o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA"

Transkript

1 -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) När den första.flygningen gjordes är däremot ovisst. Första flygplantyperna under 1946 var: SK12 Sk 12 Focke Wulf FW 44J Anta/: 85 st I tjänst: Motor: 145 hk Siemens Halske 14A L: 7.3 m Spy: 9.0 m H: 2.7 m FV-nr: , (originalfw) (ASJA-SAAE! (CW) Anm: De första 28 planen var original. resten licenstillverkade användes även för segelflygbogsering. SK14.-v.f o Sk 14 (A) North American NA 16-4M Antal: 137 st I tjänst: Motor: 455 hk Wright WhirlwindR-975-E3 (Sk 14) 525 hk Piaggio P VIIRC-16 (Sk 14A) L: 8.38 m Spy: 12.8 m H: 2.66 m FV-nr: 671 (original) , (Sk 14) , (Sk 14A) Anm: Alla utom en licenstillverade hos ASJA De första exemplaren hade en Italiensk motor (PIAGGIO P VI I RC-16) senare ersatt med HARWARD.

2 I ' I Det första jaktflygplan som planerades för F 18 var SAAB J21 men man ändrade planerna till FFVS J opganiserades 1.div samt div div Från denna tidpunkt fanns det tre div J22 på TULLINGE fram till hösten J u...- J22A (8) FFVS J22 Antal: 200 st I tjänst: Motor: 1065 hk P &W STWC3 L: 7,8 m 3pv: 10,0 m H: 3,6 m FV-nr: , (J22A), (J228) Anm: J 228 tyngre beväpnad, tillverkad hos CVA, Arboga 11Tidens snabbaste flygplan i förhållande till motorstyrkan" KAPOTTERI NGSSKVOO / I, ;' I RADIOANTENN I I '.1'1 I.1..- i. c:"'-c-- I.. i -c'. I," '.- I /..'.:~1t..d~P i/.. f-\~ tj"'..,,,,:,~,~~j -+--f, <i'~). "~""'-y--/, c::::... ~..c'=-- ", \II~,~ i'w""",,' I he--d. ',' \.. LJ LJ' 11 ~ +-~..~.~.. --.'.~.~~,-:;.Lf:g-/,-:;-:{.~r:.:. 'I.ZZI6~~,..~-. '""",, \ \ I,' I I \ \:; ; ;. -. \ ' FLOTTILJNUMMER I SERIE- 1 \.,. \. \ I NUMMER G!;' A 8 \\ c. 0,\' E F FÄRGDELNING/',EO"~ \ RADIOANLÄGGNINGENS DIFFUSGRÄNS OURALKLÄOSEL BRÄNSlt-:- SEHVICEPANEL TANKLDCK 1943 F.F.V.S. J 22 B '~ Några flygplan dekorerades med en maskot Walt-Disney-motiv; Hacke Hackspett m fl. (på motorplåtarna)

3 -.14- övriga flygplantyper som fanns på TULLINGE under de första åren kortare eller längre perioder (egna eller lån) var: SK15 Sk 15 (A,B,C) Klemm Kl 35D An~al: 85 st I tjänst: Motor; 105 hk Hirth 504 L: 7.5 m Spy; 10.4 m H: 2.05 m FV-nr: (Sk 15) (Sk 15A) (Sk 158> (Sk 15C) Anm: Sk 15 inlejda SK16 Sk 16A (B,C) NorthAmerican SNJ-3 m.fl. Harvardtyper Antal: 257 SI I tjanst: Motor: 600 hk P & WWasp R-1340-AN.1 L: 8.8 m Spv: 12,8 m H:- FV-nr: (Sk 16A)i , , , (Sk 16C) (SK '~B) Anm; Surplus. harstammar från olika tillverkare 'SK25 u_--~~--- B17A Sk 25 BOcker BO 181B Antal: 121 st I tjänst; Motor: 105 hk Hirth 500 L: 8,6 m Spv: 10,6 m H: 2,04 m FV-nr: (original) Anm: Alla utom en tillverkade ay Hagglund & Söner B17A(B,C) SAAB17 Antal: 322 st I tjänst: Motor: 1065 hk SFA/STWC-3 (B17A) 980 hk NohabMercuryMyXXIV (B17B) 1060 hk PP XIPiaggio (B17C) L: 9,8 m Spy: 13,7 m H: 4,0 m FV-nr: 17006, (B17A), , , 17101, , (B17B), , 17102, (B17C). Anm: 132 st B17A, 55 si B17B, 77 st B17C. Användes främst för mål bogsering.

4 -t5- "REAKTIONDRIFTS-EPOKEN"började hösten när J22:orna utbyttes mot det engel sktbyggda jetplanet De Havil land DH 100 "VAMPIRE" som i Sverige fick beteckningen J28: J28B J 28 B CH 100 MK 50 Vampire Antal: 310 sil tjänst: Motor: 1500 kp OH Goblin III l: 9,4 m Spy: 11.6 m H: 1,9 m FV-nr: Anm: En del plan byggdes senare om liiilvåsitsig Sk28C3 De HaviIland DH 115 VAMPIRE TRAINER fanns' tillfälligt på TULLINGE från 1954 (7) J,28C ~Sk28C DH115 Anta/: 57 st / tjanst: ; Motor: 1500 kp DH Goblin 11/ L: 10,49 m Spy:,11,6m H:- VampireTra.ner FV-nr: (Sk 28C1 j, (Sk 28C2), (Sk 28C3j.' Anm: Sk 28C1betecknades urspr. J 28C, Sk 28C3 var ombyggda J 288 J 28s fanns kvar på F 18 fram till 1956.

5 ombeväpnades F 18 ti 11 'IVÄRLDENS VACKRASTEFLYGPLAN" HAWKERHUNTERmed beteckningen J34. Det f6rsta fly~planet landade pa TULLINGE och f6rdes av Dick Stenberg (jmf minnesboken 55-57). Senare pa Aret (23 oktober) gjorde en engelsk grupp HAWKERHUNTERen bejublad - imponerande uppvisning 6ver F18. Under varen 1956 b6rjade intrimmningen av uppvisningsgruppen ACRO HUNTER (F 18:s lo-ars jubileum). Gruppen fortsatte sedan fram ti J l J34 J 34 Hawker Hunter MK4 Antal: 120 st I tjänst: Motor: 4550 kp Rolls Royce Avon L: 14.0 m Spy: 10.6 m H: 4,0 m FV-nr: "" J35 DRAKENkom till F 18 under 1963 och den f6rsta version vi fick var J35B~(läs B-prim) utan radarsikte. Nästa version blev J35Bsöm kom omkr 1964 och var kvar tt'11 sista d'i';~isidnen avvecklades och flyttades ti 11 F 17 varen -74. Även under J35 epoken uppsat~es en uppvi;sningsgrupp ACRO DELTAS (Jmf minnesboken ). Efter tiden da F 18 omorganiserades till FV SäDERTäRNSSKOLOR IIhyste" vi DRAKARfrAn olika f6rband (främst fran Fl, F 13, F 16), och sista Aren J35F ADAMGUL som efter F 1 nedläggning vergick som PETTER RäD IIKUNGL HUVUDSTADSJAKTEN"fram till flygtjänstens upphörande (jmf minnesboken ) J35 J 35A (B,D,F) SAAB 35 Draken Antal: - I tjänst: Motor: 7000 kp RM 6 B L: 16,0 m Spy: 9,4 m H: 3,9 m Anm: Ovan visas J35F

6 -;~1~,> J} Från 1974 fanns även SK 50 Sk 50B (C) SAAB 91B (C) Safir Antal: 89 st I tjänst: Motor: 190 hk Lycoming0-435-A L: 8.0 m Spy: 10.6 m H: 2,2 m FV-nr: (Sk 50B), (Sk SOC) Anm: Sk 50B var tresitsig medan Sk SOCvar fyrsitsig SK 60 Sk 60 SAAB 105 Motor: 2 x 890 kp Turbomeca-Aubisque L: 10.5 m Spy: 9.4 ni H:- samt i slutskedet: TP86 CESSNA 404 TITAN T P 8 8 F A Met:T R O III (Har vi glömt något eller skrivit hågot ga Ie t 77?) / Bruno Söderblom Rolf Rasmussen Gunnar Söderberg. (bi Id)