Vi har också en stor communitybaserad ungdomsverksamhet och ur den har insikten formats att Tillsammans är vi starkare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har också en stor communitybaserad ungdomsverksamhet och ur den har insikten formats att Tillsammans är vi starkare."

Transkript

1 Projektbeskrivning för 5 Celsius 5 Celsius är projektnamnet på en konstnärligt nyskapande totalföreställning om de globala hoten mot klimatet. Idén, regin och koreografin är gjord av danskompaniet Twisted Feet. 5 C har premiär på Stora Teatern i Göteborg den 25 september Om Twisted Feet Twisted Feet är ett välmeriterat Göteborgsbaserat urbant danskompani som förra året firade tioårsjubileum. Vi har gen omfört en rad scenproduktioner och driver en framgångsrik dansskola som utsetts till Sveriges bästa två år i rad, 2011 och Genom vårt arbete på dansskolan står vi i nära kontakt med i första hand ungdomar och vi är alltid lyhörda för deltagarnas behov och önskningar, språk och liv. Ett ömsesidigt utbyte som är en ständig och viktig inspiration för oss. Vi vill tillvarata den inre och yttre mångfalden i såväl personligheter som i ålder, kön, härkomst, språk och/eller funktionshinder. Därför har vi valt Kom som du är! till slogan. Vi har också en stor communitybaserad ungdomsverksamhet och ur den har insikten formats att Tillsammans är vi starkare. Det dagliga arbetet med människor i både community-verksamheten och dansskolan ger oss verktyg och värdefull kunskap för att kunna kommunicera effektivt som danskompani och välja ämnen som är aktuella. Twisted Feet är levande som danskompani och tar gärna in nya dansare som samspelar med de mer rutinerade som i sin tur också får nya uppgifter såsom koreografi och konstnärlig utveckling. För närvarande består kompaniet av elva medlemmar. Twisted Feet bygger sina produktioner kring aktuella samhällsfrågor som med kulturens hjälp undersöks och tydliggörs på djupet. Vi anser att kultur ska nå ut till människan i vardagen och vi har hittat fungerande

2 sätt att göra det på. Vi har ett uttryck som ligger nära verklighetens och kommunicerar med publiken på ett sätt som väcker nya idéer och inspiration. Ett språk som med konstnärlig kraft berör i angelägna aktuella ämnen. Twisted Feets verksamhetsledare Zerjon Abebe har för 2014 mottagit Birgit Cullbergstipendiet som varje år delas ut till en ung koreograf. Stipendiet fördelas utan ansökan av Konstnärsnämnden via arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer. Alla kompaniets medlemmar är välutbildade dansare nationellt och internationellt med bred tvärkonstnärlig kompetens. Hela Twisted Feets rörelse (med dansskola, communityverksamhet och konstnärligt danskompani) vill bidra till ett bättre jämställt, miljömässigt hållbart och kulturellt integrerat samhälle. Vår gestaltningsmetodik är att dans inte enbart behöver vara underhållning. Med ett inkluderande tilltal som angår alla kan kulturen, rätt använd, tillföra något djupare till alla samhällsverksamheter. Dans och koreografi kan fördjupa förståelsen för aktuella samhällsfrågor och urban dans är ett språk de flesta unga, killar som tjejer, förstår oavsett kulturell bakgrund. Hemsida för Twisted Feet: Ny utmaning Efter att ha genomfört den första föreställningen med streetdans som uttryck på en opera i Skandinavien någonsin (Wall Street, Göteborgsoperan 2012) och därefter producerat en sju månaders presentation av Volvo Lastvagnars nya release (2013) är vi beredda att ta oss an en ny och större utmaning i projektet 5 Celsius. Projektet genomförs i nära samarbete med Chalmers samt utvalda aktörer från näringslivet. Syfte med 5 Celsius Utöver att ständigt utmana oss själva och att lägga den konstnärliga ribban allt högre i varje produktion är syftet med 5 Celsius att inspirera och påverka människor att förändra sitt levnadssätt ur miljösynpunkt. Namnet 5 Celsius syftar på den globala uppvärmningen. Det har beräknats att medeltemperaturen år 2100 kommer att vara minst två grader högre än idag och då kan det vara för sent att bromsa utvecklingen. När vi når fem graders ökning är det slut för livet på jorden. Något måste göras nu och alla människor behöver delta på alla nivåer. Vi vill tillsammans med Chalmers och andra samarbetspartners/medfinansiärer skapa medvetenhet på ett unikt hoppingivande och engagerande sätt. Världen har aldrig varit så ömtålig som den är idag. Vi inom danskompaniet Twisted Feet inser att klimatfrågan är det mest angelägna ämnet inom världspolitiken. Syftet är att genom kulturens kraft skapa ett engagemang kring miljön, något som vi inte tycker politikerna lyckats göra. Vi vill genom föreställningen påvisa allvaret i situationen men också skapa hopp och positivism. Vi vill skapa en positiv känsla att vi tillsammans kan bromsa den miljökatastrof vi annars går mot. Projektets konstnärliga idé 5 Celsius är en genreöverskridande turnerande föreställning om klimatfrågan som kombinerar kultur och forskning med den senaste tekniken. Det nyskapande med projektet är sammansmältningen av danskultur och scenkonst med aktuell forskning. Vi kommer använda innovativa scentekniska lösningar för att uppnå de omvälvande 3D-effekter berättelsen kräver. Omsorgen kring verkets alla beståndsdelar gör varje del stark i sig: Dans och koreografi

3 Twisted Feet har en egen konstnärlig profil med en igenkännbar fusion mellan det teatraliska scenspråket och den urbana dansens medryckande visuella kraft. Vår speciella dansstil är en brygga mellan samtida dans och streetdans, vilket vi anser är den enda vägen framåt för dansen som konstart, för att den alls ska överleva och vinna ny publik. Twisted Feets unika scenspråk är både tidlöst och samtida, ett språk som lever i nuet men samtidigt utmanar. 5 Celsius blir en föreställning där både den urbana och den moderna dansen integreras med budskapet och övergår till en berättande rörelseform. Manus I detta projekt har vi hittat nya sätt att skriva manus i samarbete med den meriterade författaren Christofer Bocker. 5 Celsius har en stark röd tråd som bär historien fram där dansens rörelser nära integreras med texten. Det är ett manusarbete i vilket vi samtidigt som texten skrivs tänker scener. Dansens rörelser smälter samman med texten genom att de växer fram parallellt. Ett nytt sätt att arbeta mellan koreograf och manusförfattare där manusskrivandet inte upphör förrän föreställningen är klar. Christofer kommer också att fungera som dramaturg i denna föreställning. Detta för att vi själva ska kunna fokusera på regin/koreografin. Scenteknik Vi kommer använda den senaste tekniken för att skapa en omvälvande 3D-känsla med hjälp av ljus och projektioner som följer dansrörelserna på scenen och som ytterligare förstärker de olika stadierna av miljöförändringarna såsom undervattenskänsla eller snöstormar. Tillsammans med Chalmers Konst & Fysik används ny innovativ projiceringsteknik med infraröd strålning. Film I föreställningen förekommer egenproducerad film samt klipp ur dokumentärer som naturligt smälter in i berättelsen och bildar en helhet. Forskningsresultat och andra miljöfakta Rent konkret vävs aktuella forskningsrön om klimatet in i föreställningen och korsbefruktar vetenskap med konstnärlighet och för fram budskapet med känslomässig kraft. Forskningsresultaten presenteras via berättelsens olika karaktärer men även via dokumentära och animerade filmklipp. Musik Både suggestiv egenkomponerad musik och mer igenkännbar kommer användas under föreställningen. Allt för att under berättelsens gång engagera och påverka på ett effektivt sätt. Kostym Kostym tas fram i samarbete med designern Majli af Ekenstam och ska spegla såväl de krav klimatförändringarna ställer som berättelsens tidsresa från nutid till framtid. Kostymerna ska också spegla olika sociala skillnader och de ekonomiska förändringar för individerna som kommer växa fram. Scenografi Scenograf blir Torulf Wetterrot som vi tidigare arbetat mycket med, exempelvis i vår uppsättning Wall Street. App Inför 5 Celsius tas en specialtillverkad app med miljöfokus fram för att interagera med publiken under och efter föreställningen. Dans som verktyg Med Twisted Feets korsbefruktning mellan teaterns scenspråk och den urbana dansens visuella kraft vill vi hitta just det uttryck som sammansmälter med budskapet i denna produktion. Vi siktar på en innovativ föreställning på konstnärligt hög nivå.

4 Föreställningen är suggestiv och känslomässigt engagerande med den actionfyllda dansen och med specialskriven musik och film. Att göra en dansföreställning kring miljö ska ses som ett verktyg för att föra fram ett angeläget budskap. Dansen är en metod för att nå fram på ett tydligt, engagerande och övertygande sätt särskilt väl utprövat för att nå fram till unga. Dans och forskning Dans behöver inte enbart vara underhållning utan kan tillföra något djupare till alla verksamheter, även forskarvärlden. Dans kan byggas med ett större syfte och fördjupa förståelsen för något. Kulturen har sin roll rätt använd och har förmågan att nå fram, få människor att tänka till och påverka i deras vardag. Forskning tycks vara något tråkigt som inte tagits på allvar bland många unga. Följden har blivit att forskningsresultat inte når ut och därmed inte gör nytta. Det handlar om miljardsatsningar som inte når fram. I de fall som de kommit ut har det varit för sent. Problematiken blir tydlig med klimatfrågan. Där är forskningen av stor vikt då vi står inför en situation som hotar vår fortsatta existens. Därför tror vi på en ny metodik. En metodik där kulturen tydligt visar sin roll som en samhällsbärande kraft. En metodik där man korsbefruktar forskning, kultur och psykologi. 5 Celsius är inte bara en dansföreställning. Den är en budbärare av forskningsresultat som når ända fram. Målgrupper 5 Celsius kommer genom sin nutida urbana dansform bli en naturlig ingång för de flesta unga personer och Twisted Feet har redan en stor ung publik som bas. I det här projektet vänder vi oss dock till alla åldrar och hoppas och tror att 5 Celsius innehåll ska utöva en stark dragningskraft på alla oavsett kön, härkomst och/eller funktionshinder. Vi kommer välja teatrar som har hög tillgänglighet och genomförda anpassningar så att de som verkligen vill kan ta del av föreställningen. Vår ambition är att skapa en upplyftande föreställning som inspirerar de yngre generationerna till att leva ett miljövänligare liv. Vi hoppas också påverka den äldre och styrande generationen att ta sitt ansvar i beslutsfattande. Kringaktiviteter 5 Celsius är en genreöverskridande föreställning på tema miljö och hållbarhet och kompletteras därför med en djupare uppföljning i form av workshops, seminarier och utställningar. Ytterligare engagemang/ delaktighet byggs upp i sociala medier samt via en specialtillverkad app med miljöfokus. Allt för att skapa en interaktiv anknytning, långsiktigare engagemang och en hållbar förändring. Uppbyggnad, genomförande och uppföljning är de grundpelare som projektet bygger på. En stegrande uppbyggnad på sociala medier för att skapa intresse på förhand för projektet och interagera med allmänheten. Ett gränsöverskridande genomförande för att inspirera och involvera en bred grupp människor oavsett ålder, kön, härkomst och/eller funktionshinder med hjälp av bl.a. anslutande workshops och seminarier för ökad publik delaktighet. En uppföljning med dagens senaste teknik formad för att koppla och förenkla människans möjlighet att direkt involvera sig i samhällets sakfrågor, t ex. i form av en specialtillverkad app och olika sociala medier. Interaktion och delaktighet tror vi är vägen för att påverka människor till mer hållbara val.

5 Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet 5 Celsius blir en produktion som vänder sig till unga i synnerhet men i ett ämne som angår alla oavsett ålder, kön, härkomst och/eller funktionshinder. Det är själva kärnan i projektet att nå människor på så lika villkor som möjligt. Vi kommer välja teatrar som har hög tillgänglighet och genomförda anpassningar så att de som vill verkligen kan ta del av föreställningen. Twisted Feet har sedan starten varit naturligt mångkulturellt inriktat med en stor andel ungdomar med olika kulturell bakgrund och våra föreställningar och events besöks av lika många killar som tjejer, något som alltid varit viktigt för oss. Vi har också flera utövare och besökare med olika funktionshinder. Samarbetspartners Twisted Feet vill i samarbete med både forskarvärlden och näringslivet hitta nya hållbara lösningar på de miljöförstörande utmaningar som är idag. Samarbetspartners hittills är: Chalmers Högskola tillför aktuell forskning för att tillgängliggöra kunskap. De bidrar också med sitt stora nätverk som de som institution har tillgång till. Tillför också innovativ scenteknik. Christian Azar - känd miljöforskare med sin bas på Chalmers. Han har blivit engagerad i projektet på tidigt stadium och är bl.a. beredd att ge oss experthjälp. A Win Win World är samarbetspartners från näringslivet med miljöfrågor som specialitet samt ett starkt internationellt kontaktnät. Deras roll är att arrangera miljöinriktade workshops och seminarier i anslutning till föreställningarna. De bidrar även med sina unika specialkunskaper inom marknadsföring för projektets maximala genomslagskraft. IMCG står för Innovation Management Consulting Group. Sedan 2007 har de hjälpt företag och myndigheter med strategier för att genomföra gröna innovationer genom att erbjuda projektledning, kommunikation och expertis. Kommer bidra med utveckling av miljöappen i samband med föreställningen. Stora Teatern i Göteborg. Bidrar med scenlokal, repetitionslokal och marknadsföringsplan. Några ord kring samarbetet mellan Chalmers och Twisted Feet Chalmers har mycket gott internationellt rykte och är en utbildningsinstitution med långa traditioner i Göteborg med en forskning inom klimatfrågor som är tongivande internationellt. Chalmers fokuserar på utmaningar som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Samarbetet mellan Chalmers Tekniska Högskola och Twisted Feet syftar till att förmedla forskningsidéer och lösningar till den unga publiken utan att för den skull framstå som skrämmande eller med en massa pekpinnar. Twisted Feet kan, tack vare det förtroende vi har av vår unga publik och genom andra kanaler för information än de konventionella institutionerna, nå dessa unga. På så sätt kompletterar ett samarbete mellan Chalmers och oss varandra. Praktiskt genomförande Med tanke på danskompaniets höga professionella konstnärliga nivå och sin kunskap om målgruppen (ungdomar och unga vuxna) och Chalmers internationella tongivande roll i klimatfrågor i kombination äger 5 C hög trovärdighet. Därtill tillkommer A Win Win Worlds och IMCG speciella miljökommunikativa roll som ytterligare tillförlitlighet och Stora Teatern bidrar med scenlokaler, repetitionslokaler och marknadsföringsplan. Projektets anslutande kringaktiviteter (som workshops, utställningar, sociala medier, specialgjord miljöapp/informationskanal för miljömässig hållbarhet) som ytterligare fördjupar kontakten är realistiska sätt att bidra till allmänhetens miljöengagemang och en genomslagskraftig samhällsdebatt kring miljö.

6 En stabil intern och extern arbetsgrupp för 5 C med manusförfattare, scenograf, scentekniker och samarbetspartners är etablerad. Detta projekt tar sig inte bara formen av en föreställning utan delas upp enligt följande: 1) En föreställning där publiken visuellt ska få uppleva en magisk och inspirerande show. 2) Seminarier och workshops som uppföljning på föreställningarna. Både riktat till skolor och företag. 3) Återkopplande utbildning via Chalmers. 4) Föreställningar för företag som vill inspirera sin personal och vid särskilda events för att inspirera deltagarna. 5) Marknadsföring av klimatsmarta produkter och tjänster. Tidsplan, lokale 15/6-10/7 scenrepetitioner på Kungsbacka Teater. 24/8-31/8 scenrepetitioner på Stora Teatern i Göteborg. 21/9-24/9 genrep på Stora Teatern i Göteborg. Övrig tid repeteras i egna lokaler (dansskolan i Mölndal). Fyra föreställningar hittills planerade på Stora Teatern i Göteborg med premiär den 25/ Vidare diskussioner pågår. Marknadsföringsplan Se under Kringaktiviteter. Våra samarbetspartners Stora Teatern (turnéplan), A Win Win World och IMCG har också en mer detaljerad marknadsföringsplan under utarbetande med oss., i dagsläget ännu inte helt klar. Sammanfattning Detta projekt tar sig inte bara formen av en föreställning utan delas upp enligt följande: En turnerande föreställning både nationellt och internationellt där publiken visuellt ska få uppleva en magisk och inspirerande show. Presentation av aktuella forskningsresultat kring miljö. Fördjupningar i form av seminarier och workshops parallellt med föreställningarna, för ökad delaktighet och interaktion, riktade både till skolor och till företag. Interaktion med publik och allmänheten via sociala medier och via en specialtillverkad app med miljöfokus. Fakta kring föreställningen Speltid: ca 1 timme 20 minuter Antal medverkande dansare: 8 Antal medföljande tekniker: 2

7 Referenser Chalmers: Kate Larsson, Communications officer, Product and Production Development Chalmers University of Technology, Tel: , Chalmers: Christian Azar, Professor, Chalmers Energi och Miljö, Tel: , chalmers.se A Win Win World: Åsa Sandberg Marzelius, Co-founder & CEO, Tel: , Brunat PR & Event: Katharina Brunat, VD, Tel: , Christofer Bocker Manusförfattare Tel : , Torulf Wetterrot scenograf: Tel: Stora Teatern i Göteborg: Martin Hansson, teaterchef: IMCG: Jonas Norrman, affärsinnovation, energisektorn: Länkar Teaser 5 Celsius Volvo Trucks Production Wall Street in the Gothenburg Opera House Avslutande ord Genom att börja längst ner, arbeta hårt och skynda långsamt har vi lyckats bygga upp en stabil grund med kunskaper, färdigheter och kontaktnät som gör att vi kan ta oss an ett sådant stort och angeläget projekt som 5 Celsius. Twisted Feet Dance Company/Young Art Kulturförening

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN MALMÖ 23-24/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå då

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer