Världssjöfartens Dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världssjöfartens Dag"

Transkript

1

2 Världssjöfartens Dag Arrangeras i Sverige av: Sjöfartsforum i samarbete med: Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Marinen, Kungliga Örlogsmannasällskapet Sjöbefälsförbundet, SEKO Sjöfolk, Lighthouse, Chalmers Tekniska Högskola, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Försäkringsförbund, Svenskt Marintekniskt Forum, WISTA Sweden och Svensk Sjöfarts Tidning,

3 Världssjöfartens Dag 2009 års svenska rubrik: Tydlig europeisk sjöfartspolitik vilken kurs har Sverige 2009 års IMO-tema: Climate change a challenge for IMO too

4 Världssjöfartens Dag 2009 års IMO-tema: Climate change a challenge for IMO too

5 EUROPEAN COMMISSION EU strategic goals and maritime transport policy until 2018 Göteborg, 1 October 2009 Dimitrios Theologitis Head of Unit Maritime Transport & Ports Policy, Maritime Security

6 Shipping is a cyclical sector Shipping is linked to general economic development and especially trade; The current global economic crisis triggered a global shipping crisis unprecedented in depth and length yet unknown)

7 EU Maritime Transport Strategy 2018 How to ensure long-term viability for European shipping while taking into account its cyclical nature? What is the «winning strategy» for securing both: the efficiency of the EU Maritime Transport System and the competitiveness of the European shipping industries?

8 Communication on the EU strategy for maritime transport in the horizon 2018 working plan: - Adopted in January Endorsed by the EU Transport Ministers in March Contains a significant number of pro-active measures, to be implemented in a partnership spirit - Foresees six main lines of action (strategic goals):

9 1. European shipping in the global markets Achieving a fair Level Playing Field all over the world (vital in a crisis situation!!) Attractive framework for shipping and good operators in Europe Guaranteeing the fleet for securing EU trade needs (including supply of energy) Envisaged actions: competitive State Aid Guidelines, support liberalisation of trade in maritime (WTO + bilateral agreement, promotion of alignment of competition rules globally, dialogue with main shipping / trading partners, etc

10 2. Human Resources: taking care of sea professionals Enhance the image of maritime transport Improve training and qualifications of EU seafarers Envisaged actions: image of shipping initiative, network of centres of excellence for maritime training in Europe, Erasmus type model for the education of officers, actions at IMO and ILO level, simplification measures on board ships, revision STCW convention, etc

11 3. Promoting Quality Shipping Improving the environmental performance of shipping Promote the competitive advantage of European shipping transport (safe, secure, clean, efficient) all over world Envisaged actions: EU environmental management system for maritime transport (including emissions, better ship dismantling, port reception facilities, etc), review EMSA mandate, ice navigation + icebreakers, persons rescued at sea, piracy and terrorism threat, etc, convergence of maritime surveillance systems, etc

12 4. Working together in the international scene Enhance EU recognition and visibility at IMO Work with international partners for reinforcing internationally order Envisaged actions: reinforced cooperation with MS in international organisations, enhancing EU status within the IMO, promotion of actions at international level for ensuring rapid ratification of IMO conventions, follow up of recommendations for protecting the Artic, etc

13 5. Deploy full potential of short sea shipping Maritime Transport Space without barriers: cutting red tape in EU ports Continue efforts for deployment intra-eu maritime transport logistics Envisaged actions: maritime transport space without barriers, customs, sanitary requirements, ports policy actions, fast track procedures in ports, full deployment of Motorways of the Sea, TEN-T & Marco Polo, Greening of transport, etc

14 Maritime Transport Space Without barriers (proposal January 2009):

15 6. Research & Innovation Safer and efficient ships, clean propulsion engines «E-maritime»: ICT simplifying administrative requirements and improving passengers services and crew quality of life at sea Envisaged actions: e-maritime services, support of innovation and new technological design/ CleanSHIP, WATERBORNE platform, protection of European know-how (IP rights), combined transport & advanced logistics

16 Thank you for your attention Dimitrios Theologitis Maritime Transport & Ports Policy, Maritime Security

17 Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Christopher Pålsson Manager & Senior Consultant Lloyd s s Register-Fairplay Research Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research

18 Current status "Marknaden är åt helvete, för att tala klarspråk. Det är ett blodbad just nu. Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research

19 Ocean Freight Rate Indices LRFR indices 2005= Tanker: crude Tanker: product Bulker: iron ore Container: FEast-Europe Sources: Maritime Research, Federal Statistics Office Germany, LRFR Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research

20 Ship Time Charter Indices LRFR dry index T/C: Capesize T/C: Panamax T/C: Handymax T/C: Handysize T/C: Container T/C: Cont.feeder Source: Maritime Research Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research

21 LRF Port Activity Indicator 160 Index January 2007=100, 12 week average Crude (13 Ports) Bulk (13 ports) Container (64 Ports) Vehicle (24 Ports) Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research

22 New ship ordering indicator Newbuilding orders per month,, ARMA3 number of ships 7, Annualised Contracting, >1,000 Gt no of Ships. 6,000 4,800 3,600 2,400 1,200 Updated: Monthly Contracting, number of Ships Annualised 3 month average Monthly Contracting (Right axis) Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research

23 New vessel deliveries Million dwt net after forecasted cancellations & deferrals 180 Forecast Total World, deliveries, million dwt, Tanker Bulker & GC Container & Roro Passenger Misc. Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research

24 Deferrals Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research

25 Total fleet forecast 300 3, , Fleet growth 6.6 % yearly FORECAST Total Deliveries, MDwt % forecast ,000 1,500 1,000 Total Fleet Development, MDwt Removals 174M dwt (+121%) Cancellations 9% vs orderbook In Service Removal Forecast Removed Late Deliveries Delivery Forecast New Order Moved Cancellations Fleet Development Deliveries Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research 0

26 Tack! Christopher PålssonP Sjöfarten i finanskrisens och nybeställningarnas spår Lloyd s Register Fairplay Research

27 Aktuell sjöfartspolitik ILO-konventionen om sjömäns arbetsvillkor. Implementering utreds. Klar november -09. EU:s tredje sjöfartspaket antaget. Sju rättsakter varav fyra helt ny lagstiftning. Johan Fransson utreder. Klar mars -10. Kommissionens meddelande om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till Proposition om ny havspolitik för Sverige antagen av Riksdagen Östersjöstrategin prioriterad fråga under ordförandeskapet. Blåboken Näringsdepartementet

28 Havspropositionen m.m. Svensk sjöfart ska vara synonymt med kvalitetssjöfart med hög standard när det gäller miljöskydd och säkerhet. Det är angeläget med en betydande svensk sjöfartsnäring och att en positiv utveckling av denna bidrar till att skapa nya arbetstillfällen och underlättar för svenska företags möjligheter till export. Fokus ska vara på hela sjöfartsklustret. Det är synergin mellan de olika grenarna på sjöfartsnäringsträdet som ger spin-off effekter och arbetstillfällen till sjöss och på land. Näringsdepartementet

29 Havspropositionen m.m. Uppdrag till Sjöfartsverket att utreda möjligheter att rekrytera till sjöfartsnäringen. 31 mars Uppdrag till Sjöfartsverket angående nya regler för svavelhalt I bränslen och utsläpp av kväveoxider. Uppdrag till Tillväxt-Analys att analysera sjöfartsklustrets betydelse för den svenska samhällsekonomin. Proposition om barlastvattenkonventionen beslutad. Inlaga till till IMO samt uppdrag till TS om utsläpp av toalettavfall I Östersjön. Näringsdepartementet

30 Världssjöfartens Dag 1 oktober, 2009 Per Tunell Miljöchef, Wallenius Marine WALLENIUS MARINE 30

31 Emissionsutmaningen? Hur ser det ut idag? ~ 350 miljoner ton bunker årligen CO 2 ~ 1 miljard ton SO 2 ~ 20 miljoner ton NO x ~ 35 miljoner ton Hur mycket måste vi minska? Vad är hållbart? Ingen negativ miljöpåverkan! WALLENIUS MARINE 31

32 Emissionsutmaningen! Att nå ett hållbart sätt att bedriva sjöfart! Hur? CO 2 Kort sikt: Lång sikt: minska energibehovet alternativa energikällor 2015? SO 2 Kort sikt: Lång sikt: minska energibehovet, alternativa bränslen alternativa bränslen, alternativa energikällor 2030?? NO x Kort sikt: Lång sikt: minska energibehovet, alternativa bränslen, tekniska åtgärder alternativa energikällor WALLENIUS MARINE 32

33 Road map for energy consumption, energy carriers and emissions Emissions (Specific) Energy consumption (Specific) 100% 100% Energy saving HFO LNG Wind, Bioenergy sun, waves H 2? 0% % WALLENIUS MARINE 33

34 Road map for energy consumption, energy carriers and emissions Emissions (Specific) Energy consumption (Specific) 100% 100% Energy saving HFO LNG Wind, Bioenergy sun, waves 0% % WALLENIUS MARINE 34

35 Hur ska vi tackla emissionsutmaningen? Frivilliga ansträngningar Beteendeförändring, attitydförändring Kraftfulla regler! It's not enough that we do our best; sometimes we have to do what's required. Sir Winston Churchill WALLENIUS MARINE 35

36 Varför... är det en naturlag att sjöfarten ska använda restprodukterna från raffinaderierna?. ska rederierna betala för att ta hand om andra industriers avfall? WALLENIUS MARINE 36

37 Konsekvenser av 0,1% S i ECA Ökade kostnader - Obalans i konkurrensen + Minskad miljöbelastning + Ökad teknikutveckling WALLENIUS MARINE 37

38 E/S ORCELLE, our vision zero emissions HYBRID TECHNOLOGY, Renewable Energy SOLAR CELLS WIND SAILS FUEL CELLS ELECTRIC PROPULSION WAVE POWER WALLENIUS MARINE 38

39 Our group values Pioneering spirit Long-term approach Tradition Social responsibility Quality Environment Läs mer om vårt miljöarbete på vår hemsida! WALLENIUS MARINE 39

40

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Roadmap 3. Følgegruppemøde 19. Marts 2014

Roadmap 3. Følgegruppemøde 19. Marts 2014 Roadmap 3. Følgegruppemøde 19. Marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Tine Lund Jensen 2. Godkendelse af referat fra 2. følgegruppemøde 3. Arbejdet med klimadagsordenen for transportsekteren i Sverige og

Läs mer

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Rättvis handel i offentlig upphandling en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Förord Offentlig upphandling en viktig fråga för demokratin och rättvisan Professor Niklas Bruun Spelreglerna för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Implementera innovativa lösningar -ligg steget före dina konkurrenter

Implementera innovativa lösningar -ligg steget före dina konkurrenter Implementera innovativa lösningar -ligg steget före dina konkurrenter Catrin Lammgård Ekon.Dr, Lektor, Forskare Centre for Retailing & Gruppen för logistik och transportekonomi Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

ITS World Congress Orlando 16-20 October

ITS World Congress Orlando 16-20 October ITS World Congress Orlando 16-20 October Detaljerat schema 2011-08-30 (Observera förändringar kan uppkomma, för uppdaterad information besök hemsidan www.itsworldcongress.org Ett flertal av aktiviteterna

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak.

Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak. Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak. Projektnamn: MARKIS MARitimt Kompetens- och InnovationsSamarbete Skagerrak&Kattegat Lead Partner: Västra Götalandsregionen, Övriga stödmottagande Partners:

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 36 årg. Dessutom: Ekologiskt kakao från Kyela, Mtepe dhow seglar igen på Zanzibar (sid 22-23)

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 36 årg. Dessutom: Ekologiskt kakao från Kyela, Mtepe dhow seglar igen på Zanzibar (sid 22-23) HABARI INFORMATION OM TANZANIA 36 årg Nr 3 2004 Tema: Gruvnäringen Dessutom: Ekologiskt kakao från Kyela, Mtepe dhow seglar igen på Zanzibar (sid 22-23) TIDNINGEN HABARI utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN

Läs mer

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter VTI rapport 629 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter Inom uppdraget att kartlägga potentialen

Läs mer

Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Delrapport

Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Delrapport Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Delrapport R A P P O RT 6 4 8 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 Beställningar Ordertel:08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:natur@cm.se

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer