Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Kommunhuset, Surahammar Måndag 7 november 2016, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Kommunhuset, Surahammar Måndag 7 november 2016, kl"

Transkript

1 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Surahammar Måndag 7 november 2016, kl Leif Carlberg (S) ordförande Akam Abdi (S) from. 60 Kjell Krüger (S) Eva Björk (C) Yvonne Gmeiner (L) tom 61 Johanna Olofsson (M) tom 65 Maria Ihrelius Hvid (Sd) Seija Blefors Edqvist (S) tjg ersättare 59, Rickard Lindblad (S) tjg.ersättare Gudrun Smeds (C) tjg.ersättare from 66 Chatarina Ståhl (S) tjg.ersättare Övriga deltagande Conny Ström, Utbildningschef Marie Andersson, Nämndesekreterare Karin Urbo, Lärarförbundet Örjan Lindström, Ekonom, 61,69 Urban Dimberg, Fritidskonsulent, 59 Johanna Dahlin, Rektor Hammarskolan, 60 Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Seija Blefors Edqvist 59 Chatarina Ståhl Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Surahammar Fredag 11 november 2016 kl Paragraf Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Leif Carlberg Justerande... Seija Blefors Edqvist 59 Chatarina Ståhl Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2 2 (13) Bob 59 Idrottsstipendium 2016 Barn- och Bildningsnämnden ska utse idrottsstipendiat/idrottsstipendiater för år Urban Dimberg och Hans Klocker, fritidskonsulenter, kommer till nämnden och presenterar kandidaterna beslutar beslutar att till 2016 års idrottsstipendiater utse Ellinor Axelsson Vaughn, Skytt i Paralympics, och Wilma Håkans, VM-guld i thaiboxning

3 3 (13) Bob 60 Besök Nämnden har kvalitetsdialog med rektor för Hammarskolan, Johanna Dahlin BILAGA: Kvalitetsredovisning I ärendet yttrade sig Akam Abdi (S) Kjell Krüger (S) Johanna Olofsson (M) Rickard Lindblad (S) Chatarina Ståhl (S) Maria Ihrelius Hvid (Sd) Eva Björk (C) Yvonne Gmeiner (L) beslutar att tacka för informationen.

4 4 (13) Bob 61 Dnr: 2016 Budget 2017, Örjan Lindström, ekonom och Conny Ström presenterar förslag till Budget 2017 för Barn-och bildningsnämnden BILAGA: Budget 2016, beslutar rekommendera kommunfullmäktige att godkänna förslaget till Budget 2017 för I ärendet yttrade sig Rickard Lindblad (S) Yvonne Gmeiner (L) Eva Björk (C) Johanna Olofsson (M) Chatarina Ståhl (S) Kjell Krüger (S) Yrkande Lärarnas Riksförbund har inlämnat ett skriftligt yrkande där de yrkar att Surahammars kommun skjuter till de resurser som behövs för att premiera alla legitimerade grundskolelärare som uppfyller de kriterier som anges för lärarlönelyftet Surahammars kommun skjuter till de resurser som behövs för att anställa ett antal beteendevetare i förskola och grundskola Fortsätta uppvärdering av lärarlönerna inför löneöversynen april 2017 beslutar rekommendera kommunfullmäktige att godkänna förslaget till Budget 2017 för att lägga Lärarnas Riksförbunds yrkande till handlingarna

5 5 (13) Bob 62 Hantering av föreningsbidrag Nämnden diskuterar hanteringen av föreningsbidrag att återremittera ärendet I ärendet yttrade sig Kjell Krüger (S) beslutar att återremittera ärendet

6 6 (13) Bob Information Utbildningschef Conny Ström, utbildningschef, informerar om bl.a. mötet med Gustav Fridolin beslutar beslutar

7 7 (13) Bob Information Statsbidrag Conny Ström, utbildningschef, informerar om statsbidrag beslutar beslutar

8 8 (13) Bob Information Ordförande Leif Carlberg, ordförande, informerar om bl.a KULtura som vill att nämnden kommer på besök och tittar på verksamheterna samt att nämnden ska förlägga ett sammanträde på Nytorpsskolan och titta på de nya lokalerna beslutar I ärendet yttrade sig Maria Ihrelius Hvid (Sd) beslutar

9 9 (13) Bob Information VKL, Barn- och ungdom Leif Carlberg informerar från VKL, Barn- och ungdom. Regionbildningen hur påverkar det oss då VKL går in under Landstinget from ? beslutar beslutar

10 10 (13) Bob Information Besök på skolor/förskolor Information från dem som gjort besök på skola/förskola Inga besök har gjorts beslutar beslutar

11 11 (13) Bob 68 Sammanträdesdagar år 2017, s beredning och Förslag till sammanträdesdagar; s beredning 16 januari 30 januari 27 februari 13 mars 10 april 26 april onsdag 22 maj 12 juni 11 september 25 september 23 oktober 6 november 27 november 11 december Barn- & Bildningsnämndens beredning börjar kl i Gnien, om ej annat anges. Barn- & Bildningsnämndens sammanträden börjar kl i Nadden, om ej annat anges. beslutar att godkänna sammanträdesdagar år 2017 för s beredning och beslutar att godkänna sammanträdesdagar år 2017 för s beredning och

12 12 (13) Bob 69 Inkassoärenden Örjan Lindström, ekonom, informerar om obetalda barnomsorgsavgifter som gått vidare till att bli inkassoärenden beslutar att diskutera inkassoärendena vidare på nästa sammanträde I ärendet yttrade sig Seija Blefors Edqvist (S) Chatarina Ståhl (S) Maria Ihrelius Hvid (Sd) Akam Abdi (S) Johanna Olofsson (M) Eva Björk (C) Kjell Krüger (S) beslutar att diskutera inkassoärendena vidare på nästa sammanträde

13 13 (13) Bob Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut finns att redovisa beslutar beslutar