BALANS BOK Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan MARIE HAMN FO-nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2"

Transkript

1 BALANS BOK Ålands Idrottsförbund r.f Östra Esplanadgatan MARIE HAMN FO-nummer Balansboken är uppgjord av: Nova Alandia Ab Fabriksgatan MARIEHAMN FO-nummer

2 BALANSBOKENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Balansboken för perioden innehåller: Bokslut: Balansräkning 1-2 Resultaträkning 3-4 Noter 5-9 Datering och underskrifter 10 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationsslag 11 Denna balansbok bör sparas till och med

3 BALANSRÄKNING Not Materiella tillgångar 1 Maskiner och inventarier , ,66 Materiella tillgångar totalt , ,66 Placeringar Anslutningsavgifter 369,20 369,20 Placeringar totalt 369,20 369,20 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,86 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga Kundfordringar 1 434,00 797,00 Övriga fordringar 801, ,81 Resultatregleringar 4 398, ,34 Kortfristiga totalt 6 634, ,15 Fordringar totalt 6 634, ,15 Finansiella värdepapper övriga aktier och andelar , ,13 Finansiella värdepapper totalt , ,13 Kassa och bank , ,87 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , ,15 AKTIVA TOTALT , ,01 1 (11)

4 BALANSRÄKNING Not PASSIVA EGET KAPITAL 2 Verksam hetskapital , ,89 Verksamhetsårets resultat , ,97 EGET KAPITAL TOTALT , ,86 AVSÄTTNINGAR 3 övriga avsättningar , ,00 AVSÄTTNINGAR TOTALT , ,00 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Skulder till leverantörer , ,35 övriga skulder , ,30 Resultatregleringar , ,50 Kortfristigt totalt , ,15 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT , ,15 PASSIVA TOTALT , ,01 2 (11)

5 RESUL TATRÄKNING Not ORDINARIE VERKSAMHET Aktiviteter Intäkter Bidrag , ,00 S:a Aktiviteter , ,00 Utbildning Intäkter 17371, ,17 Personalkostnader 4 övriga kostnader , ,41 S:a Utbildning , ,24 Nordisk och internationell verksamhet Intäkter ,00 200,00 övriga kostnader , ,79 S:a Nordisk och intern verksamhet , ,79 Hälsa och Idrott Intäkter Personal 4 övriga kostnader , ,43 S:a Hälsa och idrott , ,43 ldrottsprojekt Intäkter Bidrag , ,50 övriga kostnader , ,05 S:a ldrottsprojekt , ,55 Evenemang Intäkter , ,00 Personalkostnader 4-610,00 övriga kostnader , ,50 S:a evenemang , ,50 Åländsk ldrottshistoria Intäkter 4 563, ,00 Personalkostnader 4 övriga kostnader , ,00 S:a Åländsk ldrottshistoria -397, ,00 3 (11)

6 Kansli Intäkter Personalkostnader Avskrivningar övriga kostnader S:a kansli SUMMA ORDINARIE VERKSAMHET Tillförda medel Medlemsavgifter Tillförda medel totalt UNDERSKOTT Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva Från övriga övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader totalt , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 3,17 10,21-43,91-55, ,84-45,75 UNDERSKOTT Allmänna understöd RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , , , , , ,97 4 (11)

7 BOKSLUTSPRINCIPER Värderingsprinciper och värderingsmetoder Värdering av tillgångar bland bestående aktiva De materiella tillgångarna bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats degressivt och de är baserade på de materiella tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningstiden är: Maskiner och inventarier 3 år NOTER BALANSRÄKNING 1 Materiella tillgångar Maskiner och Maskiner och inventarier inventarier Anskaffningsutgift , ,33 Ökningar under perioden , ,49 Minskningar under perioden 0,00 0,00 Anskaffningsutgift UB , ,82 Avskrivningar under perioden , ,82 Ackumulerade avskrivningar 88916, , , ,16 Bokföringsvärde UB , ,66 2 Eget kapital Balanserad vinst , ,89 Räkenskapsperiodens resultat , ,97 Eget kapital totalt , ,86 3 Avsättningar Ålands Ö-spelsorganisation, resterande verksamhetsmedel , ,00 Avsättningar totalt , ,00 5 (11)

8 NOTER RESULTATRÄKNING 4 Personalkostnader Löner Pensions övriga Totalt Totalt kostnader lönebikostn Utbildning Hälsa och Idrott Evenemang 600,00 600,00 Åländsk idrottshistoria Kansli , , , ,43 Totalt , , , ,43 Totalt , , , ,05 6 (11)

9 NOTER RESUL TATRÄKNING 5 Bidrag Verksamhetsbidrag Alenskur lslandshästförening 4 000, ,00 Badmintonklubben Smash 3 000, ,00 Basket Åland 0,00 750,00 DUVÅland , ,00 Gemundö Alpin 7 000, ,00 IFK Mariehamn Bordtennis 1 200, ,00 Karateklubben Ogawa , ,00 Mariehamn Lawn-Tennisklubb , ,00 Mariehamns Bågskytteförening 1 000,00 500,00 Mariehamns Gymnastikförening , ,00 Mariehamns Pensionärsförening 0,00 250,00 Midgård lslandshästklubb 2 000, ,00 Ridklubben Sleipner , ,00 Sportdykarklubben Nautilus 500,00 500,00 Tai Chi Vita Tranan 600,00 500,00 Ålands Bowlingförbund , ,00 Ålands Curlingklubb 1 000,00 Ålands Fotbollförbund , ,00 Ålands Golfklubb , ,00 Ålands ldrottsdistrikt , ,00 Ålands lnnebandyförbund , ,00 Ålands lshockeyförbund , ,00 Ålands Judoklubb , ,00 Ålands Kraftsportklubb 3 000, ,00 Ålands Motionsförbund , ,00 Ålands Motorklubb 7 000, ,00 Ålands Schackklubb 500,00 500,00 Ålands Seglardistrikt , ,00 Ålands Sportskytteförening , ,00 Ålands Triathhlon Club 1 000,00 Ålands Volleybollförbund , ,00 Ålands ö-spelsorganisation , ,00 Summa verksamhetsbidrag , ,00 5 Elitstöd lagidrott Åland United ,00 IFK Fotboll ,00 Summa elitstöd lagidrott ,00 7 (11)

10 NOTER RESUL TATRÄKNING 5 Riktade stipendier Ålands Kraftsportklubb Kenneth Sandvik 3 000,00 Ålands Kraftsportklubb Ove Lehto 3 000,00 Ålands Kraftsportklubb Marcela Sandvik 1 450,00 Ålands Kraftsportklubb Erika Gadzova 500,00 Ålands Kraftsportklubb Hannes lmmonen 500,00 Ålands ldrottsdistrikusimning Gustav Carlsson 1 000,00 Ålands ldrottsdistrikufriidrott Hanna Wiss 2 000,00 Ålands ldrottsdistrikufriidrott Victor Jansson 2 000,00 Ålands ldrottsdistrikufriidrott Simon Jansson 2 000,00 Ålands ldrottsdistrikufriidrott Christian Jansson 2 200,00 Ålands ldrottsdistrikufriidrott Lucas Mattsson 750,00 Ålands ldrottsdistrikufriidrott Linn Gustavsson 1 250,00 Ålands ldrottsdistrikufriidrott Frank Ottesen 1 250,00 Ålands ldrottsdistrikufriidrott Johanna Bäcklund 1 000,00 Ålands ldrottsdistrikufriidrott Jonatan Malmberg 1 000,00 Ålands Sportskytteförening Ben Nylund 1 500,00 Ålands Golfklubb Sebastian Lindman 1 250,00 Ålands Golfklubb Jonas Haglund 5 000,00 Åländska Segelsällskapet Alandia Sailing Team 4 200,00 Ålands Motorklubb Fredrik Fredlund 5 000,00 IFK Mariehamn Ishockey Lisa Mattsson 2 000,00 Ridklubben Sleipner Petra Carlsson 2 800,00 Ålands Motorklubb Milton Larsson 2 000,00 Ålands Motorklubb Sami Fagerström 2 000,00 IFK Bowling Katarina Sundberg 1 000,00 Ålands Triathhlon Club Marcus Brandt 1 500,00 Ålands Kraftsportklubb Pauliina Lindblad 500,00 Ålands Kraftsportklubb Stina Lindblad 500,00 Åland United Gary Williams 2 500,00 Ålands Motorklubb Samuel Sporre 1 500,00 5 Summa riktade stipendier , ,00 Galastipendier Arets Barn- och ungdomsledare Marica Kevin 500,00 Arets genombrott Markus Rönnberg 500,00 Arets idrottskompis Kjell Sipinen 500,00 Arets manliga idrottare Kennet Sandvik 1 000,00 Arets kvinnliga idrottare Adelina Engman 1 000,00 Arets lag Åland United 1 000,00 Arets ledare Gary Williams 500,00 Arets prestation Sandra Lönn 500,00 Ålands Musikinstitut 600,00 Ålands Lyceum 100,00 Summa galastipendier 6 200, ,00 5 Internationella framgångar VM Kenneth Sandvik 1 250,00 VM Marcela Sandvik 1 250,00 VM Henrik Lundberg 1 250,00 EM Fredrik Fredlund 900,00 Summa internationella framgångar 4 650, ,00 8 (11)

11 NOTER RESULTATRÄKNING 5 Idrotts projekt VÅSC 575,00 Sleipner 2 000,00 Ålands Motorklubb 2 000,00 Hammarlands IK 750,00 Ålands Motionsförbund 2 000,00 BoU Policy ,00 Summa idrottsprojekt , ,50 6 Övriga kostnader Bidrag Lokalkostnad Adm.kostnad Försäkring Resekostn. Utbildning 993, , ,33 Nordisk och internationell verksamhet 3 186, , ,19 Hälsa och idrott 101,00 415,00 ldrottsprojekt ,00 128,89 99,24 485,94 Evenemang 2 610, ,83 Åländsk ldrottshistoria 4 960,00 Kansli , , , ,25 övriga kostnader totalt , , , , ,71 övriga kostnader totalt , , , , ,89 Kursverks Totalt 2014 Totalt 2013 o. utbildning Utbildning , , ,41 Nordisk och internationell verksamhet , , ,79 Hälsa och idrott , , ,43 ldrottsprojekt , , ,55 Evenemang 82, , ,50 Åländsk ldrottshistoria 4 960, ,00 Kansli 1 655, , ,68 övriga kostnader totalt ,81 övriga kostnader totalt ,24 Övriga kostnader totalt ,07 Övriga kostnader totalt ,36 9 (11)

12 DATERING OCH UNDERSKRIFTER Mariehamnd den 211 ()_, 2015 minen, vice ordförande WWmo/ -wt Fredrika Sundberg Kim Wasström Revisorsanteckning över utförd revision har idag avgivits berättelse. Mariehamn den 02 I (11)

13 FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTT Egentliga bokföringsböcker Balansbok Dagbok Huvudbok Separat inbunden Datasystem listor Datasystem listor Hjälpböcker Kundreskontra Leverantörsreskontra Datasystem lista Datasystem lista Verifikationsslag och förvaringssätt Huvudbokföringsverifikat A 1 - A323 pappersverifikat Leverantörsreskontra Leverantörsbetalningar D 1-D292 E1-E308 pappersverifikat pappersverifikat Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är sparat på företaget Nova Alandia Ab:s, som sköter företagets bokföring, server vilken är belägen i Mariehamn. övrigt bokföringsmaterial förvaras i företagets alt. Novas Alandia Ab:s utrymmen. 11 (11)

14 REVISIONSBERÄTTELSE till Ålands Idrottsförbund rf:s medlemmar Vi har reviderat Ålands Idrottsförbund rf:s bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet. Styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut. Styrelsen ska se till att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar har gjort sig skyldiga till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot föreningen, eller brutit mot föreningslagen eller föreningens stadgar. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontroll som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet. Vi anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som uppvisar en förlust om ,55 euro, riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av föreningens verksamhet samt om dess ekonomiska ställning i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av okslut. j Mariehamn den 2 mars 2015 Ll:._o...~bl.. 6 ~ Erika Sjölu -, GRM ( Torggata 5 Svedjevägen M riehamn Lemland

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun

niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun niiikån.ntveprenörerna Iw ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA 11 OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun ME SÖDRAS ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 Styrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE ÅLANDS CENTRALANDELSLAG 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll Verkställande direktörens översikt... 2 Mejeriets verksamhet... 4 Invägning... 4 Råvara... 5 Kvalitetsklasser för mjölk... 6 Hedersutmärkelser... 6 Aktiviteter

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp Finländarvägen 7, 02270 Esbo Tel. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s årsredovisning 2012

Läs mer