Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem:"

Transkript

1 Egen Sol och Vind Hybridsolcellssystem med batterilagring Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem: 40% bättre totalekonomi i systemets livslängd 50-70% mer energibesparingar, med betydligt högre privatkonsumtion 100% självförsörjande på sommaren Oberoende av fluktuerande subventionssystem Få 230V backup när strömmen bryts Hybrid solcellssystem med batterilagring Här är våra nätverksanslutna solcellssystem med batterilagring, som båda kan ge ström till och från batterierna och sälja ström till elnätet. Därför kallas dessa system för hybridsystem.... Egen Sol och Vind Mantalsvägen Hurva Tlf

2 Vilka är fördelarna med en hybrid solceller system? Du har 40% bättre totalekonomi jämfört med en konventionell solcell Du sparar ännu mer på din elräkning med betydligt högre inhemsk konsumtion Du är oberoende av fluktuerande subventionssystem Du är självförsörjande på sommaren, och med hjälp av en egen grön el Du har 230 backup när strömmen bryts Hybrid Power Solceller sparar ström för natten HybridPower solcellssystem har ett batterilager som lagrar överskottet solenergi för natten. Det betyder att du inte köper ström under hela sommaren, men är i stort sett självförsörjande på verkligt grön solenergi. Det ger dig också de största besparingarna på elräkningen. Diagrammet visar den del av din elförbrukning som fysiskt kommer genom solcellerna. Jämförelsen med en vanlig solcellanläggning och en hybrid solcellanläggning med en 14,4kWh batteri lagring.

3 Hur prioriteras solenergi? När det inte finns elproduktion från solcellerna prioriterar systemet följande: 1. först täckas husets egen förbrukning. 2. sedan laddas batterierna. 3. När batterierna är fulladdade, säljs överskottsel till nätet. På kvällen och natten används batterilagret endast för att täcka byggnadens totala privatkonsumtion. Då säljs ingen ström. Om batteriet går under den lägsta nivå som krävs, eller omriktaren inte kan täcka all nuvarande förbrukning (max. 3 kw per. Inverter), köps den återstående strömmen från elnätet. Fördelningen av flödet går mjukt utan ett reläbyte, för att undvika klumpar i flödet. Hybrid Power inverter kan ställas in på olika prioriteringar om det behövs. Anläggningens dygnsrytm.

4 Hur fungerar en hybrid solcellssystem med batteri? Hybrid solanläggning med batterilager - principdiagram Diagram - en fas 3 kw-system Här är ett schematiskt diagram över en enfas 3kW hybridanläggning. Även om omriktaren arbetar med en fas, så kompenserar den för alla tre faserna i huset, med hjälp energimeteret, som sitter i säkringsskåpet. 40% större sparande / resultat i livet Under anläggningens livslängd får du ca 40% större besparing.

5 40% större sparande/resultat under anläggets livslängd. Under anläggningens livstid får du ca 40% fler sparande/resultat. En hybrid solcell (grön kurva) ger större besparingar på elräkningar, år efter år. Under vintersäsongen när solproduktionen inte räcker till, använder du först hela anläggningens produktion (100% strömförbrukning) och sedan komplettera med el från nätet, beroende på systemets storlek. Överskottsproduktion Om det under en solig dag kan inte utnyttja all makt själv, sedan Hybrid Effekt 2030 inverter sälja ström till nätet för givet pris. Här kan du se hur flödet bryts ner under dagen. Oberoende av fluktuerande subventionssystem Idén om en hybrid solcellssystem är att du kan använda nästan all solenergi själv. Det betyder att du inte är beroende av en förhöjd försäljning elpris (subventionerad). Så oavsett vad politikerna säger i villkoren ang subventioner, -även efter lanseringen - känner du till din besparing.

6 Ingen 6KW gräns för solcellssystem Med ett hybridsystem, kan du också skapa ett system som är större än 6KW när du inte är beroende av finansieringsreglerna. Vi kan för tillfället erbjuda hybridsystem upp till 9KW inverter (om 12KWp paneler). Mycket större besparingar med en hybridanläggning Med hybridanläggningens höga privatkonsumtionen, får du största möjliga besparingar genom inköp av el. Dina årliga besparingar på elräkningen blir bättre för varje år, eftersom värdet på den sparade strömmen öker pga. prisökningar på el. Backup på din 220V strömförsörjning Som en extra bonus får du med Hybrid Power invertern en separat 220V anslutning, som alltid levererar 220V (från batterilagringen), även om nätspänningen försvinner. Här kan du exempelvis ansluta nödljus och vitala apparater såsom kyl/ frys. Så när närområdet är mörklagt, har du fortfarande ström tillgängligt. Placering av hybridanläggningen och batterilagret Här kan du läsa mer om: de optimala platserna för en sol hybridanläggning. Vilka är fördelarna med GEL-batterier i PV? Vi använder gelbatterier (även kallade GEL) i våra batteribanker. Det är en typ av bly / syrabatterier, är elektrolyten absorberas in i gelén. Batteriet har följande klara fördelar jämfört med solceller:. De kan laddas och laddas ur 10 gånger oftare än bilbatterier, och därmed 10 gånger längre livslängd Det finns inget underhåll eller syra / gasläcka De fungerar också i lätt frost. De har låg självurladdning De har det bästa priset per. upp / urladdning

7 Kan batterilagring bli för stor? Större batterilagring ger som sagt större konsumtion, men den kan faktiskt bli för stor. En överdimensionerad batterilagring är inte helt fylld på vintern, och det kommer inte att avladdas ner till det önskade (t.ex %). på det viset nyttjas tyvärr inte batterikapaciteten. Batterierna kommer att hålla lite längre, men det är oftast inte värt ekonomiskt. För en hybrid solcell anläggning till bostäder, räknar vi med ett batteribyte för våra GEL-batterier varje 5-6 år. Men det kan ökas upp till 10 år om man endast tömmar/urladdar batterierna 30% (70% kvar). För ett fritidshus som bara används halva året, räknar vi med 10 år. Hur länge batteriet exakt kan vara är individuell. Det beror på konsumtionsmönstret, temperatur och urladdningsdjup. Batteriets livslängd och antalet urladdningar definieras av att batteriets kapacitet har sjunkit till 80% av den ursprungliga kapaciteten. Så du kan fortfarande använda batteriet och därmed förlänga livstiden.

8 Med Hybrid Power solcell anläggning kommer privatkonsumtionen upp till omkring 80% (röd linje) under året, och 100% på vintern. Värdet för strömmen är sålunda det högsta uppnåda. (el inköpspris). Privatkonsumtionen av en normal solcellanläggning är ca 40% (röd kurva) med givna förutsättningar. Resten av strömmen säljs till ett lägre värde.

9 Här är den totala besparingen för ett hybridanläggning till vänster, samt en vanlig anläggning till höger. Hög privatkonsumtion Med Hybrid Power solcellanläggning kommer din egen förbrukning helt upp till ca 80% under året, och 100% på vintern. Det innebär att värdet av solenergi är den högst möjliga, det vill säga ditt elpris. Hur stort bör solcellsystemet vara i förhållande med förbrukningen? Om du vill ha den bästa ekonomin i enheten, så är regeln den att solcellanläggningen producerar 65-75% av din årsförbrukning. Detta gäller både vanliga och hybridanläggningar. Omvänt, om du vill ha större självförsörjning (dvs köper den minsta effekt), då kan du gå högre upp i produktion (upp till %). En större anläggning är naturligtvis lite dyrare.

10 Vilken är den optimala storleken för ett batterilager till nätanslutna hybridsolceller? Det finns ett antal faktorer som gäller för beräkningen av den optimala batterilager, beroende på om du vill ha de bästa anläggningskostnader eller den största privatkonsumtionen. Djup urladdning och totalekonomi Ju mer du tömmar/urladdar batteriet, desto färre upp / urladdningar tål den totalt. Diagrammet nedan visar sambandet mellan nivån på urladdning, samt antal batteriet kan uthärda under livslängden. Det framgår av diagrammet på förregående sida, att ju mindre urladdning, desto fler urladdningar kan batteriet uthärda, och desto mindre kapacitet kommer då också ur batteriet, och där krävs då fler. Det innebär att det finns ett samband mellan användning av batteriet och den totala kostnaden över tiden.

11 Om du urladdar batteriet hårt, skall du inte använda så många, men du måste byta ut dem oftare. Om du bara urladdar lite, håller de i många år, men du måste köpa fler batterier från start. Det mest ekonomiska batterilagring är max. 50% urladdnin Det förväntas att ca 250 st. 50% cycles per år. Det finns inte 365 st. 50% cycles per år, eftersom batteriet på viteren inte är fullt laddade. Det mesta av kraften används för eget bruk. Eget förbruk kontra batteripris En annan faktor är förhållandet mellan priset på en batterilagring och den förlorade eller intjänade intäkter av den privata konsumtionen till följd av om batterilagring görs större eller mindre. Om man till exempel väljer en större och dyrare batteribank, kan detta under några år betala sig genom större besparingar på elräkningen (pga. högre privatkonsumtion). Detta är faktorer som vi tar i betrakning när vi dimentionerar en anläggning till dig. Varför inte dra nytta av LiFePO4 batterier i solkraftverk? LiFePO4 är en annan batteriteknik, som bl.a används i elbilar. De väger mindre, och tål ännu djupare och fler urladdningar än GEL-batterier, dem har vi förstås också undersökt. Problemet med dessa batterier är att de fortfarande är för dyra. Totalekonomin över t.ex. 10 år är i stort sett samma för GEL och LiFePO4 batterier, men start investeringen för LiFePO4 batterier är cirka 3,5 gånger större. Vad är BMS (Battery Management System)? Om du kollar priserna på LiFePO4 batterier runt om, så tänk på att du också behöver en så kallad intelligent BMS (Battery Management System). Detta övervakar batterierna och ser till ett rätt fungerande upp/urladdaning, helt ner till cellnivå. Väljer du bort detta minskas livslängden avsevärt och ekonomin blir ännu värre. BMS utgör 15-20% av batteribanken ränta. Slutsats Slutsatsen är att GEL-batterier har samma totalekonomi som LiFePO4 exemplet ovan. 10 år, men är 3-4 gånger billigare nyinvesteringar. Om LiFePO4 batterier är dock tillräckligt högt pris i framtiden, så har du möjlighet att byta till dem på vägen när batteriet fortfarande kommer att behöva bytas ut. Vi rekommendera att du väljer GEL batterier.

12 bines. The height of mono tower is usually from 12m to 36m. Advantage: Disadvantage: Good look, less vibration and more reliable The cost is higher than guyed tower and the maintenance need crane too. Egen Sol och Vind Aeolos Wind Turbine Hydraulic Tower Hydraulic tower is the most popular wind turbine tower in recently years. It was consist of hydraulic base, monopole tower and hydraulic cylinder system. The hydraulic tower can be used from 3kw to 50kw wind turbines. The height of this tower is usually from 12m to 30m. Advantage: Disadvantage: Easy maintenance and do not need crane. It is the highest cost of tower solution. Egen Sol och Vind står för allt från planering till färdig installation. For information och pris kontakta: Egen Sol och Vind. Claus Michaelsen Mobil: E-post: Mantalsvägen Hurva. Tlf