Vi har också en stor communitybaserad ungdomsverksamhet och ur den har insikten formats att Tillsammans är vi starkare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har också en stor communitybaserad ungdomsverksamhet och ur den har insikten formats att Tillsammans är vi starkare."

Transkript

1 Projektbeskrivning för 5 Celsius 5 Celsius är projektnamnet på en konstnärligt nyskapande totalföreställning om de globala hoten mot klimatet. Idén, regin och koreografin är gjord av danskompaniet Twisted Feet. 5 C har premiär på Stora Teatern i Göteborg den 25 september Om Twisted Feet Twisted Feet är ett välmeriterat Göteborgsbaserat urbant danskompani som förra året firade tioårsjubileum. Vi har gen omfört en rad scenproduktioner och driver en framgångsrik dansskola som utsetts till Sveriges bästa två år i rad, 2011 och Genom vårt arbete på dansskolan står vi i nära kontakt med i första hand ungdomar och vi är alltid lyhörda för deltagarnas behov och önskningar, språk och liv. Ett ömsesidigt utbyte som är en ständig och viktig inspiration för oss. Vi vill tillvarata den inre och yttre mångfalden i såväl personligheter som i ålder, kön, härkomst, språk och/eller funktionshinder. Därför har vi valt Kom som du är! till slogan. Vi har också en stor communitybaserad ungdomsverksamhet och ur den har insikten formats att Tillsammans är vi starkare. Det dagliga arbetet med människor i både community-verksamheten och dansskolan ger oss verktyg och värdefull kunskap för att kunna kommunicera effektivt som danskompani och välja ämnen som är aktuella. Twisted Feet är levande som danskompani och tar gärna in nya dansare som samspelar med de mer rutinerade som i sin tur också får nya uppgifter såsom koreografi och konstnärlig utveckling. För närvarande består kompaniet av elva medlemmar. Twisted Feet bygger sina produktioner kring aktuella samhällsfrågor som med kulturens hjälp undersöks och tydliggörs på djupet. Vi anser att kultur ska nå ut till människan i vardagen och vi har hittat fungerande

2 sätt att göra det på. Vi har ett uttryck som ligger nära verklighetens och kommunicerar med publiken på ett sätt som väcker nya idéer och inspiration. Ett språk som med konstnärlig kraft berör i angelägna aktuella ämnen. Twisted Feets verksamhetsledare Zerjon Abebe har för 2014 mottagit Birgit Cullbergstipendiet som varje år delas ut till en ung koreograf. Stipendiet fördelas utan ansökan av Konstnärsnämnden via arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer. Alla kompaniets medlemmar är välutbildade dansare nationellt och internationellt med bred tvärkonstnärlig kompetens. Hela Twisted Feets rörelse (med dansskola, communityverksamhet och konstnärligt danskompani) vill bidra till ett bättre jämställt, miljömässigt hållbart och kulturellt integrerat samhälle. Vår gestaltningsmetodik är att dans inte enbart behöver vara underhållning. Med ett inkluderande tilltal som angår alla kan kulturen, rätt använd, tillföra något djupare till alla samhällsverksamheter. Dans och koreografi kan fördjupa förståelsen för aktuella samhällsfrågor och urban dans är ett språk de flesta unga, killar som tjejer, förstår oavsett kulturell bakgrund. Hemsida för Twisted Feet: Ny utmaning Efter att ha genomfört den första föreställningen med streetdans som uttryck på en opera i Skandinavien någonsin (Wall Street, Göteborgsoperan 2012) och därefter producerat en sju månaders presentation av Volvo Lastvagnars nya release (2013) är vi beredda att ta oss an en ny och större utmaning i projektet 5 Celsius. Projektet genomförs i nära samarbete med Chalmers samt utvalda aktörer från näringslivet. Syfte med 5 Celsius Utöver att ständigt utmana oss själva och att lägga den konstnärliga ribban allt högre i varje produktion är syftet med 5 Celsius att inspirera och påverka människor att förändra sitt levnadssätt ur miljösynpunkt. Namnet 5 Celsius syftar på den globala uppvärmningen. Det har beräknats att medeltemperaturen år 2100 kommer att vara minst två grader högre än idag och då kan det vara för sent att bromsa utvecklingen. När vi når fem graders ökning är det slut för livet på jorden. Något måste göras nu och alla människor behöver delta på alla nivåer. Vi vill tillsammans med Chalmers och andra samarbetspartners/medfinansiärer skapa medvetenhet på ett unikt hoppingivande och engagerande sätt. Världen har aldrig varit så ömtålig som den är idag. Vi inom danskompaniet Twisted Feet inser att klimatfrågan är det mest angelägna ämnet inom världspolitiken. Syftet är att genom kulturens kraft skapa ett engagemang kring miljön, något som vi inte tycker politikerna lyckats göra. Vi vill genom föreställningen påvisa allvaret i situationen men också skapa hopp och positivism. Vi vill skapa en positiv känsla att vi tillsammans kan bromsa den miljökatastrof vi annars går mot. Projektets konstnärliga idé 5 Celsius är en genreöverskridande turnerande föreställning om klimatfrågan som kombinerar kultur och forskning med den senaste tekniken. Det nyskapande med projektet är sammansmältningen av danskultur och scenkonst med aktuell forskning. Vi kommer använda innovativa scentekniska lösningar för att uppnå de omvälvande 3D-effekter berättelsen kräver. Omsorgen kring verkets alla beståndsdelar gör varje del stark i sig: Dans och koreografi

3 Twisted Feet har en egen konstnärlig profil med en igenkännbar fusion mellan det teatraliska scenspråket och den urbana dansens medryckande visuella kraft. Vår speciella dansstil är en brygga mellan samtida dans och streetdans, vilket vi anser är den enda vägen framåt för dansen som konstart, för att den alls ska överleva och vinna ny publik. Twisted Feets unika scenspråk är både tidlöst och samtida, ett språk som lever i nuet men samtidigt utmanar. 5 Celsius blir en föreställning där både den urbana och den moderna dansen integreras med budskapet och övergår till en berättande rörelseform. Manus I detta projekt har vi hittat nya sätt att skriva manus i samarbete med den meriterade författaren Christofer Bocker. 5 Celsius har en stark röd tråd som bär historien fram där dansens rörelser nära integreras med texten. Det är ett manusarbete i vilket vi samtidigt som texten skrivs tänker scener. Dansens rörelser smälter samman med texten genom att de växer fram parallellt. Ett nytt sätt att arbeta mellan koreograf och manusförfattare där manusskrivandet inte upphör förrän föreställningen är klar. Christofer kommer också att fungera som dramaturg i denna föreställning. Detta för att vi själva ska kunna fokusera på regin/koreografin. Scenteknik Vi kommer använda den senaste tekniken för att skapa en omvälvande 3D-känsla med hjälp av ljus och projektioner som följer dansrörelserna på scenen och som ytterligare förstärker de olika stadierna av miljöförändringarna såsom undervattenskänsla eller snöstormar. Tillsammans med Chalmers Konst & Fysik används ny innovativ projiceringsteknik med infraröd strålning. Film I föreställningen förekommer egenproducerad film samt klipp ur dokumentärer som naturligt smälter in i berättelsen och bildar en helhet. Forskningsresultat och andra miljöfakta Rent konkret vävs aktuella forskningsrön om klimatet in i föreställningen och korsbefruktar vetenskap med konstnärlighet och för fram budskapet med känslomässig kraft. Forskningsresultaten presenteras via berättelsens olika karaktärer men även via dokumentära och animerade filmklipp. Musik Både suggestiv egenkomponerad musik och mer igenkännbar kommer användas under föreställningen. Allt för att under berättelsens gång engagera och påverka på ett effektivt sätt. Kostym Kostym tas fram i samarbete med designern Majli af Ekenstam och ska spegla såväl de krav klimatförändringarna ställer som berättelsens tidsresa från nutid till framtid. Kostymerna ska också spegla olika sociala skillnader och de ekonomiska förändringar för individerna som kommer växa fram. Scenografi Scenograf blir Torulf Wetterrot som vi tidigare arbetat mycket med, exempelvis i vår uppsättning Wall Street. App Inför 5 Celsius tas en specialtillverkad app med miljöfokus fram för att interagera med publiken under och efter föreställningen. Dans som verktyg Med Twisted Feets korsbefruktning mellan teaterns scenspråk och den urbana dansens visuella kraft vill vi hitta just det uttryck som sammansmälter med budskapet i denna produktion. Vi siktar på en innovativ föreställning på konstnärligt hög nivå.

4 Föreställningen är suggestiv och känslomässigt engagerande med den actionfyllda dansen och med specialskriven musik och film. Att göra en dansföreställning kring miljö ska ses som ett verktyg för att föra fram ett angeläget budskap. Dansen är en metod för att nå fram på ett tydligt, engagerande och övertygande sätt särskilt väl utprövat för att nå fram till unga. Dans och forskning Dans behöver inte enbart vara underhållning utan kan tillföra något djupare till alla verksamheter, även forskarvärlden. Dans kan byggas med ett större syfte och fördjupa förståelsen för något. Kulturen har sin roll rätt använd och har förmågan att nå fram, få människor att tänka till och påverka i deras vardag. Forskning tycks vara något tråkigt som inte tagits på allvar bland många unga. Följden har blivit att forskningsresultat inte når ut och därmed inte gör nytta. Det handlar om miljardsatsningar som inte når fram. I de fall som de kommit ut har det varit för sent. Problematiken blir tydlig med klimatfrågan. Där är forskningen av stor vikt då vi står inför en situation som hotar vår fortsatta existens. Därför tror vi på en ny metodik. En metodik där kulturen tydligt visar sin roll som en samhällsbärande kraft. En metodik där man korsbefruktar forskning, kultur och psykologi. 5 Celsius är inte bara en dansföreställning. Den är en budbärare av forskningsresultat som når ända fram. Målgrupper 5 Celsius kommer genom sin nutida urbana dansform bli en naturlig ingång för de flesta unga personer och Twisted Feet har redan en stor ung publik som bas. I det här projektet vänder vi oss dock till alla åldrar och hoppas och tror att 5 Celsius innehåll ska utöva en stark dragningskraft på alla oavsett kön, härkomst och/eller funktionshinder. Vi kommer välja teatrar som har hög tillgänglighet och genomförda anpassningar så att de som verkligen vill kan ta del av föreställningen. Vår ambition är att skapa en upplyftande föreställning som inspirerar de yngre generationerna till att leva ett miljövänligare liv. Vi hoppas också påverka den äldre och styrande generationen att ta sitt ansvar i beslutsfattande. Kringaktiviteter 5 Celsius är en genreöverskridande föreställning på tema miljö och hållbarhet och kompletteras därför med en djupare uppföljning i form av workshops, seminarier och utställningar. Ytterligare engagemang/ delaktighet byggs upp i sociala medier samt via en specialtillverkad app med miljöfokus. Allt för att skapa en interaktiv anknytning, långsiktigare engagemang och en hållbar förändring. Uppbyggnad, genomförande och uppföljning är de grundpelare som projektet bygger på. En stegrande uppbyggnad på sociala medier för att skapa intresse på förhand för projektet och interagera med allmänheten. Ett gränsöverskridande genomförande för att inspirera och involvera en bred grupp människor oavsett ålder, kön, härkomst och/eller funktionshinder med hjälp av bl.a. anslutande workshops och seminarier för ökad publik delaktighet. En uppföljning med dagens senaste teknik formad för att koppla och förenkla människans möjlighet att direkt involvera sig i samhällets sakfrågor, t ex. i form av en specialtillverkad app och olika sociala medier. Interaktion och delaktighet tror vi är vägen för att påverka människor till mer hållbara val.

5 Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet 5 Celsius blir en produktion som vänder sig till unga i synnerhet men i ett ämne som angår alla oavsett ålder, kön, härkomst och/eller funktionshinder. Det är själva kärnan i projektet att nå människor på så lika villkor som möjligt. Vi kommer välja teatrar som har hög tillgänglighet och genomförda anpassningar så att de som vill verkligen kan ta del av föreställningen. Twisted Feet har sedan starten varit naturligt mångkulturellt inriktat med en stor andel ungdomar med olika kulturell bakgrund och våra föreställningar och events besöks av lika många killar som tjejer, något som alltid varit viktigt för oss. Vi har också flera utövare och besökare med olika funktionshinder. Samarbetspartners Twisted Feet vill i samarbete med både forskarvärlden och näringslivet hitta nya hållbara lösningar på de miljöförstörande utmaningar som är idag. Samarbetspartners hittills är: Chalmers Högskola tillför aktuell forskning för att tillgängliggöra kunskap. De bidrar också med sitt stora nätverk som de som institution har tillgång till. Tillför också innovativ scenteknik. Christian Azar - känd miljöforskare med sin bas på Chalmers. Han har blivit engagerad i projektet på tidigt stadium och är bl.a. beredd att ge oss experthjälp. A Win Win World är samarbetspartners från näringslivet med miljöfrågor som specialitet samt ett starkt internationellt kontaktnät. Deras roll är att arrangera miljöinriktade workshops och seminarier i anslutning till föreställningarna. De bidrar även med sina unika specialkunskaper inom marknadsföring för projektets maximala genomslagskraft. IMCG står för Innovation Management Consulting Group. Sedan 2007 har de hjälpt företag och myndigheter med strategier för att genomföra gröna innovationer genom att erbjuda projektledning, kommunikation och expertis. Kommer bidra med utveckling av miljöappen i samband med föreställningen. Stora Teatern i Göteborg. Bidrar med scenlokal, repetitionslokal och marknadsföringsplan. Några ord kring samarbetet mellan Chalmers och Twisted Feet Chalmers har mycket gott internationellt rykte och är en utbildningsinstitution med långa traditioner i Göteborg med en forskning inom klimatfrågor som är tongivande internationellt. Chalmers fokuserar på utmaningar som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Samarbetet mellan Chalmers Tekniska Högskola och Twisted Feet syftar till att förmedla forskningsidéer och lösningar till den unga publiken utan att för den skull framstå som skrämmande eller med en massa pekpinnar. Twisted Feet kan, tack vare det förtroende vi har av vår unga publik och genom andra kanaler för information än de konventionella institutionerna, nå dessa unga. På så sätt kompletterar ett samarbete mellan Chalmers och oss varandra. Praktiskt genomförande Med tanke på danskompaniets höga professionella konstnärliga nivå och sin kunskap om målgruppen (ungdomar och unga vuxna) och Chalmers internationella tongivande roll i klimatfrågor i kombination äger 5 C hög trovärdighet. Därtill tillkommer A Win Win Worlds och IMCG speciella miljökommunikativa roll som ytterligare tillförlitlighet och Stora Teatern bidrar med scenlokaler, repetitionslokaler och marknadsföringsplan. Projektets anslutande kringaktiviteter (som workshops, utställningar, sociala medier, specialgjord miljöapp/informationskanal för miljömässig hållbarhet) som ytterligare fördjupar kontakten är realistiska sätt att bidra till allmänhetens miljöengagemang och en genomslagskraftig samhällsdebatt kring miljö.

6 En stabil intern och extern arbetsgrupp för 5 C med manusförfattare, scenograf, scentekniker och samarbetspartners är etablerad. Detta projekt tar sig inte bara formen av en föreställning utan delas upp enligt följande: 1) En föreställning där publiken visuellt ska få uppleva en magisk och inspirerande show. 2) Seminarier och workshops som uppföljning på föreställningarna. Både riktat till skolor och företag. 3) Återkopplande utbildning via Chalmers. 4) Föreställningar för företag som vill inspirera sin personal och vid särskilda events för att inspirera deltagarna. 5) Marknadsföring av klimatsmarta produkter och tjänster. Tidsplan, lokale 15/6-10/7 scenrepetitioner på Kungsbacka Teater. 24/8-31/8 scenrepetitioner på Stora Teatern i Göteborg. 21/9-24/9 genrep på Stora Teatern i Göteborg. Övrig tid repeteras i egna lokaler (dansskolan i Mölndal). Fyra föreställningar hittills planerade på Stora Teatern i Göteborg med premiär den 25/ Vidare diskussioner pågår. Marknadsföringsplan Se under Kringaktiviteter. Våra samarbetspartners Stora Teatern (turnéplan), A Win Win World och IMCG har också en mer detaljerad marknadsföringsplan under utarbetande med oss., i dagsläget ännu inte helt klar. Sammanfattning Detta projekt tar sig inte bara formen av en föreställning utan delas upp enligt följande: En turnerande föreställning både nationellt och internationellt där publiken visuellt ska få uppleva en magisk och inspirerande show. Presentation av aktuella forskningsresultat kring miljö. Fördjupningar i form av seminarier och workshops parallellt med föreställningarna, för ökad delaktighet och interaktion, riktade både till skolor och till företag. Interaktion med publik och allmänheten via sociala medier och via en specialtillverkad app med miljöfokus. Fakta kring föreställningen Speltid: ca 1 timme 20 minuter Antal medverkande dansare: 8 Antal medföljande tekniker: 2

7 Referenser Chalmers: Kate Larsson, Communications officer, Product and Production Development Chalmers University of Technology, Tel: , Chalmers: Christian Azar, Professor, Chalmers Energi och Miljö, Tel: , chalmers.se A Win Win World: Åsa Sandberg Marzelius, Co-founder & CEO, Tel: , Brunat PR & Event: Katharina Brunat, VD, Tel: , Christofer Bocker Manusförfattare Tel : , Torulf Wetterrot scenograf: Tel: Stora Teatern i Göteborg: Martin Hansson, teaterchef: IMCG: Jonas Norrman, affärsinnovation, energisektorn: Länkar Teaser 5 Celsius Volvo Trucks Production Wall Street in the Gothenburg Opera House Avslutande ord Genom att börja längst ner, arbeta hårt och skynda långsamt har vi lyckats bygga upp en stabil grund med kunskaper, färdigheter och kontaktnät som gör att vi kan ta oss an ett sådant stort och angeläget projekt som 5 Celsius. Twisted Feet Dance Company/Young Art Kulturförening

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld Design och kommunikation ateljé Johan ferner Ström Utbildning, workshops och föreläsningar Omvärldsanalys och strategi Johan Ferner Ström Konstnär,

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Vi ska rädda världen Vi börjar i vår del av Skåne Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Varför ska vi tillsammans rädda världen? Länsförsäkringsbolagen är kundägda organisationer och det förpliktigar.

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

KULTUR- BALUNSEN. - Programblad - 29nov till 3 dec. Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! skarpnackskulturhus.se

KULTUR- BALUNSEN. - Programblad - 29nov till 3 dec. Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! skarpnackskulturhus.se KULTUR- BALUNSEN Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! - Programblad - 29nov till 3 dec skarpnackskulturhus.se Kulturbalunsen - kulturfestival för alla åldrar! Nu är det dags igen, för andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget The Event Films Projektbeskrivning inkl budget Göteborg 16 mars 2015/ Maja Kekonius Kort beskrivning av projektet The Event Films kommer att bli en hybrid-konstvandring på Evenemangstråket i Göteborg.

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Med balett från Björkö till Tallinn

Med balett från Björkö till Tallinn Med balett från Björkö till Tallinn Samspel. Bröderna Davidsson från en orgel- och danskonsert i Örgryte nya kyrka. Musik och dans har varit självklara ingredienser i livet för Jonathan och Gabriel Davidsson

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer