Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB"

Transkript

1 Handbok

2 Inledning Denna handbok riktar sig till er medarbetare i Ransäters Invest AB (RIAB) och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Handboken avser att förmedla innebörden av att arbeta inom vår verksamhet. Handboken har tagits fram genom samarbete mellan Ransäters Invest AB och Olle Svensson AB (OSAB). RIAB är råvaruleverantör av skogsbär som köps upp av grossisten OSAB. Vårt mål är att kunna erbjuda den attraktivaste arbetsplatsen i branschen genom att se till att bärplockarna får tillgång till de bästa bärmarkerna, bästa boendena, mat av hög kvalitet och bilar lämpliga för ändamålet. Detta är viktiga grundläggande förutsättningar för att få ett bra utfall, men RIAB och OSAB ser också andra viktiga faktorer som påverkar utfallet. Det är mycket viktigt att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs, är trygga och där olycksfall och ohälsa kan minimeras. Då är det viktigt att arbeta för en säker och trygg arbetsmiljö för alla, och grunden till detta arbete finns i RIAB:s policys som presenteras i handboken. Handboken innehåller också annan information som kopplar till bärplockning i Sverige bland annat vad allemansrätten innebär, instruktioner för bärplockning, trafikregler och vad som är bra att ta med sig. För att säkerställa en hög kvalitet vid RIAB och OSAB arbetar vi med KRAV-certifiering och ICA Social Audit vilket också innebär att oberoende revisorer kommer och granskar vår verksamhet. Den här handboken har utformats på svenska och är giltig utifrån den svenska versionen. Vid eventuella diskrepanser vid översättningar är det således den svenska versionen som gäller. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

3 Innehållsförteckning 1. Anställningsvillkor och förutsättningar för anställning i Sverige Allmänna regler Checklista - att tänka på före utresa och vad som ska tas med från Thailand Instruktioner för bärplockning Ekologiska skogsbär Att vara i skogen Om du går vilse Allemansrätten Klimat och väder Vilda djur Trafikregler och trafiksäkerhet Åtgärder vid trafikolycka Första hjälpen enligt L-ABCDE Policys och rättigheter Arbetsmiljöpolicy Policy avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Jämställdhetspolicy Alkohol- och drogpolicy Brandskyddspolicy Miljöpolicy Uppförandekod Kontaktinformation Manuela Gillå, Sirius i Värmland AB Forshaga 2013

4 1. Anställningsvillkor och förutsättningar för anställning i Sverige För att arbeta som bärplockare i Sverige krävs ett arbetstillstånd samt visum. Om arbetet i Sverige varar längre än tre månader krävs dessutom ett uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som handlägger arbets- och uppehållstillstånd. Du kommer att få ett anställningsavtal av ditt thailändska bemanningsföretag. Du får lön utifrån den kvantitet bär som du plockar och det kilopris som gäller vid tillfället som du väger in bären. Du är dock garanterad en lägsta lön på kr per månad samt semesterersättning exklusive skatt. Tillkommer eventuell uppräkning under Det är denna nivå som finns i kollektivavtalet, fackförbundet Kommunal. Om du väger in bär som överstiger garantinivån ingår semesterersättningen i denna summa. För att få ta del av en garantilön krävs att heltidsarbete utförts, detta är 40 timmars arbete per vecka. Om du plockar bär eller är i skogen mer än 40 timmar per vecka ses det som frivillig aktivitet. Du är dock bunden att sälja samtliga bär till RIAB. Det finns ett särskilt undantag från skyldigheten att betala skatt för dem som är anställda av en arbetsgivare i hemlandet och som bara arbetar tillfälligt i Sverige under förutsättning att arbetet inte överskrider 183 dagar under en ettårsperiod samt att arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i Sverige. Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som bland annat kontrollerar att arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och övriga regler om arbetsmiljön följs på Sveriges arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets inspektörer besöker ibland arbetsplatser för att genomföra kontroller. Fackförbundet Kommunal bevakar arbetstagarnas rättigheter på arbetsmarknaden inom sitt verksamhetsområde. 1.1 Allmänna regler Personal vid RIAB och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag ska vid bortavaro på grund av sjukdom anmäla detta snarast till närmaste administratör. Uttag av semester eller annan ledighet ska godkännas av närmaste administratör och/eller RIAB:s kontaktperson. Om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall ska du vara försäkrad i ditt hemland. Personer som endast arbetar tillfälligt i Sverige omfattas vanligtvis inte av det svenska socialförsäkringssystemet. medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstakomma en god arbetsmiljö. Om arbetstagaren upptäcker brister i arbetsmiljön, att policys inte efterföljs eller har synpunkter ska denne kontakta närmaste administratör som ska vidta åtgärder och/eller rapportera vidare till företagets ledning. Olycksfall och tillbud ska rapporteras till företagets ledning så fort som möjligt, detta ansvar åligger i första hand administratörer och RIAB:s kontaktpersoner i verksamheten. Detta ska ske skriftligen enligt fastställd mall. Olyckor och tillbud ska hanteras så nära den drabbade som möjligt. följa de kompletterande regler och ta del av information som kan finnas lokalt vid respektive boende och depå. Detta är till exempel brandskyddsinformation och vad som gäller vid utrymning. 3

5 2. Checklista - att tänka på före utresa och vad som ska tas med från Thailand Arbetstillstånd och pass Försäkring Finansiering/banklån ID-handling Körkort Hälsodeklaration Den här handboken Lämpliga kläder och utrustning för skogsarbete såsom (varm) jacka, regnkläder, stövlar i rätt storlek, tunna och tjocka strumpor, gul eller orange väst för att synas i skogen, ryggsäck, kompass, visselpipa. Balaclava (skyddar mot mygg) och myggmedel Matlåda eller annan behållare att medföra mat i till skogen och termos Bärplockare Personliga tillhörigheter såsom mobiltelefon, hygienartiklar och eventuell personlig medicin Eventuellt hänglås till skåp som kan finnas vid boenden Ta också med en Första Hjälpen-utrustning per grupp. 4

6 3. Instruktioner för bärplockning Bärsäsongen startar normalt i slutet av juli med blåbär i de södra bärplockningsområdena och blåbär och hjortron i de norra bärplockningsområdena. Lingonsäsongen startar normalt i slutet av augusti i de södra plockningsområdena och i början av september i de norra plockningsområdena. Arbetet med att plocka bär planeras och utförs självständigt av grupperna. Detta innebär att gruppen kan behöva rekognisera för att hitta områden med god bärtillgång. Bärtillgång och kvaliteten på bären kan variera. Det viktigaste är att bären är mogna när de plockas. Både lingon och blåbär är mogna cirka två veckor efter att de har fått sin röda respektive blåa färg. Genom att använda bärplockare kan en större mängd bär plockas än för hand, men man måste vara försiktig med bärplockaren så att buskarna inte skadas eftersom det kan förstöra nästa års bärskörd. Om bären är omogna eller delvis omogna lossnar de inte heller från busken på rätt sätt. Hjortron får inte plockas med bärplockare utan måste plockas för hand. Plockade bär ska helst läggas i plasthinkar eller plastlådor som är rena vilket är det bästa förvaringssättet för bären. Detta medför också bättre ergonomi och minskad risk för fall när bären ska bäras ut från skogen genom att belastningen blir jämnare och att ett lugnare tempo kan hållas med en hink i varje hand. Lägg aldrig bär i plastpåsar eller plastsäckar. Undvik att hälla bären från en behållare till en annan eftersom de lätt kan skadas. Täck över behållaren med plast eller tyg så att inget främmande föremål kan hamna tillsammans med bären. Tänk på att bär är livsmedel, detta ställer hygieniska krav på hanteringen. Plocka bären med rena händer. Tvätta händerna med vatten och tvål eller ta med handsprit eller liknande för rengöring i skogen. Rengör också bärplockaren varje dag. Blåbär Lingon Hjortron Plocka aldrig skadade, missfärgade, blöta eller sjuka bär. Plocka inte heller bär som finns i områden där det finns risk för föroreningar såsom industrimark, vid vägar och järnvägar, soptippar eller mark med gödsel eller bekämpningsmedel. Bären ska så snabbt som möjligt levereras till inköpsstället så att bärens kvalitet inte försämras. Detta ska ske samma dag som bären plockats. Skydda bären från solljus och främmande dofter och förvara dem på ett sådant sätt att de inte mosas under transporten. Bär får inte tvättas innan de levereras till inköpsstället. Skräp, såsom löv och mossa, ska tas bort innan invägning. Bären ska vara fria från främmande föremål såsom sten, glas metall etc. Bären ska också vara fria från mögel och främmande lukt samt främmande bär. Kråkbär, som liknar blåbär, accepteras inte. Vid invägning av blåbär och lingon accepteras finkornigt skräp. Vid invägning av hjortron accepteras inget skräp. Om bären är omogna, övermogna, gamla, blöta eller mosade kommer bären inte köpas. Vid inköpsstället ska var och en som väger in sina plockade bär skriva på en bärlista. Ansvarig för gruppen ska också en gång per vecka rapportera in arbetstiderna för varje gruppmedlem. Tänk på att använda kläder efter väder och att det ofta är blött i skogen. Använd en tunn strumpa närmast foten, sedan en tjock strumpa och utanpå det stövlar. Detta minskar risken för skavsår. Om skavsår eller skrubbsår uppkommer, var noggrann med att tvätta och lägga om. 5

7 4. Att vara i skogen Det är bra att ta med sig en extra tröja då snabba väderomslag kan inträffa eller om man stannar i skogen längre än planerat. Under sensommaren och hösten kan det vara varmt på dagen, men temperaturen kan sjunka ordentligt på kvällen. Det är också bra att ta med extra mat och vatten, gärna någon varm dryck. Om man går vilse och blir stressad faller blodsockerhalten, därför är det mycket bra att ha med sig en påse söta karameller som får upp blodsockerhalten så att man börjar tänka klart. Annan utrustning som man bör ha med sig är kompass (då det är det säkraste sättet att ta ut riktning), visselpipa samt något för att kunna göra upp eld med. Man bör också studera kartan noga innan man beger sig ut i skogen. Kontrollera i synnerhet var vägar och kraftledningar finns, de ger bra vägledning när man ska orientera sig. Det är viktigt att gruppen hålls samman! 4.1 Om du går vilse Stanna upp och försök få kontakt med dina kamrater genom rop eller visslingar, en visselpipa hörs starkare och längre än rop. Efter några timmar är det garanterat flera personer som letar efter dig. Oftast är det bäst att stanna på platsen tills du blir hittad. Om det blir mörkt ska du hålla dig lugn och söka skydd. Gå inte omkring på natten. Om du väljer att försöka hitta hem genom att gå i väg ska du alltid följa en stig, vattendrag, kraftledningsgata eller liknande. Markera ut vilket håll du går åt genom att lägga grenar som en pil och lämna något tydligt på platsen, till exempel en plastpåse eller en bärplockare. Om du kommer fram till en väg ska du stanna där eller följa vägen tills du får hjälp. Passera aldrig över en väg då det kan bli svårare att hitta dig om du försvinner ut ur sökområdet. Det är vanligt att polisen använder helikopter i sökandet om du varit borta över natten. Du hittas lättast om du är på en stor öppen yta eller om du signalerar med till exempel rök. Ibland söker man också med hund från polisen eller försvarsmakten. 4.2 Allemansrätten (Information hämtat från Naturvårdsverket) I Sverige är det tillåtet för alla att vistas i skog och mark och plocka vilda bär som blåbär, lingon och hjortron. Vi kallar det allemansrätten. Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa den bofasta befolkningen, andra som utövar uteliv eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra. Som bärplockare i Sverige har du stor nytta av att känna till några viktiga regler: Boendes rätt att vara ostörd För att inte störa de som bor i området är det inte tillåtet att vara eller passera alldeles nära gårdar och boningshus. Inte heller får man passera över plantskog, åkrar eller annan mark med grödor. Bär i naturen Du får plocka vilda bär som lingon, blåbär och hjortron. Självklart är det förbjudet att ta bär, frukt, grönsaker och liknande i trädgårdar eller odlingar. Det är heller inte tillåtet att hugga ner träd eller buskar, bryta grenar, ta näver eller på annat sätt skada träd. Var försiktig med att äta svampar då många av dessa är giftiga. Inte tillåtet att köra i terrängen Det är inte tillåtet att köra med motorfordon i terrängen. Som terräng räknas all naturmark utanför väg. Man får alltså inte ställa upp sin bil eller husvagn på till exempel en strand, äng eller naturmark. Det är endast tillåtet att tillfälligt stanna i omedelbar anslutning till vägen, där man inte skadar marken eller är en fara för trafiken. Ta hand om skräpet Att skräpa ner utomhus är inte tillåtet. Den som skräpar ner eller lämnar kvar skräp i naturen kan dömas till böter eller fängelse. Sopor och skräp kan lämnas i sopkärl vid vägarnas rastplatser. Vanligt med eldningsförbud på sommaren Som bränsle till en liten lägereld får man ta pinnar och kottar på marken. Men det är vanligt med eldningsförbud under sommaren. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordningställda eldstäder. Släng aldrig cigarettfimpar i skogen! Det är förbjudet och orsakar många skogsbränder. Elda inte direkt på bergshällar de spricker sönder. Den som bryter mot eldningsförbud eller är ovarsam med eld kan dömas till böter. Lämna inte spår efter elden i form av eldstad eller liknande. Turistbyrån kan ge besked om eldningsförbud. 7

8 4.3 Klimat och väder Utmärkande för den svenska sommaren är dess långa ljusa dagar. Vädret kan variera en hel del, det kan vara soligt men det kan också komma mycket regn. Medeltemperaturer ligger ungefär på 14,8 C under juli, 13,6 C under augusti och 9,4 C under september. Värmebölja kan inträffa med tropiska nätter. Nedan visas cirka tider för solens uppgång och nedgång på olika platser i Sverige där bär plockas. Värmlandsområdet Västerbottensområdet Norrlandsområdet Solens Solens Solens Solens Solens Solens uppgång nedgång uppgång nedgång uppgång nedgång Mitten av juli Midnattssol Mitten av augusti Mitten av september Extremt väder kan förekomma så det är viktigt att vara uppmärksam på vädervarningar. En klass 1 varning innebär att väderutveckling väntas som kan innebära vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. En klass 2 varning innebär att väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV. En klass 3 varning innebär att mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV. Ett åskoväder är farligt nära om åskbuller kan höras mindre än 10 sekunder efter det man sett blixten, avståndet är då 3 km. Vid åskoväder finns också risk för att skogsbrand uppstår vid blixtnedslag. Checklista vid åskoväder: Vistas inte under höga föremål som till exempel träd, stolpar, flaggstänger och skorstenar eller på högt belägna platser. Undvik också öppna fält och platser. Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor. Bada inte i sjöar och vattendrag, vänta med att duscha eller bada i badkar. Sök dig inomhus, i första hand byggnad med åskledare eller av armerad betong. Om du är inomhus, dra ur sladdar och stäng fönster. Genom att följa väderprognoserna får man information om SMHI:s varningar för höga flöden eller kraftigt och ihållande regn som kan innebära att områden översvämmas. Undvik att gå i slänter vid kraftigt regn, särskilt om de gränsar till vattendrag. 8

9 4.4 Vilda djur Om du träffar på något vilt djur ute i skogen ska du prata lugnt och gå långsamt därifrån. Älg Älgen är det största djuret i Sverige med en mankhöjd på cm. En vuxen älg kan väga mellan kg. Älgen äter gräs, blad och kvistar. Älgen är mycket vanlig i de svenska skogarna, det finns ca stycken. Normalt sett är de helt ofarliga men om de känner sig hotade kan de anfalla människor. Var särskilt försiktig om det är en ko med kalvar, eller om det är under brunstperioden som infaller i slutet av september. Varg Vargrasen som finns i Sverige är av den nordliga typen. Den har stor hjärna, kraftiga käkar och huggtänder. En vuxen varg väger cirka kg. En varg kan ensam döda en vuxen älg. Det är mycket ovanligt att vargar attackerar människor men det har förekommit dödsfall. Det finns ca. 400 vargar i Sverige. Brunbjörn Brunbjörn räknas som det största rovdjuret i Sverige men den äter även mycket bär, myror och olika örter. På hösten äter den mest blåbär. En vuxen björn väger mellan kg. Brunbjörnen har en stor massiv kropp med grova och starka ben. Den kan springa i 50 km/tim. Det är ovanligt att björnar attackerar människor men det förekommer. Det finns ca björnar i Sverige. Järv Järven är Skandinaviens största mårddjur. Under sommaren äter den mest små gnagare, fåglar och växter. Under vintern äter järven renar som den själv eller någon annan dödat. Järven finns främst i fjällkedjan ned till nordvästra Dalarna. En vuxen järv väger mellan 9-12 kg. 9

10 Geting Vuxna getingar är ca mm och äter frukt och nektar. De gillar allt som är sött, till exempel saft från blåbär. Getingar har en gadd kopplad till en giftkörtel som inte lossnar vid stick. Boet är antingen underjordiskt eller kan byggas frihängande. Getingen försvarar sig och sitt bo genom att anfalla och stickas. Enstaka stick är normalt sett inte farligt. Om man är överkänslig och blir stucken, eller får många stick ska man alltid uppsöka läkare. Det förekommer dödsfall på grund av getingstick nästan varje år i Sverige. Lodjur Lodjur är Europas största vilda kattdjur och är som mest aktiva under natten. De är ensamlevande skogsdjur och trivs bäst i bergig och brant terräng. De är skygga och brukar hålla sig undan ifrån människor. Ett vuxet lodjur väger ca kg. Lodjuret jagar och äter främst rådjur, harar, skogsfåglar och små gnagare. Det finns ca lodjur i Sverige. Fästing Fästingar är parasiter som lever på att suga blod. De kan orsaka olika sjukdomar som Borrelia eller TBE. Det går att vaccinera sig mot TBE. Fästingen är ca 2-3 mm lång men sväller när den suger blod. Fästingar är vanligt förekommande i gräs och buskvegetation i Sverige. Om du blir biten av en fästing ska du ta bort fästingen så snabbt som möjligt med pincett eller fästingborttagare. Grip tag om fästingen så nära din hud som möjligt. Dra rakt ut utan att vrida då det kan göra att mundelarna fastnar i huden. Tvätta såret efteråt med desinfektionsmedel. Får du inte bort hela fästingen, vänta några dagar så uppstår en liten inflammation som gör det enkelt att lyfta bort resten. Kontrollera platsen för fästingbettet regelbundet. Om en rodnad uppstår inom några veckor, eller om du känner dig sjuk ska du alltid uppsöka läkare. Huggorm Huggormen är den enda giftiga ormen i Sverige. Den har oftast en relativt ljus grundfärg med ett mörkt sicksack-band längs ryggen. Det förekommer även helt svarta huggormar. Det inträffar dödsfall på grund av huggormsbett ca. en gång vart tionde år i Sverige. Om du blir biten av en huggorm ska du alltid uppsöka läkare så fort det går. Kraftiga stövlar eller kängor skyddar mot ormbett. 10

11 5. Trafikregler och trafiksäkerhet Fordonsföraren ska medföra sitt thailändska körkort och en svensk eller engelsk översättning av detta. Översättningen ska vara bestyrkt av notarius publicus eller annan officiell person. Körkortet måste vara utformat enligt internationella överenskommelser. Minst två personer i varje grupp ska ha giltigt körkort och det är bara dessa som får köra hyrbilen. Arbetsgivaren hyr bil från eller genom Hagalunds Invest AB. Denna kommer ni att disponera under säsongen. Hagalunds Invest AB ingår i samma koncern som Ransäters Invest AB. I Sverige är det högertrafik. En enklare säkerhetskontroll ska utföras på bilen varje dag och det är fordonsföraren som är ansvarig. Fordonsföraren ska kontakta mekaniker vid behov. Säkerhetskontrollen omfattar huvudsakligen ljus, broms, speglar, körriktningsvisare, olja, drivmedel, kylarvätska, bälten, däck och varningslampor. Det finns alltid en risk för trafikolyckor, ibland med svåra skador på både människor och fordon. Svensk trafiklagstiftning är omfattande men nedan beskrivs ett urval av trafikregler och vilka påföljder som kan ske vid brott om dessa. Det är förbjudet att köra motordrivet fordon med alkohol i kroppen. Rattfylleri ger böter eller fängelse i högst sex månader. Vid grovt rattfylleri kan föraren dömas till fängelse i högst två år. Nedan följer några olika bötesbelopp: Om man kör mot rött ljus kostar det kronor (ca baht). Ett säkert avstånd till framförvarande fordon ska hållas. Avståndet skall vara minst 3 sekunder. Om man håller för kort avstånd kostar det kronor (ca baht). Vid framförande av fordon i fel körfält, till exempel där det är skyltat för fordonstrafik förbjuden, bussgata eller annan plats där det inte är tillåtet att köra kostar det kronor (ca baht). I Sverige gäller högerregeln när man skall köra ut i en korsning. Detta innebär att man måste lämna ett fordon som kommer från höger företräde. Om man inte gör detta eller inte lämnar företräde vid märket för väjningsplikt kostar detta kronor (ca baht). Om man inte lämnar fotgängare företräde vid ett övergångsställe kostar detta kronor ( baht). Om man kör över en heldragen linje på vägen, så kallad spärrlinje kostar detta kronor (7 500 baht). Om man kör om ett annat fordon trots att man får möte, kostar detta kronor (ca baht). Om man inte har ljuset tänt under dagtid kostar detta 500 kronor (ca baht). Om man inte har last på bilen tillräckligt fastgjord eller, när det behövs, övertäckt kostar detta kronor (ca baht). Om man inte använder bilbälte (gäller samtliga passagerare) kostar detta (ca baht). Om man inte stannar för stopplikt kostar detta kronor (ca baht). Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge bra friktion vid fuktig vägbana. Bötesbelopp för slitna däck ligger på kronor (ca baht). Om man kör en bil som av någon anledning har körförbud kostar detta kronor (ca baht). Om man kör för fort på väg där hastigheten är begränsad till 50 km/tim eller lägre, gäller följande bötesbelopp: Överträdelseintervall (km/ tim) Bötesbelopp (kronor) Ca bötesbelopp (baht) Över

12 Om man kör för fort på väg där hastigheten är högre än 50 km/tim, gäller följande bötesbelopp: Överträdelseintervall (km/ tim) Bötesbelopp (kronor) Ca bötesbelopp (baht) Över Här följer en lista på vad olika brott mot utrustningsdetaljer på fordonen kostar i böter: Utrustningsdetalj Bötesbelopp (kronor) Ca bötesbelopp (baht) Avgasrör bristfälligt/ saknas Backspegelutrustning bristfällig/ saknas Färdbromsen ej effektiv Parkeringsbromsen ej effektiv Däck som visar tecken på brott eller separation Hastighetsmätare ur funktion Körriktningsvisare bristfällig/ saknas Styrinrättning ej effektiv För att inte riskera att bryta mot utrustningsdetaljerna ska fordonsförare innan han kör ut i trafiken kontrollera att fordonet inte har allvarliga brister. Föraren har ansvar för att fordonet överensstämmer med bestämmelserna. Ägaren har ett strikt ansvar och får också böta om fordonet vid kontroll är behäftat med fel. 5.1 Åtgärder vid trafikolycka Stäng av tändningen och kontrollera om det läcker drivmedel. Tänk på risken för brand, rökning eller gnistor från bilen kan antända en pöl med till exempel bensin. Varna andra trafikanter genom att sätta ut varningstriangeln. Tänk på risken från den övriga trafiken, se till att inte olyckan förvärras genom att du eller någon annan blir påkörd. Om någon är skadad ska du alltid larma SOS genom att ringa 112. Tänk efter var du är, vad som hänt och hur många som är skadade. Ge första hjälpen enligt L-ABCDE. Kontakta administratör eller mekaniker för att få hjälp om bilen inte går att köra från platsen, eller om du behöver hjälp med något annat. Skriv ned uppgifter om vad som hänt och vilka som varit inblandade. Om flera bilar är inblandade ska du skriva ned registreringsnummer och kontaktuppgifter till de andra för att en korrekt skadeanmälan ska kunna göras. 12

13 6. Första hjälpen enligt L-ABCDE Vid olycka eller personskada ska du larma genom att ringa 112. Du ska även meddela din administratör där du bor. Tänk efter var du är, vad som hänt och hur många som är skadade. En person i varje grupp kommer att få särskild utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning. L= Livsfarligt läge Kontrollera alltid först om det finns något livsfarligt läge. Åtgärda det livsfarliga läget genom att till exempel dra den skadade i skydd, släcka branden eller spärra av trafiken. En stor livshotande blödning måste omedelbart stoppas. A= Fri luftväg Kontrollera om den skadade har en fri luftväg, om personen pratar normalt finns inget problem med luftvägen. Kontrollera munhålan och rensa vid behov. Böj huvudet försiktigt bakåt och håll kvar greppet stadigt. B= Andning Om personen pratar normalt och kan räkna till tio på ett andetag finns inget större problem med andningen. Om personen är medvetslös ska du kontrollera andningen genom att lägga din kind mot den skadades mun och näsa. Se om bröstkorgen höjer sig normalt, lyssna efter andningsljud, känn om du får utandningsluften mot kinden. Om den skadade andas bra så behåll en fri luftväg och invänta hjälp. Om personen inte andas ska du påbörja hjärt-lungräddning. C= Cirkulation och blödning Stoppa blödningar genom fingertryck mot såret, lägg på ett tryckförband, håll den skadade kroppsdelen högt. Låt den skadade ligga ned med benen i högläge. Skydda mot nedkylning. D= Medvetandegrad Kontrollera den skadades medvetande enligt följande skala: 1. Är fullt vaken och alert, kan redogöra för vad som hänt. 2. Är slö och svarar kort på tilltal. 3. Svarar inte men reagerar på smärta. 4. Personen är inte kontaktbar, helt medvetslös. Påverkat medvetande ska betraktas som allvarligt och den skadade ska då alltid kontrolleras av läkare. Var uppmärksam på förändringar i medvetandet innan hjälp anländer. E= Helkroppsundersökning och skydda mot nedkylning Undersök den skadade ordentligt men varsamt. Fråga om det gör ont någonstans och leta efter fler skador. Lossa åtsittande klädsel. Förhindra nedkylning med filtar eller liknande. Tänk särskilt på avkylningen mot marken. Håll den skadade under uppsikt och fortsätt med alla kontroller från början. 13

14 7. Policys och rättigheter 7.1 Arbetsmiljöpolicy Alla medarbetares engagemang och arbetsinsatser är av avgörande betydelse för Ransäters Invest AB:s framgång. Företagets främsta mål i arbetsmiljöarbetet är att skapa en god, säker och trygg arbetsmiljö som präglas av samverkan och dialog där arbetsmiljö och arbetsförhållanden öppet diskuteras. Företaget har också några underliggande policys som understödjer denna arbetsmiljöpolicy, dessa är policy avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. jämställdhetspolicy alkohol- och drogpolicy brandskyddspolicy miljöpolicy Vi ska arbeta systematiskt med riskbedömning, åtgärder och uppföljning för att minska risken för att medarbetare drabbas av olyckor eller ohälsa i arbetet. Särskilt fokus läggs på arbetsmiljön för den inhyrda thailändska personalen som plockar skogsbär. Företagets styrka är att vi har en flexibel organisation som avser att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna att uppnå bra resultat som också är en del i en god arbetsmiljö. Detta sker genom att stora områden rekognoseras för att hitta områden med bra tillgång på bär vilket minskar belastningen på medarbetarna som plockar bären. Företaget ser också till att det fungerar med de praktiska sakerna kring bärplockningen såsom boende, mat och bilar. Ransäters Invest AB:s ledning har en central roll för att stödja medarbetarna i deras yrkesroll. När det gäller de inhyrda thailändska medarbetarna sker detta i första hand genom ledningen för de thailändska bemanningsföretagen på grund av att gemensamt språk saknas. Medarbetarna förväntas bidra till arbetsmiljöarbetet genom att rapportera och diskutera med närmaste administratör och/ eller ledningen. Företaget åtar sig att följa aktuell arbetsmiljölagstiftning och att arbeta med ständiga förbättringar av arbetsmiljön. Vi prioriterar att ta vår del av det delade arbetsmiljöansvaret för inhyrd personal, så att vi kan trygga en god och säker arbetsmiljö även för anställda som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. 7.2 Policy avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Vid Ransäters Invest AB accepterar vi inte någon form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Detta gäller också för personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Definition av diskriminering Om någon behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, och behandlingen har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder), så klassificeras det som diskriminering. Definition av trakasserier Trakasserier är en form av diskriminering. Det är ett beteende som kränker någons värdighet och som har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Definition av sexuella trakasserier Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Det är ett beteende med sexuella anspelningar som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara verbala (till exempel sexuellt laddade kommentarer, förslag, skämt eller öknamn) icke-verbala (till exempel att sprida eller visa pornografiska bilder, texter eller föremål, göra anstötliga gester eller stirra på ett utstuderat sätt). fysiska (till exempel beröring som uppfattas som obehaglig eller anstötlig) 14

15 Definition av kränkande särbehandling Kränkande särbehandling definieras som återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskild person på arbetsplatsen på ett kränkande sätt och som kan leda till att denne ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Kränkande särbehandling är till exempel mobbning, psykiskt våld eller utstötning. Att bryta mot Ransäters Invest AB:s policy avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling kan leda till omedelbart avsked. 7.3 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i arbetet hos Ransäters Invest AB. Chefer och arbetsledare ska känna engagemang och aktivt delta i jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor. Detta innebär att jämställdhetsaspekten alltid beaktas i samband med sammansättningar av grupper och fördelning av arbetsuppgifter så att alla medarbetare får samma möjligheter. Jämställdhetsarbetet ska också återspeglas i företagets rekryteringsarbete och när befordringar sker, detta avser personal som Ransäters Invest AB kan komma att rekrytera. Ransäters Invest AB har inte denna påverkansmöjlighet när det gäller rekrytering av personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Ransäters Invest AB:s utgångspunkt är att arbetsvillkor och lönesättning är könsneutrala. Skillnader som enbart kan förklaras med kön ska åtgärdas. Alla medarbetare ska ha lika möjligheter till utveckling i arbetet så att vi oberoende av kön kan förena arbete med föräldraansvar. Ransäters Invest AB ser också att det är viktigt att medarbetarna hjälps åt att: Visa varandra respekt och hövlighet. Prata direkt med varandra, inte om varandra. Alla får vara med i gemenskapen. 7.4 Alkohol- och drogpolicy Ransäters Invest AB anser att det är viktigt att personalen inte missbrukar alkohol eller använder droger. Detta gäller också för personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Missbruk skapar personliga tragedier, utgör en stor olycksrisk och skadar dessutom företagets verksamhet samt påverkar medarbetare negativt. Personalen får därför inte vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid, detta gäller även vid tjänsteresor, kurser och liknande. Att vara frånvarande från arbetet på grund av påverkan av alkohol eller droger ses inte som en giltig frånvaroorsak. Det är allas och envars ansvar att omedelbart agera vid minsta misstanke om att en medarbetare är påverkad i tjänsten. Målet är att förhindra olycksfall samt stödja och hjälpa medarbetaren. Problem med missbruk ska fångas upp så tidigt som möjligt. Chefer, arbetsledare och administratörer ska i förekommande fall ge stöd, ställa krav och initiera lämplig behandling. 7.5 Brandskyddspolicy Vi på Ransäters Invest AB ska aktivt arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och egendom. Det ska finnas ett skäligt och godtagbart brandskydd vid de platser som företaget verkar. Det innebär att Ransäters Invest AB ska kontrollera att så är fallet vid de boenden som hyrs av inbjudna bärplockare. Ransäters Invest AB ska förvissa sig om att boendet är godkänt från brandmyndigheten och att bärplockarna får brandskyddsinformation utifrån vad som gäller för det boende som är aktuellt. Alla anställda och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag har rätt till en rökfri boende- och arbetsmiljö. Generellt gäller att rökning endast är tillåten på särskilt anvisade platser i anslutning till boendet för att brandskyddskrav ska uppfyllas. På arbetsplatsen, i skogen, ska hänsyn tas till övriga i gruppen avseende rökning. Det är absolut förbjudet att slänga fimpar i skogen då detta kan orsaka skogsbrand. Eldning i skogen får endast ske utifrån vad som medges i allemansrätten. Ransäters Invest AB understyrker dock varje medarbetares ansvar att kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.vid brand ansvarar alla för rädda, larma, varna, släcka och utrymma. 7.6 Miljöpolicy Ransäters Invest AB ska följa gällande lagar och förordningar samt uppfylla de villkor vi är ålagda enligt miljöbalken. Ransäters Invest AB har som målsättning att arbeta för att få fram ekologiska skogsbär i så stor utsträckning som möjligt. 15

16 Företaget ska också arbeta för minskad energiåtgång genom att välja, reglera och underhålla vår utrustning på ett energioptimalt sätt. Vi ska eftersträva att källsortera avfall samt välja råvaror som helst är återvinningsbara och kan hanteras enligt kretsloppsflödet. 7.7 Uppförandekod Ransäters Invest AB (RIAB), org.nr , reg. i Sverige Denna uppförandekod riktar sig till alla leverantörer med underleverantörer, andra affärspartners som RIAB arbetar med och företag som ägs eller delvis ägs av RIAB. RIAB:s affärsidé är att kunna erbjuda marknaden frukt, bär och svamp av bästa kvalitet. För RIAB innebär kvalitet också att produkten har tagits fram på ett sätt som är hållbart utifrån både miljö och sociala förhållanden. Denna uppförandekod specificerar de krav som RIAB ställer på leverantörer med underleverantörer och andra affärspartners som RIAB arbetar med för att uppfylla åtaganden gentemot styrelsen, anställda, kunder, aktieägare och andra intressenter. RIAB:s leverantörer och andra affärspartners ska ansvara för att informera sina underleverantörer om denna uppförandekod och säkerställa att den också efterföljs. RIAB accepterar inga former av muttagande, bestickning eller korruption i affärskontakter eller andra relationer som företaget är involverat i. Kraven i denna uppförandekod baseras i huvudsak på internationella överenskommelser såsom Universal Declalaration of human Rights, UN Convention on the Rights of the Child och tillämpliga International Labour Organization (ILO) konventioner och nationell lagstiftning. Generellt gäller att RIAB:s leverantörer och andra affärspartners alltid ska följa den nationella lagstiftning som finns i det land man verkar i. Om något krav i denna uppförandekod står i konflikt med gällande nationell lag, ska lagen alltid följas. Vid sådana fall ska RIAB omedelbart informeras. Dock kan RIAB ställa högre krav än vad nationell lag omfattar. Arbetstagarnas rättigheter RIAB accepterar ingen form av tvångs- eller slavarbete. RIAB accepterar inte heller producerade varor och tjänster som tillkommit genom arbete av intagna på kriminalvårdsanstalt/fängelse om arbetsförhållandena strider mot grundläggande mänskliga rättigheter eller genom illegal arbetskraft. 1 Barnarbete är förbjudet. Ingen under 15 år kan anställas (eller 14 år där nationell lag tillåter) eller yngre än den lagliga åldern för anställning om denna är över 15 år. RIAB erkänner att en person är ett barn fram till 18 års ålder i enlighet med UN Convention on the Rights of the Child. RIAB erkänner varje barns rättighet att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande, mot att utföra arbete som kan vara farligt eller hindra barnets utbildning, eller mot att utföra arbete som kan vara skadligt för barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling. 2 Bärplockare som RIAB hyr in från annat företag ska vara minst 18 år. Utländska arbetstagare ska ha samma rättigheter som arbetstagarna i landet där man verkar. Arbetstagare får inte tvingas att betala någon depositionsavgift eller tvingas lämna ifrån sig sina identitetshandlingar till en arbetsgivare. Ingen arbetstagare får diskrimineras på grund av kön, etniskt ursprung, hudfärg, religion, politisk uppfattning, nationalitet, socialt ursprung, ålder, graviditet, sjukdom eller funktionsnedsättning. 3 Varje arbetstagare ska behandlas med respekt och värdighet. Under inga omständigheter kan kränkande straff, såsom kroppsstraff, accepteras. Ingen arbetstagare får heller utsättas för fysiska-, sexuella-, psykiska- eller verbala trakasserier eller övergrepp. Alla arbetstagare har rätt att bilda eller ansluta sig till föreningar utifrån eget val och att förhandla kollektivt. Disciplinära eller diskriminerande åtgärder mot arbetstagare som fredligt och lagligt organiserar eller ansluter sig till förening accepteras inte. 4 Alla arbetstagare har rätt till ett skriftligt anställningsavtal som anger anställningsvillkor på språk som de förstår. Arbetsgivaren har ett ansvar att säkerställa att alla arbetstagare är medvetna om sina juridiska rättigheter och skyldigheter. 1 ILO konventioner 29 och ILO konventioner 138 och 182 samt UN Convention on the Rights of the Child article 32 3 ILO konventioner 100 och

17 Ordinarie arbetstid får inte överstiga den som anges i lag och får aldrig överstiga 48 timmar per vecka. Övertid får inte överstiga det som anges i lag i landet där man verkar. Om sådana bestämmelser inte finns, får inte övertiden överstiga 12 timmar per vecka. Övertidsarbete måste alltid vara frivilligt, godkännas av arbetsgivaren och ska kompenseras i enlighet med lagen. Arbete som bygger på ackord bör inte undanta rätten till övertidsersättning. Arbetstagare har rätt till minst en ledig dag i varje sjudagarsperiod. Dock kan den anställde välja att avstå denna lediga dag då det handlar om ett begränsat säsongsarbete. Arbetstagarnas löner ska betalas ut regelbundet och i tid. Lönen ska återspegla arbetstagarens erfarenhet, kvalifikationer och prestationer. Arbetsgivaren ska minst betala den lagstadgade minimilönen eller rådande lön för branschen eller förhandlad lön enligt kollektivavtal utifrån vad som är mest förmånligt för arbetstagaren. Alla typer av lagstadgade förmåner och ersättningar ska betalas. Inga orättvisa avdrag är tillåtna. Arbetstagaren har rätt till en skriftlig specifikation av hur lönen har beräknats. Arbetstagaren ska beviljas och få korrekt ersättning för alla typer av betald ledighet som de har rätt till, exempel på sådana ledigheter är årlig semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro. 5 Hälsa, säkerhet och miljö Arbetstagarnas säkerhet ska alltid prioriteras. Byggnader eller utrustning som är osäkra accepteras inte. Nödutgångar ska vara väl markerade och utrymning ska alltid vara möjligt. Samtliga arbetstagare ska regelbundet få utbildning om hälsa och säkerhet, vilket inkluderar hur man ska agera vid händelse av brand eller annan nödsituation. Att utbildningen har givits till arbetstagarna ska dokumenteras. Arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att undvika att arbetstagarna skadar sig eller råkar ut för olyckor. Arbetsgivaren ska i detta avseende beakta normalt förekommande risker vid arbete inom aktuell bransch. Relevant första hjälpen utrustning ska finnas tillgänglig. 6 Arbetsplatser ska hållas rena och inte utgöra en fara för arbetstagarnas hälsa. Om företaget tillhandahåller boende för arbetstagare ska ovanstående avseende hälsa och säkerhet även gälla vid boendet. Boendet ska vara avskilt från arbetsplatsen och ha en separat ingång. Arbetstagare ska ha fri tillgång till boendet. Ersättningsanspråk för onormalt slitage eller skador vid uthyrd fastighet får maximalt omfatta självkostnadspris. RIAB förväntar sig ett ansvarsfullt agerande i frågor som rör miljön. Alla tillämpliga miljölagar och bestämmelser ska följas och rätt tillstånd ska finnas. Särskilt ska klimat- och vattenpåverkan beaktas. Vatten är en bristvara i många delar av världen och bör användas så effektivt som möjligt. Vid användning av kemikalier ska restriktioner iakttagas för den aktuella produkttypen. Kemikalier ska vara korrekt märkta och förvaras på ett säkert sätt. Säkerhetsdatablad (MSDS) ska finnas tillgängligt på språk som användaren förstår och anvisningarna ska följas. 7 Genomförande och kontroll RIAB förväntar sig att alla leverantörer med underleverantörer och andra affärspartners som RIAB arbetar med respekterar denna uppförandekod och aktivt arbetar för att den uppfylls. RIAB förbehåller sig rätten att genomföra kontroller i detta avseende. Det företag som kontrolleras förväntas bidra till genomsyn och inte avsiktligt vilseleda kontrollant från RIAB eller annan revisor. Detta innebär bland annat obegränsat tillträde till lokaler och arbetsplatser, tillgång till alla dokument och till alla arbetstagare för intervjuer. RIAB:s granskningar syftar till att identifiera luckor mellan kraven i denna uppförandekod och de faktiska förhållandena och villkoren på arbetsplatserna. Det företag som granskas kommer vanligtvis att ges en möjlighet till att föreslå och genomföra en plan för korrigerande åtgärder. RIAB kommer då att följa upp genomförandet och kontrollera att överträdelser har åtgärdats. Ett företag som inte genomfört hållbara förbättringar inom föreskriven tid skulle allvarligt skada sitt förhållande till RIAB. Ovilja att samarbeta eller upprepade överträdelser av lagstiftning eller RIAB:s uppförandekod kan leda till minskat samarbete eller ett avslut av affärsrelationen. 4 ILO konventioner 87, 98 och 135 samt Universal Declalaration of human Rights 5 Universal Declalaration of human Rights 6 ILO konvention ILO konvention

18 8. Kontaktinformation Ransäters Invest AB och Hagalunds Invest AB Box Munkfors Besöksadress: Skolvägen 11, Munkfors Tfn: +46 (0) Olle Svensson AB Box Olofström Besöksadress: P.J. Rösjös väg 110, Olofström Tfn:+46 (0) Arbetsmiljöverket Tfn:+46 (0) Räddningstjänsten och SOS Alarm Tfn: 112 (Vid nödsituation) Polisen Tfn: 112 (Vid nödsituation) Tfn: (i Sverige vid ej nödsituation) Tfn:+46 (0) (Från utlandet vid ej nödsituation) Migrationsverket Tfn: +46 (0) Fackförbundet kommunal Tfn: +46 (0) Royal Thai Embassy Floragatan Stockholm Tfn: +46 (0) Jag har tagit del av innehållet i handboken! Datum: Namn: Identifikation: 18

19 P.J. Rösjös väg 110, Olofström Tfn:+46 (0) Skolvägen 11, Munkfors Tfn: +46 (0)

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Charlotta Lundberg likabehandlingsstrateg 044-309 33 13 charlotta.lundberg@skane.se BESLUT 2011-03-22 1 (2) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling Beskrivning

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Holtabs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

UPPFÖRANDEKOD. Holtabs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. UPPFÖRANDEKOD Holtabs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. VÅR VISION: FÖRETAG OCH TEKNIK I VÄRLDSKLASS För att

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier mmunstyrelsen Datum 1 (5) nsult och uppdrag 2016-10-14 Utveckling/HR Anne-Li Gustafsson, 016-7102138 Rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier Att arbeta i

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av 1 av 8 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande särbehandling... 3 2. Mobbning... 3 3. Allvarlig mobbning... 4 Diskriminering,

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER VID DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER, REPRISALIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER VID DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER, REPRISALIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 5 a 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER VID DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER, REPRISALIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2018-05-08

Läs mer

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Ormar som hugger blixtsnabbt. Vargar som ylar i natten. Björnar som ryter. Fästingar som biter sig fast Ska man vara rädd för dem? Nej då! Du behöver

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility CampusPharma AB Karl Gustavsgatan 1A 411 25 Göteborg, Sverige Telefonnummer: 031 20 50 20 info@campuspharma.se http://www.campuspharma.se/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Läs mer

Habo Gruppen AB UPPFÖRANDEKOD

Habo Gruppen AB UPPFÖRANDEKOD Habo Gruppen AB 2013-01-01 UPPFÖRANDEKOD Habogruppens uppförandekod för leverantörer 1. INTRODUKTION Inom Habogruppen är socialt ansvarstagande en viktig del i affärskapet. Vi tar vårt ansvar för en hållbar

Läs mer

Rutin avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet.

Rutin avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet. Rutin avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet. Österåkers kommun ska vara en inkluderande arbetsplats med gott arbetsklimat, fritt från diskriminering,

Läs mer

Riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier

Riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier Riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier Beslutad av Kommunstyrelsen 10 december 2018, 292. Dnr KS2018.0441-2 Innehåll 1 Riktlinje för Skövde kommun...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

Policy. mot kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier

Policy. mot kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier DIARIENUMMER: KS 30/2018 901 FASTSTÄLLD: 2018-03-13 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: - GILTIG TILL: 2022-12-31 DOKUMENTANSVAR: Pch Policy mot kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier

Läs mer

Författningssamling. Riktlinje mot trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier på arbetsplatsen

Författningssamling. Riktlinje mot trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier på arbetsplatsen Författningssamling Dokumenttyp Riktlinje Beslutsinstans Utskott 1 Beslutsdatum 2018-10-16 140 Dokumentansvarig HR-chef Gäller för Nässjö kommun Senast reviderad Riktlinje mot trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod för leverantörer

SOS Alarms uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1.0 1 (7) SOS Alarms uppförandekod för leverantörer Revisionshistorik 2017Dokumentnamn: Version: Sida: Uppförandekod för leverantörer 1.0 2 (7) Version Datum Utfärdat av

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR ENTREPRENÖRER LEVERANTÖRER OCH KONSULTER TILL MARTINSONS

UPPFÖRANDEKOD FÖR ENTREPRENÖRER LEVERANTÖRER OCH KONSULTER TILL MARTINSONS UPPFÖRANDEKOD FÖR ENTREPRENÖRER LEVERANTÖRER OCH KONSULTER TILL MARTINSONS 1. Inledning För oss på Martinsons är det naturligt att gå i utvecklingens första led. Vi är en föregångare inom det industriella

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

ELECTROLUX ARBETSPLATSSTANDARD FÖR LEVERANTÖRER

ELECTROLUX ARBETSPLATSSTANDARD FÖR LEVERANTÖRER ELECTROLUX ARBETSPLATSSTANDARD FÖR LEVERANTÖRER Observera att detta är en översättning av den ursprungliga arbetsplatstandarden för leverantörer på engelska. Översättningen finns endast i informationssyfte.

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

VIKTIGA PRINCIPER. Vi ska: affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår. Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska

VIKTIGA PRINCIPER. Vi ska: affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår. Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska Uppförandekod VIKTIGA PRINCIPER Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska Vi ska: affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår Hålla vad vi lovar. påverkan på miljön och samhället i stort.

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Styrdokument, policy 2018-09-12 Dnr KS/2018:298 Policy och rutiner för hur Upplands Väsby förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Riktlinjer. Diskriminering och likabehandling

Riktlinjer. Diskriminering och likabehandling Arvidsjaurs kommun / Ärviesjavrien kommuvdna 1 (6) Riktlinjer Diskriminering och likabehandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrande dokument Riktlinjer Ks 2018-05-08 Kommunstyrelsen

Läs mer

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling Riktlinjer och rutiner Kränkande särbehandling Gäller från: 2016-06-08 Innehåll Kränkande särbehandling... 3 Vad är kränkande särbehandling?... 3 Exempel på kränkande särbehandling:... 3 Signaler på att

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier Dnr 2018/000143 Id Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier Behandla dina arbetskamrater väl. Antagen av Kommunfullmäktige 2018-03-26 49 1 Mål Vimmerby

Läs mer

Policy kränkande särbehandling och diskriminering

Policy kränkande särbehandling och diskriminering Policy kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Internhyra Riktlinjer Kf 2018-10-15, 145 Kommunfullmäktige Kalix kommun tar som arbetsgivare

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

Allemansrätten på lätt svenska

Allemansrätten på lätt svenska EriK lindvall/folio Allemansrätten på lätt svenska ANNiKA ridington-brodén/folio Upptäck naturen du också Det finns mycket att upptäcka och uppleva i naturen. Lyssna på fåglarna. Plocka blommor att ta

Läs mer

Policy för diskriminering och kränkande särbehandling

Policy för diskriminering och kränkande särbehandling FÄRGELANDA KOMMUN Policy för diskriminering och kränkande särbehandling För Färgelanda kommun Per Wahlén 2016-01-29 Dnr: 2016/110 Version: 1 Beslutad Kommunfullmäktige 2016-04-13, 63 Innehåll Diskriminering

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen DO

Diskrimineringsombudsmannen DO Diskrimineringsombudsmannen DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Vi bevakar

Läs mer

Dokumentnamn: Verksamhetspolicy

Dokumentnamn: Verksamhetspolicy Verksamhetspolicy Datum: 2018-03-27 Version: 01 Verksamhetspolicy Scandi Bulk ABs främsta ledord är att alltid vara en pålitlig partner. Vi ska alltid uppfylla de relevanta krav som ställs på oss. Det

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

Vad är arbetsmiljö? Fysisk arbetsmiljö Psykisk och social arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö? Fysisk arbetsmiljö Psykisk och social arbetsmiljö Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö handlar om att må bra på jobbet, såväl som fysiskt, psykiskt och socialt. Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår på jobbet är väldigt viktigt och påverkar

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kränkning eller trakasserier AFS eller dl VILKET ANSVAR HAR LU:S CHEFER OCH MEDARBETARE?

Kränkning eller trakasserier AFS eller dl VILKET ANSVAR HAR LU:S CHEFER OCH MEDARBETARE? Kränkning eller trakasserier AFS eller dl VILKET ANSVAR HAR LU:S CHEFER OCH MEDARBETARE? Introduktion Om oss: Arbetsrättsligt stöd till personalfunktioner vid fakultetskanslierna/motsvarande Fokus på arbetsmiljö

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

Riktlinjer för personalpolitik

Riktlinjer för personalpolitik Riktlinjer för personalpolitik Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personalpolitik Riktlinjer 2018-08-27 168 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Riktlinje kränkande särbehandling RIKTLINJE

Riktlinje kränkande särbehandling RIKTLINJE Riktlinje kränkande särbehandling RIKTLINJE Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2019-01-09, 3 Diarienummer KS 2018/426 Giltighetstid Fr.o.m. 2019-02-01 och tills vidare

Läs mer

Mellan den som utsätts och den som utsätter står du.

Mellan den som utsätts och den som utsätter står du. information till arbetsgivare om sexuella trakasserier 2018 Mellan den som utsätts och den som utsätter står du. Som arbetsgivare är det din skyldighet att förebygga och motverka sexuella trakasserier

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd

En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd 1 Du har rätt till en säker arbetsdag Bemanningsanställd, inhyrd eller konsult. Titlarna kan skilja sig åt men uppdraget är detsamma att utföra sitt

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖREBYGGA, UPPTÄCKA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖREBYGGA, UPPTÄCKA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖREBYGGA, UPPTÄCKA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27, 178 Dnr: KS 2017/662 Revideras xxxx Kommunledningskontoret

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer