2012 Mercury Marine *8M * 90-8M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Mercury Marine *8M0073490* 90-8M0073490"

Transkript

1 2012 Mercury Marine *8M * 90-8M

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Viktig information FriskrStöldskyddssystem premium, friskrivning...2 FCC meddelande... 2 Det är viktigt att utrustningen installeras av en återförsäljare... 2 Produktregistrering...2 Avtal om att dela information... 5 Mercurys stöldskyddssystem (TDS) Premium med ansluten farkost... 5 Monteringskrav... 5 Funktionsöversikt... 6 Installationsanvisningar...6 Användning av fjärrkontrollen... 7 Viktig information om landtransport... 7 Avsnitt 2 - Montering Installation av sköldskyddssystemsatsen (fjärrkontroll) Riktlinjer för montering av kabelstammar Försiktighetsåtgärder för ledningar och kabelstammar. 10 Installera dockningsstationen Installera TDS modulen Kabelanslutningar Båtar med existerande 10 stiftig kabelstam vid rodret Båtar utan 10 stiftig kabelstam vid rodret Felsökning Installation av Stöldskyddssystem (TDS) Premium Delar som ingår i satsen Installation av TDS Premium Kopplingsschema för kabel och kabelstam Systemkontroll Sätta fast stöldskyddssystemet (TDS) Premium Avsnitt 3 - Spårning online Inloggning på online spårningskontot Mercury TDS Manager Boat View Information (båtinformation) Follow Boat (följ båten) View Logs (visa loggar) Alert History (varningshistorik) GeoFence History (geoinhägnadshistorik) Engine Log (motorlogg) Fault Log (fellogg) Avsnitt 4 - Anpassad gränskonfiguration (GeoFence) GeoFence Manager Skapa en inhägnad Redigera, radera eller ändra namn på en geo inhägnad Avsnitt 5 - Varningskonfiguration Varningsadresskonfiguration Varningsdefinitionsmatris...32 Hjälpknapp Hjälpknappsfunktion...33 Avsnitt 6 - Vanligan frågor och anmärkningar Vanliga frågor om Mercury TDS Premium Anteckningar: M swe JUNI 2012 Sida i

4 Sida ii 90-8M swe JUNI 2012

5 Innehållsförteckning Avsnitt 1 - Viktig information Avsnitt 1 - Viktig information 1 FriskrStöldskyddssystem premium, friskrivning... 2 FCC meddelande... 2 Det är viktigt att utrustningen installeras av en återförsäljare... 2 Produktregistrering... 2 Avtal om att dela information... 5 Mercurys stöldskyddssystem (TDS) Premium med ansluten farkost... 5 Monteringskrav... 5 Funktionsöversikt... 6 Installationsanvisningar... 6 Användning av fjärrkontrollen... 7 Viktig information om landtransport M swe JUNI 2012 Sida 1

6 Avsnitt 1 - Viktig information FriskrStöldskyddssystem-premium, friskrivning VIKTIGT! Mercury TDS är ett hjälpmedel för båtens drift. Det är inte avsett för och bör inte användas för navigering. Systemets prestanda kan påverkas av många faktorer, inklusive utrustningsfel, miljöförhållanden, felaktig installation, hantering och användning. Du använder Mercury TDS på egen risk och under inga omständigheter ska Mercury Marine hållas ansvarig för kostnader, förluster, skador, kostnader och krav av något som helst slag orsakade av användningen av denna anordning. FCC-meddelande Denna anordning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Denna utrustning får användas under förutsättning att den inte orsakar skadliga störningar. Modifikationer eller ändringar på denna utrustning, som inte godkänts skriftligen av Faria WatchDog Inc., kan strida mot FCC:s regler och kan leda till att operatören inte längre har rätt att använda utrustningen. En FCC Ship s Radio License och Operator s License krävs inte för användning av detta stöldskyddssystem. TDS har testats och har visat sig uppfylla gränsvärdeskraven för digitalanordningar, i enlighet med Parts 15 och 80 av FCC:s regler. Det är viktigt att utrustningen installeras av en återförsäljare VIKTIGT! Uppkoppling till Internet krävs för registrering av TDS-enheten. VIKTIGT! Efter det satsen öppnats ska du leta reda på den mobila sändtagarenhetens (MTU) serienummer. Verifiera MTU:s serienummer mot dekalen som satt på denna handboks sista sida. Registreringen aktiverar stöldskyddssystemet som inte kan aktiveras utan detta serienummer. Ägaren måste vara närvarande hos den installerande återförsäljaren när produkten registreras. Kunden måste tillhandahålla ett kreditkortsnummer för att kunna registrera produkten och aktivera stöldskyddssystemet. Den registrerande återförsäljaren, tillsammans med kunden, måste skapa ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet och lösenordet krävs för att kunden ska få åtkomst till konsumentwebbplatsen. En del av den information som återförsäljaren laddat upp kan ändras av kunden när kunden loggar in på konsumentwebbplatsen. Säkerställ att kundinformationen är korrekt. Om informationen som laddats upp till webbplatsen innehåller fel, måste du kontakta Mercury Marines kundtjänst för att rätta felen. Produktregistrering VIKTIGT! Använd inte tangenten Enter för att gå till nästa informationsfält under produktregistreringen. Använd webbsidans BACK- ikon (bakåt) under registreringen. 1. Logga in på återförsäljarens MercNET-plats. 2. När du är på MercNET-platsen, gå till Sales and Marketing, Mercury TDS - Premium Registration Alla informationsfält i rätt är obligatoriska. Alla informationsfält i svart måste inte fyllas i men Mercury rekommenderar att alla fält fylls i. 4. Ange all information om ägare, båt och motor. Denna information används för att bekräfta registreringen. Efter det du fyllt i varje informationsfönster, ska du använda tabb-tangenten på tangentbordet för att gå till nästa informationsfönster. När alla ägarinformation har fyllts i ska du klicka på Add Owner (lägg till ägare)., OBS! Användarens namn fylls i automatiskt när fönstret Verify (verifiera e-post) har fyllts i. Du kan inte fylla i fältet automatiskt utan att ändra e-postadress, tillsammans med fönstret Verify . Dessa två adresser måste vara identiska. Sida M swe JUNI 2012

7 Avsnitt 1 - Viktig information VIKTIGT! Det lösenord du skapar måste ha minst åtta (8) tecken. Tecknen kan bestå av en kombination av bokstäver, siffror och # $ % ^ M swe JUNI 2012 Sida 3

8 Avsnitt 1 - Viktig information 5. Efter det du klickat på Add Owner (lägg till ägare), låter nästa fönster dig granska informationen. Klicka på Next Step (nästa steg). 6. Fyll i all kreditkortsinformation. Klicka på Next Step när du är klar Sida M swe JUNI 2012

9 Avsnitt 1 - Viktig information 7. Fyll i MTU-serienumret i exakt den form som det visas på etiketten. Ikonen Register Unit (registrera enhet) visas i fönstret när rätt MTU-serienummer har verifierats. Klicka på Register Unit för att skicka formuläret till Faria WatchDog Inc. XXX XXXXXX XXX XXXXXX VIKTIGT! Efter det Mercurys stöldskyddssystem har installerats, återförsäljaren har verfierat att systemet fungerar och registreringsformuläret har skickats till Faria WatchDog Inc., måste TDS kopplas fullständigt bort från batteriet. Faria WatchDog Inc. kommer inte att kunna bekräfta TDS-registreringen förrän batteriet är helt frånkopplat och sedan inkopplat igen efter det att registreringen har skickats och bekräftats. Produktregistreringen bekräftas i allmänhet under mindre än två timmar, men kan ta upp till 24 timmar. Avtal om att dela information Mercury TDS Premium System ("systemet") samlar in data om dig och din båt och motor ("data"). Dessa data kan inkludera status eller information om prestanda, plats, drift och rekommenderad service. Systemet samlar in data enligt en schemalagd tid. Insamlingen av data är ytterst viktig för systemets drift och funktion. Genom att klicka på "samtycker" och i enlighet med gällande lag, ger du härmed Mercury Marine ditt samtycke till att företaget får använda dessa data för de tjänster som systemet tillhandahåller ("tjänsterna") eller att meddela dig om båt- och motorinformation eller om tjänsterna (inklusive skicka meddelande till dig via telefon, dator eller på annat sätt, avseende din båt och motor), att hantera tjänsterna från systemet, eller att värna om din eller en annan parts egendom och säkerhet, eller att följa alla lagar och domstolsbeslut (inklusive åläggande om inställning inför domstol). Genom att klicka på "samtycke" ger du även tillstånd till att Mercury Marine får dela dessa data med en partner som Mercury Marine anförlitar för att hjälpa till med att tillhandahålla tjänsterna, förutsatt att nämnda partner utfäster sig till att endast använda dessa data före att tillhandahålla ifrågavarande hjälp. Mercury Marine ska inte på något annat sätt avslöja, sälja eller hyra ut dessa data till tredje part utan ditt tillstånd. Oaktat det föregående ger du även Mercury Marine tillstånd till att tillhandahålla tredje part med sammanfattande information från dessa data utan ditt samtycke, förutsatt att nämnda sammanfattande information inte innehåller någon information som identifierar dig eller att Mercury Marine kan ge dessa data åt båtens och motorns ägare utan ditt samtycke. För en fullständig lista av villkoren avseende systemet, din användning av systemet och Mercury Marines användning av dessa data, så ska du gå till webbplatsen på eller kontakta Mercury Marine för en kopia. Mercury Marine kan revidera dessa villkor utan föregående varsel och uppmanar dig till att regelbundet granska villkoren. Även om Mercury Marine utfärdar en begränsad garanti för systemet, så garanterar Mercury Marine inte att systemet kommer att förhindra stöld, och åtar sig därför inget ansvar för en stulen båt eller motor. Mercurys stöldskyddssystem (TDS) Premium med ansluten farkost VIKTIGT! Det är viktigt att installatören av denna produkt läser installationsanvisningarna och får en grundlig förståelse av processen innan någon komponent anslutes och sätts fast. Monteringskrav Mercurys stöldskyddssystem premium med ansluten farkost har följande installationskrav: Mercurys stöldskyddssystem premium (grundläggande) art.nr 8M måste installeras och konfigureras för en kompatible Mercury SmartCraft-motor innan man fortsätter. En SmartCraft-avgreningsdosa med en tillgänglig port som tillhandahåller en CAN P-buss (framdrivning) inom installationsområdet. Ett husbatteri, hjälpbatteri eller batteripaket med oavbruten12 V-likströmskälla M swe JUNI 2012 Sida 5

10 Avsnitt 1 - Viktig information VIKTIGT! TDS-Premiumsystemet ger inte kontinuerlig säkerhet när det är kopplat till en kraftkälla som kan slås av. Exempel på detta är batteriomkopplare, tillbehörsreläer eller tändningslås. Om strömförsörjningen till TDS- Premiumsystemet kan lokaliseras och kopplas från med lätthet, så ger systemet inte maximalt stöldskydd. OBS! Anslut det inte till ett motorbatteri. Systemet förbrukar ca 150 ma konstant. Anslutning till ett motorbatteri kan resultera i att motorn inte går att starta. Ett hjälpbatteri med en batteriisolator måste vid behov installeras. En plan yta på ett separat ställe för montering av huvudsändarenheten (MTU). MTU-enheten kan monteras i vilken riktning som helst. Horisontell montering är emellertid att föredraga. Montera inte systemet i motorrummet eller i kölsvinet. Åtkomst till plana ytor under båtens däck eller någon annan yta högre upp för montering av två antenner. De valda platserna måste vara av glasfiber eller kompositmaterial och ha oblockerad vy av himlen. Föremål som monteras direkt ovanför antennen kan blockera mottagningen av signaler till och från GPS och Iridiums satelliter. Antennerna fungerar inte genom beläggningar helt eller delvis av metall. Motorer med digitalt gas- och växelsystem (DTS) måste ha den senaste reglermodulprogramvaran (version 0077). Funktionsöversikt TDS-Premium är ett GPS-spårningssystem med satellitkommunikation. Det ger ägaren möjlighet att kontinuerligt övervaka farkostens läge. Det integreras med grund-tds och använder fjärrkontrollen för att reglera TDS-Premiums driftsläge. GPSsystemet ger båtens läge medan satellitnätverket upprätthåller kommunikationen mellan TDS-Premium och en säker internet-webbplats. Alla systemkonfigurations- och varningsinställningar görs genom konsumentinternetwebbplatsen. Systemet använder GPS för koordinater för att övervaka farkostens läge. När farkosten korsar över säkerhetsgränsen, skickar satellitnärverket ett varningsmeddelande via e-post till de adresser som designerats av båtägaren. E-post- och textmeddelandeadresser måste konfigureras på webbplatsen. Dessutom skickas positionsrapporter genom satellitnätverket varje minut och de arkiveras på webbplatsen när båten korsar en säkerhetsgräns. Alla varningsmeddelanden konfigureras genom en säker webbplats. Det finns flera olika gränser som används i TDS-Premium och vi förklarar dem alla nedan. VIKTIGT! Det är viktigt att förstå att varje rapport eller varning som skickas via Iridiums satellitnärverk ökar mängden data som används i din dataplan. Fjärrkontroll - Fjärrkontrollen aktiverar och inaktiverar stöldskyddssystemet och reglerar frekvens och typ av varningsmeddelanden som skickas medan båten är utanför säkerhetsområdet. Säkerhetsinhägnad - En säkerhetsinhägnad är en virtuell gräns med en radie på 152,4 m (500 ft) kring den senaste registrerade GPS-positionen när systemet aktiverades. Båtpositionsrapporter skickas var 4:e timme medan båten är innanför säkerhetsinhägnaden. Om båten korsar den virtuella säkerhetsinhägnaden, anses detta vara oauktoriserat och varningar skickas enligt ägarens konfiguration. När båten korsar säkerhetsinhägnaden, skickas positionsrapporter via satellitnärverket varje minut för att tillåta detaljerad spårning för snabb återhämtning. Säkerhetsinhägnaden kan inte ses på webbplatsen. Inneslutningsinhägnad - En inneslutningsinhägnad är en virtuell fördefinierad avgränsad omkrets baserad på GPSkoordinater. Denna virtuella inneslutningsinhägnad konfigureras på den säkra webbplatsen. Positionsrapporter genereras när båten har lämnat inneslutningsinhägnaden. Tiden för gränsöverträdelsen och positionsrapportvarningen kan inte synkroniseras. En grön inneslutningsinhägnad kan ses på webbplatsen. Faroinhägnad - En faroinhägnad är en virtuell fördefinierad avgränsad omkrets baserad på GPS-koordinater. Alla villkor för faroinhägnaden är identiska med inneslutningsinhägnaden med undantag av färgen. Detta är mest viktigt när du önskar identifiera områden som du vill att båten ska undvika. En röd faroinhägnad kan ses på webbplatsen. Installationsanvisningar Som helhet bör installationen vara så diskret som möjligt eftersom den inte ska ses och kräver inga åtgärder av föraren. Installationen av delar och kabelstammar bör smälta in med existerande kabelstammar och moduler på båten. Ju svårare det är att identifiera och avgöra dess funktion, desto säkrare är installationen. Om det är lätt att lokalisera systemet, kan det även lätt påverkas. Komponenterna bör hållas på plats i önskat läge med tejp (medföljer inte) för att testa systemet innan installationen görs permanent. Detta test verifierar system- och antennfunktion före den permanenta installationen, t.ex.: borrade hål, aktivering av kylkropp och användning av klisterlappar på antennerna. Hoppa inte över denna vikta process. Antennerna är specifika för riktning upp och ned. De fungerar inte om de monteras upp och ned. Sätt inte klisterlappen på antennen förrän du är säker på var och hur den ska monteras. Iridiums satellitantenn måste monteras tillräckligt långt borta från varje komponent som kan registrerar magnetisk pol, så att funktionen hos dessa typer av komponenter inte påverkas. Exempel på sådana komponenter är en kompass och en intern mätenhet (IMU). Iridiums satellitantenn är tillverkad med en stark intern magnet som påverkar dylika komponenter. Håll alla delar långt borta från kända typer av elektromagnetisk störning (EMI) och radiofrekvensstörning (RFI). Exempel på dessa störningskällor är: båtradior, radarsystem, kraftfulla ljudförstärkare och högtalare, samt motorns tändsystem. Fäst och stöd kabelstammen med klämmor eller buntband längs dragningsvägen. En klämma eller ett buntband måste användas inom 25 cm (10 in.) av varje anslutning och med 46 cm (18 in.) mellanrum längs dragningsvägen om inte en riggningsrör används. Sida M swe JUNI 2012

11 Användning av fjärrkontrollen Fjärrkontrollen är en viktig komponentlänk i stöldskyddssystemet. Avsnitt 1 - Viktig information När fjärrkontrollen sticks in i dockningsstationen, aktiveras (låses) TDS-Premium och en virtuell säkerhetsinhägnad med radien 152,4 m (500 ft) skapas kring den sist registrerade GPS-positionen. I detta läge skickas båtpositionsrapporter var 4:e timme medan båten är innanför säkerhetsinhägnaden. Om båten korsar den virtuella säkerhetsinhägnadens gräns, anses detta vara oauktoriserat och varningar skickas enligt ägarens konfiguration. När båten korsar säkerhetsinhägnadens gräns, skickas positionsrapporter via satellitnärverket varje minut för att tillåta detaljerad spårning för snabb återhämtning. Säkerhetsinhägnaden kan inte ses på webbplatsen. När fjärrkontrollen sticks in i dockningsstationen, inaktiveras (låses upp) TDS-Premium och den virtuella säkerhetsinhägnaden inaktiveras. Systemet tror att ägaren har auktoriserat kontrollen över båten och att båten kan köras vart som helst. Positionsrapporter skickas fortsättningsvis via satellitnätverket var 30:e minut som standardinställning. När tändningen slås med fjärrkontrollen instucken, skapas ett virtuellt säkerhetsinhägnad med radien 152,4 m (500 ft). Båtpositionsrapporter skickas var 4:e timme medan båten är innanför säkerhetsinhägnaden. Om båten korsar den virtuella säkerhetsinhägnadens gräns när de dras på släp, bogseras eller har drivit ut ur den virtuella säkerhetsinhägnaden, anses detta vara oauktoriserat och varningar skickas enligt ägarens konfiguration. När båten korsar säkerhetsinhägnadens gräns, skickas positionsrapporter via satellitnärverket varje minut. När fjärrkontrollen avlägsnas från dockningsstationen medan tändningen är i läge på och motorn är igång, förblir stöldskyddssystemet inaktiverat. Ingen virtuell säkerhetsinhägnad skapas och båten kan fortsätta att köras. När tändningen slås av med fjärrkontrollen utdragen från dockningsstationen, skapas en virtuell säkerhetsinhägnadsgräns snabbt. Om fjärrkontrollen inte är införd när motorn startas, begränsas motorns drift och den virtuella säkerhetsinhägnadens gräns förblir aktiverad (låst). Fjärrkontrollen måste stickas in i dockningsstationen för att inaktivera den virtuella säkerhetsgränsen så att motorn kan köras inom sina normala parametrar. Viktig information om landtransport När landtransport krävs, antas det att tändningsnyckeln och fjärrkontrollen har avlägsnats. När fjärrkontrollen inte har stuckits in i dockningsstationen, aktiveras (låses) TDS-Premium och en virtuell säkerhetsinhägnad med radien 152,4 m (500 ft) skapas kring den sist registrerade GPS-positionen. Båtpositionsrapporter skickas var 4:e timme medan båten är innanför säkerhetsinhägnaden. När båten korsar över den virtuella säkerhetsinhägnadens gräns, skickas varningar enligt ägarens konfiguration och positionsrapporter genereras varje minut medan båten är utanför säkerhetsinhägnaden och i rörelse. När båten har stått stilla i 15 minuter så genereras en ny säkerhetsinhägnad, och positionsrapporter skickas var 4:e timme. När båten korsar över den nya säkerhetsinhägnadens gräns, skickas varningar och positionsrapporter genereras varje minut, vilket kan leda till högre dataanvändning och ytterligare kostnader. 90-8M swe JUNI 2012 Sida 7

12 Avsnitt 1 - Viktig information Anteckningar: Sida M swe JUNI 2012

13 Innehållsförteckning Installation av sköldskyddssystemsatsen (fjärrkontroll) Riktlinjer för montering av kabelstammar Försiktighetsåtgärder för ledningar och kabelstammar...10 Installera dockningsstationen Installera TDS modulen Kabelanslutningar Båtar med existerande 10 stiftig kabelstam vid rodret Avsnitt 2 - Montering Avsnitt 2 - Montering Båtar utan 10 stiftig kabelstam vid rodret Felsökning Installation av Stöldskyddssystem (TDS) Premium Delar som ingår i satsen Installation av TDS Premium Kopplingsschema för kabel och kabelstam Systemkontroll Sätta fast stöldskyddssystemet (TDS) Premium M swe JUNI 2012 Sida 9

14 Avsnitt 2 - Montering Installation av sköldskyddssystemsatsen (fjärrkontroll) Riktlinjer för montering av kabelstammar Följ dessa riktlinjer när du installerar kabelstammar: Max. CAN-busslängd är 70 m (230 ft). Max. längd på ett CAN-bussfall (förgrening från huvudkabelstammen) är 7 m (23 ft). Den kombinerade längden av alla fall får inte överstiga 36 m (118 ft). Leda reda på en lämplig dragningsväg för kabelstamsanslutningarna till sina installationspunkter. Undersök dragningsvägen för att säkerställa att ytorna är fria från vassa kanter och gjutskägg som kan skada kabelstammen. Fäst och stöd kabelstammen med klämmor eller buntband längs dragningsvägen. En klämma eller ett buntband måste användas inom 25,4 cm (10 in.), av varje anslutning och med 45,8 cm (18 in.), mellanrum längs dragningsvägen om inte en riggningsrör används. Säkerställ att alla anslutningar är ordentligt fastsatta och låsta (om utrustade med låsningsmekanism). Täta alla oanvända kontakter med väderskydd. Dra kabelstammen minst 1 m (3 ft 3 in.) från varje anordning som producerar elektromagnetiska störningar (EMI), t.ex. VHF-radio- och radarutrustning. Försiktighetsåtgärder för ledningar och kabelstammar VIKTIGT! Se följande försiktighetsåtgärder vid arbete på eller runt elkabelstammarna eller när andra eltillbehör läggs till, för att undvika skada på elsystemet. Försök inte diagnostisera utan lämpliga, godkända serviceverktyg. Stick inte hål på ledningar för att testa dem (sondering). Skarva inte ihop kablar i kabelstammen. Försök inte ansluta, nätverka, koppla in i, växla eller sänka spänningskällan eller strömmen från kabelstammar. Försök inte ansluta någon typ av kommunikations- eller navigeringsutrustning till DTS-kabelstammen förutom vid den angivna anslutningspunkten. Installera båtens tillbehörsutrustning med lämplig strömanslutning, t. ex. säkringspanel eller avgreningsdosa. Försök aldrig att använda någon av kabelstammarna som strömkälla. Installera dockningsstationen 1. Välj en monteringsplats för dockningsstationen som har följande: Dockningsstationen får inte vara närmare en anordning som producerar elektromagnetiska störningar (EMI) än 102 mm (4 in.), t.ex. VHF-radioutrustning och radarutrustning. Dockningsstationen måste installeras inom 1,2 m (4 ft) från TDS-modulen. Dockningsstationens kabelstam från inte förlängas. Se Kabelanslutningar. Säkerställ att monteringsplatsen är tillgänglig från instrumentbrädan. 2. Använd en 54 mm (2 1/8 in.) hålsåg och ta upp ett hål vid dockningsstationen. 3. Placera en packning på dockningsstationen. 4. Placera dockningsstationen i monteringshålet. Sätt fast med hållmutter. a b c d a - Dockningsstation b - Packning c - Monteringsplats. d - Låsmutter Installera TDS-modulen 1. Välj en monteringsplats för TDS-modulen som har följande: Montera TDS-modulen i ett område som förblir relativt torrt. TDS-modulen måste installeras inom 1,2 m (4 ft) från dockningsstationen. Dockningsstationens kabelstam från inte förlängas. Se Kabelanslutningar Sida M swe JUNI 2012

15 Avsnitt 2 - Montering Om TDS-modulen monteras på en vertikal yta, ska anslutningarna riktas mot sidan eller nedåt. Det måste finnas ett spelrum på minst 10 cm (4 in.), för montering och demontering av anslutningen. 2. Sätt fast modulen på en flat yta med skruvarna och de flata brickorna som medföljde. a 10 cm (4 in.) b a - TDS-modul b - Min. spelrum för montering och demontering av anslutningen. c - Monteringsskruvar och planbrickor (2) c Kabelanslutningar Båtar med existerande 10-stiftig kabelstam vid rodret Anslut den 10-stiftiga anslutningen (från TDS-kabelstammen) till avgreningsdosan. Se nedanstående kopplingsschema. För tillämpningar med flera motorer, måste den anslutas till Multiwake- eller VesselViewdisplayavgreningsdosan. Anslut den existerande 10-stiftiga anslutningen (finns vid rodret) till avgreningsdosan. Se nedanstående kopplingsschema. Anslut den 8-stiftiga anslutningen från dockningsstationen till den 8-stiftiga anslutningen på TDS-kabelstammen. Se nedanstående kopplingsschema. Anslut båda12-stiftiga anslutningarna (från TDS-kabelstammen) till anslutningarna på TDS-modulen. Anslutningarna är kodade för att säkerställa rätt inriktning. Se nedanstående kopplingsschema. Se nedanstående kopplingsschema för placering av kabelanslutningar. h i a b c d En motor med existerande 10-stiftig kabelstam vid rodret a - Dockningsstation b - TDS-kabelstam c - Avgreningsdosa d - 10-stiftig existerande kabelstam e - Avslutningsmotstånd f - 10-stiftsanslutning g - 14-stiftsanslutning h - Motor i - TDS-modul f e g Båtar utan 10-stiftig kabelstam vid rodret Anslut den 10-stiftiga anslutningen (från TDS-kabelstammen) till avgreningsdosan. Se nedanstående kopplingsschema. För tillämpningar med flera motorer, måste den anslutas till Multiwake- eller VesselViewdisplayavgreningsdosan. 90-8M swe JUNI 2012 Sida 11

16 Avsnitt 2 - Montering Avlägsna avslutningsmotståndet från den10-stiftiga anslutningen på motorn. Anslut en SmartCraft 10-stiftig (ett motstånd) datakabelstam (blå) mellan den 10-stiftiga ansutningen på motorn och avgreningsdosan. Anslut datakabelstammens ände (som har ett motstånd) till den 10-stiftiga anslutningen på motorn. Se nedanstående kopplingsschema. Installera avslutningsresistansen i avgreningsdosan. Se nedanstående kopplingsschema. Anslut den 8-stiftiga anslutningen (från TDS-kabelstammen) till den 8-stiftiga anslutningen på dockningsstationen. Se nedanstående kopplingsschema. Anslut båda12-stiftiga anslutningarna (från TDS-kabelstammen) till anslutningarna på TDS-modulen. Anslutningarna är kodade för att säkerställa rätt inriktning. Se nedanstående kopplingsschema. Se nedanstående kopplingsschema för placering av kabelanslutningar. j i g a f b e c d En motor utan 10-stiftig kabelstam vid rodret a - Dockningsstation b - TDS-kabelstam c - Avgreningsdosa d - Avslutningsmotstånd e - SmartCraft 10-stiftig (ett motstånd) datakabelstam (blå) f - Motstånd (inline) g - 10-stiftsanslutning h - 14-stiftsanslutning i - Motor j - TDS-modul h Felsökning OBS! Stöldskyddssystemets elektroniska kod är unik och matchar motorn elektroniskt. Om motorn avlägsnas från båten och sätts i en annan båt, måste motorn eventuellt omprogrammeras. Kontakta en auktoriserad Mercury-återförsäljare. Sida M swe JUNI 2012

17 Avsnitt 2 - Montering Installation av Stöldskyddssystem (TDS) Premium Delar som ingår i satsen a b c e f g d h i Ref. Antal Beskrivning a 1 Mobil sändtagarenhet b 1 Påse med delar c 1 SmartCraft-kabelstam d 1 Användargränssnittsinfattning e 1 Användargränssnitt f 1 Hållare g 1 Iridium-satellitantenn h 1 GPS-antenn i 1 Kabelstam Installation av TDS-Premium VIKTIGT! TDS-Premium kräver version 77 eller högre av kommandomodulen. VIKTIGT! Det är viktigt att installatören av denna produkt läser installationsanvisningarna och får en grundlig förståelse av processen innan någon komponent anslutes och sätts fast. VIKTIGT! Montera inte permanent en komponent från stöldskyddssystemet innan du uppmanas göra det. VIKTIGT! CDS-G3 måste användas för att visa felnummer och feltext när TDS-Premium har konfigurerats på rätt sätt i SmartCraft-nätverket. CDS visar endast felnummer. 1. Lokalisera ett område undet båtens däck där du kan montera de två antennerna på ett avstånd under 3 m (9 ft) från den mobila sändtagarenheten (MTU). Använd tejp (medföljer inte) för att temporärt sätta fast antennerna på däckets undersida. Antennerna måste ha obehindrad sikt mot himlen och får inte vara närmare än 7,6 cm (3,0 in.), i förhållande till varandra. 2. Montera temporärt den mobila sändtagarenheten (MTU) på ett område där du har lätt åtkomst till antennkablarna, en SmartCraft-avgreningsdosa och eller kraftkälla eller ett batteri. Anslutningen till kraftkällan eller batteriet måste vara oavbruten. 3. Montera krympslangen över ändarna på GPS-antennkabeln och Iridium-satellitantennen. 90-8M swe JUNI 2012 Sida 13

18 Avsnitt 2 - Montering 4. Anslut GPS-antennkabeln till J1-kontakten på MTU och dra åt ordentligt. Dra inte åt med anslutningen med verktyg. Utsätt inte krympslangen för värme. 5. Anslut Iridium-antennkabeln till J3-kontakten på MTU och dra åt ordentligt. Dra inte åt med anslutningen med verktyg. Utsätt inte krympslangen för värme. a b a - GPS-antennanslutning b - Iridium-satellitantennanslutning c - Krympslang J1 c J3 6. Anslut SmartCraft-kabelstamsanslutningen till B-kontakten på MTU. Anslut den andra änden av kabelstammen till en avgreningsdosa. 7. Anslut elkabelstamsanslutningen till A-kontakten på MTU. OBS! MTU-anslutningsportarna är speciellt kodade för den kabelstam som kan accepteras. Tvinga inte kabelstamsanslutningarna på MTU. I fall av felaktig installation, kan kabelstamsanslutningarna tvingas in i fel MTUanslutningsåport b a a - Kabelstammens A-anslutning b - SmartCraft-kabelstammens B-anslutning c - Kabelstammens anslutningskod B A c Anslut elkabelstammens 4-stiftiga anslutning till kontakten på användargränssnittet. 9. Anslut den röda och svarta polen på elkabelstammen till en oavbruten kraftkälla. Röd är positiv och svar är negativ. Sida M swe JUNI 2012

19 Avsnitt 2 - Montering Kopplingsschema för kabel och kabelstam d c b e a f g i h a - Mobil sändtagarenhet (MTU) b - Iridium-satellitantenn c - GPS-antenn d - Användargränssnitt e - Kabelstam f - SmartCraft-kabelstam g - 5 A säkring h - Batteri i - Avgreningsdosa Systemkontroll 1. När elkabelstammen är ansluten till en batterikälla med användargränssnittet anslutet, bör gränssnittets display visa COMM eller no COMM. OBS! Båten måste ha obehindrad vy mot himlen. Om båten är under ett tak av metall eller med metallbeläggning, så kan antennen inte kommunicera med satelliten. 90-8M swe JUNI 2012 Sida 15

20 Avsnitt 2 - Montering OBS! Den första kommunikationen med satelliten kan ta några minuter innan antennen ska skapa en länk till satelliten. a COMM c d a - COMM b - no COMM c - Statusknapp d - MODE-knapp (läge) e - Hjälpknapp e b no COMM Tryck på S-knappen för att gå till statusläge. 3. Tryck på MODE-knappen för stega genom sju skärmar. a. SAT-signalstyrka: En display mellan 0 och 5 anger Iridium-satellitens signalstyrka. 0 anger att ingen signal är tillgänglig, medan 5 är den bästa signalen. Flytta antennen till en annan plats för att identifiera den bästa signalstyrkan. Markera området för att permanent fastsättning av antennen efter det systemkontrollen är klar. b a 5 SAT a - Signalstyrka 5 b - Satellitsignalstyrka SAT b. GPS-signalstyrka: På denna skärm visas GPS signalstyrka upp till ett fyrasiffrigt nummer. Numret 9999 anger att det inte finns en GPS-signal. Numret 123 anger att signalstyrkan är mycket bra. Lägre nummer anger bättre signalstyrka. Flytta antennen till en annan plats för att identifiera den bästa signalstyrkan. Markera området för att permanent fastsättning av antennen efter det systemkontrollen är klar. a b 123 GPS a - Signalstyrka (123) b - GPS-signal Sida M swe JUNI 2012