Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna"

Transkript

1 Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Bärkraftigt samhälle Avhandlingar Licentiatavhandlingar Lorenz, K. Kombisolvärmesystem: Utvärdering av möjliga systemförbättringar. Göteborg Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Holmqvist Annika, and Stenström, Thor Axel. Survival of Ascaris suum ova, indicator bacteria and Salmonella typhimurium phage 28B in mesophilic composting of household waste. Paper presented at First International Conference On Ecological Sanitation 5-8 November 2001 Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China. Rönnelid, M., Adsten, M., Lindström, T., Nostell, P., and Wäckelgård, E. Optical Scattering from rough rolled aluminium surfaces. Applied Optics 40, (2001). Wennerberg, J., Kessler, J., Hedström, J., Stolt, L., Karlsson. B. and Rönnelid, M., CIGS thin film PV modules for low-concentrating systems. Solar Energy 69, (2000). Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Helgesson, A., Karlsson B., Krohn P., and Rönnelid, M. PV-Panel with an Overedge Reflector for Northern Sun Conditions. Paper presented at North Sun 2001, Leiden, The Netherlands, 6-8 May (Proceedings on CD-rom) Lindberg, E., and Broman, L., Edge filters in Thermophotovoltaic Applications. Paper presented at the Seventeenth European Photovoltaic Solar Energy Conference, Munich, October Lindberg, E., and Broman, L. An Animation Tool for Demonstrating the Importance of Edge Filters in Thermophotovoltaic Applications. Submitted for publication in Renewable Energy. Lindberg, E., and Broman, L. Fabergé Optics and Edge Filter for a Wood Powder Fuelled Thermophotovoltaic System. Submitted for publication in Renewable Energy. Mattsson, C., and Berg, P.E.O. Collection of Household Waste, Sweden Collection of recyclables. Proceedings of the Seventeenth International Conference on Solid Waste Technology andmanagement. (CD ROM) Philadelphia; U.S.A. October, 2001 pp (19)

2 Nordlander, S. and Rönnelid, M. Load Adapted Collectors for High Solar Fractions. Paper presented at North Sun 2001, Leiden, The Netherlands, 6 to 8 May (Proceedings on CDrom) Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G.; Vennemann N., and Purkarthofer G.: Dächer als Sonnenkollektoren - Der Elastomer-Metall-Absorber. Tagungsband der 3. Osnabrücker Energie- und Umwelttagung, Osnabrück Germany, 3-4 Maj Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G.; Vennemann N.; Simetzberger A., and Purkarthofer G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form SheetElements. Northsun Leiden The Netherlands, 6-8 Maj Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G.; Vennemann N., and Purkarthofer G.: Metalldächer als Sonnenkollektoren nach dem Prinzip des Elastomer-Metall-Absorber. Tagungsband Elftes Symposium Thermische Solarenergie. Staffelstein Kloster Banz Germany, 9-11 Maj Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G.; Vennemann N., and Purkarthofer G.: Metalldächer als Sonnenkollektoren. Tagungsband der Architekten- und Ingenieurstagung Soltec Hameln Germany, 17 Augusti Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Mattsson, C. and Berg, P.E.O. (2001): Insamlingssystem för hushållsavfall. (Collection systems for Household Waste) RVF-nytt. In print. Berg, P.E.O. and Mattsson, C. (2001): Insamlingssystem för hushållsavfall. En kartläggning och analys av system för hantering av hushållsavfall och förpackningsavfall, Sverige (Solid Waste Collection Systems in Sweden. A survey and analysis of systems for ordinary household waste and packaging material) Naturvårdsverket Rapport Avdelningens egna arbetsrapportserier Persson, T., Identifiering av parametrar till ackumulatortanken Solus 1050 från Consolar EKOS publikation 2001:1 Internskrift, SERC rapport 71, Borlänge, Henning, A., HEM OCH HÄRD En litteraturstudie om Sverige och Skandinavien. Del 1: Hemmet, EKOS publikation 2001:2, Rapport, SERC rapport 72, Borlänge, Bales, C., Parameter Indentification Manual for TRNSYS Models at SERC. EKOS publikation 2001:3, Rapport, SERC rapport 73, Borlänge, Bergeå, O., Förutsättningar för ekologisk omställning av industriområden i Falun och Borlänge. EKOS publikation 2001:4, Rapport, Borlänge, Berg, P.E.O. (2001): Förutsättningar för social och ekologisk omställning av bostadsområden i Borlänge och Falun. (Conditions for social and ecological conversion of dwelling areas in the cities of Borlänge and Falun). EKOS publikation 2001:5 Rapport, Borlänge (19)

3 Andra arbetsrapporter Tepe R.; Bartelsen B.; Purkarthofer G.; and Hierzensberger K.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Assessment of the market viability. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R.; Lorenz K.; Bartelsen B.; and Rockendorf G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber Form Sheet Production. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R. and Bartelsen B.: Façade amd Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber and Collector Development and Assessment. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. System Concepts and Simulation. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R; Bartelsen B.; Rockendorf G.; and Purkarthofer G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Planning and Construction of Test Systems. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe, R.; Bartelsen, B.; Rockendorf,, G.; Simetzberger A., and Purkarthofer, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Operation and Assessment of Test Systems. Final Report EU-Project JOR3-CT Tepe R.; Bartelsen B.; Rockendorf G., and Purkarthofer G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Publishable Final Report. Final Report EU-Project JOR3-CT (19)

4 Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Forskningsförankrad lärarutbildning Avhandlingar Gustafsson, Johanna, Kyrka och kön. Om konstruktioner i svenska kyrkan Symposium Larsson, Håkan, Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan HLS Förlag, Studies in Educational Sciences 43. Sthlm Nilsson, Tore, Noun phrases in British travel texts : a corpus-based study. Uppsala Ylikiiskilä, Antti, Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska. Stockholm: Almqvist & Wiksell Stenbäck, Helena, Lärande i kör - en studie av körsång i gymnasium och folkhögskola.(diss. Lic.) Musikhögskolan i Piteå. Avdelningen för Musikpedagogik, Luleå Tekniska Universitet) Referee-granskade artiklar Hellqvist, Magnus & Eriksson, J. A., Land-use history in Gamla Uppsala, southeast Sweden, established on subfossil Coleoptera remains and pollen in fluvialdeposits. Grana, vol. 40. Holmsten, Elin. No Word Closes Our Quest : The Abrahamic Journey in the Poetry of Medbh McGuckian. The International Association for the Study of Irish Literatures Conference, Dublin, August, Magnusson, Ulf, Economic Performance and Social Equality i Rikkyo Economic Review, Vol. 55, No. 1. Tokyo, Japan. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Ekman, Ann-Kristin. I skogsbyn. Samtid & museer. Nr 3-4 Nov Årgång 25. White, Jonathan. Review number of Givon, T. (2001) Syntax Volumes I and II, John Benjamins. The Linguist List (19)

5 Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Materialförädling Redovisning avdelningsvis för Maskin och Materialteknik, Matematik och Naturvetenskap resp. Skog och Trä Maskin och Materialteknik Avhandlingar Licentiatavhandlingar Bexell, Ulf. Characterisation of non-organofunctional silane films on metal substrates by ToF-SIMS, AES and XPS. Institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet Carlsson, Per. Trobological Properties of Thin Organic Coatings. Institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet Referee-granskade artiklar Bexell, U. & Olsson, M Characterisation of a non-organofunctional silane film deposited on Al, Zn and AlZn alloy coated steel. Part I. Surface characterisation by ToF-SIMS, Surface Interface Analysis, 31, Bexell, U. & Olsson, M Characterisation of a non-organofunctional silane film deposited on Al, Zn and AlZn alloy coated steel. Part II. Interfacial characterisation by ToF-SIMS and AES, Surface Interface Analysis, 31, Birgerson, J. & Salaneck, W.R. The Electronic and Chemical Structure of Conjugated Polymers at Surfaces and Interfaces. Encyclopedia of Materials: Science and Technology: Elsevier. Accepted for publication. Birgerson, J., Johansson, N., Pohl, A., Lögdlund, M., Tsukahara, Y., Kaeriyama, K. & Salaneck, W. R Electronic structure of some conjugated polymers for electron transport. Synth. Met., 122, Birgerson, J., Keil, M., v. d. Gon, A. W. D., Crispin, X., Lögdlund, M., & Salaneck, W.R. A Photoelectron Spectroscopy Study of ethylenedioxythiophene adsorption on polycrystalline gold surfaces. Accepted for publication in MRS Bulletin. Carlsson, P., Bexell, U. & Olsson, M Friction and wear mechanisms of thin organic permanent coatings deposited on hot-dip coated steel, Wear 247, Carlsson, P., Bexell, U. & Olsson, M Tribological performance of thin organic coatings deposited on galvanized steel Influence of coating composition and thickness on friction and wear, Wear 251, (19)

6 Grehk, T. M. &. Nilsson, P. O The design of the material science beamline, I811, at MAXII, Nucl. Instr. and Meth. A , 635. Grehk, T. M., Drube, W., Kipp, L. & Materlik, G Backscattering X-ray standing waves in the XUV region, J. Synchrotron Rad. 8, Lindgren, L-E Finite element modelling and simulation of welding, Part 1 Increased complexity. J of Thermal Stresses. 24: Lindgren, L-E Finite element modelling and simulation of welding, Part 2 Improved material modelling, J of Thermal Stresses. 24: Lindgren, L-E Finite element modelling and simulation of welding, Part 3 Efficiency and integration. J of Thermal Stresses. 24:??-??. Samori, P., Keil, M., Friedlein, R., Birgerson, J., Watson, M., Müllen, K., Salaneck, W.R. & Rabe, J.P Growth of ordered hexakis-dodecyl-hexabenzocoronene layers from solution: A SFM and ARUPS study. J. Phys. Chem. B. 105, Sundström, A., Rendon,J. & Olsson, M Wear behaviour of some low alloyed steels under combined impact wear/abrasive wear contact conditions. Wear 250, Rapporter, konferensbidrag och artiklar i facktidskrifter Abrahamsson, K. et al. Investigating Different Methods of Joining PEN-Sheets Covered with PEDOT-Layer. Project report, Högskolan Dalarna, Anon. Uppbyggnad av Swedish LCD Center. Slutrapport till EU Mål 2 av projekt P Anon. Kompetensutveckling inom högteknologi. Slutrapport till EU Mål 5b av projektet ESF200/00 5b. Anon. Crystal Valley, ett Regionalt Vinnarkluster. Bidrag till stategidokument, NUTEK, Bexell, U., Carlsson, P. & Olsson, M Tribological characterisation of an organic coating by the use of ToF-SIMS, Proc. 13th International Conference on Secondary Ion mass Spectrometry, SIMS XIII, Nara, Japan, November 11-16, Birgersson, J., Osterman, J. & Skarp, K. A theoretical study of high pretilt bistable twisted nematic devices. Contribution to SID International Display Research Conference, Boston, Submitted paper. Birgersson, J., Osterman, J. & Skarp, K. A Theoretical Study of the Up-Down Bistable Twisted Nematic. Contribution to SID International Display Research Conference, Boston, Submitted paper. Carlsson, P., Bexell, U. & Olsson, M Automatic scratch testing - A new tool for evaluating the stability of tribological conditions in sheet metal forming, Proc. GALVATECH 2001, 5 th International Conference on Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet, Brussels, Belgium, June 26-28, (19)

7 Carlsson, P., Bexell, U. &. Hörnström, S-E Corrosion behaviour of Aluzink with different passivation treatments, Proc. GALVATECH 2001, 5 th International Conference on Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet, Brussels, Belgium, June 26-28, Domkin, K. & Lindgren, L-E Dislocation model for plastic hardening in sheet metal forming, accepted for presentation at the 7th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes, Toyohashi, Japan, June Drejholt, E. Photolithograghy of New Polymeric Substrates for Flexible LCD Displays. Project Report, Högskolan Dalarna, Engstrand, E. Experiments with a New Alignment Technique for LCD based on UV-irradiation of Photopolymers. Project report, Högskolan Dalarna, Lindsjö, A. Evaluation of a New Polarising Technique for LCD. Project Report E1857K, Högskolan Dalarna, Osterman, J. Optics of LCD Displays. Kompendium, Högskolan Dalarna, Osterman, J. Bistabila Nematiska LCD. Rapport, LCD-teknik, Högskolan Dalarna, Skarp, K. Display Development and Production. Polish-Swedish Innovation and Cooperation Forum, Warsaw, March Skarp, K Rheology of Liquid Crystalline Materials, final report EU-project ERB FMRXCT TMR. Skarp, K. Swedish LCD Center readies new Preproduction LCD facility, SID Society for Information Display Journal, April Skarp, K. Liquid Crystal Displays, Theoretical introduction. Kompendium, Högskolan Dalarna, Tousset, R. Design of a New Rubbing Machine for the LCD Compact Line. Project report, Swedish LCD Center and Högskolan Dalarna, Westling, T. Electronic Driving and Optical Characterization of a 7-Segment TN-LCD. Project Report, Högskolan Dalarna, o Synthetic Metals Matematik och Naturvetenskap Referee-granskade artiklar Fan, M Interpolation methods of constants and means with function parameters of quasipower. Mathematica Scandinavica, vol. 88, Fan, M On interpolation of vector-valued Banach lattices and Calderón-Lozanovskii construction. Mathematische Nachrichten 227, (19)

8 Lindegårdh N, Funding L. and Bergqvist Y Automated solid-phase extraction method for the determination of atovaquone in capillary blood sampled onto sampling paper by rapid highperformance liquid chromatography. J. Chromatogr B, 758, Bergqvist Y Determinations of Antimalarial Drug Levels in Body Fluids. Travelers Malaria, Ed P Schlagenhauf, London, BC Decker, p Lindegårdh N., Forslund M., Green M. D., Kaneko A. & Bergqvist Y. Automated Solid-Phase Extraction Method for the Determination of Amodiaquine, Chloroquine and their Metabolites in Capillary Blood Applied onto Sampling Paper by High Performance Liquid Chromatography. Chromatographia. In press. Thapar M. M., Ashton M., Lindegårdh N., Bergqvist Y., Nivelius S., Johansson I.& Björkman A. Time dependent pharmacokinetics and drug metabolism of Malarone. when taken as chemoprophylaxis. Eur J Clin Pharmacol. In press. Westin A., Danielsson R., Römsing S. & Bergqvist Y. Empirical modelling of fluorescence enhancement of melatonin by derivatisation with hydrogen peroxide and disodium carbonate. Submitted to Analyst. Kongresspresentationer Lindegårdh N.,Funding L. and Bergqvist Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of atovaquone in capillary blood applied onto sampling paper by HPLC. Analysdagarna, Stockholm 2001 Lindegårdh N. & Bergqvist Y. Automated mixed-mode solid-phase extraction method for simultaneous determination of atovaquone, proguanil and metabolites in plasma by HPLC. Analysdagarna, Stockholm 2001 Lindegårdh N., Forslund M., Green M.D & Bergqvist Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of amodiaquine, chloroquine and their metabolites in capillary blood applied onto sampling paper by HPLC. Analysdagarna, Stockholm 2001 Römsing S., Westin A., Montin A. & Bergqvist Y. Determination of melatonin in human plasma with solid-phase extraction, highperformance liquid chromatography and fluorescence detection. Analysdagarna, Stockholm 2001 Westin A, Danielsson R., Römsing S. & Bergqvist Y. Empirical modelling of fluorescence enhancement of melatonin by derivatization with hydrogen peroxide and disodium carbonate. Analysdagarna, Stockholm 2001 Lindegårdh N., Forslund M., Green M.D & Bergqvist Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of amodiaquine, chloroquine and their metabolites in capillary blood applied onto sampling paper by HPLC. BSP, Leeds, (19)

9 Römsing S., Ulfberg J & Bergqvist Y. HPLC-metod för mätning av melatonin i plasma. Läkarstämman, Stockholm Skog och Trä Internationell publicering, referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Bigras, F.J., Ryyppö, A. Lindström, A. & Stattin, E Cold acclimation and deacclimation of shoots and roots of conifer seedlings. In: Bigras, F.J. & Colombo, S.J. (eds). Conifer cold hardiness, pp Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston/ London. Ciccarese, L. & Mattsson, A Mechanical root pruning of containerised Pinus sylvestris seedlings - effects on root growth potential and water status. Canadian Journal of Forest Research. Submitted. Gullberg,T.& Liss,J-E National and regional summaries on small-scale forestry. Swedish Review. European Small-Scale Forestry and its Challenges for the Development of Wood Harvesting Technology. SMALLFORE Project (QLRT ).pp EU; TTS Institute s Publications 380. Helsinki Lundgren, C. & Persson, B. Provenance variation in stem wood basic density and dry matter for Picea abies grown on farmland. Forest genetics. Accepted. Mattsson, A Technologies for containerized forest seedling production and stand establishment to promote sustainable forest management. Proceedings : Polish-Swedish innovation and co-operation FORUM. Warsaw, Poland, March Mattsson, A International forest research co-operation within the area of nursery production and stand establishment. Proceedings : Forest research: a challenge for an integrated European approach. Forest Research Institute, NAGREF, Thessaloniki, Greece, 27 Aug - 1 Sept Mattsson, A Nursery production and stand establishment of broadleaves. Proceedings of an international conference organized by IUFRO, ANPA and Paloma University; Rome, Italy, 7-10 May Editor. Rune, G. & Warensjö, M The distribution of compression wood in young Scots pine trees with a high incidence of basal sweep. Scandinavian Journal of Forestry. Accepted. Internationell publicering, övrigt Mattsson, A An European approach for assessing regrowth potential of woody plants. Final Report. EUproject FAIR CT Mattsson, A Development of new technology for production of broadleaved forest seedlings to promote sustainable management of European forestry. Progress report. EU-project CRAFT (19)

10 Pontén B From tree to wood to IT(ree). Paper delivered at Conference for the promotion of research in IT at new Universities and at University Colleges in Sweden april The knowledge foundation, Stockholm. Rapporter och stenciler Karlmats, U Vedegenskaper i härskande och behärskade granar vid Remningstorp. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Rapport15. Karlmats, U., Ståhl, E.G., & Tegelmark, D Produktion, skador och grenegenskaper hos 10-årig tall i ett kombinerat förbands- och avkommeförsök. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Rapport15. Karlmats, U. & Pettersson, N Effekter av älgbetning på tallens virkesegenskaper. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Rapport12b. Lindström, A. & Håkansson, L Rotutveckling för tallplantor odlade i kopparbehandlad Jackpot. Uppdrag SCA. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Arbetsrapport. Lindström, A. & Håkansson, L Rotutveckling för tallplantor odlade i olika behållartyper. Uppdrag SCA. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Arbetsrapport. Liss, J-E. Trädbränslen från skogen - teknik för skörd. Garpenberg: Högskolan Dalarna, Skogsindustriella institutionen, Systemutveckling/Arbetsvetenskap. AD 2001/1. Liss, J-E. Systemstudier ungskogsbränsle - Slutrapport. Garpenberg: Högskolan Dalarna, Skogsindustriella institutionen, Systemutveckling/Arbetsvetenskap. AD 2001/4. Liss, J-E. Smaller forestry machines (to contribute to more eco-friendly and flexible forestry management systems) - a market analysis. Garpenberg: Högskolan Dalarna, Skogsindustriella institutionen, Systemutveckling/Arbetsvetenskap. AD 2001/5. Nordlander, G., Petersson, M., von Hofsten, H. & Lindström, A Plantskydd mot snytbagge - principerna och verkligheten. SkogForsk. Redogörelse nr 12. Nyström, C Uppföljning av kvalitet på markberedning och plantering under år Uppdrag Stora Enso. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Arbetsrapport. Nyström, C Uppföljning av resultat efter maskinell plantering med Silva-Nova. Uppdrag Stora Enso. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Stencil nr 19, 23 s. Nyström, C Plantstorleksförsök. Plantering våren 2000, inventering hösten Uppdrag Stora Enso. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Stencil nr 20, 14 s. Nyström, C et al Enkätundersökning om skogplantskolornas miljöpåverkan. SkogForsk. Arbetsrapport nr (19)

11 Persson, B Variation i densitet, årsringsbredd och sommarvedsandel för juvenil och mogen ved beroende på proveniens och förband i inre Norrland. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik Rapport (under utgivning) Pontén, B Skogsarbetares arbetsliv och effektivitet. Högskolan Dalarna, avdelningen för skog och träteknik. Rapport12a Artiklar i facktidskrifter Lindström, A. & Hellqvist, C Miniplantor lurar snytbaggen? Plantaktuellt 1. Nyström, C Rätt planta - ett sätt att klara snytbaggen? Plantaktuellt 1. Stattin, E Gentekniken tar steget in i plantskolorna. Plantaktuellt 2. Liss, J-E Hugg i och håll värmen 10 frågor om ved. Land 39, s Liss, J-E., Pettersson, N. & Gullberg, T Lönsammare röjningsformer behövs. Skogen 1. 11(19)

12 Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Transport, samhälle och IT Avhandlingar Doktorsavhandlingar Blomkvist, Pär. Den goda vägens vänner. Väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället Historiska institutionen, Stockholms universitet, Carlsson, Magnus Det regionala särintresset och staten: En studie av beslutsprocesserna kring Mälarbanan och Svealandsbanan p. Uppsala Studies in economic history, (ISSN ; 53) ISBN Uppsala, Darpö, Jan. Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden. Juridiska institutionen, Uppsala universitet. 411p Hanefors, Monica. Paradise Regained Tourists Visiting the Non-Ordinary. North London University, UK, Nerhagen, Lena. Travel Demand and Value of Time - Towards an Understanding of Individuals Choice Behavior. Ekonomiska studier, Nationalekonomiska Institutionen, Göteborgs Universitet, No. 104, Thomas, Fridtjof. A Bayesian Approach to Retrospective Detection of Change-points in Road Surface Measurements. Department of Statistics, Stockholm University, Stockholm, Sweden, ISBN van der Voort, Mascha. Design and Evaluation of a New Fuel Efficiency Support Tool. University of Twente, the Netherlands Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Ahlström Söderling, Ragnar. Difficulties in the Start-up Process of Strategic SME Business Networks - Some Observations in the Swedish Wood Manufacturing Industry. Proc. The 14th Conference of the Small Enterprise Association of Australia and New Zealand, Sept 13-15, 2001, Wellington, New Zealand. Eds.: Massey, C., Cardow, A., Ingley, C., pp Böhn, S. Renrike A Scandinavium Mountain Resort. In: Resort Management. Continuum Böhn, S. Sweden - Årås Mill. In: Solveig Böhn (red.) Rural Tourism. Learning Materials for the Management of Tourism in Europe, Members of European Tourism University Partnership. Högskolan Dalarna Böhn, S., and Elbe, J. Tourism in Western Europe - The Älvdalen Story, Marketing an Inland Destination in Rural Sweden. In: Tourism in Western Europe A Collection of Case Histories. Ed.: Voase, R. CAB International, Biddles Ltd, Guildford and King s Lynn, UK (19)

13 Chen, H., Dougherty, M. S., and Kirby, H. R.. The Effects of Dectector Spacing on Traffic Forecasting Performance Using Neural Networks. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering 16(6), pp Eriksson, O. Kommunikationskvalitet och användbarhet. In: Olsson, B. (red.) Användarperspektiv - Strategier för att utveckla mötet mellan utvecklare och användare. Vinnova, Stockholm Eriksson, O., and Axelsson, K. The Swedish National Road Database Analysing Governing Principles for an Information Systems Architectures. Proceedings of the 8th World Congress on Intelligent Transport Systems, 30 Sep - 4 Oct, Sydney, Australia Haglund, M., and Åberg, L. Stability in Drivers Speed Choice. Transportation Research Part F. Submitted Hanefors, Monica. TV Travel Shows A Pre-taste of the Destination. Journal of Vacation Marketing, Vol 8, No 3. Forthcoming. Hartmann, Jürgen. Globalization of Tourism and the Heritage of the Colonial Structure: The Case of the French Antilles. 1st Regional Conference of International Sociological Association in Latin America: Equidad y Gobalizacion, Isla Margarita, Venezuela 2001, ISBN , p.74f. Hultgren, G., and Eriksson, O. The Business Offer and its Implication for the Business Interaction Complexity. In: Sheldon, P.J., Wöber, K.W., and Fesenmaier, D.R. (eds) Information and Communication Technologies in Tourism. Springer Wien NewYork Hultkrantz, Lars, and Mortazavi, Reza. Anomalies in the Value of Travel Time Changes. Journal of Transport Economics and Policy Vol. 35, Part 2: Hultkrantz, Lars. Will there be a Unified Wireless Marketplace for Tourism? Current Issues in Tourism. Forthcoming. Magnusson, M.K., Arvola, A., Koivisto, U.-K., Åberg, L., and Sjödén, P.-O. Attitudes towards Organic Foods among Swedish Consumers. British Food Journal. 103(3). Pp Li, Chuan-Zhong., Löfgren, Karl-Gustaf., and Weitzman, Martin L. Harvesting versus Biodiversity: An Occam s Razor Version. Environmental and Resource Economics 18, Pouta, Eija., Rekola, Mika., Kuuluvainen, Jari., Li, Chuan-Zhong., and Olli Tahvonen. Willingness to Pay with Different Policy Planning Methods: An Insight to Respondents Decision Processes. Forthcoming in Ecological Economics Spännar, J., Wide, P., and Sohlberg, B. Estimation of a Non-Measureable Variable by Using Grey Box Modelling. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Budapest, Hungary Sundin, S., and Braban-Ledoux, C. Artificial Intelligence-Based Decision Support Technologies in Pavement Management. Journal of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 16 (2001) (19)

14 Van der Voort, M., Dougherty, M.S., and van Maarseveen, M.. A New-Generation Fuel-Efficiency Support Tool. Transportation Research 9C(4), pp Westin, Jerker., Hillered, Lars., Groth, Torgny., Dougherty, Mark., Sohlberg, Björn., and Johansson, Bo. A Simulation Model of Ischemia in the Rat Brain. Proc. The 2nd International Conference on Systems Biology. California Institute of Technology, (Caltech), Pasadena, Los Angeles. November 4-7, Wigblad, Rune. Industrial Relations and Productivity in Decline. In Széll, György (ed): European Labour Relations, vol 2. Gower Publishing Limited. Chippenham, Wiltshire, Åberg, L. Traveller s Need for and Acceptance of Intelligent Transportation Systems. Paper presented at the TTRA European Chapter Conference, Sweden, April 22-25, Åberg, L. The Law and the Driver. ESF Exploratory Workshop: Toward Safer Road Traffic in Southern Europe. Ankara, June31-July 1, (Keynote as invited speaker) Åberg, L. Driver Attitude Change: Social Psychology of Driving? ESF Exploratory Workshop: Toward Safer Road Traffic in Southern Europe. Ankara, June 31-July 1, Åberg, L., Attitudes. In: Barjonet, P. (ed.) Traffic Psychology Today. Kluwer Academic Publishers, Dortrecht Åberg, L., and Haglund, M. Young People, Drinking Habits, Transportation and Peer Relations. A questionnaire study. Paper presented at the ICTCT-conference in Caserta, Italy October, Presentationer i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Hellström, Peter., Kvist, Thomas., Sandblad, Bengt., Andersson, Arne., Storck, Joakim., Lindström, Per., Byström, Jan., and Wahlborg, Magnus. Evaluation of Decision Support Modules and Human Interfaces Using the TOPSim Simulator. WCRR (World Congress on Railway Research), November 2001,Cologne, Germany. Hultkrantz, Lars. Will there be a Unified Wireless Marketplace for Tourism? The Travel and Tourism Research Association, European Chapter, Borlänge and Stockholm, April 23-25, Hultkrantz, Lars. Mål och medel i trafikpolitiken. SNS seminarium om infrastrukturpropositionen 30 oktober Hultkrantz, Lars. Samhällsekonomiska kalkyler och trafiksäkerhet - var står vi idag? Vinnovas och NTFs konferens Rationalitet och etik i samhällsekonomisk analys och Nollvision, Stockholm, november Hultkrantz, Lars. Föredrag (utan uppsats) vid SNS konferens om telepolitiken, Stockholm, 5 oktober Hultkrantz, Lars, and Li, Chuan-Zhong. On the Choice of Social Discount Rate for Evaluating Transport Infrastructure Investment. Paper presented at the 4th KFB Research Conference, Cities of Tomorrow, Gothenburg, Sweden, August 23-24, (19)

15 Li, Chuan-Zhong., Kuuluvainen, Jari., Li, Chuan-Zhong., Pouta, Eija., Rekola, Mika., and Olli Tahvonen. Using Choice Experiments to Value Natura 2000 Nature Conservation Programs in Finland. Paper presented at the 11th EAERE Conference, Southhampton, UK, June 28-30, Sjöberg, U. Stålgruppen - Ett strategiskt Nätverk. Papper presenterat vid 16:e Nordiska Företagsekonomiska Ämneskonferensen i Uppsala, augusti, Sjöberg, U. Projekt Rostfritt. Utvecklingsnätverk vs Strategiska Nätverk. Papper presenterat vid The 11th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Göteborg, augusti, Thomas, Fridtjof. Databaserad indelning i homogena sträckor: hur skall metodiken implementeras? Rapportsammanställning av föredrag vid forskardagarna i Linköping, januari Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Bohlin, M. och Malmberg, T. Dalafjällens vinterturister och deras synpunkter på resvägar och en tågförbindelse till Sälen. Vintern Institutet för Turism & Reseforskning, Tjärwood AB. Borlänge Carling, K., and Richardson, K. En jämförelse av arbetsmarknadsprogrammens effekt på anställningssannolikheten. Ekonomisk Debatt 29:4, Hanefors, Monica. CASE: Turisterna en grupp att diskutera. TOUREC, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Hanefors, Monica. Vi lämnar aldrig svenskheten. Göteborgs-Posten, 5 Aug, 2001, p. 2. Hultkrantz, Lars. Beslutsunderlaget för Arlandabanan: en granskning av de samhällsekonomiska bedömningarna. Bilaga 1 till Nya vägar till vägar och järnvägar?, Riksdagens revisorer, rapport 2000/01:5. Hultkrantz, Lars och Nilsson, Jan-Eric. Nya bud - En ESO-rapport om auktioner och upphandling. Swedish Ministry of Finance, Ds 2001:40. Li, Chuan-Zhong., Löfgren, Karl-Gustaf., and Hanemann, W Michael. Real versus Hypothetical Willingness to Accept: The Bishop and Heberlein Model Revisited. In: Economic Theory for the Environment: Essays in Honour of Karl-Göran Mäler. Eds.: Kriström, B., Dasgupta, P., and Löfgren, K. Edward Elgar Publishing Limited, UK. (2001). Forthcoming. Olsson, Bertil (red) Användarperspektivet: Strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare. VINNOVA rapporter (VR 2001:18), Stockholm Working Papers in Transport, Tourism and Information Technology, ISSN (ersätter den tidigare serien T&S Working Papers) 2001:1 Tydén, Thomas. Bakom besluten En studie av beslutsprocessen vid projektering och byggande av planskilda korsningar väg/järnväg i Leksands kommun. 15(19)

16 2001:2 Hasselberg, Ylwa. Fara eller frihet? Säkerhetstänkandet inom bantrafik och vägtrafik : en jämförande studie. Andra arbetsrapporter Björklund, G. Informella regler och tecken i trafiken. Slutrapport till Vägverket. Högskolan Dalarna Carling, K. och Richardson, K. The Relative Efficiency of Labour Market Programs: Swedish Experience from the 1990 s. Working paper series 2001:2, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala. Carling, K., Bennmarker, H., and Forslund, A. Public or Private Job Matching for Immigrant Workers - an Outline of a Swedish Social Experiment. Working paper 2001:10, IFAU, Uppsala. Carling, K., Jacobson, T., Lindé, J., and Roszbach, K. The Internal Ratings Based Approach for Capital Adequacy Determination: Empirical Evidence from Sweden. Riksbanken, Stockholm Håkansson, J. Var växte befolkningen? Sverige under 200 år. Arbetsrapport, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Håkansson, J. Befolkningsomfördelningen i Mellansverige Betydelsen av flyttning, födda, döda samt åldersfördelningen. Avd. för Turism och Resandevetenskap, Högskolan Dalarna Håkansson, J., Stjernström, O. och Weissglas, G. Risk- och sårbarhetsaspekter i planeringsprocessen vid järnvägsinvesteringar, Exemplet Botniabanan. Totalförsvarscentrum Norr, Umeå Under publicering. Håkansson, J. och Borgegård, L-E. Äldres regionala flyttningar. Arbetsrapport, Institutet för bostadsforskning, Gävle Kupiszewski, M., Borgegård, L-E., Fransson, U., Håkansson, J., Durham H., and Rees P. International Migration and Regional Population Dynamics in Europe, Sweden case study. Working paper 01/01, Leeds Li, Chuan-Zhong, and Löfgren, Karl-Gustaf. Economic Growth, Environmental Quality and Hyperbolic Discounting. Submitted to Journal of Economic Dynamics and Control Li, Chuan-Zhong, and Löfgren, Karl-Gustaf. On the Choice of Metrics in Dynamic Welfare Analysis: Utility versus Money Measures. Paper submitted to the 2nd World Conference on Environmental Economics, Monterey, California, USA, June Thomas, Fridtjof. Segmentation of Roads Based on Surface Measurements. CTEK Working Paper 2001:2. 16(19)

17 Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Vårdvetenskap Avhandlingar Doktorsavhandlingar Frisdal, B. Lyhördhet. Studenters uppfattningar av lyhördhet i omvårdnad och utbildning. Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, Snellman, I. Den mänskliga professionaliteten. En filosofisk undersökning av det autentiska mötets betydelse för patientens välbefinnande. Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Öhrn, K. Oral Health and Experience of Oral Care among Cancer Patients during Radio- or Chemotherapy. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 998, Department of Public Health and Caring Sciences, Section of Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden Refree-granskade artiklar och övriga bidrag Carlsson, C., Killander, D., Omne-Pontén, M., and Sätterlund-Larsson UB. Voluntary associations for cancer patients in Sweden: supportive activities. Support Care in Cancer 2001; 9(8): Ehrenberg, A. Nurses perceptions concerning patient records in Swedish nursing homes. Vård i Norden (Nursing Science and Research in the Nordic Countries) 2001; 59(21): Ehrenberg, A., and Ehnfors, M. The accuracy of patient records in Swedish nursing homes: congruence of record content and nurses and patients descriptions. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2001; 15: Ehrenberg, A., Ehnfors, M., and Smedby, B. Auditing nursing content in patient records. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2001; 15: Forsberg-Sternudd, M M En arena för förståelsen av dramapedagogikens demokratiska fostranspotential. Paper presenterad vid IDEA- conferensen i Bergen. Norge. Forsberg-Sternudd, M M Educational Drama - a Democratic tool in the Learning Process of all Subjects? In: Rasmussen m fl. (ed). Nordic Voices In Drama, Theatre and Education. Bergen IDEA Publications. Leksell, J. and Wikblad, K. Health and blindness. Federation of European Nurse in Diabetes (FEND) 6 th Annual Conference, Glasgow, September, Leksell, J., Wibell, L, and Wikblad, K. Power and self-perceived health in blind diabetic and nondiabetic individuals. Journal of Advanced Nursing. 2001;34(4): (19)

18 Maimbolwa, M., Sikazwe, N., Yamba, B., Diwan, VK., and Ransjö Arvidson A-B. Views on involving a social support person during labour in Zambian maternities. Journal of Midwifery and Women s Health 2001; 46: Matthiesen, A-S., Ransjö Arvidson, A-B., Nissen, E, and Uvnäs-Moberg, K. Postpartum maternal oxytocin release by newborns: effects of infant hand movements and by sucking. Birth 2001; 28:13-9. Ndubani, P. and Höjer, B. Sexual Behaviour and sexual transmitted diseases among young men in Zambia. Health Policy and Planning 2001;16: Nuwaha F, Faxelid E, Wabwire-Mangen F, Höjer B. Effectiveness if patient-delivered partner medication in Uganda. A randomised controlled study. Sexually Transmitted Diseases 2001;28: Nuwaha, F., Faxelid, E., Wabwire-Mangen, F., Eriksson, C., and Höjer, B. Psycho-social determinants for sexual partner referral in Uganda: quantitative results Social Science & Medicine 2001;10: Petrova, GI., Linari, D., Höjer, B., Skrbic, R., Sarkic, I., and Falkenberg, T. Towards improving pharmaceutical equity in transition in Bosnia and Herzegovina. Journal of Social and Administrative Pharmacy. 2001; Petzäll, K., Berglund, B., and Lundberg, C. Patients opinions and experiences regarding the hospital bed and the bedside equipment: an interview study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2001; 15: Petzäll, K., Berglund, B., and Lundberg, C. The staff s satisfaction with the hospital bed. Journal of Nursing Management 2001; 9: Petzäll, K. and Petzäll, J. Transportation with hospital beds (Accepted). Ransjö Arvidson, A-B., Mathiesen, A-S., Lilja, G., Nissen, E., Widström, A-M., and Uvnäs-Moberg, K. Maternal analgesia during labor disturbs newborn behaviour: effects on temperature and crying. Birth 2001; 28: Sandberg, GE., Sundberg, HE., and Wikblad, KF. A controlled study of oral self-care and selfperceived oral health in type 2 diabetic patients. Acta Odontologica Scandinavica 2001; 59: Sternudd-Groth, M M To guide and steer the process of hange within the school in a democratic way. Ideas for a course in school leadership. Paper presented at the 10th ENIRDEM Conference, Bled. Slovenia. Sternudd-Groth, M M Is it possible to improve critical thinking and democratic fostering with Educational Drama as a learning tool? Paper presentation vid NFPF:s congress, Stockholm. Sternudd-Groth, M M Steering school improvement in a democratic way: using drama for school leadership development. In: Oldroyd, D. (ed) Leading Schools for Learning. Ljubljana. School of Management in Koper. 18(19)

19 Toan, NV., Khe, ND., and Höjer, B. Expenditure and payment sources for treating acute respiratory infections in rural Vietnam. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32: Öhrn, K., Sjödén, P-O., Wahlin, Y-B., and Elf, M. Oral health and quality of life among patients with head and neck cancer or haematological malignancies. Supportive Care in Cancer 2001; 9: Öhrn, K., Wahlin, Y-B., and Sjödén, P-O. Oral status during radiotherapy and chemotherapy: A descriptive study of patients experiences and the occurrence of oral complications. Supportive Care in Cancer 2001; 9: Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Wallin, L. Omvårdnad av det nyfödda barnet en introduktion. I: Omvårdnad av det nyfödda barnet. Red.: Wallin, L. Sid Studentlitteratur, Lund, Wallin, L. Från kunskap till förbättring. I: Omvårdnad av det nyfödda barnet. Red.: Wallin, L. Sid Studentlitteratur, Lund, (19)

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Senior Lecturer and Associate Professor, Nordic School of Public Health, Göteborg.

Senior Lecturer and Associate Professor, Nordic School of Public Health, Göteborg. Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Associate Professor, Associate Professor Department of Sociology and Social Work Department of Sociology and Social Work The Faculty of Social Sciences Center

Läs mer

Kommer tekniken att lösa alla våra problem?

Kommer tekniken att lösa alla våra problem? s Kommer tekniken att lösa alla våra problem? Trafiksäkerhetskonferens Riksdagen 27 Maj 2015 SAFER presentation for Japan Ingrid Skogsmo 1 Vision SAFER provides excellent multidisciplinary research and

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Projektorganisation Styrgrupp Projektledn. och ek./adm. Följeforskare Referensgrupp Externa

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance Framtidens järnvägsunderhåll The Swedish Transport Administration 2 2015-02-17 Gårdagens och morgondagens ingenjörer Star Trek första

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Summan som anges är rekommenderad årlig finansiering från och med år 2012 (efter successiv höjning under perioden 2010-2012). Cancer Center for

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Publications list for Stig-Inge Gustafsson

Publications list for Stig-Inge Gustafsson Publications list Stig-Inge Gustafsson 1 Publications list for Stig-Inge Gustafsson Papers in scientific journals Gustafsson Stig-Inge, Karlsson Björn G., Why is Life-Cycle Costing Important when Retrofitting

Läs mer

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Center for Organization, Management & Administration

Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Center for Organization, Management & Administration Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Center for Organization, Management & Administration Previous employments 2014 Lorem ipsum dolor sit amet 2013 Lorem ipsum dolor sit amet 2012 Lorem ipsum

Läs mer