Energieffektivisering av offentliga byggnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering av offentliga byggnader"

Transkript

1 Energieffektivisering av offentliga byggnader Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 december 2009 TALARE FRÅN Mila Hamberg Handläggare Uthållig kommun Akademiska Hus Stockholm AB Peter Westhammar Processansvarig Energioch klimatoptimering Ceebel, Lunds universitet och Jönköpings tekniska högskola Thorbjörn Laike Fil.dr och docent i miljöpsykologi Framtidens utmaningar för en hållbar energianvändning Piteå kommun Magnus Eriksson VVS-ingenjör Stefan Andersson Fastighetschef Birgitta Parling Andersson Bitr. Fastighetschef Landstinget västernorrland Jan Lindberg Energicontroller Ekfab AB Gunnar Alm Driftingenjör Metoder för långvariga energibesparingar Egil Öfverholm WORKSHOP Sweco David Essinger Andreas Skälegård Hur eliminerar du de största energibovarna genom strategisk planering

2 Presentation Energieffektivisering av offentliga byggnader Strategiskt arbete för minskade drift- och underhållskostnader Användandet och kostnaderna för värme, kyla, ventilation och belysning i offentliga byggnader ökar ständigt! Genom rätt strategiska beslut och systematiskt arbete med energieffektivisering finns det stora möjligheter att spara både pengar och på miljön. Varmt välkommen till konferensen där du får ta del av flera kraftfulla energioptimerande åtgärder som innebär stora energibesparingar för byggnader som till exempel skolor, idrottshallar, förvaltningsbyggnader. Lär Dig även hur ni ska lyckas energieffektivisera ett befintligt fastighetsbestånd som är byggt utan tanke på energibesparande åtgärder, och hur Du kan arbeta systematiskt med att minska driftskostnaderna i era lokaler. Ser fram emot att möta Dig! Kristoffer Wilde Lär av andras framgångar! KUNSKAPER DU TAR MED DIG HEM Hur identifierar du de lokaler som har störst besparingspotential? Hur eliminerar du de största energibovarna genom strategisk planering? Lär dig åtgärda och minska energiförbrukningen i era lokaler

3 Program TISDAG 8 DECEMBER :30 Registrering och morgonfika 09:55 Kristoffer Wilde, Conductive, hälsar välkomna 10:00 Uthållig kommun ett framgångskoncept för energianvändning Vad är syftet med uthållig kommun och vad har uppnåtts hittills? Temaområden energieffektivisering av fastigheter och hållbar belysning Strategier för framtiden målsättning och nästa steg Mila Hamberg Handläggare Uthållig kommun 10:30 Bensträckare 10:40 Så förbättrar du förutsättningarna energieffektivisering av befintliga lokaler Energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet Strategiskt långsiktiga val av systemlösning och energislag Styrsystem och mätteknik hitta förbättringspotential Automatisk driftoptimering och rapportgenerering Uppföljning och målsättning Peter Westhammar Processansvarig Energi och klimatoptimering Akademiska Hus Stockholm AB 11:20 Bensträckare 11:30 Framtidens effektiva belysningssystem Spara energi genom nya belysningssystem utan kvalitetsförluster? Största potentialen för att spara energi inom belysning Nyheter inom olika belysningssystem tekniska lösningar Hur sparar du på ljuskällorna och utnyttjar det naturliga dagsljuset? Så planerar du lokaler mer effektivt för att frigöra ljus Thorbjörn Laike Fil.dr och docent i miljöpsykologi Ceebel, Lunds universitet och Jönköpings tekniska högskola 12:30 Lunch 13:30 Driftoptimering och förbättring av befintliga system Minska energislöseriet genom effektiv skötsel och tillsyn av el, värme och ventilation Lokalisera felkällor och vanliga fallgropar Förbättra olika driftsituationer kontinuerlig, puls eller tidsstyrd Energiprojekt minskat energislöseri genom effektiv datoranvändning gav stora besparingar Magnus Eriksson VVS-ingenjör Piteå kommun Tekniska lösningar inom VA, VVS och driftövervakning Låt de långsiktiga energibesparingarna betala för projektet Stefan Andersson Birgitta Parling Andersson Fastighetschef Bitr. Fastighetschef 15:20 Eftermiddagskaffe 15:40 Energy Factor 2 halverat energibehov i Landstinget Västernorrland Framgångsfaktorer för kraftigt minskat elförbrukning och halverade utsläpp av CO2 Best Available Technology långsiktig lönsamhet och hållbarhet Behovsanpassad ventilation och belysning Naturlig kyla minskat elbehov med 90 % Solenergi och integrerade lösningar för värme, kyla och el Framtiden miljö och ekonomi i samverkan Jan Lindberg Energicontroller Landstinget Västernorrland 16:30 Konferensens första dag avslutas ONSDAG 9 DECEMBER :00 Optimering av VVS och belysning minska elförbrukning med 20 % Effektiv förvaltning för framtiden Var hittar man störst potential för minskad energiförbrukning? Frekvens- och tidsstyrning för automatiserade driftstider Minimera belysningsbehovet i allmänna utrymmen utan att tappa nytta Gunnar Alm Driftingenjör Ekfab AB 10:00 Förmiddagskaffe 10:30 Vilka lokaler har störst besparingspotential? Energieffektivisering av skolor och idrottshallar Stoppa den ökade energiåtgången i era byggnader en överblick av faktisk energiåtgång Elanvändning och energibalans Egil Öfverholm 11:30 Lunch 12:30 Separat bokningsbar Workshop Strategiska åtgärder för energieffektivisering av fastigheter (se separat sida) 14:20 Bensträckare 14:30 Omfattande samarbetsprojekt för energieffektivisering spara miljoner! Lyckad samverkan med entreprenad Energy Performance Contracting Lokalisera problemområden och snabba åtgärder för att minimera energiförbrukningen Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

4 Separat bokningsbar Workshop ONSDAG 9 DECEMBER KL Strategiska åtgärder för energieffektivisering av fastigheter Varmt välkommen till workshopen där du får konkreta metoder och verktyg för planering, genomförande och uppföljning för långvariga energibesparingar! Öka dina kunskaper i hur du driftoptimerar fastigheter och skapa en bra grund för hur du kan göra stora energibesparingar! Kunskaper som är avgörande för att göra kostnadseffektiva och miljövänliga investeringar. Workshopen är uppdelad i föreläsning och övningar om att driftoptimera fastigheter, och med hjälp av analyser av olika fall kommer du kunna använda dina nyfunna kunskaper direkt i din verksamhet. Del 1: Passivhus Energiegenskaper hos Passivhus tillämpning och metodik Utformning, projektering, inomhusklimat och utförande Erfarenheter från Tyskland renovering till passivhusnivå med exempel och tekniska lösningar Del 2: Strategi och ekonomi Energijägar-SM Årets onödigaste energianvändning koras. Om 1 kwh + 1 kwh = 2 kwh, så är 5-krona + 10 krona = 2 mynt. Lär dig se skillnad på olika energier. Strategier och driftoptimering så arbetar du för att minska energiförbrukningen långsiktigt Kontrollera hur väl dina investeringar faller ut genom mättekniken och uppföljning LCC-analys och lönsamhetsberäkningar Workshopen leds av David Essinger och Andreas Skälegård från Sweco. David är certifierad passivhusarkitekt. Han har lång erfarenhet av bostadsbyggande och är specialiserad inom området passivhus och hållbara byggnader. Andreas är energiexpert och har arbetat med energieffektiviseringar i byggnader och industrier på olika sätt.

5 Anmälan TID & PLATS Konferens 8-9 december 2009 Workshop 9 december 2009 Essinge Konferenscenter Segelbåtsvägen 15 Stora Essingen, Stockholm Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. PRIS Före 18 sep Före 13 nov Efter 13 nov Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Här bokar du dig för konferensen! Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Adress Karlavägen 104, Stockholm Konferenskod Con234 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Avbokning och Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Effektivisera inomhusbelysningen i ert fastighetsbestånd

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Energieffektivisering av offentliga byggnader Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 december 2009 TALARE FRÅN Mila Hamberg Handläggare Uthållig kommun Akademiska Hus Stockholm AB Peter Westhammar Processansvarig Energioch klimatoptimering Ceebel, Lunds universitet och Jönköpings tekniska högskola Thorbjörn Laike Fil.dr och docent i miljöpsykologi Piteå kommun Magnus Eriksson VVS-ingenjör Stefan Andersson Fastighetschef Birgitta Parling Andersson Bitr. Fastighetschef UR PROGRAMMET Driftoptimering och förbättring av befintliga system Vilka lokaler har störst besparingspotential? Halverat energibehov av Landstinget Västernorrland WORKSHOP Strategiska åtgärder för energieffektivisering av fastigheter Under ledning av David Essinger och Andreas Skälegård från Sweco Landstinget västernorrland Jan Lindberg Energicontroller Ekfab AB Gunnar Alm Driftingenjör Egil Öfverholm WORKSHOP Sweco David Essinger Andreas Skälegård Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con234