Vi ska kunna hantera det oförutsedda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi ska kunna hantera det oförutsedda"

Transkript

1 Vi ska kunna hantera det oförutsedda intervju med ambassadör Olof Skoog, Sveriges representant vid EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor Den 1 juli 2009 kliver Sverige in i ledande position i kretsen av EU-länder. Utrikespolitiska institutets redaktionschef Andreas Norman mötte ambassadör Olof Skoog för ett samtal om hur utrikespolitik bedrivs i Bryssel, och vilka utmaningar som Sverige står inför sitt stundande EU-ordförandeskap. Olof Skoog är Sveriges representant i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, KUSP, och en av Sveriges huvudaktörer i Bryssel. När vi möts är Olof Skoog på kort besök hemma i Stockholm, möten med utrikesminister Carl Bildt står på dagordningen. Utrikesdepartmentet ser över de sista detaljerna innan EU-ordförandeskapet inleds i sommar det är viktigt att rigga rutiner så att Stockholm och Bryssel har samma lägesbild under resans gång. Utrikesministern är engagerad i alla frågor, och det kräver en tät dialog: videokonferenser är redan inplanerade. Just denna dag är politiken gentemot Ryssland i fokus. Ryske premiärministern Medvedevs initiativ om en ny säkerhetspolitisk ordning i Europa skapar möjligheter till dialog med Ryssland. Men Skoog 10

2 Kommentarer anser att diskussionen om europeisk säkerhet bör föras i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Ryssarna kanske vill marginalisera NATO, konstaterar Skoog lakoniskt. Men för oss handlar det om att stärka grundvalarna för europeisk säkerhet som Parisstadgan och Helsingforsdokumentet. AN: Inom kort är Sverige ordförande för EU. KUSP är det forum i Bryssel som ska behandla utrikespolitiska frågor det låter som ett mycket vidsträckt ansvar och en hisnande omfattande uppgift. Hur skulle Du beskriva KUSP:s uppgift och funktion? OS: Kommittén är det forum på ambassadörsnivå där alla EU-medlemmar är representerade, och som sammanträder för att hantera utrikes- och säkerhetspolitik på EU-nivån. Det stämmer, vi behandlar verkligen alla frågor som utrikesministrarna har att hantera. Ordförandelandet har stora möjligheter att styra mötena och deras inriktning. KUSP fattar operativa beslut nästan dagligen och förhandlar dessutom de slutsatser som EU:s utrikesministrar slutjusterar. Arbetet är strategiskt men har en tydlig operativ koppling. Ett exempel var en situation i Tchad nyligen. Rebeller rörde sig in mot huvudstaden N Djamena, och frågan vad EUoperationen på plats skulle göra blev akut. KUSP sammankallades för krismöte, det var en söndag om jag inte minns fel, för att klargöra EU:s mandat i området och se över handlingsalternativ. Det handlade om en reaktionstid på bara några timmar från det att kommittén sammankallades till att våra slutsatser kunde kommuniceras till fältet. AN: Huvudstäderna bedriver ändå ofta sin egen utrikes- och säkerhetspolitik. Behövs KUSP? OS: Ja, det finns ett tydligt behov av ett EU-organ som kan förhålla sig till olika utrikespolitiska skeenden. Det gör EU 11

3 till en mer samlad aktör. På våra möten deltar även ordföranden för EU:s militärkommitté, en representant från rättstjänsten och så kommissionen, som bland annat tillför EU:s biståndsperspektiv. Men visst, KUSP kan inte göra mer än det EU-land som vill minst. Sverige tillhör nog de tre fyra mest aktiva länderna i EU-kretsen. Vi måste förhandla med länder som inte ser unionen som sitt förstaval för att driva politik. Flera av de nya medlemsländerna i östra Europa ser ibland NATO som huvudaktören för krishantering, och känner stor lojalitet till den transatlantiska relationen. En del andra känner oro för att hamna i konfrontation med Ryssland, vilket ibland påverkat EU:s enighet. För Sverige däremot är EU first en ryggmärgsreflex. AN: Vilka utrikes- och säkerhetspolitiska mål har Sverige nu för sitt EU-ordförandeskap? OS: Vi har inte satt upp några konkreta utrikespolitiska mål som till exempel fred i Mellanöstern under ordförandeskapet. Snarare är målet för Sverige att ha en organisatorisk beredskap byggd på genomtänkta scenarier för att hantera svåra konflikter och kriser. Vi ska kunna hantera det oförutsedda. EU ska bli en effektiv global aktör, det är ett mål som vi arbetar mot. Sverige genomför toppmöten med USA, Kina, Indien, Brasilien, Ryssland, Ukraina med flera länder. Världen ska märka att EU är en aktör att räkna med. Den europeiska försvars- och säkerhetspolitiken är cirka tio år gammal, nu gäller det att utvärdera politiken, se hur vi kan öka vår förmåga att få ut folk i fält, hur vi kan arbeta mer och bättre med rättstatsfrågor, bli en effektiv aktör i Afghanistan och på andra platser runtom i världen. Om Irland säger ja till Lissabonfördraget i höst skulle vi kunna sätta upp en grundstruktur för EU:s utrikesförvaltning under det svenska ordförandeskapet. Här finns många frågor att reda ut. Hur gör vi den slagkraftig? Var lägger vi 12

4 Kommentarer centrum för en sådan förvaltning? Hur ska den fungera i fält? Det är känsliga frågor. När det gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna gäller det att skapa större synlighet kring den politik som faktiskt bedrivs. EU gör mycket, men vi måste nå ut med det bättre, skapa mer synlighet för vår politik gentemot andra länder och för EU:s medborgare. EU har en outnyttjad potential som utrikespolitisk aktör. EU är världens största biståndsaktör och världens största marknad. Det finns runtom i världen en allmän acceptans för EU som är en värdefull tillgång unionen har inte en tung imperialistisk prägel som vissa enskilda länder. Utmaningen är kanske att vi framstår som splittrade. Toppmöten i all ära, men det gäller att bygga en långsiktig relation med stora länder där vi ger ett enat budskap, särskilt i relation till stora länder som Kina och Ryssland är det än idag lite svårt att få en enad EU-linje. De enskilda EU-ländernas olika intressen i dessa länder är starka och ibland svåra att jämka. AN: Vilka är de stora frågorna för Sverige under det svenska EUordförandeskapet i höst? OS: Irans fortsatta trots när det gäller anrikning av uran är en het fråga. Iran agerar fortfarande i strid mot FN:s säkerhetsråds beslut om ett stopp på anrikande. Det finns en sprängkraft som rör hela Mellanöstern i detta. Mellanösternkonflikten är ständigt aktuell. Läget är fortfarande spänt och konflikten ställer hela tiden krav på skickligt utrikespolitiskt handlande. EU har en särskild roll här, eftersom vi är de största biståndsgivarna till området och borde vara en politisk aktör i regionen som sätter stora avtryck. I Afghanistan förvärras situationen, och vi i EU måste fråga oss vad vi kan göra mer. Utöver de tusentals soldater som redan har skickats dit av europeiska länder finns en stor utmaning för civila insatser i landet. I Washington finns idag 13

5 en insikt om vikten av det civila spåret. Att främja ett gott styrelseskick och bidra med insatser som stärker demokrati och rättsstaten ses alltmer som centrala frågor även av USA. Här tror jag att EU kan spela en roll, det är sådana saker som vi är bra på. En utveckling mot fred i Afghanistan går heller inte att uppnå utan att ha ett regionalt perspektiv i detta blir Pakistan viktigt. I Sudan är den humanitära situationen fortfarande mycket allvarlig och hot finns mot fredsavtalen mellan nord och syd. EU stöder Internationella brottsdomstolens mål mot den sittande regimen i Khartoum, men har samtidigt en utmaning i hitta ett bra sätt att agera i ett splittrat världssamfund. Darfur är fortfarande en katastrof, och situationen är svår för EU att hantera. Här för vi en tät dialog med FN och Afrikanska unionen, den regionala organisation som kan och bör spela en central roll i sitt fredsuppdrag. Att hantera säkerheten och den humanitära situationen i Sudan kräver en regional lösning. Landet är vidsträckt, och gränsar, vilket är viktigt att komma ihåg, mot nio länder, centrifugalkraften är i gång. AN: Världen har senaste året upplevt flera globala kriser såsom matkris, finanskris och nu senast hotet om en pandemi. Utifrån ett brett säkerhetsperspektiv, hur påverkas EU:s säkerhetspolitiska arbete av sådana omvälvningar? OS: Finanskrisen ger tydliga återverkningar även på det rent säkerhetspolitiska området. Ta fredfrämjande insatser, till exempel. Finanskrisen har här en tydligt negativ effekt, genom att staters ekonomier dras in i en recession som i sin tur gör länder mer försiktiga med truppbidrag till bland annat FN. Det finns en kostnadskänslighet som hämmar kraftfulla insatser. Samtidigt som kraven på trupp ökar globalt blir det alltså svårare att rekrytera för FN och andra. När den globala ekonomin skakas om, ökar ju dessutom risken för nya konflikter. 14

6 Kommentarer När det gäller hanteringen av själva finanskrisen och dess verkningar blir det hela betydligt mer komplicerat. Här kommer en rad mandatfrågor upp om vem inom EU som har rätt att hantera en så bred och tvärsektoriell fråga. Vad KUSP kan göra, med sitt ansvar för utrikes- och säkerhetspolitik, är att hålla sig informerat och hantera finanskrisens effekter inom det säkerhetspolitiska området, till exempel när det gäller truppbidrag som jag beskrev nyss. Vid sådana här stora kriser är det viktigt att jobba mer integrerat i huvudstäderna, att se hur en finanskris får verkningar inom alla politikområden. AN: EU uppfattas ibland, med viss rätta, som en splittrad aktör. EU har även en potentiellt omvälvande tid framför sig om Lissabonfördraget skulle gå igenom. Många EU-länder är även Natoländer och varje medlem agerar mer eller mindre bilateralt, samtidigt som man är del av unionen. Hur stora möjligheter har EU som kollektiv att påverka världen idag? OS: EU är ibland splittrat, det är riktigt. Fördraget, eller snarare väntan på fördraget, tar energi just nu. Det kommer under vårt ordförandeskap vara stort fokus på Irland, på frågor om vilka namn som är aktuella för ordförandeposten i kommissionen, vem som blir nye höge representanten när Javier Solanas mandat går ut och så vidare. Medier tenderar ofta att fokusera på utnämningsfrågor och liknande men missar ibland viktiga skeenden, som kanske äger rum mer i det vanliga arbetet. Titta på Natos senaste toppmöte: Nato fyller 60 år och medierna skildrar ingenting av de stora frågorna som man avhandlade där, utan allt fokus ligger på turerna kring Fogh Rasmussens utnämning till ny generalsekreterare. Det är lite samma sak med EU. Ser man enbart till medias skildring av unionen glömmer man kanske att EU faktiskt agerar varje dag ute i fält, i avgörande globala utmaningar. Våra påverkansmöjligheter är stora. Se 15

7 på Sarkozy, en karismatisk ledare som sätter EU främst. Även ett tungrott maskineri som EU kan röra sig framåt med betydande snabbhet när det finns en stark vision och starkt ledarskap. AN: Hur ser den amerikanska administrationen på EU idag som aktör? OS: Jag tror USA ser EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik som ett komplement till andra säkerhetspolitiska aktörer. Amerikanarna ser kanske ibland en arbetsfördelning mellan NATO och EU, där NATO är en mer militär aktör, EU den mer civila. Men man stöder även EU och dess gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. EU har några komparativa fördelar här. NATO hade aldrig kunnat gå in i Georgien under krisen förra sommaren det hade varit otänkbart för Ryssland. EU däremot uppfattades som en acceptabel aktör i området. Det finns helt klart stöd i Washington för att EU ska kunna agera både med civila och militära instrument runtom i världen. USA har naturligtvis sin egen agenda även i vårt närområde. Ta till exempel relationen till Turkiet. President Obama reser dit och ger sitt uttalade stöd för ett tidigt turkiskt EUmedlemskap. Turkiet har ju alltid varit av stor geopolitisk betydelse för USA, och det ger ett intressant perspektiv till EU:s egen diskussion om Turkiets medlemskap. Obamas administration har definitivt förväntningar på EU. Det blir särskilt tydligt i Afghanistan. Här gäller det att EU har en väl definierad ambitionsnivå på kort och medellång sikt. För att Afghanistan ska bli stabilt och fredligt krävs på längre sikt en afghanledd lösning. EU kan spela en roll i det, men i en sådan lösning måste vi stå under ställda FN, stödja FN. Vi i Europa kan bli bättre på det. Just nu är internationella samfundet dåligt samordnat i Afghanistan. Väldigt många gör väldigt mycket, men inte alltid på 16

8 Kommentarer ett bra och koordinerat sätt. Enorma resurser används utan att en avgörande förändring kommer till stånd. Det är också därför det är så oerhört viktigt att ha kontakt med skeenden på marken. Det är först när man är på plats som man förstår komplexiteten och anar lösningar. Det kan skriftliga rapporter eller långa diskussioner i KUSP aldrig helt ersätta. AN: Betyder det att KUSP är mycket ute i fält? OS: Vi som sitter i kommittén reser en hel del, för att själva skapa oss en uppfattning om aktuella situationer. Det är nödvändigt att ha egen bild av läget, tillsammans med mer information från marken, och det blir viktigare ju mer involverade vi är. Jag har själv genom åren gjort många resor till Kosovo och följt utvecklingen där. På onsdag (två dagar efter denna intervju, reds anm.) ska hela KUSP till Kosovo för att besöka EULEX. Det är EU:s största mission genom tiderna, och vi behöver skaffa oss en bild av läget på marken. Vi ska besöka både Mitrovica och möta den kosovanska regeringen i Pristina. På lördag åker jag till Afghanistan. AN: Georgien och de återkommande kriserna i Mellanösternkonflikten vilka lärdomar finns att dra av dessa fall för EU som aktör? OS: I fallet Georgien kan vi lära oss något om det förebyggande arbetet och hur vi hanterade, eller inte hanterade, det. Flera av oss såg att något var på gång, men vi lyckades inte ena oss till att agera. Och här måste vi vara självkritiska. Vi visste att det var väldigt spänt i regionen, vi kunde se riskerna och hade klart för oss att det skulle kunna bli ett farligt läge, men EU som kollektiv lyckades inte agera förebyggande. Vi var fler som ville agera tidigare, men EU är ibland ett trögt system för kraftfulla förebyggande åtgärder det gäller att alla länder är med på en handlingslinje. 17

9 I fallet Georgien fanns en oro hos flera EU-länder att man skulle konfrontera Ryssland genom att agera i regionen. Men EU kan agera kraftfullt och snabbt. När situationen i Georgien nådde kokpunkten hade vi snabbt ett beslut om att agera. På tre veckor hade vi över trehundra man på plats, det hade inte många andra organisationer klarat av. När det gäller Mellanösternkonflikten har vi en enad politik: tvåstatslösning och stopp för bosättningsbyggen. Här är snarast frågan om att ha effektiva samarbeten med andra aktörer i regionen. EU måste jobba nära Kvartetten och USA. I och med den nya amerikanska administrationen finns nya förutsättningar för det. AN: Sverige kommer under sitt EU-ordförandeskap inte bara att leda arbetet, utan även representera EU inför resten av världen, i FN. Hur kommer Sverige att hantera sin roll i FN under 2009? OS: Idealiskt sett hade Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd, det skulle ge oss den naturliga plattformen att som ordförandeland driva EU-politik. Nu får vi förlita oss på de EU-länder som sitter där Frankrike, Storbritannien och just nu Österrike. Själva sätter vi upp rutiner för att kommunicera mellan Bryssel, New York, Wien och Genève för att vi alla ska gå i takt, hålla varandra i bilden om förändringar i olika politiska frågor och samordna våra dagordningar. Det gäller att Sverige talar med en röst som EU-ordförande, var vi än verkar. Som säkerhetspolitisk aktör kan EU göra mycket för att stärka samordningen i FN. AN: Hur ser relationen mellan EU och Nato ut idag? OS: Problematisk. Det finns en rad politiska låsningar inom NATO och EU som försvårar ett vettigt samarbete mellan organisationerna. Vi har regelbundna möten med NAC (North Atlantic Council, Natos högsta beslutsfattande organ, reds. 18

10 Kommentarer anm.) med en mycket begränsad dagordning. Vissa länder påverkar relationen mellan EU och Nato genom att blanda in bilaterala konflikter som inte hör hemma där. I diskussionen med Nato om Althea (EU-operationen i Bosnien, reds. anm.) kräver till exempel Turkiet att Cypern inte deltar. Så nu är Cypern inte med i diskussionen, vilket skapar en rad olika politiska och operativa låsningar. Samtidigt är EU å sin sida förhindrat ta ytterligare steg i samarbetet med Turkiet i EDA. Cypernkonflikten får alltså direkt effekt på möjligheterna för oss att samarbeta globalt ett exempel på hur frågor som inte är relaterade till substansen spelas in av olika länder. Det är sådant som hindrar samarbetet mellan EU och NATO. AN: Din post som svensk representant inom KUSP gör Dig till en viktig aktör för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vad uppskattar du mest med ditt arbete? OS: Att kunna påverka och ha inflytande på EU:s politik, för att förändra saker, det är oerhört tillfredsställande. Personligen tycker jag att det är stimulerande att få med de andra kring bordet i en förhandling, att känna att jag kan driva en fråga framåt. Men man får inte ta sig själv på för stort allvar mycket tid ägnas åt att förhandla text. Och det är ju bara effekten av vårt samlade arbete som räknas. EU-ordförandestolen är viktig, möjligheten att påverka är stor, och det är också något som gör det roligt att arbeta. Vi har möjlighet att ändra saker till det bättre. Det finns de som menar att KUSP är EUs säkerhetsråd, och kanske är det så. För Sveriges del åtminstone, är kanske KUSP det närmaste vi kommer att på daglig basis ha inflytande över fred och säkerhet. Ambassadör Olof Skoog intervjuades av Andreas Norman, redaktionschef vid Utrikespolitiska Institutet. 19

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa.

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa. Tal 2016-06-19 Statsrådsberedningen Det talade ordet gäller! Tal av statsminister Stefan Löfven i Gullranda om säkerheten i Östersjön och Nordeuropa den 19 juni 2016 Jag vill tacka våra värdar för inbjudan

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010 NO 1 15 Nov 2010 Published by Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Nato och Ryssland inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 Ingmar Oldberg associerad vid forskningsavdelningen, Utrikespolitiska

Läs mer

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av EU-stridsgruppen som ställs upp av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge för beredskapsturen

Läs mer

en hållbar utrikes och försvarspolitik

en hållbar utrikes och försvarspolitik en hållbar utrikes och försvarspolitik stämmoprogram Partistämman 2015 En hållbar utrikes- och försvarspolitik Världen har blivit bättre Den arabiska våren inleddes 2010 i Tunisien och spred sig till flera

Läs mer

Transatlantic Trends 2012

Transatlantic Trends 2012 Q0A När du träffar dina vänner, skulle du säga att ni då diskuterar politiska frågor? [LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR] EU 7 EU 9 EU 11 EU 12 USA TR RU BG FR GER IT NL PL PT RO SE SK SP UK (7000) (9005) (11037)

Läs mer

Förslaget lanserades först vid Medvedevs första statsbesök. Medvedev och den nya europeiska säkerheten

Förslaget lanserades först vid Medvedevs första statsbesök. Medvedev och den nya europeiska säkerheten Medvedev och den nya europeiska säkerheten Sedan Dmitrij Medvedev blev president i maj 2008 har hans förslag om ett nytt europeiskt säkerhetsavtal blivit en central fråga i rysk utrikespolitik. Förslaget

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

EPSU/ PSI Arbetsgrupp

EPSU/ PSI Arbetsgrupp EPSU/ PSI Arbetsgrupp 4-5 maj 2006, Bryssel En ny federation Vår röst i Europa Den Europeiska federationen behöver en konstitution som återspeglar våra målsättningar och ger oss struktur, styrande organ

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 29.4.2015 2014/2204(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas

Läs mer

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag 1. Vilka är de olika skedena i regeringsbildningen, och när avgår statsrådet (regeringen)? Regeringen bildas alltid efter riksdagsvalen. Efter riksdagsvalen

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Här står vi. Dit går vi.

Här står vi. Dit går vi. december 2006 Färdriktning för Sida Här står vi. Dit går vi. Tid för förändring Utvecklingssamarbetet omvandlas. FN har satt Millenniemål. Sverige har fått en Politik för Global Utveckling, PGU, som gäller

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012 Det talade ordet gäller Nordiskt försvarssamarbete När flygplanet från Stockholm

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas!

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! Grödinge 2009-11-12 Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka: Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! 1. EU:s fördrag som folkrättslig överenskommelse Ett gällande fördrag som Nicefördraget

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen Bryssel. D-post: BRYR/2014-03-03/2222

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen Bryssel. D-post: BRYR/2014-03-03/2222 Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen Bryssel D-post: BRYR/2014-03-03/2222 Rådet för utrikesfrågor (FAC) 3 mars 2014 - rapport Extraordinärt FAC diskuterade situationen i Ukraina och

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

EU och riksdagen i världen. Fortbildning för lärare den 29 april 2013

EU och riksdagen i världen. Fortbildning för lärare den 29 april 2013 EU och riksdagen i världen Fortbildning för lärare den 29 april 2013 2 EU och riksdagen i världen EU och riksdagen i världen Fortbildningsdag för lärare den 29 april 2013 Hur ser EU:s och riksdagens roll

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

EU OCH RYSSLAND 1/12. 3b 2010. EU och Ryssland

EU OCH RYSSLAND 1/12. 3b 2010. EU och Ryssland EU OCH RYSSLAND 1/12 3b 2010 EU och Ryssland 2/12 EU OCH RYSSLAND EU och Ryssland har definierat sina förbindelser som ett strategiskt partnerskap, där man med hjälp av samarbete vill främja stabilitet

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Det ärinte pengar som får världen att fungera.

Det ärinte pengar som får världen att fungera. Det ärinte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Varför börjar du läsa just här i övre vänstra hörnet? Varför lämnar du raden här, och flyttar blicken hit till den här raden? Varför följer

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

Säkerhet och beredskap i rätt riktning Anförande av försvarsminister Karin Enströms Folk och Försvars Rikskonferens tisdag den 15 januari 2013

Säkerhet och beredskap i rätt riktning Anförande av försvarsminister Karin Enströms Folk och Försvars Rikskonferens tisdag den 15 januari 2013 Säkerhet och beredskap i rätt riktning Anförande av försvarsminister Karin Enströms Folk och Försvars Rikskonferens tisdag den 15 januari 2013 Det talade ordet gäller Mina damer och herrar, Sverige ska

Läs mer

När EU-länderna år 1999 påbörjade planeringen. Frihet, jämlikhet, effektivitet: 10 argument för ett operationshögkvarter

När EU-länderna år 1999 påbörjade planeringen. Frihet, jämlikhet, effektivitet: 10 argument för ett operationshögkvarter Frihet, jämlikhet, effektivitet: 10 argument för ett operationshögkvarter för EU När EU-länderna år 1999 påbörjade planeringen för att så småningom kunna genomföra fredsfrämjande operationer i kris- och

Läs mer

Tal av Margot Wallström på Utrikespolitiska institutet den 8 juni 2015. Never so prosperous, so secure, nor so free.

Tal av Margot Wallström på Utrikespolitiska institutet den 8 juni 2015. Never so prosperous, so secure, nor so free. Utrikesdepartementet Tal av Margot Wallström på Utrikespolitiska institutet den 8 juni 2015 Never so prosperous, so secure, nor so free. Så inleds den utrikespolitiska strategi som Europeiska unionen antog

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Regeringens deklaration

Regeringens deklaration Bilaga 4 Utrikesminister Carl Bildt Regeringens deklaration vid 2007 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen onsdagen den 14 februari 2007 FÅR EJ PUBLICERAS FÖRE DEN 14 FEBRUARI KL. 09.00 DET TALADE ORDET

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-02-04 Dnr: 12/01630, 1636 och 1776 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2012-08-19 och 2012-09-09, inslag om konflikten i Syrien, fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket Inblick Läkemedelsverket Maj 2015 Foto: Helena Mohlin Läkemedelsverket, EMA och framtiden Artikeln baseras på en intervju med Tomas Salomonson som är ordförande i CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning

Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning 1985 Bengt Gustavsson, tippad som nästa ÖB: Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning Boden (TT:s utsände): Jag förstår inte att Sovjet fortsätter med sina ubåtskränkningar, men de har

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön, med beaktande

Läs mer

Hur gemensam är EU:s gemensamma flyktingpolitik? Hans E Andersson

Hur gemensam är EU:s gemensamma flyktingpolitik? Hans E Andersson Hur gemensam är EU:s gemensamma flyktingpolitik? Hans E Andersson Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet Det är en lika spridd som felaktig uppfattning att det är EU som har skapat vad

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Välkommen till Seniorting 2012

Välkommen till Seniorting 2012 Välkommen till Seniorting 2012 Uthållig trohet, stark solidaritet Låt oss tala om detta Politiken och samhället Seniorpolitiken Mycket har hänt Nya utmaningar Sjukvård, men också friskvård! En politik

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Sammanfattning (I) 25 av Skånes 33 kommuner har svarat. 84 procent

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Att samråda med funktionshindersrörelsen. en vägledning för din myndighet

Att samråda med funktionshindersrörelsen. en vägledning för din myndighet Att samråda med funktionshindersrörelsen en vägledning för din myndighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Att samråda med funktionshindersrörelsen en vägledning för din

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid.

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden juli 2008 Delrapport Jobb för unga 2008-07-23 INNEHÅLL Innehåll...2 Om projekt MUF...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Inställningen till FN och internationella frågor bland gymnasieungdomar i Sverige

Inställningen till FN och internationella frågor bland gymnasieungdomar i Sverige Inställningen till FN och internationella frågor bland gymnasieungdomar i Sverige Svenska FN-förbundet Box 15115 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 E-post: info@fn.se www.fn.se 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns.

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. FRED OCH FRIHET. TVÅ BRA SKÄL ATT GÅ UPP PÅ MORGONEN Jorden är fantastisk, Sverige är fantastiskt. Så har det inte alltid varit. Vår historia

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Malala Yousafzai SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Malala, den yngsta någonsin som har fått Nobels fredspris. I boken får vi veta hur Malala vuxit

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

"State of Play" inför extra toppmötet om EU:s budget 22-23/11

State of Play inför extra toppmötet om EU:s budget 22-23/11 Mikael Janson 2012-11-21 "State of Play" inför extra toppmötet om EU:s budget 22-23/11 Slutförhandlingar pågår. Ödestimman närmar sig för EU:s långtidsbudget 2014-2020. En av många ödestimmar får väl tilläggas.

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

TORSDAGEN DEN 29 MARS 2007

TORSDAGEN DEN 29 MARS 2007 4-001 TORSDAGEN DEN 29 MARS 2007 4-002 4-003 4-004 4-005 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman Öppnande av sammanträdet De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet Inkomna dokument: se protokollet

Läs mer

Borgviks förskola och fritidshem

Borgviks förskola och fritidshem Likabehandlingsplan 2013/2014 Borgviks förskola och fritidshem Inledning Att verka för hälsa, lärande och trygghet i förskola och fritidshem handlar om att utveckla goda relationer mellan verksamheten,

Läs mer

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken Barnkonventionen i praktiken Skribenter Meimone Johansson, Pontus Segefalk, Anna Gullberg Zilan Isik, Alexander Mogren, Kiana Favre Sida 1 Vi är sex ungdomar som under två veckor har sommarjobbat som kommunutvecklare

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer