Innehåll. Förord Opinionsbildning Förhandlingsverksamhet Marknad och medlemsservice Förbundsövergripande...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande..."

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet Marknad och medlemsservice Förbundsövergripande Juridisk rådgivning och rättshjälp Personal Förvaltningsberättelse Resultaträkning, koncern Balansräkning, koncern Balansräkning/ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, koncern Kassaflödesanalys, koncern Resultaträkning, moderförbund Balansräkning, moderförbund...38 Balansräkning/ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, moderförbund Kassaflödesanalys, moderförbund Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifter Revisionsberättelse Bilaga 1, Specifikation värdepapper Bilaga 2, Förvaltade stiftelser Bilaga 3, Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa Bilaga 4, Förbundsstyrelsen, Sveriges Ingenjörer... 59

3 Medlemsutveckling Röd avser tidigare Ingenjörsförbundet ,0 Eget kapital inkl övervärde efter skatt ,0 500,0 Mkr i 2013 års priser 400,0 300,0 200,0 100,0 0, ,0 Förvaltade stiftelsers och fonders förmögenhet, ,0 80,0 Mkr i 2013 års priser 60,0 40,0 20,0 0,

4 2 Förord Ett förbund som syns och hörs Ulf Bengtsson Förbundsordförande 2013 blev ett händelserikt år för Sveriges Ingenjörer. Ett år fyllt av påverkan och aktiviteter för att driva utvecklingen framåt. Vårt internationella och nordiska arbete har tagit ytterligare steg framåt. Det nordiska samarbetet har stärkts för att bättre kunna påverka det som sker inom våra internationella nätverk och framförallt utvecklingen inom EU. Vi är efterfrågade, våra synpunkter är efterfrågade och vi är i dag en viktig samhällsaktör. Nu är vi kompetenta medlemmar spridda över världen. Vi tar allt större plats i politiken, industrin och i det internationella arbetet. Vi är efterfrågade, våra synpunkter är efterfrågade och vi är idag en viktig samhällsaktör. Vi har under året bland annat haft överläggningar med näringsministern i ett antal frågor där vi vet att våra åsikter varit värdefulla. Avtalsrörelsen har varit intensiv och alla avtal är nu färdigförhandlade. Nu arbetar vi med att få avtalen att fungera väl ute på arbetsplatserna. Tyvärr har de lokala avtalen inte alltid fungerat fullt ut och de problem som uppstått ska rättas till. Kollektivavtalen är en genial idé men måste ständigt moderniseras och anpassas efter ingenjörernas specifika villkor. Arbetsmarknaden ser god ut för både högskole- och civilingenjörer. Det finns och kommer att finnas behov av alla typer av ingenjörer och tekniker. Men löneutvecklingen stannar av och löneskillnaderna minskar. Det bästa sättet att höja sin lön är att våga byta jobb, flera gånger under yrkeskarriären. Distriktsverksamheten växer och fler medlemmar kan därmed delta i våra verksamheter. Runt om i landet finns möjlighet att delta i nätverk, pubkvällar och ta del av intressanta seminarier och kurser. Detta stärker vår organisation och gör att fler känner sig delaktiga och engagerade i våra frågor. Sverige är i många avseenden ett ledande innovationsland men innovationsförmågan i Sverige behöver stärkas för att möta framtida utmaningar. Under året tillsatte vi en arbetsgrupp med tung förankring i akademi och näringsliv med

5 Förord 3 uppdrag att hitta kriterier för en ökad samverkan. En samverkan mellan universitet, högskolor och näringsliv. Målet är att hitta kriterier för hur samverkan ska kunna bedömas och nyttiggöras. På miljöområdet har vi fokuserat på hur vi säkrar framtidens vattenförsörjning i Sverige och i resten av världen. Vår miljöfond har finansierat forskning som nu resulterat i Sweden Water Innovation Center och vi har också På miljöområdet har vi fokuserat på hur vi säkrar framtidens vattenförsörjning i Sverige och världen. stöttat Ingenjörer utan gränsers vattentanksprojekt i Tanzania. Extra roligt var det därför att dela ut årets Polhemspris till Petra Wadström för uppfinningen Solvatten som både renar och värmer vatten med hjälp av solljuset. Polhemspriset kommer från och med nu att delas ut årligen. Vi avslutade året med att donera fem miljoner kronor till Tekniska museet för att möjliggöra ett nytt science center. En satsning som syftar till att stärka barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Det är med stolthet vi gör denna framtidsinvestering och hoppas att vi därmed sporrar fler att vara med i satsningen på barnen, tekniken och framtiden. Ulf Bengtsson Richard Malmborg Förbundsordförande Förbundsdirektör Vi avslutade året med att donera fem miljoner kronor till Tekniska museet för att möjliggöra ett nytt science center. Richard Malmborg Förbundsdirektör

6 4 Opinionsbildning Opinionsbildning Sveriges Ingenjörers uppgift är att verka för ökad förståelse för teknikens, utbildningens, forskningens och ingenjörernas stora betydelse för hela samhällets tillväxt och utveckling. Förbundets utgångspunkt i detta arbete är att ingenjörer är bärare av en för samhället livsviktig tradition av kunskapssökande och att stora delar av samhällets välstånd och utveckling bygger på ingenjörers arbete. Den samhällspolitiska avdelningens uppgift är att öka och stärka förbundets synlighet och handlingskraft i samhällsfrågor som rör förbundet och medlemmarnas intressen. Förbundet figurerade under året i cirka nyhetsartiklar i papperspress och på nätet. Vi fick också in 25 debattartiklar inom olika områden, framförallt inom innovation och forskning. Opinionsbildning via media Förbundets åsikter ska i medlemmarnas intresse nå ut till intressenter och beslutsfattare samt påverka opinionen. Förbundet figurerade under året i cirka nyhetsartiklar i papperspress och på nätet. Vi fick också in 25 debattartiklar inom olika områden, framförallt inom innovation och forskning. September månad var särskilt fruktbar med sju debattartiklar, varav sex handlade om regional utveckling och publicerades runt om i landet inför regeringens budgetproposition. Politikerveckan i Almedalen #ingalm Vad ska Sverige leva av i framtiden? var det övergripande temat för förbundets medverkan i Almedalen. Kommunikation och opinionsbildning planerades och genomfördes med fokus på budskap och effektiva möten såväl på plats som i digitala medier. En sedvanlig Almedalssida publicerades på webbplatsen. Den var navet i all kommunikation och information om Almedalen. Där kunde besökarna se seminarier och debatter via filmlänk, följa dagens program samt se vad som kommenterades och själva bidra på Twitter och Facebook. Twitter användes aktivt under veckan och diskussioner från förbundets seminarier lades ut med hashtaggen #ingalm. Från maj till juni hade vi totalt potentiellt sedda inlägg på Twitter gällande Almedalen. Våra evenemang har synts gånger i olika flöden. Avtalsrörelsen vi arbetar med avtalsrörelsen varje dag Stort fokus lades på att, för den enskilde medlemmen, kommunicera hur viktigt förbundets arbete med avtalen/avtalsrörelsen är. Arbetet resulterade bland annat i ny struktur, nytt angreppssätt och nytt upplägg i kommunikationen med medlemmarna samt utökad och samstämmig kommunikation till de förtroendevalda. Webbplatsen var av central betydelse i arbetet. Under året hade kollektivavtalssidan sidvisningar.

7 Opinionsbildning 5 Digitala kanaler Hösten 2013 sjösattes en första mobilversion av förbundets webbplats. Då allt fler surfar via mobilen blir webbplatsen mer lättillgänglig, mer lättläst och kan locka till fler besök på ett nytt sätt. Den mobila webbplatsen kompletterar den ordinarie då informationen kan nås när som helst och var som helst av våra medlemmar. Under 2013 har webbplatsen haft besökare varav är unika besökare. Webbplatsens sidor har tillsammans visats cirka tre miljoner gånger under året och den mest visade sidan är Lönestatistik följt av Din lön, Din sida och Kollektivavtal. Under året har vi tagit avstamp i sociala medier och jobbar numera även med kanalerna Facebook och Twitter i stora delar av förbundets opinionsbildande och rekryterande kommunikation. Ingenjörens varumärke I syfte att stärka såväl ingenjörens som Sveriges Ingenjörers varumärke lanserades Ingenjörspodden. 32 ingenjörer berättade om sig själva och sina personliga och professionella erfarenheter under december månad. Årets vinnare av polhemspriset, Petra Wadström, var en av våra uppskattade podcastpratare. Martin Rolinski, tidigare medlem i bandet BWO, en annan. Över personer besökte podcastsidan. Störst räckvidd via Facebook hade Martin Rolinski som nådde 48 procent av våra Facebookföljare. Podcasten fick även god uppmärksamhet i traditionella medier. Ingenjörens status Ingenjörspodden podcastsändning hela december. I syfte att stärka såväl ingenjörens som Sveriges Ingenjörers varumärke lanserades Ingenjörspodden. Under 2013 har webbplatsen haft besökare varav är unika besökare.

8 6 Opinionsbildning Sveriges Ingenjörer jobbar ständigt för att stärka ingenjörernas varumärke i samhället. Det kan ske i många olika former och är den viktigaste hörnstenen i förbundets opinionsbildning. Den kan ta sig uttryck i olika former som exempelvis seminarier och events, mediebearbetning och debattartiklar, politisk påverkan och nätverkande med olika organisationer. Men opinionsbildningen syftar också till att bidra och förbättra förutsättningarna för ingenjörer att kunna göra sitt jobb och ge understöd till en sund och samhällsvärnande teknikutveckling. Polhemspriset Sveriges finaste teknikpris Satsningen på Polhemspriset fortsätter. Under året har priset fått en egen webbplats där allmänheten kan läsa om prisets syfte och historia. Webbplatsen fungerar också som nav i en för året förbättrad nomineringsprocess. I år delades priset ut i Norra Länkens ofärdiga tunnlar som kvällen till ära var smyckade och uppvärmda för 300 viktiga gäster. Petra Wadström blev 2013 års vinnare för sin uppfinning Solvatten. Även prisen för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen, Wimanska priset och för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen, Lilla Polhemspriset, delades ut på festen. I samband med Polhemsfesten avgjordes också finalen i TeknikSM. I år tävlade ungefär 450 deltagare från Sveriges tekniska högskolor och vinnarna, från Lunds universitet, fick priset att resa till Tanzania och bygga vattentankar som de tävlande utvecklat under tävlingen. Priset var ett samarbete med Ingenjörer utan gränser. För en förbättrad ingenjörsutbildning Resultaten av utvärderingarna av ingenjörsutbildningarna presenterades under hösten. Sveriges Ingenjörer har varit kritiska till hur dessa utvärderingar har genomförts. Förbundet gick bland annat ut med en debattartikel i NyTeknik, på vilken universitetskansler Lars Haikola replikerade. Sveriges Ingenjörer fokuserade på utbildningarnas yrkesmässighet, samverkan och att flera examina idag utfärdas för samma utbildning. Genomströmningen på högskolornas tekniska utbildningar försämras. Sveriges Ingenjörer har genom opinionsbildning och uppvaktningar uppmärksammat detta. Frågan blir ett synnerligen prioriterat område under Även teknikprogrammet på gymnasienivå har fått en del uppmärksamhet under året. Bland annat så besvarade Sveriges Ingenjörer regeringens remiss angående permanentandet av ett fjärde tekniskt år på gymnasiet (som ska leda till gymnasieingenjörsexamen). Förbundet ställer sig positivt till detta. Det nationella rådet för försöksverksamheten, där förbundet är representerat, sammanträdde under hösten för att till Skolverket lämna synpunkter på utformningen av det permanenta fjärde året, men också de förändringar av teknikprogrammet som detta medför. Skolinspektionen genomför under 2013/14 en särskild granskning av teknikämnet i grundskolan på 22 utvalda skolor. Granskningen beräknas att bli avrapporterad i maj 2014.

9 Opinionsbildning 7 Prins Carl Philip delade ut årets Polhemspris till Petra Wadström för Solvatten. Yrkeskort för ingenjörer EU-kommissionen har tagit ytterligare steg i riktning mot införandet av ett europeiskt yrkeskort för ingenjörer. Intentionerna är goda för ett ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU. Sveriges Ingenjörer anser dock att ett yrkeskort för ingenjörer motverkar själva intentionen om en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Förbundet har på olika sätt framfört sina ståndpunkter, bland annat genom en skrivelse till EUkommissionen. Frågan har även behandlats i den europeiska ingenjörsfederationen, FEANI, som också har ambitionen att utveckla ett eget kort med eller utan koppling till kommissionens initiativ. Innovationer och teknikutveckling På området innovationspolitik är den av regeringen tidigare framtagna innova-tionsstrategin av betydelse. Vi kommer i början av 2014 att göra en egen bedömning av hur långt regeringen kommit i de för oss viktigaste delarna. Immaterialrättsliga frågor har fått utrymme i vårt arbete. Viktiga förändringar behöver ske men det finns också en tydligare politisk vilja nu än det funnits på länge. Vi samarbetar med Svenska Uppfinnareföreningen och har bland annat stött deras förslag om inrättande av ett särskilt innovationskontor som kan ge innovatörer utan kontakt med universitet eller högskola råd och stöd.

10 Det är nu klart att Vinnova från och med 2014 kommer att ge stöd för en sådan verksamhet under tre år framöver. En annan viktig fråga är hur problemen med patentintrång kan minska. Sveriges Ingenjörer och Uppfinnareföreningen har ett antal förslag som vi kommer att driva politiskt under det kommande året. I samarbete med systerorganisationerna i Norge och Danmark riktades strålkastarna mot området välfärdsteknologi. Det är teknik som utvecklas för att ge äldre och funktionsnedsatta ett säkrare och mer självständigt liv. Förbundet har också drivit ett flertal frågor och genomfört aktiviteter inom ramen för Industrirådets arbete, det vill säga samarbetet mellan parterna inom industrin. I samarbete med ett antal riksdagsledamöter har flera möten arrangerats i riksdagshuset. Bland annat har frågor kring innovationsupphandling och industrins kompetensförsörjning diskuterats och Industrirådets hållning har presenterats. Industrirådet har även haft en serie diskussioner arrangerade tillsammans med Näringsdepartementet, där förbundet har tagit en aktiv del. Dessa samtal har bland annat handlat om förutsättningarna för industrin i Sverige och om miljöteknik. Dessa träffar kommer att följas upp och summeras under början av 2014 i avsikt att leda till konkreta förbättringar av svensk innovationspolitik. Vattenrening i fokus Inom miljöpolitiken har Sveriges Ingenjörer, under 2013, prioriterat vattenrening. Vatten är ett av fyra områden som lyfts fram i förbundets miljöpolitiska program. Det finns traditionellt ett stort systemkunnande bland svenska ingenjörer. Det kan spridas till delar av världen med stora behov, men också behöva vidareutvecklas för att hantera utmaningar i vårt land. Sveriges Ingenjörers Miljöfond har under året koncentrerat sina medel till området i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Vattenrening var också temat för såväl vår egen Miljödag som den, tillsammans med IVL, arrangerade konferensen för att uppmärksamma svensk forskning kring vatten. Under 2014 kommer förbundet att driva frågan om så kallade Smarta elnät. Här finns också svensk kompetens som kan svara mot stora globala behov av teknisk utveckling. Teknikdagarna gick traditionsenligt av stapeln under tre varma majdagar, där drygt barn och unga fick möjligheten att utveckla sitt teknikintresse.

11 Opinionsbildning 9 Teknikdagarna i Kungsträdgården, Stockholm Teknikdagarna flyttade och fick förbättrad form Ett av organisationens större utåtriktade events behandlar frågan om uppmuntran av ungas teknikintresse. Teknikdagarna gick traditionsenligt av stapeln under tre varma majdagar, där drygt barn och unga fick möjligheten att utveckla sitt teknikintresse. Nytt för i år var att det arrangerades i Kungsträdgården i Stockholm. Parallellt med tidigare års Draksagor (kemiexperiment för förskolebarn tillsammans med Plast- & Kemiföretagen) och Teknikkollo (elskrotsuppfinnande i egen regi för årskurs F-4) breddade vi utbudet till att också innefatta FutureCity (samhällsbyggnadsövning för årskurs 5-9 tillsammans med FutureCity). Likt tidigare år har ett antal distrikt bjudit in skolor i närområdet till Teknikkollo.

12 Forskning i samverkan I oktober presenterade regeringen sin forsknings- och innovationspolitiska proposition för de kommande fyra åren. I propositionen redovisar regeringen vilka åtgärder man ska vidta för att öka kvaliteten i svensk forskning och hur nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap ska öka. En central fråga i propositionen är ett nytt kvalitetsgranskningssystem för omfördelning av de direkta anslagen till universitet och högskolor. Regeringen anser att den nuvarande modellen för en omfördelning av resurserna bör bestå, men föreslår att höja andelen av de direkta anslagen som ska omfördelas från 10 till 20 procent från år En principiell ståndpunkt i propositionen är att samverkan och nyttiggörande av forskningens resultat höjer kvaliteten i forskningen. Därför föreslogs att resurstilldelningssystemet ska innehålla sådana incitament. Sveriges Ingenjörer anser dock att regeringen utelämnat viktiga delar i systemet. Därför har förbundet tillsatt en expertgrupp under ledning av Dan Brändström för att utforma principer för forskningssamverkan. En rapport presenteras under Sveriges Ingenjörer har också fortsatt att förstärka sin position på landets universitet och högskolor. Ett av flera exempel på detta är att den så kallade Högskolegruppen setts över. Vi har också varit mer aktiva i debatter och media när det gäller forsknings- och högskolepolitiken. Distrikten fortsätter att utvecklas Under 2013 har distriktsverksamheten fortsatt att ha hög aktivitetsnivå. Fler aktiviteter än någonsin har genomförts och omkring medlemmar har deltagit. Främst handlar det om olika föreläsningar, seminarier, studiebesök samt nätverksträffar för förtroendevalda. Basen i distriktens arbete har varit att skapa nätverk för medlemmar och förtroendevalda inom olika branscher regionalt samt genomföra aktiviteter som är riktade mot medlemsvård och kompetensutveckling. Under verksamhetsåret 2013 har förbundskansliet genomfört en satsning på opinionsbildning för distrikten. Satsningen har resulterat i ett flertal artiklar i lokal media runt om i landet. Därför har förbundet tillsatt en expertgrupp under ledning av Dan Brändström för att utforma principer för forskningssamverkan.

13 Opinionsbildning 11 Stockholm Pride för första gången Sveriges Ingenjörer är av åsikten att Du ska kunna vara Du på jobbet. För att manifestera detta deltog förbundet tillsammans med Saco och ett antal av Sacoförbunden under Stockholm Pride, under parollen Välkommen in i Sacofamiljen. Du ska kunna vara Du på jobbet. Stockholm Pride 2013.

14 12 Förhandlingsverksamhet Medlemmarnas konkurrenskraft och anställningsförhållanden Förbundet ska tillvarata ingenjörernas arbetsmarknadsmässiga intressen och aktivt arbeta för att ytterligare förbättra deras villkor och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. En attraktiv lön som premierar den tuffa utbildningen är avgörande för att ingenjörsyrket ska kunna locka till sig och behålla ingenjörer. Sveriges Ingenjörer företräder merparten av alla landets ingenjörer. En yrkesgrupp som har stor betydelse för samhällsutvecklingen och som därmed gör förbundet till en viktig aktör att lyssna på och föra samtal med, framförallt som arbetsmarknadspart. Genom de kollektivavtal som Sveriges Ingenjörer förhandlar fram säkras medlemmarnas trygghet i samband med förändringar på arbetsplatsen, vid sjukdom, föräldraskap eller pensionering. Kollektivavtalen reglerar också rätten till kompetensutveckling. Centrala kollektivavtal utgör grunden för lokala processer och avtal där lokalföreningar eller enskilda medlemmar kan påverka lön, arbetsvillkor och individuell utveckling. Dessa processer och avtal syftar även till att ge förutsättningar för bra levnadsvillkor med en rimlig fördelning mellan arbete, vila och rekreation samt god hälsa. Samverkan är förbundets utgångspunkt för att nå framgång. Det handlar om samverkan och samarbete med både arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer för att få konkurrenskraftiga löner och anställnings- villkor för förbundets medlemmar både inom offentlig-, tjänste- och industrisektor. En attraktiv lön som premierar den tuffa utbildningen är avgörande för att ingenjörsyrket ska locka till sig och behålla ingenjörer. Ingenjören ska få del av de värden som hon eller han är med och skapar. Sveriges Ingenjörer anser att lönebildningen ska vara individuell och stimulera till utveckling. Ingångslönen efter examen måste vara attraktiv, löneutvecklingen ska vara god och lönespridningen måste öka. Förhandlingsverksamheten består till övervägande del av löpande arbete, till exempel förhandlingsärenden och stöd till medlemmar och förtroendevalda. Omkring 60 centrala kollektivavtal ska vårdas. Cirka av förbundets yrkesverksamma medlemmar återfinns inom industri/bygg/energisektorn, inom tjänstesektorn samt medlemmar i offentlig sektor. Förhandlingsverksamheten under 2013 Avdelningens uppdrag är bland annat att genom väl utvecklade kollektivavtal trygga medlemmarnas anställningsförhållande och stärka deras konkurrenskraft. Avdelningen har också ett särskilt uppdrag i att bilda och stödja lokalavdelningar samt utbilda och stärka förbundets förtroendevalda. Under 2013 har förhandlingsavdelningen genomfört avtalsrörelser och förhandlingssamarbeten inom respektive avtalsområde. För industrin inom ramen för Facken inom Industrin, för tjänstesektorn

15 Förhandlingsverksamhet 13 tillsammans med andra Sacoförbund där vi har flera gemensamma avtal, och för den offentliga enheten inom ramen för Saco-S och AkademikerAlliansen. Förhandlingskontoret i Göteborg bemannas av fyra ombudsmän. Kontoret i Malmö har två ombudsmän. Förhandlingskontoren är viktiga för att utveckla den lokala närheten för förbund-et och minska restider så att verksamheten blir mer kostnadseffektiv. Telefonrådgivningen tar emot cirka telefonsamtal per år. Ombudsmännen i rådgivningen besvarar också ärenden via e-post. Under 2013 besvarades e-postfrågor. Antal förhandlingsärenden har under året varit Omställningsförhandlingar Omställningsförhandlingar mellan PTK och Svenskt Näringsliv har pågått sedan hösten Förhandlingarna har handlat om att visstidsanställda ska omfattas av omställningsavtalet, om att personer med ohälsa ska rymmas inom ramen för omställningsavtalet utan att en arbetsbristsituation föreligger, om kompetensutveckling och eventuellt bildande av en kompetensstiftelse (frågor väckta av PTK) samt om turordningsfrågor vid neddragningar på företag (frågor väckta av Svenskt Näringsliv). Svenskt Näringsliv och PTK kom i december överens om att ajournera förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal till Förhandlingsärenden Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

16 14 Förhandlingsverksamhet Regional skyddsombudsverksamhet Den regionala skyddsombudsverksamheten (RSO) startade 2012 som en försöksverksamhet mellan Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna och Naturvetarna. Förbunden har sökt medel från Arbetsmiljöverket via Saco och verksamheten har fungerat väl. Tack vare ett bra samarbete mellan förbunden har verksamheten permanentats för år RSO-verksamhet finns i Stockholm, Göteborg och Skåne län. Diskussioner om att försöka modernisera avtalen inom tjänstesektorn tog fart under avtalsrörelsen och utmynnade i en ömsesidig avsiktsförklaring. Samverkan med andra Sacoförbund Inom den privata sektorn samverkar Sacoförbunden inom Saco-P. Förutom att samarbeta i förhandlingsfrågor arbetar Saco-P gemensamt för att starta fler lokalavdelningar och rekrytera fler medlemmar till förbunden. Avtalsförhandlingar inom industrin Under våren har industrienheten förhandlat alla sina branschavtal. Sammanfattningsvis blev förhandlingsresultatet: Treåriga avtal 6,8 procent (löner 6,3% delpension 0,5%) Avtalsperioden 1 april mars 2016 (viss förskjutning kan finnas) Ett system för delpension införs Pensionsavsättning med 0,5 procent En sjätte månad med föräldralön Efter sommaren har implementeringen av de nya avtalen fortskridit. Utvärderingar har under hösten skett i olika konstellationer och kommer sedan att ligga till grund för det fortsatta avtalsarbetet. Uppfinnaravtalet Förbundet har fått in en ökad mängd förhandlingar gällande uppfinningar under året. Några av dem är principiella och har haft stor inverkan på företagens verksamhet. Förhandlingar inom tjänstesektorn Årets avtalsrörelse innebar ett trendbrott då Saco-P förbunden var de som träffade avtal först inom tjänstesektorn. Diskussioner om att försöka modernisera avtalen inom tjänstesektorn tog fart under avtalsrörelsen. De utmynnade i en ömsesidig avsiktsförklaring mellan förbundsgruppering Almega och Saco-P i samband med att avtalen tecknades den 15 april För närvarande arbetar tre arbetsgrupper med områdena Moderna kollektivavtal, Det gränslösa arbetet och Lönebildning. En första delrapport ska lämnas i februari 2014 och målet är att en slutrapport kan vara klar innan sommaren. Nytt pensionsavtal och satsningar inom lön AkademikerAlliansen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom överens om ett nytt pensionsavtal inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet är helt avgiftsbestämt och trädde i kraft den 1 januari Det gäller för anställda, födda 1986 eller senare. Avtalet är flexibelt och möjliggör bland annat enskilda

17 Förhandlingsverksamhet 15 överenskommelser om högre premier och underlättar även rörlighet mellan olika avtalsområden. Detta avtal baseras på hela livsinkomsten och löneavdrag vid föräldraledighet får tillgodoräknas fullt ut i pensionsunderlaget. AkademikerAlliansen har inom ramen för sitt tillsvidareavtal deltagit i den kommunala avtalsrörelsen och slutit avtal i de frågor som varit gemensamma för samtliga avtalsslutande parter. Det partsgemensamma lönesamverkansprojektet mellan Akademiker- Alliansen och SKL har intensifierats. Syftet är att förbunden inom alliansen vid lönerevisionen 2013 och 2014 ska samverka i genomförandet. Gemensamma utbildningar med SKL har genomförts. Kontaktpersoner har utsetts som genomfört lönerevisionen gemensamt för förbunden. AkademikerAlliansen och SKL genomförde en workshop med temat Chefens roll i lönebildningen. Chefer och fackliga förtroendevalda från förbunden inom AkademikerAlliansen deltog. Det partsgemensamma arbetet forsätter med syftet att stärka mellanchefens roll i lönebildningen. I januari genomfördes en lönedag för förtroendevalda inom kommun- och landstingssektorn som en upptakt inför lönerevisionen. En utvärdering av det kommunala löneavtalet har ägt rum. Ett antal förtroendevalda samlades under en dag för att diskutera avtalet och en enkät har skickats ut till 208 lokalföreningar. Statliga avtalet Saco-S har deltagit i den statliga avtalsrörelsen inom ramen för sitt tillsvidareavtal. Arbetsgivarverket har sagt upp Trygghetsavtalet och förhandlingar om ett nytt omställningsavtal pågår. Det bör vara klart senast den 15 maj I avtalsrörelsen kom parterna överens om att inleda ett partsgemensamt arbete rörande de statliga tjänstepensionsbestämmelserna. Målet är att ett nytt avtal ska vara klart under 2014 och träda ikraft den 1 juli Det särskilda partsarbetet avseende lönebildningen inom universitet och högskolor har fortsatt under året. Av våra kontaktmyndigheter är det Chalmers och KTH som deltagit i årets workshops. Totalt har elva högskolor och universitet deltagit. Förbundet har också deltagit på medlemsmöten med lön som tema och besökt lokalavdelningar för råd och stöd. I november deltog förbundet på Kvalitetsmässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är nordens ledande konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Under mässan genomförde förbundet ett miniseminarium på temat Välfärdsteknologi. Förtroendevalda För att få mer kunskap om förbundets förtroendevalda och deras behov genomfördes en enkätundersökning under procent av förbundets förtroendevalda svarade. Svaren ger god vägledning om de behov som de förtroendevalda har. Tidningen Ingenjören har i tre artiklar när-

18 16 Förhandlingsverksamhet mare belyst resultaten från enkäten och även Dagens Nyheter hakade på med en artikel om hur fackligt arbete ger ett bredare nätverk. Resultaten från enkäten har också spridits på arbetsplatser och konferenser och har publicerats i nyhetsbrevet Förtroendevaldanytt. Att hantera tidsbrist och stress är ett exempel på stöd som efterfrågas. Därför har enheten tagit fram en handlingsplan/verktyg för hur man ska hantera den fackliga tiden. Under året har lokalföreningsrekryterarna bildat 35 nya föreningar och utsett, inte mindre än, 94 nya kontaktpersoner. Enhetens uppgift är att bilda och stödja lokalavdelningar samt utbilda förbundets förtroendevalda. Under året har lokalföreningsrekryterarna bildat 35 nya föreningar och utsett, inte mindre än, 94 nya kontaktpersoner. Sammantaget är det 263 nytillkomna förtroendevalda. Till följd av detta har totalt medlemmar fått en lokalförening eller kontaktperson där det tidigare saknades facklig representation på arbetsplatserna. Det finns idag fyra lokalföreningsrekryterare (Lfr). Två arbetar på Sveriges Ingenjörer, en på Civilekonomerna och en på Naturvetarna. Under året har det även ingått i Lfr:s uppgifter att följa upp de nybildade föreningarna genom kontinuerliga samtal. Ett ökat tryck på utbildning av styrelser på arbetsplatserna Det finns ett ökat behov av utbildning, framförallt i styrelser i nybildade föreningar men även för de mer erfarna. Därför har nya kom i gångkurser och styrelseutbildningar tagits fram och genomförts. Under året har 19 styrelser fått utbildning i styrelsearbete och den fackliga rollen/ uppdraget. Därutöver har avropsutbildningar genomförts ute på arbetsplatserna i LAS/MBL och rekrytering var ett rekordår då vi utbildade 906 kursdeltagare i den ordinarie kursverksamheten. Slutsummeringen för 2013 hamnar på 839 kursdeltagare. Att synas och rekrytera nya medlemmar är ett viktigt arbete för förtroendevalda på arbetsplatserna. Därför har en utveckling av rekryteringsavsnitten i de fackliga utbildningarna startat. En tvådagars konferens på temat kommunikation att synas genomfördes under hösten. Ett femtiotal förtroendevalda från hela landet deltog i konferensen. Arbetet med rekrytering av yrkesverksamma sker också i samarbete med de andra akademikerförbunden inom privat sektor (Saco-P) med gemensamma rekryteringsutbildningar under parollen att synas och bli flera. Ett gemensamt rekryteringsmaterial har också tagits fram.

19 Förhandlingsverksamhet 17 Konferens för förtroendevalda, Citykonferensen november 2013 Utbildningar genomförda ute på arbetsplatser Utbildning antal antal kurser deltagare Styrelseutbildning/ kom-i-gång MBL/LAS Rekrytering 2 20 Totalt Antal deltagare som genomgått facklig utbildning Utbildning Grundkurs Tema Fördjupning Summa:

20 18 Marknad och medlemsservice Individuellt stöd och service Sveriges Ingenjörer arbetar för att medlemskapets innehåll ska vara attraktivt, förmånligt, prisvärt och anpassat till medlemmarnas skiftande behov. Avdelningen har ansvar för medlemskommunikation, utveckling av förmåner, erbjudanden och tjänster samt medlemsservice. Sveriges Ingenjörer arbetar för att medlemskapets innehåll ska vara attraktivt, förmånligt, prisvärt och anpassat till medlemmarnas skiftande behov. Flera projekt har genomförts för att utveckla service och kvalitet. Bland annat utökad telefontid, automatiserade rutiner vid handläggning och tydligare medlemssidor på webbplatsen. För att få ökad kunskap om våra medlemmar har en undersökning genomförts som fokuserat på medlemsnytta. Med djupare insikt om hur behoven och medlemsnyttan skiljer sig mellan olika medlemsgrupper ger det möjligheter att anpassa och effektivisera kommunikationen. Det är också en viktig kunskap för att utveckla framtidens medlemsförmåner. Full lönekoll Lön är en viktig fråga för våra medlemmar. Under året har flera marknads- och PR-aktiviteter genomförts för att ge stöd åt medlemmarna och för att synliggöra våra löneförmåner. Aktiviteterna har riktats mot yrkesverksamma, chefer och sistaårsstudenter. Nytt för i år är att vi har bjudit på ett smakprov av lönestatistiken både på webbplatsen och i rapportform. Syftet var att väcka intresse hos medlemmarna att logga in på Saco Lönesök. Resultaten blev goda med både ökat antal besökare på sverigesingenjorer.se samt till själva lönedatabasen. Fler använder sin mobil för att söka information och ta del av våra tjänster på webbplatsen. En mobilversion av Saco Lönesök har därför utvecklats och lanserades i september. Student Förbundet har ca studerandemedlemmar och för att möta dem sker en mängd olika aktiviteter över året. Allt ifrån välkomstturné och arbetsmarknadsdagar till medlemsservice i form av karriärföredrag, workshops, studiebesök och simulerade intervjuer. När studenterna har tagit sin examen informeras de, via olika riktade aktiviteter, om vilka förmåner som gäller för ordinarie medlemskap. Den medlems-

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer TEXT Anne Nilsson GRAFISK FORM Annette Sjöberg, Sveriges Ingenjörer TRYCK Edita Västra Aros AB 3 000 ex Februari 2011 Fakta om Sveriges Ingenjörer Sveriges Ingenjörer är Sveriges

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Kollektivavtal utan avkall på #9/07

Kollektivavtal utan avkall på #9/07 #9/07»Avtalet ger tydligare och bättre förutsättningar för en starkare koppling mellan individens insatser och hennes eller hans lön. Edel Karlsson Håål ordförande Saco-s ledare nästa uppslag» Kollektivavtal

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening FÖRENINGSINFO Svensk Flygteknikerförening Svensk Flygteknikerförening, SFF Svensk flygteknikerförening, SFF är en medlemsförening i Sacoförbundet SRAT. SFF:s syfte är att arbeta för bästa möjliga yrkesstatus

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald Att vara förtroendevald inom kommunal sektor Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Den här broschyren riktar sig till dig som är facklig förtroendevald

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Stöd till medlemmar med eget företag

Stöd till medlemmar med eget företag Stöd till medlemmar med eget företag Anders Hallgren 2 Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare sedan 1999 (IT-konsult,

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal Den 4 oktober skrev AkademikerAlliansen på ett nytt tjänstepensionsavtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Det

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer