Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna"

Transkript

1 Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish Contexts. On Processes of Cultural Modification. Stockholm Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Rönnelid, M., Karlsson B., Krohn, P., and Wennerberg, J. Booster Reflectors for PV Modules in Sweden. Progress in Photovoltaics: Research and Applications; 8 (2000), Tepe, R.; Lorenz, K.; Bartelsen, B.; Rockendorf, G.; Vennemann, N.; and Purkarthofer, G.:Elastomer- Metal- Absorber Development and Applications. Solar Energy, vol 67 (2000), nos 4-6, pp Presentationer i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Bales, C. Evaluation of the Thermal Performance of Solar Combistores: Comparison of Test Methods. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000) Bales, C. Presim 4.0 Release. Paper presented at Trnsys European Users Group Meeting, Univ. Sart- Tizard, Liege, Belgium, and at the German Trnsys. Usertag, Stuttgart, February Berg, P and Mattsson, C., A comparison between systems for source separation of organic household waste. Proceedings of the R'2000 Congress. (CD-ROM), Toronto, Canada, June 2000, pp Berg, P.E.O., Mattson, C. Insamlingssystem för hushållens avfall WR 3. Nästa generations insamlingsystem, Proceedings of ELMIA Waste and Recycling, Brogren, M., Rönnelid, M., Karlsson, B. PV-Thermal Hybrid Low Concentrating CPC Module. Paper presented at 16th EUPVSEC, Glasgow Scotland, (2000). Broman, L., Teknoland popular science park with solar exhibits. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000) Broman, L. Solar energy exhibits at the popular science park TEKNOLAND. Proceedings International Symposium on Renewable Energy Education ISREE-2000, Oslo (2000) 1(29)

2 Henning, A. There is no Sunshine in Sweden : Cultural Aspects of Solar Heating Systems and their Introduction. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000) Karlsson R., Nassir, J., and Dandekar, P.P., Sustainable Business Development, an attempt to get out of the environmental resource paradox, Proceedings of the Int. System Dynamics Conference, Bergen, Norway, August 6-10, Karlsson, R., Nasir, J., Bergeå, O., and Jonsson, T., Systems Thinking for Sustainable Resource Management in Environmental Management Education, Proceedings of The International Conference on Systems Thinking in Management, Deakin University, Geelong, Victoria, Australia, November 8-10, Lorenz, K., Bales, C. and Persson, T., Evaluation of solar thermal combisystems for the Swedish climate. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000). Marks, J., and Mattsson, J. E., Delrapport augusti 2000 för projekt P :Konvertering av oljepannor mindre än 1 MW till eldning med träpulver. Paper presented at the conference Småskalig förbränning av biobränslen, aug 2000 Lund (2000). Nordlander, S., Rönnelid, M., and Karlsson, B. Load and Season Adapted Collectors. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000). Perman, K., and Hedlund, G., Gender, Power and Organisation in Local Politics Paper presented at the ECPR (European Consortium for Political Research) Joint Sessions, Copenhagen April Wennerberg, J., Kessler, J., Hedström, J., Stolt, L., Karlsson, B., and Rönnelid, M. CIGS Thin Film PV Modules for Low-Concentrating Systems. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000). Tepe, R.; Bartelsen, B.; Rockendorf, G.; Vennemann, N.; and Purkarthofer, G. Metalldächer als Sonnenkollektoren Idee und Entwicklungsarbeiten. Proceedings of Inter Solar Freiburg i. Br. Germany, 7-9 July Henning, A., Tvetydiga Föremål: Socialantropologisk forskning om solenergi. Paper presented at Forskardagen vid Stockholms universitet, 23 nov Henning, A., Solenergi Status viktigere enn pris? Solvärme handler ikke lengre om produktutvikling, men om holdninger Paper presented at Ny energiteknologi grunnlag for naeringsvekst. Bransjedager med utsikt over markedet og muligheter, Oslo nov Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Berg P.E.O., Ernedal, S., Paulsson. Study of the Solid Waste Management Sector in China. Background report for SIDA (INEC ) Berg, P.E.O. Från Aurim Urbis och smutsguld till rena urinsorterande toaletter. Teknikhistoriska dagar på Stjernsund, juni Svenska nationalkommitten för teknikhistoria (SNT). (2000). 2(29)

3 Berg, P.E.O. (ed.) Solid Waste collection and sanitation in Marginal Areas in Tegucigalpa, Honduras. Chalmers University of Technology, Tegucigalpa Honduras. (2000). Henning, A., "Det finns ingen sol i Sverige": nätverk kring solenergin, in Flera Fält i ett, Hannerz, U., (Editor). Carlssons förlag, Stockholm, 2000 (in print). Karlsson B., Krohn, P., Perers, B., Svensson, L., Rönnelid M. and Brogren, M., Solceller med reflektorer - Resultat Vattenfall Utveckling AB, Ny Energi- & Miljöteknik. Rapport nr UR 00:07. (2000). Egna arbetsrapportserier Perman, K., Demokrati, medborgardeltandande och kön. En studie av ett ekologiskt utvecklingsprojekt i Falu- och Borlänge kommuner. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:1 RAPPORT. Borlänge (2000). Mattsson, C. och Berg, P. EO. Hushållsavfall i Borlänge kommun. Analyser av material en- och flerfamiljshus. EKOS PUBLIKATION 2000:2. INTERNSKRIFT (2000). Mattsson, C. och Berg, P. EO. Hushållsavfall i Falun. Analyser av material en- och flerfamiljshus. EKOS PUBLIKATION 2000:3 INTERNSKRIFT. Borlänge (2000). Persson, T., Lågtemperaturvärmesystem - en kunskapsöversikt. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:4 RAPPORT. ISSN , ISRN DU-SERC--67--SE. Borlänge (2000). Bales, C., COMBITST-Program Manual. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:5 INTERNSKRIFT. ISRN DU-SERC--DU-SERC--68--SE. Borlänge (2000). Henning, A., Populisering och spridning av forskningsresultat. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:6 INTERNSKRIFT. ISRN DU-SERC--69--SE. Borlänge (2000). Marks, J., Mattsson, J E., och Nordlander, S., Malning av pellets och dosering av pulver till pulverbrännare. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:7 INTERNSKRIFT. ISRN DU-SERC--70--SE. Borlänge (2000). Andra arbetsrapporter Marks, J., and Mattsson, J. E., Delrapport augusti 2000 för project P :Konvertering av oljepannor mindre än 1 MW till eldning med träpulver. Ej publ (2000) Nordlander, S., Marks, J. Grovmalning och dosering av bränslepellets. Ej publ. (2000) 13pp Tepe, R.; Lorenz, K.; Swan, T.; Bartelsen, B.; Rockendorf, G., Heusel, H.; and Pasberg, H.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber Form Sheet Production. Technical Report EU-Project JOR3- CT (29)

4 Tepe, R.; Bartelsen, B.; and Rockendorf, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber and Collector Development and Assessment. Technical Report EU-Project JOR3-CT Tepe, R.; and Lorenz, K.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. System Concepts and Simulation. Technical Report EU-Project JOR3- CT Tepe, R; Bartelsen, B.; Rockendorf,, G.; and Purkarthofer, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Planning and Construction of Test Systems. Technical Report EU-Project JOR3-CT Tepe, R.; Bartelsen, B.; Rockendorf,, G.; and Purkarthofer, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Operation and Assessment of Test Systems. Technical Report EU-Project JOR3-CT (29)

5 Forskningsprofil/Tema Forskningsförankrad lärarutbildning Licentiatavhandlingar Lilja, Kristina, Utav omsorg och eftertanke. En undersökning av Falu stads sparbanks sparare Uppsala Papers in Financial History. Report No 11, Ekonomiskhistoriska institutionen, Uppsala Doktorsavhandlingar Bengtsson, Håkan. What's in a name?: a study of sobriquets in the Pesharim. Uppsala Berge, Lars. The Bambatha Watershed : Swedish missionaries, African Christians and an evolving Zulu church in rural Natal and Zululand Studia missionalia upsaliensia 78. Uppsala Båtefalk, Lars. Staten, samhället och superiet : samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca Studia historica upsaliensia 195. Uppsala Eklund-Braconi, Paola. Il linguaggio normativo delle Comunità europee: studi quantitativi e semantici sul lessico con particolare riguardo al concetto di ambiente. Forskningsrapporter Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska 15. Stockholm Henning, Anette. Ambiguous artefacts : solar collectors in Swedish contexts : on processes of cultural modification. Stockholm studies in social anthropology 44. Stockholm Jonsson, Pernilla. Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribution och försäljning Uppsala Studies in Economic History 50. Uppsala Lindell, Inger. Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 efter Cod. Ups. C 61: Diplomatarisk utgåva med kommenterande inledning. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet.serie 1, Svenska skrifter 84. Uppsala Rosenqvist, Mia Maria. Undervisning i förskolan - En studie av förskollärarstuderandes föreställningar. Studies in Educational Sciences 27. Uppsala 2000 Sternudd, Mia Marie. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv - dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala Studies in Education 88. Uppsala Vilhelmsdotter, Gisela. Riddare, bonde och biskop: studier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner. Stockholm studies in history of literature 42. Stockholm (29)

6 Referee-granskade artiklar Steven Saxonberg. Regime Behavior during Crisis: A comparison of East European Regimes in Problems of Post-Communism, July/August, Steven Saxonberg. Democracy for Only Half? Female Representation in East European Parliaments, forthcoming, Journal of Democracy, spring Steven Saxonberg. Polish Women: Christian Democratic in a Country without a Christian Democratic Party? forthcoming in Czech Sociological Review, vol. VIII, no. 2, Steven Saxonberg. The Crisis of Central European Family Policy, forthcoming in Przeglad europejski. Konferensbidrag Rolf Hedrén, Alternatives to Standard Algorithms. A Study of Three Pupils during Three and a Half Years. Svenska matematikdidaktiska föreningens konferens i Göteborg Mia Marie Forsberg-Sternudd, Erik Groth och Mats Lundgren, Dalarna Centre for Educational Development In-Service Teacher Training - Teachers in Research Circles as an example. Paper presented at the 25th annual ATEE conference in Barcelona Steven Saxonberg. Revised version of the paper Regime Behavior During Crisis delivered at a conference on social transformation in Florence, European University, May, Steven Saxonberg. The Crisis of Family Policy in Post-Communist Central Europe paper delivered at the conference: Decade of turn: The balance-sheet of the constitutional Transformation processes in Central and Eastern Europe, in Warsaw, October, Steven Saxonberg. Transitions and Non-Transitions from Communism, paper to delivered at the Swedish Political Science annual meeting in Örebro, October, Böcker och artiklar Tomas Axelson, Film som epifani, Signum nr 5, juni Håkan Bengtsson, Antijudaism, antisemitism och antisionism en idéhistorisk skiss, i: Akka. Tidskrift för Kultur och lärande. Våren Håkan Bengtsson, Från grottorna till Bibel 2000 ett halvt sekel med Dödahavsrullarna, i: Akka. Tidskrift för Kultur och lärande. Hösten Gunnar Berg, Det pedagogiska samtalet i multiprofessionell organisation, i: Dagens viskningar - morgondagens rop. Om framtidens skola och ledarskap. Göteborg Gunnar Berg, Förvirrad ansvarsfördelning. Svenska Dagbladet (29)

7 Gunnar Berg, School culture and teachers esprit de corps, i: Quality and Educational Management. Balázs, E., van Wieringen, F. & Watson, L. (Eds.)Budapest Gunnar Berg, Lärares professionalism. Skolvärlden nr 16. September 2000 Urban Claesson och Sven Thidevall, Folkkyrka och folkhem - kampen om nationell legitimitet, i: Kyrkohistorisk årsskrift Ann-Kristin Ekman Vägen till antropologididaktiken: Utmaningar på en liten högskola. Antropologiska Studier 68/69. Liselotte Frisk, New Age-utövare i Sverige: Bakgrund, trosföreställningar, engagemang och "omvändelse", i: Gudars och gudinnors återkomst: Studier i nyreligiositet. Carl-Gustav Carlsson och Liselotte Frisk (red). Institutionen för religionsvetenskap Umeå Universitet Liselotte Frisk, Megatrend Religion: The Situation in Northern Europe, i: Megatrend Religion? Neue Religiosität in Europa. Ein Werkstattbericht. Utgiven på CD av Institut für Pastoraltheologie der Universität Wien. Wien Liselotte Frisk, Nya religiösa rörelser: Relation till samhället/världen, i: Beyond the Mainstream: The Emergence of Religious Pluralism in Finland, Estonia and Russia. Ed. Jeffrey Kaplan. SKS/Helsinki Irene Gilsenan Nordin. Seamus Heaney: From the Personal to the Universal, i: Studia Neophilologica 72: 1-7, 2000 Erik Groth och Mats Lundgren, Szkolne zespoly badawcze, czyli WDN po szwedzku, (Forskningscirklar i skolan som skolbaserad kompetensutveckling i Sverige) i: Nowe w Szkole, 9/ Polen Erik Groth & Mats Lundgren: Raziskovalni krozek kot orodje za v solo usmerjen razvoj uciteljev in izboljsave v solah (Nya former för skolbaserad kompetensutveckling för lärare), i: Raznolikost kakovosti. Trnavcevic, A. (red). CIP - Katalozni Zapis o Publikaciji Univerzitetna Knjiznica Maribor. Slovenien Rolf Hedrén, Alternatives to Standard Algorithms. A Study of Three Pupils during Three and a Half Years, i: Nordisk matematikdidaktik årg 8 nr 1, Rolf Hedrén, Eigene Rechenmethoden - mit Ausgangspunkt von der Arbeit dreier Schülerinnen, i: Beiträge zum Mathematikunterricht Vorträge auf der 34. Tagung für Didaktik der Mathemtik vom 28. Februar bis 3. März 2000 in Potsdam, Michael Neubrand, (Herausg.) Berlin Anne Heith. När liv och längtan är som hav utan kuster, i: Nordisk litteratur og mentalitet. Malan Marnersdóttir och Jens Cramer (red). Torshamn Anne Heith. Narrativt begjär. Om Dag Solstads forfatterskap, i: Edda, nordisk tidskrift för litteraturvetenskap, nr 4, Bo G Jansson, Postmodernism Now! - The Swedish Novel in the 1990s. i: Significant Forms. The Rhetoric of Modernism. Modernism, Postmodernism and Intertextuality. Working Paper 7 Aalborg, (29)

8 Bo G Jansson, Lojaliteten gällde friheten - inte arbetarklassen. Om Eyvind Johnson, i: Dala- Demokraten 26 augusti 2000 Fredrik Land "A Journey towards Understanding" i: Akka. Tidskrift för Kultur och lärande. Hösten Håkan Larsson, Finns kön?, i: Tema Forskning, Lärarhögskolan i Stockholm Håkan Larsson, Beteendevetenskap, kön och styrningsmentaliteter. 25 år med beteendevetenskaplig idrottsforskning: en fråga om kunskap, makt och självförståelse, i: SVEBIS Årsbok [Förening för Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforskning] Håkan Larsson, Just Sport - Sport and the Concept of Equal Opportunities Between Women and Men, i: JUST Leisure: Social Inclusion and Identity LSA Publication No. 72, Celia Brackenridge, Fiona Jordan and David Howe (eds.) Håkan Larsson, Sport, Equal Opportunities, and the Construction of Sex/Gender Identity, i: Sport, Culture and Society. Sage Publications Tekeste Negash, The Landscape of African Constitutions, i: African Constitutions, eds. Valeria Piergigli and Irma Taddia, Milan, Tekeste Negash, Danish Presence at any Price: Denmark and the UN Peace-Keeping Force in thehorn of Africa, i: Development Today, December Tekeste Negash and Kjetil Tronvoll, Brothers At War: Making Sense of the Eritrean-Ethiopian War. Oxford: James Currey; Athens: Ohio University Press, Lars Petterson, The Swedish Nation-building Process and National Identity, i: Lehrerbildung und nationale Identitäten. PA-Berichte Band 7. Wanner, G, (Herausg). Feldkirch Gunnel Påhlsson. I Pippis fotspår, i: Barnboken 2000:2 Steven Saxonberg. The Fall. A Comparative Study of the End of Communism in Czechoslovakia, East Germany, Hungary and Poland. (Reading: Gordon & Breach). Steven Saxonberg. Czech Political Parties Prefer Male Candidates over Female Votes in Richard E. Matland & Kathleen Montgomery eds., Women s Political Representation in Eastern Europe: 10 Years after the Fall (Oxford: Oxford University Press, forthcoming). Steven Saxonberg. In the Shadow of Amicable Gender Relations, in Professor Helena Flam ed., Social Movements in Central Europe after 1989, (forthcoming). Steven Saxonberg. Nesnasenlivi cesti studenti in Jak Cesi jadnaji, edited by Jan Culik. Steven Saxonberg. Svet plny Rumlu? in Jak Cesi jadnaji, edited by Jan Culik. Steven Saxonberg. Otevreny dopis Vaclavu Bendovi: Zradil jste vznesene hodnoty ceske antikomunisticke opozice in Jak Cesi jadnaji, edited by Jan Culik. 8(29)

9 Karin Sporre, Genus, gudstjänst och ett nytt millennium: frågor om helhet och förnyelse, i: Tro och tanke, 2000:2 Karin Sporre, En introduktion till Iris Marion Young, i: Young, Iris M: Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvisa. Stockholm Jonathan White, Adjuncts and VP structure, Roehampton Institute London Working Papers, i: Linguistics Volume 2, Judith Broadbent (ed.) London Arbetsrapporter Rolf Hedrén, Social konstruktivism i elementär aritmetik. Kan elever i år 2-5 göra skriftliga beräkningar utan de traditionella uppställningarna? Högskolan Dalarna: Rapport 2000:1. Rolf Jonsson, Kroppen eller knoppen - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Finansdepartementet. Ds 2000:21. Mats Lundgren Forskningscirklar och skolutveckling ett lärarperspektiv. Högskolan Dalarna Rapport 2000:2. Falun (29)

10 Forskningsprofil/Tema Intelligenta transportsystem 1. Profilområdet Transport och samhälle Licentiatavhandlingar Hultgren, Göran. Nätverksinriktad förändringsanalys perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Doktorsavhandlingar Eriksson, Owen. Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Melin, Carl. Makten över trafikpolitiken. Korporatism, lobbying och opinionsbildning inför 1998 års transportpolitiska beslut. Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis, Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Andersson, J., Carling, K. och Mattsson S. Att rangordna med säkerhet: Ny statistisk metodik visar vägen. Läkartidningen. Vol. 2000:3, s Axelsson, B., and Elbe, J. Improved Resource Utilisation at Destinations through Entrepreneurial Activities. The Role of the Tourist Organisation Interpreted by Using a Network Perspective. Proc. The 3rd International Forum in Marketing; Las Ciencias, las Tecnicas y el Arte Aplicadas al Marketing, Universidad Complutense de Madrid, España, de Noviembre, Bohlin, Magnus. Developing Profiles of Museum Visitors - A Swedish Case. In: Tourism Destination Marketing - Gaining the Competitive Edge, pp Eds.: Ruddy, Joseph and Flanagan, Sheila. Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, Bohlin, Magnus. Turism och regional utveckling i geografiskt perspektiv. I: Det nya samhällets geografi, s Red.: Berger, Sune. Uppsala Publishing House, Uppsala, Boulmakoul, A., Braban-Ledoux, C., and Laurini, R. Reactive GIS for Monitoring the Environmental Impacts of Road Traffic Pollution. Proc. Second International Conference on TeleGeoProcessing, Sophia-Antipolis, France, May (29)

11 Braban-Ledoux, C. Combining Artificial Neural Networks with Traditional Statistical Tools to Predict Rut Depth on Swedish Road Pavement. 2nd International Workshop on Artificial Intelligence & Mathematical Methods in Pavement & Geomechanical Engineering Systems. University of Delaware, US, Aug , Braban-Ledoux, C., and Sundin, S. Artificial Intelligence-Based Decision Support Tools for Maintaining the Swedish Road Network. Revue Générale des Routes et des Aérodromes. Special Issue on International Current Practise on PMS, January Braban-Ledoux, C., and Sundin, S. Building a Deterioration Model for Pavement Management Using Artificial Neural Networks Application to Rut Depth Prediction. RTS, INRETS International Scientific Journal. Forthcoming. Bring, J., and Carling, K. Attrition and Misclassification of Drop-Outs in the Analysis of Unemployment Duration. Journal of Official Statistics. Vol. 16:4, In press. Carling, K. Resistant Outlier Rules and the Non-Gaussian Case. Computational Statistics & Data Analysis. Vol. 33:3, 2000, pp Carling, K. och Gustafson, L. Starta eget-bidrag eller rekryteringsstöd, vilket är effektivast? Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 6:2, 2000, s Carling, K., and Larsson, L. Att utvärdera arbetsmarknadsprogram i Sverige: Rätt svar är viktigt, men vilken var nu frågan? Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 6:3, 2000, s Carling, K., och Larsson, L. Replik till Lars Behrenz och Anders Harkman. Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 6:4, 2000, s Carling, K., Holmlund, B., and Vejsiu, A. Do Benefit Cuts Boost Job Findings? Swedish Evidence from the 1990 s. The Economics Journal. Forthcoming. Carling, K., Jacobson, T., and Roszbach, K. Dormancy Risk and Expected Profits of Consumer Loans, Journal of Banking and Finance. In press. Darpö, Jan. Book review: Legal Aspects of Soil Contamination and Decontamination in EU Member States by Seerden and Deketelaere. Environmental Liability. EL 2000:4, pp Darpö, Jan. The New Contaminated Land Regime in Sweden: Features and Principles. Environmental Liability. EL 2000:2, pp Darpö, Jan. Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken. Svensk Juristtidning. SvJT 2000, s Dougherty, M.S. Should ITS Trainees Study Philosophy of Science? Proc. The 6th AATT Conference, Singapore, Thailand, June Presented again as an invited plenary speaker at The 8th Euro Working Group on Transportation Conference, Rome, Italy, September Dougherty, M.S., and Ciuna, M. Data Mining of Accident Data Using Neural Networks. The 8th EURO Working Group on Transportation Conference, Rome, Italy, September (29)

12 Dougherty, M.S., and Burghout, W. Driver Compliance with City-Wide Maximum Idling Time Limits. Proc. Nordic-Baltic Transport Research Conference, Riga, Latvia, April Dougherty, M.S., and Burghout, W. Driver Compliance with Idling Time Limits. Traffic Engineering and Control, Vol. 41, No. 2, 2000, pp Dougherty, M.S., Fox, K., Cullip, M., and Boero, M. Technological Advances which Impact on Micro-Simulation Modelling. Transport Reviews. Vol. 20, no. 2, 2000, pp Eriksson, Owen. Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes. The 3 rd International Workshop on Organisational Semiotics, Stafford, England, Jul. 4, Eriksson, Owen., and Axelsson, K,. ITS Systems Architectures - From Vision to Reality. The Seventh World Congress on Intelligent Transport Systems, Turin, Italy, Nov. 6-9, Haglund, M., and Åberg, L. Speed Choice in Relation to Speed Limit and Influences from Other Drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 3(1), 2000, pp Hanefors, Monica., and Mossberg, Lena. Travel Motives and Tourists Buying Behaviour: Gates Towards Consuming. In: Tourism Destination Marketing: Gaining the Competetive Edge. Eds.: Ruddy, Joseph., and Flanagan, Sheila. Tourism Research Centre, Dublin Institute of Technology, Ireland, 2000, pp Hanefors, Monica., and Mossberg, Lena. Travel Shows and Image Making. In: Management, Marketing and the Political Economy of Travel and Tourism. Eds.: Robinson, M., et al. Business Education Publ. Ltd., Sunderland, UK, 2000, pp Sundin, S., and Braban-Ledoux, C. Artificial Intelligence-Based Decision Support Technologies in Pavement Management. Journal of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. Forthcoming. Tydén, T., and Nordfors, D. INFOPAC - Researchers Learn about Research Dissemination by Doing. Science Communication, Vol. 21, No. 3, March 2000, pp Presentationer i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Dougherty, M.S. What has Literature to Offer Computer Science? Of One Mind: Reconfiguring the Humanities in the Age of IT Symposium, Karlskrona, May Elbe, Jörgen. Destination och identitet. Om problemet att skapa enhetlig destinationsmarknadsföring. 9:e Nordiska Turismforskarsymposiet, Bornholms Forskningscenter, Bornholm, Danmark, oktober Eriksson, Owen. Kommunikationskvalitet en viktig förutsättning i samband med affärsprocesser. Processer och sedan?, Linköping, 16 maj, Hanefors, Monica. The Use of Food Images in Selling Countries to Tourists Food as Travel Motivation. Food and Image, North London University, UK, Sept. 8-9, (29)

13 Åberg, L. Allmänhetens syn på ISA. Transportforum, januari, 2000, Linköping. Åberg, L. Attitudes and Acceptance of an Intelligent Speed Adaptation System. The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Also presented at the 13th ICTCT Workshop, Corfu, Greece, October 5-6, Åberg, L. Do We Need Models of Driver Behaviour? The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Åberg, L. Ett globalt perspektiv på dödsolyckor i trafiken: Sammanfattning av innehållet i en TRL rapport. Nationell trafiksäkerhetskonferens (TURBO) i Ystad 7-8 december, Åberg, L. Social factors Influencing Road User Behaviour. The XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, 2000, Stockholm. Åberg, L. The Theory of Planned Behaviour and Perceived Probability of Detection. The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Åberg, L. and Haglund M. Why am I always the Good Guy while Others are Bad? The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Bohlin, Magnus. Traveling to Events. In: Evaluation of Events: Scandinavian Experiences, pp Ed.: Mossberg, Lena. Cognizant Communication Corporation, Elmsford, N.Y., Braban-Ledoux, C., and Sundin, S. De l intelligence artificielle dans les outils d aide à la gestion de l entretien des réseaux routiers suédois. Revue Générale des Routes et des Aérodromes, January Bryding, G., Börjesson, M., Engström, T., Eklund, P., Haglund, M., Jansson, A., Mattsson, L., Rudolf, J., Sandblad, B., och Åberg, L. Teknik som kan minska kollektivresenärernas oro. Kommunikationsforskningsberedningens rapportserie, KFBrapport, 2000:34. Böhn, Solveig. Renrike A Scandinavian Mountain Resort. In: European Resort Management: Learning Materials for the Management of Tourism in Europe, Vol. 1. Eds.: Morgan, Michael., Ganter, Hans- Dieter., and Bahaire, Tim. ETUP, European Tourism University Partnership. Continuum Publishing Group, UK, Hanefors, Monica. The Locals Local Knowledge, Participation, and Identity. In: Evaluation of Events: Scandinavian Experiences. Ed.: Mossberg, Lena. Cognizant, New York, US... Tokyo, Japan, 2000, pp Hanefors, Monica. Attitudes of the Locals Toward Events. In: Evaluation of Events: Scandinavian Experiences. Ed.: Mossberg, Lena. Cognizant, New York, US... Tokyo, Japan, 2000, pp Hanefors, M., and Selwyn T. Dalecarlian Masques: One Souvenir s Many Voices. In: Souvenirs: The Material Culture of Tourism. Eds.: Hitchcock, M., and Teague, K. Ashgate, Aldershot, 2000, pp (29)

14 T&S Working Papers ISSN :1. Hjern, Benny. Policy-analys, organisation och organisering. 2000:2. Vail, David., and Heldt, Tobias. Institutional Factors Influencing the Size and Structure of Tourism: Comparing Sweden (Dalarna) and Maine (USA). 2000:3. Sjöberg, Ulf. Stålgruppen: Ett strategiskt nätverk. 2000:4. Eriksson, Owen. Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes. In press. 2000:5. Eriksson, Owen., and Axelsson, Karin. ITS Systems Architectures - from Vision to Reality. In press. 2000:6. Björklund, Gunilla. Informella regler och tecken i trafiken - en litteraturstudie. In press. 2000:7. Mortazavi, Reza och Nerhagen, Lena. De anställdas färdsätt till några större arbetsplatser i Dalarna En kartläggning. In press. Andra arbetsrapporter Bergström, E., Florén, A., Ternhag, G. och Tydén, T. Det dolda universitetet. Framväxten av nya FoUmiljöer utanför universitet och högskolor. DFR-rapport 2000:2, Falun. Eriksson, Owen,. Och Axelsson, K. Analys av NVDB-konceptet. Avdelningen för Informatik och Datateknik, Högskolan Dalarna, mars Haglund, M. och Åberg, L. Cyklisters regelefterlevnad en litteraturgenomgång. Slutrapport till Kommunikationsforskningsberedningen av ett KFB-projekt Tydén, T. Bakom besluten. En studie av beslutsprocessen vid projektering och byggande av planskilda korsningar väg/järnväg i Leksands kommun. PM, Högskolan Dalarna, Tydén, T. och Andrae-Thelin, A. (Red.) Några tankar om lärande och IT. En forskningsöversikt. Skolverket, Stockholm, Tydén, T. och Josefsson, C. Regionala FoU-miljöers syn på verksamhetsutveckling. Sammanställning av en enkät- och intervjuundersökning. Socialstyrelsen, Stockholm, Tydén, T., Rieper, O. och Tesli, A. Ökat medborgarinflytande i landsting/fylke/amt med IT. Utvärdering av ett skandinaviskt försöksprojekt. Dalarnas Forskningsråd, Falun, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Köpenhamn och Norsk Institutt for By- og Regionforskning, Oslo. In press. Tydén, T., Josefsson, C. och Messing, J. Socialsekreterare och kunskapsbildning. Socialstyrelsen, Stockholm, (29)

15 2. Centrum för Transportekonomisk forskning (CTEK) Högskolan Dalarna och Statens Vägtrafik- och transportforskningsinstitut (VTI) i samverkan Doktorsavhandlingar Ylvinger, S. (2000). Essays on production performance assessment. Umeå Economic Studies no Referee-granskade publikationer Heldt, T. and Vail, D. (2000). Institutional Factors Influencing the Size and Structure of Tourism: Comparing Dalarna (Sweden) and Maine (USA). Forthcoming in Current Issues in Tourism 3:4. Holgen, P., Mattsson, L. and Li, C. Z. (2000). Recreation values of boreal forest stand types and landscapes resulting from different silvicultural systems: An economic analysis. Journal of Environmental Management 60, Hultkrantz, L. and Vail, D. (2000), Property Rights and Sustainable Nature Tourism: Institutional Adaptation and Mal-Adaptation in Dalarna (Sweden) and Maine (USA). Ecological Economics 35(2): Hultkrantz, L. and Mortazavi, R. (2000), Anomalies in Value of Travel Time Changes, Journal of Transport Economics and Policy (forthcoming). Jansson, K. and Mortazavi, R. (2000). Models for public transport demand and benefit assessments. In: Handbook of Transport Modelling (eds. Hensher, D. and Button, K.J.). Pergamon, Oxford, UK, Li, C. Z. and Löfgren, K. G. (2000). A theory of red pine management for both timber and commercial seeds. Forest Science 46, Li, C. Z. and Löfgren, K. G. (2000). Red pine management for timber, commercial seeds and amenities: Comparing nested models. Journal of Forest Economics 6, Li, C. Z. and Löfgren, K. G. (2000). Renewable Resources and Economic Sustainability: A Dynamic Analysis with Heterogeneous Time Preferences. Journal of Environmental Economics and Management 40, Li, C. Z., Löfgren, K. G. and Weitzman, M. L. (2000). Harvesting versus Biodiversity: An Occam s Razor Version. Forthcoming in Environmental and Resource Economics. Lindberg, G. (2000). Trafiksäkerhet, ekonomi och transportpolitik, i Optimal transport- og arealpolitikk, Norges Forskningsråd, Oslo mai Pouta, E.; Rekola, M., Kuuluvainen, J., Tahvonen, O. and Li, C. Z. (2000). Contingent valuation of the Natura 2000 nature conservation programme in Finland. Forestry 73, (29)

16 Rekola, M., Pouta, E., Kuuluvainen, J. Tahvonen, O. and Li, C. Z. (2000). Incommensurable preferences in contingent valuation: the case of Natura 2000 Network in Finland. Environmental Conservation 2(3), Ylvinger, S. (2000). Industry performance and structural efficiency measures: Solutions to problems in firm models. European Journal of Operational Research 121, Kapitel i böcker (Ej referee-granskade) Ahlstrand, I., Andersson, R., Hultkrantz, L. och Jansson J. O. (2000). Gratis cashcard till alla bilister. I Trafik, miljö och tilllväxt. Går det ihop? Naturvårdsverket, Stockholm. Hultkrantz, L. (2000). Event Economics: Top-down Approaches. Ch. 7 in Lena L. Mossberg (ed.) Evaluation of Events: Scandinavian Experiences. Cognizant Communication Corporation, New York, Sidney, Tokyo. Hultkrantz, L. (2000). Trafikpolitik för glesbygden gas och broms samtidigt. I Trafik, miljö och tilllväxt. Går det ihop? Naturvårdsverket, Stockholm. Konferensbidrag Johnsson, R. (2000) Effects of a reintroduction of a marginal cost based km tax on heavy trucks - a CGE model of Sweden. Paper presented at the 22 nd Conference of Australian Institutes of Transport Research, Canberra, December 6-8, Li, C. Z. and Löfgren, K. G. (2000). Economic Growth, Environmental Quality and Hyperbolic Discounting. Paper presented at the EAERE 2000 Annual Conference, Rethymnon, Greece, June 30 - July 2, Li, C. Z. and Hultkrantz, L. (2000). A Stochastic Threshold Model for Estimating the Value of Travel Time. Paper presented at the EAERE 2000 Annual Conference, Rethymnon, Greece, June 30 - July 2, Also presented at the 3rd KFB Research Conference on Transport Systems - Organization and Planning, Stockholm, June Li, C. Z. (2000). What is Sustainable Transport? Paper presented at the 3rd KFB Research Conference on Transport Systems - Organization and Planning, Stockholm, June Melén, C.G. (2000). Towards satellite national accounts for the transport sector in Sweden. Paper presented at the 3rd KFB Research Conference, Stockholm, June Nerhagen, L. (2000). Context Effects in Value of Time Estimation. Paper presented at the EAERE 2000 Annual Conference, Rethymnon, Greece, June 30 - July 2, Also presented at the 3rd KFB Research Conference on Transport Systems - Organization and Planning, Stockholm, June Nerhagen, L. (2000). Mode Choice Behavior, Travel Mode Choice Models and Value of Time Estimation - A Literature Review. Paper presented at the 3rd KFB Research Conference on Transport Systems - Organization and Planning, Stockholm, June (29)

17 Nilsson, J.-E. (2000). Towards a Welfare Enhancing Process to Manage Railway Infrastructure Access. Presenterad vid konferens i Paris i juni ordnad av RFF (franska Banverket). Senare accepterad för publicering i Transportation Research Part A (nästa år). Thomas, F. (2000). Ansats till nedbrytningsmodell från statistisk utgångspunkt -- indelning i homogena sträckor. Proceedings of the VTI and KFB Researcher Days, Part 2, Linköping, Sweden, January 12-13, pp Thomas, F. (2000). Partitioning a road into homogeneous sections based on road surface measurements. Proceedings of the 1st European Pavement Systems Conference, Budapest, Hungary, September. (On CD.) CTEK Working Papers 2000:1. Gunnar Lindberg. Samhällsekonomisk analys av Öresundsförbindelsen. 2000:2 Fridtjof Thomas. Bayesian Approach to Retrospective Detection of a Change-point in a Series of Road Surface Measurements. 2000:3. Björn Isakson. Using Air-Time Tariffs. Three Cases in Telecommunications where Air-Time Tariffs Could Improve Competition. 2000:4. Björn Isakson. Local Loop Interconnection Charges, Reciprocity and Enhanced Services. 2000:5. Björn Isakson. Samtrafik och konkurrens Möjligheter och motsättningar. 2000:6. Lena Nerhagen. Mode Choice Behavior, Travel Mode Choice Models and Value of Time Estimation A Literature Review. 2000:7. Fridtjof Thomas. Basic Sampling Theory for the Estimation of Road Network Total Maintenance Cost. 2000:8. Chuanzhong Li and Lars Hultkrantz. A Stochastic Threshold Model for Estimating the Value of Travel Time. 2000:9. Jan-Eric Nilsson. Towards a Welfare Enhancing Process to Manage Railway Infrastructure Access. 2000:10. Magnus Arnek and Per Johansson. Contract Form and Procurement Expenses. 2000:11. Svante Ylvinger. On Industry Performance and Structural Efficiency: Some New and Improved DEA Models. 2000:12. Svante Ylvinger. On Light-Duty Vehicles: External Impacts and Some Measurement Problems. 2000:13. Svante Ylvinger. On Regulating Light-Duty Vehicle Technology: Feasible Instruments Not Easily Captured. 2000:14. Svante Ylvinger. Light Duty Vehicles and External Impacts: Product- and Policy-Performance Assessment. 17 (29)

18 2000:15. Svante Ylvinger. On the Measurement of Industry Performance: Problems in Non-Firmmodels and Non- Problems in Firm-models. 2000:16. Hans Sundström. Differentiering av olyckskostnader i järnvägstrafiken. 2000:17. Göran Bostedt and Sven-Olov Larsson. Beslutsprocesser och planeringsresultat: En kunskapsöversikt. 2000:18. Svante Ylvinger. On Environmental Effects and Multiple Production Processes: A DEA Application to the Swedish Vehicle-Inspection Company. 2000:19. Fridtjof Thomas. Retrospective Detection of a Change-point Under AR(1) Schemes: Part I Posterior Probabilities and Bayes Factors. 2000:20. Fridtjof Thomas. Retrospective Detection of a Change-point Under AR(1) Schemes: Part II Full Conditional Distributions and Gibbs Sampler. 2000:21. Lars Hultkrantz. Överväganden vid beräkning av samtrafikavgifter för mobil kommunikation. 2000:22. Tobias Heldt. Turskidåkares värdering av externaliteter från snöskoter. Andra arbetsrapporter Doll, C., Lindberg, G., Niskanen, E., (2000) Accounts Approach for Accidents, UNITE Interim Report 8.2. Funded by 5th Framework RTD Programme, University of Leeds, Leeds, November Isacsson, G. (2000) Litteraturstudie mm avseende forskningsprojektet Effekter av infrastrukturinvesteringar på arbetsmarknadens funktionssätt. CTEJ opubl. Isacsson, G. and Nilsson J.-E. (2000) Re-regulating Previous State Monopolies: An Experimental Comparison of Alternative Allocation Mechanisms in the Railway Sector. CTEK opubl. Lindberg, G. (2000) Marginal Cost Methodology for Accidents, UNITE Interim Report 8.3. Funded by 5th Framework RTD Programme, University of Leeds, Leeds, October Lindberg, G. (2000) Samhällsekonomisk utvärdering av Citytunneln, november CTEK opubl. Link, H. and Lindberg, G. (2000) Marginal Cost Methodology for Infrastructure Cost, UNITE Interim Report 5.3. Funded by 5th Framework RTD Programme, University of Leeds, Leeds, October Li, C. Z. (2000). On the choice of social discount rate for evaluating transport infrastructure investment. Memo. Lunander, A. and Nilsson, J-E (2000). An Experimental Comparison of Alternative Mechanisms to Procure Multiple Units Provided by Asymmetric Firms with Non-Constant Costs. Nilsson, J-E (2000). Infrastructure for Transfer of Binary Information; Is There a Need for Government Intervention? PM presenterat vid referensgruppmöte i juni (29)

19 Nilsson, J-E (2000). Så hade Konungariket Sverige kunnat amortera 50 miljarder kr av sin statsskuld. PM tillgängligt på 19 (29)

20 Forskningsprofil/Tema Materialförädling Licentiatavhandlingar Bjerhammar, Lena. Strategiskt utvecklingsarbete och krävande kunder En studie av samspelet melan SSAB Tunnplåt AB och Volvo AB. Linköping Studies in Science and Technology. Thesis No Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet, Doktorsavhandlingar Johansson, Jerry. Excavators and Backhoe Loaders as Base Machines in Logging Operations. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria 141, Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Bergqvist, Y., Hopstadius, C. Simultaneous separation of atovaquone, proguanil and its metabolites on a mixed mode high-performance liquid chromatographic column. J. Chromatogr B, 741; 2000: Bexell, U., Carlsson, P. and M. Olsson. Characterisation of thin films of a non-organofunctional silane on Al-43.4Zn-1.6Si alloy coated steel by ToF-SIMS. Proc. 12 th International Conference on Seconadary Ion Mass Spectrometry, Brussels, September 5-10, 1999 Carlsson, P., Bexell, U. and M. Olsson. Tribological behaviour of thin organic permanent coatings deposited on hot-dip coated steel sheet. Surface and Coatings Technology, 132 (2000) Carlsson, P., Bexell, U. and M. Olsson. Friction and wear mechanisms of thin organic permanent coatings deposited on hot-dip coated steel. Wear 247 (2001) Fries, A., Lindgren D., Ying Cheng C., Ruotsalainen, S., Lindgren, K., Elfving, B., Karlmats, K. & Ståhl, E. The effect of temperature on site index in western Canada and Scandinavia estimated from IUFRO Pinus contorta provenance experiments. Volume 30, Number 6, June 2000, Pages ISSN Grehk, T.M., Göthelid, M., Björkqvist, M., Le Lay, G. and U. O. Karlsson, Li-induced phase transition from the Ge(111)3x1:Li surface reconstruction to the Ge(111) 3x 3:Li lithium germanid. Phys. Rev. B61, (2000) Johansson, J. and Gullberg, T. Multiple tree handling in selective felling/bunching of small trees. Journal of Forest Engineering. (Submitted 2000 for publication.) Larsson, M., Olsson, M., Hedeqvist, P. and S. Hogmark, On the mechanisms of coating failure as demonstrated by scratch and indentation testing of TiN coated HSS. Surface Engineering. 16 (2000) (29)

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Bärkraftigt samhälle Avhandlingar Licentiatavhandlingar Lorenz, K. Kombisolvärmesystem: Utvärdering

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik, LIME

Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik, LIME Televård Applikationer och framtidsutveckling Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik, LIME Televård - framtidsutveckling Background Societal, economical, medical and technical development Obstacles to

Läs mer

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd Projektstart: 2012 Projektavslut: 2017 Finansierat av: Vinnova, FFI Transporteffektivitet och Scania CV Dr Jonas Biteus Scania CV Vehicle service

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Kommer tekniken att lösa alla våra problem?

Kommer tekniken att lösa alla våra problem? s Kommer tekniken att lösa alla våra problem? Trafiksäkerhetskonferens Riksdagen 27 Maj 2015 SAFER presentation for Japan Ingrid Skogsmo 1 Vision SAFER provides excellent multidisciplinary research and

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer