krypgrunder noteras endast under uteplatsdäcken samt vänster om entré Kittelvägen 19B. Många uteplatsdäck gick inte att se under. Felaktig marklutning noterades under 24A, 32B och 24A. De flesta uteenheterna till luftvärmepumparna är utförda utan avrinningsplåtar under. Fönster/dörrar Några av entrédörrarna är i behov av justering. Glipa i sidan av tröskelbleck noteras på 19A. Socklar Sockelelementen är generellt i bra skick. Stor glipa noteras mellan på gavel 19A.

5 Utlåtande gällande krypgrunder Allmänt: Krypgrundskonstruktionen består av betongelement som är upplagda på plintar av betong. Grundbottenytan består av en avsinglad yta beklädd med markplastfolie. Ovanliggande bjälklaget består av en isolerad träkonstruktion med träfiberboard (masonite) som blindbotten och fastmonterade på bärverk av tryckimpregnerade brädor. Krypgrunden är uteluftsventilerad. Detta är en vanligt förekommande krypgrundskonstruktion. En avvikelse som finns är att bärverket är indraget och vilar på betongkonstruktionen vilket skapar en glipa på ca 25mm, se foto. Inom krypgrundutrymmet råder en relativt jämn temperatur inom spannet +5 vintertid till ca + 15 sommartid med långsamma temperaturförändringar. På bilden ovan kan man se springan mellan betongbalkens överkant och underkant av bjälklaget som normalt inte finns om bärverket vore kapat på insidan om balkarna. Följdverkan blir att luften i krypgrunden kan tränga in ovan betongbalken och upp förbi bjälklagsisoleringens sidavslut och tillbaka in i bostaden via de glipor som finns bakom/under golvsocklarna. Effekten påverkas också av valt ventilationssystem som skapar ett visst sug eftersom ett undertryck skapas av frånluftssystemet. Förslag på åtgärd: Eftersom tätning med fogskum i glipan mellan balk och bjälklag har utförts i några av krypgrunderna med minskat golvdrag som resultat, blir detta också vårt första förslag eftersom det går att utföra till en jämförbart mycket liten kostnad jämfört med ingrepp i konstruktionen. Det har också visat sig att kall luft blåser ut via några av elkontakterna, detta kräver en lokal åtgärd där tätning måste ske via tätning förslagsvis med drevning med mineralull i de elrör som ansluter mot eldosan som elkontakten är monterad i. Måste utföras av behörig elektriker.

6 Besiktning Krypgrunder 17A Fritt vatten förekommer ovan plastfolien i lågpunkter. Ett tunt skikt som indikerar att slamvatten har runnit ovan plastfolien, förekommer på stora delar av plastfolien. Mikrobiell påväxt samt fuktmärken noteras på stor del av blindbottenytan. Åtgärd som förhindrar att vatten kan tränga in till krypgrundsutrymmet bör utföras. Noteras bör att området på baksidan av huskroppen har stor uppsamlingsyta som lutar mot varför ett täckdike/dränering torde minska vattenflödet. Även en lösning med krypgrundsavfuktning kan bli aktuell. 17B Ej besiktningsbart eftersom tillträdesväg saknades besiktningsdagen (ingen hemma). 19A Avloppsröret från köket är ej pendlat till bjälklaget. 19B 24A 24B

7 25A Mikrobiella skador förekommer på blindbottenskivor under våtrum som tidigare åtgärdats efter vattenskada. Avloppsrör som gått isär noteras och åtgärd krävs av rörmokare. Vattenansamling finns under. Markslam har trängt in vi hushörn. Ovan plastfolien finns torra slammärken som indikerar att vatten tidigare(ofta?) runnit in till krypgrundsutrymmet. Missfärgningar av mikrobiell karaktär noteras på några av blindbottenskivorna. komplement till övriga åtgärder. En lösning med krypgrundsavfuktning kan bli aktuell som

8 25B 27A 27B Avloppet från golvbrunnen är ej pendlat till bjälklaget. Befintliga rörpendlar är för slakt monterade. 30A Sand/slaminträngning noteras vid plats där stupröret avluta på utsidan. En lösning med krypgrundsavfuktning kan bli aktuell som komplement till övriga åtgärder. Avloppsröret från köket är ej pendlat till bjälklaget. 30B - 32A Tillträdesväg finns ej till krypgrundutrymmet (för svårt att komma dit från 30B). 32B Huddinge Sven Svennersjö Byggingenjör SBR

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-091 30 APRIL 2013 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING KLENA 5:75 Klenavägen 67, 136 69 Vendelsö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Kristian Hansen Maria Hansen Uppdragsgivare Kristian Hansen Närvarande vid besiktningen Kristian Hansen

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-1497 21 MAJ 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÄLMSTA 1:101 Kanalvägen 5, 760 40 Väddö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ENKÖPING ÄNDERSTA 3:6 Råbyvägen 4, 749 70 Fjärdhundra Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut.

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut. Icopal Decra taksystem Decra taksystem När taket ska vara livet ut. 2 Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft. Icopal Decra taksystem Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM TRAFIKKORTET 12 Järflottavägen 5, 125 41 Älvsjö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s. underlagstäckt tr

I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s. underlagstäckt tr Sida 1 av 5 Branschstandard Taksektionen Branschstandard för taktäckning med betongtakpannor 0. Förutsättningar I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s.

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer