Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna"

Transkript

1 Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish Contexts. On Processes of Cultural Modification. Stockholm Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Rönnelid, M., Karlsson B., Krohn, P., and Wennerberg, J. Booster Reflectors for PV Modules in Sweden. Progress in Photovoltaics: Research and Applications; 8 (2000), Tepe, R.; Lorenz, K.; Bartelsen, B.; Rockendorf, G.; Vennemann, N.; and Purkarthofer, G.:Elastomer- Metal- Absorber Development and Applications. Solar Energy, vol 67 (2000), nos 4-6, pp Presentationer i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Bales, C. Evaluation of the Thermal Performance of Solar Combistores: Comparison of Test Methods. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000) Bales, C. Presim 4.0 Release. Paper presented at Trnsys European Users Group Meeting, Univ. Sart- Tizard, Liege, Belgium, and at the German Trnsys. Usertag, Stuttgart, February Berg, P and Mattsson, C., A comparison between systems for source separation of organic household waste. Proceedings of the R'2000 Congress. (CD-ROM), Toronto, Canada, June 2000, pp Berg, P.E.O., Mattson, C. Insamlingssystem för hushållens avfall WR 3. Nästa generations insamlingsystem, Proceedings of ELMIA Waste and Recycling, Brogren, M., Rönnelid, M., Karlsson, B. PV-Thermal Hybrid Low Concentrating CPC Module. Paper presented at 16th EUPVSEC, Glasgow Scotland, (2000). Broman, L., Teknoland popular science park with solar exhibits. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000) Broman, L. Solar energy exhibits at the popular science park TEKNOLAND. Proceedings International Symposium on Renewable Energy Education ISREE-2000, Oslo (2000) 1(29)

2 Henning, A. There is no Sunshine in Sweden : Cultural Aspects of Solar Heating Systems and their Introduction. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000) Karlsson R., Nassir, J., and Dandekar, P.P., Sustainable Business Development, an attempt to get out of the environmental resource paradox, Proceedings of the Int. System Dynamics Conference, Bergen, Norway, August 6-10, Karlsson, R., Nasir, J., Bergeå, O., and Jonsson, T., Systems Thinking for Sustainable Resource Management in Environmental Management Education, Proceedings of The International Conference on Systems Thinking in Management, Deakin University, Geelong, Victoria, Australia, November 8-10, Lorenz, K., Bales, C. and Persson, T., Evaluation of solar thermal combisystems for the Swedish climate. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000). Marks, J., and Mattsson, J. E., Delrapport augusti 2000 för projekt P :Konvertering av oljepannor mindre än 1 MW till eldning med träpulver. Paper presented at the conference Småskalig förbränning av biobränslen, aug 2000 Lund (2000). Nordlander, S., Rönnelid, M., and Karlsson, B. Load and Season Adapted Collectors. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000). Perman, K., and Hedlund, G., Gender, Power and Organisation in Local Politics Paper presented at the ECPR (European Consortium for Political Research) Joint Sessions, Copenhagen April Wennerberg, J., Kessler, J., Hedström, J., Stolt, L., Karlsson, B., and Rönnelid, M. CIGS Thin Film PV Modules for Low-Concentrating Systems. Proceedings Third ISES Europe Solar Congress Eurosun 2000, Copenhagen Denmark (2000). Tepe, R.; Bartelsen, B.; Rockendorf, G.; Vennemann, N.; and Purkarthofer, G. Metalldächer als Sonnenkollektoren Idee und Entwicklungsarbeiten. Proceedings of Inter Solar Freiburg i. Br. Germany, 7-9 July Henning, A., Tvetydiga Föremål: Socialantropologisk forskning om solenergi. Paper presented at Forskardagen vid Stockholms universitet, 23 nov Henning, A., Solenergi Status viktigere enn pris? Solvärme handler ikke lengre om produktutvikling, men om holdninger Paper presented at Ny energiteknologi grunnlag for naeringsvekst. Bransjedager med utsikt over markedet og muligheter, Oslo nov Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Berg P.E.O., Ernedal, S., Paulsson. Study of the Solid Waste Management Sector in China. Background report for SIDA (INEC ) Berg, P.E.O. Från Aurim Urbis och smutsguld till rena urinsorterande toaletter. Teknikhistoriska dagar på Stjernsund, juni Svenska nationalkommitten för teknikhistoria (SNT). (2000). 2(29)

3 Berg, P.E.O. (ed.) Solid Waste collection and sanitation in Marginal Areas in Tegucigalpa, Honduras. Chalmers University of Technology, Tegucigalpa Honduras. (2000). Henning, A., "Det finns ingen sol i Sverige": nätverk kring solenergin, in Flera Fält i ett, Hannerz, U., (Editor). Carlssons förlag, Stockholm, 2000 (in print). Karlsson B., Krohn, P., Perers, B., Svensson, L., Rönnelid M. and Brogren, M., Solceller med reflektorer - Resultat Vattenfall Utveckling AB, Ny Energi- & Miljöteknik. Rapport nr UR 00:07. (2000). Egna arbetsrapportserier Perman, K., Demokrati, medborgardeltandande och kön. En studie av ett ekologiskt utvecklingsprojekt i Falu- och Borlänge kommuner. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:1 RAPPORT. Borlänge (2000). Mattsson, C. och Berg, P. EO. Hushållsavfall i Borlänge kommun. Analyser av material en- och flerfamiljshus. EKOS PUBLIKATION 2000:2. INTERNSKRIFT (2000). Mattsson, C. och Berg, P. EO. Hushållsavfall i Falun. Analyser av material en- och flerfamiljshus. EKOS PUBLIKATION 2000:3 INTERNSKRIFT. Borlänge (2000). Persson, T., Lågtemperaturvärmesystem - en kunskapsöversikt. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:4 RAPPORT. ISSN , ISRN DU-SERC--67--SE. Borlänge (2000). Bales, C., COMBITST-Program Manual. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:5 INTERNSKRIFT. ISRN DU-SERC--DU-SERC--68--SE. Borlänge (2000). Henning, A., Populisering och spridning av forskningsresultat. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:6 INTERNSKRIFT. ISRN DU-SERC--69--SE. Borlänge (2000). Marks, J., Mattsson, J E., och Nordlander, S., Malning av pellets och dosering av pulver till pulverbrännare. ISSN EKOS PUBLIKATION 2000:7 INTERNSKRIFT. ISRN DU-SERC--70--SE. Borlänge (2000). Andra arbetsrapporter Marks, J., and Mattsson, J. E., Delrapport augusti 2000 för project P :Konvertering av oljepannor mindre än 1 MW till eldning med träpulver. Ej publ (2000) Nordlander, S., Marks, J. Grovmalning och dosering av bränslepellets. Ej publ. (2000) 13pp Tepe, R.; Lorenz, K.; Swan, T.; Bartelsen, B.; Rockendorf, G., Heusel, H.; and Pasberg, H.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber Form Sheet Production. Technical Report EU-Project JOR3- CT (29)

4 Tepe, R.; Bartelsen, B.; and Rockendorf, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Absorber and Collector Development and Assessment. Technical Report EU-Project JOR3-CT Tepe, R.; and Lorenz, K.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. System Concepts and Simulation. Technical Report EU-Project JOR3- CT Tepe, R; Bartelsen, B.; Rockendorf,, G.; and Purkarthofer, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Planning and Construction of Test Systems. Technical Report EU-Project JOR3-CT Tepe, R.; Bartelsen, B.; Rockendorf,, G.; and Purkarthofer, G.: Façade and Roof Integrated Solar Collectors with a Combination of Elastomer Tubes and Metal Form Sheet Elements. Operation and Assessment of Test Systems. Technical Report EU-Project JOR3-CT (29)

5 Forskningsprofil/Tema Forskningsförankrad lärarutbildning Licentiatavhandlingar Lilja, Kristina, Utav omsorg och eftertanke. En undersökning av Falu stads sparbanks sparare Uppsala Papers in Financial History. Report No 11, Ekonomiskhistoriska institutionen, Uppsala Doktorsavhandlingar Bengtsson, Håkan. What's in a name?: a study of sobriquets in the Pesharim. Uppsala Berge, Lars. The Bambatha Watershed : Swedish missionaries, African Christians and an evolving Zulu church in rural Natal and Zululand Studia missionalia upsaliensia 78. Uppsala Båtefalk, Lars. Staten, samhället och superiet : samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca Studia historica upsaliensia 195. Uppsala Eklund-Braconi, Paola. Il linguaggio normativo delle Comunità europee: studi quantitativi e semantici sul lessico con particolare riguardo al concetto di ambiente. Forskningsrapporter Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska 15. Stockholm Henning, Anette. Ambiguous artefacts : solar collectors in Swedish contexts : on processes of cultural modification. Stockholm studies in social anthropology 44. Stockholm Jonsson, Pernilla. Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribution och försäljning Uppsala Studies in Economic History 50. Uppsala Lindell, Inger. Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 efter Cod. Ups. C 61: Diplomatarisk utgåva med kommenterande inledning. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet.serie 1, Svenska skrifter 84. Uppsala Rosenqvist, Mia Maria. Undervisning i förskolan - En studie av förskollärarstuderandes föreställningar. Studies in Educational Sciences 27. Uppsala 2000 Sternudd, Mia Marie. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv - dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala Studies in Education 88. Uppsala Vilhelmsdotter, Gisela. Riddare, bonde och biskop: studier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner. Stockholm studies in history of literature 42. Stockholm (29)

6 Referee-granskade artiklar Steven Saxonberg. Regime Behavior during Crisis: A comparison of East European Regimes in Problems of Post-Communism, July/August, Steven Saxonberg. Democracy for Only Half? Female Representation in East European Parliaments, forthcoming, Journal of Democracy, spring Steven Saxonberg. Polish Women: Christian Democratic in a Country without a Christian Democratic Party? forthcoming in Czech Sociological Review, vol. VIII, no. 2, Steven Saxonberg. The Crisis of Central European Family Policy, forthcoming in Przeglad europejski. Konferensbidrag Rolf Hedrén, Alternatives to Standard Algorithms. A Study of Three Pupils during Three and a Half Years. Svenska matematikdidaktiska föreningens konferens i Göteborg Mia Marie Forsberg-Sternudd, Erik Groth och Mats Lundgren, Dalarna Centre for Educational Development In-Service Teacher Training - Teachers in Research Circles as an example. Paper presented at the 25th annual ATEE conference in Barcelona Steven Saxonberg. Revised version of the paper Regime Behavior During Crisis delivered at a conference on social transformation in Florence, European University, May, Steven Saxonberg. The Crisis of Family Policy in Post-Communist Central Europe paper delivered at the conference: Decade of turn: The balance-sheet of the constitutional Transformation processes in Central and Eastern Europe, in Warsaw, October, Steven Saxonberg. Transitions and Non-Transitions from Communism, paper to delivered at the Swedish Political Science annual meeting in Örebro, October, Böcker och artiklar Tomas Axelson, Film som epifani, Signum nr 5, juni Håkan Bengtsson, Antijudaism, antisemitism och antisionism en idéhistorisk skiss, i: Akka. Tidskrift för Kultur och lärande. Våren Håkan Bengtsson, Från grottorna till Bibel 2000 ett halvt sekel med Dödahavsrullarna, i: Akka. Tidskrift för Kultur och lärande. Hösten Gunnar Berg, Det pedagogiska samtalet i multiprofessionell organisation, i: Dagens viskningar - morgondagens rop. Om framtidens skola och ledarskap. Göteborg Gunnar Berg, Förvirrad ansvarsfördelning. Svenska Dagbladet (29)

7 Gunnar Berg, School culture and teachers esprit de corps, i: Quality and Educational Management. Balázs, E., van Wieringen, F. & Watson, L. (Eds.)Budapest Gunnar Berg, Lärares professionalism. Skolvärlden nr 16. September 2000 Urban Claesson och Sven Thidevall, Folkkyrka och folkhem - kampen om nationell legitimitet, i: Kyrkohistorisk årsskrift Ann-Kristin Ekman Vägen till antropologididaktiken: Utmaningar på en liten högskola. Antropologiska Studier 68/69. Liselotte Frisk, New Age-utövare i Sverige: Bakgrund, trosföreställningar, engagemang och "omvändelse", i: Gudars och gudinnors återkomst: Studier i nyreligiositet. Carl-Gustav Carlsson och Liselotte Frisk (red). Institutionen för religionsvetenskap Umeå Universitet Liselotte Frisk, Megatrend Religion: The Situation in Northern Europe, i: Megatrend Religion? Neue Religiosität in Europa. Ein Werkstattbericht. Utgiven på CD av Institut für Pastoraltheologie der Universität Wien. Wien Liselotte Frisk, Nya religiösa rörelser: Relation till samhället/världen, i: Beyond the Mainstream: The Emergence of Religious Pluralism in Finland, Estonia and Russia. Ed. Jeffrey Kaplan. SKS/Helsinki Irene Gilsenan Nordin. Seamus Heaney: From the Personal to the Universal, i: Studia Neophilologica 72: 1-7, 2000 Erik Groth och Mats Lundgren, Szkolne zespoly badawcze, czyli WDN po szwedzku, (Forskningscirklar i skolan som skolbaserad kompetensutveckling i Sverige) i: Nowe w Szkole, 9/ Polen Erik Groth & Mats Lundgren: Raziskovalni krozek kot orodje za v solo usmerjen razvoj uciteljev in izboljsave v solah (Nya former för skolbaserad kompetensutveckling för lärare), i: Raznolikost kakovosti. Trnavcevic, A. (red). CIP - Katalozni Zapis o Publikaciji Univerzitetna Knjiznica Maribor. Slovenien Rolf Hedrén, Alternatives to Standard Algorithms. A Study of Three Pupils during Three and a Half Years, i: Nordisk matematikdidaktik årg 8 nr 1, Rolf Hedrén, Eigene Rechenmethoden - mit Ausgangspunkt von der Arbeit dreier Schülerinnen, i: Beiträge zum Mathematikunterricht Vorträge auf der 34. Tagung für Didaktik der Mathemtik vom 28. Februar bis 3. März 2000 in Potsdam, Michael Neubrand, (Herausg.) Berlin Anne Heith. När liv och längtan är som hav utan kuster, i: Nordisk litteratur og mentalitet. Malan Marnersdóttir och Jens Cramer (red). Torshamn Anne Heith. Narrativt begjär. Om Dag Solstads forfatterskap, i: Edda, nordisk tidskrift för litteraturvetenskap, nr 4, Bo G Jansson, Postmodernism Now! - The Swedish Novel in the 1990s. i: Significant Forms. The Rhetoric of Modernism. Modernism, Postmodernism and Intertextuality. Working Paper 7 Aalborg, (29)

8 Bo G Jansson, Lojaliteten gällde friheten - inte arbetarklassen. Om Eyvind Johnson, i: Dala- Demokraten 26 augusti 2000 Fredrik Land "A Journey towards Understanding" i: Akka. Tidskrift för Kultur och lärande. Hösten Håkan Larsson, Finns kön?, i: Tema Forskning, Lärarhögskolan i Stockholm Håkan Larsson, Beteendevetenskap, kön och styrningsmentaliteter. 25 år med beteendevetenskaplig idrottsforskning: en fråga om kunskap, makt och självförståelse, i: SVEBIS Årsbok [Förening för Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforskning] Håkan Larsson, Just Sport - Sport and the Concept of Equal Opportunities Between Women and Men, i: JUST Leisure: Social Inclusion and Identity LSA Publication No. 72, Celia Brackenridge, Fiona Jordan and David Howe (eds.) Håkan Larsson, Sport, Equal Opportunities, and the Construction of Sex/Gender Identity, i: Sport, Culture and Society. Sage Publications Tekeste Negash, The Landscape of African Constitutions, i: African Constitutions, eds. Valeria Piergigli and Irma Taddia, Milan, Tekeste Negash, Danish Presence at any Price: Denmark and the UN Peace-Keeping Force in thehorn of Africa, i: Development Today, December Tekeste Negash and Kjetil Tronvoll, Brothers At War: Making Sense of the Eritrean-Ethiopian War. Oxford: James Currey; Athens: Ohio University Press, Lars Petterson, The Swedish Nation-building Process and National Identity, i: Lehrerbildung und nationale Identitäten. PA-Berichte Band 7. Wanner, G, (Herausg). Feldkirch Gunnel Påhlsson. I Pippis fotspår, i: Barnboken 2000:2 Steven Saxonberg. The Fall. A Comparative Study of the End of Communism in Czechoslovakia, East Germany, Hungary and Poland. (Reading: Gordon & Breach). Steven Saxonberg. Czech Political Parties Prefer Male Candidates over Female Votes in Richard E. Matland & Kathleen Montgomery eds., Women s Political Representation in Eastern Europe: 10 Years after the Fall (Oxford: Oxford University Press, forthcoming). Steven Saxonberg. In the Shadow of Amicable Gender Relations, in Professor Helena Flam ed., Social Movements in Central Europe after 1989, (forthcoming). Steven Saxonberg. Nesnasenlivi cesti studenti in Jak Cesi jadnaji, edited by Jan Culik. Steven Saxonberg. Svet plny Rumlu? in Jak Cesi jadnaji, edited by Jan Culik. Steven Saxonberg. Otevreny dopis Vaclavu Bendovi: Zradil jste vznesene hodnoty ceske antikomunisticke opozice in Jak Cesi jadnaji, edited by Jan Culik. 8(29)

9 Karin Sporre, Genus, gudstjänst och ett nytt millennium: frågor om helhet och förnyelse, i: Tro och tanke, 2000:2 Karin Sporre, En introduktion till Iris Marion Young, i: Young, Iris M: Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvisa. Stockholm Jonathan White, Adjuncts and VP structure, Roehampton Institute London Working Papers, i: Linguistics Volume 2, Judith Broadbent (ed.) London Arbetsrapporter Rolf Hedrén, Social konstruktivism i elementär aritmetik. Kan elever i år 2-5 göra skriftliga beräkningar utan de traditionella uppställningarna? Högskolan Dalarna: Rapport 2000:1. Rolf Jonsson, Kroppen eller knoppen - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Finansdepartementet. Ds 2000:21. Mats Lundgren Forskningscirklar och skolutveckling ett lärarperspektiv. Högskolan Dalarna Rapport 2000:2. Falun (29)

10 Forskningsprofil/Tema Intelligenta transportsystem 1. Profilområdet Transport och samhälle Licentiatavhandlingar Hultgren, Göran. Nätverksinriktad förändringsanalys perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Doktorsavhandlingar Eriksson, Owen. Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Melin, Carl. Makten över trafikpolitiken. Korporatism, lobbying och opinionsbildning inför 1998 års transportpolitiska beslut. Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis, Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Andersson, J., Carling, K. och Mattsson S. Att rangordna med säkerhet: Ny statistisk metodik visar vägen. Läkartidningen. Vol. 2000:3, s Axelsson, B., and Elbe, J. Improved Resource Utilisation at Destinations through Entrepreneurial Activities. The Role of the Tourist Organisation Interpreted by Using a Network Perspective. Proc. The 3rd International Forum in Marketing; Las Ciencias, las Tecnicas y el Arte Aplicadas al Marketing, Universidad Complutense de Madrid, España, de Noviembre, Bohlin, Magnus. Developing Profiles of Museum Visitors - A Swedish Case. In: Tourism Destination Marketing - Gaining the Competitive Edge, pp Eds.: Ruddy, Joseph and Flanagan, Sheila. Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, Bohlin, Magnus. Turism och regional utveckling i geografiskt perspektiv. I: Det nya samhällets geografi, s Red.: Berger, Sune. Uppsala Publishing House, Uppsala, Boulmakoul, A., Braban-Ledoux, C., and Laurini, R. Reactive GIS for Monitoring the Environmental Impacts of Road Traffic Pollution. Proc. Second International Conference on TeleGeoProcessing, Sophia-Antipolis, France, May (29)

11 Braban-Ledoux, C. Combining Artificial Neural Networks with Traditional Statistical Tools to Predict Rut Depth on Swedish Road Pavement. 2nd International Workshop on Artificial Intelligence & Mathematical Methods in Pavement & Geomechanical Engineering Systems. University of Delaware, US, Aug , Braban-Ledoux, C., and Sundin, S. Artificial Intelligence-Based Decision Support Tools for Maintaining the Swedish Road Network. Revue Générale des Routes et des Aérodromes. Special Issue on International Current Practise on PMS, January Braban-Ledoux, C., and Sundin, S. Building a Deterioration Model for Pavement Management Using Artificial Neural Networks Application to Rut Depth Prediction. RTS, INRETS International Scientific Journal. Forthcoming. Bring, J., and Carling, K. Attrition and Misclassification of Drop-Outs in the Analysis of Unemployment Duration. Journal of Official Statistics. Vol. 16:4, In press. Carling, K. Resistant Outlier Rules and the Non-Gaussian Case. Computational Statistics & Data Analysis. Vol. 33:3, 2000, pp Carling, K. och Gustafson, L. Starta eget-bidrag eller rekryteringsstöd, vilket är effektivast? Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 6:2, 2000, s Carling, K., and Larsson, L. Att utvärdera arbetsmarknadsprogram i Sverige: Rätt svar är viktigt, men vilken var nu frågan? Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 6:3, 2000, s Carling, K., och Larsson, L. Replik till Lars Behrenz och Anders Harkman. Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 6:4, 2000, s Carling, K., Holmlund, B., and Vejsiu, A. Do Benefit Cuts Boost Job Findings? Swedish Evidence from the 1990 s. The Economics Journal. Forthcoming. Carling, K., Jacobson, T., and Roszbach, K. Dormancy Risk and Expected Profits of Consumer Loans, Journal of Banking and Finance. In press. Darpö, Jan. Book review: Legal Aspects of Soil Contamination and Decontamination in EU Member States by Seerden and Deketelaere. Environmental Liability. EL 2000:4, pp Darpö, Jan. The New Contaminated Land Regime in Sweden: Features and Principles. Environmental Liability. EL 2000:2, pp Darpö, Jan. Verksamhetsutövare, markägare och konkursbon i miljöbalken. Svensk Juristtidning. SvJT 2000, s Dougherty, M.S. Should ITS Trainees Study Philosophy of Science? Proc. The 6th AATT Conference, Singapore, Thailand, June Presented again as an invited plenary speaker at The 8th Euro Working Group on Transportation Conference, Rome, Italy, September Dougherty, M.S., and Ciuna, M. Data Mining of Accident Data Using Neural Networks. The 8th EURO Working Group on Transportation Conference, Rome, Italy, September (29)

12 Dougherty, M.S., and Burghout, W. Driver Compliance with City-Wide Maximum Idling Time Limits. Proc. Nordic-Baltic Transport Research Conference, Riga, Latvia, April Dougherty, M.S., and Burghout, W. Driver Compliance with Idling Time Limits. Traffic Engineering and Control, Vol. 41, No. 2, 2000, pp Dougherty, M.S., Fox, K., Cullip, M., and Boero, M. Technological Advances which Impact on Micro-Simulation Modelling. Transport Reviews. Vol. 20, no. 2, 2000, pp Eriksson, Owen. Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes. The 3 rd International Workshop on Organisational Semiotics, Stafford, England, Jul. 4, Eriksson, Owen., and Axelsson, K,. ITS Systems Architectures - From Vision to Reality. The Seventh World Congress on Intelligent Transport Systems, Turin, Italy, Nov. 6-9, Haglund, M., and Åberg, L. Speed Choice in Relation to Speed Limit and Influences from Other Drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 3(1), 2000, pp Hanefors, Monica., and Mossberg, Lena. Travel Motives and Tourists Buying Behaviour: Gates Towards Consuming. In: Tourism Destination Marketing: Gaining the Competetive Edge. Eds.: Ruddy, Joseph., and Flanagan, Sheila. Tourism Research Centre, Dublin Institute of Technology, Ireland, 2000, pp Hanefors, Monica., and Mossberg, Lena. Travel Shows and Image Making. In: Management, Marketing and the Political Economy of Travel and Tourism. Eds.: Robinson, M., et al. Business Education Publ. Ltd., Sunderland, UK, 2000, pp Sundin, S., and Braban-Ledoux, C. Artificial Intelligence-Based Decision Support Technologies in Pavement Management. Journal of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. Forthcoming. Tydén, T., and Nordfors, D. INFOPAC - Researchers Learn about Research Dissemination by Doing. Science Communication, Vol. 21, No. 3, March 2000, pp Presentationer i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Dougherty, M.S. What has Literature to Offer Computer Science? Of One Mind: Reconfiguring the Humanities in the Age of IT Symposium, Karlskrona, May Elbe, Jörgen. Destination och identitet. Om problemet att skapa enhetlig destinationsmarknadsföring. 9:e Nordiska Turismforskarsymposiet, Bornholms Forskningscenter, Bornholm, Danmark, oktober Eriksson, Owen. Kommunikationskvalitet en viktig förutsättning i samband med affärsprocesser. Processer och sedan?, Linköping, 16 maj, Hanefors, Monica. The Use of Food Images in Selling Countries to Tourists Food as Travel Motivation. Food and Image, North London University, UK, Sept. 8-9, (29)

13 Åberg, L. Allmänhetens syn på ISA. Transportforum, januari, 2000, Linköping. Åberg, L. Attitudes and Acceptance of an Intelligent Speed Adaptation System. The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Also presented at the 13th ICTCT Workshop, Corfu, Greece, October 5-6, Åberg, L. Do We Need Models of Driver Behaviour? The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Åberg, L. Ett globalt perspektiv på dödsolyckor i trafiken: Sammanfattning av innehållet i en TRL rapport. Nationell trafiksäkerhetskonferens (TURBO) i Ystad 7-8 december, Åberg, L. Social factors Influencing Road User Behaviour. The XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, 2000, Stockholm. Åberg, L. The Theory of Planned Behaviour and Perceived Probability of Detection. The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Åberg, L. and Haglund M. Why am I always the Good Guy while Others are Bad? The International Conference on Traffic and Transport Psychology, 4-7 September 2000, Bern, Switzerland. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Bohlin, Magnus. Traveling to Events. In: Evaluation of Events: Scandinavian Experiences, pp Ed.: Mossberg, Lena. Cognizant Communication Corporation, Elmsford, N.Y., Braban-Ledoux, C., and Sundin, S. De l intelligence artificielle dans les outils d aide à la gestion de l entretien des réseaux routiers suédois. Revue Générale des Routes et des Aérodromes, January Bryding, G., Börjesson, M., Engström, T., Eklund, P., Haglund, M., Jansson, A., Mattsson, L., Rudolf, J., Sandblad, B., och Åberg, L. Teknik som kan minska kollektivresenärernas oro. Kommunikationsforskningsberedningens rapportserie, KFBrapport, 2000:34. Böhn, Solveig. Renrike A Scandinavian Mountain Resort. In: European Resort Management: Learning Materials for the Management of Tourism in Europe, Vol. 1. Eds.: Morgan, Michael., Ganter, Hans- Dieter., and Bahaire, Tim. ETUP, European Tourism University Partnership. Continuum Publishing Group, UK, Hanefors, Monica. The Locals Local Knowledge, Participation, and Identity. In: Evaluation of Events: Scandinavian Experiences. Ed.: Mossberg, Lena. Cognizant, New York, US... Tokyo, Japan, 2000, pp Hanefors, Monica. Attitudes of the Locals Toward Events. In: Evaluation of Events: Scandinavian Experiences. Ed.: Mossberg, Lena. Cognizant, New York, US... Tokyo, Japan, 2000, pp Hanefors, M., and Selwyn T. Dalecarlian Masques: One Souvenir s Many Voices. In: Souvenirs: The Material Culture of Tourism. Eds.: Hitchcock, M., and Teague, K. Ashgate, Aldershot, 2000, pp (29)

14 T&S Working Papers ISSN :1. Hjern, Benny. Policy-analys, organisation och organisering. 2000:2. Vail, David., and Heldt, Tobias. Institutional Factors Influencing the Size and Structure of Tourism: Comparing Sweden (Dalarna) and Maine (USA). 2000:3. Sjöberg, Ulf. Stålgruppen: Ett strategiskt nätverk. 2000:4. Eriksson, Owen. Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes. In press. 2000:5. Eriksson, Owen., and Axelsson, Karin. ITS Systems Architectures - from Vision to Reality. In press. 2000:6. Björklund, Gunilla. Informella regler och tecken i trafiken - en litteraturstudie. In press. 2000:7. Mortazavi, Reza och Nerhagen, Lena. De anställdas färdsätt till några större arbetsplatser i Dalarna En kartläggning. In press. Andra arbetsrapporter Bergström, E., Florén, A., Ternhag, G. och Tydén, T. Det dolda universitetet. Framväxten av nya FoUmiljöer utanför universitet och högskolor. DFR-rapport 2000:2, Falun. Eriksson, Owen,. Och Axelsson, K. Analys av NVDB-konceptet. Avdelningen för Informatik och Datateknik, Högskolan Dalarna, mars Haglund, M. och Åberg, L. Cyklisters regelefterlevnad en litteraturgenomgång. Slutrapport till Kommunikationsforskningsberedningen av ett KFB-projekt Tydén, T. Bakom besluten. En studie av beslutsprocessen vid projektering och byggande av planskilda korsningar väg/järnväg i Leksands kommun. PM, Högskolan Dalarna, Tydén, T. och Andrae-Thelin, A. (Red.) Några tankar om lärande och IT. En forskningsöversikt. Skolverket, Stockholm, Tydén, T. och Josefsson, C. Regionala FoU-miljöers syn på verksamhetsutveckling. Sammanställning av en enkät- och intervjuundersökning. Socialstyrelsen, Stockholm, Tydén, T., Rieper, O. och Tesli, A. Ökat medborgarinflytande i landsting/fylke/amt med IT. Utvärdering av ett skandinaviskt försöksprojekt. Dalarnas Forskningsråd, Falun, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Köpenhamn och Norsk Institutt for By- og Regionforskning, Oslo. In press. Tydén, T., Josefsson, C. och Messing, J. Socialsekreterare och kunskapsbildning. Socialstyrelsen, Stockholm, (29)

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna Ekologi och samhälle Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Broman, L., Blum,K., Garofoli,V., Kristoferson,

Läs mer

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Bärkraftigt samhälle Avhandlingar Licentiatavhandlingar Lorenz, K. Kombisolvärmesystem: Utvärdering

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

A literary overview of Swedish civil society research

A literary overview of Swedish civil society research 40 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA FORSKNINGS- AVDELNINGENS ARBETSRAPPORTSERIE NR 40 RESEARCH DEPARTMENT S WORKING PAPERS NO 40 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE A literary overview of Swedish civil society research

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri

Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri STATUSRAPPORT Sida 0(44) Datum:2010-05-11 Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri (Economic forest production with consideration of the forest and energy industries) Projektnamn

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

Consumer Psychology Research CPR

Consumer Psychology Research CPR Consumer Psychology Research CPR Områdesgruppen för konsumentpsykologi vid Karlstads universitet AKTIVITETSRAPPORT 2008 2008 12 08 Kontaktinformation: Margareta Friman, Associate professor Faculty of Economic

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet Slutrapport Vinnvård Innovationssystem för bättre hälsa 1.0 Inledning 1.1 Huvudsökande Mats Brommels 1.2 Projektnummer A2007-032 1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa 1.4 Total anslagssumma

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

ARTES Verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för budgetåret 2002 (1 januari - 31 december)

ARTES Verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för budgetåret 2002 (1 januari - 31 december) 2003-03-29 ARTES Verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för budgetåret 2002 (1 januari - 31 december) Ort och datum: Ort och datum: Hans Hansson Programdirektör. Bengt Asker Programstyrelsens ordförande

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

BIBLIOGRAFI. Litteratur

BIBLIOGRAFI. Litteratur BIBLIOGRAFI Litteratur Alaby, 1999. Vår framtid: äldres vård och omsorg inför 2000-talet : slutrapport Stockholm. Svenska kommunförb. Serie: Äldreberedningen, ISSN 99-2869342-0 Apt, 1992. Family Support

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization.

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. innehåll 2007:4 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. 622 Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering Uppsatser

Läs mer

3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads 1978. 3003 Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978

3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads 1978. 3003 Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978 TVBKno Author Title PY 1001 Källsner Bo Post-buckling Behaviour and Load-carrying Capacity 1977 of Thin-walled Box and Hat-section Beams. 3001 Christiansson Per Påkörningslaster orsakade av fordon 1977

Läs mer

The Past, the Present and the Future of Police Research

The Past, the Present and the Future of Police Research Denna dokumentation (proceedings) från den femte nordiska polisforskningskonferensen inleds med fyra bidrag om polisforskningens utveckling från några av de ledande forskarna inom området: David Bayley

Läs mer