Revision - Granskning av kommunens kostverksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revision - Granskning av kommunens kostverksamheter"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Hedbäck SFN 2017/ Servicenämnden Revision - Granskning av kommunens kostverksamheter Förslag till beslut Servicesnämnden beslutar att serviceförvaltningens yttrande ska utgöra svar till kommunens revisorer. Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY granskat servicenämnden i syfte att bedöma nämndens styrning, ledning och uppföljning av kostverksamheten. Vår sammanfattande bedömning är att servicenämndens styrning, ledning och uppföljning av kostverksamheten till stor del är tillräcklig. Vår bedömning grundar sig på är att det finns mål och riktlinjer som på ett tydligt sätt anger ambitionsnivån och riktningen för verksamheten. Det finns även ett tydligt kundperspektiv avseende kostverksamheten och olika tillvägagångssätt för att ta del av avnämarnas synpunkter kring kosten. Yttranden Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi servicenämnden följande. Målsätta matsvinnet på annat sätt än att det ska vara lägre än föregående års siffror. Yttrande: Målformuleringen är beslutad och kvarstår under år Inför år 2019 tar servicenämnden beslut om tallrikssvinn ska vara en målsatt aktivitet och i så fall dess formulering. Serviceförvaltningen Support Tel Stagneliusgatan 31

2 SFN 2017/ (3) Genomföra en analys över effekterna av kost skolas budgetavvikelser. Yttrande: Kost skolas budgetavvikelse har varierat mellan +0,3 och -2,2 procent de senaste åren. Orsaken till variationerna är flera; justerad ram, variation i livsmedelspriser och barn- och elevantal där verksamheten saknar kontroll över mätningarna. Byggnation av nya förskolor och skolor genererar kostnader för kostverksamheten. Till det kommer successivt ökade krav och högre mål. Med hänsyn till rådande förutsättningar har servicenämnden fortsatt förtroende för kost skolas budgetarbete. Se över samordningen mellan kost skola och förvaltningarna för att säkerställa att arbetet dem emellan sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Yttrande: Generellt finns ett gott samarbete mellan kost skola och olika representanter för barn- och ungdomsförvaltningen. Sedan 2017 träffas kost skola och representanter för barn- och ungdomsförvaltningens ledning regelbundet i frågor som rör organisation, avtal och ekonomi. Servicenämnden förordar att minst behålla nuvarande samarbetsformer. Se över underlaget som ligger till grund för framräkning av prisnivån för personal- och pensionärsluncher som serveras på kost omsorgs restauranger samt ersättningsnivån för de pedagogiska måltiderna i kost skola. Yttrande: Kost omsorgs restauranger har målgruppen pensionärer i området men är även öppna för övriga matgäster. Restaurangerna ligger i anslutning till vård och omsorgsboende, träffpunkt eller hemtjänstlokal i huset. Några av matgästerna har beviljat behov av hjälp i måltidssituationen vilket omsorgens personal hanterar. Ett syfte med restaurangerna är att erbjuda målgruppen samvaro och självständighet i måltidssituationen. Restaurangverksamheterna ses därför som en del av omsorgsverksamheten. Priset för en pensionärslunch är detsamma i kost omsorgs restauranger som på omsorgsförvaltningens träffpunkter. Parametrar som tas hänsyn till i nuvarande prissättning är framför allt integrationen med omsorgsverksamheten och målgruppens priskänslighet men även avstämning mot på prisnivån på alternativa restauranger. Personalpriset följer pensionärspriset, övriga matgäster har ett högre pris. Den pedagogiska måltiden är en viktig del i en trivsam måltid där barn och elever uppmuntras till att våga smaka all mat och äta sig mätta. Att vuxna är närvarande i skolrestaurangerna är viktigt för att skapa lugn och vara förebilder. Det ursprungliga priset är därför satt utan full kostnadstäckning för kostverksamheten. Ersättningen 2018 för en pedagogisk lunch är 6,10 kr/portion medan råvarukostnaden under vecka är 14,37 kr/portion i genomsnitt. Servicenämnden anser därmed att grunderna till prissättningen är i linje med verksamhetens uppdrag.

3 SFN 2017/ (3) Björn Hedbäck Supportchef Ann-Sofie Eriksson Kostchef, Kost skola Karolin Gleisner Kostchef, Kost omsorg

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21