Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna"

Transkript

1 Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Bärkraftigt samhälle Avhandlingar Licentiatavhandlingar Lorenz, K. Kombisolvärmesystem: Utvärdering av möjliga systemförbättringar. Göteborg Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Holmqvist Annika, and Stenström, Thor Axel. Survival of Ascaris suum ova, indicator bacteria and Salmonella typhimurium phage 28B in mesophilic composting of household waste. Paper presented at First International Conference On Ecological Sanitation 5-8 November 2001 Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China. Rönnelid, M., Adsten, M., Lindström, T., Nostell, P., and Wäckelgård, E. Optical Scattering from rough rolled aluminium surfaces. Applied Optics 40, (2001). Wennerberg, J., Kessler, J., Hedström, J., Stolt, L., Karlsson. B. and Rönnelid, M., CIGS thin film PV modules for low-concentrating systems. Solar Energy 69, (2000). Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Helgesson, A., Karlsson B., Krohn P., and Rönnelid, M. PV-Panel with an Overedge Reflector for Northern Sun Conditions. Paper presented at North Sun 2001, Leiden, The Netherlands, 6-8 May (Proceedings on CD-rom) Lindberg, E., and Broman, L., Edge filters in Thermophotovoltaic Applications. Paper presented at the Seventeenth European Photovoltaic Solar Energy Conference, Munich, October Lindberg, E., and Broman, L. An Animation Tool for Demonstrating the Importance of Edge Filters in Thermophotovoltaic Applications. Submitted for publication in Renewable Energy. Lindberg, E., and Broman, L. Fabergé Optics and Edge Filter for a Wood Powder Fuelled Thermophotovoltaic System. Submitted for publication in Renewable Energy. Mattsson, C., and Berg, P.E.O. Collection of Household Waste, Sweden Collection of recyclables. Proceedings of the Seventeenth International Conference on Solid Waste Technology andmanagement. (CD ROM) Philadelphia; U.S.A. October, 2001 pp (19)

2 Nordlander, S. and Rönnelid, M. Load Adapted Collectors for High Solar Fractions. Paper presented at North Sun 2001, Leiden, The Netherlands, 6 to 8 May (Proceedings on CDrom) Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G.; Vennemann N., and Purkarthofer G.: Dächer als Sonnenkollektoren - Der Elastomer-Metall-Absorber. Tagungsband der 3. Osnabrücker Energie- und Umwelttagung, Osnabrück Germany, 3-4 Maj Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G.; Vennemann N.; Simetzberger A., and Purkarthofer G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form SheetElements. Northsun Leiden The Netherlands, 6-8 Maj Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G.; Vennemann N., and Purkarthofer G.: Metalldächer als Sonnenkollektoren nach dem Prinzip des Elastomer-Metall-Absorber. Tagungsband Elftes Symposium Thermische Solarenergie. Staffelstein Kloster Banz Germany, 9-11 Maj Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G.; Vennemann N., and Purkarthofer G.: Metalldächer als Sonnenkollektoren. Tagungsband der Architekten- und Ingenieurstagung Soltec Hameln Germany, 17 Augusti Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Mattsson, C. and Berg, P.E.O. (2001): Insamlingssystem för hushållsavfall. (Collection systems for Household Waste) RVF-nytt. In print. Berg, P.E.O. and Mattsson, C. (2001): Insamlingssystem för hushållsavfall. En kartläggning och analys av system för hantering av hushållsavfall och förpackningsavfall, Sverige (Solid Waste Collection Systems in Sweden. A survey and analysis of systems for ordinary household waste and packaging material) Naturvårdsverket Rapport Avdelningens egna arbetsrapportserier Persson, T., Identifiering av parametrar till ackumulatortanken Solus 1050 från Consolar EKOS publikation 2001:1 Internskrift, SERC rapport 71, Borlänge, Henning, A., HEM OCH HÄRD En litteraturstudie om Sverige och Skandinavien. Del 1: Hemmet, EKOS publikation 2001:2, Rapport, SERC rapport 72, Borlänge, Bales, C., Parameter Indentification Manual for TRNSYS Models at SERC. EKOS publikation 2001:3, Rapport, SERC rapport 73, Borlänge, Bergeå, O., Förutsättningar för ekologisk omställning av industriområden i Falun och Borlänge. EKOS publikation 2001:4, Rapport, Borlänge, Berg, P.E.O. (2001): Förutsättningar för social och ekologisk omställning av bostadsområden i Borlänge och Falun. (Conditions for social and ecological conversion of dwelling areas in the cities of Borlänge and Falun). EKOS publikation 2001:5 Rapport, Borlänge (19)

3 Andra arbetsrapporter Tepe R.; Bartelsen B.; Purkarthofer G.; and Hierzensberger K.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Assessment of the market viability. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R.; Lorenz K.; Bartelsen B.; and Rockendorf G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber Form Sheet Production. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R. and Bartelsen B.: Façade amd Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber and Collector Development and Assessment. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. System Concepts and Simulation. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R; Bartelsen B.; Rockendorf G.; and Purkarthofer G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Planning and Construction of Test Systems. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe, R.; Bartelsen, B.; Rockendorf,, G.; Simetzberger A., and Purkarthofer, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Operation and Assessment of Test Systems. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G., and Purkarthofer G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Publishable Final Report. Final Report EU-Project JOR3-CT (19)

4 Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Forskningsförankrad lärarutbildning Avhandlingar Gustafsson, Johanna, Kyrka och kön. Om konstruktioner i svenska kyrkan Symposium Larsson, Håkan, Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan HLS Förlag, Studies in Educational Sciences 43. Sthlm Nilsson, Tore, Noun phrases in British travel texts : a corpus-based study. Uppsala Ylikiiskilä, Antti, Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska. Stockholm: Almqvist & Wiksell Stenbäck, Helena, Lärande i kör - en studie av körsång i gymnasium och folkhögskola.(diss. Lic.) Musikhögskolan i Piteå. Avdelningen för Musikpedagogik, Luleå Tekniska Universitet) Referee-granskade artiklar Hellqvist, Magnus & Eriksson, J. A., Land-use history in Gamla Uppsala, southeast Sweden, established on subfossil Coleoptera remains and pollen in fluvialdeposits. Grana, vol. 40. Holmsten, Elin. No Word Closes Our Quest : The Abrahamic Journey in the Poetry of Medbh McGuckian. The International Association for the Study of Irish Literatures Conference, Dublin, August, Magnusson, Ulf, Economic Performance and Social Equality i Rikkyo Economic Review, Vol. 55, No. 1. Tokyo, Japan. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Ekman, Ann-Kristin. I skogsbyn. Samtid & museer. Nr 3-4 Nov Årgång 25. White, Jonathan. Review number of Givon, T. (2001) Syntax Volumes I and II, John Benjamins. The Linguist List (19)

5 Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Materialförädling Redovisning avdelningsvis för Maskin och Materialteknik, Matematik och Naturvetenskap resp. Skog och Trä Maskin och Materialteknik Avhandlingar Licentiatavhandlingar Bexell, Ulf. Characterisation of non-organofunctional silane films on metal substrates by ToF-SIMS, AES and XPS. Institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet Carlsson, Per. Trobological Properties of Thin Organic Coatings. Institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet Referee-granskade artiklar Bexell, U. & Olsson, M Characterisation of a non-organofunctional silane film deposited on Al, Zn and AlZn alloy coated steel. Part I. Surface characterisation by ToF-SIMS, Surface Interface Analysis, 31, Bexell, U. & Olsson, M Characterisation of a non-organofunctional silane film deposited on Al, Zn and AlZn alloy coated steel. Part II. Interfacial characterisation by ToF-SIMS and AES, Surface Interface Analysis, 31, Birgerson, J. & Salaneck, W.R. The Electronic and Chemical Structure of Conjugated Polymers at Surfaces and Interfaces. Encyclopedia of Materials: Science and Technology: Elsevier. Accepted for publication. Birgerson, J., Johansson, N., Pohl, A., Lögdlund, M., Tsukahara, Y., Kaeriyama, K. & Salaneck, W. R Electronic structure of some conjugated polymers for electron transport. Synth. Met., 122, Birgerson, J., Keil, M., v. d. Gon, A. W. D., Crispin, X., Lögdlund, M., & Salaneck, W.R. A Photoelectron Spectroscopy Study of ethylenedioxythiophene adsorption on polycrystalline gold surfaces. Accepted for publication in MRS Bulletin. Carlsson, P., Bexell, U. & Olsson, M Friction and wear mechanisms of thin organic permanent coatings deposited on hot-dip coated steel, Wear 247, Carlsson, P., Bexell, U. & Olsson, M Tribological performance of thin organic coatings deposited on galvanized steel Influence of coating composition and thickness on friction and wear, Wear 251, (19)

6 Grehk, T. M. &. Nilsson, P. O The design of the material science beamline, I811, at MAXII, Nucl. Instr. and Meth. A , 635. Grehk, T. M., Drube, W., Kipp, L. & Materlik, G Backscattering X-ray standing waves in the XUV region, J. Synchrotron Rad. 8, Lindgren, L-E Finite element modelling and simulation of welding, Part 1 Increased complexity. J of Thermal Stresses. 24: Lindgren, L-E Finite element modelling and simulation of welding, Part 2 Improved material modelling, J of Thermal Stresses. 24: Lindgren, L-E Finite element modelling and simulation of welding, Part 3 Efficiency and integration. J of Thermal Stresses. 24:??-??. Samori, P., Keil, M., Friedlein, R., Birgerson, J., Watson, M., Müllen, K., Salaneck, W.R. & Rabe, J.P Growth of ordered hexakis-dodecyl-hexabenzocoronene layers from solution: A SFM and ARUPS study. J. Phys. Chem. B. 105, Sundström, A., Rendon,J. & Olsson, M Wear behaviour of some low alloyed steels under combined impact wear/abrasive wear contact conditions. Wear 250, Rapporter, konferensbidrag och artiklar i facktidskrifter Abrahamsson, K. et al. Investigating Different Methods of Joining PEN-Sheets Covered with PEDOT-Layer. Project report, Högskolan Dalarna, Anon. Uppbyggnad av Swedish LCD Center. Slutrapport till EU Mål 2 av projekt P Anon. Kompetensutveckling inom högteknologi. Slutrapport till EU Mål 5b av projektet ESF200/00 5b. Anon. Crystal Valley, ett Regionalt Vinnarkluster. Bidrag till stategidokument, NUTEK, Bexell, U., Carlsson, P. & Olsson, M Tribological characterisation of an organic coating by the use of ToF-SIMS, Proc. 13th International Conference on Secondary Ion mass Spectrometry, SIMS XIII, Nara, Japan, November 11-16, Birgersson, J., Osterman, J. & Skarp, K. A theoretical study of high pretilt bistable twisted nematic devices. Contribution to SID International Display Research Conference, Boston, Submitted paper. Birgersson, J., Osterman, J. & Skarp, K. A Theoretical Study of the Up-Down Bistable Twisted Nematic. Contribution to SID International Display Research Conference, Boston, Submitted paper. Carlsson, P., Bexell, U. & Olsson, M Automatic scratch testing - A new tool for evaluating the stability of tribological conditions in sheet metal forming, Proc. GALVATECH 2001, 5 th International Conference on Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet, Brussels, Belgium, June 26-28, (19)

7 Carlsson, P., Bexell, U. &. Hörnström, S-E Corrosion behaviour of Aluzink with different passivation treatments, Proc. GALVATECH 2001, 5 th International Conference on Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet, Brussels, Belgium, June 26-28, Domkin, K. & Lindgren, L-E Dislocation model for plastic hardening in sheet metal forming, accepted for presentation at the 7th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes, Toyohashi, Japan, June Drejholt, E. Photolithograghy of New Polymeric Substrates for Flexible LCD Displays. Project Report, Högskolan Dalarna, Engstrand, E. Experiments with a New Alignment Technique for LCD based on UV-irradiation of Photopolymers. Project report, Högskolan Dalarna, Lindsjö, A. Evaluation of a New Polarising Technique for LCD. Project Report E1857K, Högskolan Dalarna, Osterman, J. Optics of LCD Displays. Kompendium, Högskolan Dalarna, Osterman, J. Bistabila Nematiska LCD. Rapport, LCD-teknik, Högskolan Dalarna, Skarp, K. Display Development and Production. Polish-Swedish Innovation and Cooperation Forum, Warsaw, March Skarp, K Rheology of Liquid Crystalline Materials, final report EU-project ERB FMRXCT TMR. Skarp, K. Swedish LCD Center readies new Preproduction LCD facility, SID Society for Information Display Journal, April Skarp, K. Liquid Crystal Displays, Theoretical introduction. Kompendium, Högskolan Dalarna, Tousset, R. Design of a New Rubbing Machine for the LCD Compact Line. Project report, Swedish LCD Center and Högskolan Dalarna, Westling, T. Electronic Driving and Optical Characterization of a 7-Segment TN-LCD. Project Report, Högskolan Dalarna, o Synthetic Metals Matematik och Naturvetenskap Referee-granskade artiklar Fan, M Interpolation methods of constants and means with function parameters of quasipower. Mathematica Scandinavica, vol. 88, Fan, M On interpolation of vector-valued Banach lattices and Calderón-Lozanovskii construction. Mathematische Nachrichten 227, (19)

8 Lindegårdh N, Funding L. and Bergqvist Y Automated solid-phase extraction method for the determination of atovaquone in capillary blood sampled onto sampling paper by rapid highperformance liquid chromatography. J. Chromatogr B, 758, Bergqvist Y Determinations of Antimalarial Drug Levels in Body Fluids. Travelers Malaria, Ed P Schlagenhauf, London, BC Decker, p Lindegårdh N., Forslund M., Green M. D., Kaneko A. & Bergqvist Y. Automated Solid-Phase Extraction Method for the Determination of Amodiaquine, Chloroquine and their Metabolites in Capillary Blood Applied onto Sampling Paper by High Performance Liquid Chromatography. Chromatographia. In press. Thapar M. M., Ashton M., Lindegårdh N., Bergqvist Y., Nivelius S., Johansson I.& Björkman A. Time dependent pharmacokinetics and drug metabolism of Malarone. when taken as chemoprophylaxis. Eur J Clin Pharmacol. In press. Westin A., Danielsson R., Römsing S. & Bergqvist Y. Empirical modelling of fluorescence enhancement of melatonin by derivatisation with hydrogen peroxide and disodium carbonate. Submitted to Analyst. Kongresspresentationer Lindegårdh N.,Funding L. and Bergqvist Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of atovaquone in capillary blood applied onto sampling paper by HPLC. Analysdagarna, Stockholm 2001 Lindegårdh N. & Bergqvist Y. Automated mixed-mode solid-phase extraction method for simultaneous determination of atovaquone, proguanil and metabolites in plasma by HPLC. Analysdagarna, Stockholm 2001 Lindegårdh N., Forslund M., Green M.D & Bergqvist Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of amodiaquine, chloroquine and their metabolites in capillary blood applied onto sampling paper by HPLC. Analysdagarna, Stockholm 2001 Römsing S., Westin A., Montin A. & Bergqvist Y. Determination of melatonin in human plasma with solid-phase extraction, highperformance liquid chromatography and fluorescence detection. Analysdagarna, Stockholm 2001 Westin A, Danielsson R., Römsing S. & Bergqvist Y. Empirical modelling of fluorescence enhancement of melatonin by derivatization with hydrogen peroxide and disodium carbonate. Analysdagarna, Stockholm 2001 Lindegårdh N., Forslund M., Green M.D & Bergqvist Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of amodiaquine, chloroquine and their metabolites in capillary blood applied onto sampling paper by HPLC. BSP, Leeds, (19)

9 Römsing S., Ulfberg J & Bergqvist Y. HPLC-metod för mätning av melatonin i plasma. Läkarstämman, Stockholm Skog och Trä Internationell publicering, referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Bigras, F.J., Ryyppö, A. Lindström, A. & Stattin, E Cold acclimation and deacclimation of shoots and roots of conifer seedlings. In: Bigras, F.J. & Colombo, S.J. (eds). Conifer cold hardiness, pp Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston/ London. Ciccarese, L. & Mattsson, A Mechanical root pruning of containerised Pinus sylvestris seedlings - effects on root growth potential and water status. Canadian Journal of Forest Research. Submitted. Gullberg,T.& Liss,J-E National and regional summaries on small-scale forestry. Swedish Review. European Small-Scale Forestry and its Challenges for the Development of Wood Harvesting Technology. SMALLFORE Project (QLRT ).pp EU; TTS Institute s Publications 380. Helsinki Lundgren, C. & Persson, B. Provenance variation in stem wood basic density and dry matter for Picea abies grown on farmland. Forest genetics. Accepted. Mattsson, A Technologies for containerized forest seedling production and stand establishment to promote sustainable forest management. Proceedings : Polish-Swedish innovation and co-operation FORUM. Warsaw, Poland, March Mattsson, A International forest research co-operation within the area of nursery production and stand establishment. Proceedings : Forest research: a challenge for an integrated European approach. Forest Research Institute, NAGREF, Thessaloniki, Greece, 27 Aug - 1 Sept Mattsson, A Nursery production and stand establishment of broadleaves. Proceedings of an international conference organized by IUFRO, ANPA and Paloma University; Rome, Italy, 7-10 May Editor. Rune, G. & Warensjö, M The distribution of compression wood in young Scots pine trees with a high incidence of basal sweep. Scandinavian Journal of Forestry. Accepted. Internationell publicering, övrigt Mattsson, A An European approach for assessing regrowth potential of woody plants. Final Report. EUproject FAIR CT Mattsson, A Development of new technology for production of broadleaved forest seedlings to promote sustainable management of European forestry. Progress report. EU-project CRAFT (19)

10 Pontén B From tree to wood to IT(ree). Paper delivered at Conference for the promotion of research in IT at new Universities and at University Colleges in Sweden april The knowledge foundation, Stockholm. Rapporter och stenciler Karlmats, U Vedegenskaper i härskande och behärskade granar vid Remningstorp. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Rapport15. Karlmats, U., Ståhl, E.G., & Tegelmark, D Produktion, skador och grenegenskaper hos 10-årig tall i ett kombinerat förbands- och avkommeförsök. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Rapport15. Karlmats, U. & Pettersson, N Effekter av älgbetning på tallens virkesegenskaper. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Rapport12b. Lindström, A. & Håkansson, L Rotutveckling för tallplantor odlade i kopparbehandlad Jackpot. Uppdrag SCA. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Arbetsrapport. Lindström, A. & Håkansson, L Rotutveckling för tallplantor odlade i olika behållartyper. Uppdrag SCA. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Arbetsrapport. Liss, J-E. Trädbränslen från skogen - teknik för skörd. Garpenberg: Högskolan Dalarna, Skogsindustriella institutionen, Systemutveckling/Arbetsvetenskap. AD 2001/1. Liss, J-E. Systemstudier ungskogsbränsle - Slutrapport. Garpenberg: Högskolan Dalarna, Skogsindustriella institutionen, Systemutveckling/Arbetsvetenskap. AD 2001/4. Liss, J-E. Smaller forestry machines (to contribute to more eco-friendly and flexible forestry management systems) - a market analysis. Garpenberg: Högskolan Dalarna, Skogsindustriella institutionen, Systemutveckling/Arbetsvetenskap. AD 2001/5. Nordlander, G., Petersson, M., von Hofsten, H. & Lindström, A Plantskydd mot snytbagge - principerna och verkligheten. SkogForsk. Redogörelse nr 12. Nyström, C Uppföljning av kvalitet på markberedning och plantering under år Uppdrag Stora Enso. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Arbetsrapport. Nyström, C Uppföljning av resultat efter maskinell plantering med Silva-Nova. Uppdrag Stora Enso. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Stencil nr 19, 23 s. Nyström, C Plantstorleksförsök. Plantering våren 2000, inventering hösten Uppdrag Stora Enso. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Stencil nr 20, 14 s. Nyström, C et al Enkätundersökning om skogplantskolornas miljöpåverkan. SkogForsk. Arbetsrapport nr (19)

11 Persson, B Variation i densitet, årsringsbredd och sommarvedsandel för juvenil och mogen ved beroende på proveniens och förband i inre Norrland. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik Rapport (under utgivning) Pontén, B Skogsarbetares arbetsliv och effektivitet. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Rapport12a Artiklar i facktidskrifter Lindström, A. & Hellqvist, C Miniplantor lurar snytbaggen? Plantaktuellt 1. Nyström, C Rätt planta - ett sätt att klara snytbaggen? Plantaktuellt 1. Stattin, E Gentekniken tar steget in i plantskolorna. Plantaktuellt 2. Liss, J-E Hugg i och håll värmen 10 frågor om ved. Land 39, s Liss, J-E., Pettersson, N. & Gullberg, T Lönsammare röjningsformer behövs. Skogen 1. 11(19)

12 Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Transport, samhälle och IT Avhandlingar Doktorsavhandlingar Blomkvist, Pär. Den goda vägens vänner. Väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället Historiska institutionen, Stockholms universitet, Carlsson, Magnus Det regionala särintresset och staten: En studie av beslutsprocesserna kring Mälarbanan och Svealandsbanan p. Uppsala Studies in economic history, (ISSN ; 53) ISBN Uppsala, Darpö, Jan. Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden. Juridiska institutionen, Uppsala universitet. 411p Hanefors, Monica. Paradise Regained Tourists Visiting the Non-Ordinary. North London University, UK, Nerhagen, Lena. Travel Demand and Value of Time - Towards an Understanding of Individuals Choice Behavior. Ekonomiska studier, Nationalekonomiska Institutionen, Göteborgs Universitet, No. 104, Thomas, Fridtjof. A Bayesian Approach to Retrospective Detection of Change-points in Road Surface Measurements. Department of Statistics, Stockholm University, Stockholm, Sweden, ISBN van der Voort, Mascha. Design and Evaluation of a New Fuel Efficiency Support Tool. University of Twente, the Netherlands Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Ahlström Söderling, Ragnar. Difficulties in the Start-up Process of Strategic SME Business Networks - Some Observations in the Swedish Wood Manufacturing Industry. Proc. The 14th Conference of the Small Enterprise Association of Australia and New Zealand, Sept 13-15, 2001, Wellington, New Zealand. Eds.: Massey, C., Cardow, A., Ingley, C., pp Böhn, S. Renrike A Scandinavium Mountain Resort. In: Resort Management. Continuum Böhn, S. Sweden - Årås Mill. In: Solveig Böhn (red.) Rural Tourism. Learning Materials for the Management of Tourism in Europe, Members of European Tourism University Partnership. Högskolan Dalarna Böhn, S., and Elbe, J. Tourism in Western Europe - The Älvdalen Story, Marketing an Inland Destination in Rural Sweden. In: Tourism in Western Europe A Collection of Case Histories. Ed.: Voase, R. CAB International, Biddles Ltd, Guildford and King s Lynn, UK (19)

13 Chen, H., Dougherty, M. S., and Kirby, H. R.. The Effects of Dectector Spacing on Traffic Forecasting Performance Using Neural Networks. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering 16(6), pp Eriksson, O. Kommunikationskvalitet och användbarhet. In: Olsson, B. (red.) Användarperspektiv - Strategier för att utveckla mötet mellan utvecklare och användare. Vinnova, Stockholm Eriksson, O., and Axelsson, K. The Swedish National Road Database Analysing Governing Principles for an Information Systems Architectures. Proceedings of the 8th World Congress on Intelligent Transport Systems, 30 Sep - 4 Oct, Sydney, Australia Haglund, M., and Åberg, L. Stability in Drivers Speed Choice. Transportation Research Part F. Submitted Hanefors, Monica. TV Travel Shows A Pre-taste of the Destination. Journal of Vacation Marketing, Vol 8, No 3. Forthcoming. Hartmann, Jürgen. Globalization of Tourism and the Heritage of the Colonial Structure: The Case of the French Antilles. 1st Regional Conference of International Sociological Association in Latin America: Equidad y Gobalizacion, Isla Margarita, Venezuela 2001, ISBN , p.74f. Hultgren, G., and Eriksson, O. The Business Offer and its Implication for the Business Interaction Complexity. In: Sheldon, P.J., Wöber, K.W., and Fesenmaier, D.R. (eds) Information and Communication Technologies in Tourism. Springer Wien NewYork Hultkrantz, Lars, and Mortazavi, Reza. Anomalies in the Value of Travel Time Changes. Journal of Transport Economics and Policy Vol. 35, Part 2: Hultkrantz, Lars. Will there be a Unified Wireless Marketplace for Tourism? Current Issues in Tourism. Forthcoming. Magnusson, M.K., Arvola, A., Koivisto, U.-K., Åberg, L., and Sjödén, P.-O. Attitudes towards Organic Foods among Swedish Consumers. British Food Journal. 103(3). Pp Li, Chuan-Zhong., Löfgren, Karl-Gustaf., and Weitzman, Martin L. Harvesting versus Biodiversity: An Occam s Razor Version. Environmental and Resource Economics 18, Pouta, Eija., Rekola, Mika., Kuuluvainen, Jari., Li, Chuan-Zhong., and Olli Tahvonen. Willingness to Pay with Different Policy Planning Methods: An Insight to Respondents Decision Processes. Forthcoming in Ecological Economics Spännar, J., Wide, P., and Sohlberg, B. Estimation of a Non-Measureable Variable by Using Grey Box Modelling. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Budapest, Hungary Sundin, S., and Braban-Ledoux, C. Artificial Intelligence-Based Decision Support Technologies in Pavement Management. Journal of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 16 (2001) (19)

14 Van der Voort, M., Dougherty, M.S., and van Maarseveen, M.. A New-Generation Fuel-Efficiency Support Tool. Transportation Research 9C(4), pp Westin, Jerker., Hillered, Lars., Groth, Torgny., Dougherty, Mark., Sohlberg, Björn., and Johansson, Bo. A Simulation Model of Ischemia in the Rat Brain. Proc. The 2nd International Conference on Systems Biology. California Institute of Technology, (Caltech), Pasadena, Los Angeles. November 4-7, Wigblad, Rune. Industrial Relations and Productivity in Decline. In Széll, György (ed): European Labour Relations, vol 2. Gower Publishing Limited. Chippenham, Wiltshire, Åberg, L. Traveller s Need for and Acceptance of Intelligent Transportation Systems. Paper presented at the TTRA European Chapter Conference, Sweden, April 22-25, Åberg, L. The Law and the Driver. ESF Exploratory Workshop: Toward Safer Road Traffic in Southern Europe. Ankara, June31-July 1, (Keynote as invited speaker) Åberg, L. Driver Attitude Change: Social Psychology of Driving? ESF Exploratory Workshop: Toward Safer Road Traffic in Southern Europe. Ankara, June 31-July 1, Åberg, L., Attitudes. In: Barjonet, P. (ed.) Traffic Psychology Today. Kluwer Academic Publishers, Dortrecht Åberg, L., and Haglund, M. Young People, Drinking Habits, Transportation and Peer Relations. A questionnaire study. Paper presented at the ICTCT-conference in Caserta, Italy October, Presentationer i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Hellström, Peter., Kvist, Thomas., Sandblad, Bengt., Andersson, Arne., Storck, Joakim., Lindström, Per., Byström, Jan., and Wahlborg, Magnus. Evaluation of Decision Support Modules and Human Interfaces Using the TOPSim Simulator. WCRR (World Congress on Railway Research), November 2001,Cologne, Germany. Hultkrantz, Lars. Will there be a Unified Wireless Marketplace for Tourism? The Travel and Tourism Research Association, European Chapter, Borlänge and Stockholm, April 23-25, Hultkrantz, Lars. Mål och medel i trafikpolitiken. SNS seminarium om infrastrukturpropositionen 30 oktober Hultkrantz, Lars. Samhällsekonomiska kalkyler och trafiksäkerhet - var står vi idag? Vinnovas och NTFs konferens Rationalitet och etik i samhällsekonomisk analys och Nollvision, Stockholm, november Hultkrantz, Lars. Föredrag (utan uppsats) vid SNS konferens om telepolitiken, Stockholm, 5 oktober Hultkrantz, Lars, and Li, Chuan-Zhong. On the Choice of Social Discount Rate for Evaluating Transport Infrastructure Investment. Paper presented at the 4th KFB Research Conference, Cities of Tomorrow, Gothenburg, Sweden, August 23-24, (19)

15 Li, Chuan-Zhong., Kuuluvainen, Jari., Li, Chuan-Zhong., Pouta, Eija., Rekola, Mika., and Olli Tahvonen. Using Choice Experiments to Value Natura 2000 Nature Conservation Programs in Finland. Paper presented at the 11th EAERE Conference, Southhampton, UK, June 28-30, Sjöberg, U. Stålgruppen - Ett strategiskt Nätverk. Papper presenterat vid 16:e Nordiska Företagsekonomiska Ämneskonferensen i Uppsala, augusti, Sjöberg, U. Projekt Rostfritt. Utvecklingsnätverk vs Strategiska Nätverk. Papper presenterat vid The 11th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Göteborg, augusti, Thomas, Fridtjof. Databaserad indelning i homogena sträckor: hur skall metodiken implementeras? Rapportsammanställning av föredrag vid forskardagarna i Linköping, januari Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Bohlin, M. och Malmberg, T. Dalafjällens vinterturister och deras synpunkter på resvägar och en tågförbindelse till Sälen. Vintern Institutet för Turism & Reseforskning, Tjärwood AB. Borlänge Carling, K., and Richardson, K. En jämförelse av arbetsmarknadsprogrammens effekt på anställningssannolikheten. Ekonomisk Debatt 29:4, Hanefors, Monica. CASE: Turisterna en grupp att diskutera. TOUREC, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Hanefors, Monica. Vi lämnar aldrig svenskheten. Göteborgs-Posten, 5 Aug, 2001, p. 2. Hultkrantz, Lars. Beslutsunderlaget för Arlandabanan: en granskning av de samhällsekonomiska bedömningarna. Bilaga 1 till Nya vägar till vägar och järnvägar?, Riksdagens revisorer, rapport 2000/01:5. Hultkrantz, Lars och Nilsson, Jan-Eric. Nya bud - En ESO-rapport om auktioner och upphandling. Swedish Ministry of Finance, Ds 2001:40. Li, Chuan-Zhong., Löfgren, Karl-Gustaf., and Hanemann, W Michael. Real versus Hypothetical Willingness to Accept: The Bishop and Heberlein Model Revisited. In: Economic Theory for the Environment: Essays in Honour of Karl-Göran Mäler. Eds.: Kriström, B., Dasgupta, P., and Löfgren, K. Edward Elgar Publishing Limited, UK. (2001). Forthcoming. Olsson, Bertil (red) Användarperspektivet: Strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare. VINNOVA rapporter (VR 2001:18), Stockholm Working Papers in Transport, Tourism and Information Technology, ISSN (ersätter den tidigare serien T&S Working Papers) 2001:1 Tydén, Thomas. Bakom besluten En studie av beslutsprocessen vid projektering och byggande av planskilda korsningar väg/järnväg i Leksands kommun. 15(19)

16 2001:2 Hasselberg, Ylwa. Fara eller frihet? Säkerhetstänkandet inom bantrafik och vägtrafik : en jämförande studie. Andra arbetsrapporter Björklund, G. Informella regler och tecken i trafiken. Slutrapport till Vägverket. Högskolan Dalarna Carling, K. och Richardson, K. The Relative Efficiency of Labour Market Programs: Swedish Experience from the 1990 s. Working paper series 2001:2, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala. Carling, K., Bennmarker, H., and Forslund, A. Public or Private Job Matching for Immigrant Workers - an Outline of a Swedish Social Experiment. Working paper 2001:10, IFAU, Uppsala. Carling, K., Jacobson, T., Lindé, J., and Roszbach, K. The Internal Ratings Based Approach for Capital Adequacy Determination: Empirical Evidence from Sweden. Riksbanken, Stockholm Håkansson, J. Var växte befolkningen? Sverige under 200 år. Arbetsrapport, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Håkansson, J. Befolkningsomfördelningen i Mellansverige Betydelsen av flyttning, födda, döda samt åldersfördelningen. Avd. för Turism och Resandevetenskap, Högskolan Dalarna Håkansson, J., Stjernström, O. och Weissglas, G. Risk- och sårbarhetsaspekter i planeringsprocessen vid järnvägsinvesteringar, Exemplet Botniabanan. Totalförsvarscentrum Norr, Umeå Under publicering. Håkansson, J. och Borgegård, L-E. Äldres regionala flyttningar. Arbetsrapport, Institutet för bostadsforskning, Gävle Kupiszewski, M., Borgegård, L-E., Fransson, U., Håkansson, J., Durham H., and Rees P. International Migration and Regional Population Dynamics in Europe, Sweden case study. Working paper 01/01, Leeds Li, Chuan-Zhong, and Löfgren, Karl-Gustaf. Economic Growth, Environmental Quality and Hyperbolic Discounting. Submitted to Journal of Economic Dynamics and Control Li, Chuan-Zhong, and Löfgren, Karl-Gustaf. On the Choice of Metrics in Dynamic Welfare Analysis: Utility versus Money Measures. Paper submitted to the 2nd World Conference on Environmental Economics, Monterey, California, USA, June Thomas, Fridtjof. Segmentation of Roads Based on Surface Measurements. CTEK Working Paper 2001:2. 16(19)

17 Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Vårdvetenskap Avhandlingar Doktorsavhandlingar Frisdal, B. Lyhördhet. Studenters uppfattningar av lyhördhet i omvårdnad och utbildning. Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, Snellman, I. Den mänskliga professionaliteten. En filosofisk undersökning av det autentiska mötets betydelse för patientens välbefinnande. Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Öhrn, K. Oral Health and Experience of Oral Care among Cancer Patients during Radio- or Chemotherapy. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 998, Department of Public Health and Caring Sciences, Section of Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden Refree-granskade artiklar och övriga bidrag Carlsson, C., Killander, D., Omne-Pontén, M., and Sätterlund-Larsson UB. Voluntary associations for cancer patients in Sweden: supportive activities. Support Care in Cancer 2001; 9(8): Ehrenberg, A. Nurses perceptions concerning patient records in Swedish nursing homes. Vård i Norden (Nursing Science and Research in the Nordic Countries) 2001; 59(21): Ehrenberg, A., and Ehnfors, M. The accuracy of patient records in Swedish nursing homes: congruence of record content and nurses and patients descriptions. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2001; 15: Ehrenberg, A., Ehnfors, M., and Smedby, B. Auditing nursing content in patient records. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2001; 15: Forsberg-Sternudd, M M En arena för förståelsen av dramapedagogikens demokratiska fostranspotential. Paper presenterad vid IDEA- conferensen i Bergen. Norge. Forsberg-Sternudd, M M Educational Drama - a Democratic tool in the Learning Process of all Subjects? In: Rasmussen m fl. (ed). Nordic Voices In Drama, Theatre and Education. Bergen IDEA Publications. Leksell, J. and Wikblad, K. Health and blindness. Federation of European Nurse in Diabetes (FEND) 6 th Annual Conference, Glasgow, September, Leksell, J., Wibell, L, and Wikblad, K. Power and self-perceived health in blind diabetic and nondiabetic individuals. Journal of Advanced Nursing. 2001;34(4): (19)

18 Maimbolwa, M., Sikazwe, N., Yamba, B., Diwan, VK., and Ransjö Arvidson A-B. Views on involving a social support person during labour in Zambian maternities. Journal of Midwifery and Women s Health 2001; 46: Matthiesen, A-S., Ransjö Arvidson, A-B., Nissen, E, and Uvnäs-Moberg, K. Postpartum maternal oxytocin release by newborns: effects of infant hand movements and by sucking. Birth 2001; 28:13-9. Ndubani, P. and Höjer, B. Sexual Behaviour and sexual transmitted diseases among young men in Zambia. Health Policy and Planning 2001;16: Nuwaha F, Faxelid E, Wabwire-Mangen F, Höjer B. Effectiveness if patient-delivered partner medication in Uganda. A randomised controlled study. Sexually Transmitted Diseases 2001;28: Nuwaha, F., Faxelid, E., Wabwire-Mangen, F., Eriksson, C., and Höjer, B. Psycho-social determinants for sexual partner referral in Uganda: quantitative results Social Science & Medicine 2001;10: Petrova, GI., Linari, D., Höjer, B., Skrbic, R., Sarkic, I., and Falkenberg, T. Towards improving pharmaceutical equity in transition in Bosnia and Herzegovina. Journal of Social and Administrative Pharmacy. 2001; Petzäll, K., Berglund, B., and Lundberg, C. Patients opinions and experiences regarding the hospital bed and the bedside equipment: an interview study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2001; 15: Petzäll, K., Berglund, B., and Lundberg, C. The staff s satisfaction with the hospital bed. Journal of Nursing Management 2001; 9: Petzäll, K. and Petzäll, J. Transportation with hospital beds (Accepted). Ransjö Arvidson, A-B., Mathiesen, A-S., Lilja, G., Nissen, E., Widström, A-M., and Uvnäs-Moberg, K. Maternal analgesia during labor disturbs newborn behaviour: effects on temperature and crying. Birth 2001; 28: Sandberg, GE., Sundberg, HE., and Wikblad, KF. A controlled study of oral self-care and selfperceived oral health in type 2 diabetic patients. Acta Odontologica Scandinavica 2001; 59: Sternudd-Groth, M M To guide and steer the process of hange within the school in a democratic way. Ideas for a course in school leadership. Paper presented at the 10th ENIRDEM Conference, Bled. Slovenia. Sternudd-Groth, M M Is it possible to improve critical thinking and democratic fostering with Educational Drama as a learning tool? Paper presentation vid NFPF:s congress, Stockholm. Sternudd-Groth, M M Steering school improvement in a democratic way: using drama for school leadership development. In: Oldroyd, D. (ed) Leading Schools for Learning. Ljubljana. School of Management in Koper. 18(19)

19 Toan, NV., Khe, ND., and Höjer, B. Expenditure and payment sources for treating acute respiratory infections in rural Vietnam. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32: Öhrn, K., Sjödén, P-O., Wahlin, Y-B., and Elf, M. Oral health and quality of life among patients with head and neck cancer or haematological malignancies. Supportive Care in Cancer 2001; 9: Öhrn, K., Wahlin, Y-B., and Sjödén, P-O. Oral status during radiotherapy and chemotherapy: A descriptive study of patients experiences and the occurrence of oral complications. Supportive Care in Cancer 2001; 9: Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Wallin, L. Omvårdnad av det nyfödda barnet en introduktion. I: Omvårdnad av det nyfödda barnet. Red.: Wallin, L. Sid Studentlitteratur, Lund, Wallin, L. Från kunskap till förbättring. I: Omvårdnad av det nyfödda barnet. Red.: Wallin, L. Sid Studentlitteratur, Lund, (19)

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads 1978. 3003 Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978

3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads 1978. 3003 Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978 TVBKno Author Title PY 1001 Källsner Bo Post-buckling Behaviour and Load-carrying Capacity 1977 of Thin-walled Box and Hat-section Beams. 3001 Christiansson Per Påkörningslaster orsakade av fordon 1977

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Beslutsdatum: 2011-03-08 Innehåll 1. Personal 3 2. Grundutbildning 4 3. Forskning 11 4. Forskarutbildning 19 5. Arbetsmiljö 19

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014

Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK 2013-2014 Packaging Logistics is devoted to the advancement of knowledge, to motivate and co-create holistic

Läs mer

ITS World Congress Orlando 16-20 October

ITS World Congress Orlando 16-20 October ITS World Congress Orlando 16-20 October Detaljerat schema 2011-08-30 (Observera förändringar kan uppkomma, för uppdaterad information besök hemsidan www.itsworldcongress.org Ett flertal av aktiviteterna

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

IPS 20 år En tillbakablick

IPS 20 år En tillbakablick IPS 20 år En tillbakablick Hur blev föreningen till och hur såg den ut i början? + några nedslag på vägen. Anders Jacobsson Föreståndare och ordförande Föreståndare Ronald Wennersten (1994 1997)

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

The Making of the Swedish Life Insurance Market 1855-1914

The Making of the Swedish Life Insurance Market 1855-1914 The Making of the Swedish Life Insurance Market 1855-1914 Liselotte Eriksson ISSN: 1653-7475 Occasional Papers in Economic History Nr 15/2008 Licentiate Thesis Occasional Papers in Economic History No.

Läs mer

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden årsmöte, möte med arbetsgrupperna och Optopub 2

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden årsmöte, möte med arbetsgrupperna och Optopub 2 Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet Innehåll sida Förord av ordförande 1 PhotonicSweden årsmöte, möte med arbetsgrupperna och Optopub 2 Strategiska forsknings- och innovationsagendor

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2009 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2009 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE 1 DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE Doktorandkatalog 2014 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Karlstads universitet 651 88 Karlstad 054-700 10

Läs mer

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Årsberättelse 2011 The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Secretary, Staffan Normark. Documenta No

Läs mer

BITA 13. Jonny Karlsson & Magnus Westerlund (Eds) Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics

BITA 13. Jonny Karlsson & Magnus Westerlund (Eds) Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics ARCADA PUBLIKATION 2 2013 BITA 13 Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics Jonny Karlsson & Magnus Westerlund (Eds) www.arcada.fi Arcada Publikation 2

Läs mer