Evelina. bloggare på Expressen. Tema: inflyttare. Kalasklanen. Utsikten. Fotbollsfrälst med känsla för vackra klacksparkar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evelina. bloggare på Expressen. Tema: inflyttare. Kalasklanen. Utsikten. Fotbollsfrälst med känsla för vackra klacksparkar"

Transkript

1 Tema: inflyttare Skellefteå tidningen En hel tidning om Skellefteå kommun Nummer 1/2011 Kalasklanen Unga aktörer på väg mot Italien Utsikten Projekt ger bättre framtidsutsikter Evelina bloggare på Expressen Fotbollsfrälst med känsla för vackra klacksparkar Skellefteåtidningen 1/2011 1

2 Skellefteå-tidningen ges ut av Skellefteå kommun 22 Ansvarig utgivare: Pär Lindqvist Redaktör: Lars Westerlund Carina Wallin Produktion: Krux & Co Medarbetare i detta nummer: Ann Johansson Erica Lång Carina Wallin Lars Westerlund Patrick Degerman Paulina Holmgren Steve Sandström Adress: Skellefteå kommun KLK, informationsenheten Skellefteå E-post prenumerationsfrågor: 2 E-post redaktionen: Skellefteåtidningen 1/2011 Fax: Hemsida: ISSN: Tryck: V-tab, Vimmerby Skellefteå-tidningen delas ut till samtliga hushåll i Skellefteå kommun och skickas till vissa utflyttade kommuninvånare. Skellefteå-tidningen ges även ut som taltidning. Skellefteå-tidningens policy: På ett trovärdigt och enkelt sätt ska Skellefteå-tidningen förmedla kommunal information och ge en ärlig bild av Skellefteå. Foto omslag: Paulina Holmgren På omslaget: Evelina Tjärnström krönika Pär Lindqvist För ett halvår sedan fyllde Skellefteå-tidningen 20 år. Efter att ha googlat runt en stund inser jag att ingen annan kommuntidning i Sverige visar upp en sådan uthållighet. Med sina läsare utanför kommungränserna är det också den mest spridda kommuntidningen. Skellefteåtidningen möter framtiden 20,5 år. Betyder det att Skellefteå-tidningen är en gamm -stofil? Ingalunda. Med flera make-overs, prestigefyllda prisnomineringar och uppmuntrande läsarkontakter i ryggen är Skellefteå-tidningen ett magasin med framtiden för sig. Och att möta framtiden är samma sak som att möta förändringar. Skellefteå-tidningen kommer att förändras och utvecklas vidare, var så säker. I ett samhälle där kommunikationen sker på helt andr a villkor än för 20 år sedan är det viktigt att utveckla idén med ett kommunalt reportage magasin. Tidningens fortsatta liv och leverne diskuteras ofta. Kanske ska tidningen fokusera på de drygt läsarna i förskingringen? Eller bli en renodlad bärare av samhällsinformation? Bygga varumärke eller försöka skapa debatt? Ska papperstidningen ifrågasättas? Du, kära läsare, får gärna vädra din åsikt om Skellefteå-tidningens inriktning. Mejla till och berätta vad du tycker. Pär Lindqvist, ansvarig utgivare

3 Innehåll Utsikten ger unga jobb Nya skollagen Reportage: Inflyttare från Tyskland till Skelleftehamn från England till Boliden från USA till Åbyn Porträtt: Evelina Tjärnström Kalasklanen intar scenen Succé för Magicka På gång i Skellefteå The Chesterfield Show Lättläst Spetskompetens i demensvården Kartan Medborgarförslag blev verklighet 22. Solveig Fredriksson får spetskompetens. Foto: Carina Wallin. 6. Leah Nilsson vill starta socialt företag i trädgården. Foto: Patrick Degerman. 24. Medborgarförslag resulterade i upplyst hundpromenad. Foto: Carina Wallin. 19. Glenn Miller Orchestra kommer till Skellefteå i april. Läs mer! Mer aktuell information på Skellefteå kommuns webbplats Skellefteåtidningen 1/2011 3

4 Utsikten förbättrar ungas framtidsutsikter I projektet Utsikten i Skellefteå, stöttas unga vuxna som behöver extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Det unika med Utsikten är att handläggare från fyra myndigheter sitter tillsammans för att bättre kunna hjälpa deltagarna. Senaste utvärderingen visade att hela 67 procent av våra deltagare får ett arbete. Den långsiktiga samhällsekonomiska vinsten ligger på minst 3,7 miljoner kronor per deltagare, säger projektledare Ingrid Selin, som är Skellefteå kommuns medarbetare i Utsikten. Text Lars Westerlund Foto Carina Wallin startades projektet Utsikten i Skellefteå. Den gången med ekonomiskt stöd från Samordningsförbundet i Västerbotten gick Europeiska socialfonden in med projektmedel för ytterligare två år. Fyra personer arbetar heltid i projektet och dessa finns i samma lokaler i Expolarishuset. Kvartetten kommer från kommunens socialkontor, landstingets psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Deltagarna kan på så vis möta fyra myndigheter på ett och samma ställe, berättar Ingrid Selin. Hon menar att samlokaliseringen är projektets viktigaste framgångsfaktor. Det blir snabb hantering på grund av de korta vägarna och vår kunskap om alla fyra organisationerna, säger Ingrid Selin och inflikar att många arbetsgivare också ställt upp för projektet. Syftet med Utsikten är att deltagarna ska få ett jobb eller börja studera. För att uppnå detta får de stöd och hjälp av Utsiktens personal. I gruppen som Utsikten arbetar Skellefteåtidningen 1/2011 med finns personer som tidigare blivit hänvisade till en mängd sysselsättningsinriktade insatser. Men där de på grund av bristande samverkan mellan myndigheter och individuell a svårigheter hamnat i en rundgång av perioder med aktivitet och passiv väntan, konstaterar Ingrid Selin. Hösten 2008 gjordes en samhällsekonomisk analys, Nyttosam, av projektet. Nyttosam visade att lönsamheten per deltagare uppgick till 3,7 miljoner kronor. Vi fick då svart på vitt att det med små insatser var möjligt att uppnå ett mycket bra resultat. Denna utvärdering visade bara på de ekonomiska effekterna, men vi vet också att projektet ökat deltagarnas livskvalitet, vilket är viktigare än de ekonomiska, säger Ingrid Selin. Jenny tvivlade på sig själv Jenny var en knäckt 22-åring som för fyra år sedan besökte Utsikten för att få hjälp med att komma ut i arbetslivet. I bagaget hade hon många år av sjukdom, med både psykiska och fysiska besvär. Jag hade då börjat tvivla på att jag någonsin skulle få ett riktigt jobb, säger Jenny. Efter högstadiet i Skellefteå började Jenny vid Umeå internationella gymnasium. Men studierna var lite för tuffa för henne och efter 1,5 år hoppade hon av utbildningen. Hon påbörjade då det samhällsvetenskapliga programmet på Kaplanskolan, fast den utbildningen slutade hon redan efter tre månader. Jag hade då ett självskadebeteende som var mycket destruktivt. Sedan blev det Individuella programmet och nästa anhalt i livet blev Medlefors folkhögskola där hon läste in gymnasiekompetensen. Därefter sökte Jenny in på lärarutbildningen och kom också in där. Men det blev inget av med den eftersom hon var helt slut, hade psykiska besvär, var också ständigt illamående och gick på antibiotika. Mina fobier blev allt värre och proble-

5 men kulminerade när jag gick igenom en svår relationskris. Vid den här tidpunkten i livet var hennes högsta önskan att få ett jobb. Jenny fick tips om Utsikten och sökte sig till dem. Jag upplevde direkt att de förstod mig och inte betraktade mig som något UFO utan bara som en person som gick igenom en tung period i livet. Jenny är oerhört tacksam för det stöd som hon fick av Utsikten. Det var kanon att man på ett enda ställe kunde få kontakt med alla myndigheter. Tidigare hade jag slussats hit och dit och tvingats berätta min historia gånger. Två timmar om dagen skulle hon praktisera på ett café. Första veckan där blev en omtumlande upplevelse för Jenny där hon både hann med att försova sig och att sjukskriva sig. Min chef på caféet ställde mig då mot väggen och förklarade tydligt att jag behövdes på caféet. Jenny började i köket och att arbeta i butiken var inget som hon trodde sig klara av. Efter fyra månader vågade jag göra min första caffelatte och ett genombrott var när chefen lämnade mig ensam i butiken i tio minuter för att gå till banken och det visade sig att jag också fixade det. Efter åtta månader fick Jenny erbjudande om en anställning på halvtid. Det var helt fantastiskt att de uppskattade mig och det arbete som jag utförde. De senaste tre åren har Jenny arbetat i caféet, men i höstas sade hon upp sig för att förverkliga sin dröm om att bli lärare. Nu läser hon på heltid kurser i lärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag siktar på att bli lärare på högstadiet och kanske kan jag i framtiden forska kring hur man skapar en skola där även människor med min typ av problematik kan fungera, avslutar Jenny. Ny skollag ska ge en bättre skola Att den svenska skolan haft svårt att mäta sig vid internationella jämförelser har varit föremål för diskussion i åratal. Sveriges nya skollag har tillkommit för att skapa en skola som ska nå bättre resultat. Text Steve Sandström I en ambition att skapa en skola som blir bättre och tryggare för eleverna och som bättre klarar att nå högt ställda mål har riksdagen beslutat om en ny skollag som gäller från den 1 juli En stor förändring är att kursplanen och betygskriterierna blir betydligt tydligare än tidigare. Det tycker jag är bra, kommenterar Roger Marklund, rektor på Brännanskolan. Samtidigt oroas han och många inom skolans värld att detta samtidigt ökar risken för utslagning. Rektorernas ansvar tydliggörs, och det blir tydligare att det är staten som genom lagar och regler styr skolorna. Men det är trots allt ingen dramatisk förändring, för så är det redan i dag. Den nya skollagen omfattar både kommunala skolor och friskolor och reglerar statens och kommunernas ansvar för skolan. Det innebär bland annat att även friskolor måste följa kurs- och läroplaner. Förskolan blir en egen skolform. Viktigt i den nya skollagen är att elevernas rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero inskärps. Rektorernas och lärarnas befogenheter förtydligas därför, och de får utökade befogenheter att fatta beslut som krävs för att uppnå detta. Samtidigt får även elever och föräldrar en större möjlighet att överklaga beslut. Det finns en oro att det kan bli väldigt många överklaganden. Och eftersom det tydliggörs att beslut om till exempel åtgärdsprogram är myndighetsbeslut ska de diarieföras, skickas per post till berörda med instruktioner om hur beslutet kan överklagas. Många undrar vad detta kommer att betyda för skolorna i framtiden blir det mycket administration, och kommer vi att behöva jurister?, avslutar Roger Marklund. Från och med läsåret 2011/12 införs en ny betygsskala. Först ut är eleverna som börjar årskurs 8. Eleverna i årskurs 9 får betyg enligt gamla skalan. Betyg i årskurs 6 och 7 kommer att sättas med början höstterminen Skellefteåtidningen 1/2011 5

6 De kommer väst från no reportage Inflyttare 6 Skellefteåtidningen 1/2011

7 från öst och rd och syd 2009 flyttade personer till Skellefteå kommun och 2010 landade antalet inflyttade på I en serie artiklar i Skellefteå-tidningen ska vi ta pulsen på personer som ingår i den statistiken. Vi börjar med två från andra länder i Europa och en från USA. Hur hamnade de här och hur trivs de i Skellefteå kommun? Text Lars Westerlund Foto Patrick Degerman Skellefteåtidningen 1/2011 7

8 reportage Inflyttare Dessa sex år innehöll allt från egna konserter till spelningar i pianobarer och att lära ut pianospel. Han ledsnade emellertid på det ständiga turnerandet och valde att återvända in i datorernas värld för att i stället spela piano på fritiden 1999 lärde jag mig html-programmering och började arbeta med webbutveckling. Olaf flyttade till München och jobbade med detta både som anställd och som frilans. 8 Olaf Schneider, jazzpianist och webbutvecklare, från Tyskland, har sedan juni 2010 bott i Skelleftehamn. Kyla och mörker är inget som skrämmer honom. Men jag är ganska ensam om att vara ute i naturen när det är kallare än 30 minusgrader, säger han. Olaf gillar kyla och mörker När Skellefteå-tidningen träffar Olaf Schneider är han nyligen hemkommen från Jokkmokks marknad och natten innan har han testat att sova i sitt tält på gården. Men det var bara 25 minusgrader så det blev lite för varmt i tältet, berättar han. Nästa utfärd går till Joensuu i Finland där Olaf ska studera hur det går till på finska mästerskapet i vintersimning. Det ska bli spännande. Men jag kommer nog inte att delta eftersom jag är en så dålig simmare. Fast många bilder kommer den hängivne amatörfotografen att ta i Joensuu och publicera på sin blogg Nordwärts von München nach Skelleftehamn. Jag startade bloggen mest för att hålla Skellefteåtidningen 1/2011 släkt och vänner i Tyskland informerade om vad jag pysslar med. Men jag har insett att det är många fler som regelbundet läser den. Sex år som pianist Olaf Schneider växte upp i Bremen, ni vet staden dit åsnan, hunden och katten var på väg för att bli stadsmusikanter i en av bröderna Grimms sagor. Och kanske var det den sagan som inspirerade Olaf att satsa på musiken valde han att gå vidare med sitt musikintresse och studerade vid Volkwang akademi i Essen en högskola för avancerade musikstudier. Därefter arbetade jag sex år som professionell jazzpianist, berättar Olaf. Fick se norrsken 2003 gjorde Olaf sin första resa till Norden. Den gången bar det av till Rovaniemi i Finland. Det var 35 grader kallt och under resan fick jag se ett fantastiskt norrsken. Att gå ute på isen på en sjö var också en helt ny upplevelse för mig. Olaf började nu fundera på att flytta till Finland, men det fanns ett aber. Och det var språket. Den finska grammatiken är inte att leka med. Under de följande åren gjorde han 2 3 resor varje år till Sverige och Norge och mot slutet av 2009 bestämde sig Olaf för att göra slag i saken och flytta till Sverige. Jag gjorde en egen rating av webbyråerna i norra Sverige. Helst hade jag bosatt mig i Kiruna och Luleå, men där hittade jag ingen byrå som höll måttet. Under ett treveckorsbesök i Murjek satt Olaf och surfade runt på nätet och fick se att webbyrån Artopod i Skellefteå sökte efter en webbutvecklare. Detta var en byrå som hamnat högt upp på Olafs rankinglista Jag tog kontakt med dem och de ville se exempel på saker som jag gjort. Men eftersom jag mest arbetat med stora kunder som Siemens och Lufthansa fanns det inget som jag hade tillåtelse att visa upp. Olaf åkte i alla fall förbi Skellefteå och träffade Elin Tjärngren på Artopod. Det visade sig att Olaf var precis den person som Skellefteåföretaget sökte efter. Jag kunde emellertid inte börja direkt eftersom jag hade en inbokad turné på tre veckor med jazzsångerskan Sheila Jordan. Att Sheila Jordan valde Olaf som pianist säger nog en hel del om den klass han håller. Hon var nämligen gift med Charlie Parkers pianist Duke Jordan. En underbar sångerska som kan konsten att improvisera och då gäller det som pianist att vara lyhörd och hänga med i svängarna.

9 Flygeln den käraste ägodelen Efter turnén med Sheila Jordan, som för övrigt planeras att ges ut på en liveskiva, packade Olaf sina väskor och satte sig på tåget mot Skellefteå. Jag hade en packning som vägde 60 kilo och det var lättare att ta den med tåget. Men lite bökigt var det eftersom det krävdes tio byten av tåg och buss för att komma till Skellefteå. I april 2010 började han jobbet i Skellefteå och i juni köpte han villan i Skelleftehamn. När den affären var i hamn kunde Olaf flytta hela sitt bohag från Tyskland, bland annat hans käraste ägodel flygeln. Tätt mellan bussarna Olaf trivs mycket bra med jobbet. Han menar att Happy Future, som Artopod numera heter, håller minst lika hög klass som de bästa webbyråerna i München. Olaf konstaterar att skillnaden mellan Sverige och Tyskland är att i Tyskland måste man ha en stor webbyrå för att få uppdrag från de riktigt stora kunderna. Men så fungerar det inte här. Och när jobben blir för stora samarbetar man i Skellefteå med andra företag inom The Lodge. Det är kanon. Han njuter också av att bo i Skelleftehamn. Jag har 300 meter till havet, 100 meter till skogen och så är det tätt mellan bussarna in till stan, vilket innebär att jag hittills klarat mig utan bil. Olaf har lärt känna de flesta av grannarna och han har också fått många nya vänner. Innan jag flyttade till Sverige hade jag hört hur svårt det var att komma svenskarna in på livet. Men det stämmer inte alls, i alla fall inte i Skellefteå. Nyårshelgen firade Olaf i flygelvillan tillammans med sju vänner från Tyskland som rest upp för att spendera en vecka i Skelleftehamn. Bland annat hade vi en turnering i kubb på Snesvikens is. Jag tror att flera av dem blev sugna på att flytta hit, fast det måste ju finnas jobb också. Hello Future söker nu efter en webbdesigner, men tyvärr är det ingen av mina tyska vänner som jobbar med det, avslutar Olaf Schneider. Olaf Schneiders blogg Den engelske fotografen Neil Crighton har nu snart bott 1,5 år i Boliden. Här driver Neil ett fotogalleri och ordnar internationella fotokurser. På programmet står också bland annat att arrangera fotoresor i regionen. Min engelske kollega Martin Mitchell har också köpt ett hus i Boliden, berättar Neil. Neil lockar fotografer I en byggnad i Boliden som varit biograf, Frälsningsarméns kyrka och auktionshall har Neil Crighton nyligen öppnat ett fotogalleri. Jag planerar att ha sex utställningar per år här, både med bilder av kommande talangfulla fotografer och etablerade proffs, berättar Neil. Galleriet är också basen för den kursverksamhet i fotografi som han tänker bedriva i Boliden. Dessutom kommer vi att arrangera skräddarsydda veckolånga fotoresor där vi tar deltagarna till platser där de har goda möjligheter att ta bra bilder av det fantastiska landskapet. Från kemi till foto Men nu är det dags att backa bandet och undersöka vad som fört denne välmeriterade fotograf till Boliden. Neil Crighton växte upp i staden Fordingbridge, som ligger i grevskapet Hampshire. Under de tidiga tonåren hade Neil inga som helst ambitioner att bli fotograf. Nej, då var det kemi och geologi som gällde. Jag studerade farmaci och arbetade deltid i ett apotek för att få praktisk kunskap i ämnet. I jobbet på apoteket ingick även att fota produkterna som de hade i lager och så föddes Neils intresse för fotograferandet. Han Skellefteåtidningen 1/2011 9

10 reportage Inflyttare testade som 16-åring sina fotovingar genom att producera bildreportage för lokaltidningen The News i Portsmouth. Neil hade nu fått smak för fotandet och utbildade sig i vetenskaplig och teknisk fotografi. Fotat i 36 länder Hans karriär som professionell fotograf började på The National Physical Laboratory i London och fortsatte vid Portsmouth University blev han fotochef för det internationella kemiföretaget ICI som var baserat i Surrey. Fyra år senare startade han ett eget företag, CTC, som erbjöd teknikoch reklamfoto samt filmer till stora internationella företag. Bland uppdragsgivarna fanns storbolag som Astra Zeneca, British Airways och Bodyshop. Jag hade 14 anställda och vi genomförde spännande uppdrag runt om i hela världen. I 36 länder har jag gjort fotojobb. I början av 2000-talet lade han emeller tid ner företaget och trappade ner på arbetstempot. Jag hade slitit hårt och behövde få nya impulser. Under ett helt år dokumenterade Neil det ständigt föränderliga kustlandskapet vid Englands sydkust, samt landsbygds- och stadsmiljöer i Storbritannien och utomlands. Detta ledde fram till utställningen Transitions. I den skildrades inte bara landskapet genom mina ögon utan också min övergång från forskare till konstnär. Han började nu också föreläsa i fotografi vid West Dean College i Chichester och på kurser som erbjöds av Sussex County Council. Något han fortfarande sysslar med. Dessutom frilansade jag som fotograf. En del av mina kunder hade mycket verksamhet i Norden. Blev helt sålda Hela familjen Crighton tillbringade många skollov och semestrar i Norden. Kärleken till människorna och naturen häruppe växte sig stark och till sist bestämde de sig för att flytta till Sverige. Vi funderade först på Luleå, men det var för blåsigt. Skellefteå kändes som en trevlig stad och när vi kom till Boliden blev vi helt sålda. Förutom billiga huspriser fascinerades Neil också av Bolidens historia och geologi har alltid varit ett stort intresse. Dessutom föll han pladask för landskapet Ljuset på sommaren och snön på vintern gör landskapet helt unikt för fotografering. Hustrun Julia, som har en bakgrund som speciallärare, arbetar nu mest med att renovera huset och yngste sonen Alasdair, 20 år, som är snickare, har haft en del tillfälliga jobb i byggsvängen. Alasdair har en flickvän i Skellefteå och trivs mycket bra häruppe. Två timmar till Girona Familjen Crighton har också lyckats få fotografen Martin Mitchell att flytta till Boliden. Han har även ett hus i södra Frankrike och nu när Ryan Air börjar flyga till Girona i Spanien har Martin bara två timmar till den flygplatsen. Martin Mitchell, som också kommer att arbeta med fotokurserna och fotoresorna har länge haft ledande befattningar vid Oxford University. Han har också gjort flera uppmärksammade fotodokumentationsprojekt av landskap och rockgrupper och är medlem i Royal Geographical Society. Tidningarna County Life, The Observer och Le Figaro är några av hans största kunder. I Frankrike fotar han en hel del åt stora vingårdar. Engagerad i framtidsgruppen Neil rör också fortfarande på sig en hel del runt om i världen och i Amsterdam har han tillgång till en stor studio. Men när jag är ute och reser längtar jag alltid tillbaka till Boliden. Han har engagerat sig i den nya framtidsgruppen för Boliden och är övertygad om att samhället går en ljus framtid tillmötes. Det här är ett fantastiskt ställe med vänliga människor som har en härligt torr humor. Att det arbetar ett flertal utlänningar hos företaget Boliden ger också samhället en internationell prägel. Men som inflyttad lägger jag störst vikt vid att lära känna lokalbefolkningen. Han tycker att familjen fått ett mycket bra bemötande både från kommunen och från Bolidenborna. Alla är så hjälpsamma så vad kan man annat göra än att trivas med livet här, avslutar Neil Crighton. Leah Nilsson kommer ursprungligen från USA, och har nu bott närmare ett år i Åbyn, Byske. Hon är förtjust i det svenska sociala systemet och står själv i startgroparna för ett starta ett socialt företag. Leah vill starta socialt företag i växthuset Leah Nilsson, hette tidigare Wilson och växte upp i den lilla staden South Lyon i Michigan, USA. När jag och Peter gifte oss funderade jag på att heta Wilson-Nilsson men det lät lite väl lustigt, berättar Leah och skrattar. I USA arbetade hon som juristassistent i storstaden Chicago. Först på en advokatbyrå som var specialiserad på expropriation av mark. Men sedan valde jag i stället att jobba för en advokat som stöttade fattiga och hemlösa. Det kändes mycket bättre träffade hon Peter Nilsson, från Åbyn, som efter att ha arbetat på Active TV och Paregos i Skellefteå, flyttat till Chicago för en karriär som webbutvecklare och videografiker. Dottern Saska föddes 2005 och paret flyttade året därpå från Chicago till den mindre orten Ann Arbor. Chicago är absolut inte rätt plats att låta barn växa upp på. Även om Ann Arbor är en vänlig stad kändes den ändå inte tillräckligt barnvänlig. I USA vågar man aldrig låta sina barn leka ensamma ute. Redo för förändring Innan familjen Nilsson packade sina väskor för att bosätta sig i en lägenhet i Åbyn hade Leah varit på besök i byn ett par gånger. Och jag gillade vad jag såg och upplevde. 10 Skellefteåtidningen 1/2011

11 Dessutom vet jag inte tillräckligt mycket om vad som växer bäst i det här klimatet. Därför började hon i februari en 15 veckor lång distansutbildning på Grans naturbruksskola i Öjebyn där hon får lära sig mer om trädgårdsskötsel. Kursen är helt på svenska så det är lite tufft, men jag behöver dessa kunskaper för att kunna starta mitt företag. Det enda som oroade mig var hur jag skulle klara vintern. Men det går riktigt bra. Den underbara sommaren uppväger kylan och mörkret. För Leah innebar flytten att hon lämnade ett bra jobb för att i Sverige hamna i de arbetslösas skara. Peter hade bott tio år i USA och nu var det hans tur att få vara på hemmaplan och jag var också redo för en förändring av livet. Socialt företag Leah har nu inte legat på latsidan sedan hon kom till Sverige. Först studerade hon vid SFI svenska för invandrare. Och när Skellefteå kommuns EU-projekt Sociala entreprenörshuset, som bland annat vänder sig till nyanlända invandrare, startade i oktober 2010 valde Leah att gå med i det. I projektet får deltagarna stöd med att starta sociala företag. De finns i dag inom ett flertal branscher och är fristående från den offentliga sektorn. Grundtanken är att de sociala företagen ska integrera individer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Min första idé var att starta en restaurang. Men genom råden som jag fick via Sociala entreprenörshuset insåg jag att det skulle bli alltför svårt med finansieringen. I stället arbetar Leah med finslipa skapandet av ett växthus i Åbyn där långtidssjukskrivna och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får sköta odlingen. Sedan ska den sylt och saft som produceras säljas via torghandel och pengarna som kommer in bidrar till att finansiera verksamheten. Trädgårdskurs i Öjebyn Leah växte upp på en liten farm, men hon har inga djupare kunskaper i trädgårdsodling. Vill starta alpackafram Leah undersöker också möjligheten att etablera en alpackafarm i Åbyn. I dag finns inte någon sådan i Sverige. Den närmaste ligger i Tyskland och det verkar fungera bra. Alpackan är ett kameldjur från Anderna i Sydamerika som avlas för sin fina ull. Deras ull är stark, mycket lätt samt oerhört mjuk och den sticks inte på samma sätt som fårull gör. Hon konstaterar att alpackan är ett människovänligt djur, vilket gör det möjligt för barn att besöka farmen. Precis som laman kan de spotta. Men det gör de uteslutande mot andra alpackor och sällan mot människor. Med öppna armar Efter ett år i Sverige tycker sig Leah förstå det mesta av vad som sägs. Däremot är jag fortfarande ganska feg när det gäller att prata svenska. Tyvärr klarar man sig alltför bra med engelska i Sverige. Däremot pratar Saska jättebra svenska och hon får ofta rätta mig. Leah tycker att hon tagits emot med öppna armar av byborna. Här ställer alla upp för varandra på ett fantastiskt sätt. Det finns alltid någon som kan vara barnvakt och om det behöver skottas dyker det upp en traktor. Folk är inte hjälpsamma för att de vill ha något tillbaka, vilket jag sett alltför mycket av i USA. Leah tycker att livet i Åbyn inneburit att hon blivit mycket mer avslappnad. Livstempot i Åbyn ligger på rätt nivå och jag är övertygad om att många amerikaner skulle må bra av att flytta hit, avslutar Leah Nilsson. Skellefteåtidningen 1/

12 Porträtt Evelina en fotbollsfrälst bloggare När favoritspelaren bytte lag från Liverpool till Chelsea låg Evelina Tjärnström sömnlös. Och när hon såg Inter vinna italienska ligan föll hon i gråt. Jag kan nog bli för passionerad ibland, säger 18-åringen som har en egen blogg på Expressen om ligafotboll. Text Ann Johansson Foto Paulina Holmgren 12 Året var Inter hade precis vunnit italienska ligan i Milano. Segeryran var total; fotbollsentusiaster sjöng hyllningssånger. I det läget gjorde Zlatan, som varit förhindrad att spela på grund av skada, en uppvisningsmatch. Det var helt euforiskt. Alla i publiken ropade efter Ibra, människor runtomkring oss bad att få röra vid oss svenskar. Man skulle ha kunnat göra vad som helst själv började jag gråta, berättar Evelina Tjärnström. Hon har älskat fotboll så långt hon kan minnas. Hemma i Renfors, en mil öster om Burträsk, tittade hon på alla tvmatcher hon kunde. Men varifrån intresset kom är något av ett mysterium. Ingen annan i omgivningen var intresserad. Pappa såg mest trav på tv, eftersom han hade travhästar, medan jag följde alla fotbollsmatcher. Blev fotbollsfrälsta Familjen vande sig vid att höra Evelinas ständiga tjat om fotboll. Och utnötningstaktiken fungerade. Mamma Margita kapitulerade, de två begav sig till Milano för att se sin första livematch, Inter mot Empoli. Då var Evelina 14 år. Vi blev båda frälsta, konstaterar hon. Sedan dess har Evelina och hennes mamma hunnit se alla stora lag i Europaturneringen Champions League. Som 17-åring ägnade Evelina så mycket tid åt fotbollen att till och med mamma fick nog och utbrast: Vi hänger inte med i det du säger, snacka med dem som förstår. På den vägen föddes Fotbollsblondie, som Evelinas pappa skämtsamt döpte bloggen till. Kallad för bimbo På bloggen skrev jag om aktuella matcher och om spelare, men också om allt som hände runt omkring. Det är hela kulturen kring fotboll som fascinerar mig. Från början var det många läsare som vägrade tro att jag var tjej. En läsare tyckte att Håll dig till sådant du förstår, som smink, berättar Evelina. Och när hon skrev att en av världens Skellefteåtidningen 1/2011 bästa fotbollsspelare, argentinske Lionel Messi, varit blek i en match blev hon kallad Jävla bimbo. Överlag råder en ganska hård jargong i fotbollssammanhang. I början tänkte jag att alla hatade mig, men nu blir jag bara sporrad av dåliga kommentarer. Det är ett bevis på att folk läser vad jag skriver och tar det till sig, även om de inte håller med, menar Evelina. Skrev skrytbrev Fotbollsblondie hann få flera tusen läsare under det halvår bloggen levde. Det gav blodad tand. När Expressens sportavdelning annonserade efter nya unga bloggstjärnor tvekade Evelina inte. Jag skrev ett riktigt skrytbrev där jag skämtsamt beskrev hur begåvad, snygg och bra jag var. Efter några veckor fick jag frågan om jag ville börja blogga åt dem, berättar hon. På sajten Sanktan.se tipsar Evelina varje vecka om aktuella matcher. Hennes mål är att se uppemot femton matcher i veckan, men topplag från England, Italien och Spanien prioriteras. Även unga favoritspelare, såsom Gareth Bale i Tottenham, kommenteras. Och så finns alltid plats för kuriosa aktuellt fotbollsskvaller. Hon får inte betalt för sitt skrivande. Moroten är en annan: Mer än om ett intresse, handlar det om ren passion. Det som är bra med fotbollen är att man får skrika och gråta när man känner för det. Det är tillåtet att leva ut alla känslor. Och det gör Evelina till den milda grad, att hon låg sömnlös när en av favoritspelarna Fernando Torres lämnade favoritlaget Liverpool för Chelsea: Ett förräderi. Vid sidan av fotbollen har Evelina ett stort samhällsintresse. Hon går sista året på kultur- och samhällsprogrammet, vid Kaplanskolan. Jag vill gärna utbilda mig till journalist, men kommer inte att släppa fotbollen. Det skulle nog gå ganska bra för mig att jobba som exempelvis sportjournalist, avslutar hon med ett leende.

13 Fotboll på hjärnan. Med en egen blogg på Expressen har Evelina Tjärnströms bloggande om ligafotboll blivit mer allvar. Nu slipper hon alltför många oseriösa kommentarer, man måste bli medlem för att göra inlägg på bloggen. Fakta Namn: Evelina Tjärnström Född: 1992 Uppvuxen: I Renfors, öster om Burträsk Bor: I centrala Skellefteå Familj: Mamma, pappa, och äldre syster Evelina om Evelina: Jag är i grunden en glad och positiv person. Jag är också väldigt passionerad och målinriktad i det jag gör. Skellefteåtidningen 1/

14 Kalasklan på språng mot Italien Han hade aldrig kunnat tänka sig att stå på en scen sommarjobbet som sagoberättare kändes enbart pinsamt. Nu framträder 18-åriga Hero Amin och teatergruppen Kalasklanen på Berättarfestivalen, med siktet inställt på italiensk teaterscen. Text Ann Johansson Foto Carina Wallin 14 Första dagen på det nya jobbet kändes hemsk: Hero Amin hade fått feriepraktik via kommunen och han behövde verkligen de där pengarna. Kruxet var bara själva arbetsuppgiften: I tre veckor skulle han uppträda med en sagoberättelse, i Stadsparken, på Skellefteå camping och på Kyrkholmen. Det kändes omöjligt, jag tänkte hur gör man? Att spela teater, stå framför folk och prata och skrika hade jag aldrig i livet kunnat tänka mig tidigare, inte ens för en miljon kronor, berättar Hero, som var nära att ge upp och hoppa av projektet redan första dagen. Förutom blyghet var språket en käpphäst. Hero kommer ursprungligen från Kurdistan, Irak, och talar svenska så pass bra att han går gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Men steget därifrån till att fånga en publik från scenen kändes milsvida. Dessutom skulle det göras med flera andra ungdomar med olika nationaliteter. Skellefteåtidningen 1/2011 Övervann hindren Rose-Marie Lindfors har lång erfarenhet som dramapedagog. Hon lät de sju deltagarna bekanta sig med varandra, genom olika drama- och berättarövningar. I början gick man lite på tå, men efter ett tag var vi inte alls blyga för varandra och hade riktigt roligt tillsammans. Men tanken på att uppträda genom att berätta sagor kändes ändå inte bra. Jag förstod inte hur vi skulle kunna göra det intressant nog för att fånga en publik, säger Hero. Själva språkbarriären var snart övervunnen. Det visade sig att alla sju deltagare kunde tillräckligt bra svenska för att kunna kommunicera med varandra. I det skedet hörde Hero sig själv komma med ett förslag, något han aldrig skulle ha vågat någon dag tidigare. Jag tyckte att det skulle bli intressantare för publiken om vi satte ihop de olika sagorna, så att det blev en handling som i en film, och där alla fick spela olika roller. Sagt och gjort. Trots olika ursprung, Sverige, Colombia, Kongo och Irak kände alla igen stråk i folksagor som Rödluvan och vargen och Haren som sprang i kapp med sköldpaddan. Tillsammans skapade de en egen saga, som fick sy ihop fem olika sagoklassiker till en föreställning. Olikheterna förenade Några kulturkrockar uppstod inte. Tvärtom, förde olikheterna dem närmare varandra, menar teatergänget i Kalasklanen. Jag blev chockad av vad en del av er varit med om, hur ni tvingats fly och lämna er familj. På skolan pratar sällan invandrare och infödda svenskar med varandra. Nu har jag fått en helt annan syn på andra kulturer och blivit mer öppen. Mest slående är hur lika vi ändå är, säger Agnes Stenlund, och

15 Kalasklanen siktar mot Berättarfestivalen och senare mot Italien. I dag har gruppen en lite ändrad konstellation. Överst från vänster: Joel Malombo, Hero Amin, Elina Lindström, Ahmed Ismail och Agnes Stenlund. Saknas på bilden gör: Mathilda Almgren, Rebecca Stoltz och Rebecka Wiklund. Två nya idrottsutbildningar Hösten 2011 startar ett Taekwondogymnasium och ett friidrottsgymnasium i Skellefteå. Soo Shim Taekwondo och Skellefteå AIK Friidrott samarbetar med Skellefteå kommun i etableringen av de två nya nationellt godkända idrottsutbildningarna. Målet med utbildningarna är att eleverna ska nå nationell och internationell nivå. Utöver träningen får de tillgång till expertis inom fysträning, mental träning, kost och sjukgymnastik. Elitmässigt har föreningen Soo Shim etablerat sig som en av de mest framgångsrika klubbarna i Europa. Skellefteå AIK Friidrott är en av Norrlands största friidrottsföreningar och har aktiva som tillhör Sverigetoppen. får medhåll av teaterkompisarna Hero och Joel Malambo. Ett betyg som gladde Rose-Marie Lindfors var när en av deltagarna utbrast; Jag har lärt mig mer svenska på tre veckor här än under lång tid i skolan. Alla i gruppen fick bara öva lite extra på att få samma uttal i Snipp, snapp, snut, så var sagan slut, säger hon och möts av igenkännande skratt. Satsar på Italien Under de tre veckorna spelade gänget fyra, fem föreställningar per dag. Gensvaret blev över förväntan: En person i publiken beställde tre föreställningar till Matfesten på Nordanå. Där uppmärksammades de, i sin tur, av en italiensk skådespelare, som gillade det han såg och ville inleda ett teaterutbyte mellan Bologna och Skellefteå. Och så blev det! På Berättarfestivalen i vår uppträder Kalasklanen tillsammans med den unga teatergruppen ITC Teatro från Bologna. Inom kort återgäldas besöket, då ska Kalasklanen gästspela i Italien, är tanken. Det påtvingade sommarjobbet utvecklades till en självständig teatertrupp som står på egna ben. Jag har lärt mig jättemycket och kan tänka mig att satsa på teater i framtiden. Nu vågar jag prata med människor på ett helt annat sätt än förut, avslutar Hero Amin. Fotnot: Dramapedagog Rose-Marie Lindfors ledde feriepraktiken Sagoresan, inom ramarna för ett integrationsprojekt vid studieförbundet NBV. Medborgarservice vann MerIT-priset Skellefteå kommuns Medborgarservice vann MerITpriset 2011 för sitt nyskapande sätt att driva en kundtjänst och Årets IT-personlighet i Skellefteå blev Roland Granlund, platschef vid Tieto. Priserna delades ut av Dataföreningen i Norr i samband med arrangemanget Möjligheternas dag den 24 februari. Håll utkik efter kommun-appen! Nu är den på gång Skellefteå kommuns app till Android och Iphone. Kommunappen kommer till en början att innehålla tre funktioner: Kontakta kommunen, Skicka meddelande och Dela bild. Kommun-appen är ett pilotprojekt och förhoppningen är att den snart ska få fler funktioner. NCC bygger äldreboende NCC Construction Sverige bygger ett nytt äldreboende med 60 lägenheter på Morö Backe. Uppdragsgivare är Skebo och ordern är värd närmare 54 miljoner kronor. Äldreboendet byggs i två plan med ett nav i mitten och avdelningarna som tre vingar från det. Äldreboendet får även en dagverksamhet i form av ett tvätteri, som sköter verksamhetens tvätt. Det ger sysselsättning och färre transporter. Antalet äldre i kommunen blir fler och det behövs moderna boenden. Både Skebo och kommunen har byggt äldreboenden de senaste åren. Detta blir det fjärde på fyra år. När bygget på Morö Backe är klart har det blivit totalt 160 lägenheter, säger Hans Widmark, ombud på Skebo. Bygget startar i april och ska vara klart i oktober Skellefteåtidningen 1/

16 nyheter i korthet Ren magi för Magicka Skellefteåföretaget Arrowhead Game Studio s har haft exceptionell framgång med sitt nya datorspel Magicka. Redan första dygnet sålde s exemplar av spelet som sedan utnämningen till bästa spel vid Swedish Game Awards 2008 varit hett efterlängtat. Den första månaden såldes exemplar, vilket gör spelet till det mest framgångsrika på så kort tid från en Skellefteåstudio. Bakom företaget står några tidigare elever vid datorspelsutbildningen på Luleå tekniska universitet i Skellefteå. De fem delägarna samt två anställda har sedan 2008 arbetat med spelet. Illustration: Arrowhead Game Studios Brandsäkerhet ger affärsmöjlighet I Sverige omkommer årligen omkring 120 personer i bränder. Betydelsen av nya produkter för att förhindra och fördröja brandutveckling är stort. Skellefteå Snickericentral, SSC, och dess medlemsföretag SSC Klingan har presenterat ett nytt glasparti som kan stå emot eld i minst en timme. Detta är unikt för produkttypen och bedöms ge företaget ett försprång på marknaden. Skellefteå Kraft ökar Skellefteå kommuns helägda kraftbolag Skellefteå Kraft fortsätter att gå bra. Resultatet för 2010 ökade från 435 till 529 miljoner kronor. Bakom resultatet ligger en ökning av omsättningen med 25 procent till drygt 4,5 miljarder kronor, vilket i huvudsak beror på högre intäkter från elförsäljningen. Världssuccé med QuickGrip Skellefteåföretaget Memoteknik har fått en världssuccé med produkten QuickGrip som underlättar montering av åskskydd i radiobasstationer. Skyddet som kan monteras utan verktyg har skapat stora möjligheter på marknader som Afrika och Asien. 50-årsfirande Skellefteå Airport lyfter Det går bra för Skellefteå flygplats. Flygplatsens vd Robert Lindberg räknar med att flygplatsen inom kort kan nå passagerare årligen. Bara i januari ökade antalet resenärer med 1 334, vilket motsvarar nio procent. Bakom ökningen ligger Skellefteåregionens starka utveckling, samt att flygbolaget SAS och charterbolaget Detur satsar stort på flygplatsen. Skellefteå Airport fyller 50 år i år. Hamnen ska växa Skellefteå hamn har i många år haft en positiv utveckling. Och behovet av fortsatt expansion är stort. Därför har kommunen upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan där det konstateras att hamnen skulle kunna växa i tre riktningar. Kommunfullmäktige kommer senare i år att fatta beslut i frågan om åt vilket håll hamnen ska få breda ut sig. 16 Skellefteåtidningen 1/2011

17 Foto: Patrick Degerman Sprängare blir ordförande Framgångsrika träföretaget Martinsons i Bygdsiljum får en ny ordförande. Det handlar om ingen mindre än Björn Sprängare som tar över i samband med att han lämnar posten som ordförande i LKAB. Hans erfarenheter från skogsindustrin och stora organisationer anses mycket värdefulla för det växande företaget som bara sedan 2005 har investerat för över en halv miljard kronor vid sina anläggningar. Stadshotellet växer Hotellkungen Hilding Holmqvist har köpt Stadshotellet i Skellefteå av kommunen. Nu ska hotellet byggas om rejält och få tre nya våningar, en ny fasad och en förlängning av restaurangbyggnaden på södra sidan mot Storgatan. De ursprungliga materialen i byggnaden tegel, marmor och koppar ska kompletteras med glas och trä. Skellefteå trippelnominerat till pris GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. I år har Skellefteå kommun fått tre nomineringar. Projekten som nominerats är fastighetskontorets arbete med Lean, en metod som går ut på att minimera slöseri och hitta smarta lösningar, Vägen hem, ett projekt inom äldreomsorgen för att underlätta hemkomst efter sjukhusvistelse, samt Kompetensbron för att hitta metoder vid generationsskifte inom kommuner. Nya butiker öppnar Skellefteås handel är i kraftig utveckling. Närmast att slå upp portarna är bygghandelsföretaget Lakkapää som öppnar på Solbacken senare i vår. Senare i höst öppnar Swedol butik på Hammarängen där de kommer att sälja sitt sortiment av verktyg, yrkeskläder och fordonstillbehör. Samtidigt flaggar välkända bildelsföretaget Biltema för att en etablering på Solbacken i Skellefteå är nära förestående. De anger dock inget exakt datum. Spanjorer till Skellefteå Visit Swedens spanienkontor har varit på besök i Skellefteå. De träffade bland annat kommunpolitiker, Destination Skellefteås medlemmar, Västerbottensturism och Swedish Lapland. Visit Sweden har informerat om hur spanjorer väljer resmål och hur regionen kan arbeta för att nå den spanska marknaden. Något som säkert kan vara speciellt intressant när det nu finns direktflyg mellan Skellefteå och Barcelona. Rekord för LEAB Lövånger Elektronik, eller LEAB Group som företaget numera heter, har 2010 haft sitt bästa år någonsin. Omsättningen ökade från 360 miljoner kronor till 418 miljoner. Ökningen gäller hela koncernen och dess fabriker i Lövånger, Uppsala och Tallinn. Stora affärer för Bergteamet Bergteamet har i början av året säkrat ett flertal större kontrakt för arbeten hos LKAB och Boliden AB. Affärerna avser uppdrag som ortdrivning, bergförstärkning och raiseboring och omfattar sammanlagt 650 miljoner kronor. Kontrakten avser LKAB:s gruva i Kiruna och Bolidens gruva i Garpenberg. Så här kan du få nyheter från Skellefteå kommun På via rss och Twitter får du tillgång till alla nyheter, medan nyhetsbreven som du prenumererar på via e- post och Facebooksidan ger dig ett urval av det som är aktuellt. Nyheter via rss: Nyhetsbrev via e-post: Facebook: Twitter: Vill du också få Skellefteå-tidningen hemskickad? Över utflyttade skelleftebor prenumererar på Skellefteå-tidningen kostnadsfritt. Vill du också få Skellefteå-tidningen och annan kommunal information hemskickad? Eller du kanske känner någon skelleftebo ute i världen som inte har tidningen? Genom att meddela oss får du tidningen hemskickad några gånger per år, utan kostnad. Kan du tänka dig ett bekvämare sätt att hålla koll på hembygden? Mejla namn och adress till: eller posta till: Skellefteå kommun Kundtjänst Stadshuset Svarspost Kontonummer Skellefteå Skellefteåtidningen 1/

18 På gång i Skellefteå Landskamp och Beatlesfrossa 18 april Emil Jensen Livs levande Nordanåteatern 1 april Efter succéerna med Cykelturnén och En dödsrolig kväll om sorg och saknad ger sig Emil Jensen nu ut på en ny turné med Riksteatern. Efter att tidigare kört helt avskalat och solo har han denna gång med sig ett par medmusiker, teknik och scenografi. Landskamp: Tre Kronor Lettland Skellefteå Kraft Arena 1 april I vår blir det landskamp i Skellefteå. Det gäller en VM-förberedande landskamp mellan Tre Kronor och Lettland. Skellefteåtidningen 1/2011 Roger Pontare och Vivian Boszek Anderstorpssalen 5 april Roger och Vivian har båda besökt oss tidigare men då var för sig. Att Roger och Vivian nu turnerar tillsammans är något som publiken kan tacka Claes Crona för. Claes inte bara backar upp dessa två färgstarka artister med sin trio utan är också den som sammanfört dem. Färdknäpp Västerbottensteatern 7 8 april Det är Daniels 50-årsdag. Hans fru Pernilla stressar med de sista förberedelserna inför festen. Snart kommer grannarna Robert och Jenny på middag. Och Daniels föräldrar om de hittar bland alla förvillande lika hus i det exklusiva radhusområdet Oasen. Men idyllen är bedräglig. I området härjar en mystisk marodör som krossar trädgårdstomtar och dekorerar häckar med sexuella attribut. Radhusområdets förening är i uppror. Daniel drömmer om att ge sig ut på motorvägen och lifta sig bort från alltihop. Ett gästspel av Scenkonstbolaget Teater Sundsvall. The Mersey Beatles Nordanåteatern 8 april Efter utsålda konserter i både Sundsvall, Västerås, Örebro och Skellefteå är succébandet åter i Sverige. Bandet från världens mest berömda klubb The Cavern Club i Liverpool. Utsedda till ambassadörer för staden Liverpool, Europas kulturhuvudstad Med autentiska instrument och autentiska kläder ger de en makalös show genom The Beatles hela karriär. Vill du veta mer, kontakta Turistbyrån Skellefteå Turistbyrå, Trädgårdsgatan 7, Skellefteå Turistinformation: Tel E-post: Biljettförsäljning: Tel E-post: Webb: Jerry Williams Skellefteå Kraft Arena 9 april Rockkungen Jerry Williams explosiva show Dynamite intar Skellefteå i vår! Med sig har Jerry det suveräna bandet Rebel Dela Questa och backas upp av kör och dansare. Tillsammans bjuder de på allt från den hetaste rock n rollen till country och blues. Med värme och glimt i ögat delar Jerry under kvällens lopp också med sig av spännande minnen och komiska betraktelser från sin långa och imponerande karriär. Med på vårens turné följer det hyllade Rockabillybandet Fatboy. Berättarfestivalen Olika lokaler april Skellefteås och länets egna berättare tillsammans med internationella gäster bjuder på berättarglädje under en intensiv festivalvecka. Glädje och sorg, dramatik och humor, tradition och nytänkande för alla generationer. Pernilla Andersson Folkparken 14 april Sedan Pernilla Andersson släppte det svenskspråkiga succé albumet Ö har hon turnerat för fulla hus runt om i landet. Singeln från detta album Dansa med dig släpptes strax innan sommaren 2010 och har sedan dess frekvent spelats på radions högsta rotation. Pernill a har även synts i rollen som Ann- Louise Hansson i filmen om Cornelis Wreeswijk där hon bland annat gör duetten Jag hade en gång en båt. Pernilla Andersson deltar även i Melodifestivalen 2011 där hon tävlar med den egna låten Desperados. Swingin in Black and White Nordanåteatern 17 april En resa till 1900-talets swingiga första hälft. Det världsturnerande svenska swingdanskompaniet Harlem Hot Shots väver ihop dans, sång och talfilm i en färgsprakande föreställning. Ni får möta några av de hetaste artisterna från jazzens storhetstid. De sex medverkande dansarna bjuder på allt från sångnummer till charleston, stepp, lindy hop och jitterbug.

19 maj Morgon-Qigong Stadsparken 4 25 maj Gratis morgonträning i Stadsparken onsdagar i maj. Inga förkunskaper behövs, alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Om nu kärnfamiljen är så jävla fet varför behöver den så mycket propaganda? Västerbottensteatern 7 maj En samhällssatirisk föreställning som behandlar vitt skilda samhällsfenomen och aspekter på vårt moderna liv, men också kända, historiska personer. Vi möter till exempel Priscilla Pres- ley, Britney Spears, och Yoko Ono. Men här finns även bögdjuren, kommunpolitiker, och påven. Föreställningen tar upp flera andra aktuella ämnen, vrider på perspektiv och slår hål på en och annan myt. Skratt, ilska, frustration och ironi i en härligt absurd blandning! Rikard Wagners Opera Valkyrian Bureå Folkets Hus 14 maj En stjärnspäckad ensemble framför denna andra del av Robert Lepages spektakulära nya uppsättning av Wagners Ringen-trilogi med Bryn Terfel som Wotan och Deborah Voigt som Brunhilde. Hallå Jan Slottenäs, som leder Glenn Miller Orchestra i The Chesterfield Show som körs i Anderstorpssalen den 14 april. Är det inte politiskt inkorrekt att göra reklam för rökning? Text Lars Westerlund Nej, det här handlar inte alls om ett cigarettmärke utan om en musikalisk tillbakablick på de radioshower med det namnet som Glenn Miller hade i radion i USA varje tisdag, onsdag och torsdag Aha, då förstår jag. Vad kommer publiken att bjudas på? Det blir massor av musik signerad Glenn Miller och så har vi också med oss The Adam Sisters, vilka framför låtar som The Andrew Sisters körde i The Chesterfield Show. Men vad är det som knyter samman Glenn Miller och The Andrew Sisters? När The Chesterfield Show startade var Glenn Miller fortfarande ett relativt osäkert kort. Därför kryddade man showen med The Andrew Sisters. Men systrarna var bara med i programmen under de 13 första veckorna. Sedan blev de så ovänner med varandra att det inte gick att ha med dem längre. Så det finns risk för bråk i Anderstorpssalen? Nej, det är lugnt. Adam Sisters är förvisso också tre systrar, varav en är vår ordinarie sångerska, men de är mycket goda vänner. Varför blev egentligen Glenn Miller så populär? Han skapade en helt egen stil där varken han själv eller solisterna, utan hela orkestern, stod i centrum. Glenn Miller hade också ett starkt sinne för vad publiken ville höra. Under mindre än ett decennium hann han med att producera cirka arrangemang och de är alla helt fantastiska. Har ni tidigare uppträtt I Skellefteå? Med Jan Slottenäs Storband har jag varit här tre gånger och framfört musik av Glenn Miller, men det var ganska många år sedan sist. För Glenn Miller Orchestra är det första gången. Publiken i Skellefteå är mycket tacksam och uppskattar det vi gör, så jag ser verkligen fram mot att få sätta upp showen här. Skellefteåtidningen 1/

20 lättläst Kalas-klanen spelar teater på berättar-festivalen Hero är 18 år gammal och bor i Skellefteå. Han är med i en teatergrupp som heter Kalas-klanen. Kalas-klanen kommer att spela teater när det är berättar-festival i Skellefteå den 11 till 17 april. Då kommer de att spela tillsammans med en teater-grupp från Bologna. Bologna är en stad som ligger i landet Italien. Hero hade egentligen aldrig tänkt börja spela teater eftersom han är blyg. Men han fick en praktik-plats av kommunen som var att berätta sagor och spela teater i stadsparken, på campingen och på Kyrkholmen. Han skulle göra det tillsammans med 6 andra ungdomar. Ungdomarna kallade sin teater-grupp för Kalas-klanen och de hade jätteroligt ihop. De fick till och med spela teater på Matfesten i Skellefteå. När de var på Matfesten såg en skådespelare från Italien dem och ville att de skulle uppträda i Italien. Men först kommer en teater-grupp från Italien hit till Skellefteå för att spela med Kalas-klanen. Jenny fick hjälp av Utsikten Det finns ett projekt i Skellefteå som kallas Utsikten. Projektet ska hjälpa unga vuxna som behöver extra stöd för att kunna få jobb. Det kan till exempel vara unga vuxna som mår dåligt psykiskt eller som har varit sjuka en lång tid. Jenny är en av de personer som fått hjälp. Personalen i projektet hjälpte henne att ordna ett jobb på ett kafé. I början arbetade Jenny i köket eftersom hon tyckte att det var jobbigt att vara bland många människor. Efter ett tag vågade hon också vara i serveringen. Jennys chef frågade om hon ville fortsätta att arbeta på kaféet. Jenny jobbade på kaféet i 3 år. Innan Jenny började i projektet mådde hon mycket dåligt psykiskt och orkade inte gå färdigt gymnasiet. Idag mår Jenny mycket bättre. Hon utbildar sig till lärare och hoppas att hon en dag kan hjälpa människor som mår så dåligt som hon gjorde. Hero säger att han lärt sig jättemycket av att spela teater och att han vågar prata med människor på ett helt annat sätt än förut. 20 Skellefteåtidningen 1/2011