2012 Mercury Marine *8M * 90-8M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Mercury Marine *8M0073490* 90-8M0073490"

Transkript

1 2012 Mercury Marine *8M * 90-8M

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Viktig information FriskrStöldskyddssystem premium, friskrivning...2 FCC meddelande... 2 Det är viktigt att utrustningen installeras av en återförsäljare... 2 Produktregistrering...2 Avtal om att dela information... 5 Mercurys stöldskyddssystem (TDS) Premium med ansluten farkost... 5 Monteringskrav... 5 Funktionsöversikt... 6 Installationsanvisningar...6 Användning av fjärrkontrollen... 7 Viktig information om landtransport... 7 Avsnitt 2 - Montering Installation av sköldskyddssystemsatsen (fjärrkontroll) Riktlinjer för montering av kabelstammar Försiktighetsåtgärder för ledningar och kabelstammar. 10 Installera dockningsstationen Installera TDS modulen Kabelanslutningar Båtar med existerande 10 stiftig kabelstam vid rodret Båtar utan 10 stiftig kabelstam vid rodret Felsökning Installation av Stöldskyddssystem (TDS) Premium Delar som ingår i satsen Installation av TDS Premium Kopplingsschema för kabel och kabelstam Systemkontroll Sätta fast stöldskyddssystemet (TDS) Premium Avsnitt 3 - Spårning online Inloggning på online spårningskontot Mercury TDS Manager Boat View Information (båtinformation) Follow Boat (följ båten) View Logs (visa loggar) Alert History (varningshistorik) GeoFence History (geoinhägnadshistorik) Engine Log (motorlogg) Fault Log (fellogg) Avsnitt 4 - Anpassad gränskonfiguration (GeoFence) GeoFence Manager Skapa en inhägnad Redigera, radera eller ändra namn på en geo inhägnad Avsnitt 5 - Varningskonfiguration Varningsadresskonfiguration Varningsdefinitionsmatris...32 Hjälpknapp Hjälpknappsfunktion...33 Avsnitt 6 - Vanligan frågor och anmärkningar Vanliga frågor om Mercury TDS Premium Anteckningar: M swe JUNI 2012 Sida i

4 Sida ii 90-8M swe JUNI 2012

5 Innehållsförteckning Avsnitt 1 - Viktig information Avsnitt 1 - Viktig information 1 FriskrStöldskyddssystem premium, friskrivning... 2 FCC meddelande... 2 Det är viktigt att utrustningen installeras av en återförsäljare... 2 Produktregistrering... 2 Avtal om att dela information... 5 Mercurys stöldskyddssystem (TDS) Premium med ansluten farkost... 5 Monteringskrav... 5 Funktionsöversikt... 6 Installationsanvisningar... 6 Användning av fjärrkontrollen... 7 Viktig information om landtransport M swe JUNI 2012 Sida 1

6 Avsnitt 1 - Viktig information FriskrStöldskyddssystem-premium, friskrivning VIKTIGT! Mercury TDS är ett hjälpmedel för båtens drift. Det är inte avsett för och bör inte användas för navigering. Systemets prestanda kan påverkas av många faktorer, inklusive utrustningsfel, miljöförhållanden, felaktig installation, hantering och användning. Du använder Mercury TDS på egen risk och under inga omständigheter ska Mercury Marine hållas ansvarig för kostnader, förluster, skador, kostnader och krav av något som helst slag orsakade av användningen av denna anordning. FCC-meddelande Denna anordning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Denna utrustning får användas under förutsättning att den inte orsakar skadliga störningar. Modifikationer eller ändringar på denna utrustning, som inte godkänts skriftligen av Faria WatchDog Inc., kan strida mot FCC:s regler och kan leda till att operatören inte längre har rätt att använda utrustningen. En FCC Ship s Radio License och Operator s License krävs inte för användning av detta stöldskyddssystem. TDS har testats och har visat sig uppfylla gränsvärdeskraven för digitalanordningar, i enlighet med Parts 15 och 80 av FCC:s regler. Det är viktigt att utrustningen installeras av en återförsäljare VIKTIGT! Uppkoppling till Internet krävs för registrering av TDS-enheten. VIKTIGT! Efter det satsen öppnats ska du leta reda på den mobila sändtagarenhetens (MTU) serienummer. Verifiera MTU:s serienummer mot dekalen som satt på denna handboks sista sida. Registreringen aktiverar stöldskyddssystemet som inte kan aktiveras utan detta serienummer. Ägaren måste vara närvarande hos den installerande återförsäljaren när produkten registreras. Kunden måste tillhandahålla ett kreditkortsnummer för att kunna registrera produkten och aktivera stöldskyddssystemet. Den registrerande återförsäljaren, tillsammans med kunden, måste skapa ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet och lösenordet krävs för att kunden ska få åtkomst till konsumentwebbplatsen. En del av den information som återförsäljaren laddat upp kan ändras av kunden när kunden loggar in på konsumentwebbplatsen. Säkerställ att kundinformationen är korrekt. Om informationen som laddats upp till webbplatsen innehåller fel, måste du kontakta Mercury Marines kundtjänst för att rätta felen. Produktregistrering VIKTIGT! Använd inte tangenten Enter för att gå till nästa informationsfält under produktregistreringen. Använd webbsidans BACK- ikon (bakåt) under registreringen. 1. Logga in på återförsäljarens MercNET-plats. 2. När du är på MercNET-platsen, gå till Sales and Marketing, Mercury TDS - Premium Registration Alla informationsfält i rätt är obligatoriska. Alla informationsfält i svart måste inte fyllas i men Mercury rekommenderar att alla fält fylls i. 4. Ange all information om ägare, båt och motor. Denna information används för att bekräfta registreringen. Efter det du fyllt i varje informationsfönster, ska du använda tabb-tangenten på tangentbordet för att gå till nästa informationsfönster. När alla ägarinformation har fyllts i ska du klicka på Add Owner (lägg till ägare)., OBS! Användarens namn fylls i automatiskt när fönstret Verify (verifiera e-post) har fyllts i. Du kan inte fylla i fältet automatiskt utan att ändra e-postadress, tillsammans med fönstret Verify . Dessa två adresser måste vara identiska. Sida M swe JUNI 2012

7 Avsnitt 1 - Viktig information VIKTIGT! Det lösenord du skapar måste ha minst åtta (8) tecken. Tecknen kan bestå av en kombination av bokstäver, siffror och # $ % ^ M swe JUNI 2012 Sida 3

8 Avsnitt 1 - Viktig information 5. Efter det du klickat på Add Owner (lägg till ägare), låter nästa fönster dig granska informationen. Klicka på Next Step (nästa steg). 6. Fyll i all kreditkortsinformation. Klicka på Next Step när du är klar Sida M swe JUNI 2012

9 Avsnitt 1 - Viktig information 7. Fyll i MTU-serienumret i exakt den form som det visas på etiketten. Ikonen Register Unit (registrera enhet) visas i fönstret när rätt MTU-serienummer har verifierats. Klicka på Register Unit för att skicka formuläret till Faria WatchDog Inc. XXX XXXXXX XXX XXXXXX VIKTIGT! Efter det Mercurys stöldskyddssystem har installerats, återförsäljaren har verfierat att systemet fungerar och registreringsformuläret har skickats till Faria WatchDog Inc., måste TDS kopplas fullständigt bort från batteriet. Faria WatchDog Inc. kommer inte att kunna bekräfta TDS-registreringen förrän batteriet är helt frånkopplat och sedan inkopplat igen efter det att registreringen har skickats och bekräftats. Produktregistreringen bekräftas i allmänhet under mindre än två timmar, men kan ta upp till 24 timmar. Avtal om att dela information Mercury TDS Premium System ("systemet") samlar in data om dig och din båt och motor ("data"). Dessa data kan inkludera status eller information om prestanda, plats, drift och rekommenderad service. Systemet samlar in data enligt en schemalagd tid. Insamlingen av data är ytterst viktig för systemets drift och funktion. Genom att klicka på "samtycker" och i enlighet med gällande lag, ger du härmed Mercury Marine ditt samtycke till att företaget får använda dessa data för de tjänster som systemet tillhandahåller ("tjänsterna") eller att meddela dig om båt- och motorinformation eller om tjänsterna (inklusive skicka meddelande till dig via telefon, dator eller på annat sätt, avseende din båt och motor), att hantera tjänsterna från systemet, eller att värna om din eller en annan parts egendom och säkerhet, eller att följa alla lagar och domstolsbeslut (inklusive åläggande om inställning inför domstol). Genom att klicka på "samtycke" ger du även tillstånd till att Mercury Marine får dela dessa data med en partner som Mercury Marine anförlitar för att hjälpa till med att tillhandahålla tjänsterna, förutsatt att nämnda partner utfäster sig till att endast använda dessa data före att tillhandahålla ifrågavarande hjälp. Mercury Marine ska inte på något annat sätt avslöja, sälja eller hyra ut dessa data till tredje part utan ditt tillstånd. Oaktat det föregående ger du även Mercury Marine tillstånd till att tillhandahålla tredje part med sammanfattande information från dessa data utan ditt samtycke, förutsatt att nämnda sammanfattande information inte innehåller någon information som identifierar dig eller att Mercury Marine kan ge dessa data åt båtens och motorns ägare utan ditt samtycke. För en fullständig lista av villkoren avseende systemet, din användning av systemet och Mercury Marines användning av dessa data, så ska du gå till webbplatsen på eller kontakta Mercury Marine för en kopia. Mercury Marine kan revidera dessa villkor utan föregående varsel och uppmanar dig till att regelbundet granska villkoren. Även om Mercury Marine utfärdar en begränsad garanti för systemet, så garanterar Mercury Marine inte att systemet kommer att förhindra stöld, och åtar sig därför inget ansvar för en stulen båt eller motor. Mercurys stöldskyddssystem (TDS) Premium med ansluten farkost VIKTIGT! Det är viktigt att installatören av denna produkt läser installationsanvisningarna och får en grundlig förståelse av processen innan någon komponent anslutes och sätts fast. Monteringskrav Mercurys stöldskyddssystem premium med ansluten farkost har följande installationskrav: Mercurys stöldskyddssystem premium (grundläggande) art.nr 8M måste installeras och konfigureras för en kompatible Mercury SmartCraft-motor innan man fortsätter. En SmartCraft-avgreningsdosa med en tillgänglig port som tillhandahåller en CAN P-buss (framdrivning) inom installationsområdet. Ett husbatteri, hjälpbatteri eller batteripaket med oavbruten12 V-likströmskälla M swe JUNI 2012 Sida 5

10 Avsnitt 1 - Viktig information VIKTIGT! TDS-Premiumsystemet ger inte kontinuerlig säkerhet när det är kopplat till en kraftkälla som kan slås av. Exempel på detta är batteriomkopplare, tillbehörsreläer eller tändningslås. Om strömförsörjningen till TDS- Premiumsystemet kan lokaliseras och kopplas från med lätthet, så ger systemet inte maximalt stöldskydd. OBS! Anslut det inte till ett motorbatteri. Systemet förbrukar ca 150 ma konstant. Anslutning till ett motorbatteri kan resultera i att motorn inte går att starta. Ett hjälpbatteri med en batteriisolator måste vid behov installeras. En plan yta på ett separat ställe för montering av huvudsändarenheten (MTU). MTU-enheten kan monteras i vilken riktning som helst. Horisontell montering är emellertid att föredraga. Montera inte systemet i motorrummet eller i kölsvinet. Åtkomst till plana ytor under båtens däck eller någon annan yta högre upp för montering av två antenner. De valda platserna måste vara av glasfiber eller kompositmaterial och ha oblockerad vy av himlen. Föremål som monteras direkt ovanför antennen kan blockera mottagningen av signaler till och från GPS och Iridiums satelliter. Antennerna fungerar inte genom beläggningar helt eller delvis av metall. Motorer med digitalt gas- och växelsystem (DTS) måste ha den senaste reglermodulprogramvaran (version 0077). Funktionsöversikt TDS-Premium är ett GPS-spårningssystem med satellitkommunikation. Det ger ägaren möjlighet att kontinuerligt övervaka farkostens läge. Det integreras med grund-tds och använder fjärrkontrollen för att reglera TDS-Premiums driftsläge. GPSsystemet ger båtens läge medan satellitnätverket upprätthåller kommunikationen mellan TDS-Premium och en säker internet-webbplats. Alla systemkonfigurations- och varningsinställningar görs genom konsumentinternetwebbplatsen. Systemet använder GPS för koordinater för att övervaka farkostens läge. När farkosten korsar över säkerhetsgränsen, skickar satellitnärverket ett varningsmeddelande via e-post till de adresser som designerats av båtägaren. E-post- och textmeddelandeadresser måste konfigureras på webbplatsen. Dessutom skickas positionsrapporter genom satellitnätverket varje minut och de arkiveras på webbplatsen när båten korsar en säkerhetsgräns. Alla varningsmeddelanden konfigureras genom en säker webbplats. Det finns flera olika gränser som används i TDS-Premium och vi förklarar dem alla nedan. VIKTIGT! Det är viktigt att förstå att varje rapport eller varning som skickas via Iridiums satellitnärverk ökar mängden data som används i din dataplan. Fjärrkontroll - Fjärrkontrollen aktiverar och inaktiverar stöldskyddssystemet och reglerar frekvens och typ av varningsmeddelanden som skickas medan båten är utanför säkerhetsområdet. Säkerhetsinhägnad - En säkerhetsinhägnad är en virtuell gräns med en radie på 152,4 m (500 ft) kring den senaste registrerade GPS-positionen när systemet aktiverades. Båtpositionsrapporter skickas var 4:e timme medan båten är innanför säkerhetsinhägnaden. Om båten korsar den virtuella säkerhetsinhägnaden, anses detta vara oauktoriserat och varningar skickas enligt ägarens konfiguration. När båten korsar säkerhetsinhägnaden, skickas positionsrapporter via satellitnärverket varje minut för att tillåta detaljerad spårning för snabb återhämtning. Säkerhetsinhägnaden kan inte ses på webbplatsen. Inneslutningsinhägnad - En inneslutningsinhägnad är en virtuell fördefinierad avgränsad omkrets baserad på GPSkoordinater. Denna virtuella inneslutningsinhägnad konfigureras på den säkra webbplatsen. Positionsrapporter genereras när båten har lämnat inneslutningsinhägnaden. Tiden för gränsöverträdelsen och positionsrapportvarningen kan inte synkroniseras. En grön inneslutningsinhägnad kan ses på webbplatsen. Faroinhägnad - En faroinhägnad är en virtuell fördefinierad avgränsad omkrets baserad på GPS-koordinater. Alla villkor för faroinhägnaden är identiska med inneslutningsinhägnaden med undantag av färgen. Detta är mest viktigt när du önskar identifiera områden som du vill att båten ska undvika. En röd faroinhägnad kan ses på webbplatsen. Installationsanvisningar Som helhet bör installationen vara så diskret som möjligt eftersom den inte ska ses och kräver inga åtgärder av föraren. Installationen av delar och kabelstammar bör smälta in med existerande kabelstammar och moduler på båten. Ju svårare det är att identifiera och avgöra dess funktion, desto säkrare är installationen. Om det är lätt att lokalisera systemet, kan det även lätt påverkas. Komponenterna bör hållas på plats i önskat läge med tejp (medföljer inte) för att testa systemet innan installationen görs permanent. Detta test verifierar system- och antennfunktion före den permanenta installationen, t.ex.: borrade hål, aktivering av kylkropp och användning av klisterlappar på antennerna. Hoppa inte över denna vikta process. Antennerna är specifika för riktning upp och ned. De fungerar inte om de monteras upp och ned. Sätt inte klisterlappen på antennen förrän du är säker på var och hur den ska monteras. Iridiums satellitantenn måste monteras tillräckligt långt borta från varje komponent som kan registrerar magnetisk pol, så att funktionen hos dessa typer av komponenter inte påverkas. Exempel på sådana komponenter är en kompass och en intern mätenhet (IMU). Iridiums satellitantenn är tillverkad med en stark intern magnet som påverkar dylika komponenter. Håll alla delar långt borta från kända typer av elektromagnetisk störning (EMI) och radiofrekvensstörning (RFI). Exempel på dessa störningskällor är: båtradior, radarsystem, kraftfulla ljudförstärkare och högtalare, samt motorns tändsystem. Fäst och stöd kabelstammen med klämmor eller buntband längs dragningsvägen. En klämma eller ett buntband måste användas inom 25 cm (10 in.) av varje anslutning och med 46 cm (18 in.) mellanrum längs dragningsvägen om inte en riggningsrör används. Sida M swe JUNI 2012

11 Användning av fjärrkontrollen Fjärrkontrollen är en viktig komponentlänk i stöldskyddssystemet. Avsnitt 1 - Viktig information När fjärrkontrollen sticks in i dockningsstationen, aktiveras (låses) TDS-Premium och en virtuell säkerhetsinhägnad med radien 152,4 m (500 ft) skapas kring den sist registrerade GPS-positionen. I detta läge skickas båtpositionsrapporter var 4:e timme medan båten är innanför säkerhetsinhägnaden. Om båten korsar den virtuella säkerhetsinhägnadens gräns, anses detta vara oauktoriserat och varningar skickas enligt ägarens konfiguration. När båten korsar säkerhetsinhägnadens gräns, skickas positionsrapporter via satellitnärverket varje minut för att tillåta detaljerad spårning för snabb återhämtning. Säkerhetsinhägnaden kan inte ses på webbplatsen. När fjärrkontrollen sticks in i dockningsstationen, inaktiveras (låses upp) TDS-Premium och den virtuella säkerhetsinhägnaden inaktiveras. Systemet tror att ägaren har auktoriserat kontrollen över båten och att båten kan köras vart som helst. Positionsrapporter skickas fortsättningsvis via satellitnätverket var 30:e minut som standardinställning. När tändningen slås med fjärrkontrollen instucken, skapas ett virtuellt säkerhetsinhägnad med radien 152,4 m (500 ft). Båtpositionsrapporter skickas var 4:e timme medan båten är innanför säkerhetsinhägnaden. Om båten korsar den virtuella säkerhetsinhägnadens gräns när de dras på släp, bogseras eller har drivit ut ur den virtuella säkerhetsinhägnaden, anses detta vara oauktoriserat och varningar skickas enligt ägarens konfiguration. När båten korsar säkerhetsinhägnadens gräns, skickas positionsrapporter via satellitnärverket varje minut. När fjärrkontrollen avlägsnas från dockningsstationen medan tändningen är i läge på och motorn är igång, förblir stöldskyddssystemet inaktiverat. Ingen virtuell säkerhetsinhägnad skapas och båten kan fortsätta att köras. När tändningen slås av med fjärrkontrollen utdragen från dockningsstationen, skapas en virtuell säkerhetsinhägnadsgräns snabbt. Om fjärrkontrollen inte är införd när motorn startas, begränsas motorns drift och den virtuella säkerhetsinhägnadens gräns förblir aktiverad (låst). Fjärrkontrollen måste stickas in i dockningsstationen för att inaktivera den virtuella säkerhetsgränsen så att motorn kan köras inom sina normala parametrar. Viktig information om landtransport När landtransport krävs, antas det att tändningsnyckeln och fjärrkontrollen har avlägsnats. När fjärrkontrollen inte har stuckits in i dockningsstationen, aktiveras (låses) TDS-Premium och en virtuell säkerhetsinhägnad med radien 152,4 m (500 ft) skapas kring den sist registrerade GPS-positionen. Båtpositionsrapporter skickas var 4:e timme medan båten är innanför säkerhetsinhägnaden. När båten korsar över den virtuella säkerhetsinhägnadens gräns, skickas varningar enligt ägarens konfiguration och positionsrapporter genereras varje minut medan båten är utanför säkerhetsinhägnaden och i rörelse. När båten har stått stilla i 15 minuter så genereras en ny säkerhetsinhägnad, och positionsrapporter skickas var 4:e timme. När båten korsar över den nya säkerhetsinhägnadens gräns, skickas varningar och positionsrapporter genereras varje minut, vilket kan leda till högre dataanvändning och ytterligare kostnader. 90-8M swe JUNI 2012 Sida 7

12 Avsnitt 1 - Viktig information Anteckningar: Sida M swe JUNI 2012

13 Innehållsförteckning Installation av sköldskyddssystemsatsen (fjärrkontroll) Riktlinjer för montering av kabelstammar Försiktighetsåtgärder för ledningar och kabelstammar...10 Installera dockningsstationen Installera TDS modulen Kabelanslutningar Båtar med existerande 10 stiftig kabelstam vid rodret Avsnitt 2 - Montering Avsnitt 2 - Montering Båtar utan 10 stiftig kabelstam vid rodret Felsökning Installation av Stöldskyddssystem (TDS) Premium Delar som ingår i satsen Installation av TDS Premium Kopplingsschema för kabel och kabelstam Systemkontroll Sätta fast stöldskyddssystemet (TDS) Premium M swe JUNI 2012 Sida 9

14 Avsnitt 2 - Montering Installation av sköldskyddssystemsatsen (fjärrkontroll) Riktlinjer för montering av kabelstammar Följ dessa riktlinjer när du installerar kabelstammar: Max. CAN-busslängd är 70 m (230 ft). Max. längd på ett CAN-bussfall (förgrening från huvudkabelstammen) är 7 m (23 ft). Den kombinerade längden av alla fall får inte överstiga 36 m (118 ft). Leda reda på en lämplig dragningsväg för kabelstamsanslutningarna till sina installationspunkter. Undersök dragningsvägen för att säkerställa att ytorna är fria från vassa kanter och gjutskägg som kan skada kabelstammen. Fäst och stöd kabelstammen med klämmor eller buntband längs dragningsvägen. En klämma eller ett buntband måste användas inom 25,4 cm (10 in.), av varje anslutning och med 45,8 cm (18 in.), mellanrum längs dragningsvägen om inte en riggningsrör används. Säkerställ att alla anslutningar är ordentligt fastsatta och låsta (om utrustade med låsningsmekanism). Täta alla oanvända kontakter med väderskydd. Dra kabelstammen minst 1 m (3 ft 3 in.) från varje anordning som producerar elektromagnetiska störningar (EMI), t.ex. VHF-radio- och radarutrustning. Försiktighetsåtgärder för ledningar och kabelstammar VIKTIGT! Se följande försiktighetsåtgärder vid arbete på eller runt elkabelstammarna eller när andra eltillbehör läggs till, för att undvika skada på elsystemet. Försök inte diagnostisera utan lämpliga, godkända serviceverktyg. Stick inte hål på ledningar för att testa dem (sondering). Skarva inte ihop kablar i kabelstammen. Försök inte ansluta, nätverka, koppla in i, växla eller sänka spänningskällan eller strömmen från kabelstammar. Försök inte ansluta någon typ av kommunikations- eller navigeringsutrustning till DTS-kabelstammen förutom vid den angivna anslutningspunkten. Installera båtens tillbehörsutrustning med lämplig strömanslutning, t. ex. säkringspanel eller avgreningsdosa. Försök aldrig att använda någon av kabelstammarna som strömkälla. Installera dockningsstationen 1. Välj en monteringsplats för dockningsstationen som har följande: Dockningsstationen får inte vara närmare en anordning som producerar elektromagnetiska störningar (EMI) än 102 mm (4 in.), t.ex. VHF-radioutrustning och radarutrustning. Dockningsstationen måste installeras inom 1,2 m (4 ft) från TDS-modulen. Dockningsstationens kabelstam från inte förlängas. Se Kabelanslutningar. Säkerställ att monteringsplatsen är tillgänglig från instrumentbrädan. 2. Använd en 54 mm (2 1/8 in.) hålsåg och ta upp ett hål vid dockningsstationen. 3. Placera en packning på dockningsstationen. 4. Placera dockningsstationen i monteringshålet. Sätt fast med hållmutter. a b c d a - Dockningsstation b - Packning c - Monteringsplats. d - Låsmutter Installera TDS-modulen 1. Välj en monteringsplats för TDS-modulen som har följande: Montera TDS-modulen i ett område som förblir relativt torrt. TDS-modulen måste installeras inom 1,2 m (4 ft) från dockningsstationen. Dockningsstationens kabelstam från inte förlängas. Se Kabelanslutningar Sida M swe JUNI 2012

15 Avsnitt 2 - Montering Om TDS-modulen monteras på en vertikal yta, ska anslutningarna riktas mot sidan eller nedåt. Det måste finnas ett spelrum på minst 10 cm (4 in.), för montering och demontering av anslutningen. 2. Sätt fast modulen på en flat yta med skruvarna och de flata brickorna som medföljde. a 10 cm (4 in.) b a - TDS-modul b - Min. spelrum för montering och demontering av anslutningen. c - Monteringsskruvar och planbrickor (2) c Kabelanslutningar Båtar med existerande 10-stiftig kabelstam vid rodret Anslut den 10-stiftiga anslutningen (från TDS-kabelstammen) till avgreningsdosan. Se nedanstående kopplingsschema. För tillämpningar med flera motorer, måste den anslutas till Multiwake- eller VesselViewdisplayavgreningsdosan. Anslut den existerande 10-stiftiga anslutningen (finns vid rodret) till avgreningsdosan. Se nedanstående kopplingsschema. Anslut den 8-stiftiga anslutningen från dockningsstationen till den 8-stiftiga anslutningen på TDS-kabelstammen. Se nedanstående kopplingsschema. Anslut båda12-stiftiga anslutningarna (från TDS-kabelstammen) till anslutningarna på TDS-modulen. Anslutningarna är kodade för att säkerställa rätt inriktning. Se nedanstående kopplingsschema. Se nedanstående kopplingsschema för placering av kabelanslutningar. h i a b c d En motor med existerande 10-stiftig kabelstam vid rodret a - Dockningsstation b - TDS-kabelstam c - Avgreningsdosa d - 10-stiftig existerande kabelstam e - Avslutningsmotstånd f - 10-stiftsanslutning g - 14-stiftsanslutning h - Motor i - TDS-modul f e g Båtar utan 10-stiftig kabelstam vid rodret Anslut den 10-stiftiga anslutningen (från TDS-kabelstammen) till avgreningsdosan. Se nedanstående kopplingsschema. För tillämpningar med flera motorer, måste den anslutas till Multiwake- eller VesselViewdisplayavgreningsdosan. 90-8M swe JUNI 2012 Sida 11

16 Avsnitt 2 - Montering Avlägsna avslutningsmotståndet från den10-stiftiga anslutningen på motorn. Anslut en SmartCraft 10-stiftig (ett motstånd) datakabelstam (blå) mellan den 10-stiftiga ansutningen på motorn och avgreningsdosan. Anslut datakabelstammens ände (som har ett motstånd) till den 10-stiftiga anslutningen på motorn. Se nedanstående kopplingsschema. Installera avslutningsresistansen i avgreningsdosan. Se nedanstående kopplingsschema. Anslut den 8-stiftiga anslutningen (från TDS-kabelstammen) till den 8-stiftiga anslutningen på dockningsstationen. Se nedanstående kopplingsschema. Anslut båda12-stiftiga anslutningarna (från TDS-kabelstammen) till anslutningarna på TDS-modulen. Anslutningarna är kodade för att säkerställa rätt inriktning. Se nedanstående kopplingsschema. Se nedanstående kopplingsschema för placering av kabelanslutningar. j i g a f b e c d En motor utan 10-stiftig kabelstam vid rodret a - Dockningsstation b - TDS-kabelstam c - Avgreningsdosa d - Avslutningsmotstånd e - SmartCraft 10-stiftig (ett motstånd) datakabelstam (blå) f - Motstånd (inline) g - 10-stiftsanslutning h - 14-stiftsanslutning i - Motor j - TDS-modul h Felsökning OBS! Stöldskyddssystemets elektroniska kod är unik och matchar motorn elektroniskt. Om motorn avlägsnas från båten och sätts i en annan båt, måste motorn eventuellt omprogrammeras. Kontakta en auktoriserad Mercury-återförsäljare. Sida M swe JUNI 2012

17 Avsnitt 2 - Montering Installation av Stöldskyddssystem (TDS) Premium Delar som ingår i satsen a b c e f g d h i Ref. Antal Beskrivning a 1 Mobil sändtagarenhet b 1 Påse med delar c 1 SmartCraft-kabelstam d 1 Användargränssnittsinfattning e 1 Användargränssnitt f 1 Hållare g 1 Iridium-satellitantenn h 1 GPS-antenn i 1 Kabelstam Installation av TDS-Premium VIKTIGT! TDS-Premium kräver version 77 eller högre av kommandomodulen. VIKTIGT! Det är viktigt att installatören av denna produkt läser installationsanvisningarna och får en grundlig förståelse av processen innan någon komponent anslutes och sätts fast. VIKTIGT! Montera inte permanent en komponent från stöldskyddssystemet innan du uppmanas göra det. VIKTIGT! CDS-G3 måste användas för att visa felnummer och feltext när TDS-Premium har konfigurerats på rätt sätt i SmartCraft-nätverket. CDS visar endast felnummer. 1. Lokalisera ett område undet båtens däck där du kan montera de två antennerna på ett avstånd under 3 m (9 ft) från den mobila sändtagarenheten (MTU). Använd tejp (medföljer inte) för att temporärt sätta fast antennerna på däckets undersida. Antennerna måste ha obehindrad sikt mot himlen och får inte vara närmare än 7,6 cm (3,0 in.), i förhållande till varandra. 2. Montera temporärt den mobila sändtagarenheten (MTU) på ett område där du har lätt åtkomst till antennkablarna, en SmartCraft-avgreningsdosa och eller kraftkälla eller ett batteri. Anslutningen till kraftkällan eller batteriet måste vara oavbruten. 3. Montera krympslangen över ändarna på GPS-antennkabeln och Iridium-satellitantennen. 90-8M swe JUNI 2012 Sida 13

18 Avsnitt 2 - Montering 4. Anslut GPS-antennkabeln till J1-kontakten på MTU och dra åt ordentligt. Dra inte åt med anslutningen med verktyg. Utsätt inte krympslangen för värme. 5. Anslut Iridium-antennkabeln till J3-kontakten på MTU och dra åt ordentligt. Dra inte åt med anslutningen med verktyg. Utsätt inte krympslangen för värme. a b a - GPS-antennanslutning b - Iridium-satellitantennanslutning c - Krympslang J1 c J3 6. Anslut SmartCraft-kabelstamsanslutningen till B-kontakten på MTU. Anslut den andra änden av kabelstammen till en avgreningsdosa. 7. Anslut elkabelstamsanslutningen till A-kontakten på MTU. OBS! MTU-anslutningsportarna är speciellt kodade för den kabelstam som kan accepteras. Tvinga inte kabelstamsanslutningarna på MTU. I fall av felaktig installation, kan kabelstamsanslutningarna tvingas in i fel MTUanslutningsåport b a a - Kabelstammens A-anslutning b - SmartCraft-kabelstammens B-anslutning c - Kabelstammens anslutningskod B A c Anslut elkabelstammens 4-stiftiga anslutning till kontakten på användargränssnittet. 9. Anslut den röda och svarta polen på elkabelstammen till en oavbruten kraftkälla. Röd är positiv och svar är negativ. Sida M swe JUNI 2012

19 Avsnitt 2 - Montering Kopplingsschema för kabel och kabelstam d c b e a f g i h a - Mobil sändtagarenhet (MTU) b - Iridium-satellitantenn c - GPS-antenn d - Användargränssnitt e - Kabelstam f - SmartCraft-kabelstam g - 5 A säkring h - Batteri i - Avgreningsdosa Systemkontroll 1. När elkabelstammen är ansluten till en batterikälla med användargränssnittet anslutet, bör gränssnittets display visa COMM eller no COMM. OBS! Båten måste ha obehindrad vy mot himlen. Om båten är under ett tak av metall eller med metallbeläggning, så kan antennen inte kommunicera med satelliten. 90-8M swe JUNI 2012 Sida 15

20 Avsnitt 2 - Montering OBS! Den första kommunikationen med satelliten kan ta några minuter innan antennen ska skapa en länk till satelliten. a COMM c d a - COMM b - no COMM c - Statusknapp d - MODE-knapp (läge) e - Hjälpknapp e b no COMM Tryck på S-knappen för att gå till statusläge. 3. Tryck på MODE-knappen för stega genom sju skärmar. a. SAT-signalstyrka: En display mellan 0 och 5 anger Iridium-satellitens signalstyrka. 0 anger att ingen signal är tillgänglig, medan 5 är den bästa signalen. Flytta antennen till en annan plats för att identifiera den bästa signalstyrkan. Markera området för att permanent fastsättning av antennen efter det systemkontrollen är klar. b a 5 SAT a - Signalstyrka 5 b - Satellitsignalstyrka SAT b. GPS-signalstyrka: På denna skärm visas GPS signalstyrka upp till ett fyrasiffrigt nummer. Numret 9999 anger att det inte finns en GPS-signal. Numret 123 anger att signalstyrkan är mycket bra. Lägre nummer anger bättre signalstyrka. Flytta antennen till en annan plats för att identifiera den bästa signalstyrkan. Markera området för att permanent fastsättning av antennen efter det systemkontrollen är klar. a b 123 GPS a - Signalstyrka (123) b - GPS-signal Sida M swe JUNI 2012

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen iphone app - Users Allmänt Denna app finns tillgänglig hos Apple App Store. Appen fungerar på alla iphone eller ipad med ios 5.1 eller högre. Starta Appen När Appen laddats ner och installerats finns ikonen

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Skärmen Safe Boating (Säker båtanvändning) Så här uppgraderar du VesselView-programvaran. Automatisk förfrågan via Wi-Fi. Använda Micro SD-kortet

Skärmen Safe Boating (Säker båtanvändning) Så här uppgraderar du VesselView-programvaran. Automatisk förfrågan via Wi-Fi. Använda Micro SD-kortet Skärmen Safe Boating (Säker båtanvändning) Varje gång som VesselView slås på efter en fullständig avstängning om 30 sekunder eller mer visas en skärm med råd om båtsäkerhet för användaren. Tryck på Accept

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

iphone app - Reports Net2 AN1114-SE Allmänt Starta Appen

iphone app - Reports Net2 AN1114-SE Allmänt Starta Appen iphone app - Reports Allmänt Denna app finns tillgänglig hos Apple App Store. Appen fungerar på alla iphone eller ipad med ios 5.1 eller högre. Starta Appen När Appen laddats ner och installerats finns

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Se till att du har din SKY WiFi SmartPen och ditt block framför dig. Gå till Livescribes hemsida (om du skrivit ut denna guide och inte kan klicka på länken så gå till:

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Lathund för EveryonePrint på ipad

Lathund för EveryonePrint på ipad 1(10) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för EveryonePrint på ipad 2(10) 1. Inledning EveryonePrint är en app för ipads och iphones som underlättar utskrifter till http://utskrift.molndal.se

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten systemaccess för distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så

Läs mer