Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna"

Transkript

1 Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish Contexts. On Processes of Cultural Modification. Stockholm Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Rönnelid, M., Karlsson B., Krohn, P., and Wennerberg, J. Booster Reflectors for PV Modules in Sweden. Progress in Photovoltaics: Research and Applications; 8 (2000), Tepe, R.; Lorenz, K.; Bartelsen, B.; Rockendorf, G.; Vennemann, N.; and Purkarthofer, G.:Elastomer- Metal- Absorber Development and Applications. Solar Energy, vol 67 (2000), nos 4-6, pp Presentationer i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Bales, C. Evaluation of the Thermal Performance of Solar Combistores: Comparison of Test Methods. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000) Bales, C. Presim 4.0 Release. Paper presented at Trnsys European Users Group Meeting, Univ. Sart- Tizard, Liege, Belgium, and at the German Trnsys. Usertag, Stuttgart, February Berg, P and Mattsson, C., A comparison between systems for source separation of organic household waste. Proceedings of the R'2000 Congress. (CD-ROM), Toronto, Canada, June 2000, pp Berg, P.E.O., Mattson, C. Insamlingssystem för hushållens avfall WR 3. Nästa generations insamlingsystem, Proceedings of ELMIA Waste and Recycling, Brogren, M., Rönnelid, M., Karlsson, B. PV-Thermal Hybrid Low Concentrating CPC Module. Paper presented at 16th EUPVSEC, Glasgow Scotland, (2000). Broman, L., Teknoland popular science park with solar exhibits. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000) Broman, L. Solar energy exhibits at the popular science park TEKNOLAND. Proceedings International Symposium on Renewable Energy Education ISREE-2000, Oslo (2000) 1(29)

2 Henning, A. There is no Sunshine in Sweden : Cultural Aspects of Solar Heating Systems and their Introduction. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000) Karlsson R., Nassir, J., and Dandekar, P.P., Sustainable Business Development, an attempt to get out of the environmental resource paradox, Proceedings of the Int. System Dynamics Conference, Bergen, Norway, August 6-10, Karlsson, R., Nasir, J., Bergeå, O., and Jonsson, T., Systems Thinking for Sustainable Resource Management in Environmental Management Education, Proceedings of The International Conference on Systems Thinking in Management, Deakin University, Geelong, Victoria, Australia, November 8-10, Lorenz, K., Bales, C. and Persson, T., Evaluation of solar thermal combisystems for the Swedish climate. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000). Marks, J., and Mattsson, J. E., Delrapport augusti 2000 för projekt P :Konvertering av oljepannor mindre än 1 MW till eldning med träpulver. Paper presented at the conference Småskalig förbränning av biobränslen, aug 2000 Lund (2000). Nordlander, S., Rönnelid, M., and Karlsson, B. Load and Season Adapted Collectors. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000). Perman, K., and Hedlund, G., Gender, Power and Organisation in Local Politics Paper presented at the ECPR (European Consortium for Political Research) Joint Sessions, Copenhagen April Wennerberg, J., Kessler, J., Hedström, J., Stolt, L., Karlsson, B., and Rönnelid, M. CIGS Thin Film PV Modules for Low-Concentrating Systems. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000). Tepe, R.; Bartelsen, B.; Rockendorf, G.; Vennemann, N.; and Purkarthofer, G. Metalldächer als Sonnenkollektoren Idee und Entwicklungsarbeiten. Proceedings of Inter Solar Freiburg i. Br. Germany, 7-9 July Henning, A., Tvetydiga Föremål: Socialantropologisk forskning om solenergi. Paper presented at Forskardagen vid Stockholms universitet, 23 nov Henning, A., Solenergi Status viktigere enn pris? Solvärme handler ikke lengre om produktutvikling, men om holdninger Paper presented at Ny energiteknologi grunnlag for naeringsvekst. Bransjedager med utsikt over markedet og muligheter, Oslo nov Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Berg P.E.O., Ernedal, S., Paulsson. Study of the Solid Waste Management Sector in China. Background report for SIDA (INEC ) Berg, P.E.O. Från Aurim Urbis och smutsguld till rena urinsorterande toaletter. Teknikhistoriska dagar på Stjernsund, juni Svenska nationalkommitten för teknikhistoria (SNT). (2000). 2(29)

3 Berg, P.E.O. (ed.) Solid Waste collection and sanitation in Marginal Areas in Tegucigalpa, Honduras. Chalmers University of Technology, Tegucigalpa Honduras. (2000). Henning, A., "Det finns ingen sol i Sverige": nätverk kring solenergin, in Flera Fält i ett, Hannerz, U., (Editor). Carlssons förlag, Stockholm, 2000 (in print). Karlsson B., Krohn, P., Perers, B., Svensson, L., Rönnelid M. and Brogren, M., Solceller med reflektorer - Resultat Vattenfall Utveckling AB, Ny Energi- & Miljöteknik. Rapport nr UR 00:07. (2000). Egna arbetsrapportserier Perman, K., Demokrati, medborgardeltandande och kön. En studie av ett ekologiskt utvecklingsprojekt i Falu- och Borlänge kommuner. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:1 RAPPORT. Borlänge (2000). Mattsson, C. och Berg, P. EO. Hushållsavfall i Borlänge kommun. Analyser av material en- och flerfamiljshus. EKOS PUBLIKATION 2000:2. INTERNSKRIFT (2000). Mattsson, C. och Berg, P. EO. Hushållsavfall i Falun. Analyser av material en- och flerfamiljshus. EKOS PUBLIKATION 2000:3 INTERNSKRIFT. Borlänge (2000). Persson, T., Lågtemperaturvärmesystem - en kunskapsöversikt. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:4 RAPPORT. ISSN , ISRN DU-SERC--67--SE. Borlänge (2000). Bales, C., COMBITST-Program Manual. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:5 INTERNSKRIFT. ISRN DU-SERC--DU-SERC--68--SE. Borlänge (2000). Henning, A., Populisering och spridning av forskningsresultat. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:6 INTERNSKRIFT. ISRN DU-SERC--69--SE. Borlänge (2000). Marks, J., Mattsson, J E., och Nordlander, S., Malning av pellets och dosering av pulver till pulverbrännare. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:7 INTERNSKRIFT. ISRN DU-SERC--70--SE. Borlänge (2000). Andra arbetsrapporter Marks, J., and Mattsson, J. E., Delrapport augusti 2000 för project P :Konvertering av oljepannor mindre än 1 MW till eldning med träpulver. Ej publ (2000) Nordlander, S., Marks, J. Grovmalning och dosering av bränslepellets. Ej publ. (2000) 13pp Tepe, R.; Lorenz, K.; Swan, T.; Bartelsen, B.; Rockendorf, G., Heusel, H.; and Pasberg, H.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber Form Sheet Production. Technical Report EU-Project JOR3- CT (29)

4 Tepe, R.; Bartelsen, B.; and Rockendorf, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber and Collector Development and Assessment. Technical Report EU-Project JOR3-CT Tepe, R.; and Lorenz, K.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. System Concepts and Simulation. Technical Report EU-Project JOR3- CT Tepe, R; Bartelsen, B.; Rockendorf,, G.; and Purkarthofer, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Planning and Construction of Test Systems. Technical Report EU-Project JOR3-CT Tepe, R.; Bartelsen, B.; Rockendorf,, G.; and Purkarthofer, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Operation and Assessment of Test Systems. Technical Report EU-Project JOR3-CT (29)

5 Forskningsprofil/Tema Forskningsförankrad lärarutbildning Licentiatavhandlingar Lilja, Kristina, Utav omsorg och eftertanke. En undersökning av Falu stads sparbanks sparare Uppsala Papers in Financial History. Report No 11, Ekonomiskhistoriska institutionen, Uppsala Doktorsavhandlingar Bengtsson, Håkan. What's in a name?: a study of sobriquets in the Pesharim. Uppsala Berge, Lars. The Bambatha Watershed : Swedish missionaries, African Christians and an evolving Zulu church in rural Natal and Zululand Studia missionalia upsaliensia 78. Uppsala Båtefalk, Lars. Staten, samhället och superiet : samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca Studia historica upsaliensia 195. Uppsala Eklund-Braconi, Paola. Il linguaggio normativo delle Comunità europee: studi quantitativi e semantici sul lessico con particolare riguardo al concetto di ambiente. Forskningsrapporter Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska 15. Stockholm Henning, Anette. Ambiguous artefacts : solar collectors in Swedish contexts : on processes of cultural modification. Stockholm studies in social anthropology 44. Stockholm Jonsson, Pernilla. Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribution och försäljning Uppsala Studies in Economic History 50. Uppsala Lindell, Inger. Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 efter Cod. Ups. C 61: Diplomatarisk utgåva med kommenterande inledning. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet.serie 1, Svenska skrifter 84. Uppsala Rosenqvist, Mia Maria. Undervisning i förskolan - En studie av förskollärarstuderandes föreställningar. Studies in Educational Sciences 27. Uppsala 2000 Sternudd, Mia Marie. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv - dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala Studies in Education 88. Uppsala Vilhelmsdotter, Gisela. Riddare, bonde och biskop: studier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner. Stockholm studies in history of literature 42. Stockholm (29)

6 Referee-granskade artiklar Steven Saxonberg. Regime Behavior during Crisis: A comparison of East European Regimes in Problems of Post-Communism, July/August, Steven Saxonberg. Democracy for Only Half? Female Representation in East European Parliaments, forthcoming, Journal of Democracy, spring Steven Saxonberg. Polish Women: Christian Democratic in a Country without a Christian Democratic Party? forthcoming in Czech Sociological Review, vol. VIII, no. 2, Steven Saxonberg. The Crisis of Central European Family Policy, forthcoming in Przeglad europejski. Konferensbidrag Rolf Hedrén, Alternatives to Standard Algorithms. A Study of Three Pupils during Three and a Half Years. Svenska matematikdidaktiska föreningens konferens i Göteborg Mia Marie Forsberg-Sternudd, Erik Groth och Mats Lundgren, Dalarna Centre for Educational Development In-Service Teacher Training - Teachers in Research Circles as an example. Paper presented at the 25th annual ATEE conference in Barcelona Steven Saxonberg. Revised version of the paper Regime Behavior During Crisis delivered at a conference on social transformation in Florence, European University, May, Steven Saxonberg. The Crisis of Family Policy in Post-Communist Central Europe paper delivered at the conference: Decade of turn: The balance-sheet of the constitutional Transformation processes in Central and Eastern Europe, in Warsaw, October, Steven Saxonberg. Transitions and Non-Transitions from Communism, paper to delivered at the Swedish Political Science annual meeting in Örebro, October, Böcker och artiklar Tomas Axelson, Film som epifani, Signum nr 5, juni Håkan Bengtsson, Antijudaism, antisemitism och antisionism en idéhistorisk skiss, i: Akka. Tidskrift för Kultur och lärande. Våren Håkan Bengtsson, Från grottorna till Bibel 2000 ett halvt sekel med Dödahavsrullarna, i: Akka. Tidskrift för Kultur och lärande. Hösten Gunnar Berg, Det pedagogiska samtalet i multiprofessionell organisation, i: Dagens viskningar - morgondagens rop. Om framtidens skola och ledarskap. Göteborg Gunnar Berg, Förvirrad ansvarsfördelning. Svenska Dagbladet (29)

7 Gunnar Berg, School culture and teachers esprit de corps, i: Quality and Educational Management. Balázs, E., van Wieringen, F. & Watson, L. (Eds.)Budapest Gunnar Berg, Lärares professionalism. Skolvärlden nr 16. September 2000 Urban Claesson och Sven Thidevall, Folkkyrka och folkhem - kampen om nationell legitimitet, i: Kyrkohistorisk årsskrift Ann-Kristin Ekman Vägen till antropologididaktiken: Utmaningar på en liten högskola. Antropologiska Studier 68/69. Liselotte Frisk, New Age-utövare i Sverige: Bakgrund, trosföreställningar, engagemang och "omvändelse", i: Gudars och gudinnors återkomst: Studier i nyreligiositet. Carl-Gustav Carlsson och Liselotte Frisk (red). Institutionen för religionsvetenskap Umeå Universitet Liselotte Frisk, Megatrend Religion: The Situation in Northern Europe, i: Megatrend Religion? Neue Religiosität in Europa. Ein Werkstattbericht. Utgiven på CD av Institut für Pastoraltheologie der Universität Wien. Wien Liselotte Frisk, Nya religiösa rörelser: Relation till samhället/världen, i: Beyond the Mainstream: The Emergence of Religious Pluralism in Finland, Estonia and Russia. Ed. Jeffrey Kaplan. SKS/Helsinki Irene Gilsenan Nordin. Seamus Heaney: From the Personal to the Universal, i: Studia Neophilologica 72: 1-7, 2000 Erik Groth och Mats Lundgren, Szkolne zespoly badawcze, czyli WDN po szwedzku, (Forskningscirklar i skolan som skolbaserad kompetensutveckling i Sverige) i: Nowe w Szkole, 9/ Polen Erik Groth & Mats Lundgren: Raziskovalni krozek kot orodje za v solo usmerjen razvoj uciteljev in izboljsave v solah (Nya former för skolbaserad kompetensutveckling för lärare), i: Raznolikost kakovosti. Trnavcevic, A. (red). CIP - Katalozni Zapis o Publikaciji Univerzitetna Knjiznica Maribor. Slovenien Rolf Hedrén, Alternatives to Standard Algorithms. A Study of Three Pupils during Three and a Half Years, i: Nordisk matematikdidaktik årg 8 nr 1, Rolf Hedrén, Eigene Rechenmethoden - mit Ausgangspunkt von der Arbeit dreier Schülerinnen, i: Beiträge zum Mathematikunterricht Vorträge auf der 34. Tagung für Didaktik der Mathemtik vom 28. Februar bis 3. März 2000 in Potsdam, Michael Neubrand, (Herausg.) Berlin Anne Heith. När liv och längtan är som hav utan kuster, i: Nordisk litteratur og mentalitet. Malan Marnersdóttir och Jens Cramer (red). Torshamn Anne Heith. Narrativt begjär. Om Dag Solstads forfatterskap, i: Edda, nordisk tidskrift för litteraturvetenskap, nr 4, Bo G Jansson, Postmodernism Now! - The Swedish Novel in the 1990s. i: Significant Forms. The Rhetoric of Modernism. Modernism, Postmodernism and Intertextuality. Working Paper 7 Aalborg, (29)

8 Bo G Jansson, Lojaliteten gällde friheten - inte arbetarklassen. Om Eyvind Johnson, i: Dala- Demokraten 26 augusti 2000 Fredrik Land "A Journey towards Understanding" i: Akka. Tidskrift för Kultur och lärande. Hösten Håkan Larsson, Finns kön?, i: Tema Forskning, Lärarhögskolan i Stockholm Håkan Larsson, Beteendevetenskap, kön och styrningsmentaliteter. 25 år med beteendevetenskaplig idrottsforskning: en fråga om kunskap, makt och självförståelse, i: SVEBIS Årsbok [Förening för Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforskning] Håkan Larsson, Just Sport - Sport and the Concept of Equal Opportunities Between Women and Men, i: JUST Leisure: Social Inclusion and Identity LSA Publication No. 72, Celia Brackenridge, Fiona Jordan and David Howe (eds.) Håkan Larsson, Sport, Equal Opportunities, and the Construction of Sex/Gender Identity, i: Sport, Culture and Society. Sage Publications Tekeste Negash, The Landscape of African Constitutions, i: African Constitutions, eds. Valeria Piergigli and Irma Taddia, Milan, Tekeste Negash, Danish Presence at any Price: Denmark and the UN Peace-Keeping Force in thehorn of Africa, i: Development Today, December Tekeste Negash and Kjetil Tronvoll, Brothers At War: Making Sense of the Eritrean-Ethiopian War. Oxford: James Currey; Athens: Ohio University Press, Lars Petterson, The Swedish Nation-building Process and National Identity, i: Lehrerbildung und nationale Identitäten. PA-Berichte Band 7. Wanner, G, (Herausg). Feldkirch Gunnel Påhlsson. I Pippis fotspår, i: Barnboken 2000:2 Steven Saxonberg. The Fall. A Comparative Study of the End of Communism in Czechoslovakia, East Germany, Hungary and Poland. (Reading: Gordon & Breach). Steven Saxonberg. Czech Political Parties Prefer Male Candidates over Female Votes in Richard E. Matland & Kathleen Montgomery eds., Women s Political Representation in Eastern Europe: 10 Years after the Fall (Oxford: Oxford University Press, forthcoming). Steven Saxonberg. In the Shadow of Amicable Gender Relations, in Professor Helena Flam ed., Social Movements in Central Europe after 1989, (forthcoming). Steven Saxonberg. Nesnasenlivi cesti studenti in Jak Cesi jadnaji, edited by Jan Culik. Steven Saxonberg. Svet plny Rumlu? in Jak Cesi jadnaji, edited by Jan Culik. Steven Saxonberg. Otevreny dopis Vaclavu Bendovi: Zradil jste vznesene hodnoty ceske antikomunisticke opozice in Jak Cesi jadnaji, edited by Jan Culik. 8(29)

9 Karin Sporre, Genus, gudstjänst och ett nytt millennium: frågor om helhet och förnyelse, i: Tro och tanke, 2000:2 Karin Sporre, En introduktion till Iris Marion Young, i: Young, Iris M: Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvisa. Stockholm Jonathan White, Adjuncts and VP structure, Roehampton Institute London Working Papers, i: Linguistics Volume 2, Judith Broadbent (ed.) London Arbetsrapporter Rolf Hedrén, Social konstruktivism i elementär aritmetik. Kan elever i år 2-5 göra skriftliga beräkningar utan de traditionella uppställningarna? Högskolan Dalarna: Rapport 2000:1. Rolf Jonsson, Kroppen eller knoppen - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Finansdepartementet. Ds 2000:21. Mats Lundgren Forskningscirklar och skolutveckling ett lärarperspektiv. Högskolan Dalarna Rapport 2000:2. Falun (29)

10 Forskningsprofil/Tema Intelligenta transportsystem 1. Profilområdet Transport och samhälle Licentiatavhandlingar Hultgren, Göran. Nätverksinriktad förändringsanalys perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Doktorsavhandlingar Eriksson, Owen. Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Melin, Carl. Makten över trafikpolitiken. Korporatism, lobbying och opinionsbildning inför 1998 års transportpolitiska beslut. Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis, Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Andersson, J., Carling, K. och Mattsson S. Att rangordna med säkerhet: Ny statistisk metodik visar vägen. Läkartidningen. Vol. 2000:3, s Axelsson, B., and Elbe, J. Improved Resource Utilisation at Destinations through Entrepreneurial Activities. The Role of the Tourist Organisation Interpreted by Using a Network Perspective. Proc. The 3rd International Forum in Marketing; Las Ciencias, las Tecnicas y el Arte Aplicadas al Marketing, Universidad Complutense de Madrid, España, de Noviembre, Bohlin, Magnus. Developing Profiles of Museum Visitors - A Swedish Case. In: Tourism Destination Marketing - Gaining the Competitive Edge, pp Eds.: Ruddy, Joseph and Flanagan, Sheila. Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, Bohlin, Magnus. Turism och regional utveckling i geografiskt perspektiv. I: Det nya samhällets geografi, s Red.: Berger, Sune. Uppsala Publishing House, Uppsala, Boulmakoul, A., Braban-Ledoux, C., and Laurini, R. Reactive GIS for Monitoring the Environmental Impacts of Road Traffic Pollution. Proc. Second International Conference on TeleGeoProcessing, Sophia-Antipolis, France, May (29)

11 Braban-Ledoux, C. Combining Artificial Neural Networks with Traditional Statistical Tools to Predict Rut Depth on Swedish Road Pavement. 2nd International Workshop on Artificial Intelligence & Mathematical Methods in Pavement & Geomechanical Engineering Systems. University of Delaware, US, Aug , Braban-Ledoux, C., and Sundin, S. Artificial Intelligence-Based Decision Support Tools for Maintaining the Swedish Road Network. Revue Générale des Routes et des Aérodromes. Special Issue on International Current Practise on PMS, January Braban-Ledoux, C., and Sundin, S. Building a Deterioration Model for Pavement Management Using Artificial Neural Networks Application to Rut Depth Prediction. RTS, INRETS International Scientific Journal. Forthcoming. Bring, J., and Carling, K. Attrition and Misclassification of Drop-Outs in the Analysis of Unemployment Duration. Journal of Official Statistics. Vol. 16:4, In press. Carling, K. Resistant Outlier Rules and the Non-Gaussian Case. Computational Statistics & Data Analysis. Vol. 33:3, 2000, pp Carling, K. och Gustafson, L. Starta eget-bidrag eller rekryteringsstöd, vilket är effektivast? Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 6:2, 2000, s Carling, K., and Larsson, L. Att utvärdera arbetsmarknadsprogram i Sverige: Rätt svar är viktigt, men vilken var nu frågan? Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 6:3, 2000, s Carling, K., och Larsson, L. Replik till Lars Behrenz och Anders Harkman. Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 6:4, 2000, s Carling, K., Holmlund, B., and Vejsiu, A. Do Benefit Cuts Boost Job Findings? Swedish Evidence from the 1990 s. The Economics Journal. Forthcoming. Carling, K., Jacobson, T., and Roszbach, K. Dormancy Risk and Expected Profits of Consumer Loans, Journal of Banking and Finance. In press. Darpö, Jan. Book review: Legal Aspects of Soil Contamination and Decontamination in EU Member States by Seerden and Deketelaere. Environmental Liability. EL 2000:4, pp Darpö, Jan. The New Contaminated Land Regime in Sweden: Features and Principles. Environmental Liability. EL 2000:2, pp Darpö, Jan. Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken. Svensk Juristtidning. SvJT 2000, s Dougherty, M.S. Should ITS Trainees Study Philosophy of Science? Proc. The 6th AATT Conference, Singapore, Thailand, June Presented again as an invited plenary speaker at The 8th Euro Working Group on Transportation Conference, Rome, Italy, September Dougherty, M.S., and Ciuna, M. Data Mining of Accident Data Using Neural Networks. The 8th EURO Working Group on Transportation Conference, Rome, Italy, September (29)

12 Dougherty, M.S., and Burghout, W. Driver Compliance with City-Wide Maximum Idling Time Limits. Proc. Nordic-Baltic Transport Research Conference, Riga, Latvia, April Dougherty, M.S., and Burghout, W. Driver Compliance with Idling Time Limits. Traffic Engineering and Control, Vol. 41, No. 2, 2000, pp Dougherty, M.S., Fox, K., Cullip, M., and Boero, M. Technological Advances which Impact on Micro-Simulation Modelling. Transport Reviews. Vol. 20, no. 2, 2000, pp Eriksson, Owen. Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes. The 3 rd International Workshop on Organisational Semiotics, Stafford, England, Jul. 4, Eriksson, Owen., and Axelsson, K,. ITS Systems Architectures - From Vision to Reality. The Seventh World Congress on Intelligent Transport Systems, Turin, Italy, Nov. 6-9, Haglund, M., and Åberg, L. Speed Choice in Relation to Speed Limit and Influences from Other Drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 3(1), 2000, pp Hanefors, Monica., and Mossberg, Lena. Travel Motives and Tourists Buying Behaviour: Gates Towards Consuming. In: Tourism Destination Marketing: Gaining the Competetive Edge. Eds.: Ruddy, Joseph., and Flanagan, Sheila. Tourism Research Centre, Dublin Institute of Technology, Ireland, 2000, pp Hanefors, Monica., and Mossberg, Lena. Travel Shows and Image Making. In: Management, Marketing and the Political Economy of Travel and Tourism. Eds.: Robinson, M., et al. Business Education Publ. Ltd., Sunderland, UK, 2000, pp Sundin, S., and Braban-Ledoux, C. Artificial Intelligence-Based Decision Support Technologies in Pavement Management. Journal of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. Forthcoming. Tydén, T., and Nordfors, D. INFOPAC - Researchers Learn about Research Dissemination by Doing. Science Communication, Vol. 21, No. 3, March 2000, pp Presentationer i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Dougherty, M.S. What has Literature to Offer Computer Science? Of One Mind: Reconfiguring the Humanities in the Age of IT Symposium, Karlskrona, May Elbe, Jörgen. Destination och identitet. Om problemet att skapa enhetlig destinationsmarknadsföring. 9:e Nordiska Turismforskarsymposiet, Bornholms Forskningscenter, Bornholm, Danmark, oktober Eriksson, Owen. Kommunikationskvalitet en viktig förutsättning i samband med affärsprocesser. Processer och sedan?, Linköping, 16 maj, Hanefors, Monica. The Use of Food Images in Selling Countries to Tourists Food as Travel Motivation. Food and Image, North London University, UK, Sept. 8-9, (29)

13 Åberg, L. Allmänhetens syn på ISA. Transportforum, januari, 2000, Linköping. Åberg, L. Attitudes and Acceptance of an Intelligent Speed Adaptation System. The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Also presented at the 13th ICTCT Workshop, Corfu, Greece, October 5-6, Åberg, L. Do We Need Models of Driver Behaviour? The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Åberg, L. Ett globalt perspektiv på dödsolyckor i trafiken: Sammanfattning av innehållet i en TRL rapport. Nationell trafiksäkerhetskonferens (TURBO) i Ystad 7-8 december, Åberg, L. Social factors Influencing Road User Behaviour. The XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, 2000, Stockholm. Åberg, L. The Theory of Planned Behaviour and Perceived Probability of Detection. The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Åberg, L. and Haglund M. Why am I always the Good Guy while Others are Bad? The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Bohlin, Magnus. Traveling to Events. In: Evaluation of Events: Scandinavian Experiences, pp Ed.: Mossberg, Lena. Cognizant Communication Corporation, Elmsford, N.Y., Braban-Ledoux, C., and Sundin, S. De l intelligence artificielle dans les outils d aide à la gestion de l entretien des réseaux routiers suédois. Revue Générale des Routes et des Aérodromes, January Bryding, G., Börjesson, M., Engström, T., Eklund, P., Haglund, M., Jansson, A., Mattsson, L., Rudolf, J., Sandblad, B., och Åberg, L. Teknik som kan minska kollektivresenärernas oro. Kommunikationsforskningsberedningens rapportserie, KFBrapport, 2000:34. Böhn, Solveig. Renrike A Scandinavian Mountain Resort. In: European Resort Management: Learning Materials for the Management of Tourism in Europe, Vol. 1. Eds.: Morgan, Michael., Ganter, Hans- Dieter., and Bahaire, Tim. ETUP, European Tourism University Partnership. Continuum Publishing Group, UK, Hanefors, Monica. The Locals Local Knowledge, Participation, and Identity. In: Evaluation of Events: Scandinavian Experiences. Ed.: Mossberg, Lena. Cognizant, New York, US... Tokyo, Japan, 2000, pp Hanefors, Monica. Attitudes of the Locals Toward Events. In: Evaluation of Events: Scandinavian Experiences. Ed.: Mossberg, Lena. Cognizant, New York, US... Tokyo, Japan, 2000, pp Hanefors, M., and Selwyn T. Dalecarlian Masques: One Souvenir s Many Voices. In: Souvenirs: The Material Culture of Tourism. Eds.: Hitchcock, M., and Teague, K. Ashgate, Aldershot, 2000, pp (29)

14 T&S Working Papers ISSN :1. Hjern, Benny. Policy-analys, organisation och organisering. 2000:2. Vail, David., and Heldt, Tobias. Institutional Factors Influencing the Size and Structure of Tourism: Comparing Sweden (Dalarna) and Maine (USA). 2000:3. Sjöberg, Ulf. Stålgruppen: Ett strategiskt nätverk. 2000:4. Eriksson, Owen. Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes. In press. 2000:5. Eriksson, Owen., and Axelsson, Karin. ITS Systems Architectures - from Vision to Reality. In press. 2000:6. Björklund, Gunilla. Informella regler och tecken i trafiken - en litteraturstudie. In press. 2000:7. Mortazavi, Reza och Nerhagen, Lena. De anställdas färdsätt till några större arbetsplatser i Dalarna En kartläggning. In press. Andra arbetsrapporter Bergström, E., Florén, A., Ternhag, G. och Tydén, T. Det dolda universitetet. Framväxten av nya FoUmiljöer utanför universitet och högskolor. DFR-rapport 2000:2, Falun. Eriksson, Owen,. Och Axelsson, K. Analys av NVDB-konceptet. Avdelningen för Informatik och Datateknik, Högskolan Dalarna, mars Haglund, M. och Åberg, L. Cyklisters regelefterlevnad en litteraturgenomgång. Slutrapport till Kommunikationsforskningsberedningen av ett KFB-projekt Tydén, T. Bakom besluten. En studie av beslutsprocessen vid projektering och byggande av planskilda korsningar väg/järnväg i Leksands kommun. PM, Högskolan Dalarna, Tydén, T. och Andrae-Thelin, A. (Red.) Några tankar om lärande och IT. En forskningsöversikt. Skolverket, Stockholm, Tydén, T. och Josefsson, C. Regionala FoU-miljöers syn på verksamhetsutveckling. Sammanställning av en enkät- och intervjuundersökning. Socialstyrelsen, Stockholm, Tydén, T., Rieper, O. och Tesli, A. Ökat medborgarinflytande i landsting/fylke/amt med IT. Utvärdering av ett skandinaviskt försöksprojekt. Dalarnas Forskningsråd, Falun, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Köpenhamn och Norsk Institutt for By- og Regionforskning, Oslo. In press. Tydén, T., Josefsson, C. och Messing, J. Socialsekreterare och kunskapsbildning. Socialstyrelsen, Stockholm, (29)

15 2. Centrum för Transportekonomisk forskning (CTEK) Högskolan Dalarna och Statens Vägtrafik- och transportforskningsinstitut (VTI) i samverkan Doktorsavhandlingar Ylvinger, S. (2000). Essays on production performance assessment. Umeå Economic Studies no Referee-granskade publikationer Heldt, T. and Vail, D. (2000). Institutional Factors Influencing the Size and Structure of Tourism: Comparing Dalarna (Sweden) and Maine (USA). Forthcoming in Current Issues in Tourism 3:4. Holgen, P., Mattsson, L. and Li, C. Z. (2000). Recreation values of boreal forest stand types and landscapes resulting from different silvicultural systems: An economic analysis. Journal of Environmental Management 60, Hultkrantz, L. and Vail, D. (2000), Property Rights and Sustainable Nature Tourism: Institutional Adaptation and Mal-Adaptation in Dalarna (Sweden) and Maine (USA). Ecological Economics 35(2): Hultkrantz, L. and Mortazavi, R. (2000), Anomalies in Value of Travel Time Changes, Journal of Transport Economics and Policy (forthcoming). Jansson, K. and Mortazavi, R. (2000). Models for public transport demand and benefit assessments. In: Handbook of Transport Modelling (eds. Hensher, D. and Button, K.J.). Pergamon, Oxford, UK, Li, C. Z. and Löfgren, K. G. (2000). A theory of red pine management for both timber and commercial seeds. Forest Science 46, Li, C. Z. and Löfgren, K. G. (2000). Red pine management for timber, commercial seeds and amenities: Comparing nested models. Journal of Forest Economics 6, Li, C. Z. and Löfgren, K. G. (2000). Renewable Resources and Economic Sustainability: A Dynamic Analysis with Heterogeneous Time Preferences. Journal of Environmental Economics and Management 40, Li, C. Z., Löfgren, K. G. and Weitzman, M. L. (2000). Harvesting versus Biodiversity: An Occam s Razor Version. Forthcoming in Environmental and Resource Economics. Lindberg, G. (2000). Trafiksäkerhet, ekonomi och transportpolitik, i Optimal transport- og arealpolitikk, Norges Forskningsråd, Oslo mai Pouta, E.; Rekola, M., Kuuluvainen, J., Tahvonen, O. and Li, C. Z. (2000). Contingent valuation of the Natura 2000 nature conservation programme in Finland. Forestry 73, (29)

16 Rekola, M., Pouta, E., Kuuluvainen, J. Tahvonen, O. and Li, C. Z. (2000). Incommensurable preferences in contingent valuation: the case of Natura 2000 Network in Finland. Environmental Conservation 2(3), Ylvinger, S. (2000). Industry performance and structural efficiency measures: Solutions to problems in firm models. European Journal of Operational Research 121, Kapitel i böcker (Ej referee-granskade) Ahlstrand, I., Andersson, R., Hultkrantz, L. och Jansson J. O. (2000). Gratis cashcard till alla bilister. I Trafik, miljö och tilllväxt. Går det ihop? Naturvårdsverket, Stockholm. Hultkrantz, L. (2000). Event Economics: Top-down Approaches. Ch. 7 in Lena L. Mossberg (ed.) Evaluation of Events: Scandinavian Experiences. Cognizant Communication Corporation, New York, Sidney, Tokyo. Hultkrantz, L. (2000). Trafikpolitik för glesbygden gas och broms samtidigt. I Trafik, miljö och tilllväxt. Går det ihop? Naturvårdsverket, Stockholm. Konferensbidrag Johnsson, R. (2000) Effects of a reintroduction of a marginal cost based km tax on heavy trucks - a CGE model of Sweden. Paper presented at the 22 nd Conference of Australian Institutes of Transport Research, Canberra, December 6-8, Li, C. Z. and Löfgren, K. G. (2000). Economic Growth, Environmental Quality and Hyperbolic Discounting. Paper presented at the EAERE 2000 Annual Conference, Rethymnon, Greece, June 30 - July 2, Li, C. Z. and Hultkrantz, L. (2000). A Stochastic Threshold Model for Estimating the Value of Travel Time. Paper presented at the EAERE 2000 Annual Conference, Rethymnon, Greece, June 30 - July 2, Also presented at the 3rd KFB Research Conference on Transport Systems - Organization and Planning, Stockholm, June Li, C. Z. (2000). What is Sustainable Transport? Paper presented at the 3rd KFB Research Conference on Transport Systems - Organization and Planning, Stockholm, June Melén, C.G. (2000). Towards satellite national accounts for the transport sector in Sweden. Paper presented at the 3rd KFB Research Conference, Stockholm, June Nerhagen, L. (2000). Context Effects in Value of Time Estimation. Paper presented at the EAERE 2000 Annual Conference, Rethymnon, Greece, June 30 - July 2, Also presented at the 3rd KFB Research Conference on Transport Systems - Organization and Planning, Stockholm, June Nerhagen, L. (2000). Mode Choice Behavior, Travel Mode Choice Models and Value of Time Estimation - A Literature Review. Paper presented at the 3rd KFB Research Conference on Transport Systems - Organization and Planning, Stockholm, June (29)

17 Nilsson, J.-E. (2000). Towards a Welfare Enhancing Process to Manage Railway Infrastructure Access. Presenterad vid konferens i Paris i juni ordnad av RFF (franska Banverket). Senare accepterad för publicering i Transportation Research Part A (nästa år). Thomas, F. (2000). Ansats till nedbrytningsmodell från statistisk utgångspunkt -- indelning i homogena sträckor. Proceedings of the VTI and KFB Researcher Days, Part 2, Linköping, Sweden, January 12-13, pp Thomas, F. (2000). Partitioning a road into homogeneous sections based on road surface measurements. Proceedings of the 1st European Pavement Systems Conference, Budapest, Hungary, September. (On CD.) CTEK Working Papers 2000:1. Gunnar Lindberg. Samhällsekonomisk analys av Öresundsförbindelsen. 2000:2 Fridtjof Thomas. Bayesian Approach to Retrospective Detection of a Change-point in a Series of Road Surface Measurements. 2000:3. Björn Isakson. Using Air-Time Tariffs. Three Cases in Telecommunications where Air-Time Tariffs Could Improve Competition. 2000:4. Björn Isakson. Local Loop Interconnection Charges, Reciprocity and Enhanced Services. 2000:5. Björn Isakson. Samtrafik och konkurrens Möjligheter och motsättningar. 2000:6. Lena Nerhagen. Mode Choice Behavior, Travel Mode Choice Models and Value of Time Estimation A Literature Review. 2000:7. Fridtjof Thomas. Basic Sampling Theory for the Estimation of Road Network Total Maintenance Cost. 2000:8. Chuanzhong Li and Lars Hultkrantz. A Stochastic Threshold Model for Estimating the Value of Travel Time. 2000:9. Jan-Eric Nilsson. Towards a Welfare Enhancing Process to Manage Railway Infrastructure Access. 2000:10. Magnus Arnek and Per Johansson. Contract Form and Procurement Expenses. 2000:11. Svante Ylvinger. On Industry Performance and Structural Efficiency: Some New and Improved DEA Models. 2000:12. Svante Ylvinger. On Light-Duty Vehicles: External Impacts and Some Measurement Problems. 2000:13. Svante Ylvinger. On Regulating Light-Duty Vehicle Technology: Feasible Instruments Not Easily Captured. 2000:14. Svante Ylvinger. Light Duty Vehicles and External Impacts: Product- and Policy-Performance Assessment. 17 (29)

18 2000:15. Svante Ylvinger. On the Measurement of Industry Performance: Problems in Non-Firmmodels and Non- Problems in Firm-models. 2000:16. Hans Sundström. Differentiering av olyckskostnader i järnvägstrafiken. 2000:17. Göran Bostedt and Sven-Olov Larsson. Beslutsprocesser och planeringsresultat: En kunskapsöversikt. 2000:18. Svante Ylvinger. On Environmental Effects and Multiple Production Processes: A DEA Application to the Swedish Vehicle-Inspection Company. 2000:19. Fridtjof Thomas. Retrospective Detection of a Change-point Under AR(1) Schemes: Part I Posterior Probabilities and Bayes Factors. 2000:20. Fridtjof Thomas. Retrospective Detection of a Change-point Under AR(1) Schemes: Part II Full Conditional Distributions and Gibbs Sampler. 2000:21. Lars Hultkrantz. Överväganden vid beräkning av samtrafikavgifter för mobil kommunikation. 2000:22. Tobias Heldt. Turskidåkares värdering av externaliteter från snöskoter. Andra arbetsrapporter Doll, C., Lindberg, G., Niskanen, E., (2000) Accounts Approach for Accidents, UNITE Interim Report 8.2. Funded by 5th Framework RTD Programme, University of Leeds, Leeds, November Isacsson, G. (2000) Litteraturstudie mm avseende forskningsprojektet Effekter av infrastrukturinvesteringar på arbetsmarknadens funktionssätt. CTEJ opubl. Isacsson, G. and Nilsson J.-E. (2000) Re-regulating Previous State Monopolies: An Experimental Comparison of Alternative Allocation Mechanisms in the Railway Sector. CTEK opubl. Lindberg, G. (2000) Marginal Cost Methodology for Accidents, UNITE Interim Report 8.3. Funded by 5th Framework RTD Programme, University of Leeds, Leeds, October Lindberg, G. (2000) Samhällsekonomisk utvärdering av Citytunneln, november CTEK opubl. Link, H. and Lindberg, G. (2000) Marginal Cost Methodology for Infrastructure Cost, UNITE Interim Report 5.3. Funded by 5th Framework RTD Programme, University of Leeds, Leeds, October Li, C. Z. (2000). On the choice of social discount rate for evaluating transport infrastructure investment. Memo. Lunander, A. and Nilsson, J-E (2000). An Experimental Comparison of Alternative Mechanisms to Procure Multiple Units Provided by Asymmetric Firms with Non-Constant Costs. Nilsson, J-E (2000). Infrastructure for Transfer of Binary Information; Is There a Need for Government Intervention? PM presenterat vid referensgruppmöte i juni (29)

19 Nilsson, J-E (2000). Så hade Konungariket Sverige kunnat amortera 50 miljarder kr av sin statsskuld. PM tillgängligt på 19 (29)

20 Forskningsprofil/Tema Materialförädling Licentiatavhandlingar Bjerhammar, Lena. Strategiskt utvecklingsarbete och krävande kunder En studie av samspelet melan SSAB Tunnplåt AB och Volvo AB. Linköping Studies in Science and Technology. Thesis No Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet, Doktorsavhandlingar Johansson, Jerry. Excavators and Backhoe Loaders as Base Machines in Logging Operations. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria 141, Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Bergqvist, Y., Hopstadius, C. Simultaneous separation of atovaquone, proguanil and its metabolites on a mixed mode high-performance liquid chromatographic column. J. Chromatogr B, 741; 2000: Bexell, U., Carlsson, P. and M. Olsson. Characterisation of thin films of a non-organofunctional silane on Al-43.4Zn-1.6Si alloy coated steel by ToF-SIMS. Proc. 12 th International Conference on Seconadary Ion Mass Spectrometry, Brussels, September 5-10, 1999 Carlsson, P., Bexell, U. and M. Olsson. Tribological behaviour of thin organic permanent coatings deposited on hot-dip coated steel sheet. Surface and Coatings Technology, 132 (2000) Carlsson, P., Bexell, U. and M. Olsson. Friction and wear mechanisms of thin organic permanent coatings deposited on hot-dip coated steel. Wear 247 (2001) Fries, A., Lindgren D., Ying Cheng C., Ruotsalainen, S., Lindgren, K., Elfving, B., Karlmats, K. & Ståhl, E. The effect of temperature on site index in western Canada and Scandinavia estimated from IUFRO Pinus contorta provenance experiments. Volume 30, Number 6, June 2000, Pages ISSN Grehk, T.M., Göthelid, M., Björkqvist, M., Le Lay, G. and U. O. Karlsson, Li-induced phase transition from the Ge(111)3x1:Li surface reconstruction to the Ge(111) 3x 3:Li lithium germanid. Phys. Rev. B61, (2000) Johansson, J. and Gullberg, T. Multiple tree handling in selective felling/bunching of small trees. Journal of Forest Engineering. (Submitted 2000 for publication.) Larsson, M., Olsson, M., Hedeqvist, P. and S. Hogmark, On the mechanisms of coating failure as demonstrated by scratch and indentation testing of TiN coated HSS. Surface Engineering. 16 (2000) (29)

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Medical Informatics Period 2, 2009

Medical Informatics Period 2, 2009 Medical Informatics Period 2, 2009 Bengt Sandblad Human-computer Interaction (HCI) Dept of Information Technology Uppsala University http://www.it.uu.se/research/hci Course homepage: http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/ht09

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS OLIKA STRATEGIER VID 1 2 3 4 5 6 7 8 Athlin E (1988) Nursing based on an interaction applied to patients with eating problems and suffering from Parkinson s disease and dementia. Umeå: University Medical

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Smart specialisering. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Smart specialisering. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Smart specialisering Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Varför? Den grundläggande tanken är att få ut en ökad nytta av EU-finansieringen; varje region har sina egna styrkor och samarbete gäller istället

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT VEM ÄR JAG? VAD SKA VI GÖRA? Pimafolket Vilka då? Diabetes Typ 2 Regressionsanalys Machine

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie (ISSN 1653-1531) (ISSN 1101-9093, för nummer 1-57) (ISSN 1653-1531, för nummer 62-) Stadsmiljögruppen (1991) Samhälle, Natur och Byggd miljö. En programskrift.

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Att skapa incitament för nätverkssjukvård

Att skapa incitament för nätverkssjukvård Att skapa incitament för nätverkssjukvård EXDIN Exchange of Diagnostic Imaging in Networks VINNOVA finansierat UDI projekt To find and utilize competence is what matters A guide about Incentives to create

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Koordineras av Prof. Jan Lundgren Dr. Johanna Törnquist Krasemann Varför en forskarskola i ITS? I Sverige sker akademisk ITS forskning vid ett

Läs mer

Peter Fröst, adj professor

Peter Fröst, adj professor Peter Fröst, adj professor Plattform Fastighetsrådet Avsiktsförklaring om ett plattformsbidrag från landstingen och regionerna. Ca 1 miljon kronor per år i 5 år Fortsätta bygga upp CVA och dess infrastruktur.

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Vårt mål Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson Ämnesområden Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson martin.fredriksson@lnu.se 1 Ämnesområden ÖVERSIKT 2 Översikt Dagens föreläsning Fokus Innehåll Relevans Presentation Ämnesområden

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Why is it so costly? A hospital projects quick comparison of construction costs between Sweden, Denmark and Germany

Why is it so costly? A hospital projects quick comparison of construction costs between Sweden, Denmark and Germany Why is it so costly? A hospital projects quick comparison of construction costs between Sweden, Denmark and Germany Christer Hallgren Regionfastigheter Project Manager NSM Carola Joelsson Regionfastigheter

Läs mer