Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Kommunhuset, Surahammar Måndag 12 juni 2017, kl :45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Kommunhuset, Surahammar Måndag 12 juni 2017, kl :45"

Transkript

1 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Surahammar Måndag 12 juni 2017, kl :45 Chatarina Ståhl (S) ordförande Kjell Krüger (S) Eva Björk (C) Yvonne Gmeiner (L) Johanna Olofsson (M) Seija Blefors Edqvist (S) tjg ersättare Rickard Lindblad (S) tjg. ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tidoch plats Marie Andersson, nämndsekreterare Conny Ström, utbildningschef Christina Sandin, ekonomichef Majvor Wilsson, Surahammars Golfklubb Ulf Wilson, Surahammars Golfklubb Per Harrby, Surahammars Golfklubb Jon Schenström, Surahammars Golfklubb Seija Blefors Edqvist Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 14 juni 2017 kl Ej tjänstgörande ersättare Paragraf Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Chatarina Ståhl Justerande... Seija Blefors Edqvist Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2 2 (12) Bob 40 Besök av Surahammars Golfklubb Nämnden besöks av Surahammars Golfklubb som berättar om sitt projekt med footgolf- och korthålsbana samt sin ansökan till Allmänna Arvsfonden. Målgruppen för footgolf- och korthålsbanan är alla och det kommer vara gratis samt att man inte behöver vara medlem (se bilaga Projektbeskrivning)

3 3 (12) Bob 41 Dnr: Avtal Det ska skrivas avtal med Praktikertjänst och Surahammars kommun som ska reglerar vad ungdomsmottagningen ska göra. Conny Ström, utbildningschef, informerar närmare om vad avtalet innehåller beslutar att ge ordförande, Chatarina Ståhl (S), delegation att underteckna avtal med Praktikertjänst och Surahammars kommun beslutar att ge ordförande, Chatarina Ståhl (S), delegation att underteckna avtal med Praktikertjänst och Surahammars kommun

4 4 (12) Bob 42 Dnr: Budgetram 2018 Nämnden diskuterar Budget 2018 utifrån Budgetram 2018 BILAGA: Budgetram 2018 beslutar att godkänna informationen I ärendet yttrar sig Johanna Olofsson (M) Yvonne Gmeiner (L) Rickard Lindblad (S) Eva Björk (C) Kjell Krüger (S) beslutar att godkänna informationen

5 5 (12) Bob 43 Dnr: Utredning av föreningsstöd Nämnden ska ta ställning till om vi ska ta in externa utredare som tittar på helheten av våra föreningsstöd till föreningarna i Surahammars kommun. Den externa utredningen beräknas kosta kr beslutar att ta in extern utredare för utredning av föreningsstöd att Barn-och bildningsnämnden bidrar med kr att detta gäller under förutsättning att kommunstyrelsen tar ett likalydande beslut I ärendet yttrar sig Johanna Olofsson (M) Eva Björk (C) Seija Blefors Edqvist (S) Rikard Lindblad (S) Yvonne Gmeiner (L) beslutar att ta in extern utredare för utredning av föreningsstöd att Barn-och bildningsnämnden bidrar med kr att detta gäller under förutsättning att kommunstyrelsen tar ett likalydande beslut

6 6 (12) Bob 44 Dnr: Information Utbildningschef Conny Ström, utbildningschef, informerar om aktuella händelser beslutar I ärendet yttrade sig: Johanna Olofsson (M) Seija Blefors Edqvist (S) Yvonne Gmeiner (L) Kjell Krüger (S) Rikard Lindblad (S) beslutar

7 7 (12) Bob 45 Dnr: Information - Statsbidrag Conny Ström, utbildningschef, informerar om statsbidrag beslutar beslutar

8 8 (12) Bob 46 Dnr: Information Ordförande Chatarina Ståhl (S), ordförande, informerar om aktuella händelser beslutar beslutar

9 9 (12) Bob 47 Dnr: Information Region Västmanland Chatarina Ståhl (S), ordförande, informerar om sitt möte i Region Västmanland beslutar beslutar

10 10 (12) Bob 48 Dnr: Information Besök på skolor/förskolor Information från dem som gjort besök på skola/förskola I nga besök har gjorts på skola/förskola beslutar beslutar

11 11 (12) Bob 49 Dnr: Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut finns att redovisa beslutar beslutar _

12 12 (12) Bob 50 Dnr: Friskolan Viljan Ramnäs Conny Ström, utbildningschef, informerade på sammanträdet , 22 om friskolan Viljan, Ramnäs som ansökt om en utökning av befintlig fristående gymnasieskola beslutar att nämnden har inget att erinra mot friskolan Viljans önskemål om utökning av verksamheten i Ramnäs. I ärendet yttrade sig beslutar att nämnden har inget att erinra mot friskolan Viljans önskemål om utökning av verksamheten i Ramnäs.