Innehåll. Förord Opinionsbildning Förhandlingsverksamhet Marknad och medlemsservice Förbundsövergripande...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande..."

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet Marknad och medlemsservice Förbundsövergripande Juridisk rådgivning och rättshjälp Personal Förvaltningsberättelse Resultaträkning, koncern Balansräkning, koncern Balansräkning/ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, koncern Kassaflödesanalys, koncern Resultaträkning, moderförbund Balansräkning, moderförbund...38 Balansräkning/ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, moderförbund Kassaflödesanalys, moderförbund Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifter Revisionsberättelse Bilaga 1, Specifikation värdepapper Bilaga 2, Förvaltade stiftelser Bilaga 3, Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa Bilaga 4, Förbundsstyrelsen, Sveriges Ingenjörer... 59

3 Medlemsutveckling Röd avser tidigare Ingenjörsförbundet ,0 Eget kapital inkl övervärde efter skatt ,0 500,0 Mkr i 2013 års priser 400,0 300,0 200,0 100,0 0, ,0 Förvaltade stiftelsers och fonders förmögenhet, ,0 80,0 Mkr i 2013 års priser 60,0 40,0 20,0 0,

4 2 Förord Ett förbund som syns och hörs Ulf Bengtsson Förbundsordförande 2013 blev ett händelserikt år för Sveriges Ingenjörer. Ett år fyllt av påverkan och aktiviteter för att driva utvecklingen framåt. Vårt internationella och nordiska arbete har tagit ytterligare steg framåt. Det nordiska samarbetet har stärkts för att bättre kunna påverka det som sker inom våra internationella nätverk och framförallt utvecklingen inom EU. Vi är efterfrågade, våra synpunkter är efterfrågade och vi är i dag en viktig samhällsaktör. Nu är vi kompetenta medlemmar spridda över världen. Vi tar allt större plats i politiken, industrin och i det internationella arbetet. Vi är efterfrågade, våra synpunkter är efterfrågade och vi är idag en viktig samhällsaktör. Vi har under året bland annat haft överläggningar med näringsministern i ett antal frågor där vi vet att våra åsikter varit värdefulla. Avtalsrörelsen har varit intensiv och alla avtal är nu färdigförhandlade. Nu arbetar vi med att få avtalen att fungera väl ute på arbetsplatserna. Tyvärr har de lokala avtalen inte alltid fungerat fullt ut och de problem som uppstått ska rättas till. Kollektivavtalen är en genial idé men måste ständigt moderniseras och anpassas efter ingenjörernas specifika villkor. Arbetsmarknaden ser god ut för både högskole- och civilingenjörer. Det finns och kommer att finnas behov av alla typer av ingenjörer och tekniker. Men löneutvecklingen stannar av och löneskillnaderna minskar. Det bästa sättet att höja sin lön är att våga byta jobb, flera gånger under yrkeskarriären. Distriktsverksamheten växer och fler medlemmar kan därmed delta i våra verksamheter. Runt om i landet finns möjlighet att delta i nätverk, pubkvällar och ta del av intressanta seminarier och kurser. Detta stärker vår organisation och gör att fler känner sig delaktiga och engagerade i våra frågor. Sverige är i många avseenden ett ledande innovationsland men innovationsförmågan i Sverige behöver stärkas för att möta framtida utmaningar. Under året tillsatte vi en arbetsgrupp med tung förankring i akademi och näringsliv med

5 Förord 3 uppdrag att hitta kriterier för en ökad samverkan. En samverkan mellan universitet, högskolor och näringsliv. Målet är att hitta kriterier för hur samverkan ska kunna bedömas och nyttiggöras. På miljöområdet har vi fokuserat på hur vi säkrar framtidens vattenförsörjning i Sverige och i resten av världen. Vår miljöfond har finansierat forskning som nu resulterat i Sweden Water Innovation Center och vi har också På miljöområdet har vi fokuserat på hur vi säkrar framtidens vattenförsörjning i Sverige och världen. stöttat Ingenjörer utan gränsers vattentanksprojekt i Tanzania. Extra roligt var det därför att dela ut årets Polhemspris till Petra Wadström för uppfinningen Solvatten som både renar och värmer vatten med hjälp av solljuset. Polhemspriset kommer från och med nu att delas ut årligen. Vi avslutade året med att donera fem miljoner kronor till Tekniska museet för att möjliggöra ett nytt science center. En satsning som syftar till att stärka barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Det är med stolthet vi gör denna framtidsinvestering och hoppas att vi därmed sporrar fler att vara med i satsningen på barnen, tekniken och framtiden. Ulf Bengtsson Richard Malmborg Förbundsordförande Förbundsdirektör Vi avslutade året med att donera fem miljoner kronor till Tekniska museet för att möjliggöra ett nytt science center. Richard Malmborg Förbundsdirektör

6 4 Opinionsbildning Opinionsbildning Sveriges Ingenjörers uppgift är att verka för ökad förståelse för teknikens, utbildningens, forskningens och ingenjörernas stora betydelse för hela samhällets tillväxt och utveckling. Förbundets utgångspunkt i detta arbete är att ingenjörer är bärare av en för samhället livsviktig tradition av kunskapssökande och att stora delar av samhällets välstånd och utveckling bygger på ingenjörers arbete. Den samhällspolitiska avdelningens uppgift är att öka och stärka förbundets synlighet och handlingskraft i samhällsfrågor som rör förbundet och medlemmarnas intressen. Förbundet figurerade under året i cirka nyhetsartiklar i papperspress och på nätet. Vi fick också in 25 debattartiklar inom olika områden, framförallt inom innovation och forskning. Opinionsbildning via media Förbundets åsikter ska i medlemmarnas intresse nå ut till intressenter och beslutsfattare samt påverka opinionen. Förbundet figurerade under året i cirka nyhetsartiklar i papperspress och på nätet. Vi fick också in 25 debattartiklar inom olika områden, framförallt inom innovation och forskning. September månad var särskilt fruktbar med sju debattartiklar, varav sex handlade om regional utveckling och publicerades runt om i landet inför regeringens budgetproposition. Politikerveckan i Almedalen #ingalm Vad ska Sverige leva av i framtiden? var det övergripande temat för förbundets medverkan i Almedalen. Kommunikation och opinionsbildning planerades och genomfördes med fokus på budskap och effektiva möten såväl på plats som i digitala medier. En sedvanlig Almedalssida publicerades på webbplatsen. Den var navet i all kommunikation och information om Almedalen. Där kunde besökarna se seminarier och debatter via filmlänk, följa dagens program samt se vad som kommenterades och själva bidra på Twitter och Facebook. Twitter användes aktivt under veckan och diskussioner från förbundets seminarier lades ut med hashtaggen #ingalm. Från maj till juni hade vi totalt potentiellt sedda inlägg på Twitter gällande Almedalen. Våra evenemang har synts gånger i olika flöden. Avtalsrörelsen vi arbetar med avtalsrörelsen varje dag Stort fokus lades på att, för den enskilde medlemmen, kommunicera hur viktigt förbundets arbete med avtalen/avtalsrörelsen är. Arbetet resulterade bland annat i ny struktur, nytt angreppssätt och nytt upplägg i kommunikationen med medlemmarna samt utökad och samstämmig kommunikation till de förtroendevalda. Webbplatsen var av central betydelse i arbetet. Under året hade kollektivavtalssidan sidvisningar.

7 Opinionsbildning 5 Digitala kanaler Hösten 2013 sjösattes en första mobilversion av förbundets webbplats. Då allt fler surfar via mobilen blir webbplatsen mer lättillgänglig, mer lättläst och kan locka till fler besök på ett nytt sätt. Den mobila webbplatsen kompletterar den ordinarie då informationen kan nås när som helst och var som helst av våra medlemmar. Under 2013 har webbplatsen haft besökare varav är unika besökare. Webbplatsens sidor har tillsammans visats cirka tre miljoner gånger under året och den mest visade sidan är Lönestatistik följt av Din lön, Din sida och Kollektivavtal. Under året har vi tagit avstamp i sociala medier och jobbar numera även med kanalerna Facebook och Twitter i stora delar av förbundets opinionsbildande och rekryterande kommunikation. Ingenjörens varumärke I syfte att stärka såväl ingenjörens som Sveriges Ingenjörers varumärke lanserades Ingenjörspodden. 32 ingenjörer berättade om sig själva och sina personliga och professionella erfarenheter under december månad. Årets vinnare av polhemspriset, Petra Wadström, var en av våra uppskattade podcastpratare. Martin Rolinski, tidigare medlem i bandet BWO, en annan. Över personer besökte podcastsidan. Störst räckvidd via Facebook hade Martin Rolinski som nådde 48 procent av våra Facebookföljare. Podcasten fick även god uppmärksamhet i traditionella medier. Ingenjörens status Ingenjörspodden podcastsändning hela december. I syfte att stärka såväl ingenjörens som Sveriges Ingenjörers varumärke lanserades Ingenjörspodden. Under 2013 har webbplatsen haft besökare varav är unika besökare.

8 6 Opinionsbildning Sveriges Ingenjörer jobbar ständigt för att stärka ingenjörernas varumärke i samhället. Det kan ske i många olika former och är den viktigaste hörnstenen i förbundets opinionsbildning. Den kan ta sig uttryck i olika former som exempelvis seminarier och events, mediebearbetning och debattartiklar, politisk påverkan och nätverkande med olika organisationer. Men opinionsbildningen syftar också till att bidra och förbättra förutsättningarna för ingenjörer att kunna göra sitt jobb och ge understöd till en sund och samhällsvärnande teknikutveckling. Polhemspriset Sveriges finaste teknikpris Satsningen på Polhemspriset fortsätter. Under året har priset fått en egen webbplats där allmänheten kan läsa om prisets syfte och historia. Webbplatsen fungerar också som nav i en för året förbättrad nomineringsprocess. I år delades priset ut i Norra Länkens ofärdiga tunnlar som kvällen till ära var smyckade och uppvärmda för 300 viktiga gäster. Petra Wadström blev 2013 års vinnare för sin uppfinning Solvatten. Även prisen för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen, Wimanska priset och för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen, Lilla Polhemspriset, delades ut på festen. I samband med Polhemsfesten avgjordes också finalen i TeknikSM. I år tävlade ungefär 450 deltagare från Sveriges tekniska högskolor och vinnarna, från Lunds universitet, fick priset att resa till Tanzania och bygga vattentankar som de tävlande utvecklat under tävlingen. Priset var ett samarbete med Ingenjörer utan gränser. För en förbättrad ingenjörsutbildning Resultaten av utvärderingarna av ingenjörsutbildningarna presenterades under hösten. Sveriges Ingenjörer har varit kritiska till hur dessa utvärderingar har genomförts. Förbundet gick bland annat ut med en debattartikel i NyTeknik, på vilken universitetskansler Lars Haikola replikerade. Sveriges Ingenjörer fokuserade på utbildningarnas yrkesmässighet, samverkan och att flera examina idag utfärdas för samma utbildning. Genomströmningen på högskolornas tekniska utbildningar försämras. Sveriges Ingenjörer har genom opinionsbildning och uppvaktningar uppmärksammat detta. Frågan blir ett synnerligen prioriterat område under Även teknikprogrammet på gymnasienivå har fått en del uppmärksamhet under året. Bland annat så besvarade Sveriges Ingenjörer regeringens remiss angående permanentandet av ett fjärde tekniskt år på gymnasiet (som ska leda till gymnasieingenjörsexamen). Förbundet ställer sig positivt till detta. Det nationella rådet för försöksverksamheten, där förbundet är representerat, sammanträdde under hösten för att till Skolverket lämna synpunkter på utformningen av det permanenta fjärde året, men också de förändringar av teknikprogrammet som detta medför. Skolinspektionen genomför under 2013/14 en särskild granskning av teknikämnet i grundskolan på 22 utvalda skolor. Granskningen beräknas att bli avrapporterad i maj 2014.

9 Opinionsbildning 7 Prins Carl Philip delade ut årets Polhemspris till Petra Wadström för Solvatten. Yrkeskort för ingenjörer EU-kommissionen har tagit ytterligare steg i riktning mot införandet av ett europeiskt yrkeskort för ingenjörer. Intentionerna är goda för ett ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU. Sveriges Ingenjörer anser dock att ett yrkeskort för ingenjörer motverkar själva intentionen om en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Förbundet har på olika sätt framfört sina ståndpunkter, bland annat genom en skrivelse till EUkommissionen. Frågan har även behandlats i den europeiska ingenjörsfederationen, FEANI, som också har ambitionen att utveckla ett eget kort med eller utan koppling till kommissionens initiativ. Innovationer och teknikutveckling På området innovationspolitik är den av regeringen tidigare framtagna innova-tionsstrategin av betydelse. Vi kommer i början av 2014 att göra en egen bedömning av hur långt regeringen kommit i de för oss viktigaste delarna. Immaterialrättsliga frågor har fått utrymme i vårt arbete. Viktiga förändringar behöver ske men det finns också en tydligare politisk vilja nu än det funnits på länge. Vi samarbetar med Svenska Uppfinnareföreningen och har bland annat stött deras förslag om inrättande av ett särskilt innovationskontor som kan ge innovatörer utan kontakt med universitet eller högskola råd och stöd.

10 Det är nu klart att Vinnova från och med 2014 kommer att ge stöd för en sådan verksamhet under tre år framöver. En annan viktig fråga är hur problemen med patentintrång kan minska. Sveriges Ingenjörer och Uppfinnareföreningen har ett antal förslag som vi kommer att driva politiskt under det kommande året. I samarbete med systerorganisationerna i Norge och Danmark riktades strålkastarna mot området välfärdsteknologi. Det är teknik som utvecklas för att ge äldre och funktionsnedsatta ett säkrare och mer självständigt liv. Förbundet har också drivit ett flertal frågor och genomfört aktiviteter inom ramen för Industrirådets arbete, det vill säga samarbetet mellan parterna inom industrin. I samarbete med ett antal riksdagsledamöter har flera möten arrangerats i riksdagshuset. Bland annat har frågor kring innovationsupphandling och industrins kompetensförsörjning diskuterats och Industrirådets hållning har presenterats. Industrirådet har även haft en serie diskussioner arrangerade tillsammans med Näringsdepartementet, där förbundet har tagit en aktiv del. Dessa samtal har bland annat handlat om förutsättningarna för industrin i Sverige och om miljöteknik. Dessa träffar kommer att följas upp och summeras under början av 2014 i avsikt att leda till konkreta förbättringar av svensk innovationspolitik. Vattenrening i fokus Inom miljöpolitiken har Sveriges Ingenjörer, under 2013, prioriterat vattenrening. Vatten är ett av fyra områden som lyfts fram i förbundets miljöpolitiska program. Det finns traditionellt ett stort systemkunnande bland svenska ingenjörer. Det kan spridas till delar av världen med stora behov, men också behöva vidareutvecklas för att hantera utmaningar i vårt land. Sveriges Ingenjörers Miljöfond har under året koncentrerat sina medel till området i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Vattenrening var också temat för såväl vår egen Miljödag som den, tillsammans med IVL, arrangerade konferensen för att uppmärksamma svensk forskning kring vatten. Under 2014 kommer förbundet att driva frågan om så kallade Smarta elnät. Här finns också svensk kompetens som kan svara mot stora globala behov av teknisk utveckling. Teknikdagarna gick traditionsenligt av stapeln under tre varma majdagar, där drygt barn och unga fick möjligheten att utveckla sitt teknikintresse.

11 Opinionsbildning 9 Teknikdagarna i Kungsträdgården, Stockholm Teknikdagarna flyttade och fick förbättrad form Ett av organisationens större utåtriktade events behandlar frågan om uppmuntran av ungas teknikintresse. Teknikdagarna gick traditionsenligt av stapeln under tre varma majdagar, där drygt barn och unga fick möjligheten att utveckla sitt teknikintresse. Nytt för i år var att det arrangerades i Kungsträdgården i Stockholm. Parallellt med tidigare års Draksagor (kemiexperiment för förskolebarn tillsammans med Plast- & Kemiföretagen) och Teknikkollo (elskrotsuppfinnande i egen regi för årskurs F-4) breddade vi utbudet till att också innefatta FutureCity (samhällsbyggnadsövning för årskurs 5-9 tillsammans med FutureCity). Likt tidigare år har ett antal distrikt bjudit in skolor i närområdet till Teknikkollo.

12 Forskning i samverkan I oktober presenterade regeringen sin forsknings- och innovationspolitiska proposition för de kommande fyra åren. I propositionen redovisar regeringen vilka åtgärder man ska vidta för att öka kvaliteten i svensk forskning och hur nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap ska öka. En central fråga i propositionen är ett nytt kvalitetsgranskningssystem för omfördelning av de direkta anslagen till universitet och högskolor. Regeringen anser att den nuvarande modellen för en omfördelning av resurserna bör bestå, men föreslår att höja andelen av de direkta anslagen som ska omfördelas från 10 till 20 procent från år En principiell ståndpunkt i propositionen är att samverkan och nyttiggörande av forskningens resultat höjer kvaliteten i forskningen. Därför föreslogs att resurstilldelningssystemet ska innehålla sådana incitament. Sveriges Ingenjörer anser dock att regeringen utelämnat viktiga delar i systemet. Därför har förbundet tillsatt en expertgrupp under ledning av Dan Brändström för att utforma principer för forskningssamverkan. En rapport presenteras under Sveriges Ingenjörer har också fortsatt att förstärka sin position på landets universitet och högskolor. Ett av flera exempel på detta är att den så kallade Högskolegruppen setts över. Vi har också varit mer aktiva i debatter och media när det gäller forsknings- och högskolepolitiken. Distrikten fortsätter att utvecklas Under 2013 har distriktsverksamheten fortsatt att ha hög aktivitetsnivå. Fler aktiviteter än någonsin har genomförts och omkring medlemmar har deltagit. Främst handlar det om olika föreläsningar, seminarier, studiebesök samt nätverksträffar för förtroendevalda. Basen i distriktens arbete har varit att skapa nätverk för medlemmar och förtroendevalda inom olika branscher regionalt samt genomföra aktiviteter som är riktade mot medlemsvård och kompetensutveckling. Under verksamhetsåret 2013 har förbundskansliet genomfört en satsning på opinionsbildning för distrikten. Satsningen har resulterat i ett flertal artiklar i lokal media runt om i landet. Därför har förbundet tillsatt en expertgrupp under ledning av Dan Brändström för att utforma principer för forskningssamverkan.

13 Opinionsbildning 11 Stockholm Pride för första gången Sveriges Ingenjörer är av åsikten att Du ska kunna vara Du på jobbet. För att manifestera detta deltog förbundet tillsammans med Saco och ett antal av Sacoförbunden under Stockholm Pride, under parollen Välkommen in i Sacofamiljen. Du ska kunna vara Du på jobbet. Stockholm Pride 2013.

14 12 Förhandlingsverksamhet Medlemmarnas konkurrenskraft och anställningsförhållanden Förbundet ska tillvarata ingenjörernas arbetsmarknadsmässiga intressen och aktivt arbeta för att ytterligare förbättra deras villkor och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. En attraktiv lön som premierar den tuffa utbildningen är avgörande för att ingenjörsyrket ska kunna locka till sig och behålla ingenjörer. Sveriges Ingenjörer företräder merparten av alla landets ingenjörer. En yrkesgrupp som har stor betydelse för samhällsutvecklingen och som därmed gör förbundet till en viktig aktör att lyssna på och föra samtal med, framförallt som arbetsmarknadspart. Genom de kollektivavtal som Sveriges Ingenjörer förhandlar fram säkras medlemmarnas trygghet i samband med förändringar på arbetsplatsen, vid sjukdom, föräldraskap eller pensionering. Kollektivavtalen reglerar också rätten till kompetensutveckling. Centrala kollektivavtal utgör grunden för lokala processer och avtal där lokalföreningar eller enskilda medlemmar kan påverka lön, arbetsvillkor och individuell utveckling. Dessa processer och avtal syftar även till att ge förutsättningar för bra levnadsvillkor med en rimlig fördelning mellan arbete, vila och rekreation samt god hälsa. Samverkan är förbundets utgångspunkt för att nå framgång. Det handlar om samverkan och samarbete med både arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer för att få konkurrenskraftiga löner och anställnings- villkor för förbundets medlemmar både inom offentlig-, tjänste- och industrisektor. En attraktiv lön som premierar den tuffa utbildningen är avgörande för att ingenjörsyrket ska locka till sig och behålla ingenjörer. Ingenjören ska få del av de värden som hon eller han är med och skapar. Sveriges Ingenjörer anser att lönebildningen ska vara individuell och stimulera till utveckling. Ingångslönen efter examen måste vara attraktiv, löneutvecklingen ska vara god och lönespridningen måste öka. Förhandlingsverksamheten består till övervägande del av löpande arbete, till exempel förhandlingsärenden och stöd till medlemmar och förtroendevalda. Omkring 60 centrala kollektivavtal ska vårdas. Cirka av förbundets yrkesverksamma medlemmar återfinns inom industri/bygg/energisektorn, inom tjänstesektorn samt medlemmar i offentlig sektor. Förhandlingsverksamheten under 2013 Avdelningens uppdrag är bland annat att genom väl utvecklade kollektivavtal trygga medlemmarnas anställningsförhållande och stärka deras konkurrenskraft. Avdelningen har också ett särskilt uppdrag i att bilda och stödja lokalavdelningar samt utbilda och stärka förbundets förtroendevalda. Under 2013 har förhandlingsavdelningen genomfört avtalsrörelser och förhandlingssamarbeten inom respektive avtalsområde. För industrin inom ramen för Facken inom Industrin, för tjänstesektorn

15 Förhandlingsverksamhet 13 tillsammans med andra Sacoförbund där vi har flera gemensamma avtal, och för den offentliga enheten inom ramen för Saco-S och AkademikerAlliansen. Förhandlingskontoret i Göteborg bemannas av fyra ombudsmän. Kontoret i Malmö har två ombudsmän. Förhandlingskontoren är viktiga för att utveckla den lokala närheten för förbund-et och minska restider så att verksamheten blir mer kostnadseffektiv. Telefonrådgivningen tar emot cirka telefonsamtal per år. Ombudsmännen i rådgivningen besvarar också ärenden via e-post. Under 2013 besvarades e-postfrågor. Antal förhandlingsärenden har under året varit Omställningsförhandlingar Omställningsförhandlingar mellan PTK och Svenskt Näringsliv har pågått sedan hösten Förhandlingarna har handlat om att visstidsanställda ska omfattas av omställningsavtalet, om att personer med ohälsa ska rymmas inom ramen för omställningsavtalet utan att en arbetsbristsituation föreligger, om kompetensutveckling och eventuellt bildande av en kompetensstiftelse (frågor väckta av PTK) samt om turordningsfrågor vid neddragningar på företag (frågor väckta av Svenskt Näringsliv). Svenskt Näringsliv och PTK kom i december överens om att ajournera förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal till Förhandlingsärenden Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

16 14 Förhandlingsverksamhet Regional skyddsombudsverksamhet Den regionala skyddsombudsverksamheten (RSO) startade 2012 som en försöksverksamhet mellan Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna och Naturvetarna. Förbunden har sökt medel från Arbetsmiljöverket via Saco och verksamheten har fungerat väl. Tack vare ett bra samarbete mellan förbunden har verksamheten permanentats för år RSO-verksamhet finns i Stockholm, Göteborg och Skåne län. Diskussioner om att försöka modernisera avtalen inom tjänstesektorn tog fart under avtalsrörelsen och utmynnade i en ömsesidig avsiktsförklaring. Samverkan med andra Sacoförbund Inom den privata sektorn samverkar Sacoförbunden inom Saco-P. Förutom att samarbeta i förhandlingsfrågor arbetar Saco-P gemensamt för att starta fler lokalavdelningar och rekrytera fler medlemmar till förbunden. Avtalsförhandlingar inom industrin Under våren har industrienheten förhandlat alla sina branschavtal. Sammanfattningsvis blev förhandlingsresultatet: Treåriga avtal 6,8 procent (löner 6,3% delpension 0,5%) Avtalsperioden 1 april mars 2016 (viss förskjutning kan finnas) Ett system för delpension införs Pensionsavsättning med 0,5 procent En sjätte månad med föräldralön Efter sommaren har implementeringen av de nya avtalen fortskridit. Utvärderingar har under hösten skett i olika konstellationer och kommer sedan att ligga till grund för det fortsatta avtalsarbetet. Uppfinnaravtalet Förbundet har fått in en ökad mängd förhandlingar gällande uppfinningar under året. Några av dem är principiella och har haft stor inverkan på företagens verksamhet. Förhandlingar inom tjänstesektorn Årets avtalsrörelse innebar ett trendbrott då Saco-P förbunden var de som träffade avtal först inom tjänstesektorn. Diskussioner om att försöka modernisera avtalen inom tjänstesektorn tog fart under avtalsrörelsen. De utmynnade i en ömsesidig avsiktsförklaring mellan förbundsgruppering Almega och Saco-P i samband med att avtalen tecknades den 15 april För närvarande arbetar tre arbetsgrupper med områdena Moderna kollektivavtal, Det gränslösa arbetet och Lönebildning. En första delrapport ska lämnas i februari 2014 och målet är att en slutrapport kan vara klar innan sommaren. Nytt pensionsavtal och satsningar inom lön AkademikerAlliansen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom överens om ett nytt pensionsavtal inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet är helt avgiftsbestämt och trädde i kraft den 1 januari Det gäller för anställda, födda 1986 eller senare. Avtalet är flexibelt och möjliggör bland annat enskilda

17 Förhandlingsverksamhet 15 överenskommelser om högre premier och underlättar även rörlighet mellan olika avtalsområden. Detta avtal baseras på hela livsinkomsten och löneavdrag vid föräldraledighet får tillgodoräknas fullt ut i pensionsunderlaget. AkademikerAlliansen har inom ramen för sitt tillsvidareavtal deltagit i den kommunala avtalsrörelsen och slutit avtal i de frågor som varit gemensamma för samtliga avtalsslutande parter. Det partsgemensamma lönesamverkansprojektet mellan Akademiker- Alliansen och SKL har intensifierats. Syftet är att förbunden inom alliansen vid lönerevisionen 2013 och 2014 ska samverka i genomförandet. Gemensamma utbildningar med SKL har genomförts. Kontaktpersoner har utsetts som genomfört lönerevisionen gemensamt för förbunden. AkademikerAlliansen och SKL genomförde en workshop med temat Chefens roll i lönebildningen. Chefer och fackliga förtroendevalda från förbunden inom AkademikerAlliansen deltog. Det partsgemensamma arbetet forsätter med syftet att stärka mellanchefens roll i lönebildningen. I januari genomfördes en lönedag för förtroendevalda inom kommun- och landstingssektorn som en upptakt inför lönerevisionen. En utvärdering av det kommunala löneavtalet har ägt rum. Ett antal förtroendevalda samlades under en dag för att diskutera avtalet och en enkät har skickats ut till 208 lokalföreningar. Statliga avtalet Saco-S har deltagit i den statliga avtalsrörelsen inom ramen för sitt tillsvidareavtal. Arbetsgivarverket har sagt upp Trygghetsavtalet och förhandlingar om ett nytt omställningsavtal pågår. Det bör vara klart senast den 15 maj I avtalsrörelsen kom parterna överens om att inleda ett partsgemensamt arbete rörande de statliga tjänstepensionsbestämmelserna. Målet är att ett nytt avtal ska vara klart under 2014 och träda ikraft den 1 juli Det särskilda partsarbetet avseende lönebildningen inom universitet och högskolor har fortsatt under året. Av våra kontaktmyndigheter är det Chalmers och KTH som deltagit i årets workshops. Totalt har elva högskolor och universitet deltagit. Förbundet har också deltagit på medlemsmöten med lön som tema och besökt lokalavdelningar för råd och stöd. I november deltog förbundet på Kvalitetsmässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är nordens ledande konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Under mässan genomförde förbundet ett miniseminarium på temat Välfärdsteknologi. Förtroendevalda För att få mer kunskap om förbundets förtroendevalda och deras behov genomfördes en enkätundersökning under procent av förbundets förtroendevalda svarade. Svaren ger god vägledning om de behov som de förtroendevalda har. Tidningen Ingenjören har i tre artiklar när-

18 16 Förhandlingsverksamhet mare belyst resultaten från enkäten och även Dagens Nyheter hakade på med en artikel om hur fackligt arbete ger ett bredare nätverk. Resultaten från enkäten har också spridits på arbetsplatser och konferenser och har publicerats i nyhetsbrevet Förtroendevaldanytt. Att hantera tidsbrist och stress är ett exempel på stöd som efterfrågas. Därför har enheten tagit fram en handlingsplan/verktyg för hur man ska hantera den fackliga tiden. Under året har lokalföreningsrekryterarna bildat 35 nya föreningar och utsett, inte mindre än, 94 nya kontaktpersoner. Enhetens uppgift är att bilda och stödja lokalavdelningar samt utbilda förbundets förtroendevalda. Under året har lokalföreningsrekryterarna bildat 35 nya föreningar och utsett, inte mindre än, 94 nya kontaktpersoner. Sammantaget är det 263 nytillkomna förtroendevalda. Till följd av detta har totalt medlemmar fått en lokalförening eller kontaktperson där det tidigare saknades facklig representation på arbetsplatserna. Det finns idag fyra lokalföreningsrekryterare (Lfr). Två arbetar på Sveriges Ingenjörer, en på Civilekonomerna och en på Naturvetarna. Under året har det även ingått i Lfr:s uppgifter att följa upp de nybildade föreningarna genom kontinuerliga samtal. Ett ökat tryck på utbildning av styrelser på arbetsplatserna Det finns ett ökat behov av utbildning, framförallt i styrelser i nybildade föreningar men även för de mer erfarna. Därför har nya kom i gångkurser och styrelseutbildningar tagits fram och genomförts. Under året har 19 styrelser fått utbildning i styrelsearbete och den fackliga rollen/ uppdraget. Därutöver har avropsutbildningar genomförts ute på arbetsplatserna i LAS/MBL och rekrytering var ett rekordår då vi utbildade 906 kursdeltagare i den ordinarie kursverksamheten. Slutsummeringen för 2013 hamnar på 839 kursdeltagare. Att synas och rekrytera nya medlemmar är ett viktigt arbete för förtroendevalda på arbetsplatserna. Därför har en utveckling av rekryteringsavsnitten i de fackliga utbildningarna startat. En tvådagars konferens på temat kommunikation att synas genomfördes under hösten. Ett femtiotal förtroendevalda från hela landet deltog i konferensen. Arbetet med rekrytering av yrkesverksamma sker också i samarbete med de andra akademikerförbunden inom privat sektor (Saco-P) med gemensamma rekryteringsutbildningar under parollen att synas och bli flera. Ett gemensamt rekryteringsmaterial har också tagits fram.

19 Förhandlingsverksamhet 17 Konferens för förtroendevalda, Citykonferensen november 2013 Utbildningar genomförda ute på arbetsplatser Utbildning antal antal kurser deltagare Styrelseutbildning/ kom-i-gång MBL/LAS Rekrytering 2 20 Totalt Antal deltagare som genomgått facklig utbildning Utbildning Grundkurs Tema Fördjupning Summa:

20 18 Marknad och medlemsservice Individuellt stöd och service Sveriges Ingenjörer arbetar för att medlemskapets innehåll ska vara attraktivt, förmånligt, prisvärt och anpassat till medlemmarnas skiftande behov. Avdelningen har ansvar för medlemskommunikation, utveckling av förmåner, erbjudanden och tjänster samt medlemsservice. Sveriges Ingenjörer arbetar för att medlemskapets innehåll ska vara attraktivt, förmånligt, prisvärt och anpassat till medlemmarnas skiftande behov. Flera projekt har genomförts för att utveckla service och kvalitet. Bland annat utökad telefontid, automatiserade rutiner vid handläggning och tydligare medlemssidor på webbplatsen. För att få ökad kunskap om våra medlemmar har en undersökning genomförts som fokuserat på medlemsnytta. Med djupare insikt om hur behoven och medlemsnyttan skiljer sig mellan olika medlemsgrupper ger det möjligheter att anpassa och effektivisera kommunikationen. Det är också en viktig kunskap för att utveckla framtidens medlemsförmåner. Full lönekoll Lön är en viktig fråga för våra medlemmar. Under året har flera marknads- och PR-aktiviteter genomförts för att ge stöd åt medlemmarna och för att synliggöra våra löneförmåner. Aktiviteterna har riktats mot yrkesverksamma, chefer och sistaårsstudenter. Nytt för i år är att vi har bjudit på ett smakprov av lönestatistiken både på webbplatsen och i rapportform. Syftet var att väcka intresse hos medlemmarna att logga in på Saco Lönesök. Resultaten blev goda med både ökat antal besökare på sverigesingenjorer.se samt till själva lönedatabasen. Fler använder sin mobil för att söka information och ta del av våra tjänster på webbplatsen. En mobilversion av Saco Lönesök har därför utvecklats och lanserades i september. Student Förbundet har ca studerandemedlemmar och för att möta dem sker en mängd olika aktiviteter över året. Allt ifrån välkomstturné och arbetsmarknadsdagar till medlemsservice i form av karriärföredrag, workshops, studiebesök och simulerade intervjuer. När studenterna har tagit sin examen informeras de, via olika riktade aktiviteter, om vilka förmåner som gäller för ordinarie medlemskap. Den medlems-

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Fullmäktige 2016 Beslutssummering. Se vidare i protokollet från Ingenjörsfullmäktige 2016, inklusive bilagan med utskottens utlåtanden.

Fullmäktige 2016 Beslutssummering. Se vidare i protokollet från Ingenjörsfullmäktige 2016, inklusive bilagan med utskottens utlåtanden. 1 (5) Summering av fullmäktiges beslut 2016 Se vidare i protokollet från Ingenjörsfullmäktige 2016, inklusive bilagan med utskottens utlåtanden. Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpolitiska program (ändring)

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna yrkar följande avtalsförändringar fr.o.m. 1 april 2016 Avtalsperiod Utgångspunkten för avtalskraven är en

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn Löneprocessen som förtroendeman är du motorn LÖNEPROCESSEN är mycket mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår under hela året och som består av många delar:

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Rapport 2016-09-19 S2016/01389/SF Socialdepartementet Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Avsiktsförklaring Pensionsgruppen har i en överenskommelse dels konstaterat att det behöver vidtas

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Det är Arbetsgivarverkets, OFR/S,P,O, Saco-S och Sekos utgångspunkt att

Det är Arbetsgivarverkets, OFR/S,P,O, Saco-S och Sekos utgångspunkt att Partsgemensam avsiktsförklaring för det statliga avtalsområdet De centrala parterna inom det statliga avtalsområdet, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko ser det som angeläget att bidra till att

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer