Vi har också en stor communitybaserad ungdomsverksamhet och ur den har insikten formats att Tillsammans är vi starkare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har också en stor communitybaserad ungdomsverksamhet och ur den har insikten formats att Tillsammans är vi starkare."

Transkript

1 Projektbeskrivning för 5 Celsius 5 Celsius är projektnamnet på en konstnärligt nyskapande totalföreställning om de globala hoten mot klimatet. Idén, regin och koreografin är gjord av danskompaniet Twisted Feet. 5 C har premiär på Stora Teatern i Göteborg den 25 september Om Twisted Feet Twisted Feet är ett välmeriterat Göteborgsbaserat urbant danskompani som förra året firade tioårsjubileum. Vi har gen omfört en rad scenproduktioner och driver en framgångsrik dansskola som utsetts till Sveriges bästa två år i rad, 2011 och Genom vårt arbete på dansskolan står vi i nära kontakt med i första hand ungdomar och vi är alltid lyhörda för deltagarnas behov och önskningar, språk och liv. Ett ömsesidigt utbyte som är en ständig och viktig inspiration för oss. Vi vill tillvarata den inre och yttre mångfalden i såväl personligheter som i ålder, kön, härkomst, språk och/eller funktionshinder. Därför har vi valt Kom som du är! till slogan. Vi har också en stor communitybaserad ungdomsverksamhet och ur den har insikten formats att Tillsammans är vi starkare. Det dagliga arbetet med människor i både community-verksamheten och dansskolan ger oss verktyg och värdefull kunskap för att kunna kommunicera effektivt som danskompani och välja ämnen som är aktuella. Twisted Feet är levande som danskompani och tar gärna in nya dansare som samspelar med de mer rutinerade som i sin tur också får nya uppgifter såsom koreografi och konstnärlig utveckling. För närvarande består kompaniet av elva medlemmar. Twisted Feet bygger sina produktioner kring aktuella samhällsfrågor som med kulturens hjälp undersöks och tydliggörs på djupet. Vi anser att kultur ska nå ut till människan i vardagen och vi har hittat fungerande

2 sätt att göra det på. Vi har ett uttryck som ligger nära verklighetens och kommunicerar med publiken på ett sätt som väcker nya idéer och inspiration. Ett språk som med konstnärlig kraft berör i angelägna aktuella ämnen. Twisted Feets verksamhetsledare Zerjon Abebe har för 2014 mottagit Birgit Cullbergstipendiet som varje år delas ut till en ung koreograf. Stipendiet fördelas utan ansökan av Konstnärsnämnden via arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer. Alla kompaniets medlemmar är välutbildade dansare nationellt och internationellt med bred tvärkonstnärlig kompetens. Hela Twisted Feets rörelse (med dansskola, communityverksamhet och konstnärligt danskompani) vill bidra till ett bättre jämställt, miljömässigt hållbart och kulturellt integrerat samhälle. Vår gestaltningsmetodik är att dans inte enbart behöver vara underhållning. Med ett inkluderande tilltal som angår alla kan kulturen, rätt använd, tillföra något djupare till alla samhällsverksamheter. Dans och koreografi kan fördjupa förståelsen för aktuella samhällsfrågor och urban dans är ett språk de flesta unga, killar som tjejer, förstår oavsett kulturell bakgrund. Hemsida för Twisted Feet: Ny utmaning Efter att ha genomfört den första föreställningen med streetdans som uttryck på en opera i Skandinavien någonsin (Wall Street, Göteborgsoperan 2012) och därefter producerat en sju månaders presentation av Volvo Lastvagnars nya release (2013) är vi beredda att ta oss an en ny och större utmaning i projektet 5 Celsius. Projektet genomförs i nära samarbete med Chalmers samt utvalda aktörer från näringslivet. Syfte med 5 Celsius Utöver att ständigt utmana oss själva och att lägga den konstnärliga ribban allt högre i varje produktion är syftet med 5 Celsius att inspirera och påverka människor att förändra sitt levnadssätt ur miljösynpunkt. Namnet 5 Celsius syftar på den globala uppvärmningen. Det har beräknats att medeltemperaturen år 2100 kommer att vara minst två grader högre än idag och då kan det vara för sent att bromsa utvecklingen. När vi når fem graders ökning är det slut för livet på jorden. Något måste göras nu och alla människor behöver delta på alla nivåer. Vi vill tillsammans med Chalmers och andra samarbetspartners/medfinansiärer skapa medvetenhet på ett unikt hoppingivande och engagerande sätt. Världen har aldrig varit så ömtålig som den är idag. Vi inom danskompaniet Twisted Feet inser att klimatfrågan är det mest angelägna ämnet inom världspolitiken. Syftet är att genom kulturens kraft skapa ett engagemang kring miljön, något som vi inte tycker politikerna lyckats göra. Vi vill genom föreställningen påvisa allvaret i situationen men också skapa hopp och positivism. Vi vill skapa en positiv känsla att vi tillsammans kan bromsa den miljökatastrof vi annars går mot. Projektets konstnärliga idé 5 Celsius är en genreöverskridande turnerande föreställning om klimatfrågan som kombinerar kultur och forskning med den senaste tekniken. Det nyskapande med projektet är sammansmältningen av danskultur och scenkonst med aktuell forskning. Vi kommer använda innovativa scentekniska lösningar för att uppnå de omvälvande 3D-effekter berättelsen kräver. Omsorgen kring verkets alla beståndsdelar gör varje del stark i sig: Dans och koreografi

3 Twisted Feet har en egen konstnärlig profil med en igenkännbar fusion mellan det teatraliska scenspråket och den urbana dansens medryckande visuella kraft. Vår speciella dansstil är en brygga mellan samtida dans och streetdans, vilket vi anser är den enda vägen framåt för dansen som konstart, för att den alls ska överleva och vinna ny publik. Twisted Feets unika scenspråk är både tidlöst och samtida, ett språk som lever i nuet men samtidigt utmanar. 5 Celsius blir en föreställning där både den urbana och den moderna dansen integreras med budskapet och övergår till en berättande rörelseform. Manus I detta projekt har vi hittat nya sätt att skriva manus i samarbete med den meriterade författaren Christofer Bocker. 5 Celsius har en stark röd tråd som bär historien fram där dansens rörelser nära integreras med texten. Det är ett manusarbete i vilket vi samtidigt som texten skrivs tänker scener. Dansens rörelser smälter samman med texten genom att de växer fram parallellt. Ett nytt sätt att arbeta mellan koreograf och manusförfattare där manusskrivandet inte upphör förrän föreställningen är klar. Christofer kommer också att fungera som dramaturg i denna föreställning. Detta för att vi själva ska kunna fokusera på regin/koreografin. Scenteknik Vi kommer använda den senaste tekniken för att skapa en omvälvande 3D-känsla med hjälp av ljus och projektioner som följer dansrörelserna på scenen och som ytterligare förstärker de olika stadierna av miljöförändringarna såsom undervattenskänsla eller snöstormar. Tillsammans med Chalmers Konst & Fysik används ny innovativ projiceringsteknik med infraröd strålning. Film I föreställningen förekommer egenproducerad film samt klipp ur dokumentärer som naturligt smälter in i berättelsen och bildar en helhet. Forskningsresultat och andra miljöfakta Rent konkret vävs aktuella forskningsrön om klimatet in i föreställningen och korsbefruktar vetenskap med konstnärlighet och för fram budskapet med känslomässig kraft. Forskningsresultaten presenteras via berättelsens olika karaktärer men även via dokumentära och animerade filmklipp. Musik Både suggestiv egenkomponerad musik och mer igenkännbar kommer användas under föreställningen. Allt för att under berättelsens gång engagera och påverka på ett effektivt sätt. Kostym Kostym tas fram i samarbete med designern Majli af Ekenstam och ska spegla såväl de krav klimatförändringarna ställer som berättelsens tidsresa från nutid till framtid. Kostymerna ska också spegla olika sociala skillnader och de ekonomiska förändringar för individerna som kommer växa fram. Scenografi Scenograf blir Torulf Wetterrot som vi tidigare arbetat mycket med, exempelvis i vår uppsättning Wall Street. App Inför 5 Celsius tas en specialtillverkad app med miljöfokus fram för att interagera med publiken under och efter föreställningen. Dans som verktyg Med Twisted Feets korsbefruktning mellan teaterns scenspråk och den urbana dansens visuella kraft vill vi hitta just det uttryck som sammansmälter med budskapet i denna produktion. Vi siktar på en innovativ föreställning på konstnärligt hög nivå.

4 Föreställningen är suggestiv och känslomässigt engagerande med den actionfyllda dansen och med specialskriven musik och film. Att göra en dansföreställning kring miljö ska ses som ett verktyg för att föra fram ett angeläget budskap. Dansen är en metod för att nå fram på ett tydligt, engagerande och övertygande sätt särskilt väl utprövat för att nå fram till unga. Dans och forskning Dans behöver inte enbart vara underhållning utan kan tillföra något djupare till alla verksamheter, även forskarvärlden. Dans kan byggas med ett större syfte och fördjupa förståelsen för något. Kulturen har sin roll rätt använd och har förmågan att nå fram, få människor att tänka till och påverka i deras vardag. Forskning tycks vara något tråkigt som inte tagits på allvar bland många unga. Följden har blivit att forskningsresultat inte når ut och därmed inte gör nytta. Det handlar om miljardsatsningar som inte når fram. I de fall som de kommit ut har det varit för sent. Problematiken blir tydlig med klimatfrågan. Där är forskningen av stor vikt då vi står inför en situation som hotar vår fortsatta existens. Därför tror vi på en ny metodik. En metodik där kulturen tydligt visar sin roll som en samhällsbärande kraft. En metodik där man korsbefruktar forskning, kultur och psykologi. 5 Celsius är inte bara en dansföreställning. Den är en budbärare av forskningsresultat som når ända fram. Målgrupper 5 Celsius kommer genom sin nutida urbana dansform bli en naturlig ingång för de flesta unga personer och Twisted Feet har redan en stor ung publik som bas. I det här projektet vänder vi oss dock till alla åldrar och hoppas och tror att 5 Celsius innehåll ska utöva en stark dragningskraft på alla oavsett kön, härkomst och/eller funktionshinder. Vi kommer välja teatrar som har hög tillgänglighet och genomförda anpassningar så att de som verkligen vill kan ta del av föreställningen. Vår ambition är att skapa en upplyftande föreställning som inspirerar de yngre generationerna till att leva ett miljövänligare liv. Vi hoppas också påverka den äldre och styrande generationen att ta sitt ansvar i beslutsfattande. Kringaktiviteter 5 Celsius är en genreöverskridande föreställning på tema miljö och hållbarhet och kompletteras därför med en djupare uppföljning i form av workshops, seminarier och utställningar. Ytterligare engagemang/ delaktighet byggs upp i sociala medier samt via en specialtillverkad app med miljöfokus. Allt för att skapa en interaktiv anknytning, långsiktigare engagemang och en hållbar förändring. Uppbyggnad, genomförande och uppföljning är de grundpelare som projektet bygger på. En stegrande uppbyggnad på sociala medier för att skapa intresse på förhand för projektet och interagera med allmänheten. Ett gränsöverskridande genomförande för att inspirera och involvera en bred grupp människor oavsett ålder, kön, härkomst och/eller funktionshinder med hjälp av bl.a. anslutande workshops och seminarier för ökad publik delaktighet. En uppföljning med dagens senaste teknik formad för att koppla och förenkla människans möjlighet att direkt involvera sig i samhällets sakfrågor, t ex. i form av en specialtillverkad app och olika sociala medier. Interaktion och delaktighet tror vi är vägen för att påverka människor till mer hållbara val.

5 Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet 5 Celsius blir en produktion som vänder sig till unga i synnerhet men i ett ämne som angår alla oavsett ålder, kön, härkomst och/eller funktionshinder. Det är själva kärnan i projektet att nå människor på så lika villkor som möjligt. Vi kommer välja teatrar som har hög tillgänglighet och genomförda anpassningar så att de som vill verkligen kan ta del av föreställningen. Twisted Feet har sedan starten varit naturligt mångkulturellt inriktat med en stor andel ungdomar med olika kulturell bakgrund och våra föreställningar och events besöks av lika många killar som tjejer, något som alltid varit viktigt för oss. Vi har också flera utövare och besökare med olika funktionshinder. Samarbetspartners Twisted Feet vill i samarbete med både forskarvärlden och näringslivet hitta nya hållbara lösningar på de miljöförstörande utmaningar som är idag. Samarbetspartners hittills är: Chalmers Högskola tillför aktuell forskning för att tillgängliggöra kunskap. De bidrar också med sitt stora nätverk som de som institution har tillgång till. Tillför också innovativ scenteknik. Christian Azar - känd miljöforskare med sin bas på Chalmers. Han har blivit engagerad i projektet på tidigt stadium och är bl.a. beredd att ge oss experthjälp. A Win Win World är samarbetspartners från näringslivet med miljöfrågor som specialitet samt ett starkt internationellt kontaktnät. Deras roll är att arrangera miljöinriktade workshops och seminarier i anslutning till föreställningarna. De bidrar även med sina unika specialkunskaper inom marknadsföring för projektets maximala genomslagskraft. IMCG står för Innovation Management Consulting Group. Sedan 2007 har de hjälpt företag och myndigheter med strategier för att genomföra gröna innovationer genom att erbjuda projektledning, kommunikation och expertis. Kommer bidra med utveckling av miljöappen i samband med föreställningen. Stora Teatern i Göteborg. Bidrar med scenlokal, repetitionslokal och marknadsföringsplan. Några ord kring samarbetet mellan Chalmers och Twisted Feet Chalmers har mycket gott internationellt rykte och är en utbildningsinstitution med långa traditioner i Göteborg med en forskning inom klimatfrågor som är tongivande internationellt. Chalmers fokuserar på utmaningar som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Samarbetet mellan Chalmers Tekniska Högskola och Twisted Feet syftar till att förmedla forskningsidéer och lösningar till den unga publiken utan att för den skull framstå som skrämmande eller med en massa pekpinnar. Twisted Feet kan, tack vare det förtroende vi har av vår unga publik och genom andra kanaler för information än de konventionella institutionerna, nå dessa unga. På så sätt kompletterar ett samarbete mellan Chalmers och oss varandra. Praktiskt genomförande Med tanke på danskompaniets höga professionella konstnärliga nivå och sin kunskap om målgruppen (ungdomar och unga vuxna) och Chalmers internationella tongivande roll i klimatfrågor i kombination äger 5 C hög trovärdighet. Därtill tillkommer A Win Win Worlds och IMCG speciella miljökommunikativa roll som ytterligare tillförlitlighet och Stora Teatern bidrar med scenlokaler, repetitionslokaler och marknadsföringsplan. Projektets anslutande kringaktiviteter (som workshops, utställningar, sociala medier, specialgjord miljöapp/informationskanal för miljömässig hållbarhet) som ytterligare fördjupar kontakten är realistiska sätt att bidra till allmänhetens miljöengagemang och en genomslagskraftig samhällsdebatt kring miljö.

6 En stabil intern och extern arbetsgrupp för 5 C med manusförfattare, scenograf, scentekniker och samarbetspartners är etablerad. Detta projekt tar sig inte bara formen av en föreställning utan delas upp enligt följande: 1) En föreställning där publiken visuellt ska få uppleva en magisk och inspirerande show. 2) Seminarier och workshops som uppföljning på föreställningarna. Både riktat till skolor och företag. 3) Återkopplande utbildning via Chalmers. 4) Föreställningar för företag som vill inspirera sin personal och vid särskilda events för att inspirera deltagarna. 5) Marknadsföring av klimatsmarta produkter och tjänster. Tidsplan, lokale 15/6-10/7 scenrepetitioner på Kungsbacka Teater. 24/8-31/8 scenrepetitioner på Stora Teatern i Göteborg. 21/9-24/9 genrep på Stora Teatern i Göteborg. Övrig tid repeteras i egna lokaler (dansskolan i Mölndal). Fyra föreställningar hittills planerade på Stora Teatern i Göteborg med premiär den 25/ Vidare diskussioner pågår. Marknadsföringsplan Se under Kringaktiviteter. Våra samarbetspartners Stora Teatern (turnéplan), A Win Win World och IMCG har också en mer detaljerad marknadsföringsplan under utarbetande med oss., i dagsläget ännu inte helt klar. Sammanfattning Detta projekt tar sig inte bara formen av en föreställning utan delas upp enligt följande: En turnerande föreställning både nationellt och internationellt där publiken visuellt ska få uppleva en magisk och inspirerande show. Presentation av aktuella forskningsresultat kring miljö. Fördjupningar i form av seminarier och workshops parallellt med föreställningarna, för ökad delaktighet och interaktion, riktade både till skolor och till företag. Interaktion med publik och allmänheten via sociala medier och via en specialtillverkad app med miljöfokus. Fakta kring föreställningen Speltid: ca 1 timme 20 minuter Antal medverkande dansare: 8 Antal medföljande tekniker: 2

7 Referenser Chalmers: Kate Larsson, Communications officer, Product and Production Development Chalmers University of Technology, Tel: , Chalmers: Christian Azar, Professor, Chalmers Energi och Miljö, Tel: , chalmers.se A Win Win World: Åsa Sandberg Marzelius, Co-founder & CEO, Tel: , Brunat PR & Event: Katharina Brunat, VD, Tel: , Christofer Bocker Manusförfattare Tel : , Torulf Wetterrot scenograf: Tel: Stora Teatern i Göteborg: Martin Hansson, teaterchef: IMCG: Jonas Norrman, affärsinnovation, energisektorn: Länkar Teaser 5 Celsius Volvo Trucks Production Wall Street in the Gothenburg Opera House Avslutande ord Genom att börja längst ner, arbeta hårt och skynda långsamt har vi lyckats bygga upp en stabil grund med kunskaper, färdigheter och kontaktnät som gör att vi kan ta oss an ett sådant stort och angeläget projekt som 5 Celsius. Twisted Feet Dance Company/Young Art Kulturförening

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016 STREETSTAR - GIRL ACADEMY Tid: 15 mars 2014-15 december 2016 Bakgrund: STREETSTAR - FOR URBAN STREETCULTURE Streetstar är en ideell förening som skapar och producerar ungdomskommunikation och kultur. Som

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen 1 Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen Balett Att utveckla dansen som sceniskt uttryck Att utveckla en baletteknik som möjliggör en yrkeskarriär som dansare Att skapa insikt och förståelse

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Inledning Kort beskrivning av hela projektet Vi har börjat utveckla en idé på ett projekt under arbetsnamnet Staden vi vill ha. Vi har inspirerats bland

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna.

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna. The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer,

Läs mer

Man börjar från noll,

Man börjar från noll, Man börjar från noll, & själva skapandet blir centrum Borta är alla invanda professionella mönster & förväntade arbetssätt - vägen, inte målet, blir det som bär den djupaste meningen Sedan är jag övertygad

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Hej. Den här presentationen handlar om att vi ska försöka reda ut begreppen Konst och Kultur och svara på frågan: Vad står orden för egentligen?

Hej. Den här presentationen handlar om att vi ska försöka reda ut begreppen Konst och Kultur och svara på frågan: Vad står orden för egentligen? Hej Den här presentationen handlar om att vi ska försöka reda ut begreppen Konst och Kultur och svara på frågan: Vad står orden för egentligen? Vad är kultur? enligt EST14 & ESM14 Länders kultur Främmande

Läs mer

AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013

AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013 AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013 Blekinges första (oss veterligen) dansfestival gick av stapeln den 16 22 september 2013. Det var ett omtumlande, spännande och överraskande event för både

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld Design och kommunikation ateljé Johan ferner Ström Utbildning, workshops och föreläsningar Omvärldsanalys och strategi Johan Ferner Ström Konstnär,

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Att vara Andreas. manus av Lina Ekdahl, regi Karl Ekdahl baserat på boken Du & Jag av Katarina von Bredow

Att vara Andreas. manus av Lina Ekdahl, regi Karl Ekdahl baserat på boken Du & Jag av Katarina von Bredow 1 (5) Att vara Andreas manus av Lina Ekdahl, regi Karl Ekdahl baserat på boken Du & Jag av Katarina von Bredow Föreställning / produktion: Teater Halland Premiär 21 oktober 2016 Framtaget av Maria Ericson,

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!---

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Agenda 2016-2018 för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Ett tryggt och engagerande lokalsamhälle behövs mer än någonsin! för idéer innovationer kultur egenorganisering.

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Sabbatsbergs förskolor

Sabbatsbergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1.2.1.-54 / 2011 Sabbatsbergs förskolor Kastanjebacken, Medevi Brunn, Orion och Torsgränd Sabbatsbergs förskolor ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt:

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt: 1 Tal av Ragnwi Marcelind vid konferensen "Kulturen har en plats i vård och behandling på Smålands musik och teater i Jönköping den 13 oktober 2009. Tack Tack för att jag blivit inbjuden att tala vid den

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Riksutställningar ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 utforma en strategi för sin barn- och

Läs mer

Rapport Skapande Skola

Rapport Skapande Skola Rapport Skapande Skola 2014-15 1 Sammanfattning av grunderna för ansökan 2 Hur insatsen stödjer målen i Läroplanen 3 Sammanfattning av Skapande Skola 2014-15 Delprocesser med syften 4 Uppföljning Hur gick

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

En metod att utveckla vattenråd och skolor i samverkan

En metod att utveckla vattenråd och skolor i samverkan 2016-03-14 En metod att utveckla vattenråd och skolor i samverkan Vattnet i skolan är en samverkan med synergieffekter mellan vattenråd och skolor, som provats av Lygnerns vattenråd under 2013-2016. Detta

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Här formas. framtiden

Här formas. framtiden Här formas framtiden ESTETISKA PROGRAMMET GISLAVEDS GYMNASIUM Det ESTETISKA PROGRAMMET är ett högskoleförberedande program, där valfriheten ger dig möjlighet att lägga tyngdpunkten på det du är intresserad

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM 2009 VÄLKOMMEN ATT DELTA I DESIGN OPEN 2009 Ett designäventyr som ger spänning, kunskap och färdighet. Vi vill öka intresset för design. På

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med!

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med! Nya Linjer Unga tar inget ansvar Unga går inte att lita på Unga ledare har inte modet att ta på sig ideella uppdrag Unga kommer och går precis som de vill Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer